Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avukatlar Hakkında Suç ve Disiplin Hukuku
Ocak 2017 / 2. Baskı / 272 Syf.
Fiyatı: 71.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Uygulamada, avukatlar hakkında ceza ve disiplin soruşturma ve kovuşturmalarının varlığı bilinmektedir. Gerek ceza gerekse disiplin soruşturmalarının, muhatabı olan avukatı ne denli kaygıya düşürdüğünden de kuşku yoktur.

Özellikle mesleğe yeni başlamış bulunan meslek mensuplarının tereddüt ve yanılgılarını gidermek amacıyla hazırlanan kitap; ceza soruşturma ve kovuşturması, avukatların işledikleri görev suçları, disiplin işlem ve cezaları konularını işlemektedir. Okuyucunun konu hakkında daha fazla ayrıntıya sahip olması için "Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına İlişkin Disiplin Kurulu Kararları" da kitapta yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Ceza Soruşturma ve Kovuşturması
Avukatların İşledikleri Görev Suçları
Disiplin İşlem ve Cezaları (1136 S. K M. 134–162)
Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına İlişkin Disiplin Kurulu Kararları
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ve Tbbdk Kararları (Özet)
Barkod: 9789750240898
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMASI
I. GÖREV SUÇLARI  17
A. Soruşturma  17
a. Soruşturmaya Yetkili Cumhuriyet Savcısı  17
–İlgili Yasa Maddesi  17
b. Açıklama  17
– Soruşturma Yapılması  17
– Örnek Soruşturma Fezlekesi  19
– Avukatın Üst Araması  19
B. Kovuşturma  21
a. Kovuşturma izni, Son Soruşturmanın Açılması Kararı ve Duruşmanın Yapılacağı Mahkeme  21
–İlgili Yasa Maddesi  21
b. Açıklama  21
– Soruşturma Dosyasının Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce İncelenmesi  21
– İddianame Düzenlenmesi  22
– Örnek İddianame  23
– Son Soruşturmanın Açılması  24
– İddianamenin Tebliği  24
– Sanık Avukatın Dilekçesini Ağır Ceza Mahkemesine Sunması  24
– Ağır Ceza Mahkemesinin Kararı  24
– Örnek Son Soruşturmanın Açılması Kararı  25
C. İtiraz Hakkı  26
–İlgili Yasa Maddesi  26
a. Açıklama  26
– Duruşma Yapılması  27
– Görev Suçundan “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” Kararının Verilmesi  28
Yargıtay Kararları  28
D. Suçüstü Hali  35
–İlgili Yasa Maddesi  35
a. Açıklama  35
İkinci Bölüm
AVUKATLARIN İŞLEDİKLERİ GÖREV SUÇLARI
I. AVUKATLIK KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  37
1. Avukata Çıkar Karşılığı İş Getirme  37
–İlgili Yasa Maddesi  37
a. Açıklama  37
2. Aslı Olmayan Belge Örneği Onaylama veya Aslına Aykırı Örnek Vermek  38
–İlgili Yasa Maddesi  38
a. Açıklama  38
– Aslı Olmayan Vekaletname ve Belge Onaylamak  39
– Aslına Aykırı Örnek Verme  39
– Kovuşturma  42
Yargıtay Kararları  42
3. Baro Levhasında Yazılı Olmayan veya Yasaklı Avukatın Avukatlık Yapması  42
–İlgili Yasa Maddesi  42
a. Açıklama  43
Yargıtay Kararları  43
II. TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  44
1. Görevi Kötüye Kullanma  44
–İlgili Yasa Maddesi  44
a. Açıklama  45
İlgili Genelge  47
Yargıtay Kararları  50
2. Zimmet  73
–İlgili Yasa Maddesi  73
a. Açıklama  74
Yargıtay Kararları  76
3. Rüşvet  80
–İlgili Yasa Maddesi  80
a. Açıklama  81
Yargıtay Kararları  84
4. İrtikap  91
–İlgili Yasa Maddesi  91
a. Açıklama  91
Yargıtay Kararları  93
5. Hakaret  93
–İlgili Yasa Maddesi  93
a. Açıklama  95
b. Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret  97
c. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  99
d. Eleştiri Sınırı  102
e. Hakaretin Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi  106
f. Hakaretin Kasten Yaralamaya Karşı Tepki Olarak İşlenmesi  106
g. Hakaretin Karşılıklı Olarak İşlenmesi  106
Yargıtay Kararları  107
6. Avukata Karşı Direnme  126
–İlgili Yasa Maddesi  126
a. Açıklama  126
Yargıtay Kararları  127
7. Dolandırıcılık  131
–İlgili Yasa Maddesi  131
a. Açıklama  131
Yargıtay Kararları  133
8. Güveni Kötüye Kullanma  136
–İlgili Yasa Maddesi  136
a. Açıklama  136
Yargıtay Kararları  138
9. Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması  140
–İlgili Yasa Maddesi  140
a. Açıklama  140
Yargıtay Kararları  143
10. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  144
–İlgili Yasa Maddesi  144
a. Açıklama  144
Yargıtay Kararları  145
11. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal  146
–İlgili Yasa Maddesi  146
a. Açıklama  146
Yargıtay Kararları  148
12. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması  149
–İlgili Yasa Maddesi  149
a. Açıklama  150
Yargıtay Kararları  150
13. Bedelsiz Senedi Kullanma  155
–İlgili Yasa Maddesi  155
a. Açıklama  155
Yargıtay Kararları  156
14. Avukatların İşleyebileceği Diğer Suçlar  157
a. Açıklama  157
Yargıtay Kararları  159
Üçüncü Bölüm
DİSİPLİN İŞLEM VE CEZALARI (1136 s. K m. 134–162)
1. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER  163
– Madde  163
Açıklama  163
2. DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINA TABİ OLAN AVUKATLAR  164
– Madde  164
Açıklama  165
3. DİSİPLİN CEZALARI  165
– Madde  165
Açıklama  165
4. CEZALARIN UYGULANMA ŞEKLİ  166
– Madde  166
Açıklama  166
a. İlk Kez İşlenen ve Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Davranışlar  166
b. Tekrar İşlenmesi Hali  167
c. Hüküm Giyme Hali  167
d. Bir Üst Ceza Verilmesi  167
e. İlk Kez İşten, Tekrarında Meslekten Çıkarma Cezası  168
f. İşten Çıkarmadan Sonraki Meslekten Çıkarma Cezası  168
5. SAVUNMA HAKKI  169
– Madde  169
Açıklama  169
6. BAROYA YAZILMADAN ÖNCEKİ VE MESLEKTEN AYRILDIKTAN SONRAKİ EYLEMLER  170
– Madde  170
Açıklama  170
7. KOVUŞTURMA YETKİSİ VE EKSİK ÜYELERİN TAMAMLANMASI  172
– Madde  172
Açıklama  172
a. Yetkili Baro  172
b. Eksik Üyelerin Katılmasının Sağlanması  172
8. CEZA KOVUŞTURMASININ DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA ETKİSİ  173
– Madde  173
Açıklama  173
a. Başlamış Olan Ceza Kovuşturması  173
b. Mahkumiyet Kararının Disiplin Kovuşturmasına Etkisi  175
c. Beraat Kararının Disiplin Kovuşturmasına Etkisi  175
9. DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ AÇILMASI  176
– Madde  176
Açıklama  178
a. İhbar, Şikayet ve İstek Yapılmış Olması  178
b. İstek  178
c. Disiplin Soruşturmasında Süre  179
d. Disiplin Soruşturması Yapılmasında Yöntem  180
e. Yönetim Kurulunun Toplantısı ve Kararı  180
f. Baro Yönetim Kurulu Kararının Tebliği  180
10. DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ  180
– Madde  180
Açıklama  182
a. İtiraz  182
b. İtirazın İncelenmesi  182
c. Kararın Onay İçin Adalet Bakanlığına Gönderilmesi  183
d. Bakanlıkça Geri Gönderme  183
e. Geri Gönderilen Kararın Görüşülmesi ve Oylanması  183
f. İdari Dava Açılması  184
g. Disiplin Soruşturması Açılması  184
11. AYNI EYLEMDEN DOLAYI YENİDEN İNCELEME  185
– Madde  185
Açıklama  185
12. DİSİPLİN KURULUNDA DURUŞMA  185
– Madde  185
Açıklama  186
a. İnceleme Yöntemi  186
b. Duruşma  186
c. Kovuşturmanın Bitirilme Süresi  188
13. GIYAPTA DURUŞMA  188
– Madde  188
Açıklama  188
14. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE İNCELENMESİ  189
– Madde  189
Açıklama  189
15. TANIK VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  190
– Madde  190
Açıklama  190
16. KARARLARIN TEBLİĞİ  191
– Madde  191
Açıklama  191
17. İŞTEN YASAKLANMA  192
– Madde  192
Açıklama  192
18. İŞTEN YASAKLANMANIN ZORUNLU OLDUĞU HALLER  193
– Madde  193
Açıklama  193
19. İŞTEN YASAKLANMANIN HÜKÜMLERİ  194
– Madde  194
Açıklama  194
20. İŞTEN YASAKLANMA KARARININ KALDIRILMASI  194
– Madde  194
Açıklama  194
21. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İTİRAZ  195
– Madde  195
Açıklama  196
a. Disiplin Kurulunun Görevi  196
b. Disiplin Kurulunun Kuruluşu  196
c. Toplantılar  196
d. İtiraz Süresi  196
e. İtiraz Hakkı Olanlar  197
f. TBB Disiplin Kurulu  198
g. Duruşma Yapılması  198
ğ. TBB Disiplin Kurulunun Verebileceği Kararlar  198
22. KOVUŞTURMA VE CEZA ZAMANAŞIMI  201
– Madde  201
Açıklama  201
a. Kovuşturma Yapılmasını Engelleyen Süre  201
b. Disiplin Cezası Verilmesini Engelleyen Süre  202
c. Eylemin Suç Oluşturması  202
d. Kararın İçeriği  202
23. DİSİPLİN KARARLARIN UYGULANMASI VE CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİ  203
– Madde  203
Açıklama  203
a. Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi  203
b. İdari Yargı Yolu  203
c. Sicilden Silinme  205
Ek Bölüm
AVUKATLIK KANUNU VE MESLEK KURALLARINA İLİŞKİN
DİSİPLİN KURULU KARARLARI
I. AVUKATLIK KANUNUNA AYKIRI FİİL VE DAVRANIŞLARA İLİŞKİN KARARLAR (Özet)  207
1. Avukatlığın Mahiyeti  207
Madde 1  207
–TBBDK Kararları  207
2. Avukatlığın Amacı  208
Madde 2  208
–TBBDK Kararları  208
*Avukatın Yasayı Dolanması–Etkisizleştirme Rolü  208
*Avukatın Kapsamı Suç Sayılan İmam Nikahlı Geçersiz Sözleşme Düzenlemesi  208
*İcra Takibinde Yasal Faiz Yerine Fahiş Faiz İstemek  209
*Müvekkilin Şahsi Sicil Dosyasından Diğer Avukata Bilgi ve Belge Vermemek  209
*Meslektaşının Kıyafetinin Mahkeme Adabını Bozduğunu Beyan Etmek  209
*Haksız Takip Yapması  210
3. Avukatlığa Kabulde Engeller  210
Madde 5  210
–TBBDK Kararları  210
*Rüşvet Vermeye Aracılık Etmek–Kesinleşmeyen Mahkumiyet  210
4. Avukatlıkla Birleşmeyen İşler  211
Madde 11  211
–TBBDK Kararları  211
*Avukatın Adi Şirkete Ortak Olması  211
*Avukatın Ticari Faaliyette Bulunması  211
*Limitet Şirket Müdürlüğü Yapmak  211
*Kat Maliki Olmayan Avukatın Ücret Karşılığı Bina Yöneticiliği Yapması  212
5. Genel Olarak (Hak ve Ödevler)  212
Madde 34  212
–TBBDK Kararları  212
*Avukatın Ücret Alacağı İçin Dava Açması veya Takip Yapması Hususunu Baroya Bildirmesi Gerekir  212
*Uzlaşma Görüşmeleri Kayda Alınıp Aleyhe Kullanılamaz  214
*Şikayetli Avukatın Beraat Etmiş Olması Eylemin Disiplin Suçu Oluşturmayacağı Anlamına Gelmez  216
*Takip Alacağı Tahsil Edilmeden Alacak Tahsil Edilmiş Gibi İbraname Almak ve Sonraki Tahsilatı Tutmak  218
*Disiplin Cezasına Konu Eylemin Sürdürülmesi Yeni Bir Disiplin Suçunu Oluşturur ve Tekerrür Uygulanır  219
*Gerekli Masrafın Verilmemesi Yüzünden İşlem Yapılmaması Halinde İş Sahibinin Yazılı Uyarılması Gerekir  220
*İçeriği Belirsiz İbranameye İtibar Olunmaz  222
*Vekalet Sunmasına Karşın Duruşmalara Katılmamak, Hükmü Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Neden Olmak  223
*İcra Dosyasındaki Haczin Kaldırılması İçin Vekil Edenin Yazılı Muvafakati Alınması Gerekir  224
*Avukat Aldığı Vekalet Ücretinden Harcadığı Emek ve Zamana Gören Makul Bir Ücreti Tutarak Kalanını İade Etmelidir  226
*Ücretsiz Dava Alma Yasağı Vardır  227
*Uzlaşı Görüşmeleri Açıklanamaz, Kayda Alınamaz ve Aleyhe Kullanılamaz  228
*Dilekçede Meslektaşlarını Rencide Eden İfadeler Kullanılması  230
*Menfaat Çatışması Olan Kişilerin Avukatlığını Üstlenmek  230
*HAGB Kararı ve Disiplin Cezası  230
*Kamu Davasında Eş Zamanlı Olarak Hasım Tarafın Vekilliğini Üstlenmek  230
*Bir Haktan Vazgeçmede Yazılı Muvafakat Alınması Gereği  231
*Menfaat Zıtlığında Vekalet Üstlenme  231
*Vekalet Ücreti Ödendiği Halde İcra Takibi Yapma  231
*Tahsil Edilen Paranın Müvekkile Çok Geç Verilmesi  231
*Temyiz Etmekte İhmal  231
*Mazeretsiz Keşfe ve Duruşmalara Katılmama  232
*Haksız Rekabete Yol Açacak Davranışta Bulunmak  232
*Mahkemede Fiziksel Saldırı  232
*Avukatın Hakimi Tehdit Etmesi  232
*Meslektaşa Hakaret  233
*Avukatın Hakaretten Mahkumiyeti–Şikayetten Vazgeçilmesi  233
*Borcun Ödenmesi İçin Aldığı Parayı Kendi Ücreti İçin Hapsetmesi  233
*Karşı Taraf Avukatın Yalan Beyanda Bulunduğunu İfade Etmek  234
*Avukatın Dilekçesinde Yazdığı Sözlerin Savunma Sınırını Aştığı  234
*Haricen Yapılan Tahsilatın İcraya Bildirilmemesi  235
*İcra Memuruna Hakaret  236
*Avukatın Keşif Avansını Mahkeme Veznesine Yatırmaması  236
*Ücretini Aldığı Halde Dava Açmamak  236
*Azledilen Avukatın Mahkeme Tebligatlarını Alıp Geri Vermemesi  236
6. Sır Saklama Yükümlülüğü  237
Madde 36  237
–TBBDK Kararları  237
*Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü  237
7. İşin Reddedildiğinin Bildirilmesi  238
Madde 37  238
–TBBDK Kararları  238
*İşin Reddolunduğunu Bildirme Zorunluluğu  238
8. İşin Reddi Zorunluluğu  239
Madde 38  239
–TBBDK Kararları  239
*Menfaat İlişkisinin Göz Ardı Ederek Hukuki Yardımda Bulunmak  239
9. Avukatın Vekaletten Çekilmesi  240
Madde 41  240
–TBBDK Kararları  240
*İş ve Savunmadan Çekilme Avukat İçin Haktır  240
*Çekilme Tebliğ Ettirilmeden Duruşmaya Katılmama  241
10. Büro Edinme Zorunluluğu  241
Madde 43  241
–TBBDK Kararları  241
*Birden Fazla Büroda Faaliyet Gösterme  241
11. Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı  242
Madde 47  242
–TBBDK Kararları  242
*Avukat, Maddi Menfaatini Davanın Sonucuna Bağlayamaz  242
12. Reklam Yasağı  242
Madde 55  242
–TBBDK Kararları  243
*Reklam Yasağının Amacı–Savunma Dokunulmazlığı  243
*Büro Açılışında Reklam Yasağı  243
*İnternet Sitesinden Mesleki Faaliyetin Sürdürülmesi  244
*Avukatın Tabelasının Boyutu ve İçeriğinin Uygun Olmaması  245
13. Örnek Çıkarabilme ve Tebligat Yapabilme Hakkı  246
Madde 56  246
–TBBDK Kararları  246
*Yetki Belgesinin Veren Avukatın Sorumluluğu  246
*Aslı Olmayan Belgeyi Onaylamak  246
14. Levhaya Yazılma Yükümlülüğü  247
Madde 66  247
–TBBDK Kararları  247
*Sigortalı Olarak Çalışan Avukat  247
15. Avukatlığın Sürekli Olarak Başka Yerde Yapılması  247
Madde 67  247
–TBBDK Kararları  247
*Levhasına Yazılı Baro Yöresinde Faaliyet Göstermeme  247
16. Avukatlık Ücreti  248
Madde 164  248
–TBBDK Kararları  248
*Ücretsiz Dava Almak İstisnadır  248
*Yasaya Aykırı Ücret Sözleşmesi Yapılması  251
*Belirgin Olmayan Avukatlık Ücreti  251
*Yargı Giderini Kendisi Karşılamak Üzere Dava Alınması  251
17. Avukatın Hapis Hakkı  251
Madde 166/1  251
–TBBDK Kararları  252
*Hapis Hakkının Kullanıldığının Müvekkile Yazılı Bildirilmesi Gereği  252
II. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI VE TBBDK KARARLARI (Özet)  252
Kaynakça  263
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  265
Kavramlar Dizini  271
 


Ersan Şen
Haziran 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
İzzet Özgenç
Mayıs 2020
99.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMASI
I. GÖREV SUÇLARI  17
A. Soruşturma  17
a. Soruşturmaya Yetkili Cumhuriyet Savcısı  17
–İlgili Yasa Maddesi  17
b. Açıklama  17
– Soruşturma Yapılması  17
– Örnek Soruşturma Fezlekesi  19
– Avukatın Üst Araması  19
B. Kovuşturma  21
a. Kovuşturma izni, Son Soruşturmanın Açılması Kararı ve Duruşmanın Yapılacağı Mahkeme  21
–İlgili Yasa Maddesi  21
b. Açıklama  21
– Soruşturma Dosyasının Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce İncelenmesi  21
– İddianame Düzenlenmesi  22
– Örnek İddianame  23
– Son Soruşturmanın Açılması  24
– İddianamenin Tebliği  24
– Sanık Avukatın Dilekçesini Ağır Ceza Mahkemesine Sunması  24
– Ağır Ceza Mahkemesinin Kararı  24
– Örnek Son Soruşturmanın Açılması Kararı  25
C. İtiraz Hakkı  26
–İlgili Yasa Maddesi  26
a. Açıklama  26
– Duruşma Yapılması  27
– Görev Suçundan “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” Kararının Verilmesi  28
Yargıtay Kararları  28
D. Suçüstü Hali  35
–İlgili Yasa Maddesi  35
a. Açıklama  35
İkinci Bölüm
AVUKATLARIN İŞLEDİKLERİ GÖREV SUÇLARI
I. AVUKATLIK KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  37
1. Avukata Çıkar Karşılığı İş Getirme  37
–İlgili Yasa Maddesi  37
a. Açıklama  37
2. Aslı Olmayan Belge Örneği Onaylama veya Aslına Aykırı Örnek Vermek  38
–İlgili Yasa Maddesi  38
a. Açıklama  38
– Aslı Olmayan Vekaletname ve Belge Onaylamak  39
– Aslına Aykırı Örnek Verme  39
– Kovuşturma  42
Yargıtay Kararları  42
3. Baro Levhasında Yazılı Olmayan veya Yasaklı Avukatın Avukatlık Yapması  42
–İlgili Yasa Maddesi  42
a. Açıklama  43
Yargıtay Kararları  43
II. TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  44
1. Görevi Kötüye Kullanma  44
–İlgili Yasa Maddesi  44
a. Açıklama  45
İlgili Genelge  47
Yargıtay Kararları  50
2. Zimmet  73
–İlgili Yasa Maddesi  73
a. Açıklama  74
Yargıtay Kararları  76
3. Rüşvet  80
–İlgili Yasa Maddesi  80
a. Açıklama  81
Yargıtay Kararları  84
4. İrtikap  91
–İlgili Yasa Maddesi  91
a. Açıklama  91
Yargıtay Kararları  93
5. Hakaret  93
–İlgili Yasa Maddesi  93
a. Açıklama  95
b. Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret  97
c. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  99
d. Eleştiri Sınırı  102
e. Hakaretin Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi  106
f. Hakaretin Kasten Yaralamaya Karşı Tepki Olarak İşlenmesi  106
g. Hakaretin Karşılıklı Olarak İşlenmesi  106
Yargıtay Kararları  107
6. Avukata Karşı Direnme  126
–İlgili Yasa Maddesi  126
a. Açıklama  126
Yargıtay Kararları  127
7. Dolandırıcılık  131
–İlgili Yasa Maddesi  131
a. Açıklama  131
Yargıtay Kararları  133
8. Güveni Kötüye Kullanma  136
–İlgili Yasa Maddesi  136
a. Açıklama  136
Yargıtay Kararları  138
9. Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması  140
–İlgili Yasa Maddesi  140
a. Açıklama  140
Yargıtay Kararları  143
10. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  144
–İlgili Yasa Maddesi  144
a. Açıklama  144
Yargıtay Kararları  145
11. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal  146
–İlgili Yasa Maddesi  146
a. Açıklama  146
Yargıtay Kararları  148
12. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması  149
–İlgili Yasa Maddesi  149
a. Açıklama  150
Yargıtay Kararları  150
13. Bedelsiz Senedi Kullanma  155
–İlgili Yasa Maddesi  155
a. Açıklama  155
Yargıtay Kararları  156
14. Avukatların İşleyebileceği Diğer Suçlar  157
a. Açıklama  157
Yargıtay Kararları  159
Üçüncü Bölüm
DİSİPLİN İŞLEM VE CEZALARI (1136 s. K m. 134–162)
1. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER  163
– Madde  163
Açıklama  163
2. DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINA TABİ OLAN AVUKATLAR  164
– Madde  164
Açıklama  165
3. DİSİPLİN CEZALARI  165
– Madde  165
Açıklama  165
4. CEZALARIN UYGULANMA ŞEKLİ  166
– Madde  166
Açıklama  166
a. İlk Kez İşlenen ve Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Davranışlar  166
b. Tekrar İşlenmesi Hali  167
c. Hüküm Giyme Hali  167
d. Bir Üst Ceza Verilmesi  167
e. İlk Kez İşten, Tekrarında Meslekten Çıkarma Cezası  168
f. İşten Çıkarmadan Sonraki Meslekten Çıkarma Cezası  168
5. SAVUNMA HAKKI  169
– Madde  169
Açıklama  169
6. BAROYA YAZILMADAN ÖNCEKİ VE MESLEKTEN AYRILDIKTAN SONRAKİ EYLEMLER  170
– Madde  170
Açıklama  170
7. KOVUŞTURMA YETKİSİ VE EKSİK ÜYELERİN TAMAMLANMASI  172
– Madde  172
Açıklama  172
a. Yetkili Baro  172
b. Eksik Üyelerin Katılmasının Sağlanması  172
8. CEZA KOVUŞTURMASININ DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA ETKİSİ  173
– Madde  173
Açıklama  173
a. Başlamış Olan Ceza Kovuşturması  173
b. Mahkumiyet Kararının Disiplin Kovuşturmasına Etkisi  175
c. Beraat Kararının Disiplin Kovuşturmasına Etkisi  175
9. DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ AÇILMASI  176
– Madde  176
Açıklama  178
a. İhbar, Şikayet ve İstek Yapılmış Olması  178
b. İstek  178
c. Disiplin Soruşturmasında Süre  179
d. Disiplin Soruşturması Yapılmasında Yöntem  180
e. Yönetim Kurulunun Toplantısı ve Kararı  180
f. Baro Yönetim Kurulu Kararının Tebliği  180
10. DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ  180
– Madde  180
Açıklama  182
a. İtiraz  182
b. İtirazın İncelenmesi  182
c. Kararın Onay İçin Adalet Bakanlığına Gönderilmesi  183
d. Bakanlıkça Geri Gönderme  183
e. Geri Gönderilen Kararın Görüşülmesi ve Oylanması  183
f. İdari Dava Açılması  184
g. Disiplin Soruşturması Açılması  184
11. AYNI EYLEMDEN DOLAYI YENİDEN İNCELEME  185
– Madde  185
Açıklama  185
12. DİSİPLİN KURULUNDA DURUŞMA  185
– Madde  185
Açıklama  186
a. İnceleme Yöntemi  186
b. Duruşma  186
c. Kovuşturmanın Bitirilme Süresi  188
13. GIYAPTA DURUŞMA  188
– Madde  188
Açıklama  188
14. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE İNCELENMESİ  189
– Madde  189
Açıklama  189
15. TANIK VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  190
– Madde  190
Açıklama  190
16. KARARLARIN TEBLİĞİ  191
– Madde  191
Açıklama  191
17. İŞTEN YASAKLANMA  192
– Madde  192
Açıklama  192
18. İŞTEN YASAKLANMANIN ZORUNLU OLDUĞU HALLER  193
– Madde  193
Açıklama  193
19. İŞTEN YASAKLANMANIN HÜKÜMLERİ  194
– Madde  194
Açıklama  194
20. İŞTEN YASAKLANMA KARARININ KALDIRILMASI  194
– Madde  194
Açıklama  194
21. DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İTİRAZ  195
– Madde  195
Açıklama  196
a. Disiplin Kurulunun Görevi  196
b. Disiplin Kurulunun Kuruluşu  196
c. Toplantılar  196
d. İtiraz Süresi  196
e. İtiraz Hakkı Olanlar  197
f. TBB Disiplin Kurulu  198
g. Duruşma Yapılması  198
ğ. TBB Disiplin Kurulunun Verebileceği Kararlar  198
22. KOVUŞTURMA VE CEZA ZAMANAŞIMI  201
– Madde  201
Açıklama  201
a. Kovuşturma Yapılmasını Engelleyen Süre  201
b. Disiplin Cezası Verilmesini Engelleyen Süre  202
c. Eylemin Suç Oluşturması  202
d. Kararın İçeriği  202
23. DİSİPLİN KARARLARIN UYGULANMASI VE CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİ  203
– Madde  203
Açıklama  203
a. Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi  203
b. İdari Yargı Yolu  203
c. Sicilden Silinme  205
Ek Bölüm
AVUKATLIK KANUNU VE MESLEK KURALLARINA İLİŞKİN
DİSİPLİN KURULU KARARLARI
I. AVUKATLIK KANUNUNA AYKIRI FİİL VE DAVRANIŞLARA İLİŞKİN KARARLAR (Özet)  207
1. Avukatlığın Mahiyeti  207
Madde 1  207
–TBBDK Kararları  207
2. Avukatlığın Amacı  208
Madde 2  208
–TBBDK Kararları  208
*Avukatın Yasayı Dolanması–Etkisizleştirme Rolü  208
*Avukatın Kapsamı Suç Sayılan İmam Nikahlı Geçersiz Sözleşme Düzenlemesi  208
*İcra Takibinde Yasal Faiz Yerine Fahiş Faiz İstemek  209
*Müvekkilin Şahsi Sicil Dosyasından Diğer Avukata Bilgi ve Belge Vermemek  209
*Meslektaşının Kıyafetinin Mahkeme Adabını Bozduğunu Beyan Etmek  209
*Haksız Takip Yapması  210
3. Avukatlığa Kabulde Engeller  210
Madde 5  210
–TBBDK Kararları  210
*Rüşvet Vermeye Aracılık Etmek–Kesinleşmeyen Mahkumiyet  210
4. Avukatlıkla Birleşmeyen İşler  211
Madde 11  211
–TBBDK Kararları  211
*Avukatın Adi Şirkete Ortak Olması  211
*Avukatın Ticari Faaliyette Bulunması  211
*Limitet Şirket Müdürlüğü Yapmak  211
*Kat Maliki Olmayan Avukatın Ücret Karşılığı Bina Yöneticiliği Yapması  212
5. Genel Olarak (Hak ve Ödevler)  212
Madde 34  212
–TBBDK Kararları  212
*Avukatın Ücret Alacağı İçin Dava Açması veya Takip Yapması Hususunu Baroya Bildirmesi Gerekir  212
*Uzlaşma Görüşmeleri Kayda Alınıp Aleyhe Kullanılamaz  214
*Şikayetli Avukatın Beraat Etmiş Olması Eylemin Disiplin Suçu Oluşturmayacağı Anlamına Gelmez  216
*Takip Alacağı Tahsil Edilmeden Alacak Tahsil Edilmiş Gibi İbraname Almak ve Sonraki Tahsilatı Tutmak  218
*Disiplin Cezasına Konu Eylemin Sürdürülmesi Yeni Bir Disiplin Suçunu Oluşturur ve Tekerrür Uygulanır  219
*Gerekli Masrafın Verilmemesi Yüzünden İşlem Yapılmaması Halinde İş Sahibinin Yazılı Uyarılması Gerekir  220
*İçeriği Belirsiz İbranameye İtibar Olunmaz  222
*Vekalet Sunmasına Karşın Duruşmalara Katılmamak, Hükmü Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Neden Olmak  223
*İcra Dosyasındaki Haczin Kaldırılması İçin Vekil Edenin Yazılı Muvafakati Alınması Gerekir  224
*Avukat Aldığı Vekalet Ücretinden Harcadığı Emek ve Zamana Gören Makul Bir Ücreti Tutarak Kalanını İade Etmelidir  226
*Ücretsiz Dava Alma Yasağı Vardır  227
*Uzlaşı Görüşmeleri Açıklanamaz, Kayda Alınamaz ve Aleyhe Kullanılamaz  228
*Dilekçede Meslektaşlarını Rencide Eden İfadeler Kullanılması  230
*Menfaat Çatışması Olan Kişilerin Avukatlığını Üstlenmek  230
*HAGB Kararı ve Disiplin Cezası  230
*Kamu Davasında Eş Zamanlı Olarak Hasım Tarafın Vekilliğini Üstlenmek  230
*Bir Haktan Vazgeçmede Yazılı Muvafakat Alınması Gereği  231
*Menfaat Zıtlığında Vekalet Üstlenme  231
*Vekalet Ücreti Ödendiği Halde İcra Takibi Yapma  231
*Tahsil Edilen Paranın Müvekkile Çok Geç Verilmesi  231
*Temyiz Etmekte İhmal  231
*Mazeretsiz Keşfe ve Duruşmalara Katılmama  232
*Haksız Rekabete Yol Açacak Davranışta Bulunmak  232
*Mahkemede Fiziksel Saldırı  232
*Avukatın Hakimi Tehdit Etmesi  232
*Meslektaşa Hakaret  233
*Avukatın Hakaretten Mahkumiyeti–Şikayetten Vazgeçilmesi  233
*Borcun Ödenmesi İçin Aldığı Parayı Kendi Ücreti İçin Hapsetmesi  233
*Karşı Taraf Avukatın Yalan Beyanda Bulunduğunu İfade Etmek  234
*Avukatın Dilekçesinde Yazdığı Sözlerin Savunma Sınırını Aştığı  234
*Haricen Yapılan Tahsilatın İcraya Bildirilmemesi  235
*İcra Memuruna Hakaret  236
*Avukatın Keşif Avansını Mahkeme Veznesine Yatırmaması  236
*Ücretini Aldığı Halde Dava Açmamak  236
*Azledilen Avukatın Mahkeme Tebligatlarını Alıp Geri Vermemesi  236
6. Sır Saklama Yükümlülüğü  237
Madde 36  237
–TBBDK Kararları  237
*Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü  237
7. İşin Reddedildiğinin Bildirilmesi  238
Madde 37  238
–TBBDK Kararları  238
*İşin Reddolunduğunu Bildirme Zorunluluğu  238
8. İşin Reddi Zorunluluğu  239
Madde 38  239
–TBBDK Kararları  239
*Menfaat İlişkisinin Göz Ardı Ederek Hukuki Yardımda Bulunmak  239
9. Avukatın Vekaletten Çekilmesi  240
Madde 41  240
–TBBDK Kararları  240
*İş ve Savunmadan Çekilme Avukat İçin Haktır  240
*Çekilme Tebliğ Ettirilmeden Duruşmaya Katılmama  241
10. Büro Edinme Zorunluluğu  241
Madde 43  241
–TBBDK Kararları  241
*Birden Fazla Büroda Faaliyet Gösterme  241
11. Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı  242
Madde 47  242
–TBBDK Kararları  242
*Avukat, Maddi Menfaatini Davanın Sonucuna Bağlayamaz  242
12. Reklam Yasağı  242
Madde 55  242
–TBBDK Kararları  243
*Reklam Yasağının Amacı–Savunma Dokunulmazlığı  243
*Büro Açılışında Reklam Yasağı  243
*İnternet Sitesinden Mesleki Faaliyetin Sürdürülmesi  244
*Avukatın Tabelasının Boyutu ve İçeriğinin Uygun Olmaması  245
13. Örnek Çıkarabilme ve Tebligat Yapabilme Hakkı  246
Madde 56  246
–TBBDK Kararları  246
*Yetki Belgesinin Veren Avukatın Sorumluluğu  246
*Aslı Olmayan Belgeyi Onaylamak  246
14. Levhaya Yazılma Yükümlülüğü  247
Madde 66  247
–TBBDK Kararları  247
*Sigortalı Olarak Çalışan Avukat  247
15. Avukatlığın Sürekli Olarak Başka Yerde Yapılması  247
Madde 67  247
–TBBDK Kararları  247
*Levhasına Yazılı Baro Yöresinde Faaliyet Göstermeme  247
16. Avukatlık Ücreti  248
Madde 164  248
–TBBDK Kararları  248
*Ücretsiz Dava Almak İstisnadır  248
*Yasaya Aykırı Ücret Sözleşmesi Yapılması  251
*Belirgin Olmayan Avukatlık Ücreti  251
*Yargı Giderini Kendisi Karşılamak Üzere Dava Alınması  251
17. Avukatın Hapis Hakkı  251
Madde 166/1  251
–TBBDK Kararları  252
*Hapis Hakkının Kullanıldığının Müvekkile Yazılı Bildirilmesi Gereği  252
II. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI VE TBBDK KARARLARI (Özet)  252
Kaynakça  263
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  265
Kavramlar Dizini  271
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020