Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Dâhilde İşleme Rejimi
Soru – Cevap
Şubat 2020 / 1. Baskı / 568 Syf.
Fiyatı: 120.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitabımızın amacı hammadde ve üretim yetersizliği, üretimde kalite sorunu, maliyet yüksekliği, ileri teknoloji eksikliği ve finansman avantajı kullanım gerekçelerine dayandırılan Dâhilde İşleme Rejiminin 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında bulunan vergi kanunları ve ilgili mevzuat yönünden incelenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat yönünden ithalat vergileri kavramı esas alınarak Gümrük Vergisi ile Toplu Konut Fonu, Tütün Fonu, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Türkiye Radyo-Televizyon (TRT) Bandrol Vergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi şeklinde ithalat aşaması için öngörülen eş etkili vergiler ve mali yükler ile Telafi Edici Vergi (TEV) şeklinde ihracat aşaması için öngörülen ek mali yükümlülük konusuna ilişkin mevzuat incelenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında bulunan vergi kanunları ve ilgili mevzuat yönünden Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi), Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu ile tanınan istisnalara yer verilmiş ve Dâhilde İşleme Rejiminin imalât sektörüne tanınan bir teşvik aracı olması nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun imal edilen emtianın maliyet bedelinin tespitine ilişkin hükmü fire ve randıman kavramları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda transfer fiyatlandırması uygulaması açısından Gümrük Kanunu'nun gümrük kıymeti, referans fiyat ve ilişkili kişi kavramı ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun emsal bedel ve ilişkili kişi kavramı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda hüküm altına alınan Dâhilde işleme Rejimi uygulaması çerçevesinde ihracatın gerçekleştirilmemiş olması eylemi ile teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösterilmesi ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatının değişik gösterilmesi eylemi için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yer alan suç tanımları ile öngörülen yaptırımlar incelenmiştir.

Konu Başlıkları
İlgili Kanunlar ve Gerekçeleri
Dâhilde İşleme Rejimi Kararı (Bakanlar Kurulu Kararı)
Gümrük Yönetmeliği
Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği ve Değişiklik Yapan Tebliğler
Yargı Kararları
Ticaret Bakanlığı Genel Tebliğleri ve Genelgeleri
Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 17'nci Madde
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tebliğleri ve Özelgeleri
Barkod: 9789750259166
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 568
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Giriş  25
Birinci Bölüm
GÜMRÜK KANUNU, GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ,
DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI,
DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ
SORU 1 : Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Kavramının Anlamı Nedir? Dâhilde İşleme Rejiminin Yasal Dayanakları Nelerdir?  31
SORU 2 : Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Kavramı Ne Anlam İfade Etmektedir? Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Nelerdir?  35
SORU 3 : Dâhilde İşleme Rejiminin Amacı Nedir?  41
SORU 4 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Uygulanan Sistemler Nelerdir?  42
SORU 5 : Dâhilde İşleme Rejimi Uygulamasında İşlem Görmüş Ürün, Asıl İşlem Görmüş Ürün, İkincil İşlem Görmüş Ürün, İşleme Faaliyeti ve Fire Kavramları Nasıl Tanımlanmaktadır?  44
SORU 6 : Dâhilde İşleme Rejimi Uygulamasında Eşdeğer Eşya Kavramı Ne Anlam İfade Etmektedir? Şartlı Muafiyet Sistemi Kapsamında Eşdeğer Eşya Kullanımı Nasıl Olmaktadır?  53
SORU 7 : Dâhilde İşleme Rejimi Uygulamasında Geri Ödeme Sistemi Kapsamında Ödenen Vergilerin Geri Alınması İçin Yapılması Gerekli İşlemler Nelerdir?  58
SORU 8 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Yurt İçi Alım Uygulaması Mümkün müdür?  59
SORU 9 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Teminata İlişkin Uygulamanın Esasları Nelerdir?  61
SORU 10 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İndirimli Teminat Uygulaması Mümkün müdür?  62
SORU 11 : Dâhilde İşleme Rejimi Teminatın İadesinde Yetkili Kurumlar Hangileridir?  64
SORU 12 : Dâhilde İşleme İzni Hangi Durumlarda Düzenlenmektedir?  65
SORU 13 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi/İzni Almak İçin Hangi Kuruma Müracaat Edilmesi Gerekmektedir?  65
SORU 14 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi Süresi Nasıl Hesaplanmaktadır?  66
SORU 15 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Süre Sınırlaması Bulunmakta mıdır?  69
SORU 16 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Verilen Süre Dışında Ek Süre Alınması Mümkün Bulunmakta mıdır?  74
SORU 17 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Mücbir Sebep Halleri Nelerdir?  75
SORU 18 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) İzin Süresi Haklı ve Mücbir Sebep ile Fevkalade Hâllerinde Verilebilecek Ek/İlave Süreler Nasıl Belirlenmektedir?  77
SORU 19 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında veya Serbest Bölgelerde İşleme Faaliyeti Yapılabilir mi?  79
SORU 20 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İhracat Beyannameleri ile İthalat Beyannamelerinde Düzeltme Yapılması Mümkün müdür?  80
SORU 21 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İhracat Beyannamelerinin (44) Numaralı Hanesine «İmalâtçı» Bilgisinin Yazılması Zorunlu mudur?  83
SORU 22 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi/İzni Kapatma Müracaatının Ne Şekilde Yapılması Gerekmektedir?  87
SORU 23 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) İhracat Taahhütlerinin Kapatılmasında Aranan Şartlar Nelerdir?  88
SORU 24 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Şartlı Muafiyet Sistemi Uyarınca Geçici İthal Edilen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girmesi Mümkün müdür?  97
SORU 25 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Eşyanın İhracatının Aranmayacağı Durumlar Nelerdir?  98
SORU 26 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Eşyadan Elde Edilen İkincil İşlem Görmüş Ürünün Tabi Olabileceği İşlemler Nelerdir?  99
SORU 27 : Dâhilde İşleme Rejimi Tedbirlerine Uyulmaması Durumları Nelerdir?  100
SORU 28 : Dâhilde İşleme Rejimi Tedbirlerine Uyulmaması Suretiyle Rejimin İhlal Edilmesi Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar (Müeyyideler) Nelerdir?  101
SORU 29 : Dâhilde İşleme İzin Belgesinin İptali İşlemine İlişkin Başvuru Yolları Nelerdir?  111
SORU 30 : Dâhilde İşleme İzin Belgesinin Taahhüt Kapatma İşleminin İptal Edilmesi Durumunda Başvuru Yolları Nelerdir?  113
SORU 31 : Gümrük İdaresince Dâhilde İşleme İzni Verilemeyecek Eşya Bulunmakta mıdır?  115
SORU 32 : Dâhilde İşleme İzni (Dİİ) /Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Alabilmek İçin Aranılan Şartlar Nelerdir? Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Kimlere Dâhilde İşleme İzni/Dâhilde İşleme İzin Belgesi Verilmektedir?  116
SORU 33 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile Dâhilde İşleme İzni (Dİİ) Arasındaki Farklar Nelerdir?  117
SORU 34 : Gümrük İdaresince Verilen Dâhilde İşleme İzinleri İçin Müracaat Aşamasında Gerekli Bilgi ve Belgeler Nelerdir?  122
SORU 35 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Üzerinde Bulunan «D1», «D2», «D3», «D4» ve «D5» Muafiyet Kodları Ne Anlam İfade Etmektedir? Gümrük Beyannamesinde Dâhilde İşleme Rejimi İçin Kullanılan İşlem Kodları ve Açıklamaları Nasıldır?  125
SORU 36 : Dâhilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Gerekmekte midir?  129
SORU 37 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Ekspertiz Raporu Düzenlenmesine İlişkin Esaslar Nelerdir?  130
SORU 38 : Dâhilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun İşlevi Nedir, Kimlerden Oluşmaktadır ve Kararları Bağlayıcı mıdır?  133
SORU 39 : Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Uygulamasında Yetkili Kurumlar Hangileridir?  134
SORU 40 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İzin Verilen Miktarın Üzerinde İthalat Yapılması (Miktar Aşımı) Hâlinde Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir?  136
SORU 41 : Dâhilde İşleme İzin Belgesinde Özel Şartlar Adı Altında Belirtilen Özel Şartlara Uyulmamasının Müeyyidesi Nedir?  138
SORU 42 : Dâhilde İşleme Rejimi İhlallerinden Kaynaklanan Vergi Aslı Alacaklarına İlişkin Olarak Gümrük İdarelerince Yapılan Uygulamalar Nelerdir?  139
SORU 43 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapatma veya Müeyyide Uygulanarak Kapatma İşlemlerinin Alıcının Vergi Dairesine Bildirilmesi Gerekmekte midir?  142
SORU 44 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Tarihinden Önceki ve Belgede Kayıtlı Süre Sonunun Rastladığı Ayın Son Gününden Sonraki İthalat ve İhracat Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Değerlendirilebilir mi?  146
SORU 45 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Grup Firmaları ile Gerçekleştirilen İhracat Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) İhracat Taahhüdüne Sayılabilir mi?  146
SORU 46 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymeti Nasıl Tespit Edilmektedir?  148
İkinci Bölüm
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Birinci Ayrım
ŞARTLARIN İHLALİ DURUMUNDA
İTHALAT AŞAMASI İÇİN UYGULANAN
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
SORU 47 : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Yasal Dayanakları Nelerdir?  161
SORU 48 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerine Göre Yapılan İthalatlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Yapılması Gerekmekte midir?  163
SORU 49 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Kredili İthalatta İhracat Taahhüdünün Gerçekleşmemesi veya Eksik Gerçekleşmesi Durumunda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintisinin Tahsil Edilme Usul ve Esasları Nasıldır?  165
SORU 50 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamı Dışında Kalan ve Muhteviyat Fazlası Çıkan Eşyalar İçin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintisi Yapılması Gerekmekte midir?  167
SORU 51 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Kredili İthalatta İzin Verilen Miktarın Üzerinde İthalat Yapılması Hâlinde ya da İhracat Taahhüdünün Gerçekleşmemesi veya Eksik Gerçekleşmesi/Dâhilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması Durumunda Uygulanacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintisi Oranı Nedir?  168
SORU 52 : Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Beyanında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintisi Yapılması Gerekmekte midir?  169
SORU 53 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Eşyadan Elde Edildiği İhracat Taahhüt Hesabının Kapatılmasını Müteakip Anlaşılan İkincil İşlem Görmüş Ürünler ile İlgili Revize İşlemi Yapılmak Suretiyle Gerçekleşme Oranları Üzerinden Hesaplanarak Ödenecek Olan Gümrük Vergileri ve Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılması Mümkün müdür?  170
SORU 54 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Mal Mukabili Ödeme Şeklinde İthal Edilen Eşyaların Daha Sonra Kesin İthalinin Gerçekleştirilmesi Durumunda Bu Eşyaya İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Alınacak mıdır?  174
SORU 55 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna (KKDF) Uzlaşma Hükümleri Uygulanabilir mi?  176
SORU 56 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) İçin Zamanaşımı Nasıl Hesaplanmaktadır?  183
Vergi Alacağına Bağlı İdari Para Cezaları  186
Nispi İdari Para Cezaları  188
Maktu İdari Para Cezaları  189
SORU 57 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Çevre Katkı Payı (ÇKP) Uygulaması Nasıldır?  199
SORU 58 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Tütün Fonu Uygulaması Nasıldır?  205
SORU 59 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Toplu Konut Fonu Uygulaması Nasıldır?  207
SORU 60 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi Uygulaması Nasıldır?  211
SORU 61 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Türkiye Radyo–Televizyon (TRT) Bandrol Vergisi Uygulaması Nasıldır?  213
İkinci Ayrım
İHRACAT AŞAMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TELAFİ EDİCİ VERGİ (TEV)
SORU 62 : Dâhilde İşleme Rejiminde (DİR) «Telafi Edici Vergi (TEV)» Uygulaması Nasıldır?  217
Üçüncü Bölüm
VERGİ KANUNLARI
Birinci Ayrım
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
SORU 63 : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11–1–c Maddesinde Hüküm Altına Alınan İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Terkin Uygulaması ile Geçici 17’inci Maddesinde Hüküm Altına Alınan Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Tecil Terkin Uygulaması Arasındaki Farklar Nelerdir?  229
SORU 64 : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Madde 11–c Maddesi Kapsamında İmalâtçı Vasfını Haiz Olunabilmesi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?  234
SORU 65 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Ambalaj Malzemeleri Temininde Katma Değer Vergisi Uygulaması Nasıl Olmaktadır?  240
SORU 66 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi Mükelleflerin Bu Kapsamdaki Malları Yurtiçinde Teslim Edecekleri İhracatçılar Aracılığıyla İhraç Edebilmesi Mümkün Bulunmakta mıdır?  243
SORU 67 : Sektörel Dış Ticaret Şirketi Tarafından Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilen Eşyanın Fason Olarak Nihai Ürün Haline Getirilerek İhracatçılara Tesliminde Tecil–Terkin Uygulaması Mümkün Bulunmakta mıdır?  249
SORU 68 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Taahhüt Edilen İhracatın Süresinde Gerçekleştirilememesi Durumunda Tecil Edilen Verginin Terkin Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  253
SORU 69 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Temsilci Olarak Katma Değer Vergisi Ödenmeden İthal Edilen Ürünün Fiilî İthalat Bedeli Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplanmaksızın Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi Firmaya Tesliminde Katma Değer Vergisi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  255
SORU 70 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi Olan Firma Tarafından Temsilci Vasıtasıyla Yurt İçinden Hammadde Temin Edilmesi Mümkün Bulunmakta mıdır?  259
SORU 71 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İhracat Süresi Olarak Dâhilde İşleme İzin Belgesinde Öngörülen Süre ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (c) Bendinde Öngörülen 3 Aylık Süreden Hangisinin Esas Alınması Gerekmektedir?  261
SORU 72 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan İhracatlarda Gümrük Beyannamesinin Belge/İzin Süresi İçinde Tescil Edilmesi Ancak Fiilî İhracatın Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Süresinin Bitiminden Sonra Gerçekleştirilmesi Durumunda İhracatın Kanuni Süre İçinde Gerçekleştiği Kabul Edilecek midir?  265
SORU 73 : İmalâtçı Olmayan Firmalar Tarafından, Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi Firmalara Tecil Terkin Kapsamında Mal Tesliminde Bulunulması Mümkün müdür?  268
SORU 74 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Belgeden Belgeye Teslim İşlemi Ne Anlam İfade Etmektedir ve Katma Değer Vergisinde Tecil–Terkin Sistemi Kapsamında Yapılması Durumunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?  270
SORU 75 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilen Saf Altının İmalâtçı Firmaya Teslimi Durumunda İmalâtçı Firma Tarafından İşlenen Altının Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi İhracatçı Firmaya Tecil–Terkin Sistemi Kapsamında Teslimi Mümkün Bulunmakta mıdır?  274
SORU 76 : Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Kapsamında Yurt Dışından Dâhilde İşleme İzin Belgesi ile İthal Edilen Araçların İç Dizaynları Yapılarak Tekrar İhraç Edilmesi Şeklinde Gerçekleştirilen İşlemin Hizmet İhracı mı, Mal İhracı mı Olarak Değerlendirilmesi Gerekmektedir?  275
SORU 77 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Tecil–Terkin Uygulaması Uyarınca Satılan Mala İlişkin Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Şartlarının Yerine Getirilmemesi Durumunda Ödenen Vergi İçin Rücu Edilmesi Hâlinde İndirim Konusu Yapılması Mümkün Bulunmakta mıdır?  277
SORU 78 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin İhracatın İzin Belgesinde Öngörülen Süre İçerisinde Gerçekleştirilememesi Durumunda Katma Değer Vergisi İade İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?  279
SORU 79 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin Katma Değer Vergisi İadesinde İade Edilecek Katma Değer Vergisi Tutarı İçin Bir Sınırlama Bulunmakta mıdır?  281
SORU 80 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilen/Yurtiçinden Temin Edilen Maddeler Kullanılarak İmalât Yapılması ve İmal Edilen Mamulün 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (11/1–c) Maddesi Kapsamında İhraç Kayıtlı Olarak Teslim Edilerek Aracılı İhracında Katma Değer Vergisi İadesi Uygulamasının Usul ve Esasları Nelerdir?  285
SORU 81 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında, Katma Değer Vergisi Ödenerek Satın Alınan Eşdeğer Eşya Kullanılarak İmalât Yapılması ve İmal Edilen Mamulün İhraç Edilmesi ve Bunun Karşılığında Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Katma Değer Vergisi Yüklenilmeksizin Söz Konusu Girdi veya Eşdeğer Eşyasını Temin Etme Hakkı Kazanılması Durumunda Katma Değer Vergisi İade Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  287
SORU 82 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Katma Değer Vergisi Ödenmeksizin Temin Edilen Hammaddeler Kullanılarak Üretilen Malların Katma Değer Vergisi Tahsil Edilerek Satılmak Suretiyle İhraç Ettirilmesi Alternatifine Yönelik Bir Engel Bulunmakta mıdır?  290
SORU 83 : Temsilci Firma Aracılığıyla İmalâtçı Firmaya Ait Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile Yurt Dışından Katma Değer Vergisi Ödenmeksizin Hammadde İthal Edilmesi ve Katma Değer Vergisi Yüklenilmeksizin İthal Edilen Hammadde Kullanılarak Üretilen Mamulün Katma Değer Vergisi Tahsil Edilerek Bir Başka İmalâtçı Firmaya Teslim Edilmesi ve İmalâtçı Firma Tarafından Katma Değer Vergisi Yüklenilerek Teslim Alınan Yarı Mamulün Nihai Mamul Üretiminde Kullanılması ve Üretimi Yapılan Nihai Mamulün 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1–a ve 11/1–c Maddesi Kapsamında Teslimlerinin Yapılması Durumunda Katma Değer Vergisi İade Talebinde Bulunulabilir mi? Söz Konusu Nihai Mamul Teslimine İlişkin Katma Değer Vergisinin İadesi Yapılabilir mi? Nihai Mamulün İmalâtçısı Firma Tarafından Alınan Yarı Mamulün Nihai Mamule Dönüştürülüp, Nihai Mamulün 11/1–c Maddesi Kapsamında Teslim Edilmesi Durumunda İade Edilecek Katma Değer Vergisinden, Yan Sanayici Firma Tarafından İthal Edilip Yarı Mamul Üretiminde Kullanılan Hammadde İçin Ödenmeyen Katma Değer Vergisinin Tenzil Edilebilmesi Mümkün Bulunmakta mıdır?  292
SORU 84 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi Mükelleflerin İhraç Kaydıyla Teslim Nedeniyle İade Edilecek Katma Değer Vergisinin Hesabında Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yurt Dışından Temin Edilen Malın Katma Değer Vergisinin Hesaplanarak İade Tutarından Tenzil Edilmesi Mümkün müdür? Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthalatı Yapılan Malın İhraç Kaydıyla Teslime Konu Malın Bünyesine Giren Tutarının Hesaplanmasında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Öngörülen Gerçek Maliyet Bedeli Ölçütü ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda Öngörülen Gümrük Beyannamesi Üzerinde Yer Alan Gümrük İdaresince Tespit Edilen Malın İstatistikî veya Rayiç Bedeli Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergisi Matrahı Ölçütünden Hangisinin Esas Alınması Gerekmektedir?  296
SORU 85 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Teslim Edilen Fonksiyonel Olarak ve Ticari Açıdan Bütünlük Arz Eden Birden Fazla Ürünün Birbirinden Bağımsız Olarak veya Birlikte Tesliminde Katma Değer Vergisi Oranına ve Tecil–Terkin Sistemine İlişkin Uygulama Nasıl Olmalıdır?  298
SORU 86 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Teslimi Yapılan Hammadde, Yardımcı Madde, Yarı Mamul, Mamul ve Ambalaj Malzemesinin İadesi Hâlinde Yapılacak İşlemler Nelerdir ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?  299
SORU 87 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tecil–Terkin Sistemi Çerçevesinde İhracatın Yapıldığı Her Dönem İçin Ayrı Ayrı Yeminli Mali Müşavir (YMM) Raporu Düzenlenmesi Yerine Her Bir Dâhilde İşleme İzin Belgesi Bazında Tecil–Terkin Uygulaması Kapsamında Yapılan Tüm Alışları Kapsayacak Şekilde Tek Bir Rapor Düzenlenmesi Mümkün müdür?  301
SORU 88 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimlerde Satın Alınan Maddelerle İmal Edilen Malların Süresi İçinde İhraç Edildiğinin Tespiti Amacıyla Düzenlenecek Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporunun Süresinden Sonra İbraz Edilmesi Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir?  303
SORU 89 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Satın Alınan Hammadde, Yardımcı Madde veya Yarı Mamulün Nihai Mamul Haline Getirilerek İhraç Kayıtlı Teslimde Bulunulması Durumunda Tecil Terkin İşlemi İçin İhracatçı Tarafından Düzenlettirilecek Olan Yeminli Mali Müşavir Raporunda Sanayi Odası Tarafından Tanzim Edilen Fire Nispetlerinin Dikkate Alınması Gerekmekte midir?  307
SORU 90 : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Uyarınca İthalat İstisnasına İlişkin Düzenleme Nasıldır?  310
SORU 91 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamındaki İşlemlerin 01/05/2014–15/02/2017 Tarihleri Arasında Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi/ Beyanı Farklılık Arz Etmekte midir?  312
SORU 92 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Üretilen Malların İhracatçılara Katma Değer Vergisi Tahsil Edilerek Teslim Edilmesi Mümkün müdür ve İade Tutarı Nasıl Hesaplanmaktadır?  316
SORU 93 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Teminat Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  318
SORU 94 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün Tesliminde Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranı Nedir?  322
SORU 95 : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Uyarınca İthalatta Matrahı Oluşturan Unsurlar Nelerdir ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?  326
İkinci Ayrım
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
SORU 96 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Akaryakıtın İhraç Edilecek Bir Motorlu Taşıtın Deposuna Yurt İçerisinde Konulması ya da Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen İlk Dolum Yağının Motorlu Taşıtın Motoruna Yine Yurt İçerisinde Konulması Durumunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Hesaplanacak mıdır?  329
SORU 97 : 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilmesi ve İthal Eden Tarafından İmalâtta Kullanılarak İmal Edilen Ürünlerin İhraç Edilmesi Durumunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Hesaplanacak mıdır?  334
SORU 98 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Düzenlemeleri Nelerdir/ İstisnalar ve Teminat Uygulaması Nasıl Olmalıdır?  339
SORU 99 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Düzenlemeleri Nelerdir?  341
Üçüncü Ayrım
GİDER VERGİLERİ KANUNU
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  343
SORU 100 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan İthalatın Finansmanı Amacıyla Banka Kredisi Kullanımına İlişkin Esaslar ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Karşısındaki Durumu Nasıldır?  343
SORU 101 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Konusu Faaliyetle İlgili Olarak Yararlanılacak Vergi, Resim, Harç İstisnası Kapsamına Dâhil Diğer Belgeli İşlemler Nelerdir?  352
SORU 102 : Belgeli İhracat Kredilerinde İstisnayı Uygulayan Kurum ve Kuruluşların, Uygulanan Vergi, Resim ve Harç İstisnalarının Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) Üzerinde Kayıt Altına Alma ve İlgilinin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesine Bildirim Yükümlülüğü Bulunmaktadır mıdır?  353
Dördüncü Ayrım
DAMGA VERGİSİ KANUNU
SORU 103 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthalat ve Yurtiçi Alımlar Nedeniyle Düzenlenen Kâğıtlar İçin Damga Vergisi İstisna Uygulaması Nasıldır?  355
SORU 104 : Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Açısından Sözleşme Taraflarının Birinin Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ve Sözleşmenin Diğer Tarafının Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) Sahibi Bulunması Durumunda Yurt içi Satış ve Teslimleri Nedeniyle Düzenlenen Kâğıtlar İçin İstisna Uygulanabilir mi?  361
SORU 105 : Dâhilde İşleme İzni (Dİİ) / Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthalata İlişkin Gümrük Giriş Beyannamesi ve İhracata İlişkin Gümrük Çıkış Beyannamelerinde Damga Vergisi İstisna Uygulaması Nasıldır?  363
SORU 106 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Mutemetlik Sözleşmesi Damga Vergisinden İstisna Bulunmakta mıdır?  364
Beşinci Ayrım
HARÇLAR KANUNU–TRAFİK HARCI
SORU 107 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İhraç Edilen Treyler Araçlarına Ait (D) Tipi Geçici Plaka İçin Trafik Harcı Ödenmesi Gerekmekte midir? «Dâhilde İşleme İzin Belgesi» (DİİB) Kapsamında Harçtan İstisna mıdır?  367
Altıncı Ayrım
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU
SORU 108 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan İthalatın «Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunda (Form BA)» ve İhracatın (İhracat Taahhüdünün Yerine Getirilmesi) «Mal ve Hizmet Satımlarına İlişkin Bildirim Formunda (Form BS)» Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  371
SORU 109 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamındaki İşlemlerin «Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BA)» ile «Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formunda (Form BS)» (Müeyyidesi) Yaptırımı Bulunmakta mıdır?  378
SORU 110 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan İthalat ve İhracat İşlemleri İçin Gümrük Beyannamesine» Eklenmesi Gereken Belgeler Nelerdir?  379
SORU 111 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında E–Fatura ve E–Defter Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  389
SORU 112 : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 17’nci Maddesi Uyarınca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun «İhbarname» Kuralına Göre Vergi Ziyaı Cezalı Olarak «Alıcıdan» Tahsil Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi İçin Pişmanlık Hükümlerine Göre Beyanname Verme İmkânı Bulunmakta mıdır?  395
SORU 113 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Hammadde, Yarı Mamul, İşletme Malzemesi ve Ambalaj Malzemesi İthalatlarında/Satın Alımlarında Gümrük Kıymeti ve Maliyet Bedeli Kavramları 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Nasıl Belirlenmektedir?  399
SORU 114 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilen Girdiler Kullanılarak İhraç Edilmek Amacıyla İmal Edilen Mamulün Maliyet Bedeli 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Nasıl Belirlenmektedir?  405
SORU 115 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Üretim Faaliyetine / İmalât Faaliyetine İlişkin Tutulacak Defter ve Belgeler Nelerdir?  415
SORU 116 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yan Sanayici Şeklinde Kullanılan Kavramın Vergi Kanunları Uyarınca Fason İmalâtçı Şeklinde Kullanılan Kavram İçerisinde Değerlendirilmesi Mümkün müdür?  425
SORU 117 : Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Uygulamasında Kullanılan Fire Tanımı ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uygulamasında Kullanılan Fire Tanımı ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamasında Kullanılan Fire Tanımı Arasındaki Farklar Nelerdir?  427
SORU 118 : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Fire Tespit Şekli Nasıldır ve Fire Kavramına İlişkin Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?  430
SORU 119 : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Fire Oranları Tespitine İlişkin Bir Düzenleme Var mıdır? Takdir Komisyonunun Fire Oranları Tespit Yetkisi Var mıdır?  431
SORU 120 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Vergi Kanunları Açısından Fire Kavramı ile Hurda, Üretim Artığı, Tâli Ürün Kavramları Arasındaki Farklar Nelerdir?  434
SORU 121 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün Hangi Hesaplarda İzlenmelidir?  443
SORU 122 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Kapasite Raporunun Önemi Nedir? Vergi Kanunları Açısından Ne Anlam İfade Etmektedir?  444
SORU 123 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Kapasite Raporu, Dâhilde İşleme İzin Belgesi, Gümrük Çıkış Beyannamesi ve Satış Faturasında Ürün Tanımları Açısından Özellik Arz Eden Durumlar Nelerdir?  453
SORU 124 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İhraç Edilen Ürünün Üretimi Sırasında Kullanılan Hammaddenin Birim Kullanımları Açısından Özellik Arz Eden Durumlar Nelerdir?  455
SORU 125 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilen Eşyaya Karşılık Yapılan İhracatın İthalat İçin Kullanılan Ölçü Biriminden Farklı Bir Ölçü Birimi Kullanılarak Yapılması Durumunda İhracat Miktarının İthalat Miktarının Altında Kalması Şeklinde Bir Sorun Yaşanmaması İçin Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?  456
SORU 126 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Taahhüt Edilen Miktardan Daha Fazla İhracat Yapmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?  459
Dördüncü Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ HÜKÜMLERİ İLE GÜMRÜK KANUNU TRANSFER FİYATLANDIRMASI HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
SORU 127 : Gümrük Mevzuatı Kapsamında Eşyanın Gümrük Kıymeti Tespit Yöntemleri Nelerdir?  467
SORU 128 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Grup Firmaları ile Gerçekleştirilen İthalat/İhracatın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulamasından Farkı Nedir?  469
SORU 129 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Grup Firmaları ile Gerçekleştirilen İthalat/İhracatın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Örtülü Sermaye Hükümleri Açısından Değerlendirilme Koşulları Nelerdir?  483
Beşinci Bölüm
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI VE CEZALARI
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU  491
SORU 130 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan İhracat İşlemleri Hangi Durumlarda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Suç Teşkil Edecektir?  491
EKLER
EK–1: 1 Ekim 2014 Tarih ve 29136 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) (Değişik Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 5, Ek 6)  507
EK–2: Vadeli İthalatında KKDF Kesintisi Oranı % 0 (Sıfır) Olarak Belirlenen Mallar  523
İlgili Kavramlar  527
Kaynakça  539
Kavramlar Dizini  565
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Canan Yavuz
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Giriş  25
Birinci Bölüm
GÜMRÜK KANUNU, GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ,
DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI,
DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ
SORU 1 : Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Kavramının Anlamı Nedir? Dâhilde İşleme Rejiminin Yasal Dayanakları Nelerdir?  31
SORU 2 : Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Kavramı Ne Anlam İfade Etmektedir? Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Nelerdir?  35
SORU 3 : Dâhilde İşleme Rejiminin Amacı Nedir?  41
SORU 4 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Uygulanan Sistemler Nelerdir?  42
SORU 5 : Dâhilde İşleme Rejimi Uygulamasında İşlem Görmüş Ürün, Asıl İşlem Görmüş Ürün, İkincil İşlem Görmüş Ürün, İşleme Faaliyeti ve Fire Kavramları Nasıl Tanımlanmaktadır?  44
SORU 6 : Dâhilde İşleme Rejimi Uygulamasında Eşdeğer Eşya Kavramı Ne Anlam İfade Etmektedir? Şartlı Muafiyet Sistemi Kapsamında Eşdeğer Eşya Kullanımı Nasıl Olmaktadır?  53
SORU 7 : Dâhilde İşleme Rejimi Uygulamasında Geri Ödeme Sistemi Kapsamında Ödenen Vergilerin Geri Alınması İçin Yapılması Gerekli İşlemler Nelerdir?  58
SORU 8 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Yurt İçi Alım Uygulaması Mümkün müdür?  59
SORU 9 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Teminata İlişkin Uygulamanın Esasları Nelerdir?  61
SORU 10 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İndirimli Teminat Uygulaması Mümkün müdür?  62
SORU 11 : Dâhilde İşleme Rejimi Teminatın İadesinde Yetkili Kurumlar Hangileridir?  64
SORU 12 : Dâhilde İşleme İzni Hangi Durumlarda Düzenlenmektedir?  65
SORU 13 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi/İzni Almak İçin Hangi Kuruma Müracaat Edilmesi Gerekmektedir?  65
SORU 14 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi Süresi Nasıl Hesaplanmaktadır?  66
SORU 15 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Süre Sınırlaması Bulunmakta mıdır?  69
SORU 16 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Verilen Süre Dışında Ek Süre Alınması Mümkün Bulunmakta mıdır?  74
SORU 17 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Mücbir Sebep Halleri Nelerdir?  75
SORU 18 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) İzin Süresi Haklı ve Mücbir Sebep ile Fevkalade Hâllerinde Verilebilecek Ek/İlave Süreler Nasıl Belirlenmektedir?  77
SORU 19 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında veya Serbest Bölgelerde İşleme Faaliyeti Yapılabilir mi?  79
SORU 20 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İhracat Beyannameleri ile İthalat Beyannamelerinde Düzeltme Yapılması Mümkün müdür?  80
SORU 21 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İhracat Beyannamelerinin (44) Numaralı Hanesine «İmalâtçı» Bilgisinin Yazılması Zorunlu mudur?  83
SORU 22 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi/İzni Kapatma Müracaatının Ne Şekilde Yapılması Gerekmektedir?  87
SORU 23 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) İhracat Taahhütlerinin Kapatılmasında Aranan Şartlar Nelerdir?  88
SORU 24 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Şartlı Muafiyet Sistemi Uyarınca Geçici İthal Edilen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girmesi Mümkün müdür?  97
SORU 25 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Eşyanın İhracatının Aranmayacağı Durumlar Nelerdir?  98
SORU 26 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Eşyadan Elde Edilen İkincil İşlem Görmüş Ürünün Tabi Olabileceği İşlemler Nelerdir?  99
SORU 27 : Dâhilde İşleme Rejimi Tedbirlerine Uyulmaması Durumları Nelerdir?  100
SORU 28 : Dâhilde İşleme Rejimi Tedbirlerine Uyulmaması Suretiyle Rejimin İhlal Edilmesi Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar (Müeyyideler) Nelerdir?  101
SORU 29 : Dâhilde İşleme İzin Belgesinin İptali İşlemine İlişkin Başvuru Yolları Nelerdir?  111
SORU 30 : Dâhilde İşleme İzin Belgesinin Taahhüt Kapatma İşleminin İptal Edilmesi Durumunda Başvuru Yolları Nelerdir?  113
SORU 31 : Gümrük İdaresince Dâhilde İşleme İzni Verilemeyecek Eşya Bulunmakta mıdır?  115
SORU 32 : Dâhilde İşleme İzni (Dİİ) /Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Alabilmek İçin Aranılan Şartlar Nelerdir? Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Kimlere Dâhilde İşleme İzni/Dâhilde İşleme İzin Belgesi Verilmektedir?  116
SORU 33 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile Dâhilde İşleme İzni (Dİİ) Arasındaki Farklar Nelerdir?  117
SORU 34 : Gümrük İdaresince Verilen Dâhilde İşleme İzinleri İçin Müracaat Aşamasında Gerekli Bilgi ve Belgeler Nelerdir?  122
SORU 35 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Üzerinde Bulunan «D1», «D2», «D3», «D4» ve «D5» Muafiyet Kodları Ne Anlam İfade Etmektedir? Gümrük Beyannamesinde Dâhilde İşleme Rejimi İçin Kullanılan İşlem Kodları ve Açıklamaları Nasıldır?  125
SORU 36 : Dâhilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Gerekmekte midir?  129
SORU 37 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Ekspertiz Raporu Düzenlenmesine İlişkin Esaslar Nelerdir?  130
SORU 38 : Dâhilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun İşlevi Nedir, Kimlerden Oluşmaktadır ve Kararları Bağlayıcı mıdır?  133
SORU 39 : Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Uygulamasında Yetkili Kurumlar Hangileridir?  134
SORU 40 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İzin Verilen Miktarın Üzerinde İthalat Yapılması (Miktar Aşımı) Hâlinde Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir?  136
SORU 41 : Dâhilde İşleme İzin Belgesinde Özel Şartlar Adı Altında Belirtilen Özel Şartlara Uyulmamasının Müeyyidesi Nedir?  138
SORU 42 : Dâhilde İşleme Rejimi İhlallerinden Kaynaklanan Vergi Aslı Alacaklarına İlişkin Olarak Gümrük İdarelerince Yapılan Uygulamalar Nelerdir?  139
SORU 43 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapatma veya Müeyyide Uygulanarak Kapatma İşlemlerinin Alıcının Vergi Dairesine Bildirilmesi Gerekmekte midir?  142
SORU 44 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Tarihinden Önceki ve Belgede Kayıtlı Süre Sonunun Rastladığı Ayın Son Gününden Sonraki İthalat ve İhracat Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Değerlendirilebilir mi?  146
SORU 45 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Grup Firmaları ile Gerçekleştirilen İhracat Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) İhracat Taahhüdüne Sayılabilir mi?  146
SORU 46 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymeti Nasıl Tespit Edilmektedir?  148
İkinci Bölüm
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Birinci Ayrım
ŞARTLARIN İHLALİ DURUMUNDA
İTHALAT AŞAMASI İÇİN UYGULANAN
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
SORU 47 : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Yasal Dayanakları Nelerdir?  161
SORU 48 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerine Göre Yapılan İthalatlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Yapılması Gerekmekte midir?  163
SORU 49 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Kredili İthalatta İhracat Taahhüdünün Gerçekleşmemesi veya Eksik Gerçekleşmesi Durumunda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintisinin Tahsil Edilme Usul ve Esasları Nasıldır?  165
SORU 50 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamı Dışında Kalan ve Muhteviyat Fazlası Çıkan Eşyalar İçin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintisi Yapılması Gerekmekte midir?  167
SORU 51 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Kredili İthalatta İzin Verilen Miktarın Üzerinde İthalat Yapılması Hâlinde ya da İhracat Taahhüdünün Gerçekleşmemesi veya Eksik Gerçekleşmesi/Dâhilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması Durumunda Uygulanacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintisi Oranı Nedir?  168
SORU 52 : Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Beyanında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintisi Yapılması Gerekmekte midir?  169
SORU 53 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Eşyadan Elde Edildiği İhracat Taahhüt Hesabının Kapatılmasını Müteakip Anlaşılan İkincil İşlem Görmüş Ürünler ile İlgili Revize İşlemi Yapılmak Suretiyle Gerçekleşme Oranları Üzerinden Hesaplanarak Ödenecek Olan Gümrük Vergileri ve Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılması Mümkün müdür?  170
SORU 54 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Mal Mukabili Ödeme Şeklinde İthal Edilen Eşyaların Daha Sonra Kesin İthalinin Gerçekleştirilmesi Durumunda Bu Eşyaya İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Alınacak mıdır?  174
SORU 55 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna (KKDF) Uzlaşma Hükümleri Uygulanabilir mi?  176
SORU 56 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) İçin Zamanaşımı Nasıl Hesaplanmaktadır?  183
Vergi Alacağına Bağlı İdari Para Cezaları  186
Nispi İdari Para Cezaları  188
Maktu İdari Para Cezaları  189
SORU 57 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Çevre Katkı Payı (ÇKP) Uygulaması Nasıldır?  199
SORU 58 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Tütün Fonu Uygulaması Nasıldır?  205
SORU 59 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Toplu Konut Fonu Uygulaması Nasıldır?  207
SORU 60 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi Uygulaması Nasıldır?  211
SORU 61 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Türkiye Radyo–Televizyon (TRT) Bandrol Vergisi Uygulaması Nasıldır?  213
İkinci Ayrım
İHRACAT AŞAMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TELAFİ EDİCİ VERGİ (TEV)
SORU 62 : Dâhilde İşleme Rejiminde (DİR) «Telafi Edici Vergi (TEV)» Uygulaması Nasıldır?  217
Üçüncü Bölüm
VERGİ KANUNLARI
Birinci Ayrım
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
SORU 63 : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11–1–c Maddesinde Hüküm Altına Alınan İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Terkin Uygulaması ile Geçici 17’inci Maddesinde Hüküm Altına Alınan Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Tecil Terkin Uygulaması Arasındaki Farklar Nelerdir?  229
SORU 64 : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Madde 11–c Maddesi Kapsamında İmalâtçı Vasfını Haiz Olunabilmesi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?  234
SORU 65 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Ambalaj Malzemeleri Temininde Katma Değer Vergisi Uygulaması Nasıl Olmaktadır?  240
SORU 66 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi Mükelleflerin Bu Kapsamdaki Malları Yurtiçinde Teslim Edecekleri İhracatçılar Aracılığıyla İhraç Edebilmesi Mümkün Bulunmakta mıdır?  243
SORU 67 : Sektörel Dış Ticaret Şirketi Tarafından Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilen Eşyanın Fason Olarak Nihai Ürün Haline Getirilerek İhracatçılara Tesliminde Tecil–Terkin Uygulaması Mümkün Bulunmakta mıdır?  249
SORU 68 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Taahhüt Edilen İhracatın Süresinde Gerçekleştirilememesi Durumunda Tecil Edilen Verginin Terkin Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  253
SORU 69 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Temsilci Olarak Katma Değer Vergisi Ödenmeden İthal Edilen Ürünün Fiilî İthalat Bedeli Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplanmaksızın Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi Firmaya Tesliminde Katma Değer Vergisi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  255
SORU 70 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi Olan Firma Tarafından Temsilci Vasıtasıyla Yurt İçinden Hammadde Temin Edilmesi Mümkün Bulunmakta mıdır?  259
SORU 71 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İhracat Süresi Olarak Dâhilde İşleme İzin Belgesinde Öngörülen Süre ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (c) Bendinde Öngörülen 3 Aylık Süreden Hangisinin Esas Alınması Gerekmektedir?  261
SORU 72 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan İhracatlarda Gümrük Beyannamesinin Belge/İzin Süresi İçinde Tescil Edilmesi Ancak Fiilî İhracatın Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Süresinin Bitiminden Sonra Gerçekleştirilmesi Durumunda İhracatın Kanuni Süre İçinde Gerçekleştiği Kabul Edilecek midir?  265
SORU 73 : İmalâtçı Olmayan Firmalar Tarafından, Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi Firmalara Tecil Terkin Kapsamında Mal Tesliminde Bulunulması Mümkün müdür?  268
SORU 74 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Belgeden Belgeye Teslim İşlemi Ne Anlam İfade Etmektedir ve Katma Değer Vergisinde Tecil–Terkin Sistemi Kapsamında Yapılması Durumunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?  270
SORU 75 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilen Saf Altının İmalâtçı Firmaya Teslimi Durumunda İmalâtçı Firma Tarafından İşlenen Altının Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi İhracatçı Firmaya Tecil–Terkin Sistemi Kapsamında Teslimi Mümkün Bulunmakta mıdır?  274
SORU 76 : Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Kapsamında Yurt Dışından Dâhilde İşleme İzin Belgesi ile İthal Edilen Araçların İç Dizaynları Yapılarak Tekrar İhraç Edilmesi Şeklinde Gerçekleştirilen İşlemin Hizmet İhracı mı, Mal İhracı mı Olarak Değerlendirilmesi Gerekmektedir?  275
SORU 77 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Tecil–Terkin Uygulaması Uyarınca Satılan Mala İlişkin Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Şartlarının Yerine Getirilmemesi Durumunda Ödenen Vergi İçin Rücu Edilmesi Hâlinde İndirim Konusu Yapılması Mümkün Bulunmakta mıdır?  277
SORU 78 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin İhracatın İzin Belgesinde Öngörülen Süre İçerisinde Gerçekleştirilememesi Durumunda Katma Değer Vergisi İade İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?  279
SORU 79 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin Katma Değer Vergisi İadesinde İade Edilecek Katma Değer Vergisi Tutarı İçin Bir Sınırlama Bulunmakta mıdır?  281
SORU 80 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilen/Yurtiçinden Temin Edilen Maddeler Kullanılarak İmalât Yapılması ve İmal Edilen Mamulün 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (11/1–c) Maddesi Kapsamında İhraç Kayıtlı Olarak Teslim Edilerek Aracılı İhracında Katma Değer Vergisi İadesi Uygulamasının Usul ve Esasları Nelerdir?  285
SORU 81 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında, Katma Değer Vergisi Ödenerek Satın Alınan Eşdeğer Eşya Kullanılarak İmalât Yapılması ve İmal Edilen Mamulün İhraç Edilmesi ve Bunun Karşılığında Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Katma Değer Vergisi Yüklenilmeksizin Söz Konusu Girdi veya Eşdeğer Eşyasını Temin Etme Hakkı Kazanılması Durumunda Katma Değer Vergisi İade Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  287
SORU 82 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Katma Değer Vergisi Ödenmeksizin Temin Edilen Hammaddeler Kullanılarak Üretilen Malların Katma Değer Vergisi Tahsil Edilerek Satılmak Suretiyle İhraç Ettirilmesi Alternatifine Yönelik Bir Engel Bulunmakta mıdır?  290
SORU 83 : Temsilci Firma Aracılığıyla İmalâtçı Firmaya Ait Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile Yurt Dışından Katma Değer Vergisi Ödenmeksizin Hammadde İthal Edilmesi ve Katma Değer Vergisi Yüklenilmeksizin İthal Edilen Hammadde Kullanılarak Üretilen Mamulün Katma Değer Vergisi Tahsil Edilerek Bir Başka İmalâtçı Firmaya Teslim Edilmesi ve İmalâtçı Firma Tarafından Katma Değer Vergisi Yüklenilerek Teslim Alınan Yarı Mamulün Nihai Mamul Üretiminde Kullanılması ve Üretimi Yapılan Nihai Mamulün 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1–a ve 11/1–c Maddesi Kapsamında Teslimlerinin Yapılması Durumunda Katma Değer Vergisi İade Talebinde Bulunulabilir mi? Söz Konusu Nihai Mamul Teslimine İlişkin Katma Değer Vergisinin İadesi Yapılabilir mi? Nihai Mamulün İmalâtçısı Firma Tarafından Alınan Yarı Mamulün Nihai Mamule Dönüştürülüp, Nihai Mamulün 11/1–c Maddesi Kapsamında Teslim Edilmesi Durumunda İade Edilecek Katma Değer Vergisinden, Yan Sanayici Firma Tarafından İthal Edilip Yarı Mamul Üretiminde Kullanılan Hammadde İçin Ödenmeyen Katma Değer Vergisinin Tenzil Edilebilmesi Mümkün Bulunmakta mıdır?  292
SORU 84 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Sahibi Mükelleflerin İhraç Kaydıyla Teslim Nedeniyle İade Edilecek Katma Değer Vergisinin Hesabında Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yurt Dışından Temin Edilen Malın Katma Değer Vergisinin Hesaplanarak İade Tutarından Tenzil Edilmesi Mümkün müdür? Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthalatı Yapılan Malın İhraç Kaydıyla Teslime Konu Malın Bünyesine Giren Tutarının Hesaplanmasında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Öngörülen Gerçek Maliyet Bedeli Ölçütü ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda Öngörülen Gümrük Beyannamesi Üzerinde Yer Alan Gümrük İdaresince Tespit Edilen Malın İstatistikî veya Rayiç Bedeli Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergisi Matrahı Ölçütünden Hangisinin Esas Alınması Gerekmektedir?  296
SORU 85 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Teslim Edilen Fonksiyonel Olarak ve Ticari Açıdan Bütünlük Arz Eden Birden Fazla Ürünün Birbirinden Bağımsız Olarak veya Birlikte Tesliminde Katma Değer Vergisi Oranına ve Tecil–Terkin Sistemine İlişkin Uygulama Nasıl Olmalıdır?  298
SORU 86 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Teslimi Yapılan Hammadde, Yardımcı Madde, Yarı Mamul, Mamul ve Ambalaj Malzemesinin İadesi Hâlinde Yapılacak İşlemler Nelerdir ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?  299
SORU 87 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tecil–Terkin Sistemi Çerçevesinde İhracatın Yapıldığı Her Dönem İçin Ayrı Ayrı Yeminli Mali Müşavir (YMM) Raporu Düzenlenmesi Yerine Her Bir Dâhilde İşleme İzin Belgesi Bazında Tecil–Terkin Uygulaması Kapsamında Yapılan Tüm Alışları Kapsayacak Şekilde Tek Bir Rapor Düzenlenmesi Mümkün müdür?  301
SORU 88 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimlerde Satın Alınan Maddelerle İmal Edilen Malların Süresi İçinde İhraç Edildiğinin Tespiti Amacıyla Düzenlenecek Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporunun Süresinden Sonra İbraz Edilmesi Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir?  303
SORU 89 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Satın Alınan Hammadde, Yardımcı Madde veya Yarı Mamulün Nihai Mamul Haline Getirilerek İhraç Kayıtlı Teslimde Bulunulması Durumunda Tecil Terkin İşlemi İçin İhracatçı Tarafından Düzenlettirilecek Olan Yeminli Mali Müşavir Raporunda Sanayi Odası Tarafından Tanzim Edilen Fire Nispetlerinin Dikkate Alınması Gerekmekte midir?  307
SORU 90 : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Uyarınca İthalat İstisnasına İlişkin Düzenleme Nasıldır?  310
SORU 91 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamındaki İşlemlerin 01/05/2014–15/02/2017 Tarihleri Arasında Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi/ Beyanı Farklılık Arz Etmekte midir?  312
SORU 92 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Üretilen Malların İhracatçılara Katma Değer Vergisi Tahsil Edilerek Teslim Edilmesi Mümkün müdür ve İade Tutarı Nasıl Hesaplanmaktadır?  316
SORU 93 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Teminat Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  318
SORU 94 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün Tesliminde Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranı Nedir?  322
SORU 95 : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Uyarınca İthalatta Matrahı Oluşturan Unsurlar Nelerdir ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?  326
İkinci Ayrım
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
SORU 96 : Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Akaryakıtın İhraç Edilecek Bir Motorlu Taşıtın Deposuna Yurt İçerisinde Konulması ya da Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen İlk Dolum Yağının Motorlu Taşıtın Motoruna Yine Yurt İçerisinde Konulması Durumunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Hesaplanacak mıdır?  329
SORU 97 : 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilmesi ve İthal Eden Tarafından İmalâtta Kullanılarak İmal Edilen Ürünlerin İhraç Edilmesi Durumunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Hesaplanacak mıdır?  334
SORU 98 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Düzenlemeleri Nelerdir/ İstisnalar ve Teminat Uygulaması Nasıl Olmalıdır?  339
SORU 99 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Düzenlemeleri Nelerdir?  341
Üçüncü Ayrım
GİDER VERGİLERİ KANUNU
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  343
SORU 100 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan İthalatın Finansmanı Amacıyla Banka Kredisi Kullanımına İlişkin Esaslar ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Karşısındaki Durumu Nasıldır?  343
SORU 101 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Konusu Faaliyetle İlgili Olarak Yararlanılacak Vergi, Resim, Harç İstisnası Kapsamına Dâhil Diğer Belgeli İşlemler Nelerdir?  352
SORU 102 : Belgeli İhracat Kredilerinde İstisnayı Uygulayan Kurum ve Kuruluşların, Uygulanan Vergi, Resim ve Harç İstisnalarının Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) Üzerinde Kayıt Altına Alma ve İlgilinin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesine Bildirim Yükümlülüğü Bulunmaktadır mıdır?  353
Dördüncü Ayrım
DAMGA VERGİSİ KANUNU
SORU 103 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthalat ve Yurtiçi Alımlar Nedeniyle Düzenlenen Kâğıtlar İçin Damga Vergisi İstisna Uygulaması Nasıldır?  355
SORU 104 : Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Açısından Sözleşme Taraflarının Birinin Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ve Sözleşmenin Diğer Tarafının Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) Sahibi Bulunması Durumunda Yurt içi Satış ve Teslimleri Nedeniyle Düzenlenen Kâğıtlar İçin İstisna Uygulanabilir mi?  361
SORU 105 : Dâhilde İşleme İzni (Dİİ) / Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthalata İlişkin Gümrük Giriş Beyannamesi ve İhracata İlişkin Gümrük Çıkış Beyannamelerinde Damga Vergisi İstisna Uygulaması Nasıldır?  363
SORU 106 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Mutemetlik Sözleşmesi Damga Vergisinden İstisna Bulunmakta mıdır?  364
Beşinci Ayrım
HARÇLAR KANUNU–TRAFİK HARCI
SORU 107 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İhraç Edilen Treyler Araçlarına Ait (D) Tipi Geçici Plaka İçin Trafik Harcı Ödenmesi Gerekmekte midir? «Dâhilde İşleme İzin Belgesi» (DİİB) Kapsamında Harçtan İstisna mıdır?  367
Altıncı Ayrım
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU
SORU 108 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan İthalatın «Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunda (Form BA)» ve İhracatın (İhracat Taahhüdünün Yerine Getirilmesi) «Mal ve Hizmet Satımlarına İlişkin Bildirim Formunda (Form BS)» Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  371
SORU 109 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamındaki İşlemlerin «Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BA)» ile «Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formunda (Form BS)» (Müeyyidesi) Yaptırımı Bulunmakta mıdır?  378
SORU 110 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan İthalat ve İhracat İşlemleri İçin Gümrük Beyannamesine» Eklenmesi Gereken Belgeler Nelerdir?  379
SORU 111 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında E–Fatura ve E–Defter Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?  389
SORU 112 : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 17’nci Maddesi Uyarınca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun «İhbarname» Kuralına Göre Vergi Ziyaı Cezalı Olarak «Alıcıdan» Tahsil Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi İçin Pişmanlık Hükümlerine Göre Beyanname Verme İmkânı Bulunmakta mıdır?  395
SORU 113 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Hammadde, Yarı Mamul, İşletme Malzemesi ve Ambalaj Malzemesi İthalatlarında/Satın Alımlarında Gümrük Kıymeti ve Maliyet Bedeli Kavramları 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Nasıl Belirlenmektedir?  399
SORU 114 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilen Girdiler Kullanılarak İhraç Edilmek Amacıyla İmal Edilen Mamulün Maliyet Bedeli 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Nasıl Belirlenmektedir?  405
SORU 115 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Üretim Faaliyetine / İmalât Faaliyetine İlişkin Tutulacak Defter ve Belgeler Nelerdir?  415
SORU 116 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yan Sanayici Şeklinde Kullanılan Kavramın Vergi Kanunları Uyarınca Fason İmalâtçı Şeklinde Kullanılan Kavram İçerisinde Değerlendirilmesi Mümkün müdür?  425
SORU 117 : Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Uygulamasında Kullanılan Fire Tanımı ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uygulamasında Kullanılan Fire Tanımı ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamasında Kullanılan Fire Tanımı Arasındaki Farklar Nelerdir?  427
SORU 118 : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Fire Tespit Şekli Nasıldır ve Fire Kavramına İlişkin Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?  430
SORU 119 : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Fire Oranları Tespitine İlişkin Bir Düzenleme Var mıdır? Takdir Komisyonunun Fire Oranları Tespit Yetkisi Var mıdır?  431
SORU 120 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Vergi Kanunları Açısından Fire Kavramı ile Hurda, Üretim Artığı, Tâli Ürün Kavramları Arasındaki Farklar Nelerdir?  434
SORU 121 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün Hangi Hesaplarda İzlenmelidir?  443
SORU 122 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Kapasite Raporunun Önemi Nedir? Vergi Kanunları Açısından Ne Anlam İfade Etmektedir?  444
SORU 123 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Kapasite Raporu, Dâhilde İşleme İzin Belgesi, Gümrük Çıkış Beyannamesi ve Satış Faturasında Ürün Tanımları Açısından Özellik Arz Eden Durumlar Nelerdir?  453
SORU 124 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İhraç Edilen Ürünün Üretimi Sırasında Kullanılan Hammaddenin Birim Kullanımları Açısından Özellik Arz Eden Durumlar Nelerdir?  455
SORU 125 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında İthal Edilen Eşyaya Karşılık Yapılan İhracatın İthalat İçin Kullanılan Ölçü Biriminden Farklı Bir Ölçü Birimi Kullanılarak Yapılması Durumunda İhracat Miktarının İthalat Miktarının Altında Kalması Şeklinde Bir Sorun Yaşanmaması İçin Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?  456
SORU 126 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Taahhüt Edilen Miktardan Daha Fazla İhracat Yapmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?  459
Dördüncü Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ HÜKÜMLERİ İLE GÜMRÜK KANUNU TRANSFER FİYATLANDIRMASI HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
SORU 127 : Gümrük Mevzuatı Kapsamında Eşyanın Gümrük Kıymeti Tespit Yöntemleri Nelerdir?  467
SORU 128 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Grup Firmaları ile Gerçekleştirilen İthalat/İhracatın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulamasından Farkı Nedir?  469
SORU 129 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Grup Firmaları ile Gerçekleştirilen İthalat/İhracatın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Örtülü Sermaye Hükümleri Açısından Değerlendirilme Koşulları Nelerdir?  483
Beşinci Bölüm
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI VE CEZALARI
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU  491
SORU 130 : Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan İhracat İşlemleri Hangi Durumlarda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Suç Teşkil Edecektir?  491
EKLER
EK–1: 1 Ekim 2014 Tarih ve 29136 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) (Değişik Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 5, Ek 6)  507
EK–2: Vadeli İthalatında KKDF Kesintisi Oranı % 0 (Sıfır) Olarak Belirlenen Mallar  523
İlgili Kavramlar  527
Kaynakça  539
Kavramlar Dizini  565
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020