Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Enerji Ekonomisi ve Politikaları
Şubat 2016 / 2. Baskı / 605 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Gözden geçirilmiş 2. baskısını yapan bu kitap, uzun yıllar kamu ve özel sektör enerji şirketlerinin çeşitli yönetim kademelerinde görev alan ve halen İİBF’de İktisat Bölümünde enerji konularında ders vermekle birlikte akademik yayınlar yapan yazarın, ders notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve uygulamada geçen 20 yıllık mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır.

Bu kitap bir ekonomi kitabı olmasına rağmen doğası gereği diğer sosyal bilimler ve fen bilimlerinden birçok temel kavram ve konuları ödünç alarak ortak bir zeminde ve geniş bir yelpazede lisansüstü enerji ekonomisi öğrencilerine ders kitabı, hem de konu hakkında bilgi edinmek isteyenler için bir referans kitabı olma özelliğindedir. Bu açıdan ekonomik yönde günümüzün karmaşık enerji ve çevre sorunlarını anlamak ve analiz etmek için gerekli bilgiler okuyuculara aktırılarak, okuyucuların enerji ekonomisi ve politikalarına farklı bir açıdan bakmaları amaçlanmıştır.

Bununla birlikte kitap enerji ekonomisi ve politikasına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklamakta, temel ekonomik araçları; enerji politikası, piyasası, arz ve talebi, yatırımı ve çevre sorunlarını analiz edebilmek için nasıl kullanıldıklarını yeterli sayıda grafik, tablo ve sayısal örnek gösterimleri ile birlikte ele almaktadır.

Konu Başlıkları
Enerji ve Enerji Ekonomisi Kavramı
Enerjinin Tarihçesi
Petrol, Gaz, Kömür ve Elektrik Piyasaları
Yenilenebilir Enerji Piyasaları
Enerji Talebi Analizi ve Yönetimi
Enerji Arzı Ekonomisi
Enerji ve Çevre Etkileşimi
Küresel Isınma ve İklim Değişimi
Enerji Politikası ve Özellikleri
Enerji ve Çevre Modelleri
Türkiye Enerji Meseleleri
Barkod: 9789750236495
Yayın Tarihi: Şubat 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 605
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  23
BÖLÜM 1
ENERJİ EKONOMİSİNE GİRİŞ
1.1 ENERJİNİN TANIMI  25
1.2 ENERJİNİN KORUNUMU  25
1.3 ENERJİNİN BİÇİMLERİ  26
1.3.1 Potansiyel Enerji  26
1.3.2 Kinetik Enerji  27
1.4 ENERJİ KAYNAKLARI VE SINIFLANDIRILMASI  28
1.4.1 Birincil ve İkincil Enerji Kaynakları  29
1.4.2 Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Enerji  30
1.4.3 Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Enerji  30
1.4.4 Ticari ve Ticari Olmayan Enerji  30
1.5 ENERJİ KULLANIMI YERLERİ  31
1.6 ENERJİ AKIMI VE BİRİMLERİ  32
1.7 ENERJİNİN TARİHÇESİ  34
1.7.1 Enerjinin Jeolojik Tarihi  35
1.7.2 Enerjinin İnsanlık Tarihi  39
1.8 ENERJİ EKONOMİSİ  45
KISIM 1
ENERJİ PİYASALARI
BÖLÜM 2
KÖMÜR PİYASASI
2.1 GİRİŞ  49
2.2 KÖMÜR ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE TİCARETİ  51
2.2.1 Üretim  51
2.2.2 Tüketim  52
2.2.3 Kömür Ticareti ve Taşımacılığı  53
2.2.4 Kömür Rezervleri  55
2.2.5 Kömür Kullanımı  57
2.2.5.1 Toz Kömürün Yakılması  57
2.2.5.2 Gazlaştırma  60
2.2.5.3 Sıvılaştırma  62
2.3 KÖMÜR PİYASALARI VE REKABETÇİ PİYASA MODELİ  62
2.3.1 Bir Rekabetçi Piyasa Modeli Örneği: Kömür Arz ve Talebi  65
2.3.2 Kömür Piyasasında Talep Esnekliği  71
2.3.3 Arz Esnekliği: Rekabetçi Kömür Piyasalarında Vergi ya da Sübvansiyon Uygulaması  74
BÖLÜM 3
PETROL PİYASASI
3.1 GİRİŞ  77
3.2 YOĞUN REKABET ORTAMINDA PETROL ŞİRKETLERİ  77
3.2.1 Standart Oil ’in Tekelleşmesi ve Dağılması  78
3.2.2 Petrol Endüstrisinin Küresel Piyasalara Yayılması  79
3.3 PETROL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ  80
3.4 REZERV VE KAYNAKLAR  82
3.5 PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ (OPEC)  88
3.5.1 Oligopol Piyasa ve HHI  89
3.5.2 OPEC: Kartel ve Oyun Teorisi  90
3.5.3 OPEC: Birden Fazla Ülkeye Sahip Kartel  95
3.5.4 OPEC’in Talep ve Marjinal Gelir Eğrisi  102
3.5.5 OPEC: Piyasa Paylaşan Lider Ülke  106
3.5.6 OPEC: Düşük Maliyetli ve Hakim Ülke Liderliği  109
3.5.6.1 Düşük Maliyetli Fiyat Lideri Modeli  109
3.5.6.2 Egemen veya Dominant Ülkenin Liderliği  112
3.5.7 OPEC: Limit fiyatlama  115
BÖLÜM 4
DOĞAL GAZ PİYASASI
4.1 GİRİŞ  119
4.2 DOĞAL GAZ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ  121
4.2.1 Rezervler  121
4.2.2 Üretimi ve Tüketimi  123
4.2.3 Doğal Gaz Ticareti  128
4.3 AVRUPA GAZ PİYASASI VE OYUN TEORİSİ  130
4.3.1 Cournet Duopolü  131
4.3.2 Düopolün Rekabetçi Piyasayla Karşılaştırılması  134
4.3.2.1 Rekabetçi ve Düopol Piyasası ile Tekel karşılaştırması  135
4.3.2.2 Avrupa Gaz Piyasası için Stackelberg Modeli  136
4.4 ASYA PASİFİK DOĞAL GAZ PİYASALARI: GİRDİ PİYASASINDA LNG MONOPSONU, ÇIKTI PİYASASINDA REKABETÇİ  137
4.5 DOĞAL GAZ PİYASASI VE İŞLEM EKONOMİSİ  141
4.6 DOĞAL GAZIN FİYATLAMA KURALLARI  142
4.6.1 Parmak kuralı (Yaklaşık Hesaplama)  142
4.6.2 Parite ve Net Sürüm Fiyatlaması  143
4.6.3 Doğal Gazın Anlık(Spot) Fiyatları  143
4.7 KAYA GAZI  144
BÖLÜM 5
ELEKTRİK PİYASASI
5.1 GİRİŞ  147
5.2 ELEKTRİK PİYASASININ MODELLEMESİ  152
5.2.1 Maliyetler  152
5.2.2 Yük Döngüsü  155
5.2.3 Azalan Maliyet Endüstrilerinde Tekel  155
5.3 DOĞAL TEKELDE HÜKÜMET POLİTİKALARI  159
5.3.1 Karlılık Oranı Regülasyonu (Rate of Return Regulation)  159
5.3.2 Tavan Fiyat Düzenlemesi  163
5.3.3 Göreli Rekabet  164
5.4 ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTİRME VE REGÜLASYON  164
5.4.1 Elektrik Sektörünün Yapısı  164
5.4.2 ABD’de Elektrik Enerjisi Sektöründe Regülasyon  165
5.4.3 İngiltere’de Elektrik Sektöründe Özelleştirme ve Düzenleme  165
5.4.4 Elektrik Özelleştirmesi Sonrası Gelişmeler  167
5.4.4.1 Deregülasyona Olumsuz Bir Örnek: Kaliforniya  168
5.5 ELEKTRİK SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  170
5.5.1 Alternatif Elektrik Üretim Seçenekleri  173
5.5.2 Üretim Kapasite Rezervi  174
BÖLÜM 6
YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASALARI
6.1 GİRİŞ  175
6.2 NÜKLEER ENERJİ  176
6.2.1 Giriş  176
6.2.2 Nükleer Enerji Piyasaları  181
6.2.3 Nükleer Santrallerin Ekonomisi  184
6.3 HİDROELEKTRİK PİYASALARI  186
6.3.1 Giriş  186
6.3.2 Hidro Santralin Temel Denklemleri  187
6.3.3 Küresel Hidro Güç Kullanımı  189
6.3.4 Küçük Hidroelektrik Santralleri  191
6.4 RÜZGAR ENERJİSİ  191
6.4.1 Giriş  191
6.4.2 Rüzgâr Gücü Kapasitesi ve Üretimi  194
6.5 GÜNEŞ ENERJİSİ  198
6.5.1 Giriş  198
6.5.2 Güneş Pilleri ve Güneş Piyasaları  200
6.6 JEOTERMAL ENERJİ  202
6.6.1 Giriş  202
6.6.2 Doğrudan Kullanımın Ekonomisi  206
6.6.3 Elektrik Üretimi ve Doğrudan Kullanımın Gelecekteki Kullanımı  207
6.6.4 Jeotermal Elektrik Üretim Projesi Gelişimi  208
6.7 BİYOKÜTLE VE BİYOYAKITLAR  209
6.7.1 Giriş  209
6.7.2 Standartları ve Özellikleri  210
6.7.3 Biyoyakıtların Üretimi  211
6.7.3.1 Etanol Yakıtı ve Karışımları  212
6.7.3.2 Etanolün Bölgesel Üretimi ve Kullanımı  213
6.7.3.2.1 Brezilya'da Etanol Yakıtı  213
6.7.3.2.2 Amerika Birleşik Devletleri'nde Etanol Yakıtı  214
6.7.3.3 Biyodizel Üretimi  215
6.7.4 Termal İşlemler  216
6.7.4.1 Piroliz  216
6.7.4.2 Gazlaştırma  217
6.7.4.3 Yanma  217
6.7.5 Biyolojik İşlemler  217
6.7.5.1 Anaerobik sindirim  217
6.7.5.2 Fermantasyon  218
6.7.5.3 Yosun  218
6.7.6 Biyoyakıtların Ekonomisi  218
6.8 OKYANUS ENERJİSİ  219
6.8.1 Giriş  219
6.8.2 Dalga Enerjisi  219
6.8.3 Gelgit Akıntıları  223
6.8.4 Gelgit Sürüklenmesi  224
6.9 YAKIT PİLİ VE HİDROJEN ENERJİSİ  226
6.9.1 Giriş  226
6.9.2 Yakıt Pilinin Çalışma Prensibi  228
KISIM 2
ENERJİ TALEBİ VE ANALİZİ
BÖLÜM 7
ENERJİ TALEBİ TEORİSİ
7.1 GİRİŞ  231
7.2 ENERJİ SERMAYE İLİŞKİSİ  233
7.3 ENERJİ TALEBİNİN MİKRO EKONOMİK TEMELİ  234
7.3.1 Tüketici Enerji Talep Eğrisinin Elde Edilişi: Fayda Maksimizasyonu  234
7.3.2 Gelirdeki Artışa Tüketicinin Tepkisi  238
7.3.3 Piyasa Talep Eğrisinin Elde Edilmesi  239
7.4 ÜRETİCİNİN ENERJİ GİRDİSİYLE MALİYET MİNİMİZASYONU  241
BÖLÜM 8
ENERJİ TALEBİ ANALİZİ
8.1 GİRİŞ  245
8.2 ESNEKLİK DEĞERLERİNDEN ENERJİ TALEBİ  247
8.3 ENERJİ YOĞUNLUĞUNDAN ENERJİ TALEBİ  249
8.4 ENERJİ TALEBİ FAKTÖR ANALİZİ  252
8.5 ENERJİ YOĞUNLUĞUNDA DEĞİŞİM  257
8.6 ENERJİ TALEP ANALİZİNDE EKONOMETRİK YAKLAŞIM  259
8.6.1 Zaman Serisi Modelleri  259
8.7 YAPISAL VE İNDİRGENMİŞ MODELLER  260
8.8 AYRIŞTIRILMIŞ DÜZEYDE ENERJİ TALEBİ  261
BÖLÜM 9
SEKTÖREL ENERJİ TALEBİ ANALİZİ
9.1 ULAŞIM YAKIT TALEBİ MODELİ  263
9.1.1 Araç Sahipliği Modellemesiyle Enerji Talep Analizi  264
9.1.2 Ulaşım Enerji Talep Modelinin Nihai Kullanıcı Analizi  266
9.1.3 Ulaşım Sektöründe Enerji Tüketim Değişkenin Ayrıştırılması  270
9.2 KONUT VE TİCARET SEKTÖRÜNDE ENERJİ TALEBİ  271
9.2.1 Konutlarda Enerji Talebinin Ekonometrik Analizi  272
9.2.2 Konut ve Ticari Sektörlerde Enerji Talebinin Ayrıştırılması  273
9.3 ENDÜSTRİYEL ENERJİ TALEBİ  273
9.3.1 Enerji Talebi ve Yoğunluklarına Ayrışması  273
BÖLÜM 10
YAYGIN OLARAK KULLANILAN ENERJİ TALEP MODELLERİ
10.1 MAED MODELİ  277
10.2 LEAP MODELİ  280
10.3 NEMS TALEP MODÜLÜ  282
10.4 WEM TALEP MODELLEMESİ  283
BÖLÜM 11
GİRDİ–ÇIKTI TALEP ANALİZİ
11.1 KAVRAMSAL ÇERÇEVE  285
11.2 GİRDİ–ÇIKTI TABLOSU  286
11.3 STANDART GİRDİ–ÇIKTI TABLOSU  289
11.4 ENERJİ TALEBİNDE GİRDİ–ÇIKTI ANALİZİ  293
11.5 GİRDİ–ÇIKTI MODELİ İLE ENERJİ SEKTÖRÜN BAĞINLAŞMA ETKİLERİ  298
11.5.1 Doğrudan İleri ve Geri Bağlantı Etkileri  299
11.5.2 Toplam İleri ve Geri Bağlantı Etkileri  300
11.6 GİRDİ–ÇIKTI ENERJİ FİYATLARI MODELİ  301
11.6.1 Teorik Çerçeve  301
11.6.2 Fiyat Modelin Senaryo ve Sonuçları  303
Ekler  306
BÖLÜM 12
ENERJİ TALEP YÖNETİMİ
12.1 GİRİŞ  313
12.2 ENERJİ TALEP YÖNETİMİ  315
12.3 YÜK YÖNETİMİ  316
12.4 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU  319
12.5 ENERJİ TASARRUFU POTANSİYELİ  321
12.5.1 Binalarda ve Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Tasarrufu  321
12.5.2 Aydınlatma Sistemlerinde ve Elektrikli Cihazlarda Enerji Tasarrufu  322
12.5.3 Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği  322
12.5.4 Ulaşımda Enerji Verimliliği  324
12.5.5 Sanayide Enerji Verimliliği  324
12.6 ENERJİ VERİMLİLİĞİ EKONOMİSİ ve POLİTİKALARI  324
12.7 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİ VERİMLİLİĞİ  327
12.8 ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN FAYDA–MALİYET ANALİZİ  329
KISIM 3
ENERJİ YATIRIMLARI
BÖLÜM 13
YATIRIM PROJELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ
13.1 PROJELERİN EKONOMİK ANALİZİ  333
13.2 EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ  334
13.2.1 Basit Karlık Oranı (BKO)  336
13.2.2 Geri ödeme süresi  337
13.2.3 Net Bugünkü Değer Yöntemi (NBD)  338
13.2.4 Net Bugünkü Değer Oranı Yöntemi  342
13.2.5 İç karlıklık Oranı Yöntemi (İKO)  342
13.2.6 NBD ile İKO’nun Karşılaştırılması  344
13.3 ENERJİ PROJELERİNİN ÖZELLİKLERİ  344
13.4 ENERJİ PROJELERDE BELİRSİZLİK VE RİSK  345
BÖLÜM 14
FOSİL YAKITLARIN ARZI EKONOMİSİ
14.1 GİRİŞ  351
14.2 ARAŞTIRMA, KEŞİF VE ARAMA FAALİYETLERİ  352
14.3 PETROL ARAMADA JEOFİZİK YÖNTEMLER  353
14.3.1 Yüzey Coğrafi Çalışmalar  353
14.3.2 Gravite Yöntemi  354
14.3.3. Sismik Yöntem  354
14.4 SİSMİK VERİLERİN TOPLANMASI  354
14.5 SONDAJ AŞAMASI  355
14.6 TÜRKİYE’DE ARAMA FAALİYETLERİ  357
14.7 ARAMA FAALİYETLERİ EKONOMİSİ  362
14.8 YATIRIM KARARI  363
14.9 ARAMA PROJELERİNDE GETİRİLER VE RİSKLER  364
14.10 KAYNAK SINIFLAMASI  371
14.11 HAM PETROL, DOĞAL GAZ VE KÖMÜRÜN SINIFLANDIRILMASI  373
14.12 ÜRETİM  374
14.12.1 Petrol Üretimi  374
14.12.2 Yüksek Petrol Fiyatlarının Petrol İhraç Eden Ülkeler Üzerine Etkileri  377
14.12.2.1 Beklenmedik (Windfall) Kazançlar  377
14.12.3 Gaz Üretimi  379
14.12.4 Kömür Üretimi  381
BÖLÜM 15
YENİLENEMEYEN KAYNAKLAR EKONOMİSİ
15.1 TÜKETİM ZAMANININ ŞİMDİ VEYA GELECEK BOYUTU  383
15.2 TÜKENEBİLİR KAYNAKLARIN ÇIKARIMININ BASİT MODELİ  385
15.2.1 Kaynakların Tüketilmesinde Tekel Etkisi  386
BÖLÜM 16
ENERJİDE GELECEK SÖZLEŞME PİYASALARI VE
ENERJİ BORSASI
16.1 GİRİŞ  391
16.2 GELECEK SÖZLEŞME TÜRLERİ  393
16.3 GELECEK PİYASALARINI KULLANANLAR VE AMAÇLARI  394
16.4 OPSİYONLAR  395
16.5 ENERJİDE GELECEK SÖZLEŞMELERİ  396
16.6 ENERJİ GELECEK SÖZLEŞMELERİ İLE RİSKTEN KAÇINMA  399
BÖLÜM 17
PETROL RAFİNERİ VE PETROL TAŞIMACILIĞI EKONOMİSİ
17.1 PETROL RAFİNERİSİ  405
17.2 PETROLÜN ÜRETİM MALİYETLERİ  407
17.3 RAFİNERİ KARLARINI MAKSİMİZE EDEN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ  409
KISIM 4
ENERJİ VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ EKONOMİSİ
BÖLÜM 18
ENERJİ VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ
18.1 GİRİŞ  415
18.2 ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ  419
18.3 ENERJİ KİRLİLİĞİ VE DIŞSALLIKLAR EKONOMİSİ  422
18.4 SERA GAZI VE ETKİLERİ  424
18.5 OLUMSUZ DIŞSALLIK OLARAK KİRLİLİK  426
18.5.1 Kirliliğin Optimal Düzeyi  427
18.5.2 Kamu Malları ve Küresel İklim Değişimi  430
BÖLÜM 19
KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞMESİ EKONOMİSİ
19.1 GİRİŞ  435
19.2 İKLİM DEĞİŞİM BİLİMİ  437
19.3 SENARYOLAR  438
19.3.1 Emisyon Senaryoları  438
19.3.2 Küresel Gelecek Senaryoları  439
19.4 EMİSYON ARTIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  440
19.5 EŞİTLİK VE SERA GAZI EMİSYONLARI  441
19.6 FAYDA MALİYET ANALİZİ  442
19.7 KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ  444
19.7.1 Küresel Isınmanın Çevresel ve Sosyoekonomik Etkileri  446
19.7.2. Politik Sorunlar  448
19.8 ADAPTASYON VE GÜVENLİK AÇIĞI  449
19.9 POLİTİKALAR  450
19.9.1 Ulusal  450
19.9.2 Uluslararası  451
BÖLÜM 20
ULUSLARARASI İKLİM DEĞİŞİMİ ANLAŞMALARI
20.1 RİO SÖZLEŞMELERİ  453
20.2 KYOTO PROTOKOLÜ  454
20.3 TARAFLAR KONFERANSI  460
BÖLÜM 21
ENERJİ VE ÇEVRE MODELLERİ
21.1 CETM MODELİ  463
21.2 MEGABARE MODELİ  468
21.3 OECD GREEN MODELİ  470
21.4 GTAP–E MODELİ  473
21.5 PETROL FİYAT ARTIŞLARININ EKONOMİ VE KARBON EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ  476
21.5.1 Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri  477
21.5.2 Dünya Petrol Fiyatlarının Uzun Dönem Beklentileri ve Politika Senaryoları  478
21.5.3 Model Yapısı ve Veri  481
21.5.4 Simülasyon Sonuçları  484
21.5.4.1 Petrol Şoklarının Makroekonomik Göstergeler Üzerine Etkileri  484
21.5.4.2 Petrol Fiyatlarının Karbon Emisyonları Üzerine Etkileri  487
KISIM 5
ENERJİ POLİTİKASI
BÖLÜM 22
ENERJİ POLİTİKASI VE ÖZELLİKLERİ
22.1 ENERJİ POLİTİKASI TANIMI  493
22.1.1 Siyasi İrade  493
22.1.2 Kararlar  494
22.1.3 Uygulama  494
22.1.4 Programlar  494
22.2 ENERJİ POLİTİKASININ ÖZELLİKLERİ  495
22.3 POLİTİKA TÜRLERİ  497
22.3.1 Enerji Mevzuatında Yasalaştırılan Bazı Düzenleme Türleri  498
22.4 REAKTİF VE PROAKTİF POLİTİKA  499
22.5 UYGULAMA MEKANİZMALARININ ROLÜ  499
22.6 AMAÇLANAN VE AMAÇLANMAYAN POLİTİKA SONUÇLARI  500
22.7 KAMU VE ÖZEL POLİTİKALAR  500
22.8 YASA ÇIKARTAN ORGAN  501
22.9 POLİTİKA DEĞİŞİMİ TEHDİTLERİ  502
22.9.1 Siyasi Anlaşmazlık  502
22.9.2 Mevcut Durum (Statüko)  502
22.9.3 Belirsizlik  502
22.10 POLİTİKA FORMÜLASYONUNDAKİ AKTÖRLER  503
22.10.1 Kanun Yapıcılar  503
22.10.2 Özel İlgi Grupları  503
22.10.3 Bilim Adamları  503
22.11 POLİTİKA PLANLAMASINDA ENDÜSTRİNİN ROLÜ  504
22.12 ENERJİ POLİTİKA FORMÜLASYONUN VARSAYIMLARI  505
22.12.1 Enerji Politikalarında Hükümetin Rolü  505
22.12.2 Özel ve Kamu Malları  505
22.12.3 Hizmet Kuruluşları: Kamu Kuruluşlarına Karşı Özelleştirme  506
22.13 ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI  507
22.14 ENERJİ POLİTİKA ANALİZİNİN ÇERÇEVESİ VE PERSPEKTİFİ  508
22.14.1 Politika Analizi  508
22.14.2 Riskin Değerlendirilmesi  509
22.15 POLİTİKA UYGULAMASI  510
BÖLÜM 23
AVRUPA ENERJİ POLİTİKALARI
23.1 GİRİŞ  511
23.2 AVRUPA ENERJİ POLİTİKALARI GÖRÜNÜMÜ  513
23.3 AVRUPA ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI  515
23.3.1 Petrol Arz Güvenliği  516
23.3.2 Elektrik Arz Güvenliği  517
23.3.3 Doğal Gaz Arzı Güvenliği  517
23.4 AVRUPA ENERJİ POLİTİKALARININ TEMEL YAPISI  518
23.4.1 Dış Enerji İlişkileri  518
23.4.2 Strateji Altyapının Geliştirilmesi  518
23.4.3 İç Enerji Piyasası  519
23.4.4 Sürdürülebilirlik  519
KISIM 6
GÜNCEL ENERJİ SORUNLARI VE TÜRKİYE
BÖLÜM 24
TÜRKİYE’NİN ENERJİ AÇIĞI SORUNU
24.1 GİRİŞ  523
24.1.2 Türkiye’nin Enerji Açığı Sorununa Genel Bir Bakış  524
24.1.2.1 Miktarsal Boyutuyla Enerji Açığı  524
24.1.2.2 Parasal Boyutuyla Enerji Açığı  527
24.1.3 Açığın Kapatılmasına Yönelik Çözüm Önerileri  532
24.1.3.1 Mevcut Kaynakların Harekete Geçirilmesi  532
24.1.3.2 Yeni kaynak: Nükleer Güç Santrallerin Kurulması  535
24.1.3.3 Enerji Açığının Talep Yönlü Kapatılması  542
24.1.3.4 Yenilenebilir Kaynakların Desteklenmesi ve Arz Güvenliği  542
BÖLÜM 25
ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI VE
TÜRKİYE’YE YANSIMALARI
25.1 GİRİŞ  549
25.2 EN BÜYÜK DOĞAL GAZ TEDARİKÇİSİ: RUSYA  551
25.2.1. Rusya’nın Genel Enerji Görünümü  551
25.2.2 Rusya ve Türkiye Arasında Enerjiye Temelli Ekonomik İlişkiler  551
25.2.3 Ukrayna'da Uygulanan Yanlış Enerji Politikaları  552
25.2.4. Türkiye'nin Ukrayna Krizinden Çıkaracağı Dersler  554
25.2.5 Ukrayna Enerji Krizi’nin Türkiye’ye Yansımaları  555
25.2.5.1 Türkiye'nin Arz Güvenliği ve Doğal Gaz Fiyatları  555
25.3 AVRUPA’NIN ENERJİ TALEBİ VE ARZ GÜVENLİĞİ  556
25.3.1 AB’nin Enerji Bağımlılığı  556
25.3.2. Enerji Güvenliği  557
25.3.2.1. Enerji Güvenliği Açısından Alternatif Enerji Kaynakları  559
25.3.2.1.1. Kaya Gazı Avrupa Birliği için Umut Olabilir mi?  559
25.3.2.1.2. Doğu Akdeniz Kaynaklarının Avrupa’ya Ulaştırılması ve Türkiye  560
25.3.2.2. İran’a Yönelik Yaptırımların Kaldırılmasının Avrupa Enerji Güvenliği Açısından Önemi  561
25.3.3. Trans Anadolu Doğal gaz Boru Hattı (TANAP)  562
25.4. DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ  562
25.4.1. Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon (Petrol– Doğal gaz) Rezervleri  562
25.4.2. Enerji Güvenliğini Engelleyen Sorunlar  563
25.4.2.1. Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı  564
25.4.2.2. Kıbrıs Sorunu  566
25.4.2.2.1. Kıbrıs Sorununda Çözümün Tıkandığı Noktalar  566
25.4.2.2.2. Kıbrıs Sorununda Çözüm Yakın mı?  567
25.4.2.2.3. Kıbrıs Sorununun Çözümünde ABD ve AB’nin Tutumu  568
25.5. İRAN'IN ENERJİ POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİM  570
25.5.1. Genel Görünüm  570
25.5.2. Nükleer Enerji ve İran  573
25.5.2.1. Anlaşmanın Ticari Etkileri ve Türkiye’ye Yansıması  575
25.5.3. Doğal Gazdaki Fiyat Sorunu ve Tahkim Süreci  576
25.6. IRAK'IN PETROL VE GAZ REZERVİ  578
25.6.1. Kuzey Irak Petrolü ve Türkiye  581
25.6.2. Irak ve IŞİD  583
25.6.3. Irak’ın Kuzey Irak Petrolü İçin Tahkim’e Başvurması  583
25.7. SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ  585
Kaynakça  593
Kavramlar Dizini  599
 


Doç. Dr. Levent Aydın
1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinden mezun oldu.
Mezuniyet sonrası o yıllarda bir kamu iktisadi kuruluşu olan Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde iş hayatına başladı. İş hayatı devam ederken Hacettepe Üniversitesi iktisat bölümünde yüksek lisans ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde iktisat alanında doktora derecesini aldı. Doktora tezinde enerji politikalarının genel denge analizi üzerine çalıştı. Daha sonra Purdue Üniversite GTAP araştırma merkezinde “küresel enerji ve çevre meseleleri” üzerine doktora sonrası araştırmalarda bulundu.

Enerji Bakanlığı uhdesinde faaliyet gösteren Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra iş yaşamından ayrılarak 2011 yılında Kırıkkale Üniversitesi iktisat bölümünde Yardımcı Doçent olarak akademik hayatına başladı.

2013 yılında İktisat teorisinden makro iktisat alanında Doçent unvanını aldı. Uluslararası endeksli dergilerde çeşitli makaleleri yayınlandı. Bununla birlikte, yurt dışında yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Ayrıca, Sn. Aydın her perşembe saat 17:05–17–35 arasında Türkiye'nin sesi radyosunda "Enerjiden Çevreye" programının hazırlanması ve daimi konuğu olarak bu alanda bilgi ve düşüncelerini dinleyicilerle paylaşmaktadır.
Murat Kademli
Mart 2020
15.00 TL
Sepete Ekle
Abdulvahap Çağatay Dikmen
Mayıs 2019
20.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  23
BÖLÜM 1
ENERJİ EKONOMİSİNE GİRİŞ
1.1 ENERJİNİN TANIMI  25
1.2 ENERJİNİN KORUNUMU  25
1.3 ENERJİNİN BİÇİMLERİ  26
1.3.1 Potansiyel Enerji  26
1.3.2 Kinetik Enerji  27
1.4 ENERJİ KAYNAKLARI VE SINIFLANDIRILMASI  28
1.4.1 Birincil ve İkincil Enerji Kaynakları  29
1.4.2 Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Enerji  30
1.4.3 Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Enerji  30
1.4.4 Ticari ve Ticari Olmayan Enerji  30
1.5 ENERJİ KULLANIMI YERLERİ  31
1.6 ENERJİ AKIMI VE BİRİMLERİ  32
1.7 ENERJİNİN TARİHÇESİ  34
1.7.1 Enerjinin Jeolojik Tarihi  35
1.7.2 Enerjinin İnsanlık Tarihi  39
1.8 ENERJİ EKONOMİSİ  45
KISIM 1
ENERJİ PİYASALARI
BÖLÜM 2
KÖMÜR PİYASASI
2.1 GİRİŞ  49
2.2 KÖMÜR ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE TİCARETİ  51
2.2.1 Üretim  51
2.2.2 Tüketim  52
2.2.3 Kömür Ticareti ve Taşımacılığı  53
2.2.4 Kömür Rezervleri  55
2.2.5 Kömür Kullanımı  57
2.2.5.1 Toz Kömürün Yakılması  57
2.2.5.2 Gazlaştırma  60
2.2.5.3 Sıvılaştırma  62
2.3 KÖMÜR PİYASALARI VE REKABETÇİ PİYASA MODELİ  62
2.3.1 Bir Rekabetçi Piyasa Modeli Örneği: Kömür Arz ve Talebi  65
2.3.2 Kömür Piyasasında Talep Esnekliği  71
2.3.3 Arz Esnekliği: Rekabetçi Kömür Piyasalarında Vergi ya da Sübvansiyon Uygulaması  74
BÖLÜM 3
PETROL PİYASASI
3.1 GİRİŞ  77
3.2 YOĞUN REKABET ORTAMINDA PETROL ŞİRKETLERİ  77
3.2.1 Standart Oil ’in Tekelleşmesi ve Dağılması  78
3.2.2 Petrol Endüstrisinin Küresel Piyasalara Yayılması  79
3.3 PETROL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ  80
3.4 REZERV VE KAYNAKLAR  82
3.5 PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ (OPEC)  88
3.5.1 Oligopol Piyasa ve HHI  89
3.5.2 OPEC: Kartel ve Oyun Teorisi  90
3.5.3 OPEC: Birden Fazla Ülkeye Sahip Kartel  95
3.5.4 OPEC’in Talep ve Marjinal Gelir Eğrisi  102
3.5.5 OPEC: Piyasa Paylaşan Lider Ülke  106
3.5.6 OPEC: Düşük Maliyetli ve Hakim Ülke Liderliği  109
3.5.6.1 Düşük Maliyetli Fiyat Lideri Modeli  109
3.5.6.2 Egemen veya Dominant Ülkenin Liderliği  112
3.5.7 OPEC: Limit fiyatlama  115
BÖLÜM 4
DOĞAL GAZ PİYASASI
4.1 GİRİŞ  119
4.2 DOĞAL GAZ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ  121
4.2.1 Rezervler  121
4.2.2 Üretimi ve Tüketimi  123
4.2.3 Doğal Gaz Ticareti  128
4.3 AVRUPA GAZ PİYASASI VE OYUN TEORİSİ  130
4.3.1 Cournet Duopolü  131
4.3.2 Düopolün Rekabetçi Piyasayla Karşılaştırılması  134
4.3.2.1 Rekabetçi ve Düopol Piyasası ile Tekel karşılaştırması  135
4.3.2.2 Avrupa Gaz Piyasası için Stackelberg Modeli  136
4.4 ASYA PASİFİK DOĞAL GAZ PİYASALARI: GİRDİ PİYASASINDA LNG MONOPSONU, ÇIKTI PİYASASINDA REKABETÇİ  137
4.5 DOĞAL GAZ PİYASASI VE İŞLEM EKONOMİSİ  141
4.6 DOĞAL GAZIN FİYATLAMA KURALLARI  142
4.6.1 Parmak kuralı (Yaklaşık Hesaplama)  142
4.6.2 Parite ve Net Sürüm Fiyatlaması  143
4.6.3 Doğal Gazın Anlık(Spot) Fiyatları  143
4.7 KAYA GAZI  144
BÖLÜM 5
ELEKTRİK PİYASASI
5.1 GİRİŞ  147
5.2 ELEKTRİK PİYASASININ MODELLEMESİ  152
5.2.1 Maliyetler  152
5.2.2 Yük Döngüsü  155
5.2.3 Azalan Maliyet Endüstrilerinde Tekel  155
5.3 DOĞAL TEKELDE HÜKÜMET POLİTİKALARI  159
5.3.1 Karlılık Oranı Regülasyonu (Rate of Return Regulation)  159
5.3.2 Tavan Fiyat Düzenlemesi  163
5.3.3 Göreli Rekabet  164
5.4 ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTİRME VE REGÜLASYON  164
5.4.1 Elektrik Sektörünün Yapısı  164
5.4.2 ABD’de Elektrik Enerjisi Sektöründe Regülasyon  165
5.4.3 İngiltere’de Elektrik Sektöründe Özelleştirme ve Düzenleme  165
5.4.4 Elektrik Özelleştirmesi Sonrası Gelişmeler  167
5.4.4.1 Deregülasyona Olumsuz Bir Örnek: Kaliforniya  168
5.5 ELEKTRİK SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  170
5.5.1 Alternatif Elektrik Üretim Seçenekleri  173
5.5.2 Üretim Kapasite Rezervi  174
BÖLÜM 6
YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASALARI
6.1 GİRİŞ  175
6.2 NÜKLEER ENERJİ  176
6.2.1 Giriş  176
6.2.2 Nükleer Enerji Piyasaları  181
6.2.3 Nükleer Santrallerin Ekonomisi  184
6.3 HİDROELEKTRİK PİYASALARI  186
6.3.1 Giriş  186
6.3.2 Hidro Santralin Temel Denklemleri  187
6.3.3 Küresel Hidro Güç Kullanımı  189
6.3.4 Küçük Hidroelektrik Santralleri  191
6.4 RÜZGAR ENERJİSİ  191
6.4.1 Giriş  191
6.4.2 Rüzgâr Gücü Kapasitesi ve Üretimi  194
6.5 GÜNEŞ ENERJİSİ  198
6.5.1 Giriş  198
6.5.2 Güneş Pilleri ve Güneş Piyasaları  200
6.6 JEOTERMAL ENERJİ  202
6.6.1 Giriş  202
6.6.2 Doğrudan Kullanımın Ekonomisi  206
6.6.3 Elektrik Üretimi ve Doğrudan Kullanımın Gelecekteki Kullanımı  207
6.6.4 Jeotermal Elektrik Üretim Projesi Gelişimi  208
6.7 BİYOKÜTLE VE BİYOYAKITLAR  209
6.7.1 Giriş  209
6.7.2 Standartları ve Özellikleri  210
6.7.3 Biyoyakıtların Üretimi  211
6.7.3.1 Etanol Yakıtı ve Karışımları  212
6.7.3.2 Etanolün Bölgesel Üretimi ve Kullanımı  213
6.7.3.2.1 Brezilya'da Etanol Yakıtı  213
6.7.3.2.2 Amerika Birleşik Devletleri'nde Etanol Yakıtı  214
6.7.3.3 Biyodizel Üretimi  215
6.7.4 Termal İşlemler  216
6.7.4.1 Piroliz  216
6.7.4.2 Gazlaştırma  217
6.7.4.3 Yanma  217
6.7.5 Biyolojik İşlemler  217
6.7.5.1 Anaerobik sindirim  217
6.7.5.2 Fermantasyon  218
6.7.5.3 Yosun  218
6.7.6 Biyoyakıtların Ekonomisi  218
6.8 OKYANUS ENERJİSİ  219
6.8.1 Giriş  219
6.8.2 Dalga Enerjisi  219
6.8.3 Gelgit Akıntıları  223
6.8.4 Gelgit Sürüklenmesi  224
6.9 YAKIT PİLİ VE HİDROJEN ENERJİSİ  226
6.9.1 Giriş  226
6.9.2 Yakıt Pilinin Çalışma Prensibi  228
KISIM 2
ENERJİ TALEBİ VE ANALİZİ
BÖLÜM 7
ENERJİ TALEBİ TEORİSİ
7.1 GİRİŞ  231
7.2 ENERJİ SERMAYE İLİŞKİSİ  233
7.3 ENERJİ TALEBİNİN MİKRO EKONOMİK TEMELİ  234
7.3.1 Tüketici Enerji Talep Eğrisinin Elde Edilişi: Fayda Maksimizasyonu  234
7.3.2 Gelirdeki Artışa Tüketicinin Tepkisi  238
7.3.3 Piyasa Talep Eğrisinin Elde Edilmesi  239
7.4 ÜRETİCİNİN ENERJİ GİRDİSİYLE MALİYET MİNİMİZASYONU  241
BÖLÜM 8
ENERJİ TALEBİ ANALİZİ
8.1 GİRİŞ  245
8.2 ESNEKLİK DEĞERLERİNDEN ENERJİ TALEBİ  247
8.3 ENERJİ YOĞUNLUĞUNDAN ENERJİ TALEBİ  249
8.4 ENERJİ TALEBİ FAKTÖR ANALİZİ  252
8.5 ENERJİ YOĞUNLUĞUNDA DEĞİŞİM  257
8.6 ENERJİ TALEP ANALİZİNDE EKONOMETRİK YAKLAŞIM  259
8.6.1 Zaman Serisi Modelleri  259
8.7 YAPISAL VE İNDİRGENMİŞ MODELLER  260
8.8 AYRIŞTIRILMIŞ DÜZEYDE ENERJİ TALEBİ  261
BÖLÜM 9
SEKTÖREL ENERJİ TALEBİ ANALİZİ
9.1 ULAŞIM YAKIT TALEBİ MODELİ  263
9.1.1 Araç Sahipliği Modellemesiyle Enerji Talep Analizi  264
9.1.2 Ulaşım Enerji Talep Modelinin Nihai Kullanıcı Analizi  266
9.1.3 Ulaşım Sektöründe Enerji Tüketim Değişkenin Ayrıştırılması  270
9.2 KONUT VE TİCARET SEKTÖRÜNDE ENERJİ TALEBİ  271
9.2.1 Konutlarda Enerji Talebinin Ekonometrik Analizi  272
9.2.2 Konut ve Ticari Sektörlerde Enerji Talebinin Ayrıştırılması  273
9.3 ENDÜSTRİYEL ENERJİ TALEBİ  273
9.3.1 Enerji Talebi ve Yoğunluklarına Ayrışması  273
BÖLÜM 10
YAYGIN OLARAK KULLANILAN ENERJİ TALEP MODELLERİ
10.1 MAED MODELİ  277
10.2 LEAP MODELİ  280
10.3 NEMS TALEP MODÜLÜ  282
10.4 WEM TALEP MODELLEMESİ  283
BÖLÜM 11
GİRDİ–ÇIKTI TALEP ANALİZİ
11.1 KAVRAMSAL ÇERÇEVE  285
11.2 GİRDİ–ÇIKTI TABLOSU  286
11.3 STANDART GİRDİ–ÇIKTI TABLOSU  289
11.4 ENERJİ TALEBİNDE GİRDİ–ÇIKTI ANALİZİ  293
11.5 GİRDİ–ÇIKTI MODELİ İLE ENERJİ SEKTÖRÜN BAĞINLAŞMA ETKİLERİ  298
11.5.1 Doğrudan İleri ve Geri Bağlantı Etkileri  299
11.5.2 Toplam İleri ve Geri Bağlantı Etkileri  300
11.6 GİRDİ–ÇIKTI ENERJİ FİYATLARI MODELİ  301
11.6.1 Teorik Çerçeve  301
11.6.2 Fiyat Modelin Senaryo ve Sonuçları  303
Ekler  306
BÖLÜM 12
ENERJİ TALEP YÖNETİMİ
12.1 GİRİŞ  313
12.2 ENERJİ TALEP YÖNETİMİ  315
12.3 YÜK YÖNETİMİ  316
12.4 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU  319
12.5 ENERJİ TASARRUFU POTANSİYELİ  321
12.5.1 Binalarda ve Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Tasarrufu  321
12.5.2 Aydınlatma Sistemlerinde ve Elektrikli Cihazlarda Enerji Tasarrufu  322
12.5.3 Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği  322
12.5.4 Ulaşımda Enerji Verimliliği  324
12.5.5 Sanayide Enerji Verimliliği  324
12.6 ENERJİ VERİMLİLİĞİ EKONOMİSİ ve POLİTİKALARI  324
12.7 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİ VERİMLİLİĞİ  327
12.8 ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN FAYDA–MALİYET ANALİZİ  329
KISIM 3
ENERJİ YATIRIMLARI
BÖLÜM 13
YATIRIM PROJELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ
13.1 PROJELERİN EKONOMİK ANALİZİ  333
13.2 EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ  334
13.2.1 Basit Karlık Oranı (BKO)  336
13.2.2 Geri ödeme süresi  337
13.2.3 Net Bugünkü Değer Yöntemi (NBD)  338
13.2.4 Net Bugünkü Değer Oranı Yöntemi  342
13.2.5 İç karlıklık Oranı Yöntemi (İKO)  342
13.2.6 NBD ile İKO’nun Karşılaştırılması  344
13.3 ENERJİ PROJELERİNİN ÖZELLİKLERİ  344
13.4 ENERJİ PROJELERDE BELİRSİZLİK VE RİSK  345
BÖLÜM 14
FOSİL YAKITLARIN ARZI EKONOMİSİ
14.1 GİRİŞ  351
14.2 ARAŞTIRMA, KEŞİF VE ARAMA FAALİYETLERİ  352
14.3 PETROL ARAMADA JEOFİZİK YÖNTEMLER  353
14.3.1 Yüzey Coğrafi Çalışmalar  353
14.3.2 Gravite Yöntemi  354
14.3.3. Sismik Yöntem  354
14.4 SİSMİK VERİLERİN TOPLANMASI  354
14.5 SONDAJ AŞAMASI  355
14.6 TÜRKİYE’DE ARAMA FAALİYETLERİ  357
14.7 ARAMA FAALİYETLERİ EKONOMİSİ  362
14.8 YATIRIM KARARI  363
14.9 ARAMA PROJELERİNDE GETİRİLER VE RİSKLER  364
14.10 KAYNAK SINIFLAMASI  371
14.11 HAM PETROL, DOĞAL GAZ VE KÖMÜRÜN SINIFLANDIRILMASI  373
14.12 ÜRETİM  374
14.12.1 Petrol Üretimi  374
14.12.2 Yüksek Petrol Fiyatlarının Petrol İhraç Eden Ülkeler Üzerine Etkileri  377
14.12.2.1 Beklenmedik (Windfall) Kazançlar  377
14.12.3 Gaz Üretimi  379
14.12.4 Kömür Üretimi  381
BÖLÜM 15
YENİLENEMEYEN KAYNAKLAR EKONOMİSİ
15.1 TÜKETİM ZAMANININ ŞİMDİ VEYA GELECEK BOYUTU  383
15.2 TÜKENEBİLİR KAYNAKLARIN ÇIKARIMININ BASİT MODELİ  385
15.2.1 Kaynakların Tüketilmesinde Tekel Etkisi  386
BÖLÜM 16
ENERJİDE GELECEK SÖZLEŞME PİYASALARI VE
ENERJİ BORSASI
16.1 GİRİŞ  391
16.2 GELECEK SÖZLEŞME TÜRLERİ  393
16.3 GELECEK PİYASALARINI KULLANANLAR VE AMAÇLARI  394
16.4 OPSİYONLAR  395
16.5 ENERJİDE GELECEK SÖZLEŞMELERİ  396
16.6 ENERJİ GELECEK SÖZLEŞMELERİ İLE RİSKTEN KAÇINMA  399
BÖLÜM 17
PETROL RAFİNERİ VE PETROL TAŞIMACILIĞI EKONOMİSİ
17.1 PETROL RAFİNERİSİ  405
17.2 PETROLÜN ÜRETİM MALİYETLERİ  407
17.3 RAFİNERİ KARLARINI MAKSİMİZE EDEN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ  409
KISIM 4
ENERJİ VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ EKONOMİSİ
BÖLÜM 18
ENERJİ VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ
18.1 GİRİŞ  415
18.2 ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ  419
18.3 ENERJİ KİRLİLİĞİ VE DIŞSALLIKLAR EKONOMİSİ  422
18.4 SERA GAZI VE ETKİLERİ  424
18.5 OLUMSUZ DIŞSALLIK OLARAK KİRLİLİK  426
18.5.1 Kirliliğin Optimal Düzeyi  427
18.5.2 Kamu Malları ve Küresel İklim Değişimi  430
BÖLÜM 19
KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞMESİ EKONOMİSİ
19.1 GİRİŞ  435
19.2 İKLİM DEĞİŞİM BİLİMİ  437
19.3 SENARYOLAR  438
19.3.1 Emisyon Senaryoları  438
19.3.2 Küresel Gelecek Senaryoları  439
19.4 EMİSYON ARTIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  440
19.5 EŞİTLİK VE SERA GAZI EMİSYONLARI  441
19.6 FAYDA MALİYET ANALİZİ  442
19.7 KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ  444
19.7.1 Küresel Isınmanın Çevresel ve Sosyoekonomik Etkileri  446
19.7.2. Politik Sorunlar  448
19.8 ADAPTASYON VE GÜVENLİK AÇIĞI  449
19.9 POLİTİKALAR  450
19.9.1 Ulusal  450
19.9.2 Uluslararası  451
BÖLÜM 20
ULUSLARARASI İKLİM DEĞİŞİMİ ANLAŞMALARI
20.1 RİO SÖZLEŞMELERİ  453
20.2 KYOTO PROTOKOLÜ  454
20.3 TARAFLAR KONFERANSI  460
BÖLÜM 21
ENERJİ VE ÇEVRE MODELLERİ
21.1 CETM MODELİ  463
21.2 MEGABARE MODELİ  468
21.3 OECD GREEN MODELİ  470
21.4 GTAP–E MODELİ  473
21.5 PETROL FİYAT ARTIŞLARININ EKONOMİ VE KARBON EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ  476
21.5.1 Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri  477
21.5.2 Dünya Petrol Fiyatlarının Uzun Dönem Beklentileri ve Politika Senaryoları  478
21.5.3 Model Yapısı ve Veri  481
21.5.4 Simülasyon Sonuçları  484
21.5.4.1 Petrol Şoklarının Makroekonomik Göstergeler Üzerine Etkileri  484
21.5.4.2 Petrol Fiyatlarının Karbon Emisyonları Üzerine Etkileri  487
KISIM 5
ENERJİ POLİTİKASI
BÖLÜM 22
ENERJİ POLİTİKASI VE ÖZELLİKLERİ
22.1 ENERJİ POLİTİKASI TANIMI  493
22.1.1 Siyasi İrade  493
22.1.2 Kararlar  494
22.1.3 Uygulama  494
22.1.4 Programlar  494
22.2 ENERJİ POLİTİKASININ ÖZELLİKLERİ  495
22.3 POLİTİKA TÜRLERİ  497
22.3.1 Enerji Mevzuatında Yasalaştırılan Bazı Düzenleme Türleri  498
22.4 REAKTİF VE PROAKTİF POLİTİKA  499
22.5 UYGULAMA MEKANİZMALARININ ROLÜ  499
22.6 AMAÇLANAN VE AMAÇLANMAYAN POLİTİKA SONUÇLARI  500
22.7 KAMU VE ÖZEL POLİTİKALAR  500
22.8 YASA ÇIKARTAN ORGAN  501
22.9 POLİTİKA DEĞİŞİMİ TEHDİTLERİ  502
22.9.1 Siyasi Anlaşmazlık  502
22.9.2 Mevcut Durum (Statüko)  502
22.9.3 Belirsizlik  502
22.10 POLİTİKA FORMÜLASYONUNDAKİ AKTÖRLER  503
22.10.1 Kanun Yapıcılar  503
22.10.2 Özel İlgi Grupları  503
22.10.3 Bilim Adamları  503
22.11 POLİTİKA PLANLAMASINDA ENDÜSTRİNİN ROLÜ  504
22.12 ENERJİ POLİTİKA FORMÜLASYONUN VARSAYIMLARI  505
22.12.1 Enerji Politikalarında Hükümetin Rolü  505
22.12.2 Özel ve Kamu Malları  505
22.12.3 Hizmet Kuruluşları: Kamu Kuruluşlarına Karşı Özelleştirme  506
22.13 ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI  507
22.14 ENERJİ POLİTİKA ANALİZİNİN ÇERÇEVESİ VE PERSPEKTİFİ  508
22.14.1 Politika Analizi  508
22.14.2 Riskin Değerlendirilmesi  509
22.15 POLİTİKA UYGULAMASI  510
BÖLÜM 23
AVRUPA ENERJİ POLİTİKALARI
23.1 GİRİŞ  511
23.2 AVRUPA ENERJİ POLİTİKALARI GÖRÜNÜMÜ  513
23.3 AVRUPA ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI  515
23.3.1 Petrol Arz Güvenliği  516
23.3.2 Elektrik Arz Güvenliği  517
23.3.3 Doğal Gaz Arzı Güvenliği  517
23.4 AVRUPA ENERJİ POLİTİKALARININ TEMEL YAPISI  518
23.4.1 Dış Enerji İlişkileri  518
23.4.2 Strateji Altyapının Geliştirilmesi  518
23.4.3 İç Enerji Piyasası  519
23.4.4 Sürdürülebilirlik  519
KISIM 6
GÜNCEL ENERJİ SORUNLARI VE TÜRKİYE
BÖLÜM 24
TÜRKİYE’NİN ENERJİ AÇIĞI SORUNU
24.1 GİRİŞ  523
24.1.2 Türkiye’nin Enerji Açığı Sorununa Genel Bir Bakış  524
24.1.2.1 Miktarsal Boyutuyla Enerji Açığı  524
24.1.2.2 Parasal Boyutuyla Enerji Açığı  527
24.1.3 Açığın Kapatılmasına Yönelik Çözüm Önerileri  532
24.1.3.1 Mevcut Kaynakların Harekete Geçirilmesi  532
24.1.3.2 Yeni kaynak: Nükleer Güç Santrallerin Kurulması  535
24.1.3.3 Enerji Açığının Talep Yönlü Kapatılması  542
24.1.3.4 Yenilenebilir Kaynakların Desteklenmesi ve Arz Güvenliği  542
BÖLÜM 25
ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI VE
TÜRKİYE’YE YANSIMALARI
25.1 GİRİŞ  549
25.2 EN BÜYÜK DOĞAL GAZ TEDARİKÇİSİ: RUSYA  551
25.2.1. Rusya’nın Genel Enerji Görünümü  551
25.2.2 Rusya ve Türkiye Arasında Enerjiye Temelli Ekonomik İlişkiler  551
25.2.3 Ukrayna'da Uygulanan Yanlış Enerji Politikaları  552
25.2.4. Türkiye'nin Ukrayna Krizinden Çıkaracağı Dersler  554
25.2.5 Ukrayna Enerji Krizi’nin Türkiye’ye Yansımaları  555
25.2.5.1 Türkiye'nin Arz Güvenliği ve Doğal Gaz Fiyatları  555
25.3 AVRUPA’NIN ENERJİ TALEBİ VE ARZ GÜVENLİĞİ  556
25.3.1 AB’nin Enerji Bağımlılığı  556
25.3.2. Enerji Güvenliği  557
25.3.2.1. Enerji Güvenliği Açısından Alternatif Enerji Kaynakları  559
25.3.2.1.1. Kaya Gazı Avrupa Birliği için Umut Olabilir mi?  559
25.3.2.1.2. Doğu Akdeniz Kaynaklarının Avrupa’ya Ulaştırılması ve Türkiye  560
25.3.2.2. İran’a Yönelik Yaptırımların Kaldırılmasının Avrupa Enerji Güvenliği Açısından Önemi  561
25.3.3. Trans Anadolu Doğal gaz Boru Hattı (TANAP)  562
25.4. DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ  562
25.4.1. Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon (Petrol– Doğal gaz) Rezervleri  562
25.4.2. Enerji Güvenliğini Engelleyen Sorunlar  563
25.4.2.1. Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı  564
25.4.2.2. Kıbrıs Sorunu  566
25.4.2.2.1. Kıbrıs Sorununda Çözümün Tıkandığı Noktalar  566
25.4.2.2.2. Kıbrıs Sorununda Çözüm Yakın mı?  567
25.4.2.2.3. Kıbrıs Sorununun Çözümünde ABD ve AB’nin Tutumu  568
25.5. İRAN'IN ENERJİ POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİM  570
25.5.1. Genel Görünüm  570
25.5.2. Nükleer Enerji ve İran  573
25.5.2.1. Anlaşmanın Ticari Etkileri ve Türkiye’ye Yansıması  575
25.5.3. Doğal Gazdaki Fiyat Sorunu ve Tahkim Süreci  576
25.6. IRAK'IN PETROL VE GAZ REZERVİ  578
25.6.1. Kuzey Irak Petrolü ve Türkiye  581
25.6.2. Irak ve IŞİD  583
25.6.3. Irak’ın Kuzey Irak Petrolü İçin Tahkim’e Başvurması  583
25.7. SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ  585
Kaynakça  593
Kavramlar Dizini  599
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.