Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Sayı:100 Nisan 2012
 (Editör)
Nisan 2012 / 1. Baskı / 397 Syf.
Fiyatı: 32.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergide yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Derginin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır.

Dergide incelenen hususlar ağırlıklı olarak vergi, iş ve sosyal sigorta, kambiyo, banka ve sermaye piyasası, gümrük, ticaret, teşvik, özelleştirme gibi konulardır. Bu ana konuları yakından ilgilendiren bir çok mevzuata ilişkin makalelere de dergide yer verilmektedir.

Dergide ayrıca, abonelerden gelen sorulara verilen cevapların yer aldığı “Sorular ve Yanıtlar”, Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuattan haberdar olmanız için hazırlanan “Resmi Gazete Özeti”, uygulamayı belirleyen güncel tarihli yüksek mahkeme kararları ve özelgelerin yer aldığı “Yargı Kararı ve Özelgeler” ile uygulamacıların her zaman kullandıkları önemli bilgilerin yer aldığı “Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler” bölümleri de istifadenize sunulmaktadır.

Dergide yer alan konular özellikle abonelerimizce sıkça sorulan sorular ve uygulamada ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak seçilmektedir. Örneğin, İrsaliye Düzeni, Stopaj, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, KDV ile ilgili sorunlar, Yatırım Teşvikleri, Kambiyo, Özelleştirme, Borsa, Avrupa Topluluğu, Gümrük Kodları, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku,Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İçtihat uygulamaları gibi mali ve iktisadi hukuk alanlarının kapsamına giren bir çok konu uzman yazarlar tarafından dergide incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Hediye Çeklerinin KDV, Belgeleme, Gelir ve Gider Kaydı Karşısındaki Durumu, Mehmet MAÇ
Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kanıtlayıcı Belge Olarak Sadece Fatura Düzenlenmesi, Ahmet EROL
Zamanaşımı Süresi Dolmak Üzereyken Takdire Sevk Edilen Mükellef Hakkında Vergi İncelemesi Sürdürülebilir mi?, Tayfun ŞAHİN
Yurt Dışında Film Afişi Hazırlatma Faaliyetinin Serbest Meslek Faaliyeti Niteliği ve Bu Kapsamda Yapılan Ödemelerin KVK Kapsamında Vergilendirilmesi Esasları, Levent BAŞAK
Bir Bilmecem Var: Defter Tutmamanın Cezası Nedir?, Ahmet OZANSOY
Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanma Hakkının Kullanımına Yönelik 6009 Sayılı Kanunla Getirilen Oransal Sınırlama Hükmünün Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali, Tahir ERDEM
Vekâlet Ücreti Kimin Hakkı? Devletin mi, Avukatın mı?, Şaban KÜÇÜK
Tasfiye Olan Kurumlarda Devreden KDV’nin Akıbeti, Okan NETEK
Tarımsal Destekleme Politikaları ve Tarımsal Kazançlar Vergilemenin Neresinde? – 1, Hasan YEŞİLYURT
Zayi Olan, Değeri Düşen ve Fire Veren Malların Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden İncelenmesi, Nevzat ŞENSES
Alkol ve Alkollü İçkilerle İlgili İlân ve Reklâm Giderlerinde Son Durum, Zübeyir BAKMAZ
Alışveriş Merkezlerince Müşterilere Çekilişle Verilen Hediyelerin KDV Yönünden Analizi, Ahmet AYANOĞLU
Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası, Bülent SEZGİN
2011 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Vergiden Dönem İçinde Ödenen Vergilerin Mahsubu, Murat ALTUNSABAK
5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Öngören Kanuni Düzenleme, Ali ÇAKMAKCI
Kurumlarda Kâr Dağıtımının TTK, Vergi Kanunları ve Muhasebe Kayıtları Yönünden İncelenmesi, İsmail Hakkı GÜNEŞ
Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Elde Ettiği Ücret Gelirinin Vergilendirilmesi, İmdat TÜRKAY
Serbest Bölgelerde Birden Fazla Takvim Yılında Tamamlanan İmalât İşlemlerinde Gelir (Ücret) Stopaj İstisnası Dolayısıyla Yapılan Tecil Terkin Uygulamasında Tecilin Süresi, Ayşe GINALI
Sigorta Prim Anaparaları Üzerinden Yapılan Stopajlarda Yeni Perde, Memduh ASLAN
Güncel Gelişmeler Işığında Ciro Primlerinin KDV Karşısındaki Durumu, Murat CEYHAN
Meslek Odaları Tarafından Belirlenmiş Olan Tarifenin Altında Ücret Tespit Edilmesi Halinde KDV Uygulaması, Zekâi ÖZCAN
Mükelleflerin Vergi Kayıtlarının Resen Silinmesi ve Bu İşlemlerin İdari Davaya Konu Edilmesi, Mustafa ALPASLAN
Hurda Satışa İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirim İptali Gerekir mi?, N. Erdem TEKSOY
Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Yaşanan Boşlukların Giderilmesinde Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Aranır mı?, Soner ALTAŞ
Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Kuruluşu, Hasan TEPELİ
İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Erol TÜRK
İthalde Ortaya Çıkan Miktar Farklılıklarının Gümrük Kıymeti ve Katma Değer Vergisi Matrahı Açısından Değerlendirilmesi, Hakan UÇAK
Komple Tesis veya Set Halindeki Eşyanın Yatırım Teşvik Kapsamında İthalât İşlemleri, Cevdet BOZKURT
İş Kanunu Yönünden Muvazaalı Şirketlerin İşveren Sıfatı Var mıdır?, C. Sinan ÖZDEMİR
Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanmasında Önemli Nokta, Erol GÜNER
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda İdari Para Cezalarına Yeni Düzenleme, Yunus YELMEN
Sosyal Güvencesi Olan veya Olmayan Bütün Hamilelerin Sağlık Gideri SGK Tarafından Ödenmektedir, Vakkas DEMİR
Kısmi Süreli Çalışanlar İçin İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak, Zorunlu GSS Primi Yatırmaktan Daha Avantajlı mıdır?, Murat ARAZ
Hem Anne Hem Baba Vefat Eden Sigortalı Çocuğundan Dolayı Ölüm Aylığı Alabilir mi?, Hüseyin GÜNER
Bildirimi Yapılan Sigortalının Prim Ödeme Gün Sayısı veya Prime Esas Kazanç Tutarlarının Eksik Bildirildiğinin Kurumca Tespit Edilmesi Halinde İşverenin Beş Puanlık Sigorta Prim Desteği Kesilir mi?, Mustafa AKDAĞ
6270 Sayılı Kanunla 5510 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik Sonrası SGK İdari Para Cezalarındaki Pişmanlık İndiriminin Kapsamı ve Oranları, Tuncay KAYA
İşyeri Devirlerinde İşverenlerin İşçilik Alacakları Açısından Sorumlulukları, Hamit TİRYAKİ
6283 Sayılı İntibak Kanununun SSK ve Bağ–Kur Emeklileri İçin Anlamı Nedir?, Şevket TEZEL
“Şüpheli Alacaklar” Uygulaması Zemininde: Vergi Kanunlarının Yorumu Üzerine Bir Monografi, A. Gencer ŞENTÜRK
Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağının Getirdikleri, Yavuz AKBULAK
Barkod: 9781111141981
Yayın Tarihi: Nisan 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 397
Yayınevi: Lebib Yalkın Yayınları
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

M. Verda Yalkın Soymen
Kasım 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ekim 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020