Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Libra Mevzuat Dizisi – (LMD–6)
İş Kanunu
 (Yayına Hazırlayan),  (Yayına Hazırlayan)
Eylül 2019 / 6. Baskı / 328 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 44.90 TL
İndirimli: 14.90 TL (%67)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Ocak 2020 44.90 TL -     Sepete Ekle
 3. Ocak 2017 37.00 TL 9.90 TL (%74)Sepete Ekle
 2. Eylül 2016 32.50 TL 6.90 TL (%79)Sepete Ekle
 1. Haziran 2015 28.00 TL 4.90 TL (%83)Sepete Ekle
   

Kitap Hakkında:

LİBRA Mevzuat Serimizin 6. kitabı olan İş Kanunu, klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde, zengin bir kavram dizini ile bilgi notlarına içeriğinde yer vermektedir.

Kitapta ayrıca okuyucularımızın LİBRA Mevzuat Dizimizin diğer kitaplarından alışık olduğu tasarım öğeleri korunarak, kitabın yine pratik ve rahat bir şekilde kullanılabilmesi amaçlanmıştır.

Okuyucularımız için temel başvuru kaynağı olacağını düşündüğümüz bu kitabı, her yıl yenileyerek en doğru ve güncel mevzuatı sizlere düzenli olarak sunmayı hedeflemekteyiz.

Konu Başlıkları
İş Kanunu
İş Kanunu–1475
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Deniz İş Kanunu
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
Uluslararası İşgücü Kanunu
İş Mahkemeleri Kanunu
Mesleki Eğitim Kanunu
Öğle Dinlenmesi Kanunu
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Türkiye İş Kurumu Kanunu
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
Barkod: 9789750257315
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 12x23
Sayfa Sayısı: 328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
İŞ KANUNU  23
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam  23
Tanımlar  23
İşyerini bildirme  25
İstisnalar  26
Eşit davranma ilkesi  26
İşyerinin veya bir bölümünün devri  28
Geçici iş ilişkisi  29
İKİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
Tanım ve şekil  32
Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi  32
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri  32
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi  32
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları  34
Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi  34
Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma  36
Deneme süreli iş sözleşmesi  37
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri  37
Süreli fesih  37
Feshin geçerli sebebe dayandırılması  38
Sözleşmenin feshinde usul  41
Fesih bildirimine itiraz ve usulü  41
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları  42
Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi  43
Yeni işverenin sorumluluğu  43
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı  43
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı  45
Derhal fesih hakkını kullanma süresi  46
Yeni iş arama izni  46
Çalışma belgesi  47
Toplu işçi çıkarma  47
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu  48
Askerlik ve kanundan doğan çalışma  50
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret
Ücret ve ücretin ödenmesi  51
İşverenin ödeme aczine düşmesi  51
Ücretin gününde ödenmemesi  52
Ücretin saklı kısmı  52
Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü  52
Ücret hesap pusulası  53
Ücret kesme cezası  53
Asgari ücret  53
Yarım ücret  54
Fazla çalışma ücreti  54
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma  55
Olağanüstü hallerde fazla çalışma  55
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma  55
Saklı haklar  56
Hafta tatili ücreti  56
Genel tatil ücreti  56
Geçici iş göremezlik  56
Ücret şekillerine göre tatil ücreti  57
Tatil ücretine girmeyen kısımlar  57
Yüzdelerin ödenmesi  57
Yüzdelerin belgelenmesi  57
Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri  58
Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi  58
Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller  59
Yıllık ücretli iznin uygulanması  59
Yıllık izin ücreti  60
İzinde çalışma yasağı  60
Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti  61
İzinlere ilişkin düzenlemeler  61
Sigorta primleri  61
Ücretten indirim yapılamayacak haller  61
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşin Düzenlenmesi
Çalışma süresi  62
Telafi çalışması  62
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği  62
Çalışma süresinden sayılan haller  62
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri  63
Ara dinlenmesi  63
Gece süresi ve gece çalışmaları  64
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri  64
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı  64
Yer ve su altında çalıştırma yasağı  65
Gece çalıştırma yasağı  66
Analık halinde çalışma ve süt izni  66
İşçi özlük dosyası  67
Yönetmelikler  67
BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri  68
İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri  68
İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması  68
İş sağlığı ve güvenliği kurulması  68
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri  68
İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar  68
İşçilerin hakları  68
İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı  68
Ağır ve tehlikeli işler  68
Ağır ve tehlikeli işlerde rapor  69
On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor  69
Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik  69
Çeşitli yönetmelikler  69
ALTINCI BÖLÜM
İş ve İşçi Bulma
İş ve işçi bulmaya aracılık  70
YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
Devletin yetkisi  71
Yetkili makam ve memurlar  71
Yetkili memurların ödevi  72
Muafiyet  72
Diğer merciler tarafından yapılan teftişler  72
İşçi ve işverenin sorumluluğu  72
Zabıtanın yardımı  72
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Ceza Hükümleri
İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık  73
Genel hükümlere aykırılık  73
Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık  73
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık  74
Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık  74
Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık  74
İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık  75
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık  75
İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık  75
İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık  76
İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar  76
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
Yazılı bildirim  77
Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları  77
Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri  77
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı  78
Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi  80
Üçlü Danışma Kurulu  80
Kantin açılması  80
Yönetmelikler  80
Yürürlükten kaldırılan hükümler  80
Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri  80
Mazeret İzni  81
Zamanaşımı süresi  81
Yürürlük  82
Yürütme  82
İŞ KANUNU–1475  83
Kıdem tazminatı  83
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  87
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç  87
Kapsam ve istisnalar  87
Tanımlar  87
İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İşverenin genel yükümlülüğü  90
Risklerden korunma ilkeleri  90
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri  91
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi  92
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları  92
Tehlike sınıfının belirlenmesi  94
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma  94
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım  94
Tahliye  95
Çalışmaktan kaçınma hakkı  95
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi  96
Sağlık gözetimi  96
Çalışanların bilgilendirilmesi  97
Çalışanların eğitimi  97
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması  98
Çalışanların yükümlülükleri  99
Çalışan temsilcisi  199
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konsey, Kurul ve Koordinasyon
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi  101
İş sağlığı ve güvenliği kurulu  101
İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu  102
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş ve İdari Yaptırımlar
Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu  103
İşin durdurulması  103
Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama  104
İdari para cezaları ve uygulanması  104
Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet  107
Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı  108
Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi  108
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler  108
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Geçici Hükümler
Belgelendirme, ihtar ve iptaller  110
Değiştirilen hükümler  110
Yürürlükten kaldırılan hükümler  111
Atıflar  111
Mevcut yönetmelikler  112
Sağlık raporları  112
İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü  112
Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları  112
İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri  113
Yürürlük  114
Yürütme  114
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU  115
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç  115
Tanımlar  115
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları ve Organlar
Kuruluş serbestisi  117
İşkolları  117
İşkolunun tespiti  117
Kuruculuk şartları  117
Kuruluş usulü  118
Kuruluşların tüzüğü  118
Organlara dair ortak hükümler  119
Genel kurulun oluşması  120
Genel kurulun görev ve yetkileri  120
Genel kurulun toplantı zamanı  120
Genel kurulun toplantı ve karar yeter sayıları  121
Genel kurulda yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar  121
Seçimlere itiraz  122
Genel kurul dışında yapılan delege seçimi  123
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik
Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması  124
Üyelik aidatı  124
Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması  124
Üst kuruluşlara üyelik  125
Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik  126
Kuruluşların katılması veya birleşmesi  126
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Güvenceler
İşçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi  127
İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi  127
Sendika özgürlüğünün güvencesi  128
BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyetler
Kuruluşların faaliyetleri  129
İşyeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri  129
ALTINCI BÖLÜM
Kuruluşların Gelirleri, Denetimi ve Kapatılması
Kuruluşların gelirleri ve giderleri  131
Kuruluşların denetimi ve şeffaflık  132
Tutulacak defter ve kayıtlar  132
Kapatma  133
Kuruluşun sona ermesi hâlinde malların devri  133
YEDİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları
Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği  134
Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi  134
Toplu iş sözleşmesinin şekli ve süresi  134
Toplu iş sözleşmesinin hükmü  135
Tarafların durumunda değişiklik  135
İşyerinin veya bir bölümünün devri  135
Toplu iş sözleşmesinden yararlanma  135
Teşmil  136
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması
Yetki  138
Yetki tespiti için başvuru  137
Yetki itirazı  138
Yetki belgesi  138
Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan toplu iş sözleşmesi  139
Toplu görüşmeye çağrı  139
Toplu görüşmenin başlaması ve süresi  139
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması, tevdi edilmesi ve işyerinde ilanı  139
DOKUZUNCU BÖLÜM
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
Uyuşmazlığın tespiti  140
Arabuluculuk  140
Yüksek Hakem Kuruluna başvurma  140
Özel hakeme başvurma  141
Yorum davası ve eda davasında faiz  141
ONUNCU BÖLÜM
Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları
Kuruluşu  142
Yönetim yapısı  142
Çalışma esasları  143
Hakeme ve arabulucuya başvurma yönetmeliği  143
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Grev ve Lokavt
Grevin tanımı  144
Lokavtın tanımı  144
Kanuni grev ve lokavt kararının alınması ve uygulamaya konulması  144
Grev oylaması  145
Grev ve lokavt yasakları  145
Grev ve lokavtın ertelenmesi  146
Grev ve lokavtın uygulanması  146
Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işçiler  147
Grev hakkının ve lokavtın güvencesi  147
Kanuni grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi  148
İşçi alma ve başka işe girme yasağı  148
Kanuni grev ve lokavtın konut haklarına etkisi  148
Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları  149
Tespit davası  149
Grev hakkının ve lokavtın kötüye kullanılması  149
Grev ve lokavt gözcüleri  149
Grev ve lokavt hâlinde mülkî amirin yetkileri  150
Grev ve lokavtı sona erdirme kararı  150
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sendikanın faaliyetinin durdurulması  151
Tutanaklar ve sicil  151
Ceza hükümleri  151
Görevli ve yetkili mahkeme  152
Diğer kanunların uygulanması  152
Yürürlükten kaldırılan hükümler  153
Yürürlük  155
Yürütme  155
(1) SIRALI CETVEL  156
DENİZ İŞ KANUNU  157
Kanun kapsamı  157
İşveren, gemiadamı, kaptan ve işveren vekilinin tarifi  157
Saklı hükümler  158
Yabancı gemiadamları  158
Yazılı akit  158
Yazılı aktin şekli  158
Belirli süre veya sefer için akit  159
Akit süresinin uzaması  159
Resim ve harçtan muafiyet  159
Deneme süresi  159
Çalışma ve kimlik karnesi  159
Çalışma belgesi  159
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma  160
Önelsiz fesih ve infisah  160
Fesih hakkını kullanma öneli  161
Aktin çözülmesinde bildirim  161
Fesih hükmünün başlangıcı  162
Feshin bildirilmesi  162
Feshi kapsamayan hal  162
Kıdem tazminatı  162
Yurda iade  164
Yabancı gemiadamının iadesi  164
Yurt içinde iade zorunluğu  165
İade zorunluluğuna uymamak  165
İade hakkında yoksunluk  165
İş süresi  165
İstisnalar  165
Fazla saatlerle çalışma  166
Ücret  166
Avans  167
Ücret defteri  167
Ücretin saklı kısmı  167
İşveren hesabına iaşe  168
İkamet yeri sağlanması  168
İkamet yerleri ve iaşe hakkında  168
İstisna  169
Asgari ücret  169
Ücret kesintisi  169
Zarar karşılığı kesinti  169
Yıllık ücretli izin  170
Hafta tatili  170
Hafta tatili ücreti  170
Genel tatil ücreti  171
Tatil ücretlerine girmeyen kısımlar  171
Geçici iş göremezlik  171
Görevli ve yetkili mahkeme  171
Bildirimler  171
Saklı hükümler  171
Denetim ve teftiş  172
Ceza hükümleri  172
Yürürlükten kaldırılan kanunlar  174
Tüzük  174
20/4/1967 TARİHLİ VE 854 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER:  175
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ
MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN  179
Kanunun şümulü  177
İstisnalar  177
Bildirilmesi lazımgelen hususlar  177
Yazılı mukavele ve terfi esası  178
Feshin ihbarı  178
Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı  178
Akdin gazeteci tarafından feshi  179
Müddetlerin artırılması  179
Mülkiye amirine bildirilecek hususlar  179
Tecrübe müddeti  180
İhbar mühletini beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat  180
Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih  180
Rekabet memnuiyeti  180
Ücret  181
Mukavele dışı yazılar  181
Askerlikte ve gebelikte ücret  181
Mahkümiyet veya yayının tatili halinde ücret  182
Ölüm tazminatı  183
Haftalık izin  183
Günlük gazetelerin intişar etmeyeceği günler  183
Yıllık ücretli izin  183
Sendika  183
Sosyal sigorta  184
Teftiş ve murakabe  184
Kazançların azaltılamıyacağı  184
Ceza hükümleri  184
Çalışma Müddeti ve fazla mesai  185
13/6/1952 TARİH VE 5953 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  186
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU  187
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç  187
Kapsam  187
Tanımlar  187
İKİNCİ BÖLÜM
Uluslararası İşgücü Politikasının Belirlenmesi ve İzlenmesi
Uluslararası işgücü politikasının belirlenmesi  189
Uluslararası işgücünün izlenmesi ve değerlendirilmesi  189
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma İzni ve Muafiyet
Çalışma izninde yetki ve yükümlülük  190
Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi  190
Ön izin  191
Çalışma izni başvurusunun reddi  191
Çalışma izni türleri  192
Turkuaz Kart  193
Çalışma izninin mahiyeti  193
Çalışma izni muafiyeti  194
Dışişleri Bakanlığına yapılacak başvurular  194
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali  195
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İstisnalar
Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar  196
Uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar  196
Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar  197
Yabancı öğrenciler  197
Yabancı mühendis ve mimarlar  198
BEŞİNCİ BÖLÜM
İtiraz, Yükümlülük, Denetim ve Cezalar
İdari itiraz ve yargı yolu  199
Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü  199
Denetleme yetkisi  199
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin düzenlenmesi ve şekli  201
Yönetmelik  201
Atıf yapılan hükümler  202
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler  202
Geçiş hükümleri  203
Yürürlük  203
Yürütme  203
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  205
Amaç  205
İş mahkemelerinin kuruluşu  205
Dava şartı olarak arabuluculuk  205
Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu  208
Görev  208
Yetki  208
Yargılama usulü ve kanun yolları  209
Temyiz edilemeyen kararlar  209
Hüküm bulunmayan hâller  210
Yürürlükten kaldırılan hükümler  210
Geçiş hükümleri  211
Yürürlük  211
Yürütme  211
MESLEKİ EĞİTİM KANUNU  213
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç  213
Kapsam  213
Tanımlar  213
İKİNCİ KISIM
Kurullar
BİRİNCİ BÖLÜM
Mesleki Eğitim Kurulu
Kurul  216
Görevleri  216
İKİNCİ BÖLÜM
İl Mesleki Eğitim Kurulu
Kurul  217
Görevleri  218
Kapsama alma  218
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çıraklık, Kalfalık ve İşletmelerde Mesleki Eğitim
BİRİNCİ BÖLÜM
Çıraklık ve Kalfalık Eğitimi
Aday çırak  219
Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları  219
Aday çırak ve çırakların statüleri  219
Eğitim ve çalışma  219
Sözleşme yapılması  220
Çıraklığa başlama ve çıraklık süresi  220
Usta öğretici bulundurma şartı  221
Kalfalık imtihanı  221
Kalfa unvanını kullanma ve işyeri değiştirme  221
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmelerde Meslek Eğitimi
Eğitim programları  223
Teorik eğitim  223
İşyeri şartlarına uyma  223
Eğitimin devamı  223
Beceri eğitimi yaptırabilecek diğer işletmeler  223
Mesleki eğitime katılma payı  223
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret, Sosyal Güvenlik ve izin
Ücret ve Sosyal Güvenlik  225
İzin  225
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ustalık
Ustalık eğitimi  226
Ustalık sınavı  226
Meslek lisesi mezunları için ustalık  226
İşyeri açma  227
Usta öğreticilik  227
BEŞİNCİ KISIM
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve
Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Kuruluş  228
Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi teşvik  229
ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
Sanayi sitelerinde çıraklık eğitimi kurumları  230
Denklik  230
Eğitim giderleri  230
Meslek kursları  230
Geliştirme ve uyum kursları  230
Özel eğitim kursları  231
Yolluk ve huzur hakkı  231
Denetleme ve ceza  231
Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi  232
Kaldırılan hükümler  232
Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kuruluşu  232
Kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi  233
Kapsamda olmayan il ve mesleklerde kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi  233
Yapılan uygulamaların geçerliliği  233
Sigorta primlerinin ödenmeye başlanması  233
Yürürlük  235
Yürütme  235
5/6/1986 TARİHLİ VE 3308 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  235
ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU  237
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN  239
17/3/1981 TARİHLİ VE 2429 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  240
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU  241
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam  241
Tanımlar  241
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Açma, Kurucu, Kurum Binaları,
Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları, Yabancı Okullar ve Azınlık Okulları
Kurum açma izni  243
Kurucu/kurucu temsilcisinin nitelikleri ve kurum binaları  244
Milletlerarası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları  245
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim–Öğretim, Yönetim, Kurumun Kapatılması ve Personel İşlemleri
Eğitim–öğretim ve kurumların yönetimi  247
Kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli  247
Kurumlarda çalıştırılacak personel  249
Özlük hakları ve sorumluluklar  250
Çalışma izninin iptali ve geçici görevlendirme  251
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Reklâm, Malî Hükümler ve Ücretler
Denetim, reklâm ve ilânlar  252
Malî hükümler  252
Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, ücretsiz öğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler  253
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan kanun, yönetmelikler ve hüküm bulunmayan haller  254
Yürürlük  256
Yürütme  256
TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER
HAKKINDA KANUN  257
BİRİNCİ KISIM
Türkiye İş Kurumunun Kuruluş ve Görevleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri
Amaç ve kapsam  257
Tanımlar  258
Kurumun görevleri  258
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Organları
Organlar  259
Genel Kurul ve görevleri  259
Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri  259
Genel Müdürlük  260
Merkez teşkilatı  260
Hizmet birimlerinin görevleri  260
Danışma ve denetim birimleri  260
Yardımcı hizmet birimleri  260
Taşra teşkilatı  260
İl istihdam ve mesleki eğitim kurulları  260
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetki Devri
Sorumluluk ve yetki devri  262
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Statüsü ve Kurum Gelirleri
Personel statüsü  263
Kurum gelirleri  263
İKİNCİ KISIM
Özel İstihdam Büroları, Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Özel İstihdam Büroları
Özel istihdam bürolarının kurulması, faaliyet alanı, geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi ve denetimi  264
Özel istihdam bürosu kurma izni ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali  266
Özel istihdam bürolarının hak ve yükümlülükleri  268
İdari para cezaları  269
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bilgi verme ve gizlilik  271
Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesi  271
Muafiyetler  271
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik yapan hükümler  272
Yönetmelik  272
Proje karşılığında aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar  273
Geçici hükümler  273
DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
Atıflar  273
İş ve meslek danışmanları  273
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat  274
Yürürlük  274
Yürütme  274
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN  275
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç  275
Kapsam  275
Özel güvenlik izni  275
Özel güvenlik komisyonu  276
Faaliyet İzni  276
Ek önlemler  277
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Güvenlik Görevlileri
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri  278
Silah bulundurma ve taşıma yetkisi  278
Görev alanı  279
Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar  279
Çalışma izni  280
Kimlik  280
Kıyafet  280
Eğitim  281
Tazminat  281
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasaklar ve Ceza Hükümleri
Görev dışında çalıştırma yasağı  282
Grev yasağı  282
Görevden uzaklaştırma yasağı  282
Suçlar ve cezalar  282
İdarî para cezasını gerektiren fiiller  283
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası  284
Denetim  284
Ceza uygulaması  284
Ruhsat harcı  284
Yeniden değerleme oranının uygulanması  285
Yönetmelik  285
Yürürlükten kaldırılan kanun  285
Yürürlük  285
Yürütme  285
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU  287
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç  287
Kapsam  287
Tanımlar  288
İKİNCİ KISIM
Kuruluş Esasları ve Organlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları
Kuruluş  289
Hizmet kolları  289
Kuruluş işlemleri  289
Tüzük  290
İKİNCİ BÖLÜM
Organlar ve Seçimler
Zorunlu organlar  292
Genel kurulların oluşması  292
Genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı  292
Seçimlerde uygulanacak esaslar  293
Genel kurulların görevleri  293
Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının oluşması, görevleri ve toplantıları  294
ÜÇÜNCÜ KISIM
Üyelik ve Güvenceler
BİRİNCİ BÖLÜM
Üyelik
Sendika üyeliğinin kazanılması  295
Sendika üyesi olamayacaklar  295
Üyeliğin sona ermesi  296
Konfederasyon ve uluslararası kuruluş üyeliği  297
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenceler
Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi  298
DÖRDÜNCÜ KISIM
Faaliyetler, Yasaklar ve Yönetime Katılma
BİRİNCİ BÖLÜM
Faaliyetler ve Yasaklar
Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri  300
Yasaklar  301
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetime Katılma
Kamu Personeli Danışma Kurulu  302
Kurum idarî kurulları  302
İşyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri  302
BEŞİNCİ KISIM
Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri, Giderleri ve Denetimi
BİRİNCİ BÖLÜM
Gelir ve Giderler
Gelirler  304
Üyelik ödentisi  304
Giderler  305
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim
İdarî ve malî denetim  306
ALTINCI KISIM
Toplu Sözleşme
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Toplu sözleşmenin kapsamı  307
Toplu sözleşmenin tarafları ve imza yetkisi  307
İKİNCİ BÖLÜM
Üye Sayılarının Tespiti ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri
Üye sayılarının tespiti  309
Toplu sözleşme görüşmeleri  310
Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması  311
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uyuşmazlıkların Çözüm Usulleri
Uyuşmazlık hali  312
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu  312
Uyuşmazlığın tespiti, çözümü ve Uzlaştırma Kurulu  313
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sendika ve konfederasyonların katılma ve birleşmesi  314
Kapatma  314
Ceza hükümleri  314
Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini  314
Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri  315
Yönetmelikler  315
Uygulamanın izlenmesi  315
Diğer kanunların uygulanması  316
Değiştirilen kanun hükmü  316
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Ödenek tahsisi  317
Yürürlük  320
Yürütme  320
4688 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  320
TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI
SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA
İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN  321
Amaç  321
Kapsam  321
Çalışma izni verilmesi  321
Meslek kuruluşlarına girme  322
Tabi olacakları mevzuat  322
Kişisel hal durumları ve kayıtları  322
Haklarında uygulanmayacak hükümler  322
Yönetmelik  322
Yürürlük  322
Yürütme  322
Kavramlar Dizini  323
 


Mutlu Dinç ...
Ocak 2020
44.90 TL
Sepete Ekle
Mustafa Emir Üstündağ
Temmuz 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Çelen
Temmuz 2020
98.00 TL
Sepete Ekle
Şölen Külahçı
Temmuz 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
İŞ KANUNU  23
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam  23
Tanımlar  23
İşyerini bildirme  25
İstisnalar  26
Eşit davranma ilkesi  26
İşyerinin veya bir bölümünün devri  28
Geçici iş ilişkisi  29
İKİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
Tanım ve şekil  32
Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi  32
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri  32
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi  32
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları  34
Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi  34
Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma  36
Deneme süreli iş sözleşmesi  37
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri  37
Süreli fesih  37
Feshin geçerli sebebe dayandırılması  38
Sözleşmenin feshinde usul  41
Fesih bildirimine itiraz ve usulü  41
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları  42
Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi  43
Yeni işverenin sorumluluğu  43
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı  43
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı  45
Derhal fesih hakkını kullanma süresi  46
Yeni iş arama izni  46
Çalışma belgesi  47
Toplu işçi çıkarma  47
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu  48
Askerlik ve kanundan doğan çalışma  50
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret
Ücret ve ücretin ödenmesi  51
İşverenin ödeme aczine düşmesi  51
Ücretin gününde ödenmemesi  52
Ücretin saklı kısmı  52
Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü  52
Ücret hesap pusulası  53
Ücret kesme cezası  53
Asgari ücret  53
Yarım ücret  54
Fazla çalışma ücreti  54
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma  55
Olağanüstü hallerde fazla çalışma  55
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma  55
Saklı haklar  56
Hafta tatili ücreti  56
Genel tatil ücreti  56
Geçici iş göremezlik  56
Ücret şekillerine göre tatil ücreti  57
Tatil ücretine girmeyen kısımlar  57
Yüzdelerin ödenmesi  57
Yüzdelerin belgelenmesi  57
Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri  58
Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi  58
Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller  59
Yıllık ücretli iznin uygulanması  59
Yıllık izin ücreti  60
İzinde çalışma yasağı  60
Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti  61
İzinlere ilişkin düzenlemeler  61
Sigorta primleri  61
Ücretten indirim yapılamayacak haller  61
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşin Düzenlenmesi
Çalışma süresi  62
Telafi çalışması  62
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği  62
Çalışma süresinden sayılan haller  62
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri  63
Ara dinlenmesi  63
Gece süresi ve gece çalışmaları  64
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri  64
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı  64
Yer ve su altında çalıştırma yasağı  65
Gece çalıştırma yasağı  66
Analık halinde çalışma ve süt izni  66
İşçi özlük dosyası  67
Yönetmelikler  67
BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri  68
İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri  68
İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması  68
İş sağlığı ve güvenliği kurulması  68
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri  68
İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar  68
İşçilerin hakları  68
İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı  68
Ağır ve tehlikeli işler  68
Ağır ve tehlikeli işlerde rapor  69
On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor  69
Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik  69
Çeşitli yönetmelikler  69
ALTINCI BÖLÜM
İş ve İşçi Bulma
İş ve işçi bulmaya aracılık  70
YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
Devletin yetkisi  71
Yetkili makam ve memurlar  71
Yetkili memurların ödevi  72
Muafiyet  72
Diğer merciler tarafından yapılan teftişler  72
İşçi ve işverenin sorumluluğu  72
Zabıtanın yardımı  72
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Ceza Hükümleri
İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık  73
Genel hükümlere aykırılık  73
Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık  73
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık  74
Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık  74
Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık  74
İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık  75
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık  75
İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık  75
İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık  76
İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar  76
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
Yazılı bildirim  77
Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları  77
Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri  77
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı  78
Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi  80
Üçlü Danışma Kurulu  80
Kantin açılması  80
Yönetmelikler  80
Yürürlükten kaldırılan hükümler  80
Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri  80
Mazeret İzni  81
Zamanaşımı süresi  81
Yürürlük  82
Yürütme  82
İŞ KANUNU–1475  83
Kıdem tazminatı  83
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  87
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç  87
Kapsam ve istisnalar  87
Tanımlar  87
İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İşverenin genel yükümlülüğü  90
Risklerden korunma ilkeleri  90
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri  91
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi  92
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları  92
Tehlike sınıfının belirlenmesi  94
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma  94
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım  94
Tahliye  95
Çalışmaktan kaçınma hakkı  95
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi  96
Sağlık gözetimi  96
Çalışanların bilgilendirilmesi  97
Çalışanların eğitimi  97
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması  98
Çalışanların yükümlülükleri  99
Çalışan temsilcisi  199
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konsey, Kurul ve Koordinasyon
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi  101
İş sağlığı ve güvenliği kurulu  101
İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu  102
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş ve İdari Yaptırımlar
Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu  103
İşin durdurulması  103
Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama  104
İdari para cezaları ve uygulanması  104
Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet  107
Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı  108
Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi  108
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler  108
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Geçici Hükümler
Belgelendirme, ihtar ve iptaller  110
Değiştirilen hükümler  110
Yürürlükten kaldırılan hükümler  111
Atıflar  111
Mevcut yönetmelikler  112
Sağlık raporları  112
İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü  112
Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları  112
İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri  113
Yürürlük  114
Yürütme  114
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU  115
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç  115
Tanımlar  115
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları ve Organlar
Kuruluş serbestisi  117
İşkolları  117
İşkolunun tespiti  117
Kuruculuk şartları  117
Kuruluş usulü  118
Kuruluşların tüzüğü  118
Organlara dair ortak hükümler  119
Genel kurulun oluşması  120
Genel kurulun görev ve yetkileri  120
Genel kurulun toplantı zamanı  120
Genel kurulun toplantı ve karar yeter sayıları  121
Genel kurulda yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar  121
Seçimlere itiraz  122
Genel kurul dışında yapılan delege seçimi  123
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik
Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması  124
Üyelik aidatı  124
Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması  124
Üst kuruluşlara üyelik  125
Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik  126
Kuruluşların katılması veya birleşmesi  126
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Güvenceler
İşçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi  127
İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi  127
Sendika özgürlüğünün güvencesi  128
BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyetler
Kuruluşların faaliyetleri  129
İşyeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri  129
ALTINCI BÖLÜM
Kuruluşların Gelirleri, Denetimi ve Kapatılması
Kuruluşların gelirleri ve giderleri  131
Kuruluşların denetimi ve şeffaflık  132
Tutulacak defter ve kayıtlar  132
Kapatma  133
Kuruluşun sona ermesi hâlinde malların devri  133
YEDİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları
Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği  134
Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi  134
Toplu iş sözleşmesinin şekli ve süresi  134
Toplu iş sözleşmesinin hükmü  135
Tarafların durumunda değişiklik  135
İşyerinin veya bir bölümünün devri  135
Toplu iş sözleşmesinden yararlanma  135
Teşmil  136
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması
Yetki  138
Yetki tespiti için başvuru  137
Yetki itirazı  138
Yetki belgesi  138
Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan toplu iş sözleşmesi  139
Toplu görüşmeye çağrı  139
Toplu görüşmenin başlaması ve süresi  139
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması, tevdi edilmesi ve işyerinde ilanı  139
DOKUZUNCU BÖLÜM
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
Uyuşmazlığın tespiti  140
Arabuluculuk  140
Yüksek Hakem Kuruluna başvurma  140
Özel hakeme başvurma  141
Yorum davası ve eda davasında faiz  141
ONUNCU BÖLÜM
Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları
Kuruluşu  142
Yönetim yapısı  142
Çalışma esasları  143
Hakeme ve arabulucuya başvurma yönetmeliği  143
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Grev ve Lokavt
Grevin tanımı  144
Lokavtın tanımı  144
Kanuni grev ve lokavt kararının alınması ve uygulamaya konulması  144
Grev oylaması  145
Grev ve lokavt yasakları  145
Grev ve lokavtın ertelenmesi  146
Grev ve lokavtın uygulanması  146
Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işçiler  147
Grev hakkının ve lokavtın güvencesi  147
Kanuni grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi  148
İşçi alma ve başka işe girme yasağı  148
Kanuni grev ve lokavtın konut haklarına etkisi  148
Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları  149
Tespit davası  149
Grev hakkının ve lokavtın kötüye kullanılması  149
Grev ve lokavt gözcüleri  149
Grev ve lokavt hâlinde mülkî amirin yetkileri  150
Grev ve lokavtı sona erdirme kararı  150
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sendikanın faaliyetinin durdurulması  151
Tutanaklar ve sicil  151
Ceza hükümleri  151
Görevli ve yetkili mahkeme  152
Diğer kanunların uygulanması  152
Yürürlükten kaldırılan hükümler  153
Yürürlük  155
Yürütme  155
(1) SIRALI CETVEL  156
DENİZ İŞ KANUNU  157
Kanun kapsamı  157
İşveren, gemiadamı, kaptan ve işveren vekilinin tarifi  157
Saklı hükümler  158
Yabancı gemiadamları  158
Yazılı akit  158
Yazılı aktin şekli  158
Belirli süre veya sefer için akit  159
Akit süresinin uzaması  159
Resim ve harçtan muafiyet  159
Deneme süresi  159
Çalışma ve kimlik karnesi  159
Çalışma belgesi  159
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma  160
Önelsiz fesih ve infisah  160
Fesih hakkını kullanma öneli  161
Aktin çözülmesinde bildirim  161
Fesih hükmünün başlangıcı  162
Feshin bildirilmesi  162
Feshi kapsamayan hal  162
Kıdem tazminatı  162
Yurda iade  164
Yabancı gemiadamının iadesi  164
Yurt içinde iade zorunluğu  165
İade zorunluluğuna uymamak  165
İade hakkında yoksunluk  165
İş süresi  165
İstisnalar  165
Fazla saatlerle çalışma  166
Ücret  166
Avans  167
Ücret defteri  167
Ücretin saklı kısmı  167
İşveren hesabına iaşe  168
İkamet yeri sağlanması  168
İkamet yerleri ve iaşe hakkında  168
İstisna  169
Asgari ücret  169
Ücret kesintisi  169
Zarar karşılığı kesinti  169
Yıllık ücretli izin  170
Hafta tatili  170
Hafta tatili ücreti  170
Genel tatil ücreti  171
Tatil ücretlerine girmeyen kısımlar  171
Geçici iş göremezlik  171
Görevli ve yetkili mahkeme  171
Bildirimler  171
Saklı hükümler  171
Denetim ve teftiş  172
Ceza hükümleri  172
Yürürlükten kaldırılan kanunlar  174
Tüzük  174
20/4/1967 TARİHLİ VE 854 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER:  175
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ
MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN  179
Kanunun şümulü  177
İstisnalar  177
Bildirilmesi lazımgelen hususlar  177
Yazılı mukavele ve terfi esası  178
Feshin ihbarı  178
Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı  178
Akdin gazeteci tarafından feshi  179
Müddetlerin artırılması  179
Mülkiye amirine bildirilecek hususlar  179
Tecrübe müddeti  180
İhbar mühletini beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat  180
Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih  180
Rekabet memnuiyeti  180
Ücret  181
Mukavele dışı yazılar  181
Askerlikte ve gebelikte ücret  181
Mahkümiyet veya yayının tatili halinde ücret  182
Ölüm tazminatı  183
Haftalık izin  183
Günlük gazetelerin intişar etmeyeceği günler  183
Yıllık ücretli izin  183
Sendika  183
Sosyal sigorta  184
Teftiş ve murakabe  184
Kazançların azaltılamıyacağı  184
Ceza hükümleri  184
Çalışma Müddeti ve fazla mesai  185
13/6/1952 TARİH VE 5953 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  186
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU  187
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç  187
Kapsam  187
Tanımlar  187
İKİNCİ BÖLÜM
Uluslararası İşgücü Politikasının Belirlenmesi ve İzlenmesi
Uluslararası işgücü politikasının belirlenmesi  189
Uluslararası işgücünün izlenmesi ve değerlendirilmesi  189
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma İzni ve Muafiyet
Çalışma izninde yetki ve yükümlülük  190
Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi  190
Ön izin  191
Çalışma izni başvurusunun reddi  191
Çalışma izni türleri  192
Turkuaz Kart  193
Çalışma izninin mahiyeti  193
Çalışma izni muafiyeti  194
Dışişleri Bakanlığına yapılacak başvurular  194
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali  195
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İstisnalar
Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar  196
Uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar  196
Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar  197
Yabancı öğrenciler  197
Yabancı mühendis ve mimarlar  198
BEŞİNCİ BÖLÜM
İtiraz, Yükümlülük, Denetim ve Cezalar
İdari itiraz ve yargı yolu  199
Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü  199
Denetleme yetkisi  199
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin düzenlenmesi ve şekli  201
Yönetmelik  201
Atıf yapılan hükümler  202
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler  202
Geçiş hükümleri  203
Yürürlük  203
Yürütme  203
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  205
Amaç  205
İş mahkemelerinin kuruluşu  205
Dava şartı olarak arabuluculuk  205
Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu  208
Görev  208
Yetki  208
Yargılama usulü ve kanun yolları  209
Temyiz edilemeyen kararlar  209
Hüküm bulunmayan hâller  210
Yürürlükten kaldırılan hükümler  210
Geçiş hükümleri  211
Yürürlük  211
Yürütme  211
MESLEKİ EĞİTİM KANUNU  213
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç  213
Kapsam  213
Tanımlar  213
İKİNCİ KISIM
Kurullar
BİRİNCİ BÖLÜM
Mesleki Eğitim Kurulu
Kurul  216
Görevleri  216
İKİNCİ BÖLÜM
İl Mesleki Eğitim Kurulu
Kurul  217
Görevleri  218
Kapsama alma  218
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çıraklık, Kalfalık ve İşletmelerde Mesleki Eğitim
BİRİNCİ BÖLÜM
Çıraklık ve Kalfalık Eğitimi
Aday çırak  219
Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları  219
Aday çırak ve çırakların statüleri  219
Eğitim ve çalışma  219
Sözleşme yapılması  220
Çıraklığa başlama ve çıraklık süresi  220
Usta öğretici bulundurma şartı  221
Kalfalık imtihanı  221
Kalfa unvanını kullanma ve işyeri değiştirme  221
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmelerde Meslek Eğitimi
Eğitim programları  223
Teorik eğitim  223
İşyeri şartlarına uyma  223
Eğitimin devamı  223
Beceri eğitimi yaptırabilecek diğer işletmeler  223
Mesleki eğitime katılma payı  223
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret, Sosyal Güvenlik ve izin
Ücret ve Sosyal Güvenlik  225
İzin  225
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ustalık
Ustalık eğitimi  226
Ustalık sınavı  226
Meslek lisesi mezunları için ustalık  226
İşyeri açma  227
Usta öğreticilik  227
BEŞİNCİ KISIM
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve
Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Kuruluş  228
Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi teşvik  229
ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
Sanayi sitelerinde çıraklık eğitimi kurumları  230
Denklik  230
Eğitim giderleri  230
Meslek kursları  230
Geliştirme ve uyum kursları  230
Özel eğitim kursları  231
Yolluk ve huzur hakkı  231
Denetleme ve ceza  231
Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi  232
Kaldırılan hükümler  232
Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kuruluşu  232
Kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi  233
Kapsamda olmayan il ve mesleklerde kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi  233
Yapılan uygulamaların geçerliliği  233
Sigorta primlerinin ödenmeye başlanması  233
Yürürlük  235
Yürütme  235
5/6/1986 TARİHLİ VE 3308 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  235
ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU  237
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN  239
17/3/1981 TARİHLİ VE 2429 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  240
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU  241
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam  241
Tanımlar  241
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Açma, Kurucu, Kurum Binaları,
Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları, Yabancı Okullar ve Azınlık Okulları
Kurum açma izni  243
Kurucu/kurucu temsilcisinin nitelikleri ve kurum binaları  244
Milletlerarası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları  245
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim–Öğretim, Yönetim, Kurumun Kapatılması ve Personel İşlemleri
Eğitim–öğretim ve kurumların yönetimi  247
Kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli  247
Kurumlarda çalıştırılacak personel  249
Özlük hakları ve sorumluluklar  250
Çalışma izninin iptali ve geçici görevlendirme  251
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Reklâm, Malî Hükümler ve Ücretler
Denetim, reklâm ve ilânlar  252
Malî hükümler  252
Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, ücretsiz öğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler  253
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan kanun, yönetmelikler ve hüküm bulunmayan haller  254
Yürürlük  256
Yürütme  256
TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER
HAKKINDA KANUN  257
BİRİNCİ KISIM
Türkiye İş Kurumunun Kuruluş ve Görevleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri
Amaç ve kapsam  257
Tanımlar  258
Kurumun görevleri  258
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Organları
Organlar  259
Genel Kurul ve görevleri  259
Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri  259
Genel Müdürlük  260
Merkez teşkilatı  260
Hizmet birimlerinin görevleri  260
Danışma ve denetim birimleri  260
Yardımcı hizmet birimleri  260
Taşra teşkilatı  260
İl istihdam ve mesleki eğitim kurulları  260
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetki Devri
Sorumluluk ve yetki devri  262
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Statüsü ve Kurum Gelirleri
Personel statüsü  263
Kurum gelirleri  263
İKİNCİ KISIM
Özel İstihdam Büroları, Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Özel İstihdam Büroları
Özel istihdam bürolarının kurulması, faaliyet alanı, geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi ve denetimi  264
Özel istihdam bürosu kurma izni ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali  266
Özel istihdam bürolarının hak ve yükümlülükleri  268
İdari para cezaları  269
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bilgi verme ve gizlilik  271
Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesi  271
Muafiyetler  271
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik yapan hükümler  272
Yönetmelik  272
Proje karşılığında aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar  273
Geçici hükümler  273
DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
Atıflar  273
İş ve meslek danışmanları  273
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat  274
Yürürlük  274
Yürütme  274
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN  275
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç  275
Kapsam  275
Özel güvenlik izni  275
Özel güvenlik komisyonu  276
Faaliyet İzni  276
Ek önlemler  277
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Güvenlik Görevlileri
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri  278
Silah bulundurma ve taşıma yetkisi  278
Görev alanı  279
Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar  279
Çalışma izni  280
Kimlik  280
Kıyafet  280
Eğitim  281
Tazminat  281
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasaklar ve Ceza Hükümleri
Görev dışında çalıştırma yasağı  282
Grev yasağı  282
Görevden uzaklaştırma yasağı  282
Suçlar ve cezalar  282
İdarî para cezasını gerektiren fiiller  283
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası  284
Denetim  284
Ceza uygulaması  284
Ruhsat harcı  284
Yeniden değerleme oranının uygulanması  285
Yönetmelik  285
Yürürlükten kaldırılan kanun  285
Yürürlük  285
Yürütme  285
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU  287
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç  287
Kapsam  287
Tanımlar  288
İKİNCİ KISIM
Kuruluş Esasları ve Organlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları
Kuruluş  289
Hizmet kolları  289
Kuruluş işlemleri  289
Tüzük  290
İKİNCİ BÖLÜM
Organlar ve Seçimler
Zorunlu organlar  292
Genel kurulların oluşması  292
Genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı  292
Seçimlerde uygulanacak esaslar  293
Genel kurulların görevleri  293
Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının oluşması, görevleri ve toplantıları  294
ÜÇÜNCÜ KISIM
Üyelik ve Güvenceler
BİRİNCİ BÖLÜM
Üyelik
Sendika üyeliğinin kazanılması  295
Sendika üyesi olamayacaklar  295
Üyeliğin sona ermesi  296
Konfederasyon ve uluslararası kuruluş üyeliği  297
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenceler
Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi  298
DÖRDÜNCÜ KISIM
Faaliyetler, Yasaklar ve Yönetime Katılma
BİRİNCİ BÖLÜM
Faaliyetler ve Yasaklar
Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri  300
Yasaklar  301
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetime Katılma
Kamu Personeli Danışma Kurulu  302
Kurum idarî kurulları  302
İşyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri  302
BEŞİNCİ KISIM
Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri, Giderleri ve Denetimi
BİRİNCİ BÖLÜM
Gelir ve Giderler
Gelirler  304
Üyelik ödentisi  304
Giderler  305
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim
İdarî ve malî denetim  306
ALTINCI KISIM
Toplu Sözleşme
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Toplu sözleşmenin kapsamı  307
Toplu sözleşmenin tarafları ve imza yetkisi  307
İKİNCİ BÖLÜM
Üye Sayılarının Tespiti ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri
Üye sayılarının tespiti  309
Toplu sözleşme görüşmeleri  310
Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması  311
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uyuşmazlıkların Çözüm Usulleri
Uyuşmazlık hali  312
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu  312
Uyuşmazlığın tespiti, çözümü ve Uzlaştırma Kurulu  313
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sendika ve konfederasyonların katılma ve birleşmesi  314
Kapatma  314
Ceza hükümleri  314
Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini  314
Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri  315
Yönetmelikler  315
Uygulamanın izlenmesi  315
Diğer kanunların uygulanması  316
Değiştirilen kanun hükmü  316
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Ödenek tahsisi  317
Yürürlük  320
Yürütme  320
4688 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  320
TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI
SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA
İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN  321
Amaç  321
Kapsam  321
Çalışma izni verilmesi  321
Meslek kuruluşlarına girme  322
Tabi olacakları mevzuat  322
Kişisel hal durumları ve kayıtları  322
Haklarında uygulanmayacak hükümler  322
Yönetmelik  322
Yürürlük  322
Yürütme  322
Kavramlar Dizini  323
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020