Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Adli Bilimciler Derneği
II. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi (Gaziantep 23 – 25 Nisan 2015)
Aralık 2015 / 1. Baskı / 495 Syf.
Fiyatı: 102.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Adli Bilimciler Derneği'nin düzenlediği Ulusal Sağlık Hukuku Kongrelerinin ikincisi 23-25 Nisan 2015 tarihleri arasında Gaziantep ilimizde düzenlendi. Kongrede sağlık çalışanlarının sorumlulukları, sağlık alanındaki haklar, tıbbi malpraktis, tıbbi malpraktiste otopsinin önemi, nesep tayini, 18 yaş altı gebelikler, aydınlatılmış onam(rıza) sorunları, sağlık çalışanlarına şiddet, DNA veri tabanlarının güvenliği, virtopsi, sigorta, maluliyet ve tazminat hesaplama, sağlık hukuku alanındaki mevzuat değişiklikleri gibi konular tartışıldı.

II. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresinde sağlık, hukuk ve adli bilimler alanlarındaki sorunların aynı çatı altında tartışılması ve çözüm önerilerinin sunulması ile kongrenin ilerleyen yıllarda devam etmesinin gerekliliği ve önemi ifade edildi. III. Sağlık Hukuku Kongresinin Bursa'da yapılması kararı alındı.

Konu Başlıkları
Sağlık Hukuku İle İlgili Kosova Anayasa Mahkemesi Kararları, Dr. Altay Suroy
Tıbbi Malpraktis İddialarında Adli Otopsinin Önemi, Prof. Dr. Gürol Cantürk
Tıbbi Etik’ten, Tıp Hukukuna Tıbbi Eylemler, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu
Hukuki ve İnsani Yönleri İle Babalık Testleri, Doç. Dr. Yeşim Doğan
Türkiye'de Bir İlk: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bağımsız "Tıp Hukuku" Dersi, Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil
Türk Sağlık Yapılanmasında Erken Uyarı Sistemi, Dr. Gürcan Paracıklı
Hasta Hakları Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin İrdelenmesi, Zehra Zerrin Erkol, Yakup Gökhan Doğramacı
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Türkiye Uygulaması, Prof. Dr. Pervin Somer
Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kötüye Kullanımı, Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak
Ebelerin Yasal Sorumlulukları, Ebe İnciyağmur Tezbasan
18 Yaş Altı Gebelikler Sorunu, Zerrin Erkol, Fatmagül Aslan, Yakup Gökhan Doğramacı
Patolojide Malpraktis, Sultan Pehlivan
Virtopsi Hakkında Neler Biliyoruz? Emrullah İncesu, Zerrin Erkol, Özlem Önder
Diş Hekimliğinde Kayıt Tutma Zorunluluğu, Dt. Evin Toker
Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdikleri, Emrullah İncesu
İdarenin Sağlık Hizmeti Sunumunda, Tıbbi Müdahale Öncesinde Hastanın Bilgilendirilmesi Yükümlülüğü Karşısında Müdahalenin Genişletilmesi Uygulamasının Tartışılması, Uzm. Dr. Aslıhan Teyin Doç. Dr. Serkan Çınarlı
Yapay Döllenmenin İç Hukuktaki Yeri, Ayşe Şeyma Şahin Av. Gözde Efe
Ceza Yargılamasında Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasında Kişinin Rızasının Olmaması Durumu, Yakup Gökhan Doğramacı, Zehra Zerrin Erkol
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Sorunu,Yrd.Doç.Dr.İpek Sevda Söğüt
Bulaşıcı Hastalıkların Kasten Bulaştırılmasının Hukuki Açıdan İncelenmesi, Kenan Can Tok, Gizem Atik
Dna Veri Tabanlarının Güvenliği İle İlgili Farkındalık Çalışması, Biomüh. Emine F. Yıldırım, Bio. H. Merve İyras
Sağlık Bilimlerinde İstatistiğin Yanlış Kullanımı, Ebru Özcan
Akupunktur Noktalarının Adli Tıp Açısından Önemi, Bilge Geçioğlu M.D., Melike Özlem Bilgili, Ersel Geçioğlu M.D.
Perinatal Asfiksi – Malpraktis İddiası – Olgu Sunumu, Dr. Sündüz Adıyaman
Aile Hekimlerinin Koruyucu Sağlık Hizmetleri Bakımından İdareye Karşı Hukuki Sorumlulukları, Uz.Dr.Aslıhan Teyin Uz.Dr.Kıymet Köybaşı
Ötenazinin Türkiye’ deki Tıbbi Hukuki ve Sosyal Yönleri, Gözde Efe, Gizem Atik, Tunahan Berber
Neonazis Und Nachrichtendienste: Das Nsu –Terrorverfahren İn Deutschland Und Die Rolle Der Nebenklage, Von Rechtsanwältin Antonia Von Der Behrens
Neonaziler ve Gizli Servisler: Almanya’da Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü – Terör Yargılaması ve Müdahale Yoluyla Davanın Rolü, Av. Antonia Von Der Behrens. (Çev.: Prof. Dr. Dr. H.C. Yener Ünver)
Sigorta Kursu
Aktüeryada Temel Kavramlar ve Rapor Örnekleri, Dr. Nurettin Nezih Anolay Dr. Sadi Çağdır Dr. Zeynep Orhan
Engellilik ve Beden Çalışma Gücü Kaybı, Dr. Zeynep Orhan, Dr. Nurettin Nezih Anolay, Dr. Sadi Çağdır
Maluliyet Kavramı ve Olgu Örnekleri, Dr. Sadi Çağdır, Dr. Nurettin Nezih Anolay, Dr. Zeynep Orhan
Barkod: 9789750236518
Yayın Tarihi: Aralık 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 495
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
1. OTURUM
 SAĞLIK HUKUKU İLE İLGİLİ KOSOVA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  29
Dr. Altay SUROY  29
 TIBBİ MALPRAKTİS İDDİALARINDA ADLİ OTOPSİNİN ÖNEMİ  41
Prof. Dr. Gürol CANTÜRK  41
 TIBBİ ETİK’TEN, TIP HUKUKUNA TIBBİ EYLEMLER  53
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU  53
2. OTURUM
 HUKUKİ VE İNSANİ YÖNLERİ İLE BABALIK TESTLERİ  61
Doç. Dr. Yeşim DOĞAN  61
 TÜRKİYE'DE BİR İLK: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE BAĞIMSIZ "TIP HUKUKU" DERSİ  65
Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL  65
 TÜRK SAĞLIK YAPILANMASINDA ERKEN UYARI SİSTEMİ  83
Dr. Gürcan PARACIKLI  83
 HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İRDELENMESİ  93
Zehra Zerrin ERKOL, Yakup Gökhan DOĞRAMACI  93
3. OTURUM
 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBIN TÜRKİYE UYGULAMASI  99
Prof. Dr. Pervin SOMER  99
 TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN KÖTÜYE KULLANIMI  101
Yrd. Doç. Dr. Sertaç AK  101
 EBELERİN YASAL SORUMLULUKLARI  105
Ebe İnciYağmur TEZBASAN  105
 18 YAŞ ALTI GEBELİKLER SORUNU  115
Zerrin ERKOL, Fatmagül ASLAN, Yakup Gökhan DOĞRAMACI  115
4. OTURUM
 PATOLOJİDE MALPRAKTİS  119
Sultan PEHLİVAN  119
 VİRTOPSİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?  121
Emrullah İNCESU, Zerrin ERKOL, Özlem ÖNDER  121
5. OTURUM
 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KAYIT TUTMA ZORUNLULUĞU  131
Dt. Evin Toker  131
 ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ BİR DÖNEM: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ  137
Emrullah İNCESU  137
 İDARENİN SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA, TIBBİ MÜDAHALE ÖNCESİNDE HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KARŞISINDA MÜDAHALENİN GENİŞLETİLMESİ UYGULAMASININ TARTIŞILMASI  151
Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN Doç. Dr. Serkan ÇINARLI  151
6. OTURUM
 YAPAY DÖLLENMENİN İÇ HUKUKTAKİ YERİ  165
Ayşe Şeyma ŞAHİN Av. Gözde EFE  165
 CEZA YARGILAMASINDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASINDA KİŞİNİN RIZASININ OLMAMASI DURUMU  175
Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Zehra Zerrin ERKOL  175
 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA AYDINLATILMIŞ ONAM SORUNU  177
Yrd.Doç.Dr.İpek Sevda SÖĞÜT  177
7. OTURUM
 BULAŞICI HASTALIKLARIN KASTEN BULAŞTIRILMASININ HUKUKİ AÇIDAN İNCELENMESİ  181
Kenan Can TOK, Gizem ATİK  181
 DNA VERİ TABANLARININ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK ÇALIŞMASI  191
Biomüh. Emine F. YILDIRIM, Bio. H. Merve İYRAS  191
 SAĞLIK BİLİMLERİNDE İSTATİSTİĞİN YANLIŞ KULLANIMI  197
Ebru ÖZCAN  197
 AKUPUNKTUR NOKTALARININ ADLİ TIP AÇISINDAN ÖNEMİ  205
Bilge GEÇİOĞLU M.D., Melike Özlem BİLGİLİ, Ersel GEÇİOĞLU M.D.,  205
9. OTURUM
 PERİNATAL ASFİKSİ– MALPRAKTİS İDDİASI– OLGU SUNUMU  215
Dr. Sündüz Adıyaman  215
 AİLE HEKİMLERİNİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İDAREYE KARŞI HUKUKİ SORUMLULUKLARI  221
Uz.Dr.Aslıhan TEYİN Uz.Dr.Kıymet KÖYBAŞI  221
 ÖTENAZİNİN TÜRKİYE’ DEKİ TIBBİ HUKUKİ VE SOSYAL YÖNLERİ  229
Gözde EFE, Gizem ATİK, Tunahan BERBER  229
ÖZEL OTURUM
 NEONAZİS UND NACHRİCHTENDİENSTE: DAS NSU–TERRORVERFAHREN İN DEUTSCHLAND UND DİE ROLLE DER NEBENKLAGE  241
von Rechtsanwältin Antonia von der Behrens  241
 NEONAZİLER VE GİZLİ SERVİSLER: ALMANYA’DA NASYONAL SOSYALİST YERALTI ÖRGÜTÜ– TERÖR YARGILAMASI VE MÜDAHALE YOLUYLA DAVANIN ROLÜ  263
Av. Antonia von der BEHRENS. (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)  263
SİGORTA KURSU
 AKTÜERYADA TEMEL KAVRAMLAR VE RAPOR ÖRNEKLERİ  277
Dr. Nurettin Nezih ANOLAY Dr. Sadi ÇAĞDIR Dr. Zeynep ORHAN  277
 ENGELLİLİK VE BEDEN ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI  293
Dr. Zeynep ORHAN, Dr. Nurettin Nezih ANOLAY, Dr. Sadi ÇAĞDIR  293
 MALULİYET KAVRAMI VE OLGU ÖRNEKLERİ  303
Dr. Sadi ÇAĞDIR, Dr. Nurettin Nezih ANOLAY, Dr. Zeynep ORHAN,  303
POSTERLER
 ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR  315
Bio. Duygu YAVUZ Bio. Jale Nur DİNÇ  315
 BİYOTIBBİ MÜDAHALELER KARŞISINDA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI  319
Bio. Sinem ÖZCAN  319
 KARA PARA AKLAMA ALANLARI &YÖNTEMLERİ  323
N. umut AKINCIOĞLU Behice Şeyda TÜREDİ  323
 BİYOETİK VE ÖJENİZM  327
Emrah ÇAM  327
 İŞKENCE VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE İSTANBUL PROTOKOLÜ IŞIĞINDA BAKIŞ: TÜRKİYE’DE İSTANBUL PROTOKOLÜ UYGULAMALARI  333
Dr. Yasin Hasan BALCIOĞLU Dr. Zeynep ORHAN  333
 POSTMORTEM TANI ALAN YENİDOĞAN PNÖMONİSİ KLİNİKTE ATLANABİLİR Mİ?: OLGU SUNUMU  335
Dr. Yasin Hasan BALCIOĞLU Dr. Zeynep ORHAN  335
 GÖZALTI MUAYENESİ VE PLASTİK KELEPÇE UYGULAMASINA BAĞLI LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  337
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR, Uz. Dr. Erdem OKDEMİR, Doç. Dr. Ramazan KARANFİL,
Uz. Dr. Alper KETEN, Dr. Ömer KAYA, Dr. Tuba AKKUŞ  337
 BABALIK TAYİNİNDE ADLİ PROSEDÜR  343
Bio. Merve İYRAS Bio. Müh. Emine Firdevs YILDIRIM  343
 SAĞLIK HUKUKUNDA MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)  347
Melike Özlem BİLGİLİ, Dr.Bilge GEÇİOĞLU, Dilek TEKTAŞ  347
 GLUTEAL BÖLGEYE ENJEKSİYON SONUCU OLUŞAN NÖROPATİ: OLGU SUNUMU  349
Dr. Ömer KAYA, Dr. Tuba AKKUŞ, Yrd. Doç. Abdullah AVŞAR, Uz. Dr. Erdem OKDEMİR ,
Doç. Dr. Ramazan KARANFİL  349
 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE “RESÜSİTE ETMEYİNİZ TALİMATININ” YASAL VE ETİK BOYUTU  353
Yıldıray ZEYFEOĞLU Tarık ULUÇAY Muhammed Ziya KIR Mehmet Sunay YAVUZ  353
 GAZİANTEP İLİNDE 2005–2012 YILLARI ARASINDAKİ MEDİKOLEGAL OTOPSİLERİN, OTOPSİYİ YAPAN HEKİM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ  361
Yusuf ATAN Zekeriya TATAROĞLU, Mustafa ŞEN, Gökhan KARABULUT, Fatih ŞAHİN,
Bekir KARAARSLAN  361
 MALULİYET ORANININ HESAPLANMASINDA TEK HEKİM RAPORU YETERLİ MİDİR?: OLGU SUNUMU  367
Fatih ŞAHİN, Bekir KARAARSLAN, Mustafa ŞEN, Gökhan KARABULUT, Yusuf ATAN  367
 BATIN TRAVMALARINDA İLERİ TETKİK GEREKLİ Mİ?  371
Mehmet Sunay YAVUZ, Muhammed Ziya KIR*, Tarık ULUÇAY *, Yıldıray ZEYFEOĞLU*,
Faruk AYDIN*.  371
 TÜRK HALKININ SANAL ORTAMDA HASTA HAKLARI KONUSUNDA ARAŞTIRMA EĞİLİMİ  377
Uzm. Dr. Yasemin Kılıç ÖZTÜRK Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN  377
 BİBER GAZI UYGULAMALARININ HUKUKİ BOYUTU  381
M. Samet Sevinçer, Bio. Ahmet APAK, Bio. H. Merve İYRAS  381
 ORGANİK ATIŞ ARTIĞI ARANMASINDA DERMAL NİTRAT TESTİ KULLANIMI  387
Uz. Dr. Erdem OKDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR Doç. Dr. Ramazan KARANFİL,
Doç. Dr. Alper KETEN,  387
 TÜRKİYE’DEKİ OTOPSİ MERKEZLERİNİN FİZİKİ KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ; BİR ANKET ÇALIŞMASI  389
Uz. Dr. Erdem OKDEMİR, Doç. Dr. Ramazan KARANFİL, Doç. Dr. Alper KETEN,
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR  389
 TÜRK HALKININ SANAL ORTAMDA ÖTANAZİ KONUSUNDA ARAŞTIRMA EĞİLİMİ  393
Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN Uzm. Dr. Yasemin Kılıç ÖZTÜRK  393
 YÜZ TRAVMALARINDA GÖZ MUAYENESİ GEREKLİ Mİ?  397
Muhammed Ziya KIR Mehmet Sunay YAVUZ Yıldıray ZEYFEOĞLU Tarık ULUÇAY
Mine KALAY  397
 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA HEKİM VE HASTA İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  399
Yakup Gökhan DOĞRAMACI  399
 ADLİ TIP VE SOSYAL HİZMET UZMANLARININ İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARININ TESPİTİNDEKİ ROLÜ  401
Fatmagül ASLAN, Zerrin ERKOL, Güngör ÇABUK  401
 ANESTEZİ UYGULAMALARINDA İLAÇLARA BAĞLI MEDİKAL HATALAR  403
Arzu KARAVELİ, Fatmagül ASLAN, Esra KIZILATEŞ, Zerrin ERKOL  403
 ANESTEZİYE BAĞLI TIBBİ UYGULAMA HATALARI  405
Esra KIZILATEŞ, Fatmagül ASLAN, Arzu KARAVELİ, Zerrin ERKOL  405
 TIBBİ BELGEDE SAHTECİLİK– KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI DOLANDIRICILIK EPİLEPSİ (SARA HASTALIĞI) OLGU SUNUMU  407
Doç. Dr. Nergis Cantürk, Prof. Dr. Gürol Cantürk, Uz. Dr. Bahar Erbaş  407
 BEKLEME MÜDDETİ (İDDET)’NİN ADLİ TIBBİ BOYUTU  413
Fatmagül ASLAN, Zerrin ERKOL  413
 BİR GÖZÜ GÖRMEYEN KİŞİDE DİĞER GÖZ YARALANMASI SONUCU OLUŞAN MALULİYET HESABI; OLGU SUNUMU  415
Eyyüp YILMAZ, Ö.Lütfi ÖZKAN, Onur EYİSOY, Ahmet BÜYÜKÇELİK  415
 GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE AYDINLATILMIŞ ONAM  417
Yakup Gökhan DOĞRAMACI  417
 GÜNCEL BİR OLGU ÜZERİNDEN MÜDAVİ HEKİMİN SORUMLULUĞU  419
Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Zehra Zerrin ERKOL  419
 HASTANE ENFEKSİYONLARINDA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN ‘‘STAPHYLOCOCCUS AUREUS’’ BAKTERİSİ VE ÖNLEMLER  421
Melek KOÇ  421
 KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ SUÇUNUN HEKİMLİK UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ  425
Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Zehra Zerrin ERKOL2  425
 TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALEDE KULLANILAN ZIRHLI ARAÇLAR VE BU ARAÇLARIN KULLANIMIN HUKUKİ BOYUTU  431
Recep ALTINOK  431
 KOVUŞTURMA AŞAMASINDA VE 5237 SAYILI TCK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN ADLİ OLGU; EPİFİZ HATTI MI? KEMİK KIRIĞI MI?  443
Eyyüp YILMAZ, Ö.Lütfi ÖZKAN, Onur EYİSOY, Berna ALGAN  443
 MALPRAKTİS VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞUN ULUSLAR ARASI İÇTİHATLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ  445
Hasan Emre ÇAVUŞOĞLU, Merve PARLAKGÖRÜR  445
 KAS İÇİ ENJEKSİYONA BAĞLI TIBBİ MALPRAKTİS İDDİASI: OLGU SUNUMU  447
Dr.Fatih SEZER, Dr.Serbülent KILIÇ, Prof.Dr. Gürol CANTÜRK  447
 TIBBİ ALANINDA GÖRÜLEN RADYASYON KAZALARI  451
Ekin ÖZCAN, Dilek KİLİC  451
 ADLİ TIP BAKIŞ AÇISI İLE SAMTER SENDROMU: OLGU SUNUMU  463
Dr.Serbülent KILIÇ, Dr.Fatih SEZER, Prof.Dr.Gürol CANTÜRK  463
 OLAY YERİNDEN ELDE EDİLEN BULGULARDA BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ VE YASAL BOYUTU  467
Bio. Ahmet APAK, M. Samet Sevinçer, Bio. H. Merve İYRAS  467
 ÇOCUĞUN ASILSIZ CİNSEL İSTİSMAR ÖYKÜSÜ OLGU SUNUMU  471
İbrahim EROĞLU, Funda ÖZYAY EROĞLU, Abdulkadir YILDIZ, Mustafa DEMİRER,
Ahmet KÜPELİ, S. Serhat GÜRPINAR  471
 ECZANE KAYNAKLI YÜKSEK DOZ KLORAL HİDRAT KULLANIMI: BİR OLGU SUNUMU  475
Kubilay KINOĞLU, Erdoğan KARA, Humman ŞEN, Volkan ÜNAL, Ahmet Sadi ÇAĞDIR  475
 ADLİ OTOPSİ VE FETHİ KABİRİN HUKUKSAL PROSEDÜRÜ  477
Fulya YÜKSEL  477
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
1. OTURUM
 SAĞLIK HUKUKU İLE İLGİLİ KOSOVA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  29
Dr. Altay SUROY  29
 TIBBİ MALPRAKTİS İDDİALARINDA ADLİ OTOPSİNİN ÖNEMİ  41
Prof. Dr. Gürol CANTÜRK  41
 TIBBİ ETİK’TEN, TIP HUKUKUNA TIBBİ EYLEMLER  53
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU  53
2. OTURUM
 HUKUKİ VE İNSANİ YÖNLERİ İLE BABALIK TESTLERİ  61
Doç. Dr. Yeşim DOĞAN  61
 TÜRKİYE'DE BİR İLK: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE BAĞIMSIZ "TIP HUKUKU" DERSİ  65
Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL  65
 TÜRK SAĞLIK YAPILANMASINDA ERKEN UYARI SİSTEMİ  83
Dr. Gürcan PARACIKLI  83
 HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İRDELENMESİ  93
Zehra Zerrin ERKOL, Yakup Gökhan DOĞRAMACI  93
3. OTURUM
 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBIN TÜRKİYE UYGULAMASI  99
Prof. Dr. Pervin SOMER  99
 TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN KÖTÜYE KULLANIMI  101
Yrd. Doç. Dr. Sertaç AK  101
 EBELERİN YASAL SORUMLULUKLARI  105
Ebe İnciYağmur TEZBASAN  105
 18 YAŞ ALTI GEBELİKLER SORUNU  115
Zerrin ERKOL, Fatmagül ASLAN, Yakup Gökhan DOĞRAMACI  115
4. OTURUM
 PATOLOJİDE MALPRAKTİS  119
Sultan PEHLİVAN  119
 VİRTOPSİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?  121
Emrullah İNCESU, Zerrin ERKOL, Özlem ÖNDER  121
5. OTURUM
 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KAYIT TUTMA ZORUNLULUĞU  131
Dt. Evin Toker  131
 ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ BİR DÖNEM: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ  137
Emrullah İNCESU  137
 İDARENİN SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA, TIBBİ MÜDAHALE ÖNCESİNDE HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KARŞISINDA MÜDAHALENİN GENİŞLETİLMESİ UYGULAMASININ TARTIŞILMASI  151
Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN Doç. Dr. Serkan ÇINARLI  151
6. OTURUM
 YAPAY DÖLLENMENİN İÇ HUKUKTAKİ YERİ  165
Ayşe Şeyma ŞAHİN Av. Gözde EFE  165
 CEZA YARGILAMASINDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASINDA KİŞİNİN RIZASININ OLMAMASI DURUMU  175
Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Zehra Zerrin ERKOL  175
 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA AYDINLATILMIŞ ONAM SORUNU  177
Yrd.Doç.Dr.İpek Sevda SÖĞÜT  177
7. OTURUM
 BULAŞICI HASTALIKLARIN KASTEN BULAŞTIRILMASININ HUKUKİ AÇIDAN İNCELENMESİ  181
Kenan Can TOK, Gizem ATİK  181
 DNA VERİ TABANLARININ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK ÇALIŞMASI  191
Biomüh. Emine F. YILDIRIM, Bio. H. Merve İYRAS  191
 SAĞLIK BİLİMLERİNDE İSTATİSTİĞİN YANLIŞ KULLANIMI  197
Ebru ÖZCAN  197
 AKUPUNKTUR NOKTALARININ ADLİ TIP AÇISINDAN ÖNEMİ  205
Bilge GEÇİOĞLU M.D., Melike Özlem BİLGİLİ, Ersel GEÇİOĞLU M.D.,  205
9. OTURUM
 PERİNATAL ASFİKSİ– MALPRAKTİS İDDİASI– OLGU SUNUMU  215
Dr. Sündüz Adıyaman  215
 AİLE HEKİMLERİNİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İDAREYE KARŞI HUKUKİ SORUMLULUKLARI  221
Uz.Dr.Aslıhan TEYİN Uz.Dr.Kıymet KÖYBAŞI  221
 ÖTENAZİNİN TÜRKİYE’ DEKİ TIBBİ HUKUKİ VE SOSYAL YÖNLERİ  229
Gözde EFE, Gizem ATİK, Tunahan BERBER  229
ÖZEL OTURUM
 NEONAZİS UND NACHRİCHTENDİENSTE: DAS NSU–TERRORVERFAHREN İN DEUTSCHLAND UND DİE ROLLE DER NEBENKLAGE  241
von Rechtsanwältin Antonia von der Behrens  241
 NEONAZİLER VE GİZLİ SERVİSLER: ALMANYA’DA NASYONAL SOSYALİST YERALTI ÖRGÜTÜ– TERÖR YARGILAMASI VE MÜDAHALE YOLUYLA DAVANIN ROLÜ  263
Av. Antonia von der BEHRENS. (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)  263
SİGORTA KURSU
 AKTÜERYADA TEMEL KAVRAMLAR VE RAPOR ÖRNEKLERİ  277
Dr. Nurettin Nezih ANOLAY Dr. Sadi ÇAĞDIR Dr. Zeynep ORHAN  277
 ENGELLİLİK VE BEDEN ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI  293
Dr. Zeynep ORHAN, Dr. Nurettin Nezih ANOLAY, Dr. Sadi ÇAĞDIR  293
 MALULİYET KAVRAMI VE OLGU ÖRNEKLERİ  303
Dr. Sadi ÇAĞDIR, Dr. Nurettin Nezih ANOLAY, Dr. Zeynep ORHAN,  303
POSTERLER
 ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR  315
Bio. Duygu YAVUZ Bio. Jale Nur DİNÇ  315
 BİYOTIBBİ MÜDAHALELER KARŞISINDA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI  319
Bio. Sinem ÖZCAN  319
 KARA PARA AKLAMA ALANLARI &YÖNTEMLERİ  323
N. umut AKINCIOĞLU Behice Şeyda TÜREDİ  323
 BİYOETİK VE ÖJENİZM  327
Emrah ÇAM  327
 İŞKENCE VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE İSTANBUL PROTOKOLÜ IŞIĞINDA BAKIŞ: TÜRKİYE’DE İSTANBUL PROTOKOLÜ UYGULAMALARI  333
Dr. Yasin Hasan BALCIOĞLU Dr. Zeynep ORHAN  333
 POSTMORTEM TANI ALAN YENİDOĞAN PNÖMONİSİ KLİNİKTE ATLANABİLİR Mİ?: OLGU SUNUMU  335
Dr. Yasin Hasan BALCIOĞLU Dr. Zeynep ORHAN  335
 GÖZALTI MUAYENESİ VE PLASTİK KELEPÇE UYGULAMASINA BAĞLI LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  337
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR, Uz. Dr. Erdem OKDEMİR, Doç. Dr. Ramazan KARANFİL,
Uz. Dr. Alper KETEN, Dr. Ömer KAYA, Dr. Tuba AKKUŞ  337
 BABALIK TAYİNİNDE ADLİ PROSEDÜR  343
Bio. Merve İYRAS Bio. Müh. Emine Firdevs YILDIRIM  343
 SAĞLIK HUKUKUNDA MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)  347
Melike Özlem BİLGİLİ, Dr.Bilge GEÇİOĞLU, Dilek TEKTAŞ  347
 GLUTEAL BÖLGEYE ENJEKSİYON SONUCU OLUŞAN NÖROPATİ: OLGU SUNUMU  349
Dr. Ömer KAYA, Dr. Tuba AKKUŞ, Yrd. Doç. Abdullah AVŞAR, Uz. Dr. Erdem OKDEMİR ,
Doç. Dr. Ramazan KARANFİL  349
 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE “RESÜSİTE ETMEYİNİZ TALİMATININ” YASAL VE ETİK BOYUTU  353
Yıldıray ZEYFEOĞLU Tarık ULUÇAY Muhammed Ziya KIR Mehmet Sunay YAVUZ  353
 GAZİANTEP İLİNDE 2005–2012 YILLARI ARASINDAKİ MEDİKOLEGAL OTOPSİLERİN, OTOPSİYİ YAPAN HEKİM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ  361
Yusuf ATAN Zekeriya TATAROĞLU, Mustafa ŞEN, Gökhan KARABULUT, Fatih ŞAHİN,
Bekir KARAARSLAN  361
 MALULİYET ORANININ HESAPLANMASINDA TEK HEKİM RAPORU YETERLİ MİDİR?: OLGU SUNUMU  367
Fatih ŞAHİN, Bekir KARAARSLAN, Mustafa ŞEN, Gökhan KARABULUT, Yusuf ATAN  367
 BATIN TRAVMALARINDA İLERİ TETKİK GEREKLİ Mİ?  371
Mehmet Sunay YAVUZ, Muhammed Ziya KIR*, Tarık ULUÇAY *, Yıldıray ZEYFEOĞLU*,
Faruk AYDIN*.  371
 TÜRK HALKININ SANAL ORTAMDA HASTA HAKLARI KONUSUNDA ARAŞTIRMA EĞİLİMİ  377
Uzm. Dr. Yasemin Kılıç ÖZTÜRK Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN  377
 BİBER GAZI UYGULAMALARININ HUKUKİ BOYUTU  381
M. Samet Sevinçer, Bio. Ahmet APAK, Bio. H. Merve İYRAS  381
 ORGANİK ATIŞ ARTIĞI ARANMASINDA DERMAL NİTRAT TESTİ KULLANIMI  387
Uz. Dr. Erdem OKDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR Doç. Dr. Ramazan KARANFİL,
Doç. Dr. Alper KETEN,  387
 TÜRKİYE’DEKİ OTOPSİ MERKEZLERİNİN FİZİKİ KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ; BİR ANKET ÇALIŞMASI  389
Uz. Dr. Erdem OKDEMİR, Doç. Dr. Ramazan KARANFİL, Doç. Dr. Alper KETEN,
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR  389
 TÜRK HALKININ SANAL ORTAMDA ÖTANAZİ KONUSUNDA ARAŞTIRMA EĞİLİMİ  393
Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN Uzm. Dr. Yasemin Kılıç ÖZTÜRK  393
 YÜZ TRAVMALARINDA GÖZ MUAYENESİ GEREKLİ Mİ?  397
Muhammed Ziya KIR Mehmet Sunay YAVUZ Yıldıray ZEYFEOĞLU Tarık ULUÇAY
Mine KALAY  397
 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA HEKİM VE HASTA İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  399
Yakup Gökhan DOĞRAMACI  399
 ADLİ TIP VE SOSYAL HİZMET UZMANLARININ İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARININ TESPİTİNDEKİ ROLÜ  401
Fatmagül ASLAN, Zerrin ERKOL, Güngör ÇABUK  401
 ANESTEZİ UYGULAMALARINDA İLAÇLARA BAĞLI MEDİKAL HATALAR  403
Arzu KARAVELİ, Fatmagül ASLAN, Esra KIZILATEŞ, Zerrin ERKOL  403
 ANESTEZİYE BAĞLI TIBBİ UYGULAMA HATALARI  405
Esra KIZILATEŞ, Fatmagül ASLAN, Arzu KARAVELİ, Zerrin ERKOL  405
 TIBBİ BELGEDE SAHTECİLİK– KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI DOLANDIRICILIK EPİLEPSİ (SARA HASTALIĞI) OLGU SUNUMU  407
Doç. Dr. Nergis Cantürk, Prof. Dr. Gürol Cantürk, Uz. Dr. Bahar Erbaş  407
 BEKLEME MÜDDETİ (İDDET)’NİN ADLİ TIBBİ BOYUTU  413
Fatmagül ASLAN, Zerrin ERKOL  413
 BİR GÖZÜ GÖRMEYEN KİŞİDE DİĞER GÖZ YARALANMASI SONUCU OLUŞAN MALULİYET HESABI; OLGU SUNUMU  415
Eyyüp YILMAZ, Ö.Lütfi ÖZKAN, Onur EYİSOY, Ahmet BÜYÜKÇELİK  415
 GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE AYDINLATILMIŞ ONAM  417
Yakup Gökhan DOĞRAMACI  417
 GÜNCEL BİR OLGU ÜZERİNDEN MÜDAVİ HEKİMİN SORUMLULUĞU  419
Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Zehra Zerrin ERKOL  419
 HASTANE ENFEKSİYONLARINDA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN ‘‘STAPHYLOCOCCUS AUREUS’’ BAKTERİSİ VE ÖNLEMLER  421
Melek KOÇ  421
 KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ SUÇUNUN HEKİMLİK UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ  425
Yakup Gökhan DOĞRAMACI, Zehra Zerrin ERKOL2  425
 TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALEDE KULLANILAN ZIRHLI ARAÇLAR VE BU ARAÇLARIN KULLANIMIN HUKUKİ BOYUTU  431
Recep ALTINOK  431
 KOVUŞTURMA AŞAMASINDA VE 5237 SAYILI TCK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN ADLİ OLGU; EPİFİZ HATTI MI? KEMİK KIRIĞI MI?  443
Eyyüp YILMAZ, Ö.Lütfi ÖZKAN, Onur EYİSOY, Berna ALGAN  443
 MALPRAKTİS VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞUN ULUSLAR ARASI İÇTİHATLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ  445
Hasan Emre ÇAVUŞOĞLU, Merve PARLAKGÖRÜR  445
 KAS İÇİ ENJEKSİYONA BAĞLI TIBBİ MALPRAKTİS İDDİASI: OLGU SUNUMU  447
Dr.Fatih SEZER, Dr.Serbülent KILIÇ, Prof.Dr. Gürol CANTÜRK  447
 TIBBİ ALANINDA GÖRÜLEN RADYASYON KAZALARI  451
Ekin ÖZCAN, Dilek KİLİC  451
 ADLİ TIP BAKIŞ AÇISI İLE SAMTER SENDROMU: OLGU SUNUMU  463
Dr.Serbülent KILIÇ, Dr.Fatih SEZER, Prof.Dr.Gürol CANTÜRK  463
 OLAY YERİNDEN ELDE EDİLEN BULGULARDA BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ VE YASAL BOYUTU  467
Bio. Ahmet APAK, M. Samet Sevinçer, Bio. H. Merve İYRAS  467
 ÇOCUĞUN ASILSIZ CİNSEL İSTİSMAR ÖYKÜSÜ OLGU SUNUMU  471
İbrahim EROĞLU, Funda ÖZYAY EROĞLU, Abdulkadir YILDIZ, Mustafa DEMİRER,
Ahmet KÜPELİ, S. Serhat GÜRPINAR  471
 ECZANE KAYNAKLI YÜKSEK DOZ KLORAL HİDRAT KULLANIMI: BİR OLGU SUNUMU  475
Kubilay KINOĞLU, Erdoğan KARA, Humman ŞEN, Volkan ÜNAL, Ahmet Sadi ÇAĞDIR  475
 ADLİ OTOPSİ VE FETHİ KABİRİN HUKUKSAL PROSEDÜRÜ  477
Fulya YÜKSEL  477
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.