Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tüketicinin Temliken Satışa Dayalı Açtığı
Tapu İptal ve Tescil Davası
Eylül 2018 / 1. Baskı / 461 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 129.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tüketici mahkemelerinde görülen tapu iptal ve tescil davalarının çözüme bağlanması, tüketici yargılamasına özgü birçok usul kuralının bilinmesini ve uygulanmasını gerektirdiği gibi, başta eser sözleşmesi olmak üzere maddi hukuka ilişkin birçok kuralın Yargıtay kararları ile somutluk kazanmış ilkelerinin uygulanmasını gerektirmektedir.

Bu kitapta yapılması amaçlanan husus, bu davayı özgül olarak tüm yönleriyle incelemeye çalışmak; Tüketici Hukuku, Borçlar Hukuku ve Medeni Usul Hukukunun kesişme noktalarını, kuramsal açıklamalar ve emsal Yargıtay içtihatları bağlamında uygulamacı hukukçuların yararlanmasına sunmaktır. Ayrıca yazar bu tür davalara uzun yıllardır bakmakta olan bir yargıç olarak, yazılı eserlerde bulunmayan bazı pratik bilgileri genç hukukçularla paylaşmayı da, isabetli ve adil hükümlerin oluşturulmasına naçizane bir katkı sağlaması bakımından, sevinçli bir görev saymıştır.

(Önsözden)


Konu Başlıkları
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı, Şekli, Hukuki Niteliği, Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
Bağımsız Bölümün Alacağın Temliki (Devri) Yoluyla Tüketiciye Devri
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Görevli Mahkeme
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Yetkili Mahkeme
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Taraflar ve Taraf Teşkili
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil İle Bedel İadesi Davalarında Zamanaşımı Süresi
Tescil Şartları– İspat, Deliller, Tahkikat
Aynı Taşınmazın Birden Fazla Kişiye Satılması– Hakların Yarışması ve Muvazaa İddialarının İspatı
Aynen İfanın İmkânsız Olması ve Tazminat Alacağı
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Yargılama Giderleri
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında İhtiyatî Tedbirler
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Hükmün Oluşturulması
Kanun Yolları, Tapu İptal ve Tescil İle Tazminat Hükmünün Kesinleşmesi, Hükmün İnfazı
Barkod: 9789750249495
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x23
Sayfa Sayısı: 461
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, ŞEKLİ, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. TANIMI  15
II. ŞEKLİ  17
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  28
IV. SÖZLEŞMENİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ  29
V. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  30
A. Arsa Sahipleri (İş Sahipleri)  30
B. Yüklenici  30
İkinci Bölüm
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ) YOLUYLA TÜKETİCİYE DEVRİ
I. ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ)  31
A. Genel Olarak  31
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesinde Alacağın Temliki  32
1. Genel Olarak  32
2. Şekli  38
a. Yükleniciden Temliken Satın Alınan Bağımsız Bölümler Yönünden  38
b. Yapsatçı Yükleniciden Adi Sözleşme ile Satın Alınan Bağımsız Bölüm Yönünden  39
3. Temlikin Hüküm ve Sonuçları  40
a. Yüklenici (Devreden) Açısından  40
b. Üçüncü Kişi (Tüketici) Açısından  41
c. Arsa sahibi (Borçlu) Açısından  42
Üçüncü Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME
I. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASININ GENEL KOŞULLARI  43
II. TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DURUM  49
A. Temliken Bağımsız Bölüm Satışı Bir Tüketici İşlemi midir?  50
B. Alıcı Tüketici mi?  52
C. Satıcı Profesyonel mi?  61
D. Emsal Yargıtay İçtihatları  63
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ TEMLİKE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL TALEPLERİ HAKKINDA KARAR VEREBİLİR Mİ?  93
Dördüncü Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME
I. GENEL OLARAK  95
II. TÜKETİCİ TARAFINDAN AÇILAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME  96
A. Kesin Yetki Kuralı  96
B. Terditli Davada Durum  97
C. Karşı Davada Yetki  98
D. Tüketicinin Yerleşim Yeri Mahkemesinin Durumu?  99
Beşinci Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TARAFLAR VE TARAF TEŞKİLİ
I. DAVACI  101
II. DAVALILAR  105
A. Satıcı (Yüklenici)  105
B. Arsa Sahipleri  107
C. Tapu Maliki  109
D. Takyidat (İhtiyati Haciz–İhtiyati Tedbir) Lehtarlarının Durumu  112
III. TARAF TEŞKİLİ  117
Altıncı Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İLE
BEDEL İADESİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ
I. GENEL OLARAK  129
II. TEMLİKE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA ZAMANAŞIMI  129
III. AYNEN İFANIN İMKÂNSIZ OLMASI HÂLİNDE BEDEL İADESİ DAVASINDA  133
IV. ZAMANIŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ  134
Yedinci Bölüm
TESCİL ŞARTLARI– İSPAT, DELİLLER, TAHKİKAT
I. TESCİL ŞARTLARI  141
A. Sözleşmelerin Mevcudiyeti  141
1. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  141
2. Temliken (Devren) Satış Sözleşmesi  141
B. Edimlerin İfası  145
1. Alcının (Davacının) Yükleniciye Karşı Bedel Borcu  145
a. Genel Olarak  145
b. Depo Kararı  146
2. Alıcının Arsa Sahiplerine Karşı Halef Sıfatıyla Borçları  150
a. İnşaat Seviyesi  153
aa. İnşaatın Fiziki Tamamlanma Seviyesinin Yüzdelik (%) Oran Şeklinde Belirlenmesi Gerektiği  153
bb. Tescil İçin İnşaatın %95 veya Onu Aşan Bir Seviyeye Ulaşmış Olması Gerektiği  154
b. Yapı Kullanma İzni (İskan Ruhsatı) ile Diğer Şartların Yerine Getirilmesi  156
aa. İskan Şartı  156
bb. Diğer Şartlar: Yüklenicinin Borçları  163
aaa. Depo Kararı  163
II. İSPAT, DELİLLER, TAHKİKAT  215
A. Genel olarak  215
B. Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve tescil Davasında İspat, Deliller ve Tahkikat  215
Sekizinci Bölüm
AYNI TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILMASI– HAKLARIN YARIŞMASI VE MUVAZAA İDDİALARININ İSPATI
I. AYNI TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILMASI– ŞAHSİ HAKLARIN YARIŞMASI  269
II. MUVAZAA İDDİALARININ İSPATI  275
Dokuzuncu Bölüm
AYNEN İFANIN İMKÂNSIZ OLMASI VE TAZMİNAT ALACAĞI
I. AYNEN İFANIN İMKÂNSIZ OLDUĞU HÂLLER  297
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi  297
1. Geriye Etkili Fesih  297
2. İleriye Etkili Fesih  306
3. Muvazaalı Fesih  325
B. Satılan Dairenin Arsa sahiplerine Düşen Dairelerden Olması  329
C. Kaçak İnşaat  331
D. İnşaat Seviyesinin Katlanılabilir (Kabul Edilebilir) Oranda Olmaması  334
E. Taşınmazın İyiniyetli Üçüncü Kişiye Satılması  338
II. TAZMİNAT ALACAĞI  339
A. Genel Olarak  339
B. Dava Tarihindeki Rayiç Bedel  340
C. Faiz Talebi, Faiz Türü ve Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih  344
D. Zamanaşımı Süresi  347
Onuncu Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ
I. GENEL OLARAK  351
II. TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DURUM  355
A. Kural Olarak Genel Hükümlerin Uygulanması  355
B. Özel Durumlar  356
1. Davanın Açılmasına Sebebiyet Verilmemesi– İlk Oturumda Davanın Kabulü  356
2. Davalının Dava Açılmadan Önce Tapunun Devri İradesi Göstermesi  358
3. Taraflar Arasında Sulh Sözleşmesi Yapılmış Olması  360
4. Davalı Arsa Sahiplerinin Özel Konumu  361
III. TERDİTLİ DAVADA DURUM  368
IV. DAVANIN KONUSUZ KALMASINDA DURUM  369
V. ÖZEL OLARAK YARGILAMA GİDERLERİ  370
A. Harç  370
1. Genel Olarak  370
2. Temlike Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası bakımından  372
3. Davanın İlk Oturumunda Kabulü  374
B. Vekâlet Ücreti  375
1. Genel Olarak  375
2. Temlike Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Bakımından  378
3. Terditli Davada Tazminat Talebi yönünden  379
4. Birleştirilen Davada Vekâlet Ücretinin Özelliği  380
C. Giderlerle İlgili Diğer İçtihatlar  382
Onbirinci Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA İHTİYATÎ TEDBİRLER
I. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  395
A. Tüketici Mahkemelerinin Görevli ve Yetkili Olması  395
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Durumu  397
II. YAKLAŞIK İSPAT  397
III. İHTİYATÎ TEDBİR KARARI  399
A. İhtiyatî Tedbir Kararının Unsurları  399
B. Gerekçe Gösterme Zorunluluğu  400
IV. İhtiyatî Tedbire İlişkin Dikkate Şayan Hususlar  401
V. KANUN YOLU  415
Onikinci Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA HÜKMÜN OLUŞTURULMASI
I. GENEL OLARAK  419
II. TEMLİKEN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI BAKIMINDAN  420
A. Karar Başlığında “Türk Milleti Adına” İbaresinin Yer Almalıdır  420
B. Mahkemenin Sıfatı  421
C. Hâkimin ve Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları  422
D. Tarafların Sıfatları ve Ad ve Soyadları, T.C. Kimlik Numaraları ve Yasal Temsilcilerinin Ad ve Soyadları  423
E. Hükmün Gerekçesi Yazılmalıdır  426
F. Hüküm Fıkrası  430
1. Hüküm Fıkrası Açık ve İnfaza Elverişli Olmalıdır  430
a. Genel Olarak  430
b. Tapu İptal ve tescil Hükmü  430
c. Depo Edilen Paranın Arsa Sahiplerine Ödenmesi  433
d. Tazminat Hükmü  434
2. Tapu İptal ve Tescil Hükmünün Özeti Tapu Sicil Müdürlüğüne Gönderilmelidir  435
3. Gerekçeli Hüküm Fıkrası Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olmamalıdır  436
4. Taleplerden Her Biri Hakkında Hüküm Verilmelidir  440
5. Şartlı Hüküm Verilmemelidir  440
6. Terditli Talepler Hakkında Karar Verilmelidir  443
7. Birleşen Davalar Hakkında Hüküm Kurulmalıdır  445
8. Harcanmayan Avansın İadesine Karar Verilmelidir  447
9. Yargılama Giderleri Hakkında Re’sen Hüküm Kurulmalıdır  448
Onüçüncü Bölüm
KANUN YOLLARI, TAPU İPTAL VE TESCİL İLE
TAZMİNAT HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİ, HÜKMÜN İNFAZI
I. KARARLARA KARŞI KANUN YOLLARI  449
A. İstinaf  449
1. İstinaf Kanun Yoluna Açık Kararlar  449
a. Nihai (Esas Hakkındaki) Kararlar  449
b. Geçici Hukuki Koruma Kararları  450
c. İstinaf Başvurusunda Bölge Adliye Mahkemesinin Yetkisi  451
d. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi  452
e. Talep Şartı: İstinaf dilekçesinin Verilmesi  452
f. Harç ve Giderlerin Ödenmesi  453
g. Katılma Yolu ile Başvuru  453
2. İstinaf Kanun Yoluna Başvurunun kapalı Olduğu Kararlar  454
a. Miktar veya Değeri 3.560,00 TL'nin Altında Kalan Nihai Kararlar  454
b. Özel Kanun Hükümleri Uyarınca Kesin Olarak Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararları  454
aa. Genel Olarak  454
bb. Tüketici Mahkemelerince THH Kararlarına İtiraz Verilen Kararlar  454
cc. Zorunlu Tahkim  455
dd. İcra Mahkemelerince Verilen Bazı Kararlar  455
ee. Diğer Özel Hükümler  456
c. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Dışındaki Geçici Hukuki Koruma Kararları  456
B. Temyiz  457
1. Temyiz Edilebilen Kararlar  457
2. Temyizi Mümkün Olmayan Kararlar  458
II. TAPU İPTAL VE TESCİL YA DA TAZMİNAT HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİ  459
A. Hükme Karşı Kanun Yoluna Gidilmemesi  459
III. TAPU İPTAL VE TESCİL İLE TAZMİNAT HÜKMÜNÜN İNFAZI  459
A. Tapu İptal ve Tescil Hükmünün İnfazı  459
B. Tazminat Hükmünün İnfazı  461
Kaynakça  463
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, ŞEKLİ, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. TANIMI  15
II. ŞEKLİ  17
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  28
IV. SÖZLEŞMENİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ  29
V. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  30
A. Arsa Sahipleri (İş Sahipleri)  30
B. Yüklenici  30
İkinci Bölüm
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ) YOLUYLA TÜKETİCİYE DEVRİ
I. ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ)  31
A. Genel Olarak  31
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesinde Alacağın Temliki  32
1. Genel Olarak  32
2. Şekli  38
a. Yükleniciden Temliken Satın Alınan Bağımsız Bölümler Yönünden  38
b. Yapsatçı Yükleniciden Adi Sözleşme ile Satın Alınan Bağımsız Bölüm Yönünden  39
3. Temlikin Hüküm ve Sonuçları  40
a. Yüklenici (Devreden) Açısından  40
b. Üçüncü Kişi (Tüketici) Açısından  41
c. Arsa sahibi (Borçlu) Açısından  42
Üçüncü Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME
I. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASININ GENEL KOŞULLARI  43
II. TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DURUM  49
A. Temliken Bağımsız Bölüm Satışı Bir Tüketici İşlemi midir?  50
B. Alıcı Tüketici mi?  52
C. Satıcı Profesyonel mi?  61
D. Emsal Yargıtay İçtihatları  63
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ TEMLİKE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL TALEPLERİ HAKKINDA KARAR VEREBİLİR Mİ?  93
Dördüncü Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME
I. GENEL OLARAK  95
II. TÜKETİCİ TARAFINDAN AÇILAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME  96
A. Kesin Yetki Kuralı  96
B. Terditli Davada Durum  97
C. Karşı Davada Yetki  98
D. Tüketicinin Yerleşim Yeri Mahkemesinin Durumu?  99
Beşinci Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TARAFLAR VE TARAF TEŞKİLİ
I. DAVACI  101
II. DAVALILAR  105
A. Satıcı (Yüklenici)  105
B. Arsa Sahipleri  107
C. Tapu Maliki  109
D. Takyidat (İhtiyati Haciz–İhtiyati Tedbir) Lehtarlarının Durumu  112
III. TARAF TEŞKİLİ  117
Altıncı Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İLE
BEDEL İADESİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ
I. GENEL OLARAK  129
II. TEMLİKE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA ZAMANAŞIMI  129
III. AYNEN İFANIN İMKÂNSIZ OLMASI HÂLİNDE BEDEL İADESİ DAVASINDA  133
IV. ZAMANIŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ  134
Yedinci Bölüm
TESCİL ŞARTLARI– İSPAT, DELİLLER, TAHKİKAT
I. TESCİL ŞARTLARI  141
A. Sözleşmelerin Mevcudiyeti  141
1. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  141
2. Temliken (Devren) Satış Sözleşmesi  141
B. Edimlerin İfası  145
1. Alcının (Davacının) Yükleniciye Karşı Bedel Borcu  145
a. Genel Olarak  145
b. Depo Kararı  146
2. Alıcının Arsa Sahiplerine Karşı Halef Sıfatıyla Borçları  150
a. İnşaat Seviyesi  153
aa. İnşaatın Fiziki Tamamlanma Seviyesinin Yüzdelik (%) Oran Şeklinde Belirlenmesi Gerektiği  153
bb. Tescil İçin İnşaatın %95 veya Onu Aşan Bir Seviyeye Ulaşmış Olması Gerektiği  154
b. Yapı Kullanma İzni (İskan Ruhsatı) ile Diğer Şartların Yerine Getirilmesi  156
aa. İskan Şartı  156
bb. Diğer Şartlar: Yüklenicinin Borçları  163
aaa. Depo Kararı  163
II. İSPAT, DELİLLER, TAHKİKAT  215
A. Genel olarak  215
B. Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve tescil Davasında İspat, Deliller ve Tahkikat  215
Sekizinci Bölüm
AYNI TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILMASI– HAKLARIN YARIŞMASI VE MUVAZAA İDDİALARININ İSPATI
I. AYNI TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILMASI– ŞAHSİ HAKLARIN YARIŞMASI  269
II. MUVAZAA İDDİALARININ İSPATI  275
Dokuzuncu Bölüm
AYNEN İFANIN İMKÂNSIZ OLMASI VE TAZMİNAT ALACAĞI
I. AYNEN İFANIN İMKÂNSIZ OLDUĞU HÂLLER  297
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi  297
1. Geriye Etkili Fesih  297
2. İleriye Etkili Fesih  306
3. Muvazaalı Fesih  325
B. Satılan Dairenin Arsa sahiplerine Düşen Dairelerden Olması  329
C. Kaçak İnşaat  331
D. İnşaat Seviyesinin Katlanılabilir (Kabul Edilebilir) Oranda Olmaması  334
E. Taşınmazın İyiniyetli Üçüncü Kişiye Satılması  338
II. TAZMİNAT ALACAĞI  339
A. Genel Olarak  339
B. Dava Tarihindeki Rayiç Bedel  340
C. Faiz Talebi, Faiz Türü ve Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih  344
D. Zamanaşımı Süresi  347
Onuncu Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ
I. GENEL OLARAK  351
II. TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DURUM  355
A. Kural Olarak Genel Hükümlerin Uygulanması  355
B. Özel Durumlar  356
1. Davanın Açılmasına Sebebiyet Verilmemesi– İlk Oturumda Davanın Kabulü  356
2. Davalının Dava Açılmadan Önce Tapunun Devri İradesi Göstermesi  358
3. Taraflar Arasında Sulh Sözleşmesi Yapılmış Olması  360
4. Davalı Arsa Sahiplerinin Özel Konumu  361
III. TERDİTLİ DAVADA DURUM  368
IV. DAVANIN KONUSUZ KALMASINDA DURUM  369
V. ÖZEL OLARAK YARGILAMA GİDERLERİ  370
A. Harç  370
1. Genel Olarak  370
2. Temlike Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası bakımından  372
3. Davanın İlk Oturumunda Kabulü  374
B. Vekâlet Ücreti  375
1. Genel Olarak  375
2. Temlike Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Bakımından  378
3. Terditli Davada Tazminat Talebi yönünden  379
4. Birleştirilen Davada Vekâlet Ücretinin Özelliği  380
C. Giderlerle İlgili Diğer İçtihatlar  382
Onbirinci Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA İHTİYATÎ TEDBİRLER
I. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  395
A. Tüketici Mahkemelerinin Görevli ve Yetkili Olması  395
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Durumu  397
II. YAKLAŞIK İSPAT  397
III. İHTİYATÎ TEDBİR KARARI  399
A. İhtiyatî Tedbir Kararının Unsurları  399
B. Gerekçe Gösterme Zorunluluğu  400
IV. İhtiyatî Tedbire İlişkin Dikkate Şayan Hususlar  401
V. KANUN YOLU  415
Onikinci Bölüm
TEMLİKEN SATIŞA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA HÜKMÜN OLUŞTURULMASI
I. GENEL OLARAK  419
II. TEMLİKEN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI BAKIMINDAN  420
A. Karar Başlığında “Türk Milleti Adına” İbaresinin Yer Almalıdır  420
B. Mahkemenin Sıfatı  421
C. Hâkimin ve Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları  422
D. Tarafların Sıfatları ve Ad ve Soyadları, T.C. Kimlik Numaraları ve Yasal Temsilcilerinin Ad ve Soyadları  423
E. Hükmün Gerekçesi Yazılmalıdır  426
F. Hüküm Fıkrası  430
1. Hüküm Fıkrası Açık ve İnfaza Elverişli Olmalıdır  430
a. Genel Olarak  430
b. Tapu İptal ve tescil Hükmü  430
c. Depo Edilen Paranın Arsa Sahiplerine Ödenmesi  433
d. Tazminat Hükmü  434
2. Tapu İptal ve Tescil Hükmünün Özeti Tapu Sicil Müdürlüğüne Gönderilmelidir  435
3. Gerekçeli Hüküm Fıkrası Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olmamalıdır  436
4. Taleplerden Her Biri Hakkında Hüküm Verilmelidir  440
5. Şartlı Hüküm Verilmemelidir  440
6. Terditli Talepler Hakkında Karar Verilmelidir  443
7. Birleşen Davalar Hakkında Hüküm Kurulmalıdır  445
8. Harcanmayan Avansın İadesine Karar Verilmelidir  447
9. Yargılama Giderleri Hakkında Re’sen Hüküm Kurulmalıdır  448
Onüçüncü Bölüm
KANUN YOLLARI, TAPU İPTAL VE TESCİL İLE
TAZMİNAT HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİ, HÜKMÜN İNFAZI
I. KARARLARA KARŞI KANUN YOLLARI  449
A. İstinaf  449
1. İstinaf Kanun Yoluna Açık Kararlar  449
a. Nihai (Esas Hakkındaki) Kararlar  449
b. Geçici Hukuki Koruma Kararları  450
c. İstinaf Başvurusunda Bölge Adliye Mahkemesinin Yetkisi  451
d. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi  452
e. Talep Şartı: İstinaf dilekçesinin Verilmesi  452
f. Harç ve Giderlerin Ödenmesi  453
g. Katılma Yolu ile Başvuru  453
2. İstinaf Kanun Yoluna Başvurunun kapalı Olduğu Kararlar  454
a. Miktar veya Değeri 3.560,00 TL'nin Altında Kalan Nihai Kararlar  454
b. Özel Kanun Hükümleri Uyarınca Kesin Olarak Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararları  454
aa. Genel Olarak  454
bb. Tüketici Mahkemelerince THH Kararlarına İtiraz Verilen Kararlar  454
cc. Zorunlu Tahkim  455
dd. İcra Mahkemelerince Verilen Bazı Kararlar  455
ee. Diğer Özel Hükümler  456
c. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Dışındaki Geçici Hukuki Koruma Kararları  456
B. Temyiz  457
1. Temyiz Edilebilen Kararlar  457
2. Temyizi Mümkün Olmayan Kararlar  458
II. TAPU İPTAL VE TESCİL YA DA TAZMİNAT HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİ  459
A. Hükme Karşı Kanun Yoluna Gidilmemesi  459
III. TAPU İPTAL VE TESCİL İLE TAZMİNAT HÜKMÜNÜN İNFAZI  459
A. Tapu İptal ve Tescil Hükmünün İnfazı  459
B. Tazminat Hükmünün İnfazı  461
Kaynakça  463
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020