Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İstirdat Davası
Ekim 2020 / 1. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 78.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

İstirdat davası, icra hukukundaki şekli hukuk kuralları neticesinde maddi hukuk bakımından meydana gelen zararları bertaraf etmek amacıyla İİK'da düzenlenmiştir. Bu kitapta, aleyhine icra takibi başlatılan borçlunun esasen borçlu olmadığının genel mahkemelerce tespiti imkânını sağlayan istirdat davası hakkında genel bilgilerin yanında, bu dava bakımından özellik arz eden durumlara da detaylı değinilmiştir.

Ayrıca kitabımızda istirdat davasının benzer ve bağlantılı olduğu davalar (kurumlar) ile olan ilişkilerine detaylı şekilde değinilmiştir. Böylelikle istirdat davasının teorik temelinin sağlamlaştırılması ve diğer davalarla (kurumlarla) olan karışıklıkların giderilmesi amaçlanmıştır.

Kitabımızda istirdat davasını ele alırken mukayeseli hukuk (özellikle İsviçre hukuku) açısından da değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca kitapta Yargıtay kararları sıklıkla ele alınarak uygulamadaki istirdat davasına ilişkin karışıklıklara ışık tutulması amaçlanmıştır.

İstirdat davası, icra hukukundan kaynaklanmasına rağmen, uyuşmazlığı maddi hukuk bakımından sonlandırır. İstirdat davası, HMK'da geçerli olan delillere ve genel hükümlere göre yapılan yargılamaya tabi ve kendine özgü dava şartları olan bir dava olduğundan, kitabımızda istirdat davasının yargılamasına ilişkin bilgi verilirken hem genel (yazılı) yargılamaya ilişkin hükümler hem de icra hukukuna ilişkin hükümler çerçevesinde açıklamalarda bulunulmuştur.

Konu Başlıkları
İstirdat Davasının Amacı, Konusu, Hukuki Niteliği, Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuktaki Yeri ve Benzer Dava ve Kurumlar İle İlişkisi
İstirdat Davasının Şartları
İstirdat Davasının Yargılama Usulü, Hüküm ve Sonuçları
İstirdat Davasının Takip Türlerine Göre Değerlendirilmesi
Barkod: 9789750263774
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Teşekkür  7
Özet  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
Birinci Bölüm
İSTİRDAT DAVASININ AMACI, KONUSU,
HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRK HUKUKU VE
MUKAYESELİ HUKUKTAKİ YERİ VE
BENZER DAVA VE KURUMLAR İLE İLİŞKİSİ
1. İSTİRDAT DAVASININ AMACI, KONUSU, HUKUKİ NİTELİĞİ  21
1.1. Genel Olarak  21
1.2. Amacı  21
1.3. Konusu  23
1.4. Hukuki Niteliği  24
2. İSTİRDAT DAVASININ TÜRK HUKUKU VE MUKAYESELİ HUKUKTAKİ YERİ  25
2.1. Tarihsel Gelişimi  25
2.2. Türk Hukukundaki Yeri  27
2.3. İsviçre Hukukundaki Yeri  28
3. İSTİRDAT DAVASININ BENZER DAVA VE KURUMLARLA İLİŞKİSİ  30
3.1. İCRA VE İFLAS HUKUKU BAKIMINDAN  31
3.1.1. Menfi Tespit Davasıyla İlişkisi  31
3.1.1.1. Genel Olarak  31
3.1.1.2. Bir Dava Türü Olarak Menfi Tespit Davası  32
3.1.1.3. Menfi Tespit Davasında Yargılama  36
3.1.1.3.1. Taraflar  36
3.1.1.3.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  40
3.1.1.3.3. Tahkikat  43
3.1.1.3.4. Menfi Tespit Davasının Hüküm ve Etkileri  46
3.1.1.3.4.1. Davanın Borçlu Lehine Sonuçlanması  47
3.1.1.3.4.2. Davanın Alacaklı Lehine Sonuçlanması  52
3.1.1.3.4.3. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi  56
3.1.1.4. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  57
3.1.1.5. Değerlendirme  64
3.1.2. İtirazın Kaldırılması Kurumu (İik M. 68) İle İlişkisi  65
3.1.2.1. İtirazın Kaldırılması Yargılamasında Verilen Kararın Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi  66
3.1.2.2. Takibin Kesinleşmesi (İstirdat Davasının Açılabilmesi) İçin İtirazın Kaldırılması Yargılamasının Neticelenmesinin Şart Olması  69
3.1.3. İtirazın İptali Davasıyla İlişkisi  71
3.1.4. Borçtan Kurtulma Davasıyla (İik M. 69) İlişkisi  75
3.1.5. Takibin İptali ve Taliki Kurumu (İik M. 71) İle İlişkisi  78
3.1.6. İik M. 361 İle İlişkisi  80
3.2. Maddi Hukuk Bakımından  83
3.2.1. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri (Davası) İle İlişkisi  83
3.2.1.1. Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin (Davasının) Genel Özellikleri  84
3.2.1.1.1. Konusu  84
3.2.1.1.2. Niteliği  87
3.2.1.1.3. Tali Nitelikte Olması  88
3.2.1.1.4. Hataen Ödeme Neticesinde Zenginleşmenin Gerçekleşmiş Olması  90
3.2.1.2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Şartları (Unsurları)  93
3.2.1.2.1. Zenginleşme Şartı  94
3.2.1.2.2. Fakirleşme Şartı  95
3.2.1.2.3. İlliyet Bağının Bulunması  96
3.2.1.2.4. Haklı Bir Sebebin Bulunmaması  97
3.2.1.2.4.1. Hukuki Sebebin Gerçekleşmemiş Olması  98
3.2.1.2.4.2. Hukuki Sebebin Geçersiz Olması  99
3.2.1.2.4.3. Hukuki Sebebin Sona Ermesi (Ortadan Kalkması)  99
3.2.1.3. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Yargılama  100
3.2.1.3.1. Sebepsiz Zenginleşme Davasında İspat ve Deliller  102
3.2.1.3.2. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Hüküm  103
3.2.1.4. Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı  103
3.2.1.4.1. Genel Olarak  103
3.2.1.4.2. İadesi Talep Edilemeyecek Durumlar  105
3.2.1.5. Sebepsiz Zenginleşme Davası ile İstirdat Davasının Yarışması  108
3.2.1.6. Değerlendirme  113
3.2.2. Değişiklik Davası İle İlişkisi  117
İkinci Bölüm
İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI
1. GENEL OLARAK  119
2. GENEL DAVA ŞARTLARI  120
2.1. Mahkemeye İlişkin Genel Dava Şartları  120
2.2. Taraflara İlişkin Genel Dava Şartları  121
2.3. Dava Konusuna İlişkin Genel Dava Şartları  121
3. İSTİRDAT DAVASINA ÖZGÜ DAVA ŞARTLARI  122
3.1. Takip Hukukuna İlişkin İstirdat Davasına Özgü Şartlar  123
3.1.1. Borcun İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması  123
3.1.2. Borcun Cebri İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması  127
3.1.3. Borcun (Tamamen) Ödenmiş Olması  134
3.1.4. Süre Şartı  137
3.2. Maddi Hukuka İlişkin İstirdat Davasına Özgü Şartlar  142
3.2.1. Borç Olmayan Şeyin Ödenmiş Olması  144
3.2.1.1. Genel Olarak Borç Kavramı ve Talep Hakkı  145
3.2.1.2. Borcun Var Olmadığı veya Son Bulduğu Haller  146
3.2.1.2.1. Doğmamış veya Hükümsüz Borç  146
3.2.1.2.2. Sona Ermiş Borç  149
3.2.1.2.3. Borcu Sona Erdiren Sebepler  151
3.2.1.3. Değerlendirme  157
3.2.2. Maddi Hukuk Açısından İadesi İstenebilen Paranın Ödenmiş Olması  158
3.2.2.1. Zamanaşımına Uğramamış Borcun Ödenmiş Olması  158
3.2.2.2. Hukuka ve Ahlaka Aykırı Olmayan Borcun Ödenmiş Olması  162
Üçüncü Bölüm
İSTİRDAT DAVASININ YARGILAMA USULÜ,
HÜKÜM VE SONUÇLARI
1. GÖREVLİ MAHKEME  166
2. YETKİLİ MAHKEME  169
3. TARAFLAR  171
4. HARÇ VE GİDERLER  176
5. YARGILAMA AŞAMALARI  178
5.1. Davanın Açılması  178
5.1.1. Genel Olarak  178
5.1.2. Doğrudan İstirdat Davasının Açılması  179
5.1.3. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  179
5.1.4. İstirdat Davasının Açılmasının Hukuki Sonuçları  181
5.1.4.1. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları  182
5.1.4.2. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçları  183
5.2. Dilekçeler (ve Ön İnceleme) Aşaması  184
5.3. Tahkikat  187
5.3.1. Genel Olarak  187
5.3.2. Deliller  188
5.3.3. İspat Yükü  192
5.4. Hüküm ve Sonuçları  200
5.4.1. Hüküm  201
5.4.2. Davanın Kabulü Kararı  202
5.4.3. Davanın Reddi Kararı  205
5.4.4. Alacaklı veya Borçlu Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Hususu  206
5.5. Başvurulabilecek Kanun Yolları  208
Dördüncü Bölüm
İSTİRDAT DAVASININ TAKİP TÜRLERİNE GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
1. İLAMSIZ İCRA YOLU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  213
1.1. Genel Olarak  213
1.2. İİK m. 89’daki Haciz İhbarnamesi Prosedüründe İstirdat Davasının Açılıp Açılamayacağı  214
1.2.1. Üçüncü Kişinin Açacağı Dava  216
1.2.1.1. İstirdat Davası Olarak Kabul Eden Görüş  217
1.2.1.2. Sebepsiz Zenginleşme Davası Olarak Kabul Eden Görüş  219
1.2.1.3. Görüşümüz  222
1.2.2. Değerlendirme  223
1.3. İİK m. 120/2’ye İstinaden Aleyhine Takip Başlatılan Üçüncü Kişinin İstirdat Davası Açıp Açamayacağı  224
1.4. Yabancı Para Alacakları İçin Açılan Takibin İstirdat Davası ile İlişkisi  225
1.5. Senedin Sahteliği İddiasının İstirdat Davası İle İlişkisi ve Takibe Etkisi  229
1.5.1. Senedin Sahteliği İddiasının İcra Takibine Etkisi  231
1.5.2. Senedin Sahteliği ile İstirdat Davası Arasındaki İlişki  233
1.6. Değerlendirme  234
2. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  235
2.1. Genel Olarak  235
2.2. İstirdat Davası ile İlişkisi  238
2.3. Kambiyo Senedinin Sahteliği İddiasının İstirdat Davası ile İlişkisi  240
3. İLAMLI TAKİP BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  243
3.1. İlama Dayanılarak Başlatılan İlamlı Takiple İstirdat Davasının İlişkisi  245
3.2. İlam Niteliğinde Belgeye Dayanılarak Başlatılan İlamlı Takiple İstirdat Davasının İlişkisi  248
3.3. İcranın İadesi ile İstirdat Davası Arasındaki ilişki  250
3.4. Tahkim Yargılamasında Verilen Karara Dayanılarak Başlatılan İlamlı Takiple İstirdat Davasının İlişkisi  252
3.4.1. Tahkim Yargılaması Bakımından Değerlendirilmesi  252
3.4.2. Tüketici Hakem Heyeti Kararları Bakımından Değerlendirilmesi  254
4. İFLAS (KÜLLİ TAKİP) BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  255
4.1. Genel (Adi) İflas Yoluyla Takipte İstirdat Davası  256
4.2. Kambiyo Senedine Mahsus İflas Takibi Yolunda İstirdat Davası  260
4.3. Doğrudan İflas (Takipsiz İflas) İle İstirdat Davası Arasındaki İlişki  264
SONUÇ  267
Kaynakça  277
 


Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
219.00 TL
İndirimli: 153.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Murat Atalı ...
Ekim 2020
70.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Teşekkür  7
Özet  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
Birinci Bölüm
İSTİRDAT DAVASININ AMACI, KONUSU,
HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRK HUKUKU VE
MUKAYESELİ HUKUKTAKİ YERİ VE
BENZER DAVA VE KURUMLAR İLE İLİŞKİSİ
1. İSTİRDAT DAVASININ AMACI, KONUSU, HUKUKİ NİTELİĞİ  21
1.1. Genel Olarak  21
1.2. Amacı  21
1.3. Konusu  23
1.4. Hukuki Niteliği  24
2. İSTİRDAT DAVASININ TÜRK HUKUKU VE MUKAYESELİ HUKUKTAKİ YERİ  25
2.1. Tarihsel Gelişimi  25
2.2. Türk Hukukundaki Yeri  27
2.3. İsviçre Hukukundaki Yeri  28
3. İSTİRDAT DAVASININ BENZER DAVA VE KURUMLARLA İLİŞKİSİ  30
3.1. İCRA VE İFLAS HUKUKU BAKIMINDAN  31
3.1.1. Menfi Tespit Davasıyla İlişkisi  31
3.1.1.1. Genel Olarak  31
3.1.1.2. Bir Dava Türü Olarak Menfi Tespit Davası  32
3.1.1.3. Menfi Tespit Davasında Yargılama  36
3.1.1.3.1. Taraflar  36
3.1.1.3.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  40
3.1.1.3.3. Tahkikat  43
3.1.1.3.4. Menfi Tespit Davasının Hüküm ve Etkileri  46
3.1.1.3.4.1. Davanın Borçlu Lehine Sonuçlanması  47
3.1.1.3.4.2. Davanın Alacaklı Lehine Sonuçlanması  52
3.1.1.3.4.3. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi  56
3.1.1.4. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  57
3.1.1.5. Değerlendirme  64
3.1.2. İtirazın Kaldırılması Kurumu (İik M. 68) İle İlişkisi  65
3.1.2.1. İtirazın Kaldırılması Yargılamasında Verilen Kararın Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi  66
3.1.2.2. Takibin Kesinleşmesi (İstirdat Davasının Açılabilmesi) İçin İtirazın Kaldırılması Yargılamasının Neticelenmesinin Şart Olması  69
3.1.3. İtirazın İptali Davasıyla İlişkisi  71
3.1.4. Borçtan Kurtulma Davasıyla (İik M. 69) İlişkisi  75
3.1.5. Takibin İptali ve Taliki Kurumu (İik M. 71) İle İlişkisi  78
3.1.6. İik M. 361 İle İlişkisi  80
3.2. Maddi Hukuk Bakımından  83
3.2.1. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri (Davası) İle İlişkisi  83
3.2.1.1. Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin (Davasının) Genel Özellikleri  84
3.2.1.1.1. Konusu  84
3.2.1.1.2. Niteliği  87
3.2.1.1.3. Tali Nitelikte Olması  88
3.2.1.1.4. Hataen Ödeme Neticesinde Zenginleşmenin Gerçekleşmiş Olması  90
3.2.1.2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Şartları (Unsurları)  93
3.2.1.2.1. Zenginleşme Şartı  94
3.2.1.2.2. Fakirleşme Şartı  95
3.2.1.2.3. İlliyet Bağının Bulunması  96
3.2.1.2.4. Haklı Bir Sebebin Bulunmaması  97
3.2.1.2.4.1. Hukuki Sebebin Gerçekleşmemiş Olması  98
3.2.1.2.4.2. Hukuki Sebebin Geçersiz Olması  99
3.2.1.2.4.3. Hukuki Sebebin Sona Ermesi (Ortadan Kalkması)  99
3.2.1.3. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Yargılama  100
3.2.1.3.1. Sebepsiz Zenginleşme Davasında İspat ve Deliller  102
3.2.1.3.2. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Hüküm  103
3.2.1.4. Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı  103
3.2.1.4.1. Genel Olarak  103
3.2.1.4.2. İadesi Talep Edilemeyecek Durumlar  105
3.2.1.5. Sebepsiz Zenginleşme Davası ile İstirdat Davasının Yarışması  108
3.2.1.6. Değerlendirme  113
3.2.2. Değişiklik Davası İle İlişkisi  117
İkinci Bölüm
İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI
1. GENEL OLARAK  119
2. GENEL DAVA ŞARTLARI  120
2.1. Mahkemeye İlişkin Genel Dava Şartları  120
2.2. Taraflara İlişkin Genel Dava Şartları  121
2.3. Dava Konusuna İlişkin Genel Dava Şartları  121
3. İSTİRDAT DAVASINA ÖZGÜ DAVA ŞARTLARI  122
3.1. Takip Hukukuna İlişkin İstirdat Davasına Özgü Şartlar  123
3.1.1. Borcun İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması  123
3.1.2. Borcun Cebri İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması  127
3.1.3. Borcun (Tamamen) Ödenmiş Olması  134
3.1.4. Süre Şartı  137
3.2. Maddi Hukuka İlişkin İstirdat Davasına Özgü Şartlar  142
3.2.1. Borç Olmayan Şeyin Ödenmiş Olması  144
3.2.1.1. Genel Olarak Borç Kavramı ve Talep Hakkı  145
3.2.1.2. Borcun Var Olmadığı veya Son Bulduğu Haller  146
3.2.1.2.1. Doğmamış veya Hükümsüz Borç  146
3.2.1.2.2. Sona Ermiş Borç  149
3.2.1.2.3. Borcu Sona Erdiren Sebepler  151
3.2.1.3. Değerlendirme  157
3.2.2. Maddi Hukuk Açısından İadesi İstenebilen Paranın Ödenmiş Olması  158
3.2.2.1. Zamanaşımına Uğramamış Borcun Ödenmiş Olması  158
3.2.2.2. Hukuka ve Ahlaka Aykırı Olmayan Borcun Ödenmiş Olması  162
Üçüncü Bölüm
İSTİRDAT DAVASININ YARGILAMA USULÜ,
HÜKÜM VE SONUÇLARI
1. GÖREVLİ MAHKEME  166
2. YETKİLİ MAHKEME  169
3. TARAFLAR  171
4. HARÇ VE GİDERLER  176
5. YARGILAMA AŞAMALARI  178
5.1. Davanın Açılması  178
5.1.1. Genel Olarak  178
5.1.2. Doğrudan İstirdat Davasının Açılması  179
5.1.3. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  179
5.1.4. İstirdat Davasının Açılmasının Hukuki Sonuçları  181
5.1.4.1. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları  182
5.1.4.2. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçları  183
5.2. Dilekçeler (ve Ön İnceleme) Aşaması  184
5.3. Tahkikat  187
5.3.1. Genel Olarak  187
5.3.2. Deliller  188
5.3.3. İspat Yükü  192
5.4. Hüküm ve Sonuçları  200
5.4.1. Hüküm  201
5.4.2. Davanın Kabulü Kararı  202
5.4.3. Davanın Reddi Kararı  205
5.4.4. Alacaklı veya Borçlu Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Hususu  206
5.5. Başvurulabilecek Kanun Yolları  208
Dördüncü Bölüm
İSTİRDAT DAVASININ TAKİP TÜRLERİNE GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
1. İLAMSIZ İCRA YOLU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  213
1.1. Genel Olarak  213
1.2. İİK m. 89’daki Haciz İhbarnamesi Prosedüründe İstirdat Davasının Açılıp Açılamayacağı  214
1.2.1. Üçüncü Kişinin Açacağı Dava  216
1.2.1.1. İstirdat Davası Olarak Kabul Eden Görüş  217
1.2.1.2. Sebepsiz Zenginleşme Davası Olarak Kabul Eden Görüş  219
1.2.1.3. Görüşümüz  222
1.2.2. Değerlendirme  223
1.3. İİK m. 120/2’ye İstinaden Aleyhine Takip Başlatılan Üçüncü Kişinin İstirdat Davası Açıp Açamayacağı  224
1.4. Yabancı Para Alacakları İçin Açılan Takibin İstirdat Davası ile İlişkisi  225
1.5. Senedin Sahteliği İddiasının İstirdat Davası İle İlişkisi ve Takibe Etkisi  229
1.5.1. Senedin Sahteliği İddiasının İcra Takibine Etkisi  231
1.5.2. Senedin Sahteliği ile İstirdat Davası Arasındaki İlişki  233
1.6. Değerlendirme  234
2. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  235
2.1. Genel Olarak  235
2.2. İstirdat Davası ile İlişkisi  238
2.3. Kambiyo Senedinin Sahteliği İddiasının İstirdat Davası ile İlişkisi  240
3. İLAMLI TAKİP BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  243
3.1. İlama Dayanılarak Başlatılan İlamlı Takiple İstirdat Davasının İlişkisi  245
3.2. İlam Niteliğinde Belgeye Dayanılarak Başlatılan İlamlı Takiple İstirdat Davasının İlişkisi  248
3.3. İcranın İadesi ile İstirdat Davası Arasındaki ilişki  250
3.4. Tahkim Yargılamasında Verilen Karara Dayanılarak Başlatılan İlamlı Takiple İstirdat Davasının İlişkisi  252
3.4.1. Tahkim Yargılaması Bakımından Değerlendirilmesi  252
3.4.2. Tüketici Hakem Heyeti Kararları Bakımından Değerlendirilmesi  254
4. İFLAS (KÜLLİ TAKİP) BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  255
4.1. Genel (Adi) İflas Yoluyla Takipte İstirdat Davası  256
4.2. Kambiyo Senedine Mahsus İflas Takibi Yolunda İstirdat Davası  260
4.3. Doğrudan İflas (Takipsiz İflas) İle İstirdat Davası Arasındaki İlişki  264
SONUÇ  267
Kaynakça  277
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020