Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vasiyetnamenin Tenfizi ve İptali Davaları
Mayıs 2019 / 2. Baskı / 544 Syf.
Fiyatı: 120.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tasarruflar(kazandırmalar) hüküm doğurdukları an bakımından iki şekilde yapılabilir; ölüme bağlı tasarruflar veya sağlararası tasarruflar. Kişi hayattayken hüküm doğuruyorsa sağlararası tasarruf, kişi öldükten sonra hüküm doğuruyorsa ölüme bağlı tasarruf olup, ölüme bağlı tasarruflar nitelikleri itibarıyla miras sözleşmesi ve vasiyetname şeklinde gerçekleşebilir.

Bu çalışmada, ilgili konu ve kavramları da içerecek şekilde ölüme bağlı tasarruflar ile bu tasarruflardan kaynaklanan vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyetnamenin iptali davaları ele alınmakta olup, amaç bu davalar hakkında uygulamacıya yardımcı olmaktır. Bu kapsamda, teorik bilgiler yanında, uygulama esas alınmış, konu en son Yargıtay içtihatları, Bölge Adliye Mahkemesi kararları ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanmış, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
İlgili Konu ve Kavramlar
Ölüme Bağlı Tasarruflar
Vasiyetnamenin Tenfizi
Vasiyetnamenin İptali
Barkod: 9789750255007
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm:
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
I. MİRASIN AÇILMASI  19
II. MİRASÇI  20
A. Genel Olarak  20
B. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  21
1. Birinci Zümre Mirasçılar  22
2. İkinci Zümre Mirasçılar  25
3. Üçüncü Zümre Mirasçılar  26
4. Evlatlığın Mirasçılığı  27
5. Devletin Mirasçılığı  28
6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  29
a. Genel Olarak  29
b. İntifa Hakkı  29
C. Atanmış (İradi) Mirasçı  30
III. MİRASÇILIK SIFATINI SONA ERDİREN NEDENLER  30
A. Mirastan (Iskat) Çıkarma  31
1. Genel Olarak  31
2. Iskat Çeşitleri  33
a. Cezai (Olağan) Iskat  34
aa. Genel Olarak  34
ab. Cezai Iskatın Nedenleri  34
ac. Cezai Iskatın Sonuçları  35
b. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat  36
3. Mirastan Yoksunluk ile Benzerlikleri ve Farkları  37
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  38
B. Mirastan Yoksunluk  38
1. Genel Olarak  38
2. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  38
3. Iskat (Çıkarma) ile Benzerlikleri ve Farkları  39
C. Mirasın Reddi  40
1. Mirasın Gerçek Reddi  40
2. Mirasın Hükmen Reddi  42
3. Mirasın Reddi Hakkının Düşmesi  43
4. Mirasın Reddinin Sonuçları  44
5. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Mirası Reddi  47
6. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  49
7. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  50
D. Mirastan Feragat  50
1. Genel Olarak  50
2. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  52
IV. MİRASIN KAZANILMASI  53
A. Külli Halefiyet  53
B. Miras Ortaklığı  57
V. TEREKE TEMSİLCİSİ  61
VI. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  64
VII. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI)  67
A. Genel Olarak  67
B. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  68
C. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  70
İkinci Bölüm:
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
I. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI  73
A. Genel Olarak  73
B. Sağlararası Tasarruflar  75
C. Ölüme Bağlı Tasarruflar  76
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  81
A. Genel Olarak  81
B. Şekli (Geniş) Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  82
C. Niteliklerine Göre Ölüme Bağlı Tasarruflar  83
1. Genel Olarak  83
2. Mirasçı Ataması ile Belirli Mal Vasiyeti Arasındaki Farklar  84
3. Tasarrufun Niteliğinin Tespiti  85
III. VASİYETNAME  85
A. Genel Olarak  85
B. Ortak Vasiyetname  87
C. Vasiyet Yapma Ehliyeti  90
1. Genel Olarak Ehliyet  90
2. Vasiyetname Yapma Ehliyeti  93
D. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetnameler  95
1. Genel Olarak  95
2. Resmi Vasiyetname  96
a. Genel Olarak  96
b. Okuma Yazma Bilenlerin (Okuma Yazma Yeteneği Olanların) Yapacakları Resmi Vasiyetname  98
c. Okuma Yazma Bilmeyenlerin (Okuma Yazma Yeteneği Olmayanların) Yapacakları Resmi Vasiyetname  100
d. Resmi Vasiyetname Düzenlenirken Hazır Bulunacak Memur ve Tanıkların Nitelikleri  103
e. Diğer İşlemler  107
3. El Yazılı Vasiyetname  109
4. Sözlü Vasiyetname  113
E. Niteliklerine Göre Vasiyetnameler  114
1. Mirasçı Ataması  114
2. Belirli Mal Vasiyeti  117
a. Genel Olarak  117
b. Belirli Mal Vasiyetinin Çeşitleri  120
F. Vasiyetnameden Dönme (Rücu)  123
1. Açık Dönme  125
2. Yok Etmek Suretiyle Dönme  125
3. Örtülü Dönme  126
4. Vasiyetnamenin Kazaen veya Üçüncü Kişinin Fiili ile Yok Olması  133
5. Vasiyetnamenin Zıyaı (Yok Olması)  134
IV. MİRAS SÖZLEŞMESİ  134
A. Genel Olarak  134
B. Miras Sözleşmesinin Şekli  137
1. Sözleşmelerde Şekil  137
2. Miras Sözleşmesinin Düzenlenme Şekli  138
C. Miras Sözleşmesi Yapmak Ehliyeti  139
D. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri  140
1. Olumlu Miras Sözleşmesi  140
2. Olumsuz Miras Sözleşmesi (Mirastan Feragat Sözleşmesi)  142
a. Genel Olarak  142
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli  144
c. Feragat Sözleşmesinin Hükümleri  145
d. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  151
e. Mirasçıların Tenkis Talebi  152
E. Mirasbırakanın Sözleşmeden Dönmesi  153
F. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Hükümsüz Kaldığı Haller  155
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YÜKLEMELER VE KOŞULLAR  156
A. Genel Olarak  156
B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  158
1. Genel Olarak  158
2. Koşullar  161
3. Yüklemeler  163
VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İKAMELER  166
A. Yedek Mirasçı Atama (Basit İkame)  166
B. Artmirasçı Atama (Fevkalade İkame)  167
VII. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA VAKIF KURMA  169
VIII. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU  174
Üçüncü Bölüm:
VASİYETNAMENİN TENFİZİ
I. GENEL OLARAK  183
II. İSTİHKAK İSTEMLİ TENFİZ DAVASI  190
III. VASİYETİN TENFİZİ KOŞULLARI  202
A. İnfazı Mümkün ve Geçerli Bir Vasiyetnamenin Bulunması Koşulu  202
B. Vasiyetnamenin Açılıp Okunması Koşulu  207
C. Vasiyetnamenin Kesinleşmesi veya Vasiyetnameye ve Terekeye Yönelik Açılmış Davaların Sonuçlanması Koşulu  218
D. Vasiyetnameye Konu Hak ve Alacakların Halen Terekede Olması Koşulu  228
IV. DAVANIN TARAFLARI  233
A. Davacı  233
B. Davalı  237
V. HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ  241
VI. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  247
A. Görevli Mahkeme  247
B. Yetkili Mahkeme  249
VII. VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DEF’İLER  251
A. İptal ve Tenkis Def’i  251
B. Zamanaşımı Def’i  261
Dördüncü Bölüm:
VASİYETNAMENİN İPTALİ
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN)  267
A. Genel Olarak  267
B. Kesin Hükümsüzlük Halleri  268
1. Mirastan Yoksunluk  269
2. Lehtarın veya Atanan Mirasçının Mirasbırakandan Önce Ölmesi  269
3. Vasiyetnamedeki Koşulun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmemesi  270
4. Boşanmanın Gerçekleşmesi  271
5. Sözlü Vasiyetin Süresinde Hâkime Teslim Edilmemesi  272
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İPTAL  273
A. Genel Olarak  273
B. İptal Nedenleri  282
1. Ehliyetsizlik Sebebiyle İptal  293
a. Genel Açıklamalar  293
aa. Fiil Ehliyeti  293
ab. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Şartlar  293
aba. Ergin (Reşit) Olmak  293
abb. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  293
abc. Kısıtlı Olmamak  294
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  298
2. İrade Sakatlığı (Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama) Nedeniyle İptal  309
a. Genel Olarak  309
aa. Yanılma (Hata, Aldanma)  312
aaa. Genel Olarak  312
aab. Esaslı Yanılma Halleri  314
aac. Yanılmanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi  317
aad. Yanılanın Tazminat Ödeme Borcu  318
aae. Saikte Yanılma (Saik Hatası)  319
ab. Aldatma (Hile, Yanıltma)  320
aba. Genel Olarak  320
abb. Aldatma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Şartları  323
ac. Korkutma (İkrah–Tehdit)  329
aca. Genel Olarak  329
acb. Korkutma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Şartları  330
ad. İrade Bozukluklarının Sonuçları  334
ae. Sürekli Def’i Hakkı  339
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  340
ba. Genel Olarak  340
bb. Yanılma (Hata) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  342
bc. Aldatma (Hile) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  345
bd. Korkutma (İkrah) ve Cebir Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  346
3. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Nedeniyle İptal  353
a. Genel Olarak  353
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  360
4. Şekle Aykırılıktan İptal  364
a. Genel Olarak  364
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  364
ba. Resmi Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri  368
baa. Okuma Yazma Bilenlerin Düzenlettirdikleri Resmi Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali  375
bab. Okuma Yazma Bilmeyenlerin Düzenlettirdikleri Resmi Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali  379
bac. Memur ve Tanıkların ve Lehine Tasarruf Yapılanların Niteliklerinden Kaynaklanan İptal  388
bb. El Yazılı Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali  394
bc. Sözlü Vasiyetlerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri  398
III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  400
A. Genel Olarak  400
B. İyiniyetli Zilyede Karşı  403
C. Kötüniyetli Zilyede Karşı  415
D. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Dönemindeki Uygulama  416
E. Davanın Islahı Halinde Süre  421
F. Sürelerin Niteliği  423
G. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  426
H. İptal Def’i  428
IV. İSPAT  430
V. İPTAL HÜKMÜ VE SONUÇLARI  437
A. Genel Olarak Hüküm  437
B. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptaline İlişkin Hüküm  439
VI. DAVANIN TARAFLARI  447
A. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  447
B. İptal Davasında Davacı  456
C. İptal Davasında Davalı  459
VII. GÖREVLİ MAHKEME  464
A. Genel Olarak  464
B. İptal Davasında Görevli Mahkeme  473
VIII. YETKİLİ MAHKEME  475
A. Genel Olarak  475
B. İptal Davasında Yetkili Mahkeme  484
IX. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  485
A. Yargılama Gideri  485
B. Harç  493
1. Genel Olarak  493
2. Başvurma Harcı  493
3. Karar ve İlam Harcı  493
4. İptal Davasında Harç  499
C. Vekâlet Ücreti  500
1. Genel Olarak  500
2. İptal Davalarında Vekâlet Ücreti  507
X. TENKİS DAVASI İLE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ  508
A. Genel Olarak Tenkis Davası  508
B. Tenkis Davası ile Vasiyetnamenin İptali Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği  517
C. Mirastan Iskat Tasarrufunun İptali ve Tenkisi  521
Yararlanılan Kaynaklar  537
Kavramlar Dizini  539
 


Hasan Çiftçi
Haziran 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Alper Gümüş
Haziran 2020
290.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Uğur Gençcan
Haziran 2020
295.00 TL
Sepete Ekle
Sezer Çabri
Mayıs 2020
150.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm:
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
I. MİRASIN AÇILMASI  19
II. MİRASÇI  20
A. Genel Olarak  20
B. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  21
1. Birinci Zümre Mirasçılar  22
2. İkinci Zümre Mirasçılar  25
3. Üçüncü Zümre Mirasçılar  26
4. Evlatlığın Mirasçılığı  27
5. Devletin Mirasçılığı  28
6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  29
a. Genel Olarak  29
b. İntifa Hakkı  29
C. Atanmış (İradi) Mirasçı  30
III. MİRASÇILIK SIFATINI SONA ERDİREN NEDENLER  30
A. Mirastan (Iskat) Çıkarma  31
1. Genel Olarak  31
2. Iskat Çeşitleri  33
a. Cezai (Olağan) Iskat  34
aa. Genel Olarak  34
ab. Cezai Iskatın Nedenleri  34
ac. Cezai Iskatın Sonuçları  35
b. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat  36
3. Mirastan Yoksunluk ile Benzerlikleri ve Farkları  37
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  38
B. Mirastan Yoksunluk  38
1. Genel Olarak  38
2. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  38
3. Iskat (Çıkarma) ile Benzerlikleri ve Farkları  39
C. Mirasın Reddi  40
1. Mirasın Gerçek Reddi  40
2. Mirasın Hükmen Reddi  42
3. Mirasın Reddi Hakkının Düşmesi  43
4. Mirasın Reddinin Sonuçları  44
5. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Mirası Reddi  47
6. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  49
7. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  50
D. Mirastan Feragat  50
1. Genel Olarak  50
2. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  52
IV. MİRASIN KAZANILMASI  53
A. Külli Halefiyet  53
B. Miras Ortaklığı  57
V. TEREKE TEMSİLCİSİ  61
VI. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  64
VII. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI)  67
A. Genel Olarak  67
B. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  68
C. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  70
İkinci Bölüm:
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
I. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI  73
A. Genel Olarak  73
B. Sağlararası Tasarruflar  75
C. Ölüme Bağlı Tasarruflar  76
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  81
A. Genel Olarak  81
B. Şekli (Geniş) Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  82
C. Niteliklerine Göre Ölüme Bağlı Tasarruflar  83
1. Genel Olarak  83
2. Mirasçı Ataması ile Belirli Mal Vasiyeti Arasındaki Farklar  84
3. Tasarrufun Niteliğinin Tespiti  85
III. VASİYETNAME  85
A. Genel Olarak  85
B. Ortak Vasiyetname  87
C. Vasiyet Yapma Ehliyeti  90
1. Genel Olarak Ehliyet  90
2. Vasiyetname Yapma Ehliyeti  93
D. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetnameler  95
1. Genel Olarak  95
2. Resmi Vasiyetname  96
a. Genel Olarak  96
b. Okuma Yazma Bilenlerin (Okuma Yazma Yeteneği Olanların) Yapacakları Resmi Vasiyetname  98
c. Okuma Yazma Bilmeyenlerin (Okuma Yazma Yeteneği Olmayanların) Yapacakları Resmi Vasiyetname  100
d. Resmi Vasiyetname Düzenlenirken Hazır Bulunacak Memur ve Tanıkların Nitelikleri  103
e. Diğer İşlemler  107
3. El Yazılı Vasiyetname  109
4. Sözlü Vasiyetname  113
E. Niteliklerine Göre Vasiyetnameler  114
1. Mirasçı Ataması  114
2. Belirli Mal Vasiyeti  117
a. Genel Olarak  117
b. Belirli Mal Vasiyetinin Çeşitleri  120
F. Vasiyetnameden Dönme (Rücu)  123
1. Açık Dönme  125
2. Yok Etmek Suretiyle Dönme  125
3. Örtülü Dönme  126
4. Vasiyetnamenin Kazaen veya Üçüncü Kişinin Fiili ile Yok Olması  133
5. Vasiyetnamenin Zıyaı (Yok Olması)  134
IV. MİRAS SÖZLEŞMESİ  134
A. Genel Olarak  134
B. Miras Sözleşmesinin Şekli  137
1. Sözleşmelerde Şekil  137
2. Miras Sözleşmesinin Düzenlenme Şekli  138
C. Miras Sözleşmesi Yapmak Ehliyeti  139
D. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri  140
1. Olumlu Miras Sözleşmesi  140
2. Olumsuz Miras Sözleşmesi (Mirastan Feragat Sözleşmesi)  142
a. Genel Olarak  142
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli  144
c. Feragat Sözleşmesinin Hükümleri  145
d. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  151
e. Mirasçıların Tenkis Talebi  152
E. Mirasbırakanın Sözleşmeden Dönmesi  153
F. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Hükümsüz Kaldığı Haller  155
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YÜKLEMELER VE KOŞULLAR  156
A. Genel Olarak  156
B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  158
1. Genel Olarak  158
2. Koşullar  161
3. Yüklemeler  163
VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İKAMELER  166
A. Yedek Mirasçı Atama (Basit İkame)  166
B. Artmirasçı Atama (Fevkalade İkame)  167
VII. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA VAKIF KURMA  169
VIII. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU  174
Üçüncü Bölüm:
VASİYETNAMENİN TENFİZİ
I. GENEL OLARAK  183
II. İSTİHKAK İSTEMLİ TENFİZ DAVASI  190
III. VASİYETİN TENFİZİ KOŞULLARI  202
A. İnfazı Mümkün ve Geçerli Bir Vasiyetnamenin Bulunması Koşulu  202
B. Vasiyetnamenin Açılıp Okunması Koşulu  207
C. Vasiyetnamenin Kesinleşmesi veya Vasiyetnameye ve Terekeye Yönelik Açılmış Davaların Sonuçlanması Koşulu  218
D. Vasiyetnameye Konu Hak ve Alacakların Halen Terekede Olması Koşulu  228
IV. DAVANIN TARAFLARI  233
A. Davacı  233
B. Davalı  237
V. HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ  241
VI. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  247
A. Görevli Mahkeme  247
B. Yetkili Mahkeme  249
VII. VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DEF’İLER  251
A. İptal ve Tenkis Def’i  251
B. Zamanaşımı Def’i  261
Dördüncü Bölüm:
VASİYETNAMENİN İPTALİ
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN)  267
A. Genel Olarak  267
B. Kesin Hükümsüzlük Halleri  268
1. Mirastan Yoksunluk  269
2. Lehtarın veya Atanan Mirasçının Mirasbırakandan Önce Ölmesi  269
3. Vasiyetnamedeki Koşulun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmemesi  270
4. Boşanmanın Gerçekleşmesi  271
5. Sözlü Vasiyetin Süresinde Hâkime Teslim Edilmemesi  272
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İPTAL  273
A. Genel Olarak  273
B. İptal Nedenleri  282
1. Ehliyetsizlik Sebebiyle İptal  293
a. Genel Açıklamalar  293
aa. Fiil Ehliyeti  293
ab. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Şartlar  293
aba. Ergin (Reşit) Olmak  293
abb. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  293
abc. Kısıtlı Olmamak  294
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  298
2. İrade Sakatlığı (Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama) Nedeniyle İptal  309
a. Genel Olarak  309
aa. Yanılma (Hata, Aldanma)  312
aaa. Genel Olarak  312
aab. Esaslı Yanılma Halleri  314
aac. Yanılmanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi  317
aad. Yanılanın Tazminat Ödeme Borcu  318
aae. Saikte Yanılma (Saik Hatası)  319
ab. Aldatma (Hile, Yanıltma)  320
aba. Genel Olarak  320
abb. Aldatma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Şartları  323
ac. Korkutma (İkrah–Tehdit)  329
aca. Genel Olarak  329
acb. Korkutma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Şartları  330
ad. İrade Bozukluklarının Sonuçları  334
ae. Sürekli Def’i Hakkı  339
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  340
ba. Genel Olarak  340
bb. Yanılma (Hata) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  342
bc. Aldatma (Hile) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  345
bd. Korkutma (İkrah) ve Cebir Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  346
3. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Nedeniyle İptal  353
a. Genel Olarak  353
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  360
4. Şekle Aykırılıktan İptal  364
a. Genel Olarak  364
b. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  364
ba. Resmi Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri  368
baa. Okuma Yazma Bilenlerin Düzenlettirdikleri Resmi Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali  375
bab. Okuma Yazma Bilmeyenlerin Düzenlettirdikleri Resmi Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali  379
bac. Memur ve Tanıkların ve Lehine Tasarruf Yapılanların Niteliklerinden Kaynaklanan İptal  388
bb. El Yazılı Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali  394
bc. Sözlü Vasiyetlerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri  398
III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  400
A. Genel Olarak  400
B. İyiniyetli Zilyede Karşı  403
C. Kötüniyetli Zilyede Karşı  415
D. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Dönemindeki Uygulama  416
E. Davanın Islahı Halinde Süre  421
F. Sürelerin Niteliği  423
G. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  426
H. İptal Def’i  428
IV. İSPAT  430
V. İPTAL HÜKMÜ VE SONUÇLARI  437
A. Genel Olarak Hüküm  437
B. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptaline İlişkin Hüküm  439
VI. DAVANIN TARAFLARI  447
A. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  447
B. İptal Davasında Davacı  456
C. İptal Davasında Davalı  459
VII. GÖREVLİ MAHKEME  464
A. Genel Olarak  464
B. İptal Davasında Görevli Mahkeme  473
VIII. YETKİLİ MAHKEME  475
A. Genel Olarak  475
B. İptal Davasında Yetkili Mahkeme  484
IX. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  485
A. Yargılama Gideri  485
B. Harç  493
1. Genel Olarak  493
2. Başvurma Harcı  493
3. Karar ve İlam Harcı  493
4. İptal Davasında Harç  499
C. Vekâlet Ücreti  500
1. Genel Olarak  500
2. İptal Davalarında Vekâlet Ücreti  507
X. TENKİS DAVASI İLE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ  508
A. Genel Olarak Tenkis Davası  508
B. Tenkis Davası ile Vasiyetnamenin İptali Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği  517
C. Mirastan Iskat Tasarrufunun İptali ve Tenkisi  521
Yararlanılan Kaynaklar  537
Kavramlar Dizini  539
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020