Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Gayrimenkul Davaları
(2 Cilt Takım)
Mayıs 2019 / 1. Baskı / 2480 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 550.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İki ciltten oluşan Gayrimenkul Davaları adlı eser, kolektif çalışmanın en başarılı örneklerinden biri olmuştur.

Gayrimenkul mülkiyeti, gerek ekonomik değeri gerekse üretim, barınma, ticaret gibi yaşamsal etkinlikler bakımından taşıdığı önem nedeniyle üzerinde uyuşmazlıkların en çok çıktığı hukuki alanı oluşturmaktadır.

Her biri alanında uzman yazarlar tarafından kaleme alınmış, özel hukuk ve kamu hukukunun sentezi niteliğinde olan bu kitapta eşya hukukunun ve idare hukukunun klasik katı ve kuramsal niteliği aşılıp, uygulama ve yargı içtihatları ile pratik yaşamın ihtiyaçlarına cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bölüm yazarları, gayrimenkul hukukunun önemli konularını, öğretideki görüşler ve güncel yargı kararları ışığında titizlikle incelemişlerdir.

Gayrimenkul Davaları isimli eser, akademik camiaya hitap ettiği gibi, uygulayıcıların da temel başvuru kaynakları arasında yerini alacaktır.

Konu Başlıkları
Duygu Koçak Diker, Eşya Hukukunun Konusu ve Kapsamı–Ayni Haklar – Mülkiyet Hakkı
Orhan Eroğlu, Birlikte Mülkiyet – El Birliği Mülkiyeti
Cüneyd Altıparmak, Mülkiyet Hakkına Sahip Olabilme Ehliyeti
Özge Uzun Kazmacı – Ayşe Nilay Şenol, Mülkiyet Hakkının Korunması – İstihkak ve El Atmanın Önlenmesi Davası
Eda Şahin, Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu ve Kapsamı
Hülya Atlan Gürer, Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması
M. Lamih Çelik – Sanem Aksoy Dursun, Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları
H. Kübra Ercoşkun Şenol, Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı
Emel Badur, İntifa – Oturma – Üst Hakkı
Nurcihan Dalcı Özdoğan, Taşınmaz Yükü
Süleyman Kandemir, Taşınmaz Rehni Genel Hükümler – İpotek
Nurten İnce Akman, Yapı Alacaklısı İpoteği
Yıldırım Keser, İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi
Özlem Tüzüner, Taşınmaz Rehni ile Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri
Selin Sert Sütçü, Zilyetlik
Erhan Günay, Tapu Sicili – Tapu Siciline İlişkin Kavramlar ve Sicile Egemen Olan İlkeler
Betül Özlük, Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Ayşe Havutcu, Devre Mülk – Devre Tatil
Erhan Günay, Tapu İptali ve Tescil Davaları
Ahmet Cemal Ruhi, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
Ercan Akyiğit, Taşınmaz Satışı Sözleşmesi
İsmail Ercan, İhale ile Satış – İhalenin İptali
Ercan Akyiğit, Bağışlama Sözleşmesi
Ercan Akyiğit , Mal Değişim Sözleşmesi,
Aydın Tekdoğan, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Melek Bilgin Yüce, Kamu Malları – Genel Olarak Kamu Malları
Müslüm Akıncı, Kamulaştırma – Kamulaştırmasız El Atma
Mustafa Topaloğlu, Madencilik Faaliyetlerinde Taşınmaz Kullanımının Hukuki Esasları
Şenol Saltık, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Barkod: 9789750254123
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 2480
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 2 Cilt

 

İÇİNDEKİLER
I. CİLT
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  5
Önsöz  13
Kısaltmalar  37
1. Kısım
MÜLKİYET
1. Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
Duygu KOÇAK DİKER  
§1. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI  43
§2. AYNİ HAKLAR  47
I. GENEL OLARAK  47
II. UNSURLARI  48
A. Eşya Üzerinde Doğrudan Hakimiyet Sağlaması  48
B. Hakkın Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi  50
C. Konusunun Eşya Olması  52
1. Eşyanın Unsurları  52
a. Cismani Olma  53
b. Sınırları Belirlenmiş Olma  56
c. Hakimiyet Altına Alınabilme  57
d. Kişi Dışı Unsurlardan Oluşma  59
2. Eşya Türleri  65
a. Taşınır ve Taşınmaz Eşya  65
b. Misli ve Gayri Misli Eşya  66
c. Tüketime Tabi Olan ve Olmayan Eşya  67
d. Özel Mülkiyete Tabi Olan ve Olmayan Eşya  68
e. Bölünebilen ve Bölünemeyen Eşya  70
f. Sahipli ve Sahipsiz Eşya  71
g. Basit–Birleşik Eşya ve Eşya Birliği  72
III. AYNİ HAKLARA HAKİM İLKELER  74
A. Kamuya Açıklık İlkesi  74
B. Belirlilik İlkesi  75
C. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi  79
D. Güvenin Korunması İlkesi  80
E. Hak Düşürücü Süreye ve Zamanaşımına Tabi Olmama İlkesi  81
IV. AYNİ HAKKIN TÜRLERİ  81
A. Mülkiyet Hakkı  81
B. Sınırlı Ayni Haklar  82
1. İrtifak Hakları  83
2. Rehin Hakları  86
3. Taşınmaz Yükü  87
§3. MÜLKİYET HAKKI  89
I. KAVRAM  89
II. İÇERİĞİ  92
A. Olumlu İçerik  92
B. Olumsuz İçerik  93
1. İstihkak Davası  94
2. Elatmanın Önlenmesi Davası  101
III. KAPSAMI  106
A. Bütünleyici Parça  108
1. Unsurları  109
a. Maddi Bağlantı  109
b. İşlevsel Bağlantı  113
c. Yerel Adete Uygunluk  115
2. Yasa Gereği Bütünleyici Parça Sayılanlar  116
a. Doğal Ürünler  116
b. Yapılar, Bitkiler, Kaynaklar  118
3. Bütünleyici Parçaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar  119
B. Eklenti  122
1. Unsurları  122
a. Dış Bağlantı  122
b. Özgüleme  124
c. Özgülemenin Malikin Arzusuna veya Yerel Adetlere Dayanması  126
2. Eklentiye Bağlanan Hukuki Sonuçlar  126
KAYNAKÇA  129
Orhan EROĞLU  
§4. BİRLİKTE MÜLKİYET – EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİ  133
I. BİRDEN FAZLA KİŞİLERİN MÜLKİYET HAKKI  133
A. Tek Kişi Mülkiyeti (Ferdi Mülkiyet) ile Birlikte Mülkiyet Ayrımı  133
B. Birlikte Mülkiyetin Çeşitleri  135
1. Paylı Mülkiyet  135
a. Paylı Mülkiyetin Tanımı, Unsurları ve Kuruluşu  135
aa. Paylı Mülkiyetin Tanımı ve Unsurları  135
bb. Paylı Mülkiyetin Kuruluşu  138
aaa. Paylı Mülkiyetin Taraf İradeleri ile (Hukuki İşlem ile) Kurulması  138
bbb. Paylı Mülkiyetin Yetkili Makamın İşlemi veya Mahkeme Kararı ile Kurulması  139
ccc. Paylı Mülkiyetin Kanun Gereğince Kurulması  140
b. Paylı Mülkiyette Paydaşların Pay Bakımından Hukuki Durumları  141
aa. Pay Oranı  141
bb. Paydaşın Payı Üzerinde Tasarruf Etmesi  143
cc. Paydaşın Pay Üzerindeki Mevcut Haklarını Koruması  148
c. Paylı Mülkiyette Yönetim  150
aa. Genel Olarak Paylı Mülkiyette Yönetim Kavramı  150
bb. Yönetim İşleri  153
aaa. Olağan Yönetim İşleri  153
bbb. Önemli Yönetim İşleri  157
ccc. Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruf İşlemleri  164
d. Paydaşların, Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Yetkileri ve Yükümlülükleri  169
aa. Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Paydaşların Yetkileri  169
aaa. Paylı Mülkiyete Konu Maldan Yararlanma ve Paylı Malı Kullanma Yetkisi  169
bbb. Ortak Menfaatleri Koruma Yetkisi  178
bb. Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Paydaşların Yükümlülükleri  182
e. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  185
aa. Paylı Mülkiyetin Bir veya Birden Fazla Paydaş Açısından Sona Ermesi  185
bb. Paylı Mülkiyetin Tüm Paydaşlar Açısından Sonra Ermesi ve Paylaşma  190
aaa. Genel Olarak  190
bbb. Paylaşma Kavramı ve Paydaşların Paylaşmayı İsteme Hakkı  191
aaaa. Paylaşmayı İsteme Hakkına İlişkin Sınırlandırmalar  191
i) Paylı Mülkiyete Konu Malın Sürekli Olarak Belirli Bir Amaca Özgülenmesi  192
ii) Paylı Mülkiyete Konu Mal ile İlgili Olarak Belirli Bir Süre Paylaşmanın İstenmeyeceğine Dair Paydaşların Anlaşması  194
iii) Paylı Mülkiyete Konu Malın Paylaşılması Açısından Zamanın Uygun Olmaması  196
iv) Paylaşmanın Yasaklandığı Özel Bir Hükmün Bulunması  197
ccc. Paylaşma Şekilleri  198
aaaa. Rızai Paylaşım  198
bbbb. Kazai Paylaşım (Paylaşma Davası/İzale–i Şüyu Davası)  199
i) Paylaşma Davası (İzale–i Şüyu Davası) Kavramı, Konusu ve Hukuki Niteliği  199
ii) Paylaşma Davasının Tarafları  202
iii) Paylaşma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  205
iv) Paylaşma Davasında Bekletici Mesele Hususu  206
v) Paylaşma Davası ile Paylaşmanın Yapılması  207
a) Aynen Paylaştırma Yolu  207
b) Nakden Paylaştırma Yolu  211
c) Kat Mülkiyetine Geçiş ile Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Yolu  217
2. Elbirliği Halinde Mülkiyet (İştirak Halinde Mülkiyet)  221
a. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Tanımı, Hukuki Niteliği ve Kuruluşu  221
aa. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Tanımı ve Hukuki Niteliği  221
bb. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Kurulması  223
b. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Hükümleri  224
c. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Sona Ermesi  228
aa. Miras Ortaklığı Açısından Özel Bazı Durumlar  230
aaa. Mirasçıların Birlikte Hareket Etme Prensibi  230
bbb. Miras Payının Devri  233
ccc. Miras Ortaklığının Sona Erdirilmesi ile İlgili Özel Bazı Durumlar  236
aaaa. Genel Olarak  236
bbbb. Miras Hissesinin Haczi ile Miras Ortaklığının Sona Erdirilmesi  240
KAYNAKÇA  243
Cüneyd ALTIPARMAK  
§5. MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLABİLME EHLİYETİ  251
I. MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLABİLME EHLİYETİ; TÜRKLERİN, YABANCILARIN VE TÜZEL KİŞİLERİN MÜLK EDİNEBİLME KOŞULLARI  251
A. Genel Olarak  251
B. Konuya İlişkin Bazı Temel Kavramlar  265
1. Kişi ve Kişilik Kavramı  265
a. Devletin (Tüzel) Kişiliği  266
b. Kişi Türleri  272
aa. Gerçek Kişiler  273
bb. Tüzel Kişiler  275
aaa. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  276
bbb. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  286
cc. Topluluklar  288
2. Ehliyet Kavramı ve Türleri  297
a. Hak Ehliyeti  298
b. Fiil Ehliyeti  300
3. Mülkiyet Türleri ve Kazanma Yolları  304
a. Taşınır Mülkiyeti  305
b. Taşınmaz Mülkiyeti  307
c. Fikri Mülkiyet  309
d. Mülkiyetin Edinilmesi (İktisabı)  311
4. Mülkiyet Hakkına Benzer Kurumlar  314
C. Türk Tabiiyetindeki Kişilerin Durumu  315
1. Genel Olarak  315
2. Kişilere Göre Taşınır ve Taşınmaz Mülkiyet Edinme Ehliyeti  316
a. Gerçek Kişiler Yönünden  316
b. Tüzel Kişilerin Mülkiyet Hakkına Sahip Olma Ehliyeti  338
D. Yabancı Kişiler ve Durumu  362
1. Yabancı Gerçek Kişiler ve Mülk Edinme Ehliyetleri  363
2. Yabancı Tüzel Kişiler ve Mülk Edinme Ehliyetleri  418
E. Fikri Mülkiyeti Edinme Durumu  465
F. Özel Durumlar  467
1. Petrol Araştırmaları Yönünden  468
2. Turizmi Teşvik Yönünden  468
3. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Yönünden  469
4. Kültür ve Tabiat Varlıkları Yönünden  470
5. Hisse Senetleri Yönünden  471
6. Diğer Hususlar Yönünden  474
Sonuç  477
KAYNAKÇA  482
Özge UZUN KAZMACI – Ayşe Nilay ŞENOL  
§6. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI – İSTİHKAK VE EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI  485
I. GENEL OLARAK MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI  485
II. TAŞINMAZLARDA İSTİHKAK DAVASI  488
A. Genel Olarak  488
B. Davanın Hukuki Niteliği  491
C. Davanın Tarafları  492
D. İspat Yükü  494
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme  495
F. Dava Konusunun Devri  496
III. ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI  497
A. Genel Olarak  497
B. Hukuki Niteliği  499
C. Elatma Kavramı  499
1. Hukuka Aykırı Müdahale  499
2. Elatma Türleri  503
3. Elatma Davası ile Talep Edilen Husus  507
D. Davanın Tarafları  509
1. Davacı  509
a. Malik  509
aa. Tek Başına Malik  509
bb. Paylı Mülkiyet  511
cc. Elbirliği halinde mülkiyet  512
b. Sınırlı ayni hak sahibi  513
c. Kişisel Hak Sahipleri  517
2. Davalı  518
E. İspat Yükü  520
1. Genel Olarak  520
2. Davacının Katlanma Yükümlülüğü Olduğunun İspatı  521
a. Kamu Hukukundan Doğan Mülkiyet Sınırlamaları  521
b. Özel Hukuktan Doğan Mülkiyet Sınırlamaları  522
aa. Komşuluk Hukukundan Doğan Sınırlamalar  522
bb. Sözleşmeden Doğan Ayni veya Şahsi Bir Hak Sebebiyle Katlanma Yükümlülüğü  526
cc. Hakkın Kötüye Kullanılması ve Zorda Kalma  526
3. Mülkiyetin Tescil Dışı Hallerle Kazanıldığının İspatı  526
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme  527
G. Dava Konusunun Devri  528
H. Elatmanın Önlenmesi Davasında Zamanaşımı  529
IV. DİĞER DAVALAR  529
A. Genel Olarak  529
B. Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Tespit Davaları  530
1. Genel Olarak Tespit Davası  530
2. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası  531
3. Diğer Tespit Davaları  532
a. Genel Olarak  532
b. Muhdesatın Tespiti Davası  535
C. Tazminat Davası  538
1. Genel Olarak  538
2. Ecrimisil (Kullanma Tazminatı) Talep Edilmesi ve Bu Talebin Hukuki Niteliği  539
KAYNAKÇA  545
2. Bölüm
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
Eda ŞAHİN  
§1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU VE KAPSAMI  549
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU  549
A. Genel Olarak  549
B. Arazi  551
C. Bağımsız ve Sürekli Haklar  552
D. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler  553
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI  553
A. Yatay Kapsamı  554
1. Genel Olarak  554
2. Kadastrosu Yapılmış Tapulu Taşınmazlarda Sınır  555
3. Tapusu Olan Kadastrosuz Taşınmazlarda Sınır  559
4. Tapusuz Taşınmazlarda Sınır  562
B. Dikey Kapsamı  562
C. Madde İtibariyle Kapsamı  565
1. Taşınmazın Bütünleyici Parçası Sayılan Şeyler  565
a. Yapılar  565
aa. Prensip  565
bb. Hukuka Uygun Yapı  567
cc. Hukuka Aykırı (Haksız) Yapı  567
aaa. Kavram  567
bbb. Bir Kimse Kendi Arazisindeki Yapıda Başkasının Malzemesini Kullanırsa  568
aaaa. Genel Olarak  568
bbbb. Malzeme Malikinin Malzemesinin Sökülerek Kendisine İadesi Talebi  568
cccc. Malzeme Malikinin Malzeme Mülkiyetinin Kaybı Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini Talebi  571
dddd. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi Talebi  573
ccc. Bir Kimse Başkasının Arazisindeki Yapıda Kendisinin Malzemesini Kullanırsa  577
aaaa. Genel Olarak  577
bbbb. Arazi Malikinin Malzemenin Sökülüp Kaldırılmasını Talep Hakkı  577
cccc. Tazminat Talebi  579
dddd. Arazi Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi Talebi  581
ddd. Bir Kimse Başkasının Arazisindeki Yapıda Bir Başkasının Malzemesini Kullanırsa  583
aaaa. Genel Olarak  583
bbbb. Arazi Malikinin Hakları  583
cccc. Malzeme Malikinin Hakları  583
dddd. Yapıyı Yapan Üçüncü Kişinin Hakları  584
b. Bitkiler  584
c. Kaynaklar  586
2. Taşınmazın Bütünleyici Parçası Sayılmayan Şeyler  588
a. Taşınır Yapı  588
b. Taşınır Bitki  589
c. Üst Hakkı  589
d. Mecralar  591
e. Taşkın Yapı  591
aa. Genel Olarak  591
bb. Arazi Malikinin Arazisine Taşan Yapıya Katlanma Yükümlülüğü  592
cc. Taşan Yapıya Katlanma Yükümlülüğü Bulunması Halinde Taşkın Yapının Hukuki Durumu  598
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  600
A. Genel Olarak Kazanma  600
1. Aslen Kazanma – Devren Kazanma  600
2. Tescille Kazanma – Tescilden Önce Kazanma  601
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması  602
1. Genel Olarak Şartları  602
2. Kazanma Sebebi  603
3. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Şekil ve Şekle Aykırılığın Sonuçları  604
a. Şekil, Şeklin Amacı ve Kapsamı  604
b. Şekle Aykırılık ve Sonuçları  605
4. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Muvazaa ve Sonuçları  609
5. Mülkiyetin İnançlı Temlik Yoluyla Devri  612
6. Nam–ı Müstear  614
7. Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyeti Devretme  616
KAYNAKÇA  620
Hülya ATLAN GÜRER  
§2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI  623
I. GİRİŞ  623
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞAN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI  626
A. Genel Olarak  626
B. Koşulları  627
1. Taşınmaza İlişkin Koşul  627
2. Zilyede ve Zilyetliğe İlişkin Koşullar  629
a. Zilyetliğin Yolsuz Tescile Dayanması  629
b. Zilyedin İyiniyetli Olması  630
c. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Sürdürülmüş Olması  631
d. Zilyetliğin Davasız Sürmüş Olması  632
e. Zilyetliğin Aralıksız Sürmüş Olması  633
f. Zilyetliğin On Yıl Sürmüş Olması  635
C. Mülkiyetin Kazanıldığı ve Hüküm Doğurduğu An  639
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI  641
A. Genel Olarak  641
B. Türk Medeni Kanunu’na Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması  644
1. Esasa İlişkin Koşullar  644
a. Taşınmaza İlişkin Koşul  644
aa. Tapuya Kayıtlı Olmayan veya Tapuya Kayıtlı Olmakla Birlikte Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan veya Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Kişilere Ait Bir Taşınmazın Varlığı  644
aaa. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaz (TMK m. 713/1)  644
bbb. Tapuya Kayıtlı Olmakla Birlikte Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan veya Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Kişilere Ait Taşınmaz (TMK m. 713/2)  647
aaaa. Genel Olarak  647
bbbb. Tapu Sicilinin Gerçek Maliki Göstermediği veya Aleniyetini Yitirmiş Olduğu Taşınmazlar  650
i) Malikin Tapu kütüğünden Anlaşılamadığı Taşınmazlar  650
ii) Malik Hakkında Yirmi Yıl Önce Gaiplik Kararı Verilmiş Olan Taşınmazlar  652
iii) Mülkiyeti Sicil Dışında Kazanılmış Olup Açıklayıcı Tescilin Yapılmadığı Taşınmazlar  655
iv) Kötüniyetli Yolsuz Tescil Sahibi Adına Kayıtlı Taşınmazlar  656
bb. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanılmaya Elverişli Bir Taşınmazın Varlığı  657
aaa. Genel Olarak  657
bbb. Mülkiyeti Zamanaşımıyla Kazanılamayacak Taşınmazlar  658
aaaa. Kamu Malları  658
i) Orta Malı  658
ii) Hizmet Malı  659
iii) Sahipsiz Mallar/Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olan Yerler  659
a) Tarıma Elverişli Olmayan Yerler  660
b) Genel Sular ve Kıyılar  660
c) Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıkları  661
d) Tabii Servet ve Kaynaklar  661
e) Ormanlar  662
bbbb. Zamanaşımıyla Kazanılması Kanunla Yasaklanmış Tapusuz Taşınmazlar  662
i) Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar  662
ii) Özel Kanun Hükümleri Nedeniyle Zamanaşımıyla Kazanılmaya Elverişli Olmayan Taşınmazlar  663
a) Vakıf Taşınmazları  663
b) Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgesinde Bulunan Taşınmazlar  664
b. Zilyetliğe İlişkin Koşullar  664
aa. Genel Olarak  664
bb. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Olması  664
cc. Zilyetliğin Davasız Sürmesi  667
dd. Zilyetliğin Aralıksız Sürmesi  669
ee. Zilyetliğin Yirmi Yıl Sürmesi  670
2. Usule İlişkin Koşullar  672
a. Zilyetliğin İspatı  672
b. Tescil Davası  674
3. Mülkiyetin Kazanıldığı ve Hüküm Doğurduğu An  677
C. Özel Kanunlara Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması  680
1. Genel Olarak  680
2. 1515 Sayılı Kanuna Göre  680
3. 3402 Sayılı Kanuna Göre  681
a. Genel Olarak  681
b. Tapuya Kayıtlı Taşınmazlarda Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım
(KK m. 13/1 B–c)  683
c. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlarda Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım
(KK m. 14)  685
d. Taşınmaz Mülkiyetinin İmar ve İhya Yoluyla Kazanılması (KK m. 17)  689
KAYNAKÇA  712
M. Lamih ÇELİK – Sanem AKSOY DURSUN  
§3. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI  717
I. DEVİR HAKKININ KISITLAMALARI – SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR (ÖNALIM– ALIM – GERİ ALIM)  717
A. Önalım (Şuf’a) Hakkı  717
1. Süresi ve Şerhi  719
2. Devredilmesi ve Miras Yoluyla Geçmesi  722
3. İleri Sürülmesi  723
4. Koşulları  727
5. Kullanılması  728
B. Geri Alım (Vefa) Hakkı  744
1. Geri Alım Sözleşmesinin Şekli  745
2. Geri Alım Hakkının Süresi ve Şerhin Etkisi  747
3. Geri Alım Hakkının Devri ve Miras Yoluyla İntikali  748
C. Alım (İştira) Hakkı  750
1. Alım Sözleşmesinin Şekli  750
2. Alım Hakkının Süresi ve Şerhin Etkisi  751
3. Alım Hakkının Devri ve Miras Yoluyla İntikali  751
D. Tescile Zorlama Davaları  753
E. Sonuç  754
II. KOMŞU HAKKI  757
A. Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Komşular Lehine Konulmuş Kısıtlamalar  757
1. Giriş  757
2. TMK m. 737 Hükmüne Göre Taşınmazın Kullanma Tarzına İlişkin Kısıtlamalar  761
a. Genel Olarak  761
b. MK m. 737’ye Göre Taşkınlık Sayılabilecek Müdahaleler  762
aa. Maddi (Olumlu) Müdahaleler  763
bb. Manevi Müdahaleler  766
aaa. Pencere Açmaktan Kaynaklanan Manevi Müdahaleler  767
bbb. Baz İstasyonlarından Kaynaklanan Manevi Müdahaleler  770
cc. Olumsuz Müdahaleler  773
c. Müdahalenin Taşkınlık Sayılması için Gerekli Koşullar  774
3. Kazı ve Yapılara İlişkin Kısıtlamalar  777
4. Komşu Araziye Taşan Ağaç ve Dal Kökleri  780
5. Suların Akış Tarzına Engel Olmama  780
6. Komşu Kaynakları Kesme ve Kirletmekten Kaçınma  782
7. Aynı Kaynaktan Beslenen Komşu Kaynaklar  783
8. Komşuluk İlişkisine Dayanan İrtifak Hakları  784
a. Zorunlu Mecra İrtifakı  784
b. Zorunlu Geçit İrtifakı  791
c. Zorunlu Kaynak İrtifakı  793
9. Komşuluk İlişkisinin Gerekli Kıldığı İş ve Giderlere Katılma  794
B. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu  795
1.Genel Olarak  795
2. Sorumluluğun Şartları  797
a. Genel Olarak  797
b. Davanın Tarafları  798
aa. Davacılar  798
bb. Davalılar  803
c. TMK m. 730’dan Doğan Davalar  809
KAYNAKÇA  816
2. Kısım
SINIRLI AYNİ HAKLAR
1. Bölüm
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ
H. Kübra ERCOŞKUN ŞENOL  
§1. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI  825
I. İRTİFAK HAKKI VE İRTİFAK HAKKININ TÜRLERİ  825
II. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI KAVRAMI, HAKKIN İÇERİĞİ VE KONUSU  832
A. Kavram ve Genel Olarak İçerik  832
B. Konu  837
III. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ KAZANILMASI  842
A. Tescille Kazanma  843
B. Sicil Dışı Kazanma  847
1. İrtifakın Mahkeme Kararıyla Kazanılması  849
2. İrtifakın Kamulaştırma Yoluyla Kazanılması  850
3. Mecra İrtifakının Kazanılması  852
4. Doğrudan Doğruya Kanundan Kaynaklanan Geçit İrtifaklarının Kazanılması  854
C. Zamanaşımı ile Kazanma  855
1. Olağan Zamanaşımı ile Kazanma  855
2. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma  856
IV. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ SONA ERMESİ  858
A. Terkinle Sona Erme  858
B. Sicil Dışı Sona Erme  861
1. Yüklü veya Yararlanan Taşınmazın Yok Olması  862
2. Kamulaştırma  863
3. Sürenin Sona Ermesi  864
4. Tescilsiz Kazanılan Mecra İrtifakının ve Doğrudan Doğruya Kanundan Kaynaklanan Geçit İrtifakının Sona Ermesi  865
5. Mahkeme Kararı  865
a. Terkin Borcunun Yerine Getirilmemesi  865
b. Kanundan Doğan Terkini İsteme Hakkı  866
aa. Genel Olarak  866
bb. TMK m. 785’in Amacı ve Hukuki Niteliği  868
cc. İrtifakın Sağladığı Yararın Belirlenmesi  870
dd. İrtifakın Sağladığı Yararın Tamamen Ortadan Kalkması Halinde Terkin
(TMK m. 785/1)  871
ee. İrtifakın Yüküne Oranla Çok Az Yarar Sağlaması Halinde Terkin
(TMK m. 785/2)  873
V. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ HÜKÜMLERİ  875
A. Hakkın İçerik ve Kapsamının Belirlenmesi  875
B. Hakkın Kullanılmasına İlişkin Hükümler  880
1. İrtifak Hakkı Sahibine (Yararlanan Taşınmazın Malikine) İlişkin Hükümler  881
a. İrtifak Hakkın Sahibinin Yetkileri  881
b. İrtifak Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  882
2. Yüklü Taşınmazın Malikine İlişkin Hükümler  884
a. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yetkileri  884
aa. Genel Olarak  884
bb. İrtifakın Yerinin Değiştirilmesini Talep Hakkı  885
b. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yükümlülükleri  892
3. Yararlanan Taşınmazın İhtiyaçlarının Değişmesi  892
4. Yararlanan veya Yüklü Taşınmazın Bölünmesi  895
a. Genel Olarak Taşınmazın Bölünmesi  895
b. Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi  895
c. Yüklü Taşınmazın Bölünmesi  896
KAYNAKÇA  899
Emel BADUR  
§2. İNTİFA – OTURMA – ÜST HAKKI  903
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SINIRLARI  903
A. Genel Olarak Sınırlı Ayni Haklar  903
B. İrtifak Haklarına Uygulanacak Hükümler  905
C. İrtifak Haklarının Çeşitleri  908
D. İntifa Hakkı  909
1. İntifa Hakkının Kazanılması  912
2. İntifa Hakkının Sona Ermesi  913
3. Sona Ermenin Sonuçları  914
a. Geri Verme Yükümlülüğü  914
b. Geri Vermede İntifa Hakkı Sahibinin Sorumluluğu  915
c. İntifa Hakkı Sahibinin Giderleri Talep Hakkı  916
4. İntifa Hakkının Hükümleri  917
a. İntifa Hakkı Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  917
aa. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları  917
aaa. İntifa konusu Taşınmaza Zilyet Olma Yetkisi  917
bbb. İntifa Konusu Taşınmazı Kullanma Yetkisi  917
ccc. İntifa Konusu Taşınmazın Ürünlerinden Yararlanma Yetkisi  918
ddd. İntifa Konusu Taşınmazı Yönetme Yetkisi  920
eee. Resmi Defter Tutulmasını Talep Yetkisi  920
bb. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  920
aaa. Taşınmaza Bakma ve Koruma Yükümlülüğü  920
bbb. Masraf ve Vergi Ödeme Yükümlülüğü  921
ccc. Taşınmazı Sigorta Ettirme Yükümlülüğü  921
b. Malikin Hak ve Yükümlülükleri  922
aa. Malikin Hakları  922
aaa. İntifa Konusu Taşınmaz Üzerinde Tasarruf Yetkisi  922
bbb. Gözetim Yetkisi  922
ccc. Güvence Talep Etme Yetkisi  923
ddd. İntifa Hakkı Sahibinin Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğine Son Verilmesini Talep Yetkisi  924
eee. Resmi Defter Tutulmasını Talep Yetkisi  924
bb. Malikin Yükümlülükleri  925
aaa. Özdeğeri Koruma Amaçlı Önlemleri Alma Yükümlülüğü  925
bbb. Taşınmazın Özdeğerine İlişkin Giderleri Karşılama Yükümlülüğü  925
E. Oturma (Sükna) Hakkı  926
1. Oturma Hakkının Konusu  927
2. Oturma Hakkının Kazanılması ve Sona Ermesi  927
3. Oturma Hakkının Hükümleri  928
F. Üst Hakkı  930
1. Üst Hakkının Kazanılması  931
2. Üst Hakkının Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları  933
3. Üst Hakkının Süresinin Dolmasından Önce Arazi Malikine Devri  934
4. Üst Hakkının Hükümleri  937
KAYNAKÇA  948
Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN  
§3. TAŞINMAZ YÜKÜ  951
I. TMK SİSTEMATİĞİ İÇERİSİNDE TAŞINMAZ YÜKÜNÜN YERİ  951
A. Genel Olarak  951
B. Diğer Sınırlı Ayni Haklarla Karşılaştırma  952
C. Taşınmaz Yükü ile Diğer Sınırlı Ayni Haklar Arasındaki Sıra İlişkisi  954
II. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN UNSURLARI VE KAPSAMI  963
A. Edim Borcu  964
B. Taşınmazın, Borcun Teminatı Olması  982
III. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN ÇEŞİTLERİ  983
A. Kişiye Bağlı Taşınmaz Yükü–Eşyaya Bağlı Taşınmaz Yükü  983
B. Özel Hukuka İlişkin Taşınmaz Yükü–Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü  984
IV. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KAZANILMASI  985
A. Tescille Kazanım  985
B. Tescilsiz Kazanım  986
V. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN SONA ERMESİ  988
A. Genel Olarak  988
B. Taşınmaz Yükünün Yükten Kurtarma Yoluyla Sona Ermesi  988
KAYNAKÇA  991
2. Bölüm
TAŞINMAZ REHNİ
Süleyman KANDEMİR  
§1. GENEL HÜKÜMLER  993
I. TAŞINMAZ KAVRAMI  993
A. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz)  994
B. Eklenti (Teferruat)  995
C. Prefabrik Yapılar  996
D. Müstakil ve Daimi Ayni Haklar (Bağımsız ve Sürekli Haklar)  1000
II. TAŞINMAZ REHNİ  1001
A. Genel Olarak Rehin Hakkı  1001
1. Rehin Hukukuna Hâkim Olan İlkeler  1002
a. Alacağa Bağlılık (Fer’ilik) İlkesi  1002
b. Kamuya Açıklık (Aleniyet) İlkesi  1004
c. Belirlilik İlkesi  1005
d. Teminatın Bölünmezliği İlkesi  1006
e. Öncelik İlkesi  1007
f. Talîlik İlkesi  1007
2. Rehin Hakkının Tanıdığı İmkânlar  1008
3. Rehin Türleri  1009
a. Taşınır Rehinleri  1009
b. Taşınmaz Rehinleri  1011
B. Taşınmaz Rehnine Hâkim Olan İlkeler  1013
1. Kamuya Açıklık (Aleniyet) İlkesi  1013
2. Sabit Dereceler Sistemi İlkesi  1015
a. İlerleme Sistemi  1015
b. Sabit Dereceler Sistemi  1015
§2. İPOTEK  1019
I. KAVRAM  1019
II. TÜRLERİ  1020
A. Üst Sınır İpoteği  1020
B. Anapara İpoteği  1023
C. Sözleşmeye Dayalı Olarak Tesis Edilen İpotek  1025
D. Kanundan Doğan İpotek  1029
E. Yabancı Para İpoteği  1033
F. Müşterek İpotek, Paylı İpotek  1036
G. Üçüncü Kişi Tarafından Verilen İpotek  1040
III. KAPSAMI  1040
A. İpoteğin Alacak Bakımından Kapsamı  1041
B. İpoteğin Taşınmaz Bakımından Kapsamı  1045
IV. TESİSİ  1048
A. Taraflar  1048
B. İpotek Sözleşmesi  1052
V. BAZI ÖZEL DURUMLAR  1060
A. Aile Konutu Üzerine İpotek Tesisi  1060
B. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi  1067
C. İpotekli Taşınmazın Devredilmesi  1070
VI. İPOTEK HAKKININ VERDİĞİ YETKİLER  1072
A. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip  1072
B. Lex Commisoria Yasağı  1075
VII. İPOTEĞİN SONA ERMESİ  1077
A. Alacağın Sona Ermesi  1077
B. İpotekli Taşınmazı Devralan Yeni Malikin Talebi  1080
C. Taşınmazın Yok Olması  1080
D. Kamulaştırma ve Süreli İpoteklerde Sürenin Dolması  1080
E. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip  1081
VIII. İPOTEKLE İLGİLİ DAVA ÖRNEKLERİ VE YETKİLİ MAHKEME MESELESİ  1081
SONUÇ  1085
KAYNAKÇA  1086
Nurten İNCE AKMAN  
§3. YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİ  1091
I. GİRİŞ  1091
II. TERMİNOLOJİ  1092
III. YAPI İPOTEĞİ TESCİL TALEBİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  1093
A. Şahsi Talep Görüşü  1093
B. Ayni Talep Görüşü  1095
C. Eşyaya Bağlı Borç Görüşü  1096
D. Yenilik Doğuran Hak Görüşü  1098
IV. YAPI İPOTEĞİNİN TARAFLARI  1099
A. Yapı İpoteği Alacaklıları  1099
1. Yüklenici  1099
2. Alt Yükleniciler  1103
3. Zanaatkârlar  1110
4. Yapı ipoteği Hakkından Yararlanabilecek Diğer Kimseler  1111
B. Yapı İşine Katkı Sağlamasına Rağmen Yapı İpoteği Hakkından Yararlanmayanlar  1116
1. Mimarlar ve Mühendisler  1116
2. Yapı İşine Yalnızca Malzeme Temin Edenler  1118
3. Hizmet Sözleşmesi Gereğince Yapı İşinde Çalışanlar  1121
4. Yapı İşine Kredi Sağlayanlar  1121
C. İpotek Borçlusu  1122
V. YAPI İPOTEĞİNİN KONUSU  1124
A. Arazi  1125
B. Tapu Kütüğünde Ayrı Bir Sayfaya Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar  1128
C. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler  1130
D. Üzerinde Yapı İpoteği Tesis Edilemeyen Taşınmazlar  1132
VI. İPOTEĞİN TESCİLİNİN ŞARTLARI  1135
A. Bir Yapı Alacağının Mevcut Olması  1135
B. Alacağın Malik Tarafından Kabul Edilmiş Olması veya Mahkeme Tarafından Hüküm Altına Alınması  1138
C. Alacak İçin Teminat Gösterilmemiş Olması  1141
D. Tescilin Süresi İçinde Gerçekleştirilmesi  1143
VII. YAPI İPOTEĞİNİN TESCİLİ  1148
A. Yapı İpoteğinin Geçici Tescil  1148
B. Yapı İpoteğinin Kesin Tescili  1152
VIII. YAPI İPOTEĞİNDE SIRA  1153
IX. YAPI İPOTEĞİNİN SAĞLADIĞI ÖNCELİK HAKKININ KULLANILMASI  1156
A. Öncelik Hakkını Kullanmanın Koşulları  1156
B. Öncelik Hakkının Kullanışı ve Niteliği  1159
X. YAPI İPOTEĞİNDEN FERAGAT  1165
XI. YAPI İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ  1165
XII. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  1166
KAYNAKÇA  1174
Yıldırım KESER  
§4. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ  1179
I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ  1179
A. Amaç ve Nitelik  1179
B. Değer Biçilmesi  1180
C. Muacceliyet Bildirimi  1181
D. Malikin Durumu  1182
E. Devir ve Bölünme  1183
II. İRAT SENEDİ  1183
A. Amaç ve Nitelik  1183
B. Sorumluluğun Sınırı  1185
C. Devletin Sorumluluğu  1185
D. Yükten Kurtarma  1186
E. Borç ve Mülkiyet  1187
F. Bölünme  1188
III. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  1188
A. Alacağın Niteliği  1189
1. Kayıtsız Şartsız Para Alacağı Olması  1189
2. Alacağın Türk Parası Olarak Gösterilmesi Zorunluluğu  1189
3. Mevcut Borç İlişkisinin Yenileme ile Sona Ermesi  1190
4. Paraya Çevrilmesi  1191
B. Rehin Kurulması  1191
C. Ortak Temsilci Atanması  1193
D. Güvenin Korunması  1194
E. Alacaklı ve Borçlu Arasındaki İlişki  1195
1. Zilyet Olmak  1195
2. Borçlunun Defileri  1196
a. Mutlak Defiler (Objektif Defiler)  1196
b. Kişisel Defiler  1197
3. Götürülecek Borç Olması  1197
4. Borcun ve Borca Bağlı Faizlerin Ödenmesi  1197
5. Hukuki İlişkide Değişiklikler  1198
F. Sona Erme  1199
IV. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  1200
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER  1201
KAYNAKÇA  1203
Özlem TÜZÜNER  
§5. TAŞINMAZ REHİNİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ  1205
GİRİŞ  1205
I. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NDA TAŞINMAZ REHİNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENEDİ  1207
II. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NUN 930 ve 970’İNCİ MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN REHİNLİ TAHVİLLERİN AYIRT EDİLMESİ  1213
III. MUKAYESELİ HUKUKTA, ÖZELLİKLE İSVİÇRE HUKUKU’NDA TAŞINMAZ REHİNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENEDİ  1214
IV. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NUN 930 İLE 938 ARASI HÜKÜMLERİNE YÖNELEN ELEŞTİRİLER  1219
SONUÇ  1221
KAYNAKÇA  1224
Kavramlar Dizini  1227
II. CİLT
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  1245
Önsöz  1251
Kısaltmalar  1281
3. Kısım
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
1. Bölüm
ZİLYETLİK
Selin SERT SÜTÇÜ  
I. ZİLYETLİĞİN TANIMI  1287
II. ZİLYETLİĞİN UNSURLARI  1293
A. Fiili Hakimiyet (Corpus)  1294
B. Zilyet Olma İradesi (Animus)  1296
III. ZİLYETLİĞİN KONUSU  1297
IV. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ  1298
A. Zilyet Sayısına Göre  1298
1. Tek Kişi Zilyetliği  1298
2. Çok Kişinin Zilyetliği  1298
B. Asli–Feri Zilyetlik  1299
C. Dolaylı Zilyetlik– Dolaysız Zilyetlik  1301
D. Eşya Üzerinde – Doğal Güçler Üzerinde – Hak Üzerinde Zilyetlik  1302
E. Eşyayı Zilyet Dışında Elinde Tutanlar  1303
F. Haklı Zilyetlik – Haksız Zilyetlik  1304
V. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI  1304
A. Genel Olarak  1304
B. Aslen Kazanma  1304
C. Zilyetliğin Devren Kazanılması  1305
1. Teslimle Zilyetliğin Kazanılması  1305
a. Zilyetliğin Hazır Olanlar Arasında Teslimle Kazanılması  1306
aa. Malın Teslimi (TMK m. 977)  1306
bb. Araçların Teslimi (TMK m. 977)  1307
cc. Fiili Hakimiyet Sağladığı Varsayılan Anlaşma Yoluyla Teslim (TMK m. 977)  1307
b. Zilyetliğin Hazır Olmayanlar Arasında Teslimle Kazanılması  1308
2. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması  1308
a. Kısa Elden Teslim  1309
b. Hükmen Teslim  1309
c. Zilyetliğin Havalesi  1311
d. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devri  1312
e. Zilyetliğin Miras Yoluyla Devri  1313
VI. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI  1313
A. Zilyetliğin Temelindeki Haktan Bağımsız Korunması  1313
1. Zilyedin Kuvvet Kullanma Hakkı  1314
2. Zilyetlik Davaları  1315
a. Saldırıyı Önleme Davası  1316
b. Saldırıyı Sona Erdirme Davası  1317
c. Tazminat Davası  1318
d. Geri Verme (Yedin İadesi) Davası  1318
3. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması  1323
B. Zilyetliğin Temelinde Yer Aldığı Varsayılan Hak Sebebiyle Korunması  1329
1. Taşınırlar Bakımından  1330
a. Mülkiyet Karinesi  1330
b. Sınırlı Ayni Hak Karinesi  1331
c. Alacak Hakkı Karinesi  1331
2. Taşınmazlar Bakımından  1332
3. Zilyetlikten Doğan Hak Karinelerinin Sonuçları  1333
a. İddia ve Savunma Yönünden  1333
b. Hak Karinelerinin Ayni Hak Kazandırıcı Etkisi  1333
4. Taşınır (Menkul) Davası  1340
a. Genel Olarak  1340
b. Taşınır Davasının Özellikleri  1341
c. Taşınır Davası Sonucunda Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyetlerin Durumu  1345
5. İstihkak Davası  1354
VII. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ  1355
KAYNAKÇA  1359
2. Bölüm
TAPU SİCİLİ
Erhan GÜNAY  
I. TAPU SİCİLİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE SİCİLE EGEMEN OLAN İLKELER  1361
A. Tapu Sicili  1361
B. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydı  1363
C. Tescil Tanımı  1364
D. Tescilin Konusu  1366
E. Tescil Koşulları  1366
1. Tescil İstemi  1366
2. Geçerli Hukuki Neden  1367
3. Tescil İsteminde Bulunanın Yetkili ve Hukuki Sebebin Geçerli Olduğunu Belgelemesi  1370
4. Hakların Tescili  1371
5. Tescilin Etkisi  1372
6. Tescilin Sonuçları  1374
7. Tapu Tahsis Belgesine Dayanarak Tescil İsteminin Koşulları  1375
F. Terkin  1378
G. Şerhler  1380
1. Kişisel Hakların Şerhi  1381
2. Tasarruf Yetkisi Kısıtlanmasında Şerh  1382
3. Geçici Tescil Şerhi  1384
H. Beyanlar  1384
I. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler  1388
1. Aynilik İlkesi  1388
2. Tescil İlkesi  1388
3. Nedensellik İlkesi  1388
4. İstek İlkesi  1391
5. Açıklık İlkesi  1391
6. Tapu Siciline Güven İlkesi  1393
7. Devletin Sorumluluğu İlkesi  1395
İ. Yabancıların Türkiye’de Mülkiyet Edinmesi  1395
Betül ÖZLÜK  
§1. KAT MÜLKİYETİ – KAT İRTİFAKI  1397
I. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI  1399
A. Bağımsız Bölüm  1400
B. Bağımsız Bölüme Bağlanmış Olan Eklentiler  1401
C. Arsa Payı  1402
D. Ortak Yerler  1404
E. Anataşınmaz (Anagayrimenkul)  1405
F. Anayapı  1405
II. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  1405
A. Hukukî İşlemle Kat Mülkiyetinin Kurulması  1406
1. Talep  1406
2. Talebe Eklenmesi Gereken Belgeler  1408
a. Mimarî Proje  1408
b. Yapı Kullanma İzni  1409
c. Yönetim Planı  1409
3. Resmî Senet  1410
4. Kat Mülkiyetinin Tescili  1411
B. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararı ile Kurulması  1412
C. Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dayalı Olarak Kurulması  1413
1. Kat İrtifakı  1413
a. Kat İrtifakı Kavramı ve Hukukî Niteliği  1413
b. Kat İrtifakının Kurulması  1414
c. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları ve Borçları  1416
d. Kat İrtifakının Sona Ermesi  1417
2. Kat İrtifakına Dayalı Olarak Kat Mülkiyetinin Kurulması  1417
III. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  1418
IV. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1421
A. Kat Maliklerinin Hakları  1421
1. Bağımsız Bölümler Üzerindeki Hakları  1421
2. Ortak Yerler Üzerindeki Hakları  1422
B. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri  1423
1. Bağımsız Bölümlerde Yükümlülükleri  1423
2. Anataşınmaz ve Ortak Yerlerde Yükümlülükleri  1425
3. Genel Giderlere Katılma Yükümlülüğü  1426
V. KAT MÜLKİYETİNİN YÖNETİMİ  1428
A. Kat Malikleri Kurulu  1428
1. Kurulun Niteliği, Yetkileri ve Toplanması  1428
2. Kurulun Kararları  1430
a. Oybirliği Aranan Haller  1430
b. Beşte Dört Çoğunluk Kararı Aranan Haller  1431
c. Çifte Çoğunluk (Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu) Kararı Aranan Haller  1431
d. Oyçokluğu Aranan Hal  1433
B. Yönetici  1433
1. Yöneticinin Atanması  1434
2. Yöneticinin Görevleri  1435
3. Yöneticinin Hakları  1436
C. Denetçi  1437
VI. TOPLU YAPILAR  1438
A. Tanım  1438
B. Hüküm ve Sonuçları  1438
KAYNAKÇA  1441
Ayşe HAVUTCU  
§2. DEVRE MÜLK – DEVRE TATİL  1443
I. GİRİŞ  1443
II. TERMİNOLOJİ  1453
III. DEVRE MÜLK HAKKI  1454
A. 3227 Sayılı Kanundan Önceki Durum ve Devre Mülk Hakkının Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Düzenlenmesine Yönelik Eleştiriler  1454
B. Devre Mülk Hakkının Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği  1455
1. Devre Mülk Hakkının Tanımı ve Unsurları  1455
a. Devre Mülk Hakkının “Mesken” Olarak Kullanılmaya Elverişli “Taşınmaz Mal” Üzerinde Kurulması  1456
b. Hakkın Konusu Taşınmaz Üzerinde Müşterek Mülkiyet Şeklinde Toplu Mülkiyet İlişkisinin Bulunması  1457
c. Taşınmazdan Münhasıran Yararlanma Hakkının Yılın Belirli Dönemlerinde Mevcut Olması  1458
d. Müşterek Mülkiyet Payına Tanımlanan Devrelerde Yararlanma Hakkının İrtifak Hakkına Bağlanması  1459
2. Devre Mülk Hakkının Hukuki Niteliği  1459
C. Devre Mülk Hakkının Kurulması  1461
1. Genel Bilgi  1461
2. Devre Mülk Sözleşmesi  1468
a. Devre Mülk Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  1468
b. Devre Mülk Sözleşmesinin Şekli  1468
c. Devre Mülk Sözleşmesinin İçeriği  1469
3. Resmi Senet Düzenlenmesi  1471
4. Devre Mülk Hakkının Tescili  1472
5. Beyanlar Hanesine Yapılacak Kayıtlar  1473
D. Devre Mülk Hakkının Hükümleri  1473
1. Genel Olarak  1473
2. Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Hakları  1474
a. Kullanma Hakkı  1474
b. Kullanım Hakkının Başkasına Bırakılabilmesi  1474
c. Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesi ve Mirasçılara İntikal Etmesi  1475
d. Devre Mülk Üzerinde Hakkın Niteliği ile Bağdaşan Ayni Haklar Kurabilme  1475
e. Ön Alım Hakkını Kullanabilme  1476
f. Diğer Haklar  1476
3. Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Yükümlülükleri  1477
a. Genel Olarak  1477
b. Masraflara Katılma Yükümlülüğü  1477
c. Devre Mülkü Boşaltma Yükümlülüğü  1478
E. Devre Mülk Sisteminde Yönetim  1480
1. Genel Olarak  1480
2. Yönetici  1481
F. Devre Mülk Hakkının Sona Ermesi  1482
IV. DEVRE MÜLK HAKKININ TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  1484
A. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Devre Mülk Sözleşmesinin Devre Tatil Sözleşmesinin Bir Çeşidi Olarak Kanun Kapsamına Alınması  1484
B. Devre Mülk Satış Sözleşmesine Devre Tatil Sözleşmesinin Bir Çeşidi Olarak Kanunun Uygulanması İçin Tüketici İşlemi Niteliğinde Olması Gereği  1485
C. Devre Mülk Satış Sözleşmelerinde Alıcının Tüketici Olarak Korunması  1489
1. Genel Olarak Devre Mülk Satış Sözleşmelerinde Alıcının Tüketici Olarak Korunması İhtiyacı  1489
2. Devre Mülk Hakkına Konu Taşınmazın Ön Ödemeli Satışlarında Tüketiciyi Koruyucu Düzenlemeler  1493
a. Yapı Ruhsatı Alınmadan Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmesi Yapma Yasağı  1493
b. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü  1493
c. Ön Ödemeli Devre Mülk Sözleşmesinin Şekli  1498
d. Satıcı veya Sağlayıcının Teminat Sağlama Yükümlülüğü  1508
e. Sözleşmeden Dönme Hakkı  1509
aa. Devir ve Teslim Tarihine Kadar Tüketicinin Dönme Serbestisi  1509
bb. Proje Değişikliği Nedeniyle Dönme Hakkı  1510
f. Devir ve Teslim Süresinin Azami 36 Ay Olması  1510
3. Devre Mülk Hakkı Alıcısının Sözleşmeden Cayma Hakkı  1511
4. Devre Mülk Alıcısının Diğer Hakları  1514
V. SONUÇ  1516
KAYNAKÇA  1518
3. Bölüm
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
Erhan GÜNAY  
I. MEDENİ/TAPU/KADASTRO KANUNU KAPSAMINDA KALAN TAPU İPTAL VE TESCİL İLE KAYIT DÜZELTME DAVALARI  1519
GİRİŞ  1519
A. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğuna İlişkin Tazminat Davası (TMK m. 1007)  1519
1. Giriş  1519
2. İlgili Madde  1521
3. Açıklama  1521
a. Davada Husumet  1521
b. Davanın Koşulları  1523
c. Hak Düşürücü Süre  1526
d. Yargı Yeri (Görev ve Yetki)  1529
e. Hazinenin Sorumlu Tutulmayacağı Haller  1530
B. Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası (TMK m. 1027)  1532
1. Giriş  1532
2. İlgili Madde  1532
3. Açıklama  1534
a. İdari Yoldan Düzeltme  1534
b. Adli Yargı Yoluyla Düzeltme  1538
aa. Görev  1539
bb. Yetki  1540
cc. Çekişmesiz Yargı İşi  1541
dd. Davacı  1542
ee. Davalı  1546
ff. İstek Konusu  1547
gg. Davada İzlenmesi Gereken Yöntem  1548
hh. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri  1550
ıı. Kararın Niteliği  1550
C. Kadastro Kanununa Göre Hataların Düzeltilmesi (3402 s. K m. 41)  1552
1. İlgili Madde  1552
2. Açıklama  1553
a. Düzeltmeye Karşı Dava Yolu  1554
b. Görev  1554
c. Yetki  1555
d. Dava Açma Süresi  1556
e. Davacı  1557
f. Davalı  1557
g. İstek Konusu  1557
h. Hüküm  1558
ı. Uygulama Kadastrosuna İtiraz  1559
D. Yolsuz Tescil/Terkin/Değişikliğe Dayalı Tapu İptal Davası (TMK m. 1025)  1561
1. Giriş  1561
2. İlgili Madde  1561
3. Açıklama  1562
a. Dava Açılmasına Konu Kayıtlar  1563
b. Davaya Konu Yapılmayacak Kayıtlar  1564
c. Davada Dayanılan Hukuki Nedenler  1564
d. Usul Hükümleri  1565
aa. Görev  1565
bb. Yetki  1567
cc. Davacı  1569
dd. Davalı  1571
ee. İstek Konusu  1576
ff. Kanıt Yükü  1577
gg. Hüküm  1579
hh. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri  1581
ıı. Dava Hakkının Kullanılmasında Süre  1582
E. Üçüncü Kişiye Karşı Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali Davası
(TMK m. 1023, 1024)  1584
1. Giriş  1584
2. İlgili Madde  1584
3. Açıklama  1585
a. Genel Olarak  1585
b. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller  1585
aa. Hukuki Sebepten Yoksun Tesciller  1586
bb. Bağlayıcı Olmayan Bir Hukuki İşleme Dayalı Tescil  1586
cc. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması  1589
dd. İstem Olmadan Yapılan Tescil  1592
ee. Sicildeki Yolsuz Değişiklikler  1593
c. Sonradan Yolsuz Hale Gelen Tescil veya Hukuki Kıymetini Kaybeden Tescil  1593
d. İyi Niyetli Üçüncü Kişinin Kazanımının Korunması  1594
e. İyi Niyet Kuralının İşlemediği Olgulara Örnekler  1599
f. Usul Hükümleri  1599
aa. Görev  1599
bb. Yetki  1599
cc. Davacı  1600
dd. Davalı  1600
g. İyiniyetin Korunmadığı Olgular  1600
F. Çifte Tapulu Taşınmazdan İntikal Eden Tapu Kaydının İptali  1604
1. Açıklama  1604
a. Çifte Kayıt Halinde TMK m. 1023 (MK m. 931) Uygulanamaz  1604
b. Çifte Kayıt Halleri  1605
aa. Mükerrer Kadastro Tespiti  1605
bb. Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Zilyetlikle Edinilmesi  1606
cc. Tapulu Yerin Tekrar Senetsizden Tescili  1606
c. Üçüncü Kişinin Edinimi  1606
d. Çifte Tapu Kavramının Kapsamı ve Sonuçları  1607
G. Taşınmaz Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davası (Tapu K m. 31)  1609
1. Giriş  1609
2. İlgili Madde  1609
3. Açıklama  1610
a. Davanın Koşulları  1610
aa. Taşınmazın Ölçekli Krokisi Bulunmamalı  1610
bb. Taşınmazın Gerçek Yüz Ölçümü Sicildeki Miktardan Fazla Olmalı  1610
cc. Kayıttaki Sınır ve Yüzölçümü Evvelce Bir Dava İle Düzeltilmemiş Olmalı  1610
dd. Taşınmazın Sınırları Sabit Olmalı  1611
b. Davada Usul Hükümleri  1612
aa. Görev  1612
bb. Yetki  1612
cc. Davacı  1612
dd. Davalı  1612
ee. İstek Kapsamı  1612
ff. Dava Harcı ve Vekalet Ücreti  1614
gg. Davada Araştırma Yöntemi ve Karar  1615
H. Tapu Sicilinde Kayıtlı Taşınmazda Cins Değişikliği Davası  1616
1. İlgili Maddeler  1616
2. Açıklama  1617
a. Cins Değişikliğinin Öncelikle İdarece Yapılan Bir İşlem Olduğu  1617
b. Cins Değişikliğinin Nasıl Yapılacağı  1618
c. Adli Yargıda Dava Açılması  1619
II. BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KALAN SÖZLEŞME NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI  1621
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali/Tescil Davaları  1621
1. Giriş  1621
2. İlgili Madde  1621
3. Açıklama  1622
a. Taşınmaz Satışının Konusu  1622
b. Taşınmaz Satışının Şekli  1624
c. Harici Satışa Bağlanan Sonuçlar  1625
d. Vekil Aracılığıyla Satış  1628
e. İhale İle Satış  1628
B. Kat Karşılığı Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları  1629
1. İlgili Madde  1629
2. Açıklama  1629
a. Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Sözleşmelerde Şekil  1629
b. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları  1632
c. Uygulamaya Yansıyan Fesih ve Tapu İptal Tescile İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü  1635
aa. Sözleşmenin Feshi  1635
bb. Tapu İptal/Tescil  1643
d. Arsa Payı Düzeltilmesi Davası  1661
aa. Görev  1661
bb. Yetki  1661
cc. Davacı  1662
dd. Davalı  1662
ee. Dava Açma Süresi  1662
ff. Karar  1662
C. Sözleşmede İrade Fesadı ve Ehliyetsizlik Nedenlerine Dayalı Tapu İptal/Tescil Davaları  1662
1. İrade Fesadı Nedenleri  1662
a. Borçlar Kanunu Kapsamında İradeye Fesat Karıştırma Nedenleri  1664
aa. Aşırı Yararlanma (Gabin)  1664
bb. Yanılma (Aldanma)  1668
cc. Aldatma (Hile)  1670
dd. Korkutma  1671
ee. İrade Bozuklukların Giderilmesi  1674
ff. Muvazaa  1677
gg. Ehliyetsizlik  1679
D. İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil  1680
1. İnanç Sözleşmesi ve Muvazaa  1680
a. Tanımı  1681
b. Niteliği  1682
c. Kanıtlanması  1683
d. Husumet  1684
e. Zamanaşımı  1684
f. Sözleşmenin Geçersizliği  1685
2. Nam–ı Müstear (Takma Ad) ve Muvazaa  1686
a. Niteliği ve Kanıt Şekli  1688
b. Temsil ve Vekalet İlişkisi  1688
E. Önalımdan ve Önalımda Muvazaadan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası  1689
1. Tanımı  1689
2. Önalım Hakkının Hukuki Niteliği  1691
a. Hukuki Niteliği  1691
b. Önalımda Amaç  1693
3. Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasında Kurallar  1693
a. Paydaşlar Arasında Pay Satışı  1694
b. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez  1695
c. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı  1696
d. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi  1696
e. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi  1700
f. Paydaşlık Sıfatının Kalkması  1700
g. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma  1701
h. Payın Satana Geri Verilmesi  1702
ı. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi  1702
i. Payın Ardı Sıra Satılması  1702
j. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı  1704
k. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması  1705
l. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi  1705
m. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali  1705
n. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması  1705
o. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı  1707
ö. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez  1708
4. Önalım Hakkının Türleri ve Madde Numaraları  1709
a. Türk Medeni Kanununda Yasal Önalım Hakkı  1709
5. Yargılama Süreci  1710
a. Dava Şartı ve Hakkı  1710
b. Önalım Hakkının Kullanılmayacağı Haller  1715
c. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı  1720
d. Görev  1720
e. Yetki  1720
f. Davacı  1721
g. Davalı  1724
h. Hak Düşürücü Süre  1727
ı. Yargılama Sürecinde İşlemler  1734
i. Önalım Davalarında İspat  1741
6. Önalım Davalarında Muvazaa Türleri  1741
a. Satış İşleminde Muvazaa  1742
b. Satış Bedelinde Muvazaa  1747
F. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası  1750
1. Genel Olarak  1750
2. Hukuksal Dayanak  1752
3. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda Usul İşlemleri  1755
a. Yetkili Mahkeme  1755
b. Görevli Mahkeme  1756
c. Dava Açma Süresi  1757
d. Davada İstem Kapsamı  1758
e. Dava Değeri  1765
f. Davada Taraflar  1765
g. Davada Kanıtlar  1773
4. Muris Muvazaasının İstisnaları  1777
a. Elden (Gizli) Bağış Olgusu  1777
b. Denkleştirmeye Tabi Bağış  1778
c. Evlilik Sözleşmesindeki Bağış ya da Bağış Vaadi  1778
d. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı  1778
e. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı  1779
f. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda  1780
g. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Çıkan Mirasçıların Muvazaa İddiası  1780
h. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması  1781
5. Kararın Niteliği  1782
G. Tenkis Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası (TMK m. 560–571)  1784
1. Giriş  1784
2. Davada Usul Hükümleri  1786
a. Görev  1786
b. Yetki  1786
c. Davacı  1786
d. Davalı  1789
e. İspat Yükü  1789
f. Dava Açma Süresi  1790
g. İstek Kapsamı  1791
h. Tenkis Kararının İçeriği  1792
3. Tenkise Tabi Tasarruflar  1793
a. Ölüme Bağlı Tasarruflar  1793
b. Sağlar Arası Kazandırmalar  1794
c. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi  1796
d. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi  1798
e. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi  1798
f. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis  1799
4. Tenkiste Tertip ve Sıra  1800
a. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra  1801
b. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra  1802
c. En Son Sırada Tenkis  1802
5. Tenkiste Geri Verme  1803
a. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  1803
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  1803
H. Temsil Yetkisinin Kullanılmasından Kaynaklanan Tapu İptal/Tescil Davaları  1804
1. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması  1804
2. Vekalet Sözleşmesinin Niteliği, Türleri ve Unsurları  1804
3. İlgili Madde  1806
4. Tapuda İşlem Yapmada Yetki  1807
5. Usul Hükümleri  1810
a. Görev  1810
b. Yetki  1810
c. Davacı  1810
d. Davalı  1811
e. İstek Kapsamı  1811
f. Davada Araştırılacak Hususlar  1811
I. Aile Konutu Şerhinin Tapuda Konulması Davası  1811
1. Giriş  1811
2. İlgili Madde  1811
3. Usul Kuralları  1813
a. Görev  1813
b. Yetki  1813
c. Yargı Türü  1813
d. Aile Konutu Şerhi Konulamayacak Durum  1814
e. Özgüleme İstemi  1814
KAYNAKÇA  1822
4. Kısım
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
1. Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
Ahmet Cemal RUHİ  
I. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ  1827
A. Mevzuat  1827
B. Tanımı  1828
C. Hukuki Niteliği  1829
1. Taşınmaz Satış Vaadi, Bir Önsözleşmedir  1829
2. Taşınmaz Satış Vaadi Kişisel Bir Hak Doğurur  1829
3. Sözleşmenin Yasal Dayanağı  1829
4. Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerekir  1829
5. Taraflara Sağladığı Haklar  1830
D. Önemi  1830
E. Şekli  1831
F. Çeşitleri  1834
G. Diğer Sözleşme Türlerinden Farkı  1835
1. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı  1835
2. Trampa Sözleşmesinden Farkı  1835
3. Alım (İştira), Geri Alım (Vefa) ve Önalım (Şuf’a) Sözleşmelerinden Farkı  1836
4. Miras Hakkının Devri Sözleşmesinden Farkı  1836
H. Sözleşmenin Kurulması  1837
1. Genel Bilgi  1837
2. Vaat Borçlusu  1837
3. Vaat Alacaklısı  1839
I. Sözleşmenin Konusu  1840
İ. Sözleşmenin Yapılması  1841
J. Teminat Amacıyla Yapılan Sözleşmelerin Hükmü  1842
K. Sözleşmenin Vekil Eliyle Yapılması  1843
1. Genel Bilgi  1843
2. Azledilmiş Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Bağlayıcılığı  1843
L. Şarta Bağlı Sözleşmeler  1848
M. Sözleşmeden Dönme Cezası  1848
II. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI TAPU İPTALİ VE TESCİL  1848
A. Tapu İptal Ve Tescil Davası  1848
1. Genel Bilgi  1848
2. Yargılama Aşamasında Elbirliği Ortaklığının Çözülmesi  1851
3. Tescil İsteminde İfa Olanağının Bulunmaması Halinde Tazminat İstemi  1852
4. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları  1854
5. Ödenmeyen Bedelin Tespiti  1855
B. İfa Olanağının Bulunmadığı Haller  1855
1. İmara Aykırı Yapılar  1855
2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki Kısıtlama  1856
3. 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki Kısıtlama  1857
4. 5543 Sayılı İskân Kanunu’ndaki Kısıtlama  1858
5. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanuna Tabi Taşınmazlar  1858
6. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki Kısıtlama  1859
7. 442 Sayılı Köy Kanunu’ndaki Kısıtlama  1859
8. 2644 Sayılı Tapu Kanunu’ndaki Kısıtlama  1860
9. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Kısıtlama  1860
10. 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndaki Kısıtlama  1861
C. Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerhi ve Sonuçları  1861
1. Genel Bilgi  1861
2. Satış Vaadi Şerhinin Tapuya İşlenmesi  1864
a. Genel Bilgi  1864
b. Satış Vaadi Şerhinin Tesisi İçin İstenen Belgeler  1864
c. İşlem Aşamaları  1864
d. İşlemin Mali Yönü  1865
3. Şerh İşleminin Terkini  1865
a. Genel Bilgi  1865
b. Terkin İşleminin Aşamaları  1866
c. Terkin İşleminin Mali Yönü  1866
d. Konu İle İlgili Genelge  1866
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Önalım Hakkının Karşı Karşıya Gelmesi Durumu  1867
E. Taşınmazın Birden Çok Kişiye Satılması Hali  1868
F. Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Hakkın Devri Hali  1869
G. Satış Vaadine Konu Taşınmazın Üçüncü Kişiye Satılması Durumu  1869
H. Alacağın Temliki ve Borcun Nakli  1870
I. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında İleri Sürülen Savunmalar  1872
1. Muvazaa İddiasının Bulunması ve İspat Kuralı  1872
2. Gabin İddiası  1874
3. Hile İddiası  1875
4. Korkutma (İkrah)  1876
5. Ehliyetsizlik İddiası  1876
6. Sahtecilik İddiası  1878
7. İyiniyet İddiası  1879
8. Zamanaşımı  1880
İ. İfa İmkânsızlığı Nedeniyle Satış Bedelinin İadesi Talebi  1881
j. İpotek, Haciz ve İhtiyati Tedbir Şerhlerinin Satış Vaadi Sözleşmesine Etkisi  1882
K. Tapu İptal Ve Tescil Davasında Görev ve Yetki  1884
1. Görev  1884
2. Yetki  1886
3. Tapu İptal ve Tescil Davası  1886
KAYNAKÇA  1892
2. Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞI SÖZLEŞMESİ
Ercan AKYİĞİT  
I. TAŞINMAZ SATIŞI  1893
A. Öncelikle Ortada Bir Taşınmaz Bulunmalıdır  1894
B. Bu Taşınmazın Mülkiyetinin Bir Bedel Karşılığında Devri Söz Konusu Olmalıdır  1895
C. Sonra, Bunun Satışına Dair Satış Sözleşmesi (Veya Aynı Sonuca Ulaştıran Bir Başka Hak) Bulunmalı/Yapılmalıdır  1897
II. SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR VE GENEL ÖZELLİKLERİ  1899
III. TAŞINMAZ SATIŞINDA YARAR VE HASAR  1902
IV. TAŞINMAZ SATIŞINDA AYIPTAN SORUMLULUK  1906
V. TAŞINMAZ SATIŞINDA ZAPTTAN SORUMLULUK  1910
KAYNAKÇA  1912
3. Bölüm
İHALE İLE SATIŞ – İHALENİN İPTALİ
İsmail ERCAN  
I. GİRİŞ  1915
A. Genel Olarak  1915
B. Satış İsteme Süreleri  1921
II. TAŞINMAZ MALLARIN İHALESİ (SATILMASI)  1929
III. İHALENİN FESHİ  1953
KAYNAKÇA  1977
4. Bölüm
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ
Ercan AKYİĞİT  
I. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE NİTELİĞİ  1979
II. UNSURLARI  1980
A. Bir Kimse Başkasına Bir Kazandırmada Bulunmalıdır  1980
B. Bu Kazandırma Karşılıksız Olmalıdır  1981
C. Sözleşme Bulunmalıdır  1982
1. Bağışlayanın Ehliyeti  1982
2. Bağışlananın Ehliyeti  1985
III. BAĞIŞLAMANIN TÜRLERİ VE KURULMASI  1985
A. Türleri  1985
B. Bağışlayanın Borçları Zapta ve Ayıba Karşı Sorumluluk  1988
C. Bağışlamanın Ortadan Kalkması  1990
KAYNAKÇA  1996
5. Bölüm
MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ
Ercan AKYİĞİT  
I. KAVRAM  1999
II. İÇERİK VE HÜKÜMLERİ  1999
KAYNAKÇA  2004
6. Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
Aydın TEKDOĞAN  
I. GENEL OLARAK  2007
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  2009
III. ÇEŞİTLERİ  2015
IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  2016
A. Bakım Alacaklısı  2016
B. Bakım Borçlusu  2018
V. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  2019
A. Resmi Vasiyetname Şeklinde Düzenlenmesi  2019
B. Okuma Yazma Bilenlerin Yapacakları Resmi Vasiyetname  2023
C. Okuma Yazma Bilmeyenlerin Yapacakları Resmi Vasiyetname  2025
D. Hazır Bulunacak Memur ve Tanıkların Nitelikleri  2027
E. Devletçe Tanınmış Bakım Kurumu İle Yapılan Sözleşmede Şekil  2030
F. Şekle Aykırılığın Sonuçları  2031
VI. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ  2037
A. Bakım Alacaklısı Yönünden  2037
1. Bakım Alacaklısının Hakları  2037
a. Ölünceye Kadar Bakılmak  2039
aa. Bakım Borçlusunun Aile Topluluğuna Katılmak  2040
bb. Beslenme  2042
cc. Giyinme  2042
dd. Tıbbi Yardım Görme ve Tedavi Edilme  2042
ee. Cep Harçlığı  2043
ff. Sevgi ve Saygı Gösterilmesi  2043
b. Cenaze Masrafları  2044
c. Kanuni İpotek Hakkı  2044
d. Bakım Alacaklısı Haklarının Niteliği  2049
e. Bakım Alacağının Zamanaşımına Uğraması  2051
2. Bakım Alacaklısının Borçları  2052
a. Malvarlığı Değerini Devretme  2052
aa. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gereği Devretme Borcu  2052
bb. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gereği Devretme Borcu  2066
b. Diğer Borçları  2067
B. Bakım Borçlusu Yönünden  2068
1. Bakım Borçlusunun Hakları  2068
2. Bakım Borçlusunun Borçları  2077
VII. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  2077
A. Genel Olarak  2077
B. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  2078
1. Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlık Nedeniyle Önel Verilerek Fesih  2081
a. Genel Olarak  2081
b. Önel Verilerek Feshin Koşulları  2083
aa. Edimler Arasında Aşırı Oransızlık  2083
bb. Ediminin Değeri Önemli Ölçüde Fazla Olan Tarafın Bağışlama Amacı Taşımaması  2084
cc. Bildirimde Bulunma  2085
c. Bildirimde Bulunmanın Sonuçları  2085
d. Tarafların Geri Verme Yükümlülükleri  2086
aa. Bakım Alacaklısının Geri Verme Yükümlülüğü  2087
bb. Bakım Borçlusunun Geri Verme Yükümlülüğü  2088
2. Sözleşmeye Aykırılık veya Önemli Nedenlerle Önel Verilmeksizin Fesih  2089
a. Genel Olarak  2089
b. Önel Verilmeksizin Feshin Koşulları  2089
aa. Taraflardan Birinin Sözleşmeden Doğan Borçlara Aykırı Davranması veya Haklı Nedenin Ortaya Çıkması  2089
bb. Sözleşmenin Devamının İmkânsız Hale Gelmesi ya da Aşırı Ölçüde Güçleşmesi  2096
c. Önel Verilmeksizin Feshin Sonuçları  2098
d. Tazminat İsteme Koşulları  2099
e. Bakım ve Gözetim Edimlerinin Ömür Boyu Gelire Dönüştürülmesi  2099
3. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  2111
a. Genel Olarak  2111
b. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Koşulları  2113
aa. Bakım Borçlusunun Ölümü  2113
bb. Bir Yıllık Sürenin Geçmemiş Olması  2114
cc. Bildirimde Bulunma  2115
c. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin Sonuçları  2115
C. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  2117
1. Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi  2117
2. Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi  2117
3. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Sona Erdirilmesi  2119
4. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sona Erdirilmesi  2120
D. Bakım Borçlusunun İflası  2120
E. Bakım Borçlusunun Mallarının Haczi  2122
VIII. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN NAFAKA, TENKİS VE İPTAL HAKLARI  2123
A. Bakım Alacaklısından Nafaka Talep Hakkı Olanların İtiraz Davaları  2123
B. Mirasçıların Tenkis Davası Açma Hakları  2124
1. Genel Olarak Tenkis Davası  2124
2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi  2129
C. Alacaklıların İptal Davası Açma Hakları  2136
KAYNAKÇA  2140
5. Kısım
KAMU MALLARI
1. Bölüm
GENEL OLARAK KAMU MALLARI
Melek Bilgin YÜCE  
I. GENEL OLARAK  2143
II. İDARE MALLARININ AYRIMI  2145
A. Kamu Malları  2146
B. Kamu Mallarının Ayrımları  2148
1. Yararlanma Bakımından Yapılan Ayrım  2148
a. Sahipsiz Mallar  2148
b. Orta Malları  2151
c. Hizmet Malları  2154
2. Malın Niteliği Bakımından Yapılan Ayırım  2155
3. Tahsisin Niteliği Bakımından Yapılan Ayrım  2156
a. Doğal Kamu Malları  2157
b. Yapay Kamu Malları  2158
C. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi  2158
1. Kamu Mallarının Tabi Olduğu Kabul Edilen Kurallar  2159
a. Kamu Mallarının Devir ve Ferağ Edilememesi  2160
b. Özel Hukuk İşlemlerine Konu Olamaması  2162
c. Kazandırıcı Zamanaşımıyla Mülkiyetin Kazanılamaması  2164
2. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Haklarının Niteliği  2165
3. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Hakları  2167
KAYNAKÇA  2168
2. Bölüm
KAMULAŞTIRMA – KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
Müslüm AKINCI  
I. GİRİŞ  2169
II. KAMULAŞTIRMA İLKELERİ  2171
A. Kamulaştırma Devlet veya Diğer Kamu Tüzelkişilikleri Tarafından Yapılabilir  2171
B. Kamulaştırma Kamu Yararına Dayalı Olarak Yapılabilir  2172
C. Kamulaştırma Ancak Özel Mülkte Bulunan Taşınmaz Mallar Hakkında Yapılabilir  2172
D. Kamulaştırma Taşınmaz Malın Gerçek Karşılığının Nakden Ödenmesiyle Yapılabilir (İstisna, Trampa Yoluyla Kamulaştırma, KK m. 26)  2173
E. Kural Olarak Ödeme Peşin Olarak Yapılır  2174
F. Kamulaştırma Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarına Uygun Olarak Yapılır  2175
G. Kamulaştırma Kanuni Bir Dayanak ile Yapılır  2175
H. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulmadan Kamulaştırma Yapılamaz  2175
III. İDARİ İŞLEMİN BEŞ UNSURU BAKIMINDAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ  2176
A. Yetki  2177
B. Sebep (Neden)  2184
C. Konu  2185
D. Şekil (Usul)  2186
E. Amaç (Maksat)  2186
IV. KAMULAŞTIRMA UYGULAMASININ AŞAMALARI  2187
A. İdari Aşama  2187
1. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulması  2187
2. Kamu Yararı Kararının Alınması  2187
3. Kamu Yararı Kararının Onaylanması  2190
4. Öznelleştirme  2191
5. Kıymet Takdiri (Taşınmaz Malın Tahmini Bedelini Tespit)  2193
6. Satın Alma Usulü ve Pazarlığa (Uzlaşmaya) Davet  2194
B. Yargısal Aşama  2196
1. Adli Yargı Aşaması  2196
a. İdarece Mahkemeye Başvuru  2196
b. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Yapacağı İşlemler  2197
c. Adli Yargılama Aşamasında Uzlaşma  2198
d. Bedel Tespiti  2198
aa. Tarımsal Araziler İçin Net Gelir  2199
bb. Arsa Emsal Satış  2199
cc. Yapılarda  2200
e. Bilirkişi  2201
f. Bilirkişi Raporu  2201
g. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması  2202
h. Tescil Kararı  2203
2. İdari Yargıda İptal Davası  2205
3. Kamulaştırma Kararının Doğurduğu Sonuçlar  2207
V. KAMULAŞTIRMADA BAZI ÖZEL DURUMLAR  2208
A. Kısmen Kamulaştırma  2208
B. Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması  2210
C. İdari İrtifak Tesisi  2211
D. Acele Kamulaştırma (Urgent Expropriation)  2215
1. Yasal Dayanak  2215
2. Acele Kamulaştırmaya Hangi Hallerde Başvurulabilir?  2216
a. 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanunu’na Göre  2216
b. Aceleliğine Cumhurbaşkanı Tarafından Karar Verilen Haller  2217
c. Özel Yasa Hükümlerine Dayalı Acele Kamulaştırmalar  2221
d. Yetki Devri Yöntemi ile Acele Kamulaştırma  2223
E. Acele Kamulaştırmada İdari Aşama  2225
1. Kamu Yararı Kararı  2225
2. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi ve Alan Sınırlaması  2226
3. Kamulaştırılacak Taşınmazın Malikinin (Muhatabının) Belirlenmesi  2227
4. Tapu Siciline Kamulaştırma Şerhi Verilmesi  2227
5. Kıymet Takdiri (Tespit Davası)  2228
6. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması  2230
7. Acele El Koyma Kararı  2230
F. Tespit ve Tescil Davası  2232
1. Dava Açma Süresi  2232
2. Güncel Duruma Göre Bedel Tespiti  2233
3. Önce Zilyetliğin, Sonra da Mülkiyetin Devri  2233
G. 6545 Sayılı Kanun’un 18. Maddesiyle Getirilen İvedi Yargılama Usulü  2233
VI. KAMU KURUMLARI ARASINDA DEVİR  2235
VII. KAMULAŞTIRMAKSIZIN MÜLKİYET HAKKINDA KISITLAMA/EL KOYMA  2237
A. Kamulaştırmasız El Atma (de facto expropriations, fiili el koyma)  2237
B. Hukuki El Atma  2243
VIII. KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME  2253
A. Tek Yanlı Vazgeçme  2253
B. Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme  2253
IX. MALİKİN GERİ ALMA HAKKI  2254
A. Geri Almanın Koşulları  2254
B. Başvuru Usulü ve Yargı Yolu  2256
KAYNAKÇA  2259
3. Bölüm
MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE TAŞINMAZ KULLANIMININ HUKUKİ ESASLARI
Mustafa TOPALOĞLU  
I. ULUSLARARASI AÇIDAN MADEN RUHSAT HUKUKU İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  2265
II. TÜRK HUKUKUNDA MADEN RUHSATLARI İLE TAŞINMAZ MALİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DÜZENLENİŞİ  2267
A. Kamu Arazilerinin Madencilik Faaliyetleri İçin Kullanılmasından Doğan Uyuşmazlıklar  2269
1. Kamusal Arazi Kullanımı Bakamından 5177 Sayılı Kanundan Önceki Dönem  2269
2. Kira ve Ecrimisil Yasağı Getiren 5177 Sayılı Kanundan Sonraki Dönem  2274
3. Kiralama Bakımından 6592 Sayılı Kanun Döneminde Yapılan Değişiklik  2276
B. Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazlarla İlgili Çıkan Uyuşmazlıklar  2277
1. El Atmanın Önlenmesi Davası  2278
2. Taşınmaza Madenden Dolayı El Atma Nedeniyle Tazminat Davası  2279
3. Madenden Kaynaklı Tasman ve Patlamalar Nedeniyle Çevredeki Taşınmazlarda Oluşan Zararlardan Sorumluluk  2282
4. Maden Ruhsatına Belirli Mesafede Bulunan Özel Mülk Sahiplerinden Alınacak İzinler  2285
III. MADEN HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA VE İDARİ İRTİFAK TESİSİ  2285
A. Maden Kamulaştırması  2285
1. Kamulaştırmanın Ön Şartları  2286
2. Kamulaştırma Talebi  2288
3. Kamulaştırılacak Arazinin Tetkiki  2289
4. Maden Kamulaştırmasında Kamu Yararı  2289
5. Taşınmazın Kıymet Takdiri ve Tescili  2291
6. Kamulaştırılan Taşınmazın Kullanılması ve İadesi  2293
B. Maden İrtifakları  2294
1. Kurulacak Maden İrtifakının Kapsamı ve Ruhsat Aşaması  2297
2. Maden İrtifakının Kurulma Usulü  2299
3. Maden İrtifak Hakkı Kullanırken Taşınmazlara Verilen Zarardan Sorumluluk  2300
C. Kamu Hizmeti İçin Maden Alma Suretiyle Kamulaştırmasız El Atma  2301
KAYNAKÇA  2305
6. Kısım
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
Şenol SALTIK  
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR  2309
A. Kentsel Dönüşüm Kavramı  2309
B. Türkiye’de Kentleşme Süreci  2311
C. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Gelişimi  2312
1. Gecekondu Kanunu Düzenlemeleri  2312
2. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi  2315
3. Tarlabaşı (Beyoğlu) Kentsel Dönüşüm Projesi  2316
4. Zağnos ve Tabakhane Vadileri Kentsel Dönüşüm Projesi  2316
5. Kuştepe Kentsel Dönüşüm Projesi (İstanbul)  2317
D. Dünyada Kentsel Dönüşüm Uygulamaları  2317
1. Paris’in Dönüşümü  2317
2. Trafalgar Meydanı (Londra) Dönüşüm Projesi  2319
3. Hiroşima (Japonya) Kentsel Dönüşüm Projesi  2319
4. Beyrut Tarihi Kent Merkezi Dönüşüm Projesi (Lübnan)  2321
5. Rio Kenti Gecekondu Sağlıklaştırma Programı (Brezilya)  2324
6. Dünyadaki ve Ülkemizdeki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Karşılaştırılması  2324
E. Kentsel Dönüşümün Amacı  2326
1. Deprem Riskine Karşı Korunma  2326
a. Deprem Yönetmeliği’nin İçeriği ve Kapsamı  2327
b. Ülkemizdeki Binaların Afet Riskine Karşı Durumu  2328
F. Kentsel Dönüşüm Uygulamasına İlişkin Genel Kavramlar  2331
1. 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Yapı Nedir  2331
2. 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Alan Uygulaması  2332
II. TEMEL NİTELİKLİ DÜZENLEME OLARAK KABUL EDİLEN, 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI  2334
A. 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasasının Temel Mantığı Nedir?  2334
B. Riskli Yapı Tespit Esasları  2335
1. Riskli Yapı Tespit Müracaatını Kimler Yapabilir?  2336
2. Riskli Yapı Tespit Müracaatı Nereye Yapılır ve Tespit Masrafları Nasıl Karşılanır?  2336
3. Riskli Yapı Tespiti Müracaatında İbraz Edilecek Belgeler Nelerdir?  2337
4. Riskli Yapı Tespit Tekniği Nedir?  2338
5. Gecekondu Niteliğindeki Yapılar ve İnşaat Ruhsatı Bulunmayan Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapılabilir  2338
6. Metruk ve Kullanılmayan Yapılar Riskli Bina Sınıfına Girmez  2340
7. Riskli Yapı Tespit Müracaatı Yapılmadan Önce Kat Maliklerinin Kendi Aralarında Bir Anlaşma Yapmasının Faydalı Olacağı Kanaatindeyiz  2343
8. Riskli Yapı Şerhinin Tapu Kütüğüne İşlenmesi  2345
9. Riskli Yapı Şerhi, Gayrimenkulün Devir veya Temlikine Engel Değildir  2346
10. Riskli Yapı Tespitini Engelleyenlerin Cezai Sorumluluğu Var mıdır?  2346
C. Riskli Yapı Kararına Karşı İtiraz Usulü  2348
1. Riskli Yapı Tespit Raporuna İtirazın İncelenmesi  2350
D. Riskli Yapı Tespit Raporuna Karşı Dava Açılması  2351
E. Yıkım ve Tahliye İşlemleri  2355
F. Yıkım İşlemini Durdurabilecek Kanun Yolları Var mıdır?  2356
1. Riskli Yapının Güçlendirilmesi Yıkım İşlemini Durdurur  2356
G. Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları  2357
1. Arsa Payı Düzeltilmesi Davalarının Yıkım Kararına Etkisi  2361
III. RİSKLİ YAPI KARARININ KESİNLEŞMESİ SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER  2363
A. Riskli Yapının Ne Şekilde Değerlendirileceği Konusunda Maliklerle Yapılacak Toplantının Zamanı  2363
B. Toplantı Öncesinde Değerleme Raporu Alınması Şarttır  2363
1. Riskli Yapının Değeri Nasıl Tespit Edilecektir?  2364
C. Üçte İki Çoğunluk Karar Toplantısı  2366
1. Çoğunluk Kararı Toplantısı Davet Usulü Kaldırılmıştır  2366
2. Toplantının Yapılması ve Toplantıda Alınacak Kararlar  2368
3. Üçte İki Çoğunluk Kararının Azınlıkta Kalan Hissedarlara Noter Vasıtasıyla Bildirilmesi  2371
4. Üçte İki Çoğunluk Sağlanamaması Halinde Yapılacak İşlem  2372
D. Üçte İki Çoğunluk Kararına Karşı Hukuki Başvuru Yolları  2373
1. Çoğunluk Tarafından İmzalanan Sözleşmenin İptali Davası  2381
E. Açık Arttırma Yoluyla Satış İşlemi  2383
1. Açık Arttırma Yoluyla Satış İşlemi Sonucunda, Tapu Kaydında Görünen, “İhtiyati Tedbir” ve “İrtifak Haklarının” Akıbeti Ne Olacaktır?  2390
2. Açık Arttırma ve Satış İşlemlerine Karşı Açılacak Davalar  2392
F. Kira Yardımı Başvurusu ve Gerekli Belgeler  2393
G. Müteahhit Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir  2395
H. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar  2396
1. İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  2396
2. İnşaat Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar  2398
a. Sözleşme Mutlak Surette Noterde Yapılmalıdır  2398
b. Mümkünse, Asıl Sözleşme İmzalanmadan Önce, Binanın Avan Projesi Belediyeden Tasdik Ettirilmelidir  2398
c. İnşaat Ruhsatının Alınma Süresi Açıkça Belirtilmelidir  2399
d. İnşaat Süresinin Niteliği ve Mücbir Sebep Kavramı Tanımlanmalıdır  2400
e. İnşa Edilecek Dairelerin Net veya Brüt m2’leri Açıkça Yazılmalıdır  2401
f. Teknik Şartname ve Bağımsız Bölümler Listesi Sözleşmeye Eklenmelidir  2403
g. Teminat ve Cezai Şart  2403
h. Müteahhidin Hak Edeceği Dairelerin Kademeli Olarak Teslimi  2405
ı. Sözleşme Bedeli, İmar Artışının Paylaşımı ve Kira Yardımı  2405
i. Yönetim Planı ve Arsa Paylarının Düzenlenmesi  2407
j. Sözleşmenin Feshi ile İlgili Düzenlemeler  2408
I. Sözleşmenin Feshi Halinde Ortaya Çıkacak Hukuki Sonuçlar  2409
IV. RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGELERE İLİŞKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI  2414
A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm  2414
1. Kentsel Dönüşüm Alanı (Riskli Alan) İlanında Yetkili İdare  2419
2. Belediye Kanunu Kapsamında Riskli Alan İlanı Usulü  2423
3. Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi Kapsamında Büyükşehir Belediyelerine Tanınan İmar Yetkileri  2425
4. Bakanlar Kurulu Tarafından Alınan Riskli Alan Kararlarının İptali Davaları  2428
5. Bakanlar Kurulu’nun Aldığı Riskli Alan Kararına Karşı Dava Açma Süresi  2430
6. Acele Kamulaştırma Kararları ve Uygulaması  2431
7. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Acele Kamulaştırma  2432
8. Acele Kamulaştırma Kararlarının İptaline İlişkin Danıştay İçtihatları  2435
B. Kentsel Dönüşüm Yasasında Yapılan Değişiklikler  2438
1. Riskli Yapı Tespitinde Görev Alan Lisanslı Kuruluşlarla İlgili Düzenlemeler  2438
2. İdarece Yapılacak Yıkım ve Tahliye İşlemlerine İlişkin Masrafların Tahsili  2440
3. Çoğunluk Kararına Dayalı Hisse Satış İşlemleri  2440
4. Riskli Yapıda Satış İhalesinin Üçüncü Şahıslara Açılması  2440
5. Bakanlığa Tanınan İmar Yetkileri  2441
6. Kentsel Dönüşümde Harç Muafiyetleri, Detaylı Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir  2441
7. Müteahhit Sicili ve Bina Tamamlama Sigortası Düzenlemesi  2443
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  2444
VI. YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLEMESİ  2461
KAYNAKÇA  2470
Kavramlar Dizini  2471
 


M. Lamih Çelik
Av.M.Lamih ÇELİK

19.11.1973 tarihinde Şanlıurfa/Merkezde doğdu.İlk–;;;;1;1;1;1;orta–;;;;1;1;1;1;lise öğrenimini Şanlıurfa’da,yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında tamamladı.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme anabilim dalında Yüksek lisansını 2012 yılında tamamladı.

1998 yılında Şanlıurfa Belediyesinde Avukat olarak göreve başladı ve halen Büyükşehir Belediyesinde Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevine devam ettirmektedir.Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri:

TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında Avukatlık Meslek Kuralları(2.baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2011

Uygulamaya yönelik Kabahatler Kanunu Yorumu(Cüneyd Altıparmak ile), Yerel Yönetimler Eğitim ve Kültür Derneği yayını,Ankara–;;;;1;1;1;1;2008

Sayıştay Kararları ışığında Temsil–;;;;1;1;1;1;Tören ve Ağırlama Giderleri mevzuatı (Zeki Ertaş ile) Mahalli İdareler Derneği yayını –;;;;1;1;1;1;2009

İçtihatlı İdari Yargılama Mevzuatı,Şanlıurfa Barosu yayını–;;;;1;1;1;1;2009

Belediye Sorunları Rehberi (Sadettin Doğanyiğit&İrfan Güvendi&Av.M.Lamih ÇELİK ) (4.baskı) Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Zabıtanın Cep Kitabı (Av.Veli Böke ile )Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

Mezarlık Mevzuatı Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

63 soruda Yeni Büyükşehir Yapısı (Cüneyd Altıparmak ile) Şanlıurfa Kent Konseyi yayınları Şanlıurfa–;;;;1;1;1;1;2013

84 soruda İmar Kirliliğine neden olma suçu (Cüneyd Altıparmak ile) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Hukuki Açıdan 100 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Modeli (Cüneyd Altıparmak ile) (2.baskı) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013
Burhan Sınmaz ...
Mayıs 1997
83.50 TL
İndirimli: 45.00 TL (%46)
Sepete Ekle
Erhan Günay
Eylül 2020
90.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
I. CİLT
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  5
Önsöz  13
Kısaltmalar  37
1. Kısım
MÜLKİYET
1. Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
Duygu KOÇAK DİKER  
§1. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI  43
§2. AYNİ HAKLAR  47
I. GENEL OLARAK  47
II. UNSURLARI  48
A. Eşya Üzerinde Doğrudan Hakimiyet Sağlaması  48
B. Hakkın Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi  50
C. Konusunun Eşya Olması  52
1. Eşyanın Unsurları  52
a. Cismani Olma  53
b. Sınırları Belirlenmiş Olma  56
c. Hakimiyet Altına Alınabilme  57
d. Kişi Dışı Unsurlardan Oluşma  59
2. Eşya Türleri  65
a. Taşınır ve Taşınmaz Eşya  65
b. Misli ve Gayri Misli Eşya  66
c. Tüketime Tabi Olan ve Olmayan Eşya  67
d. Özel Mülkiyete Tabi Olan ve Olmayan Eşya  68
e. Bölünebilen ve Bölünemeyen Eşya  70
f. Sahipli ve Sahipsiz Eşya  71
g. Basit–Birleşik Eşya ve Eşya Birliği  72
III. AYNİ HAKLARA HAKİM İLKELER  74
A. Kamuya Açıklık İlkesi  74
B. Belirlilik İlkesi  75
C. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi  79
D. Güvenin Korunması İlkesi  80
E. Hak Düşürücü Süreye ve Zamanaşımına Tabi Olmama İlkesi  81
IV. AYNİ HAKKIN TÜRLERİ  81
A. Mülkiyet Hakkı  81
B. Sınırlı Ayni Haklar  82
1. İrtifak Hakları  83
2. Rehin Hakları  86
3. Taşınmaz Yükü  87
§3. MÜLKİYET HAKKI  89
I. KAVRAM  89
II. İÇERİĞİ  92
A. Olumlu İçerik  92
B. Olumsuz İçerik  93
1. İstihkak Davası  94
2. Elatmanın Önlenmesi Davası  101
III. KAPSAMI  106
A. Bütünleyici Parça  108
1. Unsurları  109
a. Maddi Bağlantı  109
b. İşlevsel Bağlantı  113
c. Yerel Adete Uygunluk  115
2. Yasa Gereği Bütünleyici Parça Sayılanlar  116
a. Doğal Ürünler  116
b. Yapılar, Bitkiler, Kaynaklar  118
3. Bütünleyici Parçaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar  119
B. Eklenti  122
1. Unsurları  122
a. Dış Bağlantı  122
b. Özgüleme  124
c. Özgülemenin Malikin Arzusuna veya Yerel Adetlere Dayanması  126
2. Eklentiye Bağlanan Hukuki Sonuçlar  126
KAYNAKÇA  129
Orhan EROĞLU  
§4. BİRLİKTE MÜLKİYET – EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİ  133
I. BİRDEN FAZLA KİŞİLERİN MÜLKİYET HAKKI  133
A. Tek Kişi Mülkiyeti (Ferdi Mülkiyet) ile Birlikte Mülkiyet Ayrımı  133
B. Birlikte Mülkiyetin Çeşitleri  135
1. Paylı Mülkiyet  135
a. Paylı Mülkiyetin Tanımı, Unsurları ve Kuruluşu  135
aa. Paylı Mülkiyetin Tanımı ve Unsurları  135
bb. Paylı Mülkiyetin Kuruluşu  138
aaa. Paylı Mülkiyetin Taraf İradeleri ile (Hukuki İşlem ile) Kurulması  138
bbb. Paylı Mülkiyetin Yetkili Makamın İşlemi veya Mahkeme Kararı ile Kurulması  139
ccc. Paylı Mülkiyetin Kanun Gereğince Kurulması  140
b. Paylı Mülkiyette Paydaşların Pay Bakımından Hukuki Durumları  141
aa. Pay Oranı  141
bb. Paydaşın Payı Üzerinde Tasarruf Etmesi  143
cc. Paydaşın Pay Üzerindeki Mevcut Haklarını Koruması  148
c. Paylı Mülkiyette Yönetim  150
aa. Genel Olarak Paylı Mülkiyette Yönetim Kavramı  150
bb. Yönetim İşleri  153
aaa. Olağan Yönetim İşleri  153
bbb. Önemli Yönetim İşleri  157
ccc. Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruf İşlemleri  164
d. Paydaşların, Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Yetkileri ve Yükümlülükleri  169
aa. Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Paydaşların Yetkileri  169
aaa. Paylı Mülkiyete Konu Maldan Yararlanma ve Paylı Malı Kullanma Yetkisi  169
bbb. Ortak Menfaatleri Koruma Yetkisi  178
bb. Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Paydaşların Yükümlülükleri  182
e. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  185
aa. Paylı Mülkiyetin Bir veya Birden Fazla Paydaş Açısından Sona Ermesi  185
bb. Paylı Mülkiyetin Tüm Paydaşlar Açısından Sonra Ermesi ve Paylaşma  190
aaa. Genel Olarak  190
bbb. Paylaşma Kavramı ve Paydaşların Paylaşmayı İsteme Hakkı  191
aaaa. Paylaşmayı İsteme Hakkına İlişkin Sınırlandırmalar  191
i) Paylı Mülkiyete Konu Malın Sürekli Olarak Belirli Bir Amaca Özgülenmesi  192
ii) Paylı Mülkiyete Konu Mal ile İlgili Olarak Belirli Bir Süre Paylaşmanın İstenmeyeceğine Dair Paydaşların Anlaşması  194
iii) Paylı Mülkiyete Konu Malın Paylaşılması Açısından Zamanın Uygun Olmaması  196
iv) Paylaşmanın Yasaklandığı Özel Bir Hükmün Bulunması  197
ccc. Paylaşma Şekilleri  198
aaaa. Rızai Paylaşım  198
bbbb. Kazai Paylaşım (Paylaşma Davası/İzale–i Şüyu Davası)  199
i) Paylaşma Davası (İzale–i Şüyu Davası) Kavramı, Konusu ve Hukuki Niteliği  199
ii) Paylaşma Davasının Tarafları  202
iii) Paylaşma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  205
iv) Paylaşma Davasında Bekletici Mesele Hususu  206
v) Paylaşma Davası ile Paylaşmanın Yapılması  207
a) Aynen Paylaştırma Yolu  207
b) Nakden Paylaştırma Yolu  211
c) Kat Mülkiyetine Geçiş ile Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Yolu  217
2. Elbirliği Halinde Mülkiyet (İştirak Halinde Mülkiyet)  221
a. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Tanımı, Hukuki Niteliği ve Kuruluşu  221
aa. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Tanımı ve Hukuki Niteliği  221
bb. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Kurulması  223
b. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Hükümleri  224
c. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Sona Ermesi  228
aa. Miras Ortaklığı Açısından Özel Bazı Durumlar  230
aaa. Mirasçıların Birlikte Hareket Etme Prensibi  230
bbb. Miras Payının Devri  233
ccc. Miras Ortaklığının Sona Erdirilmesi ile İlgili Özel Bazı Durumlar  236
aaaa. Genel Olarak  236
bbbb. Miras Hissesinin Haczi ile Miras Ortaklığının Sona Erdirilmesi  240
KAYNAKÇA  243
Cüneyd ALTIPARMAK  
§5. MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLABİLME EHLİYETİ  251
I. MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLABİLME EHLİYETİ; TÜRKLERİN, YABANCILARIN VE TÜZEL KİŞİLERİN MÜLK EDİNEBİLME KOŞULLARI  251
A. Genel Olarak  251
B. Konuya İlişkin Bazı Temel Kavramlar  265
1. Kişi ve Kişilik Kavramı  265
a. Devletin (Tüzel) Kişiliği  266
b. Kişi Türleri  272
aa. Gerçek Kişiler  273
bb. Tüzel Kişiler  275
aaa. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  276
bbb. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  286
cc. Topluluklar  288
2. Ehliyet Kavramı ve Türleri  297
a. Hak Ehliyeti  298
b. Fiil Ehliyeti  300
3. Mülkiyet Türleri ve Kazanma Yolları  304
a. Taşınır Mülkiyeti  305
b. Taşınmaz Mülkiyeti  307
c. Fikri Mülkiyet  309
d. Mülkiyetin Edinilmesi (İktisabı)  311
4. Mülkiyet Hakkına Benzer Kurumlar  314
C. Türk Tabiiyetindeki Kişilerin Durumu  315
1. Genel Olarak  315
2. Kişilere Göre Taşınır ve Taşınmaz Mülkiyet Edinme Ehliyeti  316
a. Gerçek Kişiler Yönünden  316
b. Tüzel Kişilerin Mülkiyet Hakkına Sahip Olma Ehliyeti  338
D. Yabancı Kişiler ve Durumu  362
1. Yabancı Gerçek Kişiler ve Mülk Edinme Ehliyetleri  363
2. Yabancı Tüzel Kişiler ve Mülk Edinme Ehliyetleri  418
E. Fikri Mülkiyeti Edinme Durumu  465
F. Özel Durumlar  467
1. Petrol Araştırmaları Yönünden  468
2. Turizmi Teşvik Yönünden  468
3. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Yönünden  469
4. Kültür ve Tabiat Varlıkları Yönünden  470
5. Hisse Senetleri Yönünden  471
6. Diğer Hususlar Yönünden  474
Sonuç  477
KAYNAKÇA  482
Özge UZUN KAZMACI – Ayşe Nilay ŞENOL  
§6. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI – İSTİHKAK VE EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI  485
I. GENEL OLARAK MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI  485
II. TAŞINMAZLARDA İSTİHKAK DAVASI  488
A. Genel Olarak  488
B. Davanın Hukuki Niteliği  491
C. Davanın Tarafları  492
D. İspat Yükü  494
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme  495
F. Dava Konusunun Devri  496
III. ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI  497
A. Genel Olarak  497
B. Hukuki Niteliği  499
C. Elatma Kavramı  499
1. Hukuka Aykırı Müdahale  499
2. Elatma Türleri  503
3. Elatma Davası ile Talep Edilen Husus  507
D. Davanın Tarafları  509
1. Davacı  509
a. Malik  509
aa. Tek Başına Malik  509
bb. Paylı Mülkiyet  511
cc. Elbirliği halinde mülkiyet  512
b. Sınırlı ayni hak sahibi  513
c. Kişisel Hak Sahipleri  517
2. Davalı  518
E. İspat Yükü  520
1. Genel Olarak  520
2. Davacının Katlanma Yükümlülüğü Olduğunun İspatı  521
a. Kamu Hukukundan Doğan Mülkiyet Sınırlamaları  521
b. Özel Hukuktan Doğan Mülkiyet Sınırlamaları  522
aa. Komşuluk Hukukundan Doğan Sınırlamalar  522
bb. Sözleşmeden Doğan Ayni veya Şahsi Bir Hak Sebebiyle Katlanma Yükümlülüğü  526
cc. Hakkın Kötüye Kullanılması ve Zorda Kalma  526
3. Mülkiyetin Tescil Dışı Hallerle Kazanıldığının İspatı  526
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme  527
G. Dava Konusunun Devri  528
H. Elatmanın Önlenmesi Davasında Zamanaşımı  529
IV. DİĞER DAVALAR  529
A. Genel Olarak  529
B. Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Tespit Davaları  530
1. Genel Olarak Tespit Davası  530
2. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası  531
3. Diğer Tespit Davaları  532
a. Genel Olarak  532
b. Muhdesatın Tespiti Davası  535
C. Tazminat Davası  538
1. Genel Olarak  538
2. Ecrimisil (Kullanma Tazminatı) Talep Edilmesi ve Bu Talebin Hukuki Niteliği  539
KAYNAKÇA  545
2. Bölüm
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
Eda ŞAHİN  
§1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU VE KAPSAMI  549
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU  549
A. Genel Olarak  549
B. Arazi  551
C. Bağımsız ve Sürekli Haklar  552
D. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler  553
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI  553
A. Yatay Kapsamı  554
1. Genel Olarak  554
2. Kadastrosu Yapılmış Tapulu Taşınmazlarda Sınır  555
3. Tapusu Olan Kadastrosuz Taşınmazlarda Sınır  559
4. Tapusuz Taşınmazlarda Sınır  562
B. Dikey Kapsamı  562
C. Madde İtibariyle Kapsamı  565
1. Taşınmazın Bütünleyici Parçası Sayılan Şeyler  565
a. Yapılar  565
aa. Prensip  565
bb. Hukuka Uygun Yapı  567
cc. Hukuka Aykırı (Haksız) Yapı  567
aaa. Kavram  567
bbb. Bir Kimse Kendi Arazisindeki Yapıda Başkasının Malzemesini Kullanırsa  568
aaaa. Genel Olarak  568
bbbb. Malzeme Malikinin Malzemesinin Sökülerek Kendisine İadesi Talebi  568
cccc. Malzeme Malikinin Malzeme Mülkiyetinin Kaybı Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini Talebi  571
dddd. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi Talebi  573
ccc. Bir Kimse Başkasının Arazisindeki Yapıda Kendisinin Malzemesini Kullanırsa  577
aaaa. Genel Olarak  577
bbbb. Arazi Malikinin Malzemenin Sökülüp Kaldırılmasını Talep Hakkı  577
cccc. Tazminat Talebi  579
dddd. Arazi Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi Talebi  581
ddd. Bir Kimse Başkasının Arazisindeki Yapıda Bir Başkasının Malzemesini Kullanırsa  583
aaaa. Genel Olarak  583
bbbb. Arazi Malikinin Hakları  583
cccc. Malzeme Malikinin Hakları  583
dddd. Yapıyı Yapan Üçüncü Kişinin Hakları  584
b. Bitkiler  584
c. Kaynaklar  586
2. Taşınmazın Bütünleyici Parçası Sayılmayan Şeyler  588
a. Taşınır Yapı  588
b. Taşınır Bitki  589
c. Üst Hakkı  589
d. Mecralar  591
e. Taşkın Yapı  591
aa. Genel Olarak  591
bb. Arazi Malikinin Arazisine Taşan Yapıya Katlanma Yükümlülüğü  592
cc. Taşan Yapıya Katlanma Yükümlülüğü Bulunması Halinde Taşkın Yapının Hukuki Durumu  598
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  600
A. Genel Olarak Kazanma  600
1. Aslen Kazanma – Devren Kazanma  600
2. Tescille Kazanma – Tescilden Önce Kazanma  601
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması  602
1. Genel Olarak Şartları  602
2. Kazanma Sebebi  603
3. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Şekil ve Şekle Aykırılığın Sonuçları  604
a. Şekil, Şeklin Amacı ve Kapsamı  604
b. Şekle Aykırılık ve Sonuçları  605
4. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Muvazaa ve Sonuçları  609
5. Mülkiyetin İnançlı Temlik Yoluyla Devri  612
6. Nam–ı Müstear  614
7. Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyeti Devretme  616
KAYNAKÇA  620
Hülya ATLAN GÜRER  
§2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI  623
I. GİRİŞ  623
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞAN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI  626
A. Genel Olarak  626
B. Koşulları  627
1. Taşınmaza İlişkin Koşul  627
2. Zilyede ve Zilyetliğe İlişkin Koşullar  629
a. Zilyetliğin Yolsuz Tescile Dayanması  629
b. Zilyedin İyiniyetli Olması  630
c. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Sürdürülmüş Olması  631
d. Zilyetliğin Davasız Sürmüş Olması  632
e. Zilyetliğin Aralıksız Sürmüş Olması  633
f. Zilyetliğin On Yıl Sürmüş Olması  635
C. Mülkiyetin Kazanıldığı ve Hüküm Doğurduğu An  639
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI  641
A. Genel Olarak  641
B. Türk Medeni Kanunu’na Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması  644
1. Esasa İlişkin Koşullar  644
a. Taşınmaza İlişkin Koşul  644
aa. Tapuya Kayıtlı Olmayan veya Tapuya Kayıtlı Olmakla Birlikte Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan veya Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Kişilere Ait Bir Taşınmazın Varlığı  644
aaa. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaz (TMK m. 713/1)  644
bbb. Tapuya Kayıtlı Olmakla Birlikte Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan veya Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Kişilere Ait Taşınmaz (TMK m. 713/2)  647
aaaa. Genel Olarak  647
bbbb. Tapu Sicilinin Gerçek Maliki Göstermediği veya Aleniyetini Yitirmiş Olduğu Taşınmazlar  650
i) Malikin Tapu kütüğünden Anlaşılamadığı Taşınmazlar  650
ii) Malik Hakkında Yirmi Yıl Önce Gaiplik Kararı Verilmiş Olan Taşınmazlar  652
iii) Mülkiyeti Sicil Dışında Kazanılmış Olup Açıklayıcı Tescilin Yapılmadığı Taşınmazlar  655
iv) Kötüniyetli Yolsuz Tescil Sahibi Adına Kayıtlı Taşınmazlar  656
bb. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanılmaya Elverişli Bir Taşınmazın Varlığı  657
aaa. Genel Olarak  657
bbb. Mülkiyeti Zamanaşımıyla Kazanılamayacak Taşınmazlar  658
aaaa. Kamu Malları  658
i) Orta Malı  658
ii) Hizmet Malı  659
iii) Sahipsiz Mallar/Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olan Yerler  659
a) Tarıma Elverişli Olmayan Yerler  660
b) Genel Sular ve Kıyılar  660
c) Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıkları  661
d) Tabii Servet ve Kaynaklar  661
e) Ormanlar  662
bbbb. Zamanaşımıyla Kazanılması Kanunla Yasaklanmış Tapusuz Taşınmazlar  662
i) Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar  662
ii) Özel Kanun Hükümleri Nedeniyle Zamanaşımıyla Kazanılmaya Elverişli Olmayan Taşınmazlar  663
a) Vakıf Taşınmazları  663
b) Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgesinde Bulunan Taşınmazlar  664
b. Zilyetliğe İlişkin Koşullar  664
aa. Genel Olarak  664
bb. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Olması  664
cc. Zilyetliğin Davasız Sürmesi  667
dd. Zilyetliğin Aralıksız Sürmesi  669
ee. Zilyetliğin Yirmi Yıl Sürmesi  670
2. Usule İlişkin Koşullar  672
a. Zilyetliğin İspatı  672
b. Tescil Davası  674
3. Mülkiyetin Kazanıldığı ve Hüküm Doğurduğu An  677
C. Özel Kanunlara Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması  680
1. Genel Olarak  680
2. 1515 Sayılı Kanuna Göre  680
3. 3402 Sayılı Kanuna Göre  681
a. Genel Olarak  681
b. Tapuya Kayıtlı Taşınmazlarda Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım
(KK m. 13/1 B–c)  683
c. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlarda Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım
(KK m. 14)  685
d. Taşınmaz Mülkiyetinin İmar ve İhya Yoluyla Kazanılması (KK m. 17)  689
KAYNAKÇA  712
M. Lamih ÇELİK – Sanem AKSOY DURSUN  
§3. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI  717
I. DEVİR HAKKININ KISITLAMALARI – SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR (ÖNALIM– ALIM – GERİ ALIM)  717
A. Önalım (Şuf’a) Hakkı  717
1. Süresi ve Şerhi  719
2. Devredilmesi ve Miras Yoluyla Geçmesi  722
3. İleri Sürülmesi  723
4. Koşulları  727
5. Kullanılması  728
B. Geri Alım (Vefa) Hakkı  744
1. Geri Alım Sözleşmesinin Şekli  745
2. Geri Alım Hakkının Süresi ve Şerhin Etkisi  747
3. Geri Alım Hakkının Devri ve Miras Yoluyla İntikali  748
C. Alım (İştira) Hakkı  750
1. Alım Sözleşmesinin Şekli  750
2. Alım Hakkının Süresi ve Şerhin Etkisi  751
3. Alım Hakkının Devri ve Miras Yoluyla İntikali  751
D. Tescile Zorlama Davaları  753
E. Sonuç  754
II. KOMŞU HAKKI  757
A. Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Komşular Lehine Konulmuş Kısıtlamalar  757
1. Giriş  757
2. TMK m. 737 Hükmüne Göre Taşınmazın Kullanma Tarzına İlişkin Kısıtlamalar  761
a. Genel Olarak  761
b. MK m. 737’ye Göre Taşkınlık Sayılabilecek Müdahaleler  762
aa. Maddi (Olumlu) Müdahaleler  763
bb. Manevi Müdahaleler  766
aaa. Pencere Açmaktan Kaynaklanan Manevi Müdahaleler  767
bbb. Baz İstasyonlarından Kaynaklanan Manevi Müdahaleler  770
cc. Olumsuz Müdahaleler  773
c. Müdahalenin Taşkınlık Sayılması için Gerekli Koşullar  774
3. Kazı ve Yapılara İlişkin Kısıtlamalar  777
4. Komşu Araziye Taşan Ağaç ve Dal Kökleri  780
5. Suların Akış Tarzına Engel Olmama  780
6. Komşu Kaynakları Kesme ve Kirletmekten Kaçınma  782
7. Aynı Kaynaktan Beslenen Komşu Kaynaklar  783
8. Komşuluk İlişkisine Dayanan İrtifak Hakları  784
a. Zorunlu Mecra İrtifakı  784
b. Zorunlu Geçit İrtifakı  791
c. Zorunlu Kaynak İrtifakı  793
9. Komşuluk İlişkisinin Gerekli Kıldığı İş ve Giderlere Katılma  794
B. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu  795
1.Genel Olarak  795
2. Sorumluluğun Şartları  797
a. Genel Olarak  797
b. Davanın Tarafları  798
aa. Davacılar  798
bb. Davalılar  803
c. TMK m. 730’dan Doğan Davalar  809
KAYNAKÇA  816
2. Kısım
SINIRLI AYNİ HAKLAR
1. Bölüm
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ
H. Kübra ERCOŞKUN ŞENOL  
§1. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI  825
I. İRTİFAK HAKKI VE İRTİFAK HAKKININ TÜRLERİ  825
II. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI KAVRAMI, HAKKIN İÇERİĞİ VE KONUSU  832
A. Kavram ve Genel Olarak İçerik  832
B. Konu  837
III. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ KAZANILMASI  842
A. Tescille Kazanma  843
B. Sicil Dışı Kazanma  847
1. İrtifakın Mahkeme Kararıyla Kazanılması  849
2. İrtifakın Kamulaştırma Yoluyla Kazanılması  850
3. Mecra İrtifakının Kazanılması  852
4. Doğrudan Doğruya Kanundan Kaynaklanan Geçit İrtifaklarının Kazanılması  854
C. Zamanaşımı ile Kazanma  855
1. Olağan Zamanaşımı ile Kazanma  855
2. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma  856
IV. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ SONA ERMESİ  858
A. Terkinle Sona Erme  858
B. Sicil Dışı Sona Erme  861
1. Yüklü veya Yararlanan Taşınmazın Yok Olması  862
2. Kamulaştırma  863
3. Sürenin Sona Ermesi  864
4. Tescilsiz Kazanılan Mecra İrtifakının ve Doğrudan Doğruya Kanundan Kaynaklanan Geçit İrtifakının Sona Ermesi  865
5. Mahkeme Kararı  865
a. Terkin Borcunun Yerine Getirilmemesi  865
b. Kanundan Doğan Terkini İsteme Hakkı  866
aa. Genel Olarak  866
bb. TMK m. 785’in Amacı ve Hukuki Niteliği  868
cc. İrtifakın Sağladığı Yararın Belirlenmesi  870
dd. İrtifakın Sağladığı Yararın Tamamen Ortadan Kalkması Halinde Terkin
(TMK m. 785/1)  871
ee. İrtifakın Yüküne Oranla Çok Az Yarar Sağlaması Halinde Terkin
(TMK m. 785/2)  873
V. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ HÜKÜMLERİ  875
A. Hakkın İçerik ve Kapsamının Belirlenmesi  875
B. Hakkın Kullanılmasına İlişkin Hükümler  880
1. İrtifak Hakkı Sahibine (Yararlanan Taşınmazın Malikine) İlişkin Hükümler  881
a. İrtifak Hakkın Sahibinin Yetkileri  881
b. İrtifak Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  882
2. Yüklü Taşınmazın Malikine İlişkin Hükümler  884
a. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yetkileri  884
aa. Genel Olarak  884
bb. İrtifakın Yerinin Değiştirilmesini Talep Hakkı  885
b. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yükümlülükleri  892
3. Yararlanan Taşınmazın İhtiyaçlarının Değişmesi  892
4. Yararlanan veya Yüklü Taşınmazın Bölünmesi  895
a. Genel Olarak Taşınmazın Bölünmesi  895
b. Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi  895
c. Yüklü Taşınmazın Bölünmesi  896
KAYNAKÇA  899
Emel BADUR  
§2. İNTİFA – OTURMA – ÜST HAKKI  903
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SINIRLARI  903
A. Genel Olarak Sınırlı Ayni Haklar  903
B. İrtifak Haklarına Uygulanacak Hükümler  905
C. İrtifak Haklarının Çeşitleri  908
D. İntifa Hakkı  909
1. İntifa Hakkının Kazanılması  912
2. İntifa Hakkının Sona Ermesi  913
3. Sona Ermenin Sonuçları  914
a. Geri Verme Yükümlülüğü  914
b. Geri Vermede İntifa Hakkı Sahibinin Sorumluluğu  915
c. İntifa Hakkı Sahibinin Giderleri Talep Hakkı  916
4. İntifa Hakkının Hükümleri  917
a. İntifa Hakkı Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  917
aa. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları  917
aaa. İntifa konusu Taşınmaza Zilyet Olma Yetkisi  917
bbb. İntifa Konusu Taşınmazı Kullanma Yetkisi  917
ccc. İntifa Konusu Taşınmazın Ürünlerinden Yararlanma Yetkisi  918
ddd. İntifa Konusu Taşınmazı Yönetme Yetkisi  920
eee. Resmi Defter Tutulmasını Talep Yetkisi  920
bb. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  920
aaa. Taşınmaza Bakma ve Koruma Yükümlülüğü  920
bbb. Masraf ve Vergi Ödeme Yükümlülüğü  921
ccc. Taşınmazı Sigorta Ettirme Yükümlülüğü  921
b. Malikin Hak ve Yükümlülükleri  922
aa. Malikin Hakları  922
aaa. İntifa Konusu Taşınmaz Üzerinde Tasarruf Yetkisi  922
bbb. Gözetim Yetkisi  922
ccc. Güvence Talep Etme Yetkisi  923
ddd. İntifa Hakkı Sahibinin Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğine Son Verilmesini Talep Yetkisi  924
eee. Resmi Defter Tutulmasını Talep Yetkisi  924
bb. Malikin Yükümlülükleri  925
aaa. Özdeğeri Koruma Amaçlı Önlemleri Alma Yükümlülüğü  925
bbb. Taşınmazın Özdeğerine İlişkin Giderleri Karşılama Yükümlülüğü  925
E. Oturma (Sükna) Hakkı  926
1. Oturma Hakkının Konusu  927
2. Oturma Hakkının Kazanılması ve Sona Ermesi  927
3. Oturma Hakkının Hükümleri  928
F. Üst Hakkı  930
1. Üst Hakkının Kazanılması  931
2. Üst Hakkının Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları  933
3. Üst Hakkının Süresinin Dolmasından Önce Arazi Malikine Devri  934
4. Üst Hakkının Hükümleri  937
KAYNAKÇA  948
Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN  
§3. TAŞINMAZ YÜKÜ  951
I. TMK SİSTEMATİĞİ İÇERİSİNDE TAŞINMAZ YÜKÜNÜN YERİ  951
A. Genel Olarak  951
B. Diğer Sınırlı Ayni Haklarla Karşılaştırma  952
C. Taşınmaz Yükü ile Diğer Sınırlı Ayni Haklar Arasındaki Sıra İlişkisi  954
II. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN UNSURLARI VE KAPSAMI  963
A. Edim Borcu  964
B. Taşınmazın, Borcun Teminatı Olması  982
III. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN ÇEŞİTLERİ  983
A. Kişiye Bağlı Taşınmaz Yükü–Eşyaya Bağlı Taşınmaz Yükü  983
B. Özel Hukuka İlişkin Taşınmaz Yükü–Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü  984
IV. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KAZANILMASI  985
A. Tescille Kazanım  985
B. Tescilsiz Kazanım  986
V. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN SONA ERMESİ  988
A. Genel Olarak  988
B. Taşınmaz Yükünün Yükten Kurtarma Yoluyla Sona Ermesi  988
KAYNAKÇA  991
2. Bölüm
TAŞINMAZ REHNİ
Süleyman KANDEMİR  
§1. GENEL HÜKÜMLER  993
I. TAŞINMAZ KAVRAMI  993
A. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz)  994
B. Eklenti (Teferruat)  995
C. Prefabrik Yapılar  996
D. Müstakil ve Daimi Ayni Haklar (Bağımsız ve Sürekli Haklar)  1000
II. TAŞINMAZ REHNİ  1001
A. Genel Olarak Rehin Hakkı  1001
1. Rehin Hukukuna Hâkim Olan İlkeler  1002
a. Alacağa Bağlılık (Fer’ilik) İlkesi  1002
b. Kamuya Açıklık (Aleniyet) İlkesi  1004
c. Belirlilik İlkesi  1005
d. Teminatın Bölünmezliği İlkesi  1006
e. Öncelik İlkesi  1007
f. Talîlik İlkesi  1007
2. Rehin Hakkının Tanıdığı İmkânlar  1008
3. Rehin Türleri  1009
a. Taşınır Rehinleri  1009
b. Taşınmaz Rehinleri  1011
B. Taşınmaz Rehnine Hâkim Olan İlkeler  1013
1. Kamuya Açıklık (Aleniyet) İlkesi  1013
2. Sabit Dereceler Sistemi İlkesi  1015
a. İlerleme Sistemi  1015
b. Sabit Dereceler Sistemi  1015
§2. İPOTEK  1019
I. KAVRAM  1019
II. TÜRLERİ  1020
A. Üst Sınır İpoteği  1020
B. Anapara İpoteği  1023
C. Sözleşmeye Dayalı Olarak Tesis Edilen İpotek  1025
D. Kanundan Doğan İpotek  1029
E. Yabancı Para İpoteği  1033
F. Müşterek İpotek, Paylı İpotek  1036
G. Üçüncü Kişi Tarafından Verilen İpotek  1040
III. KAPSAMI  1040
A. İpoteğin Alacak Bakımından Kapsamı  1041
B. İpoteğin Taşınmaz Bakımından Kapsamı  1045
IV. TESİSİ  1048
A. Taraflar  1048
B. İpotek Sözleşmesi  1052
V. BAZI ÖZEL DURUMLAR  1060
A. Aile Konutu Üzerine İpotek Tesisi  1060
B. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi  1067
C. İpotekli Taşınmazın Devredilmesi  1070
VI. İPOTEK HAKKININ VERDİĞİ YETKİLER  1072
A. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip  1072
B. Lex Commisoria Yasağı  1075
VII. İPOTEĞİN SONA ERMESİ  1077
A. Alacağın Sona Ermesi  1077
B. İpotekli Taşınmazı Devralan Yeni Malikin Talebi  1080
C. Taşınmazın Yok Olması  1080
D. Kamulaştırma ve Süreli İpoteklerde Sürenin Dolması  1080
E. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip  1081
VIII. İPOTEKLE İLGİLİ DAVA ÖRNEKLERİ VE YETKİLİ MAHKEME MESELESİ  1081
SONUÇ  1085
KAYNAKÇA  1086
Nurten İNCE AKMAN  
§3. YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİ  1091
I. GİRİŞ  1091
II. TERMİNOLOJİ  1092
III. YAPI İPOTEĞİ TESCİL TALEBİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  1093
A. Şahsi Talep Görüşü  1093
B. Ayni Talep Görüşü  1095
C. Eşyaya Bağlı Borç Görüşü  1096
D. Yenilik Doğuran Hak Görüşü  1098
IV. YAPI İPOTEĞİNİN TARAFLARI  1099
A. Yapı İpoteği Alacaklıları  1099
1. Yüklenici  1099
2. Alt Yükleniciler  1103
3. Zanaatkârlar  1110
4. Yapı ipoteği Hakkından Yararlanabilecek Diğer Kimseler  1111
B. Yapı İşine Katkı Sağlamasına Rağmen Yapı İpoteği Hakkından Yararlanmayanlar  1116
1. Mimarlar ve Mühendisler  1116
2. Yapı İşine Yalnızca Malzeme Temin Edenler  1118
3. Hizmet Sözleşmesi Gereğince Yapı İşinde Çalışanlar  1121
4. Yapı İşine Kredi Sağlayanlar  1121
C. İpotek Borçlusu  1122
V. YAPI İPOTEĞİNİN KONUSU  1124
A. Arazi  1125
B. Tapu Kütüğünde Ayrı Bir Sayfaya Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar  1128
C. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler  1130
D. Üzerinde Yapı İpoteği Tesis Edilemeyen Taşınmazlar  1132
VI. İPOTEĞİN TESCİLİNİN ŞARTLARI  1135
A. Bir Yapı Alacağının Mevcut Olması  1135
B. Alacağın Malik Tarafından Kabul Edilmiş Olması veya Mahkeme Tarafından Hüküm Altına Alınması  1138
C. Alacak İçin Teminat Gösterilmemiş Olması  1141
D. Tescilin Süresi İçinde Gerçekleştirilmesi  1143
VII. YAPI İPOTEĞİNİN TESCİLİ  1148
A. Yapı İpoteğinin Geçici Tescil  1148
B. Yapı İpoteğinin Kesin Tescili  1152
VIII. YAPI İPOTEĞİNDE SIRA  1153
IX. YAPI İPOTEĞİNİN SAĞLADIĞI ÖNCELİK HAKKININ KULLANILMASI  1156
A. Öncelik Hakkını Kullanmanın Koşulları  1156
B. Öncelik Hakkının Kullanışı ve Niteliği  1159
X. YAPI İPOTEĞİNDEN FERAGAT  1165
XI. YAPI İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ  1165
XII. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  1166
KAYNAKÇA  1174
Yıldırım KESER  
§4. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ  1179
I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ  1179
A. Amaç ve Nitelik  1179
B. Değer Biçilmesi  1180
C. Muacceliyet Bildirimi  1181
D. Malikin Durumu  1182
E. Devir ve Bölünme  1183
II. İRAT SENEDİ  1183
A. Amaç ve Nitelik  1183
B. Sorumluluğun Sınırı  1185
C. Devletin Sorumluluğu  1185
D. Yükten Kurtarma  1186
E. Borç ve Mülkiyet  1187
F. Bölünme  1188
III. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  1188
A. Alacağın Niteliği  1189
1. Kayıtsız Şartsız Para Alacağı Olması  1189
2. Alacağın Türk Parası Olarak Gösterilmesi Zorunluluğu  1189
3. Mevcut Borç İlişkisinin Yenileme ile Sona Ermesi  1190
4. Paraya Çevrilmesi  1191
B. Rehin Kurulması  1191
C. Ortak Temsilci Atanması  1193
D. Güvenin Korunması  1194
E. Alacaklı ve Borçlu Arasındaki İlişki  1195
1. Zilyet Olmak  1195
2. Borçlunun Defileri  1196
a. Mutlak Defiler (Objektif Defiler)  1196
b. Kişisel Defiler  1197
3. Götürülecek Borç Olması  1197
4. Borcun ve Borca Bağlı Faizlerin Ödenmesi  1197
5. Hukuki İlişkide Değişiklikler  1198
F. Sona Erme  1199
IV. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  1200
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER  1201
KAYNAKÇA  1203
Özlem TÜZÜNER  
§5. TAŞINMAZ REHİNİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ  1205
GİRİŞ  1205
I. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NDA TAŞINMAZ REHİNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENEDİ  1207
II. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NUN 930 ve 970’İNCİ MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN REHİNLİ TAHVİLLERİN AYIRT EDİLMESİ  1213
III. MUKAYESELİ HUKUKTA, ÖZELLİKLE İSVİÇRE HUKUKU’NDA TAŞINMAZ REHİNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENEDİ  1214
IV. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NUN 930 İLE 938 ARASI HÜKÜMLERİNE YÖNELEN ELEŞTİRİLER  1219
SONUÇ  1221
KAYNAKÇA  1224
Kavramlar Dizini  1227
II. CİLT
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  1245
Önsöz  1251
Kısaltmalar  1281
3. Kısım
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
1. Bölüm
ZİLYETLİK
Selin SERT SÜTÇÜ  
I. ZİLYETLİĞİN TANIMI  1287
II. ZİLYETLİĞİN UNSURLARI  1293
A. Fiili Hakimiyet (Corpus)  1294
B. Zilyet Olma İradesi (Animus)  1296
III. ZİLYETLİĞİN KONUSU  1297
IV. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ  1298
A. Zilyet Sayısına Göre  1298
1. Tek Kişi Zilyetliği  1298
2. Çok Kişinin Zilyetliği  1298
B. Asli–Feri Zilyetlik  1299
C. Dolaylı Zilyetlik– Dolaysız Zilyetlik  1301
D. Eşya Üzerinde – Doğal Güçler Üzerinde – Hak Üzerinde Zilyetlik  1302
E. Eşyayı Zilyet Dışında Elinde Tutanlar  1303
F. Haklı Zilyetlik – Haksız Zilyetlik  1304
V. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI  1304
A. Genel Olarak  1304
B. Aslen Kazanma  1304
C. Zilyetliğin Devren Kazanılması  1305
1. Teslimle Zilyetliğin Kazanılması  1305
a. Zilyetliğin Hazır Olanlar Arasında Teslimle Kazanılması  1306
aa. Malın Teslimi (TMK m. 977)  1306
bb. Araçların Teslimi (TMK m. 977)  1307
cc. Fiili Hakimiyet Sağladığı Varsayılan Anlaşma Yoluyla Teslim (TMK m. 977)  1307
b. Zilyetliğin Hazır Olmayanlar Arasında Teslimle Kazanılması  1308
2. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması  1308
a. Kısa Elden Teslim  1309
b. Hükmen Teslim  1309
c. Zilyetliğin Havalesi  1311
d. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devri  1312
e. Zilyetliğin Miras Yoluyla Devri  1313
VI. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI  1313
A. Zilyetliğin Temelindeki Haktan Bağımsız Korunması  1313
1. Zilyedin Kuvvet Kullanma Hakkı  1314
2. Zilyetlik Davaları  1315
a. Saldırıyı Önleme Davası  1316
b. Saldırıyı Sona Erdirme Davası  1317
c. Tazminat Davası  1318
d. Geri Verme (Yedin İadesi) Davası  1318
3. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması  1323
B. Zilyetliğin Temelinde Yer Aldığı Varsayılan Hak Sebebiyle Korunması  1329
1. Taşınırlar Bakımından  1330
a. Mülkiyet Karinesi  1330
b. Sınırlı Ayni Hak Karinesi  1331
c. Alacak Hakkı Karinesi  1331
2. Taşınmazlar Bakımından  1332
3. Zilyetlikten Doğan Hak Karinelerinin Sonuçları  1333
a. İddia ve Savunma Yönünden  1333
b. Hak Karinelerinin Ayni Hak Kazandırıcı Etkisi  1333
4. Taşınır (Menkul) Davası  1340
a. Genel Olarak  1340
b. Taşınır Davasının Özellikleri  1341
c. Taşınır Davası Sonucunda Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyetlerin Durumu  1345
5. İstihkak Davası  1354
VII. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ  1355
KAYNAKÇA  1359
2. Bölüm
TAPU SİCİLİ
Erhan GÜNAY  
I. TAPU SİCİLİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE SİCİLE EGEMEN OLAN İLKELER  1361
A. Tapu Sicili  1361
B. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydı  1363
C. Tescil Tanımı  1364
D. Tescilin Konusu  1366
E. Tescil Koşulları  1366
1. Tescil İstemi  1366
2. Geçerli Hukuki Neden  1367
3. Tescil İsteminde Bulunanın Yetkili ve Hukuki Sebebin Geçerli Olduğunu Belgelemesi  1370
4. Hakların Tescili  1371
5. Tescilin Etkisi  1372
6. Tescilin Sonuçları  1374
7. Tapu Tahsis Belgesine Dayanarak Tescil İsteminin Koşulları  1375
F. Terkin  1378
G. Şerhler  1380
1. Kişisel Hakların Şerhi  1381
2. Tasarruf Yetkisi Kısıtlanmasında Şerh  1382
3. Geçici Tescil Şerhi  1384
H. Beyanlar  1384
I. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler  1388
1. Aynilik İlkesi  1388
2. Tescil İlkesi  1388
3. Nedensellik İlkesi  1388
4. İstek İlkesi  1391
5. Açıklık İlkesi  1391
6. Tapu Siciline Güven İlkesi  1393
7. Devletin Sorumluluğu İlkesi  1395
İ. Yabancıların Türkiye’de Mülkiyet Edinmesi  1395
Betül ÖZLÜK  
§1. KAT MÜLKİYETİ – KAT İRTİFAKI  1397
I. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI  1399
A. Bağımsız Bölüm  1400
B. Bağımsız Bölüme Bağlanmış Olan Eklentiler  1401
C. Arsa Payı  1402
D. Ortak Yerler  1404
E. Anataşınmaz (Anagayrimenkul)  1405
F. Anayapı  1405
II. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  1405
A. Hukukî İşlemle Kat Mülkiyetinin Kurulması  1406
1. Talep  1406
2. Talebe Eklenmesi Gereken Belgeler  1408
a. Mimarî Proje  1408
b. Yapı Kullanma İzni  1409
c. Yönetim Planı  1409
3. Resmî Senet  1410
4. Kat Mülkiyetinin Tescili  1411
B. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararı ile Kurulması  1412
C. Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dayalı Olarak Kurulması  1413
1. Kat İrtifakı  1413
a. Kat İrtifakı Kavramı ve Hukukî Niteliği  1413
b. Kat İrtifakının Kurulması  1414
c. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları ve Borçları  1416
d. Kat İrtifakının Sona Ermesi  1417
2. Kat İrtifakına Dayalı Olarak Kat Mülkiyetinin Kurulması  1417
III. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  1418
IV. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1421
A. Kat Maliklerinin Hakları  1421
1. Bağımsız Bölümler Üzerindeki Hakları  1421
2. Ortak Yerler Üzerindeki Hakları  1422
B. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri  1423
1. Bağımsız Bölümlerde Yükümlülükleri  1423
2. Anataşınmaz ve Ortak Yerlerde Yükümlülükleri  1425
3. Genel Giderlere Katılma Yükümlülüğü  1426
V. KAT MÜLKİYETİNİN YÖNETİMİ  1428
A. Kat Malikleri Kurulu  1428
1. Kurulun Niteliği, Yetkileri ve Toplanması  1428
2. Kurulun Kararları  1430
a. Oybirliği Aranan Haller  1430
b. Beşte Dört Çoğunluk Kararı Aranan Haller  1431
c. Çifte Çoğunluk (Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu) Kararı Aranan Haller  1431
d. Oyçokluğu Aranan Hal  1433
B. Yönetici  1433
1. Yöneticinin Atanması  1434
2. Yöneticinin Görevleri  1435
3. Yöneticinin Hakları  1436
C. Denetçi  1437
VI. TOPLU YAPILAR  1438
A. Tanım  1438
B. Hüküm ve Sonuçları  1438
KAYNAKÇA  1441
Ayşe HAVUTCU  
§2. DEVRE MÜLK – DEVRE TATİL  1443
I. GİRİŞ  1443
II. TERMİNOLOJİ  1453
III. DEVRE MÜLK HAKKI  1454
A. 3227 Sayılı Kanundan Önceki Durum ve Devre Mülk Hakkının Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Düzenlenmesine Yönelik Eleştiriler  1454
B. Devre Mülk Hakkının Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği  1455
1. Devre Mülk Hakkının Tanımı ve Unsurları  1455
a. Devre Mülk Hakkının “Mesken” Olarak Kullanılmaya Elverişli “Taşınmaz Mal” Üzerinde Kurulması  1456
b. Hakkın Konusu Taşınmaz Üzerinde Müşterek Mülkiyet Şeklinde Toplu Mülkiyet İlişkisinin Bulunması  1457
c. Taşınmazdan Münhasıran Yararlanma Hakkının Yılın Belirli Dönemlerinde Mevcut Olması  1458
d. Müşterek Mülkiyet Payına Tanımlanan Devrelerde Yararlanma Hakkının İrtifak Hakkına Bağlanması  1459
2. Devre Mülk Hakkının Hukuki Niteliği  1459
C. Devre Mülk Hakkının Kurulması  1461
1. Genel Bilgi  1461
2. Devre Mülk Sözleşmesi  1468
a. Devre Mülk Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  1468
b. Devre Mülk Sözleşmesinin Şekli  1468
c. Devre Mülk Sözleşmesinin İçeriği  1469
3. Resmi Senet Düzenlenmesi  1471
4. Devre Mülk Hakkının Tescili  1472
5. Beyanlar Hanesine Yapılacak Kayıtlar  1473
D. Devre Mülk Hakkının Hükümleri  1473
1. Genel Olarak  1473
2. Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Hakları  1474
a. Kullanma Hakkı  1474
b. Kullanım Hakkının Başkasına Bırakılabilmesi  1474
c. Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesi ve Mirasçılara İntikal Etmesi  1475
d. Devre Mülk Üzerinde Hakkın Niteliği ile Bağdaşan Ayni Haklar Kurabilme  1475
e. Ön Alım Hakkını Kullanabilme  1476
f. Diğer Haklar  1476
3. Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Yükümlülükleri  1477
a. Genel Olarak  1477
b. Masraflara Katılma Yükümlülüğü  1477
c. Devre Mülkü Boşaltma Yükümlülüğü  1478
E. Devre Mülk Sisteminde Yönetim  1480
1. Genel Olarak  1480
2. Yönetici  1481
F. Devre Mülk Hakkının Sona Ermesi  1482
IV. DEVRE MÜLK HAKKININ TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  1484
A. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Devre Mülk Sözleşmesinin Devre Tatil Sözleşmesinin Bir Çeşidi Olarak Kanun Kapsamına Alınması  1484
B. Devre Mülk Satış Sözleşmesine Devre Tatil Sözleşmesinin Bir Çeşidi Olarak Kanunun Uygulanması İçin Tüketici İşlemi Niteliğinde Olması Gereği  1485
C. Devre Mülk Satış Sözleşmelerinde Alıcının Tüketici Olarak Korunması  1489
1. Genel Olarak Devre Mülk Satış Sözleşmelerinde Alıcının Tüketici Olarak Korunması İhtiyacı  1489
2. Devre Mülk Hakkına Konu Taşınmazın Ön Ödemeli Satışlarında Tüketiciyi Koruyucu Düzenlemeler  1493
a. Yapı Ruhsatı Alınmadan Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmesi Yapma Yasağı  1493
b. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü  1493
c. Ön Ödemeli Devre Mülk Sözleşmesinin Şekli  1498
d. Satıcı veya Sağlayıcının Teminat Sağlama Yükümlülüğü  1508
e. Sözleşmeden Dönme Hakkı  1509
aa. Devir ve Teslim Tarihine Kadar Tüketicinin Dönme Serbestisi  1509
bb. Proje Değişikliği Nedeniyle Dönme Hakkı  1510
f. Devir ve Teslim Süresinin Azami 36 Ay Olması  1510
3. Devre Mülk Hakkı Alıcısının Sözleşmeden Cayma Hakkı  1511
4. Devre Mülk Alıcısının Diğer Hakları  1514
V. SONUÇ  1516
KAYNAKÇA  1518
3. Bölüm
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
Erhan GÜNAY  
I. MEDENİ/TAPU/KADASTRO KANUNU KAPSAMINDA KALAN TAPU İPTAL VE TESCİL İLE KAYIT DÜZELTME DAVALARI  1519
GİRİŞ  1519
A. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğuna İlişkin Tazminat Davası (TMK m. 1007)  1519
1. Giriş  1519
2. İlgili Madde  1521
3. Açıklama  1521
a. Davada Husumet  1521
b. Davanın Koşulları  1523
c. Hak Düşürücü Süre  1526
d. Yargı Yeri (Görev ve Yetki)  1529
e. Hazinenin Sorumlu Tutulmayacağı Haller  1530
B. Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası (TMK m. 1027)  1532
1. Giriş  1532
2. İlgili Madde  1532
3. Açıklama  1534
a. İdari Yoldan Düzeltme  1534
b. Adli Yargı Yoluyla Düzeltme  1538
aa. Görev  1539
bb. Yetki  1540
cc. Çekişmesiz Yargı İşi  1541
dd. Davacı  1542
ee. Davalı  1546
ff. İstek Konusu  1547
gg. Davada İzlenmesi Gereken Yöntem  1548
hh. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri  1550
ıı. Kararın Niteliği  1550
C. Kadastro Kanununa Göre Hataların Düzeltilmesi (3402 s. K m. 41)  1552
1. İlgili Madde  1552
2. Açıklama  1553
a. Düzeltmeye Karşı Dava Yolu  1554
b. Görev  1554
c. Yetki  1555
d. Dava Açma Süresi  1556
e. Davacı  1557
f. Davalı  1557
g. İstek Konusu  1557
h. Hüküm  1558
ı. Uygulama Kadastrosuna İtiraz  1559
D. Yolsuz Tescil/Terkin/Değişikliğe Dayalı Tapu İptal Davası (TMK m. 1025)  1561
1. Giriş  1561
2. İlgili Madde  1561
3. Açıklama  1562
a. Dava Açılmasına Konu Kayıtlar  1563
b. Davaya Konu Yapılmayacak Kayıtlar  1564
c. Davada Dayanılan Hukuki Nedenler  1564
d. Usul Hükümleri  1565
aa. Görev  1565
bb. Yetki  1567
cc. Davacı  1569
dd. Davalı  1571
ee. İstek Konusu  1576
ff. Kanıt Yükü  1577
gg. Hüküm  1579
hh. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri  1581
ıı. Dava Hakkının Kullanılmasında Süre  1582
E. Üçüncü Kişiye Karşı Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali Davası
(TMK m. 1023, 1024)  1584
1. Giriş  1584
2. İlgili Madde  1584
3. Açıklama  1585
a. Genel Olarak  1585
b. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller  1585
aa. Hukuki Sebepten Yoksun Tesciller  1586
bb. Bağlayıcı Olmayan Bir Hukuki İşleme Dayalı Tescil  1586
cc. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması  1589
dd. İstem Olmadan Yapılan Tescil  1592
ee. Sicildeki Yolsuz Değişiklikler  1593
c. Sonradan Yolsuz Hale Gelen Tescil veya Hukuki Kıymetini Kaybeden Tescil  1593
d. İyi Niyetli Üçüncü Kişinin Kazanımının Korunması  1594
e. İyi Niyet Kuralının İşlemediği Olgulara Örnekler  1599
f. Usul Hükümleri  1599
aa. Görev  1599
bb. Yetki  1599
cc. Davacı  1600
dd. Davalı  1600
g. İyiniyetin Korunmadığı Olgular  1600
F. Çifte Tapulu Taşınmazdan İntikal Eden Tapu Kaydının İptali  1604
1. Açıklama  1604
a. Çifte Kayıt Halinde TMK m. 1023 (MK m. 931) Uygulanamaz  1604
b. Çifte Kayıt Halleri  1605
aa. Mükerrer Kadastro Tespiti  1605
bb. Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Zilyetlikle Edinilmesi  1606
cc. Tapulu Yerin Tekrar Senetsizden Tescili  1606
c. Üçüncü Kişinin Edinimi  1606
d. Çifte Tapu Kavramının Kapsamı ve Sonuçları  1607
G. Taşınmaz Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davası (Tapu K m. 31)  1609
1. Giriş  1609
2. İlgili Madde  1609
3. Açıklama  1610
a. Davanın Koşulları  1610
aa. Taşınmazın Ölçekli Krokisi Bulunmamalı  1610
bb. Taşınmazın Gerçek Yüz Ölçümü Sicildeki Miktardan Fazla Olmalı  1610
cc. Kayıttaki Sınır ve Yüzölçümü Evvelce Bir Dava İle Düzeltilmemiş Olmalı  1610
dd. Taşınmazın Sınırları Sabit Olmalı  1611
b. Davada Usul Hükümleri  1612
aa. Görev  1612
bb. Yetki  1612
cc. Davacı  1612
dd. Davalı  1612
ee. İstek Kapsamı  1612
ff. Dava Harcı ve Vekalet Ücreti  1614
gg. Davada Araştırma Yöntemi ve Karar  1615
H. Tapu Sicilinde Kayıtlı Taşınmazda Cins Değişikliği Davası  1616
1. İlgili Maddeler  1616
2. Açıklama  1617
a. Cins Değişikliğinin Öncelikle İdarece Yapılan Bir İşlem Olduğu  1617
b. Cins Değişikliğinin Nasıl Yapılacağı  1618
c. Adli Yargıda Dava Açılması  1619
II. BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KALAN SÖZLEŞME NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI  1621
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali/Tescil Davaları  1621
1. Giriş  1621
2. İlgili Madde  1621
3. Açıklama  1622
a. Taşınmaz Satışının Konusu  1622
b. Taşınmaz Satışının Şekli  1624
c. Harici Satışa Bağlanan Sonuçlar  1625
d. Vekil Aracılığıyla Satış  1628
e. İhale İle Satış  1628
B. Kat Karşılığı Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları  1629
1. İlgili Madde  1629
2. Açıklama  1629
a. Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Sözleşmelerde Şekil  1629
b. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları  1632
c. Uygulamaya Yansıyan Fesih ve Tapu İptal Tescile İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü  1635
aa. Sözleşmenin Feshi  1635
bb. Tapu İptal/Tescil  1643
d. Arsa Payı Düzeltilmesi Davası  1661
aa. Görev  1661
bb. Yetki  1661
cc. Davacı  1662
dd. Davalı  1662
ee. Dava Açma Süresi  1662
ff. Karar  1662
C. Sözleşmede İrade Fesadı ve Ehliyetsizlik Nedenlerine Dayalı Tapu İptal/Tescil Davaları  1662
1. İrade Fesadı Nedenleri  1662
a. Borçlar Kanunu Kapsamında İradeye Fesat Karıştırma Nedenleri  1664
aa. Aşırı Yararlanma (Gabin)  1664
bb. Yanılma (Aldanma)  1668
cc. Aldatma (Hile)  1670
dd. Korkutma  1671
ee. İrade Bozuklukların Giderilmesi  1674
ff. Muvazaa  1677
gg. Ehliyetsizlik  1679
D. İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil  1680
1. İnanç Sözleşmesi ve Muvazaa  1680
a. Tanımı  1681
b. Niteliği  1682
c. Kanıtlanması  1683
d. Husumet  1684
e. Zamanaşımı  1684
f. Sözleşmenin Geçersizliği  1685
2. Nam–ı Müstear (Takma Ad) ve Muvazaa  1686
a. Niteliği ve Kanıt Şekli  1688
b. Temsil ve Vekalet İlişkisi  1688
E. Önalımdan ve Önalımda Muvazaadan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası  1689
1. Tanımı  1689
2. Önalım Hakkının Hukuki Niteliği  1691
a. Hukuki Niteliği  1691
b. Önalımda Amaç  1693
3. Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasında Kurallar  1693
a. Paydaşlar Arasında Pay Satışı  1694
b. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez  1695
c. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı  1696
d. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi  1696
e. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi  1700
f. Paydaşlık Sıfatının Kalkması  1700
g. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma  1701
h. Payın Satana Geri Verilmesi  1702
ı. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi  1702
i. Payın Ardı Sıra Satılması  1702
j. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı  1704
k. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması  1705
l. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi  1705
m. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali  1705
n. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması  1705
o. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı  1707
ö. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez  1708
4. Önalım Hakkının Türleri ve Madde Numaraları  1709
a. Türk Medeni Kanununda Yasal Önalım Hakkı  1709
5. Yargılama Süreci  1710
a. Dava Şartı ve Hakkı  1710
b. Önalım Hakkının Kullanılmayacağı Haller  1715
c. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı  1720
d. Görev  1720
e. Yetki  1720
f. Davacı  1721
g. Davalı  1724
h. Hak Düşürücü Süre  1727
ı. Yargılama Sürecinde İşlemler  1734
i. Önalım Davalarında İspat  1741
6. Önalım Davalarında Muvazaa Türleri  1741
a. Satış İşleminde Muvazaa  1742
b. Satış Bedelinde Muvazaa  1747
F. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası  1750
1. Genel Olarak  1750
2. Hukuksal Dayanak  1752
3. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda Usul İşlemleri  1755
a. Yetkili Mahkeme  1755
b. Görevli Mahkeme  1756
c. Dava Açma Süresi  1757
d. Davada İstem Kapsamı  1758
e. Dava Değeri  1765
f. Davada Taraflar  1765
g. Davada Kanıtlar  1773
4. Muris Muvazaasının İstisnaları  1777
a. Elden (Gizli) Bağış Olgusu  1777
b. Denkleştirmeye Tabi Bağış  1778
c. Evlilik Sözleşmesindeki Bağış ya da Bağış Vaadi  1778
d. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı  1778
e. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı  1779
f. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda  1780
g. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Çıkan Mirasçıların Muvazaa İddiası  1780
h. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması  1781
5. Kararın Niteliği  1782
G. Tenkis Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası (TMK m. 560–571)  1784
1. Giriş  1784
2. Davada Usul Hükümleri  1786
a. Görev  1786
b. Yetki  1786
c. Davacı  1786
d. Davalı  1789
e. İspat Yükü  1789
f. Dava Açma Süresi  1790
g. İstek Kapsamı  1791
h. Tenkis Kararının İçeriği  1792
3. Tenkise Tabi Tasarruflar  1793
a. Ölüme Bağlı Tasarruflar  1793
b. Sağlar Arası Kazandırmalar  1794
c. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi  1796
d. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi  1798
e. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi  1798
f. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis  1799
4. Tenkiste Tertip ve Sıra  1800
a. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra  1801
b. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra  1802
c. En Son Sırada Tenkis  1802
5. Tenkiste Geri Verme  1803
a. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  1803
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  1803
H. Temsil Yetkisinin Kullanılmasından Kaynaklanan Tapu İptal/Tescil Davaları  1804
1. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması  1804
2. Vekalet Sözleşmesinin Niteliği, Türleri ve Unsurları  1804
3. İlgili Madde  1806
4. Tapuda İşlem Yapmada Yetki  1807
5. Usul Hükümleri  1810
a. Görev  1810
b. Yetki  1810
c. Davacı  1810
d. Davalı  1811
e. İstek Kapsamı  1811
f. Davada Araştırılacak Hususlar  1811
I. Aile Konutu Şerhinin Tapuda Konulması Davası  1811
1. Giriş  1811
2. İlgili Madde  1811
3. Usul Kuralları  1813
a. Görev  1813
b. Yetki  1813
c. Yargı Türü  1813
d. Aile Konutu Şerhi Konulamayacak Durum  1814
e. Özgüleme İstemi  1814
KAYNAKÇA  1822
4. Kısım
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
1. Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
Ahmet Cemal RUHİ  
I. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ  1827
A. Mevzuat  1827
B. Tanımı  1828
C. Hukuki Niteliği  1829
1. Taşınmaz Satış Vaadi, Bir Önsözleşmedir  1829
2. Taşınmaz Satış Vaadi Kişisel Bir Hak Doğurur  1829
3. Sözleşmenin Yasal Dayanağı  1829
4. Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerekir  1829
5. Taraflara Sağladığı Haklar  1830
D. Önemi  1830
E. Şekli  1831
F. Çeşitleri  1834
G. Diğer Sözleşme Türlerinden Farkı  1835
1. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı  1835
2. Trampa Sözleşmesinden Farkı  1835
3. Alım (İştira), Geri Alım (Vefa) ve Önalım (Şuf’a) Sözleşmelerinden Farkı  1836
4. Miras Hakkının Devri Sözleşmesinden Farkı  1836
H. Sözleşmenin Kurulması  1837
1. Genel Bilgi  1837
2. Vaat Borçlusu  1837
3. Vaat Alacaklısı  1839
I. Sözleşmenin Konusu  1840
İ. Sözleşmenin Yapılması  1841
J. Teminat Amacıyla Yapılan Sözleşmelerin Hükmü  1842
K. Sözleşmenin Vekil Eliyle Yapılması  1843
1. Genel Bilgi  1843
2. Azledilmiş Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Bağlayıcılığı  1843
L. Şarta Bağlı Sözleşmeler  1848
M. Sözleşmeden Dönme Cezası  1848
II. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI TAPU İPTALİ VE TESCİL  1848
A. Tapu İptal Ve Tescil Davası  1848
1. Genel Bilgi  1848
2. Yargılama Aşamasında Elbirliği Ortaklığının Çözülmesi  1851
3. Tescil İsteminde İfa Olanağının Bulunmaması Halinde Tazminat İstemi  1852
4. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları  1854
5. Ödenmeyen Bedelin Tespiti  1855
B. İfa Olanağının Bulunmadığı Haller  1855
1. İmara Aykırı Yapılar  1855
2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki Kısıtlama  1856
3. 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki Kısıtlama  1857
4. 5543 Sayılı İskân Kanunu’ndaki Kısıtlama  1858
5. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanuna Tabi Taşınmazlar  1858
6. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki Kısıtlama  1859
7. 442 Sayılı Köy Kanunu’ndaki Kısıtlama  1859
8. 2644 Sayılı Tapu Kanunu’ndaki Kısıtlama  1860
9. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Kısıtlama  1860
10. 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndaki Kısıtlama  1861
C. Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerhi ve Sonuçları  1861
1. Genel Bilgi  1861
2. Satış Vaadi Şerhinin Tapuya İşlenmesi  1864
a. Genel Bilgi  1864
b. Satış Vaadi Şerhinin Tesisi İçin İstenen Belgeler  1864
c. İşlem Aşamaları  1864
d. İşlemin Mali Yönü  1865
3. Şerh İşleminin Terkini  1865
a. Genel Bilgi  1865
b. Terkin İşleminin Aşamaları  1866
c. Terkin İşleminin Mali Yönü  1866
d. Konu İle İlgili Genelge  1866
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Önalım Hakkının Karşı Karşıya Gelmesi Durumu  1867
E. Taşınmazın Birden Çok Kişiye Satılması Hali  1868
F. Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Hakkın Devri Hali  1869
G. Satış Vaadine Konu Taşınmazın Üçüncü Kişiye Satılması Durumu  1869
H. Alacağın Temliki ve Borcun Nakli  1870
I. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında İleri Sürülen Savunmalar  1872
1. Muvazaa İddiasının Bulunması ve İspat Kuralı  1872
2. Gabin İddiası  1874
3. Hile İddiası  1875
4. Korkutma (İkrah)  1876
5. Ehliyetsizlik İddiası  1876
6. Sahtecilik İddiası  1878
7. İyiniyet İddiası  1879
8. Zamanaşımı  1880
İ. İfa İmkânsızlığı Nedeniyle Satış Bedelinin İadesi Talebi  1881
j. İpotek, Haciz ve İhtiyati Tedbir Şerhlerinin Satış Vaadi Sözleşmesine Etkisi  1882
K. Tapu İptal Ve Tescil Davasında Görev ve Yetki  1884
1. Görev  1884
2. Yetki  1886
3. Tapu İptal ve Tescil Davası  1886
KAYNAKÇA  1892
2. Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞI SÖZLEŞMESİ
Ercan AKYİĞİT  
I. TAŞINMAZ SATIŞI  1893
A. Öncelikle Ortada Bir Taşınmaz Bulunmalıdır  1894
B. Bu Taşınmazın Mülkiyetinin Bir Bedel Karşılığında Devri Söz Konusu Olmalıdır  1895
C. Sonra, Bunun Satışına Dair Satış Sözleşmesi (Veya Aynı Sonuca Ulaştıran Bir Başka Hak) Bulunmalı/Yapılmalıdır  1897
II. SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR VE GENEL ÖZELLİKLERİ  1899
III. TAŞINMAZ SATIŞINDA YARAR VE HASAR  1902
IV. TAŞINMAZ SATIŞINDA AYIPTAN SORUMLULUK  1906
V. TAŞINMAZ SATIŞINDA ZAPTTAN SORUMLULUK  1910
KAYNAKÇA  1912
3. Bölüm
İHALE İLE SATIŞ – İHALENİN İPTALİ
İsmail ERCAN  
I. GİRİŞ  1915
A. Genel Olarak  1915
B. Satış İsteme Süreleri  1921
II. TAŞINMAZ MALLARIN İHALESİ (SATILMASI)  1929
III. İHALENİN FESHİ  1953
KAYNAKÇA  1977
4. Bölüm
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ
Ercan AKYİĞİT  
I. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE NİTELİĞİ  1979
II. UNSURLARI  1980
A. Bir Kimse Başkasına Bir Kazandırmada Bulunmalıdır  1980
B. Bu Kazandırma Karşılıksız Olmalıdır  1981
C. Sözleşme Bulunmalıdır  1982
1. Bağışlayanın Ehliyeti  1982
2. Bağışlananın Ehliyeti  1985
III. BAĞIŞLAMANIN TÜRLERİ VE KURULMASI  1985
A. Türleri  1985
B. Bağışlayanın Borçları Zapta ve Ayıba Karşı Sorumluluk  1988
C. Bağışlamanın Ortadan Kalkması  1990
KAYNAKÇA  1996
5. Bölüm
MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ
Ercan AKYİĞİT  
I. KAVRAM  1999
II. İÇERİK VE HÜKÜMLERİ  1999
KAYNAKÇA  2004
6. Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
Aydın TEKDOĞAN  
I. GENEL OLARAK  2007
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  2009
III. ÇEŞİTLERİ  2015
IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  2016
A. Bakım Alacaklısı  2016
B. Bakım Borçlusu  2018
V. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  2019
A. Resmi Vasiyetname Şeklinde Düzenlenmesi  2019
B. Okuma Yazma Bilenlerin Yapacakları Resmi Vasiyetname  2023
C. Okuma Yazma Bilmeyenlerin Yapacakları Resmi Vasiyetname  2025
D. Hazır Bulunacak Memur ve Tanıkların Nitelikleri  2027
E. Devletçe Tanınmış Bakım Kurumu İle Yapılan Sözleşmede Şekil  2030
F. Şekle Aykırılığın Sonuçları  2031
VI. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ  2037
A. Bakım Alacaklısı Yönünden  2037
1. Bakım Alacaklısının Hakları  2037
a. Ölünceye Kadar Bakılmak  2039
aa. Bakım Borçlusunun Aile Topluluğuna Katılmak  2040
bb. Beslenme  2042
cc. Giyinme  2042
dd. Tıbbi Yardım Görme ve Tedavi Edilme  2042
ee. Cep Harçlığı  2043
ff. Sevgi ve Saygı Gösterilmesi  2043
b. Cenaze Masrafları  2044
c. Kanuni İpotek Hakkı  2044
d. Bakım Alacaklısı Haklarının Niteliği  2049
e. Bakım Alacağının Zamanaşımına Uğraması  2051
2. Bakım Alacaklısının Borçları  2052
a. Malvarlığı Değerini Devretme  2052
aa. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gereği Devretme Borcu  2052
bb. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gereği Devretme Borcu  2066
b. Diğer Borçları  2067
B. Bakım Borçlusu Yönünden  2068
1. Bakım Borçlusunun Hakları  2068
2. Bakım Borçlusunun Borçları  2077
VII. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  2077
A. Genel Olarak  2077
B. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  2078
1. Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlık Nedeniyle Önel Verilerek Fesih  2081
a. Genel Olarak  2081
b. Önel Verilerek Feshin Koşulları  2083
aa. Edimler Arasında Aşırı Oransızlık  2083
bb. Ediminin Değeri Önemli Ölçüde Fazla Olan Tarafın Bağışlama Amacı Taşımaması  2084
cc. Bildirimde Bulunma  2085
c. Bildirimde Bulunmanın Sonuçları  2085
d. Tarafların Geri Verme Yükümlülükleri  2086
aa. Bakım Alacaklısının Geri Verme Yükümlülüğü  2087
bb. Bakım Borçlusunun Geri Verme Yükümlülüğü  2088
2. Sözleşmeye Aykırılık veya Önemli Nedenlerle Önel Verilmeksizin Fesih  2089
a. Genel Olarak  2089
b. Önel Verilmeksizin Feshin Koşulları  2089
aa. Taraflardan Birinin Sözleşmeden Doğan Borçlara Aykırı Davranması veya Haklı Nedenin Ortaya Çıkması  2089
bb. Sözleşmenin Devamının İmkânsız Hale Gelmesi ya da Aşırı Ölçüde Güçleşmesi  2096
c. Önel Verilmeksizin Feshin Sonuçları  2098
d. Tazminat İsteme Koşulları  2099
e. Bakım ve Gözetim Edimlerinin Ömür Boyu Gelire Dönüştürülmesi  2099
3. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  2111
a. Genel Olarak  2111
b. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Koşulları  2113
aa. Bakım Borçlusunun Ölümü  2113
bb. Bir Yıllık Sürenin Geçmemiş Olması  2114
cc. Bildirimde Bulunma  2115
c. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin Sonuçları  2115
C. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  2117
1. Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi  2117
2. Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi  2117
3. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Sona Erdirilmesi  2119
4. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sona Erdirilmesi  2120
D. Bakım Borçlusunun İflası  2120
E. Bakım Borçlusunun Mallarının Haczi  2122
VIII. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN NAFAKA, TENKİS VE İPTAL HAKLARI  2123
A. Bakım Alacaklısından Nafaka Talep Hakkı Olanların İtiraz Davaları  2123
B. Mirasçıların Tenkis Davası Açma Hakları  2124
1. Genel Olarak Tenkis Davası  2124
2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi  2129
C. Alacaklıların İptal Davası Açma Hakları  2136
KAYNAKÇA  2140
5. Kısım
KAMU MALLARI
1. Bölüm
GENEL OLARAK KAMU MALLARI
Melek Bilgin YÜCE  
I. GENEL OLARAK  2143
II. İDARE MALLARININ AYRIMI  2145
A. Kamu Malları  2146
B. Kamu Mallarının Ayrımları  2148
1. Yararlanma Bakımından Yapılan Ayrım  2148
a. Sahipsiz Mallar  2148
b. Orta Malları  2151
c. Hizmet Malları  2154
2. Malın Niteliği Bakımından Yapılan Ayırım  2155
3. Tahsisin Niteliği Bakımından Yapılan Ayrım  2156
a. Doğal Kamu Malları  2157
b. Yapay Kamu Malları  2158
C. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi  2158
1. Kamu Mallarının Tabi Olduğu Kabul Edilen Kurallar  2159
a. Kamu Mallarının Devir ve Ferağ Edilememesi  2160
b. Özel Hukuk İşlemlerine Konu Olamaması  2162
c. Kazandırıcı Zamanaşımıyla Mülkiyetin Kazanılamaması  2164
2. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Haklarının Niteliği  2165
3. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Hakları  2167
KAYNAKÇA  2168
2. Bölüm
KAMULAŞTIRMA – KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
Müslüm AKINCI  
I. GİRİŞ  2169
II. KAMULAŞTIRMA İLKELERİ  2171
A. Kamulaştırma Devlet veya Diğer Kamu Tüzelkişilikleri Tarafından Yapılabilir  2171
B. Kamulaştırma Kamu Yararına Dayalı Olarak Yapılabilir  2172
C. Kamulaştırma Ancak Özel Mülkte Bulunan Taşınmaz Mallar Hakkında Yapılabilir  2172
D. Kamulaştırma Taşınmaz Malın Gerçek Karşılığının Nakden Ödenmesiyle Yapılabilir (İstisna, Trampa Yoluyla Kamulaştırma, KK m. 26)  2173
E. Kural Olarak Ödeme Peşin Olarak Yapılır  2174
F. Kamulaştırma Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarına Uygun Olarak Yapılır  2175
G. Kamulaştırma Kanuni Bir Dayanak ile Yapılır  2175
H. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulmadan Kamulaştırma Yapılamaz  2175
III. İDARİ İŞLEMİN BEŞ UNSURU BAKIMINDAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ  2176
A. Yetki  2177
B. Sebep (Neden)  2184
C. Konu  2185
D. Şekil (Usul)  2186
E. Amaç (Maksat)  2186
IV. KAMULAŞTIRMA UYGULAMASININ AŞAMALARI  2187
A. İdari Aşama  2187
1. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulması  2187
2. Kamu Yararı Kararının Alınması  2187
3. Kamu Yararı Kararının Onaylanması  2190
4. Öznelleştirme  2191
5. Kıymet Takdiri (Taşınmaz Malın Tahmini Bedelini Tespit)  2193
6. Satın Alma Usulü ve Pazarlığa (Uzlaşmaya) Davet  2194
B. Yargısal Aşama  2196
1. Adli Yargı Aşaması  2196
a. İdarece Mahkemeye Başvuru  2196
b. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Yapacağı İşlemler  2197
c. Adli Yargılama Aşamasında Uzlaşma  2198
d. Bedel Tespiti  2198
aa. Tarımsal Araziler İçin Net Gelir  2199
bb. Arsa Emsal Satış  2199
cc. Yapılarda  2200
e. Bilirkişi  2201
f. Bilirkişi Raporu  2201
g. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması  2202
h. Tescil Kararı  2203
2. İdari Yargıda İptal Davası  2205
3. Kamulaştırma Kararının Doğurduğu Sonuçlar  2207
V. KAMULAŞTIRMADA BAZI ÖZEL DURUMLAR  2208
A. Kısmen Kamulaştırma  2208
B. Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması  2210
C. İdari İrtifak Tesisi  2211
D. Acele Kamulaştırma (Urgent Expropriation)  2215
1. Yasal Dayanak  2215
2. Acele Kamulaştırmaya Hangi Hallerde Başvurulabilir?  2216
a. 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanunu’na Göre  2216
b. Aceleliğine Cumhurbaşkanı Tarafından Karar Verilen Haller  2217
c. Özel Yasa Hükümlerine Dayalı Acele Kamulaştırmalar  2221
d. Yetki Devri Yöntemi ile Acele Kamulaştırma  2223
E. Acele Kamulaştırmada İdari Aşama  2225
1. Kamu Yararı Kararı  2225
2. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi ve Alan Sınırlaması  2226
3. Kamulaştırılacak Taşınmazın Malikinin (Muhatabının) Belirlenmesi  2227
4. Tapu Siciline Kamulaştırma Şerhi Verilmesi  2227
5. Kıymet Takdiri (Tespit Davası)  2228
6. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması  2230
7. Acele El Koyma Kararı  2230
F. Tespit ve Tescil Davası  2232
1. Dava Açma Süresi  2232
2. Güncel Duruma Göre Bedel Tespiti  2233
3. Önce Zilyetliğin, Sonra da Mülkiyetin Devri  2233
G. 6545 Sayılı Kanun’un 18. Maddesiyle Getirilen İvedi Yargılama Usulü  2233
VI. KAMU KURUMLARI ARASINDA DEVİR  2235
VII. KAMULAŞTIRMAKSIZIN MÜLKİYET HAKKINDA KISITLAMA/EL KOYMA  2237
A. Kamulaştırmasız El Atma (de facto expropriations, fiili el koyma)  2237
B. Hukuki El Atma  2243
VIII. KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME  2253
A. Tek Yanlı Vazgeçme  2253
B. Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme  2253
IX. MALİKİN GERİ ALMA HAKKI  2254
A. Geri Almanın Koşulları  2254
B. Başvuru Usulü ve Yargı Yolu  2256
KAYNAKÇA  2259
3. Bölüm
MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE TAŞINMAZ KULLANIMININ HUKUKİ ESASLARI
Mustafa TOPALOĞLU  
I. ULUSLARARASI AÇIDAN MADEN RUHSAT HUKUKU İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  2265
II. TÜRK HUKUKUNDA MADEN RUHSATLARI İLE TAŞINMAZ MALİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DÜZENLENİŞİ  2267
A. Kamu Arazilerinin Madencilik Faaliyetleri İçin Kullanılmasından Doğan Uyuşmazlıklar  2269
1. Kamusal Arazi Kullanımı Bakamından 5177 Sayılı Kanundan Önceki Dönem  2269
2. Kira ve Ecrimisil Yasağı Getiren 5177 Sayılı Kanundan Sonraki Dönem  2274
3. Kiralama Bakımından 6592 Sayılı Kanun Döneminde Yapılan Değişiklik  2276
B. Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazlarla İlgili Çıkan Uyuşmazlıklar  2277
1. El Atmanın Önlenmesi Davası  2278
2. Taşınmaza Madenden Dolayı El Atma Nedeniyle Tazminat Davası  2279
3. Madenden Kaynaklı Tasman ve Patlamalar Nedeniyle Çevredeki Taşınmazlarda Oluşan Zararlardan Sorumluluk  2282
4. Maden Ruhsatına Belirli Mesafede Bulunan Özel Mülk Sahiplerinden Alınacak İzinler  2285
III. MADEN HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA VE İDARİ İRTİFAK TESİSİ  2285
A. Maden Kamulaştırması  2285
1. Kamulaştırmanın Ön Şartları  2286
2. Kamulaştırma Talebi  2288
3. Kamulaştırılacak Arazinin Tetkiki  2289
4. Maden Kamulaştırmasında Kamu Yararı  2289
5. Taşınmazın Kıymet Takdiri ve Tescili  2291
6. Kamulaştırılan Taşınmazın Kullanılması ve İadesi  2293
B. Maden İrtifakları  2294
1. Kurulacak Maden İrtifakının Kapsamı ve Ruhsat Aşaması  2297
2. Maden İrtifakının Kurulma Usulü  2299
3. Maden İrtifak Hakkı Kullanırken Taşınmazlara Verilen Zarardan Sorumluluk  2300
C. Kamu Hizmeti İçin Maden Alma Suretiyle Kamulaştırmasız El Atma  2301
KAYNAKÇA  2305
6. Kısım
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
Şenol SALTIK  
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR  2309
A. Kentsel Dönüşüm Kavramı  2309
B. Türkiye’de Kentleşme Süreci  2311
C. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Gelişimi  2312
1. Gecekondu Kanunu Düzenlemeleri  2312
2. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi  2315
3. Tarlabaşı (Beyoğlu) Kentsel Dönüşüm Projesi  2316
4. Zağnos ve Tabakhane Vadileri Kentsel Dönüşüm Projesi  2316
5. Kuştepe Kentsel Dönüşüm Projesi (İstanbul)  2317
D. Dünyada Kentsel Dönüşüm Uygulamaları  2317
1. Paris’in Dönüşümü  2317
2. Trafalgar Meydanı (Londra) Dönüşüm Projesi  2319
3. Hiroşima (Japonya) Kentsel Dönüşüm Projesi  2319
4. Beyrut Tarihi Kent Merkezi Dönüşüm Projesi (Lübnan)  2321
5. Rio Kenti Gecekondu Sağlıklaştırma Programı (Brezilya)  2324
6. Dünyadaki ve Ülkemizdeki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Karşılaştırılması  2324
E. Kentsel Dönüşümün Amacı  2326
1. Deprem Riskine Karşı Korunma  2326
a. Deprem Yönetmeliği’nin İçeriği ve Kapsamı  2327
b. Ülkemizdeki Binaların Afet Riskine Karşı Durumu  2328
F. Kentsel Dönüşüm Uygulamasına İlişkin Genel Kavramlar  2331
1. 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Yapı Nedir  2331
2. 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Alan Uygulaması  2332
II. TEMEL NİTELİKLİ DÜZENLEME OLARAK KABUL EDİLEN, 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI  2334
A. 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasasının Temel Mantığı Nedir?  2334
B. Riskli Yapı Tespit Esasları  2335
1. Riskli Yapı Tespit Müracaatını Kimler Yapabilir?  2336
2. Riskli Yapı Tespit Müracaatı Nereye Yapılır ve Tespit Masrafları Nasıl Karşılanır?  2336
3. Riskli Yapı Tespiti Müracaatında İbraz Edilecek Belgeler Nelerdir?  2337
4. Riskli Yapı Tespit Tekniği Nedir?  2338
5. Gecekondu Niteliğindeki Yapılar ve İnşaat Ruhsatı Bulunmayan Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapılabilir  2338
6. Metruk ve Kullanılmayan Yapılar Riskli Bina Sınıfına Girmez  2340
7. Riskli Yapı Tespit Müracaatı Yapılmadan Önce Kat Maliklerinin Kendi Aralarında Bir Anlaşma Yapmasının Faydalı Olacağı Kanaatindeyiz  2343
8. Riskli Yapı Şerhinin Tapu Kütüğüne İşlenmesi  2345
9. Riskli Yapı Şerhi, Gayrimenkulün Devir veya Temlikine Engel Değildir  2346
10. Riskli Yapı Tespitini Engelleyenlerin Cezai Sorumluluğu Var mıdır?  2346
C. Riskli Yapı Kararına Karşı İtiraz Usulü  2348
1. Riskli Yapı Tespit Raporuna İtirazın İncelenmesi  2350
D. Riskli Yapı Tespit Raporuna Karşı Dava Açılması  2351
E. Yıkım ve Tahliye İşlemleri  2355
F. Yıkım İşlemini Durdurabilecek Kanun Yolları Var mıdır?  2356
1. Riskli Yapının Güçlendirilmesi Yıkım İşlemini Durdurur  2356
G. Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları  2357
1. Arsa Payı Düzeltilmesi Davalarının Yıkım Kararına Etkisi  2361
III. RİSKLİ YAPI KARARININ KESİNLEŞMESİ SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER  2363
A. Riskli Yapının Ne Şekilde Değerlendirileceği Konusunda Maliklerle Yapılacak Toplantının Zamanı  2363
B. Toplantı Öncesinde Değerleme Raporu Alınması Şarttır  2363
1. Riskli Yapının Değeri Nasıl Tespit Edilecektir?  2364
C. Üçte İki Çoğunluk Karar Toplantısı  2366
1. Çoğunluk Kararı Toplantısı Davet Usulü Kaldırılmıştır  2366
2. Toplantının Yapılması ve Toplantıda Alınacak Kararlar  2368
3. Üçte İki Çoğunluk Kararının Azınlıkta Kalan Hissedarlara Noter Vasıtasıyla Bildirilmesi  2371
4. Üçte İki Çoğunluk Sağlanamaması Halinde Yapılacak İşlem  2372
D. Üçte İki Çoğunluk Kararına Karşı Hukuki Başvuru Yolları  2373
1. Çoğunluk Tarafından İmzalanan Sözleşmenin İptali Davası  2381
E. Açık Arttırma Yoluyla Satış İşlemi  2383
1. Açık Arttırma Yoluyla Satış İşlemi Sonucunda, Tapu Kaydında Görünen, “İhtiyati Tedbir” ve “İrtifak Haklarının” Akıbeti Ne Olacaktır?  2390
2. Açık Arttırma ve Satış İşlemlerine Karşı Açılacak Davalar  2392
F. Kira Yardımı Başvurusu ve Gerekli Belgeler  2393
G. Müteahhit Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir  2395
H. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar  2396
1. İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  2396
2. İnşaat Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar  2398
a. Sözleşme Mutlak Surette Noterde Yapılmalıdır  2398
b. Mümkünse, Asıl Sözleşme İmzalanmadan Önce, Binanın Avan Projesi Belediyeden Tasdik Ettirilmelidir  2398
c. İnşaat Ruhsatının Alınma Süresi Açıkça Belirtilmelidir  2399
d. İnşaat Süresinin Niteliği ve Mücbir Sebep Kavramı Tanımlanmalıdır  2400
e. İnşa Edilecek Dairelerin Net veya Brüt m2’leri Açıkça Yazılmalıdır  2401
f. Teknik Şartname ve Bağımsız Bölümler Listesi Sözleşmeye Eklenmelidir  2403
g. Teminat ve Cezai Şart  2403
h. Müteahhidin Hak Edeceği Dairelerin Kademeli Olarak Teslimi  2405
ı. Sözleşme Bedeli, İmar Artışının Paylaşımı ve Kira Yardımı  2405
i. Yönetim Planı ve Arsa Paylarının Düzenlenmesi  2407
j. Sözleşmenin Feshi ile İlgili Düzenlemeler  2408
I. Sözleşmenin Feshi Halinde Ortaya Çıkacak Hukuki Sonuçlar  2409
IV. RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGELERE İLİŞKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI  2414
A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm  2414
1. Kentsel Dönüşüm Alanı (Riskli Alan) İlanında Yetkili İdare  2419
2. Belediye Kanunu Kapsamında Riskli Alan İlanı Usulü  2423
3. Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi Kapsamında Büyükşehir Belediyelerine Tanınan İmar Yetkileri  2425
4. Bakanlar Kurulu Tarafından Alınan Riskli Alan Kararlarının İptali Davaları  2428
5. Bakanlar Kurulu’nun Aldığı Riskli Alan Kararına Karşı Dava Açma Süresi  2430
6. Acele Kamulaştırma Kararları ve Uygulaması  2431
7. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Acele Kamulaştırma  2432
8. Acele Kamulaştırma Kararlarının İptaline İlişkin Danıştay İçtihatları  2435
B. Kentsel Dönüşüm Yasasında Yapılan Değişiklikler  2438
1. Riskli Yapı Tespitinde Görev Alan Lisanslı Kuruluşlarla İlgili Düzenlemeler  2438
2. İdarece Yapılacak Yıkım ve Tahliye İşlemlerine İlişkin Masrafların Tahsili  2440
3. Çoğunluk Kararına Dayalı Hisse Satış İşlemleri  2440
4. Riskli Yapıda Satış İhalesinin Üçüncü Şahıslara Açılması  2440
5. Bakanlığa Tanınan İmar Yetkileri  2441
6. Kentsel Dönüşümde Harç Muafiyetleri, Detaylı Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir  2441
7. Müteahhit Sicili ve Bina Tamamlama Sigortası Düzenlemesi  2443
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  2444
VI. YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLEMESİ  2461
KAYNAKÇA  2470
Kavramlar Dizini  2471
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020