Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) Ders Notları
Mayıs 2018 / 1. Baskı / 279 Syf.
Fiyatı: 25.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ders Notları kitabı, Hukuk Fakültelerinde yardımcı kaynak, hukuk eğitimi verilen diğer fakültelerde ve meslek yüksekokullarında öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bir kitaptır.

Kitapta Hukuk Fakültelerinde okutulan Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersine ilişkin kavramlar basitleştirilerek anlatılmaktadır. Bu amaçla birçok şema ve Yargıtay kararlarından da istifade edilmektedir.

Kitap, dört bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde genel olarak Borçlar Kanunun da düzenlenmiş olan sözleşmelere ilişkin bilgiler; ikinci bölümde, mülkiyeti devir amacı güden sözleşmelerden satım sözleşmesi, mal değişimi (trampa) sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi ; üçüncü bölümde, kullandırma amacı güden sözleşmelerden, kira sözleşmesi, karz sözleşmesi, ariyet sözleşmesine ilişkin bilgiler; dördüncü bölümde, iş görme amacı güden sözleşmelerden, eser sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi beşinci bölümde ise, teminat amacı güden sözleşmelerden uygulamada en çok karşılaşılan kefalet sözleşmesine ilişkin olarak bilgiler verilmektedir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Sözleşmeler
Bir Şeyin Mülkiyetini Devir Amacı Güden Sözleşmeler
Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler
İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler
Teminat Amacı Güden Sözleşmeler
Barkod: 9789750248597
Yayın Tarihi: Mayıs 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 279
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
  Birinci Bölüm
GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER
I. BORÇLAR KANUNU SİSTEMATİĞİNDE SÖZLEŞMELER  25
A. Sözleşmelere İlişkin Genel Bilgiler, Sözleşme Kavramı ve Tanımı  25
1. Borçlar Kanunu Açısından Sözleşmeler  27
2. Özel Borç İlişkisini Düzenleyen Hükümlerin Uygulanma Sırası  28
3. TBK ve TTK Arasındaki İlişki  29
4. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi  29
a. Genel Olarak  29
b. Sözleşme Özgürlüğünün Kapsamı  30
aa. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü  30
bb. Sözleşmenin Tarafını Seçme Özgürlüğü  31
cc. Sözleşmenin Biçimini Seçme Özgürlüğü  31
dd. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma ve İçeriğini Değiştirme Özgürlüğü  32
ee. Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü  32
ff. Sözleşmenin Tipini (Çeşidini) Belirleme Özgürlüğü  32
aaa. Karma Sözleşmeler  33
aaaa. Karma Sözleşme Tipleri  33
bbbb. Karma Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler  34
bbb. Bileşik Sözleşmeler  35
ccc. Kendisine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler  36
aaaa. Sulh Sözleşmesi  36
bbbb. Satış İçin Bırakma Sözleşmesi  39
B. Sözleşmelerin Amaç Bakımından Sınıflandırılması  40
1. Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşmeler  40
2. Kullandırma ve Yararlandırma Amacı Güden Sözleşmeler  40
3. İş görme Amacı Güden Sözleşmeler  40
4. Saklama Amacı Güden Sözleşmeler  41
5. Teminat Sağlama Amacı Güden Sözleşmeler  41
6. Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler  41
İkinci Bölüm
BİR ŞEYİN MÜLKİYETİNİ DEVİR AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. SATIŞ SÖZLEŞMESİ  43
A. Tanımı, Niteliği, Uygulanacak Hükümler, Unsurları  43
1. Tanımı  43
2. Niteliği  44
a. Borçlandırıcı Bir Sözleşmedir  44
b. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir  44
c. Rızai Bir Sözleşmedir  44
d. Ani Edimli Bir Sözleşmedir  45
e. Sebebe Bağlı (İlli) Bir Sözleşmedir  45
3. Satış Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler  45
4. Satış Sözleşmesinin Unsurları  47
a. Satılan Mal  47
b. Satım Parası (Bedel, Semen)  49
c. Anlaşma  50
B. Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçişi  51
1. Genel Olarak  51
2. Kanundan Doğan İstisnalar  52
a. Alıcının Temerrüdü  52
b. Tescilden Sonra Teslim  52
c. Mesafe Satışı  52
3. Durumun Gereğinden Doğan İstisnalar  53
4. Sözleşmeden Doğan İstisnalar  53
C. Satış Sözleşmesinin Çeşitleri  54
1. Taşınır Satışı  54
2. Taşınmaz Satışı  55
a. Taşınmaz Satışının Konusu  55
b. Taşınmaz Satışında Şekil  56
aa. Genel Olarak  56
bb. Haricen Satış  56
aaa. Tescil Yapılmışsa  57
bbb. Tescil Yapılmamış ve Alacaklı Zilyet Kılınmamışsa  57
ccc. Tescil Yapılmamış Fakat Alacaklı Zilyet Kılınmışsa  58
c. Taşınmaz Satışında Muvazaa  58
d. Taşınmaz Satışında Ayıp  60
e. Taşınmaz Satışı Sonucu Doğuran Sözleşmeler  61
aa. Taşınmaz Satış Vaadi  61
bb. Alım Sözleşmesi  63
cc. Geri Alım Sözleşmesi  64
dd. Önalım Sözleşmesi  64
3. Örnek Üzerine Satış  68
4. Beğenme (Deneme) Yoluyla Satış  69
5. Taksitle Satış  70
a. Ön Ödemeli Taksitle Satış  71
b. Art Arda Teslimli Satış  71
6. Artırmayla Satış  72
a. Genel Olarak  72
b. Çeşitleri  72
aa. Cebri Artırma  73
bb. İhtiyari Açık Artırma  73
aaa. İhtiyari Özel Artırma  73
bbb. Herkese Açık ihtiyari Artırma  74
ccc. Ortak Hükümler  74
D. Satıcının Hak ve Borçları  75
1. Satılanın Mülkiyetini Alıcıya Geçirme Borcu  75
2. Satıcının Zilyetliği ve Mülkiyeti Geçirmede Temerrüt Borcu  76
3. Satıcının Devir ve Taşıma Giderlerini Ödeme Borcu  79
4. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  79
a. Tanım  79
b. Kavramlar  80
aa. Sübjektif Ayıp  80
bb. Objektif Ayıp (Lüzumlu Ayıp)  80
cc. Hukuki Ayıp  80
dd. Maddi Ayıp  81
ee. Ekonomik Ayıp  81
ff. Açık Ayıp  81
gg. Gizli Ayıp  81
hh. Hileli Ayıp (Gizlenmiş Ayıp)  81
c. Yanlış İfa  82
d. Ayıba Karşı Tekellüfün Maddi Şartları  82
aa. Objektif Ayıpta Maddi Şartlar  82
aaa. Önemli Bir Ayıp Bulunmalıdır  82
bbb. Ayıp Hasarın Alıcıya Geçmesinden Önce Mevcut Olmalıdır  83
ccc. Alıcı Ayıplı Malı Kabul Etmemiş Olmalıdır  83
ddd. Ayıp Gizli Olmalıdır (Alıcı Ayıbı Bilmemelidir)  84
eee. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamış Olmalıdır  84
bb. Sübjektif Ayıpta Maddi Şartlar  84
e. Ayıba Karşı Tekeffülün Şekli Şartı Gözetim ve Bildirim Külfeti  85
6. Ayıba Karşı Sorumlulukta Alıcının Seçimlik Hakları  87
a. Genel Olarak  87
b. Dönme  88
c. Bedelin İndirilmesi Davası  91
d. Ayıplı Eşyanın Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesi  92
e. Ücretsiz Onarım İsteme  92
f. Zararın Tazminini Talep Hakkı  93
g. Dava Zamanaşımı Süreleri  94
7. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcu  95
a. Genel Olarak  95
b. Şartları  97
aa. Satılanın Alıcıya Teslim Edilmesi Gerekir  97
bb. Alıcı Zapt Tehlikesini Bilmemelidir  97
cc. Zapt Tehlikesi Sözleşmenin Kurulmasından Önce Oluşmuş Olmalıdır  98
dd. Üçüncü Kişi Zaptı Sağlayan Üstün Haklardan Birisine Dayanarak Zapta Girişmiş Olmalıdır  98
ee. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamalıdır  98
ff. Satılan Mal Alıcının Elinden Alınmalıdır  98
gg. Alıcı Bildirim ve İspat Yükünü Yerine Getirmelidir  99
c. Zapt Sorumluluğunda Alıcının Hakları  100
aa. Tam Zapt Halinde  100
bb. Kısmen Zapt Halinde Alıcının Hakları  101
cc. Zapttan Doğan Sorumlulukta Zamanaşımı  101
8. Alıcının Hak ve Borçları  101
a. Satılanı Devralma Borcu  101
b. Satılanın Semenini Ödeme Borcu  101
c. Alıcının Mülkiyeti Devralmada Temerrüdü  102
II. MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ (TRAMPA)  103
A. Tanımı, Konusu  103
B. Unsurları  103
1. Malla (Hakla) Bir Malın (Hakkın) Değişmesi  103
2. Anlaşma  104
C. Trampanın Hükümleri  104
1. Genel Olarak  104
2. Ayıbı Üstlenme  104
3. Zapttan Sorumluluk  105
III. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  106
A. Tanımı, Unsurları  106
1. Tanımı  106
2. Unsurları  106
a. Kazandırma Yoluyla Zenginleştirme  107
b. Zenginleştirmenin Karşılıksız Olması  107
c. Anlaşma  108
aa. Genel Olarak  108
bb. Bağışlamada Ehliyet  108
3. Çeşitleri  109
a. Bağışlama Taahhüdü  109
b. Elden Bağışlama  110
c. Koşullu Bağışlama  110
d. Yüklemeli Bağışlama  111
e. Yerine Getirilmesi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlama  112
f. Bağışlayana Dönme Koşuluyla Bağışlama  112
4. Hükümleri  113
a. Bağışlayanın Borçları  113
b. Bağışlayanın Sorumluluğu  113
aa. İfa Etmemeden Doğan Sorumluluk  113
bb. Zapt ve Ayıptan Doğan Sorumluluk  114
c. Bağışlamanın Geri Alınması  114
aa. Yerine Getirilmiş Bağışlama Sözü Verme ve Elden Bağışlamayı Geri Alma  114
bb. Yerine Getirilmemiş Bağışlama Taahhüdünün Geri Alınması  115
d. Bağışlama Sözünün Düşmesi  116
e. Mirasçıların Geri Alma Hakkı  116
Üçüncü Bölüm
KULLANDIRMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. KİRA SÖZLEŞMESİ  117
A. Kira Sözleşmesinin Genel Hükümleri  117
1. Kira Sözleşmesinin Tanımı  117
2. Kira Sözleşmesinin Nitelikleri  119
a. Kira Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükler  119
b. Kira Sözleşmesinden Sürekli Borç Doğar  119
c. Kira Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir  120
3. Kira Sözleşmesinin Unsurları  120
a. Tarafların Anlaşması  120
b. Kiralanan Şey  121
c. Bedel  122
B. Tarafların Borçları  122
1. Kiraya Verenin Borçları  122
a. Kiraya Verenin Kiralananı Kiracıya Teslim Borcu  122
aa. Kiralananın Kararlaştırılan Tarihte Teslimi  123
bb. Kiralananın Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Bir Durumda Teslim Borcu  123
b. Kiralananı Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Durumda Bulundurma Borcu  123
c. Kiraya Verenin Kiracının Güvenliğini Sağlama Borcu  123
d. Kiraya Verenin Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu  124
e. Kiraya Verenin Yan Giderlere Katlanma Borcu  124
f. Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu  124
aa. Genel Olarak  124
bb. Ayıptan Sorumluluğun Şartları  125
aaa. Bir Ayıp Mevcut Olmalıdır  125
bbb. Kiracı Ayıba Kendi Kusuruyla Sebep Olmamalıdır  126
ccc. Kiracı, Ayıptan Doğan Haklarından Feragat Etmemiş Olmalıdır  126
ddd. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamış Olmalıdır  127
g. Ayıbı Bildirim  128
h. Kiracının Ayıptan Doğan Hakları  128
aa. Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı  129
bb. Kira Bedelinden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  130
cc. Kiracının, Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme Hakkı  131
dd. Kiracının Sözleşmeyi Fesih Hakkı  132
ee. Kiracının Zararın Giderilmesini İsteme Hakkı  133
i. Ayıptan Sorumluluğun Kaldırılması veya Sınırlandırılması  134
2. Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğu  135
a. Giriş  135
b. Zapttan Sorumluluğun Şartları  135
aa. Üçüncü Kişi, Kiralanan Üzerinde Kiracının Hakkıyla Bağdaşmayan (Üstün) Bir Hak İleri Sürmelidir  135
bb. Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Hak Kira Sözleşmesinin Yapılmasından Önce Mevcut Olmalıdır  136
cc. Kiracının Durumu Kiraya Verene Bildirmesi Gerekir  136
c. Zapta İlişkin Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları  137
aa. Kiraya Veren, Davayı Üstlenmek Zorundadır  137
bb. Kiraya Veren, Kiracının Uğradığı Zararları Gidermek Zorundadır  137
cc. Zaptın Türlerine Göre Ayrım  139
dd. Üçüncü Kişinin Üstün Hakkının Kira Sözleşmesinden Sonra Doğması Hâli  139
ee. Kiralanan Taşınmazın Tapu Siciline Şerhi  141
3. Kiracının Borçları  141
a. Kira Bedelini Ödeme Borcu  141
b. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu  145
c. Kiracının, Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  146
d. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu  149
e. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  150
4. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri  151
5. Kira Sözleşmesinin Devri  153
6. Kiraya Verenin Hapis Hakkı  154
a. Hapis Hakkının Sebebi  154
b. Hapis Hakkının Konusu  154
c. Hapis Hakkının Kapsamı  156
d. Hapis Hakkının Kullanılması  156
7. Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu  157
8. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları  159
9. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi  160
a. Kira Sözleşmesinin Olağan Sebeplerle Sona Ermesi  160
aa. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi  160
bb. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi  161
b. Kira Sözleşmesinin Olağanüstü Sebeplerle Sona Ermesi  163
aa. Olağanüstü Feshin Şartları  163
bb. Olağanüstü Feshin Sonuçları  163
10. Bağlantılı Sözleşme Yasağı  164
11. Kullanma Giderleri  164
12. Kiracının Güvence Vermesi  165
13. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedeli  166
14. Yenilenen Kira Dönemlerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi  166
15. Kira Bedelini Belirleme Davasının Süresi  171
16. Kira Bedelinin Uyarlanması  172
17. Kiracı Aleyhine İlaveten Ödeme Yükümlülüğü Düzenleme Yasağı  174
18. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi  174
a. Kira Sözleşmesinin Fesih Bildirimiyle Sona Erme  174
aa. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında  174
bb. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında  175
cc. Bildirimin Şekli  176
dd. Konutun Aile Konutu Olması Halinde  176
ee. Kiracının Ölümünde Sözleşmenin Sürdürülmesi  176
b. Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla Sona Ermesi  177
aa. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler  177
aaa. Gereksinim  177
bbb. Yeniden İnşa ve İmar  178
ccc. Yeni Malikin Gereksinimi  179
ddd. Yeniden Kiralama Yasağı  180
bb. Kira Sözleşmesinin Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi  180
aaa. Kiracının Boşaltma (Tahliye) Taahhüdü  180
bbb. Kiraya Verenin, Kiracının Aynı Kira Süresi İçinde Kira Bedelini Ödememesi Nedeniyle Yazılı Olarak İki Haklı İhtarda Bulunmasına Dayanan Tahliye Talebi  181
ccc. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Bir Konutunun Bulunması  183
C. Ürün Kirası  184
1. Ürün Kirasının Unsurları  184
a. Tarafların Borçları  185
aa. Kiraya Verenin Borçları  185
bb. Kiracının Borçları  186
2. Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi  187
a. Sona Erme Sebepleri  187
aa. Sürenin Geçmesi  187
bb. Fesih Bildirimi  187
cc. Olağanüstü Fesih  188
b. Sona Ermenin Sonuçları  188
aa. Geri Verme  188
bb. Tutanağa Geçirilmiş Eşya  188
cc. Ürün ve Yetişme Giderleri  189
dd. Saman, Gübre ve Benzerleri  189
D. Hayvan Kirası  189
1. Konusu  189
2. Sorumluluk  190
3. Fesih  191
II. KARZ SÖZLEŞMESİ  192
A. Genel Bilgiler, Unsurları  192
1. Genel Bilgiler  192
2. Unsurları  192
a. Ödünç Verilecek Bir Miktar Para veya Bir Misli Şey  192
b. Ödünç Konusunun Mülkiyetinin Ödünç Alana Geçirilmesi Sözü  193
c. Ödünç Alanın Aynı Miktar ve Nitelikte Aynı Cinsten Şeyleri İade Sözü  193
d. Faiz Kararlaştırma  194
aa. Anapara Faizi  194
aaa. Yasal Anapara Faizi  194
bbb. Akdi Anapara Faizi  195
bb. Temerrüt Faizi  195
aaa. Yasal Temerrüt Faizi  195
bbb. Akdi Temerrüt Faizi  196
cc. Faize İlişkin Genel Hükümler  197
3. Tarafların Borçları  197
a. Ödünç Verenin Borçları  197
aa. Ödünç Verenin Ödünç Konusunun Mülkiyetini Geçirme ve Teslim Borcu  197
bb. Ödünç Verenin Ayıptan ve Zapttan Sorumluluğu  198
b. Ödünç Alanın Borçları  198
aa. Ödünç Alanın Teslim Alma Borcu  198
bb. Ödünç Alanın İade Borcu  198
4. Sona Ermesi  199
a. Belirli Bir Süre Kararlaştırılmışsa  199
b. İradi Fesih  199
c. Kanuni Fesih (Kanuni Sona Erme)  200
5. Tüketici Kredisi Sözleşmesi  200
a. Tüketicinin Hakları  200
aa. Cayma Hakkı  200
bb. Faiz Sorunu  201
cc. Erken Ödeme Hakkı  201
b. Kredi Verenin Yükümlülükleri  201
aa. Tüketiciye Bildirme Yükümlülüğü  201
bb. Bağlı İşlem Yapma Yasağı  202
cc. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Açılan Hesap Nedeniyle Ücret veya Masraf Talep Edilememesi  202
dd. Sigorta Yapma Zorunluluğu Olmaması  202
ee. Muacceliyet Kaydı  203
ff. Kredi Kartında Ücret  203
III. ARİYET SÖZLEŞMESİ  205
A. Tanımı, Unsurları ve Uygulanacak Hükümler  205
1. Tanımı  205
2. Unsurları  205
a. Kullanma Konusu Bir Şey ya da Hak  205
b. Karşılıksız Kullanma  206
c. Tarafların Anlaşması  207
3. Hükümleri  207
a. Kullanım Ödüncü Verenin Borçları  207
aa. Teslim  207
bb. Olağanüstü Giderler  208
b. Kullanma Ödüncü Alanın Borçları  208
aa. Uygun Kullanma Borcu  208
bb. Olağan Bakım ve Korunmaya İlişkin Giderleri Ödeme Borcu  209
cc. Geri Verme Borcu  210
B. Kullanım Ödüncünün Sona Ermesi  210
1. Açıkça Bir Sürenin Belirlenmesi  210
2. Açıkça Bir Süre Belirlenmemesi Fakat Kullanım Biçimi Belirlenmesi  210
3. Açıkça Bir Süre ve Kullanım Biçimi Belirlenmemesi  211
4. Kullanım Ödüncü Alanın Fesih Hakkı  211
5. Kullanım Ödüncü Alanın Ölümü  211
6. Ödünç Konusu Malın Yok Olması  212
7. İflas Sona Erdirmez  212
8. Bazı Sözleşmelerle Kıyaslanması  212
Dördüncü Bölüm
İŞ GÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. ESER SÖZLEŞMESİ  213
A. Tanımı, Unsurları, Nitelikleri  213
1. Tanımı  213
2. Unsurları  213
a. Bir Eser Meydana Getirme  213
b. Ücret  215
c. Anlaşma  216
3. Niteliği ve Diğer Sözleşmelerden Farkları  216
a. Niteliği  216
b. Benzer Sözleşmelerden Farkları  217
B. Yüklenicinin Hak ve Borçları  218
1. Eser Meydana Getirme Borcu  218
2. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu  220
3. Malzemelerin Sağlanması Borcu  220
4. Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu  221
a. Genel Olarak  221
b. Eserin Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Yapılacağının Açıkça Öngörülmesi  222
5. İşe Zamanında Başlama ve Devam Borcu  224
6. Eseri Teslim Borcu  225
7. Ayıba Karşı Sorumluluğu  226
a. Genel Olarak  226
b. Şartları  227
aa. Ayıplı Bir Eser Teslim Edilmeli  227
bb. Ayıp İş Sahibine Yüklenmemeli  227
cc. İş Sahibi Ayıplı Eseri Kabul Etmemeli  227
dd. İş Sahibi Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetini Yerine Getirmeli  228
c. Ayıptan Doğan Haklar  228
aa. Sözleşmeden Dönme  228
bb. Bedelde İndirim  229
cc. Eserin Bedelsiz Onarım Hakkı  229
dd. Tazminat  229
d. Zamanaşımı  230
C. İş Sahibinin Borçları  230
1. Bedel Ödeme  230
a. Genel Olarak  230
b. Götürü (Sabit) Bedel  230
aa. Götürü Bedelde Sözleşmenin Uyarlanması  231
aaa. Şartları  231
c. Değere Göre Bedel  231
2. Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi  232
a. Yaklaşık Bedelin Aşılması  232
b. Haksız Fesih  232
c. Eserin Yok Olması  232
aa. Umulmayan Nedenle Yok Olması  232
bb. İmkânsızlık  233
cc. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi  233
II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ  234
A. Genel Olarak, Unsurları, Kurulması ve Kapsamı  234
1. Genel Olarak  234
2. Unsurları  235
a. Bir İşin Görülmesi veya İşlemin Yapılması  235
b. İşin Başkasının Menfaatine Yapılması  236
c. Vekilin Bağımsız Olarak İş Görmesi  237
d. Güven İlişkisi ve Her Zaman Fesih Hakkı  237
e. Ücretli ya da Ücretsiz Olarak İş Görme  238
f. Vekilin Sonuç Borçlanmaması  238
3. Kurulması  239
4. Kapsamı  239
B. Vekilin Borçları  240
1. Sadakat Borcu  240
2. Özen Borcu  240
3. İşi İfa Borcu  243
4. Vekâlet Verenin Talimatına Uyma  245
5. Hesap Verme  245
6. İade borcu  246
a. Alacak  246
b. Taşınır  247
c. Taşınmaz  247
C. Müvekkilin Borçları  248
1. Ücret Ödeme  248
2. Vekil Tarafından Yapılan Masraflar  248
3. Vekilin Vekâlet Veren İçin Girdiği Borçtan Kurtarma  249
4. Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Etme  249
D. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi  249
1. Azil veya İstifa  249
2. Taraflardan Birinin Ölümü, Ehliyetsizliği veya İflası  250
3. Sürenin Dolması ya da Belirlenen İşin Görülmesi  250
Beşinci Bölüm
TEMİNAT AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. KEFALET SÖZLEŞMESİ  251
A. Kavram, Özellikleri, Nitelikleri, Geçerlik Şartları  251
1. Kavram  251
2. Özellikleri  252
a. Kefilin Borcu (Fer’i) Bağımlı Borçtur  252
b. Kefilin Borcu (Tali) (Üçüncü) Derecede Borçtur.  254
c. Kefaletin İvazsızlığı  255
d. Kefalet Sözleşmesinin Bağımsızlığı  256
e. Kefaletin Emrediciliği  257
3. Kefaletin Geçerlilik Şartları  257
a. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması  257
b. Esas Bakımdan Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Yapılması  259
c. Beraber Oldukları Eşin Yazılı Rızası  260
d. Kefalet Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması  261
B. Kefaletin Çeşitleri  263
1. Adi Kefalet  263
a. Tartışma (Peşin dava) Def’i  263
b. Rehinin Paraya Çevrilmesi Def’i  264
2. Müteselsil Kefalet  264
3. Kefile Kefalet  265
4. Birlikte Kefalet  266
a. Bağımsız Kefalet/Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet  266
b. Kısmi Kefalet  266
c. Gerçek Birlikte Kefalet  267
aa. Adi Birlikte Kefalet  267
bb. Müteselsil Birlikte Kefalet  267
5. Rücua Kefalet  268
6. Açığa Kefalet  268
C. Kefilin Takibi  268
D. Hükümleri  269
1. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı  269
a. Azami miktar  269
b. Asıl Borç  270
c. Borçlunun Kusur ve Temerrüdünün Sonuçları  270
d. Takip ve Dava Giderleri  271
e. İşlemiş olan 1 Yıllık ve İşlemekte Olan Faiz  271
2. Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki  272
a. Kefilin Hak ve Yükümlülükleri  272
aa. Kefalet Borcunu Ödeme  272
bb. Kefilin Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Defiler  272
aaa. Asıl Borçluya Ait Defiler  272
bbb. Kefilin Şahsi Defileri  273
b. Alacaklının Hak ve Yükümlülükleri  273
3. Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişki  275
a. Kefilin Asıl Borçluya Rücu Hakkı  275
b. Kefilin Asıl Borçludan Teminat ve Asıl Borcun Muaccel Olması Durumunda Kefalet Borcundan Kurtarılmasını Talep Hakkı  275
c. Kefilin Alacaklıya Yaptığı Ödemeyi Asıl Borçluya Bildirme Yükümlülüğü  276
4. Sona Ermesi  277
a. Asıl Borcun Sona Ermesi  277
b. Kefalet Sözleşmesine İlişkin Nedenlerle Sona Erme  277
aa. Belirli Süre İçin Kefalette  277
bb. Süresiz Kefalet  277
c. Gerçek Kişilerin Kefaletinin 10 yıl Sonra Sona Ermesi  278
d. Çalışanlara Kefalet  278
e. Kefaletten Dönme  279
f. Alacaklının Ödemeyi Haklı Neden Olmaksızın Kabul Etmemesi  279
g. Birlikte Kefalette Yanılma  279
Kaynakça  280
 


İsmail Kayar
Eylül 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
Sinan Sami Akkurt ...
Eylül 2019
59.00 TL
Sepete Ekle
Nevzat Koç ...
Ocak 2017
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
  Birinci Bölüm
GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER
I. BORÇLAR KANUNU SİSTEMATİĞİNDE SÖZLEŞMELER  25
A. Sözleşmelere İlişkin Genel Bilgiler, Sözleşme Kavramı ve Tanımı  25
1. Borçlar Kanunu Açısından Sözleşmeler  27
2. Özel Borç İlişkisini Düzenleyen Hükümlerin Uygulanma Sırası  28
3. TBK ve TTK Arasındaki İlişki  29
4. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi  29
a. Genel Olarak  29
b. Sözleşme Özgürlüğünün Kapsamı  30
aa. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü  30
bb. Sözleşmenin Tarafını Seçme Özgürlüğü  31
cc. Sözleşmenin Biçimini Seçme Özgürlüğü  31
dd. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma ve İçeriğini Değiştirme Özgürlüğü  32
ee. Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü  32
ff. Sözleşmenin Tipini (Çeşidini) Belirleme Özgürlüğü  32
aaa. Karma Sözleşmeler  33
aaaa. Karma Sözleşme Tipleri  33
bbbb. Karma Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler  34
bbb. Bileşik Sözleşmeler  35
ccc. Kendisine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler  36
aaaa. Sulh Sözleşmesi  36
bbbb. Satış İçin Bırakma Sözleşmesi  39
B. Sözleşmelerin Amaç Bakımından Sınıflandırılması  40
1. Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşmeler  40
2. Kullandırma ve Yararlandırma Amacı Güden Sözleşmeler  40
3. İş görme Amacı Güden Sözleşmeler  40
4. Saklama Amacı Güden Sözleşmeler  41
5. Teminat Sağlama Amacı Güden Sözleşmeler  41
6. Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler  41
İkinci Bölüm
BİR ŞEYİN MÜLKİYETİNİ DEVİR AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. SATIŞ SÖZLEŞMESİ  43
A. Tanımı, Niteliği, Uygulanacak Hükümler, Unsurları  43
1. Tanımı  43
2. Niteliği  44
a. Borçlandırıcı Bir Sözleşmedir  44
b. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir  44
c. Rızai Bir Sözleşmedir  44
d. Ani Edimli Bir Sözleşmedir  45
e. Sebebe Bağlı (İlli) Bir Sözleşmedir  45
3. Satış Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler  45
4. Satış Sözleşmesinin Unsurları  47
a. Satılan Mal  47
b. Satım Parası (Bedel, Semen)  49
c. Anlaşma  50
B. Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçişi  51
1. Genel Olarak  51
2. Kanundan Doğan İstisnalar  52
a. Alıcının Temerrüdü  52
b. Tescilden Sonra Teslim  52
c. Mesafe Satışı  52
3. Durumun Gereğinden Doğan İstisnalar  53
4. Sözleşmeden Doğan İstisnalar  53
C. Satış Sözleşmesinin Çeşitleri  54
1. Taşınır Satışı  54
2. Taşınmaz Satışı  55
a. Taşınmaz Satışının Konusu  55
b. Taşınmaz Satışında Şekil  56
aa. Genel Olarak  56
bb. Haricen Satış  56
aaa. Tescil Yapılmışsa  57
bbb. Tescil Yapılmamış ve Alacaklı Zilyet Kılınmamışsa  57
ccc. Tescil Yapılmamış Fakat Alacaklı Zilyet Kılınmışsa  58
c. Taşınmaz Satışında Muvazaa  58
d. Taşınmaz Satışında Ayıp  60
e. Taşınmaz Satışı Sonucu Doğuran Sözleşmeler  61
aa. Taşınmaz Satış Vaadi  61
bb. Alım Sözleşmesi  63
cc. Geri Alım Sözleşmesi  64
dd. Önalım Sözleşmesi  64
3. Örnek Üzerine Satış  68
4. Beğenme (Deneme) Yoluyla Satış  69
5. Taksitle Satış  70
a. Ön Ödemeli Taksitle Satış  71
b. Art Arda Teslimli Satış  71
6. Artırmayla Satış  72
a. Genel Olarak  72
b. Çeşitleri  72
aa. Cebri Artırma  73
bb. İhtiyari Açık Artırma  73
aaa. İhtiyari Özel Artırma  73
bbb. Herkese Açık ihtiyari Artırma  74
ccc. Ortak Hükümler  74
D. Satıcının Hak ve Borçları  75
1. Satılanın Mülkiyetini Alıcıya Geçirme Borcu  75
2. Satıcının Zilyetliği ve Mülkiyeti Geçirmede Temerrüt Borcu  76
3. Satıcının Devir ve Taşıma Giderlerini Ödeme Borcu  79
4. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  79
a. Tanım  79
b. Kavramlar  80
aa. Sübjektif Ayıp  80
bb. Objektif Ayıp (Lüzumlu Ayıp)  80
cc. Hukuki Ayıp  80
dd. Maddi Ayıp  81
ee. Ekonomik Ayıp  81
ff. Açık Ayıp  81
gg. Gizli Ayıp  81
hh. Hileli Ayıp (Gizlenmiş Ayıp)  81
c. Yanlış İfa  82
d. Ayıba Karşı Tekellüfün Maddi Şartları  82
aa. Objektif Ayıpta Maddi Şartlar  82
aaa. Önemli Bir Ayıp Bulunmalıdır  82
bbb. Ayıp Hasarın Alıcıya Geçmesinden Önce Mevcut Olmalıdır  83
ccc. Alıcı Ayıplı Malı Kabul Etmemiş Olmalıdır  83
ddd. Ayıp Gizli Olmalıdır (Alıcı Ayıbı Bilmemelidir)  84
eee. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamış Olmalıdır  84
bb. Sübjektif Ayıpta Maddi Şartlar  84
e. Ayıba Karşı Tekeffülün Şekli Şartı Gözetim ve Bildirim Külfeti  85
6. Ayıba Karşı Sorumlulukta Alıcının Seçimlik Hakları  87
a. Genel Olarak  87
b. Dönme  88
c. Bedelin İndirilmesi Davası  91
d. Ayıplı Eşyanın Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesi  92
e. Ücretsiz Onarım İsteme  92
f. Zararın Tazminini Talep Hakkı  93
g. Dava Zamanaşımı Süreleri  94
7. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcu  95
a. Genel Olarak  95
b. Şartları  97
aa. Satılanın Alıcıya Teslim Edilmesi Gerekir  97
bb. Alıcı Zapt Tehlikesini Bilmemelidir  97
cc. Zapt Tehlikesi Sözleşmenin Kurulmasından Önce Oluşmuş Olmalıdır  98
dd. Üçüncü Kişi Zaptı Sağlayan Üstün Haklardan Birisine Dayanarak Zapta Girişmiş Olmalıdır  98
ee. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamalıdır  98
ff. Satılan Mal Alıcının Elinden Alınmalıdır  98
gg. Alıcı Bildirim ve İspat Yükünü Yerine Getirmelidir  99
c. Zapt Sorumluluğunda Alıcının Hakları  100
aa. Tam Zapt Halinde  100
bb. Kısmen Zapt Halinde Alıcının Hakları  101
cc. Zapttan Doğan Sorumlulukta Zamanaşımı  101
8. Alıcının Hak ve Borçları  101
a. Satılanı Devralma Borcu  101
b. Satılanın Semenini Ödeme Borcu  101
c. Alıcının Mülkiyeti Devralmada Temerrüdü  102
II. MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ (TRAMPA)  103
A. Tanımı, Konusu  103
B. Unsurları  103
1. Malla (Hakla) Bir Malın (Hakkın) Değişmesi  103
2. Anlaşma  104
C. Trampanın Hükümleri  104
1. Genel Olarak  104
2. Ayıbı Üstlenme  104
3. Zapttan Sorumluluk  105
III. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  106
A. Tanımı, Unsurları  106
1. Tanımı  106
2. Unsurları  106
a. Kazandırma Yoluyla Zenginleştirme  107
b. Zenginleştirmenin Karşılıksız Olması  107
c. Anlaşma  108
aa. Genel Olarak  108
bb. Bağışlamada Ehliyet  108
3. Çeşitleri  109
a. Bağışlama Taahhüdü  109
b. Elden Bağışlama  110
c. Koşullu Bağışlama  110
d. Yüklemeli Bağışlama  111
e. Yerine Getirilmesi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlama  112
f. Bağışlayana Dönme Koşuluyla Bağışlama  112
4. Hükümleri  113
a. Bağışlayanın Borçları  113
b. Bağışlayanın Sorumluluğu  113
aa. İfa Etmemeden Doğan Sorumluluk  113
bb. Zapt ve Ayıptan Doğan Sorumluluk  114
c. Bağışlamanın Geri Alınması  114
aa. Yerine Getirilmiş Bağışlama Sözü Verme ve Elden Bağışlamayı Geri Alma  114
bb. Yerine Getirilmemiş Bağışlama Taahhüdünün Geri Alınması  115
d. Bağışlama Sözünün Düşmesi  116
e. Mirasçıların Geri Alma Hakkı  116
Üçüncü Bölüm
KULLANDIRMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. KİRA SÖZLEŞMESİ  117
A. Kira Sözleşmesinin Genel Hükümleri  117
1. Kira Sözleşmesinin Tanımı  117
2. Kira Sözleşmesinin Nitelikleri  119
a. Kira Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükler  119
b. Kira Sözleşmesinden Sürekli Borç Doğar  119
c. Kira Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir  120
3. Kira Sözleşmesinin Unsurları  120
a. Tarafların Anlaşması  120
b. Kiralanan Şey  121
c. Bedel  122
B. Tarafların Borçları  122
1. Kiraya Verenin Borçları  122
a. Kiraya Verenin Kiralananı Kiracıya Teslim Borcu  122
aa. Kiralananın Kararlaştırılan Tarihte Teslimi  123
bb. Kiralananın Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Bir Durumda Teslim Borcu  123
b. Kiralananı Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Durumda Bulundurma Borcu  123
c. Kiraya Verenin Kiracının Güvenliğini Sağlama Borcu  123
d. Kiraya Verenin Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu  124
e. Kiraya Verenin Yan Giderlere Katlanma Borcu  124
f. Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu  124
aa. Genel Olarak  124
bb. Ayıptan Sorumluluğun Şartları  125
aaa. Bir Ayıp Mevcut Olmalıdır  125
bbb. Kiracı Ayıba Kendi Kusuruyla Sebep Olmamalıdır  126
ccc. Kiracı, Ayıptan Doğan Haklarından Feragat Etmemiş Olmalıdır  126
ddd. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamış Olmalıdır  127
g. Ayıbı Bildirim  128
h. Kiracının Ayıptan Doğan Hakları  128
aa. Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı  129
bb. Kira Bedelinden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  130
cc. Kiracının, Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme Hakkı  131
dd. Kiracının Sözleşmeyi Fesih Hakkı  132
ee. Kiracının Zararın Giderilmesini İsteme Hakkı  133
i. Ayıptan Sorumluluğun Kaldırılması veya Sınırlandırılması  134
2. Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğu  135
a. Giriş  135
b. Zapttan Sorumluluğun Şartları  135
aa. Üçüncü Kişi, Kiralanan Üzerinde Kiracının Hakkıyla Bağdaşmayan (Üstün) Bir Hak İleri Sürmelidir  135
bb. Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Hak Kira Sözleşmesinin Yapılmasından Önce Mevcut Olmalıdır  136
cc. Kiracının Durumu Kiraya Verene Bildirmesi Gerekir  136
c. Zapta İlişkin Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları  137
aa. Kiraya Veren, Davayı Üstlenmek Zorundadır  137
bb. Kiraya Veren, Kiracının Uğradığı Zararları Gidermek Zorundadır  137
cc. Zaptın Türlerine Göre Ayrım  139
dd. Üçüncü Kişinin Üstün Hakkının Kira Sözleşmesinden Sonra Doğması Hâli  139
ee. Kiralanan Taşınmazın Tapu Siciline Şerhi  141
3. Kiracının Borçları  141
a. Kira Bedelini Ödeme Borcu  141
b. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu  145
c. Kiracının, Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  146
d. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu  149
e. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  150
4. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri  151
5. Kira Sözleşmesinin Devri  153
6. Kiraya Verenin Hapis Hakkı  154
a. Hapis Hakkının Sebebi  154
b. Hapis Hakkının Konusu  154
c. Hapis Hakkının Kapsamı  156
d. Hapis Hakkının Kullanılması  156
7. Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu  157
8. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları  159
9. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi  160
a. Kira Sözleşmesinin Olağan Sebeplerle Sona Ermesi  160
aa. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi  160
bb. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi  161
b. Kira Sözleşmesinin Olağanüstü Sebeplerle Sona Ermesi  163
aa. Olağanüstü Feshin Şartları  163
bb. Olağanüstü Feshin Sonuçları  163
10. Bağlantılı Sözleşme Yasağı  164
11. Kullanma Giderleri  164
12. Kiracının Güvence Vermesi  165
13. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedeli  166
14. Yenilenen Kira Dönemlerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi  166
15. Kira Bedelini Belirleme Davasının Süresi  171
16. Kira Bedelinin Uyarlanması  172
17. Kiracı Aleyhine İlaveten Ödeme Yükümlülüğü Düzenleme Yasağı  174
18. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi  174
a. Kira Sözleşmesinin Fesih Bildirimiyle Sona Erme  174
aa. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında  174
bb. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında  175
cc. Bildirimin Şekli  176
dd. Konutun Aile Konutu Olması Halinde  176
ee. Kiracının Ölümünde Sözleşmenin Sürdürülmesi  176
b. Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla Sona Ermesi  177
aa. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler  177
aaa. Gereksinim  177
bbb. Yeniden İnşa ve İmar  178
ccc. Yeni Malikin Gereksinimi  179
ddd. Yeniden Kiralama Yasağı  180
bb. Kira Sözleşmesinin Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi  180
aaa. Kiracının Boşaltma (Tahliye) Taahhüdü  180
bbb. Kiraya Verenin, Kiracının Aynı Kira Süresi İçinde Kira Bedelini Ödememesi Nedeniyle Yazılı Olarak İki Haklı İhtarda Bulunmasına Dayanan Tahliye Talebi  181
ccc. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Bir Konutunun Bulunması  183
C. Ürün Kirası  184
1. Ürün Kirasının Unsurları  184
a. Tarafların Borçları  185
aa. Kiraya Verenin Borçları  185
bb. Kiracının Borçları  186
2. Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi  187
a. Sona Erme Sebepleri  187
aa. Sürenin Geçmesi  187
bb. Fesih Bildirimi  187
cc. Olağanüstü Fesih  188
b. Sona Ermenin Sonuçları  188
aa. Geri Verme  188
bb. Tutanağa Geçirilmiş Eşya  188
cc. Ürün ve Yetişme Giderleri  189
dd. Saman, Gübre ve Benzerleri  189
D. Hayvan Kirası  189
1. Konusu  189
2. Sorumluluk  190
3. Fesih  191
II. KARZ SÖZLEŞMESİ  192
A. Genel Bilgiler, Unsurları  192
1. Genel Bilgiler  192
2. Unsurları  192
a. Ödünç Verilecek Bir Miktar Para veya Bir Misli Şey  192
b. Ödünç Konusunun Mülkiyetinin Ödünç Alana Geçirilmesi Sözü  193
c. Ödünç Alanın Aynı Miktar ve Nitelikte Aynı Cinsten Şeyleri İade Sözü  193
d. Faiz Kararlaştırma  194
aa. Anapara Faizi  194
aaa. Yasal Anapara Faizi  194
bbb. Akdi Anapara Faizi  195
bb. Temerrüt Faizi  195
aaa. Yasal Temerrüt Faizi  195
bbb. Akdi Temerrüt Faizi  196
cc. Faize İlişkin Genel Hükümler  197
3. Tarafların Borçları  197
a. Ödünç Verenin Borçları  197
aa. Ödünç Verenin Ödünç Konusunun Mülkiyetini Geçirme ve Teslim Borcu  197
bb. Ödünç Verenin Ayıptan ve Zapttan Sorumluluğu  198
b. Ödünç Alanın Borçları  198
aa. Ödünç Alanın Teslim Alma Borcu  198
bb. Ödünç Alanın İade Borcu  198
4. Sona Ermesi  199
a. Belirli Bir Süre Kararlaştırılmışsa  199
b. İradi Fesih  199
c. Kanuni Fesih (Kanuni Sona Erme)  200
5. Tüketici Kredisi Sözleşmesi  200
a. Tüketicinin Hakları  200
aa. Cayma Hakkı  200
bb. Faiz Sorunu  201
cc. Erken Ödeme Hakkı  201
b. Kredi Verenin Yükümlülükleri  201
aa. Tüketiciye Bildirme Yükümlülüğü  201
bb. Bağlı İşlem Yapma Yasağı  202
cc. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Açılan Hesap Nedeniyle Ücret veya Masraf Talep Edilememesi  202
dd. Sigorta Yapma Zorunluluğu Olmaması  202
ee. Muacceliyet Kaydı  203
ff. Kredi Kartında Ücret  203
III. ARİYET SÖZLEŞMESİ  205
A. Tanımı, Unsurları ve Uygulanacak Hükümler  205
1. Tanımı  205
2. Unsurları  205
a. Kullanma Konusu Bir Şey ya da Hak  205
b. Karşılıksız Kullanma  206
c. Tarafların Anlaşması  207
3. Hükümleri  207
a. Kullanım Ödüncü Verenin Borçları  207
aa. Teslim  207
bb. Olağanüstü Giderler  208
b. Kullanma Ödüncü Alanın Borçları  208
aa. Uygun Kullanma Borcu  208
bb. Olağan Bakım ve Korunmaya İlişkin Giderleri Ödeme Borcu  209
cc. Geri Verme Borcu  210
B. Kullanım Ödüncünün Sona Ermesi  210
1. Açıkça Bir Sürenin Belirlenmesi  210
2. Açıkça Bir Süre Belirlenmemesi Fakat Kullanım Biçimi Belirlenmesi  210
3. Açıkça Bir Süre ve Kullanım Biçimi Belirlenmemesi  211
4. Kullanım Ödüncü Alanın Fesih Hakkı  211
5. Kullanım Ödüncü Alanın Ölümü  211
6. Ödünç Konusu Malın Yok Olması  212
7. İflas Sona Erdirmez  212
8. Bazı Sözleşmelerle Kıyaslanması  212
Dördüncü Bölüm
İŞ GÖRME AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. ESER SÖZLEŞMESİ  213
A. Tanımı, Unsurları, Nitelikleri  213
1. Tanımı  213
2. Unsurları  213
a. Bir Eser Meydana Getirme  213
b. Ücret  215
c. Anlaşma  216
3. Niteliği ve Diğer Sözleşmelerden Farkları  216
a. Niteliği  216
b. Benzer Sözleşmelerden Farkları  217
B. Yüklenicinin Hak ve Borçları  218
1. Eser Meydana Getirme Borcu  218
2. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu  220
3. Malzemelerin Sağlanması Borcu  220
4. Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu  221
a. Genel Olarak  221
b. Eserin Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Yapılacağının Açıkça Öngörülmesi  222
5. İşe Zamanında Başlama ve Devam Borcu  224
6. Eseri Teslim Borcu  225
7. Ayıba Karşı Sorumluluğu  226
a. Genel Olarak  226
b. Şartları  227
aa. Ayıplı Bir Eser Teslim Edilmeli  227
bb. Ayıp İş Sahibine Yüklenmemeli  227
cc. İş Sahibi Ayıplı Eseri Kabul Etmemeli  227
dd. İş Sahibi Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetini Yerine Getirmeli  228
c. Ayıptan Doğan Haklar  228
aa. Sözleşmeden Dönme  228
bb. Bedelde İndirim  229
cc. Eserin Bedelsiz Onarım Hakkı  229
dd. Tazminat  229
d. Zamanaşımı  230
C. İş Sahibinin Borçları  230
1. Bedel Ödeme  230
a. Genel Olarak  230
b. Götürü (Sabit) Bedel  230
aa. Götürü Bedelde Sözleşmenin Uyarlanması  231
aaa. Şartları  231
c. Değere Göre Bedel  231
2. Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi  232
a. Yaklaşık Bedelin Aşılması  232
b. Haksız Fesih  232
c. Eserin Yok Olması  232
aa. Umulmayan Nedenle Yok Olması  232
bb. İmkânsızlık  233
cc. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi  233
II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ  234
A. Genel Olarak, Unsurları, Kurulması ve Kapsamı  234
1. Genel Olarak  234
2. Unsurları  235
a. Bir İşin Görülmesi veya İşlemin Yapılması  235
b. İşin Başkasının Menfaatine Yapılması  236
c. Vekilin Bağımsız Olarak İş Görmesi  237
d. Güven İlişkisi ve Her Zaman Fesih Hakkı  237
e. Ücretli ya da Ücretsiz Olarak İş Görme  238
f. Vekilin Sonuç Borçlanmaması  238
3. Kurulması  239
4. Kapsamı  239
B. Vekilin Borçları  240
1. Sadakat Borcu  240
2. Özen Borcu  240
3. İşi İfa Borcu  243
4. Vekâlet Verenin Talimatına Uyma  245
5. Hesap Verme  245
6. İade borcu  246
a. Alacak  246
b. Taşınır  247
c. Taşınmaz  247
C. Müvekkilin Borçları  248
1. Ücret Ödeme  248
2. Vekil Tarafından Yapılan Masraflar  248
3. Vekilin Vekâlet Veren İçin Girdiği Borçtan Kurtarma  249
4. Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Etme  249
D. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi  249
1. Azil veya İstifa  249
2. Taraflardan Birinin Ölümü, Ehliyetsizliği veya İflası  250
3. Sürenin Dolması ya da Belirlenen İşin Görülmesi  250
Beşinci Bölüm
TEMİNAT AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER
I. KEFALET SÖZLEŞMESİ  251
A. Kavram, Özellikleri, Nitelikleri, Geçerlik Şartları  251
1. Kavram  251
2. Özellikleri  252
a. Kefilin Borcu (Fer’i) Bağımlı Borçtur  252
b. Kefilin Borcu (Tali) (Üçüncü) Derecede Borçtur.  254
c. Kefaletin İvazsızlığı  255
d. Kefalet Sözleşmesinin Bağımsızlığı  256
e. Kefaletin Emrediciliği  257
3. Kefaletin Geçerlilik Şartları  257
a. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması  257
b. Esas Bakımdan Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Yapılması  259
c. Beraber Oldukları Eşin Yazılı Rızası  260
d. Kefalet Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması  261
B. Kefaletin Çeşitleri  263
1. Adi Kefalet  263
a. Tartışma (Peşin dava) Def’i  263
b. Rehinin Paraya Çevrilmesi Def’i  264
2. Müteselsil Kefalet  264
3. Kefile Kefalet  265
4. Birlikte Kefalet  266
a. Bağımsız Kefalet/Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet  266
b. Kısmi Kefalet  266
c. Gerçek Birlikte Kefalet  267
aa. Adi Birlikte Kefalet  267
bb. Müteselsil Birlikte Kefalet  267
5. Rücua Kefalet  268
6. Açığa Kefalet  268
C. Kefilin Takibi  268
D. Hükümleri  269
1. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı  269
a. Azami miktar  269
b. Asıl Borç  270
c. Borçlunun Kusur ve Temerrüdünün Sonuçları  270
d. Takip ve Dava Giderleri  271
e. İşlemiş olan 1 Yıllık ve İşlemekte Olan Faiz  271
2. Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki  272
a. Kefilin Hak ve Yükümlülükleri  272
aa. Kefalet Borcunu Ödeme  272
bb. Kefilin Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Defiler  272
aaa. Asıl Borçluya Ait Defiler  272
bbb. Kefilin Şahsi Defileri  273
b. Alacaklının Hak ve Yükümlülükleri  273
3. Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişki  275
a. Kefilin Asıl Borçluya Rücu Hakkı  275
b. Kefilin Asıl Borçludan Teminat ve Asıl Borcun Muaccel Olması Durumunda Kefalet Borcundan Kurtarılmasını Talep Hakkı  275
c. Kefilin Alacaklıya Yaptığı Ödemeyi Asıl Borçluya Bildirme Yükümlülüğü  276
4. Sona Ermesi  277
a. Asıl Borcun Sona Ermesi  277
b. Kefalet Sözleşmesine İlişkin Nedenlerle Sona Erme  277
aa. Belirli Süre İçin Kefalette  277
bb. Süresiz Kefalet  277
c. Gerçek Kişilerin Kefaletinin 10 yıl Sonra Sona Ermesi  278
d. Çalışanlara Kefalet  278
e. Kefaletten Dönme  279
f. Alacaklının Ödemeyi Haklı Neden Olmaksızın Kabul Etmemesi  279
g. Birlikte Kefalette Yanılma  279
Kaynakça  280
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020