Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İş Davaları Dizisi: Dördüncü Kitap
İşçinin Rekabet Yasağı – İş Sırrının Korunması
Mart 2019 / 2. Baskı / 256 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 99.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bir dava açarken belki şerhlerden ve monografilerden 'ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama 'nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. İş Davaları Dizisi tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor, size hem 'ne' hem de 'nasıl' sorusunun cevabını vermek istiyor. Dava sürecin¬de sadece bilgiyi verip bir kenara çekilmiyor, sürecin her aşamasında sizin yanınızda, adeta özel asistanınız gibi.

Dizi 7 kitaptan oluşuyor. Ama şimdilik.

Dizinin bu kitabında; işçinin rekabet yasağı ve iş sırrının korunması konuları detaylı olarak incelenmiştir. İşletmeler sahip oldukları malvarlığı değerleri ve işgücü vasıtasıyla mal ve hizmet üretir. İşletmenin işgücünü oluşturan işçiler, iş gördükleri esnada işletme-nin sırları, müşteri çevresi, üretim teknikleri gibi hususlarda bilgi sahibi olmaktadır. Tüm bu bilgilere sahip olan işçinin işten ayrıldıktan sonra işverenin rakibi işletmeler ile işbirliği yapması veya işçinin bu bilgileri kendi yararına kullanması işletme açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. İşverenin işçinin iş sırlarını kendi veya başkası hesabına kullanması riskini ortadan kaldırmak üzere işçisine karşı başvurabileceği hukuki mekanizma, işçi ile akdedeceği rekabet yasağı sözleşmesidir.

İşletmelerin korunması için büyük önem arz eden iş sırlarının korunmasına hizmet eden rekabet yasağı sözleşmesine ilişkin esaslar çalışmada ele alınmış ve konu ile ilgili içtihat¬lara yer verilmiştir. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu ile öngörülen işçinin sözleşme sonrası sır saklama yükümlülüğü de çalışmada değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
İş Sırrının Korunması İle Bağlantılı Kavramlar ve İş Sözleşmesi Devam Ederken İş Sırrının Korunması
İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra İş Sırrının Korunması
Barkod: 9789750253614
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
İŞ SIRRININ KORUNMASI İLE BAĞLANTILI KAVRAMLAR VE
İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞ SIRRININ KORUNMASI
I. GENEL OLARAK  15
II. İŞ SIRRININ KORUNMASI VE BAĞLANTILI KAVRAMLAR  16
A. İşletmenin Haklı Menfaati Kapsamında İş Sırlarının Korunması  16
B. İş Sırrının Korunması Açısından Rekabet Yasağı Sözleşmesi  18
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesi Kavramı  18
2. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Çatışan Menfaatler  20
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ve Haksız Rekabet  23
1. Haksız Rekabete İlişkin Genel Bilgiler  23
2. Haksız Rekabet ile Rekabet Yasağı Sözleşmelerinin Karşılaştırılması  25
D. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi  27
III. İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞ SIRRININ KORUNMASI  29
A. Genel Olarak  29
B. Sözleşmesel İlişkide Borcun Kaynağı: Sadakat Borcu  30
1. Sadakat Borcunun Anlamı  30
2. Sadakat Borcunun İçeriği  33
a. Sadakat Borcunun Olumlu Yanı  33
b. Sadakat Borcunun Olumsuz Yanı  34
3. Sadakat Borcunun Özel Bir Görünümü: Sır Saklama Borcu  35
a. Genel Olarak  35
b. Sır Saklama Borcunun Kapsamı  36
aa. Üretim ve İş Sırlarının Varlığı  36
aaa. Sır Niteliği  36
bbb. İşle İlgili Olma  38
bb. Bilgileri İşçinin Kendi Yararına Kullanması veya Başkalarına Açıklaması  42
4. İşçinin Rekabet Etmeme Borcu  45
a. Genel Olarak  45
b. İş Sözleşmesi Süresince İşçinin Rekabet Etmeme Borcu  46
c. Rekabet Etmeme Borcunun İçeriği  49
aa. Ücret Karşılığı Üçüncü Bir Kişiye Hizmette Bulunmamanın Anlamı  49
aaa. Kısmi Süreli Çalışma İlişkileri Açısından  50
bbb. Yan İş Görme Bakımından  52
bb. Kendi İşvereni ile Rekabete Girişememe  55
5. Sır Saklama Borcu ve Rekabet Etmeme Borcuna Aykırı Davranış ve Sonuçları  59
a. İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshi  60
aa. Rekabet Etmeme Borcu Bakımından  60
bb. Sır Saklama Borcu Bakımından  61
b. İş Sözleşmesinin Geçerli Sebeple Feshi  64
aa. Sadakat Borcuna Aykırılık ve Geçerli Sebeple Fesih Nedeni  64
bb. Geçerli Sebeple Fesih Nedeni Olarak Şüphe Feshi  67
aaa. Sır Saklama Borcunun İhlali Bakımından  68
bbb. Rekabet Etmeme Borcu Bakımından  70
c. Zararın Tazmini  71
d. Sadakat Borcuna Aykırı Davranışın Haksız Rekabet Oluşturması Durumunda  74
e. Sadakat Borcuna Aykırı Davranışta Görevli Mahkeme  76
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA İŞ SIRRININ KORUNMASI
I. GENEL OLARAK  81
II. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA İŞÇİNİN REKABET YASAĞI  82
A. Genel Olarak  82
B. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Kurulması  83
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Akdedilme Zamanı  86
2. Sözleşme için Aranan Koşullar  88
a. Sözleşmenin Yazılı Olarak Yapılması  88
b. İşveren Açısından Aranan Koşullar  91
aa. İşverenin Korunmaya Değer Haklı Bir Menfaatinin Bulunması  91
aaa. Üretim Sırları ve İşverenin İşleri Hakkında Bilgi Edinme Olanağı  92
bbb. Müşteri Çevresi  96
bb. İşverenin Önemli Bir Zarara Uğrama İhtimali  101
c. İşçi Açısından Aranan Koşullar  105
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sınırları  106
1. Temel Kural: İşçinin Ekonomik Geleceğinin Tehlikeye Düşürülmemesi  107
2. Süre Bakımından Sınırlandırılması  108
3. Yer Bakımından Sınırlandırılması  110
4. Konu Bakımından Sınırlandırılması  117
5. Yargıtay’ın Rekabet Yasağı Sözleşmesinde “Kelepçeleme Sözleşmesi” Tanımı  121
a. Kelepçeleme Sözleşmesine İlişkin Genel Özellikler  121
b. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ve Kelepçeleme Sözleşmesi Arasındaki İlişki  124
6. Sözleşmedeki Aşırı Sınırlamalara Hakimin Müdahalesi  129
a. Rekabet Yasağı Sözleşmesine Hakimin Müdahalesi  129
b. Hakimin Sözleşmeye Müdahalesinin Kapsamı  133
D. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İçeriği  135
1. Rekabet Edebilme ve Rakip İşletme Kavramları  136
2. İçerik Kapsamındaki Faaliyetler  140
a. Kendi Hesabına Rakip Bir İşletme Açmak  141
b. Başka Bir Rakip İşletmede Çalışmak  148
c. Rakip İşletmeyle Başka Türden Bir Menfaat İlişkisi İçinde Bulunmak  153
III. SIR SAKLAMA VEYA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANMANIN YAPTIRIMI  155
A. Genel Olarak  155
B. İşverenin Zararının Tazmini  155
C. İşverene Ceza Koşulu Ödenmesi  157
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Ceza Koşulunun İşlevi  157
2. Genel Olarak Ceza Koşulu ve Esasları  157
3. İş Hukukunda Ceza Koşulu ve Görünüm Biçimleri  159
4. Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Ceza Koşulu  162
D. Rekabet Yasağına Aykırı Davranışın Sona Erdirilmesi  167
E. Rekabet Yasağına Aykırılık Halinde İşverenin Karşı Ediminin Durumu  170
F. Rekabet Yasağına Aykırılık Halinde Görevli Mahkemenin Tespiti  173
1. Davanın Niteliği  173
2. Doktrin Görüşleri  175
3. Yargı İçtihatları  178
a. 11. Hukuk Dairesinin Çözüm Tarzı  178
b. Hukuk Genel Kurulu Kararları  179
c. 9. ve 22. Hukuk Dairesinin Çözüm Tarzı  181
4. İşçinin İş Sözleşmesinin Devam Ederken Rekabet Etmeme Borcuna Aykırı Hareketinin İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Da Devam Etmesi Hali  184
IV. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  188
A. Genel Sebepler  188
B. Özel Sebepler  190
1. Yasağın Devam Etmesinde İşverenin Gerçek Bir Yararının Kalmaması  190
2. İşverenin Haklı Bir Neden Olmaksızın İş Sözleşmesini Feshetmesi  192
3. İşçinin İşverenden Kaynaklanan Bir Sebeple İş Sözleşmesini Feshetmesi  198
4. İşverenin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Vazgeçmesi  203
V. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE BAZI ÖZEL DURUMLAR  206
A. İşyerinin Devri Halinde Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Durumu  206
1. Genel Olarak  206
2. İş İlişkisi Devam Ederken  208
3. İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra  209
B. İş Sözleşmesinin Devri Halinde Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Durumu  210
VI. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  212
A. Genel Olarak  212
B. Sır Saklama Yükümlülüğünde İşverenin Haklı Menfaatinin Tespiti  215
C. Özel Kanunlarla Düzenlenen Sır Saklama Yükümlülükleri  218
D. Sır Saklama Sözleşmesi  219
1. Sır Saklama Sözleşmesi ile Rekabet Yasağı Sözleşmesi Arasındaki Farklar  220
2. Şekli ve Süresi  225
3. Kapsamı  227
E. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Sonuçları  228
1. Zararın Tazmini  228
2. Ceza Koşulu  230
3. Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulanabilirliği  231
4. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması Suçu  234
F. Sır Saklama Yükümlülüğünün Sona Ermesi  236
1. Haklı Menfaatin Ortadan Kalkması  237
2. Bilginin Sır Niteliğinin Ortadan Kalkması  237
3. Fesih Hallerinin Sözleşmeye Etkisi  238
Sonuç  241
Kaynakça  245
İçtihat Dizini  253
Kavram Dizini  255
 


Mehmet Emre Yenipınar
Ocak 2020
79.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
165.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
175.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
İŞ SIRRININ KORUNMASI İLE BAĞLANTILI KAVRAMLAR VE
İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞ SIRRININ KORUNMASI
I. GENEL OLARAK  15
II. İŞ SIRRININ KORUNMASI VE BAĞLANTILI KAVRAMLAR  16
A. İşletmenin Haklı Menfaati Kapsamında İş Sırlarının Korunması  16
B. İş Sırrının Korunması Açısından Rekabet Yasağı Sözleşmesi  18
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesi Kavramı  18
2. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Çatışan Menfaatler  20
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ve Haksız Rekabet  23
1. Haksız Rekabete İlişkin Genel Bilgiler  23
2. Haksız Rekabet ile Rekabet Yasağı Sözleşmelerinin Karşılaştırılması  25
D. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi  27
III. İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞ SIRRININ KORUNMASI  29
A. Genel Olarak  29
B. Sözleşmesel İlişkide Borcun Kaynağı: Sadakat Borcu  30
1. Sadakat Borcunun Anlamı  30
2. Sadakat Borcunun İçeriği  33
a. Sadakat Borcunun Olumlu Yanı  33
b. Sadakat Borcunun Olumsuz Yanı  34
3. Sadakat Borcunun Özel Bir Görünümü: Sır Saklama Borcu  35
a. Genel Olarak  35
b. Sır Saklama Borcunun Kapsamı  36
aa. Üretim ve İş Sırlarının Varlığı  36
aaa. Sır Niteliği  36
bbb. İşle İlgili Olma  38
bb. Bilgileri İşçinin Kendi Yararına Kullanması veya Başkalarına Açıklaması  42
4. İşçinin Rekabet Etmeme Borcu  45
a. Genel Olarak  45
b. İş Sözleşmesi Süresince İşçinin Rekabet Etmeme Borcu  46
c. Rekabet Etmeme Borcunun İçeriği  49
aa. Ücret Karşılığı Üçüncü Bir Kişiye Hizmette Bulunmamanın Anlamı  49
aaa. Kısmi Süreli Çalışma İlişkileri Açısından  50
bbb. Yan İş Görme Bakımından  52
bb. Kendi İşvereni ile Rekabete Girişememe  55
5. Sır Saklama Borcu ve Rekabet Etmeme Borcuna Aykırı Davranış ve Sonuçları  59
a. İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshi  60
aa. Rekabet Etmeme Borcu Bakımından  60
bb. Sır Saklama Borcu Bakımından  61
b. İş Sözleşmesinin Geçerli Sebeple Feshi  64
aa. Sadakat Borcuna Aykırılık ve Geçerli Sebeple Fesih Nedeni  64
bb. Geçerli Sebeple Fesih Nedeni Olarak Şüphe Feshi  67
aaa. Sır Saklama Borcunun İhlali Bakımından  68
bbb. Rekabet Etmeme Borcu Bakımından  70
c. Zararın Tazmini  71
d. Sadakat Borcuna Aykırı Davranışın Haksız Rekabet Oluşturması Durumunda  74
e. Sadakat Borcuna Aykırı Davranışta Görevli Mahkeme  76
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA İŞ SIRRININ KORUNMASI
I. GENEL OLARAK  81
II. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA İŞÇİNİN REKABET YASAĞI  82
A. Genel Olarak  82
B. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Kurulması  83
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Akdedilme Zamanı  86
2. Sözleşme için Aranan Koşullar  88
a. Sözleşmenin Yazılı Olarak Yapılması  88
b. İşveren Açısından Aranan Koşullar  91
aa. İşverenin Korunmaya Değer Haklı Bir Menfaatinin Bulunması  91
aaa. Üretim Sırları ve İşverenin İşleri Hakkında Bilgi Edinme Olanağı  92
bbb. Müşteri Çevresi  96
bb. İşverenin Önemli Bir Zarara Uğrama İhtimali  101
c. İşçi Açısından Aranan Koşullar  105
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sınırları  106
1. Temel Kural: İşçinin Ekonomik Geleceğinin Tehlikeye Düşürülmemesi  107
2. Süre Bakımından Sınırlandırılması  108
3. Yer Bakımından Sınırlandırılması  110
4. Konu Bakımından Sınırlandırılması  117
5. Yargıtay’ın Rekabet Yasağı Sözleşmesinde “Kelepçeleme Sözleşmesi” Tanımı  121
a. Kelepçeleme Sözleşmesine İlişkin Genel Özellikler  121
b. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ve Kelepçeleme Sözleşmesi Arasındaki İlişki  124
6. Sözleşmedeki Aşırı Sınırlamalara Hakimin Müdahalesi  129
a. Rekabet Yasağı Sözleşmesine Hakimin Müdahalesi  129
b. Hakimin Sözleşmeye Müdahalesinin Kapsamı  133
D. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İçeriği  135
1. Rekabet Edebilme ve Rakip İşletme Kavramları  136
2. İçerik Kapsamındaki Faaliyetler  140
a. Kendi Hesabına Rakip Bir İşletme Açmak  141
b. Başka Bir Rakip İşletmede Çalışmak  148
c. Rakip İşletmeyle Başka Türden Bir Menfaat İlişkisi İçinde Bulunmak  153
III. SIR SAKLAMA VEYA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANMANIN YAPTIRIMI  155
A. Genel Olarak  155
B. İşverenin Zararının Tazmini  155
C. İşverene Ceza Koşulu Ödenmesi  157
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Ceza Koşulunun İşlevi  157
2. Genel Olarak Ceza Koşulu ve Esasları  157
3. İş Hukukunda Ceza Koşulu ve Görünüm Biçimleri  159
4. Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Ceza Koşulu  162
D. Rekabet Yasağına Aykırı Davranışın Sona Erdirilmesi  167
E. Rekabet Yasağına Aykırılık Halinde İşverenin Karşı Ediminin Durumu  170
F. Rekabet Yasağına Aykırılık Halinde Görevli Mahkemenin Tespiti  173
1. Davanın Niteliği  173
2. Doktrin Görüşleri  175
3. Yargı İçtihatları  178
a. 11. Hukuk Dairesinin Çözüm Tarzı  178
b. Hukuk Genel Kurulu Kararları  179
c. 9. ve 22. Hukuk Dairesinin Çözüm Tarzı  181
4. İşçinin İş Sözleşmesinin Devam Ederken Rekabet Etmeme Borcuna Aykırı Hareketinin İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Da Devam Etmesi Hali  184
IV. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  188
A. Genel Sebepler  188
B. Özel Sebepler  190
1. Yasağın Devam Etmesinde İşverenin Gerçek Bir Yararının Kalmaması  190
2. İşverenin Haklı Bir Neden Olmaksızın İş Sözleşmesini Feshetmesi  192
3. İşçinin İşverenden Kaynaklanan Bir Sebeple İş Sözleşmesini Feshetmesi  198
4. İşverenin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Vazgeçmesi  203
V. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE BAZI ÖZEL DURUMLAR  206
A. İşyerinin Devri Halinde Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Durumu  206
1. Genel Olarak  206
2. İş İlişkisi Devam Ederken  208
3. İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra  209
B. İş Sözleşmesinin Devri Halinde Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Durumu  210
VI. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  212
A. Genel Olarak  212
B. Sır Saklama Yükümlülüğünde İşverenin Haklı Menfaatinin Tespiti  215
C. Özel Kanunlarla Düzenlenen Sır Saklama Yükümlülükleri  218
D. Sır Saklama Sözleşmesi  219
1. Sır Saklama Sözleşmesi ile Rekabet Yasağı Sözleşmesi Arasındaki Farklar  220
2. Şekli ve Süresi  225
3. Kapsamı  227
E. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Sonuçları  228
1. Zararın Tazmini  228
2. Ceza Koşulu  230
3. Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulanabilirliği  231
4. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması Suçu  234
F. Sır Saklama Yükümlülüğünün Sona Ermesi  236
1. Haklı Menfaatin Ortadan Kalkması  237
2. Bilginin Sır Niteliğinin Ortadan Kalkması  237
3. Fesih Hallerinin Sözleşmeye Etkisi  238
Sonuç  241
Kaynakça  245
İçtihat Dizini  253
Kavram Dizini  255
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020