Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tebligat Hukuku
Ocak 2018 / 10. Baskı / 1319 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 291.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 9. Haziran 2016 180.50 TL 89.90 TL (%51)Sepete Ekle
 8. Ocak 2013 129.50 TL 29.90 TL (%77)Sepete Ekle
   

Bu eser, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altına o madde ile ilgili dikkat edilmesi gerekli hususlar belirtilmiştir. Her maddenin altına o maddenin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıntılı olarak açıklama yapılmıştır. Ayrıca açıklama kısmında uygulamada karşılaşılan aksaklık ve problemlerin çözümlerine yer verilmiştir.

Vergi Alındısı şeklinde tebligat evrakı düzenlendiğinde öncellikle özel kanun niteliğinde olan Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. 28.11.2017 tarih ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG: Tarih: 05.12.2017, Sayı: 30261) ile Vergi Usul Kanunu'nun madde 101, 102 ve 103. maddeleri değiştirilmiştir. Bu değişiklikler kitaba işlenmiştir.

Bu eserde, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay tarafından son yıllarda verilen ve emsal teşkil eden kararlara yer verilmiştir. Özellikle Yargıtay hukuk dairelerinin tamamı taranarak verilen emsal nitelikte olan kararlar ilgili maddenin altına alınmıştır. Kararlar kitaba alınırken yeni tarihli karardan eski tarihli karara doğru sıralanmıştır.

Konu Başlıkları
Tebligat Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler
Umumî Hükümler
Kanunun Şümulü
Tebligat Esasları
Hususi Hükümler
Kazai Tebligat
İdari Tebligat
Mali Tebligat
Cezai Hükümler
Müteferrik Hükümler
Konu ile İlgili Önemli Mevzuat
Barkod: 9789750246487
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1319
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
I. GENEL OLARAK TEBLİGAT  17
II. TEBLİGAT MEVZUATI  17
III. TEBLİGATIN ÖNEMİ  20
IV. SÜRELER  20
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI  23
BİRİNCİ BAP
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
Madde 1: Tebligatın Yapılması  25
AÇIKLAMALAR  26
İÇTİHATLAR  31
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  38
AÇIKLAMALAR  38
İÇTİHATLAR  40
Madde 3: Ücret Tarifesi  41
AÇIKLAMALAR  41
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar  42
AÇIKLAMALAR  43
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi  44
AÇIKLAMALAR  45
İÇTİHATLAR  46
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar  54
AÇIKLAMALAR  54
İÇTİHATLAR  55
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri  58
AÇIKLAMALAR  58
İÇTİHATLAR  61
Madde 7/a: Elektronik Tebligat  62
İlgili Mevzuat  63
Bilgi Notu  63
AÇIKLAMALAR  67
İÇTİHATLAR  69
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  77
AÇIKLAMALAR  77
İlgili Mevzuat  78
İÇTİHATLAR  80
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar  81
AÇIKLAMALAR  82
İÇTİHATLAR  83
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat  88
AÇIKLAMALAR  89
İÇTİHATLAR  104
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat  157
İlgili Mevzuat  158
AÇIKLAMALAR  159
İÇTİHATLAR  183
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  287
AÇIKLAMALAR  287
İÇTİHATLAR  294
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  320
AÇIKLAMALAR  320
İÇTİHATLAR  322
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat  352
AÇIKLAMALAR  353
İÇTİHATLAR  357
Madde 15: Sefer Hali  368
AÇIKLAMALAR  369
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere Veya Hizmetçiye Tebligat  369
AÇIKLAMALAR  369
İÇTİHATLAR  374
Madde 17: Belli Bir Yerde Veya Evde Meslek ve Sanat İcrası  418
AÇIKLAMALAR  419
İÇTİHATLAR  420
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat  458
AÇIKLAMALAR  458
İÇTİHATLAR  461
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat  468
AÇIKLAMALAR  469
İÇTİHATLAR  472
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi  481
AÇIKLAMALAR  482
İÇTİHATLAR  485
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina  502
AÇIKLAMALAR  504
İÇTİHATLAR  534
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı  688
AÇIKLAMALAR  688
İÇTİHATLAR  690
Madde 23: Tebliğ Mazbatası  699
AÇIKLAMALAR  700
İÇTİHATLAR  710
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak  724
AÇIKLAMALAR  725
İÇTİHATLAR  726
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü  728
AÇIKLAMALAR  730
İÇTİHATLAR  737
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  754
AÇIKLAMALAR  755
İÇTİHATLAR  766
Madde 26: Türkiye'deki elçilik veya konsolosluklardan tevdi olunan tebligat evrakı  785
AÇIKLAMALAR  786
İÇTİHATLAR  787
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat  791
AÇIKLAMALAR  792
Madde 28: İlanen Tebligat  794
AÇIKLAMALAR  794
İÇTİHATLAR  803
Madde 29: İlan Şekli  824
AÇIKLAMALAR  825
İÇTİHATLAR  829
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar  840
AÇIKLAMALAR  840
İÇTİHATLAR  840
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  841
AÇIKLAMALAR  841
İÇTİHATLAR  842
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  844
AÇIKLAMALAR  844
İÇTİHATLAR  853
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat  981
AÇIKLAMALAR  981
İlgili Mevzuat  982
İÇTİHATLAR  984
İKİNCİ BAP
Hususi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kazai Tebligat
Madde 34: Şümulü  987
İlgili Mevzuat  987
AÇIKLAMALAR  988
İÇTİHATLAR  989
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti  997
AÇIKLAMALAR  999
İÇTİHATLAR  1011
Madde 36: Celse Esnasında Veya Kalemde Tebligat  1100
AÇIKLAMALAR  1101
İÇTİHATLAR  1102
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  1104
AÇIKLAMALAR  1105
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması  1105
AÇIKLAMALAR  1106
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  1107
AÇIKLAMALAR  1107
İÇTİHATLAR  1108
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti  1123
AÇIKLAMALAR  1123
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat  1124
AÇIKLAMALAR  1124
İÇTİHATLAR  1124
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat  1127
AÇIKLAMALAR  1127
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  1127
AÇIKLAMALAR  1128
İÇTİHATLAR  1128
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat  1133
AÇIKLAMALAR  1133
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
Madde 45: Şümulü  1135
AÇIKLAMALAR  1135
İÇTİHATLAR  1136
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması  1143
AÇIKLAMALAR  1143
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat  1143
AÇIKLAMALAR  1143
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat  1144
AÇIKLAMALAR  1144
İÇTİHATLAR  1144
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  1151
AÇIKLAMALAR  1152
ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat  1153
AÇIKLAMALAR  1153
Madde 51: Diğer Mali Tebligat  1154
AÇIKLAMALAR  1154
İlgili Mevzuat  1157
AÇIKLAMALAR  1161
İÇTİHATLAR  1181
DANIŞTAY KARARLARI  1181
ÜÇÜNCÜ BAP
Cezai Hükümler
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar  1209
AÇIKLAMALAR  1209
İÇTİHATLAR  1210
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek  1230
AÇIKLAMALAR  1231
İÇTİHATLAR  1231
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı Kabulden Kaçınma  1232
AÇIKLAMALAR  1233
İÇTİHATLAR  1233
Madde 55: Yalan Beyan  1240
AÇIKLAMALAR  1240
İÇTİHATLAR  1241
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki İle İlgili Suçlar  1251
AÇIKLAMALAR  1251
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar  1252
AÇIKLAMALAR  1252
DÖRDÜNCÜ BAP
Müteferrik Hükümler
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  1253
AÇIKLAMALAR  1253
İlgili Yazı  1254
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf  1254
AÇIKLAMALAR  1255
Madde 60: Yönetmelik  1255
AÇIKLAMALAR  1256
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar  1256
AÇIKLAMALAR  1256
Madde 62: Kaldırılan Hükümler  1256
AÇIKLAMALAR  1257
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  1257
AÇIKLAMALAR  1258
İÇTİHATLAR  1258
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması  1269
AÇIKLAMALAR  1269
Madde 63: Kanunun Mer'iyete Girmesi  1270
AÇIKLAMALAR  1270
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam  1270
AÇIKLAMALAR  1270
İLGİLİ MEVZUAT
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU  1271
TEBLİGAT KANUNU  1279
TEBLİGAT KANUNU’NUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  1292
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  1308
Yararlanılan Kaynaklar  1313
Kavramlar Dizini  1317
 


Canan Ruhi ...
Eylül 2019
48.00 TL
Sepete Ekle
Murat Atalı ...
Eylül 2019
20.50 TL
Sepete Ekle
Recep Akcan ...
Ekim 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Uğur Turan
Mart 2006
75.00 TL
İndirimli: 50.00 TL (%33)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
I. GENEL OLARAK TEBLİGAT  17
II. TEBLİGAT MEVZUATI  17
III. TEBLİGATIN ÖNEMİ  20
IV. SÜRELER  20
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI  23
BİRİNCİ BAP
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
Madde 1: Tebligatın Yapılması  25
AÇIKLAMALAR  26
İÇTİHATLAR  31
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  38
AÇIKLAMALAR  38
İÇTİHATLAR  40
Madde 3: Ücret Tarifesi  41
AÇIKLAMALAR  41
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar  42
AÇIKLAMALAR  43
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi  44
AÇIKLAMALAR  45
İÇTİHATLAR  46
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar  54
AÇIKLAMALAR  54
İÇTİHATLAR  55
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri  58
AÇIKLAMALAR  58
İÇTİHATLAR  61
Madde 7/a: Elektronik Tebligat  62
İlgili Mevzuat  63
Bilgi Notu  63
AÇIKLAMALAR  67
İÇTİHATLAR  69
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  77
AÇIKLAMALAR  77
İlgili Mevzuat  78
İÇTİHATLAR  80
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar  81
AÇIKLAMALAR  82
İÇTİHATLAR  83
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat  88
AÇIKLAMALAR  89
İÇTİHATLAR  104
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat  157
İlgili Mevzuat  158
AÇIKLAMALAR  159
İÇTİHATLAR  183
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  287
AÇIKLAMALAR  287
İÇTİHATLAR  294
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  320
AÇIKLAMALAR  320
İÇTİHATLAR  322
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat  352
AÇIKLAMALAR  353
İÇTİHATLAR  357
Madde 15: Sefer Hali  368
AÇIKLAMALAR  369
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere Veya Hizmetçiye Tebligat  369
AÇIKLAMALAR  369
İÇTİHATLAR  374
Madde 17: Belli Bir Yerde Veya Evde Meslek ve Sanat İcrası  418
AÇIKLAMALAR  419
İÇTİHATLAR  420
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat  458
AÇIKLAMALAR  458
İÇTİHATLAR  461
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat  468
AÇIKLAMALAR  469
İÇTİHATLAR  472
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi  481
AÇIKLAMALAR  482
İÇTİHATLAR  485
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina  502
AÇIKLAMALAR  504
İÇTİHATLAR  534
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı  688
AÇIKLAMALAR  688
İÇTİHATLAR  690
Madde 23: Tebliğ Mazbatası  699
AÇIKLAMALAR  700
İÇTİHATLAR  710
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak  724
AÇIKLAMALAR  725
İÇTİHATLAR  726
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü  728
AÇIKLAMALAR  730
İÇTİHATLAR  737
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  754
AÇIKLAMALAR  755
İÇTİHATLAR  766
Madde 26: Türkiye'deki elçilik veya konsolosluklardan tevdi olunan tebligat evrakı  785
AÇIKLAMALAR  786
İÇTİHATLAR  787
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat  791
AÇIKLAMALAR  792
Madde 28: İlanen Tebligat  794
AÇIKLAMALAR  794
İÇTİHATLAR  803
Madde 29: İlan Şekli  824
AÇIKLAMALAR  825
İÇTİHATLAR  829
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar  840
AÇIKLAMALAR  840
İÇTİHATLAR  840
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  841
AÇIKLAMALAR  841
İÇTİHATLAR  842
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  844
AÇIKLAMALAR  844
İÇTİHATLAR  853
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat  981
AÇIKLAMALAR  981
İlgili Mevzuat  982
İÇTİHATLAR  984
İKİNCİ BAP
Hususi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kazai Tebligat
Madde 34: Şümulü  987
İlgili Mevzuat  987
AÇIKLAMALAR  988
İÇTİHATLAR  989
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti  997
AÇIKLAMALAR  999
İÇTİHATLAR  1011
Madde 36: Celse Esnasında Veya Kalemde Tebligat  1100
AÇIKLAMALAR  1101
İÇTİHATLAR  1102
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  1104
AÇIKLAMALAR  1105
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması  1105
AÇIKLAMALAR  1106
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  1107
AÇIKLAMALAR  1107
İÇTİHATLAR  1108
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti  1123
AÇIKLAMALAR  1123
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat  1124
AÇIKLAMALAR  1124
İÇTİHATLAR  1124
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat  1127
AÇIKLAMALAR  1127
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  1127
AÇIKLAMALAR  1128
İÇTİHATLAR  1128
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat  1133
AÇIKLAMALAR  1133
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
Madde 45: Şümulü  1135
AÇIKLAMALAR  1135
İÇTİHATLAR  1136
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması  1143
AÇIKLAMALAR  1143
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat  1143
AÇIKLAMALAR  1143
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat  1144
AÇIKLAMALAR  1144
İÇTİHATLAR  1144
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  1151
AÇIKLAMALAR  1152
ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat  1153
AÇIKLAMALAR  1153
Madde 51: Diğer Mali Tebligat  1154
AÇIKLAMALAR  1154
İlgili Mevzuat  1157
AÇIKLAMALAR  1161
İÇTİHATLAR  1181
DANIŞTAY KARARLARI  1181
ÜÇÜNCÜ BAP
Cezai Hükümler
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar  1209
AÇIKLAMALAR  1209
İÇTİHATLAR  1210
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek  1230
AÇIKLAMALAR  1231
İÇTİHATLAR  1231
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı Kabulden Kaçınma  1232
AÇIKLAMALAR  1233
İÇTİHATLAR  1233
Madde 55: Yalan Beyan  1240
AÇIKLAMALAR  1240
İÇTİHATLAR  1241
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki İle İlgili Suçlar  1251
AÇIKLAMALAR  1251
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar  1252
AÇIKLAMALAR  1252
DÖRDÜNCÜ BAP
Müteferrik Hükümler
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  1253
AÇIKLAMALAR  1253
İlgili Yazı  1254
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf  1254
AÇIKLAMALAR  1255
Madde 60: Yönetmelik  1255
AÇIKLAMALAR  1256
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar  1256
AÇIKLAMALAR  1256
Madde 62: Kaldırılan Hükümler  1256
AÇIKLAMALAR  1257
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  1257
AÇIKLAMALAR  1258
İÇTİHATLAR  1258
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması  1269
AÇIKLAMALAR  1269
Madde 63: Kanunun Mer'iyete Girmesi  1270
AÇIKLAMALAR  1270
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam  1270
AÇIKLAMALAR  1270
İLGİLİ MEVZUAT
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU  1271
TEBLİGAT KANUNU  1279
TEBLİGAT KANUNU’NUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  1292
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  1308
Yararlanılan Kaynaklar  1313
Kavramlar Dizini  1317
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020