Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Merci Tecavüzü
Ağustos 2019 / 1. Baskı / 240 Syf.
Fiyatı: 63.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türk Hukuku'n da, idari yargı kolunda açılan tüm davalar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca ilk incelemeye tutulmaktadır. Anılan Kanun ile belirlenen ilk inceleme hususlarından biri olan "idari merci tecavüzü", Türk İdari Yargılama Hukuku'na özgü bir müessesedir. Çalışmamızda, idari merci tecavüzü müessesesinin tanımının yapılarak unsurlarının belirlenmesi ve incelenmesi ile idari merci tecavüzüne bağlanan sonuçların açıklanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; zorunlu idari başvuruların daha iyi anlaşılması amacıyla, idari işlemler açısından öngörülen zorunlu başvurular ile idari eylemler açısından öngörülen zorunlu idari başvurular şeklinde bir ayrıma gidilmiş, ayrıca belirli noktalardan inceleme konumuz ile bağlantılı olan, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Kapsamında idari başvuru konuları da çalışmamız kapsamına dahil edilmiştir.

İkinci bölümde, birinci bölümde tanımı ve tespiti yapılan idari merci tecavüzü müessesesine bağlanan hukuki sonuçlar ele alınmış olup, idari yargı yerlerince, görülen davada, idari merci tecavüzü bulunduğunun anlaşıldığı hallerde verilmesi gereken görevli idari mercie tevdi kararı ve bu kararın hukuki niteliği ile hukuki sonuçları üzerinde durulmuştur. Bununla beraber, zorunlu idari başvuru veya görevli idari mercie tevdi kararı sonrası, idarece verilecek açık veya zımni yanıt üzerine açılacak davada, dava konusu edilecek işlem belirlenmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Zorunlu İdari Başvurular
Zorunlu İdari Başvuru Süresi
Görevli İdari Mercie Tevdi Kararı
Dava Konusu Edilecek İşlem
Barkod: 9789750256226
Yayın Tarihi: Ağustos 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 240
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  9
Giriş  11
Birinci Bölüm
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜNÜN TANIMI VE UNSURLARI
I. TÜRK İDARİ YARGILAMA HUKUKU’NDA İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ  13
II. İDARİ MERCİ TECAVÜZÜNÜN TANIMI  19
III. İDARİ MERCİ TECAVÜZÜNÜN UNSURLARI  26
A. Zorunlu İdari Başvuru  26
1. Başvuru Hakkı  27
2. İdari Başvurular  30
3. Genel Olarak Zorunlu İdari Başvurular  38
4. İdari İşlemlere Karşı Dava Açılmasından Önce Tüketilmesi Zorunlu İdari Başvurular  44
a. Zorunluluğun Tespiti  48
b. Hukuki Rejim  53
c. Zorunlu İdari Başvuru Süresi  57
d. Zorunlu İdari Başvuru Süresinin Hukuki Niteliği  71
e. Başvuruda Bulunabilecekler  77
f. Başvurulacak Makam  80
g. Başvuruda Bulunmanın Hukuki Sonuçları  81
ga. İdare Açısından  81
gb. İlgililer Açısından  89
5. İdari Eylemlere Karşı Dava Açılmasından Önce Tüketilmesi Zorunlu İdari Başvurular  91
a. Zorunluluğun Tespiti  103
b. Hukuki Rejim  106
c. Zorunlu İdari Başvuru Süresi  109
d. Başvuru Süresinin Hukuki Niteliği  112
e. Başvuruda Bulunabilecekler  113
f. Başvurulacak Makam  113
g. İdari Eylemlerde Zorunlu İdari Başvuruda Bulunmanın İstisnası  114
h. Başvuruda Bulunmanın Hukuki Sonuçları  120
ha. İdare Açısından  120
hb. İlgililer Açısından  121
6. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru  125
7. 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Kapsamında İdari Başvuru  134
B. Zorunlu İdari Başvurunun Kanunen Öngörülmüş Olması  151
C. Başvuru Yapılmadan Dava Açılması  155
1. Başvuru Süresi İçinde Başvuru Yapılmadan Dava Açılması  155
2. Başvuru Süresi Geçtikten Sonra Başvuru Yapılmadan Dava Açılması  156
3. Başvuru Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvuru Üzerine Alınan Karara Karşı Dava Açılması  164
4. Özel Bazı Haller  167
a. Zorunlu İdari Başvuruda Talep Edilenin Açılan Davada Artırılması  168
b. İdarenin Cevap Süresi Beklenmeden Açılan Dava  170
c. Hatalı Mercie Başvuruda Bulunulması  174
D. İdari Yargının Görevli Olması  181
İkinci Bölüm
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜNE BAĞLANAN SONUÇLAR
I. GÖREVLİ İDARİ MERCİE TEVDİ KARARI VE BU KARARIN HUKUKİ NİTELİĞİ  185
II. GÖREVLİ İDARİ MERCİİN BELİRLENMESİ  190
III. GÖREVLİ İDARİ MERCİE TEVDİ KARARININ HUKUKİ SONUÇLARI  194
A. İdare Açısından  194
B. İlgililer Açısından  198
IV. DAVA KONUSU EDİLECEK İŞLEM  201
A. İdari Eylemlere Karşı Dava Açılmasından Önce Tüketilmesi Zorunlu İdari Başvurular Açısından Dava Konusu Edilecek İşlem  201
B. İdari İşlemlere Karşı Dava Açılmasından Önce Tüketilmesi Zorunlu İdari Başvurular Açısından Dava Konusu Edilecek İşlem  202
1. Zorunlu İdari Başvuruya Tabi İdari İşlemin Yürütülmesi Gereken İdari İşlem Niteliğinde Olup Olmadığı  203
2. Zorunlu İdari Başvuruya Tabi İdari İşlemin Kesin İdari İşlem Niteliğinde Olup Olmadığı  205
Sonuç  219
Kaynakça  227
Kavramlar Dizini  239
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Odyakmaz ...
Temmuz 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Bilgin
Temmuz 2020
315.00 TL
Sepete Ekle
Nazım Taha Koçak
Temmuz 2020
95.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  9
Giriş  11
Birinci Bölüm
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜNÜN TANIMI VE UNSURLARI
I. TÜRK İDARİ YARGILAMA HUKUKU’NDA İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ  13
II. İDARİ MERCİ TECAVÜZÜNÜN TANIMI  19
III. İDARİ MERCİ TECAVÜZÜNÜN UNSURLARI  26
A. Zorunlu İdari Başvuru  26
1. Başvuru Hakkı  27
2. İdari Başvurular  30
3. Genel Olarak Zorunlu İdari Başvurular  38
4. İdari İşlemlere Karşı Dava Açılmasından Önce Tüketilmesi Zorunlu İdari Başvurular  44
a. Zorunluluğun Tespiti  48
b. Hukuki Rejim  53
c. Zorunlu İdari Başvuru Süresi  57
d. Zorunlu İdari Başvuru Süresinin Hukuki Niteliği  71
e. Başvuruda Bulunabilecekler  77
f. Başvurulacak Makam  80
g. Başvuruda Bulunmanın Hukuki Sonuçları  81
ga. İdare Açısından  81
gb. İlgililer Açısından  89
5. İdari Eylemlere Karşı Dava Açılmasından Önce Tüketilmesi Zorunlu İdari Başvurular  91
a. Zorunluluğun Tespiti  103
b. Hukuki Rejim  106
c. Zorunlu İdari Başvuru Süresi  109
d. Başvuru Süresinin Hukuki Niteliği  112
e. Başvuruda Bulunabilecekler  113
f. Başvurulacak Makam  113
g. İdari Eylemlerde Zorunlu İdari Başvuruda Bulunmanın İstisnası  114
h. Başvuruda Bulunmanın Hukuki Sonuçları  120
ha. İdare Açısından  120
hb. İlgililer Açısından  121
6. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru  125
7. 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Kapsamında İdari Başvuru  134
B. Zorunlu İdari Başvurunun Kanunen Öngörülmüş Olması  151
C. Başvuru Yapılmadan Dava Açılması  155
1. Başvuru Süresi İçinde Başvuru Yapılmadan Dava Açılması  155
2. Başvuru Süresi Geçtikten Sonra Başvuru Yapılmadan Dava Açılması  156
3. Başvuru Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvuru Üzerine Alınan Karara Karşı Dava Açılması  164
4. Özel Bazı Haller  167
a. Zorunlu İdari Başvuruda Talep Edilenin Açılan Davada Artırılması  168
b. İdarenin Cevap Süresi Beklenmeden Açılan Dava  170
c. Hatalı Mercie Başvuruda Bulunulması  174
D. İdari Yargının Görevli Olması  181
İkinci Bölüm
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜNE BAĞLANAN SONUÇLAR
I. GÖREVLİ İDARİ MERCİE TEVDİ KARARI VE BU KARARIN HUKUKİ NİTELİĞİ  185
II. GÖREVLİ İDARİ MERCİİN BELİRLENMESİ  190
III. GÖREVLİ İDARİ MERCİE TEVDİ KARARININ HUKUKİ SONUÇLARI  194
A. İdare Açısından  194
B. İlgililer Açısından  198
IV. DAVA KONUSU EDİLECEK İŞLEM  201
A. İdari Eylemlere Karşı Dava Açılmasından Önce Tüketilmesi Zorunlu İdari Başvurular Açısından Dava Konusu Edilecek İşlem  201
B. İdari İşlemlere Karşı Dava Açılmasından Önce Tüketilmesi Zorunlu İdari Başvurular Açısından Dava Konusu Edilecek İşlem  202
1. Zorunlu İdari Başvuruya Tabi İdari İşlemin Yürütülmesi Gereken İdari İşlem Niteliğinde Olup Olmadığı  203
2. Zorunlu İdari Başvuruya Tabi İdari İşlemin Kesin İdari İşlem Niteliğinde Olup Olmadığı  205
Sonuç  219
Kaynakça  227
Kavramlar Dizini  239
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020