Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği Hukuku Dersleri
Şubat 2018 / 3. Baskı / 248 Syf.
Fiyatı: 30.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%34)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Eylül 2019 33.00 TL -     Sepete Ekle
 2. Mart 2015 24.90 TL 12.90 TL (%49)Sepete Ekle
   

Avrupa Birliği Hukukunun temel konularının ele alındığı bu eser, öğrencilerin, akademisyenlerin ve Avrupa Birliği (AB) ile ilgili gelişmelerle yakından ilgilenenlerin yararlanabilecekleri bir kaynak olarak hazırlanmıştır.

Bu kitapta, Lizbon Antlaşması düzenlemeleri esas alınmıştır. AB'nin farkını ortaya koymak amacıyla Avrupa kıtasındaki diğer uluslararası teşkilatlara ana hatlarıyla değinilmiştir (I. Bölüm), AB ekseninde bütünleşme tarihi ve temel özellikleri incelendikten sonra (II. Bölüm), AB'nin kurumsal yapısı işlenmiştir (III. Bölüm). Son iki bölümde de sırasıyla AB hukuk düzeni (IV. Bölüm) ve AB hukukunda yargısal denetim konuları ele alınmaktadır.

Konu Başlıkları
Avrupa Kıtasında Avrupa Birliği Dışındaki Uluslararası Örgütler
Avrupa Birliği Vasıtasıyla Bütünleşme
Avrupa Birliği Kurumları
Avrupa Birliği Hukuk Düzeni
Avrupa Birliği Hukukunda Yargısal Denetim
Barkod: 9789750247163
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 248
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  5
İkinci Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
Giriş  23
Birinci Bölüm
AVRUPA KITASINDA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINDAKİ
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
I. GÜVENLİK VE SAVUNMA AMAÇLI ÖRGÜTLER  25
A. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization-NATO)  25
B. Batı Avrupa Birliği – BAB (Western European Union- WEU)  26
C. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı –AGIT
(Organization for Security and Co-Operation in Europe- OSCE)  28
II. İNSAN HAKLARINI KORUMA AMAÇLI ÖRGÜT: AVRUPA KONSEYİ (COUNCIL OF EUROPE/CONSEIL DE L’EUROPE)  29
III. EKONOMİK AMAÇLI ÖRGÜTLER  32
A. Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade Association-EFTA)  32
B. Avrupa Ekonomik Alanı-AEA (European Economic Area-EEA)  32
C. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(Organisation for Economic Co-Operation and Development-OECD)  35
İkinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ VASITASIYLA BÜTÜNLEŞME
I. AVRUPA TOPLULUKLARINDAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE GEÇİŞ  37
A. Avrupa Toplulukların Ortaya Çıkması  37
1. Paris Antlaşması: AKÇT  38
2. Avrupa Savunma Topluluğu (AST) ve Avrupa Siyasi Topluluğu Kurma Yolundaki Başarısız Girişimler  39
3. Roma Antlaşması: AET ve AAET  39
B. Avrupa Birliği’nin Kurulması  41
1. Birlik Yönünde Arayışlar  41
2. Avrupa Tek Senedi: AB’ye Doğru İlk Adım  43
3. Maastricht Antlaşması: AB’nin Kurulması  46
C. Yeni Genişleme Sürecine Hazırlık: Amsterdam ve Nice Antlaşmaları  48
1. Amsterdam Antlaşması  49
2. Nice Antlaşması  53
D. Avrupa Birliği’nin Reformu: Lizbon Antlaşması  55
II. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ  59
A. AB’ye Üyelik Koşuları  59
B. 6 Üyeli Topluluklardan 28 üyeli Birliğe Geçiş  60
1. İlk Genişleme: 6 Üyeden 9’a Yükselme  61
2. İkinci Genişleme: 9 Üyeden 10’a Yükselme  62
3. Üçüncü Genişleme: 10 Üyeden 12’ye Yükselme  62
4. Dördüncü Genişleme: 12 Üyeden 15’e Yükselme  62
5. Beşinci Genişleme: 15 Üyeden 27’ye Yükselme  63
6. Altıncı Genişleme: 27 Üyeden 28’e Yükselme  64
III. AVRUPA BİRLİĞİ’DEN ÇEKİLME (AYRILMA)  65
A. Avrupa Birliği Hukukunda Üyelikten Çekilme (Ayrılma) Hakkı  65
B. Avrupa Birliği Hukukunda Çekilme Hakkının İşletilmesi: Brexit  68
IV. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DAYANDIĞI DEĞERLERİN KORUNMASI  72
A. Değerlerin Ciddi ve Sürekli Biçimde İhlal Edilmesi Durumunda  72
B. Değerlerin Ciddi Biçimde İhlaline Yönelik Açık Bir Risk Bulunduğunda  73
C. Hukuk Devleti İlkesinin Korunmasına Yönelik Yeni Bir Mekanizma  74
V. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÖZGÜLLÜĞÜ  75
A. Avrupa Birliği’ni Meydana Getiren Unsurlar  75
1. Avrupa Birliği’nin Temel Bileşeni (Unsuru): Devlet  75
2. Avrupa Birliği’nin İkinci Önemli Bileşeni (Unsuru): İnsan  77
a. Kişiler  77
b. Halklar  78
B. Avrupa Birliği’nin Hukuki Niteliği  79
1. Devlet Niteliği  80
2. Ulus-Üstü Örgüt Niteliği  81
VI. AVRUPA BİRLİĞİNİN YETKİLERİ  82
A. Yetkilerin Avrupa Birliği’ne Devrinde İzlenen İlkeler  83
1. Sınırlı Yetki İlkesi  83
2. Zımni Yetkiler  83
3. Tamamlayıcı (İkincil) Yetkiler  84
4. Birlik Yetkilerinin Sınıflandırılması  84
a. Münhasır Yetkiler  85
b. Paylaşılan Yetkiler  85
c. Üye Devletlerin Eylemlerini Desteklemek, Koordine Etmek veya Tamamlamak Üzere Kullanılan Yetkiler  86
B. Yetkilerin Uygulanmasında İzlenen İlker  87
1. Katmanlı Yetki İlkesi  87
a. Katmanlı Yetki İlkesinin Kapsamı ve İşlevi  88
b. Katmanlı Yetki İlkesinin Denetimi  89
aa. A Priori Denetim (Önceden Yapılan Önleyici Denetim)  89
bb. A Posteriori Denetim (Sonradan Yapılan Düzeltici Denetim)  91
2. Orantılılık İlkesi  91
3. Birlik Yetkilerin Uygulanmasında Esneklik İlkesi: Yakın İşbirliği  92
a. Yakın İşbirliğinin Koşulları  93
b. Yakın İşbirliği Prosedürü ve İşleyişi  93
Üçüncü Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI
I. AVRUPA KONSEYİ (THE EUROPEAN COUNCIL/LE CONSEIL EUROPÉEN)  99
A. Yapısı  100
B. Yetkileri  101
II. AB KONSEYİ / KONSEY (THE COUNCIL/ LE CONSEIL)  103
A. Yapısı  104
B. Yetkileri  105
C. Oylama Yöntemler  107
1. Oybirliği  107
2. Basit Çoğunluk  108
3. Nitelikli Çoğunluk  109
III. AVRUPA PARLAMENTOSU  111
A. Yapısı  112
B. İşleyişi  114
C. Yetkileri  116
1. Bütçe Alanındaki Yetkileri  117
2. Denetim Yetkileri  118
3. Karar Alma (Yasama) Sürecindeki Yetkileri  121
a. Özel Yasama Prosedürü  121
aa. Görüş verme  121
bb. Muvafakat/Onay (Uygun Görüş Belirtme)  122
b. Olağan Yasama Prosedürü  123
aa. Birinci Görüşme (okuma)  124
bb. İkinci Görüşme (okuma)  124
cc. Üçüncü Görüşme (okuma)  125
IV. AVRUPA KOMİSYONU  126
A. Yapısı  127
B. Statüsü  131
C. İşleyişi  132
D. Yetkileri  133
1. Yasama Alanındaki Yetkileri  133
a. Girişimde Bulunma  133
b. Yasama İşlemi Tesis Etme  134
2. Yürütme ve Yönetim Alanındaki Yetkileri  135
a. Antlaşmaların Bekçisi  135
b. Dış Temsil  136
V. ADALET DİVANI  136
A. Yapısı  138
B. Yargılama Prosedürü  138
C. Yetkileri  139
1. Danışma  139
2. Uyuşmazlık  140
3. Önkarar  140
VI. SAYIŞTAY (DENETİM KURUMU)  140
A. Yapısı  141
B. Yetkileri  141
Dördüncü Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİ
I. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  145
A. Birincil Mevzuat  147
B. Hukukun Genel İlkeleri  149
C. Uluslararası Antlaşmalar  152
D. İkincil Mevzuat  155
1. İkincil Hukuk Tasarrufları  156
a. Tüzük  157
b. Yönerge (Direktif)  157
c. Karar  159
d. Tavsiye ve Görüş  159
e. Sınıflandırılamayan Hukuki Tasarruflar  159
2. İkincil Hukuk Tasarrufları Arasındaki Hiyerarşi  160
a. Yasama Tasarrufları  160
b. Delege Edilmiş Tasarruflar  161
c. Uygulama Tasarrufları  161
3. İkincil Hukuk Tasarruflarının Hukuki Rejimi  162
a. Hukuki Tasarrufların Seçimi  162
b. Hukuki Tasarrufların Gerekçesi  162
c. Hukuki Tasarrufun Yayınlanması ve Yürürlüğe Girmesi  163
d. Hukuki Tasarrufların Zaman Bakımından Kapsamı (Uygulanması)  164
II. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ  164
A. Avrupa Birliği Hukukunun Uygulanabilirliği  165
1. Doğrudan Uygulanabilirlik  165
2. Doğrudan Etki  167
a. Doğrudan Etki İlkesinin Temeli  168
b. Doğrudan Etki Özelliğine Sahip Değişik AB Hukuku Kaynakları  171
aa. Kurucu Antlaşmalar  171
bb. İkincil Mevzuat  173
cc. Uluslararası Antlaşmalar  177
B. Avrupa Birliği Hukukunun Üstünlüğü (Önceliği)  180
1. Üstünlük Prensibi ve Temeli  180
2. Üstünlük Prensibinin Uygulama Alanı  182
3. İç Hukuk Açısından Sonuçları  183
III. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDAN DOĞAN HAKLARIN İÇ HUKUKTA KORUNMASI  185
A. Ulusal Hukukun Özerkliği (Kurumsal ve Usul Açısından)  186
B. Ulusal Hukuk Özerkliğinin Çerçevesi  187
C. Üye Devletlerin Tazminat Sorumluluğu  188
Beşinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA YARGISAL DENETİM
I. AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARININ YARGISAL DENETİMİ  192
A. Hukuki Denetim Davaları  192
1. İptal Davası  192
a. İptal Davasına Konu Edilebilen İşlemler  193
aa. Birlik Tasarrufları  193
bb. Bağlayıcı Tasarruflar  194
b. Davacılar (Dava Ehliyeti Olan Kişiler)  194
aa. Üye Devletler ve Birlik Kurumları  194
bb. Gerçek ve Tüzel Kişiler  194
c. Davanın Açılma Süresi  197
d. İptal Sebepleri  198
aa. Yetkisizlik  199
bb. Esaslı Şekil Kurallarının İhlali  199
cc. Antlaşmaların İhlali veya Antlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Bir Hukuk Kuralının İhlali  199
dd. Yetkinin Kötüye Kullanılması (Yetki Saptırması)  200
e. İptal Kararının Etkileri  200
2. Hareketsizlik (İhmal) Davası  201
a. Hareketsizliğin (İhmalin) Tanımı  201
b. Davacılar (Dava Ehliyeti Olan Kişiler)  202
aa. Üye Devletler ve Birlik Kurumları  202
bb. Gerçek ve Tüzel Kişiler  202
c. Hareketsizlik Davası Prosedürü  203
aa. İdari Aşama  203
bb. Uyuşmazlık Aşaması  203
d. Hareketsizlik Davasının Etkileri  204
B. Tam Yargı Davaları  204
1. Birlik Müeyyidelerine Karşı Davalar  205
2. Zararın Tazmini Davası  205
a. Sözleşme (Akit) Dışı Sorumluluğa Dayalı Tazminat Davaları  205
aa. Sözleşme Dışı Sorumluluğa Dayalı Davaların Kabul Edilme Koşulları  206
bb. Sözleşme Dışı Sorumluluk Rejimi  206
b. Sözleşmeye (Akit) Dayanan Sorumluluktan Doğan Tazminat Davası  211
3. Personel Davaları  211
II. ÜYE DEVLETLERİN YARGISAL DENETİMİ: İHLAL DAVASI  212
A. İhlalin Niteliği  213
1. İhlalin Kapsamı  213
2. İhlal Edilen Yükümlüklerin Niteliği  213
3. İhlali Gerçekleştirenlerin Niteliği  214
4. İhlal Konusunda Gerekçeler  214
B. İhlalin Tespiti Prosedürü  215
1. Prosedürün Başlatılması  215
a. Komisyon  215
b. Üye Devletler  216
2. Komisyon Tarafından Yürütülen İdari Aşama  216
3. Divan Önünde Yargısal Aşama  217
a. Divana Başvuru  217
b. Başvurunun Konusu  217
C. Kararın Etkileri  218
1. Kararın Uygulanması  218
2. Kararın Uygulanmamasının Yaptırımları  219
III. ULUSAL YARGI KARARLARININ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU AÇISINDAN DENETİMİ: ÖNKARAR PROSEDÜRÜ  221
A. Önkarar Başvurusunun Konusu  223
1. Antlaşmalar  223
2. İkincil Hukuk Tasarrufları  224
3. Birliğin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar  224
4. Üye Devletler Arasında Yapılan Sözleşmeler (Convention)  225
B. Önkarar Başvurusunu Yapabilecek Mahkeme (Yargı Yeri) Kavramı  225
C. Önkarar Başvurusunu Yapma Konusunda Ulusal Mahkemelerin Durumu  226
1. Başvuruyu Yapma Özgürlüğü ve Zorunluluğu  227
a. Başvuruyu Yapmada Ulusal Yargıcın Takdir Yetkisi  227
b. Başvuruyu Yapmaya Zorunlu Ulusal Yargı Yerleri  227
2. Başvurunun Yerindeliği  229
3. Başvurunun Zamanı  230
4. Başvurunun İçeriği  230
D. Prosedür  231
E. Önkarar’ın Hukuki Sonuçları  231
1. Bağlayıcılık Açısından Etkisi  232
a. Yoruma İlişkin Verilen Önkararın Etkisi  232
b. Geçerliliğe İlişkin Verilen Önkararın Etkisi  232
2. Geçmişe Etkisi  232
Kaynakça  235
Kavram Dizini  245
 


Mehmet Hanifi Bayram
Eylül 2019
33.00 TL
Sepete Ekle
İlke Göçmen
Eylül 2017
51.00 TL
Sepete Ekle
Işıl Özkan
Mayıs 2017
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  5
İkinci Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
Giriş  23
Birinci Bölüm
AVRUPA KITASINDA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINDAKİ
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
I. GÜVENLİK VE SAVUNMA AMAÇLI ÖRGÜTLER  25
A. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization-NATO)  25
B. Batı Avrupa Birliği – BAB (Western European Union- WEU)  26
C. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı –AGIT
(Organization for Security and Co-Operation in Europe- OSCE)  28
II. İNSAN HAKLARINI KORUMA AMAÇLI ÖRGÜT: AVRUPA KONSEYİ (COUNCIL OF EUROPE/CONSEIL DE L’EUROPE)  29
III. EKONOMİK AMAÇLI ÖRGÜTLER  32
A. Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade Association-EFTA)  32
B. Avrupa Ekonomik Alanı-AEA (European Economic Area-EEA)  32
C. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(Organisation for Economic Co-Operation and Development-OECD)  35
İkinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ VASITASIYLA BÜTÜNLEŞME
I. AVRUPA TOPLULUKLARINDAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE GEÇİŞ  37
A. Avrupa Toplulukların Ortaya Çıkması  37
1. Paris Antlaşması: AKÇT  38
2. Avrupa Savunma Topluluğu (AST) ve Avrupa Siyasi Topluluğu Kurma Yolundaki Başarısız Girişimler  39
3. Roma Antlaşması: AET ve AAET  39
B. Avrupa Birliği’nin Kurulması  41
1. Birlik Yönünde Arayışlar  41
2. Avrupa Tek Senedi: AB’ye Doğru İlk Adım  43
3. Maastricht Antlaşması: AB’nin Kurulması  46
C. Yeni Genişleme Sürecine Hazırlık: Amsterdam ve Nice Antlaşmaları  48
1. Amsterdam Antlaşması  49
2. Nice Antlaşması  53
D. Avrupa Birliği’nin Reformu: Lizbon Antlaşması  55
II. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ  59
A. AB’ye Üyelik Koşuları  59
B. 6 Üyeli Topluluklardan 28 üyeli Birliğe Geçiş  60
1. İlk Genişleme: 6 Üyeden 9’a Yükselme  61
2. İkinci Genişleme: 9 Üyeden 10’a Yükselme  62
3. Üçüncü Genişleme: 10 Üyeden 12’ye Yükselme  62
4. Dördüncü Genişleme: 12 Üyeden 15’e Yükselme  62
5. Beşinci Genişleme: 15 Üyeden 27’ye Yükselme  63
6. Altıncı Genişleme: 27 Üyeden 28’e Yükselme  64
III. AVRUPA BİRLİĞİ’DEN ÇEKİLME (AYRILMA)  65
A. Avrupa Birliği Hukukunda Üyelikten Çekilme (Ayrılma) Hakkı  65
B. Avrupa Birliği Hukukunda Çekilme Hakkının İşletilmesi: Brexit  68
IV. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DAYANDIĞI DEĞERLERİN KORUNMASI  72
A. Değerlerin Ciddi ve Sürekli Biçimde İhlal Edilmesi Durumunda  72
B. Değerlerin Ciddi Biçimde İhlaline Yönelik Açık Bir Risk Bulunduğunda  73
C. Hukuk Devleti İlkesinin Korunmasına Yönelik Yeni Bir Mekanizma  74
V. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÖZGÜLLÜĞÜ  75
A. Avrupa Birliği’ni Meydana Getiren Unsurlar  75
1. Avrupa Birliği’nin Temel Bileşeni (Unsuru): Devlet  75
2. Avrupa Birliği’nin İkinci Önemli Bileşeni (Unsuru): İnsan  77
a. Kişiler  77
b. Halklar  78
B. Avrupa Birliği’nin Hukuki Niteliği  79
1. Devlet Niteliği  80
2. Ulus-Üstü Örgüt Niteliği  81
VI. AVRUPA BİRLİĞİNİN YETKİLERİ  82
A. Yetkilerin Avrupa Birliği’ne Devrinde İzlenen İlkeler  83
1. Sınırlı Yetki İlkesi  83
2. Zımni Yetkiler  83
3. Tamamlayıcı (İkincil) Yetkiler  84
4. Birlik Yetkilerinin Sınıflandırılması  84
a. Münhasır Yetkiler  85
b. Paylaşılan Yetkiler  85
c. Üye Devletlerin Eylemlerini Desteklemek, Koordine Etmek veya Tamamlamak Üzere Kullanılan Yetkiler  86
B. Yetkilerin Uygulanmasında İzlenen İlker  87
1. Katmanlı Yetki İlkesi  87
a. Katmanlı Yetki İlkesinin Kapsamı ve İşlevi  88
b. Katmanlı Yetki İlkesinin Denetimi  89
aa. A Priori Denetim (Önceden Yapılan Önleyici Denetim)  89
bb. A Posteriori Denetim (Sonradan Yapılan Düzeltici Denetim)  91
2. Orantılılık İlkesi  91
3. Birlik Yetkilerin Uygulanmasında Esneklik İlkesi: Yakın İşbirliği  92
a. Yakın İşbirliğinin Koşulları  93
b. Yakın İşbirliği Prosedürü ve İşleyişi  93
Üçüncü Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI
I. AVRUPA KONSEYİ (THE EUROPEAN COUNCIL/LE CONSEIL EUROPÉEN)  99
A. Yapısı  100
B. Yetkileri  101
II. AB KONSEYİ / KONSEY (THE COUNCIL/ LE CONSEIL)  103
A. Yapısı  104
B. Yetkileri  105
C. Oylama Yöntemler  107
1. Oybirliği  107
2. Basit Çoğunluk  108
3. Nitelikli Çoğunluk  109
III. AVRUPA PARLAMENTOSU  111
A. Yapısı  112
B. İşleyişi  114
C. Yetkileri  116
1. Bütçe Alanındaki Yetkileri  117
2. Denetim Yetkileri  118
3. Karar Alma (Yasama) Sürecindeki Yetkileri  121
a. Özel Yasama Prosedürü  121
aa. Görüş verme  121
bb. Muvafakat/Onay (Uygun Görüş Belirtme)  122
b. Olağan Yasama Prosedürü  123
aa. Birinci Görüşme (okuma)  124
bb. İkinci Görüşme (okuma)  124
cc. Üçüncü Görüşme (okuma)  125
IV. AVRUPA KOMİSYONU  126
A. Yapısı  127
B. Statüsü  131
C. İşleyişi  132
D. Yetkileri  133
1. Yasama Alanındaki Yetkileri  133
a. Girişimde Bulunma  133
b. Yasama İşlemi Tesis Etme  134
2. Yürütme ve Yönetim Alanındaki Yetkileri  135
a. Antlaşmaların Bekçisi  135
b. Dış Temsil  136
V. ADALET DİVANI  136
A. Yapısı  138
B. Yargılama Prosedürü  138
C. Yetkileri  139
1. Danışma  139
2. Uyuşmazlık  140
3. Önkarar  140
VI. SAYIŞTAY (DENETİM KURUMU)  140
A. Yapısı  141
B. Yetkileri  141
Dördüncü Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİ
I. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  145
A. Birincil Mevzuat  147
B. Hukukun Genel İlkeleri  149
C. Uluslararası Antlaşmalar  152
D. İkincil Mevzuat  155
1. İkincil Hukuk Tasarrufları  156
a. Tüzük  157
b. Yönerge (Direktif)  157
c. Karar  159
d. Tavsiye ve Görüş  159
e. Sınıflandırılamayan Hukuki Tasarruflar  159
2. İkincil Hukuk Tasarrufları Arasındaki Hiyerarşi  160
a. Yasama Tasarrufları  160
b. Delege Edilmiş Tasarruflar  161
c. Uygulama Tasarrufları  161
3. İkincil Hukuk Tasarruflarının Hukuki Rejimi  162
a. Hukuki Tasarrufların Seçimi  162
b. Hukuki Tasarrufların Gerekçesi  162
c. Hukuki Tasarrufun Yayınlanması ve Yürürlüğe Girmesi  163
d. Hukuki Tasarrufların Zaman Bakımından Kapsamı (Uygulanması)  164
II. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ  164
A. Avrupa Birliği Hukukunun Uygulanabilirliği  165
1. Doğrudan Uygulanabilirlik  165
2. Doğrudan Etki  167
a. Doğrudan Etki İlkesinin Temeli  168
b. Doğrudan Etki Özelliğine Sahip Değişik AB Hukuku Kaynakları  171
aa. Kurucu Antlaşmalar  171
bb. İkincil Mevzuat  173
cc. Uluslararası Antlaşmalar  177
B. Avrupa Birliği Hukukunun Üstünlüğü (Önceliği)  180
1. Üstünlük Prensibi ve Temeli  180
2. Üstünlük Prensibinin Uygulama Alanı  182
3. İç Hukuk Açısından Sonuçları  183
III. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDAN DOĞAN HAKLARIN İÇ HUKUKTA KORUNMASI  185
A. Ulusal Hukukun Özerkliği (Kurumsal ve Usul Açısından)  186
B. Ulusal Hukuk Özerkliğinin Çerçevesi  187
C. Üye Devletlerin Tazminat Sorumluluğu  188
Beşinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA YARGISAL DENETİM
I. AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARININ YARGISAL DENETİMİ  192
A. Hukuki Denetim Davaları  192
1. İptal Davası  192
a. İptal Davasına Konu Edilebilen İşlemler  193
aa. Birlik Tasarrufları  193
bb. Bağlayıcı Tasarruflar  194
b. Davacılar (Dava Ehliyeti Olan Kişiler)  194
aa. Üye Devletler ve Birlik Kurumları  194
bb. Gerçek ve Tüzel Kişiler  194
c. Davanın Açılma Süresi  197
d. İptal Sebepleri  198
aa. Yetkisizlik  199
bb. Esaslı Şekil Kurallarının İhlali  199
cc. Antlaşmaların İhlali veya Antlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Bir Hukuk Kuralının İhlali  199
dd. Yetkinin Kötüye Kullanılması (Yetki Saptırması)  200
e. İptal Kararının Etkileri  200
2. Hareketsizlik (İhmal) Davası  201
a. Hareketsizliğin (İhmalin) Tanımı  201
b. Davacılar (Dava Ehliyeti Olan Kişiler)  202
aa. Üye Devletler ve Birlik Kurumları  202
bb. Gerçek ve Tüzel Kişiler  202
c. Hareketsizlik Davası Prosedürü  203
aa. İdari Aşama  203
bb. Uyuşmazlık Aşaması  203
d. Hareketsizlik Davasının Etkileri  204
B. Tam Yargı Davaları  204
1. Birlik Müeyyidelerine Karşı Davalar  205
2. Zararın Tazmini Davası  205
a. Sözleşme (Akit) Dışı Sorumluluğa Dayalı Tazminat Davaları  205
aa. Sözleşme Dışı Sorumluluğa Dayalı Davaların Kabul Edilme Koşulları  206
bb. Sözleşme Dışı Sorumluluk Rejimi  206
b. Sözleşmeye (Akit) Dayanan Sorumluluktan Doğan Tazminat Davası  211
3. Personel Davaları  211
II. ÜYE DEVLETLERİN YARGISAL DENETİMİ: İHLAL DAVASI  212
A. İhlalin Niteliği  213
1. İhlalin Kapsamı  213
2. İhlal Edilen Yükümlüklerin Niteliği  213
3. İhlali Gerçekleştirenlerin Niteliği  214
4. İhlal Konusunda Gerekçeler  214
B. İhlalin Tespiti Prosedürü  215
1. Prosedürün Başlatılması  215
a. Komisyon  215
b. Üye Devletler  216
2. Komisyon Tarafından Yürütülen İdari Aşama  216
3. Divan Önünde Yargısal Aşama  217
a. Divana Başvuru  217
b. Başvurunun Konusu  217
C. Kararın Etkileri  218
1. Kararın Uygulanması  218
2. Kararın Uygulanmamasının Yaptırımları  219
III. ULUSAL YARGI KARARLARININ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU AÇISINDAN DENETİMİ: ÖNKARAR PROSEDÜRÜ  221
A. Önkarar Başvurusunun Konusu  223
1. Antlaşmalar  223
2. İkincil Hukuk Tasarrufları  224
3. Birliğin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar  224
4. Üye Devletler Arasında Yapılan Sözleşmeler (Convention)  225
B. Önkarar Başvurusunu Yapabilecek Mahkeme (Yargı Yeri) Kavramı  225
C. Önkarar Başvurusunu Yapma Konusunda Ulusal Mahkemelerin Durumu  226
1. Başvuruyu Yapma Özgürlüğü ve Zorunluluğu  227
a. Başvuruyu Yapmada Ulusal Yargıcın Takdir Yetkisi  227
b. Başvuruyu Yapmaya Zorunlu Ulusal Yargı Yerleri  227
2. Başvurunun Yerindeliği  229
3. Başvurunun Zamanı  230
4. Başvurunun İçeriği  230
D. Prosedür  231
E. Önkarar’ın Hukuki Sonuçları  231
1. Bağlayıcılık Açısından Etkisi  232
a. Yoruma İlişkin Verilen Önkararın Etkisi  232
b. Geçerliliğe İlişkin Verilen Önkararın Etkisi  232
2. Geçmişe Etkisi  232
Kaynakça  235
Kavram Dizini  245
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020