Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim
(Arabuluculuk – Uzlaştırma)
Ekim 2019 / 1. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 19.00 TL
İndirimli: 9.90 TL (%48)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül 2020 22.00 TL -     Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim" ismiyle yayınlanan bu kitabında; bilhassa özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü bakımından alternatif uyuşmazlık çözüm yolları genel olarak anlatılmış; ayrıca hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, avukatların uzlaştırma yetkisi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları daha ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Kitapta özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümü ağırlıklı şekilde incelenmiş olmakla birlikte, çok önemli bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan ceza muhakemesinde uzlaştırma da ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının tamamlayıcısı ve tarafların yargılamayı yapacak olan kişiyi, yargılamanın usulünü ve diğer pek çok konuyu serbestçe belirleyebildikleri bir yargılama şekli olan tahkim konusunda da, iç (milli) tahkim daha ayrıntılı şekilde, milletlerarası tahkim ise ana hatları ile anlatılmıştır. Kitapta son olarak, tüketici hakem heyetleri uygulamasına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Türleri
Arabuluculuğun Genel Özellikleri ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Arabulucu ve Arabuluculuk Faaliyetinin Başlaması
Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi ve Sonuçları
Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Genel Olarak Uzlaşma ve Uzlaştırma, Avukatların Uzlaştırma Yetkisi
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma
Genel Olarak Tahkim ve Tahkimin Türleri
Hakem ve Hakem Seçimi
Tahkim Yargılaması
Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi ve Kanun Yolları
Milletlerarası Tahkim
Tüketici Hakem Heyetleri
Barkod: 9789750257742
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
1. Bölüm
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE TÜRLERİ
I. UYUŞMAZLIK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ  15
II. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ FAYDALARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ  19
III. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  22
BÖLÜM SORULARI  26
2. Bölüm
ARABULUCULUĞUN GENEL ÖZELLİKLERİ VE HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK
I. ARABULUCULUK KAVRAMI VE ARABULUCULUĞUN TEMEL ÖZELLİKLERİ  29
II. HUAK’A GÖRE ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEMEL İLKELER  32
A. İradi Olma ve Eşitlik  32
B. Gizlilik  33
C. Beyan veya Belgelerin Kullanılamaması  34
III. ARABULUCULUĞUN KAPSAMI VE KONUSU  36
IV. KURULUŞ VE TEŞKİLAT  38
BÖLÜM SORULARI  42
3. Bölüm
ARABULUCU VE ARABULUCULUK
FAALİYETİNİN BAŞLAMASI
I. ARABULUCU  45
II. ARABULUCUNUN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  47
III. ARABULUCUNUN HAKLARI VE YETKİLERİ  48
A. Arabulucu Unvanını ve Bu Unvanın Sağladığı Yetkileri Kullanma Hakkı  48
B. Ücret ve Masraf İsteme Hakkı  49
C. Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Yetkisi  51
IV. ARABULUCUNUN DENETLENMESİ  51
V. ARABULUCUNUN SEÇİLMESİ  53
VI. ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI  54
VII. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ  56
BÖLÜM SORULARI  59
4. Bölüm
ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK SONA ERME HALLERİ  61
II. TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI  63
III. TARAFLARIN ANLAŞMASI VE ANLAŞMA BELGESİ  64
BÖLÜM SORULARI  71
5. Bölüm
DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK
I. ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLMASI  73
II. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK HALLERİ  74
A. İş Uyuşmazlıkları  74
B. Ticari Uyuşmazlıklar  75
III. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK USULÜ  77
BÖLÜM SORULARI  83
6. Bölüm
GENEL OLARAK UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA,
AVUKATLARIN UZLAŞTIRMA YETKİSİ
I. UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA KAVRAMLARI  85
II. AVUKATLIK KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ OLAN UZLAŞTIRMA  86
A. Kapsamı ve Şartları  86
B. Uygulanacak Usul  88
C. Uzlaşma Tutanağı ve Sonuçları  90
III. MEVZUATTAKİ DİĞER BAZI UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA DÜZENLEMELERİ  92
BÖLÜM SORULARI  96
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA
I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMANIN GENEL ESASLARI  99
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMANIN KAPSAMI  101
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA HAKKINDAKİ TEMEL VE ETİK İLKELER  103
IV. UZLAŞTIRMACI VE UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ  105
V. UZLAŞTIRMA SÜRECİ  108
VI. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI  110
BÖLÜM SORULARI  113
8. Bölüm
GENEL OLARAK TAHKİM VE TAHKİMİN TÜRLERİ
I. TAHKİM NEDİR?  115
II. TAHKİMİN TÜRLERİ  117
A. Kurumsal Tahkim – Geçici (Ad Hoc) Tahkim  117
B. İhtiyari Tahkim – Zorunlu Tahkim  118
C. İç Tahkim – Milletlerarası Tahkim  119
III. TAHKİM SÖZLEŞMESİ  121
IV. TAHKİME ELVERİŞLİLİK  124
V. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI HALİNDE MAHKEMENİN DURUMU  125
BÖLÜM SORULARI  127
9. Bölüm
HAKEM VE HAKEM SEÇİMİ
I. HAKEM VE HAKEMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  129
II. HAKEM ÜCRETİ  131
III. GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ VE HAKEMİN REDDİ  133
IV. HAKEM VEYA HAKEMLERİN SEÇİMİ  135
V. HAKEM SEKRETERİ  137
BÖLÜM SORULARI  139
10. Bölüm
TAHKİM YARGILAMASI
I. TAHKİM YARGILAMASININ BAŞLAMASI VE TAHKİM SÜRESİ  141
II. TAHKİM YARGILAMASINDA GEÇERLİ USUL İLKELERİ  144
III. TAHKİM YARGILAMASINDA UYGULANACAK KURALLAR  146
IV. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ  150
BÖLÜM SORULARI  153
11. Bölüm
TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ VE
KANUN YOLLARI
I. TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ  155
II. HAKEM KARARI  156
III. TAHKİMDE YARGILAMA GİDERLERİ  159
IV. TAHKİMDE KANUN YOLLARI  160
V. HAKEM KARARININ İCRASI  166
BÖLÜM SORULARI  168
12. Bölüm
MİLLETLERARASI TAHKİM
I. GENEL OLARAK MİLLETLERARASI TAHKİM VE KAPSAMI  171
II. TAHKİM ANLAŞMASI VE YARGILAMANIN BAŞLAMASI  173
III. YARGILAMA USULÜ  176
IV. YARGILAMANIN SONA ERMESİ VE HAKEM KARARI  179
A. Yargılamanın Sona Ermesi Halleri  179
B. Hakem Kararı  179
V. HAKEM KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI VE HAKEM KARARININ İCRASI  182
A. Hakem Kararına Karşı Kanun Yolları  182
B. Hakem Kararının İcrası  184
BÖLÜM SORULARI  186
13. Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ
I. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN NİTELİĞİ  189
II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  190
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞU VE YAPISI  191
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV VE YETKİ ALANI İLE BAŞVURU VE İNCELEME USULÜ  193
A. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Alanı  193
B. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru ve İnceleme Usulü  195
IV. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI, KARARIN İCRASI VE KARARA İTİRAZ  197
BÖLÜM SORULARI  201
Yararlanılan Kaynaklar  203
Kavramlar Dizini  205
 


Yücel Acer ...
Eylül 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
Aydoğan Asar
Eylül 2020
53.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
1. Bölüm
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE TÜRLERİ
I. UYUŞMAZLIK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ  15
II. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ FAYDALARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ  19
III. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  22
BÖLÜM SORULARI  26
2. Bölüm
ARABULUCULUĞUN GENEL ÖZELLİKLERİ VE HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK
I. ARABULUCULUK KAVRAMI VE ARABULUCULUĞUN TEMEL ÖZELLİKLERİ  29
II. HUAK’A GÖRE ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEMEL İLKELER  32
A. İradi Olma ve Eşitlik  32
B. Gizlilik  33
C. Beyan veya Belgelerin Kullanılamaması  34
III. ARABULUCULUĞUN KAPSAMI VE KONUSU  36
IV. KURULUŞ VE TEŞKİLAT  38
BÖLÜM SORULARI  42
3. Bölüm
ARABULUCU VE ARABULUCULUK
FAALİYETİNİN BAŞLAMASI
I. ARABULUCU  45
II. ARABULUCUNUN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  47
III. ARABULUCUNUN HAKLARI VE YETKİLERİ  48
A. Arabulucu Unvanını ve Bu Unvanın Sağladığı Yetkileri Kullanma Hakkı  48
B. Ücret ve Masraf İsteme Hakkı  49
C. Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Yetkisi  51
IV. ARABULUCUNUN DENETLENMESİ  51
V. ARABULUCUNUN SEÇİLMESİ  53
VI. ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI  54
VII. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ  56
BÖLÜM SORULARI  59
4. Bölüm
ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK SONA ERME HALLERİ  61
II. TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI  63
III. TARAFLARIN ANLAŞMASI VE ANLAŞMA BELGESİ  64
BÖLÜM SORULARI  71
5. Bölüm
DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK
I. ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLMASI  73
II. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK HALLERİ  74
A. İş Uyuşmazlıkları  74
B. Ticari Uyuşmazlıklar  75
III. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK USULÜ  77
BÖLÜM SORULARI  83
6. Bölüm
GENEL OLARAK UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA,
AVUKATLARIN UZLAŞTIRMA YETKİSİ
I. UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA KAVRAMLARI  85
II. AVUKATLIK KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ OLAN UZLAŞTIRMA  86
A. Kapsamı ve Şartları  86
B. Uygulanacak Usul  88
C. Uzlaşma Tutanağı ve Sonuçları  90
III. MEVZUATTAKİ DİĞER BAZI UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA DÜZENLEMELERİ  92
BÖLÜM SORULARI  96
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA
I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMANIN GENEL ESASLARI  99
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMANIN KAPSAMI  101
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA HAKKINDAKİ TEMEL VE ETİK İLKELER  103
IV. UZLAŞTIRMACI VE UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ  105
V. UZLAŞTIRMA SÜRECİ  108
VI. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI  110
BÖLÜM SORULARI  113
8. Bölüm
GENEL OLARAK TAHKİM VE TAHKİMİN TÜRLERİ
I. TAHKİM NEDİR?  115
II. TAHKİMİN TÜRLERİ  117
A. Kurumsal Tahkim – Geçici (Ad Hoc) Tahkim  117
B. İhtiyari Tahkim – Zorunlu Tahkim  118
C. İç Tahkim – Milletlerarası Tahkim  119
III. TAHKİM SÖZLEŞMESİ  121
IV. TAHKİME ELVERİŞLİLİK  124
V. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI HALİNDE MAHKEMENİN DURUMU  125
BÖLÜM SORULARI  127
9. Bölüm
HAKEM VE HAKEM SEÇİMİ
I. HAKEM VE HAKEMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  129
II. HAKEM ÜCRETİ  131
III. GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ VE HAKEMİN REDDİ  133
IV. HAKEM VEYA HAKEMLERİN SEÇİMİ  135
V. HAKEM SEKRETERİ  137
BÖLÜM SORULARI  139
10. Bölüm
TAHKİM YARGILAMASI
I. TAHKİM YARGILAMASININ BAŞLAMASI VE TAHKİM SÜRESİ  141
II. TAHKİM YARGILAMASINDA GEÇERLİ USUL İLKELERİ  144
III. TAHKİM YARGILAMASINDA UYGULANACAK KURALLAR  146
IV. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ  150
BÖLÜM SORULARI  153
11. Bölüm
TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ VE
KANUN YOLLARI
I. TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ  155
II. HAKEM KARARI  156
III. TAHKİMDE YARGILAMA GİDERLERİ  159
IV. TAHKİMDE KANUN YOLLARI  160
V. HAKEM KARARININ İCRASI  166
BÖLÜM SORULARI  168
12. Bölüm
MİLLETLERARASI TAHKİM
I. GENEL OLARAK MİLLETLERARASI TAHKİM VE KAPSAMI  171
II. TAHKİM ANLAŞMASI VE YARGILAMANIN BAŞLAMASI  173
III. YARGILAMA USULÜ  176
IV. YARGILAMANIN SONA ERMESİ VE HAKEM KARARI  179
A. Yargılamanın Sona Ermesi Halleri  179
B. Hakem Kararı  179
V. HAKEM KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI VE HAKEM KARARININ İCRASI  182
A. Hakem Kararına Karşı Kanun Yolları  182
B. Hakem Kararının İcrası  184
BÖLÜM SORULARI  186
13. Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ
I. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN NİTELİĞİ  189
II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  190
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞU VE YAPISI  191
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV VE YETKİ ALANI İLE BAŞVURU VE İNCELEME USULÜ  193
A. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Alanı  193
B. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru ve İnceleme Usulü  195
IV. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI, KARARIN İCRASI VE KARARA İTİRAZ  197
BÖLÜM SORULARI  201
Yararlanılan Kaynaklar  203
Kavramlar Dizini  205
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020