Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı
Köy Kanunu, Köy İdaresi Hakkında Bilgiler
Mayıs 2009 / 5. Baskı / 344 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%29)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Günümüzde nüfusumuzun önemli bir bölümü kırsal kesimde yaşamını sürdürmektedir. Anayasamızın ifadesiyle bu yurttaşlarımızın müşterek mahalli ihtiyaçları köy idaresini oluşturan köy kamu tüzel kişiliklerince karşılanmaktadır. Bu kitap köy idaresi ve maliyesinden, kamulaştırma işlemleri ve köy birliklerine kadar her türlü bilgiyi ve ilgili mevzuatı bir arada bulabileceğiniz , görevlilere ve köy konularına ilgi duyanlara sunulmuş olan faydalı bir çalışmadır.

Konu Başlıkları
Köy Ve Köy İdaresi Hakkında Genel Bilgi Köy ve Köy İdaresi Hakkında Genel Bilgi
Köy İdaresinin Yöneticileri
Köy İdaresine (Muhtar ve İhtiyar Heyetine) Ait Başkaca Görevler
Köy İdaresinin Personeli – Köy Adamları
Köyün Gelir, Giderleri
Köyün Bütçe İşlemleri
Köyün İdaresinin Malları
Köyde İmar Uygulaması, Köy Yerleşim Planı, Arsa Sağlanması
Köylerde Kamulaştırma İşlemi
Çeşitli İşler
Köy Birlikleri (Köyler Arası Ortak İşler)
Kırsal Kesimde Valiliklerin Denetleme ve Düzenleme Yetkileri
Yeni Bir Köy Kanununun Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması Gereklidir
İlgili Mevzuat
Barkod: 9789750209857
Yayın Tarihi: Mayıs 2009
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 344
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Birinci Kısım
KÖY KANUNU İkinci Kısım
AÇIKLAMALAR Birinci Bölüm
KÖY VE KÖY İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
Köy Nedir?  47
Köy İdaresi Nedir?  49
Köy İdaresinin Özet Tarihçesi  50
Köy Kurulması Nasıl Olur?  53
Köy Kurulması Kararına İtiraz Edilebilir veya Böyle Bir Karar Dava Konusu Olabilir Mi?  56
Köy Adları Nasıl Belirlenir ve Nasıl Değiştirilir?  59
Köy Sınırları Nasıl Belirlenir ve Nasıl Değiştirilir?  60
Köy Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü  64
Sınırın Toprak Üzerinde Uygulanması  70
Sınır Tespit ve Uyuşmazlıklarına İlişkin Kararlara Karşı Dava Açma Yolu  72
Köy İdaresi Nasıl Sona Erer?  74
Son Bulmanın Hukukî Sonuçları Nelerdir?  74
Köy Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Durumunda Bu Varlığın Sahip Olduğu Mal, Mülk, Hak ve Alacakları Ne Olur?  78
Olağanüstü Hal Uygulamasında Özel Durumlar  79
Köyde Belediye Nasıl Kurulur?  80
Köyün İlçe Merkezi Olması Halinde Belediye Kuruluşu  81
Köyde Belediye Kurulmasının Sonuçları Nelerdir?  81
Köy Hizmetleri (İşleri) Nelerdir?  82
Köy İdaresine Tanınan Hak ve Muafiyetler  84
İkinci Bölüm
KÖY İDARESİNİN YÖNETİCİLERİ
Köy Muhtarı  85
Köy Muhtarının Önemi ve Niteliği  85
Köy Muhtarı Nasıl Seçilir? (Muhtar Seçimine İlişkin Esaslar)  86
Köy Muhtarını Kimler Seçer?  87
Kimler Köy Muhtarı Seçilebilir?  87
Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?  93
Köy Muhtarının Özlük Hakları  98
Muhtarlık Ödeneği  98
Köy Muhtarının Sosyal Güvenliği  100
Köy Muhtarına Tanınan Ek Malî İmkânlar ve Vergi İstisnası  101
Köy Muhtarının İzin Hakkı  102
Köy Muhtarının Yolluk Hakkı  103
Muhtarın Silâh Taşıma Hakkı  104
Muhtarın Köyü Temsil Etme Hakkı  104
Muhtarın İstifa Hakkı  106
Muhtarlar Mal Bildiriminde Bulunurlar mı?  106
Köy Muhtarının Sorumluluğu  107
Görevini Yapmayan Muhtara Uygulanacak İşlem  108
Görevleri ile İlgili Suç İşleyen Muhtar Hakkında Ne Gibi İşlem Uygulanır?  109
Muhtara Karşı Suç İşleyeceklere Uygulanacak Ceza  113
Muhtarın Çeşitli Makam ve Mercilerle İlişkileri  114
Muhtarın Mülkî Amirlerle İlgi ve İlişkileri  114
Köy Muhtarının Çeşitli Bakanlıklarla İlişkileri  119
Köy Muhtarı Seçimi İptal Edilirse Ne Gibi İşlem Yapılır?  121
Köy Muhtarı Seçildikten Sonra Muhtarlıkta Boşalma Olursa Ne Gibi İşlem Yapılır?  122
Muhtarlık Hangi Hallerde Sona Erer?  123
Muhtarlıktan Düşürülmeğe Karşı Hangi Yola Başvurulabilinir?  127
Bir Köy Muhtarı, Belediye Başkanlığına Adaylığını Koyabilmek İçin Köy Muhtarlığından İstifa Etmek Zorunda mıdır?  128
Muhtarlığın Devir Teslimi Nasıl Olur?  129
Köy Muhtarı ile İlgili Açıklamalarımızı Dikkate Değer Bazı Yargı Kararları ve Haberlerle Tamamlayalım  130
Köy İhtiyar Meclisi  131
Köy İhtiyar Meclisinin Niteliği  131
Köy İhtiyar Meclisinin Oluşması  132
Seçimde Hiç Katılma Olmazsa Ne İşlem Yapılır?  134
Köy İhtiyar Meclisinde Boşalma Olursa Ne Gibi İşlem Yapılır?  134
Köy İhtiyar Meclisinin Görevleri  135
Köy İhtiyar Meclisi Üyelerinin Sorumlulukları  136
Köy İhtiyar Meclisi Üyelerinin Suç İşlemesi  138
Köy İhtiyar Meclisi Üyelerine Karşı Suç İşlenmesi  138
Köy İhtiyar Meclisi Üyeliği Hangi Halde Sona Erer?  138
Köy Derneği  139
Köy Derneği Nedir?  139
Üçüncü Bölüm
KÖY İDARESİNE (MUHTAR VE İHTİYAR HEYETİNE) AİT
BAŞKACA GÖREVLER
Köyün Dirlik ve Düzeni (Emniyet ve Asayişi) ile İlgili Görevler  141
Köyün (Muhtarın) Nüfus ve Vatandaşlık İşleriyle İlgili Görevleri  142
Askerlik, Milli Savunma ve Sivil Savunma ile İlgili Görevler  144
Köyün Eğitim ve Öğretim ile İlgili Görevleri  146
Köyün Sağlık ve Sosyal Yardım ile İlgili Görevleri  148
Köyün Maliye ile İlgili Görevleri  152
Köyün Tarım ve Köy İşleri + Orman ve Çevre Bakanlığı ile İlgili Görevleri  153
Köyün Adliyeye İlişkin Görevleri  157
Köyün Seçim İşlemleriyle İlgili Görevleri  157
Köyün Bayındırlık ve İmarla İlgili Görevleri  158
Köyün Tapu Kadastro ile İlgili Görevleri  160
Köyün Tabîi Afetlerle İlgili Görevleri  161
Köyün İskan Konularında Görevleri  162
Köyün Haberleşme ve Tebligatla İlgili Görevleri  163
Dördüncü Bölüm
KÖY İDARESİNİN PERSONELİ = KÖY ADAMLARI
Köy Kâtibi  165
Köy İmamı  167
Köy İmam - Hatipleri ile İlgili Bilgiler  168
Köy İmamının Görevleri Nelerdir?  168
Köy Öğretmeni (=Başöğretmen, Okul Müdürü)  169
Köy Korucusu  170
Köy Korucusu Kimdir?  170
Köy Korucusunun Tayini ve İşe Başlaması  170
Köy Korucusunda Aranacak Nitelikler  171
Köy Korucusuna Yasak Olan İşler  171
Köy Korucusunun Silâh Kullanma Hakkı  171
Köy Korucularının Kıyafetleri  172
Köy Korucularının Suç İşlemesi  173
Köy Korucularının Cezalandırılması ve İşten Çıkarılmaları  173
Köy Korucularına İlişkin Çeşitli Hükümler  173
Gönüllü Korucular  174
Geçici Köy Korucuları  174
Çiftçi Malları Koruma Bekçileri  177
Diğer Görevliler  180
Beşinci Bölüm
KÖYÜN GELİR - GİDERLERİ
Köyün Gelirleri  181
İmece  181
İmece Nedir?  181
İmece Nasıl Uygulanır?  183
İmece’nin Bütçede Gösterilmesi  183
Salma  184
Salma Nedir?  184
Salma Nasıl Salınır?  184
Salmaya İtiraz Nasıl Olur?  184
Salmayı Ödemeyenlere Ne İşlem Yapılır?  185
Salma ile İlgili Tamamlayıcı Hükümler  185
Salma Değerini Nasıl Kaybetti?  185
Hasılat  186
Resim ve Harçlar  187
Para Cezaları  189
Yardımlar, Bağışlar  191
İller Bankası’ndan Yapılan Yardımlar  191
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca Köy İdarelerine Sağlanan Yardımlar  192
Orman Bakanlığı’nın Köylere Yardımı  192
İl Özel İdarelerinin Köylere Yardımı  192
Hazine Arazilerinin Satışından Verilen Pay  193
Başka Kuruluşların Yardımları  193
Köy Vakıf ve Avarız Geliri  194
Borç Almalar  194
Türlü Gelirler  194
Köy Giderleri  195
Altıncı Bölüm
KÖYÜN BÜTÇE İŞLEMLERİ
Köy Bütçesi  199
Bütçe Dönemi  199
Bütçenin Hazırlanması  199
Gelirlerin Tahmin ve Tespiti  199
Giderlerin Tahmin ve Tespiti  200
Bütçe Kararnamesi  200
Bütçenin Onaylanması  201
Köy Bütçelerinin Uygulanması  201
Kesin Hesap  203
Devir Hesapları  203
Ek ve Olağanüstü Ödenek  203
Köy Orta Mallarının Kayıtları  204
Köy Kâtiplerinin Hesap İşlerinde Ödevleri  204
Yedinci Bölüm
KÖY İDARESİNİN MALLARI
Köy Malları Kavramı  205
Köyün Özel Malları - Köyün Orta Malları  205
Köy Meraları  209
3091 Sayılı Kanuna Göre Meralara Tecavüz  214
Mera Tecavüzlerinde Yeni Ceza Kanununa Göre Verilecek Cezalar Nedir?  215
Sekizinci Bölüm
KÖYDE İMAR UYGULAMASI - KÖY YERLEŞİM PLANI -
ARSA SAĞLANMASI
Köyde İmar Planı Yapma Zorunluluğu ve Bu Konudaki Çalışmalar  217
Köy Kanununa Bazı Ek Maddeler Getiren 3367 Sayılı Kanun  222
Köy Yerleşme Alanlarının Tespiti Nasıl Olacaktır?  223
Köy Yerleşme Alanında Parselasyon Nasıl Yapılacaktır?  225
Parsellerin (Arsaların) İhtiyaç Sahiplerine Satılması Nasıl Olur?  226
Arsa Üzerinde İnşaat Yapma Zorunlu Mudur?  227
“Mücavir Alan” Nedir?  228
Mücavir Alan Tespiti Nasıl Yapılır?  229
Dokuzuncu Bölüm
KÖYLERDE KAMULAŞTIRMA İŞLERİ
Genel Bilgi  235
Kamulaştırma Kanunu’na Göre Kamulaştırmanın Genel Esasları  237
Kamulaştırma Kararının Tebliği  243
Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Dava Açma  243
Rızai Kamulaştırma  243
Trampa Yolu ile Kamulaştırma  244
Acele Kamulaştırma  244
Acele İşlerde El Koyma  244
Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Tapu Tescili  245
Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Boşaltılması  245
Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı  246
Onuncu Bölüm
ÇEŞİTLİ İŞLER
Alım Satım İşleri  249
Köy Alacaklarının Tahsil İşleri  250
İhtiyar Meclisinin Davalara Bakma Yetkisi  253
Köye İlişkin Bazı Özellikler: Yabancı Uyrukluların Köyde Oturmaları ve Mülk Edinmelerinde Durum  254
Köy İdarelerine Yurtdışından Bağış Yolu ile Sağlanan Araçlar  255
Nüfusu 150’den Az Yerlerde Köy Kanunu’nun Uygulanması  256
Yeni Bir Gelişme: Nüfusu 2.000’den Aza Düşen Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi  258
Köy Mühürü  259
Köy Kanunu’nun Saklanması ve Öğretilmesi  260
Onbirinci Bölüm
KÖY BİRLİKLERİ (KÖYLER ARASI ORTAK İŞLER)
Köy Birlikleri ile İlgili Yasal Hükümler  261
Onikinci Bölüm
KIRSAL KESİMDE VALİLİKLERİN
DENETLEME VE DÜZENLEME YETKİLERİ
Kırsal Alanda, İmar Konusunda Valiliklerin Görev ve Yetkileri  263
İşyerinin Açılmasında, İl Özel İdarelerinin Görev ve Yetkileri  264
Onüçüncü Bölüm
YENİ BİR KÖY KANUNU’NUN HAZIRLANMASI VE
YÜRÜRLÜĞE KONULMASI GEREKLİDİR
Yeni Bir Köy Kanunu’nda Yer Alması Uygun Olabilecek Hususlar Neler Olabilir?  265
Üçüncü Kısım
İLGİLİ MEVZUAT
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU  267
MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI  283
ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN  296
KÖY KORUCULARI YÖNETMELİĞİ  305
KÖY KORUCULARININ KIYAFET VE SİLÂHLARININ ŞEKLİ HAKKINDA TALİMATNAME  310
GEÇİCİ KÖY KORUCULARI YÖNETMELİĞİ  313
KÖY – DES UYGULAMALARI HAKKINDA  330
29 Mart 2009’da Yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Köy Muhtarı Seçimi İle İlgili Olarak Basına Yansıyan İlginç Durum ve Olaylar  341
 


Recep Özceylan
Şubat 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Halim Alperen Çıtak
Şubat 2020
42.00 TL
Sepete Ekle
İlker Zeyrek
Şubat 2020
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Birinci Kısım
KÖY KANUNU İkinci Kısım
AÇIKLAMALAR Birinci Bölüm
KÖY VE KÖY İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
Köy Nedir?  47
Köy İdaresi Nedir?  49
Köy İdaresinin Özet Tarihçesi  50
Köy Kurulması Nasıl Olur?  53
Köy Kurulması Kararına İtiraz Edilebilir veya Böyle Bir Karar Dava Konusu Olabilir Mi?  56
Köy Adları Nasıl Belirlenir ve Nasıl Değiştirilir?  59
Köy Sınırları Nasıl Belirlenir ve Nasıl Değiştirilir?  60
Köy Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü  64
Sınırın Toprak Üzerinde Uygulanması  70
Sınır Tespit ve Uyuşmazlıklarına İlişkin Kararlara Karşı Dava Açma Yolu  72
Köy İdaresi Nasıl Sona Erer?  74
Son Bulmanın Hukukî Sonuçları Nelerdir?  74
Köy Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Durumunda Bu Varlığın Sahip Olduğu Mal, Mülk, Hak ve Alacakları Ne Olur?  78
Olağanüstü Hal Uygulamasında Özel Durumlar  79
Köyde Belediye Nasıl Kurulur?  80
Köyün İlçe Merkezi Olması Halinde Belediye Kuruluşu  81
Köyde Belediye Kurulmasının Sonuçları Nelerdir?  81
Köy Hizmetleri (İşleri) Nelerdir?  82
Köy İdaresine Tanınan Hak ve Muafiyetler  84
İkinci Bölüm
KÖY İDARESİNİN YÖNETİCİLERİ
Köy Muhtarı  85
Köy Muhtarının Önemi ve Niteliği  85
Köy Muhtarı Nasıl Seçilir? (Muhtar Seçimine İlişkin Esaslar)  86
Köy Muhtarını Kimler Seçer?  87
Kimler Köy Muhtarı Seçilebilir?  87
Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?  93
Köy Muhtarının Özlük Hakları  98
Muhtarlık Ödeneği  98
Köy Muhtarının Sosyal Güvenliği  100
Köy Muhtarına Tanınan Ek Malî İmkânlar ve Vergi İstisnası  101
Köy Muhtarının İzin Hakkı  102
Köy Muhtarının Yolluk Hakkı  103
Muhtarın Silâh Taşıma Hakkı  104
Muhtarın Köyü Temsil Etme Hakkı  104
Muhtarın İstifa Hakkı  106
Muhtarlar Mal Bildiriminde Bulunurlar mı?  106
Köy Muhtarının Sorumluluğu  107
Görevini Yapmayan Muhtara Uygulanacak İşlem  108
Görevleri ile İlgili Suç İşleyen Muhtar Hakkında Ne Gibi İşlem Uygulanır?  109
Muhtara Karşı Suç İşleyeceklere Uygulanacak Ceza  113
Muhtarın Çeşitli Makam ve Mercilerle İlişkileri  114
Muhtarın Mülkî Amirlerle İlgi ve İlişkileri  114
Köy Muhtarının Çeşitli Bakanlıklarla İlişkileri  119
Köy Muhtarı Seçimi İptal Edilirse Ne Gibi İşlem Yapılır?  121
Köy Muhtarı Seçildikten Sonra Muhtarlıkta Boşalma Olursa Ne Gibi İşlem Yapılır?  122
Muhtarlık Hangi Hallerde Sona Erer?  123
Muhtarlıktan Düşürülmeğe Karşı Hangi Yola Başvurulabilinir?  127
Bir Köy Muhtarı, Belediye Başkanlığına Adaylığını Koyabilmek İçin Köy Muhtarlığından İstifa Etmek Zorunda mıdır?  128
Muhtarlığın Devir Teslimi Nasıl Olur?  129
Köy Muhtarı ile İlgili Açıklamalarımızı Dikkate Değer Bazı Yargı Kararları ve Haberlerle Tamamlayalım  130
Köy İhtiyar Meclisi  131
Köy İhtiyar Meclisinin Niteliği  131
Köy İhtiyar Meclisinin Oluşması  132
Seçimde Hiç Katılma Olmazsa Ne İşlem Yapılır?  134
Köy İhtiyar Meclisinde Boşalma Olursa Ne Gibi İşlem Yapılır?  134
Köy İhtiyar Meclisinin Görevleri  135
Köy İhtiyar Meclisi Üyelerinin Sorumlulukları  136
Köy İhtiyar Meclisi Üyelerinin Suç İşlemesi  138
Köy İhtiyar Meclisi Üyelerine Karşı Suç İşlenmesi  138
Köy İhtiyar Meclisi Üyeliği Hangi Halde Sona Erer?  138
Köy Derneği  139
Köy Derneği Nedir?  139
Üçüncü Bölüm
KÖY İDARESİNE (MUHTAR VE İHTİYAR HEYETİNE) AİT
BAŞKACA GÖREVLER
Köyün Dirlik ve Düzeni (Emniyet ve Asayişi) ile İlgili Görevler  141
Köyün (Muhtarın) Nüfus ve Vatandaşlık İşleriyle İlgili Görevleri  142
Askerlik, Milli Savunma ve Sivil Savunma ile İlgili Görevler  144
Köyün Eğitim ve Öğretim ile İlgili Görevleri  146
Köyün Sağlık ve Sosyal Yardım ile İlgili Görevleri  148
Köyün Maliye ile İlgili Görevleri  152
Köyün Tarım ve Köy İşleri + Orman ve Çevre Bakanlığı ile İlgili Görevleri  153
Köyün Adliyeye İlişkin Görevleri  157
Köyün Seçim İşlemleriyle İlgili Görevleri  157
Köyün Bayındırlık ve İmarla İlgili Görevleri  158
Köyün Tapu Kadastro ile İlgili Görevleri  160
Köyün Tabîi Afetlerle İlgili Görevleri  161
Köyün İskan Konularında Görevleri  162
Köyün Haberleşme ve Tebligatla İlgili Görevleri  163
Dördüncü Bölüm
KÖY İDARESİNİN PERSONELİ = KÖY ADAMLARI
Köy Kâtibi  165
Köy İmamı  167
Köy İmam - Hatipleri ile İlgili Bilgiler  168
Köy İmamının Görevleri Nelerdir?  168
Köy Öğretmeni (=Başöğretmen, Okul Müdürü)  169
Köy Korucusu  170
Köy Korucusu Kimdir?  170
Köy Korucusunun Tayini ve İşe Başlaması  170
Köy Korucusunda Aranacak Nitelikler  171
Köy Korucusuna Yasak Olan İşler  171
Köy Korucusunun Silâh Kullanma Hakkı  171
Köy Korucularının Kıyafetleri  172
Köy Korucularının Suç İşlemesi  173
Köy Korucularının Cezalandırılması ve İşten Çıkarılmaları  173
Köy Korucularına İlişkin Çeşitli Hükümler  173
Gönüllü Korucular  174
Geçici Köy Korucuları  174
Çiftçi Malları Koruma Bekçileri  177
Diğer Görevliler  180
Beşinci Bölüm
KÖYÜN GELİR - GİDERLERİ
Köyün Gelirleri  181
İmece  181
İmece Nedir?  181
İmece Nasıl Uygulanır?  183
İmece’nin Bütçede Gösterilmesi  183
Salma  184
Salma Nedir?  184
Salma Nasıl Salınır?  184
Salmaya İtiraz Nasıl Olur?  184
Salmayı Ödemeyenlere Ne İşlem Yapılır?  185
Salma ile İlgili Tamamlayıcı Hükümler  185
Salma Değerini Nasıl Kaybetti?  185
Hasılat  186
Resim ve Harçlar  187
Para Cezaları  189
Yardımlar, Bağışlar  191
İller Bankası’ndan Yapılan Yardımlar  191
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca Köy İdarelerine Sağlanan Yardımlar  192
Orman Bakanlığı’nın Köylere Yardımı  192
İl Özel İdarelerinin Köylere Yardımı  192
Hazine Arazilerinin Satışından Verilen Pay  193
Başka Kuruluşların Yardımları  193
Köy Vakıf ve Avarız Geliri  194
Borç Almalar  194
Türlü Gelirler  194
Köy Giderleri  195
Altıncı Bölüm
KÖYÜN BÜTÇE İŞLEMLERİ
Köy Bütçesi  199
Bütçe Dönemi  199
Bütçenin Hazırlanması  199
Gelirlerin Tahmin ve Tespiti  199
Giderlerin Tahmin ve Tespiti  200
Bütçe Kararnamesi  200
Bütçenin Onaylanması  201
Köy Bütçelerinin Uygulanması  201
Kesin Hesap  203
Devir Hesapları  203
Ek ve Olağanüstü Ödenek  203
Köy Orta Mallarının Kayıtları  204
Köy Kâtiplerinin Hesap İşlerinde Ödevleri  204
Yedinci Bölüm
KÖY İDARESİNİN MALLARI
Köy Malları Kavramı  205
Köyün Özel Malları - Köyün Orta Malları  205
Köy Meraları  209
3091 Sayılı Kanuna Göre Meralara Tecavüz  214
Mera Tecavüzlerinde Yeni Ceza Kanununa Göre Verilecek Cezalar Nedir?  215
Sekizinci Bölüm
KÖYDE İMAR UYGULAMASI - KÖY YERLEŞİM PLANI -
ARSA SAĞLANMASI
Köyde İmar Planı Yapma Zorunluluğu ve Bu Konudaki Çalışmalar  217
Köy Kanununa Bazı Ek Maddeler Getiren 3367 Sayılı Kanun  222
Köy Yerleşme Alanlarının Tespiti Nasıl Olacaktır?  223
Köy Yerleşme Alanında Parselasyon Nasıl Yapılacaktır?  225
Parsellerin (Arsaların) İhtiyaç Sahiplerine Satılması Nasıl Olur?  226
Arsa Üzerinde İnşaat Yapma Zorunlu Mudur?  227
“Mücavir Alan” Nedir?  228
Mücavir Alan Tespiti Nasıl Yapılır?  229
Dokuzuncu Bölüm
KÖYLERDE KAMULAŞTIRMA İŞLERİ
Genel Bilgi  235
Kamulaştırma Kanunu’na Göre Kamulaştırmanın Genel Esasları  237
Kamulaştırma Kararının Tebliği  243
Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Dava Açma  243
Rızai Kamulaştırma  243
Trampa Yolu ile Kamulaştırma  244
Acele Kamulaştırma  244
Acele İşlerde El Koyma  244
Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Tapu Tescili  245
Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Boşaltılması  245
Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı  246
Onuncu Bölüm
ÇEŞİTLİ İŞLER
Alım Satım İşleri  249
Köy Alacaklarının Tahsil İşleri  250
İhtiyar Meclisinin Davalara Bakma Yetkisi  253
Köye İlişkin Bazı Özellikler: Yabancı Uyrukluların Köyde Oturmaları ve Mülk Edinmelerinde Durum  254
Köy İdarelerine Yurtdışından Bağış Yolu ile Sağlanan Araçlar  255
Nüfusu 150’den Az Yerlerde Köy Kanunu’nun Uygulanması  256
Yeni Bir Gelişme: Nüfusu 2.000’den Aza Düşen Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi  258
Köy Mühürü  259
Köy Kanunu’nun Saklanması ve Öğretilmesi  260
Onbirinci Bölüm
KÖY BİRLİKLERİ (KÖYLER ARASI ORTAK İŞLER)
Köy Birlikleri ile İlgili Yasal Hükümler  261
Onikinci Bölüm
KIRSAL KESİMDE VALİLİKLERİN
DENETLEME VE DÜZENLEME YETKİLERİ
Kırsal Alanda, İmar Konusunda Valiliklerin Görev ve Yetkileri  263
İşyerinin Açılmasında, İl Özel İdarelerinin Görev ve Yetkileri  264
Onüçüncü Bölüm
YENİ BİR KÖY KANUNU’NUN HAZIRLANMASI VE
YÜRÜRLÜĞE KONULMASI GEREKLİDİR
Yeni Bir Köy Kanunu’nda Yer Alması Uygun Olabilecek Hususlar Neler Olabilir?  265
Üçüncü Kısım
İLGİLİ MEVZUAT
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU  267
MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI  283
ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN  296
KÖY KORUCULARI YÖNETMELİĞİ  305
KÖY KORUCULARININ KIYAFET VE SİLÂHLARININ ŞEKLİ HAKKINDA TALİMATNAME  310
GEÇİCİ KÖY KORUCULARI YÖNETMELİĞİ  313
KÖY – DES UYGULAMALARI HAKKINDA  330
29 Mart 2009’da Yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Köy Muhtarı Seçimi İle İlgili Olarak Basına Yansıyan İlginç Durum ve Olaylar  341
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.