Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı
Ağustos 2010 / 1. Baskı / 164 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%35)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gündemdeki Anayasa değişikliği ile, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın değişecek olan yapısı çok sayıda tartışmayı beraberinde getirmiştir. Fakat maalesef gündem ağırlıklı olarak siyasi tartışmalarla kaplanmıştır.

Hukuk sistemlerini kendimize örnek aldığımız ülkelerdeki yüksek yargı organlarının yapısı, görevleri ve sorumlulukları hakkında pek çok örneğin sunulduğu bu çalışma, tüm bu konuları siyaset tartışmalarından kurtarıp hukuki bir perspektife çekmeyi amaçlamaktadır. ABD ve Avrupa ülkelerinin "yargı bağımsızlığı" ve "tarafsızlığı" ilkelerinin karşılaştırmalı hukuk açısından değerlendirildiği kitap konunun uzmanı hukukçular tarafından hazırlanmıştır.

Çalışma, Türk Ceza Hukuku Derneği, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Araştırma Merkezi (CEHAMER) ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Kriminoloji ve İnsan Hakları Merkezinin ortaklaşa hazırladığı bir atölye çalışmasıdır.

Konu Başlıkları
Birinci Bölüm: Anayasa Yargısı İle İlgili Değişiklikler
Birinci Ayırım: Anayasa Yargısı İle Doğrudan Doğruya Bağlantılı Değişikler
İkinci Ayırım: Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu Ve Görevleri İle İlgili Yapılan Değişiklikler Karşısında Bilimsel Görüşler Ve Çeşitli Hukuk Sistemlerindeki Durum
Doç. Dr. Pervin Somer: Leges Saturae E Lex Caecılıa Et Dıdıa (Roma Hukuku'nda Torba Kanun Yasağı)
E. Hakim Ali Güzel: 2010 Anayasa Değişikliğinin Yargı Bağımsızlığı İle İlişkileri Ve Etkileri, Anayasa Mahkemesi'nin Yapısı Ve Üyelerinin Seçimi
Av. Fikret İlkiz: Anayasa Değişikliği Ve Anayasa Mahkemesi
Prof. Dr. Sait Güran: Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi
Ar. Gör. Özen Ülgen Ar. Gör. Sinan Altunç: Fransız Anayasa Konseyi
Doç. Dr. Korkut Kanadoğlu: Alman Federal Anayasa Mahkemesi
Yrd. Doç. Dr. Vesile Sonay Daragenli Evik Yrd. Doç. Dr. R. Barış Erman: İspanyol Anayasa Mahkemesi
Yrd. Doç. Dr. Vesile Sonay Daragenli Evik: İtalyan Anayasa Mahkemesi
Ar. Gör. Fahri Gökçen Taner: Cumhurbaşkanı Tarafından Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Atanmak Üzere Yargıtay Ve Danıştay Genel Kurulları Tarafından Teklif Edilecek Adayların Seçim Usulünde Yapılmak İstenilen Değişiklik
Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ali Akartürk: Son Anayasa Değişiklikleri Ve Siyasi Partilerin Kapatılması
İkinci Bölüm: Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İle İlgili Değişiklikler
Birinci Ayırım: Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İle Doğrudan Doğruya Bağlantılı Anayasa Değişikliği
İkinci Ayırım: Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İle İlgili Değişiklikler Karşısındaki Bilimsel Görüşler Ve Çeşitli Hukuk Sistemlerindeki Durum
Av. Kemal Kumkumoğlu Ahmet Kemal Kumkumoğlu: Hsyk'nın 1961 Ve 1982 Anayasaları'ndaki Durumu
Arş. Gör. Fulya Eroğlu: İngiltere Ve Galler'de Hakim Atama Sistemi
Prof. Dr. Bahri Öztürk: Almanya'da Yargı Bağımsızlığı
Ar. Gör. Dr. Pınar Memiş: Fransız Yüksek Yargı Konseyi
Ar. Gör. Güçlü Akyürek: Hollanda Yargı Konseyi
Ar. Gör. Onur Kerman: İsviçre Federal Mahkemesi
Av. Elif Yarsuvat: İtalya Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu
Ar. Gör. Burak Çelik: İsveç Ulusal Mahkemeler İdaresi
Ar. Gör. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz: Belçika Adalet Yüksek Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Vesile Sonay Daragenli Evik: İspanyol Yüksek Yargı Kurulu
Prof. Dr. Köksal Bayraktar: Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat: Genel Rapor
Barkod: 9789750213076
Yayın Tarihi: Ağustos 2010
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 164
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Katılımcılar  5
Önsöz  7
BİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASA YARGISI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
BİRİNCİ AYIRIM
ANAYASA YARGISI İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA BAĞLANTILI DEĞİŞİKLER 
 13
İKİNCİ AYIRIM
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDA BİLİMSEL GÖRÜŞLER VE ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ DURUM 
 21
LEGES SATURAE E LEX CAECILIA ET DIDIA (Roma Hukuku’nda Torba Kanun Yasağı)
Doç. Dr. Pervin SOMER  23
2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN YARGI BAĞIMSIZLIĞI İLE İLİŞKİLERİ VE ETKİLERİ, ANAYASA MAHKEMESİ’NİN YAPISI VE ÜYELERİNİN SEÇİMİ
E. Hakim Ali GÜZEL  31
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE ANAYASA MAHKEMESİ
Av. Fikret İLKİZ  35
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YÜKSEK MAHKEMESİ
Prof. Dr. Sait GÜRAN  49
FRANSIZ ANAYASA KONSEYİ
Ar. Gör. Özen ÜLGEN Ar. Gör. Sinan ALTUNÇ  53
ALMAN FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ
Doç. Dr. Korkut KANADOĞLU  59
İSPANYOL ANAYASA MAHKEMESİ
Yrd. Doç. Dr. Vesile Sonay DARAGENLİ EVİK Yrd. Doç. Dr. R. Barış ERMAN  67
İTALYAN ANAYASA MAHKEMESİ
Yrd. Doç. Dr. Vesile Sonay DARAGENLİ EVİK  71
CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE ATANMAK ÜZERE YARGITAY VE DANIŞTAY GENEL KURULLARI TARAFINDAN TEKLİF EDİLECEK ADAYLARIN SEÇİM USULÜNDE YAPILMAK İSTENİLEN DEĞİŞİKLİK
Ar. Gör. Fahri Gökçen TANER  73
SON ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI
Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ali AKARTÜRK  79
İKİNCİ BÖLÜM
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
BİRİNCİ AYIRIM
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA BAĞLANTILI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ 
 99
İKİNCİ AYIRIM
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDAKİ BİLİMSEL GÖRÜŞLER VE ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ DURUM 
 103
HSYK’NIN 1961 VE 1982 ANAYASALARI’NDAKİ DURUMU
Av. Kemal KUMKUMOĞLU Ahmet Kemal KUMKUMOĞLU  105
İNGİLTERE VE GALLER’DE HAKİM ATAMA SİSTEMİ
Arş. Gör. Fulya EROĞLU  115
ALMANYA’DA YARGI BAĞIMSIZLIĞI
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK  119
FRANSIZ YÜKSEK YARGI KONSEYİ
Ar. Gör. Dr. Pınar MEMİŞ  125
HOLLANDA YARGI KONSEYİ
Ar. Gör. Güçlü AKYÜREK  131
İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ
Ar. Gör. Onur KERMAN  135
İTALYA HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Av. Elif YARSUVAT  141
İSVEÇ ULUSAL MAHKEMELER İDARESİ
Ar. Gör. Burak ÇELİK  145
BELÇİKA ADALET YÜKSEK KURULU
Ar. Gör. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ  151
İSPANYOL YÜKSEK YARGI KURULU
Yrd. Doç. Dr. Vesile Sonay DARAGENLİ EVİK  155
GENEL DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR  159
GENEL RAPOR
Prof. Dr. Duygun YARSUVAT  161
 


Zehra Odyakmaz ...
Temmuz 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Necmettin Alan
Temmuz 2020
39.90 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Temmuz 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Katılımcılar  5
Önsöz  7
BİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASA YARGISI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
BİRİNCİ AYIRIM
ANAYASA YARGISI İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA BAĞLANTILI DEĞİŞİKLER 
 13
İKİNCİ AYIRIM
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDA BİLİMSEL GÖRÜŞLER VE ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ DURUM 
 21
LEGES SATURAE E LEX CAECILIA ET DIDIA (Roma Hukuku’nda Torba Kanun Yasağı)
Doç. Dr. Pervin SOMER  23
2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN YARGI BAĞIMSIZLIĞI İLE İLİŞKİLERİ VE ETKİLERİ, ANAYASA MAHKEMESİ’NİN YAPISI VE ÜYELERİNİN SEÇİMİ
E. Hakim Ali GÜZEL  31
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE ANAYASA MAHKEMESİ
Av. Fikret İLKİZ  35
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YÜKSEK MAHKEMESİ
Prof. Dr. Sait GÜRAN  49
FRANSIZ ANAYASA KONSEYİ
Ar. Gör. Özen ÜLGEN Ar. Gör. Sinan ALTUNÇ  53
ALMAN FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ
Doç. Dr. Korkut KANADOĞLU  59
İSPANYOL ANAYASA MAHKEMESİ
Yrd. Doç. Dr. Vesile Sonay DARAGENLİ EVİK Yrd. Doç. Dr. R. Barış ERMAN  67
İTALYAN ANAYASA MAHKEMESİ
Yrd. Doç. Dr. Vesile Sonay DARAGENLİ EVİK  71
CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE ATANMAK ÜZERE YARGITAY VE DANIŞTAY GENEL KURULLARI TARAFINDAN TEKLİF EDİLECEK ADAYLARIN SEÇİM USULÜNDE YAPILMAK İSTENİLEN DEĞİŞİKLİK
Ar. Gör. Fahri Gökçen TANER  73
SON ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI
Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ali AKARTÜRK  79
İKİNCİ BÖLÜM
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
BİRİNCİ AYIRIM
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA BAĞLANTILI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ 
 99
İKİNCİ AYIRIM
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDAKİ BİLİMSEL GÖRÜŞLER VE ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ DURUM 
 103
HSYK’NIN 1961 VE 1982 ANAYASALARI’NDAKİ DURUMU
Av. Kemal KUMKUMOĞLU Ahmet Kemal KUMKUMOĞLU  105
İNGİLTERE VE GALLER’DE HAKİM ATAMA SİSTEMİ
Arş. Gör. Fulya EROĞLU  115
ALMANYA’DA YARGI BAĞIMSIZLIĞI
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK  119
FRANSIZ YÜKSEK YARGI KONSEYİ
Ar. Gör. Dr. Pınar MEMİŞ  125
HOLLANDA YARGI KONSEYİ
Ar. Gör. Güçlü AKYÜREK  131
İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ
Ar. Gör. Onur KERMAN  135
İTALYA HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Av. Elif YARSUVAT  141
İSVEÇ ULUSAL MAHKEMELER İDARESİ
Ar. Gör. Burak ÇELİK  145
BELÇİKA ADALET YÜKSEK KURULU
Ar. Gör. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ  151
İSPANYOL YÜKSEK YARGI KURULU
Yrd. Doç. Dr. Vesile Sonay DARAGENLİ EVİK  155
GENEL DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR  159
GENEL RAPOR
Prof. Dr. Duygun YARSUVAT  161
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020