Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tebligat Hukuku
Ekim 2016 / 3. Baskı / 391 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tebligat hukukuna ilişkin mevzuatımızda önemli bazı değişiklikler olmuştur. Tebligat Tüzüğü yerine Tebligat Yönetmeliği, PTT Tebligat İşlemleri Rehberi yerine Tebligat İşletme Esasları düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerle, bazı hükümler değişmiş ve yeni hükümler gelmiştir. Özellikle elektronik tebligat ve adres kayıt sistemi (uygulamada bilinen adıyla Mernis adresi) gibi değişiklikler kanunun uygulanmasında önemli yeniliklere yol açmıştır.

Çalışmamız özellikle Hukuk Fakülteleri ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri için düzenlenmiş bir ders kitabı niteliğindedir. Bu nedenle madde madde şerh şeklinde değil ders kitabı sistematiği şeklinde incelenmiştir.Ancak kitabının uygulamacılar içinde faydalı olabilmesi için konu ile ilgili son yargı kararlarına özenle değinilmiş bunlardan bazıları konu içinde tartışılmıştır. Bunun yanında aranılan konuların ve ilgili kanun maddelerinin kolaylıkla bulunabilmelerini sağlamak için "Kavramlara Göre Arama Cetveli" ile "Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Arama Cetveli" konulmuştur. Ayrıca kitabın sonunda tebligat mevzuatı hükümleri eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Tebligat ve İlgili Diğer Kavramlar ve Tebligatın Önemi
Tebligat Mevzuatı, Hukuki Niteliği, Uygulama Alanı ve Tebligat Türleri
Tebligatın Yapılacağı Zaman
Tebligatın Yapılacağı Kişiler
Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina
Tebligatın Yapılacağı Yer
Usulsüz Tebliğ
Tebligat Evrakı
Tebliğ Masrafı
Cezai Hükümler
Tebligatla İlgili Mevzuat
Barkod: 9789750239199
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 391
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  21
§1. TEBLİGAT VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR VE TEBLİGATIN ÖNEMİ  23
I. TEBLİGAT VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR  23
A. Tebligat  23
B. Asıl  24
C. Muhatap  25
D. Adres  26
E. Diğer Kavramlar  29
II. TEBLİGATIN ÖNEMİ  31
§2. TEBLİGAT MEVZUATI, HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI VE TEBLİGAT TÜRLERİ  35
I. TEBLİGAT MEVZUATI  35
II. ÖZEL DÜZENLEMELER  37
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  42
IV. TEBLİGAT MEVZUATININ UYGULAMA ALANI  45
V. TÜRLERİ  46
A. Yapılış Şekline Göre Tebligat  47
1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Vasıtasıyla Tebligat  47
2. Memur Vasıtasıyla Tebligat  47
3. Doğrudan Doğruya Tebligat  51
a. Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat  52
b. Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  54
c. Vekillerin Birbirine Tebligat Yapması  55
4. İlan Yolu İle Tebligat  56
a. İlan Yoluyla Tebligatın Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar  57
aa. Tebligat Yapılacak Kişinin Kimliğinin Bilinmesi  57
ab. Adresin Meçhul Olması  57
ac. Talep ve Tebliğ İlan Ücretinin Ödenmesi  58
ad. Adres Araştırması Yapılması  59
b. İlanın Yapılışı ve İçeriği  60
c. İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  62
5. Elektronik Tebligat  62
a. Elektronik Tebligatın Faydaları  66
aa. Teslim  67
ab. Bilgilendirme  67
ac. Belgelendirme  68
b. Elektronik Tebligatın Türleri  68
ba. İradi Elektronik Tebligat  68
bb. Zorunlu Elektronik Tebligat  70
6. Faks İle Tebligat  73
7. Diğerleri  74
B. Konusuna Göre Tebligat  76
1. Kazai Tebligat  76
2. Mali Tebligat  77
3. İdari Tebligat  78
C. Tebligatı Çıkaran Merci veya Kişilerin Niteliğine Göre Tebligat  79
1. Resmi Tebligat  79
2. Özel Tebligat  79
3. Tebligat İle İhtar/İhtarname ve Benzerlerinin Farkı  79
D. Yapıldığı Yere Göre Tebligat  81
1. Yurt İçi Tebligat  82
a. Yurt İçinde Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat  82
b. Türkiye’de Bulunan Yabancılara Türkiye’de Tebligat  82
ba. Asılın Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılabilecek Bir Kişi Olması  82
bb. Asılın Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamaması  83
aaa. Asılın Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamayacak Kişilerden Olması  83
bbb. Asılın Adresinin “Ülke (Memleket) Dışı” Muamelesi Gören Yerlerden Olması  83
2. Yurt Dışına Tebligat  84
a. Türk Tebligat Mevzuatı Kurallarına Göre Yurt Dışına Tebligat  84
aa. Genel Olarak  84
ab. Türk Vatandaşı Olmayanlara Uygulanacak Kurallar  86
ac. Türk Vatandaşı Olmaları Halinde Uygulanacak Kurallar  87
aaa. Resmi Memur veya Askeri Kişi Sıfatı Bulunmayan Türk Vatandaşlarına Tebligat  88
bbb. Türk Memurlarına Tebligat  90
ccc. Türk Askeri Kişilere Tebligat  91
b. Milletlerarası Kurallara Göre Yurtdışına Tebligat  91
3. Yurt Dışından Türkiye’de Yerleşim Yeri Olan Türk Vatandaşlarına ve Yabancı Kişilere Tebligat  94
§3. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN  97
§4. TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİLER  99
I. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER  99
II. TEBLİGAT YAPILAMAYACAK KİŞİLER (ASILA VEYA
MUHATABA TEBLİGAT YAPILMASI GEREKEN HALLER)  100
III. GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT  101
A. Kural (Tebligatın Asıla Yapılması)  101
1. Vekile Tebligat  101
2. Kanuni Temsilciye Tebligat  109
B. Tebligatın Asıl Dışında Muhataba Yapıldığı İstisnai Durumlar
ve Asıl Yerine Kendisine Tebligat Yapılacak Muhataplarda Aranacak Şartlar  111
1. İstisnalar  111
a. Asker Kişilere Tebligat  111
b. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  114
c. Belli bir Yerde veya Evde Bir Meslek ve Sanat İcra Edenlere Yapılacak Tebligat  119
d. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  121
e. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  124
f. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Halinde Yapılacak Tebligat  127
g. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  132
2. Asıl Yerine Kendisine Tebligat Yapılacak Olan Kişilerde Aranacak Şartlar  134
a. Asıl Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Yaş ve Ehliyet Şartı  134
b. Asıl Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Hasım Olmaması  137
3. Türkiye’de Kendisine Tebligat Yapılmayacak Kişiler  139
IV. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT  140
A. Genel Olarak  140
B. Tüzel Kişilere Tebliğ Yetkili Temsilcilerine Yapılır  141
§5. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA  145
I. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI  145
A. Tebliğ İmkânsızlığı Halinde Yapılacak İşlemler  146
1. Gösterilen Adresin Asılın “Adres Kayıt Sistemi”ndeki Adresi Olması Halinde Yapılacak İşlemler  147
2. Gösterilen Adresin Asılın “Adres Kayıt Sistemi”ndeki Adresi Olmaması Halinde Yapılacak İşlemler  152
B. Asıl Ölmüş İse Yapılacak İşlemler  153
C. Adresten Sürekli Ayrılma Halinde Yapılacak İşlemler  154
1. Yeni Adres Tespit Edilememişse  154
2. Yeni Adres Tespit Edilmişse  155
II. TEBELLÜĞDEN İMTİNA  156
III. GENEL OLARAK TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VEYA TEBELLÜĞDEN İMTİNA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  157
A. Adreste Olmayan Kişinin Araştırılması  157
B. Tebliğ Evrakının Tebliğ İmkânsızlığı veya Tebellüğden İmtina Halinde Yetkiliye Teslimi  159
C. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılması  160
D. Komşuya ve Varsa Yönetici veya Apartman Görevlisine Haber Verilmesi Zorunluluğu  161
IV. TEBLİĞ TARİHİ  163
§6. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER  165
I. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLMAMASI HALİNDE TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER  165
A. Adreste Tebligat  165
B. Adres Dışında Tebligat  166
II. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER  167
A. Adres Değişikliğinin Bildirilmiş Olması Durumunda Tebligatın Yapılacağı Yer  168
B. Adres Değişikliğinin Bildirilmemiş Olması ve Adres Kayıt Sisteminde Yerleşim Yeri Adresi de Tespit Edilememesi Durumunda Tebligatın Yapılacağı Yer  172
C. İcra İşlemleri Bakımından Tebligat Kanunu 35. Maddesinin Uygulanması  173
§7. USULSÜZ TEBLİĞ  175
§8. TEBLİGAT EVRAKI  179
I. GENEL OLARAK  179
II. TEBLİGAT EVRAKI TÜRLERİ  182
A. Tebliğ Mazbatalı Zarf  182
B. Tebligat Mazbatası  183
1. Tanımı ve İçeriği  183
2. Düzenlenmesi  185
§9. TEBLİĞ MASRAFI  187
I. TEBLİĞ YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ MASRAF  187
II. TEBLİĞ EVRAKININ ZİYAI HALİNDE MASRAFLAR  190
III. UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE ÜCRETLERİ  196
§10. CEZAİ HÜKÜMLER  197
I. GENEL OLARAK  197
II. CEZAYI GEREKTİREN FİİLLER  198
A. Yanlış Adres Bildirmek  198
B. Tebliğ Evrakının Asıla Verilmemesi ve Tebligatı Kabulden Kaçınma  200
C. Yalan Beyan  200
§11. TEBLİGATLA İLGİLİ MEVZUAT  203
I. TEBLİGAT KANUNU  203
II. TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  222
III. TEBLİGAT İŞLETME USUL VE ESASLARI  258
IV. ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ  298
V. KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU  327
Ek–1: (I) SAYILI CETVEL  327
EK–2: (II) SAYILI CETVEL  329
EK–3: (III) SAYILI CETVEL  334
EK–4: (IV) SAYILI CETVEL  334
VI. ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ  335
VII. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  344
VIII. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA REHBERİ VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI ADRESLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  360
IX. TEBLİGAT İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YER ALAN ÖZEL DÜZENLEMELER  367
A. İcra ve İflas Kanunu  368
B. Vergi Usul Kanunu  369
C. Ceza Muhakemesi Kanunu  375
D. Hukuk Muhakemeleri Kanunu  378
E. Avukatlık Kanunu  378
F. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu  383
G. Noterlik Kanunu  384
Yararlanılan Kaynaklar  385
Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Arama Cetveli  387
Kavramlara Göre Arama Cetveli  389
 


Canan Ruhi ...
Eylül 2019
48.00 TL
Sepete Ekle
Murat Atalı ...
Eylül 2019
20.50 TL
Sepete Ekle
Ahmet Cemal Ruhi ...
Ocak 2018
291.50 TL
Sepete Ekle
Ahmet Uğur Turan
Mart 2006
75.00 TL
İndirimli: 50.00 TL (%33)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  21
§1. TEBLİGAT VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR VE TEBLİGATIN ÖNEMİ  23
I. TEBLİGAT VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR  23
A. Tebligat  23
B. Asıl  24
C. Muhatap  25
D. Adres  26
E. Diğer Kavramlar  29
II. TEBLİGATIN ÖNEMİ  31
§2. TEBLİGAT MEVZUATI, HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI VE TEBLİGAT TÜRLERİ  35
I. TEBLİGAT MEVZUATI  35
II. ÖZEL DÜZENLEMELER  37
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  42
IV. TEBLİGAT MEVZUATININ UYGULAMA ALANI  45
V. TÜRLERİ  46
A. Yapılış Şekline Göre Tebligat  47
1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Vasıtasıyla Tebligat  47
2. Memur Vasıtasıyla Tebligat  47
3. Doğrudan Doğruya Tebligat  51
a. Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat  52
b. Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  54
c. Vekillerin Birbirine Tebligat Yapması  55
4. İlan Yolu İle Tebligat  56
a. İlan Yoluyla Tebligatın Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar  57
aa. Tebligat Yapılacak Kişinin Kimliğinin Bilinmesi  57
ab. Adresin Meçhul Olması  57
ac. Talep ve Tebliğ İlan Ücretinin Ödenmesi  58
ad. Adres Araştırması Yapılması  59
b. İlanın Yapılışı ve İçeriği  60
c. İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  62
5. Elektronik Tebligat  62
a. Elektronik Tebligatın Faydaları  66
aa. Teslim  67
ab. Bilgilendirme  67
ac. Belgelendirme  68
b. Elektronik Tebligatın Türleri  68
ba. İradi Elektronik Tebligat  68
bb. Zorunlu Elektronik Tebligat  70
6. Faks İle Tebligat  73
7. Diğerleri  74
B. Konusuna Göre Tebligat  76
1. Kazai Tebligat  76
2. Mali Tebligat  77
3. İdari Tebligat  78
C. Tebligatı Çıkaran Merci veya Kişilerin Niteliğine Göre Tebligat  79
1. Resmi Tebligat  79
2. Özel Tebligat  79
3. Tebligat İle İhtar/İhtarname ve Benzerlerinin Farkı  79
D. Yapıldığı Yere Göre Tebligat  81
1. Yurt İçi Tebligat  82
a. Yurt İçinde Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat  82
b. Türkiye’de Bulunan Yabancılara Türkiye’de Tebligat  82
ba. Asılın Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılabilecek Bir Kişi Olması  82
bb. Asılın Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamaması  83
aaa. Asılın Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamayacak Kişilerden Olması  83
bbb. Asılın Adresinin “Ülke (Memleket) Dışı” Muamelesi Gören Yerlerden Olması  83
2. Yurt Dışına Tebligat  84
a. Türk Tebligat Mevzuatı Kurallarına Göre Yurt Dışına Tebligat  84
aa. Genel Olarak  84
ab. Türk Vatandaşı Olmayanlara Uygulanacak Kurallar  86
ac. Türk Vatandaşı Olmaları Halinde Uygulanacak Kurallar  87
aaa. Resmi Memur veya Askeri Kişi Sıfatı Bulunmayan Türk Vatandaşlarına Tebligat  88
bbb. Türk Memurlarına Tebligat  90
ccc. Türk Askeri Kişilere Tebligat  91
b. Milletlerarası Kurallara Göre Yurtdışına Tebligat  91
3. Yurt Dışından Türkiye’de Yerleşim Yeri Olan Türk Vatandaşlarına ve Yabancı Kişilere Tebligat  94
§3. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN  97
§4. TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİLER  99
I. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER  99
II. TEBLİGAT YAPILAMAYACAK KİŞİLER (ASILA VEYA
MUHATABA TEBLİGAT YAPILMASI GEREKEN HALLER)  100
III. GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT  101
A. Kural (Tebligatın Asıla Yapılması)  101
1. Vekile Tebligat  101
2. Kanuni Temsilciye Tebligat  109
B. Tebligatın Asıl Dışında Muhataba Yapıldığı İstisnai Durumlar
ve Asıl Yerine Kendisine Tebligat Yapılacak Muhataplarda Aranacak Şartlar  111
1. İstisnalar  111
a. Asker Kişilere Tebligat  111
b. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  114
c. Belli bir Yerde veya Evde Bir Meslek ve Sanat İcra Edenlere Yapılacak Tebligat  119
d. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  121
e. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  124
f. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Halinde Yapılacak Tebligat  127
g. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  132
2. Asıl Yerine Kendisine Tebligat Yapılacak Olan Kişilerde Aranacak Şartlar  134
a. Asıl Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Yaş ve Ehliyet Şartı  134
b. Asıl Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Hasım Olmaması  137
3. Türkiye’de Kendisine Tebligat Yapılmayacak Kişiler  139
IV. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT  140
A. Genel Olarak  140
B. Tüzel Kişilere Tebliğ Yetkili Temsilcilerine Yapılır  141
§5. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA  145
I. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI  145
A. Tebliğ İmkânsızlığı Halinde Yapılacak İşlemler  146
1. Gösterilen Adresin Asılın “Adres Kayıt Sistemi”ndeki Adresi Olması Halinde Yapılacak İşlemler  147
2. Gösterilen Adresin Asılın “Adres Kayıt Sistemi”ndeki Adresi Olmaması Halinde Yapılacak İşlemler  152
B. Asıl Ölmüş İse Yapılacak İşlemler  153
C. Adresten Sürekli Ayrılma Halinde Yapılacak İşlemler  154
1. Yeni Adres Tespit Edilememişse  154
2. Yeni Adres Tespit Edilmişse  155
II. TEBELLÜĞDEN İMTİNA  156
III. GENEL OLARAK TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VEYA TEBELLÜĞDEN İMTİNA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  157
A. Adreste Olmayan Kişinin Araştırılması  157
B. Tebliğ Evrakının Tebliğ İmkânsızlığı veya Tebellüğden İmtina Halinde Yetkiliye Teslimi  159
C. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılması  160
D. Komşuya ve Varsa Yönetici veya Apartman Görevlisine Haber Verilmesi Zorunluluğu  161
IV. TEBLİĞ TARİHİ  163
§6. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER  165
I. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLMAMASI HALİNDE TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER  165
A. Adreste Tebligat  165
B. Adres Dışında Tebligat  166
II. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER  167
A. Adres Değişikliğinin Bildirilmiş Olması Durumunda Tebligatın Yapılacağı Yer  168
B. Adres Değişikliğinin Bildirilmemiş Olması ve Adres Kayıt Sisteminde Yerleşim Yeri Adresi de Tespit Edilememesi Durumunda Tebligatın Yapılacağı Yer  172
C. İcra İşlemleri Bakımından Tebligat Kanunu 35. Maddesinin Uygulanması  173
§7. USULSÜZ TEBLİĞ  175
§8. TEBLİGAT EVRAKI  179
I. GENEL OLARAK  179
II. TEBLİGAT EVRAKI TÜRLERİ  182
A. Tebliğ Mazbatalı Zarf  182
B. Tebligat Mazbatası  183
1. Tanımı ve İçeriği  183
2. Düzenlenmesi  185
§9. TEBLİĞ MASRAFI  187
I. TEBLİĞ YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ MASRAF  187
II. TEBLİĞ EVRAKININ ZİYAI HALİNDE MASRAFLAR  190
III. UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE ÜCRETLERİ  196
§10. CEZAİ HÜKÜMLER  197
I. GENEL OLARAK  197
II. CEZAYI GEREKTİREN FİİLLER  198
A. Yanlış Adres Bildirmek  198
B. Tebliğ Evrakının Asıla Verilmemesi ve Tebligatı Kabulden Kaçınma  200
C. Yalan Beyan  200
§11. TEBLİGATLA İLGİLİ MEVZUAT  203
I. TEBLİGAT KANUNU  203
II. TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  222
III. TEBLİGAT İŞLETME USUL VE ESASLARI  258
IV. ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ  298
V. KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU  327
Ek–1: (I) SAYILI CETVEL  327
EK–2: (II) SAYILI CETVEL  329
EK–3: (III) SAYILI CETVEL  334
EK–4: (IV) SAYILI CETVEL  334
VI. ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ  335
VII. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  344
VIII. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA REHBERİ VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI ADRESLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  360
IX. TEBLİGAT İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YER ALAN ÖZEL DÜZENLEMELER  367
A. İcra ve İflas Kanunu  368
B. Vergi Usul Kanunu  369
C. Ceza Muhakemesi Kanunu  375
D. Hukuk Muhakemeleri Kanunu  378
E. Avukatlık Kanunu  378
F. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu  383
G. Noterlik Kanunu  384
Yararlanılan Kaynaklar  385
Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Arama Cetveli  387
Kavramlara Göre Arama Cetveli  389
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020