Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Pratik Uygulamalarla Meslek Yüksekokulları İçin
Genel Muhasebe
Temel Kavramlar ve Konular – Konu Örnekleri ve Uygulamalar
Eylül 2018 / 1. Baskı / 230 Syf.
Fiyatı: 27.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap, yaklaşık yirmi yıldır Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Muhasebe ve ilgili diğer dersleri vermekte olan yazar tarafından, müfredata uygun olarak ders kitabı niteliğinde hazırlanmıştır.

Yazar deneyimlerine dayanarak öğrencilerin muhasebe dersine bakışlarını değiştirmek ve dersi sevdirmek amacıyla anlatım dilini oldukça basit ve sade tutmaya çalışmış, önce konunun alt yapısını hazırlayacak temel bilgilere yer vermiş, daha sonra piyasadaki benzer kitaplardan farklı olarak bazı konuları daha önce anlatmış, benzer ya da ilintili konuları art arda sıralamış, bulunulan aşamada gereksiz gördüğü bazı konulara hiç değinmemiş, en önemlisi 273 Çözümlü Konu Örneği ve 92 Alıştırmaya yer vermiştir.

Kitabın bir başka özelliği ise sayfa sonlarındaki dip notların öğrencinin yeni karşılaştığı bazı kavramları ve bilgileri başka kaynaklarda aramasına gerek bırakmadan öğrenmesini sağlamasıdır.

Konu Başlıkları
Muhasebe Kavramı
Mali Tablolar
Hesap Kavramı
Muhasebede Kayıt Belgeleri ve Defterler
Muhasebe Süreci
Muhasebenin Temel Kavramları
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
Varlık Hesapları
Kaynak Hesapları
Gelirler ve Giderler
Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi
Dönem Sonu İşlemleri
Barkod: 9789750250149
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 230
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İŞLETME  13
Amaçları  13
İşletmelerin Sınıflandırılması  13
İşletmenin Faaliyetleri  17
İşletmenin Varlıkları ve Kaynakları  19
MUHASEBE  21
Bölümleri  22
Muhasebecilik Mesleği  23
MALİ TABLOLAR  25
BİLANÇO  27
Bilanço Temel Eşitliği  27
Mali İşlemlerin Bilançoya Etkisi  30
GELİR TABLOSU  33
HESAP KAVRAMI  37
Muhasebe Eşitliği ve Hesapların İşleyişi  38
Hesapların İşleyiş Kuralları ve Terminoloji  38
Hesaplar ve Bilanço Arasındaki İlişkiler  39
Gelir Tablosu Hesapları (Sonuç Hesapları)  41
Gelir ve Gider Hesaplarının Kaydı  42
Hesapların Bölümlenmesi  44
Hesap Türleri  44
Hesap Planları  45
Tek Düzen Hesap Planı Uygulaması  45
MUHASEBEDE KAYIT BELGELERİ VE DEFTERLER  47
Muhasebede Bilgi Akışı  47
Belgeler  47
Defterler  47
Günlük Defter  47
Büyük Defter  49
Yardımcı Defterler  49
Mizan  49
Mizan Eşitliği  50
MUHASEBE SÜRECİ  51
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI  61
GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ  63
VARLIK HESAPLARI  67
1 DÖNEN VARLIKLAR  67
15 STOKLAR  67
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI  69
391 HESAPLANAN KDV HESABI  69
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  70
190 DEVREDEN KDV HESABI  70
153 TİCARİ MALLAR HESABI  71
10 HAZIR DEĞERLER  78
100 KASA HESABI  79
101 ALINAN ÇEKLER HESABI  85
102 BANKALAR HESABI  87
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI  89
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI  90
11 MENKUL KIYMETLER  92
110 HİSSE SENETLERİ HESABI  92
TAHVİL, SENET VE BONOLAR  97
12 TİCARİ ALACAKLAR  100
120 ALICILAR HESABI  101
121 ALACAK SENETLERİ HESABI  102
2 DURAN VARLIKLAR  108
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR:  108
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI  109
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI  110
252 BİNALAR HESABI  111
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI  112
254 TAŞITLAR HESABI  113
255 DEMİRBAŞLAR HESABI  115
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:  115
KAYNAK HESAPLARI  117
YABANCI KAYNAKLAR  117
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  117
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  118
30 MALİ BORÇLAR  118
40 MALİ BORÇLAR  119
300 BANKA KREDİLERİ HESABI  119
400 BANKA KREDİLERİ HESABI  124
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI  124
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ HESABI  125
304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ HESABI  126
381 – 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESAPLARI  127
32 TİCARİ BORÇLAR  133
320 SATICILAR HESABI  134
321 BORÇ SENETLERİ HESABI  136
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  138
33 DİĞER BORÇLAR  140
331 ORTAKLARA BORÇLAR  140
335 PERSONELE BORÇLAR HESABI  142
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  143
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  143
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI  146
5 ÖZKAYNAKLAR (ÖZSERMAYE)  147
50 ÖDENMİŞ SERMAYE  148
500 SERMAYE HESABI  149
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI  149
52 SERMAYE YEDEKLERİ  153
54 KAR YEDEKLERİ  155
59 DÖNEM NET KARI (ZARARI)  157
590 DÖNEM NET KARI  157
591 DÖNEM NET ZARARI (–)  159
GELİRLER VE GİDERLER  164
GELİRLER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  165
181 – 281 GELİR TAHAKKUKLARI  168
GİDERLER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  171
381 – 481 GİDER TAHAKKUKLARI  174
7 MALİYET HESAPLARI  179
KAYIT HATALARININ DÜZELTİLMESİ  180
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ  183
DÖNEN VARLIKLARA AİT DÖNEM SONU ENVANTER İŞLEMLERİ  184
KASA HESABI  184
ALINAN ÇEKLER HESABI  186
BANKALAR HESABI  187
HİSSE SENETLERİ  190
ALICILAR HESABI  192
ALACAK SENETLERi  193
1. Karşılık Ayırma  194
2. Değersiz Sayma  194
3. Reeskont İşlemleri  195
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  195
STOKLAR  197
ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİNDE SATILAN MALIN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  197
SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİNDE STOKLARIN ÇIKIŞTA (SATIŞLARDA) DEĞERLEMESİ  199
DEĞERİ DÜŞEN MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:  203
DURAN VARLIKLARA AİT DÖNEM SONU İŞLEMLERİ  206
AMORTİSMAN HESAPLAMA  206
1. NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİ  207
2. AZALAN KALANLAR AMORTİSMAN YÖNTEMİ  208
AMORTİSMAN GİDERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  210
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI  210
MADDİ DURAN VARLIKLARIN SAYIM VE KONTROLÜ  212
MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATIŞI  213
MADDİ DURAN VARLIKLARIN YENİLEME AMACIYLA SATIŞI  214
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  214
BORÇLAR  215
BANKA KREDİLERİ  215
SENETSİZ VE SENETLİ TİCARİ BORÇLAR  216
SATICILAR HESABI  216
BORÇ SENETLERİ HESABI  217
BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI  217
GELİR VE GİDERLER  219
GELİRLER  219
GELİRLERİN DÖNEM KONTROLÜ  219
PEŞİN TAHSİL EDİLMİŞ DÖNEM GELİRLERİ  219
GERÇEKLEŞMİŞ FAKAT TAHSİL EDİLMEMİŞ GELİRLER  219
VERGİDEN MUAF OLAN GELİRLER  220
GİDERLER  220
GİDERLERİN DÖNEM KONTROLÜ  220
PEŞİN ÖDENMİŞ DÖNEM GİDERLERİ  220
GERÇEKLEŞMİŞ FAKAT ÖDENMEMİŞ GİDERLER  220
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER  220
7/A SEÇENEĞİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLEN FAALİYET VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN GELİR TABLOSU HESAPLARINA AKTARILMASI  220
GELİR TABLOSU HESAPLARININ DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABINA DEVREDİLMESİ  222
DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABININ KAPATILMASI VE KAR YA DA ZARARIN BİLANÇOYA DEVRİ  223
DÖNEMSONU BİLANÇOSUNUN DÜZENLENMESİ  224
GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ  224
HESAPLARIN KAPATILMASI  225
EK 1: Tek Düzen Hesap Planı  226
Kaynakça  231
 


Ferhat Sayım
Ocak 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Tolga Uysal ...
Eylül 2019
38.00 TL
Sepete Ekle
Veyis Naci Tanış
Eylül 2019
30.00 TL
Sepete Ekle
Kamuran Soylu
Eylül 2019
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İŞLETME  13
Amaçları  13
İşletmelerin Sınıflandırılması  13
İşletmenin Faaliyetleri  17
İşletmenin Varlıkları ve Kaynakları  19
MUHASEBE  21
Bölümleri  22
Muhasebecilik Mesleği  23
MALİ TABLOLAR  25
BİLANÇO  27
Bilanço Temel Eşitliği  27
Mali İşlemlerin Bilançoya Etkisi  30
GELİR TABLOSU  33
HESAP KAVRAMI  37
Muhasebe Eşitliği ve Hesapların İşleyişi  38
Hesapların İşleyiş Kuralları ve Terminoloji  38
Hesaplar ve Bilanço Arasındaki İlişkiler  39
Gelir Tablosu Hesapları (Sonuç Hesapları)  41
Gelir ve Gider Hesaplarının Kaydı  42
Hesapların Bölümlenmesi  44
Hesap Türleri  44
Hesap Planları  45
Tek Düzen Hesap Planı Uygulaması  45
MUHASEBEDE KAYIT BELGELERİ VE DEFTERLER  47
Muhasebede Bilgi Akışı  47
Belgeler  47
Defterler  47
Günlük Defter  47
Büyük Defter  49
Yardımcı Defterler  49
Mizan  49
Mizan Eşitliği  50
MUHASEBE SÜRECİ  51
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI  61
GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ  63
VARLIK HESAPLARI  67
1 DÖNEN VARLIKLAR  67
15 STOKLAR  67
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI  69
391 HESAPLANAN KDV HESABI  69
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  70
190 DEVREDEN KDV HESABI  70
153 TİCARİ MALLAR HESABI  71
10 HAZIR DEĞERLER  78
100 KASA HESABI  79
101 ALINAN ÇEKLER HESABI  85
102 BANKALAR HESABI  87
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI  89
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI  90
11 MENKUL KIYMETLER  92
110 HİSSE SENETLERİ HESABI  92
TAHVİL, SENET VE BONOLAR  97
12 TİCARİ ALACAKLAR  100
120 ALICILAR HESABI  101
121 ALACAK SENETLERİ HESABI  102
2 DURAN VARLIKLAR  108
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR:  108
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI  109
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI  110
252 BİNALAR HESABI  111
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI  112
254 TAŞITLAR HESABI  113
255 DEMİRBAŞLAR HESABI  115
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:  115
KAYNAK HESAPLARI  117
YABANCI KAYNAKLAR  117
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  117
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  118
30 MALİ BORÇLAR  118
40 MALİ BORÇLAR  119
300 BANKA KREDİLERİ HESABI  119
400 BANKA KREDİLERİ HESABI  124
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI  124
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ HESABI  125
304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ HESABI  126
381 – 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESAPLARI  127
32 TİCARİ BORÇLAR  133
320 SATICILAR HESABI  134
321 BORÇ SENETLERİ HESABI  136
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  138
33 DİĞER BORÇLAR  140
331 ORTAKLARA BORÇLAR  140
335 PERSONELE BORÇLAR HESABI  142
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  143
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  143
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI  146
5 ÖZKAYNAKLAR (ÖZSERMAYE)  147
50 ÖDENMİŞ SERMAYE  148
500 SERMAYE HESABI  149
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI  149
52 SERMAYE YEDEKLERİ  153
54 KAR YEDEKLERİ  155
59 DÖNEM NET KARI (ZARARI)  157
590 DÖNEM NET KARI  157
591 DÖNEM NET ZARARI (–)  159
GELİRLER VE GİDERLER  164
GELİRLER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  165
181 – 281 GELİR TAHAKKUKLARI  168
GİDERLER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  171
381 – 481 GİDER TAHAKKUKLARI  174
7 MALİYET HESAPLARI  179
KAYIT HATALARININ DÜZELTİLMESİ  180
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ  183
DÖNEN VARLIKLARA AİT DÖNEM SONU ENVANTER İŞLEMLERİ  184
KASA HESABI  184
ALINAN ÇEKLER HESABI  186
BANKALAR HESABI  187
HİSSE SENETLERİ  190
ALICILAR HESABI  192
ALACAK SENETLERi  193
1. Karşılık Ayırma  194
2. Değersiz Sayma  194
3. Reeskont İşlemleri  195
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  195
STOKLAR  197
ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİNDE SATILAN MALIN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  197
SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİNDE STOKLARIN ÇIKIŞTA (SATIŞLARDA) DEĞERLEMESİ  199
DEĞERİ DÜŞEN MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:  203
DURAN VARLIKLARA AİT DÖNEM SONU İŞLEMLERİ  206
AMORTİSMAN HESAPLAMA  206
1. NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİ  207
2. AZALAN KALANLAR AMORTİSMAN YÖNTEMİ  208
AMORTİSMAN GİDERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  210
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI  210
MADDİ DURAN VARLIKLARIN SAYIM VE KONTROLÜ  212
MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATIŞI  213
MADDİ DURAN VARLIKLARIN YENİLEME AMACIYLA SATIŞI  214
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  214
BORÇLAR  215
BANKA KREDİLERİ  215
SENETSİZ VE SENETLİ TİCARİ BORÇLAR  216
SATICILAR HESABI  216
BORÇ SENETLERİ HESABI  217
BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI  217
GELİR VE GİDERLER  219
GELİRLER  219
GELİRLERİN DÖNEM KONTROLÜ  219
PEŞİN TAHSİL EDİLMİŞ DÖNEM GELİRLERİ  219
GERÇEKLEŞMİŞ FAKAT TAHSİL EDİLMEMİŞ GELİRLER  219
VERGİDEN MUAF OLAN GELİRLER  220
GİDERLER  220
GİDERLERİN DÖNEM KONTROLÜ  220
PEŞİN ÖDENMİŞ DÖNEM GİDERLERİ  220
GERÇEKLEŞMİŞ FAKAT ÖDENMEMİŞ GİDERLER  220
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER  220
7/A SEÇENEĞİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLEN FAALİYET VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN GELİR TABLOSU HESAPLARINA AKTARILMASI  220
GELİR TABLOSU HESAPLARININ DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABINA DEVREDİLMESİ  222
DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABININ KAPATILMASI VE KAR YA DA ZARARIN BİLANÇOYA DEVRİ  223
DÖNEMSONU BİLANÇOSUNUN DÜZENLENMESİ  224
GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ  224
HESAPLARIN KAPATILMASI  225
EK 1: Tek Düzen Hesap Planı  226
Kaynakça  231
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020