Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İflasın Ertelenmesi ve Kayyımlık
Ocak 2016 / 2. Baskı / 236 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Aralık 2013 17.50 TL 9.90 TL (%44)Sepete Ekle
   

Özelliği itibariyle iflasın ertelemesi davasında ve uygulanmasında, değişik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Erteleme başvurusundan, uygulamanın sonuna kadar olan süreçteki prosedür ve uyuşmazlıkların esasına ilişkin hususlara somut örnekleriyle birlikte bu kitabın genişletilmiş baskısında yer verilmiş bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
İflasa Tabi Borçlular ve Doğrudan Doğruya İflas Yönetimi
İflasın Ertelenmesinin Koşulları
Borca Batıklık ve İyileştirmenin Mahiyeti
İflasın Ertelenmesi Davasında Yargılama Süreci
Erteleme Tedbirleri
İflasın Ertelenmesinin Sonuçları
Ertelemenin Uygulanması, Sürenin Uzatılması ve Kaldırılması
Kayım İşlemleri ve Sorumluluk Durumu
Barkod: 9789750235467
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 236
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ KISIM  
ALACAĞIN TAKİP YÖNTEMİ  
OLARAK İFLAS  
Genel Olarak  15
BİRİNCİ BÖLÜM  
İFLASA TABİ BORÇLULAR  
I. GERÇEK KİŞİ TACİRLER  19
II. TÜZELKİŞİ TACİRLER  21
A. Şirketler  21
B. Kooperatifler  23
C. Kurum ve Kuruluş İşletmeleri  25
III. İFLASA TABİ DİĞER KİŞİLER  27
A. Ticareti Terk Edenler  27
B. Ortaklar ve kefiller  28
İKİNCİ BÖLÜM  
İFLASTA TAKİP YÖNTEMLERİ  
I. ADİ TAKİP YOLUYLA İFLAS  32
II. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS YÖNTEMİ  43
A. Alacaklının Başvurusuyla Doğrudan İflas  43
B. Borçlunun Başvurusuyla Doğrudan İflas  46
1. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflas Başvuruları  46
2. Diğer Borçluların İflas Başvuruları  46
a. Aciz Hali  47
b. Yasal Zorunluluk Hali  48
İKİNCİ KISIM  
İFLASIN ERTELENMESİ  
BİRİNCİ BÖLÜM  
İFLAS ERTELEME DAVASI  
I. DAVANIN KONUSU VE NİTELİĞİ  59
II. DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR  62
A. Yönetim Kurulu  62
B. Alacaklılar  63
C. Tasfiye Memurları  65
III. BİRLİKTE DAVA AÇILMASI  67
IV. DAVA DİLEKÇESİ VE EKLERİ  70
V. DAVANIN İLANI VE DURUŞMA GÜNÜ TAYİNİ  73
VI. KAYYIM ATANMASI  77
VII. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI  79
İKİNCİ BÖLÜM  
İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI  
Birinci Ayrım  
FEVKALADE SÜRELERDEN YARARLANMA DURUMU  
I. FEVKALADE HALLERDE MÜHLET  85
II. FEVKALADE HALLERDE TATİL  87
İkinci Ayrım  
BORCA BATIKLIK HALİ  
I. MALİ TABLOLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA  89
A. Temel Mali Tablolar  89
B. Ek Mali Tablolar  92
C. Sermaye Kavramı  93
II. BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ  97
A. Sermayenin Kısmen Karşılıksız Kalması  97
1. Türk Ticaret Yasasındaki Düzenleme  98
2. Kooperatifler Yasasındaki Düzenleme  99
3. Yasa Hükümlerinin Birlikte Değerlendirilmesi  100
B. Borca Batıklığın Hesaplanması  102
1. Kayıtlı Değere Göre Belirleme  105
2. Gerçek Değere Göre Belirleme  106
3. Vadenin Borca Batıklığa Etkisi  109
III. AKTİF VE PASİFE GÖRE ÖZEL UNSURLAR  115
A. Şüpheli Alacaklar  115
B. Kefâlet Borçları  117
Üçüncü Ayrım  
İYİLEŞTİRMENİN MÜMKÜN OLMASI  
I. İYİLEŞTİRME PROJESİNİN NİTELİĞİ  127
A. Ciddilik ve İnandırıcılık  128
B. Uygulanabilirlik  131
C. Kaynak Gerçekliği  133
D. Borca Batıklık Oranı  134
E. Davadaki Amaç  135
II. SERMAYE ARTIRIMI HUSUSU  136
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
YARGILAMA VE ERTELEME SÜRECİ  
I. DAVAYA KATILMA DURUMU  141
II. DAVADAN FERAGAT VE DAVANIN İZLENMEMESİ  143
III. DAVANIN SONUÇLANDIRILMASI  146
IV. ERTELEME SÜRESİ  149
V. ERTELEME KARARININ KALDIRILMASI  151
A. Süre Dolmadan Kaldırma  151
B. Süre Sonunda Kaldırma  153
ÜÇÜNCÜ KISIM  
ERTELEME TEDBİRLERİ  
BİRİNCİ BÖLÜM  
ENGELLEYİCİ VE KISITLAYICI TEDBİRLER  
I. İHTİAYTİ TEDBİR VE ERTELEME TEDBİRLERİ  159
II. HAK VE TASARRUFLARLA İLGİLİ TEDBİRLER  161
III. TEDBİR KARARININ VERİLME ZAMANI  163
A. Tedbirin Başlangıçta Verilmesi  164
B. Erteleme Kararıyla Birlikte Tedbir Verilmesi  164
IV. TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ VE YASA YOLLARI  165
A. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz  165
B. İhtiyati Tedbirde Yasa Yoluna Başvurma  166
V. ALACAKLILAR YARARINA TEDBİRLER  167
A. Davacının Malvarlığı İle İlgili Önlemler  167
B. Davacı Ortaklarıyla İlgili İlgili Önlemler  170
İKİNCİ BÖLÜM  
ERTELEME KARARININ SONUÇ VE ETKİLERİ  
I. ERTELEME KARARININ BAĞLAYICILIĞI  171
II. ERTELEMENİN İCRA TAKİPLERİNE ETKİSİ  172
III. ERTELEMENİN DAVALARA ETKİSİ  179
IV. KAMU ALACAKLARI  182
V. REHİNLİ ALACAKLAR  185
VI. İMTİYAZLI ALACAKLAR  188
VII. FAİZLERİN DURUMU  196
VIII. ALACAĞIN DEVRİ  197
IX. SÜRELERİN DURMASI  199
X. BİRLİKTE BORÇLULAR VE KEFİLLERİN DURUMU  200
DÖRDÜNCÜ KISIM  
KAYYIMLIK  
Genel Olarak  203
BİRİNCİ BÖLÜM  
İFLASIN ERTELENMESİNDE KAYYIMLIK  
I. KAYYIMLIK TÜRÜNE GÖRE YETKİLENDİRME  207
II. KAYYIM SAYISI  209
III. KAYYIMIN SORUMLULUĞU  209
İKİNCİ BÖLÜM  
KAYYIM İŞLEMLERİ  
I. ALACAĞIN DEVRİ İŞLEMİ  214
II. BORCUN YAPILANDIRILMASI İŞLEMİ  215
III. GÜVENCE VERİLMESİ İŞLEMİ  217
IV. FİNANSAL KİRALAMANIN SONLANDIRILMASI  218
V. TAŞIT VE MAKİNE SATIŞI İŞLEMİ  220
VI. MOTORLU ARAÇ VE İŞ MAKİNENİN KİRAYA VERİLMESİ  221
VII. SÖZLEŞMEYE ONAY VERİLMESİ  221
VIII. ÖDEME İŞLEMLERİNE ONAY VERİLMESİ  222
IX. ÇEK CİROSU İŞLEMİ  224
X. BANKA HESABI İLE İLGİLİ İŞLEM  224
XI. DÜŞÜK MİKTARLI BORÇ ÖDEMELERİ  225
XII. ÜÇ AYLIK DÖNEM RAPORU  226
Kaynakça  231
Kavram Dizini  233
 


Sabri Burak Arzova ...
Mayıs 2016
64.50 TL
Sepete Ekle
Murat Şimşek
Kasım 2014
55.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%28)
Sepete Ekle
Şakir Balcı
Mart 2010
74.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%46)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ KISIM  
ALACAĞIN TAKİP YÖNTEMİ  
OLARAK İFLAS  
Genel Olarak  15
BİRİNCİ BÖLÜM  
İFLASA TABİ BORÇLULAR  
I. GERÇEK KİŞİ TACİRLER  19
II. TÜZELKİŞİ TACİRLER  21
A. Şirketler  21
B. Kooperatifler  23
C. Kurum ve Kuruluş İşletmeleri  25
III. İFLASA TABİ DİĞER KİŞİLER  27
A. Ticareti Terk Edenler  27
B. Ortaklar ve kefiller  28
İKİNCİ BÖLÜM  
İFLASTA TAKİP YÖNTEMLERİ  
I. ADİ TAKİP YOLUYLA İFLAS  32
II. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS YÖNTEMİ  43
A. Alacaklının Başvurusuyla Doğrudan İflas  43
B. Borçlunun Başvurusuyla Doğrudan İflas  46
1. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflas Başvuruları  46
2. Diğer Borçluların İflas Başvuruları  46
a. Aciz Hali  47
b. Yasal Zorunluluk Hali  48
İKİNCİ KISIM  
İFLASIN ERTELENMESİ  
BİRİNCİ BÖLÜM  
İFLAS ERTELEME DAVASI  
I. DAVANIN KONUSU VE NİTELİĞİ  59
II. DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR  62
A. Yönetim Kurulu  62
B. Alacaklılar  63
C. Tasfiye Memurları  65
III. BİRLİKTE DAVA AÇILMASI  67
IV. DAVA DİLEKÇESİ VE EKLERİ  70
V. DAVANIN İLANI VE DURUŞMA GÜNÜ TAYİNİ  73
VI. KAYYIM ATANMASI  77
VII. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI  79
İKİNCİ BÖLÜM  
İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI  
Birinci Ayrım  
FEVKALADE SÜRELERDEN YARARLANMA DURUMU  
I. FEVKALADE HALLERDE MÜHLET  85
II. FEVKALADE HALLERDE TATİL  87
İkinci Ayrım  
BORCA BATIKLIK HALİ  
I. MALİ TABLOLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA  89
A. Temel Mali Tablolar  89
B. Ek Mali Tablolar  92
C. Sermaye Kavramı  93
II. BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ  97
A. Sermayenin Kısmen Karşılıksız Kalması  97
1. Türk Ticaret Yasasındaki Düzenleme  98
2. Kooperatifler Yasasındaki Düzenleme  99
3. Yasa Hükümlerinin Birlikte Değerlendirilmesi  100
B. Borca Batıklığın Hesaplanması  102
1. Kayıtlı Değere Göre Belirleme  105
2. Gerçek Değere Göre Belirleme  106
3. Vadenin Borca Batıklığa Etkisi  109
III. AKTİF VE PASİFE GÖRE ÖZEL UNSURLAR  115
A. Şüpheli Alacaklar  115
B. Kefâlet Borçları  117
Üçüncü Ayrım  
İYİLEŞTİRMENİN MÜMKÜN OLMASI  
I. İYİLEŞTİRME PROJESİNİN NİTELİĞİ  127
A. Ciddilik ve İnandırıcılık  128
B. Uygulanabilirlik  131
C. Kaynak Gerçekliği  133
D. Borca Batıklık Oranı  134
E. Davadaki Amaç  135
II. SERMAYE ARTIRIMI HUSUSU  136
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
YARGILAMA VE ERTELEME SÜRECİ  
I. DAVAYA KATILMA DURUMU  141
II. DAVADAN FERAGAT VE DAVANIN İZLENMEMESİ  143
III. DAVANIN SONUÇLANDIRILMASI  146
IV. ERTELEME SÜRESİ  149
V. ERTELEME KARARININ KALDIRILMASI  151
A. Süre Dolmadan Kaldırma  151
B. Süre Sonunda Kaldırma  153
ÜÇÜNCÜ KISIM  
ERTELEME TEDBİRLERİ  
BİRİNCİ BÖLÜM  
ENGELLEYİCİ VE KISITLAYICI TEDBİRLER  
I. İHTİAYTİ TEDBİR VE ERTELEME TEDBİRLERİ  159
II. HAK VE TASARRUFLARLA İLGİLİ TEDBİRLER  161
III. TEDBİR KARARININ VERİLME ZAMANI  163
A. Tedbirin Başlangıçta Verilmesi  164
B. Erteleme Kararıyla Birlikte Tedbir Verilmesi  164
IV. TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ VE YASA YOLLARI  165
A. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz  165
B. İhtiyati Tedbirde Yasa Yoluna Başvurma  166
V. ALACAKLILAR YARARINA TEDBİRLER  167
A. Davacının Malvarlığı İle İlgili Önlemler  167
B. Davacı Ortaklarıyla İlgili İlgili Önlemler  170
İKİNCİ BÖLÜM  
ERTELEME KARARININ SONUÇ VE ETKİLERİ  
I. ERTELEME KARARININ BAĞLAYICILIĞI  171
II. ERTELEMENİN İCRA TAKİPLERİNE ETKİSİ  172
III. ERTELEMENİN DAVALARA ETKİSİ  179
IV. KAMU ALACAKLARI  182
V. REHİNLİ ALACAKLAR  185
VI. İMTİYAZLI ALACAKLAR  188
VII. FAİZLERİN DURUMU  196
VIII. ALACAĞIN DEVRİ  197
IX. SÜRELERİN DURMASI  199
X. BİRLİKTE BORÇLULAR VE KEFİLLERİN DURUMU  200
DÖRDÜNCÜ KISIM  
KAYYIMLIK  
Genel Olarak  203
BİRİNCİ BÖLÜM  
İFLASIN ERTELENMESİNDE KAYYIMLIK  
I. KAYYIMLIK TÜRÜNE GÖRE YETKİLENDİRME  207
II. KAYYIM SAYISI  209
III. KAYYIMIN SORUMLULUĞU  209
İKİNCİ BÖLÜM  
KAYYIM İŞLEMLERİ  
I. ALACAĞIN DEVRİ İŞLEMİ  214
II. BORCUN YAPILANDIRILMASI İŞLEMİ  215
III. GÜVENCE VERİLMESİ İŞLEMİ  217
IV. FİNANSAL KİRALAMANIN SONLANDIRILMASI  218
V. TAŞIT VE MAKİNE SATIŞI İŞLEMİ  220
VI. MOTORLU ARAÇ VE İŞ MAKİNENİN KİRAYA VERİLMESİ  221
VII. SÖZLEŞMEYE ONAY VERİLMESİ  221
VIII. ÖDEME İŞLEMLERİNE ONAY VERİLMESİ  222
IX. ÇEK CİROSU İŞLEMİ  224
X. BANKA HESABI İLE İLGİLİ İŞLEM  224
XI. DÜŞÜK MİKTARLI BORÇ ÖDEMELERİ  225
XII. ÜÇ AYLIK DÖNEM RAPORU  226
Kaynakça  231
Kavram Dizini  233
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020