Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Etkin Pişmanlık – Vazgeçme – Cezasızlık
Ekim 2018 / 1. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 58.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Eserde, etkin pişmanlık genel şartları, ilke tanımlarına detaylı olarak yer verilmektedir. Türk Ceza Kanunu'n da etkin pişmanlık ceza indiriminin uygulandığı yaklaşık 21 adet suç türü tek tek sayılarak her bir suç yönünden genel indirim oranları belirtilerek, açıklanmıştır.

Gönüllü vazgeçmenin tanımı, mahiyeti genel olarak anlatılarak; iştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme ile vazgeçme uygulama örnekleri yer almaktadır.

Şahsi cezasızlık sebepleri, özel şahsi cezasızlık halleri açıklanarak; cezayı kaldıran şahsi sebepler sıralanarak; notlar, örnekler ve içtihatlarla açıklanarak okuyucuya sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Etkin Pişmanlık İlke ve Tanımları
Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi
Etkin Pişmanlık Uygulanan Suçlar
Gönüllü Vazgeçmenin Tanımı, Mahiyeti, Uygulaması
İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme
Gönüllü Vazgeçme Uygulama Örnekleri
Şahsi Cezasızlık Sebepleri
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler
Gerekçeli – Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli
Barkod: 9789750251542
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
I. BÖLÜM
ETKİN PİŞMANLIK
A. ETKİN PİŞMANLIK İLKE VE TANIMLARI  17
1. Giriş ve Temel İlkeler (Türk Ceza Kanunu’nda Temel İlkeler)  17
2. Tanımlar – Anlatımlar  22
a. Etkin Pişmanlık  22
b. Etkin Pişmanlık İlkelerini Şöyle Belirtebiliriz  27
aa. Etkin Pişmanlık Ceza İndiriminin Uygulandığı Suçlar  36
bb. Etkin Pişmanlık Uygulamasının Genel Şartları  37
B. ETKİN PİŞMANLIK UYGULANAN SUÇLAR  46
1. Organ ve Doku Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık  46
a. Organ ve Doku Ticareti Tanım Anlatım (Madde–91)  46
b. Etkin Pişmanlık (Madde–93)  47
c. Zorunluluk Hali (Madde–92)  48
2. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–109, 110)  49
a. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (Madde–109)  49
b. Etkin Pişmanlık (Madde–110)  51
3. Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık (Madde–141–168)  53
a. Malvarlığına Karşı Suçlar Tanım Anlatım  53
b. Etkin Pişmanlık (Madde–168)  54
aa. Hırsızlık Yönünden Etkin Pişmanlık  60
bb. Yağma Suçu Yönünden  65
cc. Mala Zarar Verme Suçu Yönünden  71
dd. Güveni Kötüye Kullanma Suçu Yönünden  74
ee. Dolandırıcılık Suçu Yönünden  75
ff. Karşılıksız Yararlanma Suçu Yönünden  77
4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–184 ve 184/5, Fıkrası)  79
a. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (Madde–184)  79
b. İmar Kirliliği Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 184/5, Fıkrası)  80
5. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti İle Kullanma Bulundurma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–188, 191, 192)  83
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti İle Kullanma Bulundurma Suçu Tanım Anlatım (Madde–188,191)  83
b. Etkin Pişmanlık (Madde–192)  84
aa. Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Alma, Satma, Kabul Etme, Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanmak Suçlarında Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi  84
bb. Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık  88
6. Kamu Güvenine Karşı Suçlardan Parada Sahtecilik Suçunda Etkin Pişmanlık, (Madde–197–201)  96
a. Kamu Güvenine Karşı Suçlar Parada Sahtecilik Tanım Anlatım (Madde–197)  96
b. Etkin Pişmanlık (Madde–201)  98
7. Kamu Barışına Karşı Suçlarda Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–221)  99
a. Kamu Barışına Karşı Suçlarda Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Tanım Anlatım  99
b. Örgüt Kurma, Örgüt Yöneticiliği, Üyeliği Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması  101
aa. TCK 221/1. Fıkra Etkin Pişmanlığı  101
bb. TCK 221/2. Fıkra Etkin Pişmanlığı  102
cc. TCK 221/3. Fıkra Etkin Pişmanlığı  105
dd. TCK 221/4. Fıkra Etkin Pişmanlığı  106
8. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–245/5, FIKRASI)  109
a. Bilişim Suçları Tanım Anlatım (Madde–245)  109
b. Kredi Kartının Haksız Kullanılması –Etkin Pişmanlık (Madde–245/5.Fıkrası)  111
9. Zimmet Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–247, 248)  116
a. Zimmet Tanım ve Anlatımı (Madde–247)  116
b. Etkin Pişmanlık (Madde–248)  117
10. İrtikap Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 250/2–3. Fıkraları)  120
a. İrtikap Suçu Tanım ve Anlatımı (Madde–250)  120
b. İrtikap Suçu, Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi (Madde 250/2–3. Fıkraları)  121
11.Rüşvet Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–252,254)  123
a. Rüşvet Tanım Anlatım(Madde–252)  123
b. Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi (Madde–254)  124
12. İftira Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–267, 269)  125
a. İftira Tanım Anlatım (Madde–267)  125
b. Etkin Pişmanlık (Madde–269)  129
13. Yalan Tanıklıkta Etkin Pişmanlık (Madde–272,274)  133
a. Yalan Tanıklık Tanım Anlatım (Madde–272)  133
b. Etkin Pişmanlık (Madde–274)  134
14. Yalan Yere Yemin Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 275/2–3, Fıkraları)  135
a. Yalan Yere Yemin Tanım Anlatım (Madde 275)  135
b. Etkin Pişmanlık (Madde 275/2–3, Fıkralarında)  136
15. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme, Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 281/3 Fıkrası)  136
a. Tanım Anlatım (Madde–281)  136
b. Etkin Pişmanlık(Madde 281/3 Fıkrası)  138
16. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunda etkin pişmanlık (madde 282/6. Fıkrası)  138
a. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun Tanım ve Anlatımı  138
b. Etkin Pişmanlık (Madde 282/6, Fıkrası)  140
17. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 289/2, Fıkrası)  141
a. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Tanım ve Anlatımı  141
b. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 289/2, Fıkrası)  143
18. Tutuklu Veya Hükümlünün Kaçması Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–292, 293)  144
a. Hükümlü Tutuklu Kaçması Tanım Anlatımı (Madde–292)  144
b. Etkin Pişmanlık (Madde–293)  145
19. İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 297/4, Fıkrası)  146
a. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Tanım Anlatım
(Madde–297)  146
b. Etkin Pişmanlık (Madde 297/4, Fıkrası)  148
22. Silahlı Örgüt Yöneticisi Veya Üyesi Olma Suçunda Etkin Pişmanlık  149
a. Silahlı Örgüt Tanım Anlatımı (Madde–314)  149
b. Etkin Pişmanlık– 221 Madde  150
23. Suç İçin Anlaşma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 316/2, Fıkrası)  150
a. Suç İçin Anlaşma Suçunun Tanım Anlatımı  150
c. Suç İçin Anlaşma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 316/2, Fıkrası)  151
II. BÖLÜM
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
A. GÖNÜLLÜ VAZGEÇMENİN MAHİYETİ  155
1. Genel Olarak  155
2. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  167
B. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME UYGULAMASI  170
1. Uygulama Örnekleri  170
a. Öldürmeye Teşebbüste Gönüllü Vazgeçme Örneği  171
b. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  173
c. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  175
b. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  176
c. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  176
III. BÖLÜM
ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ
A. ÖZEL ŞAHSİ CEZASIZLIK HALLERİ  181
1. Şahsi Cezasızlık Durumu  181
a. Taksirli Suçlarda  182
b. Malvarlığına Karşı Suçlarda  183
c. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda  186
d. Yalan Tanıklık Suçunda:  187
B. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEPLER  189
1. Ortak Hüküm  189
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler  190
a. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler  190
b. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri;  191
c. Meşru Savunma  191
d. Zorunluluk Hali  192
e. Hakkın Kullanımı ve İlgilinin Rızası  192
f. Sınırın Aşılması  192
g. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  193
h. Haksız Tahrik  194
ı. Hata  195
NETİCE  199
Yararlanılan Kaynaklar  203
Kavram Dizini  205
 


Mustafa Arslantürk
MUSTAFA ARSLANTÜRK
1964 Şarkışla/Sivas doğumludur.İlkokulu köyünde birincilikle bitirdi. 1975 yılında başladığı Şarkışla İmam Hatip Lisesi'in ilk mezunudur. 1982 yılında Birincilikle bitirdiği İmam Hatip Lisesinden sonra aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesini kazandı..

1987 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Bir süre Ankara'da serbest avukatlık yaptı.
Hava Hakim Asteğmen olarak uzun dönem vatani görevimi tamamladı.
Bulanık (Muş), Dumlupınar (Kütahya),Niğde,Elazığ ile Kayseri'de 8 yılı ağır ceza C. savcısı ve C. Başsavcı Vekili olarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi C. Başsavcı Vekili olarak görevine devam etmektedir..
Dört büyük projede;Hakim ve Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarıma;2003 ten 2011 yılına kadar aralıklarla Türkiye genelindeki belirlenen bir çok eğitim merkezlerindeki şehirlerde bu projeler kapsamında;
İnsan Hakları Eğitim Projesinde Eğitici olarak 2003–2004 yıllarında,
Yeni Ceza Adalet Sistemi Projesinde Eğitici olarak 2005–2006 yıllarında,
İstanbul Protokolü Projesinde Eğitici olarak Mart–Haziran 2009 yılında
Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Projesinde Eğitici olarak 2008–2010 yıllarında görev yaptı.
Ayrıca;Polis ve Jandarmaya yönelik olarak 2003 ve 2005 yılları süresince;
Emniyet ve personeline AB uyum yasaları eğitimi, Silah Kullanma Yetkisi Eğitimi, Hakim–Savcı, Kolluk ve Avukatlar arası İş Birliği Semineri, Adli Kolluk Kursu, Adli Tahkikat Kursu ,Merkez ve Mülhakat Personeli Eğitimi, Cezaevi Hizmet İçi Eğitim Kursu gibi birçok eğitim faaliyetlerinde bulundu.

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI;
Peygamber Buyruğu Işığında İnsan Hakları 1. Baskı (Adalet Yayınları)
Yağma Suçu 1. Baskı (Adalet Yayınları)
Yağma Suçu 2. Baskı (Adalet Yayınları)
Öldürme Suçları 1. Baskı (Adalet Yayınları)
Cumhuriyet Savcısı Soruşturma Temel Kitabı 1. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cumhuriyet Savcısı Soruşturma Temel Kitabı 2. Baskı (Seçkin Yayınları
Örgütlü Bölme ve Kalkışma Soruşturmaları 1. Baskı (Seçkin Yayınları)
Etkin Pişmanlık Vazgeçme ve Şahsi Cezasızlık 1. Baskı (Seçkin Yayınları)
Ceza İstinafı Rehberi 1. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cinsel Suçlar 1. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cinsel Suçlar 2. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cinsel Suçlar 3. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cinsel Suçlar 4. Baskı (Seçkin Yayınları)
Cinsel Suçlar 5. Baskı (Seçkin Yayınları)
MAKALE :
(AİHS Işığında) Din Düşünce ve Vicdan Özgürlüğü (Adalet Bakanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Aralık – 2003)

e–mail: mustafaarslanturkm@gmail.com
Zehreddin Aslan ...
Kasım 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
Bahri Öztürk
Ekim 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Cengiz Apaydın
Ekim 2020
78.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
I. BÖLÜM
ETKİN PİŞMANLIK
A. ETKİN PİŞMANLIK İLKE VE TANIMLARI  17
1. Giriş ve Temel İlkeler (Türk Ceza Kanunu’nda Temel İlkeler)  17
2. Tanımlar – Anlatımlar  22
a. Etkin Pişmanlık  22
b. Etkin Pişmanlık İlkelerini Şöyle Belirtebiliriz  27
aa. Etkin Pişmanlık Ceza İndiriminin Uygulandığı Suçlar  36
bb. Etkin Pişmanlık Uygulamasının Genel Şartları  37
B. ETKİN PİŞMANLIK UYGULANAN SUÇLAR  46
1. Organ ve Doku Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık  46
a. Organ ve Doku Ticareti Tanım Anlatım (Madde–91)  46
b. Etkin Pişmanlık (Madde–93)  47
c. Zorunluluk Hali (Madde–92)  48
2. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–109, 110)  49
a. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (Madde–109)  49
b. Etkin Pişmanlık (Madde–110)  51
3. Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık (Madde–141–168)  53
a. Malvarlığına Karşı Suçlar Tanım Anlatım  53
b. Etkin Pişmanlık (Madde–168)  54
aa. Hırsızlık Yönünden Etkin Pişmanlık  60
bb. Yağma Suçu Yönünden  65
cc. Mala Zarar Verme Suçu Yönünden  71
dd. Güveni Kötüye Kullanma Suçu Yönünden  74
ee. Dolandırıcılık Suçu Yönünden  75
ff. Karşılıksız Yararlanma Suçu Yönünden  77
4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–184 ve 184/5, Fıkrası)  79
a. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (Madde–184)  79
b. İmar Kirliliği Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 184/5, Fıkrası)  80
5. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti İle Kullanma Bulundurma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–188, 191, 192)  83
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti İle Kullanma Bulundurma Suçu Tanım Anlatım (Madde–188,191)  83
b. Etkin Pişmanlık (Madde–192)  84
aa. Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Alma, Satma, Kabul Etme, Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanmak Suçlarında Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi  84
bb. Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık  88
6. Kamu Güvenine Karşı Suçlardan Parada Sahtecilik Suçunda Etkin Pişmanlık, (Madde–197–201)  96
a. Kamu Güvenine Karşı Suçlar Parada Sahtecilik Tanım Anlatım (Madde–197)  96
b. Etkin Pişmanlık (Madde–201)  98
7. Kamu Barışına Karşı Suçlarda Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–221)  99
a. Kamu Barışına Karşı Suçlarda Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Tanım Anlatım  99
b. Örgüt Kurma, Örgüt Yöneticiliği, Üyeliği Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması  101
aa. TCK 221/1. Fıkra Etkin Pişmanlığı  101
bb. TCK 221/2. Fıkra Etkin Pişmanlığı  102
cc. TCK 221/3. Fıkra Etkin Pişmanlığı  105
dd. TCK 221/4. Fıkra Etkin Pişmanlığı  106
8. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–245/5, FIKRASI)  109
a. Bilişim Suçları Tanım Anlatım (Madde–245)  109
b. Kredi Kartının Haksız Kullanılması –Etkin Pişmanlık (Madde–245/5.Fıkrası)  111
9. Zimmet Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–247, 248)  116
a. Zimmet Tanım ve Anlatımı (Madde–247)  116
b. Etkin Pişmanlık (Madde–248)  117
10. İrtikap Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 250/2–3. Fıkraları)  120
a. İrtikap Suçu Tanım ve Anlatımı (Madde–250)  120
b. İrtikap Suçu, Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi (Madde 250/2–3. Fıkraları)  121
11.Rüşvet Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–252,254)  123
a. Rüşvet Tanım Anlatım(Madde–252)  123
b. Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi (Madde–254)  124
12. İftira Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–267, 269)  125
a. İftira Tanım Anlatım (Madde–267)  125
b. Etkin Pişmanlık (Madde–269)  129
13. Yalan Tanıklıkta Etkin Pişmanlık (Madde–272,274)  133
a. Yalan Tanıklık Tanım Anlatım (Madde–272)  133
b. Etkin Pişmanlık (Madde–274)  134
14. Yalan Yere Yemin Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 275/2–3, Fıkraları)  135
a. Yalan Yere Yemin Tanım Anlatım (Madde 275)  135
b. Etkin Pişmanlık (Madde 275/2–3, Fıkralarında)  136
15. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme, Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 281/3 Fıkrası)  136
a. Tanım Anlatım (Madde–281)  136
b. Etkin Pişmanlık(Madde 281/3 Fıkrası)  138
16. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunda etkin pişmanlık (madde 282/6. Fıkrası)  138
a. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun Tanım ve Anlatımı  138
b. Etkin Pişmanlık (Madde 282/6, Fıkrası)  140
17. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 289/2, Fıkrası)  141
a. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Tanım ve Anlatımı  141
b. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 289/2, Fıkrası)  143
18. Tutuklu Veya Hükümlünün Kaçması Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–292, 293)  144
a. Hükümlü Tutuklu Kaçması Tanım Anlatımı (Madde–292)  144
b. Etkin Pişmanlık (Madde–293)  145
19. İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 297/4, Fıkrası)  146
a. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Tanım Anlatım
(Madde–297)  146
b. Etkin Pişmanlık (Madde 297/4, Fıkrası)  148
22. Silahlı Örgüt Yöneticisi Veya Üyesi Olma Suçunda Etkin Pişmanlık  149
a. Silahlı Örgüt Tanım Anlatımı (Madde–314)  149
b. Etkin Pişmanlık– 221 Madde  150
23. Suç İçin Anlaşma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 316/2, Fıkrası)  150
a. Suç İçin Anlaşma Suçunun Tanım Anlatımı  150
c. Suç İçin Anlaşma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 316/2, Fıkrası)  151
II. BÖLÜM
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
A. GÖNÜLLÜ VAZGEÇMENİN MAHİYETİ  155
1. Genel Olarak  155
2. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  167
B. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME UYGULAMASI  170
1. Uygulama Örnekleri  170
a. Öldürmeye Teşebbüste Gönüllü Vazgeçme Örneği  171
b. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  173
c. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  175
b. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  176
c. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  176
III. BÖLÜM
ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ
A. ÖZEL ŞAHSİ CEZASIZLIK HALLERİ  181
1. Şahsi Cezasızlık Durumu  181
a. Taksirli Suçlarda  182
b. Malvarlığına Karşı Suçlarda  183
c. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda  186
d. Yalan Tanıklık Suçunda:  187
B. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEPLER  189
1. Ortak Hüküm  189
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler  190
a. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler  190
b. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri;  191
c. Meşru Savunma  191
d. Zorunluluk Hali  192
e. Hakkın Kullanımı ve İlgilinin Rızası  192
f. Sınırın Aşılması  192
g. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  193
h. Haksız Tahrik  194
ı. Hata  195
NETİCE  199
Yararlanılan Kaynaklar  203
Kavram Dizini  205
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020