Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Miktar Teorisi
(Paranın Satınalma Gücü)
Şubat 2018 / 1. Baskı / 408 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

1911 yılından bu yana 106 yıllık geçmişiyle bir temel eser klasiği olduğunu kanıtlamış; modern toplumların ekonomik sistemlerinin oluşturulmasında ve piyasa mekanizmasının çalışmasında karar organlarına yönlendirici olmuş ve kararların isabetli olmasında en büyük payı almış ekonomi başyapıtlarındandır.

Paranın dolaşım hızını, satın alma gücünü ve en iyi istatistik metodunun ekonomilerde uygulanmaya ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koyması bakımından, makro ekonomik modellerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında ekonomilere yön verme rolünü üstlenmiştir.

Güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ve ekonomi alanında yayınlandığı günden beri bir başvuru kaynağı olan bu eserin Türkiye'de ekonomi üzerine eğitim gören tüm öğrencilere, akademisyenlere ve uygulayıcılara faydalı olacağını umut ediyoruz.


Çevirmen Hakkında: Prof. Dr. Şevki ÖZBİLEN, lisansını Academia'da tamamla-dıktan sonra, uzun yıllar Fransa'da yaşamış, Mali Hukuk üzerine Yüksek Lisans ve Doktorasını Bordeaux Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. Türkçe ve Fransızca yayınlanmış akademik ve mesleki kitapları ile çok sayıda bilimsel makalesi mevcuttur. Çevirmen, İngilizce, Fransızca ve Rusça bilmektedir.

Konu Başlıkları
Tanımlar
Değişim Denklemi Bakımından Paranın Satınalma Gücü
Mevduatın Denkleme ve Dolayısıyla Satınalma Gücüne Etkisi
Mevduatın Denkleme ve Dolayısıyla Satınalma Gücüne Etkisi
Satınalma Gücüne Dolaylı Etkiler
Dolaylı Etkiler (Devam–Para Sistemlerinin Satınalma Gücüne Etkisi
Para Miktarının ve Diğer Etkenlerin Satın Alma Gücüne ve Birbirlerine Etkisi
Fiyatların Dağılımı Satın Alma Gücünün Bir Endeksine Gerek Göstermektedir
Satın Alma Gücünün En İyi Endeksi
İstatistikle Gerçekleme Tarihe Genel Bir Bakış
Son Yılların İstatistikleri
Satın Alma Gücünü Daha Değişmez Yapmak Meselesi
Barkod: 9789750247095
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 408
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Çevirenin Önsözü  5
Birinci Baskının Önsözü  9
İkinci Baskının Önsözü  13
Okuyuculara Öneriler  15
PARANIN
SATINALMA GÜCÜ
I. Bölüm
TANIMLAR
&1. Servet ve Değişim  27
&2. Değişilen Mallar  29
&3. Malla Değişilen Paranın Dolaşımı  31
II. Bölüm
DEĞİŞİM DENKLEMİ BAKIMINDAN PARANIN SATINALMA GÜCÜ
&1. Çeşitli Dolaşım Araçları  33
&2. Değişim Denkleminin Matematikle İfadesi  37
&3. Değişim Denkleminin Mekanik İfadesi  42
&4. Değişim Denkleminin Matematikle İfadesi  44
&5. Sonuç ve Örnekler  46
III. Bölüm
MEVDUATIN DENKLEME VE DOLAYISIYLA SATINALMA GÜCÜNE ETKİSİ
&1. Mütedavil Kredinin Sırrı  51
&2. Mütedavil Kredinin Esası  56
&3. Banka Avanslarını Sınırlandıran Etkenler  58
&4. Düzenlenmiş Değişim Denklemi  61
&5. Normal Olarak Mevduat Para Miktarı ile Orantılıdır  63
&6. Özet  65
IV. Bölüm
İNTİKAL DEVRELERİNDE DENKLEMİN VE
SATINALMA GÜCÜNÜN BOZULMASI
&1. Faizin Para Hareketlerine Uymada Gecikmesi  67
&2. Bir Fiyat Yükselişinin Takip Eden Bir Fiyat Yükselmesine Nasıl Sebep Olduğu  69
&3. Denklemi Aksatan Etkilerin Genişliği  71
&4. Fiyat Yükselmesinin Krizle Nasıl Sonuçlandığı  73
&5. Kredi Devresinin Tamamlanması  75
&6. Özet  79
V. Bölüm
SATINALMA GÜCÜNE DOLAYLI ETKİLER
&1. Üretim ve Tüketim Şartlarının Ticarete ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  81
&2. Üreticiyi ve Tüketiciyi Birleştiren Şartların Ticarete ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  83
&3. Şahısların Tasarruflarının Dolaşım Hızına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  84
&4. Ödeme Yöntemlerinin Dolaşım Hızına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  88
&5. Genel Sebeplerin Dolaşım Hızına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  91
VI. Bölüm
DOLAYLI ETKİLER (Devam)
&1. Dış Ticaretin Para Miktarına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  93
&2. Madeni Parayı Eritmenin ve Para Darbının Para Miktarına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  97
&3. Para Üretiminde Kullanılan Madenlerin Üretim ve Tüketiminin Para Miktarına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  99
&4. Bu Etkilerin Mekanik Şekilde Gösterilmesi  102
VII. Bölüm
PARA SİSTEMLERİNİN SATINALMA GÜCÜNE ETKİSİ
&1. Gresham Kanunu  107
&2. Bimetalizmin Hemen Etkisiz Olduğu Durumlar  109
&3. Üretimin Tüketime Erişmesinden Sonra Bimetalizmin Etkisiz Kaldığı Durumlar  114
&4. Limping Standard; Gold-Exchange Standard  117
&5. Fransa’da Bimetalizm  121
&6. Fransız Tecrübesinden Çıkarılacak Dersler  123
&7. Hindistan’da Limping Standard  125
&8. Birleşik Devletlerde Limping Standard  126
&9. Birleşik Devletlerdeki Sistemin Genel Tarifi  128
VIII. Bölüm
PARA MİKTARININ VE DİĞER ETKENLERİN
SATIN ALMA GÜCÜNE VE BİRBİRLERİNE ETKİSİ
&1. Değişim Denklemi Nedensel Zincirleme İfade Etmez  133
&2. Parada(P) bir Değişikliğin Sonuçları. Nedensel Anlamda Miktar Teorisi  134
&3. Geçiş Devrelerinde Miktar Teorisi Tamamen Doğru Değildir  139
&4. Paraya(P) Oranla Mevduatta(P’) bir Değişikliğin Sonuçları  141
&5. Dolaşım Hızında (VV’) Değişikliklerin Sonuçları  143
&6. Ticaret Hacminde Değişikliklerin Sonuçları  144
&7. Fiyat Seviyesine Hem Sebep Hem de Sonuç Olarak Bakılabilir mi?  147
&8. Ayrı Maddelere Ait Fiyatları Meydana Getiren Sebeplerin Fiyat Seviyesini Meydana Getiren Sebeplerden Ayırt Edilmesi  150
&9. Özet  155
IX Bölüm
FİYATLARIN DAĞILIMI SATIN ALMA GÜCÜNÜN
BİR ENDEKSİNE GEREK GÖSTERMEKTEDİR
&1. Fiyatların Bazıları Fiyat Hareketlerine Hemen Uymazlar  157
&2. Şu Halde Başka Fiyatların bu Hareketlere Fazlasıyla Uymaları Gerekir  162
&3. Değişim Denkleminde Sağ Tarafın PM den PT ye Değişmesi  164
&4. Özet  166
X. Bölüm
SATIN ALMA GÜCÜNÜN EN İYİ ENDEKSİ
&1. Endekslerin Şekilleri  167
&2. Endekslerin Çeşitli Amaçları  171
&3. Vadeli Ödemelere Esas Olmak Üzere Bir Endeks  174
&4. Vadeli Ödemelerin Tam Bir Değişim Esasına Dayanması  180
&5. Nedensel Sınırlar  185
&6. Özet  190
XI. Bölüm
İSTATİSTİKLE GERÇEKLEME TARİHE GENEL BİR BAKIŞ
&1. Son Bin Yıl  193
&2. Son Dört Yıl  195
&3. 19. Yüzyıl  196
&4. 19. Yüzyılda Beş Fiyat Hareketi  198
&5. Geçmişe Bakış  203
&6. Geleceğe Bakış  203
&7. Kağıt Para  205
&8. Fransa’da Kağıt Para  207
&9. İngiltere’de Kağıt Para  208
&10. 19. Avusturya’da Kağıt Para  209
&11. Amerika’nın İlk Kağıt Paraları  210
&12. “Greenback”ler  211
&13. “Greenback”lere Güven  214
&14. Konfederasyon Kağıt Parası  215
&15. Mevduat ve Krizler  217
&16. Özel Nitelikteki Krizler  219
&17. Mevduatın Dolaşım Hızı ve Krizler  220
&18. Özet  223
XII. Bölüm
SON YILLARIN İSTATİSTİKLERİ
&1. Profesör Kemmerer’in İstatistikleri, 1879-1908  225
&2. MM’nün yeni Tahminleri, 1896-1909  228
&3. MV ve V’nün Yeni Tahminleri 1896-1909  230
&4. MV ve V’nin Yeni Tahminleri 1896-1909  232
&5. T ve P’nin Yeni Tahminleri, 1896-1909  236
&6. P’nin Doğrudan Doğruya ve Dolaylı Hesabı  238
&7. Çelişkilerin Düzeltilmesi  242
&8. Son Sonuçlar  247
&9. Fiyatları Yükselten Sebeplerin Nispi Önemi  249
&10. Gümrük Tarifeleri vs. gibi Geçmişteki Sebeplerin Etkileri  252
&11. XII. Bölümün Sonuçları ve İkincil Derecedeki Sonuçları  255
XIII. Bölüm
SATIN ALMA GÜCÜNÜ DAHA DEĞİŞMEZ YAPMAK MESELESİ
&1. Para Islahatı Meselesi  259
&2. Çözüm Olarak Bimetalizm  261
&3. Teklif Edilen Başka Çözümler  265
&4. Tablo Standardı (Tabular standardı)  268
&5. Yazarın Teklifi  271
&6. Özet ve Sonuç  278
EKLER
II. BÖLÜMÜN EK AÇIKLAMALARI
&1. (II. Bölüm, &3) Ortalama Kavramı  283
&2. (II Bölüm, &5) Dolaşım Hızı Kavramı  286
&3.(II. Bölüm, &5) p’ ve Q’ ve pQ “Dizileri”  288
&4. (II. Bölüm, &5) E, M ve V “Dizileri”  290
&5. (II. Bölüm, &5) Dolaşım Hızının Sikke-Geçiş Kavramı ve Devir Zamanı Kavramı  294
&6. (II. Bölüm, &5) Değişim Denkleminin Matematik ile İfadesi  295
&7. (III. Bölüm, &5) M ve V ile doğru ve Q ile ters olarak değişmesi için P nin Belirli Şekilde bir Ortalama Olması Gerektir  295
III. BÖLÜM
&1. (III. Bölüm, &2) k ve r “Dizileri”  297
&2. (III. Bölüm, &4) Değişim Denkleminin ve Mevduatın Matematik İfadesi  298
V. BÖLÜM EKLERİ
&1. (V. Bölüm, &5) Vadeli Satışların Değişim Denklemine Etkisi  299
VI. BÖLÜMÜN EK AÇIKLAMALARI
&1. (VI. Bölüm, &1) Uluslararası Ticaretin Değişim Denkleminde Yapılmasını Gerektirdiği Değişiklik  301
VII BÖLÜMÜN EKLERİ
&1. (VII. Bölüm, &2) Paranın İkameleri Başka İkameler Gibi Değildir  304
&2. (VII Bölüm, &2) Bimetalizmin Mümkün Olduğu Oranların Sınırları  305
VIII. BÖLÜMÜN EKLERİ
&1. (VIII. Bölüm, &6) Yale Üniversitesinde Devir İstatistikleri  307
&2. (VIII. Bölüm, &8) Dört Tip Malın Karşılaştırılması  309
X. BÖLÜMÜN EKLERİ
&1. Fiyat Endeksinin Her Şekli Miktar Endeksinin Korelatif bir Şeklini İfade Eder  312
&2. Fiyat Endeksleri, Miktar Endeksleri gibi Antitezli Eşdeğerler Şeklinde Ortaya Çıkmaktadır  316
&3. p lerin ve Q lerin Genel Anlamları  317
&4. Tablodaki Sütun Başlıklarını Teşkil Eden 44 Formülün Gözden Geçirilmesi  318
&5. Tablodaki Satır Başlıklarını Teşkil Eden 8 Denemenin Tekrar Gözden Geçirilmesi  324
&6. Tablonun İç Tarafı: Özellikle 11. Sütun  331
&8. Nedensellik Gereği Medyan’ın Tercih Edilmesinin Nedenleri  345
&9. Açıklamalar  348
XII. BÖLÜMÜN EKLERİ
&1. (XII. Bölüm, &1) Prof. Kemmerer’in Hesaplamaları  350
&2. (XII. Bölüm, &2) M yi Hesaplamanın Yöntemi  352
&3. (XII. Bölüm, &2) M’ yü Hesaplamanın Yöntemi  353
&4. (XII. Bölüm, &3) 1896 ve 1909 İçin M’V’ nü Hesaplama Yöntemi  359
&5. (XII. Bölüm, &3) 1897-1908 İçin M’V’ Hesaplama Yöntemi  363
&6. (XII. Bölüm, &4) V yi Hesaplamanın Genel Pratik Yöntemi  365
&7. (XII. Bölüm &4) 1896 ve 1909 Yıllarına ait V yi Hesaplamak İçin Formülün Uygulaması  374
&8. (XII. Bölüm, &4) 1897 -1908 Yılları İçin V Değerinin Enterpolasyonu  387
&9. (VII. Bölüm, &7) T yi Hesaplamanın Yöntemi  389
&10. (XII. Bölüm, &5) P yi Hesaplamanın Yöntemi  396
&11. (XII. Bölüm, &7) M, M', V, V', P, T nin Hesaplanan Değerlerinin Karşılıklı Düzeltilmesi  398
&12. (XII. Bölüm, &17) Peşin ve Vadeli İşlemler. Kinley’in Tahminleriyle Karşılaştırma  400
&13. İkinci Baskıya Ek  401
 


Harika Süklün
Haziran 2020
22.00 TL
Sepete Ekle
Sabri Öz ...
Haziran 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
Mert Ural ...
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Erkan Kılıçer ...
Haziran 2020
29.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Çevirenin Önsözü  5
Birinci Baskının Önsözü  9
İkinci Baskının Önsözü  13
Okuyuculara Öneriler  15
PARANIN
SATINALMA GÜCÜ
I. Bölüm
TANIMLAR
&1. Servet ve Değişim  27
&2. Değişilen Mallar  29
&3. Malla Değişilen Paranın Dolaşımı  31
II. Bölüm
DEĞİŞİM DENKLEMİ BAKIMINDAN PARANIN SATINALMA GÜCÜ
&1. Çeşitli Dolaşım Araçları  33
&2. Değişim Denkleminin Matematikle İfadesi  37
&3. Değişim Denkleminin Mekanik İfadesi  42
&4. Değişim Denkleminin Matematikle İfadesi  44
&5. Sonuç ve Örnekler  46
III. Bölüm
MEVDUATIN DENKLEME VE DOLAYISIYLA SATINALMA GÜCÜNE ETKİSİ
&1. Mütedavil Kredinin Sırrı  51
&2. Mütedavil Kredinin Esası  56
&3. Banka Avanslarını Sınırlandıran Etkenler  58
&4. Düzenlenmiş Değişim Denklemi  61
&5. Normal Olarak Mevduat Para Miktarı ile Orantılıdır  63
&6. Özet  65
IV. Bölüm
İNTİKAL DEVRELERİNDE DENKLEMİN VE
SATINALMA GÜCÜNÜN BOZULMASI
&1. Faizin Para Hareketlerine Uymada Gecikmesi  67
&2. Bir Fiyat Yükselişinin Takip Eden Bir Fiyat Yükselmesine Nasıl Sebep Olduğu  69
&3. Denklemi Aksatan Etkilerin Genişliği  71
&4. Fiyat Yükselmesinin Krizle Nasıl Sonuçlandığı  73
&5. Kredi Devresinin Tamamlanması  75
&6. Özet  79
V. Bölüm
SATINALMA GÜCÜNE DOLAYLI ETKİLER
&1. Üretim ve Tüketim Şartlarının Ticarete ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  81
&2. Üreticiyi ve Tüketiciyi Birleştiren Şartların Ticarete ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  83
&3. Şahısların Tasarruflarının Dolaşım Hızına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  84
&4. Ödeme Yöntemlerinin Dolaşım Hızına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  88
&5. Genel Sebeplerin Dolaşım Hızına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  91
VI. Bölüm
DOLAYLI ETKİLER (Devam)
&1. Dış Ticaretin Para Miktarına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  93
&2. Madeni Parayı Eritmenin ve Para Darbının Para Miktarına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  97
&3. Para Üretiminde Kullanılan Madenlerin Üretim ve Tüketiminin Para Miktarına ve Dolayısıyla Fiyatlara Etkisi  99
&4. Bu Etkilerin Mekanik Şekilde Gösterilmesi  102
VII. Bölüm
PARA SİSTEMLERİNİN SATINALMA GÜCÜNE ETKİSİ
&1. Gresham Kanunu  107
&2. Bimetalizmin Hemen Etkisiz Olduğu Durumlar  109
&3. Üretimin Tüketime Erişmesinden Sonra Bimetalizmin Etkisiz Kaldığı Durumlar  114
&4. Limping Standard; Gold-Exchange Standard  117
&5. Fransa’da Bimetalizm  121
&6. Fransız Tecrübesinden Çıkarılacak Dersler  123
&7. Hindistan’da Limping Standard  125
&8. Birleşik Devletlerde Limping Standard  126
&9. Birleşik Devletlerdeki Sistemin Genel Tarifi  128
VIII. Bölüm
PARA MİKTARININ VE DİĞER ETKENLERİN
SATIN ALMA GÜCÜNE VE BİRBİRLERİNE ETKİSİ
&1. Değişim Denklemi Nedensel Zincirleme İfade Etmez  133
&2. Parada(P) bir Değişikliğin Sonuçları. Nedensel Anlamda Miktar Teorisi  134
&3. Geçiş Devrelerinde Miktar Teorisi Tamamen Doğru Değildir  139
&4. Paraya(P) Oranla Mevduatta(P’) bir Değişikliğin Sonuçları  141
&5. Dolaşım Hızında (VV’) Değişikliklerin Sonuçları  143
&6. Ticaret Hacminde Değişikliklerin Sonuçları  144
&7. Fiyat Seviyesine Hem Sebep Hem de Sonuç Olarak Bakılabilir mi?  147
&8. Ayrı Maddelere Ait Fiyatları Meydana Getiren Sebeplerin Fiyat Seviyesini Meydana Getiren Sebeplerden Ayırt Edilmesi  150
&9. Özet  155
IX Bölüm
FİYATLARIN DAĞILIMI SATIN ALMA GÜCÜNÜN
BİR ENDEKSİNE GEREK GÖSTERMEKTEDİR
&1. Fiyatların Bazıları Fiyat Hareketlerine Hemen Uymazlar  157
&2. Şu Halde Başka Fiyatların bu Hareketlere Fazlasıyla Uymaları Gerekir  162
&3. Değişim Denkleminde Sağ Tarafın PM den PT ye Değişmesi  164
&4. Özet  166
X. Bölüm
SATIN ALMA GÜCÜNÜN EN İYİ ENDEKSİ
&1. Endekslerin Şekilleri  167
&2. Endekslerin Çeşitli Amaçları  171
&3. Vadeli Ödemelere Esas Olmak Üzere Bir Endeks  174
&4. Vadeli Ödemelerin Tam Bir Değişim Esasına Dayanması  180
&5. Nedensel Sınırlar  185
&6. Özet  190
XI. Bölüm
İSTATİSTİKLE GERÇEKLEME TARİHE GENEL BİR BAKIŞ
&1. Son Bin Yıl  193
&2. Son Dört Yıl  195
&3. 19. Yüzyıl  196
&4. 19. Yüzyılda Beş Fiyat Hareketi  198
&5. Geçmişe Bakış  203
&6. Geleceğe Bakış  203
&7. Kağıt Para  205
&8. Fransa’da Kağıt Para  207
&9. İngiltere’de Kağıt Para  208
&10. 19. Avusturya’da Kağıt Para  209
&11. Amerika’nın İlk Kağıt Paraları  210
&12. “Greenback”ler  211
&13. “Greenback”lere Güven  214
&14. Konfederasyon Kağıt Parası  215
&15. Mevduat ve Krizler  217
&16. Özel Nitelikteki Krizler  219
&17. Mevduatın Dolaşım Hızı ve Krizler  220
&18. Özet  223
XII. Bölüm
SON YILLARIN İSTATİSTİKLERİ
&1. Profesör Kemmerer’in İstatistikleri, 1879-1908  225
&2. MM’nün yeni Tahminleri, 1896-1909  228
&3. MV ve V’nün Yeni Tahminleri 1896-1909  230
&4. MV ve V’nin Yeni Tahminleri 1896-1909  232
&5. T ve P’nin Yeni Tahminleri, 1896-1909  236
&6. P’nin Doğrudan Doğruya ve Dolaylı Hesabı  238
&7. Çelişkilerin Düzeltilmesi  242
&8. Son Sonuçlar  247
&9. Fiyatları Yükselten Sebeplerin Nispi Önemi  249
&10. Gümrük Tarifeleri vs. gibi Geçmişteki Sebeplerin Etkileri  252
&11. XII. Bölümün Sonuçları ve İkincil Derecedeki Sonuçları  255
XIII. Bölüm
SATIN ALMA GÜCÜNÜ DAHA DEĞİŞMEZ YAPMAK MESELESİ
&1. Para Islahatı Meselesi  259
&2. Çözüm Olarak Bimetalizm  261
&3. Teklif Edilen Başka Çözümler  265
&4. Tablo Standardı (Tabular standardı)  268
&5. Yazarın Teklifi  271
&6. Özet ve Sonuç  278
EKLER
II. BÖLÜMÜN EK AÇIKLAMALARI
&1. (II. Bölüm, &3) Ortalama Kavramı  283
&2. (II Bölüm, &5) Dolaşım Hızı Kavramı  286
&3.(II. Bölüm, &5) p’ ve Q’ ve pQ “Dizileri”  288
&4. (II. Bölüm, &5) E, M ve V “Dizileri”  290
&5. (II. Bölüm, &5) Dolaşım Hızının Sikke-Geçiş Kavramı ve Devir Zamanı Kavramı  294
&6. (II. Bölüm, &5) Değişim Denkleminin Matematik ile İfadesi  295
&7. (III. Bölüm, &5) M ve V ile doğru ve Q ile ters olarak değişmesi için P nin Belirli Şekilde bir Ortalama Olması Gerektir  295
III. BÖLÜM
&1. (III. Bölüm, &2) k ve r “Dizileri”  297
&2. (III. Bölüm, &4) Değişim Denkleminin ve Mevduatın Matematik İfadesi  298
V. BÖLÜM EKLERİ
&1. (V. Bölüm, &5) Vadeli Satışların Değişim Denklemine Etkisi  299
VI. BÖLÜMÜN EK AÇIKLAMALARI
&1. (VI. Bölüm, &1) Uluslararası Ticaretin Değişim Denkleminde Yapılmasını Gerektirdiği Değişiklik  301
VII BÖLÜMÜN EKLERİ
&1. (VII. Bölüm, &2) Paranın İkameleri Başka İkameler Gibi Değildir  304
&2. (VII Bölüm, &2) Bimetalizmin Mümkün Olduğu Oranların Sınırları  305
VIII. BÖLÜMÜN EKLERİ
&1. (VIII. Bölüm, &6) Yale Üniversitesinde Devir İstatistikleri  307
&2. (VIII. Bölüm, &8) Dört Tip Malın Karşılaştırılması  309
X. BÖLÜMÜN EKLERİ
&1. Fiyat Endeksinin Her Şekli Miktar Endeksinin Korelatif bir Şeklini İfade Eder  312
&2. Fiyat Endeksleri, Miktar Endeksleri gibi Antitezli Eşdeğerler Şeklinde Ortaya Çıkmaktadır  316
&3. p lerin ve Q lerin Genel Anlamları  317
&4. Tablodaki Sütun Başlıklarını Teşkil Eden 44 Formülün Gözden Geçirilmesi  318
&5. Tablodaki Satır Başlıklarını Teşkil Eden 8 Denemenin Tekrar Gözden Geçirilmesi  324
&6. Tablonun İç Tarafı: Özellikle 11. Sütun  331
&8. Nedensellik Gereği Medyan’ın Tercih Edilmesinin Nedenleri  345
&9. Açıklamalar  348
XII. BÖLÜMÜN EKLERİ
&1. (XII. Bölüm, &1) Prof. Kemmerer’in Hesaplamaları  350
&2. (XII. Bölüm, &2) M yi Hesaplamanın Yöntemi  352
&3. (XII. Bölüm, &2) M’ yü Hesaplamanın Yöntemi  353
&4. (XII. Bölüm, &3) 1896 ve 1909 İçin M’V’ nü Hesaplama Yöntemi  359
&5. (XII. Bölüm, &3) 1897-1908 İçin M’V’ Hesaplama Yöntemi  363
&6. (XII. Bölüm, &4) V yi Hesaplamanın Genel Pratik Yöntemi  365
&7. (XII. Bölüm &4) 1896 ve 1909 Yıllarına ait V yi Hesaplamak İçin Formülün Uygulaması  374
&8. (XII. Bölüm, &4) 1897 -1908 Yılları İçin V Değerinin Enterpolasyonu  387
&9. (VII. Bölüm, &7) T yi Hesaplamanın Yöntemi  389
&10. (XII. Bölüm, &5) P yi Hesaplamanın Yöntemi  396
&11. (XII. Bölüm, &7) M, M', V, V', P, T nin Hesaplanan Değerlerinin Karşılıklı Düzeltilmesi  398
&12. (XII. Bölüm, &17) Peşin ve Vadeli İşlemler. Kinley’in Tahminleriyle Karşılaştırma  400
&13. İkinci Baskıya Ek  401
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020