Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
AİHM İçtihadında Ayrımcılık Yasağı Çerçevesinde
Kadına Yönelik Şiddet
Haziran 2014 / 1. Baskı / 164 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Uluslararası hukukta kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ayrımcılık türlerinden birisi olarak kabul edilir. AİHS'nin 14. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağı, eşitlik ilkesinin bir görünümü olarak hukukun genel ilkelerinden birini içerir. Bu çalışmada, Mart 2014 itibariyle AİHM'nin önüne gelen kadına yönelik şiddet davaları arasından ayrımcılık yasağı ihlalinin ileri sürüldüğü davaların tamamını oluşturan 14 dava ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu incelemeyle AİHM'nin kadına yönelik şiddet davalarında ayrımcılık yasağını ne şekilde uyguladığı ve bu davalardaki içtihadın kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve kadınlarla erkeklerin eşitliğini gerçekten sağlamaya ne derece elverişli olduğu sorularına yanıt aranmıştır.

Ele alınan davaların detaylı incelenmesi, cinsiyet eşitliğine ulaşmanın temel amaçlarından birisi olduğunu söyleyen AİHM'nin, kadına yönelik şiddeti bir eşitlik ve ayrımcılık sorunu olarak ele almakta tereddüt ettiğini göstermektedir. Opuz davası ile olumlu yönde sıçrama yapan içtihat, sonraki tutarsızlıkları sebebiyle kadına yönelik şiddetin sistematik oluşunu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığı gerçeğini teslim etmekten uzaktır. Bu durum AİHM'nin temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alma işlevini kadınlar açısından tartışmalı kılmaktadır.

Konu Başlıkları
Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
AİHS ve Ayrımcılık Yasağı
AİHM Kararlarında Ayrımcılık Yasağı
Pilot Davalar ve Sistematik Bir İhlal Olarak Ayrımcılık Yasağı
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Türü Olarak Kadına Yönelik Şiddet
Uluslar arası Hukukta Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık
Kadına Yönelik Şiddet ve AİHM'nin Ayrımcılık Yasağı Konusundaki Yaklaşımı
Barkod: 9789750229183
Yayın Tarihi: Haziran 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 164
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
AYRIMCILIK YASAĞI VE
AİHS’DEKİ VE AİHM İÇTİHATLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ
I. EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI  21
A. Eşitlik İlkesi  21
1. Şeklî Eşitlik  24
2. Maddî Eşitlik  26
B. Ayrımcılık Yasağı  28
II. AİHS VE AYRIMCILIK YASAĞI  29
A. AİHS’de Ayrımcılık Yasağının Düzenlenişi: 14. Madde ve Kapsamı  30
B. 12. Protokol’ün 1. Maddesi  32
III. AİHM KARARLARINDA AYRIMCILIK YASAĞI  36
A. AİHM’nin Ayrımcılık İddialarını Değerlendirirken Kullandığı Metot  38
1. İhlal İddiası AİHS’nin Koruma Alanındaki Bir Hakkın Kapsamında Mı?  38
2. Farklı Bir Muamele Var Mı?  41
3. Farklı Muamelenin Nesnel ve Makûl Bir Nedeni Var Mı?  45
B. 14. Madde İhlali İddialarında Çeşitli Olasılıklar  47
1. 14. Maddenin Tamamlayıcı Olması  47
2. 14. Maddenin Özerk Olması  49
C. Dolaylı Ayrımcılık  53
D. Pozitif Yükümlülükler-Özen Yükümlülüğü  57
1. Genel Olarak  57
2. 14. Madde Bağlamında  65
a. Ayrımcılık Yasağına Uygun Düzenleme Yapma Ödevi  66
b. Düzenlemelerin Benzer Gruplara Genişletilmesi  67
c. Farklılıkların Tanınması ve Desteklenmesi  68
d. Ayrımcı Saiklere İlişkin Etkili Soruşturma Yürütülmesi  69
e. Pozitif Eylemler  69
3. 12. Protokol Bağlamında  72
IV. PİLOT DAVALAR VE SİSTEMATİK BİR İHLAL OLARAK AYRIMCILIK YASAĞI  73
İkinci Bölüm
KADINA YÖNELİK ŞİDDET DAVALARI VE AİHM
I. TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET TÜRÜ OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET  79
II. ULUSLARARASI HUKUKTA KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AYRIMCILIK  87
A. İnsan Hakkı İhlali Olarak Kadına Yönelik Şiddet  87
B. Bir Ayrımcılık Biçimi Olarak Kadına Yönelik Şiddet  89
1. Kavramsal Çerçeve  89
2. CEDAW Çerçevesinde  92
3. Kadına Karşı Şiddet Sözleşmesi Çerçevesinde  94
III. KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİHM’NİN AYRIMCILIK YASAĞI KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI  96
A. AİHM’nin Önüne Gelen Kadına Yönelik Şiddet Davaları  96
B. Ayrımcılık Yasağı İhlalinin İleri Sürüldüğü Kadına Yönelik Şiddet Davaları  98
1. Cinsel Şiddet Davaları  98
a. D.J./Hırvatistan  98
a.1. Dava Konusu Olaylar  98
a.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  99
b. Değerlendirme  100
2. Gözaltında Zorla Jinekolojik Muayene Davaları  101
a. Juhnke/Türkiye  101
a.1. Dava Konusu Olaylar  101
a.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  102
b. Salmanoğlu ve Polattaş/Türkiye  103
b.1. Dava Konusu Olaylar  103
b.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  104
c. Değerlendirme  105
3. Kadına Yönelik Ev İçi Şiddet Davaları  106
a. Bevacqua ve S./Bulgaristan  106
a.1. Dava Konusu Olaylar  106
a.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  108
c. Opuz/Türkiye  108
c.1. Dava Konusu Olaylar  108
c.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  110
b. A./Hırvatistan  112
b.1. Dava Konusu Olaylar  112
b.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  113
d. Eremia/Moldova  115
d.1. Dava Konusu Olay  115
d.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  116
f. Mudric/Moldova  117
f.1. Dava Konusu Olay  117
f.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  117
g. T.M. ve C.M./Moldova  118
g.1. Dava Konusu Olay  118
g.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  119
h. Değerlendirme  120
4. Ekonomik Şiddet Davaları  129
a. Schuler-Zgraggen/İsviçre  129
a.1. Dava Konusu Olaylar  129
a.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  130
b. Wessels-Bergervoet/Hollanda  130
b.1. Dava Konusu Olaylar  130
b.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  131
c. Stec ve Diğerleri/ Birleşik Krallık  132
c.1. Dava Konusu Olaylar  132
c.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  132
d. Barrow/Birleşik Krallık  133
d.1. Dava Konusu Olaylar  133
d.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  133
e. Şerife Yiğit/Türkiye Davası  134
e.1. Dava Konusu Olaylar  134
e.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  135
f. Değerlendirme  136
Sonuç  141
Kaynakça  149
Kavramlar Dizini  163
 


Halil Çeçen
Temmuz 2020
56.00 TL
Sepete Ekle
Necmettin Alan
Temmuz 2020
39.90 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Temmuz 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Odyakmaz ...
Temmuz 2020
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
AYRIMCILIK YASAĞI VE
AİHS’DEKİ VE AİHM İÇTİHATLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ
I. EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI  21
A. Eşitlik İlkesi  21
1. Şeklî Eşitlik  24
2. Maddî Eşitlik  26
B. Ayrımcılık Yasağı  28
II. AİHS VE AYRIMCILIK YASAĞI  29
A. AİHS’de Ayrımcılık Yasağının Düzenlenişi: 14. Madde ve Kapsamı  30
B. 12. Protokol’ün 1. Maddesi  32
III. AİHM KARARLARINDA AYRIMCILIK YASAĞI  36
A. AİHM’nin Ayrımcılık İddialarını Değerlendirirken Kullandığı Metot  38
1. İhlal İddiası AİHS’nin Koruma Alanındaki Bir Hakkın Kapsamında Mı?  38
2. Farklı Bir Muamele Var Mı?  41
3. Farklı Muamelenin Nesnel ve Makûl Bir Nedeni Var Mı?  45
B. 14. Madde İhlali İddialarında Çeşitli Olasılıklar  47
1. 14. Maddenin Tamamlayıcı Olması  47
2. 14. Maddenin Özerk Olması  49
C. Dolaylı Ayrımcılık  53
D. Pozitif Yükümlülükler-Özen Yükümlülüğü  57
1. Genel Olarak  57
2. 14. Madde Bağlamında  65
a. Ayrımcılık Yasağına Uygun Düzenleme Yapma Ödevi  66
b. Düzenlemelerin Benzer Gruplara Genişletilmesi  67
c. Farklılıkların Tanınması ve Desteklenmesi  68
d. Ayrımcı Saiklere İlişkin Etkili Soruşturma Yürütülmesi  69
e. Pozitif Eylemler  69
3. 12. Protokol Bağlamında  72
IV. PİLOT DAVALAR VE SİSTEMATİK BİR İHLAL OLARAK AYRIMCILIK YASAĞI  73
İkinci Bölüm
KADINA YÖNELİK ŞİDDET DAVALARI VE AİHM
I. TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET TÜRÜ OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET  79
II. ULUSLARARASI HUKUKTA KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AYRIMCILIK  87
A. İnsan Hakkı İhlali Olarak Kadına Yönelik Şiddet  87
B. Bir Ayrımcılık Biçimi Olarak Kadına Yönelik Şiddet  89
1. Kavramsal Çerçeve  89
2. CEDAW Çerçevesinde  92
3. Kadına Karşı Şiddet Sözleşmesi Çerçevesinde  94
III. KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİHM’NİN AYRIMCILIK YASAĞI KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI  96
A. AİHM’nin Önüne Gelen Kadına Yönelik Şiddet Davaları  96
B. Ayrımcılık Yasağı İhlalinin İleri Sürüldüğü Kadına Yönelik Şiddet Davaları  98
1. Cinsel Şiddet Davaları  98
a. D.J./Hırvatistan  98
a.1. Dava Konusu Olaylar  98
a.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  99
b. Değerlendirme  100
2. Gözaltında Zorla Jinekolojik Muayene Davaları  101
a. Juhnke/Türkiye  101
a.1. Dava Konusu Olaylar  101
a.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  102
b. Salmanoğlu ve Polattaş/Türkiye  103
b.1. Dava Konusu Olaylar  103
b.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  104
c. Değerlendirme  105
3. Kadına Yönelik Ev İçi Şiddet Davaları  106
a. Bevacqua ve S./Bulgaristan  106
a.1. Dava Konusu Olaylar  106
a.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  108
c. Opuz/Türkiye  108
c.1. Dava Konusu Olaylar  108
c.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  110
b. A./Hırvatistan  112
b.1. Dava Konusu Olaylar  112
b.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  113
d. Eremia/Moldova  115
d.1. Dava Konusu Olay  115
d.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  116
f. Mudric/Moldova  117
f.1. Dava Konusu Olay  117
f.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  117
g. T.M. ve C.M./Moldova  118
g.1. Dava Konusu Olay  118
g.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  119
h. Değerlendirme  120
4. Ekonomik Şiddet Davaları  129
a. Schuler-Zgraggen/İsviçre  129
a.1. Dava Konusu Olaylar  129
a.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  130
b. Wessels-Bergervoet/Hollanda  130
b.1. Dava Konusu Olaylar  130
b.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  131
c. Stec ve Diğerleri/ Birleşik Krallık  132
c.1. Dava Konusu Olaylar  132
c.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  132
d. Barrow/Birleşik Krallık  133
d.1. Dava Konusu Olaylar  133
d.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  133
e. Şerife Yiğit/Türkiye Davası  134
e.1. Dava Konusu Olaylar  134
e.2. Başvurucunun İhlal İddiaları  135
f. Değerlendirme  136
Sonuç  141
Kaynakça  149
Kavramlar Dizini  163
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020