Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kısa İdare Hukuku
(İdare Hukukunun Ana Hatları)
Eylül 2019 / 3. Baskı / 464 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap; özellikle, yükseköğretim kurumlarının lisans ve önlisans bölümlerinde bulunan "idare hukuku" derslerindeki kısa ve özet ders notu ihtiyacının karşılanması amacıyla kaleme alındığından, gereksiz ve uzun doktriner açıklamalardan kaçınılmış, gerekli olduğu ölçüde dipnotlara yer verilmiştir.

6771 sayılı Kanun'la Anayasa'da yapılan köklü değişikliklerle parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ve bu sisteme uyum amacıyla, Cumhurbaşkanının göreve başlamasından önce, Hükümet tarafından 700 ve 703 sayılı KHK'lerle ile pek çok kanunda önemli değişikliklerin yapılması, bakanlıkların görev ve yetkileri ile teşkilatının, Cumhurbaşkanlığına ve bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkin kuruluşların, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri ile teşkilatının, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenmesi ve kamu tüzelkişiliğinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmasına ilişkin bilgilerin tamamı yeni baskıya işlenmiştir.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
İdare Hukukuna Giriş
Türkiye'nin İdari Teşkilatı
İdarenin İşlemleri ve Sözleşmeleri
İdarenin Faaliyetleri
İdarenin Beşeri ve Ayni Vasıtaları
Barkod: 9789750257360
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 464
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskı İçin Önsöz  5
Kısaltmalar  17
Birinci Kısım
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ
Bölüm I
İDARE KAVRAMI VE İDARE HUKUKU
I. İDARE KAVRAMI VE KULLANILMASI  23
II. ORGANİK VE İŞLEVSEL İDARE  24
A. Organik İdare  24
B. İşlevsel İdare  25
1. İdari İşlevin Devletin Diğer İşlevlerinden Ayırt Edilmesi  25
2. İdari İşlevin Tanımı, Konusu, Kapsamı, Amacı ve Nitelikleri  27
III. İDARE HUKUKU  29
A. Tanım ve İdare Hukuku Sistemleri  29
1. Tanım  29
2. İdare Hukuku Sistemleri  30
B. İdare Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi  31
1. Avrupa’da  31
2. Türkiye’de  32
C. idare Hukukunun Özellikleri  32
Ç. İdare Hukukunun Kaynakları  33
D. İdare Hukukunun Alanını Belirleyen Ölçütler  35
E. İdare Hukukunun Bölümleri  36
IV. İDARE HUKUKUNA HAKİM OLAN ANAYASAL İLKELER  37
A. Hukuk Devleti İlkesi (İdarenin Hukuka Bağlılığı)  37
1. Kavram ve Tanım  37
2. Hukuk Devleti Anlayışının Tarihi Gelişimi  38
3. Hukuk Devletinin Asgari Varlık Şartları  41
B. EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI  47
1. Eşitlik İlkesi  47
2. Ayrımcılık Yasağı  48
İkinci Kısım
TÜRKİYE’NİN İDARİ TEŞKİLATI
Bölüm II
İDARİ TEŞKİLATA HAKİM OLAN ANAYASAL İLKELER
I. MERKEZDEN YÖNETİM İLKESİ  51
II. YERİNDEN YÖNETİM (ADEM–İ MERKEZİYET) İLKESİ  54
III. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  60
A. Kavram ve Tanım  60
B. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Mekanizmalar  61
1. Hiyerarşi  61
2. İdarî Vesayet  63
IV. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ  68
A. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kurulması ve Kaldırılması  68
B. Kamu Tüzelkişiliğinin Ölçütleri  69
C. Ehliyet ve Organları  71
Ç. Uğraş Konuları ve Alanları  72
D. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri  73
E. Kamu Tüzel Kişilerinin Bütçeleri  74
Bölüm III
CUMHURBAŞKANI VE CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
I. CUMHURBAŞKANI  77
A. Seçilmesi, Niteliği ve Görev ve Yetkileri  77
B. Cumhurbaşkanlığı İşlemleri  80
C. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  81
II. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI  83
A. Cumhurbaşkanlığı Makamı  83
B. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı  85
C. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları  86
Ç. Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar  88
D. Devlet Denetleme Kurulu  89
E. Cumhurbaşkanı Yardımcıları  92
F. Bakanlıklar ve Bakanlar  93
1. Bakanlıklar  93
2. Bakanlar  97
3. Bakan Yardımcıları  97
4. Bakan Müşavirleri  98
G. İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar  98
Bölüm IV
BAŞKENTTEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR
I. DANIŞTAY  99
A. İdari Görevleri  100
B. İdari Teşkilatları  101
C. Danıştay Personeli  102
Ç. Danıştay’ın Çalışma Usulü  102
II. SAYIŞTAY  102
A. Kavram ve Hukuki Niteliği  102
B. Sayıştay’ın İdari Görevleri  103
C. Teşkilatı ve Personeli  106
Ç. Çalışma Şekil ve Usulleri  107
III. MİLLİ GÜVENLİK KURULU  107
IV. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY  109
Bölüm V
TAŞRA TEŞKİLATI
I. İL GENEL İDARESİ  111
A. Vali  112
B. İl İdare Şube Başkanları  114
C. İl İdare Kurulu  115
II. İLÇE İDARESİ  116
A. Kaymakam  116
B. İlçe İdare Şube Başkanları  119
C. İlçe İdare Kurulu  119
III. BUCAK İDARESİ  119
IV. BÖLGE İDARESİ  120
Bölüm VI
MAHALLİ İDARELER
I. ANAYASAYA GÖRE MAHALLİ İDARELER  123
II. İL ÖZEL İDARELERİ  123
A. Tanımı, Kuruluşu, Görev ve Yetkileri  123
B. Organları  125
1. İl Genel Meclisi  125
2. İl Encümeni  128
3. Vali  128
C. Teşkilatı ve Personeli  129
Ç. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  129
D. İdari Vesayet  131
III. YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI  132
IV. BELEDİYE İDARESİ  134
A. Belediyelerin Kurulması ve Kaldırılması  134
B. Belediyelerin Görev ve Yetkileri  135
C. Belediyelerin Organları  138
1. Belediye Meclisi  138
2. Belediye Encümeni  141
3. Belediye Başkanı  143
Ç. Belediye Üzerinde İdari Vesayet  145
D. Belediye Teşkilatı ve Personeli  146
E. Belediyenin Gelirleri ve Bütçesi  148
F. Mahalle İdaresi  151
G. İl Özel İdaresi ve Belediyelerin Denetimi  152
H. Belediyelerin Diğer Kuruluşlarla İlişkileri  153
I. Mahalli İdarelerin Yurtdışı İlişkileri  154
V. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ  155
A. Tanım, Kuruluş ve Sınırları  155
B. Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasında Görev ve Yetki Bölüşümü  155
C. Organları  157
1. Büyükşehir Belediye Meclisi  157
2. Büyükşehir Belediye Encümeni  159
3. Büyükşehir Belediye Başkanı  159
Ç. Teşkilatı ve Personeli  160
D. Koordinasyon Merkezleri  161
E. gelirleri, giderleri ve bütçesi  162
VI. KÖY İDARESİ  164
A. Tanım, Kurulması/Kaldırılması ve Sınır Uyuşmazlıkları  165
B. Köy İdaresinin Görev ve Yetkileri  166
C. Köy İdaresinin Organları  167
1. Köy Derneği  167
2. İhtiyar Meclisi  167
3. Köy muhtarı  168
Ç. Köy İdaresinin Personeli  169
D. köy idaresinin malları, gelirleri ve bütçesi  170
VII. BOZCAADA VE İMROZ İDARESİ  172
A. Genel Olarak  172
B. Organları  172
C. Gelirleri ve Bütçesi  173
Ç. Personeli  173
VIII. BİRLİKLER  174
A. Mahalli İdare Birlikleri  174
B. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri  176
C. Sulama Birlikleri  177
Ç. Turizm Altyapı Birlikleri  180
D. Birliklerin Denetimi  180
Bölüm VII
HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
(KAMU KURUMLARI)
I. TANIMI, KURULMALARI, KALDIRILMALARI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ  183
A. Tanımı, Kurulmaları ve Kaldırılmaları  183
B. Ortak Nitelik ve Özellikleri  183
C. Kamu Kurumlarının Türleri  185
II. MİLLİ KAMU KURUMLARI  186
A. İdari Kamu Kurumları  186
B. İktisadi Kamu Kurumları  188
C. Sosyal Kamu Kurumları  192
Ç. Bilimsel–Teknik–Kültürel Kamu Kurumları  193
D. Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları  194
E. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  195
III. BÖLGESEL KAMU KURUMLARI  197
A. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı  197
B. Kalkınma Ajansları  198
C. Doğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları  203
Ç. Kalkınma İdareleri Üzerinde Merkezi İdarenin Yetkileri  204
IV. MAHALLİ KAMU KURUMLARI  205
V. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI  207
A. Kavram ve Tanım  207
B. Ortak Özellik ve Nitelikleri  207
Üçüncü Kısım
İDARENİN İŞLEMLERİ VE SÖZLEŞMELERİ
BÖLÜM VIII
İDARÎ İŞLEM KAVRAMI VE BİREYSEL İDARİ İŞLEMLER
I. İDARİ İŞLEMLERİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ  213
A. Tanım  213
B. İdari İşlemlerin Özellikleri  213
C. İdari İşlemlerin Türleri  215
II. BİREYSEL İDARÎ İŞLEMLER (İDARİ KARARLAR)  216
A. Bireysel İdari İşlemlerin Sınıflandırılması  217
1. Maddi Açıdan  217
2. Doğuracakları Hukukî Sonuçları Açısından  217
3. Açıklanan İradenin Sayısına ve İradenin Açıklanmasındaki Usule Göre  218
4. Açıklanan İradenin Şekline Göre  218
5. Etkileri Bakımından  220
6. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre İdari İşlemler  220
7. İcraî Olup Olmamalarına Göre İdari İşlemler  221
8. Zincir İşlemler  222
9. Seri İşlemler  223
10. Yapılmakla Tükenen İşlemler  223
B. idari Kararların Alınması ve Hukuka Aykırılık  223
1. Yetki Kuralları ve Hukuka Aykırılık  223
2. Şekil ve Usul Kuralları ve Hukuka Aykırılık  231
a) Şekil Kuralları  231
b) Usul Kuralları  233
c) Şekil ve Usul Kurallarına Aykırılık ve Yaptırımları  235
3. İdarenin İradesinin Açıklanmasında Sakatlık Halleri  236
C. İdari Kararların İçeriğini Düzenleyen (Esasa İlişkin) Kurallar ve Hukuka Aykırılık  238
1. Sebep Unsuru ve Hukuka Aykırılık  238
2. Konu Unsuru ve Hukuka Aykırılık  240
3. Maksat Unsuru  242
4. İdarenin Takdir Yetkisi ve Bağlı Yetki  244
a) Takdir Yetkisi  244
b) Bağlı Yetki  248
Ç. İdari İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Yaptırımları: Yokluk ve İptal  248
1. Yokluk  249
2. İptal  250
D. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  251
1. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  251
2. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  251
E. İdari İşlemlerin Geçmişe Etkili Olmaması  252
F. İdari Kararlara Aykırılığın Sonuçları: İdari Yaptırımlar  253
1. İdarî Yaptırımlar  253
2. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama)  258
G. İdari İşlemlerin Sona Ermesi  259
1. İdarenin İradesi Dışındaki Nedenler  259
2. İdarî İşlemi Yapan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  260
III. DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLER  262
A. İdarenin Düzenleme Yetkisi  262
B. Düzenleyici İdarî İşlem Türleri  264
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  264
2. Yönetmelik  267
3. Diğer Düzenleyici İşlemler  268
4. Plan ve Programlar  269
IV. İDARİ İŞLEMİN YAPILIŞ USULÜ  273
A. İdari Usul Kavramı ve Tanım  273
B. Önemli İdari Usul İlkeleri  273
1. Re’sen Araştırma İlkesi  273
2. Usul Ekonomisi  274
3. Dinlenilme Hakkı  274
4. Bilgi Edinme ve Belgelere Erişme Hakkı  275
5. Danışmanlık ve Hukukî Yardım  279
6. Gerekçe İlkesi  280
7. Başvuru Yollarının Gösterilmesi  280
C. İdari Usul İlkelerine İlişkin Diğer Düzenlemeler  281
1. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle İlgili Düzenlemeler  281
2. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik  282
3. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu  283
4. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu  284
5. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu  284
BÖLÜM IX
İDARİ SÖZLEŞMELER VE KAMU İHALELERİ
I. İDARE HUKUKUNDA SÖZLEŞME KAVRAMI VE İDARENİN SÖZLEŞMELERİ  287
II. İDARÎ SÖZLEŞMELER  288
A. Hukuki Niteliği  288
B. İdarî Sözleşmelerin Ölçütleri  288
C. Belli Başlı İdarî Sözleşme Türleri  290
III. İDARENİN SÖZLEŞMELERİNİN YAPILIŞ USULÜ (KAMU İHALELERİ)  295
A. Genel Olarak  295
B. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine İlişkin İhaleler  296
C. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşleri Dışındaki İhaleler  308
Ç. İhale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları  310
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ  314
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI  314
A. Sözleşmecinin Hakları ve Yükümlülükleri  314
B. İdarenin Yükümlülükleri ve Hakları  316
C. İdari Sözleşmelerin Sona Ermesi  317
Dördüncü Kısım
İDARENİN FAALİYETLERİ
BÖLÜM X
KOLLUK (ZABITA) HİZMETLERİ
I. KOLLUK HİZMETİNİN TANIM VE ÖZELLİKLERİ  321
II. İDARİ KOLLUĞUN AMACI: KAMU DÜZENİ  322
III. KOLLUK TÜRLERİ  324
A. İdarî Kolluk – Adlî Kolluk  324
B. Genel İdari Kolluk–Özel İdari Kolluk  325
IV. KOLLUK MAKAMLARI, ÜSTLERİ VE PERSONELİ  330
A. Kolluk Makamları  330
B. Kolluk Personeli  331
V. KOLLUK YETKİLERİNİN ÇATIŞMASI  332
VI. KOLLUK İŞLEMLERİ, USULLERİ VE YAPTIRIMLARI  332
A. Kolluk İşlemleri  332
B. Kolluk Usulleri  333
C. Kolluk Yaptırımları  334
VII. KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  335
A. Anayasal Sınırlar  335
B. İdari İşlem Bakımından Sınırları  336
VIII. KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ: OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ  336
A. Olağanüstü Hal  336
B. Seferberlik ve Savaş Hali  338
BÖLÜM XI
KAMU HİZMETLERİ
I. TANIM VE KAMU HİZMETİNİN ŞARTLARI  341
II. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE KALDIRILMASI  342
III. KAMU HİZMETİNİN GENEL İLKELERİ  343
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  345
V. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ  346
A. Emanet Usulü  347
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerce Yürütülmesi  347
1. Ruhsat ya da Lisans Usulü  347
2. Sözleşme Usulü  348
BÖLÜM XII
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ  353
II. İDARENİN KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞU  354
A. Hizmet Kusuru  354
B. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  355
C. Hukuka Aykırılık ve Kusur  357
D. Kusurun Derecesi, Kanıtlanması ve Kusur Karinesi  357
E. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  358
III. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  361
A. Kusursuz Sorumluluk İlkeleri  361
B. Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk  365
C. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesine Katılmada Kusursuz Sorumluluk  365
IV. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  366
V. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER  367
VI. ZARARIN TAZMİNİ  369
VII. RÜCU  370
Beşinci Kısım
İDARENİN BEŞERİ VE AYNİ VASITALARI
BÖLÜM XIII
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ
I. TANIM VE KAMU GÖREVLİLİĞİNİN ŞARTLARI  373
A. Tanım  373
B. Kamu Görevliliğinin Şartları  375
II. DEVLET MEMURLUĞU  376
A. Tanım  376
B. Memurluk Mesleğinin Temel İlkeleri  376
C. Devlet Memurları Kanunu’na Göre İstihdam Şekilleri  378
Ç. Memurluğa Giriş  380
1. Memurluğa Girişte Anayasal İlkeler ve Memur Olma Şartları  380
2. Memurluğa Alma Yöntemleri  380
3. Adaylık  383
4. Asli Memurluğa Atama  384
5. İşe Başlama  384
D. Hizmetiçi Eğitim  385
E. Memurların Ödev ve Yükümlülükleri ve Yasaklar  385
F. Memurların Temel ve Sosyal Hakları  386
G. Memurların Değerlendirilmesi  387
H. Memurların Yükselmeleri  388
I. Disiplin Soruşturması  389
İ. Görevden Uzaklaştırma  392
J. Kadro Açığı  393
K. Memurluğun Sona Ermesi  393
L. Devlet Memurlarının Sorumluluğu  394
1. Hukuki Sorumluluk  394
2. Cezai Sorumluluk  396
BÖLÜM XIV
KAMU (İDARE) MALLARI
I. KAMU MALI KAVRAMI  401
A. Tanım ve Şartları  401
B. Kamu Mallarının Sınıflandırılması  402
C. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Haklarının Niteliği  403
II. KAMU MALLARININ HUKUKİ REJİMİ  403
III. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  406
A. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması  406
B. Kamu Malı Niteliğinin Kaybedilmesi  408
IV. KAMU MALLARINDAN YARARLANMANIN HUKUKİ REJİMİ  409
A. İdarece Yararlanma  409
B. Özel Kişilerce Yararlanma  410
V. İDARENİN MAL EDİNME USULLERİ  412
A. Kamulaştırma  412
1. Tanım ve Hukukî Niteliği  412
2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları  413
3. Kamulaştırmanın Tamamlanmasının Sonuçları  419
4. Malikin Geri Alma Hakkı ve İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  420
B. İstimval (Rekizisyon)  420
C. İdarî İrtifaklar  421
Ç. Millileştirme  422
D. Devletleştirme  422
E. Elkoyma  423
F. Bir İdareye Ait Taşınmazın Diğer Bir İdareye Devri  424
G. Geçici İşgal  424
Bölüm XV
İDARENİN DENETİMİ
I. İDARENİN YARGI DIŞI DENETİMİ  427
A. İdarî Denetim  427
B. Siyasî Denetim  431
C. Kamuoyu Denetimi  433
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ  434
III. İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLUYLA HALLİ  435
A. Adli Uyuşmazlıklarda  435
B. İdari Uyuşmazlıklarda  437
Yararlanılan Kaynaklar  439
Kavram Dizini  453
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Canan Yavuz
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskı İçin Önsöz  5
Kısaltmalar  17
Birinci Kısım
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ
Bölüm I
İDARE KAVRAMI VE İDARE HUKUKU
I. İDARE KAVRAMI VE KULLANILMASI  23
II. ORGANİK VE İŞLEVSEL İDARE  24
A. Organik İdare  24
B. İşlevsel İdare  25
1. İdari İşlevin Devletin Diğer İşlevlerinden Ayırt Edilmesi  25
2. İdari İşlevin Tanımı, Konusu, Kapsamı, Amacı ve Nitelikleri  27
III. İDARE HUKUKU  29
A. Tanım ve İdare Hukuku Sistemleri  29
1. Tanım  29
2. İdare Hukuku Sistemleri  30
B. İdare Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi  31
1. Avrupa’da  31
2. Türkiye’de  32
C. idare Hukukunun Özellikleri  32
Ç. İdare Hukukunun Kaynakları  33
D. İdare Hukukunun Alanını Belirleyen Ölçütler  35
E. İdare Hukukunun Bölümleri  36
IV. İDARE HUKUKUNA HAKİM OLAN ANAYASAL İLKELER  37
A. Hukuk Devleti İlkesi (İdarenin Hukuka Bağlılığı)  37
1. Kavram ve Tanım  37
2. Hukuk Devleti Anlayışının Tarihi Gelişimi  38
3. Hukuk Devletinin Asgari Varlık Şartları  41
B. EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI  47
1. Eşitlik İlkesi  47
2. Ayrımcılık Yasağı  48
İkinci Kısım
TÜRKİYE’NİN İDARİ TEŞKİLATI
Bölüm II
İDARİ TEŞKİLATA HAKİM OLAN ANAYASAL İLKELER
I. MERKEZDEN YÖNETİM İLKESİ  51
II. YERİNDEN YÖNETİM (ADEM–İ MERKEZİYET) İLKESİ  54
III. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  60
A. Kavram ve Tanım  60
B. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Mekanizmalar  61
1. Hiyerarşi  61
2. İdarî Vesayet  63
IV. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ  68
A. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kurulması ve Kaldırılması  68
B. Kamu Tüzelkişiliğinin Ölçütleri  69
C. Ehliyet ve Organları  71
Ç. Uğraş Konuları ve Alanları  72
D. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri  73
E. Kamu Tüzel Kişilerinin Bütçeleri  74
Bölüm III
CUMHURBAŞKANI VE CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
I. CUMHURBAŞKANI  77
A. Seçilmesi, Niteliği ve Görev ve Yetkileri  77
B. Cumhurbaşkanlığı İşlemleri  80
C. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  81
II. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI  83
A. Cumhurbaşkanlığı Makamı  83
B. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı  85
C. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları  86
Ç. Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar  88
D. Devlet Denetleme Kurulu  89
E. Cumhurbaşkanı Yardımcıları  92
F. Bakanlıklar ve Bakanlar  93
1. Bakanlıklar  93
2. Bakanlar  97
3. Bakan Yardımcıları  97
4. Bakan Müşavirleri  98
G. İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar  98
Bölüm IV
BAŞKENTTEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR
I. DANIŞTAY  99
A. İdari Görevleri  100
B. İdari Teşkilatları  101
C. Danıştay Personeli  102
Ç. Danıştay’ın Çalışma Usulü  102
II. SAYIŞTAY  102
A. Kavram ve Hukuki Niteliği  102
B. Sayıştay’ın İdari Görevleri  103
C. Teşkilatı ve Personeli  106
Ç. Çalışma Şekil ve Usulleri  107
III. MİLLİ GÜVENLİK KURULU  107
IV. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY  109
Bölüm V
TAŞRA TEŞKİLATI
I. İL GENEL İDARESİ  111
A. Vali  112
B. İl İdare Şube Başkanları  114
C. İl İdare Kurulu  115
II. İLÇE İDARESİ  116
A. Kaymakam  116
B. İlçe İdare Şube Başkanları  119
C. İlçe İdare Kurulu  119
III. BUCAK İDARESİ  119
IV. BÖLGE İDARESİ  120
Bölüm VI
MAHALLİ İDARELER
I. ANAYASAYA GÖRE MAHALLİ İDARELER  123
II. İL ÖZEL İDARELERİ  123
A. Tanımı, Kuruluşu, Görev ve Yetkileri  123
B. Organları  125
1. İl Genel Meclisi  125
2. İl Encümeni  128
3. Vali  128
C. Teşkilatı ve Personeli  129
Ç. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  129
D. İdari Vesayet  131
III. YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI  132
IV. BELEDİYE İDARESİ  134
A. Belediyelerin Kurulması ve Kaldırılması  134
B. Belediyelerin Görev ve Yetkileri  135
C. Belediyelerin Organları  138
1. Belediye Meclisi  138
2. Belediye Encümeni  141
3. Belediye Başkanı  143
Ç. Belediye Üzerinde İdari Vesayet  145
D. Belediye Teşkilatı ve Personeli  146
E. Belediyenin Gelirleri ve Bütçesi  148
F. Mahalle İdaresi  151
G. İl Özel İdaresi ve Belediyelerin Denetimi  152
H. Belediyelerin Diğer Kuruluşlarla İlişkileri  153
I. Mahalli İdarelerin Yurtdışı İlişkileri  154
V. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ  155
A. Tanım, Kuruluş ve Sınırları  155
B. Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasında Görev ve Yetki Bölüşümü  155
C. Organları  157
1. Büyükşehir Belediye Meclisi  157
2. Büyükşehir Belediye Encümeni  159
3. Büyükşehir Belediye Başkanı  159
Ç. Teşkilatı ve Personeli  160
D. Koordinasyon Merkezleri  161
E. gelirleri, giderleri ve bütçesi  162
VI. KÖY İDARESİ  164
A. Tanım, Kurulması/Kaldırılması ve Sınır Uyuşmazlıkları  165
B. Köy İdaresinin Görev ve Yetkileri  166
C. Köy İdaresinin Organları  167
1. Köy Derneği  167
2. İhtiyar Meclisi  167
3. Köy muhtarı  168
Ç. Köy İdaresinin Personeli  169
D. köy idaresinin malları, gelirleri ve bütçesi  170
VII. BOZCAADA VE İMROZ İDARESİ  172
A. Genel Olarak  172
B. Organları  172
C. Gelirleri ve Bütçesi  173
Ç. Personeli  173
VIII. BİRLİKLER  174
A. Mahalli İdare Birlikleri  174
B. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri  176
C. Sulama Birlikleri  177
Ç. Turizm Altyapı Birlikleri  180
D. Birliklerin Denetimi  180
Bölüm VII
HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
(KAMU KURUMLARI)
I. TANIMI, KURULMALARI, KALDIRILMALARI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ  183
A. Tanımı, Kurulmaları ve Kaldırılmaları  183
B. Ortak Nitelik ve Özellikleri  183
C. Kamu Kurumlarının Türleri  185
II. MİLLİ KAMU KURUMLARI  186
A. İdari Kamu Kurumları  186
B. İktisadi Kamu Kurumları  188
C. Sosyal Kamu Kurumları  192
Ç. Bilimsel–Teknik–Kültürel Kamu Kurumları  193
D. Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları  194
E. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  195
III. BÖLGESEL KAMU KURUMLARI  197
A. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı  197
B. Kalkınma Ajansları  198
C. Doğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları  203
Ç. Kalkınma İdareleri Üzerinde Merkezi İdarenin Yetkileri  204
IV. MAHALLİ KAMU KURUMLARI  205
V. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI  207
A. Kavram ve Tanım  207
B. Ortak Özellik ve Nitelikleri  207
Üçüncü Kısım
İDARENİN İŞLEMLERİ VE SÖZLEŞMELERİ
BÖLÜM VIII
İDARÎ İŞLEM KAVRAMI VE BİREYSEL İDARİ İŞLEMLER
I. İDARİ İŞLEMLERİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ  213
A. Tanım  213
B. İdari İşlemlerin Özellikleri  213
C. İdari İşlemlerin Türleri  215
II. BİREYSEL İDARÎ İŞLEMLER (İDARİ KARARLAR)  216
A. Bireysel İdari İşlemlerin Sınıflandırılması  217
1. Maddi Açıdan  217
2. Doğuracakları Hukukî Sonuçları Açısından  217
3. Açıklanan İradenin Sayısına ve İradenin Açıklanmasındaki Usule Göre  218
4. Açıklanan İradenin Şekline Göre  218
5. Etkileri Bakımından  220
6. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre İdari İşlemler  220
7. İcraî Olup Olmamalarına Göre İdari İşlemler  221
8. Zincir İşlemler  222
9. Seri İşlemler  223
10. Yapılmakla Tükenen İşlemler  223
B. idari Kararların Alınması ve Hukuka Aykırılık  223
1. Yetki Kuralları ve Hukuka Aykırılık  223
2. Şekil ve Usul Kuralları ve Hukuka Aykırılık  231
a) Şekil Kuralları  231
b) Usul Kuralları  233
c) Şekil ve Usul Kurallarına Aykırılık ve Yaptırımları  235
3. İdarenin İradesinin Açıklanmasında Sakatlık Halleri  236
C. İdari Kararların İçeriğini Düzenleyen (Esasa İlişkin) Kurallar ve Hukuka Aykırılık  238
1. Sebep Unsuru ve Hukuka Aykırılık  238
2. Konu Unsuru ve Hukuka Aykırılık  240
3. Maksat Unsuru  242
4. İdarenin Takdir Yetkisi ve Bağlı Yetki  244
a) Takdir Yetkisi  244
b) Bağlı Yetki  248
Ç. İdari İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Yaptırımları: Yokluk ve İptal  248
1. Yokluk  249
2. İptal  250
D. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  251
1. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  251
2. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  251
E. İdari İşlemlerin Geçmişe Etkili Olmaması  252
F. İdari Kararlara Aykırılığın Sonuçları: İdari Yaptırımlar  253
1. İdarî Yaptırımlar  253
2. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama)  258
G. İdari İşlemlerin Sona Ermesi  259
1. İdarenin İradesi Dışındaki Nedenler  259
2. İdarî İşlemi Yapan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  260
III. DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLER  262
A. İdarenin Düzenleme Yetkisi  262
B. Düzenleyici İdarî İşlem Türleri  264
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  264
2. Yönetmelik  267
3. Diğer Düzenleyici İşlemler  268
4. Plan ve Programlar  269
IV. İDARİ İŞLEMİN YAPILIŞ USULÜ  273
A. İdari Usul Kavramı ve Tanım  273
B. Önemli İdari Usul İlkeleri  273
1. Re’sen Araştırma İlkesi  273
2. Usul Ekonomisi  274
3. Dinlenilme Hakkı  274
4. Bilgi Edinme ve Belgelere Erişme Hakkı  275
5. Danışmanlık ve Hukukî Yardım  279
6. Gerekçe İlkesi  280
7. Başvuru Yollarının Gösterilmesi  280
C. İdari Usul İlkelerine İlişkin Diğer Düzenlemeler  281
1. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle İlgili Düzenlemeler  281
2. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik  282
3. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu  283
4. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu  284
5. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu  284
BÖLÜM IX
İDARİ SÖZLEŞMELER VE KAMU İHALELERİ
I. İDARE HUKUKUNDA SÖZLEŞME KAVRAMI VE İDARENİN SÖZLEŞMELERİ  287
II. İDARÎ SÖZLEŞMELER  288
A. Hukuki Niteliği  288
B. İdarî Sözleşmelerin Ölçütleri  288
C. Belli Başlı İdarî Sözleşme Türleri  290
III. İDARENİN SÖZLEŞMELERİNİN YAPILIŞ USULÜ (KAMU İHALELERİ)  295
A. Genel Olarak  295
B. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine İlişkin İhaleler  296
C. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşleri Dışındaki İhaleler  308
Ç. İhale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları  310
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ  314
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI  314
A. Sözleşmecinin Hakları ve Yükümlülükleri  314
B. İdarenin Yükümlülükleri ve Hakları  316
C. İdari Sözleşmelerin Sona Ermesi  317
Dördüncü Kısım
İDARENİN FAALİYETLERİ
BÖLÜM X
KOLLUK (ZABITA) HİZMETLERİ
I. KOLLUK HİZMETİNİN TANIM VE ÖZELLİKLERİ  321
II. İDARİ KOLLUĞUN AMACI: KAMU DÜZENİ  322
III. KOLLUK TÜRLERİ  324
A. İdarî Kolluk – Adlî Kolluk  324
B. Genel İdari Kolluk–Özel İdari Kolluk  325
IV. KOLLUK MAKAMLARI, ÜSTLERİ VE PERSONELİ  330
A. Kolluk Makamları  330
B. Kolluk Personeli  331
V. KOLLUK YETKİLERİNİN ÇATIŞMASI  332
VI. KOLLUK İŞLEMLERİ, USULLERİ VE YAPTIRIMLARI  332
A. Kolluk İşlemleri  332
B. Kolluk Usulleri  333
C. Kolluk Yaptırımları  334
VII. KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  335
A. Anayasal Sınırlar  335
B. İdari İşlem Bakımından Sınırları  336
VIII. KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ: OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ  336
A. Olağanüstü Hal  336
B. Seferberlik ve Savaş Hali  338
BÖLÜM XI
KAMU HİZMETLERİ
I. TANIM VE KAMU HİZMETİNİN ŞARTLARI  341
II. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE KALDIRILMASI  342
III. KAMU HİZMETİNİN GENEL İLKELERİ  343
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  345
V. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ  346
A. Emanet Usulü  347
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerce Yürütülmesi  347
1. Ruhsat ya da Lisans Usulü  347
2. Sözleşme Usulü  348
BÖLÜM XII
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ  353
II. İDARENİN KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞU  354
A. Hizmet Kusuru  354
B. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  355
C. Hukuka Aykırılık ve Kusur  357
D. Kusurun Derecesi, Kanıtlanması ve Kusur Karinesi  357
E. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  358
III. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  361
A. Kusursuz Sorumluluk İlkeleri  361
B. Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk  365
C. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesine Katılmada Kusursuz Sorumluluk  365
IV. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  366
V. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER  367
VI. ZARARIN TAZMİNİ  369
VII. RÜCU  370
Beşinci Kısım
İDARENİN BEŞERİ VE AYNİ VASITALARI
BÖLÜM XIII
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ
I. TANIM VE KAMU GÖREVLİLİĞİNİN ŞARTLARI  373
A. Tanım  373
B. Kamu Görevliliğinin Şartları  375
II. DEVLET MEMURLUĞU  376
A. Tanım  376
B. Memurluk Mesleğinin Temel İlkeleri  376
C. Devlet Memurları Kanunu’na Göre İstihdam Şekilleri  378
Ç. Memurluğa Giriş  380
1. Memurluğa Girişte Anayasal İlkeler ve Memur Olma Şartları  380
2. Memurluğa Alma Yöntemleri  380
3. Adaylık  383
4. Asli Memurluğa Atama  384
5. İşe Başlama  384
D. Hizmetiçi Eğitim  385
E. Memurların Ödev ve Yükümlülükleri ve Yasaklar  385
F. Memurların Temel ve Sosyal Hakları  386
G. Memurların Değerlendirilmesi  387
H. Memurların Yükselmeleri  388
I. Disiplin Soruşturması  389
İ. Görevden Uzaklaştırma  392
J. Kadro Açığı  393
K. Memurluğun Sona Ermesi  393
L. Devlet Memurlarının Sorumluluğu  394
1. Hukuki Sorumluluk  394
2. Cezai Sorumluluk  396
BÖLÜM XIV
KAMU (İDARE) MALLARI
I. KAMU MALI KAVRAMI  401
A. Tanım ve Şartları  401
B. Kamu Mallarının Sınıflandırılması  402
C. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Haklarının Niteliği  403
II. KAMU MALLARININ HUKUKİ REJİMİ  403
III. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  406
A. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması  406
B. Kamu Malı Niteliğinin Kaybedilmesi  408
IV. KAMU MALLARINDAN YARARLANMANIN HUKUKİ REJİMİ  409
A. İdarece Yararlanma  409
B. Özel Kişilerce Yararlanma  410
V. İDARENİN MAL EDİNME USULLERİ  412
A. Kamulaştırma  412
1. Tanım ve Hukukî Niteliği  412
2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları  413
3. Kamulaştırmanın Tamamlanmasının Sonuçları  419
4. Malikin Geri Alma Hakkı ve İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  420
B. İstimval (Rekizisyon)  420
C. İdarî İrtifaklar  421
Ç. Millileştirme  422
D. Devletleştirme  422
E. Elkoyma  423
F. Bir İdareye Ait Taşınmazın Diğer Bir İdareye Devri  424
G. Geçici İşgal  424
Bölüm XV
İDARENİN DENETİMİ
I. İDARENİN YARGI DIŞI DENETİMİ  427
A. İdarî Denetim  427
B. Siyasî Denetim  431
C. Kamuoyu Denetimi  433
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ  434
III. İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLUYLA HALLİ  435
A. Adli Uyuşmazlıklarda  435
B. İdari Uyuşmazlıklarda  437
Yararlanılan Kaynaklar  439
Kavram Dizini  453
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020