Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sağlık Hukukunda Uzlaşma
Eylül 2017 / 1. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 78.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yirminci yüzyılın başlarında uzlaşma kurumu, sadece küçük çaplı hukuki uyuşmazlıkların çözümünde kullanılmakta iken günümüzde artık birçok hukuk alanında uyuşmazlığın boyutu ve türü ne olursa olsun kullanılabilmektedir. Özellikle sağlık hizmetleri, doğası gereği tıbbi uyuşmazlıkların yaşanabileceği bir sahadır. Modern tıp gelişip daha karmaşık bir hal aldıkça bu durum ve koşullara göre hasta, hekim veya sağlık kurumları ile çeşitli hukuki uyuşmazlıklar da ortaya çıkabilmektedir.

Bu çalışma ile amaçlanan, uzlaşma kurumunun hukuki ve felsefi altyapısından bahsederek, Türkiye'deki sağlık hukukunda çok yeni bir uygulama olan uzlaşma kurumuna yönelik öneriler sunmaktır. Bu kapsamda, araştırmanın konusunu oluşturan sağlık hukukunda uzlaşma kurumuna ilişkin hukuki bilgiler, sağlık çalışanları ve sağlık hizmetleri açısından tanımlayıcı olarak ele alınmıştır. Dünyadaki çeşitli ülkelerde yer alan sağlık hukukunda uzlaşma uygulama örnekleri istatistikî ve tanımlayıcı olarak açıklanmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu çalışmada uzlaşma kurumu, bünyesinde arabuluculuk ve uzlaştırma kavramlarını da içine alan bir üst kavram olarak işlenmiştir.

Türkiye'de sadece sağlık hizmetlerine yönelik hazırlanmış arabuluculuk ve uzlaştırma ile ilgili özel bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum beraberinde uzlaşma kurumunun Türk sağlık hukukunda etkili bir şekilde uygulanma sorununu gündeme getirebilir. Çünkü güvene dayalı hasta – hekim ilişkisini geliştirmek, yargılamadaki iş yükünü azaltmak, tıbbi uyuşmazlıkların kısa sürede çözümünü sağlamak ve sağlık hizmeti esnasında mağdurun uğradığı zararı hızlı bir şekilde karşılamak bakımından uzlaşma kurumunun Türk sağlık hukuku ve sağlık hizmetlerinde uygulanması önemlidir.

Konu Başlıkları
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
Sağlık Hukukunda Uzlaştırma ve Arabuluculuk Kurumları
Dünya'da Sağlık Hukukunda Uzlaşma Örnekleri
Türkiye Sağlık Hukukunda Uzlaşma Kurumu İçin Öneriler
Barkod: 9789750244131
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller ve Tablolar Listesi  11
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
1. UYUŞMAZLIK VE ANLAŞMAZLIK KAVRAMLARI  17
2. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  19
2.1. Tanımı ve Özellikleri  19
2.2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları  22
2.2.1. Müzakere (Negotiation)  25
2.2.2. Arabuluculuk (Mediation)  25
2.2.3. Kısa Duruşma (Mini Trial)  26
2.2.4. Tarafsız Ön Değerlendirme (Early Neutraluation)  26
2.2.5. Vakıaların Saptanması (Fact Finding)  27
2.2.6. Kısa Jüri Yargılanması (Summary Jury Trial)  28
2.2.7. İtiraf Pazarlığı (Plea Bargaining)  28
2.2.8. Yargıç Kiralama (Rent a Judge)  29
2.2.9. Tahkim (Arbitration)  30
2.2.10. Arabuluculuk–Tahkim (Mediation– Arbitration; Med–Arb)  31
2.2.11. Uzlaştırma  31
3. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU OLARAK UZLAŞTIRMA KURUMU  32
3.1. Uzlaşma, Uzlaştırma ve Arabuluculuk Kavramları  32
3.1.1. Uzlaşma ve Uzlaştırma Kavramları  33
3.1.2. Uzlaşma ve Arabuluculuk Kavramları  37
3.1.3. Uzlaştırma ve Arabuluculuk Kavramları  39
3.2. Uzlaştırmanın Amacı  41
3.3. Uzlaştırma Kavramı ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi ile Olan İlişkisi  44
3.4. Uzlaştırmanın Tarihsel Kökeni ve Gelişimi  45
3.5. Uzlaştırma Kurumunun Hukuki Altyapısı  50
3.6. Uzlaştırmanın Genel Esasları ve Uzlaştırma Hizmetinin Kurumsal Yapısı  52
3.7. Uzlaştırma Kurumunun Faydaları  58
3.7.1. Mağdur Açısından Faydaları  59
3.7.2. Fail Açısından Faydaları  63
3.7.3. Toplum Açısından Faydaları  66
3.7.4. Ceza Yargılaması Açısından Faydaları  68
3.8. Uzlaştırmaya Egemen Olan Temel Prensipler  69
3.8.1. Tarafsızlık ve Bağımsızlık  69
3.8.2. Özgür İradeye Dayalı Gönüllülük  69
3.8.3. Gizlilik  71
3.9. Uzlaştırma Teklifi ve Zamanı  73
3.10. Uzlaştırmanın Hukuki Sonucu  75
3.11. Uzlaştırma Kurumunun Türk Hukuk Sistemindeki Yeri  76
3.11.1. Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Korunması ve Uzlaştırma Kurumu  83
3.11.2. Klasik Ceza Muhakemesindeki Aksaklıklar ve Onarıcı Adalete Duyulan İhtiyaç  87
3.11.3. Türkiye Genelinde Uzlaştırma Kurumu Hakkında Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Durum Analizi  98
3.12. Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  107
3.13. Uzlaştırma Kurumunun Şikâyet, Şikâyetten Vazgeçme ve Önödeme ile Olan İlişkisi  113
3.13.1. Şikâyet ile Olan İlişkisi  113
3.13.2. Şikâyetten Feragat – Vazgeçme ile Olan İlişkisi  116
3.13.3. Önödeme ile Olan İlişkisi  118
4. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU OLARAK ARABULUCULUK KURUMU  118
4.1. Arabuluculuk Kavramı  119
4.2. Arabuluculuğun Amacı  120
4.3. Arabuluculuğun Tarihsel Gelişimi  121
4.4. Arabuluculuk Kurumunun Hukuki Sonuçları  124
4.5. Arabuluculuğun Temel İlkeleri  125
4.5.1. Tarafsızlık  125
4.5.2. Gönüllülük  126
4.5.3. İradilik  126
4.5.4. Eşitlik  128
4.5.5. Gizlilik  128
4.6. Arabuluculuğun Yararları  130
4.6.1. Zamandan Tasarruf  130
4.6.2. Masraftan Tasarruf  130
4.6.3. Tarafların Kendilerini Daha İyi İfade Edecek Ortamın Sağlanması  131
4.6.4. Kontrolün Taraflarda Olması ve İyi İlişkilerin Korunması  131
4.6.5. Gizliliğin Korunabilmesi  131
4.6.6. Tarafların Tatminine Önem Verilmesi  132
4.7. Arabuluculuğun Konusu ve Arabuluculuğa Uygun Haller  132
4.8. İyi Bir Arabulucuda Olması Gereken Temel Özellikler  133
4.9. Arabuluculuğun Gelişmesinin Önündeki Engeller  134
4.10. Arabuluculuk Kurumu ile İlgili Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler  134
İkinci Bölüm
SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA VE ARABULUCULUK KURUMLARI
1. SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYUŞMAZLIK  137
2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE UZLAŞMANIN İDARE HUKUKUNDAKİ YERİ  141
2.1. Sağlık Kamu Hizmeti Kavramı  142
2.2. Sağlık Alanında İdari Faaliyetlerden Doğan Sorumluluk  142
2.3. İdari Sağlık Hizmetlerinde Uzlaşma Kurumu  145
3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYUŞMAZLIĞIN ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI  152
3.1. Ceza Hukuku Alanında Meydana Gelen Uyuşmazlık  158
3.1.1. Uzlaştırmacı Seçimi  164
3.1.2. Sağlık Hukuku Açısından Uzlaştırma Şartları  169
3.1.3. Sağlık Hizmetlerinde Şikâyet ve Uzlaştırma Kurumlarının Taksirle Yaralama Suçu Açısından İlişkisi  176
3.2. Özel Hukuk Alanında Meydana Gelen Uyuşmazlık  185
3.2.1. Sağlık Hizmeti ile İlgili Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kurumunun Rolü ve Etkileri  186
4. TIBBİ HATA VE UZLAŞMA  188
4.1. Tıbbi Hatadan Doğan Davalarında Uzlaşma Kurumunun Rolü  190
4.2. Tıbbi Hatanın Açıklanması  196
4.3. Defansif (Çekinik) Tıp Uygulamaları ve Uzlaşma  204
4.3.1. Pozitif Defansif Tıp Uygulamasında Cezai Sorumluluk ve Uzlaşma  205
4.3.2. Negatif Defansif Tıp Uygulamasında Cezai Sorumluluk ve Uzlaşma  206
4.3.3. Defansif Tıp Uygulamasında Hukuki Sorumluluk ve Arabuluculuk Kurumu  208
5. HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ AÇISINDAN UZLAŞMA  210
5.1. Hasta – Hekim İlişkisinin Önemi  211
5.2. Hasta – Hekim İlişkisinde Güven Unsuru  212
5.3. Hasta – Hekim İlişkisinde Hukuki Uyuşmazlık ve Çözüm Yolları  212
5.3.1. Çözüm Yolu Olarak Uzlaşma Kurumu  214
5.3.2. Çözüm Yolu Olarak Özür Dileme  217
6. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN UZLAŞMA  221
6.1. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi  222
6.2. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği  225
7. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI VE UZLAŞMA  227
7.1. Sorumluluk Sigortası Kavramı  227
7.2. Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası  228
7.3. Hekime Yönelik Dava Açılmaksızın Tazminat Ödeme Durumu  230
8. TIBBİ MÜDAHALELERDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE UZLAŞMA  232
8.1. Tıbbi Müdahaleler ve Tüketici İşlemi  233
8.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Sağlık Hizmetinin Sağlanması ve Uzlaşma Kurumu  234
Üçüncü Bölüm
DÜNYA’DA SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA ÖRNEKLERİ
1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA  240
1.1. Sağlık Hukuku Alanında Uzlaşma Kurumunun Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanması  246
1.2. Washington Eyalet Kanununa Göre Tıbbi Uyuşmazlıklarda Uzlaşma  264
1.3. Wisconsin Eyalet Kanunu’na Göre Tıbbi Uyuşmazlıklarda Uzlaşma  268
1.4. California Eyalet Kanunu’na Göre Tıbbi Uyuşmazlıklarda Uzlaşma  269
2. ÇİN SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA  272
2.1. Sağlık Hukuku Alanında Uzlaşma Kurumunun Çin’de Uygulanması  274
3. FRANSA SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA  278
3.1. Sağlık Hukuku Alanında Uzlaşma Kurumunun Fransa’da Uygulanması  282
4. FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA  285
4.1. Sağlık Hukuku Alanında Uzlaşma Kurumunun Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Uygulanması  291
5. JAPONYA SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA  293
5.1. Sağlık Hukuku Alanında Uzlaşma Kurumunun Japonya’da Uygulanması  296
Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA KURUMU İÇİN ÖNERİLER
1. ÇALIŞMADA İNCELENEN UZLAŞMA KURUMU  306
2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE UZLAŞMA KURUMU’NUN OLABİLECEK FAYDALARI  307
3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE UZLAŞMA KURUMU’NUN OLABİLECEK SAKINCALARI  309
4. SAĞLIK HUKUKU’NDA UZLAŞMA KURUMU İÇİN ÖNERİLER  311
Sonuç  325
Kaynakça  335
Kavramlar Dizini  383
 


Pakize Pelin Özşahinli (Av. Arb.) ...
Mart 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
Timuçin Köprülü
Mart 2020
49.00 TL
Sepete Ekle
Olgun Değirmenci ...
Mart 2020
68.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller ve Tablolar Listesi  11
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
1. UYUŞMAZLIK VE ANLAŞMAZLIK KAVRAMLARI  17
2. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  19
2.1. Tanımı ve Özellikleri  19
2.2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları  22
2.2.1. Müzakere (Negotiation)  25
2.2.2. Arabuluculuk (Mediation)  25
2.2.3. Kısa Duruşma (Mini Trial)  26
2.2.4. Tarafsız Ön Değerlendirme (Early Neutraluation)  26
2.2.5. Vakıaların Saptanması (Fact Finding)  27
2.2.6. Kısa Jüri Yargılanması (Summary Jury Trial)  28
2.2.7. İtiraf Pazarlığı (Plea Bargaining)  28
2.2.8. Yargıç Kiralama (Rent a Judge)  29
2.2.9. Tahkim (Arbitration)  30
2.2.10. Arabuluculuk–Tahkim (Mediation– Arbitration; Med–Arb)  31
2.2.11. Uzlaştırma  31
3. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU OLARAK UZLAŞTIRMA KURUMU  32
3.1. Uzlaşma, Uzlaştırma ve Arabuluculuk Kavramları  32
3.1.1. Uzlaşma ve Uzlaştırma Kavramları  33
3.1.2. Uzlaşma ve Arabuluculuk Kavramları  37
3.1.3. Uzlaştırma ve Arabuluculuk Kavramları  39
3.2. Uzlaştırmanın Amacı  41
3.3. Uzlaştırma Kavramı ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi ile Olan İlişkisi  44
3.4. Uzlaştırmanın Tarihsel Kökeni ve Gelişimi  45
3.5. Uzlaştırma Kurumunun Hukuki Altyapısı  50
3.6. Uzlaştırmanın Genel Esasları ve Uzlaştırma Hizmetinin Kurumsal Yapısı  52
3.7. Uzlaştırma Kurumunun Faydaları  58
3.7.1. Mağdur Açısından Faydaları  59
3.7.2. Fail Açısından Faydaları  63
3.7.3. Toplum Açısından Faydaları  66
3.7.4. Ceza Yargılaması Açısından Faydaları  68
3.8. Uzlaştırmaya Egemen Olan Temel Prensipler  69
3.8.1. Tarafsızlık ve Bağımsızlık  69
3.8.2. Özgür İradeye Dayalı Gönüllülük  69
3.8.3. Gizlilik  71
3.9. Uzlaştırma Teklifi ve Zamanı  73
3.10. Uzlaştırmanın Hukuki Sonucu  75
3.11. Uzlaştırma Kurumunun Türk Hukuk Sistemindeki Yeri  76
3.11.1. Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Korunması ve Uzlaştırma Kurumu  83
3.11.2. Klasik Ceza Muhakemesindeki Aksaklıklar ve Onarıcı Adalete Duyulan İhtiyaç  87
3.11.3. Türkiye Genelinde Uzlaştırma Kurumu Hakkında Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Durum Analizi  98
3.12. Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  107
3.13. Uzlaştırma Kurumunun Şikâyet, Şikâyetten Vazgeçme ve Önödeme ile Olan İlişkisi  113
3.13.1. Şikâyet ile Olan İlişkisi  113
3.13.2. Şikâyetten Feragat – Vazgeçme ile Olan İlişkisi  116
3.13.3. Önödeme ile Olan İlişkisi  118
4. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU OLARAK ARABULUCULUK KURUMU  118
4.1. Arabuluculuk Kavramı  119
4.2. Arabuluculuğun Amacı  120
4.3. Arabuluculuğun Tarihsel Gelişimi  121
4.4. Arabuluculuk Kurumunun Hukuki Sonuçları  124
4.5. Arabuluculuğun Temel İlkeleri  125
4.5.1. Tarafsızlık  125
4.5.2. Gönüllülük  126
4.5.3. İradilik  126
4.5.4. Eşitlik  128
4.5.5. Gizlilik  128
4.6. Arabuluculuğun Yararları  130
4.6.1. Zamandan Tasarruf  130
4.6.2. Masraftan Tasarruf  130
4.6.3. Tarafların Kendilerini Daha İyi İfade Edecek Ortamın Sağlanması  131
4.6.4. Kontrolün Taraflarda Olması ve İyi İlişkilerin Korunması  131
4.6.5. Gizliliğin Korunabilmesi  131
4.6.6. Tarafların Tatminine Önem Verilmesi  132
4.7. Arabuluculuğun Konusu ve Arabuluculuğa Uygun Haller  132
4.8. İyi Bir Arabulucuda Olması Gereken Temel Özellikler  133
4.9. Arabuluculuğun Gelişmesinin Önündeki Engeller  134
4.10. Arabuluculuk Kurumu ile İlgili Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler  134
İkinci Bölüm
SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA VE ARABULUCULUK KURUMLARI
1. SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYUŞMAZLIK  137
2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE UZLAŞMANIN İDARE HUKUKUNDAKİ YERİ  141
2.1. Sağlık Kamu Hizmeti Kavramı  142
2.2. Sağlık Alanında İdari Faaliyetlerden Doğan Sorumluluk  142
2.3. İdari Sağlık Hizmetlerinde Uzlaşma Kurumu  145
3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYUŞMAZLIĞIN ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI  152
3.1. Ceza Hukuku Alanında Meydana Gelen Uyuşmazlık  158
3.1.1. Uzlaştırmacı Seçimi  164
3.1.2. Sağlık Hukuku Açısından Uzlaştırma Şartları  169
3.1.3. Sağlık Hizmetlerinde Şikâyet ve Uzlaştırma Kurumlarının Taksirle Yaralama Suçu Açısından İlişkisi  176
3.2. Özel Hukuk Alanında Meydana Gelen Uyuşmazlık  185
3.2.1. Sağlık Hizmeti ile İlgili Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kurumunun Rolü ve Etkileri  186
4. TIBBİ HATA VE UZLAŞMA  188
4.1. Tıbbi Hatadan Doğan Davalarında Uzlaşma Kurumunun Rolü  190
4.2. Tıbbi Hatanın Açıklanması  196
4.3. Defansif (Çekinik) Tıp Uygulamaları ve Uzlaşma  204
4.3.1. Pozitif Defansif Tıp Uygulamasında Cezai Sorumluluk ve Uzlaşma  205
4.3.2. Negatif Defansif Tıp Uygulamasında Cezai Sorumluluk ve Uzlaşma  206
4.3.3. Defansif Tıp Uygulamasında Hukuki Sorumluluk ve Arabuluculuk Kurumu  208
5. HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ AÇISINDAN UZLAŞMA  210
5.1. Hasta – Hekim İlişkisinin Önemi  211
5.2. Hasta – Hekim İlişkisinde Güven Unsuru  212
5.3. Hasta – Hekim İlişkisinde Hukuki Uyuşmazlık ve Çözüm Yolları  212
5.3.1. Çözüm Yolu Olarak Uzlaşma Kurumu  214
5.3.2. Çözüm Yolu Olarak Özür Dileme  217
6. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN UZLAŞMA  221
6.1. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi  222
6.2. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği  225
7. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI VE UZLAŞMA  227
7.1. Sorumluluk Sigortası Kavramı  227
7.2. Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası  228
7.3. Hekime Yönelik Dava Açılmaksızın Tazminat Ödeme Durumu  230
8. TIBBİ MÜDAHALELERDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE UZLAŞMA  232
8.1. Tıbbi Müdahaleler ve Tüketici İşlemi  233
8.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Sağlık Hizmetinin Sağlanması ve Uzlaşma Kurumu  234
Üçüncü Bölüm
DÜNYA’DA SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA ÖRNEKLERİ
1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA  240
1.1. Sağlık Hukuku Alanında Uzlaşma Kurumunun Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanması  246
1.2. Washington Eyalet Kanununa Göre Tıbbi Uyuşmazlıklarda Uzlaşma  264
1.3. Wisconsin Eyalet Kanunu’na Göre Tıbbi Uyuşmazlıklarda Uzlaşma  268
1.4. California Eyalet Kanunu’na Göre Tıbbi Uyuşmazlıklarda Uzlaşma  269
2. ÇİN SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA  272
2.1. Sağlık Hukuku Alanında Uzlaşma Kurumunun Çin’de Uygulanması  274
3. FRANSA SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA  278
3.1. Sağlık Hukuku Alanında Uzlaşma Kurumunun Fransa’da Uygulanması  282
4. FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA  285
4.1. Sağlık Hukuku Alanında Uzlaşma Kurumunun Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Uygulanması  291
5. JAPONYA SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA  293
5.1. Sağlık Hukuku Alanında Uzlaşma Kurumunun Japonya’da Uygulanması  296
Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE SAĞLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA KURUMU İÇİN ÖNERİLER
1. ÇALIŞMADA İNCELENEN UZLAŞMA KURUMU  306
2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE UZLAŞMA KURUMU’NUN OLABİLECEK FAYDALARI  307
3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE UZLAŞMA KURUMU’NUN OLABİLECEK SAKINCALARI  309
4. SAĞLIK HUKUKU’NDA UZLAŞMA KURUMU İÇİN ÖNERİLER  311
Sonuç  325
Kaynakça  335
Kavramlar Dizini  383
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020