Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında
Avrupa Birliği ve Türkiye Göç Hukuku
Mart 2015 / 1. Baskı / 645 Syf.
Fiyatı: 115.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Çalışma, ana hatlarıyla, konu hakkında üç tür sonuca işaret etmektedir.

Birincisi, genel olarak insan hakları, özel olarak da AİHS kaynaklı yükümlülükler ile genel olarak göç alanının, özel olarak da AB ve Türkiye göç hukukunun kesişim çizgilerini belirginleştirip, bu ikisi arasındaki ilişkiyi mümkün olduğunca netleştirmektedir.

İkincisi, bu çalışma, ister AB ister ona üyelik yolundaki Türkiye söz konusu olsun, son yıllarda önemi giderek artan göç hukuku ile onun üstündeki kısıtlardan birisi olan ve önemi hiç azalmayan insan hakları arasındaki ilişki özelinde belirli bir eğilimi ortaya koymaktadır. İnsan hakları kaynaklı yükümlülükler, bir yandan, bir kişiye katı bir kuralı doğrudan uygulamaktan ziyade, o kişinin kişisel durumunu dikkate alan "bireyselleştirilmiş" bir değerlendirme üzerinden hareket etmeyi gerektirmektedir. Bu yükümlülükler, diğer yandan, pratikte etkili uygulanabilmek adına "kişisel özgürlüklerin geleneksel gardiyanı" addedilen mahkemelere ihtiyaç duymakta ve bu, gittikçe artan bir "yargısallaşma" veya "yargı önüne taşınma" hâli doğurmaktadır.

Üçüncüsü, bu çalışma, AB ve Türkiye göç hukukunu AİHS ışığında hemen hemen tümüyle aydınlatırken; önümüzdeki yıllar, AB açısından ABTHŞ ile HGİ ve Türkiye açısından AY üzerinden temel hak korumasının "asgari müşterek" oluşturan AİHS standardının üstüne ne ölçüde çıkacağını gösterecektir.

Konu Başlıkları
Avrupa Birliği ile Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Göç Hukuku ve İnsan Hakları (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)
Avrupa Birliği ve Türkiye Bakımından Göç Hukuku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin İnsan Haklarının Korunması Rejimindeki Yeri
İnsan Hakları ve Mahkemeler
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Göç ile Doğrudan İlgili Düzenlemeleri (AİHS md. 16, Dördüncü Protokol md. 2 (2), 3, 4 ve Yedinci Protokol md.1) Işığında Göç Hukuku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Mutlak Hakları (AİHS md. 2, 3, 4) Işığında Göç Hukuku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Serbest Dolaşım Özgürlüğü ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı (Dördüncü Protokol md. 2 (1) ile AİHS md. 5) Işığında Göç Hukuku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ile Evlenme Hakkı (AİHS md. 8 ile 12) Işığında Göç Hukuku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Göç ile Alakalı Diğer Hakları (AİHS md. 9, 10, 11, Birinci Protokol md. 1 ve 2) Işığında Göç Hukuku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Ayrımcılık Yasağına İlişkin Hakları (AİHS md. 14, On İkinci Protokol md. 1) Işığında Göç Hukuku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Genel Usuli Hakları (AİHS md. 6 ve 13) Işığında Göç Hukuku
Barkod: 9789750232480
Yayın Tarihi: Mart 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 645
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Şekil ve Tablolar Listesi  
Kısaltmalar  
Dava Listesi (Numara Sıralı)  
Mevzuat Listesi  
Giriş  
1. Avrupa Birliği İle Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Göç Hukuku ve İnsan Hakları (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)
1. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ: GENEL ÇERÇEVE  
1.1. Avrupa Birliği ve Türkiye: Ortaklık İlişkisi  
1.2. Avrupa Birliği ve Türkiye: Üyelik İlişkisi  
2. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE GÖÇ HUKUKU VE İNSAN HAKLARI (AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ)  
2.1. Avrupa Birliği Müktesebatı: Genel Çerçeve  
2.2. Göç Hukuku: Avrupa Birliği Müktesebatının Bir Parçası Olarak  
2.3. İnsan Hakları (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi): Avrupa Birliği Müktesebatının ve Kopenhag Siyasi Kriterlerinin Bir Parçası Olarak  
2. Avrupa Birliği ve Türkiye Bakımından Göç Hukuku
1. GÖÇ HUKUKU: GENEL ÇERÇEVE  
2. AVRUPA BİRLİĞİ: ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANININ BİR PARÇASI OLARAK GÖÇ HUKUKU  
2.1. Genel Çerçeve  
2.2. Birincil Hukuk (Kurucu Antlaşmalar) ve Göç Hukuku  
2.2.1. Maastricht Antlaşması ve Göç Hukuku  
2.2.2. Amsterdam Antlaşması ve Göç Hukuku  
2.2.3. Lizbon Antlaşması ve Göç Hukuku  
2.3. İkincil Hukuk (Birlik Tasarrufları) ve Göç Hukuku  
2.3.1. Sınır Kontrolleri  
2.3.2. Vize  
2.3.3. İltica  
2.3.4. Düzenli Göç  
2.3.5. Düzensiz Göç  
3. TÜRKİYE: GÖÇ HUKUKU  
3.1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Öncesi (1 Nisan 2014 Öncesi) Dönem  
3.2. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Sonrası (1 Nisan 2014 Sonrası) Dönem  
3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin İnsan Haklarının Korunması Rejimindeki Yeri
1. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ: GENEL ÇERÇEVE  
1.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası (İnsan Hakları veya Göç Hukukunun Özneleri ile ilgili) Anlaşmalar  
1.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  
1.2.1. Tarihçe ve Bağlam  
1.2.2. Kapsam  
1.2.2.1. Kişi Yönünden Kapsam  
1.2.2.2. Konu Yönünden Kapsam  
1.2.2.3. Yer Yönünden Kapsam  
1.2.2.4. Zaman Yönünden Kapsam  
2. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İNSAN HAKLARININ KORUNMASI REJİMİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN BU REJİMDEKİ YERİ  
2.1. Hukukun Genel İlkeleri  
2.2. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  
2.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  
2.3.1. Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Katılımı Öncesi Durum  
2.3.2. Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Katılımı Sonrası Durum  
3. TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARININ KORUNMASI REJİMİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN BU REJİMDEKİ YERİ  
3.1. Anayasa  
3.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  
4. İnsan Hakları ve Mahkemeler
1. AVRUPA BİRLİĞİ: AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI  
1.1. Avrupa Birliği Adalet Divanı  
1.2. Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları Kaynakları: Hangi Davalar ile ve Nasıl İleri Sürülebilir?  
1.3. Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları Kaynakları: Ne Tür Etkiler Doğurur?  
2. TÜRKİYE: ÜST MAHKEMELER VE ÖZELLİKLE ANAYASA MAHKEMESİ  
2.1. Üst Mahkemeler  
2.2. Türkiye İnsan Hakları Kaynakları: Hangi Davalar ile ve Nasıl İleri Sürülebilir?  
2.2.1. Genel Çerçeve  
2.2.2. Özel Bir Yol Olarak “Bireysel Başvuru” (Anayasa Mahkemesi)  
2.3. Türkiye İnsan Hakları Kaynakları: Ne Tür Etkiler Doğurur?  
2.3.1. Genel Çerçeve  
2.3.2. Özel Bir Yol Olarak “Bireysel Başvuru” (Anayasa Mahkemesi)  
3. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ  
3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sistemi: Tarihsel Gelişim (On Birinci ve On Dördüncü Protokol Öncesi Durum)  
3.1.1. On Birinci Protokol Öncesi Durum  
3.1.2. On Birinci Protokol’den On Dördüncü Protokole Durum  
3.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sistemi: On Dördüncü Protokol Sonrası (Mevcut) Durum  
3.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Oluşumu  
3.2.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İşleyişi  
3.2.2.1. Genel Prosedür  
3.2.2.2. Kabul Edilebilirlik  
3.2.2.3. Geçici Tedbirler  
3.2.2.4. Esas Hakkında İnceleme  
3.2.2.5. Dostane Çözüm  
3.2.2.6. Kayıttan Düşürme  
3.2.2.7. Karar  
3.2.2.8. Büyük Daireye Taşımak  
3.2.2.9. Kararın İcrası  
3.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sistemi: On Beşinci ve On Altıncı Protokol ile Oluşacak (Gelecekteki) Durum  
5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Göç ile Doğrudan İlgili
Düzenlemeleri (AİHS md. 16, Dördüncü Protokol md. 2(2), 3, 4 ve
Yedinci Protokol md. 1) Işığında Göç Hukuku
1. YABANCILARIN SİYASAL ETKİNLİKLERİNİN KISITLANMASI (AİHS MD. 16)  
1.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.3. Türkiye’deki Durum  
2. BİR ÜLKEYİ TERK ETME ÖZGÜRLÜĞÜ (DÖRDÜNCÜ PROTOKOL MD. 2(2))  
2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.1.1. Genel Çerçeve  
2.1.2. Pasaporta El Koyma veya Müsadere ile ilgili Olarak  
2.1.3. Yurt Dışına Çıkış veya Seyahat Yasağı ile ilgili Olarak  
2.1.4. Bir Ülkeyi Terk Etme Serbestîsi ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ve Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı Arasındaki İlişki  
2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3. Türkiye’deki Durum  
3. VATANDAŞLARIN SINIR DIŞI EDİLME YASAĞI (DÖRDÜNCÜ PROTOKOL MD. 3)  
3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
3.3. Türkiye’deki Durum  
4. YABANCILARIN TOPLUCA SINIR DIŞI EDİLME YASAĞI (DÖRDÜNCÜ PROTOKOL MD. 4)  
4.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
4.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
4.3. Türkiye’deki Durum  
5. YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMELERİNE İLİŞKİN USULİ GÜVENCELER (YEDİNCİ PROTOKOL MD. 1)  
5.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
5.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
5.3. Türkiye’deki Durum  
6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Mutlak Hakları
(AİHS md. 2, 3, 4) Işığında Göç Hukuku
1. YAŞAM HAKKI (AİHS MD. 2)  
1.1. Yaşam Hakkı: Genel Çerçeve  
1.2. Yaşam Hakkı ve Sınır Ötesi Uygulanma: Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
1.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.2.3. Türkiye’deki Durum  
2. İŞKENCE YASAĞI (AİHS MD. 3)  
2.1. İşkence Yasağı: Genel Çerçeve  
2.2. İşkence Yasağı ve Göç İşlevlerinin Yürütümü  
2.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.2.3. Türkiye’deki Durum  
2.3. İşkence Yasağı ve Sınır Ötesi Uygulanma / Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
2.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.3.1.1. Genel Çerçeve  
2.3.1.2. Alıcı Devlette İşkence Yasağına Aykırı Muameleye İlişkin Gerçek Bir Risk  
2.3.1.3. Taraf Devletteki Tedavi Sürecinden Mahrum Kalma İhtimali  
2.3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3.3. Türkiye’deki Durum  
3. KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI (AİHS MD. 4)  
3.1. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı: Genel Çerçeve  
3.2. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı ve İnsan Kaçakçılığı veya İnsan Ticareti  
3.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
3.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
3.2.3. Türkiye’deki Durum  
3.3. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı ve Sınır Ötesi Uygulanma / Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
3.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
3.3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
3.3.3. Türkiye’deki Durum  
7. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Serbest Dolaşım Özgürlüğü ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı (Dördüncü Protokol md. 2(1) ile AİHS md. 5) Işığında Göç Hukuku
1. SERBEST DOLAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜ (DÖRDÜNCÜ PROTOKOL MD. 2(1))  
1.1. Serbest Dolaşım Özgürlüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
1.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.3. Türkiye’deki Durum  
2. ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI (AİHS MD. 5)  
2.1. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı: Genel Çerçeve  
2.2. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ve Usulüne Aykırı Surette Ülke Topraklarına Girmek veya Hakkında Derdest Bir Sınır Dışı veya İade İşlemi Nedeniyle Özgürlükten Yoksunluk (md. 5(1/f))  
2.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.2.1.1. Özgürlükten Yoksunluk, Var mı?  
2.2.1.2. İlgili Vaka, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 5(1)’deki Hâllerden Birinin İçinde Kalıyor mu?  
2.2.1.3. Özgürlükten Yoksunluk, Yasanın Öngördüğü Usule veya Yasaya Uygun mu ve Keyfi Değil mi?  
2.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.2.3. Türkiye’deki Durum  
2.3. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanın Hakları 5(2, 4 ve 5)  
2.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.3.1.1. Yakalama Nedenlerinin En Kısa Sürede ve Anlaşılan Bir Dilde Bildirilmesi  
2.3.1.2. Yakalamanın Ardından En Kısa Sürede Mahkemeye Başvurma Hakkı  
2.3.1.3. Tazminat Hakkı  
2.3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3.3. Türkiye’deki Durum  
2.4. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ve Sınır Ötesi Uygulanma / Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
2.4.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.4.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.4.3. Türkiye’deki Durum  
8. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ile Evlenme Hakkı (AİHS md. 8 ile 12) Işığında Göç Hukuku
1. ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI (AİHS MD. 8)  
1.1. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı: Genel Çerçeve  
1.1.1. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
1.1.1.1. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı: Genel Olarak  
1.1.1.2. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı: Negatif Yükümlülük Yönüyle İlgili Test  
1.1.1.2.1. Somut Olay, Özel Hayat ve Aile Hayatı İçinde Kalıyor mu?  
1.1.1.2.2. Özel Hayata veya Aile Hayatına Yönelik bir Müdahale Var mı?  
1.1.1.2.3. Müdahale, Yasayla Öngörülmüş mü?  
1.1.1.2.4. Müdahale, Meşru Amaç ile mi Yapılmış?  
1.1.1.2.5. Müdahale, Demokratik Toplumda Gerekli mi?  
1.1.1.3. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı: Pozitif Yükümlülük Yönüyle İlgili Test  
1.1.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.1.3. Türkiye’deki Durum  
1.2. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
1.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.2.3. Türkiye’deki Durum  
1.3. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Bir Kişiyi Bir Ülkeye Alma  
1.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.3.3. Türkiye’deki Durum  
1.4. ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI VE SINIR ÖTESİ UYGULANMA / BİR KİŞİYİ BİR BAŞKA ÜLKEYE GÖNDEREMEME  
1.4.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.4.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.4.3. Türkiye’deki Durum  
1.5. ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  
1.5.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.5.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.5.3. Türkiye’deki Durum  
1.6. ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI VE KİMİ DİĞER DURUMLAR  
1.6.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.6.1.1. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ile Serbest Dolaşım Özgürlüğü Arasındaki İlişki  
1.6.1.2. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Göçmen Statüsü  
1.6.1.3. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Uluslararası Çocuk Kaçırma  
1.6.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.6.3. Türkiye’deki Durum  
2. EVLENME HAKKI (AİHS MD. 12)  
2.1. Evlenme Hakkı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3. Türkiye’deki Durum  
9. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Göç ile Alakalı Diğer Hakları (AİHS md. 9, 10, 11, Birinci Protokol md. 1 ve 2) Işığında Göç Hukuku
1. DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ (AİHS MD. 9)  
1.1. Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
1.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.3. Türkiye’deki Durum  
2. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ (AİHS MD. 10)  
2.1. İfade Özgürlüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3. Türkiye’deki Durum  
3. TOPLANTI VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ (AİHS MD. 11)  
3.1. Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
3.3. Türkiye’deki Durum  
4. MÜLKİYETİN KORUNMASI (BİRİNCİ PROTOKOL MD. 1)  
4.1. Mülkiyetin Korunması: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
4.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
4.3. Türkiye’deki Durum  
5. EĞİTİM HAKKI (BİRİNCİ PROTOKOL MD. 2)  
5.1. Eğitim Hakkı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
5.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
5.3. Türkiye’deki Durum  
10. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ayrımcılık Yasağına İlişkin Hakları (AİHS md. 14, On İkinci Protokol md. 1) Işığında Göç Hukuku
1. AYRIMCILIK YASAĞI (AİHS MD. 14 VE ON İKİNCİ PROTOKOL MD. 1)  
1.1. Ayrımcılık Yasağı (AİHS md. 14 – Diğer Haklarla Birlikte): Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
1.1.1. Ayrımcılık Yasağı: Genel Olarak  
1.1.2. Ayrımcılık Yasağı: Örnek Alanlar  
1.1.2.1. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı (AİHS md. 5 + 14)  
1.1.2.2. Adil Yargılanma Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı (AİHS md. 6 + 14)  
1.1.2.3. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı (AİHS md. 8 + 14)  
1.1.2.4. Mülkiyetin Korunması ve Ayrımcılık Yasağı (Birinci Protokol md. 1 + AİHS md. 14)  
1.1.2.5. Eğitim Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı (Birinci Protokol md. 2 + AİHS md. 14)  
1.2. Ayrımcılık Yasağı (On İkinci Protokol md. 1 – Genel Ayrımcılık Yasağı): Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ DURUM  
3. TÜRKİYE’DEKİ DURUM  
11. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Genel Usuli Hakları
(AİHS md. 6 ve 13) Işığında Göç Hukuku
1. ADİL YARGILANMA HAKKI (AİHS MD. 6)  
1.1. Adil Yargılanma Hakkı: Genel Çerçeve  
1.1.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.1.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.1.3. Türkiye’deki Durum  
1.2. Adil Yargılanma Hakkı ve Sınır Ötesi Uygulanma / Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
1.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.2.3. Türkiye’deki Durum  
2. ETKİLİ BAŞVURU HAKKI (AİHS MD. 13)  
2.1. Etkili Başvuru Hakkı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
2.1.1. Etkili Başvuru Hakkı: Genel Olarak  
2.1.2. Etkili Başvuru Hakkı: Örnek Alanlar  
2.1.2.1. İşkence Yasağı ve Etkili Başvuru Hakkı (AİHS md. 3 + 13)  
2.1.2.2. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Etkili Başvuru Hakkı (AİHS md. 8 + 13)  
2.1.2.3. Bir Ülkeyi Terk Etme Özgürlüğü ve Etkili Başvuru Hakkı (Dördüncü Protokol md. 2(2) + AİHS md. 13)  
2.1.2.4. Yabancıların Topluca Sınır Dışı Edilme Yasağı ve Etkili Başvuru Hakkı (Dördüncü Protokol md. 4 + AİHS md. 13)  
2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3. Türkiye’deki Durum  
Sonuç  
Kaynakça  
Davalar Dizini (Numaraya Göre)  
Davalar Dizini (Ada Göre)  
Kavramlar Dizini  
 


İlke Göçmen
–1;1;CV–1;1;
İlke GÖÇMEN

Doğum Yılı: 1981

–1;1;–1;1;–1;1;Eğitim–1;1;–1;1;–1;1;
2005–2011: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Hukuk) Doktorası
2008–2009: Universiteit Utrecht International and European Law (European Law) LLM
2003–2005: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Toplulukları (Hukuk) Yüksek Lisansı
1999–2003: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

–1;1;–1;1;–1;1;İş–1;1;–1;1;–1;1;
2011– : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Yrd. Doç. Dr.
2011–2011: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Ar. Gör. Dr.
2007–2011: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Ar. Gör. 2006–2007: Çardak/Denizli Cumhuriyet Savcısı
2005–2006: Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı
2003–2004: Ankara Barosu (Avukatlık Stajı)

–1;1;–1;1;–1;1;Ödüller–1;1;–1;1;–1;1;
2013: TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu
2010: Sasakawa Young Leaders Fellowship
2008: Jean Monnet Scholarship

–1;1;–1;1;–1;1;Yayınlar–1;1;–1;1;–1;1;

–1;1;–1;1;–1;1;Kitap–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği Hukukunda Direktiflerin Bireyler Arasındaki İlişkilere Etkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2008.

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği’nde İç Pazardaki Serbest Dolaşımlar ve Birlik Vatandaşlığının Etkileşimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye Göç Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.

–1;1;–1;1;–1;1;Makale ve Kitap Bölümü–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, “Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Toplulukları Yargı Sisteminde Meydana Gelen Değişikliklere Bir Bakış”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2006, s. 287–324.

GÖÇMEN, İLKE, “Böyle Buyurdu Divan: Uluslararası Anlaşmalar ve Bu Kapsamda 1947 Tarihli GATT ve DTÖ Anlaşması ve Eklerinin Topluluk Hukukunda Doğurduğu Etkiler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 3, 2008, s. 337–370.

GÖÇMEN, İLKE, “Ulusal Parlamentoların Avrupa Bütünleşmesindeki Rolü ve Lizbon Antlaşması”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – KAHRAMAN, SEVİLAY – BAYKAL, SANEM, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 275–316.

GÖÇMEN, İLKE, “Starting to shine, but how brightly? Standstill Provisions in Association Law between Turkey and the Community”, Croation Yearbook of European Law and Policy, Vol: 5, 2009, pp. 151–193.

GÖÇMEN, İLKE, "To Visa,Not to Visa: That is the (only) Question,is it? Case C–1;1;228/06 Mehmet Soysal and Ibrahim Savatli v Bundesrepublik Deutschland [2009] ECR I–1;1;1031.", Legal Issues of Economic Integration, Vol: 37, No: 2, 2010, pp. 149–162.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 97–128.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 129–161.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Serbest Dolaşım Hükümleri Yönünden “Tamamen Ülke İçi İlişki” İçinde Kalmama Hususu ve Birlik Vatandaşlığının Bu Hususa Etkileri”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 69, No: 2, 2011, s. 115–137.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Ombudsmanının Soruşturması”, Prof. Dr. Gürgan Çelebican’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2011, s. 493–539.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliğinde “Vatandaş Girişimi””, Prof. Dr. Ahmet Gökdere’ye Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s. 479–520.

GÖÇMEN, İLKE, “Freedom of Establishment and to Provide Services: A Comparison of the Freedoms in European Union Law and Turkey – EU Association Law”, Ankara Law Review, Vol: 8, No: 1, 2011, pp. 71–109.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 99–130.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 131–162.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Mesleki Niteliklerin Tanınması Düzeni”, Tuğrul Arat’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 461–493.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 201–227.

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 257–277.

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 319–340.

BAYKAL, SANEM ve GÖÇMEN, İLKE, “Lizbon Antlaşması Sonrası AB’nin Yeni Yapısı”, KARLUK, RIDVAN – YÜCE DURAL, BETÜL, Avrupa Birliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2684, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1650, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012, s. 178–206.

GÖÇMEN, İLKE – CİVAN, ORHAN ERSUN, “The Principle of Non–1;1;Discrimination on Grounds of Nationality with regard to Turkish Workers in the European Union and Union Workers in Turkey”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – AKİPEK, ŞEBNEM, Turkey's Integration into the European Union: Legal Dimension, Lexington Books, USA, 2013, pp. 95–135 .

GÖÇMEN, İLKE, “The Contributions of the Court of Justice of the European Union to Judicial Cooperation in Criminal Matters with a Specific Focus on the Protection of Fundamental Rights”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 12, No: 1, 2013, s. 129–1;1;170.

BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi”, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2013, s. 317–1;1;365.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 207–233.

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 265–286.

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 327–348.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği ile Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Türk Mahkemelerinin Avrupa Birliği Hukuku Karşısındaki Tutumuna Yönelik Bir Öneri: AB–1;1;Dostu Yorum Yöntemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 63, No: 1, 2014, s. 131–1;1;167.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, No: 1, 2014, s. 73–1;1;121.

GÖÇMEN, İLKE, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının Hukuki Yönden Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 13, No: 2, 2014, s. 21–1;1;86.

GÖÇMEN, İLKE, “Hizmetler Direktifinin İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestîsi ile İlişkisi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, No: 1, 2015, s. 167–1;1;226.

–1;1;–1;1;–1;1;Karar Çevirisi–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, “Divanın (Genel Kurul) 1/09 Sayılı Görüşü”, BATIDER, Cilt: XXVII, No: 3, 2011, s. 311–333.

GÖÇMEN, İLKE, “12 Nisan 2011 Tarihli Adalet Divanı Kararı (Büyük Daire) (Dava C 235/09 DHL Express France SAS, formerly DHL International SA v Chronopost SA)”, BATIDER, Cilt: XXVII, No: 4, 2011, s. 111–127.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Dokunulmazlığına İlişkin Aldo Patriciello Kararı, Dava C 163/10 Aldo Patriciello, Karar Tarihi: 6 Eylül 2011.”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 1, No: 3, Ekim 2011, s. 145–156.

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C 462/09 Stichting de Thuiskopie v Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee, Karar Tarihi: 16 Haziran 2011.”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 7, No: 28, 2011, s. 761–785.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Hizmet Sunumu Serbestîsi Çerçevesinde Şans Oyunlarının Reklamının Değerlendirilmesine İlişkin HIT and HIT LARIX Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 2, No: 6, 2012, s. 9–18.

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C–1;1;5/11 Titus Alexander Jochen Donner, Karar Tarihi: 21 Haziran 2012”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 8, No: 32, 2012, s 59–1;1;77.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Leyla Ecem Demirkan v. Almanya Federal Cumhuriyeti Kararı (Dava C–1;1;221/11, Karar Tarihi: 24 Eylül 2013)”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 3 No: 11, 2013, s. 61–77.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukukuna (Yerleşme Serbestîsi ve Aile Birleşimine) İlişkin Doğan Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 4, No: 15, 2014, s. 1–12.

–1;1;–1;1;–1;1;Popüler Dergi–1;1;–1;1;–1;1;

İlke Göçmen, “AB Vatandaşları, AB Hukuki Tasarrufu Öneriyor”, Güncel Hukuk, No: 6, Yıl: 2012, s. 58–60.

İlke Göçmen, “Yargı Aracılığıyla Vizesiz Avrupa bir Hayal mi?”, Güncel Hukuk, No: 6, Yıl: 2013, s. 52–54.

İlke Göçmen – Narin Tezcan, “Yargı Aracılığıyla Vizesiz Avrupa bir Hayal mi?”, Güncel Hukuk, No: 11, Yıl: 2013, s. 48–51.

İlke Göçmen, “Avrupa Birliği Kurumlarındaki Kıdemli Makamlar ve Yeni Yüzler”, Analist, Sayı: 46, Aralık 2014, s. 16–1;1;19.

Internet sitesi: abhukuku.weebly.com/

Akademik çalışmalar ile ilgili olarak ayrıca bkz: ankara.academia.edu/IlkeGocmen

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Şekil ve Tablolar Listesi  
Kısaltmalar  
Dava Listesi (Numara Sıralı)  
Mevzuat Listesi  
Giriş  
1. Avrupa Birliği İle Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Göç Hukuku ve İnsan Hakları (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)
1. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ: GENEL ÇERÇEVE  
1.1. Avrupa Birliği ve Türkiye: Ortaklık İlişkisi  
1.2. Avrupa Birliği ve Türkiye: Üyelik İlişkisi  
2. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE GÖÇ HUKUKU VE İNSAN HAKLARI (AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ)  
2.1. Avrupa Birliği Müktesebatı: Genel Çerçeve  
2.2. Göç Hukuku: Avrupa Birliği Müktesebatının Bir Parçası Olarak  
2.3. İnsan Hakları (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi): Avrupa Birliği Müktesebatının ve Kopenhag Siyasi Kriterlerinin Bir Parçası Olarak  
2. Avrupa Birliği ve Türkiye Bakımından Göç Hukuku
1. GÖÇ HUKUKU: GENEL ÇERÇEVE  
2. AVRUPA BİRLİĞİ: ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANININ BİR PARÇASI OLARAK GÖÇ HUKUKU  
2.1. Genel Çerçeve  
2.2. Birincil Hukuk (Kurucu Antlaşmalar) ve Göç Hukuku  
2.2.1. Maastricht Antlaşması ve Göç Hukuku  
2.2.2. Amsterdam Antlaşması ve Göç Hukuku  
2.2.3. Lizbon Antlaşması ve Göç Hukuku  
2.3. İkincil Hukuk (Birlik Tasarrufları) ve Göç Hukuku  
2.3.1. Sınır Kontrolleri  
2.3.2. Vize  
2.3.3. İltica  
2.3.4. Düzenli Göç  
2.3.5. Düzensiz Göç  
3. TÜRKİYE: GÖÇ HUKUKU  
3.1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Öncesi (1 Nisan 2014 Öncesi) Dönem  
3.2. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Sonrası (1 Nisan 2014 Sonrası) Dönem  
3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin İnsan Haklarının Korunması Rejimindeki Yeri
1. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ: GENEL ÇERÇEVE  
1.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası (İnsan Hakları veya Göç Hukukunun Özneleri ile ilgili) Anlaşmalar  
1.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  
1.2.1. Tarihçe ve Bağlam  
1.2.2. Kapsam  
1.2.2.1. Kişi Yönünden Kapsam  
1.2.2.2. Konu Yönünden Kapsam  
1.2.2.3. Yer Yönünden Kapsam  
1.2.2.4. Zaman Yönünden Kapsam  
2. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İNSAN HAKLARININ KORUNMASI REJİMİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN BU REJİMDEKİ YERİ  
2.1. Hukukun Genel İlkeleri  
2.2. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  
2.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  
2.3.1. Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Katılımı Öncesi Durum  
2.3.2. Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Katılımı Sonrası Durum  
3. TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARININ KORUNMASI REJİMİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN BU REJİMDEKİ YERİ  
3.1. Anayasa  
3.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  
4. İnsan Hakları ve Mahkemeler
1. AVRUPA BİRLİĞİ: AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI  
1.1. Avrupa Birliği Adalet Divanı  
1.2. Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları Kaynakları: Hangi Davalar ile ve Nasıl İleri Sürülebilir?  
1.3. Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları Kaynakları: Ne Tür Etkiler Doğurur?  
2. TÜRKİYE: ÜST MAHKEMELER VE ÖZELLİKLE ANAYASA MAHKEMESİ  
2.1. Üst Mahkemeler  
2.2. Türkiye İnsan Hakları Kaynakları: Hangi Davalar ile ve Nasıl İleri Sürülebilir?  
2.2.1. Genel Çerçeve  
2.2.2. Özel Bir Yol Olarak “Bireysel Başvuru” (Anayasa Mahkemesi)  
2.3. Türkiye İnsan Hakları Kaynakları: Ne Tür Etkiler Doğurur?  
2.3.1. Genel Çerçeve  
2.3.2. Özel Bir Yol Olarak “Bireysel Başvuru” (Anayasa Mahkemesi)  
3. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ  
3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sistemi: Tarihsel Gelişim (On Birinci ve On Dördüncü Protokol Öncesi Durum)  
3.1.1. On Birinci Protokol Öncesi Durum  
3.1.2. On Birinci Protokol’den On Dördüncü Protokole Durum  
3.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sistemi: On Dördüncü Protokol Sonrası (Mevcut) Durum  
3.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Oluşumu  
3.2.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İşleyişi  
3.2.2.1. Genel Prosedür  
3.2.2.2. Kabul Edilebilirlik  
3.2.2.3. Geçici Tedbirler  
3.2.2.4. Esas Hakkında İnceleme  
3.2.2.5. Dostane Çözüm  
3.2.2.6. Kayıttan Düşürme  
3.2.2.7. Karar  
3.2.2.8. Büyük Daireye Taşımak  
3.2.2.9. Kararın İcrası  
3.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sistemi: On Beşinci ve On Altıncı Protokol ile Oluşacak (Gelecekteki) Durum  
5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Göç ile Doğrudan İlgili
Düzenlemeleri (AİHS md. 16, Dördüncü Protokol md. 2(2), 3, 4 ve
Yedinci Protokol md. 1) Işığında Göç Hukuku
1. YABANCILARIN SİYASAL ETKİNLİKLERİNİN KISITLANMASI (AİHS MD. 16)  
1.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.3. Türkiye’deki Durum  
2. BİR ÜLKEYİ TERK ETME ÖZGÜRLÜĞÜ (DÖRDÜNCÜ PROTOKOL MD. 2(2))  
2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.1.1. Genel Çerçeve  
2.1.2. Pasaporta El Koyma veya Müsadere ile ilgili Olarak  
2.1.3. Yurt Dışına Çıkış veya Seyahat Yasağı ile ilgili Olarak  
2.1.4. Bir Ülkeyi Terk Etme Serbestîsi ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ve Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı Arasındaki İlişki  
2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3. Türkiye’deki Durum  
3. VATANDAŞLARIN SINIR DIŞI EDİLME YASAĞI (DÖRDÜNCÜ PROTOKOL MD. 3)  
3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
3.3. Türkiye’deki Durum  
4. YABANCILARIN TOPLUCA SINIR DIŞI EDİLME YASAĞI (DÖRDÜNCÜ PROTOKOL MD. 4)  
4.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
4.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
4.3. Türkiye’deki Durum  
5. YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMELERİNE İLİŞKİN USULİ GÜVENCELER (YEDİNCİ PROTOKOL MD. 1)  
5.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
5.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
5.3. Türkiye’deki Durum  
6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Mutlak Hakları
(AİHS md. 2, 3, 4) Işığında Göç Hukuku
1. YAŞAM HAKKI (AİHS MD. 2)  
1.1. Yaşam Hakkı: Genel Çerçeve  
1.2. Yaşam Hakkı ve Sınır Ötesi Uygulanma: Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
1.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.2.3. Türkiye’deki Durum  
2. İŞKENCE YASAĞI (AİHS MD. 3)  
2.1. İşkence Yasağı: Genel Çerçeve  
2.2. İşkence Yasağı ve Göç İşlevlerinin Yürütümü  
2.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.2.3. Türkiye’deki Durum  
2.3. İşkence Yasağı ve Sınır Ötesi Uygulanma / Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
2.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.3.1.1. Genel Çerçeve  
2.3.1.2. Alıcı Devlette İşkence Yasağına Aykırı Muameleye İlişkin Gerçek Bir Risk  
2.3.1.3. Taraf Devletteki Tedavi Sürecinden Mahrum Kalma İhtimali  
2.3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3.3. Türkiye’deki Durum  
3. KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI (AİHS MD. 4)  
3.1. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı: Genel Çerçeve  
3.2. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı ve İnsan Kaçakçılığı veya İnsan Ticareti  
3.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
3.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
3.2.3. Türkiye’deki Durum  
3.3. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı ve Sınır Ötesi Uygulanma / Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
3.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
3.3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
3.3.3. Türkiye’deki Durum  
7. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Serbest Dolaşım Özgürlüğü ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı (Dördüncü Protokol md. 2(1) ile AİHS md. 5) Işığında Göç Hukuku
1. SERBEST DOLAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜ (DÖRDÜNCÜ PROTOKOL MD. 2(1))  
1.1. Serbest Dolaşım Özgürlüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
1.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.3. Türkiye’deki Durum  
2. ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI (AİHS MD. 5)  
2.1. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı: Genel Çerçeve  
2.2. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ve Usulüne Aykırı Surette Ülke Topraklarına Girmek veya Hakkında Derdest Bir Sınır Dışı veya İade İşlemi Nedeniyle Özgürlükten Yoksunluk (md. 5(1/f))  
2.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.2.1.1. Özgürlükten Yoksunluk, Var mı?  
2.2.1.2. İlgili Vaka, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 5(1)’deki Hâllerden Birinin İçinde Kalıyor mu?  
2.2.1.3. Özgürlükten Yoksunluk, Yasanın Öngördüğü Usule veya Yasaya Uygun mu ve Keyfi Değil mi?  
2.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.2.3. Türkiye’deki Durum  
2.3. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanın Hakları 5(2, 4 ve 5)  
2.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.3.1.1. Yakalama Nedenlerinin En Kısa Sürede ve Anlaşılan Bir Dilde Bildirilmesi  
2.3.1.2. Yakalamanın Ardından En Kısa Sürede Mahkemeye Başvurma Hakkı  
2.3.1.3. Tazminat Hakkı  
2.3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3.3. Türkiye’deki Durum  
2.4. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ve Sınır Ötesi Uygulanma / Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
2.4.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
2.4.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.4.3. Türkiye’deki Durum  
8. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ile Evlenme Hakkı (AİHS md. 8 ile 12) Işığında Göç Hukuku
1. ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI (AİHS MD. 8)  
1.1. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı: Genel Çerçeve  
1.1.1. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
1.1.1.1. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı: Genel Olarak  
1.1.1.2. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı: Negatif Yükümlülük Yönüyle İlgili Test  
1.1.1.2.1. Somut Olay, Özel Hayat ve Aile Hayatı İçinde Kalıyor mu?  
1.1.1.2.2. Özel Hayata veya Aile Hayatına Yönelik bir Müdahale Var mı?  
1.1.1.2.3. Müdahale, Yasayla Öngörülmüş mü?  
1.1.1.2.4. Müdahale, Meşru Amaç ile mi Yapılmış?  
1.1.1.2.5. Müdahale, Demokratik Toplumda Gerekli mi?  
1.1.1.3. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı: Pozitif Yükümlülük Yönüyle İlgili Test  
1.1.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.1.3. Türkiye’deki Durum  
1.2. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
1.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.2.3. Türkiye’deki Durum  
1.3. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Bir Kişiyi Bir Ülkeye Alma  
1.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.3.3. Türkiye’deki Durum  
1.4. ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI VE SINIR ÖTESİ UYGULANMA / BİR KİŞİYİ BİR BAŞKA ÜLKEYE GÖNDEREMEME  
1.4.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.4.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.4.3. Türkiye’deki Durum  
1.5. ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  
1.5.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.5.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.5.3. Türkiye’deki Durum  
1.6. ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI VE KİMİ DİĞER DURUMLAR  
1.6.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.6.1.1. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ile Serbest Dolaşım Özgürlüğü Arasındaki İlişki  
1.6.1.2. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Göçmen Statüsü  
1.6.1.3. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Uluslararası Çocuk Kaçırma  
1.6.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.6.3. Türkiye’deki Durum  
2. EVLENME HAKKI (AİHS MD. 12)  
2.1. Evlenme Hakkı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3. Türkiye’deki Durum  
9. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Göç ile Alakalı Diğer Hakları (AİHS md. 9, 10, 11, Birinci Protokol md. 1 ve 2) Işığında Göç Hukuku
1. DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ (AİHS MD. 9)  
1.1. Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
1.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.3. Türkiye’deki Durum  
2. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ (AİHS MD. 10)  
2.1. İfade Özgürlüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3. Türkiye’deki Durum  
3. TOPLANTI VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ (AİHS MD. 11)  
3.1. Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
3.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
3.3. Türkiye’deki Durum  
4. MÜLKİYETİN KORUNMASI (BİRİNCİ PROTOKOL MD. 1)  
4.1. Mülkiyetin Korunması: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
4.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
4.3. Türkiye’deki Durum  
5. EĞİTİM HAKKI (BİRİNCİ PROTOKOL MD. 2)  
5.1. Eğitim Hakkı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
5.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
5.3. Türkiye’deki Durum  
10. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ayrımcılık Yasağına İlişkin Hakları (AİHS md. 14, On İkinci Protokol md. 1) Işığında Göç Hukuku
1. AYRIMCILIK YASAĞI (AİHS MD. 14 VE ON İKİNCİ PROTOKOL MD. 1)  
1.1. Ayrımcılık Yasağı (AİHS md. 14 – Diğer Haklarla Birlikte): Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
1.1.1. Ayrımcılık Yasağı: Genel Olarak  
1.1.2. Ayrımcılık Yasağı: Örnek Alanlar  
1.1.2.1. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı (AİHS md. 5 + 14)  
1.1.2.2. Adil Yargılanma Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı (AİHS md. 6 + 14)  
1.1.2.3. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı (AİHS md. 8 + 14)  
1.1.2.4. Mülkiyetin Korunması ve Ayrımcılık Yasağı (Birinci Protokol md. 1 + AİHS md. 14)  
1.1.2.5. Eğitim Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı (Birinci Protokol md. 2 + AİHS md. 14)  
1.2. Ayrımcılık Yasağı (On İkinci Protokol md. 1 – Genel Ayrımcılık Yasağı): Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ DURUM  
3. TÜRKİYE’DEKİ DURUM  
11. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Genel Usuli Hakları
(AİHS md. 6 ve 13) Işığında Göç Hukuku
1. ADİL YARGILANMA HAKKI (AİHS MD. 6)  
1.1. Adil Yargılanma Hakkı: Genel Çerçeve  
1.1.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.1.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.1.3. Türkiye’deki Durum  
1.2. Adil Yargılanma Hakkı ve Sınır Ötesi Uygulanma / Bir Kişiyi Bir Başka Ülkeye Gönderememe  
1.2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesindeki Durum  
1.2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
1.2.3. Türkiye’deki Durum  
2. ETKİLİ BAŞVURU HAKKI (AİHS MD. 13)  
2.1. Etkili Başvuru Hakkı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Genel Çerçeve ve Göç Hukukuna İlişkin Durum  
2.1.1. Etkili Başvuru Hakkı: Genel Olarak  
2.1.2. Etkili Başvuru Hakkı: Örnek Alanlar  
2.1.2.1. İşkence Yasağı ve Etkili Başvuru Hakkı (AİHS md. 3 + 13)  
2.1.2.2. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Etkili Başvuru Hakkı (AİHS md. 8 + 13)  
2.1.2.3. Bir Ülkeyi Terk Etme Özgürlüğü ve Etkili Başvuru Hakkı (Dördüncü Protokol md. 2(2) + AİHS md. 13)  
2.1.2.4. Yabancıların Topluca Sınır Dışı Edilme Yasağı ve Etkili Başvuru Hakkı (Dördüncü Protokol md. 4 + AİHS md. 13)  
2.2. Avrupa Birliği’ndeki Durum  
2.3. Türkiye’deki Durum  
Sonuç  
Kaynakça  
Davalar Dizini (Numaraya Göre)  
Davalar Dizini (Ada Göre)  
Kavramlar Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020