Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamu Taşınmazlarında
Ecrimisil ve Tahliye
Hazine, Üniversite, Belediye, Özel İdare Taşınmazlarında Ecrimisil Uygulaması
Ağustos 2018 / 5. Baskı / 338 Syf.
Fiyatı: 83.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye kitabı, ecrimisil ve tahliye işlemlerine taraf olan Hazine, üniversiteler başta olmak üzere özel bütçeli idareler, belediyeler, özel idare ve diğer kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren mevzuatın ve yargı kararlarının bir araya getirilmesi suretiyle sık sık karşılaşılan sorunların çözümüne yol gösterecek bir "uygulama" kitabıdır.

Kitabın ilk bölümünde; ecrimisil ile ilgili yasal düzenlemeler, ecrimisil takip ve tahsilatına ilişkin yöntemler, zamanaşımı ve ecrimisil davaları ile dava açma süresi açıklanmakta, ikinci bölümde işgale uğrayan veya izinsiz kullanıma konu edilen kamu taşınmazlarının tahliye edilmesine ilişkin hukuki mevzuata ve tahliye yöntemleriyle usul ve esaslarına yer verilmekte ve üçüncü bölümde de ecrimisil ve tahliye işlemleri ile karşılaşılması muhtemel sorunların çözümünde faydalanılacak emsal yargı kararlarından bahsedilmektedir.

Konu Başlıkları
Ecrimisillerle İlgili Yasal Düzenlemeler
Ecrimisilin Tespiti, Takdiri ve Tebliği
Ecrimisile Karşı İtiraz ve Dava Açılması
İşgallerle İlgili Genel Cezai Hükümler
Tahliye İşlemleri
Emsal Mahkeme Kararları
Barkod: 9789750249716
Yayın Tarihi: Ağustos 2018
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 338
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. ECRİMİSİL  19
1.1. Tanım  19
1.2. Ecrimisilin Hukuki Durumu  19
1.3. Ecrimisille İlgili Yasal Düzenlemeler  21
1.3.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  21
1.3.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  26
1.3.3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu  26
1.3.4. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu  27
1.3.5. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik  27
1.3.6. Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik  30
1.3.7. Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği  33
1.3.8. Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik  35
1.3.9. Üniversite Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikler  38
1.4. Ecrimisilin Niteliği–Kamu Alacağı Olması  39
1.5. Ecrimisil ile Kira Arasındaki Farklar  40
1.6. Ecrimisile Konu Taşınmazlar  40
1.6.1. Tamamı İdareye Ait Taşınmazlar  40
1.6.2. Hisseli Taşınmazlar  43
1.7. Ecrimisil İstenebilmesi İçin Gereken Koşullar  44
1.7.1. Taşınmazın İşgal Edilmesi  44
1.7.2. Kullanıcının Geçerli Bir Hukuki Sıfat veya Hakkının Bulunmaması  46
1.7.3. Haksız Kullanıcının Niteliğinin Önemsiz Olması  47
1.7.4. Mal Sahibi İdarenin Zararının Olmaması  47
1.7.5. Haksız Kullanıcının Kusurunun Aranmaması  47
1.8. Ecrimisil Alacağının Tespit ve Takdiri  48
1.8.1. Taşınmazların Mahallen Tespiti  48
1.8.1.1. Taşınmaz Tespit Tutanağı Örneği  49
1.8.2. Ecrimisil Tespit ve Takdirinde Genel Hükümler  51
1.8.2.1. Kamu Kurumları Tarafından İzinsiz Kullanılan Kamu Taşınmazları  56
1.8.2.2. Tahsisli Hazine Taşınmazları  56
1.8.2.3. Tahmin Edilen Bedel Tespit Rapor Örneği  57
1.8.3. Özellik Arz eden Ecrimisil Tespit ve Takdir İşlemleri  59
1.8.3.1. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  59
1.8.3.2. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Tabi Yerler  60
1.8.3.3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kullanımına Verilen Yerler  60
1.8.3.4. 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2/b Maddesine Tabi Yerler  61
1.8.3.5. 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun  62
1.8.3.5.1. 6831 Sayılı Kanun 2/B Maddesine Göre Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Taşınmazlarda Ecrimisil  62
1.8.3.5.2. Hazineye Ait Tarım Arazilerinde Ecrimisil  64
1.8.3.5.2.1. Paydaşlara Satış  65
1.8.3.5.2.2. Kiracılara Satış  66
1.8.3.5.2.3. Kullanıcılara Satış  66
1.8.3.5.2.4. Tapuda Lehine Şerh ve Belirtme Bulunanlara Satış  66
1.8.3.6. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanuna Tabi Yerler  67
1.8.3.7. Paydaş Olunan Taşınmazlar  68
1.8.3.8. Öncesi Şahıslara Aitken İmar Uygulaması Sonunda Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazlar  68
1.8.3.9. 19.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Yapılar  69
1.9. Ecrimisilin Tebliği ve İdari Hataların Düzeltilmesi  69
1.9.1. Ecrimisil Tebliği  69
1.9.1.1. Ecrimisil İhbarnamesi Örneği  70
1.9.2. İdari Hataların Düzeltilmesi  72
1.9.3. Tebligat Yönetmeliği Hükümleri  72
1.9.3.1. Tebligatın Yapılması  72
1.9.3.2. Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  73
1.9.3.3. Elektronik Tebligat  73
1.9.3.4. Bilinen Adreste Tebligat  73
1.9.3.5. Adresten Başka Yerde Tebligat  73
1.9.3.6. Vekile Tebligat  73
1.9.3.7. Kanuni Temsilciye Tebligat  74
1.9.3.8. Tüzel Kişilere ve Ticari İşletmelere Tebligat  74
1.9.3.9. Tüzel Kişilerin Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  74
1.9.3.10. Er ve Erbaşlara Tebligat  74
1.9.3.11. Diğer Askeri Şahıslara Tebligat  75
1.9.3.12. Seferde Askeri Şahıslara Tebligat  75
1.9.3.13. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  75
1.9.3.14. Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat  75
1.9.3.15. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  75
1.9.3.16. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  75
1.9.3.17. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi  76
1.9.3.18. Muhatabın Adreste Bulunmaması, Ölmesi veya Adresinden Sürekli Olarak Ayrılması Halinde Yapılacak İşlem  76
1.9.3.19. Tebliğ Memuru  77
1.9.3.20. Tebliğ Tarihi  77
1.9.3.21. Tebliğ Evrakının Saklanması ve İhbarnamenin Kapıda Kalma Süresi  77
1.9.3.22. Muhatap Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Yaş ve Ehliyet Şartı  77
1.9.3.23. Kimlik Araştırması  78
1.9.3.24. İmza Edemeyecek Durumda Olmak  78
1.9.3.25. Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebligat  78
1.9.3.26. Adresin Meçhul Olması  78
1.9.3.27. İlanen Tebligat Usulü  79
1.9.3.28. İlanın Yaptırılması  79
1.9.3.29. İlanın İçeriği  79
1.9.3.30. Tebliğ Tarihi  79
1.9.3.31. Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  80
1.9.3.32. Gece Vakti Tebligat  80
1.9.3.33. Tatil Günlerinde Tebligat  80
1.10. Ecrimisile İtiraz–Düzeltme Talepleri ve Değerlendirilmesi  80
1.10.1. Düzeltme Talepleri  80
1.10.1.1. Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Örneği  81
1.10.2. Düzeltme Taleplerini İnceleyecek Komisyonlar  83
1.10.3. Ecrimisil İhbarnamesi ile Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Şekil Şartı  83
1.11. Ecrimisilin –Vade Tarihi– Tahsili–Taksitlendirme–İndirim ve İşgalin Devamı  84
1.11.1. Ecrimisilin Vade Tarihi ve Tahsili  84
1.11.2. Ecrimisilin Taksitle Ödenmesi  85
1.11.3. Ecrimisilde İndirim  86
1.11.4. İşgalin Devamı Halinde Ecrimisil  89
1.12. Terkin Edilecek Ecrimisiller  90
1.12.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Terkin Edilecek Ecrimisiller  90
1.12.2. 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Uyarınca Terkin Edilecek Ecrimisiller  91
1.13. Ecrimisil Zamanaşımı  92
1.13.1. Tahakkuk Zamanaşımı  92
1.13.2. Tahsil Zamanaşımı  93
1.14. Özellikli Ecrimisil İşlemleri  93
1.14.1. 2981/3290 İmar Affı Yasası  93
1.14.2. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu  94
1.14.3. 4706 Sayılı Kanun  95
1.14.4. 6831 Sayılı Orman Kanunu  97
1.14.5. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Kanunu  98
1.14.6. Mülga 4070 Sayılı Hazineye Ait tarım Arazilerinin Satışı Kanunu  99
1.14.7. 4071 Sayılı Kanun  99
1.14.8. 4072 Sayılı Kanun  100
1.14.9. 5686 Sayılı Jeotermal Sular Kanunu  100
1.14.10. 4706 Sayılı Kanun Geçici Madde 9  101
1.14.11. 4706 Sayılı Kanun Geçici Madde 17  103
1.14.12. 4706 Sayılı Kanun Geçici Madde 19  103
1.14.13. 4342 Sayılı Mera Kanunu  104
1.14.14. 4342 Sayılı Mera Kanunu  105
1.14.15. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik  106
1.14.16. 3303 Sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun  107
1.14.16.1. Dava Hakkı  108
1.14.16.2. Bedelli Devir Hakkı  108
1.15. Davalı Taşınmazlarda Ecrimisil  109
1.15.1. İdareye Karşı Açılan Tescil Davaları  109
1.15.2. Kadastro Davaları  109
1.15.3. Tapu İptali ve Tescil Davaları  110
1.15.3.1. Şahıslar Tarafından Açılan Tapu İptali ve Tescil Davaları  110
1.15.3.2. İdareler Tarafından Açılan Tapu İptali ve Tescil Davaları  110
1.15.4. Tapu Siciline Kayıt Öncesinde Ecrimisil  110
1.16. Ecrimisile Karşı Dava Açılması  111
1.16.1. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme  111
1.16.2. Dava Açma Süresi  111
1.16.3. Ecrimisil Davalarında İleri Sürülecek Hususlar  114
1.16.4. Davanın Sonuçları  115
1.16.4.1. Yürütmenin Durdurulması Kararı  115
1.16.4.2. İptal Kararları  115
1.16.4.3. Ret Kararları  116
1.16.4.4. İtiraz  117
1.16.4.5. İstinaf  118
1.16.4.6. Temyiz  119
2. TAHLİYE  121
2.1. Tahliye İşlemleri ile İlgili Genel Hükümler  121
2.1.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  121
2.1.2. 3091 Sayılı Kanun  123
2.1.2.1. Görevli Makam  124
2.1.2.2. Başvuru  124
2.1.2.3. Başvuruda Bulunma Süresi  124
2.1.2.4. Soruşturma  124
2.1.2.5. Kararların Kesinliği  125
2.1.2.6. Kararın Uygulanması ve Güvenlik Kuvvetlerinin Görevi  125
2.1.2.7. Taşınmaz Mal Üzerindeki Ekim, Tesis ve Değişiklikler  125
2.1.2.8. İkinci ve Daha Sonraki Tecavüzler  125
2.1.2.9. Yürütmenin Durdurulması  125
2.1.2.10. İhtiyati Tedbirler  126
2.1.2.11. İkinci Tecavüze İlişkin Cezalar  126
2.1.2.12. Soruşturma ve İnfaz Giderleri  127
2.1.3. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu  127
2.1.4. Medeni Kanun  128
2.1.4.1. Mülkiyet Hakkının İçeriği 683’üncü Madde  128
2.1.4.2. Arazi ve Yapı Malzemesi Mülkiyet İlişkisi 722’nci Madde  128
2.1.4.3. Zilyetliğe Saldırıya Dava Hakkı 983’üncü Madde  128
2.1.4.4. Dava Hakkının Düşmesi 984’üncü Madde  128
2.2. Özellikli Tahliye İşlemleri  129
2.2.1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu  129
2.2.2. Orman Kanunu  134
2.2.3. Kıyı Kanunu  135
2.2.4. Köy Kanunu  136
2.2.5. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  136
2.2.6. Çevre Kanunu  137
2.2.7. Boğaziçi Kanunu  138
2.2.8. Milli Parklar Kanunu  140
2.2.9. Turizmi Teşvik Kanunu  141
2.2.10. Mera Kanunu  142
2.2.11. 4916 Sayılı Kanun  143
2.2.12. Kamulaştırma Kanunu  143
2.2.13. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu  144
2.2.14. Kamu Konutları Kanunu  145
2.2.15. İskân Kanunu  146
2.2.16. İmar Kanunu  147
2.3. İşgallerle İlgili Genel Ceza Hükümleri  148
2.3.1. 3091 Sayılı Kanun  148
2.3.2. Gecekondu Kanunu  149
2.3.3. Türk Ceza Kanunu  149
2.3.3.1. Mala Zarar Verme  149
2.3.3.2. Nitelikli Zarar  150
2.3.3.3. İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme  151
2.3.3.4. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz  151
2.3.3.5. Görevi Kötüye Kullanma  151
2.3.3.6. İzinsiz İnşaat ve İmar Kirliliği  152
2.3.4. 3194 Sayılı İmar Kanunu  152
2.3.5. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu  156
3. MAHKEME KARARLARI  157
3.1. Ecrimisillerle İlgili Kararlar  157
3.1.1. Tahakkuk Fişi İdari Davaya Konu Olabilecek İşlem Niteliğinde Değildir  157
3.1.2. Maden Çıkarma Faaliyeti Fuzuli İşgal Olarak Nitelendirilmez  158
3.1.3. Mahkeme Kararıyla Tapuya Tescil Edilen Taşınmazın Kullanımının Devamı Halinde Ecrimisil Alınabilir  158
3.1.4. Düzeltme Talebine 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi Halinde Talep Reddedildiği Gerekçesiyle Dava Konusu Yapılabilir  160
3.1.5. Düzeltme Talebi Üzerine Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Düzenlenmesi Zorunludur  161
3.1.6. Kira Sözleşmesinin Bitiminden Sonra Taşınmaz Başka Bir Amaçla Kullanılıyorsa Ecrimisil Alınabilir  162
3.1.7. Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Tebliğ Edilmişse Ecrimisil İhbarnamesine Karşı Dava Açılamaz  163
3.1.8. Taşınmazın Tahliye Edilmesi Tahliye Öncesi Döneme Ait Ecrimisil Alınmasına Engel Değildir  164
3.1.9. Kira Sözleşmesi Düzenlenmesi Halinde Bile Sözleşme Öncesi Dönem İçin Ecrimisil İstenebilir  165
3.1.10. İşgalli Taşınmazın Satılması Halinde Son İşgal Tarihinden Satışın Tamamlandığı Tarihe Kadar Olan Döneme Ait Ecrimisil Talep Edilmelidir  166
3.1.11. Tahsis Süresinden Fazla Kullanılan Kamu Konutunu Kullanandan Ecrimisil Alınabilir  167
3.1.12. Belediyenin Şemsiye ve Şezlong Kiralama Faaliyeti İşgal Olarak Nitelendirilemez  169
3.1.13. Belediyenin Kıyı Alanında Kalan Plaj İşletmesinden Ecrimisil Alınamaz  170
3.1.14. Tasarrufu Belediyeye Ait Taşınmazın Tahsis Amacı Dışında Kullandırılması Fuzuli İşgal Değildir  171
3.1.15. Büyütülen İşgal Alanı İçin Yeniden Ecrimisil İstenebilir  171
3.1.16. Site Tarafından İşgal Edilen Alana Ait Ecrimisil Site Maliklerince Hisseleri Oranında Ödenmelidir  173
3.1.17. Ecrimisil İstenirken Su Debisi Değil Tesislerin Yer Aldığı Alan Büyüklüğü Dikkate Alınmalıdır  174
3.1.18. Amacı Dışında Kullanılan Meralardan Ecrimisil Alınabilir  175
3.1.19. Belediye Ait Yerden İşgal Harcı Yerine Ecrimisil Alınmalıdır  176
3.1.20. Düzeltme Talebi Üzerine Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Düzenlenemez  176
3.1.21. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tasarrufuna Geçen Araziden Ecrimisil İsteme Yetkisi Maliye Bakanlığı’na Aittir  178
3.1.22. Tapu Tahsis Verildiği Tarihten Sonrası İçin Ecrimisil İstenemez  179
3.1.23. İtiraz Üzerine Ecrimisil İhbarnamesi Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Niteliğini Kaybeder  179
3.1.24. Orman Sınırı Dışına Çıkarılan 2/b Alanlarından Satış İşlemlerine Başlanıldığı Tarihten Tamamlandığı Tarihe Kadar Olan Dönem İçin Ecrimisil Alınamaz  181
3.1.25. İşgalin Devamı Halinde Yeniden Ecrimisil İstenmesi Yasal Bir Zorunluluktur  182
3.1.26. Denizden Doldurulan Alan Belediyeye Devredilmeden Belediyece Kiraya Verilmesi Halinde Ecrimisil İstenebilir  185
3.1.27. Tahsisli Taşınmazların İşgali Halinde Ecrimisil Alınabilir  186
3.1.28. Hazinenin Paydaşı Olduğu Taşınmazın İşgali Halinde Ecrimisil Alınıp Tahliyesi Sağlanabilir  189
3.1.29. Davayı Kazanan Davacıya Ödediği Ecrimisil Bedeli Tazminat Olarak Geri Ödenmelidir  190
3.1.30. Sözleşmeye Dayanmadan Kullanılan Taşocağından Ecrimisil İstenebilir  192
3.1.31. Hisseli Taşınmazın İşgali Halinde Hisseye İsabete Eden Kısım Kadar Ecrimisil İstenebilir  193
3.1.32. Ecrimisil Tahsil Zamanaşımı 10 yıldır  195
3.1.33. Amacı Dışında Kullanılan İntifa Hakkına Konu Taşınmazdan Ecrimisil İstenebilir  196
3.1.34. Düzeltme Talebinde Bulunulması Halinde Düzeltme İhbarnamesi Düzenlenmeden Ödeme Emri Gönderilemez  200
3.1.35. Mahkeme Kararı ile İptal Edilen İşlem Nedeniyle Önceden Tahsil Edilen Ecrimisil Bedeli Yasal Faiziyle Beraber Ödenmelidir  200
3.1.36. Yokluk Hali Bulunmayan Uyuşmazlıklarda Geçerlik Koşulları Bakımından Hukuka Uygunluk Denetimi Yapılmalıdır  202
3.1.37. İşgale Konu Büfe İçin Ruhsat Alınması ve Ecrimisil Ödenmesi Kazanılmış Hak Sağlamaz  203
3.1.38. Dava Açılmadığı İçin Kesinleşen Ecrimisil Alacağının Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesi Hukuka Aykırılık İçermez  204
3.1.39. Düzeltme İhbarnamesi Ecrimisil İhbarnamesinin Kesin ve Yürütülebilir Niteliğini Kaybettirmez  205
3.1.40. Süresinde Tahliye Edilmeyen Kamu Konutunu Kullanandan Ecrimisil İstenebilir  207
3.1.41. Tahakkuk Fişi İdari Davaya Konu Edilemez  209
3.1.42. Sahil Düzenlemesi Kapsamında Hafriyat Dökülen Deniz Dolgu Alanından Ecrimisil İstenemez  210
3.1.43. Tapu Tahsis Belgesi Verilen Yerden Ecrimisil İstenemez  210
3.1.44. Hisseli Taşınmazlarda Diğer Hissedarlar İşgalci Görülerek Ecrimisil Talep Edilemez  211
3.1.45. Kira Sözleşmesi Sonunda Taşınmazı Tahliye Etmeyenden Ecrimisil İstenebilir  213
3.1.46. Taşınmaz Kira Sözleşmesinde Belirtilen Amaç Dışında Kullanılıyorsa Ecrimisil İstenebilir  215
3.1.47. İmar Planında Yol Bile Olsa Belediye Tasarrufuna Bırakılmayan Alanın İşgali Halinde Ecrimisil Talep Edilebilir  217
3.1.48. İdarece Dava Açma Süresi Sonunda Cevap Verilmesi Yeni Dava Açma Süresi Kazandırmaz  218
3.1.49. Sözleşme Bulunmuyorsa Balıkçı Barınaklarından da Ecrimisil İstenebilir  221
3.1.50. Dernek Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Kamu Alacağı Sadece Yönetim Kurulun Üyelerinden Tahsil Edilebilir  223
3.1.51. Fuzuli Şagil Olmayanlar Hakkında Ödeme Emri Düzenlenemez  226
3.1.52. Ecrimisil Davasında Süreaşımı Düzeltme İhbarnamesinin Tebliğinden İtibaren 60 Gün Sonra Başlar  228
3.1.53. Kira Sözleşmesi Olmadan Taşınmazı Kullanandan Ecrimisil İstenebilir  230
3.1.54. Hisseli Taşınmazın İşgali Durumunda Hisseye İsabet Oranda Ecrimisil Talep Edilebilir  233
3.1.55. Zamanaşımına Uğrayan Kısım İçin Ecrimisil Alınamaz  235
3.1.56. Henüz Tasarrufu Belediyeye Bırakılmayan Deniz Dolgu Alanı İşgalcisinden Ecrimisil Alınır  236
3.1.57. Düzeltme İhbarnamesi Ecrimisil İhbarnamesini Ortadan Kaldırmaz  238
3.1.58. Belediyenin Kumsal Alanını Kullanması İşgal Olarak Nitelendirilemez  241
3.1.59. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kiraya Verilen Yerin Kira ve Tahliye Uyuşmazlığı Adli Yargı Yerine Aittir  243
3.1.60. Ödeme Emri Tahakkuk İşlemine Yönelik İddialar Nedeniyle Kusurlandırılamaz  244
3.1.61. Hazineyle Yaptığı Kira Sözleşmesi Biten Kişinin 2886/75. Maddesine Göre Tahliyesi Sağlanmalıdır  244
3.1.62. Ecrimisil Takibatına Karşı Açılacak Davalar İdari Yargının Görev Alanındadır  246
3.1.63. Sözleşmede Özel Hüküm Olmaması Halinde Tahliye 2886/75 Maddeye Göre Sağlanır  247
3.1.64. Tahsis Kararına İstinaden İşyeri Teslim Edilen Fuzuli Şagil Sayılamaz  248
3.1.65. Tapulama Komisyonu Tarafından Taşınmazın Hazine Adına Tespit Edilen Ancak Mülkiyet Uyuşmazlığı Devam Eden Yerde Ecrimisil Takibatı Yapılamaz  249
3.1.66. Suriye Uyruklu Kişiye Ait Taşınmaz Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Sayıldığı İçin Ecrimisil Takibatına Konu Edilebilir  251
3.1.67. İmar Kanunu 11. Maddesi Uyarınca Belediyeye Terk Edilen Yerden Ecrimisil Alınamaz  252
3.1.68. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Çözülecek Dava Bilirkişi Ücreti Yatırılmadığı Gerekçesiyle Reddedilemez  252
3.1.69. İstenmesi Gereken Miktardan Fazla Bölümün Yerine Ecrimisil Bedelinin Tamamının İptali Uygun Değildir  253
3.1.70. Ruhsatlı Saha İçindeki Faaliyet Fuzuli İşgal Değildir  254
3.1.71. İmar Affı Yasası Uyarınca Mülkiyeti Belediyeye Geçen Taşınmazdan Ecrimisil İstenemez  255
3.1.72. Bilirkişi Tarafından TEFE Oranı Dikkate Alınarak Ecrimisil Bedeli Tespit Edilebilir  256
3.1.73. Kumsal Alanının İşgali Halinde Ecrimisil Talep Edilebilir  256
3.1.74. Taşınmazın Hazine Adına Tescili Sonrası Kullanıcının 2886/75. Maddeye Göre Tahliyesi Mümkündür  257
3.1.75. Taşınmazı İmar Planına ve Devir Amacına Uygun Kullanan Belediyeden Ecrimisil İstenemez  259
3.1.76. Ecrimisile İtiraz Edilmesi Halinde Dava Açma Süresi  259
3.1.77. Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Tebliği Sonrası Dava Açma Süresi  263
3.1.78. İmar Kanunu Gereğince Terki Gerekmesine Karşın Halen Hazine Mülkiyetinde Bulunan Fiilen Kullanılan Yola Belediyece Reklam Panosu Konulmasının İşgal Olarak Nitelendirilebileceği ve Ecrimisile Konu Edilmesinin Mümkün Olduğu  264
3.1.79. Su Spor Alanlarında Ecrimisil Uygulaması  266
3.2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ile İlgili Kararlar  268
3.2.1. Hazineye Ait Yere Yapılan Ruhsatsız Yapı 18. Madde Gereği Yıktırılır  268
3.2.2. Sit Alanında Hazineye Ait Taşınmazdaki Çay Bahçesi Yıktırılabilir  268
3.2.3. Mülkiyeti Davacıya Ait (Şahsa) Taşınmazın üzerindeki Yapı 775/18’e Göre Yıktırılamaz  269
3.2.4. Arsa Maliklerinin Tamamının İznini Almadan Yapılan Yapılar Yıktırılabilir  270
3.2.5. İmar Yolu Üzerine Yaptırılan Yapı 775/18’e Göre Yıktırılabilir  271
3.2.6. Yasal Olmayan Yıkım Nedeniyle Doğan Zarar Ödenmelidir  272
3.2.7. Yıkım İşleminin Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı ile Saptanmadan Açılmış Tazminat Davası Reddedilemez  273
3.2.8. Karar Alınmaksızın Yıktırılan ve 775/18 Kapsamında Kalmayan Yapı İçin Doğan Maddi Zarar Ödenmelidir  274
3.2.9. İmar Affı Yasasının Öngördüğü İşlemler Sonuçlandırılmadan Yapının Yıktırılması Uygun Değildir  275
3.2.10. Süresinde Açılmayan Tazminat Davası Reddedilmelidir  276
3.2.11. Tahsisli Taşınmaza Taşan Yapı 775/18’e Göre Yıktırılabilir  277
3.2.12. İmar Affı Yasasından Yararlanamayan Yapı Yıktırılabilir  278
3.2.13. Yapının Yıkıldığı Gerekçesiyle Tazminat Talebi Reddedilemez  279
3.2.14. Tapu Tahsis Belgesi Tapuya Dönüşmemişse Yapı 775/18’e Göre Yıktırılabilir  280
3.2.15. İmar Affı Başvurusu Sonuçlandırılmadan Yıktırılan Binadan Doğan Zararın Tazmini Gerekir  281
3.2.16. Özel Kişilere Ait Taşınmaza Tecavüzlü Yapılar 775/18’e Göre Yıktırılabilir  282
3.2.17. MTA Genel Müdürlüğü’ne Tahsisli Hazine Arazisi Üzerindeki Yapılar 775/18. Madde Kapsamında Değerlendirilemez  283
3.2.18. Yıkım Nedeniyle Tazminat Talebinde Tapu Tahsis Belgesi Alma Hakkının Doğup Doğmadığı Hususu İncelenerek Karar Verilmelidir  284
3.2.19. Meraya Taşan Ruhsatsız Yapı Yıktırılabilir  285
3.2.20. Hidrofor Binası ve Su Deposu İmar Affı Kapsamında Olmadığından Yıktırılabilir  286
3.2.21. Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapı İlçe Belediyesi Tarafından 775/18’e Göre Yıktırılabilir  287
3.2.22. Kadastro Harici Yer Üzerinde Yapılan Yapı Yıktırılabilir  288
3.2.23. Mülkiyet Davası Devam Eden Taşınmazda 775/18. madde Uyarınca Yıkım Yapılamaz  289
3.2.24. Yapı 775/18. Madde Kapsamında ise Bu Madde Aksi Takdirde 3194/32. Madde Uyarınca İşlem Tesis Edilir  290
3.2.25. Kıyıda Kalan Tapu İptal Edilmedikçe Üzerindeki Yapı Yıktırılamaz  291
3.2.26. Taşınmaz Üzerindeki Okul Yerleşkesine Ait Yapıların Yıktırılması  291
3.3. 3091 Sayılı Kanun ile İlgili Mahkeme Kararları  294
3.3.1. İddialar Mülkiyete Yönelik ise 3091 Sayılı Kanun Uygulanamaz  294
3.3.2. Yola Yapılan Müdahale Önlenmelidir  295
3.3.3. Damlı Yapılarda 3091 Sayılı Yasa Uygulanabilmesi İçin Yapının Fuzulen İşgali Gerekir  296
3.3.4. Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davada Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararı 3091 Sayılı Yasa Uygulamasına Engel Değildir  297
3.3.5. Meni Müdahale Davası Açılan Yerde 3091 Sayılı Yasa Uygulanamaz  299
3.3.6. İhtiyati Tedbir Kararı 3091 Sayılı Yasa Uygulamasına Engel Oluşturmaz  300
3.3.7. Karar Verilmesine Engel Nitelikte Dava Bulunmadığı Durumlarda 3091 Sayılı Yasa Uygulanır  301
3.3.8. Başvuru Sonrası Dava Açılması 3091 Sayılı Yasa Uygulamasını Engellemez  303
3.3.9. Meraya Tecavüz Nedeniyle Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunulması 3091 Sayılı Yasa Uygulamasını Durdurmaz  304
3.3.10. Sınır Anlaşmazlığı Çıkması 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Alınan Kararı Yetki Yönünden Sakatlamaz  305
3.3.11. 6570 Sayılı Yasa Kapsamındaki Taşınmazlarla İlgili Karar Verilebilmesi Fuzuli İşgal Durumuna Bağlıdır  307
3.3.12. Menfaati Umuma Ait Yer Niteliği Taşımayan Taşınmazlarla İlgili 3091 Sayılı Yasa Uygulanması İçin Tecavüzün Öğrenildiği Tarihten İtibaren 60 Günde Başvuru Yapılmalıdır  308
3.3.13. Yeraltı Suyundan Faydalanmak İçin Kesen Suyu Açılması Zilyetliğe Tecavüz Değildir  309
3.3.14. Köye Su Getiren Borunun İzinsiz Kullanılması 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Önlenebilir  310
3.3.15. 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Mülki İdare Amirleri Tarafından Verilen Kararlar Kesindir  312
3.3.16. 3091 Sayılı Yasa Uygulaması Taraflara Tebliğ Edilmelidir  313
3.3.17. Usulüne Uygun Olmadan Yaptırılan Soruşturmaya Göre Karar Verilemez  314
3.3.18. Büfenin Kaldırılabilmesi İçin Hangi Belediyenin Yetki Alanına Girdiği Belirlenmelidir  315
3.3.19. Tek Taraflı Kamu Gücü Kullanılarak Oluşturulan Para Cezasına İlişkin Davanın Görüm Yeri İdari Yargıdır  316
3.3.20. Yaylanın Mahkeme Sonuçlanana Kadar Sınırları İçerisinde Kaldığı Belediyeye Teslimi Mümkündür  317
3.3.21. Kiralanan Taşınmazın Devir Parası Alınarak Başkasına Devri Halinde 3091 Sayılı Yasa Uygulanabilir  318
3.3.22. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Kullanılan Taşınmazda 3091 Sayılı Yasa Uygulanamaz  320
3.3.23. Ormandaki İşgal Korunacak Bir Zilyetlik Kazandırmaz  321
3.3.24. Damlı Yapılarda 3091 Sayılı Yasa Uygulamasında Fiili Zilyetlik Değil Fuzuli İşgal Dikkate Alınır  322
3.3.25. Su Borusunun Küçültülmesi Suretiyle Yapılan Tecavüz 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Önlenmelidir  324
3.3.26. Taşınmazdan Zaman Zaman Geçmek Korunması Gereken Zilyetlik Hakkı Vermez  325
3.3.27. Tahsisli Taşınmazda Bulunan Ruhsatlı Ocağa Giriş Çıkış 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Engellenebilir  326
3.3.28. Yanlış Mevzuat Uygulanarak Sebep Olunan Hata Hizmet Kusuru Teşkil Etmez  327
3.3.29. 3091 Sayılı Yasa Uygulama Yetkisi Mülki Amire Aittir  328
Yararlanılan Kaynaklar  331
Kavramlar Dizini  333
 


Nurdoğan Ünal
1981 Ankara Maliye Meslek Lisesi,
1983 Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksek Okulu,
1989 Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Mezunuyum.
1983–;;2007 yılları arası Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmeni,
2007–;;2009 yılları arası Afyon Kocatepe Üniversitesinde Kamu İç Denetçisi olarak görev yaptım.
2009 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesinde Kamu İç Denetçisi olarak görev yapmaktayken Temmuz 2018 tarihinden itibaren emekliye ayrıldım ve bundan sonrasında eğitim ve danışmanlık faaliyetinde bulunacağım.
Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanıyım.
Halen Ankara Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaktayım.

Tarafımdan bizzat ya da meslektaşlarım veya hukukçularla birlikte kaleme aldığım;
1. Belediye Meclis Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları,
2. Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
3. İhale Suçları –;; İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma
4. Belediye Taşınmazları,
5. Kamu Görevlilerinin Cezai–;;İdari–;;Mali Sorumlulukları,
6. Devlet İhale Kanunu,
7. Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye,
8. Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular,
9. Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler,
10. Yeni Belediye Kanunu Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm İmar Uygulamaları ve 2/B Arazi Satışları,
11. Mahalli İdarelerde ve Yükseköğretim Kurumlarında Taşınmaz Yönetimi,
12. 101 Soru ve 101 Cevapta İmar İşlemleri, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri, İtiraz ve Dava Yolları, Gayrimenkul ve Değerleme İşlemleri,
isimli yayınlarım bulunmaktadır.
Melek Bilgin Yüce
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Gülşah Vardar Hamamcıoğlu ...
Nisan 2020
38.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. ECRİMİSİL  19
1.1. Tanım  19
1.2. Ecrimisilin Hukuki Durumu  19
1.3. Ecrimisille İlgili Yasal Düzenlemeler  21
1.3.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  21
1.3.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  26
1.3.3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu  26
1.3.4. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu  27
1.3.5. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik  27
1.3.6. Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik  30
1.3.7. Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği  33
1.3.8. Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik  35
1.3.9. Üniversite Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikler  38
1.4. Ecrimisilin Niteliği–Kamu Alacağı Olması  39
1.5. Ecrimisil ile Kira Arasındaki Farklar  40
1.6. Ecrimisile Konu Taşınmazlar  40
1.6.1. Tamamı İdareye Ait Taşınmazlar  40
1.6.2. Hisseli Taşınmazlar  43
1.7. Ecrimisil İstenebilmesi İçin Gereken Koşullar  44
1.7.1. Taşınmazın İşgal Edilmesi  44
1.7.2. Kullanıcının Geçerli Bir Hukuki Sıfat veya Hakkının Bulunmaması  46
1.7.3. Haksız Kullanıcının Niteliğinin Önemsiz Olması  47
1.7.4. Mal Sahibi İdarenin Zararının Olmaması  47
1.7.5. Haksız Kullanıcının Kusurunun Aranmaması  47
1.8. Ecrimisil Alacağının Tespit ve Takdiri  48
1.8.1. Taşınmazların Mahallen Tespiti  48
1.8.1.1. Taşınmaz Tespit Tutanağı Örneği  49
1.8.2. Ecrimisil Tespit ve Takdirinde Genel Hükümler  51
1.8.2.1. Kamu Kurumları Tarafından İzinsiz Kullanılan Kamu Taşınmazları  56
1.8.2.2. Tahsisli Hazine Taşınmazları  56
1.8.2.3. Tahmin Edilen Bedel Tespit Rapor Örneği  57
1.8.3. Özellik Arz eden Ecrimisil Tespit ve Takdir İşlemleri  59
1.8.3.1. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  59
1.8.3.2. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Tabi Yerler  60
1.8.3.3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kullanımına Verilen Yerler  60
1.8.3.4. 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2/b Maddesine Tabi Yerler  61
1.8.3.5. 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun  62
1.8.3.5.1. 6831 Sayılı Kanun 2/B Maddesine Göre Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Taşınmazlarda Ecrimisil  62
1.8.3.5.2. Hazineye Ait Tarım Arazilerinde Ecrimisil  64
1.8.3.5.2.1. Paydaşlara Satış  65
1.8.3.5.2.2. Kiracılara Satış  66
1.8.3.5.2.3. Kullanıcılara Satış  66
1.8.3.5.2.4. Tapuda Lehine Şerh ve Belirtme Bulunanlara Satış  66
1.8.3.6. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanuna Tabi Yerler  67
1.8.3.7. Paydaş Olunan Taşınmazlar  68
1.8.3.8. Öncesi Şahıslara Aitken İmar Uygulaması Sonunda Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazlar  68
1.8.3.9. 19.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Yapılar  69
1.9. Ecrimisilin Tebliği ve İdari Hataların Düzeltilmesi  69
1.9.1. Ecrimisil Tebliği  69
1.9.1.1. Ecrimisil İhbarnamesi Örneği  70
1.9.2. İdari Hataların Düzeltilmesi  72
1.9.3. Tebligat Yönetmeliği Hükümleri  72
1.9.3.1. Tebligatın Yapılması  72
1.9.3.2. Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  73
1.9.3.3. Elektronik Tebligat  73
1.9.3.4. Bilinen Adreste Tebligat  73
1.9.3.5. Adresten Başka Yerde Tebligat  73
1.9.3.6. Vekile Tebligat  73
1.9.3.7. Kanuni Temsilciye Tebligat  74
1.9.3.8. Tüzel Kişilere ve Ticari İşletmelere Tebligat  74
1.9.3.9. Tüzel Kişilerin Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  74
1.9.3.10. Er ve Erbaşlara Tebligat  74
1.9.3.11. Diğer Askeri Şahıslara Tebligat  75
1.9.3.12. Seferde Askeri Şahıslara Tebligat  75
1.9.3.13. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  75
1.9.3.14. Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat  75
1.9.3.15. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  75
1.9.3.16. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  75
1.9.3.17. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi  76
1.9.3.18. Muhatabın Adreste Bulunmaması, Ölmesi veya Adresinden Sürekli Olarak Ayrılması Halinde Yapılacak İşlem  76
1.9.3.19. Tebliğ Memuru  77
1.9.3.20. Tebliğ Tarihi  77
1.9.3.21. Tebliğ Evrakının Saklanması ve İhbarnamenin Kapıda Kalma Süresi  77
1.9.3.22. Muhatap Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Yaş ve Ehliyet Şartı  77
1.9.3.23. Kimlik Araştırması  78
1.9.3.24. İmza Edemeyecek Durumda Olmak  78
1.9.3.25. Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebligat  78
1.9.3.26. Adresin Meçhul Olması  78
1.9.3.27. İlanen Tebligat Usulü  79
1.9.3.28. İlanın Yaptırılması  79
1.9.3.29. İlanın İçeriği  79
1.9.3.30. Tebliğ Tarihi  79
1.9.3.31. Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  80
1.9.3.32. Gece Vakti Tebligat  80
1.9.3.33. Tatil Günlerinde Tebligat  80
1.10. Ecrimisile İtiraz–Düzeltme Talepleri ve Değerlendirilmesi  80
1.10.1. Düzeltme Talepleri  80
1.10.1.1. Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Örneği  81
1.10.2. Düzeltme Taleplerini İnceleyecek Komisyonlar  83
1.10.3. Ecrimisil İhbarnamesi ile Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Şekil Şartı  83
1.11. Ecrimisilin –Vade Tarihi– Tahsili–Taksitlendirme–İndirim ve İşgalin Devamı  84
1.11.1. Ecrimisilin Vade Tarihi ve Tahsili  84
1.11.2. Ecrimisilin Taksitle Ödenmesi  85
1.11.3. Ecrimisilde İndirim  86
1.11.4. İşgalin Devamı Halinde Ecrimisil  89
1.12. Terkin Edilecek Ecrimisiller  90
1.12.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Terkin Edilecek Ecrimisiller  90
1.12.2. 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Uyarınca Terkin Edilecek Ecrimisiller  91
1.13. Ecrimisil Zamanaşımı  92
1.13.1. Tahakkuk Zamanaşımı  92
1.13.2. Tahsil Zamanaşımı  93
1.14. Özellikli Ecrimisil İşlemleri  93
1.14.1. 2981/3290 İmar Affı Yasası  93
1.14.2. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu  94
1.14.3. 4706 Sayılı Kanun  95
1.14.4. 6831 Sayılı Orman Kanunu  97
1.14.5. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Kanunu  98
1.14.6. Mülga 4070 Sayılı Hazineye Ait tarım Arazilerinin Satışı Kanunu  99
1.14.7. 4071 Sayılı Kanun  99
1.14.8. 4072 Sayılı Kanun  100
1.14.9. 5686 Sayılı Jeotermal Sular Kanunu  100
1.14.10. 4706 Sayılı Kanun Geçici Madde 9  101
1.14.11. 4706 Sayılı Kanun Geçici Madde 17  103
1.14.12. 4706 Sayılı Kanun Geçici Madde 19  103
1.14.13. 4342 Sayılı Mera Kanunu  104
1.14.14. 4342 Sayılı Mera Kanunu  105
1.14.15. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik  106
1.14.16. 3303 Sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun  107
1.14.16.1. Dava Hakkı  108
1.14.16.2. Bedelli Devir Hakkı  108
1.15. Davalı Taşınmazlarda Ecrimisil  109
1.15.1. İdareye Karşı Açılan Tescil Davaları  109
1.15.2. Kadastro Davaları  109
1.15.3. Tapu İptali ve Tescil Davaları  110
1.15.3.1. Şahıslar Tarafından Açılan Tapu İptali ve Tescil Davaları  110
1.15.3.2. İdareler Tarafından Açılan Tapu İptali ve Tescil Davaları  110
1.15.4. Tapu Siciline Kayıt Öncesinde Ecrimisil  110
1.16. Ecrimisile Karşı Dava Açılması  111
1.16.1. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme  111
1.16.2. Dava Açma Süresi  111
1.16.3. Ecrimisil Davalarında İleri Sürülecek Hususlar  114
1.16.4. Davanın Sonuçları  115
1.16.4.1. Yürütmenin Durdurulması Kararı  115
1.16.4.2. İptal Kararları  115
1.16.4.3. Ret Kararları  116
1.16.4.4. İtiraz  117
1.16.4.5. İstinaf  118
1.16.4.6. Temyiz  119
2. TAHLİYE  121
2.1. Tahliye İşlemleri ile İlgili Genel Hükümler  121
2.1.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  121
2.1.2. 3091 Sayılı Kanun  123
2.1.2.1. Görevli Makam  124
2.1.2.2. Başvuru  124
2.1.2.3. Başvuruda Bulunma Süresi  124
2.1.2.4. Soruşturma  124
2.1.2.5. Kararların Kesinliği  125
2.1.2.6. Kararın Uygulanması ve Güvenlik Kuvvetlerinin Görevi  125
2.1.2.7. Taşınmaz Mal Üzerindeki Ekim, Tesis ve Değişiklikler  125
2.1.2.8. İkinci ve Daha Sonraki Tecavüzler  125
2.1.2.9. Yürütmenin Durdurulması  125
2.1.2.10. İhtiyati Tedbirler  126
2.1.2.11. İkinci Tecavüze İlişkin Cezalar  126
2.1.2.12. Soruşturma ve İnfaz Giderleri  127
2.1.3. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu  127
2.1.4. Medeni Kanun  128
2.1.4.1. Mülkiyet Hakkının İçeriği 683’üncü Madde  128
2.1.4.2. Arazi ve Yapı Malzemesi Mülkiyet İlişkisi 722’nci Madde  128
2.1.4.3. Zilyetliğe Saldırıya Dava Hakkı 983’üncü Madde  128
2.1.4.4. Dava Hakkının Düşmesi 984’üncü Madde  128
2.2. Özellikli Tahliye İşlemleri  129
2.2.1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu  129
2.2.2. Orman Kanunu  134
2.2.3. Kıyı Kanunu  135
2.2.4. Köy Kanunu  136
2.2.5. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  136
2.2.6. Çevre Kanunu  137
2.2.7. Boğaziçi Kanunu  138
2.2.8. Milli Parklar Kanunu  140
2.2.9. Turizmi Teşvik Kanunu  141
2.2.10. Mera Kanunu  142
2.2.11. 4916 Sayılı Kanun  143
2.2.12. Kamulaştırma Kanunu  143
2.2.13. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu  144
2.2.14. Kamu Konutları Kanunu  145
2.2.15. İskân Kanunu  146
2.2.16. İmar Kanunu  147
2.3. İşgallerle İlgili Genel Ceza Hükümleri  148
2.3.1. 3091 Sayılı Kanun  148
2.3.2. Gecekondu Kanunu  149
2.3.3. Türk Ceza Kanunu  149
2.3.3.1. Mala Zarar Verme  149
2.3.3.2. Nitelikli Zarar  150
2.3.3.3. İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme  151
2.3.3.4. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz  151
2.3.3.5. Görevi Kötüye Kullanma  151
2.3.3.6. İzinsiz İnşaat ve İmar Kirliliği  152
2.3.4. 3194 Sayılı İmar Kanunu  152
2.3.5. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu  156
3. MAHKEME KARARLARI  157
3.1. Ecrimisillerle İlgili Kararlar  157
3.1.1. Tahakkuk Fişi İdari Davaya Konu Olabilecek İşlem Niteliğinde Değildir  157
3.1.2. Maden Çıkarma Faaliyeti Fuzuli İşgal Olarak Nitelendirilmez  158
3.1.3. Mahkeme Kararıyla Tapuya Tescil Edilen Taşınmazın Kullanımının Devamı Halinde Ecrimisil Alınabilir  158
3.1.4. Düzeltme Talebine 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi Halinde Talep Reddedildiği Gerekçesiyle Dava Konusu Yapılabilir  160
3.1.5. Düzeltme Talebi Üzerine Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Düzenlenmesi Zorunludur  161
3.1.6. Kira Sözleşmesinin Bitiminden Sonra Taşınmaz Başka Bir Amaçla Kullanılıyorsa Ecrimisil Alınabilir  162
3.1.7. Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Tebliğ Edilmişse Ecrimisil İhbarnamesine Karşı Dava Açılamaz  163
3.1.8. Taşınmazın Tahliye Edilmesi Tahliye Öncesi Döneme Ait Ecrimisil Alınmasına Engel Değildir  164
3.1.9. Kira Sözleşmesi Düzenlenmesi Halinde Bile Sözleşme Öncesi Dönem İçin Ecrimisil İstenebilir  165
3.1.10. İşgalli Taşınmazın Satılması Halinde Son İşgal Tarihinden Satışın Tamamlandığı Tarihe Kadar Olan Döneme Ait Ecrimisil Talep Edilmelidir  166
3.1.11. Tahsis Süresinden Fazla Kullanılan Kamu Konutunu Kullanandan Ecrimisil Alınabilir  167
3.1.12. Belediyenin Şemsiye ve Şezlong Kiralama Faaliyeti İşgal Olarak Nitelendirilemez  169
3.1.13. Belediyenin Kıyı Alanında Kalan Plaj İşletmesinden Ecrimisil Alınamaz  170
3.1.14. Tasarrufu Belediyeye Ait Taşınmazın Tahsis Amacı Dışında Kullandırılması Fuzuli İşgal Değildir  171
3.1.15. Büyütülen İşgal Alanı İçin Yeniden Ecrimisil İstenebilir  171
3.1.16. Site Tarafından İşgal Edilen Alana Ait Ecrimisil Site Maliklerince Hisseleri Oranında Ödenmelidir  173
3.1.17. Ecrimisil İstenirken Su Debisi Değil Tesislerin Yer Aldığı Alan Büyüklüğü Dikkate Alınmalıdır  174
3.1.18. Amacı Dışında Kullanılan Meralardan Ecrimisil Alınabilir  175
3.1.19. Belediye Ait Yerden İşgal Harcı Yerine Ecrimisil Alınmalıdır  176
3.1.20. Düzeltme Talebi Üzerine Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Düzenlenemez  176
3.1.21. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tasarrufuna Geçen Araziden Ecrimisil İsteme Yetkisi Maliye Bakanlığı’na Aittir  178
3.1.22. Tapu Tahsis Verildiği Tarihten Sonrası İçin Ecrimisil İstenemez  179
3.1.23. İtiraz Üzerine Ecrimisil İhbarnamesi Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Niteliğini Kaybeder  179
3.1.24. Orman Sınırı Dışına Çıkarılan 2/b Alanlarından Satış İşlemlerine Başlanıldığı Tarihten Tamamlandığı Tarihe Kadar Olan Dönem İçin Ecrimisil Alınamaz  181
3.1.25. İşgalin Devamı Halinde Yeniden Ecrimisil İstenmesi Yasal Bir Zorunluluktur  182
3.1.26. Denizden Doldurulan Alan Belediyeye Devredilmeden Belediyece Kiraya Verilmesi Halinde Ecrimisil İstenebilir  185
3.1.27. Tahsisli Taşınmazların İşgali Halinde Ecrimisil Alınabilir  186
3.1.28. Hazinenin Paydaşı Olduğu Taşınmazın İşgali Halinde Ecrimisil Alınıp Tahliyesi Sağlanabilir  189
3.1.29. Davayı Kazanan Davacıya Ödediği Ecrimisil Bedeli Tazminat Olarak Geri Ödenmelidir  190
3.1.30. Sözleşmeye Dayanmadan Kullanılan Taşocağından Ecrimisil İstenebilir  192
3.1.31. Hisseli Taşınmazın İşgali Halinde Hisseye İsabete Eden Kısım Kadar Ecrimisil İstenebilir  193
3.1.32. Ecrimisil Tahsil Zamanaşımı 10 yıldır  195
3.1.33. Amacı Dışında Kullanılan İntifa Hakkına Konu Taşınmazdan Ecrimisil İstenebilir  196
3.1.34. Düzeltme Talebinde Bulunulması Halinde Düzeltme İhbarnamesi Düzenlenmeden Ödeme Emri Gönderilemez  200
3.1.35. Mahkeme Kararı ile İptal Edilen İşlem Nedeniyle Önceden Tahsil Edilen Ecrimisil Bedeli Yasal Faiziyle Beraber Ödenmelidir  200
3.1.36. Yokluk Hali Bulunmayan Uyuşmazlıklarda Geçerlik Koşulları Bakımından Hukuka Uygunluk Denetimi Yapılmalıdır  202
3.1.37. İşgale Konu Büfe İçin Ruhsat Alınması ve Ecrimisil Ödenmesi Kazanılmış Hak Sağlamaz  203
3.1.38. Dava Açılmadığı İçin Kesinleşen Ecrimisil Alacağının Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesi Hukuka Aykırılık İçermez  204
3.1.39. Düzeltme İhbarnamesi Ecrimisil İhbarnamesinin Kesin ve Yürütülebilir Niteliğini Kaybettirmez  205
3.1.40. Süresinde Tahliye Edilmeyen Kamu Konutunu Kullanandan Ecrimisil İstenebilir  207
3.1.41. Tahakkuk Fişi İdari Davaya Konu Edilemez  209
3.1.42. Sahil Düzenlemesi Kapsamında Hafriyat Dökülen Deniz Dolgu Alanından Ecrimisil İstenemez  210
3.1.43. Tapu Tahsis Belgesi Verilen Yerden Ecrimisil İstenemez  210
3.1.44. Hisseli Taşınmazlarda Diğer Hissedarlar İşgalci Görülerek Ecrimisil Talep Edilemez  211
3.1.45. Kira Sözleşmesi Sonunda Taşınmazı Tahliye Etmeyenden Ecrimisil İstenebilir  213
3.1.46. Taşınmaz Kira Sözleşmesinde Belirtilen Amaç Dışında Kullanılıyorsa Ecrimisil İstenebilir  215
3.1.47. İmar Planında Yol Bile Olsa Belediye Tasarrufuna Bırakılmayan Alanın İşgali Halinde Ecrimisil Talep Edilebilir  217
3.1.48. İdarece Dava Açma Süresi Sonunda Cevap Verilmesi Yeni Dava Açma Süresi Kazandırmaz  218
3.1.49. Sözleşme Bulunmuyorsa Balıkçı Barınaklarından da Ecrimisil İstenebilir  221
3.1.50. Dernek Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Kamu Alacağı Sadece Yönetim Kurulun Üyelerinden Tahsil Edilebilir  223
3.1.51. Fuzuli Şagil Olmayanlar Hakkında Ödeme Emri Düzenlenemez  226
3.1.52. Ecrimisil Davasında Süreaşımı Düzeltme İhbarnamesinin Tebliğinden İtibaren 60 Gün Sonra Başlar  228
3.1.53. Kira Sözleşmesi Olmadan Taşınmazı Kullanandan Ecrimisil İstenebilir  230
3.1.54. Hisseli Taşınmazın İşgali Durumunda Hisseye İsabet Oranda Ecrimisil Talep Edilebilir  233
3.1.55. Zamanaşımına Uğrayan Kısım İçin Ecrimisil Alınamaz  235
3.1.56. Henüz Tasarrufu Belediyeye Bırakılmayan Deniz Dolgu Alanı İşgalcisinden Ecrimisil Alınır  236
3.1.57. Düzeltme İhbarnamesi Ecrimisil İhbarnamesini Ortadan Kaldırmaz  238
3.1.58. Belediyenin Kumsal Alanını Kullanması İşgal Olarak Nitelendirilemez  241
3.1.59. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kiraya Verilen Yerin Kira ve Tahliye Uyuşmazlığı Adli Yargı Yerine Aittir  243
3.1.60. Ödeme Emri Tahakkuk İşlemine Yönelik İddialar Nedeniyle Kusurlandırılamaz  244
3.1.61. Hazineyle Yaptığı Kira Sözleşmesi Biten Kişinin 2886/75. Maddesine Göre Tahliyesi Sağlanmalıdır  244
3.1.62. Ecrimisil Takibatına Karşı Açılacak Davalar İdari Yargının Görev Alanındadır  246
3.1.63. Sözleşmede Özel Hüküm Olmaması Halinde Tahliye 2886/75 Maddeye Göre Sağlanır  247
3.1.64. Tahsis Kararına İstinaden İşyeri Teslim Edilen Fuzuli Şagil Sayılamaz  248
3.1.65. Tapulama Komisyonu Tarafından Taşınmazın Hazine Adına Tespit Edilen Ancak Mülkiyet Uyuşmazlığı Devam Eden Yerde Ecrimisil Takibatı Yapılamaz  249
3.1.66. Suriye Uyruklu Kişiye Ait Taşınmaz Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Sayıldığı İçin Ecrimisil Takibatına Konu Edilebilir  251
3.1.67. İmar Kanunu 11. Maddesi Uyarınca Belediyeye Terk Edilen Yerden Ecrimisil Alınamaz  252
3.1.68. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Çözülecek Dava Bilirkişi Ücreti Yatırılmadığı Gerekçesiyle Reddedilemez  252
3.1.69. İstenmesi Gereken Miktardan Fazla Bölümün Yerine Ecrimisil Bedelinin Tamamının İptali Uygun Değildir  253
3.1.70. Ruhsatlı Saha İçindeki Faaliyet Fuzuli İşgal Değildir  254
3.1.71. İmar Affı Yasası Uyarınca Mülkiyeti Belediyeye Geçen Taşınmazdan Ecrimisil İstenemez  255
3.1.72. Bilirkişi Tarafından TEFE Oranı Dikkate Alınarak Ecrimisil Bedeli Tespit Edilebilir  256
3.1.73. Kumsal Alanının İşgali Halinde Ecrimisil Talep Edilebilir  256
3.1.74. Taşınmazın Hazine Adına Tescili Sonrası Kullanıcının 2886/75. Maddeye Göre Tahliyesi Mümkündür  257
3.1.75. Taşınmazı İmar Planına ve Devir Amacına Uygun Kullanan Belediyeden Ecrimisil İstenemez  259
3.1.76. Ecrimisile İtiraz Edilmesi Halinde Dava Açma Süresi  259
3.1.77. Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Tebliği Sonrası Dava Açma Süresi  263
3.1.78. İmar Kanunu Gereğince Terki Gerekmesine Karşın Halen Hazine Mülkiyetinde Bulunan Fiilen Kullanılan Yola Belediyece Reklam Panosu Konulmasının İşgal Olarak Nitelendirilebileceği ve Ecrimisile Konu Edilmesinin Mümkün Olduğu  264
3.1.79. Su Spor Alanlarında Ecrimisil Uygulaması  266
3.2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ile İlgili Kararlar  268
3.2.1. Hazineye Ait Yere Yapılan Ruhsatsız Yapı 18. Madde Gereği Yıktırılır  268
3.2.2. Sit Alanında Hazineye Ait Taşınmazdaki Çay Bahçesi Yıktırılabilir  268
3.2.3. Mülkiyeti Davacıya Ait (Şahsa) Taşınmazın üzerindeki Yapı 775/18’e Göre Yıktırılamaz  269
3.2.4. Arsa Maliklerinin Tamamının İznini Almadan Yapılan Yapılar Yıktırılabilir  270
3.2.5. İmar Yolu Üzerine Yaptırılan Yapı 775/18’e Göre Yıktırılabilir  271
3.2.6. Yasal Olmayan Yıkım Nedeniyle Doğan Zarar Ödenmelidir  272
3.2.7. Yıkım İşleminin Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı ile Saptanmadan Açılmış Tazminat Davası Reddedilemez  273
3.2.8. Karar Alınmaksızın Yıktırılan ve 775/18 Kapsamında Kalmayan Yapı İçin Doğan Maddi Zarar Ödenmelidir  274
3.2.9. İmar Affı Yasasının Öngördüğü İşlemler Sonuçlandırılmadan Yapının Yıktırılması Uygun Değildir  275
3.2.10. Süresinde Açılmayan Tazminat Davası Reddedilmelidir  276
3.2.11. Tahsisli Taşınmaza Taşan Yapı 775/18’e Göre Yıktırılabilir  277
3.2.12. İmar Affı Yasasından Yararlanamayan Yapı Yıktırılabilir  278
3.2.13. Yapının Yıkıldığı Gerekçesiyle Tazminat Talebi Reddedilemez  279
3.2.14. Tapu Tahsis Belgesi Tapuya Dönüşmemişse Yapı 775/18’e Göre Yıktırılabilir  280
3.2.15. İmar Affı Başvurusu Sonuçlandırılmadan Yıktırılan Binadan Doğan Zararın Tazmini Gerekir  281
3.2.16. Özel Kişilere Ait Taşınmaza Tecavüzlü Yapılar 775/18’e Göre Yıktırılabilir  282
3.2.17. MTA Genel Müdürlüğü’ne Tahsisli Hazine Arazisi Üzerindeki Yapılar 775/18. Madde Kapsamında Değerlendirilemez  283
3.2.18. Yıkım Nedeniyle Tazminat Talebinde Tapu Tahsis Belgesi Alma Hakkının Doğup Doğmadığı Hususu İncelenerek Karar Verilmelidir  284
3.2.19. Meraya Taşan Ruhsatsız Yapı Yıktırılabilir  285
3.2.20. Hidrofor Binası ve Su Deposu İmar Affı Kapsamında Olmadığından Yıktırılabilir  286
3.2.21. Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapı İlçe Belediyesi Tarafından 775/18’e Göre Yıktırılabilir  287
3.2.22. Kadastro Harici Yer Üzerinde Yapılan Yapı Yıktırılabilir  288
3.2.23. Mülkiyet Davası Devam Eden Taşınmazda 775/18. madde Uyarınca Yıkım Yapılamaz  289
3.2.24. Yapı 775/18. Madde Kapsamında ise Bu Madde Aksi Takdirde 3194/32. Madde Uyarınca İşlem Tesis Edilir  290
3.2.25. Kıyıda Kalan Tapu İptal Edilmedikçe Üzerindeki Yapı Yıktırılamaz  291
3.2.26. Taşınmaz Üzerindeki Okul Yerleşkesine Ait Yapıların Yıktırılması  291
3.3. 3091 Sayılı Kanun ile İlgili Mahkeme Kararları  294
3.3.1. İddialar Mülkiyete Yönelik ise 3091 Sayılı Kanun Uygulanamaz  294
3.3.2. Yola Yapılan Müdahale Önlenmelidir  295
3.3.3. Damlı Yapılarda 3091 Sayılı Yasa Uygulanabilmesi İçin Yapının Fuzulen İşgali Gerekir  296
3.3.4. Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davada Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararı 3091 Sayılı Yasa Uygulamasına Engel Değildir  297
3.3.5. Meni Müdahale Davası Açılan Yerde 3091 Sayılı Yasa Uygulanamaz  299
3.3.6. İhtiyati Tedbir Kararı 3091 Sayılı Yasa Uygulamasına Engel Oluşturmaz  300
3.3.7. Karar Verilmesine Engel Nitelikte Dava Bulunmadığı Durumlarda 3091 Sayılı Yasa Uygulanır  301
3.3.8. Başvuru Sonrası Dava Açılması 3091 Sayılı Yasa Uygulamasını Engellemez  303
3.3.9. Meraya Tecavüz Nedeniyle Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunulması 3091 Sayılı Yasa Uygulamasını Durdurmaz  304
3.3.10. Sınır Anlaşmazlığı Çıkması 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Alınan Kararı Yetki Yönünden Sakatlamaz  305
3.3.11. 6570 Sayılı Yasa Kapsamındaki Taşınmazlarla İlgili Karar Verilebilmesi Fuzuli İşgal Durumuna Bağlıdır  307
3.3.12. Menfaati Umuma Ait Yer Niteliği Taşımayan Taşınmazlarla İlgili 3091 Sayılı Yasa Uygulanması İçin Tecavüzün Öğrenildiği Tarihten İtibaren 60 Günde Başvuru Yapılmalıdır  308
3.3.13. Yeraltı Suyundan Faydalanmak İçin Kesen Suyu Açılması Zilyetliğe Tecavüz Değildir  309
3.3.14. Köye Su Getiren Borunun İzinsiz Kullanılması 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Önlenebilir  310
3.3.15. 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Mülki İdare Amirleri Tarafından Verilen Kararlar Kesindir  312
3.3.16. 3091 Sayılı Yasa Uygulaması Taraflara Tebliğ Edilmelidir  313
3.3.17. Usulüne Uygun Olmadan Yaptırılan Soruşturmaya Göre Karar Verilemez  314
3.3.18. Büfenin Kaldırılabilmesi İçin Hangi Belediyenin Yetki Alanına Girdiği Belirlenmelidir  315
3.3.19. Tek Taraflı Kamu Gücü Kullanılarak Oluşturulan Para Cezasına İlişkin Davanın Görüm Yeri İdari Yargıdır  316
3.3.20. Yaylanın Mahkeme Sonuçlanana Kadar Sınırları İçerisinde Kaldığı Belediyeye Teslimi Mümkündür  317
3.3.21. Kiralanan Taşınmazın Devir Parası Alınarak Başkasına Devri Halinde 3091 Sayılı Yasa Uygulanabilir  318
3.3.22. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Kullanılan Taşınmazda 3091 Sayılı Yasa Uygulanamaz  320
3.3.23. Ormandaki İşgal Korunacak Bir Zilyetlik Kazandırmaz  321
3.3.24. Damlı Yapılarda 3091 Sayılı Yasa Uygulamasında Fiili Zilyetlik Değil Fuzuli İşgal Dikkate Alınır  322
3.3.25. Su Borusunun Küçültülmesi Suretiyle Yapılan Tecavüz 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Önlenmelidir  324
3.3.26. Taşınmazdan Zaman Zaman Geçmek Korunması Gereken Zilyetlik Hakkı Vermez  325
3.3.27. Tahsisli Taşınmazda Bulunan Ruhsatlı Ocağa Giriş Çıkış 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Engellenebilir  326
3.3.28. Yanlış Mevzuat Uygulanarak Sebep Olunan Hata Hizmet Kusuru Teşkil Etmez  327
3.3.29. 3091 Sayılı Yasa Uygulama Yetkisi Mülki Amire Aittir  328
Yararlanılan Kaynaklar  331
Kavramlar Dizini  333
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020