Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku – CISG – Incoterms
Ocak 2019 / 3. Baskı / 448 Syf.
Fiyatı: 92.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat 2015 92.50 TL 59.90 TL (%36)Sepete Ekle
   

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) 01.08.2011 tarihinden itibaren ülkemizde, ticari ilişkilerimizin 2/3'ünden fazlasının gerçekleştiği ABD ve Almanya, Rusya, Irak gibi dış ticaretimizde önemli rol oynayan ilk 20 ülkenin 16'sında ve diğer birçok ülkede yürürlüktedir. Türkiye Antlaşmayı çekince koymadan kabul etmiştir.

Eserde, Uygulama Alanı ve Genel Hükümler, Sözleşmenin Kurulması), Malların Satımı ve Son Hükümler başlıklarının yanında, Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler başlığı da sistematik şekilde incelenerek kitaba dahil edilmiştir.

Kitap hazırlanırken konunun ana hatları ile anlatılmasına, hâkim görüş ve uygulamalara öncelik verilerek, doktrinde yer alan tartışmaların aktarılmasından kaçınılmıştır. Böylece konu genel ve ana hatları ile uygulamacılar, öğrenciler ve ilgilileri için anlaşılır hale getirilmiştir.

Antlaşma otonom bir uygulamayı ön plana çıkardığından kitapta karşılaştırmalı bir çalışma tercih edilmemiş, yeri geldikçe yapılan kısa karşılaştırmalı açıklamalarla yetinilmiştir. Kitapta, uygulama örnekleri, yabancı mahkeme ve tahkim kararları da yer almaktadır.

Konu Başlıkları
CISG Uygulama Alanı ve Genel Hükümler
Sözleşmenin Kurulması
Malların Satımı
Barkod: 9789750251870
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 448
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskı Önsözünden  9
Birinci Baskı Önsözünde  11
Giriş
§ 1. Satım Sözleşmeleri  30
I. Satım Sözleşmesi Kavramı ve Satım Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  30
II. Satım Sözleşmelerinin Tâbi Olacağı Hukuka Göre Çeşitleri  31
III. Satım Sözleşmelerinin Önemi  34
A. Millî Hukuk Açısından  34
B. Milletlerarası Hukuk Açısından  35
C. Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Antlaşmasının (CISG) Önemi  36
IV. Satım Sözleşmeleri Hukukunun Tarihsel Gelişimi  37
A. Genel Olarak  37
B. Satım Sözleşmeleri Hukukunun Yeknesaklaştırılma Çalışmaları  40
1. Lahey Satım Sözleşmeleri Antlaşmaları  40
2. Viyana Satım Sözleşmeleri Antlaşması (CISG)  41
V. Yeknesaklaştırmanın Fayda ve Sakıncaları  42
A. Genel Olarak  42
B. Antlaşmanın Genel Olarak Faydaları  43
C. Antlaşmanın Satıcı (İhracatçı) Açısından Faydaları  44
D. Antlaşmanın Alıcı (İthalatçı) Açısından Faydaları  45
E. Antlaşmanın Sakıncaları  46
Kısım I
CISG UYGULAMA ALANI VE GENEL HÜKÜMLER
Bölüm I
UYGULAMA ALANI
§ 2. Antlaşmanın Doğrudan veya Dolaylı Uygulama Alanı Bulması  48
§ 3. Antlaşma Tarafı Ülkeler ve Çekinceleri  49
I. Antlaşma Tarafı Ülkeler  49
II. Taraf Ülke Çekinceleri  49
A. Antlaşmanın II’nci ve III’üncü Kısmı ile İlgili Çekince (CISG md. 92)  50
B. Değişik Hukuk Sistemleri Çekincesi (CISG md. 93)  50
C. Aynı veya Benzer Hukuk Sistemi Çekincesi (CISG md. 94)  51
D. CISG md. 1 f. 1 bent b’nin Uygulanması ile İlgili Çekince (CISG md. 95)  51
E. Şekil Serbestîsi Çekincesi (CISG md. 96)  53
§ 4. Antlaşmanın Yer itibariyle Uygulama Alanı  53
I. Şartları  53
A. Uluslararası Satım Sözleşmesi  53
B. İşyeri  54
C. Satım Sözleşmesinin Uluslararası Niteliğinin Anlaşılabilirliği  54
II. Örnek Uygulamalar  56
§ 5. Antlaşmanın Kişi İtibariyle Uygulama Alanı  57
§ 6. Antlaşmanın Konu İtibariyle Uygulama Alanı  58
I. Şartları  58
A. Mal Satım Sözleşmesi  58
B. Taşınır Mal  59
II. Antlaşma Kapsamına Giren Satım Sözleşmeleri  63
III. Antlaşma Kapsamına Girmeyen Satım Sözleşmeleri ve Diğer Sözleşmeler  64
A. Konu İtibariyle Antlaşma Kapsamına Girmeyen Satım Sözleşmeleri  65
B. Niteliği ve Kuruluş Biçimi İtibariyle Antlaşma Kapsamına Girmeyen Satım Sözleşmeleri  66
C. Antlaşma Kapsamına Girmeyen Diğer Sözleşmeler  67
§ 7. Antlaşmanın Zaman İtibariyle Uygulama Alanı  68
§ 8. Antlaşmanın Kapsamındaki Hukukî Konular  71
I. Açıkça Düzenlendiği Belirtilen Hukukî Konular  71
II. Açıkça Düzenlenmediği Belirtilen Hukukî Konular  72
III. Antlaşma Kapsamına Girmekle Beraber Düzenlenmemiş Hukukî Konular  74
A. Aynen İfa  74
B. Hukukî Ayıptan Dolayı Sorumluluk  74
C. Faiz Oranı  75
§ 9. Tarafların Antlaşmayı Uygulama Alanı Dışı Bırakması  75
Bölüm II
GENEL HÜKÜMLER
§ 10. Antlaşmanın Yorumlanması  77
I. Antlaşmanın Yorumlanmasına Hâkim İlkeler  79
A. Antlaşmanın Milletlerarası Niteliği  79
B. Antlaşmanın Yeknesak Uygulanmasının Teşviki  82
C. Milletlerarası Ticaretteki Dürüstlük Kuralı  84
II. Yorum Yöntemleri  85
A. Lâfzî Yorum  86
B. Tarihsel Yorum  87
C. Sistematik Yorum  87
D. Karşılaştırmalı Yorum  88
§ 11. Boşluk Doldurma  88
I. Antlaşmada Düzenlenmeyen Konularda Boşluk Doldurma (Harici Boşluklar)  89
II. Antlaşmada Düzenlenen Konularda Boşluk Doldurma (Dâhili Boşluklar)  89
§ 12. İrade Beyanlarının ve Davranışların Yorumu  90
I. Tarafların Gerçek İradelerinin Belirlenmesi  91
II. İrade Açıklamalarının ve Davranışların Güven Teorisine Göre Objektif Yorumu  92
III. Yorum Kriterleri  93
§ 13. Teamüller ve Alışkanlıklar  95
I. Genel Olarak  95
II. Teamüller  95
III. Alışkanlıklar  96
IV. İspat Yükü  97
§ 14. Şekil Serbestîsi İlkesi  97
Kısım II
SÖZLEŞMENİN KURULMASI
§ 15. İrade Beyanlarının Uyuşması ve Geçerliliği  99
I. İcap (Öneri)  100
A. İcabın Unsurları  100
1. İrade Beyanı  100
2. İcabın Belirliliği  101
3. İcapla Bağlanma İradesi  101
B. İcabın Hüküm ve Sonuç Doğurması  102
C. İcabın Hükümsüzlüğü  102
1. İcabın Geri Alınması (Rücknahme)  103
2. İcaptan Vazgeçme (Widerruf)  104
3. İcabın İptali (Anfechten)  107
4. İcabın Reddi (Ablehnung)  107
II. Kabul  107
A. Kabulün Hüküm Doğurması  108
B. İcabın Tamamlanması, Sınırlandırılması ve Değiştirilmesi  110
C. Kabul Süresi  112
1. Sürenin Başlangıcı  112
2. Sürenin Hesabı  113
D. Gecikmiş Kabul  114
E. Kabulün Geri Alınması  114
§ 16. Sözleşmenin Kurulma Anı  115
§ 17. Hâkimiyet Alanına Varma Koşulu  115
Kısım III
MALLARIN SATIMI
Bölüm I
GENEL HÜKÜMLER
§ 18. Sözleşmenin Esaslı İhlali  117
I. Sözleşmenin Esaslı İhlali Halinde Sahip Olunan Haklar ve Hukuki İmkânlar  119
II. Sözleşmenin Esaslı İhlali Kavramı ve Tanımı  121
III. Sözleşmenin Esaslı İhlalinin Şartları  123
A. Sözleşmenin İhlali  123
1. Satıcının Sözleşmeyi İhlali  124
2. Alıcının Sözleşmeyi İhlali  126
B. Sözleşmeden Beklenen Önemli Menfaat Kaybı  127
C. Menfaat Kaybının Öngörülebilir Olması  131
IV. Örnek İhlaller  133
A. İmkansızlık  133
B. Teslim Alma Yükümlülüğünün İhlâli  134
C. Satıcının Temerrüdü  135
D. Alıcının Temerrüdü  136
E. Aliud  137
F. Sözleşmeye Aykırı (Ayıplı) Mal Teslimi  137
G. Hukuki Ayıp  139
H. Paketleme Ayıpları  139
I. Belgeleri Teslim Yükümlülüğünün İhlâli  140
İ. Yan Yükümlülük İhlâlleri  140
V. Değerlendirme  141
VI. İspat Yükü  142
§ 19. Sözleşmenin Ortadan Kaldırıldığının Beyanı  142
§ 20. İrade Beyanının Varmaması, Gecikmesi ve Beyanda Hata (Gönderme Teorisi)  143
§ 21. Borcun Aynen İfası Kararı  145
§ 22. Sözleşmenin Taraflarca Değiştirilmesi veya Ortadan Kaldırılması  146
Bölüm II
SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 23. Satıcının Asli Yükümlülükleri  149
I. Malı Teslim Yükümlülüğü  150
II. Belgeleri Teslim Yükümlülüğü  151
III. Mülkiyeti Sağlama Yükümlülüğü  151
§ 24. Satıcının Diğer Yükümlülükleri  152
Ayrım I
Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi
§ 25. Teslim Yükümlülüğünün Kapsamı ve Teslim Yeri  153
I. Gönderme Borcunda (Versendungskauf, Schickschuld) Teslim Yeri  153
II. Aranacak Borçlarda (Holschuld)  154
§ 26. Malın Gönderilmesindeki Yükümlülükler  156
I. Gönderim Bildirimi  156
II. Malların Taşınmasını Sağlama Yükümlülüğü  156
III. Sigortalama Amaçlı Bilgi Verme Yükümlülüğü  158
§ 27. Teslim Zamanı  158
I. Teslim Tarihi  158
II. Zaman Dilimi  159
III. Makul Süre  159
IV. Erken Teslim  160
§ 28. Belgeleri Verme Yükümlülüğü  160
Ayrım II
Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve
Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri
§ 29. Malların Sözleşmeye Uygunluğu  162
I. Sözleşmeye Uygun Mallar  162
A. Malın Miktarı  163
B. Malın Kalitesi  163
C. Tür Farklılığı  164
D. Paketleme  164
II. Antlaşmaya Göre Sözleşmeye Uygun Mallar  164
A. Mutat Kullanım Amacı  164
B. Özel Kullanım Amacı  166
C. Malın Örneğe (Probe / Sample) veya Modele (Muster / Model) Uygunluğu  168
D. Malın Mutat veya Uygun Paketlenmesi  168
III. Satıcının Sorumsuzluğu  169
A. Bildirim Külfeti  170
B. Sorumsuzluk Şartı  170
§ 30. Sözleşmeye Aykırılığın Aranacağı An  170
I. Hasarın Geçtiği Anda Mevcut Sözleşmeye Aykırılıklar  170
II. Hasarın Geçmesinden Sonraki Sözleşmeye Aykırılıklar  171
III. İspat Yükü  173
§ 31. Erken Teslimde Sözleşmeye Aykırılığı Giderme Hakkı  173
I. Şartları  173
A. Erken Teslim  173
B. Sözleşmeye Aykırılığın Malın Teslim Tarihine Kadar Giderilmesi  174
C. Makul Olmayan Zahmet ve Masrafa Neden Olmama  175
II. Hukukî Sonuçları  175
III. Alıcının Tazminat Hakkı  175
§ 32. Malın Muayenesi  176
I. Muayene Yöntemi  176
II. Kısa Muayene Süresi  177
III. Malların Taşınması Halinde Muayene  178
IV. Malların Başka Yere Yönlendirilmesi veya Gönderilmesi Halinde Muayene  178
V. Muayene Masrafları  179
§ 33. Sözleşmeye Aykırılık Bildirimi (Rüge der Vertragswidrigkeit)  179
I. Makul Bildirim Süresi  180
II. Bildirim Süresinin Başlangıcı  180
III. Bildirimin Kapsamı  181
IV. Bildirimin Şekli  182
V. Hak Düşürücü Süre  182
VI. Bildiriminin Gereği Gibi Yapılmamasının Hüküm ve Sonuçları  183
§ 34. Satıcının Kötü Niyeti  183
§ 35. Hukukî Ayıp Nedeniyle Sorumluluk  185
I. Şartları  185
A. Üçüncü Kişinin Hakları  185
B. Üçüncü Kişinin Talepleri  186
C. Malın Hukukî Ayıptan Ari Olarak Teslim Edileceği An  187
D. Alıcının Hukukî Ayıbı Bildirmesi  188
II. Sorumluluktan Kurtulma  188
III. Hukukî Ayıplı Mal Tesliminin Hüküm ve Sonuçları  189
§ 36. Sınaî ve Fikrî Haklar ve Talepler  189
I. Sorumluluk Şartları  190
A. Sınaî ve Fikrî Haklar  190
B. Sınaî ve Fikrî Hak Talepleri  191
C. Hak ve Taleplerde Esas Alınan Zaman  191
D. Satıcının Sorumluluğunun Yer İtibariyle Sınırlandırılması  191
E. Satıcının Sınaî ve Fikrî Mülkiyete Dayanan Hak veya Talebi Bilmesi, Bilmemesinin Mümkün Olmaması ve Sınırları  192
II. Satıcının Sorumluluktan Kurtulması  193
III. Satıcının Sınaî ve Fikrî Haklara Dayanan Hak ve Taleplerden Sorumluluğunun Hüküm ve Sonuçları  194
§ 37. Alıcının Bildirim Külfeti  194
I. Bildirimin Kapsamı  194
II. Bildirim Süresi  195
III. Satıcının Hukukî Ayıbı Bilmesi  196
IV. Bildirimin Gereği Gibi Yapılmamasının Hüküm ve Sonuçları  196
V. İspat Yükü  197
§ 38. Alıcının Makul Özrü  197
I. Şartları  197
A. Bildirimin Gereği Gibi Yapılmamış Olması  197
B. Bildirimin Yapılmamasının Makul Bir Özre Dayanması  198
II. Hüküm ve Sonuçları  199
III. İspat Yükü  200
Ayrım III
Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde
Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
§ 39. Alıcının Sahip Olduğu Haklar ve Hukukî İmkânlar  201
I. Genel Olarak  201
A. Sözleşmenin İhlali  202
B. Aynen İfayı Talep Hakkı  202
C. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkı  203
D. Semenden İndirim Hakkı  203
E. Tazminat Hakkı  203
F. Hakların Yarışması  203
G. Ek Süre Tanıma Yasağı  204
II. Alıcının Sahip Olduğu Haklar  204
A. Aynen İfayı Talep Hakkı  204
B. İkame Mal Teslimini İsteme Hakkı  205
C. Malın Onarılmasını İsteme Hakkı  207
D. Alıcının Diğer Haklarının Saklı Oluşu  208
§ 40. Alıcının Satıcıya Ek Süre Tanıması  208
I. Ek Süre Tanımanın Şartları  209
A. Sözleşmeden veya Antlaşmadan Kaynaklanan Yükümlülük  209
B. Yükümlülüğün İfa Edilmemiş Olması  209
C. Ek Sürenin Makul Bir Süre Olması  210
II. Ek Süre Vermenin Hüküm ve Sonuçları  210
III. İspat Yükü  211
§ 41. Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Sonradan Giderme Hakkı  211
I. Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Sonradan Giderme Hakkının Şartları  212
A. Alıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Olmaması  212
B. Yükümlülüklerin İfasında Eksiklik Bulunması  213
C. Yükümlülüğün İfasındaki Eksikliklerin Giderilmesi  214
D. Vade Geçtikten Sonra Eksikliğin Giderilmesi  214
E. Hakkın Kullanımının Alıcı İçin Katlanılabilir Olması  214
II. Sözleşmeye Aykırılığın Sonradan Giderilmesinin Hüküm ve Sonuçları  215
III. Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Sonradan Giderme Bildirimi  215
A. Şartları  215
1. Satıcının Bildirimi  215
2. Satıcının Bildiriminin Alıcıya Varması Gerekir  216
B. Hüküm ve Sonuçları  216
C. Satıcı ve Alıcının Haklarının Yarışması  217
D. İspat Yükü  217
§ 42. Alıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkı  217
I. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Mevcut Olduğu Haller  218
A. Esaslı Sözleşme İhlali  218
B. Malların Ek Süre İçinde Teslim Edilmemesi veya Satıcının Teslimde Direnmesi  219
II. Alıcının Beyanı  220
III. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Süresinde Kullanılması  221
A. Malın Tesliminde Temerrüde Düşülmesi Halinde  221
B. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde  221
C. Makul Sürelere Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  222
IV. İspat Yükü  223
§ 43. Alıcının Semenden İndirim Hakkı  223
I. Semenden İndirim Hakkının Şartları  223
II. Semenden İndirim Hakkının Yitirilmesi  224
§ 44. Kısmî İfa veya Kısmî Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde Alıcının Hakları  225
I. Sözleşmenin Tamamının Ortadan Kaldırılması Hakkı  226
§ 45. Vadesinden Önce Mal Tesliminde veya Fazla Mal Tesliminde Alıcının Hakları  226
I. Vadesinden Önce Mal Tesliminde Alıcının Hakları  226
II. Fazla Mal Tesliminde Alıcının Hakları  228
Bölüm III
ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 46. Alıcının Asli Yükümlülükleri  229
I. Alıcının Semeni Ödeme Yükümlülüğü  229
II. Alıcının Malları Teslim Alma Yükümlülüğü  231
III. Alıcının Diğer Yükümlülükleri  231
Ayrım I
Semenin Ödenmesi
§ 47. Semenin Ödenmesinde Alıcının Yükümlülükleri  232
I. Alıcının Önlemleri Alma ve Formaliteleri Gerçekleştirme Yükümlülüğü  232
II. Alıcının Önlemleri Alma ve Formaliteleri Gerçekleştirme Yükümlülüğünün İhlaline Bağlanan Hukukî Sonuçlar  232
III. İspat Yükü  233
§ 48. Semenin Belirlenmesi  233
I. Şartları  233
A. Geçerli Bir Sözleşme  233
B. Semenin Belirlenmesinin Mümkün Olmaması  234
II. Semeni Belirleme Ölçütleri  234
A. Cari Fiyat  234
B. Semenin Malın Ağırlığa Göre Belirlenmesi  235
III. İspat Yükü  235
§ 49. Semenin Ödenme Yeri  235
I. Kararlaştırılan Ödeme Yeri  236
II. Edimlerin Aynı Anda Karşılıklı İfası (CISG md. 57 f.1 b. b)  236
III. Satıcının İşyeri  237
IV. İş Yeri Değişikliğinin Etkisi  237
A. Semenin Yerinde Ödenmesinden Alıcının Sorumluluğu  238
V. Semenin Ödenme Zamanı  239
A. Genel Olarak  239
B. Mesafeli Satışta  239
C. Alıcının Semeni Ödemeden Önce Muayene Hakkı  240
D. Semenin Ödenmesinde Satıcının Malı veya Belgeleri Vermekten Kaçınma Hakkı  241
E. Semenin Kısmen veya Muaccel Olmadan Ödenmesi  241
F. Semenin Zamanında Ödenmemesi  242
Ayrım II
Teslim Alma
§ 50. Teslim Alma Yükümlülüğü  243
I. Hazırlık Çalışmaları  243
II. Malların Devralınması  244
III. Teslim Alma Yükümlülüğünü İhlal Edilmesinin Hüküm ve Sonuçları  244
Ayrım III
Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde
Satıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
§ 51. Satıcının Sahip Olduğu Haklar  246
I. Şartları  246
A. Yükümlülük İhlali  246
B. Alıcının Kusurunun Aranmaması  247
C. Sözleşmeye Aykırılığa Satıcının Sebep Olmaması  247
II. Ek Süre Tanıma Yasağı  247
§ 52. Satıcının Hakları  248
I. Satıcının Aynen İfayı Talep Hakkı ve Şartları  249
II. Semenin Ödenmesini Talep Etme Hakkı  250
III. Malın Teslim Alınmasını Talep Etme ve Diğer Yükümlülüklerin Aynen İfasını Talep Hakkı  250
IV. Aynen İfa Talebi ile Bağdaşmayan Hak Talepleri  251
V. Alıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılması veya Kalkması  251
§ 53. Ek Süre Tanınması  252
I. Ek Süre Bildirimi  252
II. Ek Sürenin Makul Bir Süre Olması  253
III. Ek Süre Tanımanın Hüküm ve Sonuçları  253
A. Satıcının Ek Süre ile Bağlı Olması  253
B. Ek Sürenin Semeresiz Kalması  254
§ 54. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  255
I. Sözleşmenin Esaslı İhlali Halinde Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  256
II. Ek Süre Tanıyarak Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  257
III. Satıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Beyanı  258
IV. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Sınırları  258
A. Geç İfa  259
B. Sözleşmenin İhlalinin Devam Etmesi  259
C. Makul Sürenin Geçirilmesi  260
§ 55. Satıcının Malın Özelliklerini Belirleme Hakkı  260
I. Şartları  260
A. Malın Özelliklerinin Sonradan Alıcı Tarafından Belirleneceğinin Kararlaştırılmış Olması  260
B. Alıcının Malın Özelliklerini Zamanında Belirlememiş Olması  261
II. Satıcının Malın Özelliklerini Belirleme Hakkını Kullanmadaki Yükümlülükleri  261
III. Satıcının Malın Özelliklerini Belirleme Hakkını Kullanmasının Hüküm ve Sonuçları  262
Bölüm IV
HASARIN İNTİKALİ
§ 56. Hasarın İntikali  263
I. Hasarın İntikalinin Genel Sonucu (Semen Riski)  263
II. Hasarın Geçtiği An  264
III. Hasarın Geçmesinin Hüküm ve Sonuçları  264
A. Semen Riski  264
B. Malın Tekrar Teslim Riski  264
C. Semen Riskine Alıcının Katlanmasının İstisnaları  265
§ 57. Mesafeli Satışlarda (Malların Taşınması Gerekiyorsa) Hasarın İntikali  266
I. Şartları  266
A. Malın Taşınması ve Malın Taşıyıcıya Belirli Bir Yerde Verilmesinin Kararlaştırılmamış Olması  266
B. Bağımsız Taşıyıcı  266
C. Malın verilmesi  267
II. Malın Belirli Bir Yerde Taşıyıcıya Verilmesinin Kararlaştırılmış Olması  267
III. Satıcının Malı Temsil Eden Belgeleri Alıkoymasının Hasarın İntikaline Etkisi  268
IV. Malların Sözleşmeye Tahsis Edilmesi  268
V. İspat Yükü  269
§ 58. Taşıma Halindeyken Satılan Mallara İlişkin Hasar  269
I. Sözleşmenin Kurulması ile Hasarın Geçmesi İlkesi  270
II. Geçmişse Etkili Hasarın Geçmesi  270
III. Satıcının Kötü Niyeti  271
IV. İspat Yükü  271
§ 59. Diğer Hallerde Hasarın Geçmesi  272
I. İspat Yükü  273
§ 60. Hasarın İntikali ve Esaslı Sözleşme İhlali  273
Bölüm V
Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler
Ayrım I
Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılıklar ve Art Arda Teslimli Sözleşmeler
§ 61. İfanın Askıya Alınması ve Malın Tesliminin Durdurulması  275
I. İfanın Askıya Alınmasının Şartları  277
A. Karşı Edimin İfa Edilmeme Tehlikesi  277
1. Hiç ya da Esaslı Kısım İfa Edilmemeli  277
2. Tehlikenin Gerçekleşme Olasılığı  277
3. Tehlike Edimin İfa Zamanından Önce Olmalıdır  278
B. Karşı Edimin İfa Edilmeme Tehlikesinin Sebepleri  279
C. Alacaklının Sebepleri Bilmemesi ve Sonradan Öğrenmesi  280
II. İfanın Askıya Alınması Hakkının Kullanımı  280
III. İfanın Askıya Alınmasının Alacaklıya Derhal Bildirimi  281
IV. Borçlunun Teminat Vermesi  281
V. İfanın Askıya Alınması Hakkının Kullanımının Hüküm ve Sonuçları  282
VI. Malın Teslimini Durdurma (CISG md. 71 f.2)  283
VII. İspat Yükü  284
§ 62. Öne Alınmış Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  284
I. Şartları  285
A. Sözleşmenin Esaslı İhlali Tehdidi  285
B. Sözleşmenin Esaslı İhlalinin Gerçekleşmesinin Açık Olması  285
C. Tehdit Zamanı  286
II. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması Beyanı  286
III. Bildirim Yükümlülüğü ve Teminat  286
IV. Hüküm ve Sonuçları  288
V. İspat Yükü  288
§ 63. Art Arda Teslimli Sözleşmelerde Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  288
I. Münferit Teslimata İlişkin Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Şartları, Usulü ve Hüküm Sonuçları (CISG md. 73 f.1)  290
A. Şartları  290
B. Usulü  290
C. Hüküm ve Sonuçları  290
II. Sözleşmenin İleriye Dönük Ortadan Kaldırılması (Fesih)  291
A. Şartları  291
B. Usulü  292
C. Hüküm ve Sonuçları  292
III. Sözleşmenin Geçmişe Etkili Ortadan Kaldırılması (Dönme)  292
A. Şartları  293
B. Usulü, Hüküm ve Sonuçları  293
IV. İspat Yükü  293
Ayrım II
Tazminat
§ 64. Öngörülebilir Tam Tazminat  295
I. Tazminatın Kapsamının Belirlenme Şartları  295
A. Sözleşmeye Aykırılık  295
B. Zarar  296
C. İlliyet Bağı  299
II. Zararın Öngörülebilirliği  299
A. Genel Olarak  299
B. Öngörülebilirlik Ölçütü  300
C. Öngörülebilirlik Anı  301
III. Öngörülebilir Zarar Örnekleri  302
A. Doğrudan Doğruya Zarar  302
B. Dolaylı / Takip Eden Zarar  303
C. Para Değerindeki Düşüşler  304
D. Değer Kaybı / Müşteri Kaybı (good will)  304
E. Takip ve Yargılama Giderleri  305
F. Boşa Yapılan Masraflar  306
G. Zararın Azaltılması veya Ortadan Kaldırılması İçin Yapılan Masraflar  306
IV. Tazminatın Ödenmesi  306
V. Zamanaşımı  307
VI. Tarafların Farklı Anlaşmaları  307
VII. İspat Yükü  308
§ 65. Sözleşmenin Ortadan Kalkmasıyla İkame Mal Alım–Satımında Zarar Hesaplanması  308
I. Şartları  309
A. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  309
B. İkame Alım Satım  310
C. İkame Alım Satımın Makul Olması  311
II. Hüküm ve Sonuçları  311
A. İkame Alım–Satımdan Doğan Zararın Hesaplanması  311
B. Diğer Zararlar  312
III. İspat Yükü  312
§ 66. Sözleşmenin Ortadan Kalkmasıyla İkame Mal Alım–Satımı Olmadan Zarar Hesaplanması (Soyut Zarar Hesabı)  313
I. Şartları  313
A. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  313
B. Bir Makul İkame Alım–Satımın Yapılmamış Olması  314
C. Piyasa Fiyatı (Cari Fiyat), Zaman ve Yer  314
II. Zararın Hesaplanması  315
III. İspat Yükü  316
§ 67. Tazminat Hakkı Sahibinin Zararı Azaltma Yükümlülüğü  316
I. Makul Olan Önlemler  317
II. Hüküm ve Sonuçları  318
III. İspat Yükü  319
Ayrım III
Faiz
§ 68. Faiz  320
I. Faiz Alacağı  320
II. Muaccel Alacak  321
III. Faiz Oranı  322
IV. İspat Yükü  322
Ayrım IV
Sorumluluktan Kurtulma
§ 69. Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma  323
I. Hakimiyet Alanı Dışındaki Engel  323
II. Uygulama Alanı  323
III. Şartları  324
A. Hakimiyet Alanı Dışındaki Bir Engel  324
B. Engelin Öngörülemezliği  325
C. Engelin Engellenemezliği  326
IV. İfa Yardımcısı Üçüncü Kişilerden Sorumluluk (CISG md. 79 f. 2)  326
V. Kurtuluş Kanıtı  327
VI. Sorumluluktan Kurtulmanın Süreli Oluşu (CISG md. 79 f.3)  328
VII. Bildirim Yükümlülüğü  328
VIII. Hüküm ve Sonuçları  329
A. Tazminat Hakkı  329
B. İfayı Talep Hakkı ve Diğer Haklar  330
IX. Farklı Düzenleme İmkanı  331
X. İspat yükü  331
§ 70. Alacaklının İfaya Engel Olması (CISG md. 80)  331
I. Şartları  332
A. Yükümlülük İhlali  332
B. Alacaklının Davranışı  332
C. Nedensellik Bağı  333
II. Hukuki Sonuçları  334
III. İspat Yükü  334
Ayrım V
Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Hüküm ve Sonuçları
§ 71. Borcun sona ermesi ve edimlerin iadesi (CISG md. 81)  336
I. Amaç ve Konu  336
II. Karşılıklı Edimlerin Sona Ermesi (f.1)  336
III. Devam Eden Yükümlülükler (f. 1)  337
IV. Edimlerin İadesi (f. 2)  338
A. Kapsam  338
B. Aynı Anda İfa Yükümlülüğü  340
C. İkame mal talebinde iade  341
D. İade Yükümlülüğünün İhlali  341
V. İspat Yükü  341
§ 72. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının veya İkame Mal Talep Etme Hakkının Kaybı (CISG md. 82)  342
I. Malın Aynen İadesinin Önemli Ölçüde İmkansızlaşması  342
A. Kapsam  342
B. Aynen İade İçin Esas Alınacak An  344
C. Aynen İadenin Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasından Sonra İmkansızlaşması veya Malın Zarar Görmesi  344
II. Aynen İade Edememenin İstisnaları  345
A. Malın Aynen İadesinin İmkansızlaşmasına Alıcının Davranışının Neden Olmaması  345
B. Malın Aynen İadesinin Muayene Nedeniyle İmkansızlaşması  346
C. Satılma veya Kullanılma Nedeniyle Malın Aynen İadesinin İmkansızlaşması  346
D. Hüküm ve Sonuçları  347
III. İspat Yükü  348
§ 73. Diğer Hakların Varlığını Devam Ettirmesi  348
§ 74. Yararların Denkleştirilmesi (CISG md. 84)  348
I. Semen İçin Faiz  349
II. Yararların Denkleştirilmesi  350
A. Malın Aynen İadesinde Yararların Denkleştirilmesi  351
B. Malın Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı Hallerde Yarar Denkleştirmesi  352
III. İspat Yükü  353
Ayrım VI
Malın Muhafazası
§ 75. Satıcının Malı Muhafaza Yükümlülüğü  354
I. Şartları  355
A. Satıcının Mal Üzerinde Tasarrufta Bulunabilmesi  355
B. Alıcının Temerrüdü  355
II. Muhafaza Yükümlülüğünün Kapsamı  356
III. Muhafaza Yükümlülüğünün Sona Ermesi ve İhlalinin Hüküm ve Sonuçları  356
IV. Masrafların Tazmini ve Alıkoyma Hakkı (Zurückbehaltungsrecht)  357
V. İspat Yükü  357
§ 76. Malı Muhafaza ve Zilyetliğe Alma Yükümlülüğü (CISG md. 86)  358
I. Alıcının Muhafaza Yükümlülüğünün Şartları  358
II. Muhafaza Yükümlülüğünün Kapsamı  359
III. Muhafaza Yükümlülüğünün İhlalinin Hüküm ve Sonuçları  359
IV. Masrafların Tazmini ve Alıcının Malı Alıkoyma Hakkı  360
V. Malı Zilyetliğe Alma Yükümlülüğü  360
A. Şartları  360
1. Gönderme  360
2. Alıcının Malı Reddetme Hakkını Kullanması  361
B. Malı Zilyetliğe Alma Yükümlülüğünün Sınırları  361
C. Malı Zilyetliğe Almanın Hüküm ve Sonuçları  363
VI. İspat  363
§ 77. Malı Üçüncü Kişiye Tevdi Hakkı (CISG md. 87)  363
I. Şartları  364
II. Hüküm ve Sonuçları  364
III. İspat  365
§ 78. Muhafaza Altındaki Malın Satılması (CISG md. 88)  365
I. Malı Satma Hakkının Şartları (f. 1)  365
A. Diğer Tarafın Yükümlülük İhlali  365
B. Makul Olmayan Gecikme  366
C. Satma Niyetinin Bildirimi  367
D. Satımın Gerçekleşmesi ve Sorumluluk  368
II. Malı Satma Yükümlülüğü Şartları (f. 2, Acil Satım)  368
A. Malın Çabuk Bozulacak Olması  369
B. Makul Olmayan Masraflar  369
C. Satma Niyetinin Bildirimi  369
D. Satım İçin Uygun Önlemlerin Alınması, Satımın Gerçekleşmesi ve Sorumluluk  370
III. Satımdan Elde Edilen Gelirin Paylaşılması (f. 3)  371
IV. İspat Yükü  372
Sonuç  373
EK 1: Taraf Ülkeler  375
EK 2: Karşılaştırmalı Antlaşma Metinleri  383
EK 3: INCOTERMS 2010 (Uluslararası Ticaret Terimleri)  423
Kaynakça  427
Madde Dizini  439
Kavramlar Dizini  443
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskı Önsözünden  9
Birinci Baskı Önsözünde  11
Giriş
§ 1. Satım Sözleşmeleri  30
I. Satım Sözleşmesi Kavramı ve Satım Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  30
II. Satım Sözleşmelerinin Tâbi Olacağı Hukuka Göre Çeşitleri  31
III. Satım Sözleşmelerinin Önemi  34
A. Millî Hukuk Açısından  34
B. Milletlerarası Hukuk Açısından  35
C. Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Antlaşmasının (CISG) Önemi  36
IV. Satım Sözleşmeleri Hukukunun Tarihsel Gelişimi  37
A. Genel Olarak  37
B. Satım Sözleşmeleri Hukukunun Yeknesaklaştırılma Çalışmaları  40
1. Lahey Satım Sözleşmeleri Antlaşmaları  40
2. Viyana Satım Sözleşmeleri Antlaşması (CISG)  41
V. Yeknesaklaştırmanın Fayda ve Sakıncaları  42
A. Genel Olarak  42
B. Antlaşmanın Genel Olarak Faydaları  43
C. Antlaşmanın Satıcı (İhracatçı) Açısından Faydaları  44
D. Antlaşmanın Alıcı (İthalatçı) Açısından Faydaları  45
E. Antlaşmanın Sakıncaları  46
Kısım I
CISG UYGULAMA ALANI VE GENEL HÜKÜMLER
Bölüm I
UYGULAMA ALANI
§ 2. Antlaşmanın Doğrudan veya Dolaylı Uygulama Alanı Bulması  48
§ 3. Antlaşma Tarafı Ülkeler ve Çekinceleri  49
I. Antlaşma Tarafı Ülkeler  49
II. Taraf Ülke Çekinceleri  49
A. Antlaşmanın II’nci ve III’üncü Kısmı ile İlgili Çekince (CISG md. 92)  50
B. Değişik Hukuk Sistemleri Çekincesi (CISG md. 93)  50
C. Aynı veya Benzer Hukuk Sistemi Çekincesi (CISG md. 94)  51
D. CISG md. 1 f. 1 bent b’nin Uygulanması ile İlgili Çekince (CISG md. 95)  51
E. Şekil Serbestîsi Çekincesi (CISG md. 96)  53
§ 4. Antlaşmanın Yer itibariyle Uygulama Alanı  53
I. Şartları  53
A. Uluslararası Satım Sözleşmesi  53
B. İşyeri  54
C. Satım Sözleşmesinin Uluslararası Niteliğinin Anlaşılabilirliği  54
II. Örnek Uygulamalar  56
§ 5. Antlaşmanın Kişi İtibariyle Uygulama Alanı  57
§ 6. Antlaşmanın Konu İtibariyle Uygulama Alanı  58
I. Şartları  58
A. Mal Satım Sözleşmesi  58
B. Taşınır Mal  59
II. Antlaşma Kapsamına Giren Satım Sözleşmeleri  63
III. Antlaşma Kapsamına Girmeyen Satım Sözleşmeleri ve Diğer Sözleşmeler  64
A. Konu İtibariyle Antlaşma Kapsamına Girmeyen Satım Sözleşmeleri  65
B. Niteliği ve Kuruluş Biçimi İtibariyle Antlaşma Kapsamına Girmeyen Satım Sözleşmeleri  66
C. Antlaşma Kapsamına Girmeyen Diğer Sözleşmeler  67
§ 7. Antlaşmanın Zaman İtibariyle Uygulama Alanı  68
§ 8. Antlaşmanın Kapsamındaki Hukukî Konular  71
I. Açıkça Düzenlendiği Belirtilen Hukukî Konular  71
II. Açıkça Düzenlenmediği Belirtilen Hukukî Konular  72
III. Antlaşma Kapsamına Girmekle Beraber Düzenlenmemiş Hukukî Konular  74
A. Aynen İfa  74
B. Hukukî Ayıptan Dolayı Sorumluluk  74
C. Faiz Oranı  75
§ 9. Tarafların Antlaşmayı Uygulama Alanı Dışı Bırakması  75
Bölüm II
GENEL HÜKÜMLER
§ 10. Antlaşmanın Yorumlanması  77
I. Antlaşmanın Yorumlanmasına Hâkim İlkeler  79
A. Antlaşmanın Milletlerarası Niteliği  79
B. Antlaşmanın Yeknesak Uygulanmasının Teşviki  82
C. Milletlerarası Ticaretteki Dürüstlük Kuralı  84
II. Yorum Yöntemleri  85
A. Lâfzî Yorum  86
B. Tarihsel Yorum  87
C. Sistematik Yorum  87
D. Karşılaştırmalı Yorum  88
§ 11. Boşluk Doldurma  88
I. Antlaşmada Düzenlenmeyen Konularda Boşluk Doldurma (Harici Boşluklar)  89
II. Antlaşmada Düzenlenen Konularda Boşluk Doldurma (Dâhili Boşluklar)  89
§ 12. İrade Beyanlarının ve Davranışların Yorumu  90
I. Tarafların Gerçek İradelerinin Belirlenmesi  91
II. İrade Açıklamalarının ve Davranışların Güven Teorisine Göre Objektif Yorumu  92
III. Yorum Kriterleri  93
§ 13. Teamüller ve Alışkanlıklar  95
I. Genel Olarak  95
II. Teamüller  95
III. Alışkanlıklar  96
IV. İspat Yükü  97
§ 14. Şekil Serbestîsi İlkesi  97
Kısım II
SÖZLEŞMENİN KURULMASI
§ 15. İrade Beyanlarının Uyuşması ve Geçerliliği  99
I. İcap (Öneri)  100
A. İcabın Unsurları  100
1. İrade Beyanı  100
2. İcabın Belirliliği  101
3. İcapla Bağlanma İradesi  101
B. İcabın Hüküm ve Sonuç Doğurması  102
C. İcabın Hükümsüzlüğü  102
1. İcabın Geri Alınması (Rücknahme)  103
2. İcaptan Vazgeçme (Widerruf)  104
3. İcabın İptali (Anfechten)  107
4. İcabın Reddi (Ablehnung)  107
II. Kabul  107
A. Kabulün Hüküm Doğurması  108
B. İcabın Tamamlanması, Sınırlandırılması ve Değiştirilmesi  110
C. Kabul Süresi  112
1. Sürenin Başlangıcı  112
2. Sürenin Hesabı  113
D. Gecikmiş Kabul  114
E. Kabulün Geri Alınması  114
§ 16. Sözleşmenin Kurulma Anı  115
§ 17. Hâkimiyet Alanına Varma Koşulu  115
Kısım III
MALLARIN SATIMI
Bölüm I
GENEL HÜKÜMLER
§ 18. Sözleşmenin Esaslı İhlali  117
I. Sözleşmenin Esaslı İhlali Halinde Sahip Olunan Haklar ve Hukuki İmkânlar  119
II. Sözleşmenin Esaslı İhlali Kavramı ve Tanımı  121
III. Sözleşmenin Esaslı İhlalinin Şartları  123
A. Sözleşmenin İhlali  123
1. Satıcının Sözleşmeyi İhlali  124
2. Alıcının Sözleşmeyi İhlali  126
B. Sözleşmeden Beklenen Önemli Menfaat Kaybı  127
C. Menfaat Kaybının Öngörülebilir Olması  131
IV. Örnek İhlaller  133
A. İmkansızlık  133
B. Teslim Alma Yükümlülüğünün İhlâli  134
C. Satıcının Temerrüdü  135
D. Alıcının Temerrüdü  136
E. Aliud  137
F. Sözleşmeye Aykırı (Ayıplı) Mal Teslimi  137
G. Hukuki Ayıp  139
H. Paketleme Ayıpları  139
I. Belgeleri Teslim Yükümlülüğünün İhlâli  140
İ. Yan Yükümlülük İhlâlleri  140
V. Değerlendirme  141
VI. İspat Yükü  142
§ 19. Sözleşmenin Ortadan Kaldırıldığının Beyanı  142
§ 20. İrade Beyanının Varmaması, Gecikmesi ve Beyanda Hata (Gönderme Teorisi)  143
§ 21. Borcun Aynen İfası Kararı  145
§ 22. Sözleşmenin Taraflarca Değiştirilmesi veya Ortadan Kaldırılması  146
Bölüm II
SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 23. Satıcının Asli Yükümlülükleri  149
I. Malı Teslim Yükümlülüğü  150
II. Belgeleri Teslim Yükümlülüğü  151
III. Mülkiyeti Sağlama Yükümlülüğü  151
§ 24. Satıcının Diğer Yükümlülükleri  152
Ayrım I
Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi
§ 25. Teslim Yükümlülüğünün Kapsamı ve Teslim Yeri  153
I. Gönderme Borcunda (Versendungskauf, Schickschuld) Teslim Yeri  153
II. Aranacak Borçlarda (Holschuld)  154
§ 26. Malın Gönderilmesindeki Yükümlülükler  156
I. Gönderim Bildirimi  156
II. Malların Taşınmasını Sağlama Yükümlülüğü  156
III. Sigortalama Amaçlı Bilgi Verme Yükümlülüğü  158
§ 27. Teslim Zamanı  158
I. Teslim Tarihi  158
II. Zaman Dilimi  159
III. Makul Süre  159
IV. Erken Teslim  160
§ 28. Belgeleri Verme Yükümlülüğü  160
Ayrım II
Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve
Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri
§ 29. Malların Sözleşmeye Uygunluğu  162
I. Sözleşmeye Uygun Mallar  162
A. Malın Miktarı  163
B. Malın Kalitesi  163
C. Tür Farklılığı  164
D. Paketleme  164
II. Antlaşmaya Göre Sözleşmeye Uygun Mallar  164
A. Mutat Kullanım Amacı  164
B. Özel Kullanım Amacı  166
C. Malın Örneğe (Probe / Sample) veya Modele (Muster / Model) Uygunluğu  168
D. Malın Mutat veya Uygun Paketlenmesi  168
III. Satıcının Sorumsuzluğu  169
A. Bildirim Külfeti  170
B. Sorumsuzluk Şartı  170
§ 30. Sözleşmeye Aykırılığın Aranacağı An  170
I. Hasarın Geçtiği Anda Mevcut Sözleşmeye Aykırılıklar  170
II. Hasarın Geçmesinden Sonraki Sözleşmeye Aykırılıklar  171
III. İspat Yükü  173
§ 31. Erken Teslimde Sözleşmeye Aykırılığı Giderme Hakkı  173
I. Şartları  173
A. Erken Teslim  173
B. Sözleşmeye Aykırılığın Malın Teslim Tarihine Kadar Giderilmesi  174
C. Makul Olmayan Zahmet ve Masrafa Neden Olmama  175
II. Hukukî Sonuçları  175
III. Alıcının Tazminat Hakkı  175
§ 32. Malın Muayenesi  176
I. Muayene Yöntemi  176
II. Kısa Muayene Süresi  177
III. Malların Taşınması Halinde Muayene  178
IV. Malların Başka Yere Yönlendirilmesi veya Gönderilmesi Halinde Muayene  178
V. Muayene Masrafları  179
§ 33. Sözleşmeye Aykırılık Bildirimi (Rüge der Vertragswidrigkeit)  179
I. Makul Bildirim Süresi  180
II. Bildirim Süresinin Başlangıcı  180
III. Bildirimin Kapsamı  181
IV. Bildirimin Şekli  182
V. Hak Düşürücü Süre  182
VI. Bildiriminin Gereği Gibi Yapılmamasının Hüküm ve Sonuçları  183
§ 34. Satıcının Kötü Niyeti  183
§ 35. Hukukî Ayıp Nedeniyle Sorumluluk  185
I. Şartları  185
A. Üçüncü Kişinin Hakları  185
B. Üçüncü Kişinin Talepleri  186
C. Malın Hukukî Ayıptan Ari Olarak Teslim Edileceği An  187
D. Alıcının Hukukî Ayıbı Bildirmesi  188
II. Sorumluluktan Kurtulma  188
III. Hukukî Ayıplı Mal Tesliminin Hüküm ve Sonuçları  189
§ 36. Sınaî ve Fikrî Haklar ve Talepler  189
I. Sorumluluk Şartları  190
A. Sınaî ve Fikrî Haklar  190
B. Sınaî ve Fikrî Hak Talepleri  191
C. Hak ve Taleplerde Esas Alınan Zaman  191
D. Satıcının Sorumluluğunun Yer İtibariyle Sınırlandırılması  191
E. Satıcının Sınaî ve Fikrî Mülkiyete Dayanan Hak veya Talebi Bilmesi, Bilmemesinin Mümkün Olmaması ve Sınırları  192
II. Satıcının Sorumluluktan Kurtulması  193
III. Satıcının Sınaî ve Fikrî Haklara Dayanan Hak ve Taleplerden Sorumluluğunun Hüküm ve Sonuçları  194
§ 37. Alıcının Bildirim Külfeti  194
I. Bildirimin Kapsamı  194
II. Bildirim Süresi  195
III. Satıcının Hukukî Ayıbı Bilmesi  196
IV. Bildirimin Gereği Gibi Yapılmamasının Hüküm ve Sonuçları  196
V. İspat Yükü  197
§ 38. Alıcının Makul Özrü  197
I. Şartları  197
A. Bildirimin Gereği Gibi Yapılmamış Olması  197
B. Bildirimin Yapılmamasının Makul Bir Özre Dayanması  198
II. Hüküm ve Sonuçları  199
III. İspat Yükü  200
Ayrım III
Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde
Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
§ 39. Alıcının Sahip Olduğu Haklar ve Hukukî İmkânlar  201
I. Genel Olarak  201
A. Sözleşmenin İhlali  202
B. Aynen İfayı Talep Hakkı  202
C. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkı  203
D. Semenden İndirim Hakkı  203
E. Tazminat Hakkı  203
F. Hakların Yarışması  203
G. Ek Süre Tanıma Yasağı  204
II. Alıcının Sahip Olduğu Haklar  204
A. Aynen İfayı Talep Hakkı  204
B. İkame Mal Teslimini İsteme Hakkı  205
C. Malın Onarılmasını İsteme Hakkı  207
D. Alıcının Diğer Haklarının Saklı Oluşu  208
§ 40. Alıcının Satıcıya Ek Süre Tanıması  208
I. Ek Süre Tanımanın Şartları  209
A. Sözleşmeden veya Antlaşmadan Kaynaklanan Yükümlülük  209
B. Yükümlülüğün İfa Edilmemiş Olması  209
C. Ek Sürenin Makul Bir Süre Olması  210
II. Ek Süre Vermenin Hüküm ve Sonuçları  210
III. İspat Yükü  211
§ 41. Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Sonradan Giderme Hakkı  211
I. Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Sonradan Giderme Hakkının Şartları  212
A. Alıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Olmaması  212
B. Yükümlülüklerin İfasında Eksiklik Bulunması  213
C. Yükümlülüğün İfasındaki Eksikliklerin Giderilmesi  214
D. Vade Geçtikten Sonra Eksikliğin Giderilmesi  214
E. Hakkın Kullanımının Alıcı İçin Katlanılabilir Olması  214
II. Sözleşmeye Aykırılığın Sonradan Giderilmesinin Hüküm ve Sonuçları  215
III. Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Sonradan Giderme Bildirimi  215
A. Şartları  215
1. Satıcının Bildirimi  215
2. Satıcının Bildiriminin Alıcıya Varması Gerekir  216
B. Hüküm ve Sonuçları  216
C. Satıcı ve Alıcının Haklarının Yarışması  217
D. İspat Yükü  217
§ 42. Alıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkı  217
I. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Mevcut Olduğu Haller  218
A. Esaslı Sözleşme İhlali  218
B. Malların Ek Süre İçinde Teslim Edilmemesi veya Satıcının Teslimde Direnmesi  219
II. Alıcının Beyanı  220
III. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Süresinde Kullanılması  221
A. Malın Tesliminde Temerrüde Düşülmesi Halinde  221
B. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde  221
C. Makul Sürelere Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  222
IV. İspat Yükü  223
§ 43. Alıcının Semenden İndirim Hakkı  223
I. Semenden İndirim Hakkının Şartları  223
II. Semenden İndirim Hakkının Yitirilmesi  224
§ 44. Kısmî İfa veya Kısmî Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde Alıcının Hakları  225
I. Sözleşmenin Tamamının Ortadan Kaldırılması Hakkı  226
§ 45. Vadesinden Önce Mal Tesliminde veya Fazla Mal Tesliminde Alıcının Hakları  226
I. Vadesinden Önce Mal Tesliminde Alıcının Hakları  226
II. Fazla Mal Tesliminde Alıcının Hakları  228
Bölüm III
ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 46. Alıcının Asli Yükümlülükleri  229
I. Alıcının Semeni Ödeme Yükümlülüğü  229
II. Alıcının Malları Teslim Alma Yükümlülüğü  231
III. Alıcının Diğer Yükümlülükleri  231
Ayrım I
Semenin Ödenmesi
§ 47. Semenin Ödenmesinde Alıcının Yükümlülükleri  232
I. Alıcının Önlemleri Alma ve Formaliteleri Gerçekleştirme Yükümlülüğü  232
II. Alıcının Önlemleri Alma ve Formaliteleri Gerçekleştirme Yükümlülüğünün İhlaline Bağlanan Hukukî Sonuçlar  232
III. İspat Yükü  233
§ 48. Semenin Belirlenmesi  233
I. Şartları  233
A. Geçerli Bir Sözleşme  233
B. Semenin Belirlenmesinin Mümkün Olmaması  234
II. Semeni Belirleme Ölçütleri  234
A. Cari Fiyat  234
B. Semenin Malın Ağırlığa Göre Belirlenmesi  235
III. İspat Yükü  235
§ 49. Semenin Ödenme Yeri  235
I. Kararlaştırılan Ödeme Yeri  236
II. Edimlerin Aynı Anda Karşılıklı İfası (CISG md. 57 f.1 b. b)  236
III. Satıcının İşyeri  237
IV. İş Yeri Değişikliğinin Etkisi  237
A. Semenin Yerinde Ödenmesinden Alıcının Sorumluluğu  238
V. Semenin Ödenme Zamanı  239
A. Genel Olarak  239
B. Mesafeli Satışta  239
C. Alıcının Semeni Ödemeden Önce Muayene Hakkı  240
D. Semenin Ödenmesinde Satıcının Malı veya Belgeleri Vermekten Kaçınma Hakkı  241
E. Semenin Kısmen veya Muaccel Olmadan Ödenmesi  241
F. Semenin Zamanında Ödenmemesi  242
Ayrım II
Teslim Alma
§ 50. Teslim Alma Yükümlülüğü  243
I. Hazırlık Çalışmaları  243
II. Malların Devralınması  244
III. Teslim Alma Yükümlülüğünü İhlal Edilmesinin Hüküm ve Sonuçları  244
Ayrım III
Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde
Satıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
§ 51. Satıcının Sahip Olduğu Haklar  246
I. Şartları  246
A. Yükümlülük İhlali  246
B. Alıcının Kusurunun Aranmaması  247
C. Sözleşmeye Aykırılığa Satıcının Sebep Olmaması  247
II. Ek Süre Tanıma Yasağı  247
§ 52. Satıcının Hakları  248
I. Satıcının Aynen İfayı Talep Hakkı ve Şartları  249
II. Semenin Ödenmesini Talep Etme Hakkı  250
III. Malın Teslim Alınmasını Talep Etme ve Diğer Yükümlülüklerin Aynen İfasını Talep Hakkı  250
IV. Aynen İfa Talebi ile Bağdaşmayan Hak Talepleri  251
V. Alıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılması veya Kalkması  251
§ 53. Ek Süre Tanınması  252
I. Ek Süre Bildirimi  252
II. Ek Sürenin Makul Bir Süre Olması  253
III. Ek Süre Tanımanın Hüküm ve Sonuçları  253
A. Satıcının Ek Süre ile Bağlı Olması  253
B. Ek Sürenin Semeresiz Kalması  254
§ 54. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  255
I. Sözleşmenin Esaslı İhlali Halinde Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  256
II. Ek Süre Tanıyarak Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  257
III. Satıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Beyanı  258
IV. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Sınırları  258
A. Geç İfa  259
B. Sözleşmenin İhlalinin Devam Etmesi  259
C. Makul Sürenin Geçirilmesi  260
§ 55. Satıcının Malın Özelliklerini Belirleme Hakkı  260
I. Şartları  260
A. Malın Özelliklerinin Sonradan Alıcı Tarafından Belirleneceğinin Kararlaştırılmış Olması  260
B. Alıcının Malın Özelliklerini Zamanında Belirlememiş Olması  261
II. Satıcının Malın Özelliklerini Belirleme Hakkını Kullanmadaki Yükümlülükleri  261
III. Satıcının Malın Özelliklerini Belirleme Hakkını Kullanmasının Hüküm ve Sonuçları  262
Bölüm IV
HASARIN İNTİKALİ
§ 56. Hasarın İntikali  263
I. Hasarın İntikalinin Genel Sonucu (Semen Riski)  263
II. Hasarın Geçtiği An  264
III. Hasarın Geçmesinin Hüküm ve Sonuçları  264
A. Semen Riski  264
B. Malın Tekrar Teslim Riski  264
C. Semen Riskine Alıcının Katlanmasının İstisnaları  265
§ 57. Mesafeli Satışlarda (Malların Taşınması Gerekiyorsa) Hasarın İntikali  266
I. Şartları  266
A. Malın Taşınması ve Malın Taşıyıcıya Belirli Bir Yerde Verilmesinin Kararlaştırılmamış Olması  266
B. Bağımsız Taşıyıcı  266
C. Malın verilmesi  267
II. Malın Belirli Bir Yerde Taşıyıcıya Verilmesinin Kararlaştırılmış Olması  267
III. Satıcının Malı Temsil Eden Belgeleri Alıkoymasının Hasarın İntikaline Etkisi  268
IV. Malların Sözleşmeye Tahsis Edilmesi  268
V. İspat Yükü  269
§ 58. Taşıma Halindeyken Satılan Mallara İlişkin Hasar  269
I. Sözleşmenin Kurulması ile Hasarın Geçmesi İlkesi  270
II. Geçmişse Etkili Hasarın Geçmesi  270
III. Satıcının Kötü Niyeti  271
IV. İspat Yükü  271
§ 59. Diğer Hallerde Hasarın Geçmesi  272
I. İspat Yükü  273
§ 60. Hasarın İntikali ve Esaslı Sözleşme İhlali  273
Bölüm V
Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler
Ayrım I
Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılıklar ve Art Arda Teslimli Sözleşmeler
§ 61. İfanın Askıya Alınması ve Malın Tesliminin Durdurulması  275
I. İfanın Askıya Alınmasının Şartları  277
A. Karşı Edimin İfa Edilmeme Tehlikesi  277
1. Hiç ya da Esaslı Kısım İfa Edilmemeli  277
2. Tehlikenin Gerçekleşme Olasılığı  277
3. Tehlike Edimin İfa Zamanından Önce Olmalıdır  278
B. Karşı Edimin İfa Edilmeme Tehlikesinin Sebepleri  279
C. Alacaklının Sebepleri Bilmemesi ve Sonradan Öğrenmesi  280
II. İfanın Askıya Alınması Hakkının Kullanımı  280
III. İfanın Askıya Alınmasının Alacaklıya Derhal Bildirimi  281
IV. Borçlunun Teminat Vermesi  281
V. İfanın Askıya Alınması Hakkının Kullanımının Hüküm ve Sonuçları  282
VI. Malın Teslimini Durdurma (CISG md. 71 f.2)  283
VII. İspat Yükü  284
§ 62. Öne Alınmış Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  284
I. Şartları  285
A. Sözleşmenin Esaslı İhlali Tehdidi  285
B. Sözleşmenin Esaslı İhlalinin Gerçekleşmesinin Açık Olması  285
C. Tehdit Zamanı  286
II. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması Beyanı  286
III. Bildirim Yükümlülüğü ve Teminat  286
IV. Hüküm ve Sonuçları  288
V. İspat Yükü  288
§ 63. Art Arda Teslimli Sözleşmelerde Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  288
I. Münferit Teslimata İlişkin Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Şartları, Usulü ve Hüküm Sonuçları (CISG md. 73 f.1)  290
A. Şartları  290
B. Usulü  290
C. Hüküm ve Sonuçları  290
II. Sözleşmenin İleriye Dönük Ortadan Kaldırılması (Fesih)  291
A. Şartları  291
B. Usulü  292
C. Hüküm ve Sonuçları  292
III. Sözleşmenin Geçmişe Etkili Ortadan Kaldırılması (Dönme)  292
A. Şartları  293
B. Usulü, Hüküm ve Sonuçları  293
IV. İspat Yükü  293
Ayrım II
Tazminat
§ 64. Öngörülebilir Tam Tazminat  295
I. Tazminatın Kapsamının Belirlenme Şartları  295
A. Sözleşmeye Aykırılık  295
B. Zarar  296
C. İlliyet Bağı  299
II. Zararın Öngörülebilirliği  299
A. Genel Olarak  299
B. Öngörülebilirlik Ölçütü  300
C. Öngörülebilirlik Anı  301
III. Öngörülebilir Zarar Örnekleri  302
A. Doğrudan Doğruya Zarar  302
B. Dolaylı / Takip Eden Zarar  303
C. Para Değerindeki Düşüşler  304
D. Değer Kaybı / Müşteri Kaybı (good will)  304
E. Takip ve Yargılama Giderleri  305
F. Boşa Yapılan Masraflar  306
G. Zararın Azaltılması veya Ortadan Kaldırılması İçin Yapılan Masraflar  306
IV. Tazminatın Ödenmesi  306
V. Zamanaşımı  307
VI. Tarafların Farklı Anlaşmaları  307
VII. İspat Yükü  308
§ 65. Sözleşmenin Ortadan Kalkmasıyla İkame Mal Alım–Satımında Zarar Hesaplanması  308
I. Şartları  309
A. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  309
B. İkame Alım Satım  310
C. İkame Alım Satımın Makul Olması  311
II. Hüküm ve Sonuçları  311
A. İkame Alım–Satımdan Doğan Zararın Hesaplanması  311
B. Diğer Zararlar  312
III. İspat Yükü  312
§ 66. Sözleşmenin Ortadan Kalkmasıyla İkame Mal Alım–Satımı Olmadan Zarar Hesaplanması (Soyut Zarar Hesabı)  313
I. Şartları  313
A. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  313
B. Bir Makul İkame Alım–Satımın Yapılmamış Olması  314
C. Piyasa Fiyatı (Cari Fiyat), Zaman ve Yer  314
II. Zararın Hesaplanması  315
III. İspat Yükü  316
§ 67. Tazminat Hakkı Sahibinin Zararı Azaltma Yükümlülüğü  316
I. Makul Olan Önlemler  317
II. Hüküm ve Sonuçları  318
III. İspat Yükü  319
Ayrım III
Faiz
§ 68. Faiz  320
I. Faiz Alacağı  320
II. Muaccel Alacak  321
III. Faiz Oranı  322
IV. İspat Yükü  322
Ayrım IV
Sorumluluktan Kurtulma
§ 69. Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma  323
I. Hakimiyet Alanı Dışındaki Engel  323
II. Uygulama Alanı  323
III. Şartları  324
A. Hakimiyet Alanı Dışındaki Bir Engel  324
B. Engelin Öngörülemezliği  325
C. Engelin Engellenemezliği  326
IV. İfa Yardımcısı Üçüncü Kişilerden Sorumluluk (CISG md. 79 f. 2)  326
V. Kurtuluş Kanıtı  327
VI. Sorumluluktan Kurtulmanın Süreli Oluşu (CISG md. 79 f.3)  328
VII. Bildirim Yükümlülüğü  328
VIII. Hüküm ve Sonuçları  329
A. Tazminat Hakkı  329
B. İfayı Talep Hakkı ve Diğer Haklar  330
IX. Farklı Düzenleme İmkanı  331
X. İspat yükü  331
§ 70. Alacaklının İfaya Engel Olması (CISG md. 80)  331
I. Şartları  332
A. Yükümlülük İhlali  332
B. Alacaklının Davranışı  332
C. Nedensellik Bağı  333
II. Hukuki Sonuçları  334
III. İspat Yükü  334
Ayrım V
Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Hüküm ve Sonuçları
§ 71. Borcun sona ermesi ve edimlerin iadesi (CISG md. 81)  336
I. Amaç ve Konu  336
II. Karşılıklı Edimlerin Sona Ermesi (f.1)  336
III. Devam Eden Yükümlülükler (f. 1)  337
IV. Edimlerin İadesi (f. 2)  338
A. Kapsam  338
B. Aynı Anda İfa Yükümlülüğü  340
C. İkame mal talebinde iade  341
D. İade Yükümlülüğünün İhlali  341
V. İspat Yükü  341
§ 72. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının veya İkame Mal Talep Etme Hakkının Kaybı (CISG md. 82)  342
I. Malın Aynen İadesinin Önemli Ölçüde İmkansızlaşması  342
A. Kapsam  342
B. Aynen İade İçin Esas Alınacak An  344
C. Aynen İadenin Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasından Sonra İmkansızlaşması veya Malın Zarar Görmesi  344
II. Aynen İade Edememenin İstisnaları  345
A. Malın Aynen İadesinin İmkansızlaşmasına Alıcının Davranışının Neden Olmaması  345
B. Malın Aynen İadesinin Muayene Nedeniyle İmkansızlaşması  346
C. Satılma veya Kullanılma Nedeniyle Malın Aynen İadesinin İmkansızlaşması  346
D. Hüküm ve Sonuçları  347
III. İspat Yükü  348
§ 73. Diğer Hakların Varlığını Devam Ettirmesi  348
§ 74. Yararların Denkleştirilmesi (CISG md. 84)  348
I. Semen İçin Faiz  349
II. Yararların Denkleştirilmesi  350
A. Malın Aynen İadesinde Yararların Denkleştirilmesi  351
B. Malın Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı Hallerde Yarar Denkleştirmesi  352
III. İspat Yükü  353
Ayrım VI
Malın Muhafazası
§ 75. Satıcının Malı Muhafaza Yükümlülüğü  354
I. Şartları  355
A. Satıcının Mal Üzerinde Tasarrufta Bulunabilmesi  355
B. Alıcının Temerrüdü  355
II. Muhafaza Yükümlülüğünün Kapsamı  356
III. Muhafaza Yükümlülüğünün Sona Ermesi ve İhlalinin Hüküm ve Sonuçları  356
IV. Masrafların Tazmini ve Alıkoyma Hakkı (Zurückbehaltungsrecht)  357
V. İspat Yükü  357
§ 76. Malı Muhafaza ve Zilyetliğe Alma Yükümlülüğü (CISG md. 86)  358
I. Alıcının Muhafaza Yükümlülüğünün Şartları  358
II. Muhafaza Yükümlülüğünün Kapsamı  359
III. Muhafaza Yükümlülüğünün İhlalinin Hüküm ve Sonuçları  359
IV. Masrafların Tazmini ve Alıcının Malı Alıkoyma Hakkı  360
V. Malı Zilyetliğe Alma Yükümlülüğü  360
A. Şartları  360
1. Gönderme  360
2. Alıcının Malı Reddetme Hakkını Kullanması  361
B. Malı Zilyetliğe Alma Yükümlülüğünün Sınırları  361
C. Malı Zilyetliğe Almanın Hüküm ve Sonuçları  363
VI. İspat  363
§ 77. Malı Üçüncü Kişiye Tevdi Hakkı (CISG md. 87)  363
I. Şartları  364
II. Hüküm ve Sonuçları  364
III. İspat  365
§ 78. Muhafaza Altındaki Malın Satılması (CISG md. 88)  365
I. Malı Satma Hakkının Şartları (f. 1)  365
A. Diğer Tarafın Yükümlülük İhlali  365
B. Makul Olmayan Gecikme  366
C. Satma Niyetinin Bildirimi  367
D. Satımın Gerçekleşmesi ve Sorumluluk  368
II. Malı Satma Yükümlülüğü Şartları (f. 2, Acil Satım)  368
A. Malın Çabuk Bozulacak Olması  369
B. Makul Olmayan Masraflar  369
C. Satma Niyetinin Bildirimi  369
D. Satım İçin Uygun Önlemlerin Alınması, Satımın Gerçekleşmesi ve Sorumluluk  370
III. Satımdan Elde Edilen Gelirin Paylaşılması (f. 3)  371
IV. İspat Yükü  372
Sonuç  373
EK 1: Taraf Ülkeler  375
EK 2: Karşılaştırmalı Antlaşma Metinleri  383
EK 3: INCOTERMS 2010 (Uluslararası Ticaret Terimleri)  423
Kaynakça  427
Madde Dizini  439
Kavramlar Dizini  443
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020