Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde
Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması
Temmuz 2019 / 1. Baskı / 136 Syf.
Fiyatı: 49.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu eser T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'n da Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Sempozyum serisi kapsamında, sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.

Eserde;

Sözleşmelerin Uyarlanmasında Öngörülemez Olgu

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (Değiştirilmiş) Tebliğ Çerçevesinde Uyarlamanın Yapılabileceği Sözleşmeler

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Ödemeleri içeren Sözleşmelerde Öngörülen Yasaklamaların Kişi Bakımından Uygulama Alanı

Dövizle Söz/eşme Kurma Yasağı ve Yasağa Aykırılığın Yaptırımı

32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın Satış ve Eser Sözleşmelerinde Bedele Etkisi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Kira Söz/eşmelerinde Uygulama Alanı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmelerinde Uygulama Alanı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı

Yapılan sempozyumun ve sunulan birbirinden önemli tebliğlerin yoğun ilgiyle karşılanması bu eserin basılması için teşvik edici olmuştur. Eserin okuyucuya ve uygulamaya fayda sağlamasını dileriz.

Konu Başlıkları
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin (Değiştirilmiş) Tebliğ Çerçevesinde Uyarlamanın Yapılabileceği Sözleşmeler
Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Ödemeleri İçeren Sözleşmelerde Öngörülen Yasaklamaların Kişi Bakımından Uygulama Alanı
Dövizle Sözleşme Kurma Yasağı Ve Yasağa Aykırılığın Yaptırımı
32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın Satış Ve Eser Sözleşmelerinde Bedele Etkisi
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Kira Sözleşmelerinde Uygulama Alanı
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Finansal Kiralama (Leasıng) Sözleşmelerinde Uygulama Alanı
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı
Barkod: 9789750255731
Yayın Tarihi: Temmuz 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 136
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASINDA ÖNGÖRÜLEMEZ OLGU
Faruk ACAR  15
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA
HAKKINDA 32 SAYILI KARARA
İLİŞKİN (DEĞİŞTİRİLMİŞ)
TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDE UYARLAMANIN
YAPILABİLECEĞİ SÖZLEŞMELER
Mustafa Alper GÜMÜŞ  21
Özet  21
I. GENEL OLARAK  22
II. DEĞERLENDİRME  25
A. Tebliğ m.8/1 hükmü  25
B. Tebliğ m.8/2 hükmü  26
C. Tebliğ m.8/3 hükmü  27
D. Tebliğ m.8/4 hükmü  27
E. Tebliğ m.8/6 hükmü  27
F. Tebliğ m.8/7 hükmü  28
G. Tebliğ m.8/8 hükmü  33
H. Tebliğ m.8/9 hükmü  34
I. Tebliğ m.8/11 hükmü  34
İ. Tebliğ m.8/12 hükmü  35
J. Tebliğ m.8/14 hükmü  36
K. Tebliğ m.8/15 hükmü  36
L. Tebliğ m.8/16 hükmü  37
M. Tebliğ m.8/17 hükmü  38
N. Tebliğ m.8/18 hükmü  39
O. Tebliğ m.8/19 hükmü  40
Ö. Tebliğ m.8/20 hükmü  40
P. Tebliğ m.8/21 hükmü  41
R. İsimsiz Sözleşmelerden Karma, Sui Generis ve Bileşik Sözleşmelerin Durumu  42
DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ
ÖDEMELERİ İÇEREN SÖZLEŞMELERDE
ÖNGÖRÜLEN YASAKLAMALARIN
KİŞİ BAKIMINDAN
UYGULAMA ALANI
Murat AYDOĞDU  45
I. GENEL OLARAK  45
II. TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİ KAVRAMI  47
A. Yasal Tanım  47
B. Yabancı Gerçek Kişiler Bakımından Durum  47
C. Türk Vatandaşları Bakımından Durum  49
D. Tüzel Kişiler Bakımından Durum  51
E. Kanuna Karşı Hilenin Engellenmesi  52
DÖVİZLE SÖZLEŞME KURMA YASAĞI VE
YASAĞA AYKIRILIĞIN
YAPTIRIMI
Umut YENİOCAK  55
Öz  55
I. GİRİŞ  55
II. 85 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINA İLİŞKİN BAKANLIK TEBLİĞLERİ  56
A. 6 Ekim 2018 Tarihli İlk Tebliğ  56
B. 16 Kasım 2018 Tarihli İkinci Tebliğ  58
III. KARARA UYMAMANIN YAPTIRIMI  59
A. Kararın Dayanağı Olan Kanun Hükmü  59
B. Dayanak Kanun Hükmünün Anayasa’ya ve İlgili Kararın Normlar Hiyerarşisi İlkesine Aykırılığı Tartışması  60
C. Yaptırımın Türüne İlişkin Tartışma  64
IV. SONUÇ  68
32 SAYILI TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA
HAKKINDA KARARIN SATIŞ VE
ESER SÖZLEŞMELERİNDE BEDELE ETKİSİ
K. Emre GÖKYAYLA  71
I. GİRİŞ  71
1. Kronolojik Gelişmeler  71
2. Çalışmanın Kapsamı  72
II. TEBLİĞ’İN SEKİZİNCİ MADDESİNİN ÖZELLİKLERİ  72
1. Sözleşme Serbesti Sınırlanmıştır  72
2. Sınırlama, Bedelin Tayin Edilebileceği Para Birimine İlişkindir, Fakat Kıymetli Madene veya Emtiaya Endekslenen Sözleşmeler de Yasak Kapsamına Alınmıştır  73
3. İstisna Kapsamına Alınan Sözleşmeler Sayma Yöntemiyle Belirlenmiştir  74
4. Belirli Bir Sistematik Tercih Edilmemiştir  74
5. Tebliğ’in Metni, Hukuk Terminolojisi ile Uyumlu Değildir  75
III. 32 SAYILI KARAR KAPSAMINDA SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BEDELE İLİŞKİN HÜKÜMLER  75
1. Uygulama Alanı  76
a. Eşyanın Niteliği Bakımından Tebliğ’in Uygulama Alanı  76
aa. Taşınmaz Satışı  76
bb. Taşınır Satışı  77
cc. Taşıt Satışı  77
dd. Hak Devri ve Yazılımlar  78
ee. Sermaye Piyasası Araçları  79
b. Kişi Bakımından Tebliğ’in Uygulama Alanı  79
c. Yer Bakımından Tebliğ’in Uygulama Alanı  80
d. Zaman Bakımından Tebliğ’in Uygulama Alanı  80
2. Diğer Ödeme Yükümlülükleri  81
3. Bedele İlişkin Yasağa Uymamanın Sonucu  81
IV. 32 SAYILI KARAR KAPSAMINDA ESER SÖZLEŞMESİNDE BEDELE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  81
V. 32 SAYILI KARARIN BEDELE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN İSİMSİZ SÖZLEŞMELERE UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI  83
VI. SATIŞ İLE ESER SÖZLEŞMESİ ARASINDAKİ FARKLAR  85
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA
32 SAYILI KARARIN
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE
UYGULAMA ALANI
Seda Öktem ÇEVİK  89
GİRİŞ  89
I. KİRA SÖZLEŞMELERİNİN TÜRÜ BAKIMINDAN YASAĞIN KAPSAMI  91
A. Taşınır Kira Sözleşmeleri Bakımından Yasağın Kapsamı  91
B. Taşınmaz Kira Sözleşmeleri Bakımından Yasağın Kapsamı  92
1. Türkiye’de Yerleşik Olma Kriteri  93
a. Genel Olarak  93
b. İstisnaları  94
2. Taşınmazın Yerine İlişkin Kabul Edilen Kriter  97
3. Diğer İstisnalar  97
II. YASAĞIN İÇERİK YÖNÜNDEN KAPSAMI  98
III. KİRA SÖZLEŞMELERİNİN UYARLANMASI VE UYARLAMADA İZLENECEK YÖNTEM  100
A. Kira Sözleşmeleri Bakımından Uyarlamanın Genel Olarak Değerlendirilmesi  100
B. Kira Sözleşmelerinde Uyarlamanın Yöntemi  103
1. Konut ve Çatılı İşyerine İlişkin Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması  103
a. Birinci Aşama  104
b. İkinci Aşama  108
c. Üçüncü Aşama  109
2. Diğer Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması  110
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA
HAKKINDA 32 SAYILI KARARIN
FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)
SÖZLEŞMELERİNDE
UYGULAMA ALANI
Murat TOPUZ  113
I. GİRİŞ  113
II. DÖVİZLE SÖZLEŞME YAPMA YASAĞINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER İLE MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BAKIŞ  114
A. Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Yabancı Para Üzerinden Borçlanma  114
B. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmelerin Uyarlanması  116
III. TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARIN FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMELERİNDE UYGULAMA ALANI  119
A. Genel Olarak  119
B. Genel Finansal Kiralama Sözleşmesi  121
C. 12 Eylül 2018 tarihli 85 Sayılı Karar Finansal Kiralama Sözleşmesi ile Getirdiği Düzenleme  123
IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER  126
1. 12 Eylül 2018 Tarihinden Sonra Yapılacak Finansal Kiralama Sözleşmeleri  126
2. 12 Eylül 2018 Tarihinden Önce Yapılmış Finansal Kiralama Sözleşmeleri  132
3. 12 Eylül 2018 Tarihinden Sonra Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmeleri  132
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA
HAKKINDA 32 SAYILI KARARIN
İŞ SÖZLEŞMELERİNDE
UYGULAMA ALANI
Ercüment ÖZKARACA  135
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASINDA ÖNGÖRÜLEMEZ OLGU
Faruk ACAR  15
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA
HAKKINDA 32 SAYILI KARARA
İLİŞKİN (DEĞİŞTİRİLMİŞ)
TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDE UYARLAMANIN
YAPILABİLECEĞİ SÖZLEŞMELER
Mustafa Alper GÜMÜŞ  21
Özet  21
I. GENEL OLARAK  22
II. DEĞERLENDİRME  25
A. Tebliğ m.8/1 hükmü  25
B. Tebliğ m.8/2 hükmü  26
C. Tebliğ m.8/3 hükmü  27
D. Tebliğ m.8/4 hükmü  27
E. Tebliğ m.8/6 hükmü  27
F. Tebliğ m.8/7 hükmü  28
G. Tebliğ m.8/8 hükmü  33
H. Tebliğ m.8/9 hükmü  34
I. Tebliğ m.8/11 hükmü  34
İ. Tebliğ m.8/12 hükmü  35
J. Tebliğ m.8/14 hükmü  36
K. Tebliğ m.8/15 hükmü  36
L. Tebliğ m.8/16 hükmü  37
M. Tebliğ m.8/17 hükmü  38
N. Tebliğ m.8/18 hükmü  39
O. Tebliğ m.8/19 hükmü  40
Ö. Tebliğ m.8/20 hükmü  40
P. Tebliğ m.8/21 hükmü  41
R. İsimsiz Sözleşmelerden Karma, Sui Generis ve Bileşik Sözleşmelerin Durumu  42
DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ
ÖDEMELERİ İÇEREN SÖZLEŞMELERDE
ÖNGÖRÜLEN YASAKLAMALARIN
KİŞİ BAKIMINDAN
UYGULAMA ALANI
Murat AYDOĞDU  45
I. GENEL OLARAK  45
II. TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİ KAVRAMI  47
A. Yasal Tanım  47
B. Yabancı Gerçek Kişiler Bakımından Durum  47
C. Türk Vatandaşları Bakımından Durum  49
D. Tüzel Kişiler Bakımından Durum  51
E. Kanuna Karşı Hilenin Engellenmesi  52
DÖVİZLE SÖZLEŞME KURMA YASAĞI VE
YASAĞA AYKIRILIĞIN
YAPTIRIMI
Umut YENİOCAK  55
Öz  55
I. GİRİŞ  55
II. 85 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINA İLİŞKİN BAKANLIK TEBLİĞLERİ  56
A. 6 Ekim 2018 Tarihli İlk Tebliğ  56
B. 16 Kasım 2018 Tarihli İkinci Tebliğ  58
III. KARARA UYMAMANIN YAPTIRIMI  59
A. Kararın Dayanağı Olan Kanun Hükmü  59
B. Dayanak Kanun Hükmünün Anayasa’ya ve İlgili Kararın Normlar Hiyerarşisi İlkesine Aykırılığı Tartışması  60
C. Yaptırımın Türüne İlişkin Tartışma  64
IV. SONUÇ  68
32 SAYILI TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA
HAKKINDA KARARIN SATIŞ VE
ESER SÖZLEŞMELERİNDE BEDELE ETKİSİ
K. Emre GÖKYAYLA  71
I. GİRİŞ  71
1. Kronolojik Gelişmeler  71
2. Çalışmanın Kapsamı  72
II. TEBLİĞ’İN SEKİZİNCİ MADDESİNİN ÖZELLİKLERİ  72
1. Sözleşme Serbesti Sınırlanmıştır  72
2. Sınırlama, Bedelin Tayin Edilebileceği Para Birimine İlişkindir, Fakat Kıymetli Madene veya Emtiaya Endekslenen Sözleşmeler de Yasak Kapsamına Alınmıştır  73
3. İstisna Kapsamına Alınan Sözleşmeler Sayma Yöntemiyle Belirlenmiştir  74
4. Belirli Bir Sistematik Tercih Edilmemiştir  74
5. Tebliğ’in Metni, Hukuk Terminolojisi ile Uyumlu Değildir  75
III. 32 SAYILI KARAR KAPSAMINDA SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BEDELE İLİŞKİN HÜKÜMLER  75
1. Uygulama Alanı  76
a. Eşyanın Niteliği Bakımından Tebliğ’in Uygulama Alanı  76
aa. Taşınmaz Satışı  76
bb. Taşınır Satışı  77
cc. Taşıt Satışı  77
dd. Hak Devri ve Yazılımlar  78
ee. Sermaye Piyasası Araçları  79
b. Kişi Bakımından Tebliğ’in Uygulama Alanı  79
c. Yer Bakımından Tebliğ’in Uygulama Alanı  80
d. Zaman Bakımından Tebliğ’in Uygulama Alanı  80
2. Diğer Ödeme Yükümlülükleri  81
3. Bedele İlişkin Yasağa Uymamanın Sonucu  81
IV. 32 SAYILI KARAR KAPSAMINDA ESER SÖZLEŞMESİNDE BEDELE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  81
V. 32 SAYILI KARARIN BEDELE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN İSİMSİZ SÖZLEŞMELERE UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI  83
VI. SATIŞ İLE ESER SÖZLEŞMESİ ARASINDAKİ FARKLAR  85
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA
32 SAYILI KARARIN
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE
UYGULAMA ALANI
Seda Öktem ÇEVİK  89
GİRİŞ  89
I. KİRA SÖZLEŞMELERİNİN TÜRÜ BAKIMINDAN YASAĞIN KAPSAMI  91
A. Taşınır Kira Sözleşmeleri Bakımından Yasağın Kapsamı  91
B. Taşınmaz Kira Sözleşmeleri Bakımından Yasağın Kapsamı  92
1. Türkiye’de Yerleşik Olma Kriteri  93
a. Genel Olarak  93
b. İstisnaları  94
2. Taşınmazın Yerine İlişkin Kabul Edilen Kriter  97
3. Diğer İstisnalar  97
II. YASAĞIN İÇERİK YÖNÜNDEN KAPSAMI  98
III. KİRA SÖZLEŞMELERİNİN UYARLANMASI VE UYARLAMADA İZLENECEK YÖNTEM  100
A. Kira Sözleşmeleri Bakımından Uyarlamanın Genel Olarak Değerlendirilmesi  100
B. Kira Sözleşmelerinde Uyarlamanın Yöntemi  103
1. Konut ve Çatılı İşyerine İlişkin Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması  103
a. Birinci Aşama  104
b. İkinci Aşama  108
c. Üçüncü Aşama  109
2. Diğer Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması  110
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA
HAKKINDA 32 SAYILI KARARIN
FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)
SÖZLEŞMELERİNDE
UYGULAMA ALANI
Murat TOPUZ  113
I. GİRİŞ  113
II. DÖVİZLE SÖZLEŞME YAPMA YASAĞINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER İLE MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BAKIŞ  114
A. Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Yabancı Para Üzerinden Borçlanma  114
B. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmelerin Uyarlanması  116
III. TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARIN FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMELERİNDE UYGULAMA ALANI  119
A. Genel Olarak  119
B. Genel Finansal Kiralama Sözleşmesi  121
C. 12 Eylül 2018 tarihli 85 Sayılı Karar Finansal Kiralama Sözleşmesi ile Getirdiği Düzenleme  123
IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER  126
1. 12 Eylül 2018 Tarihinden Sonra Yapılacak Finansal Kiralama Sözleşmeleri  126
2. 12 Eylül 2018 Tarihinden Önce Yapılmış Finansal Kiralama Sözleşmeleri  132
3. 12 Eylül 2018 Tarihinden Sonra Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmeleri  132
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA
HAKKINDA 32 SAYILI KARARIN
İŞ SÖZLEŞMELERİNDE
UYGULAMA ALANI
Ercüment ÖZKARACA  135
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020