Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında
Yatırımlara Devlet Yardımı
Vergi İndirimleri – KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyetleri – Yatırım Yeri Tahsisi
Kasım 2013 / 1. Baskı / 238 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Yatırımlara devlet teşvikleri, herkesin ilgisini çeken ancak mevzuatının karışık olması, sık sık değişmesi ve birden fazla bakanlığı ilgilendirmesi nedeni ile yeterice anlaşılamayan uygulamalardır.

Bu çalışma yatırım teşvik belgesinin alınması, yatırımın gerçekleştirilmesi, tamamlama vizesinin yapılması ve teşviklerin uygulanmasını, basit ve sade bir dille örneklerle açıklamaktadır. Özellikle karışık ve zor bir alan olan vergi indirimlerinin ve sigorta primi işçi ve işveren paylarında indirimin ne şekilde uygulanacağı konusu detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca bölgesel yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlar için ayrı ayrı başlıklar açılarak hangi destek unsurundan ne şekilde yararlanılabileceği ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Kitap, konu hakkında bilgi edinmek isteyen yatırımcılara, uygulayıcılara ve kamu çalışanlarına yol gösterici niteliktedir.

Konu Başlıkları
Yeni Teşvik Sisteminde Teşvik Belgesinin Alınması
Yatırımın Gerçekleştirilmesi (Yatırım Dönemi) Ve Tamamlama Vizesinin Yapılması
Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlarda Teşvik Uygulamaları
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Faiz Desteği
KDV İstisnası
Yatırım Yeri Tahsisi
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
Barkod: 9789750226571
Yayın Tarihi: Kasım 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 238
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Yazarların Özgeçmişleri  5
Önsöz  7
Tablolar Listesi  21
Şekiller Listesi  22
Kısaltmalar Listesi  23
Bölüm I
YATIRIM TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN
TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL BAKIŞ
1. TEMEL KAVRAMLAR  25
1.1. Teşvik Kavramı  25
1.2. Genel Olarak Devletin Ekonomik Alanda Müdahale Nedenleri  25
1.3. Teşviklerin Amaçları  26
1.4. Teşviklerin Sınıflandırılması  27
1.5. Yatırım Kavramı  28
2. TEŞVİK UYGULAMALARININ SINIRLARI  28
2.1. Dünya Ticaret Örgütü Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Antlaşması  28
2.1.1. Sübvansiyon Kavramı  29
2.1.2. Sübvansiyon Türleri  29
2.2. Avrupa Birliği Hukuku Açısından Teşvikler  30
2.2.1. Birlik Kurallarına Aykırı Devlet Yardımları  30
2.2.2. Birlik Kurallarına Uygun Devlet Yardımları  31
2.2.3. Birlik Kurallarına Uygunluğu Koşullara Bağlı Devlet Yardımları  31
2.2.4. Birlik Kurallarına Uygun Devlet Yardımlarının Türleri  31
3. TEŞVİKLERİN ETKİLERİ VE ETKİNLİKLERİ  32
3.1. Teşviklerin Etkileri  32
3.2. Teşviklerin Etkinliği  33
Bölüm II
TÜRKİYE'DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİK POLİTİKALARI
1. GİRİŞ  37
2. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM  37
3. 1923-1950 DÖNEMİ  37
4. 1950-1980 DÖNEMİ  38
5. 1980 SONRASI DÖNEM  39
6. 1998–2009 DÖNEMİNDE TEŞVİK SİSTEMİ  40
6.1. Genel Teşvik Sistemi  40
6.1.1. 1998/10755 Sayılı BKK  40
6.1.2. 2000/1821 Sayılı BKK  40
6.1.3. 2002/4367 Sayılı BKK  41
6.1.4. 2006/10921 Sayılı BKK  41
6.2. Bölgesel Teşvikler  41
6.2.1. Yarım Kalmış İşletmelere Kredi Desteği  41
6.2.2. Enerji Yardımı  42
6.2.3. 4325 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler  42
6.2.4. 5084 Sayılı Kanun  42
6.3. 2009/15199 Sayılı Devlet Yardımları Hakkında Karar  42
Bölüm III
2012/3305 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARIYLA KURULAN YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
1. GENEL OLARAK YENİ TEŞVİK SİSTEMİ  45
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE TEŞVİK BELGESİNİN ALINMASI  45
2.1. İlgili Mevzuat Gereği Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken İzinlerin Alınması  45
2.2. Başvuru  49
2.2.1. Başvuru Yapabilecekler  49
2.2.2. Başvuru Mercii  49
2.2.3. Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgeler  52
2.2.3.1. İmza Sirküleri  52
2.2.3.2. Yatırım Bilgi Formu  52
2.2.3.3. Beyan ve Taahhüt Örnekleri  57
2.2.3.4. Makine ve Teçhizat Listesi Örnekleri  59
2.2.3.5. Ödeme Belgesi  60
2.2.3.6. Sicil Gazetesi Örneği  60
2.2.3.7. Sigorta Prim Borcuyla İlgili Belge  60
2.2.3.8. Çevresel Etki Değerlendirmesiyle İlgili Belge  61
2.2.3.9. Fizibilite Raporu  61
2.2.3.10. Diğer Belgeler  61
2.3. Başvuru Ücreti  61
2.4. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Onay  61
3. YATIRIMIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (YATIRIM DÖNEMİ)  62
3.1. Genel Olarak  62
3.2. Yatırım Cinsleri  63
3.2.1. Komple Yeni Yatırım  63
3.2.2. Entegrasyon Yatırımı  63
3.2.3. Modernizasyon Yatırımı  64
3.2.4. Tevsi Yatırımı ve Ürün Çeşitlendirme Yatırımları  64
3.3. Yatırıma Başlama Tarihi, Tamamlama Süresi ve Süre Uzatımı  64
3.4. Yatırım Dönemi İçerisinde Yapılması Gerekenler  65
3.4.1. Makine ve Teçhizatın Temini  65
3.4.1.1. Genel Olarak  65
3.4.1.2. İthal ve Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Değişikliği  65
3.4.1.3. Teşvik Belgesi Süresi İçerisinde Mahrece İade İşlemleri  66
3.4.1.4. Makine ve Teçhizatın Finansal Kiralama İşlemleriyle Temin Edilmesi  66
3.4.1.5. Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali  67
3.4.1.6. Teşvik Belgesi Süresi İçerisinde İşlemlerine Başlanan Ancak İthalatı Tamamlanmayan Makine ve Teçhizat  68
3.4.2. Arazi ve Arsa Temini  69
3.4.3. İnşaatın Gerçekleştirilmesi  69
3.4.3.1. Gerekiyorsa İmar Planının Hazırlanması ve Uygulanması  69
3.4.3.2. İnşaatın Gerçekleştirilmesi  69
3.5. Teşvik Belgesinin Revizesi  70
3.6. Yatırım Konusu Değişikliği  70
3.7. Belge Zayii  70
4. YATIRIMIN TAMAMLANMASI VE TAMAMLAMA VİZESİNİN YAPILMASI  71
4.1. Tamamlama Vizesi Yapabilecek Merciler  71
4.2. Yatırımın Tamamlanması İçin Gereken Yatırım Harcamaları  71
4.3. Tamamlama Vizesi İşlem Süreci  72
4.3.1. Başvuru  72
4.3.2. Personel Görevlendirilmesi  76
4.3.3. Ekspertiz Raporunun Düzenlenmesi  76
4.3.4. Tamamlama Vizesi Şerhinin Düşülmesi  79
4.3.5. Genel Müdürlük Onayı  79
5. DEVİR, SATIŞ, İHRAÇ VE KİRALAMA  79
5.1. Temin Tarihinden İtibaren Beş Yılı Doldurmuş Makine ve Teçhizat  79
5.2. Temin Tarihinden İtibaren Beş Yılı Doldurmamış Makine ve Teçhizat  80
5.2.1. İzin Şartı ve İzni Verecek Makam  80
5.2.2. İzin Verilebilmesinin Şartları  80
5.2.3. Satış Durumunda Uygulanan Desteklerin Durumu  81
5.2.4. İzinsiz Satışların Durumu  81
6. YATIRIMLARIN NAKLİ  81
7. DENETİM VE MÜEYYİDE  82
Bölüm IV
YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE TEŞVİK UYGULAMALARI
1. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI  83
2. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI  84
2.1. Bölgesel Yatırımlara Yönelik Teşvik Unsurları  84
2.2. Yeni Teşvik Sisteminde Bölgesel Ayrım  85
2.3. Yeni Teşvik Sisteminde Sektörel Ayrım  86
2.4. 2/A ve 2/B no.lu Eklerin Dip Notları  93
2.5. Bölgesel Desteklerden Yararlanamayacak Yatırımlar  95
2.6. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Bölgesel Yatırımlar  95
3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR  95
3.1. Büyük Ölçekli Yatırım Kavramı  95
3.2. Büyük Ölçekli Yatırım Konuları ve Asgari Yatırım Tutarları  96
3.3. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Büyük Ölçekli Yatırımlar  97
3.4. Büyük Ölçekli Yatırımlara Yönelik Teşvik Unsurları  97
4. STRATEJİK YATIRIMLAR  97
4.1. Stratejik Yatırım Kavramı  97
4.2. Stratejik Yatırım Kriterleri  98
4.2.1. Stratejik Yatırımlarda Sabit Yatırım Tutarı Belirlenirken Dikkate Alınacak Hususlar  99
4.2.2. Stratejik Yatırımlara İlişkin Katma Değer Hesabı ve Değerlendirme Esasları  100
4.2.2.1. Birbirinden Bağımsız Olmayan Hatlarda Üretilecek Ürün(ler) İçin Değerlendirme Esasları  100
4.2.2.2. Birbirinden Bağımsız Olmayan Hatlarda Üretilecek Ürün(ler) İçin Katma Değer Hesabı  101
4.2.2.3. Birbirinden Bağımsız Hatlarda Üretilecek Ürünler İçin Değerlendirme Esasları  104
4.2.2.4. Birbirinden Bağımsız Hatlarda Üretilecek Ürünler İçin Katma Değer Hesabı  104
4.2.3. Diğer Değerlendirme Esasları  106
4.3. Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvik Unsurları  107
5. TEŞVİK UYGULAMALARI AÇISINDAN ÖZELLİKLİ DURUMLAR  108
5.1. Öncelikli Yatırım Konuları  108
5.2. ar-ge ve Çevre Yatırımları  109
5.3. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar  109
5.4. Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırımlar  110
5.4.1. Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları  110
5.4.1. Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları  112
Bölüm V
YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE TEŞVİK UNSURLARI
1. VERGİ İNDİRİMİ  115
1.1. Vergi İndirimi Teşvikinden Yararlanabilecek Yatırımlar  116
1.2. Vergi İndirimi Teşvikinden Yararlanamayacak Yatırımlar  117
1.3. Vergi İndirim Teşvikinin Uygulanması  118
1.3.1. Vergi İndirimine Esas Kazanç  118
1.3.2. İndirime Esas Kazancın Tespiti  118
1.3.3. Vergi İndirim ve Yatırıma Katkı Oranları  119
1.3.4. Teşvik Uygulamalarına Göre Vergi İndirim ve Yatırıma Katkı Oranları  120
1.3.4.1. Bölgesel Yatırımlarda Vergi İndirim ve Yatırıma Katkı Oranları  120
1.3.4.2. Büyük Ölçekli Yatırımlarda Vergi İndirim ve Yatırıma Katkı Oranları  120
1.3.4.3. Stratejik Yatırımlarda Vergi İndirim ve Yatırıma Katkı Oranları  121
1.3.5. Yatırım Döneminde Vergi İndimi  121
1.3.6. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlarda Vergi İndirimi  122
1.3.7. Öncelikli Yatırımlarda Vergi İndirimi  122
1.3.8. İndirimli Vergi Uygulamasının Başlangıcı  123
1.3.9. Teşvik Şartlarını Taşımadığı Halde Vergi İndiriminden Yararlananların Durumu  123
1.3.10. Yatırımın Devri  123
1.4. Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Örnek Hesaplamalar  124
1.4.1. Bölgesel Yatırımlarda Vergi İndirimine İlişkin Örnek Hesaplamalar  124
1.4.2. Büyük Ölçekli Yatırımlarda Vergi İndirimine İlişkin Örnek Hesaplamalar  126
1.4.3. Stratejik Yatırımlarda Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Örnek Hesaplamalar  128
2. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ  130
2.1. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar  131
2.2. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih  131
2.3. Sigorta Primi Desteğinden Yararlanacak İstihdam  132
2.4. Ekonomi Bakanlığınca SGK'ya Yapılacak Bildirim  134
2.5. Sigorta Primi Desteğinden Yararlanılacak Süreler  135
2.6. Sigorta İşveren Hissesi Desteğinde Azami Tutar  137
2.7. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  139
2.8. Ekonomi Bakanlığınca Karşılanacak Sigorta Prim Desteğinin Hesaplanması  139
2.9. Alt İşvereni Bulunan Asıl İşverenlerin ve Alt İşverenlerin Sigorta Prim Desteğinden Yararlanmaları  141
2.10. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Diğer Şartlar  142
2.10.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin SGK'ya Gönderilmesi  142
2.10.2. İşverenin SGK'ya Borcu Olmaması  142
2.10.3. İşverenin Maliye Bakanlığına Borcunun bulunmaması  142
2.10.4. Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi  142
2.11. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yersiz Yararlanan Yatırımcılar Hakkında Yapılacak İşlemler  143
2.12. Kayıt Dışı Sigortalı Çalıştırdığı veya Sahte Sigortalı Bildiriminde Bulunduğu Tespit Edilen İşverenler Hakkında Yapılacak İşlemler  144
2.13. Diğer Kanunlarda Öngörülen Teşvik ve Desteklerden Yararlanan İşverenlerin 2012/1 Sayılı Tebliğde Öngörülen Sigorta Prim Desteğinden Yararlanmaları  144
3. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ  145
3.1. Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanacak Yatırımlar  146
3.2. Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanacak Makina ve Teçhizat  147
3.3. Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makina ve Teçhizat  147
3.4. Başlamış İşlemler  147
3.5. Mahrece İade İşlemleri  147
3.6. Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali Halinde Gümrük Vergisi  148
3.7. Kullanılmış Komple Tesislerin İthali  150
3.8. Otomobil Üretimine Yönelik Yatırımlarda Gümrük Vergisi Muafiyeti  151
3.9.Teminatlı İşlemler  151
3.10. Finansal Kiralama İşlemlerinde Gümrük Vergisi Muafiyeti  152
3.11. Gümrük Vergisi Muafiyetinin Uygulanma Dönemi  153
3.11.1. Başlangıç  153
3.11.2. Bitiş  153
3.12. Muafiyetin Uygulanması  154
3.12.1. Beyannamenin Verilmesi  154
3.12.2. Beyannamenin Tescili ve Kabulü  154
3.12.3. Beyannamenin Tescili ve Kabulünden Sonra Yapılacak İşlemler  156
3.13. Muafiyet Kapsamında İthal Edilen Makine ve Teçhizatın Amacı Dışında Kullanılması veya Satılması  157
3.14. Sağlanan Destek Unsurlarının Geri Alınması  158
3.14.1. Teşvik Belgesinin İptal Edilmesi veya Belge İptal Edilmeden Makine ve Teçhizatın Belge Kapsamından Çıkartılması  158
3.14.2. Kullanılmış Olarak İthal Edilen Makine ve Teçhizatın Amacı Dışında Kullanılması  159
3.14.3. Makine ve Teçhizatın İzinsiz Satışı veya Amaç Dışı Kullanımı  159
4. FAİZ DESTEĞİ  160
4.1. Yararlanacak Yatırımlar  160
4.2. Faiz Desteğinden Yararlanamayacak Yatırımlar  160
4.3. Faiz Desteğinden Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar  160
4.3.1. Talep  160
4.3.2. Yatırım İçin Faiz Desteği Öngörülmesi  161
4.3.3. Vade  161
4.3.4. Ekonomi Bakanlığınca Uygun Görülme  161
4.3.5. Kullanılmış Makine Olmaması  161
4.3.6. Yatırımın Kamu Kuruluşlarınca Gerçekleştirilmemesi  161
4.3.7. Kredinin Yatırım Süresi İçerisinde Kullanılması  161
4.3.8. Vergi ve Prim Borcunun Bulunmaması  162
4.4. Başvuru ve Yararlanma Şekli  162
4.4.1. Aracı Kuruma Müracaat  162
4.4.2. Aracı Kurumunun Genel Müdürlüğe Müracaatı  162
4.4.3. Müracaatın Genel Müdürlükçe Uygun Görülmesi ve Ödeme  163
4.5. Önceki Kararlar Çerçevesinde Düzenlenen Teşvik Belgelerine İlişkin Uygulama  163
4.6. Kredi Başvurusu ve Kredi Talebinin Değerlendirilmesi  163
4.7. İtfa Planı  164
4.8. Kredi Kullandırımı  164
4.9. İtfa Planındaki Değişiklikler  164
4.10. Faizin İtfa Planında Belirtilen Tarihte Ödenmemesi  165
4.11. Kredilerin Temerrüt Hali  165
4.12. Yatırımın Devri  165
4.13. Yatırımcının ve Banka/Aracı Kurumun Sorumluluğu  165
4.14. Faiz Desteği Oranları ve Azami Miktarı  166
5. KDV İSTİSNASI  167
5.1. Yararlanacak Yatırımlar  168
5.2. KDV İstisnasından Yararlanacak Makine ve Teçhizat  168
5.3. KDV İstisnasından Yararlanmanın Şartları  169
5.4. Finansal Kiralama Yoluyla Makina ve Teçhizat Temininde KDV İstisnası  169
5.5. Kullanılmış Makine ve Teçhizatın İthalinde KDV İstisnası  170
5.6. Devir ve Set, Ünite veya Sistem Belirtilen Malların Kısmi Tesliminde KDV İstisnası  171
5.7. KDV İstisnasının Uygulaması  171
5.7.1. Vergi Dairesine Başvuru  171
5.7.2. Bildirim  171
5.7.3. Satış  171
5.7.4. İstisnanın Beyanı  172
5.7.5. İade Uygulaması  172
5.8. İthalatta KVD İstisnası Uygulaması  172
5.9. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi  173
6. KDV İADESİ  173
6.1. KDV İadesi Uygulanacak Yatırımlar  173
6.2. Süre  173
6.3. İade Edilecek Vergi  173
6.4. Yatımının Tamamlanmaması Halinde Yapılacak İşlem  174
7. YATIRIM YERİ TAHSİSİ  174
7.1. İlgili Mevzuat  174
7.2. Yatırım Yeri Teşvikinden Yararlanacak Yatırımlar  175
7.3. Yatırım Yeri Teşvikinden Yararlanamayacak Yatırımlar  176
7.4. Tahsis Edilebilecek Taşınmazlar  176
7.5. Tahsis Edilemeyecek Taşınmazlar  176
7.6. Yatırım Yeri Teşviki Uygulamasının Şartları  178
7.6.1. Yatırım Konusunun Yatırım Yeri Tahsisinden Yararlanacak Nitelikte Olması  178
7.6.2. Ekonomi Bakanlığından Teşvik Belgesi veya Yazı Alınması  178
7.6.3. Organize Sanayi veya Endüstri Bölgelerinde Tahsis Edilebilecek Boş Parsel Bulunmaması  179
7.6.4. Yatırım Tutarı ve Kapasite  179
7.6.5. Öz Kaynak Şartı  179
7.6.6. Fizibilite Raporu  179
7.6.7. İmar Planına Uygunluk  180
7.6.8. Harca Esas Değerden Satış İçin Gereken Ek Şartlar  180
7.7. Teşvik Şekli  180
7.7.1. İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesi  180
7.7.1.1. Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti  180
7.7.1.2. Taşınmazların Değerinin ve İlk Yıl Kullanım Bedelinin Tespit Edilmesi  181
7.7.1.3. İlan ve Duyuru  182
7.7.1.4. Başvuru  182
7.7.1.4.1. Başvuru Yapabilecekler  182
7.7.1.4.2. Başvuru İçin Gerekli Belgeler  182
7.7.1.4.3. Başvuru Ücreti  184
7.7.1.5. Komisyon Değerlendirmesi  184
7.7.1.5.1. Komisyon  184
7.7.1.5.2. Değerlendirme  184
7.7.1.5.3. Yetkili Makam Onayı  185
7.7.1.6. Ön İzin Verilmesi  185
7.7.1.6.1. Genel Olarak  185
7.7.1.6.2. Ön İzin Süresi  186
7.7.1.6.3. Ön İzin Bedeli, Vergi, Harç Vb. Yükümlülükler  186
7.7.1.6.4. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler  186
7.7.1.7. İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kullanma İzni Tesisi  187
7.7.1.8. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  188
7.7.1.8.1. İlk Yıl İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  188
7.7.1.8.2. İkinci ve Sonraki Yıllar İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  188
7.7.1.8.3. Yatırım Döneminde Bedel  189
7.7.1.8.4. Hasılattan Pay Alınmaması  189
7.7.1.9. Yatırım, Denetim ve Geri Alma  189
7.7.1.9.1. Yatırım Süresi  189
7.7.1.9.2. Mücbir Sebepler  190
7.7.1.9.3. Denetim  190
7.7.1.10. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzninin İptali, Tahliye ve Geri Alma  191
7.7.1.10.1. İndirimlerin İptali ve Hâsılattan Pay Alınması  191
7.7.1.10.2. Masraflar  192
7.7.1.11. İşletme Döneminde Yatırımcının Yükümlülükleri  193
7.7.1.11.1. İstihdam Şartı  193
7.7.1.11.2. Taşınmazın Kullanım Şekli  193
7.7.1.11.3. İrtifak Hakkı veya Kullanma İzni Bedellerinin Ödemesi  193
7.7.1.12. Yatırımın ve İşletmenin Devri  193
7.7.1.13. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresinin Sona Ermesi  194
7.7.2. Harca Esas Değer Üzerinden Satış  195
7.7.2.1. Satış Şartları  195
7.7.2.1.1. Yatırım Konusu  195
7.7.2.1.2. Teşvik Belgesi veya Yazı Alınması  195
7.7.2.1.3. Yatırım Tutarı ve İstihdam Şartı  195
7.7.2.1.4. OSB veya Endüstri Bölgesinde Boş Parsel Bulunmaması  196
7.6.2.2. Başvuru ve Satış Taleplerinin Değerlendirilmesi  196
7.6.2.2.1. Başvuru  196
7.6.2.2.2. Taleplerinin Değerlendirilmesi  196
7.6.2.3. Bedel ve Ön İzin  196
7.6.2.3.1. Satış Bedeli  196
7.6.2.3.2. Ön İzin  197
7.6.2.4. Satış  197
7.6.2.5. Satış Bedelinin Tahsili ve Tapuda Ferağ Verilmesi  197
7.6.2.6. Yatırımcının Yükümlülükleri  198
7.6.2.6.1. Yatırımın Süresinde Tamamlanması ve İşletmenine Faaliyete Geçmesi  198
7.6.2.6.2. İstihdam Sağlanması  199
7.6.2.6.3. Taşınmazın Yatırım Amacı Dışında Kullanılamaması  199
7.6.2.7. Taşınmazın Geri Alınması  199
8. GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ  200
8.1. Yasal Düzenleme  200
8.2. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Amacı  201
8.3. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanacağı İller  201
8.4. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinden Yararlanacak Yatırımlar  202
8.5. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler  202
8.6. Yatırımın Devri Halinde Gelir Vergisi Stopaj Desteğinden Yararlanma  202
8.7. Fiilen Çalışma Zorunluluğu  202
8.8. Uygulamanın Esasları  203
8.9. Uygulamanın Başlama ve Sona Erme Tarihleri  204
8.10. Diğer Hususlar  205
9. SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ  205
9.1. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar  206
9.2. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteğinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih  206
9.3. Sigorta Primi Desteğinden Yararlanacak İstihdam  206
9.4. Sigorta Primi Desteğinden Yararlanılacak Süreler  206
9.5. Ekonomi Bakanlığınca Karşılanacak Sigorta Primi İşçi Desteğinin Hesaplanması  206
9.6. Alt İşvereni Bulunan Asıl İşverenlerin ve Alt İşverenlerin Sigorta Prim Desteğinden Yararlanmaları  207
9.7. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteğinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Diğer Şartlar  207
9.7.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin SGK'ya Gönderilmesi  207
9.7.2. İşverenin SGK'ya Borcu Olmaması  208
9.7.3. İşverenin Maliye Bakanlığına Borcunun Bulunmaması  208
9.7.4. Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi  208
9.8. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yersiz Yararlanan Yatırımcılar Hakkında Yapılacak İşlemler  208
9.9. Kayıt Dışı Sigortalı Çalıştırdığı veya Sahte Sigortalı Bildiriminde Bulunduğu Tespit Edilen İşverenler Hakkında Yapılacak İşlemler  209
Bölüm VI
YENİ TEŞVİK SİTEMİNİN
ESKİ SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI
1. TEŞVİK SİSTEMLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMA  211
2. TEŞVİK UYGULAMALARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMA  211
2.1. Genel Teşvik Uygulamaları Yönünden  211
2.2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları  212
2.3. Büyük Ölçekli Yatırımlar  216
2.4. Stratejik Yatırımlar  217
2.5. Öncelikli Yatırım Konuları  218
3. DEĞİŞEN DESTEK UNSURLARININ ANALİZİ  218
3.1. Yatırıma Katkı Oranları  218
3.2. Vergi İndirim Oranları  220
3.3. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  222
3.3.1. Destek Süreleri  222
3.3.2. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlarda Destek Süresi  223
3.3.3. Sigorta Primi İşveren Hissesi Azami Destek Oranı  223
3.4. Faiz Desteği  225
3.5. KDV İstisnası  226
3.6. Gümrük Vergisi Muafiyeti  226
3.7. Yatırım Yeri Tahsisi  227
3.8. Gelir Vergisi Stopajı Desteği  227
3.9. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği  227
3.10. KDV İadesi  227
Değerlendirme ve Sonuç  229
Kaynakça  235
Kavramlar Dizini  237
 


Suat Şimşek
Suat ŞİMŞEK, 15.03.1977 tarihinde Çiçekdağı/Kırşehir’de doğmuştur. İlkokulu Kabaklı Köyü İlkokulunda (Çiçekdağı/Kırşehir), ortaokulu Sekili Ortaokulunda (Yerköy/Yozgat), liseyi Kütahya Sağlık Meslek Lisesinde okumuştur. 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Milli Emlak Denetmen Yardımcılığını, 2004 yılında ise Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğünü kazanmıştır. 2007 yılında yapılan yeterlik sınavını birincilikle bitirerek Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanmaya hak kazanmıştır. Halen (659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği) Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

“İmar Hukuku” (2010) ve “Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” (2011), “Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları”, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” (2012) ve “Yatırımlara Devlet Yardımı” (2012) isimli beş adet kitabı bulunmaktadır. Ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel ve mesleki makalesi bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.
Ceyda Özdemir
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Aysel Gündoğdu
Haziran 2020
17.00 TL
Sepete Ekle
Oktay Özkan
Haziran 2020
23.00 TL
Sepete Ekle
Ufuk Özcan
Haziran 2020
24.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Yazarların Özgeçmişleri  5
Önsöz  7
Tablolar Listesi  21
Şekiller Listesi  22
Kısaltmalar Listesi  23
Bölüm I
YATIRIM TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN
TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL BAKIŞ
1. TEMEL KAVRAMLAR  25
1.1. Teşvik Kavramı  25
1.2. Genel Olarak Devletin Ekonomik Alanda Müdahale Nedenleri  25
1.3. Teşviklerin Amaçları  26
1.4. Teşviklerin Sınıflandırılması  27
1.5. Yatırım Kavramı  28
2. TEŞVİK UYGULAMALARININ SINIRLARI  28
2.1. Dünya Ticaret Örgütü Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Antlaşması  28
2.1.1. Sübvansiyon Kavramı  29
2.1.2. Sübvansiyon Türleri  29
2.2. Avrupa Birliği Hukuku Açısından Teşvikler  30
2.2.1. Birlik Kurallarına Aykırı Devlet Yardımları  30
2.2.2. Birlik Kurallarına Uygun Devlet Yardımları  31
2.2.3. Birlik Kurallarına Uygunluğu Koşullara Bağlı Devlet Yardımları  31
2.2.4. Birlik Kurallarına Uygun Devlet Yardımlarının Türleri  31
3. TEŞVİKLERİN ETKİLERİ VE ETKİNLİKLERİ  32
3.1. Teşviklerin Etkileri  32
3.2. Teşviklerin Etkinliği  33
Bölüm II
TÜRKİYE'DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİK POLİTİKALARI
1. GİRİŞ  37
2. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM  37
3. 1923-1950 DÖNEMİ  37
4. 1950-1980 DÖNEMİ  38
5. 1980 SONRASI DÖNEM  39
6. 1998–2009 DÖNEMİNDE TEŞVİK SİSTEMİ  40
6.1. Genel Teşvik Sistemi  40
6.1.1. 1998/10755 Sayılı BKK  40
6.1.2. 2000/1821 Sayılı BKK  40
6.1.3. 2002/4367 Sayılı BKK  41
6.1.4. 2006/10921 Sayılı BKK  41
6.2. Bölgesel Teşvikler  41
6.2.1. Yarım Kalmış İşletmelere Kredi Desteği  41
6.2.2. Enerji Yardımı  42
6.2.3. 4325 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler  42
6.2.4. 5084 Sayılı Kanun  42
6.3. 2009/15199 Sayılı Devlet Yardımları Hakkında Karar  42
Bölüm III
2012/3305 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARIYLA KURULAN YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
1. GENEL OLARAK YENİ TEŞVİK SİSTEMİ  45
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE TEŞVİK BELGESİNİN ALINMASI  45
2.1. İlgili Mevzuat Gereği Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken İzinlerin Alınması  45
2.2. Başvuru  49
2.2.1. Başvuru Yapabilecekler  49
2.2.2. Başvuru Mercii  49
2.2.3. Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgeler  52
2.2.3.1. İmza Sirküleri  52
2.2.3.2. Yatırım Bilgi Formu  52
2.2.3.3. Beyan ve Taahhüt Örnekleri  57
2.2.3.4. Makine ve Teçhizat Listesi Örnekleri  59
2.2.3.5. Ödeme Belgesi  60
2.2.3.6. Sicil Gazetesi Örneği  60
2.2.3.7. Sigorta Prim Borcuyla İlgili Belge  60
2.2.3.8. Çevresel Etki Değerlendirmesiyle İlgili Belge  61
2.2.3.9. Fizibilite Raporu  61
2.2.3.10. Diğer Belgeler  61
2.3. Başvuru Ücreti  61
2.4. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Onay  61
3. YATIRIMIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (YATIRIM DÖNEMİ)  62
3.1. Genel Olarak  62
3.2. Yatırım Cinsleri  63
3.2.1. Komple Yeni Yatırım  63
3.2.2. Entegrasyon Yatırımı  63
3.2.3. Modernizasyon Yatırımı  64
3.2.4. Tevsi Yatırımı ve Ürün Çeşitlendirme Yatırımları  64
3.3. Yatırıma Başlama Tarihi, Tamamlama Süresi ve Süre Uzatımı  64
3.4. Yatırım Dönemi İçerisinde Yapılması Gerekenler  65
3.4.1. Makine ve Teçhizatın Temini  65
3.4.1.1. Genel Olarak  65
3.4.1.2. İthal ve Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Değişikliği  65
3.4.1.3. Teşvik Belgesi Süresi İçerisinde Mahrece İade İşlemleri  66
3.4.1.4. Makine ve Teçhizatın Finansal Kiralama İşlemleriyle Temin Edilmesi  66
3.4.1.5. Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali  67
3.4.1.6. Teşvik Belgesi Süresi İçerisinde İşlemlerine Başlanan Ancak İthalatı Tamamlanmayan Makine ve Teçhizat  68
3.4.2. Arazi ve Arsa Temini  69
3.4.3. İnşaatın Gerçekleştirilmesi  69
3.4.3.1. Gerekiyorsa İmar Planının Hazırlanması ve Uygulanması  69
3.4.3.2. İnşaatın Gerçekleştirilmesi  69
3.5. Teşvik Belgesinin Revizesi  70
3.6. Yatırım Konusu Değişikliği  70
3.7. Belge Zayii  70
4. YATIRIMIN TAMAMLANMASI VE TAMAMLAMA VİZESİNİN YAPILMASI  71
4.1. Tamamlama Vizesi Yapabilecek Merciler  71
4.2. Yatırımın Tamamlanması İçin Gereken Yatırım Harcamaları  71
4.3. Tamamlama Vizesi İşlem Süreci  72
4.3.1. Başvuru  72
4.3.2. Personel Görevlendirilmesi  76
4.3.3. Ekspertiz Raporunun Düzenlenmesi  76
4.3.4. Tamamlama Vizesi Şerhinin Düşülmesi  79
4.3.5. Genel Müdürlük Onayı  79
5. DEVİR, SATIŞ, İHRAÇ VE KİRALAMA  79
5.1. Temin Tarihinden İtibaren Beş Yılı Doldurmuş Makine ve Teçhizat  79
5.2. Temin Tarihinden İtibaren Beş Yılı Doldurmamış Makine ve Teçhizat  80
5.2.1. İzin Şartı ve İzni Verecek Makam  80
5.2.2. İzin Verilebilmesinin Şartları  80
5.2.3. Satış Durumunda Uygulanan Desteklerin Durumu  81
5.2.4. İzinsiz Satışların Durumu  81
6. YATIRIMLARIN NAKLİ  81
7. DENETİM VE MÜEYYİDE  82
Bölüm IV
YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE TEŞVİK UYGULAMALARI
1. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI  83
2. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI  84
2.1. Bölgesel Yatırımlara Yönelik Teşvik Unsurları  84
2.2. Yeni Teşvik Sisteminde Bölgesel Ayrım  85
2.3. Yeni Teşvik Sisteminde Sektörel Ayrım  86
2.4. 2/A ve 2/B no.lu Eklerin Dip Notları  93
2.5. Bölgesel Desteklerden Yararlanamayacak Yatırımlar  95
2.6. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Bölgesel Yatırımlar  95
3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR  95
3.1. Büyük Ölçekli Yatırım Kavramı  95
3.2. Büyük Ölçekli Yatırım Konuları ve Asgari Yatırım Tutarları  96
3.3. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Büyük Ölçekli Yatırımlar  97
3.4. Büyük Ölçekli Yatırımlara Yönelik Teşvik Unsurları  97
4. STRATEJİK YATIRIMLAR  97
4.1. Stratejik Yatırım Kavramı  97
4.2. Stratejik Yatırım Kriterleri  98
4.2.1. Stratejik Yatırımlarda Sabit Yatırım Tutarı Belirlenirken Dikkate Alınacak Hususlar  99
4.2.2. Stratejik Yatırımlara İlişkin Katma Değer Hesabı ve Değerlendirme Esasları  100
4.2.2.1. Birbirinden Bağımsız Olmayan Hatlarda Üretilecek Ürün(ler) İçin Değerlendirme Esasları  100
4.2.2.2. Birbirinden Bağımsız Olmayan Hatlarda Üretilecek Ürün(ler) İçin Katma Değer Hesabı  101
4.2.2.3. Birbirinden Bağımsız Hatlarda Üretilecek Ürünler İçin Değerlendirme Esasları  104
4.2.2.4. Birbirinden Bağımsız Hatlarda Üretilecek Ürünler İçin Katma Değer Hesabı  104
4.2.3. Diğer Değerlendirme Esasları  106
4.3. Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvik Unsurları  107
5. TEŞVİK UYGULAMALARI AÇISINDAN ÖZELLİKLİ DURUMLAR  108
5.1. Öncelikli Yatırım Konuları  108
5.2. ar-ge ve Çevre Yatırımları  109
5.3. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar  109
5.4. Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırımlar  110
5.4.1. Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları  110
5.4.1. Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları  112
Bölüm V
YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE TEŞVİK UNSURLARI
1. VERGİ İNDİRİMİ  115
1.1. Vergi İndirimi Teşvikinden Yararlanabilecek Yatırımlar  116
1.2. Vergi İndirimi Teşvikinden Yararlanamayacak Yatırımlar  117
1.3. Vergi İndirim Teşvikinin Uygulanması  118
1.3.1. Vergi İndirimine Esas Kazanç  118
1.3.2. İndirime Esas Kazancın Tespiti  118
1.3.3. Vergi İndirim ve Yatırıma Katkı Oranları  119
1.3.4. Teşvik Uygulamalarına Göre Vergi İndirim ve Yatırıma Katkı Oranları  120
1.3.4.1. Bölgesel Yatırımlarda Vergi İndirim ve Yatırıma Katkı Oranları  120
1.3.4.2. Büyük Ölçekli Yatırımlarda Vergi İndirim ve Yatırıma Katkı Oranları  120
1.3.4.3. Stratejik Yatırımlarda Vergi İndirim ve Yatırıma Katkı Oranları  121
1.3.5. Yatırım Döneminde Vergi İndimi  121
1.3.6. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlarda Vergi İndirimi  122
1.3.7. Öncelikli Yatırımlarda Vergi İndirimi  122
1.3.8. İndirimli Vergi Uygulamasının Başlangıcı  123
1.3.9. Teşvik Şartlarını Taşımadığı Halde Vergi İndiriminden Yararlananların Durumu  123
1.3.10. Yatırımın Devri  123
1.4. Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Örnek Hesaplamalar  124
1.4.1. Bölgesel Yatırımlarda Vergi İndirimine İlişkin Örnek Hesaplamalar  124
1.4.2. Büyük Ölçekli Yatırımlarda Vergi İndirimine İlişkin Örnek Hesaplamalar  126
1.4.3. Stratejik Yatırımlarda Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Örnek Hesaplamalar  128
2. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ  130
2.1. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar  131
2.2. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih  131
2.3. Sigorta Primi Desteğinden Yararlanacak İstihdam  132
2.4. Ekonomi Bakanlığınca SGK'ya Yapılacak Bildirim  134
2.5. Sigorta Primi Desteğinden Yararlanılacak Süreler  135
2.6. Sigorta İşveren Hissesi Desteğinde Azami Tutar  137
2.7. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  139
2.8. Ekonomi Bakanlığınca Karşılanacak Sigorta Prim Desteğinin Hesaplanması  139
2.9. Alt İşvereni Bulunan Asıl İşverenlerin ve Alt İşverenlerin Sigorta Prim Desteğinden Yararlanmaları  141
2.10. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Diğer Şartlar  142
2.10.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin SGK'ya Gönderilmesi  142
2.10.2. İşverenin SGK'ya Borcu Olmaması  142
2.10.3. İşverenin Maliye Bakanlığına Borcunun bulunmaması  142
2.10.4. Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi  142
2.11. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yersiz Yararlanan Yatırımcılar Hakkında Yapılacak İşlemler  143
2.12. Kayıt Dışı Sigortalı Çalıştırdığı veya Sahte Sigortalı Bildiriminde Bulunduğu Tespit Edilen İşverenler Hakkında Yapılacak İşlemler  144
2.13. Diğer Kanunlarda Öngörülen Teşvik ve Desteklerden Yararlanan İşverenlerin 2012/1 Sayılı Tebliğde Öngörülen Sigorta Prim Desteğinden Yararlanmaları  144
3. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ  145
3.1. Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanacak Yatırımlar  146
3.2. Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanacak Makina ve Teçhizat  147
3.3. Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makina ve Teçhizat  147
3.4. Başlamış İşlemler  147
3.5. Mahrece İade İşlemleri  147
3.6. Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali Halinde Gümrük Vergisi  148
3.7. Kullanılmış Komple Tesislerin İthali  150
3.8. Otomobil Üretimine Yönelik Yatırımlarda Gümrük Vergisi Muafiyeti  151
3.9.Teminatlı İşlemler  151
3.10. Finansal Kiralama İşlemlerinde Gümrük Vergisi Muafiyeti  152
3.11. Gümrük Vergisi Muafiyetinin Uygulanma Dönemi  153
3.11.1. Başlangıç  153
3.11.2. Bitiş  153
3.12. Muafiyetin Uygulanması  154
3.12.1. Beyannamenin Verilmesi  154
3.12.2. Beyannamenin Tescili ve Kabulü  154
3.12.3. Beyannamenin Tescili ve Kabulünden Sonra Yapılacak İşlemler  156
3.13. Muafiyet Kapsamında İthal Edilen Makine ve Teçhizatın Amacı Dışında Kullanılması veya Satılması  157
3.14. Sağlanan Destek Unsurlarının Geri Alınması  158
3.14.1. Teşvik Belgesinin İptal Edilmesi veya Belge İptal Edilmeden Makine ve Teçhizatın Belge Kapsamından Çıkartılması  158
3.14.2. Kullanılmış Olarak İthal Edilen Makine ve Teçhizatın Amacı Dışında Kullanılması  159
3.14.3. Makine ve Teçhizatın İzinsiz Satışı veya Amaç Dışı Kullanımı  159
4. FAİZ DESTEĞİ  160
4.1. Yararlanacak Yatırımlar  160
4.2. Faiz Desteğinden Yararlanamayacak Yatırımlar  160
4.3. Faiz Desteğinden Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar  160
4.3.1. Talep  160
4.3.2. Yatırım İçin Faiz Desteği Öngörülmesi  161
4.3.3. Vade  161
4.3.4. Ekonomi Bakanlığınca Uygun Görülme  161
4.3.5. Kullanılmış Makine Olmaması  161
4.3.6. Yatırımın Kamu Kuruluşlarınca Gerçekleştirilmemesi  161
4.3.7. Kredinin Yatırım Süresi İçerisinde Kullanılması  161
4.3.8. Vergi ve Prim Borcunun Bulunmaması  162
4.4. Başvuru ve Yararlanma Şekli  162
4.4.1. Aracı Kuruma Müracaat  162
4.4.2. Aracı Kurumunun Genel Müdürlüğe Müracaatı  162
4.4.3. Müracaatın Genel Müdürlükçe Uygun Görülmesi ve Ödeme  163
4.5. Önceki Kararlar Çerçevesinde Düzenlenen Teşvik Belgelerine İlişkin Uygulama  163
4.6. Kredi Başvurusu ve Kredi Talebinin Değerlendirilmesi  163
4.7. İtfa Planı  164
4.8. Kredi Kullandırımı  164
4.9. İtfa Planındaki Değişiklikler  164
4.10. Faizin İtfa Planında Belirtilen Tarihte Ödenmemesi  165
4.11. Kredilerin Temerrüt Hali  165
4.12. Yatırımın Devri  165
4.13. Yatırımcının ve Banka/Aracı Kurumun Sorumluluğu  165
4.14. Faiz Desteği Oranları ve Azami Miktarı  166
5. KDV İSTİSNASI  167
5.1. Yararlanacak Yatırımlar  168
5.2. KDV İstisnasından Yararlanacak Makine ve Teçhizat  168
5.3. KDV İstisnasından Yararlanmanın Şartları  169
5.4. Finansal Kiralama Yoluyla Makina ve Teçhizat Temininde KDV İstisnası  169
5.5. Kullanılmış Makine ve Teçhizatın İthalinde KDV İstisnası  170
5.6. Devir ve Set, Ünite veya Sistem Belirtilen Malların Kısmi Tesliminde KDV İstisnası  171
5.7. KDV İstisnasının Uygulaması  171
5.7.1. Vergi Dairesine Başvuru  171
5.7.2. Bildirim  171
5.7.3. Satış  171
5.7.4. İstisnanın Beyanı  172
5.7.5. İade Uygulaması  172
5.8. İthalatta KVD İstisnası Uygulaması  172
5.9. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi  173
6. KDV İADESİ  173
6.1. KDV İadesi Uygulanacak Yatırımlar  173
6.2. Süre  173
6.3. İade Edilecek Vergi  173
6.4. Yatımının Tamamlanmaması Halinde Yapılacak İşlem  174
7. YATIRIM YERİ TAHSİSİ  174
7.1. İlgili Mevzuat  174
7.2. Yatırım Yeri Teşvikinden Yararlanacak Yatırımlar  175
7.3. Yatırım Yeri Teşvikinden Yararlanamayacak Yatırımlar  176
7.4. Tahsis Edilebilecek Taşınmazlar  176
7.5. Tahsis Edilemeyecek Taşınmazlar  176
7.6. Yatırım Yeri Teşviki Uygulamasının Şartları  178
7.6.1. Yatırım Konusunun Yatırım Yeri Tahsisinden Yararlanacak Nitelikte Olması  178
7.6.2. Ekonomi Bakanlığından Teşvik Belgesi veya Yazı Alınması  178
7.6.3. Organize Sanayi veya Endüstri Bölgelerinde Tahsis Edilebilecek Boş Parsel Bulunmaması  179
7.6.4. Yatırım Tutarı ve Kapasite  179
7.6.5. Öz Kaynak Şartı  179
7.6.6. Fizibilite Raporu  179
7.6.7. İmar Planına Uygunluk  180
7.6.8. Harca Esas Değerden Satış İçin Gereken Ek Şartlar  180
7.7. Teşvik Şekli  180
7.7.1. İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesi  180
7.7.1.1. Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti  180
7.7.1.2. Taşınmazların Değerinin ve İlk Yıl Kullanım Bedelinin Tespit Edilmesi  181
7.7.1.3. İlan ve Duyuru  182
7.7.1.4. Başvuru  182
7.7.1.4.1. Başvuru Yapabilecekler  182
7.7.1.4.2. Başvuru İçin Gerekli Belgeler  182
7.7.1.4.3. Başvuru Ücreti  184
7.7.1.5. Komisyon Değerlendirmesi  184
7.7.1.5.1. Komisyon  184
7.7.1.5.2. Değerlendirme  184
7.7.1.5.3. Yetkili Makam Onayı  185
7.7.1.6. Ön İzin Verilmesi  185
7.7.1.6.1. Genel Olarak  185
7.7.1.6.2. Ön İzin Süresi  186
7.7.1.6.3. Ön İzin Bedeli, Vergi, Harç Vb. Yükümlülükler  186
7.7.1.6.4. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler  186
7.7.1.7. İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kullanma İzni Tesisi  187
7.7.1.8. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  188
7.7.1.8.1. İlk Yıl İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  188
7.7.1.8.2. İkinci ve Sonraki Yıllar İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli  188
7.7.1.8.3. Yatırım Döneminde Bedel  189
7.7.1.8.4. Hasılattan Pay Alınmaması  189
7.7.1.9. Yatırım, Denetim ve Geri Alma  189
7.7.1.9.1. Yatırım Süresi  189
7.7.1.9.2. Mücbir Sebepler  190
7.7.1.9.3. Denetim  190
7.7.1.10. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzninin İptali, Tahliye ve Geri Alma  191
7.7.1.10.1. İndirimlerin İptali ve Hâsılattan Pay Alınması  191
7.7.1.10.2. Masraflar  192
7.7.1.11. İşletme Döneminde Yatırımcının Yükümlülükleri  193
7.7.1.11.1. İstihdam Şartı  193
7.7.1.11.2. Taşınmazın Kullanım Şekli  193
7.7.1.11.3. İrtifak Hakkı veya Kullanma İzni Bedellerinin Ödemesi  193
7.7.1.12. Yatırımın ve İşletmenin Devri  193
7.7.1.13. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresinin Sona Ermesi  194
7.7.2. Harca Esas Değer Üzerinden Satış  195
7.7.2.1. Satış Şartları  195
7.7.2.1.1. Yatırım Konusu  195
7.7.2.1.2. Teşvik Belgesi veya Yazı Alınması  195
7.7.2.1.3. Yatırım Tutarı ve İstihdam Şartı  195
7.7.2.1.4. OSB veya Endüstri Bölgesinde Boş Parsel Bulunmaması  196
7.6.2.2. Başvuru ve Satış Taleplerinin Değerlendirilmesi  196
7.6.2.2.1. Başvuru  196
7.6.2.2.2. Taleplerinin Değerlendirilmesi  196
7.6.2.3. Bedel ve Ön İzin  196
7.6.2.3.1. Satış Bedeli  196
7.6.2.3.2. Ön İzin  197
7.6.2.4. Satış  197
7.6.2.5. Satış Bedelinin Tahsili ve Tapuda Ferağ Verilmesi  197
7.6.2.6. Yatırımcının Yükümlülükleri  198
7.6.2.6.1. Yatırımın Süresinde Tamamlanması ve İşletmenine Faaliyete Geçmesi  198
7.6.2.6.2. İstihdam Sağlanması  199
7.6.2.6.3. Taşınmazın Yatırım Amacı Dışında Kullanılamaması  199
7.6.2.7. Taşınmazın Geri Alınması  199
8. GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ  200
8.1. Yasal Düzenleme  200
8.2. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Amacı  201
8.3. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanacağı İller  201
8.4. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinden Yararlanacak Yatırımlar  202
8.5. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler  202
8.6. Yatırımın Devri Halinde Gelir Vergisi Stopaj Desteğinden Yararlanma  202
8.7. Fiilen Çalışma Zorunluluğu  202
8.8. Uygulamanın Esasları  203
8.9. Uygulamanın Başlama ve Sona Erme Tarihleri  204
8.10. Diğer Hususlar  205
9. SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ  205
9.1. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar  206
9.2. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteğinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih  206
9.3. Sigorta Primi Desteğinden Yararlanacak İstihdam  206
9.4. Sigorta Primi Desteğinden Yararlanılacak Süreler  206
9.5. Ekonomi Bakanlığınca Karşılanacak Sigorta Primi İşçi Desteğinin Hesaplanması  206
9.6. Alt İşvereni Bulunan Asıl İşverenlerin ve Alt İşverenlerin Sigorta Prim Desteğinden Yararlanmaları  207
9.7. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteğinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Diğer Şartlar  207
9.7.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin SGK'ya Gönderilmesi  207
9.7.2. İşverenin SGK'ya Borcu Olmaması  208
9.7.3. İşverenin Maliye Bakanlığına Borcunun Bulunmaması  208
9.7.4. Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi  208
9.8. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yersiz Yararlanan Yatırımcılar Hakkında Yapılacak İşlemler  208
9.9. Kayıt Dışı Sigortalı Çalıştırdığı veya Sahte Sigortalı Bildiriminde Bulunduğu Tespit Edilen İşverenler Hakkında Yapılacak İşlemler  209
Bölüm VI
YENİ TEŞVİK SİTEMİNİN
ESKİ SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI
1. TEŞVİK SİSTEMLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMA  211
2. TEŞVİK UYGULAMALARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMA  211
2.1. Genel Teşvik Uygulamaları Yönünden  211
2.2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları  212
2.3. Büyük Ölçekli Yatırımlar  216
2.4. Stratejik Yatırımlar  217
2.5. Öncelikli Yatırım Konuları  218
3. DEĞİŞEN DESTEK UNSURLARININ ANALİZİ  218
3.1. Yatırıma Katkı Oranları  218
3.2. Vergi İndirim Oranları  220
3.3. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  222
3.3.1. Destek Süreleri  222
3.3.2. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlarda Destek Süresi  223
3.3.3. Sigorta Primi İşveren Hissesi Azami Destek Oranı  223
3.4. Faiz Desteği  225
3.5. KDV İstisnası  226
3.6. Gümrük Vergisi Muafiyeti  226
3.7. Yatırım Yeri Tahsisi  227
3.8. Gelir Vergisi Stopajı Desteği  227
3.9. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği  227
3.10. KDV İadesi  227
Değerlendirme ve Sonuç  229
Kaynakça  235
Kavramlar Dizini  237
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020