Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Hukukunda Avukatlık Ortaklığı
– Ticaret Hukuku Monografileri –
Haziran 2020 / 1. Baskı / 132 Syf.
Fiyatı: 47.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türkiye'de Avukatlık Ortaklığı olarak faaliyet gösteren Avukatlık ofislerinin sayısı 229 olup, en fazla Avukatlık Ortaklığının bulunduğu il ise 163 Avukatlık Ortaklığı ile İstanbul'dur.

TBB'nin verilerine göre Türkiye'de bulunan Avukat sayısı yüz binleri geçmiştir. Bu kadar çok sayıda Avukat bulunmasına rağmen Avukatlık Ortaklığı sayısının bu denli az olmasının pek çok nedeni vardır. İlk neden ; Avukatlık Ortaklığına ilişkin düzenlemelerin 2001 yılından bu zamana 1136 sayılı Avukatlık Kanunumuzda olmasına rağmen avukatların Avukatlık Ortaklığı şeklinde çalışmasının usul ve esaslarının Barolar tarafından anlatılamaması olabilir. Diğer öne çıkan nedenleri ise vergisel yükümlülükler, birlikte çalışma kültürünün ve hukuk bürosu yönetiminin gelişmemiş olması ve Avukatlık Ortaklığının kuruluş ve devamı sürecindeki yükümlülükler olarak sıralayabiliriz.

Kitap Türk Hukukunda Avukatlık Ortaklığının önemini açıklamak , usul ve esaslarını incelemek ve avukatların belli bir sistematikte kurumsallaşarak birlikte çalışması gerekliliğini anlatmak üzere kaleme alınmıştır. Özellikle son dönemde giderek yoğun bir şekilde artan Avukat sayısını nazara alarak; bağlı çalışan avukat sayısının bir nebze de olsa azaltabilmek, Avukatlık mesleğinin bağımsız ve serbest meslek erbabı olma niteliğini muhafaza etmek, ihtisaslaşmak, hukuki hizmet niteliğini artırabilmek için bunun artık zorunlu hale geldiği tartışmasızdır.

Konu Başlıkları
Avukatlık Mesleğinin Nitelikleri ve Şartları
Avukatlık Ortaklığının Kuruluşu ve Ortakların Hukuki Durumu
Avukatlık Ortaklığının İşleyişi, Ortaklıkta Değişiklikler ve Ortaklığın Sona Ermesi
Barkod: 9789750260261
Yayın Tarihi: Haziran 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 132
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Öz  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ VE ŞARTLARI
I. GENEL OLARAK  19
II. AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ  22
A. Kamu Hizmeti Niteliği  22
B. Serbest Meslek Niteliği  22
C. Mesleki Tekel  23
D. Bağımsızlık  23
E. Çifte İşlev  24
III. AVUKATLIK MESLEĞİNE KABULDE ARANAN ŞARTLAR  25
IV. AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN FAALİYETLER  25
V. AVUKATLIKLA BİRLEŞMESİ MÜMKÜN OLAN FAALİYETLER  26
VI. AVUKATIN HAKLARI VE YETKİLERİ  26
A. Vekâlet İlişkisinden Kaynaklanan Haklar  27
1. Ücret Talep Etme Hakkı  27
2. Avans ve Masraf Talep Etme Hakkı  28
a. Avans Talep Etme Hakkı  28
b. Masraf Talep Etme Hakkı  28
B. Dosya İnceleme Yetkı̇sı̇  29
C. Örnek Çıkarabilme Hakkı  29
D. Duruşmayı Terk Etme Hakkı  30
VII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  30
A. Aydınlatma Yükümlülüğü  30
B. Sadakat Yükümlülüğü  32
C. Edimini Özenle İfa Yükümlülüğü  33
D. Müvekkil Menfaatlerini Koruma ve Savunma Yükümlülüğü  34
E. Sır Saklama Yükümlülüğü  35
F. Avukatın Dosya Tutma Yükümlülüğü  37
G. Avukatın Sorumluluğu  37
İkinci Bölüm
AVUKATLIK ORTAKLIĞININ KURULUŞU VE
ORTAKLARIN HUKUKİ DURUMU
I. GENEL OLARAK  41
II. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ TANIMI VE UNSURLARI  41
A. Tanım  41
B. Unsurlar  42
1. Ortaklık Sözleşmesi  43
2. Kişi Unsuru  43
3. Tüzel Kişilik  48
a. Genel Olarak  48
b. Ortaklığın Tüzel Kişiliği  51
4. Ortaklığın Unvanı  52
5. Sorumluluk  54
a. Genel Olarak  54
b. Ortaklıkta Sorumluluk  55
6. Sermaye  57
7. Ortaklığın Konusu  58
8. Ortaklığın Hukuki Niteliği  60
III. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ KURULUŞU  62
A. Ortaklık Sözleşmesi  63
1. Şekil  63
2. Kapsamı  64
B. Ortaklığın Tescili  65
1. Baroya Başvuru Yapılması  65
2. Baro Kararının TBB Tarafından İncelenmesi ve Adalet Bakanlığının Onayı  67
3. Kuruluş İşlemlerinde Eksiklik ve Kuruluş Aşamasında Sorumluluk İlişkileri  69
IV. AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA ORTAKLARIN HUKUKİ DURUMLARI  70
A. Ortak Sıfatının Kazanılması  70
1. Ortak Sıfatının Aslen Kazanılması  70
2. Ortak Sıfatının Devren Kazanılması  70
B. Ortak Sıfatının Kaybedilmesi  71
1. Çıkma ile Kaybedilmesi  71
2. Çıkarılma ile Kaybedilmesi  72
C. Ortakların Hakları ve Borçları  74
1. Sermaye Koyma Borcu  74
2. Gelir ve Gidere Katılma  75
3. Ücret, Faiz ve Masraf Talep Hakkı  77
4. Ortaklığın İşleyişine Katılma Hakları  78
5. Rekabet Yasağı  79
6. Meslek Kurallarına Uygun Davranma Yükümlülüğü  80
7. Ortaklığa Getirilen Diğer Kısıtlamalar  80
D. Ortaklar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü  83
Üçüncü Bölüm
AVUKATLIK ORTAKLIĞININ İŞLEYİŞİ,
ORTAKLIKTA DEĞİŞİKLİKLER VE ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ
I. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ İŞLEYİŞİ  85
A. Ortaklar Arasında İş Bölümü  85
B. Ortaklığın İş ve Davaları Takip Etmesi  88
C. Ortaklığın Disiplin Sorumluluğu  91
D. Ortaklıkta Tutulacak Defterler  93
E. Ortaklığın ve Ortakların Sorumlulukları  93
F. Ortaklığın Sonuçları  96
II. BİRLEŞME, TÜR DEĞİŞTİRME VE BÖLÜNME  101
A. Birleşme  101
B. Tür Değiştirme  102
C. Bölünme  102
III. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  103
A. Sona Erme  103
1. İradi Olarak Sona Erme (Fesih)  104
2. İrade Dışı Olarak Sona Erme (İnfisah)  105
B. Tasfiye  105
C. Avukatlık Ortaklığının Sicilden Silinmesi  107
IV. MESLEĞİN BİRLİKTE YÜRÜTÜLMESİ VE İLGİLİ GÖRÜŞLER  109
A. Olumlu Görüşler  109
B. Olumsuz Görüşler  110
V. TÜRKİYE’DE YABANCI AVUKATLIK ORTAKLIKLARININ DURUMU  111
VI. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ DİĞER ŞİRKET TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  112
A. Adi Şirket İle Karşılaştırılması  112
B. Kollektif ve Komandit Şirket İle Karşılaştırılması  113
C. Limited ve Anonim Şirket İle Karşılaştırılması  114
VII. AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI  116
Sonuç  121
Kaynakça  125
Kavramlar Dizini  131
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Öz  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ VE ŞARTLARI
I. GENEL OLARAK  19
II. AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ  22
A. Kamu Hizmeti Niteliği  22
B. Serbest Meslek Niteliği  22
C. Mesleki Tekel  23
D. Bağımsızlık  23
E. Çifte İşlev  24
III. AVUKATLIK MESLEĞİNE KABULDE ARANAN ŞARTLAR  25
IV. AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN FAALİYETLER  25
V. AVUKATLIKLA BİRLEŞMESİ MÜMKÜN OLAN FAALİYETLER  26
VI. AVUKATIN HAKLARI VE YETKİLERİ  26
A. Vekâlet İlişkisinden Kaynaklanan Haklar  27
1. Ücret Talep Etme Hakkı  27
2. Avans ve Masraf Talep Etme Hakkı  28
a. Avans Talep Etme Hakkı  28
b. Masraf Talep Etme Hakkı  28
B. Dosya İnceleme Yetkı̇sı̇  29
C. Örnek Çıkarabilme Hakkı  29
D. Duruşmayı Terk Etme Hakkı  30
VII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  30
A. Aydınlatma Yükümlülüğü  30
B. Sadakat Yükümlülüğü  32
C. Edimini Özenle İfa Yükümlülüğü  33
D. Müvekkil Menfaatlerini Koruma ve Savunma Yükümlülüğü  34
E. Sır Saklama Yükümlülüğü  35
F. Avukatın Dosya Tutma Yükümlülüğü  37
G. Avukatın Sorumluluğu  37
İkinci Bölüm
AVUKATLIK ORTAKLIĞININ KURULUŞU VE
ORTAKLARIN HUKUKİ DURUMU
I. GENEL OLARAK  41
II. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ TANIMI VE UNSURLARI  41
A. Tanım  41
B. Unsurlar  42
1. Ortaklık Sözleşmesi  43
2. Kişi Unsuru  43
3. Tüzel Kişilik  48
a. Genel Olarak  48
b. Ortaklığın Tüzel Kişiliği  51
4. Ortaklığın Unvanı  52
5. Sorumluluk  54
a. Genel Olarak  54
b. Ortaklıkta Sorumluluk  55
6. Sermaye  57
7. Ortaklığın Konusu  58
8. Ortaklığın Hukuki Niteliği  60
III. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ KURULUŞU  62
A. Ortaklık Sözleşmesi  63
1. Şekil  63
2. Kapsamı  64
B. Ortaklığın Tescili  65
1. Baroya Başvuru Yapılması  65
2. Baro Kararının TBB Tarafından İncelenmesi ve Adalet Bakanlığının Onayı  67
3. Kuruluş İşlemlerinde Eksiklik ve Kuruluş Aşamasında Sorumluluk İlişkileri  69
IV. AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA ORTAKLARIN HUKUKİ DURUMLARI  70
A. Ortak Sıfatının Kazanılması  70
1. Ortak Sıfatının Aslen Kazanılması  70
2. Ortak Sıfatının Devren Kazanılması  70
B. Ortak Sıfatının Kaybedilmesi  71
1. Çıkma ile Kaybedilmesi  71
2. Çıkarılma ile Kaybedilmesi  72
C. Ortakların Hakları ve Borçları  74
1. Sermaye Koyma Borcu  74
2. Gelir ve Gidere Katılma  75
3. Ücret, Faiz ve Masraf Talep Hakkı  77
4. Ortaklığın İşleyişine Katılma Hakları  78
5. Rekabet Yasağı  79
6. Meslek Kurallarına Uygun Davranma Yükümlülüğü  80
7. Ortaklığa Getirilen Diğer Kısıtlamalar  80
D. Ortaklar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü  83
Üçüncü Bölüm
AVUKATLIK ORTAKLIĞININ İŞLEYİŞİ,
ORTAKLIKTA DEĞİŞİKLİKLER VE ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ
I. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ İŞLEYİŞİ  85
A. Ortaklar Arasında İş Bölümü  85
B. Ortaklığın İş ve Davaları Takip Etmesi  88
C. Ortaklığın Disiplin Sorumluluğu  91
D. Ortaklıkta Tutulacak Defterler  93
E. Ortaklığın ve Ortakların Sorumlulukları  93
F. Ortaklığın Sonuçları  96
II. BİRLEŞME, TÜR DEĞİŞTİRME VE BÖLÜNME  101
A. Birleşme  101
B. Tür Değiştirme  102
C. Bölünme  102
III. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  103
A. Sona Erme  103
1. İradi Olarak Sona Erme (Fesih)  104
2. İrade Dışı Olarak Sona Erme (İnfisah)  105
B. Tasfiye  105
C. Avukatlık Ortaklığının Sicilden Silinmesi  107
IV. MESLEĞİN BİRLİKTE YÜRÜTÜLMESİ VE İLGİLİ GÖRÜŞLER  109
A. Olumlu Görüşler  109
B. Olumsuz Görüşler  110
V. TÜRKİYE’DE YABANCI AVUKATLIK ORTAKLIKLARININ DURUMU  111
VI. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ DİĞER ŞİRKET TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  112
A. Adi Şirket İle Karşılaştırılması  112
B. Kollektif ve Komandit Şirket İle Karşılaştırılması  113
C. Limited ve Anonim Şirket İle Karşılaştırılması  114
VII. AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI  116
Sonuç  121
Kaynakça  125
Kavramlar Dizini  131
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020