Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İhyadan Kaynaklanan Tescil ve Tapu İptali ve Tescil Davaları
Temmuz 2020 / 1. Baskı / 456 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ülke topraklarının kadastrosunun yapılması, taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarının belirlenerek tapu sicilinin oluşturulmasında gerek Devletin gerekse hak sahibi kişilerin yararları vardır. Bu amacı gerçekleştirmek için 1934 yılında ülkemizde başlatılan kadastro/tapulama uğraşıları büyük oranda yapılmış ise de, kadastro çalışmaları sırasında unutulan veya yanlış uygulamalar sonucu tespit edilemeyen ya da kadastro çalışmalarından önce veya sonra ihya edilerek kazanılmaya elverişli hale getirilen taşınmazların tescili, tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu tüzel kişilerine ait taşınmazların ikinci kadastroları yapılmakta (3402 sayılı KK'nun 22/2 inci maddesi) veya dava yolu ile tescili istenilmektedir. Bunlardan ayrı, ihya edilen bir taşınmazın, ihya eden kişi adına değil de, Hazine veya başka kimseler adına tespit ve tescil edilmesi durumunda, gerçek hak sahibinin hak düşürücü süre içinde kayıt malikine karşı açtığı iptal ve tescil davası ya da ihya edilen bir yerin ihya eden kişi dışında başka kimse adına genel mahkeme hükmü veya idari yoldan tescili hallerinde süreye bağlı olmaksızın iptal ve tescili istenilmektedir. Kısaca açıklandığı üzere, tapusuz taşınmazların tapu kütüğüne tescili veya iptal tescil sorunu her zaman ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, kadastrocuların tekrarladığı; "Kadastronun sona erdiği tarihte, kadastro yeniden başlar." tümcesi güncelliğini korumuş olmaktadır.

Çalışmada; işlenen konular itibariyle iki kitap halinde sunulmuştur. Birinci kitapta, "İhyadan Kaynaklanan Tescil" davaları, ikinci kitapta da ihya edilen taşınmazın, ihya eden kişi yerine, Hazine veya başka bir kimse adına kadastro yoluyla tespit veya idari yoldan tescil ya da genel mahkeme hükmüne dayanılarak oluşturulan sicil kayıtlarına karşı açılacak " Tapu İptali ve Tescil Davaları" na yer verilmiştir. Kitap, uygulamada ortaya çıkacak sorunları karşılayacak içeriğe sahiptir.

Konu Başlıkları
İhyadan Kaynaklanan Tescil Davaları
Tescil Davasına İlişkin Usul Kuralları
İhyadan Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları
İhya Olgusuna Dayanılarak Yolsuz Olarak Oluşturulan Tapu Kayıtlarının İptal ve Tescili İçin Davalar
Tapu İptali ve Tescil Davalarına İlişkin Usul Kuralları
Barkod: 9789750260308
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 456
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  6
Kısaltmalar  13
Birinci Kitap
İHYADAN KAYNAKLANAN TESCİL DAVALARI
I. GİRİŞ  15
A. Genel Olarak  15
B. İhya Kavramı/Kurumunun Tarihi Gelişimi  16
C. 3402 sayılı Kadastro Kanununa Göre İhya  22
Birinci Bölüm
İHYADAN KAYNAKLANAN TESCİL DAVALARI
I. İHYA YOLUYLA KAZANMA KOŞULLARI  31
A. Genel Olarak  31
II. TAŞINMAZA İLİŞKİN KOŞUL  33
A. Genel Olarak  33
B. İhya Yoluyla Kazanılmaya Elverişli Olmayan Taşınmazlar  38
1. Orta Mallar  39
a. Orta Malların Türleri  41
aa. Mera, Yaylak ve Kışlaklar  41
bb. Genel Harman Yerleri  42
cc. Panayır Yerleri  46
dd. Sıvat ve Eyrek Yerleri  47
ee. Orta Mallar Zilyetlik ve İhya Yolu ile Kazanılamazlar  50
2. Yollar, Meydanlar ve Köprüler  50
3. Kamu Hizmet Malları  53
a. Genel Olarak  53
b. Mezarlıklar  54
c. Pazar Yerleri  57
d. Mesire Yerleri  58
e. Hizmet Malı Boşluklar  58
4. Ormanlar  59
a. Genel Olarak  59
aa. Ormanlar, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerdir  63
bb. Ormanlar, Zilyetlik ve İhya Yoluyla Kazanılamaz  63
b. 6831 Sayılı Orman Kanunu  68
aa. Orman Sayılan Yerlerin Belirlenmesi  70
aaa. Orman Kadastrosu/Sınırlandırılması Yapılan Yerlerde  70
bbb. Orman Kadastrosu/Sınırlandırılması Yapılmamış Olan Yerlerde  72
c. Orman İçi Boşluklar/Açıklıklar  74
d. Orman Niteliği ile Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar  79
e. Nitelik Kaybı Sebebiyle Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler  85
f. Makiye Ayrılan Taşınmazlar  86
g. Milli Parklar  89
5. Kıyı Kanunu Kapsamında Olan Yerler  92
a. Genel Olarak  92
aa. Kıyı Kapsamında Olan Yeler Olağanüstü Zamanaşımı ve İhya Yolu ile Kazanılamazlar  94
bb. Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti  95
b. Kıyıların Hukuki Rejimi  97
c. Sahil Şeridindeki Taşınmazlar  99
6. Doldurma ve Kurutma ile Elde Edilen Yerler  106
7. Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar  112
a. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri  113
b. Vakıf Malları  114
c. Kültür, Tabiat Varlıkları ile Koruma ve Sit Alanları  115
d. Özel Mülkiyet Konusu Taşınmazlar  118
C. İhya Yoluyla Kazanılmaya Elverişli Taşınmazlar  119
1. Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar  120
2. Yabani Zeytinliklerin/Deliceliklerin İhya ve Islahı  135
a. Genel Olarak  135
aa. 3402 Sayılı KK’ya Göre Yabani Zeytinliklerin İhyası  141
bb. 3573 Sayılı Kanun Uyarınca Yabani Zeytinliklerin İhyası  141
aaa. Orman Sayılmayan, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Sahalar  147
bbb. Orman Sayılan Sahalardaki Deliceliklerin İhyası  147
III. ZİLYETLİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR  149
A. Genel Olarak  149
B. Malik Sıfatıyla Zilyetlik  150
C. Aralıksız Zilyetlik  159
1. Genel Olarak  159
2. Eklemeli Zilyetlik  163
3. Zilyetliğin Kaybı  164
D. Çekişmesiz Zilyetlik  165
1. Genel Olarak  165
2. Paylı Mülkiyette  168
3. Elbirliği Mülkiyetinde  168
4. Yirmi Yıllık Zilyetlik Süresi  169
a. Genel Olarak  169
b. Eklemeli Zilyetlik  171
c. Yirmi Yıllık Zilyetlik Sürenin Başlangıç Tarihi  173
aa. Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlara İlişkin Yirmi Yıllık Kazanma Süresinin Başlangıç Tarihi  174
bb. İdari Yoldan Oluşan Tapu Kaydının İptal ve Tescilinde Zilyetliğin Tescil Tarihine Göre Belirlenmesi Gerekir  179
d. Zamanaşımının Durması  180
e. Zamanaşımının Kesilmesi  180
E. Taşınmazın Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi Koşulu  181
1. Genel Olarak  181
2. Taşınmazı Tarıma Elverişli Hale Getirme Olarak Kabul Edilen Olgular  184
3. Taşınmazı Tarıma Elverişli Hale Getirme Olarak Kabul Edilmeyen Olgular  184
IV. İMAR PLANINA İLİŞKİN KOŞUL  192
A. Genel Olarak  192
B. İmar Planı İçine Alınma  197
C. Mücavir Alanda Bulunan Taşınmazlar  199
D. Çevre Düzeni Planı  201
E. Mülkiyet Hakkının Kazanıldığı An  202
F. İhya Yoluyla Kazanılacak Taşınmaz Miktarı  204
1. Genel Olarak  204
2. Taşınmazın Sulu, Kuru Ayırımı  208
3. Zilyedin Tercih/Seçimlik Hakkı  223
G. İspat Yükü ve İhya Olgusunun Kanıtlanması  225
1. İspat Yükü ve Deliller  225
2. İhyanın Kanıtlanması  226
3. İhyanın Kanıtlanmasına İlişkin Yargıtay Kararlar  234
İkinci Bölüm
TESCİL DAVASINA İLİŞKİN USUL KURALLARI
I. GENEL OLARAK  271
II. TARAF VE DAVA EHLİYETİ  273
III. DAVACI  275
A. Gerçek Kişiler  276
1. Tek Kişi Mülkiyetinde  276
2. Birlikte Mülkiyet  277
a. Paylı Mülkiyette  277
b. Elbirliği Mülkiyetinde  278
B. Tüzel Kişiler  282
1. Türk Özel Uyruklu Tüzel Kişiler  282
2. Türk Uyruklu Kamu Tüzel Kişileri  282
a. Hazine  283
b. Diğer Kamu Tüzel Kişileri  285
c. Köy Tüzel Kişiliği  287
IV. DAVALI  297
A. Hazine  297
B. Belediyeler  301
C. Köy Tüzel Kişiliği  303
D. Orman Genel Müdürlüğü  306
E. Karayolları Genel Müdürlüğü  308
F. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü  308
G. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  309
H. Vakıflar Genel Müdürlüğü  309
I. Türkiye Elektrik Kurumu  309
V. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ  310
VI. GÖREV VE YETKİ  314
A. Görev  314
B. Yetki  316
1. Genel Olarak Yetki  316
VII. İLANLAR  322
VIII. TESCİLE İTİRAZ DAVASI  328
A. Genel Olarak  328
IX. YARGILAMA GİDERLERİ  335
A. Genel Olarak  335
X. HÜKÜM  345
A. Genel Olarak  345
XI. KANUN YOLLARI  350
A. Kanun Yolu Kavramı  350
1. Olağan Kanun Yolları  352
a. İstinaf Kanun Yolu  352
b. Temyiz  356
c. Kanun Yararına Temyiz  357
B. Karar Düzeltme  357
C. Yargılamanın İadesi  358
İkinci Kitap
İHYADAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE
TESCİL DAVALARI
Birinci Bölüm
İHYADAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
I. GİRİŞ  361
II. TAŞINMAZA İLİŞKİN KOŞULLAR  374
III. ZİLYETLİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR  375
IV. TARIMA ELVERİŞLİ HALE GETİRME  375
V. İMAR PLANINA İLİŞKİN KOŞUL  375
İkinci Bölüm
İHYA OLGUSUNA DAYANILARAK YOLSUZ OLARAK OLUŞTURULAN
TAPU KAYITLARININ İPTAL VE TESCİLİ İÇİN DAVALAR
I. KADASTRO YOLUYLA OLUŞAN TAPU KAYITLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL VE TESCİL DAVALARI  377
A. 9.10.1987 Tarihinden Önce Kadastro Yoluyla Hazine Adına Tespit ve Tescil Edilen Kayıtlar  377
B. 9.10.1987 Tarihinden Sonra Kadastro Yoluyla Oluşturulan Kayıtlar  379
II. GENEL MAHKEME HÜKMÜ İLE OLUŞTURULAN TAPU KAYITLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL VE TESCİL DAVALARI  379
III. İDARİ YOLDAN OLUŞTURULAN TAPU KAYITLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL VE TESCİL DAVALARI  380
IV. TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ TESCİLE İYİNİYETLE DAYANARAK MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI  386
V. İYİNİYETİN KORUNMADIĞI HALLER  406
A. Kamu Mallarında  406
B. Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Mallar  408
C. Kişisel Haklar  409
D. Kanunen Takyidli Taşınmazlar  409
E. Kanun Gereği Yapılan İşlemler  410
VI. KÖTÜNİYETİN KANITLANMASI  411
VII. İYİNİYETLE KAZANMANIN SONUÇLARI  414
Üçüncü Bölüm
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARINA İLİŞKİN USUL KURALLARI
I. GENEL OLARAK  415
II. DAVA VE TARAF EHLİYETİ  416
A. Davacı  416
B. Davalı  417
1. Paylı Mülkiyette  420
2. Elbirliği Mülkiyette  424
III. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ  425
IV. DAVA HAKKININ DEVRİ  426
A. Genel Olarak  426
V. GÖREV VE YETKİ  434
VI. DAVA AÇMA SÜRESİ  434
A. Genel Olarak  434
B. 3402 Sayılı KK’nın Öngördüğü Süreler  435
1. Dava Açma Süresini Öngören 3402 Sayılı KK’nın 12/3’üncü Maddesi  435
2. 3402 Sayılı KK’nın 46/son Fıkrasında Öngörülen Süre  436
3. 3402 Sayılı KK’nın Geçici 4/3. Maddesinde Öngörülen Süre  437
4. Özel Kadastro Halinde Hak Düşürücü Süre  437
C. Hak Düşürücü Süreye Bağlı Davalar  438
1. Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlar  438
D. Genel Mahkeme Hükmüyle Sicilin Değiştirilmesi Durumunda Hak Düşürücü  440
E. Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olmayan Davalar  444
1. Tespitten Sonraki Sebepler  444
2. İdari Yoldan Oluşturulan Tapu Ayıtları  445
3. Genel Mahkeme Hükmü İle Oluşturulan Kayıtlar  446
F. Hüküm  448
G. Yargılama Giderleri  449
H. Kanun Yolları  449
Kaynakça  451
Kavramlar Dizini  453
 


Erhan Günay
Eylül 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
Melek Bilgin Yüce
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Gülşah Vardar Hamamcıoğlu ...
Nisan 2020
38.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  6
Kısaltmalar  13
Birinci Kitap
İHYADAN KAYNAKLANAN TESCİL DAVALARI
I. GİRİŞ  15
A. Genel Olarak  15
B. İhya Kavramı/Kurumunun Tarihi Gelişimi  16
C. 3402 sayılı Kadastro Kanununa Göre İhya  22
Birinci Bölüm
İHYADAN KAYNAKLANAN TESCİL DAVALARI
I. İHYA YOLUYLA KAZANMA KOŞULLARI  31
A. Genel Olarak  31
II. TAŞINMAZA İLİŞKİN KOŞUL  33
A. Genel Olarak  33
B. İhya Yoluyla Kazanılmaya Elverişli Olmayan Taşınmazlar  38
1. Orta Mallar  39
a. Orta Malların Türleri  41
aa. Mera, Yaylak ve Kışlaklar  41
bb. Genel Harman Yerleri  42
cc. Panayır Yerleri  46
dd. Sıvat ve Eyrek Yerleri  47
ee. Orta Mallar Zilyetlik ve İhya Yolu ile Kazanılamazlar  50
2. Yollar, Meydanlar ve Köprüler  50
3. Kamu Hizmet Malları  53
a. Genel Olarak  53
b. Mezarlıklar  54
c. Pazar Yerleri  57
d. Mesire Yerleri  58
e. Hizmet Malı Boşluklar  58
4. Ormanlar  59
a. Genel Olarak  59
aa. Ormanlar, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerdir  63
bb. Ormanlar, Zilyetlik ve İhya Yoluyla Kazanılamaz  63
b. 6831 Sayılı Orman Kanunu  68
aa. Orman Sayılan Yerlerin Belirlenmesi  70
aaa. Orman Kadastrosu/Sınırlandırılması Yapılan Yerlerde  70
bbb. Orman Kadastrosu/Sınırlandırılması Yapılmamış Olan Yerlerde  72
c. Orman İçi Boşluklar/Açıklıklar  74
d. Orman Niteliği ile Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar  79
e. Nitelik Kaybı Sebebiyle Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler  85
f. Makiye Ayrılan Taşınmazlar  86
g. Milli Parklar  89
5. Kıyı Kanunu Kapsamında Olan Yerler  92
a. Genel Olarak  92
aa. Kıyı Kapsamında Olan Yeler Olağanüstü Zamanaşımı ve İhya Yolu ile Kazanılamazlar  94
bb. Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti  95
b. Kıyıların Hukuki Rejimi  97
c. Sahil Şeridindeki Taşınmazlar  99
6. Doldurma ve Kurutma ile Elde Edilen Yerler  106
7. Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar  112
a. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri  113
b. Vakıf Malları  114
c. Kültür, Tabiat Varlıkları ile Koruma ve Sit Alanları  115
d. Özel Mülkiyet Konusu Taşınmazlar  118
C. İhya Yoluyla Kazanılmaya Elverişli Taşınmazlar  119
1. Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar  120
2. Yabani Zeytinliklerin/Deliceliklerin İhya ve Islahı  135
a. Genel Olarak  135
aa. 3402 Sayılı KK’ya Göre Yabani Zeytinliklerin İhyası  141
bb. 3573 Sayılı Kanun Uyarınca Yabani Zeytinliklerin İhyası  141
aaa. Orman Sayılmayan, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Sahalar  147
bbb. Orman Sayılan Sahalardaki Deliceliklerin İhyası  147
III. ZİLYETLİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR  149
A. Genel Olarak  149
B. Malik Sıfatıyla Zilyetlik  150
C. Aralıksız Zilyetlik  159
1. Genel Olarak  159
2. Eklemeli Zilyetlik  163
3. Zilyetliğin Kaybı  164
D. Çekişmesiz Zilyetlik  165
1. Genel Olarak  165
2. Paylı Mülkiyette  168
3. Elbirliği Mülkiyetinde  168
4. Yirmi Yıllık Zilyetlik Süresi  169
a. Genel Olarak  169
b. Eklemeli Zilyetlik  171
c. Yirmi Yıllık Zilyetlik Sürenin Başlangıç Tarihi  173
aa. Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlara İlişkin Yirmi Yıllık Kazanma Süresinin Başlangıç Tarihi  174
bb. İdari Yoldan Oluşan Tapu Kaydının İptal ve Tescilinde Zilyetliğin Tescil Tarihine Göre Belirlenmesi Gerekir  179
d. Zamanaşımının Durması  180
e. Zamanaşımının Kesilmesi  180
E. Taşınmazın Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi Koşulu  181
1. Genel Olarak  181
2. Taşınmazı Tarıma Elverişli Hale Getirme Olarak Kabul Edilen Olgular  184
3. Taşınmazı Tarıma Elverişli Hale Getirme Olarak Kabul Edilmeyen Olgular  184
IV. İMAR PLANINA İLİŞKİN KOŞUL  192
A. Genel Olarak  192
B. İmar Planı İçine Alınma  197
C. Mücavir Alanda Bulunan Taşınmazlar  199
D. Çevre Düzeni Planı  201
E. Mülkiyet Hakkının Kazanıldığı An  202
F. İhya Yoluyla Kazanılacak Taşınmaz Miktarı  204
1. Genel Olarak  204
2. Taşınmazın Sulu, Kuru Ayırımı  208
3. Zilyedin Tercih/Seçimlik Hakkı  223
G. İspat Yükü ve İhya Olgusunun Kanıtlanması  225
1. İspat Yükü ve Deliller  225
2. İhyanın Kanıtlanması  226
3. İhyanın Kanıtlanmasına İlişkin Yargıtay Kararlar  234
İkinci Bölüm
TESCİL DAVASINA İLİŞKİN USUL KURALLARI
I. GENEL OLARAK  271
II. TARAF VE DAVA EHLİYETİ  273
III. DAVACI  275
A. Gerçek Kişiler  276
1. Tek Kişi Mülkiyetinde  276
2. Birlikte Mülkiyet  277
a. Paylı Mülkiyette  277
b. Elbirliği Mülkiyetinde  278
B. Tüzel Kişiler  282
1. Türk Özel Uyruklu Tüzel Kişiler  282
2. Türk Uyruklu Kamu Tüzel Kişileri  282
a. Hazine  283
b. Diğer Kamu Tüzel Kişileri  285
c. Köy Tüzel Kişiliği  287
IV. DAVALI  297
A. Hazine  297
B. Belediyeler  301
C. Köy Tüzel Kişiliği  303
D. Orman Genel Müdürlüğü  306
E. Karayolları Genel Müdürlüğü  308
F. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü  308
G. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  309
H. Vakıflar Genel Müdürlüğü  309
I. Türkiye Elektrik Kurumu  309
V. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ  310
VI. GÖREV VE YETKİ  314
A. Görev  314
B. Yetki  316
1. Genel Olarak Yetki  316
VII. İLANLAR  322
VIII. TESCİLE İTİRAZ DAVASI  328
A. Genel Olarak  328
IX. YARGILAMA GİDERLERİ  335
A. Genel Olarak  335
X. HÜKÜM  345
A. Genel Olarak  345
XI. KANUN YOLLARI  350
A. Kanun Yolu Kavramı  350
1. Olağan Kanun Yolları  352
a. İstinaf Kanun Yolu  352
b. Temyiz  356
c. Kanun Yararına Temyiz  357
B. Karar Düzeltme  357
C. Yargılamanın İadesi  358
İkinci Kitap
İHYADAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE
TESCİL DAVALARI
Birinci Bölüm
İHYADAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
I. GİRİŞ  361
II. TAŞINMAZA İLİŞKİN KOŞULLAR  374
III. ZİLYETLİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR  375
IV. TARIMA ELVERİŞLİ HALE GETİRME  375
V. İMAR PLANINA İLİŞKİN KOŞUL  375
İkinci Bölüm
İHYA OLGUSUNA DAYANILARAK YOLSUZ OLARAK OLUŞTURULAN
TAPU KAYITLARININ İPTAL VE TESCİLİ İÇİN DAVALAR
I. KADASTRO YOLUYLA OLUŞAN TAPU KAYITLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL VE TESCİL DAVALARI  377
A. 9.10.1987 Tarihinden Önce Kadastro Yoluyla Hazine Adına Tespit ve Tescil Edilen Kayıtlar  377
B. 9.10.1987 Tarihinden Sonra Kadastro Yoluyla Oluşturulan Kayıtlar  379
II. GENEL MAHKEME HÜKMÜ İLE OLUŞTURULAN TAPU KAYITLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL VE TESCİL DAVALARI  379
III. İDARİ YOLDAN OLUŞTURULAN TAPU KAYITLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL VE TESCİL DAVALARI  380
IV. TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ TESCİLE İYİNİYETLE DAYANARAK MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI  386
V. İYİNİYETİN KORUNMADIĞI HALLER  406
A. Kamu Mallarında  406
B. Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Mallar  408
C. Kişisel Haklar  409
D. Kanunen Takyidli Taşınmazlar  409
E. Kanun Gereği Yapılan İşlemler  410
VI. KÖTÜNİYETİN KANITLANMASI  411
VII. İYİNİYETLE KAZANMANIN SONUÇLARI  414
Üçüncü Bölüm
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARINA İLİŞKİN USUL KURALLARI
I. GENEL OLARAK  415
II. DAVA VE TARAF EHLİYETİ  416
A. Davacı  416
B. Davalı  417
1. Paylı Mülkiyette  420
2. Elbirliği Mülkiyette  424
III. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ  425
IV. DAVA HAKKININ DEVRİ  426
A. Genel Olarak  426
V. GÖREV VE YETKİ  434
VI. DAVA AÇMA SÜRESİ  434
A. Genel Olarak  434
B. 3402 Sayılı KK’nın Öngördüğü Süreler  435
1. Dava Açma Süresini Öngören 3402 Sayılı KK’nın 12/3’üncü Maddesi  435
2. 3402 Sayılı KK’nın 46/son Fıkrasında Öngörülen Süre  436
3. 3402 Sayılı KK’nın Geçici 4/3. Maddesinde Öngörülen Süre  437
4. Özel Kadastro Halinde Hak Düşürücü Süre  437
C. Hak Düşürücü Süreye Bağlı Davalar  438
1. Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlar  438
D. Genel Mahkeme Hükmüyle Sicilin Değiştirilmesi Durumunda Hak Düşürücü  440
E. Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olmayan Davalar  444
1. Tespitten Sonraki Sebepler  444
2. İdari Yoldan Oluşturulan Tapu Ayıtları  445
3. Genel Mahkeme Hükmü İle Oluşturulan Kayıtlar  446
F. Hüküm  448
G. Yargılama Giderleri  449
H. Kanun Yolları  449
Kaynakça  451
Kavramlar Dizini  453
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020