Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Emsal Yargı Kararları Işığında
Belediye Sorunları Rehberi
(İl İdare Bölümü İlaveli)
Şubat 2016 / 6. Baskı / 1048 Syf.
Fiyatı: 171.50 TL
İndirimli: 89.90 TL (%48)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Eylül 2019 189.00 TL -     Sepete Ekle
 4. Ağustos 2013 91.50 TL 49.90 TL (%46)Sepete Ekle
   

Çağdaş kent yaşamın kalitesi ve insanların mutluluğu, yerel nitelikteki hizmetlerin başarısı ile yakından ilgilidir. Oysa günümüzde, mahalli idareler, özelleştirme çalışmalarından borç yönetimine, personel hukukundan finansman darboğazına, vergi mevzuatından imar, çevre ve kentleşme politikalarına kadar çok değişik alanlarda pek çok sorunla yüz yüzedir. İşte bu eserin misyonu başta belediyeler olmak üzere mahalli idarelerimizin soru ve sorunlarına çözümler üretmek; her birinin birer marka şehir olmalarına katkı sağlamaktır.

Eseri, yeni seçilen ve birden fazla dönemdir görev yapan tüm belediye başkanı ve meclis üyelerine tavsiye ediyoruz. Güncel Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay Kararları arasından itina ile seçilerek gerekçeli ve özetli olarak özenle oluşturulan çözümlerden müteşekkil bu eserin, büyük bir boşluğu doldurması beklenmektedir.

Konu Başlıkları
Belediye Başkanı ile Meclis Üyelerinin Hakları, Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları ve Özlük Hakları
Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümeni
Belediyelerin Görevleri, Yetkileri, Giderleri ve Sorumlulukları
Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları
Su Aboneliği, Kaçak Su ve Yer Altı Sularının Kullanımı
Belediyelerin Haciz İşlemleri
Belediye Taşınmazlarının İşgali ve Ecrimisil Uygulamaları
Belediyelerin İmar Uygulamaları Konusundaki Görev ve Yetkileri
Tebligat Kanunu Çerçevesinde Yapılan Tebligat Uygulamaları
Devlet Memurları ve Diğer Belediye Personeli
İl Özel İdareleri
Vergi Mevzuatı İle İlgili Kararlar
Belediyelerin Yerel Nitelikteki Gelirleri
Harcırah Ödemeleri
Sayıştay Yargısı ve Dış Denetim ile İlgili Belediyeleri İlgilendiren Konular
İş ve İşçi Mevzuatı
Belediye Ayniyat İşlemleri
Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku
İdarenin Üçüncü Kişilerle Olan Borç – Alacak İlişkileri
Yürürlükteki 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara İlişkin İhale İşlemleri ve Hakediş Uygulamaları
Barkod: 9789750235993
Yayın Tarihi: Şubat 2016
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1048
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Altıncı Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Birinci Bölüm  
BELEDİYE BAŞKANI İLE MECLİS ÜYELERİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ, YETKİLERİ, SORUMLULUKLARI ve ÖZLÜK HAKLARI  
A. BELEDİYE BAŞKANI İLE MECLİS ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  59
1. Temsil Ağırlama Bütçesinden Gazeteye Tanıtım Bedeli Ödenebilir mi?  59
2. Temsil Ağırlama Bütçesinden SMS Gönderim Gideri Yapılabilir mi?  59
3. Kısmi Zamanlı Personele Ödenecek Tavan Ücret Belediye Meclis Kararı İle Aşılabilir mi?  60
4. Belediye Başkan Yardımcısı Belediyeyi Temsilen Temyiz Başvurusunda Bulunabilir mi?  60
5. Meclis Kararı İle Belediye Personelinden İndirimli Su Ücreti Alınabilir mi?  61
6. Belediye Başkanının Onayı ile Borç Verilebilir mi?  61
7. Belediye Başkanı Bazı İşçilerin Maaşlarını Artırabilir mi?  62
8. Başkan Yardımcısının Görev Değişikliğinde Başkanın Serbestiyeti Var mıdır?  63
9. Belediye Başkanının Belediyeyi Temsil Yetkisi  63
10. Belediye Başkanı İhalesiz Dükkan Kiralayabilir mi?  64
11. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini Devretmesi  64
12. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini İlçe veya İlk Kademe Belediye Başkanına Devrini Öngören Hükmün İptali  64
13. Belediye Meclis Üyesinin Belediye Meclis Kararına Karşı Dava Açması  65
14. Meclis Kararı Alınmadan Taşınmazın Tahliyesi  65
15. Belediye Kurulması İçin Danıştay’ın Görüşü Alınmaması Hukuka Aykırılık Oluşturur mu?  65
16. Belediye Başkanı Maaşının Hesabı  66
B. BELEDİYE BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNİN MAAŞ VE HARCIRAHI  66
1. Belediye Başkanına Gelir Vergisi Dilimlerine Uyulmadan Ödeme Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu?  66
2. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Maliye Bakanlığı Personeli İçin Öngörülen Ek Ödemeden Yararlanabilir mi?  67
3. Belediye Başkanının Konaklama Gideri Mevzuatta Yer Verilen Sınırları Aşabilir mi?  67
4. Belediye Başkanı Ödeneğine Memur Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenebilir mi?  68
5. Meclis Üyeleri Arasından Atanan Belediye Başkan Yardımcılarına Memur Taban Aylığı Ödemesi Yapılır mı?  69
6. Yurtdışına İnceleme Gezisi Yapılabilir mi?  70
7. Belediye Başkanı 4'üncü Dereceli Memur Harcırahından Daha Yüksek Miktarda Harcırah Alabilir mi?  71
8. Belediye Başkanına Güncellenen Nüfus Rakamlarına Göre Geçmişe Dönük Maaş Ödemesi Yapılabilir mi?  71
9. Belediye Başkanı Belediye Bütçesine Dahil Fon Saymanlığından İlave Ücret Alabilir mi?  72
10. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Eşlerine Yurtdışı Harcırahı Ödenebilir mi?  73
11. Görevlendirme Onayı Olmadan Belediye Başkanına Harcırah Ödenir mi?  74
12. Belediye Başkanı Maaş Hesabı Nasıl Yapılır?  74
13. Meclis Üyelerinin Kurumsal İletişim Toplantıları Konaklamalı Yapılabilir mi?  75
14. Meclis Tatilde Çalışırsa Huzur Ücreti Alır mı?  77
C. BELEDİYE BAŞKANINA AİT TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ  77
1. Belediye Başkanı Düğünlerde Belediye Bütçesinden Altın Takabilir mi?  77
2. Mahalli İdare Birliği Bütçesinden Belediye Başkanı Adına Gazete İlan Bedeli Ödenebilir mi?  77
3. Başka Kurumlarca Düzenlenen Organizasyon Katılımcılarının Konaklama Bedeli Ödenir mi?  78
4. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Başkanı Dışındaki Kişiler Tarafından Gönderilen Çiçek Bedeli Ödenir mi?  78
5. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Personeli İçin Piknik Gideri Karşılanır mı?  78
6. Takvim ve Davetiye Bastırma Bedeli  79
7. Tıp Kongresine Katılan Doktorlara Yemek Verilmesi  79
8. Her Bir Harcama İçin Belediye Başkanı Onayının Alınması Gerekir mi?  79
9. Taziye İlanları  80
10. Mahalle Muhtarlarına Yemek Verilmesi  80
11. Belediyeye Gelen Misafirler İçin Belediye Bütçesinden Harcama Yapılması  80
12. Kutlama ve Tebrik İlanları  80
13. Mahalli Televizyon Kanalları Marifetiyle Duyuru Yaptırılması  80
14. Öğretmenler Günü İçin Kokteyl Harcaması  80
15. Beldeye Somut Katkısı Olmayan Kişilere Temsil Harcaması Yapılabilir mi?  80
16. Bayram ve Özel Günler İçin Bastırılan Tebrik Kartları Giderlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  81
17. Bilgi Yarışmasında Başarı Gösterenlere ve Vergilerini İlk Ödeyenlere Ödül Verilmesi Mümkün mü?  82
18. Televizyon Programına Katılan Sanatçı ve Ekibinin Konaklama Gideri Bütçeden Ödenebilir mi?  82
19. Davetli Listesi  82
20. Belediye Meclis Üyelerine ve Personele Belediye Bütçesinden Hediye Alınması  83
21. Kamu Görevlilerine Verilen Yemek Bedeli  83
22. Temsilin Gerektiği Türden Olmayan Özel Nitelikteki Giderler  84
23. Belediye Personeline Ücretsiz Tiyatro Bileti Dağıtılması Belediye Hizmetleri Kapsamında Değerlendirilebilir mi?  84
24. Konuşmacının Yemek ve Konaklama Giderleri Temsil Ödeneğinden Karşılanabilir mi?  85
25. Başarılı Öğrencilerin Mükafat İçin Belediyece Yurtdışına Gönderilmesi  85
26. Gazete ve Yayın Satın Alımı İçin Yapılan Ödemeler  85
27. Tören Giderleri İçin İsim Listesinin Hazırlanması Gerekli midir?  85
28. Temsil Ödeneğinden Belediye Personeline Bayram Hediyesi Olarak Çikolata Alınması Mümkün müdür?  86
29. Temsil Ödeneğinden Sünnet Düğünlerinde Verilmek Üzere Altın Alınması Mümkün müdür?  86
30. Temsil Ödeneğinden Özel Günler İçin Kutlama Mesajı Yapılması Mümkün müdür?  86
31. Belediye Tarafından Düzenlenen Festivalde Yapılan Barındırma Gideri  87
32. Politik İçerikli Bayram Kutlamalarının Bütçeden Karşılanması  87
33. Öğretmenlere Belediye Bütçesinden Ödül Verilebilir mi?  87
34. Belediye Başkanınca Yılbaşı ve Bayram Kutlaması Nedeniyle Gazetelere İlan Verilmesi  88
35. Belediye Personeline Veda Yemeği Verilmesi  88
36. Belediyece Kitap Bastırılması  88
37. Belediye Bütçesinden Anket Yaptırılması Mümkün müdür?  88
38. Belediye Başkanının Düğünlerde Altın Takması  89
39. Ramazanda Davul Çaldırma Bedelinin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür?  89
40. Belediye Başkanının Ev Telefonu Fatura Bedelinin ödenmesi  89
41. Temsil Ödeneğinden Festival Jürisinin Otel ve Yol Giderinin Karşılanması  89
42. Seçime 10 Gün Kala Seçim Propagandası Sırasında Karşılama, Uğurlama ve Ziyafet  90
43. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Temsil Ağırlama Yapılabilir mi?  90
Ç. BELEDİYE BAŞKANININ LOJMAN İMKANI VE EMEKLİLİĞİ  90
1. Belediye Başkanı İçin Lojman Kiralanması ve Kira Bedelinin Bütçeden Ödenmesi  90
2. Lojmanda Oturan Belediye Başkanından Kira Kesintisi Yapılır mı?  91
3. Yanlışlıkla Emekli Sandığı İştirakçisi Sayılan Belediye Başkanının Durumu  91
D. BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNE VEKALET ÜCRETİ ÖDEMESİ  92
1. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  92
2. Belediye Başkanlığına Vekalet Eden Belediye Başkan Vekiline Ücret Ödenebilir mi?  93
E. BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNİN HUZUR ÜCRETİ  93
1. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir?  93
2. İhtisas Komisyonları İçin Getirilen Gün ve Sayı Kısıtlamasına Uyulmaması Kamu Zararı Oluşturur mu?  94
3. Nüfusu 10.000’nin Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi?  97
4. İçişleri Bakanlığı Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkını Kademeli Belirleyebilir mi?  97
5. Geriye Dönük Olarak Meclis Üyesi Huzur Hakkının Zamlı Ödenmesi  98
6. Belediye Meclis Üyelerine Yapılacak Huzur Ücretinin Genel Koşulları  98
7. İhtisas Komisyon Üyelerinin Huzur Hakkı  98
8. Komisyonlar Teşkil Ederek Bunlara Huzur Hakkı Ödenmesi  99
9. Toplantı Süresini Aşan Komisyon Toplantı Günleri ile Mesai Günleri Dışında Kalan Resmi Tatil Günlerinde Huzur Hakkı Ödenmesi  99
10. Toplantı Yapılmayan Günler İçin Huzur Hakkı Verilebilir mi?  100
11. Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  100
12. Gelir Vergisi Tevkifatının Kümülatif Matrah Üzerinden Yapılmaması  100
13. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir?  101
14. Nüfusu 10.000’nin Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi?  102
15. Denetim Komisyonu Üyelerine Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  102
16. Başkan Yardımcıları İhtisas Komisyonlarında Görevlendirilebilir mi?  103
F. BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİNİN HUZUR ÜCRETİ VE SORUMLULUKLARI  103
1. Aynı Gün Yapılan Belediye Meclis ve Encümen Toplantısında Hakkı Huzur  103
2. Nakdi Yardımın Yapılmasına İlişkin Ödemeden Encümenin Sorumluluğu  103
3. Satış Kararı Veren Belediye Encümeni ile Kooperatifin Üyelik İlişkisi  103
4. Encümene Başkanlık Eden Genel Sekreterin Ödeneği  104
G. BELEDİYE BAŞKANININ SEMİNER VE DİĞER GİDERLERİ  105
1. Seminer Giderleri  105
2. Seminere Katılım Bedeli  105
3. Özel Şirketçe Düzenlenen Seminere Ödemede Bulunulması  105
4. Belediye Başkanının Cep Telefonu Giderlerinin Başbakanlık Tasarruf Genelgesine Aykırı Olarak Ödenmesi  105
5. Belediye Başkanının Ev Telefonu Gideri Bütçeden Ödenir mi?  106
6. Belediye Başkanının Konut Telefon Faturaları Belediye Bütçesinden Ödenir mi?  106
H. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI, SORUŞTURULMASI VE YARGILANMASI  107
1. Atama İşlemlerinin Mevzuata Aykırı Yapılmasında Sorumluluk  107
2. Belediye Meclis Üyelerinin Görevini Kötüye Kullanmaları  107
3. Belediye Başkanının Kaçak İnşaata Göz Yumması  107
4. Belediye Başkanının Görevi Başında Keyfi Davranışı  108
5. Belediye Başkanının İhale Yapmadan Dükkan Kiralaması  108
6. Kanalizasyon Çukurunu Kapatmayan Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni  109
7. Memurun Tahliyesinde Maaş Ödemesi Yapılır mı?  109
8. Siyasi Mesajların Yer Aldığı Bayram Kutlaması İlanı  109
9. Belediye Başkanı Hakkında Görevini Kötüye Kullandığından Bahisle Şikayette Bulunulması  110
10. İddia Edilen Suçların Somut Olaylara Dayanması Durumu  111
11. Çeşitli Araç Lastiklerinin Parçalara Bölerek Pazarlıkla Satın Alınması  112
12. Hakediş Raporunu “Onaylayan” Sıfatıyla İmzalayan Belediye Başkanının Sorumluluğu  113
13. Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yasal İşlem Yapmayan Belediye Başkanı  113
14. Kira Gelirlerini Hayali Bir Şahıs Adına Tahsil Etme Suçu  113
15. Mevzuata Aykırı Atama Yapılması  114
16. Belediye Başkanının Kamu Zararı ve Kişilere Haksız Kazanç Sağlaması  114
17. Belediye Başkanı Hakkında Yetersizlik Kararı  115
18. Belediye Başkan Yardımcısının Siyasi Nedenle Tutuklanması Nedeniyle Tutukluluk Süresince Kesintili Ödenek Verilir mi?  115
19. Akaryakıt İstasyonu İşletenler Arasında Ayrımcılık Yapılması  115
20. DPT Tarafından Düğün Salonu İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Amacına Uygun Kullanılmaması  116
21. Ruhsatsız Yapıya Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi?  116
22. İmar Mevzuatına Aykırı İmar Planı Değişikliği Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  117
23. İmar Uygulaması Sonrası Oluşan Parsellerden Birinin Usulsüz Satışı  117
24. Doğal Sit Alanında Yapılaşmaya İzin Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  118
25. İlansız İhaleye Çıkılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  118
26. İhalesiz Kiraya Vermek Soruşturmayı Gerektirir Ki?  118
I. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN AYRILMALARINDAN SONRA ESKİ GÖREVİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  119
1. Görevinden Ayrılmış Kamu Çalışanının İhale Yasağı  119
2. Belediye Meclisi Üyeliği ile Taahhüt İlişkisi  119
3. Eski Meclis Üyesinin Belediyede Avukat Olarak Çalıştırılması  119
İ. BELEDİYE BAŞKANLIĞININ SONA ERMESİ  120
1. Başkanlıktan Düşürülmesi Kararına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilebilir mi?  120
2. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi?  120
3. Ruhsatsız Ateşli Silah Taşıyan Belediye Başkanının Başkanlığı Düşer mi?  121
4. Seçilme Yeterliğini Kaybeden Belediye Başkanının Görevinden Düşürülmesi  121
5. Somut Belge ile Desteklenmeyen Iddialar Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi?  122
6. Başkanlık Görevinden Düşürülmenin Yargı Kararına Bağlı Olduğu  122
7. Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı  123
8. Ertelenmiş Cezalarda Erteleme Süresinin Dolmaması  123
9. Belediye Başkanının Vatandaşlığını Kaybetmesi  123
10. Bürokratik İşlemlerin Belediye Faaliyetlerini Engellemesi  123
11. Memnu Hakların İadesi Kararı  123
12. Yüksek Seçim Kurulunun Yetki Alanı  124
13. Belediye Başkanının Düşürülmesine İlişkin Gensoru Önergesi  124
14. Seçilme Yeterliğinin Kaybı Sonradan Çıkan Bir Kanunla Kalkabilir mi?  125
15. Soruşturma Izni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi  125
16. Belediye Başkanı İçin Gerekçeden Yoksun Şikayette Bulunulabilir mi?  126
J. BELEDİYE BAŞKANINA HAKARET SUÇU  126
1. Haber Verme Özgürlüğü Sınırının Aşılması  126
K. SEÇİM PROPAGANDASINA İLİŞKİN YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN İLKE KARARLARI  127
1. Seçim Broşürlerinin Dağıtımı  127
2. Özel Halk Otobüslerine Seçim Afişi Asılabilir mi?  127
3. Belediye İcraatlarını Anlatan Afişler Propaganda Kapsamında mıdır?  128
4. Seçim Yasaklarının İhlali  128
5. Bilboardlardan Siyasi Partiler Yararlanabilir mi?  128
6. Gazetenin Toplattırılması ve Basımının Durdurulması  129
7. Siyasi Propaganda Niteliği Taşımayan Kültürel Faaliyetlerin İcrası  129
8. TV ve Radyolar Tek Bir Siyasi Partinin Propagandasına Yönelik Yayın Yapabilir mi?  129
9. Partiler Arasında Fırsat Eşitliğinin İhlali  130
L. BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ  130
1. Gecikme Cezası Kesilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  130
2. Ruhsatsız Yapıda Ticari Faaliyete Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi?  130
3. Satın Alımların Bölünerek Doğrudan Teminle Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  130
4. Ödenek Temin Edilmeden Kamulaştırma Işlemine Başlanması Soruşturmayı Gerektirir mi?  130
5. Yeşil Alanın Akaryakıt Istasyonuna Dönüştürülmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  131
6. Encümen Kararını Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi?  131
7. Yangına Sebebiyet Vermek Soruşturmayı Gerektirir mi?  131
8. İhale İlkelerine Aykırılık Soruşturmayı Gerektirir mi?  131
9. Satışa İlişkin Ihale Usulsüzlüğü Soruşturmayı Gerektirri mi?  132
10. Belediye Tabelasında Alfabede Bulunmayan Harfler Kullanılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  132
11. Muhasebe Yetkilisi Olarak Görevlendirilen İşçiye Soruşturma İzni Verilmesi  132
12. Ticaret Alanının LPG İstasyonu Alanına Çevrilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  132
13. Aykırılığa Rağmen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  133
14. Soruşturma Izni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi  133
15. İmar Kanununa Muhalefet Soruşturmayı Gerektirir mi?  133
16. Projeye Aykırı İmalat Isnadı Üzerine Verilen Zoruştarma İzni  134
İkinci Bölüm  
BELEDİYE MECLİSİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ VE ENCÜMENİ  
A. MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ  135
1. Belediyeye Ait Taşınmaz Malın Satış Yetkisi Kime Aittir?  135
2. İmar Planını Değişikliğinde Usul  136
3. Eski Eserin İmar Değişikliği ile Çocuk Parkı Yapılması  136
4. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı  136
5. Meclis Kararı Alınmak Suretiyle İmar Değişikliği Yapılmaması  136
6. İmar Planı Değişiklikleri İdari Yargının Denetimi Altında mıdır?  136
7. Yargı Kararı Doğrultusunda Plan Değişikliği  136
8. Kavşak Düzenlemesine İlişkin İmar Planı Değişikliği  136
9. Belediyeye Ait Emlakin Satışına Kim Karar Verebilir?  137
10. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptali  137
11. Belediyede Daimi İşçi Kadrosunda Çalışan Kişilerin Bu Görevlerinden Ayrılmadan Aynı Belediyede Meclis Üyesi Olarak Görev yapabilir mi?  137
B. MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI  139
1. Faaliyet Raporunun Yetersiz Görülmesi  139
2. Gensoruya Görüşmelerinde Yetersizlik Kararı  139
3. Somut Delil İçermeyen Gensoru  139
4. Faaliyet Yetersizliğinin Kaynakların Sınırlı Olmasından İleri Gelmesi  139
5. Belediyenin Zarara Uğratıldığına İlişkin Gensoru  139
6. Belde Halkı Üzerinde Güvenirliğin Kaybedilmesi  139
C. MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ  140
1. Belediye Meclis Üyesi Seçilebilmek İçin Gerekli Olan Şartların Sonradan Yitirildiğinin Anlaşılması  140
2. Birbirini İzleyen Üç Toplantıya Katılmama  140
3. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını Uygulamayan Belediye Başkanı  141
4. Kaçak İnşaatın Bitirilmesine Göz Yumma Eylemi  141
5. Suç Oluşturmayan Eylem İçin Soruşturma İzni  141
6. Askerlik Görevinin Yapılmaması  141
7. İmar Planındaki Dört Kat Olan İnşaat Yüksekliğinin Beş Kata Çıkartılması  142
Ç. BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ  142
1. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  142
2. Belediye Seçimlerinin Yenilenmesi Karşısında Fesih İsteminin Akıbeti  143
3. Kamu Hizmetinin Sekteye Uğratılması  143
4. Kesin Hesabın Reddedilmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Anlamına Gelir mi?  143
5. Bütçenin Tümüyle Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  143
6. Belediye İşlerini Sekteye Uğratmayan Red Kararı  144
7. Belediye Meclisi Kararının Toplantı Yapılmaksızın Elden İmzalanması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  144
8. Belediye Meclisinin Kendi Görevlerini İhmal Etmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Olarak Değerlendirilebilir mi?  145
D. BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  146
1. Fen Memuru, Teknisyen, Tekniker Gibi Memurlar Encümende Görev Alabilir mi?  146
2. Vakıf Üniversitesine Ait Binaların Yıktırılmasına İlişkin Encümen Kararı  146
3. Kamulaştırma Bedelini Ödemeyen Encümen Üyeleri İçin Soruşturma İzni  146
4. Yasada Yeri Bulunmayan Cezanın Uygulanması  147
5. Meclis Kararı Olmadan Encümenin Gerçekleştirdiği Taşınmaz Satışı  147
6. Para Cezası Kararı ile Birlikte Ödeme Emri Düzenlenmesi  147
7. Ruhsatsız Yapıların Geçici Ruhsat Durumu Araştırılmadan Yıktırılması  147
8. Fuar ve Rekreasyon Sahasındaki Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması  147
9. Belediye Encümeninin Trampa Yetkisi  148
10. Taşınmazların Satışı Konusunda Karar Verme Yetkisi Belediye Encümenine Devredilebilir mi?  148
11. Belediye Encümeninin Verdiği Yıkım Kararına Uyulmaması  148
Üçüncü Bölüm  
BELEDİYELERİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, GİDERLERİ VE  
SORUMLULUKLARI  
A. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ KAPSAMINDA YÜZYÜZE GELDİKLERİ GÜNCEL BİR TAKIM SORUNLAR  149
1. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Çalışanlarının Gezi Giderleri Ödenebilir mi?  149
2. Mahalli İdare Birliği Dergi Çıkarabilir mi?  149
3. Belediye Müdürlüğünün Asli Görevi Olan İş İçin İhale Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu?  150
4. Mevzuatta Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınmayacağı Belirtilen Giderin Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  150
5. Siyasi Partinin Tanıtımı Giderleri Belediye Bütçesinden Karşılanır mı?  150
6. Belediye Konuk Evi Giderleri Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi?  151
7. Cep Telefon Bedelleri Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi ?  152
8. Belediyece Yaptırılan Nüfus Sayımı İçin Bedel Ödenebilir mi?  152
9. Belediyece Mahalle Muhtarlıklarına Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi?  152
10. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi?  153
11. Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşi İhale Edilebilir mi?  155
12. Siyasi Partilerin Konser Ücretinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür?  156
13. Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilen Memurların Yemek Giderleri Temsil–Ağırlama Ödeneğinden Karşılanabilir mi?  157
14. Belediye Bir Derneğin Tıbbi Bitkiler Üzerindeki Araştırmasına Katkı Sağlayabilir mi?  158
15. Kurban Bayramında Kurban Kesim Yerlerinin Belirlenmesi Giderleri  158
16. Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Mobil Telefon Giderleri  159
17. Memur ve İşçi Statüsündeki Personele Ramazan Paketi Yardımı Yapılabilir mi?  159
18. Özel Kanunlarda Yer Alan Plan Yapılmasına İlişkin Hükümlerin Belediye Mevzuatı Karşısında Değerlendirilmesi  161
19. Sosyal Yaşantı İçin Gerekli Olan İlanlar Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi?  162
20. Belediye Başkan Yardımcıları ile Özel Kalem Müdürünün Cep Telefonları Bütçeden Ödenebilir mi?  162
21. Belediyelerce Konut ve Arsa Üretilmesi ve Tahsisi  163
22. Belediyeye Yazı Yazılmaksızın Satış Günü Re’sen Tellal Tayin Edilmesi  164
23. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyonuna Katılan Hakemlere Ödenen Tazminatın Sınırı  165
24. Belediye Personeli İçin Çocuk Bakım ve Kreş Hizmetleri Satın Alınabilir mi?  166
25. İzinsiz Ölü Defnetmenin Hükmü  168
26. Belediye Encümeninin Kapatma Kararı Hakkında Mahkemece Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi Suçun Oluşumunu Engeller mi?  168
27. Tesislerin Bakım ve Onarım Yükümlülüğü  168
28. Haksız Yıkıma İlişkin Tazminat Talebi  168
29. Servis ve Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirleme Yetkisi  168
30. Belediyenin Mahkeme Kararını Uygulamaması  169
31. Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ile Kapatılması  169
32. İnternet Cafe Olarak Kullanılan Büronun Eski Hale Getirilmesi  170
33. Belediyeler Lise Öğrencileri İçin Mesleki Yönlendirme Hizmeti Alabilirler mi?  170
34. Teminat Mektubu İçin Yapılan Komisyon Ödemesi  170
35. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Belediye Bütçesinden Tanıtım Gideri Yapılması  170
36. Fuara Katılmak Üzere Turizm Derneği’ne Makbuz Karşılığı Bağış Yapılabilir mi?  171
37. Belediye Okuma Yazma Kursunu Bitirenlere Hediye Verebilir mi?  171
38. Belediyeler Öğrenci Yurdu Tahsis Edebilir mi?  172
39. Belediyeler Orman Sahasını Bedelsiz Kullanabilir mi?  172
40. Belediye Bütçesinden Cep Telefonu Bedeli Ödenebilir mi?  174
41. Belediye Çalışma Yönetmeliklerinin Hazırlanması İçin Ücret Ödenebilir mi?  174
42. Belediye Çalışmalarının Tanıtımı İçin Medya Kuruluşuna Program Yaptırılması Mümkün müdür?  175
43. Belediye İşlerinin Takibi İçin Hizmet Gideri Yapılabilir mi?  176
44. Belediye Konservatuarındaki Öğretim Elemanlarına Ek Ders Ücreti Ödenebilir mi?  177
45. Belediye Kapalı Spor Salonunun Elektrik Tarifesi  178
46. GSM Bedellerinin Bütçeden Ödenmesinin Şartları  179
47. Dağıtılmak Üzere Kitap Alınabilir mi?  180
48. Estetik Kurul Üyelerine bütçeden ödeme yapılabilir mi?  180
49. Kıymet Takdir Komisyonu Üyelerine Ücret Ödenebilir mi?  181
50. Kurum Doktorlarına İşyeri Hekimliği Ücreti Ödenebilir mi?  183
51. Mahalli Bir Yayın Kuruluşunda Yayınlanan Haber ve Programlar Karşılığında Ödeme Yapılabilir mi?  183
52. Memur Eliyle Yürütülmesi Gereken İşler İçin Hizmet Alınması Mümkün müdür?  185
53. Muhtaç Asker Ailesi Yardımından Yararlanmak İsteyene Daimi İkamet Koşulu Aranabilir mi?  185
54. Çocuk Şenliği Görüntü Bantları Yerel Bir TV’de Yayınlatılabilir mi?  186
55. Belediyeler Öğrenci Yurdu Açıp İşletebilir mi?  186
B. BELEDİYELERDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT, İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ VE YAP İŞLET DEVRET MODELİ UYGULAMALARI  188
1. Tahsis Edilen Taşınmazda Toplumun Tümünün Yararlanmasına Açık Olmayan Yapılaşmalar Üzerine Belediyece Tahsisin Kaldırılması Mümkün müdür?  188
2. Sözleşmesinde Konut Olan İnşaatın Sonradan Başka Bir Amaca Dönüştürülmesi  189
3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İleriye Etkili Fesih  190
4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  190
5. Ruhsata Aykırı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  190
6. Kat Karşılığı İnşaat Yapanlarda Maliyet Bedeli Endekslemesi Uygulanır mı?  190
7. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Tazminatının ve Sözleşme Dışı Fazla İşe İlişkin Bedelin Tahsili  191
8. Yap–İşlet–Devret Yöntemiyle İnşa Ettiği Otogar Binasındaki Taşınmazı Kiraya Veren Kooperatife Yapılan Ödemelerden Vergi Tevkifatı Yapılacak mıdır?  192
9. Ruhsatsız Kat Karşılığı İnşaat Yapana İhtar Yerine Para Cezası Verilebilir mi?  193
10. Araç ve Yolcu Toplu Taşımacılığına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi Düzenlenmesi  193
11. Yap–İşlet–Devret Modeline Uygun Olarak Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerliliği  194
12. Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yapım İşiyle Görevlendirilen Sermaye Şirketinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu  195
13. Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilebilir mi?  195
14. Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verilmesi  197
C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İMAR DENETİM YETKİSİ  198
1. Süre Tanınmadan Kesilen Para Cezası  198
2. Cezanın Şahsiliğini İhlal Eden Para Cezası Uygulaması  198
3. İmar Planlarının Onay Süreci  199
4. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem  199
5. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi  199
Ç. BELEDİYE BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ  199
1. Faturanın Aslı Yerine Onaylı Fatura Fotokopisinin Kabul Edilmesi  199
2. Fatura Fotokopilerinin Geçerli Belge Olarak Kabul Edilmesinin Koşulları  200
3. Trafik Cezası Olarak Bütçeden Yapılan Ödeme  201
4. Eski Yıllar Borçlarının Cari Yıl Bütçe Ödeneğinden Karşılanması Mümkün müdür?  201
5. Mülkiye Müfettişleri Tarafından Atanan Bilirkişilerin Ücretlerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması Mümkün müdür?  202
6. Belediye Gayrimenkulü İçin Yargıtay Kararları Emsal Alınarak Kira Artırımı Yapılması  202
7. Belediye Araçları Ruhsat Yenileme İşlemleri İçin İş Takipçilerine Ödeme Yapılabilir mi?  202
8. Encümen Kararıyla Nema Ödemesi  202
9. Avansın Kapatılması İşleminde Kullanılan Faturaların Avansın Verildiği Tarihten Önceki Tarihi Taşıması  202
10. Su Tahsilat Makbuzları Kanıtlayıcı Belge Olarak Kabul Edilebilir mi?  202
11. Belediyedeki Müdür ve Teknik Elemanlara Cep Telefonu Tahsisi  203
12. Mahalli İdare Birliklerinin Kamu İhalelerine Katılmaları Mümkün mü?  203
13. Belediyenin Nakit ve Ödenek Sıkıntısı Nedeniyle Vergi ve Prim Borçlarını Ödememesi  204
14. Faturaların Delil Olma Niteliği  204
15. Bütçe Emanetleri Hesabına Alınan Belediye Borcunun Ödenmesi  205
16. Park ve Bahçelerin Aydınlatılmasında Kullanılan Elektriğin Resmî Daire Tarifesi Üzerinden Hesaplanması Mümkün müdür?  205
17. Kanuna Aykırı Olarak Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması  205
D. LOJMAN GİDERLERİ  206
1. Lojmanlara Bütçeden Uydu Anteni Takılır mı?  206
2. Lojman Ortak Kullanım Alanlarının Elektrik Giderleri  207
3. Lojman Küçük Onarım Giderlerinin Bütçeden Karşılanması  207
4. Belediye Lojmanına Ait Boya Giderleri  207
5. Belediye Başkanı Lojmanının Yakıt Giderleri  207
6. Daire Müdürlerinin Oturduğu Lojmanlara Ait Telefon Giderleri  207
7. Belediye Başkanı Lojmanının Telefon Giderleri  208
8. TV Yayın Giderleri  208
9. Kaloriferin Yanmadığı Yaz Aylarında Yakıt Bedellerinin İadesi  208
10. Lojmanlarda Kullanılmak Üzere Demirbaş Satın Alımı  208
11. Lojmanlara Ait Elektrik Aboneliği, Açma–Kapama ve Bağlantı Ücretleri Bütçeden Karşılanır mı?  208
12. Genel Sekreter ve Genel Sanat Yönetmeni İçin Konut Kiralanması Mümkün müdür?  209
13. Lojmanların Bakım Onarımı Hangi Koşullarda Yapılabilir?  209
14. Makam Şoförleri ve Koruma Görevlilerine Tahsis Edilen Konutların Isınma Giderleri Bütçeden Karşılanabilir mi?  210
15. Lojmanlarının TV Anten ve Yükselticisinin Değiştirilmesi Kültür Hizmeti midir?  211
16. Kalorifercinin Lojmanlar İçin Değil Hizmet Binası İçin Görevlendirilmesi Durumu  211
17. Lojmanların Ortak Kullanım Alanları Ortak Giderleri  211
18. Belediye Başkanı Konutuna Bulaşık Makinesi Alınabilir mi?  212
19. Belediyeye Ait Dairenin Su Sayaç Bedeli ile Apartman Aidatlarının Bütçeden Ödenmesi  212
E. ELEKTRİK, SU, TELEFON, AKARYAKIT GİDERLERİ  213
1. Elektrik Bedelinin Ödenmesinde Daha Ucuz Birim Fiyatların Uygulanması Gerekirken Resmi Daireler İçin Öngörülen Tarifenin Uygulanması  213
2. Reaktif Enerji Bedelinden Muaf Tutulan Abonelerin Tükettiği Elektrik Bedelleri  213
3. Elektrik Enerjisi Satış Tarifelerinin Ortalamasının Alınması  214
4. Ankara'da İrtibat Bürosu Olarak Kullanılan Apartman Dairesinde Bulunan Telefona Ait Giderlerin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  215
5. Resmi Telefonlarla Yapılan (900) Hatlı Telefon Giderleri  215
6. Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarının Cep Telefonları  215
7. Genel Sekreterin Evindeki Özel Telefon Giderlerinin Bütçeden Ödenmesi  215
8. Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin Cep Telefonları Giderleri  215
9. Resmî Olduğuna Dair Şerh Bulunmayan Cep Telefon Giderleri  216
F. BORÇLANMA VE BORÇ İLİŞKİLERİ  216
1. Sosyal Tesislerin Elektrik Faturaları Belediye Bütçesinden Ödenir mi?  216
2. Belediye ile Hazine Arasında Vadesi Geçmiş Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargı Yeri  217
3. Belediye Giderlerinde Kullanılmak Üzere Aktarılan Payın Belediyelerce Borçlanılması  218
4. İl Hudutları Dışındaki Belediyelere Borç Verilebilmesi  219
5. İller Bankasınca Kefaleten Belediyeye Kullandırılan Banka Kredileri  219
6. Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Edilen Gelirler  220
G. BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE BAĞLI İŞLETMELERİ  220
1. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Görevli 1. Hukuk Müşavirlerinin Makam ve Görev Tazminatı  220
2. EGO Personeline Nakdi Giyim Yardımı Yapılabilir mi?  221
3. Su ve Kanalizasyon İdaresinde Soruşturma İzni Alınması Gereken Görevliler Kimlerdir?  222
4. İSKİ Çevre Temizlik Vergisini Tespit İçin Tarife Yapabilir mi?  222
5. İSKİ Uyuşmazlığı Hakem Tarafından Çözümlenebilir mi?  222
6. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüklerinin Su Tarifelerini Hazırlarken Kar Payı Koyabilir mi?  222
7. Aşırı Yağış Nedeniyle Eve Su Basmasından Dolayı Tazminat İstemi  224
8. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Taşınmazlarını Hangi Usulle Satabilir?  224
9. ASKİ Denetçilerine Ödenen Aylıkların Hesabı  224
10. ASKİ Kurum Personeline Ödenecek Ücretlerin Hesabı  225
11. ASKİ Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Aylık Ücretler Huzur Hakkı Olarak Değerlendirilebilir mi?  226
12. ASKİ Araçlarına Kasko Sigortası Yapılabilir mi?  226
13. ASKİ Bütçesinden Serbest Avukatlara Vekâlet Ücreti Ödenebilir mi?  227
14. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Ödenen İkramiyelerin Hesabında Taban ve Kıdem Aylıkları Dahil Edilir mi?  227
15. İmtiyaz Sözleşmesi İptal Edilerek Belediyeye Devredilen İşçilere Ücret Ödenir mi?  228
16. DİSKİ Personeli İkramiye Tutarına Görev ve Temsil Tazminatı Dahil Edilir mi?  229
17. EGO Personeline Nakdi Giyim Yardımı Yapılabilir mi?  230
18. ESHOT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirine Makam ve Görev Tazminatı Ödenir mi?  230
19. Hukuk Müşavirine Ödenen Ek Gösterge Rakamının Fazla Alınması  231
20. Sermaye Artırımının Kullanılması Koşulu  232
21. Belediye Şirketine Ait Giderlerin Bütçeden Karşılanması  232
22. Belediye Encümen Kararına İstinaden Şirkete Borç Verilmesi  232
23. Rüçhan Hakkı Kullanımı İçin Bakanlar Kurulu Ön İznine Gerek Var mı?  232
24. Şirketin Özelleştirilmesi Halinde Uhdesindeki Maden Ruhsatı Alıcıya İntikal Eder mi?  232
25. Belediyenin Kurduğu Ticari Şirketlerin Belediyenin Gelir Getirici İhalelerine Girmesi  233
26. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Kamu Kuruluşlarına Açılacak Davalarda Yargı Yeri  234
27. Otoparkta Aracı Çalınan Kişi Tüketici Mahkemesine Girebilir mi?  235
28. Belediye Şirketine Ait Mali Müşavirlik Gideri Belediyece Karşılana Bilir mi?  235
29. İSKİ Daire Başkanına Makam Tazminatı Ödenir mi?  235
H. BELEDİYE HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ  236
1. İçme ve Kullanma Suyu Hizmetlerinin İmtiyaz Yoluyla Devri  236
2. Danışmanlık Şirketlerine Yapılan Ödemeler  237
3. Gümrük İşlemleri İçin Komisyon Ödenebilir mi?  238
4. Belediye Gelir İşlemlerinin Hizmet Alımı Şeklinde İhalesi Mümkün müdür?  238
5. Belediyelerde Vergi Toplama Faaliyetinin İhale ile Özel Sektöre Yaptırılması  239
6. Vergi Gelirlerinin Tahakkuk ve Tahsiline Yönelik Alt Yapı Çalışmaları Oluşturma İşi İhale Yoluyla Yaptırılabilir mi?  239
I. KAMULAŞTIRMA VE İMAR İŞLEMLERİ  240
1. Daha Fazla İnşaat Alanı Sağlayan Projelere Ruhsat Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  240
2. Eşdeğer Alan Ayrılmadan İmar Plan Değişikliği Yapılabilir mi?  240
3. İmar Davalarında Davadan Feragat  240
4. İmar İtirazlarında Dava Açma Süreci  240
5. İmar Plan Değişikliğinin İdare Mahkemesince İptali Halinde Eski Plan Yürürlüğe Girer mi?  241
6. Kamulaştırmanın Gecikmesinin Taşınmaza Getireceği Haklar Nelerdir?  241
7. Birleşme, Katılma veya Tüzel Kişiliğin Kaldırılmasında İmar Uygulaması  242
8. Kamulaştırma Bedelinin Hesabında Taşınmaz Malın Üzerinde Bulunan Ağaç, Bağ Gibi Değerlerin de Dikkate Alınması  243
9. Kamulaştırma İşlemlerinde Görev Alanlara Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi  243
10. Encümenin Hukuka Aykırı Kamulaştırma Kararı  244
11. Kamulaştırma Bedelinde İndirim  244
12. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararı  245
13. Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Bulunan ve Kamulaştırmasız El Atılan Muhtesat Bedellerinin Ödenmesi  246
14. Kamulaştırmasız Elatmada Hak Düşürücü Süre Ne Kadardır?  246
15. Kamulaştırma Bedelinin Artırılması  246
16. Belediyece Hakkında Yıkım Kararı Verilen İmalatın Korunmaya Değer Kıymetinden Söz Edilebilir mi?  247
17. Çekişmesiz Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  247
18. Kamulaştırmasız El Atmada Bedel Artırım Davası  247
19. Taşınmazın Arsa Niteliği Kazanması  247
20. Kamulaştırmadan Artan Tesislerin Kullanılabilir Hale Getirilmesi Maliyeti  248
21. İmar Parseli Olmayan Taşınmazların Kısmi Kamulaştırılması  248
22. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem  248
23. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisabı  248
24. İmar Planlarının Onay Süreci  249
25. İmar Planlarının Uygulanması  249
26. İmara Uygun Parseller Oluşturularak Eski Yerlerden Tahsis Yapılması  249
27. Özel Bir Kanunla Koruma Altına Alınmış Taşınmazların Devir ve Temlik ile Kamulaştırılması  249
28. Kamulaştırma Bedelinin Rayiç Bedelin Üzerinde Belirlenmesi  250
29. İmar Uygulamaları İşinin Şirkete Devri  250
30. Kadastral Parsel Bakımından Davalı İdarece Yeni İmar ve Revize Plan Çalışmaları Yapılması  251
31. Sit Alanlarına ilişkin Kazanılmış Hakların Korunması  252
32. Onaylı İmar Planında Gösterilen Yerlerde İstimlâk İçin Umumi Menfaat Kararı Alınması  253
33. Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Kesilen Ağaçların Bedellerinin Nazara Alınmaması  253
34. Harman Yeri Olan Taşınmazın Arsa Vasfına Dönüştürülerek Belediye Adına Tescili  254
35. Üst Ölçekli Planın Mahkemece İptali Halinde Buna Bağlı Olarak Alt Ölçekli Planlarda da Değişiklik Yapılması Gerekir mi?  254
36. Mahkemenin İmar Planı Hakkında Parsel Bazında Verdiği İptal Kararlarının İmar Planının Tümünün Yürürlüğünü Durdurur mu?  256
37. Projeye Aykırı Bazı İlaveler ve Ruhsatsız Çekme Kat Yapımı  256
38. Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının İptali  257
39. İmar Islah Planı ve İmar Tadilatları  257
40. Taşkın İnşaat ve Elatmanın Önlenmesi  258
41. OSB Sınırları İçerisinde Yapılacak Mevzii İmar ve Parselasyon Planları  259
42. Belediye Hizmet Alanı Olarak Kamulaştırılan Taşınmazın Ticari Faaliyet İçin Kullanılması Mümkün müdür?  259
43. Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Hükmedilen Tazminat  260
44. Kamulaştırma Alacaklarında Faiz  260
45. Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonunda Görevli Üyelere Huzur Ücreti Ödenir mi?  260
İ. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLARIN GİDERİLMESİ  260
1. Kırılan Şehir İçi Yolların Tazmin Ettirilmesi Koşulları  260
2. Caddelere Gelişigüzel El İlanı Atanlara Para Cezası Verilebilir mi?  261
3. Ruhsat Almadan Su Satışı Yapılması  261
4. Yarım Yağlı Peyniri Tam Yağlı Gibi Satışa Sunmak  261
5. Belediye Bariyerlerinin Zarara Uğratılması Sonucu Doğan Zararın İlgilisinden Tazmini Mümkün müdür?  261
6. Kıyıların Hafriyat Dökenlerden Korunması  262
J. ÖZEL İLAN VE REKLAM GİDERLERİ  263
1. Özel İlan ve Reklam Tarifesi Üzerinden Yüksek Tirajlı Gazetelere İlan  263
2. Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yapılmayan Resmi İlan Giderleri  263
3. Gayrimenkul Satışı İçin Özel İlan Tarifesi Üzerinden İlan Verilebilir mi?  264
4. Resmi Nitelik Taşımayan Başsağlığı İlanı  264
5. Yerel Radyo ve TV’ye İlan Gideri  264
K. SİGORTA GİDERLERİ  264
1. Belediye Malları Sigorta Edilebilir mi?  264
2. Belediye Araçları İçin Kasko Bedeli Ödenebilir mi?  265
3. Hırsızlık Gasp ve Emniyeti Suistimal Sigortası Yapılabilir mi?  265
4. Kasko Giderlerinin Bütçeden Karşılanması Mümkün müdür?  267
5. Yangın Sigortası Yaptırılabilir mi?  268
6. İtfaiye Müdürlüğünde Görevli İdareci ve İtfaiyecilere belediye Meclisi Kararıyla Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması Mümkün müdür?  269
7. Belediyenin Şehir Dışına Çıkan Araçları İçin Kasko Sigortası Yapılabilir mi?  270
8. Sigorta Poliçelerinde Lehdar Olarak Adı Geçen Finansal Kiralama Şirketine İndirim Yapılamaması  271
9. Devlet Malının Yangına Karşı Sigortalanması  272
10. Sigorta Poliçe Bedellerine İlişkin Ödemeler Damga Vergisinden İstisna mıdır?  272
11. Finansal Kiralama Yoluyla Belediyeye Alınan Aracın Kaskosu  272
12. Araç Sigorta Giderlerinden %25 Resmi Daire İndirimi Yapılması Zorunlu mu?  272
13. Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinde Hasarsızlık İndiriminin Uygulanmaması  272
14. Bilgisayar ve Yazıcılar Sigorta Ettirilebilir mi?  272
L. SPOR KULÜPLERİNE YARDIM  273
1. Belediyelerce Spor Kulüplerine Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi?  273
2. Belediyelerce Spor Kulübü Derneklerine Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi?  276
3. Amatör Takımlarını Bünyesinde Barındıran Profesyonel Kulüplere Yardım  278
4. Profesyonel Spor Kulübünün Elektrik Giderinin Belediyece Ödenmesi  279
5. Futbolcu Transfer Giderlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  279
6. Profesyonel Futbol Branşı Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Belediye Bütçesinden Yardımda Bulunulması  279
M. BELEDİYE ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR  280
1. Mühür Bozma  280
2. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi  280
3. Belediye Denetiminde Yıktırılması Gereken Eski Eser Taşınmazın Usulsüz Yıkımı  280
N. BELEDİYELER ARASINDA GÖREV VE YETKİ İHTİLAFI  280
1. Büyükşehir Belediye Başkanının İlçe Belediye Meclisi Kararını Geri Çevirmesi  281
2. Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Kaldırabilir mi?  282
3. Büyükşehir Belediyesinin Mücavir Alanın Tanımı Konusundaki Yetkisi  282
4. Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminatın Rücuen Tahsili  282
5. Ruhsat Yerme Yetkisinin Diğer Belediyeye Ait Olması Durumu  283
6. Komşu Belediyeye Ödenen Vergilerin Geri Alınması  284
7. Verginin Tahsilinde Çıkan Uyuşmazlık  284
O. BELEDİYENİN HAZİNE TAŞINMAZINDAN YARARLANMASI  284
1. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyıların Belediyece İşletilmesi  284
2. Köye Ait özel Mülkiyet Konusu Hakların Belediyeye Geçmesi  284
3. Belediye Başkanlığının Hazine Yerini Mülk Edinmesi  284
Ö. BELEDİYELERİN MEZARLIKLARLA İLGİLİ GÖREVLERİ  285
1. Mezarlıkların Meskenlere Uzaklığı Ne Kadar Olacaktır?  285
2. Belediye veya Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Bir Taşınmazın Mezarlık Olarak Devri Mümkün müdür?  285
3. Derneğin veya Camiinin Mezarlığı Olabilir mi?  285
4. Mezarlıkların İdare ve Nezaret Görevi kime Aittir?  285
5. Belediyeler Müslüman Olmayanlar İçin Mezarlık Yapmak Zorunda mıdır?  285
6. Belediyenin Azınlık Mezarlıkların Korunması Görevi midir?  285
7. Mezarlıkların Bakım ve Onarım İşleri Vakıf Kanalıyla Yapılabilir mi?  286
8. Metruk Mezarlıklar Zilyetlikle Kazanılabilir mi?  286
9. Belediyeler Mezarlıkların Kullanım Hakkını Şahıslara Devredebilir mi?  286
10. “Mezarlık” Vasıflı Taşınmazların Vasfının “Arsa” Olarak Değiştirilmesi  286
11. İmar Planları Yapılırken Mezarlıkların Planlanması  287
12. Kamu Hizmetine Tahsis Kararı Olmayan Mezarlık Arazisinin Haczi Mümkün müdür?  287
13. Taşınmazın Mezarlık Olarak Tahsisi İçin Hükümet Tabibinin Görüşü Gerekir mi?  287
P. VERGİ DAİRESİ İLE YAŞANAN VERGİ SORUNLARI  287
1. Belediye Otogar İşletmesinin KDV Mükellefiyeti  287
2. Belediyenin İşlettiği ve Devamlılık Arzeden Otoparkın Vergi Muafiyeti Var mıdır?  289
3. İnsan Sağlığı ve Tedavi Amacıyla İşletilen Kaplıcanın Vergi Muafiyeti Var mıdır?  290
4. Belediyenin Otel ve Lokanta Geliri Kurumlar Vergisine Tabi midir?  292
R. KÖYLERİN BELEDİYEYE BAĞLANMASI  293
1. Köy Tüzel Kişiliklerinin Belediyeye Katılması Hususunda Danıştay’ca Görüş Bildirilmesi  293
2. Köy Sınırlarının Açıkça Gösterilmemesi  295
S. VATANDAŞ BELEDİYE ARASI UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME  296
1. Amme Alacağının Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin İptalinde Yargı Yeri  296
2. Para Cezası ve İşyeri Kapatmaya Karşı Açılan Davada Yargı Yeri  296
3. İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazda Yargı Yeri  297
4. Damga Vergisinin İadesi İsteminde Yargı Yeri  298
5. Projeye Aykırı Yapının Yıkılması Davalarında Yargı Yeri  299
Ş. BELEDİYELERİN DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLERİ  299
1. Belediye Diğer Belediyelere Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi?  299
2. Adalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanında mıdır?  300
3. Belediye Başka Kurumun İhtiyacını Karşılayabilir mi?  301
4. Güzergah İzin Belgesi Talep Eden Araçlara Varış Yeri Olarak Durak Tahsisi Yapılması Mümkün müdür?  301
5. İhalenin İptal Edilmesi Encümene Verilmiş Yetkiyi Geçersiz Kılar mı?  302
6. Borçlu Belediyenin, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Nezdindeki Alacağına Haciz Konulabilir mi?  303
7. Kardeş Şehir İlişkisi İçinde Yurtdışı Gezisi Gerçekleştirilebilir mi?  303
Dördüncü Bölüm  
KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI  
A. 5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE SORUMLU TUTULACAK GÖREVLİ VE YETKİLİLERİN BELİRLENMESİ  305
1. Zamanında Tahsil Edilmeyen Kira Alacaklarından İdare Elemanları Sorumlu Tutulabilir mi?  305
2. Ödeme Emri Belgesi Üzerinde Sorumluların İmzası Yok İse Muhasebe Yetkilisi Tek Başına Sorumlu Tutulabilir mi?  305
3. Kaynakların Verilmli Kullanılmamasında Mali Sorumluluk  306
B. BELEDİYELERDE SORUMLULUK MÜESSESESİNİN İŞLEYİŞİ  319
1. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  319
2. Yapılan Fazla ödemeden ASKİ Genel Kurulu Sorumlu Olur mu?  320
3. Bilançoda Yer Alan Farktan Dolayı Sorumluluk  320
4. Ödeme Emrinin Sayıştay Başkanlığına Gönderilmemesi  320
5. İdarenin Gelir Kaybından Dolayı Sorumluluk  321
6. Tutulması Gereken Yevmiye, Gelir Hesapları, Yardımcı ve Ambar Defterleri ile Aylık Mizan Cetvellerini Tutmayan Görevlinin Sorumluluğu  321
7. İdare Zamanı Cetvelinde Muhasebe Yetkilisi Yerine İmza Atanların Sorumluluğu  321
8. Hakediş Bedelinin Yetkisiz Kişiye Ödenmesinde Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu  321
9. Kusurlu Olduğu Anlaşılan Belediye Şoförünün Hazar Bedelinin Bütçeden Ödenmesi  321
10. Hak Sahibine Ödenmeyen Ödemeden Dolayı Sorumluluk  322
11. Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerine Uygun Ancak Harcırah Kanunu Hükümlerine Aykırı Ödeme Yapanların Sorumluluğu  322
12. Yatırılmayan Sigorta Primlerinden Dolayı Sorumluluk  322
13. Vize Edilmiş Geçici İşçi Kadrolarından Fazla Sayıda Geçici İşçi Çalıştırılması Halinde Sorumluluk  323
14. Vergi ve Prim Borçlarının Ödenmemesinin Sorumluluğu  323
15. Vekalet Ücretinin Limiti Aşan Kısmının Ertesi Yılda Ödenmemesi Kararının Uygulanması  323
16. Değişik Ödenek Dilimlerinde Gerçekleştirilen İmalatlara İlişkin Sorumluluk  324
17. Vizesiz Çalıştırılan Geçici İşçilere İlişkin Sorumluluk  324
18. Ödeme Belgesinde Gerçekleştirme Görevlisinin İmzasının Yer Almaması  324
19. Ölü Kişinin Sayıştay’a Karşı Sorumluluğu Varmıdır?  324
20. Bordro Toplamları Artırılarak Sebebiyet Verilen Fazla Ödemede Mutemedin Sorumluluğu  324
21. Müteahhide Yapmadığı Bir İş İçin Para Ödenmesi Durumunda Sorumluluk  325
22. Memur Statüsünde Çalışan Personele 657 Sayılı Kanun Dışında Ücret Ödenmesinin Getireceği Sorumluluk  325
23. Kasıt, Kusur, İhmal veya Tedbirsizliğe Dayanmayan Gecikme Cezası  325
C. GECİKME FAİZİ VE VERGİ CEZALARININ BÜTÇEDEN ÖDENMESİ  326
1. Zamanında Ödenmeyen Elektrik Faturalarından Belediye Görevlileri Sorumlu Tutulabilir mi?  326
2. Gecikme Cezasından Ötürü Mali Sorumluluk  327
3. Sendika Aidatlarının Zamanında Yatırılmaması Sonucu Gecikme Faizi ve Mahkeme Masraflarına Sebebiyet Verilmesi  327
4. Belediye Meclis Kararlarına Dayalı Yapılan Gecikme Zammı ve Faiz Ödemesinden Sorumluluk  328
5. Ödeneği Olmayan Vergilerin Zamanında Ödenmemesinden Kaynaklanan Gecikme Cezası  328
6. İcra Takibi Başlatılması Sonucunda Belediye Bütçesinden Faiz Ödenebilir mi?  328
7. Tasarrufu Teşvik Kesintisi Tutarının Zamanında Yatırılmaması Sonucu Doğan Gecikme Cezası  330
8. Emekli Keseneklerinin Zamanında Yatırılmaması Sonucu Doğan Gecikme Cezasının Bütçeden Ödenmesi Mümkün mü?  330
9. Belediyenin Maddi İmkansızlığı Nedeniyle Doğan Gecikme Zammının Bütçeden Ödenmesinde Sorumluluk  330
10. Belediye Bütçesinden Ödenen Faiz, Gider ve Vekalet Ücretlerinden Kimler Sorumludur?  331
11. Faiz ve Yargılama Giderine Neden Olunması  331
12. Belediye Bütçesinden Gecikme Zammı ve İdari Para Cezası Ödenmesi  332
13. Sigorta İl Müdürlüğüne Yersiz Faiz Ödemesi  333
Ç. KANITLAYICI BELGEYE DAYANMAYAN ÖDEMELER  333
1. Kanıtlayıcı Belge Olmadan Yapılan Sosyal Yardımlar Kamu Zararı Oluşturur mu?  333
2. Zaruri Hallerde Fatura Fotokopileri Geçerli Belge Olarak Kabul Edilebilir mi?  334
3. Herhangi Bir Kanıtlayıcı Belge Olmadan Ödemede Bulunulması  335
4. Paranın Hak Sahibine Ödendiğini Gösteren Herhangi Bir Belge İbraz Edilememesi  335
D. İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI  336
1. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu  336
2. Memur Aleyhine Tazminat Davası Açılabilir mi?  336
E. MUHASEBE YETKİLİSİ  336
1. Sayman Mutemedi Sayılamayacak Birisi Tarafından Yapılan İşlemlerden Sayman Sorumlu Tutulabilir mi?  336
2. Muhasebe Yetkilisi Adına İmza Atanların Özel Hizmet Tazminatı  338
3. Muhasebe Yetkilisi Vergi Oranının Hatalı Uygulanmasından Sorumlu mudur?  339
4. Muhasebe Yetkilisine Belediyeye Dahil Fon Saymanlığından Ücret Ödemesi Yapılabilir mi?  340
5. Muhasebe Yetkilisinin Gelirin Tarh ve Tahakkuk Aşamalarına İlişkin Sorumluluğu Var mıdır?  341
6. Payları Zamanında Kuruma Aktarmayarak Gecikme Faizi Ödenmesine Neden Olmak  341
F. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ  341
1. İşçi Statüsündeki Gerçekleştirme Görevlisi Mali Açıdan Sorumlu Olacak mıdır?  341
2. Ödeme Emrini Düzenleyen Gerçekleştirme Görevlisi Dışındaki Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu  342
3. Tahsilata İlişkin Belgenin Gönderilmemesi Tazmin Kararını Kaldırır mı?  343
Beşinci Bölüm  
SU ABONELİĞİ, KAÇAK SU VE YER ALTI SULARININ KULLANIMI  
A. SU ABONELİK İŞLEMLERİ  345
1. Su Abonelik Sözleşmesinin Niteliği  345
2. Abonman Sözleşmesi Belediye ile Kişi Arasında Kurulan Özel Hukuk İlişkisini Kamu Hukuku İlişkisine Dönüştürür mü?  345
3. Abonelik Sözleşmesi ile Su Tüketim Bedeli Arasındaki İlliyet Bağı  345
4. Yapı Kullanma İzin Belgesi Olmayan Konut Su Abonesi Yapılabilir mi?  346
B. KAÇAK SU KULLANIMININ MÜEYYİDESİ  346
1. Kaçak Su Kullanımından Ev Sahibinin Sorumluluğu Var mıdır?  346
2. Kaçak Su Borcundan Abonenin Sorumluluğu  346
3. Abone Olmayan Kimsenin Belediyenin Verdiği Suyu Kullanması Halinde Bedeli Ödenir mi?  347
4. Sayaç Yerine Boru Takarak Su Kullanımı  347
5. Kaçak Su Bedeline Yasal Faiz Uygulanır mı?  347
6. Kaçak Su Kullananın Sınırlı Sorumluluğu  347
7. Su Borcundan Bağımsız Bölüm Maliklerinin Sorumluluğu  347
8. Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Yerlerde İmar Planları Yapma Yetkisi Kimdedir?  347
9. Faturanın Ödenmemesi Halinde Suyu Kesmeyen Belediye Kusurlu Sayılır mı?  347
10. Satın Aldığı Taşınmazın Eski Sahibinden Kalan Su Borcu  348
11. Kaçak Su Kullanımı Nedeniyle Kesilen Cezanın İptali İstemi  348
12. Su Yollarına Verilen Zararın Tazmini Hususunda Belediye Kamu Gücünü Kullanabilir mi?  348
C. YER ALTI SULARININ KULLANIMI  348
1. Kişilerin Kendi Arazilerinden Kuyu Açarak Çıkarılan Suyun Niteliği  348
2. Arazi Sahibince Bulunan Su Kendi İhtiyacı İçin Kullanabilir mi?  349
3. Yeraltı Sularının Aranması İznini Belediye Verebilir mi?  349
4. Su Arama Belgesi Su Tahsis Kararı Niteliğinde midir?  349
5. Kendi Taşınmazındaki Kuyudan Su Çıkartan Kişinin Eylemi Kaçak Su Olarak Değerlendirilebilir mi?  349
Altıncı Bölüm  
BELEDİYELERİN HACİZ İŞLEMLERİ  
A. BELEDİYELERİN HACİZ EDİLEBİLEN VE HACİZ EDİLEMEYEN MALLARI  351
1. Belediye Meclisince Kamu Hizmetine Tahsis Kararı Alınmış Olması Bir Gayrimenkulün Kamu Hizmetinde Kullanıldığını Gösterir mi?  351
2. Akar Türünden Olan Mal ve Gelirlerin Haciz Dışında Kalabilmesinin Koşulu  351
3. Fiilen Belediye Hizmetinde Kullanılan Taşınmazlar  351
4. Tüm Mal Varlığının Kamu Hizmetine Ayrıldığına Dair Meclis Kararı Alınması Mümkün müdür?  351
5. Belediye Meclisinin Kamuya Tahsis Kararının Yargıda İptali Halinde Karardan Kimler Yararlanır?  351
6. Tahsis Kararı Alınmadan Önce Konulan Haciz  352
7. Tahsis Kararı Alınmaksızın Kamuya Tahsisli Sayılan Mallar  352
8. Belediyenin Su Gelirlerinin Haczi Mümkün müdür?  352
9. Belediyenin Atık Su Ücretlerinin Haczi Mümkün müdür?  352
10. Belediyenin Başka Kurumlarından Olan Su Bedeli Alacağının Hacsi Mümkün müdür?  352
11. Belediyenin Elektrik Tüketim Vergisi Alacağının Haczi Mümkün müdür?  352
12. Belediyenin Emlak Vergisi Gelirlerinin Haczi  353
13. Belediyenin Sözleşmeye Dayalı Elde Ettiği Gelirin Haczi  353
14. SSK’ya Olan Prim Borçlarına Karşılık Belediyenin Bankadaki Hesaplarına Haciz Konulabilir mi?  353
15. Gerçek Kişiler Tarafından Belediyenin İller Bankasından Aldığı Paya Haciz Konulabilir mi?  353
16. Alacaklarını 6183 Sayılı Yasaya Göre Takip Eden Kurumlar Belediyenin İller Bankası Paylarına Haciz Koyabilirler mi?  353
17. İller Bankası Payının Kısmen Haczi  353
18. Otopark Hesabında Toplanan Paranın Haczi Mümkün müdür?  353
19. Belediyelerce Tahsis Olunan Arsaların Haczi  354
20. Belediye Vergi ve Resimleri İçin Kamuya Tahsis Kararı Alınmasına Gerek Var mıdır?  354
21. Kendiliğinden Haczi Kabil Olmayan Gelirler  354
22. Vadeli Hesaba Aktarılan İller Bankası Payının Haczi Mümkün müdür?  354
23. İdari Nitelikteki Kamuya Tahsis Kararı İcra Mahkemesini Bağlar mı?  354
24. İller Bankası Payı Kendiliğinden Kamuya Tahsisli Mal Niteliğinde midir?  355
25. Yer Tahsisi Nedeniyle Belediyece Alınacak Ücretlerin Haczi Mümkün müdür?  355
26. Belediye Otobüslerinin Haczi Mümkün müdür?  355
27. Haczin Kaldırılmasında İtiraz Süresi  355
28. Haczedilemez Şikayetini İnceleyecek Mercii  355
29. Belediyenin Uyguladığı Haciz İşleminde Haciz Varakasını Kim Onaylar?  355
31. Belediyelere Verilmekte Olan Paylar Haczedilebilir mi?  356
32. Belediyenin Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Ettiği Gelirler Haczedilebilir mi?  357
33. Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılmayan İller Bankası Paylarının Durumu  358
34. Banka Hesabındaki Paranın Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması  358
35. Kendiliğinden Kamuya Tahsis Edilmiş Bulunan Para Haczedilebilir mi?  359
36. Hakkında Verilmiş Bir “Kamu Hizmetine Tahsis Kararı” Bulunmasa Dahi, Haciz Edilemeyecek Olan Belediye Mal ve Paraları Nelerdir?  359
37. Belediye Avukatlarına Ödenmek Üzere Emanet Hesabında Bekletilen Paraya Haciz Konulabilir mi?  361
38. İçme Suyu Gelirleri Hangi Durumda Haczedilemez?  361
39. Sigorta Şirketleri Tarafından Yatırılan Payların Haczi Mümkün müdür?  362
40. Bankada Mevcudiyeti Belirgin Olan Mevduatın Haczi  362
41. Kamuya Tahsis Kararı Alınması  362
B. HACİZ İŞLEMLERİ  363
1. Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi  363
2. Birinci Haciz İhbarnamesinin Geçerlilik Şartı  363
3. Belediyenin Birinci Haciz İhbarnamesine İtirazı  363
4. Yüklenici Şirket Aleyhinde Kesinleşen İcra Takibine Belediyenin İtiraz Hakkı Var mıdır?  363
5. İkinci Haciz İhbarnamesi Çıkarılması  363
6. Birinci Haciz İhbarına Süresinde İtiraz Edilmemesi  364
7. Belediyenin Birinci Haciz İhbarına Kısmen İtirazı  364
8. Alacaklının Belediyenin Yaptığı İtirazın Kaldırılmasını İsteme Hakkı Var mıdır?  364
9. Belediyenin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Tespiti  364
10. Cezalandırma Talebinden Vazgeçilmesi  364
11. Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmemesi  364
12. Belediyeye İkinci Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi  364
13. Belediyeye Üçüncü Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi  365
14. Belediye Takip Alacaklısı Aleyhine İstirdat Davası Açabilir mi?  365
15. İtiraz Haklarını Süresinde Kullanmayan Belediye Memurlarının Sorumluluğu  365
16. Yüklenici Şirketin Alacaklarına Haciz Konulması  365
17. Yüklenici Şirketin Belediyedeki Henüz Doğmamış Alacaklarına Haciz Konulması Mümkün müdür?  365
18. Ödenmeyen Ücretin Müteahhit İstihkakından Kesilmesi  366
19. Hakedişler Üzerinden Yapılacak Haciz İşlemleri  366
20. Ücretleri Ödenmeyen İşçilere Süre Tanınması  366
21. Ücretleri Ödenmeyen İşçilere Karşı Belediyenin Sorumluluğu  366
22. Finansal Kiralama Konusu Malın Haczi Mümkün müdür?  366
23. Malın Haczedilip Muhafaza Altına Alınması Suretiyle Kiracının Faydalanma Hakkı Kısıtlanabilir mi?  367
24. Kiracı Aleyhine İcra Yolu ile Takip Yapılması  367
25. Finansal Kiralama Konusu Bir Malın İcra Takibine Uğraması  367
26. Finansal Kiralama Konusu Mal Üzerindeki Haczin Kaldırılması Talebi  367
27. Finansal Kiralamaya Konu Mal Üzerinde İstihkak Davası Açmak Hakkı Kime Aittir?  368
28. İş Mahkemesinde Menfi Tespit Davası Açılması  368
29. Alacağın Temlik Edilmiş Olması Belediyeyi Kuruma Karşı Sorumluluktan Kurtarır mı?  368
30. Faiz Alacağından Vazgeçme  368
31. Belediye Hakkında Başlatılan İlamlı İcra Takibi  369
32. Belediyeye Ait Reklam Ünitelerini Kiralayan Davalının Kira Bedellerini Ödememesi Nedeniyle Hakkında Yapılan İcra Takibi  370
33. Haciz Sonucu Cebri İhale ile Hakkin Başkasına Satılması  371
Yedinci Bölüm  
BELEDİYE TAŞINMAZLARININ İŞGALİ VE ECRİMİSİL UYGULAMALARI  
A. ECRİMİSİL TALEP EDEBİLMENİN ŞARTLARI  373
1. Devlet İhale Kanununa Göre Kiraya Verilen Kira İşlemlerinde 6570 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanabilir mi?  373
2. Devlet İhale Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonra Taşınmazların Kira Sözleşmesi Hakkında 6570 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanabilir mi?  373
3. Hazine Taşınmazların Kiralanmasına İlişkin Sözleşmelerin Sona Ermesi  374
4. Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinden İtibaren İşgalin Devam Etmesi Durumu  374
5. Devletin Özel Mülkiyetine Tabi Olan Taşınmazların Haksız İşgali  374
6. Davacıların Sözleşmeye Aykırı Davranışları  375
7. Emrimisilin Miktarı Ne Olmalıdır?  375
8. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Yetkisinde Bulunan Alandan Ecrimisil İstemi  375
9. Ecrimisil İçin Haksız Kullanıcının Kusuru Aranır mı?  376
10. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaza Vaki El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi  376
11. Ecrimisil Yolu ile Kiralama İlişkisine Dayalı Kiracılık Sıfatının Tespiti ve Muarazanın Giderilmesi  377
12. İşgalin Devamı Halinde Ecrimisil Uygulaması  378
B. ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ  378
1. İşgalin Devam Etmesi Durumunda Yeniden Ecrimisil İstenmesi  378
2. Yetkililerce Kamu Malının Boşaltılmasına Yönelik Yasal İşlemlerin Yapılması  378
3. Geriye Dönük Ecrimisil İstenilmesi  378
C. ECRİMİSİL BEDELİNİN TAHSİLİ  379
1. El Atmanın Önlenmesi Talebi  379
2. İdari Yargının Görevine Giren Bir Uyuşmazlık Adliye Mahkemelerinde Menfi Tespit Davasına Konu Edilebilir mi?  379
3. İdarenin Ecrimisil İstemine Karşı Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar?  379
4. Valilikçe Yapılan Tahliye İşlemi İdari Nitelikte midir?  379
5. İdari Yargıda İptal Edilmeyen Tahliye Kararının Hukuksal Gücü  380
6. İdarece Saptanan Ecrimisil ile Mahkemece Hükme Bağlanan Ecrimisil Arasında Fark  380
Ç. ZAMANAŞIMI  380
1. Borçlar Kanununa Göre Zamanaşımı Süresi  380
2. Geriye Dönük Ecrimisil İstenilmesi  380
D. HİSSELİ TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL  380
1. Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Eden Paydaştan Diğer Paydaşın Hazinenin Payı Oranında Ecrimisil İstemesi  380
2. Taşınmazın Tahliyesi Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali  381
3. Hazinenin Seçimlik Hakkı  381
4. El Atmanın Önlenmesi Talebi  381
5. Belediyelerin Ecrimisil İşlemlerine İlişkin Bakanlık Genelgesi  381
Sekizinci Bölüm  
BELEDİYELERİN İMAR UYGULAMALARI  
KONUSUNDAKİ GÖREV VE YETKİLERİ  
A. İMAR KANUNU İLE BELEDİYE ENCÜMENİNE VERİLEN GÖREVLER  383
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Yerlerde İmar Planları Yapma Yetkisi Kimdedir?  383
2. Bölüştürmeye Karar Vermek İçin Belediye Encümen Kararı Gerekir mi?  383
3. Nizalı Yerin Davalı Parselinden İfrazı  383
4. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılan İfraz ve Tevhid İşlemi Sırasında Belediye Encümeninden Karar Alınması Gerekir mi?  383
5. Bir Taşınmazın Diğer Bir Taşınmaza Şuyulandırılması  383
6. İfraz ve Tevhid İsteminin Belediyeye Bedelsiz Terk Şartına Bağlanması Mümkün müdür?  384
7. Encümence Yeniden İfraz İşlemi Yapılması  384
8. Belediye Başkanının İfraza Karar Verme Yetkisi Var mıdır?  384
9. Müteahhidin Ruhsata Aykırı Olarak Yaptığı İlave Dairelerden Dolayı Kat Maliklerinin Sorumluluğu Var mıdır?  384
10. İmar Kanununun 17/3 Maddesine Göre Yapılacak Satışlar  385
B. PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI VE TESCİLİ (İ.K. m.19)  385
1. İmar Planlarının Yöre Halkının Sağlığını ve Çevreyi Koruma Görevi  385
2. Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Parselasyon İşlemlerinin Yapılmasında Yetkili Organ  386
3. Hatalı Parselasyon İşleminin İptali İşlemi  386
4. Belediye Başkanı Parselasyon Planına Yapılan İtirazı Reddedebilir mi?  386
5. Askı Süresi İçerisinde Parselasyon İşlemine Yapılan İtirazın Şekli  386
C. RUHSATSIZ BAŞLANAN BİNALARIN YIKTIRILMASI (İ.K. m.32)  386
1. Yapı Tatil Tutanağının İptali  386
2. Yıkım Kararı Verilebilmesi Koşulu  387
3. Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Tesis Edilecek İşlem  387
4. Yıkım İşlemin Belediyece Gerçekleştirildiği Durumlarda Yıkım Masrafı Yapı Sahibinden İstenebilir mi?  387
5. Hazineye Ait Taşınmaz Üzerindeki Ruhsatsız İnşaata Karşı Yapılması Gereken İşlem Nedir?  387
6. Projeye Aykırı Olarak Yapılan İlave Yapılaşmayı Ruhsata Bağlama İmkanı  387
7. Ruhsata Bağlanma İmkanı Olmayan Ruhsatsız İnşaatlar Hakkında Süre Tanımadan Yıkım İşlemi Yapılabilir mi?  387
8. Özel Kişilere Ait Taşınmazlara Tecavüz Olması Halinde Encümen Kararı Alınmaksızın Tecavüzlü Duvar Belediyece Yıktırılabilir mi?  388
9. Taşınmazın Başka Belediye Sınırları İçerisine Alınması Durumunda Önceki Belediyece Bu Taşınmaz Üzerindeki Yapının Yıktırılmasına İlişkin İşlem Geçerliliğini Korur mu?  388
10. Kamu Düzeni Açısında Yıkımı Gereken Yer İçin Bedel Talebinde Bulunulabilir mi?  388
11. Ruhsatsız Bina İçin Mülkiyet Tespiti İstenebilir mi?  388
12. Organize Sanayi Bölgelerindeki Plana Aykırı Yapıların Yıkım Kararını Kim Verir?  388
Ç. UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLERDEKİ GEÇİCİ YAPILARA İZİN VERMEK (İ.K. m.33)  389
1. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesi Yetkisi Kime Aittir?  389
2. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşlemin İptali  389
D. YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR (İ.K. m.39)  390
1. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Saptanan Yapının Yıkım Kararının İptali Mümkün müdür?  390
2. Belediye Yıkım Masrafı İçin KDV Talep Edebilir mi?  390
E. KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER (İ.K. m.40)  390
1. Belediyece Reklam Panolarının Kaldırılması Yönünde İşlem Tesis Edilmesi  391
2. Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Uygun Bir Süre Tanınmadan Para Cezası Verilebilir mi?  391
3. Çatıya Kurulan GSM Şirketlerine Ait Baz İstasyonlarının Kaldırılması  391
F. İMAR CEZALARI (İ.K. m.42)  391
1. Sit Alanlarında İmar Mevzuatına Aykırı Yapılan Yapılara İki Kat Ceza Verilebilir mi?  394
2. Para Cezası Uygulamalarındaki Usul Nasıldır?  394
3. Ruhsatsız Bina Temeli Açıldığında Para Cezası Verilebilir mi?  394
4. Alt Sınırın Üzerinde Para Cezası Verilmesi Koşulu Nedir?  394
5. İmar Para Cezasının İptali Prosüdürü  394
6. Yapı Sahibine Verilen Para Cezasının Mirasçılarından Tahsil Edilmesi Mümkün müdür?  394
7. İmar Para Cezasının İadesi Mümkün müdür?  395
Dokuzuncu Bölüm  
TEBLİGAT KANUNU ÇERÇEVESİNDE  
YAPILAN TEBLİGAT UYGULAMALARI  
A. TEBLİGATİN ŞEKİL UNSURLARI  398
1. Tebligattan Amaç Nedir?  398
2. Tebligat Adresinin Tespiti  398
3. Tebligat Yapılacak Şahsa Hitap Etmeyen Tebligatlar Geçerli midir?  399
4. Zarfta Ev Adresi Yazılı Olmasına Rağmen İş Adresinde Tebligat Yapılması Mümkün müdür?  399
5. İsteklinin Doğru Adresinin Tespit Yükümlülüğü Varmıdır?  399
B. TEBLİGAT YAPILAN EVDE YOK ANCAK ADINA TEBLİGATI ALABİLECEK BAŞKALARI VARSA  400
1. Muhatap ile Aynı Çatı Altında Oturulduğu Belirtilmemiş İse Yapılan Tebligat Geçerli midir?  400
2. Muhatabın Abisine Yapılan Tebligat Geçerli midir?  400
3. Herhangi Bir İsim Yazılmadan Yapılan Tebligat Geçerli midir?  400
4. Apartman Kapıcısına Yapılan Tebligat Geçerli midir?  400
5. Akrabaya Yapılan Tebligat Geçerli midir?  400
6. Aile Efradına Yapılan Tebligatın Geçerlik Şartı  400
C. ADRESTE KİMSE YOKSA YAPILACAK TEBLİGAT  401
1. Adreste Hiç Kimse Yoksa Yapılacak Tebligatta Şekil Şartı  401
2. Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebi Tebligata Yazılmalı mıdır?  401
3. Muhatabın Adreste Bulunamama Nedeninin Araştırılması  401
4. Tebligat Parçasına Komşunun Adının Yazılmaması  401
5. Tebliğ Memurunun Araştırma Görevi  401
6. Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Yazılmaması  402
7. İhbarnamenin Muhatabın Binasının Kapısına Yapıştırılması  402
8. Adresin Tadilat Nedeniyle Kapalı Olması Hali  402
9. Tebligatın Hasma Yapılması  402
Ç. MUHATAP EVDE ANCAK TEBLİGATI ALMIYORSA (İMZADAN İMTİNA EDİYORSA)  402
1. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılmayıp Komşuya Bırakılması  402
2. Kanunla Gösterilen Geçerlilik Koşulu  403
D. TEBLİGAT YAPILANIN TÜZEL KİŞİ OLMASI DURUMU  403
1. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır?  403
2. Tebligat İşlemi Tüzel Kişinin Personeline Yapılabilir mi?  403
3. Tebligatı Alacak Kişilerin Bulunmadığının Tebliğ Mazbatasına Yazılmaması  403
4. Tebligatın Şirket Sekreterine Yapılmasında Geçerlilik Şartı  403
5. Anonim Şirket Adına Çıkarılan Tebligat  404
6. Şirket Tebligatının Kişilere Yapılan Tebligata Benzer Şekilde Yapılması Mümkün müdür?  404
7. Şirket Tebligatlarında Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması Gerekir mi?  404
8. Faks ile Tebligat Yapılabilir mi?  404
9. Tüzel Kişiye Muhatabın Kendisine Şeklinde Tebligat Yapılabilir mi?  404
10. Şirket Yetkilisinin Bulunamadığı Hususunun Tebligata Yazılmaması  405
11. Tebligatın Belediyeye Başkanına Yapılmaması  405
E. MUHATABIN MESLEK VE SANAT ERBABI OLMASI DURUMU  405
1. Daimi İşçiye Yapılan Tebligat  405
2. İşyerinin Muhataba Ait Olmaması  405
3. Birlikte Çalışan Kaydıyla Yapılan Tebligatlar Geçerli midir?  405
4. İşyerinde Borçlunun İş Ortağına Yapılan Tebligat  405
5. İşyeri Olarak Kiraya Verilen Yerde Yapılan Tebligat  406
6. Muhatap Aranmadan Tebligatın Daimi İşçiye Yapılması  406
F. MUHATABIN SERBESTÇE GİRİLEMEYEN BİR YERDE BULUNMASI  406
1. Otel Adresinde Muhataba Tebligatın Şekli  406
2. Fabrika Adresine Yapılacak Tebligatlar  406
3. Hastane Adresine Yapılacak Tebligatlar  406
4. Okul Adresine Yapılacak Tebligatlar  406
5. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi  406
6. Mesai Arkadaşına Yapılan Tebligat  407
G. VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI  407
1. Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat  407
2. Baro, Avukatın İş Yeri Adresi midir?  407
3. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir?  407
4. Vekil Sayısı Birden Fazla İse Tebligat Nasıl Yapılacak?  407
5. İtirazın İptali Davası Dilekçesi Vekile Yapılabilir mi?  408
6. Azledilen Vekile Tebligat  408
H. USULE AYKIRI YAPILAN TEBLİGATIN HÜKMÜ  408
1. Geçersiz Tebligatlarda Kişinin Beyanında Geçen Tarihin Hükmü  408
2. Tebligatın Usulüne Uygun Olmaması Halinde Tebliğ Tarihi Ne Olacaktır?  409
3. Muhatabın Belirttiği Tebligatı Öğrenme Tarihinin Kanıtlanması  409
4. Tebligat Yapıldığını Gösteren İmzanın "Sahte" Olması  409
5. Haczin Uygulandığı Tarihin Önemi  409
6. Tebligatın Usulsüzlüğü ile İlgili Olarak İcra Müdürlüğü Kendiliğinden Harekete Geçebilir mi?  410
7. Davalı Belediyeye Usulüne Uygun Tebligat Yapılmaması  410
Onuncu Bölüm  
DEVLET MEMURLARI VE DİĞER BELEDİYE PERSONELİ  
A. BELEDİYEDE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASI  411
1. 657 Tabi Olarak Çalışan İşyeri Hekimine Kıdem Tazminatı Ödenebilir mi?  411
2. İşyeri Hekimliği Ücreti 6331 sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilebilir mi?  412
3. Kadrolu Kurum Doktoru Olmayan Kişiye İşyeri Hekimliği Ücreti Ödenir mi?  413
4. Bakan Onayı Olmadan Sözleşmeli İşyeri Hekimi Çalıştırılabilir mi?  414
5. Belediye, İşyeri Hekimine İş Riski ve Temininde Güçlük Zammı Ödenir mi?  415
6. Kurum Tabibi Hizmet Akdi ile İşçi Olarak İstihdam Edilebilir mi?  415
7. Belediyedeki Tabiplik Görevini İkinci Görev Olarak Yapan Doktorun Ücreti  415
B. MEMUR VE MEMUR YAKINLARININ TEDAVİLERİ  416
1. Serbest Diş Tabibine ve Özel Sağlık Kurumuna Yapılan Diş Tedavilerine Ait Giderlerin Ödenmesi  416
2. Kalbe Takılan Stent Bedelinin Tamamı Ödenebilir mi?  417
3. Onsekiz Yaşın Üstündeki Erkek Çocukların Tedavi Giderlerinin Bütçeden Karşılanması  419
4. İlaç Ödemelerinde Fatura Edildiği Tarihteki Zamlı Fiyatlar Yerine Reçete Tarihindeki Fiyatların Esas Alınması  419
5. Sezaryanla Doğum İşleminde Sezaryan Ücreti  419
6. Kan Şekeri Ölçüm Cihazının Bütçeden Ödenmesi  420
7. Devlet Memuru Eşinin Cenaze Giderleri Bütçeden Ödenir mi?  420
8. Basit Sarf Malzemelerinin Hastane Faturalarına İlave Edilmesi  420
9. Grip Aşılarının Bütçeden Karşılanması  420
10. Kendi Muayenehanesine Sevki Yapılan Hastanın Diş Tedavi Bedeli  421
11. Sezaryanla Doğumda Anestezi Ücreti  421
12. İşitme Cihazına Ait Pilin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür?  421
13. Eczane ve Ecza Depoları Dışından İlaç Temini Mümkün müdür?  421
14. Tedavide Kullanılan İyileştirici Tedavi Malzemelerinin Hastane Faturalarında Gösterilmesi  422
15. Devlet Memurunun Ücretsiz İzinli Olduğu Dönemde, Devlet Memuru Olan Diğer Eşe Aile Yardımı Ödenir mi?  422
16. Sağlık Kurulu Raporuna Dayanmayan Ortopedik Bot Bedeli  422
17. Babası Ölen Devlet Memuruna Ölüm Yardımı  422
18. Saç Nakli İşlemi Estetik Ameliyat Kapsamında mıdır?  422
19. Anlaşma Yapılmayan Eczaneden Alınan İlaç Bedelinin Tamamının Ödenmesi  422
20. Belediye Bütçesinden Özel Oda Bedeli Ödenebilir mi?  423
21. Serbest Meslek Makbuzu Karşılığı Diş Tedavi Ödemelerinden Gelir Vergisi Kesilir mi?  423
22. Memur Yakınları Tedavi Yardımından Hangi Hal ve Şartlarda Yararlandırılır?  424
23. Devlet Memurunun Hastalık İzin Süreleri  425
24. Sendika Şube Başkanı Olarak Seçilen Memurun Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tedavi Yardımı Devam Edecek midir?  426
C. BELEDİYEDE ÇALIŞAN MEMURA 657 SAYILI KANUN DIŞINDA HAK VE MENFAAT SAĞLANMASI  426
1. Belediye Personeline 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14’üncü Maddesine Göre Ödeme Yapılabilir mi?  426
2. Sözleşmeli Personelin İşsizlik Sigortası İşveren Pirimi Belediye Bütçesinden Ödenir mi?  426
3. Belediye Personeline İndirimli Su Satılabilir mi?  427
4. Memur Sendikası Arasında Yapılan Sözleşmeye Dayanarak Yardımda Bulunulması  428
5. Sosyal Denge Sözleşmesine İstinaden Memura Ödeme Yapılması  429
6. Ücretlerin Korunması Sözleşmesi ve İstihdam Politikası Sözleşmesi Gereğince Ücret Ödenebilir mi?  429
7. Üst Düzey Yöneticilerin Kendi Mülkü Meskenlere Ait Demirbaş ve Mefruşat Giderlerinin Bütçeden Karşılanması  430
8. Meclis Onaylı Sosyal Denge Sözleşmesini Uygulayan Belediye Muhasip ve Tahakkuk Memurunun Ceza Sorumluluğu Var mıdır?  431
9. İLO Sözleşmesi Gereği Memurların Mali Hakları İyileştirilebilir mi?  432
10. Belediyelerce Kurulan Yardım sandıklarından Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Yardım Yapılabilir mi?  432
Ç. AVUKATLIK HİZMETLERİ VE SÖZLEŞMELİ AVUKAT İSTİHDAMI  433
1. Belediyelerde Hizmet Alımı İle Çalışan Avukatlara Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Stopajı Yapılır mı?  437
2. Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintisinin Eksik Yapılması Kamu Zararına Yol Açar mı?  438
3. Belediye Avukatlarına Kanunda Belirtilen Üst Limitten Fazla Vekâlet Ücreti Ödenebilir mi?  438
4. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Çalışan Hukuk Müşavirinin Ek Göstergesi Nasıl Tespit Edilmelidir?  439
5. Vekalet Ücretinin Tanımı  440
6. Mahkemede Temsil Yetkisinin Avukat Olmayan Birine Devri Mümkün müdür?  441
7. Sayıştay Temyiz Dilekçesini Genel Sekreter İmzalayabilir mi?  441
8. Belediye Avukatları İçin Mahkemelerce Takdir Edilecek Vekalet Ücretinin Ödeme Esasları  441
9. Avukatın Alacağından Dolayı Hapis Hakkını Kullanabilmesinin Koşulu  442
10. Vekalet Ücretini Başkalarıyla Paylaşmayı Öngören Sözleşmeler Geçerli midir?  442
11. Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Bir Tarafa Avukatlık Etmiş veya Mütalaa Vermiş Olması  442
12. Vekalet Ücretinin Avukatlara Ödenmesi ile İlgili Sorunlarda Yargı Yeri  443
13. Müvekkilin Azlinde Sebep Bildirilmesi Zorunlu mudur?  444
14. Vekalet Ücretine Hak Kazanabilme Şartı Nedir?  444
15. Belediyenin Vekalet Ücreti Alacağı İçin İcra Takibi Kimin Adına Yapılmalıdır?  444
16. Süreden Önce Haksız Fesih Nedeniyle Kalan Aylara İlişkin Ücretlerin Talep Edilmesi  444
17. Avukatların İntibakında İş Kanununa Tabi Olarak Geçen Avukatlık Hizmeti Değerlendirilir mi?  444
18. Belediyede Geçici İşçi Statüsünde Avukat Olarak Çalışırken Aynı Kurumda 5393/49 Gereğince Sözleşmeli Avukat Statüsünde Çalışmaya Başladığında Kıdem Tazminatı Ödenir mi?  444
19. 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Davada Belediye Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi?  445
20. Avukatlara Asgari Ücret Tarifesi altında ödeme yapılabilir mi?  445
21. Avukatlara Farklı Kurumlardan Ödeme Yapılabilir mi?  447
22. Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Bir hizmet İçin Dışarıdan Avukatla Sözleşme Yapılması Mümkün müdür?  448
23. Belediye Personeli Olan Avukatın Baro Aidatının Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür?  449
24. Avukata Asgari Ücret Farkı Ödenmesi  449
25. Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretlerinden Gelir Vergisi Kesilir mi?  449
26. 657 sayılı Kanuna Tabi Belediye Avukatlarına Vekalet Ücretlerinin Dağıtımında Sınırlama  450
27. Belediye Vekilliğine Son Verilme  451
28. Avukatlık Sözleşmesinin Feshinden Dolayı Belediye Aleyhine İş Mahkemesinde Dava Açılabilir mi?  452
29. Belediye Encümen Kararıyla Avukat İstihdamı Mümkün müdür?  452
30. Vekalet Ücretlerinin Belediye Avukatlarına Dağıtımı  455
31. Vekâlet Ücretlerine Getirilen Limit Uygulaması Anayasaya Aykırı mıdır?  455
32. Avukatlık Vekâlet Ücretinin Dağıtımı  457
33. Yol Tazminatının Hatalı Ödenmesi  458
D. BELEDİYE MEMURUNA YİYECEK YARDIMI YAPILMASI  460
1. Memurlara Verilen Yemeğin Tüm Maliyetinin Belediye Bütçesinden Karşılanması Kamu Zararı Oluşturur mu?  460
2. İhale İle Alınan Yemek Hizmetinde Alınacak Bedel Nasıl Hesap Edilir?  460
3. Memurlara Verilen Yemek Hizmeti İçin Ne Kadar Katkı Bedeli Alınmalıdır?  461
4. İhale Yoluyla Yapılan Yemek Alımlarında Memur Payının Hesabı Nasıl Yapılır?  462
5. Yemek Yaklaşık Maliyetin Yarısı Belediye Bütçesinden Karşılanabilir mi?  463
6. Memurlardan Tahsil Edilecek Yemek Bedelinin Miktarı Ne Kadar Olmalıdır?  466
7. Yemek Yardımının Ayni Yapılması Mümkün müdür?  467
8. Yemek Yardımı Ödeneği Memurlara Yemek Vermek Üzere Kurulan Kuruluşlara Ödenebilir mi?  467
9. Belediye Memuruna Erzak Yardımı  468
10. Lokantadan Tabldot Usulü ile Yemek Alınması Mümkün müdür?  468
11. Öğle Yemeği Hizmetinin Özel Şirkete İhalesi  468
12. Memurlardan Tahsil Edilen Yemek Katkı Payının Maliyetin Yarısını Karşılamaması Durumu  468
13. Memura Yemek Yemedikleri Günler İçin Yemek Yardımı Yapılması  470
14. Yemek Maliyetinin Tamamının Belediyece Karşılanması Mümkün müdür?  470
15. Memur Yemek Yardımının Nakdi Yapılması Mümkün müdür?  471
16. Yemek Maliyetinin Bütçeden Karşılanamayacak Kısmını Kim Karşılar?  472
E. GİYECEK YARDIMI  472
1. Memura Giyecek Yardımı Yapılmasında Maliye Limitlerine Uyulması Zorunlu mudur?  472
2. Maliye Bakanlığının Belirlediği Standart Fiyatların Gözetilmemesi  473
3. Hizmet İhalesi Çerçevesinde Çalışanlara Giyecek Yardımı Yapılır mı?  473
4. İtfaiye Müdürü ve Zabıta Müdürüne Giyecek Yardımı  473
5. Giyim Yardımının Nakdi Verilmesi  474
6. Kontrollük Hizmeti Yapan Belediye Teknik Personelinin Giyim Yardımı  474
7. İşçi Personele Yapılacak Koruyucu Palto ve İş Elbiselerinden Gelir Vergisi Kesilecek midir?  474
8. Erzak Yardımı İçin Yapılan Satın Almaya İlişkin Verile Emirlerinden Gelir Vergisi Kesilecek midir?  474
9. Zabıta Memuruna İkinci Kez Takım Elbise Verilmesi Mümkün müdür?  475
F. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE ÖDÜLLER  476
1. Belediyenin Fen İşlerinde Çalışan Personele Fazla Mesai Ücreti Ödenebilir mi?  476
2. İtfaiye Kadrosunda Olup ta Fiilen İtfaiye Hizmetinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi?  476
3. Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları İle Birlikte Çalışan Personel İçin Öngörülen Fazla Mesai Sürelerinin Aşılması Mümkün müdür?  477
4. Belediye Memurları İçin Öngörülen İkramiye Ödemesinin, Memur Sayısının %10’undan Fazlasına Yapılması Mümkün müdür?  478
5. Fiilen Zabıta Hizmetlerinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ödenir mi?  478
6. Belediyenin Farklı Birimleri Ayrı Bir Makam Olarak Kabul Ederek Fazla Çalışma Ücreti Verilebilir mi?  479
7. Zabıta Kadrosunda Bulunan Memurlar Fiilen Zabıta Memurluğu Görevini Yapmazlar İse Fazla Çalışma Ödenir mi?  480
8. Mali İşlerde Çalışan Personel Dışındaki Çalışanlara Fazla Çalışma Ücreti Ödenebilir mi?  480
9. Zabıtaya Verilen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Trafik Memurlarına da Ödenmesi  480
10. Teftiş Kurulu Bünyesinde Çalışan Personele “Fazla Mesai Ücreti” Adı Altında Ödeme Yapılması  481
11. Zabıta Memurluğu Kadrosunda Olduğu Halde Özel Kalem Müdürlüğünde İstihdam Edilen Personele Maktu Çalışma Ücreti Önenir mi?  481
12. İtfaiyede Görevlendirilen İşçilere Maktu Çalışma Ücreti Ödemesi  481
13. Belediyelerin Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde Çalışan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretinin Sınırı  481
14. Kaçak Et Yakalayan Zabıta Memurlarına Teşvik Primi  481
15. Zabıta ve İtfaiye Birimlerinde Görevli Olmakla Birlikte Destek Hizmeti Yürüten Personele Fazla Çalışma Ödenir mi?  482
16. Belediye Zabıtasına Ödül  483
G. YAN ÖDEME, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI, VEKALET AYLIĞI  483
1. Daire Başkanlığına Vekâlet Edenlere Görev Tazminatı Ödenebilir mi?  483
2. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Çalışanlara Ödenecek İkramiye Nasıl Hesaplanır?  484
3. Teftiş Kurulu Başkanı Olarak Görevlendirilen Kişiye Eski Görevine İlişkin Mali Hakların Ödenmesi Mümkün müdür?  485
4. Asilde Aranan Şartları Taşımayan Kişiye Vekâlet Görevi Nedeniyle Zam ve Tazminat Farkları Ödenir mi?  486
5. Büyük Projelerde Çalışanlar İçin Öngörülen Ek Tazminat Kimlere Ödenir?  487
6. Belediye Müfettişleri Makam ve Görev Tazminatından Yararlanabilir mi?  488
7. İkramiye Ödemeleri (5393/49 Gereği Yapılan) Gelir Vergisine Tabi midir?  488
8. İkramiye Ödemesi Tek Seferde Memur Sayısının %20’sine Yapılabilir mi?  489
9. Ödenecek İkramiye Hesabına Dahil Olacak Unsurlar Nelerdir?  490
10. Seyyar Görev Tazminatı Yasal Koşulları  491
11. Yılın Bir Kısmında Çalışanın İkramiyesi Bütün Yıl Çalışmış Gibi Ödenir mi?  492
12. Tedviren Atanılan Göreve Ait Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemenin Ödenmesi Mümkün müdür?  492
13. Belediye Teknik Personeline Ek Tazminat  493
14. Müktesep Derecesi 4 Olan ve 5'inci Dereceli Kadroda Bulunan Memura Tazminatı 4'üncü Dereceden Ödenebilir mi?  493
15. Açıktan Memur Atama Koşulları  494
16. Vekil Asilin Sahip Olduğu Her Türlü Hak ve Sorumluluğa Sahip midir?  494
17. Kurum İçinden veya Diğer Kurumlardan Belediyedeki Bir Göreve Vekaleten Atananlara Ödenecek Ücret  494
18. İkinci Görev Ücreti  494
19. Vekalet Görevinde Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı  495
20. Kadro Unvanlarının Gerektirdiği Görevleri Fiilen Yapanların Yan Ödemesi  495
21. Teknik Personelin Özel Hizmet Tazminatı  495
22. Yüksek Öğrenimli Olmayan Belediye Başkan Yardımcısının Maaşı  496
23. Teknikerin Göreviyle İlgili Olmayan Bir Üst Öğrenimi Bitirdiğinde Özel Hizmet Tazminatı Artar mı?  496
24. 3’üncü Dereceden Aylık Almakla Birlikte 5’inci Dereceli Memur Kadrosunda Görev Yapan Memurun Tazminatı  496
25. Büyük Projede Çalışanlara Ek Tazminat Ödenmesi  496
26. Memura Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması  497
27. Belediye Müdürlük Kadrosuna Vekalet Edenlere Ücret Ödenebilir mi?  498
28. Vekalet Edene Fark Tazminatların Ödenmesinin Koşulu  498
H. HİZMETİÇİ EĞİTİM  499
1. Kursa Katılanlar Harcırah Yönünden 90 ve 180 Günlük Sınırlamalarına Tabi midirler?  499
2. Kursun Meslekle Alakalı Olması Koşulu  500
3. Birliğin Düzenlediği Seminer İçin Katılım Bedeli Ödenmesi  500
4. Görevde Yükselme Eğitimine Katılanlara İkametgah ve Kurs Yeri Arasında Mutat Taşıt Ücreti Ödenir mi?  500
5. Kursa Katılmak Amacıyla Memuriyet Mahallî Dışına Giden Memurlar Seyyar Görev Tazminatı Alabilirler mi?  500
I. MEMURA VEKALET ÜCRETİ ÖDENMESİ  500
1. Boş Kadroya Vekalet Eden Memura Vekalet Ücreti Ödenir mi?  500
2. Asaleten Atanacaklarda Aranan Şartları Taşımayan Kişiye Vekalet Ücreti Ödenir mi?  500
3. Vekalet Ücreti Olarak Ödenecek Ücretin Sınırı Nedir?  501
4. Yüksek Öğrenim Görmemiş Memurun Yürüttüğü Vekalet Görevi  501
İ. BELEDİYE ÇALIŞANLARININ HARCIRAHLARI DİĞER HAKLARI  502
1. Belediye Personeline Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Uyarınca Yapılan Ek Ödeme Yapılabilir mi?  502
2. Görevlendirme Süresine Riayet Edilmeden Yurt Dışı Harcırahı Ödemesi  503
3. Aylıksız İzin Kullanan Devlet Memurlarının Hakları  504
4. Çalışan Eşler İçin İndirim Uygulaması  505
5. Belediye ile Belediye Sözleşmelileri Arasındaki İhtilaflarda Görevli Yargı Yeri Neresidir?  505
J. MEMUR SUÇLARI  506
1. Zamanaşımına Uğradıktan Sonra Verilen Memuriyetten Çıkarılma Cezası  506
2. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  507
3. Gerçeğe Aykırı Metraj Düzenlemek  507
4. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu  507
5. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanarak Kişiye Yönelik Keyfi İşlem Yapmak  508
6. Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suçtan Dolayı Memurluktan Çıkarılma  508
7. Memurlar Hakkındaki İhbar ve Şikayetleri İşleme Koyup Koymama Yetkisinin Sınırı  508
8. Makamlara Bizzat Kullanılmak Üzere Verilmiş Yetkilerin Başka Bir Makamca Kullanılması Mümkün müdür?  509
9. Taşıt Kanununa Muhalefet  510
10. Vekil Vasıtası ile Savunma Yapılabilmesi  510
11. Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Öğeleri  510
12. Kamu Görevlileri Hakkında Disiplin Soruşturması Açıldığının Bildirilmesi  511
13. Memur Sıfatını Haiz Olan Kişinin Yasada Belirtilen Usuller Haricinde Görevini Yapması  511
14. Suçluluğu Hükmen Sabit Olmayan Memurun Durumu  511
15. İhale Komisyon Üyesi Olmadığı Halde Karara Paraf Atan Memurun Sorumluluğu  512
16. Teknik İşlerden Dolayı Müdürün Sorumluluğu  512
17. Görevin Kötüye Kullanımının Ölçüsü  512
18. Zimmet Suçunun Oluşması Şartları  513
K. MEMURLARIN BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME KURULUNA YAPTIKLARI İTİRAZLAR  514
1. Kurula Kimler Başvurabilir?  514
2. Evrakın Arşivde Bulunması Gerekçesiyle Talep Reddedilebilir mi?  514
3. Evrakın Bilgi Edinme Biriminin Henüz Oluşturulmadığı Gerekçesiyle Reddi  515
4. Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna İtirazların Şekli  515
5. Kurula İtirazlarda Süre  515
6. Başvuru Sahibi Başvurusuna Cevap Vermeyen Yetkililer Hakkında Savcılığa Başvurabilir mi?  515
7. Devlet Memurlarının Yaptığı Bilgi Edinme Başvurularındaki Usul  515
8. Memurların Sicili ile Soruşturma ve Ceza Raporlarının Verilmesi Koşulu  515
9. Memurlar Hakkındaki İhbar Dilekçeleri Kendisine Verilebilir mi?  516
10. Özel Hayatın Gizliliği Kapsamındaki Bilgilerin İstenilmesi  516
11. Kurumun Elinde Olmayan Bilginin İstenmesi  516
12. Kurulun Mahkeme Kararlarının Aleyhine Karar Alma Yetkisi Var mıdır?  516
13. Takipsizlik Kararına İlişkin Evrakının Fotokopisinin İstenmesi  517
14. KPDS Sınav Soruları Verilebilir mi?  517
15. Sicil Bilgilerine Erişim  517
16. Tapu Kayıtlarının Onaylı Suretleri İstenebilir mi?  517
17. Parsele Ait Yönetim Planı Onaylı Sureti Talep Edene Verilebilir mi?  518
L. MEMURLARA HUZUR ÜCRETİ ÖDEMESİ  518
1. Estetik Kurul Üyelerine Ücret Ödenir mi?  518
2. Uzlaşma Komisyonuna Ücret Ödenebilir mi?  519
3. Yarışmalarda Görev Alan Danışman ve Asli Jüri Üyelerine Ücret Ödenebilir mi?  519
4. Aynı Günde Birden Fazla Komisyonda Görev Alanların Huzur Ücreti  520
5. Uzlaşma Komisyonu Başkan ve Üyelerine Huzur Ücreti  521
6. Asli Görevin Devamı Niteliğinde Görev Yapan Muvazzaf Takdir Komisyonları Başkanlarına Huzur Ücreti Ödenmesi  521
7. Estetik ve Sanat Kurulu Üyelerinden Memur Statüsünde Olanlara Ücret Ödenir mi?  522
Onbirinci Bölüm  
İL ÖZEL İDARELERİ  
1. Arama Ruhsatı Almadan İşletme Ruhsatı Alınması Mümkün müdür?  523
2. İl Encümenlerinin Tahliye Yetkisi Var mıdır?  524
3. İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin Özel Hizmet Tazminatı  524
4. İl Özel İdaresi Ödeneklerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır mı?  525
5. Jeotermal Kaynak Suyunun Kullanımından Elde Edilen Gayri Safi Hâsıla Üzerinden İdare Payı Alınacak mıdır?  526
6. Kaymakamlara Verilen Ek Ödeneklerden Gelir Vergisi Kesilecek midir?  528
7. Meclis Üyesi Aynı Zamanda Kadrolu Kamu İşçisi Olarak Çalışabilir mi?  528
8. Özel İdare Genel Sekreterine ‘Genel Müdür’ İçin Öngörülen Ek Ödeme Yapılabilir mi?  531
9. Devlet Hastanesine Alınan Tıbbi Cihaz Bedelleri Özel İdare Bütçesinden Ödenebilir mi?  532
10. İl Jandarma Alay Komutanlığına Alınan Akü, Oto Yedek Parçası Giderleri Özel İdare Bütçesinden Ödenebilir mi?  532
11. Özel İdare Araçlarının Kasko Sigorta Bedelleri  533
12. İl Özel İdarelerine Bağlı İşletmeler Sayıştay Denetimine Tabi midir?  533
13. Vekalet Görevini Yürüten Vekalet Makamına Tahsisli Araçtan Yararlanabilir mi?  535
14. Özel İdarece Gerçekleştirilen Taşıt Alım İşlemleri  536
15. Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yardım Yapılması  536
16. İller Bankasına Sermaye İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır?  536
17. Memurların Özel İdarenin Şirketinde Görevlendirilmesi ve Ücret Ödenmesi Mümkün müdür?  537
18. Özel İdare Bütçesinden Tarım Kredisine Destek  538
19. Özel Bir Vakfa Özel İdare Bütçesi Kanalıyla Kültür Bakanlığınca Tahsisli Ödenek Gönderilmesi  538
20. Özel İdare Bütçesinden Misafirhane Olarak Kiralanan Dairelerin Vali Yardımcılarına Lojman Olarak Tahsisi  538
21. Özel İdare Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler Yapan Derneklere Yardım  538
22. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine Yardım  539
23. Milletvekili ve Bakanların Uçak Giderlerinin Özel İdarece Karşılanması  539
24. Valinin Temsil ve Konut Giderleri  539
25. Vali Konağına Alınan Digitürk Abonelik Bedeli Bütçeden Karşılanabilir mi?  539
26. Yasal Keşif Artışı Dışında Yapılan İşlerin Yükleniciye Ödenmesi  540
27. Daha Düşük Bedelle Satılan Gazete (Promosyonsuz) Yerine Promosyonlu Gazete Alımı  540
28. Yıllık İzinli ve Sıhhi İzinli Olunan Günlerde Kaymakamlık Ödeneği Ödenir mi?  540
29. Özel İdare Lojmanındaki Kalorifercinin Hizmet Binası İçin Görevlendirilmesi  541
30. İl Genel Meclisi Üyelerine Ödenek Verilmesi Koşulları  541
31. Gündemsiz Toplantı Halinde Huzur Ücretinin Durumu  541
32. İzinli, Hasta ya da Raporlu Olmaları Nedeniyle Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Ücreti  542
33. Özel İdareye Ait Lojmanlar Üzerindeki TV Anten Sistemi ve Yükselticisinin Değiştirilmesi Bedelini Bütçeden Karşılanabilir mi?  542
34. İncelenmesi Bitirilmiş Özel İdare Hesaplarının Mahalline İadesi  542
35. Vali Yardımcılığı Kadrosuna Vekalet Eden Kaymakamın Harcırahı  543
36. Üst Limit Sınırını Aşan Valilik Araç Telefonunun Özel İdare Bütçesinden Karşılanması  543
37. Özel İdare Daire Müdürlerinin Oturduğu Lojmanlara Ait Telefon Giderleri  543
38. İl Genel Meclisi Başkan ve Üyelerinin Ödenekleri  543
39. Lojman Bakım ve Onarım Giderlerinin Bütçeden Karşılanması Mümkün müdür?  543
40. Sıra Tahsisli Lojmanlara Ait Elektrik, Su ve Yakıt Bedellerinin Özel İdare Bütçesinden Karşılanması Mümkün müdür?  544
41. Öğle Yemeği İçin Lokanta ile Anlaşma Yapılması  544
42. İl Genel Meclisi Üyelerine Toplantılara Katıldıkları Günler İçin Ödenek Verilmesi  545
43. İzinsiz ve Mazeretsiz Gelmeyen Üyelere Katılmadıkları Birleşim Sayısı Kadar Eksik Ödenek Verilmesi  545
44. İl Genel Meclisi Üyelerine Hediye Olarak Saat Verilmesi Mümkün müdür?  545
45. İhtiyaç Fazlası Harman Yerlerinin Tahsis Amaçlarının Değiştirilmesi Mümkün müdür?  546
46. Şifreli TV Kanal Ücreti Özel İdare Bütçesinden Ödener mi?  547
47. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır?  547
48. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilecek midir?  548
49. Özel İdare Otelini İhalesiz Kiraya Verdiği Gerekçesiyle Valinin Yargılanması  549
50. Temsil Ödeneğinden İl Genel Meclis Üyelerine Hediye Saat Alınması Mümkün müdür?  550
51. İl Genel Meclisi Tarafından Alınan Karar İçin Valiye Gönderilmeksizin Doğrudan Dava Açılması  551
52. Köylere Ait Aydınlatma Gideri İl Özel İdaresince Ödenebilir mi?  551
Onikinci Bölüm  
VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ KARARLAR  
A. DAMGA VERGİSİ  553
1. Banka Üzerinden Ödemesi Yapılan Elektrik, Gaz ve Telefon Bedellerinden Damga Vergisi Kesilmemesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  553
2. Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda İhale Kararı ve Sözleşme Damga Vergisi Kesilir mi?  553
3. Yol Katılım Bedellerine Yersiz Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesi  554
4. Bir İşe Ait Sözleşme ve Ödemeden Kaç Çeşit Damga Vergisi Alınır?  554
5. Öğretmenevi Damga Vergisi Açısından Resmi Daire Olarak Kabul Edilebilir mi?  556
6. Vakıf Konutları İnşaatı Damga Vergisine Tabi midir?  556
7. Döner Sermayeye Yapılan Ödemelerde Damga Vergisi  557
8. Yabancı Para ile Finanse Edilen İşlerde Damga Vergisi  557
9. Doğalgaz Abonelik Ücreti Üzerinden Damga Vergisi  558
10. Damga Vergisinin Matrahı  558
11. Resmi Daire Kapsamına Girmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödemeler  558
12. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Uygulaması  558
13. Belediyece Finansal Kiralama Şirketine Ödenen Kiralama Bedelleri  559
14. Damga Vergisinin İstihkaktan Kesinti Şeklinde Ödenmesi  559
15. Kamulaştırma Bedellerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması  559
16. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi ve Harç İstisnası  560
17. İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsaya Ait Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi  561
18. Belediye Encümeni Kararları Üzerinden Karar Pulu Kesilir mi?  562
19. İSKİ–Genel Müdürlüğüne Ödenen Su Bedellerinden Damga Vergisi  563
20. Dış Alımlardan Damga Vergisi Kesilir mi?  563
21. İller Bankası Eliyle Dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Resen Mahsup Edilen Ortaklık Payı Ödemesinden Damga Vergisi Kesilecek midir?  564
22. Kamu İhale Sözleşmelerinden Alınacak Damga Vergisi, Sözleşme Nüsha Sayısı ile Orantılı Şekilde Artar mı?  565
23. Sözleşmenin Birden Fazla Düzenlenmesi ve Damga Vergisi  566
24. Belediyeye Bağlı İktisadi İşletme Damga Vergisinden Muaf midir?  567
25. Akreditif Karşılığı Açılan Kredi Tutarından Damga Vergisi Kesintisi Kesilir mi?  567
26. Sermaye Artırımı İçin Yapılan Ödemeden DV Kesilir mi?  567
27. Banka Kredi Taksitlerinin Geri Ödemesinde Damga Vergisi Kesilecek midir?  567
B. GENEL İTİBARİYLE VERGİ SORUNLARI  568
1. Zirai Ürün Alımlarında Vergi  568
2. Arazi Tapulaştırma, Röleve ve Tescil Projeleri İşleri İnşaat ve Onarım İşi Kapsamında Değerlendirilerek Vergi Kesilebilir mi?  568
3. Ziraî Ürün Alımlarında Vergi Tevkifatı  569
4. Gider Pusulası Karşılığı Yapılan Mal Alımı  569
5. Zirai Ürün Bedelleri  569
6. Minibüs Kiralanması İşinde Harcama Pusulası Karşılığı Ödeme  569
7. Vakfa Ait Gayrimenkullerin Kiralanması Karşılığında Yapılan Kira Ödemeleri  569
8. Esnaf Muaflığından Yararlanma  570
9. Belediyece Kiralanan Arsalar İçin Ödenen Kira Bedellerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacak mıdır?  570
10. Sağlık Ocağından Elektrik Tüketim Vergisi Alınması  570
C. İŞÇİ İSTİHKAKLARINDAN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ  570
1. Kömür Yardımından Gelir Vergisi Kesilir mi?  570
2. İşçilere Yapılan Ayni Yardımlardan Gelir Vergisi  571
3. Takdir Komisyonu Üyelerine Ödenen Huzur Hakkından Vergi Kesilir mi?  571
4. "Hizmet Karşılığı Burs" Adı Altında Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır mı?  571
5. Nakit Ödenen Toplu Taşım Kartı Bedellerinin Gelir Vergisi Kanunu Karşısında Durumu  571
6. Demirbaş Eşya Niteliğindeki Giyim Eşyaları Vergiye Tabi midir?  571
7. İhbar Tazminatından Gelir Vergisi Alınır mı?  572
8. TİS Gereği İşçilere Yapılan Vasıta Yardımından Gelir Vergisi Kesilir mi?  572
9. Yasal ve Akdi Geçici İş Göremezlik Ödemelerinden Yapılması Gerekli Kesintiler Nelerdir?  572
10. İşçilere Verilen Sosyal Yardım ve Haklardan Gelir Vergisi Kesilmesi  573
11. Sosyal Yardım Niteliğindeki Nakdî Yardımdan Gelir Vergisi Kesilir mi?  575
12. Erzak Yardımından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır?  575
13. Koruyucu Palto ve İş Elbiseleri GV’ne Tabi midir?  575
Ç. KATMA DEĞER VERGİSİ  575
1. Süre Uzatımı Nedeniyle Yıllara Sari Olan Yapım İşlerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılır mı?  575
2. Kira Tahsilatlarından KDV Alınır mı?  576
3. Demirbaş ve Taşıtların Bakım Onarımı KDV Tevkifatına Tabi midir?  577
4. KDV Oranının Hatalı Uygulanması  578
5. KDV Tevkifatı Yapılmaması Kamu Zararı Oluşturur mu?  578
6. Restorasyon İnşaatı KDV İstisnası kapsamında değerlendirilebilir mi?  579
7. Hizmet Tanıtım Broşürü Yayın Kapsamında Düşünülerek KDV Ödenebilir mi?  580
8. İhale Uygulamalarında KDV  580
9. Amortismana Tabi İktisadi Kıymet İçin Yüklenilen KDV’nin İadesi  580
10. İhraç Edilen Malın Bünyesine Girmeyen Maddelere Ait Faturalarda Gösterilen KDV'lerin Vergi İadesine Dahil Edilmesi  581
11. Kızılay Derneğine KDV Ödemesi Yapılabilir mi?  582
12. Satış Nedeniyle Ödenen KDV’nin Durumu  583
13. Belediyenin Otopark İşletmeciliğinden Elde Ettiği Kazanç Katma Değer Vergisine Tabi midir?  583
D. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  583
1. Damga Vergisinin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahına Dahil Edilemeyeceği  583
E. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI  584
1. Ticari Faaliyet Sonucu Doğan Zararın Gayrimenkul Sermaye İradından Mahsubu  584
2. İkinci Kiracı Durumunda Olan Kurumun Binayı Kendisinden Kiraladığı Birinci Kiracıya Ödediği Kira Gayrimenkul Sermaye İradı Niteliğinde Sayılır mı?  584
Onüçüncü Bölüm  
BELEDİYELERİN YEREL NİTELİKTEKİ GELİRLERİ  
A. İLAN VE REKLAM VERGİSİ  587
1. LED Kapalı Devre Yayın Sistemi Kurulabilir mi?  587
2. Mağazada Paketleme İçin Kullanılan Naylon Poşetler İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir?  587
3. İlan ve Reklam Vergisinde Mükellefiyet  587
4. Tenzilatlı Satışlara İlişkin Vitrin Camlarına Yazılan Yazılar İlan ve Reklam Niteliği Taşır mı?  587
5. Büyükşehir Belediyesince Tahsil Edilecek İlan ve Reklam Vergisi  587
6. Şirketin Amblemini Taşıyan Peçetelerin Reklam Niteliği  588
7. Özel Televizyonlarda Yayınlanan Reklamlar İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir?  588
8. İlan Asma Tahsis Ücreti İsteme Koşulları  588
9. Banka Hizmetlerinin Tanıtımına İlişkin Broşürler İlan ve Reklam Vergisine Tabi midirler?  588
10. Belediyece Reklam Yazılarının Silinmesi ve Afişlerin Kaldırılması İçin Ücret İstenebilir mi?  588
11. Özel Direğe Asılı Reklam İçin Ücret İstenebilir mi?  588
12. Nakliye Araçları Üzerinde Yazılı Ticari Unvanlar İlan ve Reklam Vergisi Açısından Vergiye Konu Edilebilir mi?  588
13. Özel Direkte Asıla Reklam Panosu  589
14. Alışveriş Merkezinin Reyon Başlarında Kullandığı Panolardan Reklam Vergisi Alınır mı?  589
15. Reklam Panosunun Işıklı Sayılmasının Ölçütü  589
16. Bakanlar Kurulunca Tespit Edilen Vergi Sınırlarını Aşar Tarzda Tarhiyat Yapılabilir mi?  589
17. İlan veya Reklamın Panoda Kalma Süresi  589
18. İlan ve Reklam Vergisi Tarhiyatında Yetki Sınırı  590
19. Belediyenin Elektrik Direklerine Reklam Panosu Asılmasını Yasaklaması  590
B. İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI  591
1. Eczaneler İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir?  591
2. İşyeri Açma İzni Harcına Tabi İşyeri  591
3. Banka Şubesi İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir?  591
4. İşyeri Açma İzin Harcı Alınmasının Koşulu  591
5. Özel Okulların İşyeri Açma İzni Harcına Tabi Olduğu  591
6. Şirket Birleşmeleri İşyeri İzin Harcına Tabi midir?  591
7. Ziraat Bankası Şubeleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatından Muaf mıdır?  592
8. İşyerinin Belediye Sınırları İçindeki Başka Bir Yere Taşınması  592
9. Serbest Muhasebeci Bürolarının Açılması Harca Tabi midir?  592
10. Akaryakıt İstasyonlarından Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Alınır mı?  592
C. BELEDİYE EĞLENCE VERGİSİ  592
1. Defile Gösterileri Eğlence Vergisine Tabi midir?  592
2. Birden Fazla Bilardo Masası Bulunan Kahvehaneden Eğlence Vergisi Alınır mı?  592
3. Halı Saha İşletmeleri Eğlence Vergisi Ne Tabi midir?  593
4. Atari Salonlarından Alınacak Eğlence Vergisinin Hesap Şekli  593
5. Eğlence Vergisi Tarifesinde Tadilat Yapılması Mümkün mü?  593
6. Ürün Ambalajları Karşılığında Girilen Konserden Elde Edilen Hasılat Eğlence Vergisine Tabi midir?  593
7. Eğlence Vergisinin Hangi Belediyece Tahsil Edileceği Hususunda Çıkan Uyuşmazlıkta Çözüm Mercii  593
8. Ticaret Merkezi İçindeki Oyun Aletlerinden Eğlence Vergisi Alınır mı?  593
9. Müşterek Bahisler Üzerinden Alınacak Eğlence Vergisini Hangi Belediye Alacak?  593
10. At Yarışlarından Alınacak Eğlence Vergisi  594
11. Birahaneler Eğlence Vergisine Tabi midir?  594
12. Konserde Elde Edilen Gelirden Eğlence Vergisi Alınır mı?  594
13. Play Statıon Salonları Eğlence Vergisine Tabi midir?  594
Ç. HARCAMALARA KATILMA PAYI  594
1. Aynı Yerler İçin Hem Teknik Altyapı Bedeli Hem Katılma Payı Alınabilir mi?  594
2. Yapı Ruhsatı Isteyenlerden Yol Ücreti Alınabilir mi?  596
3. Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payının Ödendiğine Dair Karine  596
4. Harcamalarına Katılma Payı Alınabilmesi Şartı  597
5. Encümenin Harcamalara Katılma Payını Belirleyen Kararları İdari Yargıda Dava Konusu Olabilir mi?  598
6. Su Harcamalarına Katılım Payının Alınabilmesi Şartı  598
7. Katılma Paylarının Yarısının Önceden Belediyeye Ödenmesi Dava Açma Koşulu mudur?  598
D. İŞGAL HARCI VE BELEDİYE PAYLARI  598
1. Kültür Bakanlığı'nca Giriş Ücretine Tabi Tutulan Yerlerden Elde Edilen Gelirlerde Belediye Payı Ayrılması  598
2. Servis Araçlarından Belediyenin Ücret Talebi  598
3. Kamuya Ait Yolun Kiraya Verilmesi Mümkün müdür?  598
4. Telefon Kulübelerinden İşgal Harcı Alınabilir mi?  598
5. Taksi Durağından İşgal Harcı  599
6. Belediye Payının Hesabı  599
7. Ören Yeri Gelirlerinden Belediye Payı  599
8. Vergi Hatası Oluşturacak İşgal Harcı  599
9. Belediyenin Özel Mülkiyetindeki Yer İşgal Harcına Konu Olabilir mi?  599
10. Otopark Olarak Kullanmak Üzere İşgal Edilen Belediye Taşınmazı  599
11. Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali  599
12. Belediye Paylarının Haczi Mümkün müdür?  599
13. Telekoma İşgaliye Harcı Tahakkuk Ettirilebilir mi?  600
E. BELEDİYE HARÇ, RUHSAT, KİRA VE PARA CEZALARI İLE DİĞER GELİRLERİ  600
1. Kiraya Verilen Yerlerin Elektrik Faturalarının Ödenmesi Kamu Zararına Yol Açar mı?  600
2. Kira Tahsilatlarından KDV Alınır mı?  601
3. Belediyeye Ait Taşınmazlar için 2886/75. Madde Uygulanabilir mi?  602
4. Kullanılmayan Ticari Taksi Ruhsatlarının Aktifleştirilmesinde Geriye Dönük Koşul Belirlenebilir mi?  603
5. Ruhsatsız Taşımacılık Faaliyetinde Yargı Yeri  604
6. İstisna Kapsamındaki İşyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı Alması Gerekir mi?  606
7. Vatandaşın Semt Sakini Sıfatıyla Dava Açma Ehliyeti Varmıdır?  606
8. Yapı Tatil Tutanağındaki Bir Kısım Aykırılıkların Sonradan Giderilmesi  607
9. Tasdik Edilmeyen Ücret Tarifesinin Valilikçe İadesinde Dava Yolu  607
10. Ruhsata İlişkin Ücretlerin Tespitinde Ölçüt  608
11. İnşaat Harcının Hesabında Ölçü  608
12. Gerçekleşmeyen Satış Sebebiyle Tellallık Harcı İstenmesi  608
13. Sicil Kayıtlarına İşlenmeyen İşletme Ruhsatı İçin Harç Alınması Mümkün müdür?  608
14. Bina İnşaat Harcında Muafiyet Hükümleri  608
15. İçme Suyu Gelirleri Vergi Resim Harç Niteliğinde midir?  608
16. Asıl Kira Sözleşmesinin Feshi Alt Kira Sözleşmesini de Sona Erdirir mi?  609
17. Kullanma İzni Olmayan Yapıların Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Mümkün müdür?  609
18. Belediye Meclisi Kararı ile Geçiş Yolu Harcı Konulabilir mi?  610
19. İnşaat Ruhsatlarının İptali  610
20. Veterinerlik Hizmeti Vermeyen Belediye, Hayvan Kesimi ve Muayene Denetleme Harcı Alabilir mi?  610
21. Bina İnşaat Harcından Muafiyet  611
22. Ruhsatsız İşyerinin Kapatılması  611
23. Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırılık  611
24. Belediyenin Para Cezalarını Genel İcra Dairelerinde Tahsil Etmesi Mümkün müdür?  611
25. Kaçak Su Kullanımından Kaynaklanan Tazminat  611
26. Tellaliye Harcının Mükellefi  612
27. Büyükşehirlerde Su Tarifeleriyle İlgili Kararlar Mülki İdare Amirlerinin Onayına Bağlı mıdır?  613
28. Birim Su Fiyatının Resmi Kurumlar İçin Yüksek Belirlenmesi  613
29. Binanın Arka Bahçesine Ruhsatsız Olarak Yapılan GSM Baz İstasyonu Nedeniyle Belediyece Verilen Para Cezası  613
30. Taşınmaz Üzerine Ruhsatsız ve Kaçak Yapı İnşa Edilmesi  614
31. Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerden Ecrimisil İstenebilir mi?  614
32. Pazar Günü İşyeri Açmanın Hükmü  615
33. Su Abone Sözleşmesinden Doğan Alacak  615
34. Yıkımı Zorunlu Yapıda Ekonomik Değerlerin Korunması  615
F. ÇEŞİTLİ KANUNLAR GEREĞİNCE BELEDİYECE KESİLEN PARA CEZALARI  616
1. 2016 Yılı Belediye Para Cezaları ( 01.01.2016– 31.12.2016)  616
2. Ortak Yerlerin Kullanımında Rahatsız Etmeme Yükümlülüğü  622
3. Tahammül Edilmesi Gereken Düzeyde Kalan Gürültü  622
4. Olağan Katlanma ve Hoşgörü Sınırını Aşan Taşkınlık  622
5. Düğün Konvoyu Tarafından Oluşan Gürültü Kirliliği  622
6. Görevli Memura Kimlik Bilgilerini Açıklamaktan Kaçınma Suçu Kabahatler Kanununa Girer mi?  622
7. Kabahatler Kanununa Göre Verilen Para Cezasının Ödeme Süresi  622
8. Zamanaşımı İtirazı  623
9. Gürültünün Şiddet Derecesinin Ölçülmesi  623
10. Kabahatler Kanunu Kapsamındaki Zamanaşımı Sürelerini Gösteren Tablo  623
11. İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasından Kaynaklanan Uyuşmazlık  623
12. Çevre Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasından Kaynaklanan Uyuşmazlık  624
13. Kabahatler Kanunu Kapsamında Verilen Cezalarda Görevli Yargı Yeri Neresidir?  624
G. BELEDİYE ALACAKLARININ TAHSİLİ  625
1. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesi İşlemi Valilikçe Durdurulabilir mi?  625
2. Belediye Bariyerlerinin Zarara Uğratılması Sonucu Doğan Zararın İlgilisinden Tazmini Mümkün müdür?  625
3. Ödeme Emrinin Tebliği  626
4. Elektrik Tüketim Vergisi ile Elektrik Ücretinin Takası Mümkün müdür?  626
5. Mezar Ücreti 6183 Sayılı Kanun Hükümleriyle Tahsil Edilebilir mi?  626
H. EMLAK VERGİSİ  626
1. Emlak Vergisine Esas m² Birim Değeri Nasıl Hesaplanır?  626
2. Yapılara Değer Biçilmesi ve Yıpranma Payı Düşülmesi  627
3. Emlak Vergisi Değişiklik Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi Ağır Kusur Cezasını Gerektirir mi?  627
4. Süresinde İmar Programına Alınmamış Olması Emlak Vergisinin Ödenmesini Durdurur mu?  627
I. DOĞALGAZ ABONE SÖZLEŞMESİ  629
1. Doğalgaz Abone Sözleşmesi ve Husumet  629
2. Doğalgaz Abonelerinden Bağlantı Ücreti Adı Altında Ücret Alınmasının Hukuka Uygun Olduğu  629
İ. ATIKSU, ÇEVRE VE ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ KONUSUNDA KARŞI KARŞIYA GELİNEN KİMİ SORUNLAR  630
1. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Hatalı Uygulanması  630
2. Çevre Temizlik Vergisinde Muafiyet Uygulaması  630
3. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin KDV Matrahına Dahil Olup Olmadığı  630
4. Büyükşehir Belediyesi Statüsünde Bulunmayan Belediye, Çevre Temizlik Vergisi Kapsamı Dışında Bulunan Kurumdan Atık Su Bedeli Alabilir mi?  631
5. Belediyece Su Bedeline İlaveten Atık Su Bedelinin Tahsili  631
6. Belediyenin Gelir Kaybına Sebebiyet Verilmesi  632
7. Büyükşehir Kapsamında Bulunmayan Belediyeler Atık Su Bedeli Alabilir mi?  632
8. Çevre Temizlik Vergisi Alınması Koşulları  632
9. Elektrik Tüketim Vergisinin İadesi  633
10. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin İadesi İsteği ile Açılan Davada Hasım  633
11. İki Ayrı Bölümden Oluşan İşyerinin İki Ayrı İşyeri Olarak Çevre Temizlik Vergisine Tabi Tutulması Mümkün müdür?  633
12. Büyükşehir Belediyesi Dışındaki Belediyeler Resmî Dairelerden Atık Su Bedeli Alabilir mi?  633
13. Büyükşehir Belediyeleri Resmî Dairelerden Atık Su Bedeli Alabilir mi?  634
J. BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI  635
1. İdari Yargı Yerinde Dava Açılmayan İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtiraz  635
2. Trafik Zabıtasınca Düzenlenen Para Cezasına İlişkin Ceza Tutanağının İptali İstemi  635
3. İş Mevzuatına Dayalı İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtiraz  636
4. SSK Mevzuatına Dayalı İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtiraz  636
5. Para Cezası Verilirken Fazladan Yapılan Katlar mı Yoksa Tümümü Esas Alınır?  636
K. 2464 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ VERİLMİŞ MUKTEZALAR  637
1. Hastanelerin Belediye Harç ve Vergilerinden Muafiyet Durumu  637
2. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu Çerçevesinde Oda Tarafından İktisap Edilen Gayrimenkuller Çevre Temizlik Vergisine Tabi midir?  638
3. Gayrimenkulün Çevre Temizlik Vergisi İçin Bildirimde Bulunulmamasının Getireceği Müeyyide  639
4. Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Binaların Çevre Temizlik Vergisini Kim Öder?  641
5. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi Olan Kongre Merkezinde Düzenlenen Faaliyetlerin Eğlence Vergisini Hangi Belediye Tahsil Eder?  642
6. Büyük Alışveriş Merkezlerinin Çevre Temizlik Vergisi  643
7. Kullanılmayan Binaların Çevre Temizlik Vergisi  645
8. Vakıf Üniversiteleri İlan ve Reklam Vergisinden Muaf mıdır?  646
9. Kurum Açma Ruhsatı Alan İşletme Ayrıca Belediyeye İşyeri Açma İzin Harcı Ödeyecik midir?  647
10. Kapıcı İçin Ayrılan Yerlerin Çevre Temizlik Vergisi  647
11. Sağlık Kuruluşlarına Ait Bina İnşaatları Bina İnşaat Harcından Müstesna mıdır?  648
12. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin Kullandığı Binalar Çevre Temizlik Vergisinden Muaf mıdır?  649
13. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Alabilmenin Koşulu  650
14. Alkollü İçki İçilmeyen Yerler ve Kırahatheneler Eğlence Vergisine Tabi midir?  651
15. Tarım Kredi Kooperatiflerince düzenlenecek poliçeler üzerinden Yangın Sigortası Vergisi Ödenir mi?  653
16. İnternet Kafeler Eğlence Vergisine Tabi midir?  654
17. Büyükşehir Belediyesinin Yetki Alanındaki Yerlerin İlan ve Reklam Vergisi Hangi Belediyeye Yatacaktır?  655
18. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Mahkeme Kararı ile Satılması Halinde Tellallık Harcı Alınır mı?  656
19. Üniversite Binalarının Çevre Temizlik Vergisi  657
20. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Yapılan Onarım ve İnşaat İşlerinden Harcamalara Katılma Payı ve Diğer Belediye Vergileri Alanır mı?  658
21. Çevre Temizlik Vergisinin Kiracı Tarafından Mülk Sahibinden İstenmesi Mümkün müdür?  659
22. Bina Derecelerine Göre Belediye Meclisince Çevre Temizlik Vergisinde Değişikliğe Gidilmesi Mümkün müdür?  660
23. Tapuda Şahsi Mülkiyete Kayıtlı Yerdeki Reklam Tabelası Reklam Tabelası Asma Tahsis Ücretine Tabi midir?  661
24. Sınai Nitelikteki İmalathaneler Bina İnşaat Harcına Tabimidir?  662
25. Resmi Kurumların Çevre Temizlik Vergisi  662
26. İki Ayrı Büronun Birleştirilip Tek İşyeri Haline Getirilmesi Halinde Çevre Temizlik Vergisi Nasıl Ödenir?  663
27. Küçük Sanayi Sitesinde Yapılan İnşaat Yapı Kullanma İzin Harcına Tabi midir?  664
Ondördüncü Bölüm  
HARCIRAH ÖDEMELERİ  
A. GENEL HATLARIYLA HARCIRAH SORUNLARI  667
1. Gündelik Verilen Memura Ayrıca Yemek Ücreti Ödenir mi?  667
2. Şehir İçi Ulaşımda Taksi Ücreti Ödenir mi?  668
3. Belediyede Çalışan İşçilere Ödenecek Harcırahın Üst Limiti Nedir?  668
4. Seyahat Kartı Verilecek Belediye Memurları  668
5. Geçici Görev Mahallinde Verilen Yemek Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  669
6. Bir Yıllık Dönem Zarfında Aynı Yerde Aynı İş İçin Verilecek Harcırahın Sınırı  669
7. Havaalanı ile İkametgah Arasında Taksi Ücreti Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Olmadığı  669
8. Zaruri Giderlerin Ayrıntılı Gösterilmesi  669
9. Yabancı Konuklara Refakat Eden Görevlilerin Otel Masrafları  670
10. Harcırah Ödenebilecek Kişilerin Kapsamı  670
11. Açıktan Atananların Harcırahı  670
12. Bakmakla Yükümlü Olunan Aile Bireyleri Kavramı  670
13. 90 ve 180 Günlük Sınırlamaların Uygulanması  670
14. İstifaen Ayrıldıktan Sonra Memuriyete Atananlara Sürekli Görev Yolluğu Ödemesi  671
15. Belediye Sınırları Dışına Sefer Yapan Belediye Otobüsleri Şoförlerine Harcırah Ödenir mi?  671
16. Başbakanlık Tasarruf Genelgesine Aykırı Yolluk Ödemesi  671
17. Birinci Görev Yeri ile İkinci Görev Yeri Arasında Yol Ücreti  671
18. Seyahat Gider Belgeleri Ödeme Evrakına Eklenmeden Yapılan Ödeme  672
19. Mutat Taşıt Aracı İşleyen Yerlere Ticari Taksi ile Gidilmesi  672
20. Sürekli Görev Harcırahının Ödenmesinde Büyükşehir Belediyesi Sınırları  672
21. Her İkisi de Memur Olan Eşlerden Birisinin Emekli Olması Halinde Yer Değiştirme Masrafının Değişken Unsuru Nasıl Ödenir?  672
22. Yurtiçi Yer Değiştirme Masrafının Değişken Unsurunun En Kısa Yol Üzerinden Hesaplanması  674
23. Günübirlik Memuriyet Mahalli Dışına Çıkan Ancak Dönüş Saatleri Beyannamelerinde Gösterilmeyen Memurların Harcırahı  675
24. Geçici Görev Mahallinde Yapılan Yemek Masrafları Bütçeden Ödenebilir mi?  675
25. TODAİE Eğitim Programlarına Katılanların Harcırahı  676
26. Arızî Olarak Memuriyet Mahallî Dışına Çıkan Yöneticiler Seyyar Görev Tazminatı Alabilirler mi?  676
27. Geçici Olarak Görevlendirilen Memurlara Taksi Ücreti Ödenebilir mi?  676
B. TEDAVİ AMAÇLI HARCIRAH ÖDEMELERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR  677
1. Uçakla Gitmeleri Öngörülen Hastaların Dönüşlerini de Uçakla Yapmaları  677
2. Yatarak Tedavi Gören Hastaya Harcırah Ödemesi  677
3. Tedavi Amacıyla Memuriyet Mahalli Dışındaki Yerlere Gönderilenlere Dönüş Saatlerine Bakılmaksızın Tam Yevmiye Ödenmesi  677
4. Tedavi Maksadıyla Memuriyet Mahallinden Ayrılanların Seyyar Görev Tazminatı  677
5. Hastayı Gönderen Sağlık Kurumunun Raporundaki Refakat Şerhinin Niteliği  677
6. İkamet Mahalli veya Memuriyet Mahalli İçerisinde Ayakta Tedavi Görenlere Ödeme Yapılıp Yapılmayacağı  678
7. Refakat Edenlerin Devlet Memuru Olması Halinde Tabip Raporu Harcırah Ödenmesini Gerektirir Görevlendirme Sayılır mı?  679
8. Hastanın Sevki Halinde Birden Fazla Kişiye Refakatçi Ücreti Ödenmesi  680
9. Ayakta Tedavi Görenlerin ve Refakatçilerin Gündelikleri  681
C. YURT DIŞI HARCIRAH ÖDEMESİ  681
1. Yurt Dışında 10 Günden Az Kalınması Halinde Yatak Ücretinin Ödenmesindeki Ölçü  681
2. Yurtdışında Kaza Geçiren Memurun Harcırahı  681
3. Yurtdışında İkametgah ile Havaalanı Arasında Taksi Ücreti  682
4. Özel Aracı ile Seyahat Edenlere Tren Esas Alınarak Sürekli Görev Yolluğu Ödenir mi?  682
5. Görevli Personele Ankara–İstanbul Arası Yolculuğunda Yurtdışı Gündeliği Ödenmesi Mümkün mü?  682
6. Yurt Dışı Geçici Görevlendirmelerde 10 Gün İçin Geçerli Olan %50 Zam Sürekli Görev Yolluklarında da Uygulanabilir mi?  683
7. Yurtdışı Kadrolarında Görevli İken Vefat Eden Memurun Kat Yevmiyesi  683
Ç. KURS VE SEMİNER HARCIRAHI  684
1. Personel Eğitimi İçin İçişleri Bakanlığı Genelgesindeki Sınır Aşılabilir mi?  684
2. Seminere Katılanlara Harcırah Ödemesi Nasıl Yapılır?  684
3. Eğitim Seminerinin Hizmet Alımı Yoluyla Tedariki Mümkün müdür?  685
4. Yurtdışında Düzenlenen Seminere Katılım Giderleri  687
5. Eğitim Faaliyetlerinin Dernekler Eliyle Gördürülmesi Mümkün müdür?  688
6. Eğitim Seminerlerine Katılım Bedeli Olarak Ödeme Yapılabilir mi?  690
7. Seminerlere Katılım Bedeli Olarak Hizmet Alımları Harcama Kaleminden Ödeme Yapılabilir mi?  691
8. Belediye Meclis Üyeleri İçin Yurtdışı Seminer Katılım Bedeli Ödenir mi?  693
9. Kursa Katılan Personele Kurs Süresince Geçici Görev Gündeliğinin Ödenmesi  694
10. TODAİE’ce Düzenlenen Uzmanlık Programına Katılanlara Harcırah Ödemesi  694
11. Harcırah Ödenmeksizin Seminere Katılım Bedeli Ödenmesi  694
12. Harcırah Ödenmeksizin Seminere Katılım  694
13. Yemek ve Kalma Yerlerinin Karşılandığı Durumlarda Harcırah Ödemesi  694
14. Memuriyet Mahalli Dışında Açılan Kurs veya Okullara Gönderilenler 42. Maddedeki Sınırlamaya Tabi Olacaklar mıdır?  695
Onbeşinci Bölüm  
SAYIŞTAY YARGISI VE DIŞ DENETİM İLE İLGİLİ BELEDİYELERİ  
İLGİLENDİREN KONULAR  
A. SAYIŞTAY YARGISI  699
1. Kaç Gün İçinde Karar Düzeltilmesi Talebiyle Sayıştay Temyiz Kuruluna Başvuruda Bulunulabilir?  699
2. Sayıştay’a Temyiz İçin Başvurmaya Yetkili Olanlar  699
3. Hüküm Sonrası Tahsilat  700
4. Yargılamanın İadesi Süreci  700
5. Yargılama Sırasında Bulunmayan Belgeler Temyiz Konusu Olabilir mi?  701
6. Hüküm Öncesi Tahsilat Temyiz Konusu Yapılabilir mi?  701
7. Jandarma Tarafından Belgelere El Konulması Nedeniyle Belgelerin Sayıştay’a Teslim Edilememesi  701
8. Sayıştay Görüşü Alınmadan Yürürlüğe Konulan Yönetmelikler İçin İstişarî Mütalâa Verilip Verilmeyeceği  702
9. Belediyeye Bağlı Su ve Kanalizasyon İşletmesi Sayıştay Denetimine Tabi midir?  704
10. Kanun Yollarına Başvurulma Sebeplerinin Oluşmaması  705
11. Adli veya İdari Yargıda Yapılan Ödemenin Ahizlerinden Alınamayacağına Karar Verilesi  706
12. Danıştay ile Sayıştay Kararları Arasındaki Uyuşmazlık Olması Durumu  707
13. Sayıştay İlamlarının İnfazının Önemi  708
14. Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı Hakkında Karar Düzeltilmesi Gerekçeleri Nelerdir?  709
15. Belediyelerde Taşınır Yönetim Hesabının Sayıştay’a Verilmesi  709
B. SAYIŞTAY DENETİMİ  710
1. Kamu Zararının Hesabı Nasıl Yapılır?  710
2. Sayıştay’a İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsilat Bildirilirken Verile Emrinin Tarih ve Sayısının Bildirilmesi Gerektiği  711
3. Sayıştay’ın Kısmi İncelemesi  711
4. Belediyelerce Kurulan Yardım Sandıklarının Denetimi  711
5. Belediyelerin Gelir Denetimi Sayıştay'ın Yetkisinde midir?  711
6. Belediyelerce Tesis Edilen Fonlar Sayıştay Denetimine Tabi midir?  712
7. Belediye Evraklarının Sayıştay İncelemesine Müteakip Mahalline İadesi Mümkün müdür?  712
8. Belediye ve Özel İdare Hesapları Hakkındaki Teftiş Layihalarının Sayıştay’ca İncelenmesi Esasları  712
9. İncelenmesi Bitirilmiş Özel İdare ve Belediye Hesaplarının İadesi  712
Onaltıncı Bölüm  
İŞ ve İŞÇİ MEVZUATI  
A. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI  713
1. İşe İade Kararının Uygulanmaması Durumunda 4 Aylık Çalıştırılmayan Sürenin Kıdem Süresine Eklenmesi  713
2. Aynı Dönem İçin İkinci Kez Kıdem Tazminatı Ödemesi  713
3. İstifa Halinde Kıdem Tazminatı  713
4. Hizmet Sürelerinin Yıldan Artan Kısmı İçin Kıstelyevm Esasına Göre Ödenmesi  713
5. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçen ve İstifa ile Son Bulan Hizmetler  713
6. Mevsimlik İşçilerin Kıdem Tazminatı  714
7. Kıdem Tazminatı Hesaplamasında 365 Gün Yerine Fiilen Çalışılan Günlerin Esas Alınması Mümkün müdür?  714
8. TİS Gereğince Ödenen Bilet Satış Primi  714
9. İş Akitlerinin Askıya Alınması  714
10. Emekli Sandığına Tabi Geçirilen Sürenin Hesabı  714
11. Otuz Fiili Hizmet Yılını Aşan Hizmet Sürelerinin Kıdemden Sayılması  715
12. Grev Günlerinin Kıdem Tazminatına Dahil Edilmesi  715
13. Aynı İşverene Ait Olmayan Yerde Geçirilen Süre  715
14. Raporlu Günlerde Kıdem Tazminatı Ödenmesi  715
15. İş Akitlerinin Feshedildiği Tarihteki Tavan Yerine Bir Gün Sonraki Tavanın Esas Alınması  715
16. 14’üncü Maddede Geçen Çalışılan Günler İfadesinden Anlaşılması Gereken  715
17. Kıdem Tazminatı Niteliği Taşımayan Ödemeler  715
18. Hizmet Akdinin Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erdirilmesi  716
19. Kıdem Tazminatında Faiz  716
20. Kıdem Tazminatına Esas Süresinin Hesabında Grev Süresi Düşülecek midir?  716
21. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçirilen Hizmet Sürelerine İlişkin Kıdem Tazminatının Hesabında Ücret  716
22. Hizmet Akitlerinin İstifa Suretiyle Sona Ermesi  716
23. Aynı Kıdem Süresi İçin Birden Fazla Tazminat Ödenmesi mümkün müdür?  717
24. Mahkeme Kararına Dayalı Kıdem Tazminatı  717
25. İstifa Hali ve Kıdem Tazminatı  718
26. Haklı Nedene Dayalı Fesihte Kıdem Tazminatı Hakkı  718
27. Yazılı Belgenin Aksi Eşdeğer Delil ile Kanıtlanmaması  718
28. Ücretsiz İzinde Geçen Süreler Kıdemin Hesabında Dikkate Alınır mı?  718
29. İşyerinde İkramiye Uygulaması Olduğunun Kanıtlanamaması  719
30. İstifanın Baskı ile Gerçekleştiğinin İspatlanamaması  719
31. İhbar Tazminatı Ödenmeden Önce Önel Süresi İçinde İşçinin Emekliye Ayrılması Durumu  719
32. Ödünç İş İlişkisi Kurulması Şartı  720
33. Evlilik Nedeniyle Fesihte Kıdem Tazminatı  720
34. İş Sözleşmesi Devam Ederken Ödenen Kıdem Tazminatı  720
35. İşçinin Hem İşe İade Hem De Kıdem–İhbar Tazminatı Davası Açmış Olması  721
36. Kıdem–İhbar Tazminatı Davası ile İşe İade Davasının İlişkisi  721
37. Ücret Bordrolarının İtirazı Kayıt Konulmaksızın İmzalanması  721
38. Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi Sebebiyle Faiz İstenebilir mi?  722
39. İşçinin Emeklilik Öncesi ve Sonrası Hizmetleri Birleştirilmek Suretiyle Kıdem Tazminatı İstemesi  722
40. Verilen Cezanın Fiille Orantılı Olmaması  722
41. Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanların İhbar Tazminatı Hakkı Var mıdır?  723
42. Hastalık Süresinin Altı Haftayı Aşan Süreye Ulaşması  723
43. İşçiye Daha Önce Ödenen Kıdem Tazminatının Avans Olarak Değerlendirilmesi  723
44. İşe Gelmeme Sebebiyle İş Akdinin Feshinde Kıdem Tazminatı Ödenir mi?  723
45. İşçi Lehine İhbar Tazminatı  725
46. Kurum Muvafakati ile Kurumlar Arası Personel Geçişinde Kıdem Tazminatı Ödenir mi?  725
B. İŞ AKDİNİN FESHİ KAPSAMINDAKİ SORUNLAR  726
1. Eşinin Askerliği Gerekçesiyle İş Akdinin Feshi Mümkün müdür?  726
2. İlkokul Mezunu Olmak Fesih İçin Haklı Neden midir?  726
3. İşçinin Yeterliliği ve Davranışlarından Kaynaklanan Sebepler Fesih Nedeni Olabilir mi?  726
4. Görevin Gereği Gibi Yapılmaması ve İşyeri Kurallarına Aykırı Davranış Sergilenmesi  726
5. İhbar Tazminatı Ödenmeden İşverence Gerçekleştirilen Fesihler  727
6. Mevzuatça Belirlenmiş Olan Çalışma Koşullarının Uygulanmaması İşçiye Haklı Fesih İmkanı Verir mi?  727
7. Feshin Haklı Neden Bulunmaksızın Feshi  727
8. Geçerli Nedene Dayanan Fesih  728
9. İş Akdinin Feshinde Objektif Kriterlerin Göz Önünde Bulundurulmaması  728
10. İşçinin İzin Günü Dinlenirken Alkol Alması Feshi Gerektirir mi?  728
11. Kesin ve İnandırıcı Delillerle İspatlanmayan Husus Nedeniyle Fesih  728
12. Sözleşmesinin İstifa ile Sona Ermesi Durumu  729
13. Sendikaya Üyeliği ile Akdin Feshi Arasındaki İlliyet Bağı  729
14. Kavgaya Karışan İşçinin İş Akdinin Feshi  729
15. İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı Neden–Geçerli Neden İlişkisi  730
16. İşe İade Davası Açma Hakkını Ortadan Kaldıran Protokolün Geçersizliği  730
17. İşyerinde Sigara İçilmesi Nedeniyle Fesih  730
18. İşçinin İhbar Öneli İçerisinde Emeklilik Başvurusunda Bulunmasının İşe İade Davasına Etkisi  730
19. Yardımcı İşlerin Alt İşverene Verilmesi ve İş Güvencesi  731
20. Geçici İşçi–İş Sözleşmesinin Askıya Alınması  731
21. İşçi Raporlu İken Fesih Bildirimi  731
22. Emekliliğin Fesih İçin Geçerli Bir Neden Olması  731
23. Sona Eren Akdin Daha Sonra İşveren Tarafından Feshi Mümkün müdür?  732
24. İş Akdinin İşveren Tarafından Feshinin Haklı Nedene Dayanması  732
25. Evlilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi  732
26. Başka Bir İşyerinde Değerlendirilme İmkanı Araştırılmadan Doğrudan Fesih Yoluna Gidilmesi  732
27. Görevini Gereği Gibi Yapmaması Nedenine Bağlı Fesih  733
28. Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedildiğinin İspat Yükü Kime Aittir?  733
29. Görevi Aksatacak Şekilde Gazete Okuma Eylemi  733
30. Sendikal Nedene Dayalı Fesih  733
31. Çelişkili Davranış Yasağı İlkesinin İhlali  734
32. Feshin Geçersizliği ve İşe İade Talebi  734
33. Ekonomik Kriz Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshinde Cezai Şart Talep Edilebilir mi?  734
34. Sağlık Raporlarının Feshe Etkisi  734
35. İşçinin İş Şartlarında Esaslı Tarzda Aleyhine Yapılan Değişikliği Kabul Etme Zorunluluğu Var mıdır?  735
36. Fesih Nedeni Olan Verimsizliğin Tespiti Nasıl Yapılmalıdır?  736
37. Çağdaş Çalışma İlkeleri ile Bağdaşmayan Durum  736
38. İşçinin Savunması Alınmadan Fesih Mümkün müdür?  736
39. Asıl İşçilerle Aynı İşi Yapan Taşeron İşçilerin Gerçek İşvereni  737
40. İşyeri Devri İş Akdinin Feshi İçin Haklı Neden midir?  738
C. ASKERLİK BORÇLANMASI  739
1. Borçlanılan Askerlik Sürelerinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması  739
2. İş akdinin İşverence Feshinde Askerlik Borçlanması  739
3. Feshi İsteyen İşçilere Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesabında Borçlanılan Askerlik Süresi Hesaplamaya Dahil Edilir mi?  740
4. Ölüm Halinde Borçlanılan Askerlik Süresinin Değerlendirilmesi  740
5. Mirasçılara Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemesinde Askerlik Borçlanması Dahil Edilir mi?  741
6. Yaşlılık Aylığına Etkili Olması Gereken Askerlik Borçlanma Süresi  741
7. Askerlik Borçlanmasının Kıdem Tazminatına Dâhil Edilmesinin Koşulu  741
Ç. TİS İLE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER  742
1. Toplu İş Sözleşmesi İle Belirlenen Ücretin Başkanın Onayıyla Artırılması Mümkün müdür?  742
2. Toplu İş Sözleşmesi ile Yürürlüğe Giren Ücret Artışından İşçinin Feragatı  742
3. Olumlu ve Olumsuz Yetki Tespitine İtirazlar Hangi Yer Mahkemesine Yapılır?  743
4. İhtiyari Sigortalara İlişkin Primlerin İşverence Üstlenilmesi Mümkün müdür?  743
5. Toplu İş Sözleşmelerine Yıllık Ücretli İzin Hakkının Kullanılmaması Bunun Yerine Ücret Ödenmesine Dönük Hüküm Konulabilir mi?  743
6. İşçiye Ödeme Yapılabilmesi İçin TİS’de yer Alması Yeterli midir?  743
7. Emeklilik Tarihinden Önce Tahakkuk Öden İkramiyeler Kazanılmış Hak Sayılır mı?  743
8. Bir Yılda 112 Günlük Ücreti Aşmamak Koşuluyla Toplu İş Sözleşmesi Sonucu Elde Edilen İlave Tediyelerin Ödenmesi Mümkün mü?  744
9. Asgari Ücret Farkı  744
10. Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri  744
11. İşçi Alacaklarında Temerrüt  744
12. Ücret Farkının Mahsubu  745
13. İşçilerin Harcırahı TİS ile Artırılabilir mi?  745
14. Sosyal Yardım Parasının Çalışılmayan Günlerde Ödenmesi İçin TİS’e Hüküm Konulabilir mi?  745
15. TİS’e Konulan Hükümler Gereği İşçilere 4’üncü Derecedeki Memur Harcırahından Fazla Ödeme Yapılması Mümkün müdür?  745
16. Toplu İş Sözleşmesindeki Değişiklik Geçmişe Etkili Olur mu?  745
17. Ücret Artış Zamanı Gelmeden Önce Toplu İş Sözleşmesi Taraflarca Değiştirilebilir mi?  746
18. Kazanılmış Hak İlkesinin İşleyişi  747
D. İŞÇİLERDE YAŞ SINIRI  748
1. 65 Yaşını Dolduran İşçiye Harcırah ve Ücret Ödenmesi  748
2. İleri Yaşta Olan İşçilerin Hizmet Akitlerinin Feshi  749
E. İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE ÖDEMESİ  749
1. İlave Tediye Ödemelerinden İşçi/İşveren SGK Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Kesilmesi Gerekir mi?  749
2. Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince Ödenen İkramiyelerden Sigorta Primi Kesilmesi  749
3. Hizmet Süreleri Bir Yıldan Az Olan İşçilere İlave Tediye Ödemesi  749
4. İlave Tediyeden SSK Kesintisi  750
5. İş Akdinin Feshinden Sonra Ödenen Ek Ödeme ve İkramiyeler Tazminata Yansır mı?  750
F. ÜCRET, YILLIK İZİN, BAYRAM VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ  750
1. Memurlar İçin Öngörülen İlave Ücretten İşçi Personel Yararlandırılabilir mi?  750
2. Fazla Sürelerle Çalışma İle Fazla Mesai Arasındaki Fark Nedir?  750
3. Haftalık 45 Saat İçerisinde Kalan Cumartesi Çalışmaları İçin Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi?  752
4. Ücretlerin Ödemesinde Temerrüt Olgusu  753
5. Temerrüt Olgusunun Gerçekleşmesi  753
6. İkramiyelerin Hesabında Son Ücret Esas Alınabilir mi?  753
7. İşçi Ücretlerinden Spor Aidatı Kesilmesi  753
8. Kararın Kesinleşmesine Kadar Çalışılmayan Süre İçin İşçiye Ödenecek Ücret  754
9. Üst Düzey Yöneticilerin Fazla Çalışma Ücreti  754
10. İşyerinin Bayram Günlerinde Kapalı Olup Olmaması  754
11. Bakiye Süre Ücretine Hak Kazanma  754
12. İşyerinde Üçlü Vardiya Yapılması  755
13. Akdin Feshi Sırasında Yıllık İzin Ücretinin Son Ücret Üzerinden Kullanılması  755
14. Ücretli İzin Günlerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası  755
15. Kullandırılmayan İznin Ücreti  756
16. İzin Ücretinin Ödenmesinde Zamanaşımı  756
17. Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanabilme Koşulu  756
18. Yıllık Ücretli İzin Alacağından İndirim Yapılması  756
19. Yıllık İzinlerin Kullandırıldığının İspatı Nasıl Yapılır?  756
20. Yıllık İzin Ücreti Alacağına En Yüksek Mevduat Faizi Uygulanır mı?  757
21. İşçinin Yıllık İzin Kullanım Zamanının Belirlenmesi  757
22. İzin Defterinin İrade Fesadı ile İmzalatıldığının İspat Edilememesi  757
23. Kampanya İşlerinde Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı Varmıdır?  758
24. Haftalık 45 Saati Aşan Kısım  758
25. İnkar Edilmeyen İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olması  758
G. İŞÇİ ÜCRET, TEDİYE VE ÖDENEKLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER  759
1. İşçilere Ayni Yardım Karşılığı Yapılan Ayakkabı Bedelleri Sigorta Primine Esas Ücret Kapsamına Dahil Edilebilir mi?  759
2. Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Sigorta Primi ile Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Tutulur mu?  759
3. Ramazan Ayında Oruç Tutan İşçilere Yemek Bedeli Olarak Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesilmesi  759
H. İŞÇİ PERSONELE AÇILAN RUCU DAVASI  759
1. Mahkeme Masrafları Düşünülerek Kusurlu Personel Hakkında Rücu Davası Açılmaması  759
2. Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Belediye İşçisi  760
3. Belediye Çalışanlarının Üçüncü Şahıslara Verdiği Zararların Karşılanması  760
4. Sahte Evrak Düzenleyen İşçi  760
5. Hasar Gören Belediye Araçlarının Onarım Bedellerinin Rucuen Tahsili  760
I. İŞÇİ HAKLARININ ÖDENMEMESİ VE TAZMİNAT  761
1. İşçi Haklarının Ödenmemesi Halinde İzlenecek Yöntem  761
2. Her Türlü Alacaklarımı Aldım Şeklindeki İfade İşçi Aleyhine Yorumlanabilir mi?  761
3. İşe Başlatmama Tazminatından Asıl İşveren ile Alt İşverenin Birlikte Sorumlu Tutulması  761
4. İşe Başlatmama Tazminatı  761
5. İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Hak Sahiplerinin Açtığı Tazminat  761
6. Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Uğranılan Zarardan Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Mahsup Edilmesi  762
7. Dava ile Talep Edilmeyen Manevi Tazminatın Islah Yoluyla İstenmesi Mümkün müdür?  762
8. İş Güvencesi Sisteminde Sendikal Tazminat  763
9. İş Güvencesi Tazminatı Öngören Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün Yasal İş Güvencesi Sistemi Karşısında Geçersizliği  763
10. Geçersizlik Şartlarına Bağlı Tazminatın İstenmesi Koşulu  763
11. Kaza Sonucu Kısmi İşgöremezlik Durumuna Giren İşçinin Uğramış Olduğu Zararın Giderilmesi  763
12. İşe İadesini İstemeyen İşçi İş Güvencesi Tazminatı İsteyebilir mi?  764
İ. HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ  765
1. Hizmet Birleştirilmesinde Kamu Kuruluşu İfadesi  765
2. İş Akdinin Askıda Olduğu Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  765
3. T.C. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçen Hizmet Süresi İçin Kıdem Tazminatının Hesabı  766
4. Yurtdışında Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi  766
5. Yurtdışında Türk Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamı Dışındaki Hizmetlerin Birleştirilmesi  766
6. Yurtdışında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi İçin Başvuruda Bulunanların Borçlarını Ödememeleri  768
7. Mevsimlik İşin Askıda Kaldığı Sürelerde Yurtdışında Yapılan Çalışmaların Birleştirilmesi  769
J. SENDİKAL FAAİYETLER  769
1. Sendika Üyesi İşçinin İşsiz Kalması Üyeliğini Etkiler mi?  769
2. Metro İşçiliğinde İş Kolu Tespiti  770
3. İdarenin Kanuni Grevi Etkisiz Bırakma Çabası  770
K. İŞÇİ SAĞLIGI VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ  770
1. İş Kazası Olaylarında Kaçınılmazlık veya Kötü Tesadüf  770
2. İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Güvencesi  771
3. İşyerinin Yönetim Hakkı  771
4. İdarenin İşçinin İş Güvenliğini Sağlama Görevi  771
L. BELEDİYE İLE İŞ YAPAN TAŞARONLARIN YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SORUNLARI  771
1. İşçinin İşe Alınması, Nitelikleri, İşten Çıkarma ve Ücretlerinin Belirlenmesi Yetkisinin Kamu Kurumunda Olması  771
2. Personel Üzerindeki Yönetim Hakkının İdarece Kullanılması  772
3. İşveren Değiştiği Halde Personelin Hizmetinde Kesinti Olmaması  772
4. Cumartesi Günü Yapılan Çalışmalar Karşılığı Hafta Sonu Ücreti Ödenmesi  772
5. Yüklenicinin Çalıştırmadığı İşçiler İçin Ödeme Yapılması Mümkün müdür?  773
6. Kusuru Bulunmasa Bile Taşeronun Kusur Payı Nedeniyle Belediye Müteselsil Sorumlu Olur mu?  773
7. Belediyenin Taşaron Firmasında Çalışan İşçinin İş Akdinin Feshi  774
8. Belediye Misafirhanesinin Yapımında Merdivenden Düşerek Sürekli İşgöremezlik Durumuna Giren İşçi  775
M. İŞ VE İŞÇİ MEVZUATI İLE İLGİLİ GENEL SORUNLAR  777
1. Geçici İşçilere Çalışılan Günler İçin Yemek Bedeli Ödenebilir mi?  777
2. İşçi Olarak İstihdam Edilen Avukata Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Ücret Ödenmesi  778
3. İş Kazası Sonucunda Meslekte Kazanma Gücünün Yitirilmesine Bağlı Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma  778
4. Tüzel Kişiliğe Sahip İşverenlerin Üst Düzeydeki Yöneticilerin Prim Borcundan Dolayı Sorumluluğu  779
5. Aile Bireylerine Refakat Etmek Zorunluluğu  779
6. Davacı İşçinin Kusur Oranı  779
7. Borçlanma ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması Hakkı  779
8. İLO Sözleşmesinin Geçerliliği  780
9. Olumlu ve Olumsuz Yetki Tespitine İtirazlar Hangi Merciye Yapılacak?  780
10. İşçinin Tasarruf Kesintisi Davasında Görevli Mahkeme  780
11. Rekabet Yasağının Geçerlilik Koşulları  780
12. İş Koşullarında Esaslı Değişiklik  781
13. Alt İşverene Verilen Yardımcı İşte Muvazaa İddiası ve İş İade Davasında Sorumluluk  781
14. İşyerinin Devri ile İş Sözleşmesinin Devrinin Farkı  781
15. İşçi Sıfatının Belirlenmesinde Bağımlılık Unsuru  782
16. İş Arama İzninin Verilmemesinin Hukuki Sonucu  782
17. İşe İade Davası Sürerken İşçinin İşe Başlatılması  782
18. Alt İşveren İşçisinin İşe İade Davası  782
19. Su Kontrolü Yapan Personelin Yaptığı Hizmet Kamu Görevi Sayılır mı?  782
20. İhtarnamenin Zamanaşımını Kestiği Düşüncesiyle Hüküm Kurulması  783
21. İşyerinde Çalışan İşçi Sayısının İhtilaf Konusu Olması  783
22. Mevsimlik İşçilerin Öncelikle İşe Başlatılma Gereği  783
23. İşletmeye Dahil Bir İşyeri İçin Yetki Tespiti  784
24. Sigortasız İşçi Çalıştırılması Konusu  784
25. İlamın İnfaz Edilecek Kısmının Yorum Yolu ile Belirlenmesi Mümkün müdür?  784
26. İş Mahkemelerinde Yetkinin Kamu Düzeninden Olması  785
27. İş Yasasına Göre Cumartesi Günü Çalışma Günü müdür?  785
28. Belediye Şirketinde Geçen Sürenin Kıdem Tazminatına Dahil Olur mu?  785
29. Fazla Çalışma Dahil Olarak Ücretin Belirlenmesi  785
30. İşçinin İşyerine Gidip İşe Başlamaya Dair Belgeyi İmzalamaması  786
N. ÇALIŞANLARA PSİKOLOJİK TACİZİN ÖNLENMESİ (MOBBİNG)  786
1. İşverenin İşçisini Gözetme Yükümlülüğüne Uymaması  786
2. Personelin Sözlü Saldırılara ve Hakaretlere Maruz Kalması  786
3. Sağlığın Bozulması Nedeniyle İşyerinden Ayrılmak Zorunda Kalma  787
4. Yıldırma Politikası Uygulanarak İşe Son Verme  788
5. İşyerinde Psikolojik Tacize Uğranılarak Bölümünün Değiştirilmesi  788
6. Psikolojik Taciz Sonucunda İstifa Üzerine Kıdem Tazminatı Ödenir mi?  788
7. Köpek Kulübesine Yakın Bir Yerde Çalışmaya Zorlanma  788
8. Asılsız İsnatlara Maruz Bırakılma  789
9. Sürekli Yer Değişikliği İle Yıldırma Politikası Uygulanması  789
10. Manevi Zararın Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Tazmini  790
Onyedinci Bölüm  
BELEDİYE AYNİYAT İŞLEMLERİ  
1. İhracat Pusulasına Değer Hanesi İlavesi  791
2. Sayıştay’da Saklanma Süresini Doldurmamış Ayniyat Hesabının İadesi  791
3. Belediyelerin Sayıştay’a Ayniyat Hesabı Vermesi  791
4. Ayniyat Hesabının Sayıştay’a Gönderilme Süreci  791
5. Belediye Ayniyat Hesaplarının Sayıştay’ca İncelenmesi  791
6. Sayım Devirlerinin Gösterilmesi  792
7. Kullanılmaz Hale Gelen Defterlerin Muhafazası  792
8. Ayniyat Tesellüm Makbuzu  792
9. Kullanılmayacak Makinelerin Kaydı  792
10. Ambarlara Ait İşlemlerin Yürütülmesi  793
11. Promosyonlu Gazete Hediyesi Demirbaşın Ayniyat Kaydı  793
Onsekizinci Bölüm  
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ HUKUKU  
A. İŞ ARTIŞI VE EKSİK İŞ YAPTIRILMASI  795
1. Yasal İş Artış Sınırlarının Üzerine Çıkılarak Yapılan İlave İşler İçin Sözleşme Kapsamında Bedel Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  795
2. Bina Yapım İşinde İş Artışı İle Ek Bina Yapılabilir mi?  795
3. İş Artışı Yapılan İmalatlar İçin Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?  797
4. İş Artışı Yapılmasındaki Gerekli İşlemler Nelerdir?  797
5. Pozlarda Belirtilen İmalatların Yapılması İçin Gerekli Araç Gereçler İçin Yükleniciye Ek Bedel Ödenir mi?  797
6. Anahtar Teslim İşlerde Projede Yer Alan İmalatlarda Ortaya Çıkan Metraj Farkı İş Artışını Gerektirir mi?  798
7. Yüklenici Tarafından Sözleşme Dışı Bir İş Yapılması Halinde Bedeli Nasıl Ödenir?  799
8. Proje Tadilatı Yapılmadan İmalat Değişikliği Yapılması Mevzuata Aykırı mıdır?  799
9. Park Yapım İşinde İş Artışı İle Oyun Gurubu Alınabilir mi?  800
10. İş Artışından Karar Pulu (Karar Damga Vergisi) Alınabilir mi?  801
11. Mevzuata Uygun Yapılmayan İş Artışı ve İş Eksilişleri Kamu Zararı Oluşturur mu?  801
12. İş Artışı/ İş Eksilişi Pursantaj Oranlarına Nasıl Yansıtılılır?  802
13. İhale Kapsamında Yer Almayan İmalatın Yaptırılması  805
14. İmalat Kalemlerindeki Eksilmeler Hangi Yıl Fiyatları ile Değerlendirilir?  807
15. Revize Fiyat Uygulanmaması Kamu Zararı Oluşturur mu?  808
16. Sözleşme Bedeline Dahil İşler İçin İlave Ödeme Yapılabilir mi?  809
17. Sözleşme Tutarına Dahil Olan Tünel İmalatı İçin Ek Bedel Ödenir mi?  810
18. Süre Uzatımı Gerekçesiyle İş Artışı İçin Ek Sigorta Bedeli Ödenmesi Mümkün müdür?  810
19. Teklife Dahil İmalatın Sonradan İş Artışı ile Ödenmesi Mümkün müdür?  811
20. Uygulama Projesine Göre Eksik İmalat Yaptırılması  812
21. İlave İş Miktarını Aşan İşin Yeniden İhale Yapılmaksızın Yaptırılması  815
22. Yeni İhale Mevzuatında Sulhname Uygulaması Yapılabilir mi?  815
23. Sözleşmede Değişiğin Sınırı  816
24. Sözleşme Yılından Sonra Yapılan İmalat Kalemlerinde Artış veya Eksiliş Bulunması  816
B. YENİ FİYAT YAPILMASI KOŞULLARI  816
1. Yapımından Vazgeçilen İmalatların Fiyatları Nasıl Belirlenir?  816
2. Usule Aykırı Oluşturulan Yeni Fiyatlar Kazanılmış Hak Sayılır mı?  817
3. Yeni Birim Fiyat Belirlenirken İhale İndirimi Uygulanması Zorunlu mudur?  817
4. Birim Fiyat Cetvelinde Bulunan Kalemler İçin Yeni Birim Fiyat Oluşturulabilir mi?  820
5. Geçici Hakedişlerde İtiraz Edilmeyen Nakliye Mesafesine Daha Sonra İtiraz Edebilir mi?  820
6. İşin Yapıldığı Yerdeki Ticaret Odası Yerine Başka Odadan Alınan Daha Yüksek Fiyatın Kullanılması Mümkün müdür?  821
7. Yeni Fiyat Onay Sürecinde Gerçekleştirilen İmalatlara Daha Sonra Belirlenen Yeni Birim Fiyatlar Uygulanabilir mi?  823
8. Yeni Birim Fiyatların İdarece Onaylanması Geçerlilik Şartı mıdır?  823
9. Yüklenicinin Kabul Ettiği Yeni Fiyatlar Analizlerin Değiştirilmesi Suretiyle Yeniden Düzenlenebilir mi?  824
10. Yüklenici İle Mutabakat Sağlanmış Fiyatlar İçin İtiraz Mümkün müdür?  824
11. Yeni Birim Fiyat Hazırlanırken Yapılan Maddi Hata Nedeniyle Onaylı Fiyatlar Değiştirilebilir mi?  824
12. Yeni Birim Fiyat Oluşturulurken Kamu İdarelerince Yayınlanmış Birim Fiyat Analizleri Değiştirilebilir mi?  825
13. Analiz Oluşturulmadan Yeni Birim Fiyat Yapılabilir mi?  825
14. Sözleşme Dışı İş Yapılması Halinde Yükleniciye Bedeli Ödenir mi?  825
15. Birim Fiyat Tariflerinde Yer Alan İmalat İçin Yeni Birim Fiyatla Bedel Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  826
C. SÜRE UZATIMI & GECİKME CEZASI UYGULAMALARI  828
1. Havanının Fen Noktasında Çalışılmasına Uygun Olmayan Günler İçin Uzatımı Verilebilir mi?  828
2. Süre Uzatımı Verilmediği Durumlarda Gecikme Cezası Kesilmemesi  831
3. Süre Uzatımı Nedeniyle Verilen Fiyat Farkında Temel ve Güncel İndeks Nasıl Belirlenmelidir?  832
4. Kabul Tutanağındaki Tarihin Sözleşmedeki İş Bitim Tarihten Sonra Olması Gecikme Cezasını Gerektirir mi?  832
5. Kısmi Kabul Öngörülmemiş İşte Kısmi Gecikme Cezası Kesilebilir mi?  833
6. Gecikme Cezası Kesilmesi İçin İhbarda Bulunulması Gerekir mi?  834
7. Sözleşmede Yüksek Belirlenen Gecikme Cezası Sonradan Makul Bir Orana Çekilebilir mi?  835
8. Projelerin Geç Teslim Edilmesi Süre Uzatımını Gerektirir mi?  835
9. Yükleniciye Verilen Süre Uzatımını İdari Tasarrufla Sonradan Kısaltabilir mi?  836
10. İtiraz Edilmeyen Gecikme Cezasına Sonradan İtiraz Mümkün müdür?  836
11. Hakedişin Geç Ödenmesi Süre Uzatımını Gerektirir mi?  836
12. Gecikme Cezası Bedeli Yüklenicinin Teminatından Kesilebilir mi?  837
13. Gecikme Cezasının Hesaplanmasında İşin Bitirildiği Gün Hesaba Dahil Edilir mi?  838
14. Fesih Halinde Verilen Süre Uzatımı İçin Gecikme Cezası Kesilir mi?  839
15. İş Artışı Nedeniyle Verilen Süre Uzatımı Revize Projenin Hazırlanma Süresini de Kapsar mı?  841
16. Doğal Afet Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi Koşulları  841
17. Çimento Temininde Yaşanan Güçlük Mücbir Sebep Sayılır mı?  841
Ç. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ  843
1. Yüklenicinin Sözleşmede Yer Verilmemekle Birlikte, Kanunen Zorunlu Olarak Uyması Gereken Kurallara Uymaması (Ruhsatsız Yapı) Sözleşme Fesih Nedeni midir?  843
2. Olanaksızlık Nedeniyle Sözleşme Son Bulduğu Takdirde Nasıl Mahsuplaşacaktır?  843
3. Sözleşmenin Feshi Halende Kesin Teminatın Gelir Kaydedilmemesi Kamu Zararına Yol Açar mı?  844
4. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminatın Güncellenerek Gelir Kaydedilmesi Zorunlu mudur?  846
5. Yasak Fiil ve Davranışın Tespiti Halinde Sözleşmenin Feshi İçin Mahkeme Kararına Gerek Var mıdır?  847
6. Yüklenicinin Mali Aczi Fesih Nedeni midir?  848
7. Fesih ve Tasfiye İşlemlerine İlişkin Açıklayıcı Yüksek Fen Kurulu Kararı  848
D. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÜKSEK FEN KURULU KARARLARI  851
1. Bina Yapım İşinde İş Artışı İle Ek Bina Yapılabilir mi?  851
2. İş Artışı Yapılan İmalatlar İçin Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?  852
3. Hakedişlerin Geç Ödenmesi Nedeniyle Süre Uzatımı Verilebilir mi?  853
4. Çimento Temininde Yaşanan Güçlük Mücbir Sebep midir?  854
5. Yeni Birim Fiyatların Oluşturulmasında İhale İndirimi Uygulanır mı?  855
6. Yüklenici Tarafından Kabul Edilmiş Yeni Birim Fiyatlar Analizlerin Değiştirilmesi Suretiyle Yeniden Hazırlanabilir mi?  858
7. Yeni Birim Fiyat Hazırlanırken Yapılan Maddi Hata Nedeniyle Onaylı Fiyatlar Değiştirilebilir mi?  858
8. Fesih ve Tasfiye Süreci Ne Şekilde İşleyecek?  859
9. Yer Teslim Tutanağına Şerh Koyan Yüklenicinin Süre Uzatımı İçin Ayrıca Dilekçe Vermesine Gerek Var mıdır?  861
10. Arsa Temin Edilmeden Yer Teslimi Yapılmış Olması Nedeniyle Oluşan Zarar Ziyandan İdare ve Yüklenici Sorumlu mudur?  862
11. Uygulama Projeleri ve Mahal Listesinde Yer Almayan Ancak Pursantaj Cetvelinde Yer Verilen İmalat İçin İhale Bedelinden İndirim Yapılabilir mi?  863
12. Anahtar Teslim İşlerde Kesin Hakediş Geçici Kabulden Sonra mı, Kesin Kabulden Sonra mı Düzenlenir?  865
13. Yeni Birim Fiyat Yapılarak Hakedişe Dahil Edilen İmalatlar İçin Revize Birim Fiyat Yapılır mı?  866
Ondokuzuncu Bölüm  
İDARENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN BORÇ – ALACAK İLİŞKİLERİ  
A. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ İLGİLENDİREN KADASTRO VE İMAR UYGULAMALARI  869
1. Şuyulandırma Bedelinin Arttırılması  869
2. Kooperatif Yönetimince Tahsis Edilen Arsa Karşılığı Belediyeye Yapılan Ödeme  869
3. Ruhsatsız ve Kaçak Bina Yapanlar Hakkında Ceza Yaptırımı Uygulanır mı?  870
4. İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi için Mehil Verilmemesi  871
5. Uygulama İmar Planı İçinde Olan Parselin Arsa Olarak Değerlendirilmesi  871
6. Tapulama Tespiti Sonucu Belediye Adına Tescil Edilmiş Yerler İçin Mülkiyet Nakli Talebi  872
7. Rekreasyon Alanının Tanzimi  872
8. Tahsis Edilen Arsa Bedelinin 2942 Sayılı Kanuna Göre Hesaplanması  873
9. Davacının Bağımsız Bölüm Tescili İstemi  873
10. Boğaziçi Etkilenme Bölgesinde Kalan Taşınmaz Üzerindeki Yapının Yıkım Kararı  874
11. Tahsise Konu Yerin Herhangi Bir Kamu Hizmetine Ayrılmamış Olması Koşulu  874
B. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE MENFİ – MÜSPET ZARAR AYIRIMI  875
1. Yüklenicinin Ölümü  875
2. Varislerle Bağıtlanan Sözleşme  875
3. Yüklenicinin Ölümü Öncesi Sözleşmeye Aykırı Davranışı  876
4. İşin Tesliminden Sonra İş Sahibi Belediyenin Sözleşmeyi Fesh Etmesi  876
5. Eserin Mirasçılarca Tamamlanması  877
6. Menfi Zararın Tarifi  877
7. Ödemelerin Gecikmesi Yükleniciye Fesih Hakkını Verir mi?  877
8. Sözleşmenin Haklı Sebeplerle Yüklenici Tarafından Feshi  878
9. Erken Fesih Hakkı  878
10. Bozmayı Gerektirecek Esaslı Hata  879
11. Fesihten Sonraki İkinci İhalenin Yapılmasındaki Makul Sürenin Tespiti  879
12. Sözleşmenin Haklı Nedene Dayalı Olarak İdarece Feshi  879
13. İşin Yarım Bırakılıp Terk Edilmesi Sebebiyle Fesih  881
14. İstenebilecek Olumsuz Zararın Tanımı ve Kapsamı  881
15. Yüklenicinin Direngen Duruma Düşmesi  882
16. Sözleşmenin Bozulması Yerine Eserin Bedelinin İndirilmesi  882
17. Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi  882
18. Menfi Zararın Tazmini  882
19. Fatura Verilmediğinden Bahisle Aktin Feshi  882
20. İşin Tesliminde Gecikme  883
21. Sözleşmenin Feshinde Gecikme Cezası  883
22. Sözleşmenin Feshinde Malların İadesi  883
23. Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması  883
24. Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması  884
25. Hazine Zararının Tazmini  884
26. Tazminatın Hesabı  885
27. İki İhale Arasındaki Fark  885
28. Hukuki Geçerliliği Olmayan Sözleşmenin Tasfiyesi  886
29. Fesihten Dönme Hakkı  886
30. Tahakkuk Etmiş Alacaklar Üzerinde Hapis Hakkı  886
31. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminat Müteahhidin Borcundan Mahsup Edilebilir mi?  886
32. Sözleşmenin Eylemli Biçimde Feshi  887
33. Fesih İçin Mücbir Sebep Oluşturmayan Haller  887
34. Tasfiye Hesabının Kesinleşmesi  887
35. Sözleşmenin Feshinden Dolayı Davacının İsteyebileceği Zararın Kapsamı  887
36. Menfi Zarar Oluşumunda Ölçüt  889
37. Sözleşmenin Geçerliliğine İnanılarak Başka Bir Sözleşme Yapma Fırsatının Kaçırılması Nedeniyle Uğranılan Zarar  890
38. Kiracıya Teslim Borcunun Yerine Getirilememesi  891
39. Sözleşmenin Yerine Getirilmesi Güvenine Dayanarak Kaçırılmış Elverişli Fırsatlara Göre Değerlendirilmesi  892
40. İşin Başkasına Yaptırılması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini  894
41. Hakedişlerin Geciktirilmesi Halinde Fesih Hakkı Doğar mı?  894
42. Daha Elverişli Koşullarla Sözleşme Yapma İmkanından Yoksun Kalındığı İçin Yoksun Kalınan Kazancın İstenilmesi  895
43. Kira Yoksunluğu Müspet Zarar Niteliğinde Olduğundan İstenemeyeceği  895
44. Fesih Yöntemine Aykırı Biçimde Sözleşmenin İdarece Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi  896
45. Ortaklardan Birinin Acze Düşmesi  896
46. Sözleşmenin Feshi Nedeniyle İdare Zararının Tazmini  896
47. İşin Süresinde Bitirilmemesi Üzerine Sözleşmenin Feshi  898
48. Sözleşmenin Feshi Sonucunda Ceza Bedelinin Faiziyle İstenmesi  899
49. Fesih Kararı Alınmadan Doğrudan Mahkemeye Müracaat ile Sözleşmenin Feshi Mümkün müdür?  900
50. Döviz Tahsisinin Yapılmaması Nedeniyle Edimin Yerine Getirilememesi  900
C. ESER SÖZLEŞMESİ  901
1. Eserin Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması  901
2. Yüklenicinin İşi Terk Etmesi Nedeniyle Akdin Belediyece Feshedilmesi ve Kalan İmalatın Ödenmesi  902
3. Eser Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklarda Yapılmayan Kısmın, Tüm İşe Göre Fiziki Oranının Bulunması  903
4. Eser Sözleşmelerinde Kanıtlama Yükü ve İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Koşulu  904
5. Sözleşme Dışı İş Bedelinin Belirlenmesi  904
7. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali  904
8. Haklı Sebeplerle Eser Sözleşmesinin Feshi  905
Ç. İFAYA BAĞLI CEZA  905
1. “İfaya Bağlı Ceza"Olduğu Göz Ardı Edilerek, Cezai Şarta Hükmedilmesi  905
D. HİZMET KUSURU İLKESİ  906
1. Deprem Zararlarından Belediyenin Hizmet Kusuru  906
E. KIYILARDAN YARARLANMA  907
1. Kıyılardan Yararlanmada Anlaşmazlığın Çözüm Yeri  907
2. Taşınmazın Kıyı Kenar Çizgisi Dahilinde Kaldığını İleri Sürerek Tapu İptali  908
F. TAPU İPTALİ VE TESCİL İŞLEMLERİ  909
1. Hak Sahipliği Listesi Dışına Çıkılarak Kayıt Oluşturulması  909
2. Taşınmazın Kumsal Olarak Tescil Dışı Bırakılması  909
3. Belediyeye İdari Bir İşlemin Yerine Getirilmesi Nedeni ile Husumet Yöneltilmesi  909
4. Arazi Toplulaştırma İşlemi Sonucu Oluşturulan Tapu Sicilinin Düzeltilmesi İstemi  910
5. Kur’a Sonucu Taşınmaz İktisabı  911
6. Hukuki Değerini Yitirme Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil İsteği  912
G. BELEDİYE ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI  913
1. İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Tazminat Talebi  913
2. Karayolları Trafik Kanunua Göre Zarar Görenlerin Tazminat Talepleri  913
3. Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talebi  914
4. Belediyenin Gözetimi Altındaki Elektrik Direklerinin Uygunsuz Bırakılması Sonucu Uğranılan Zararların Tazmin Talebi  915
5. Elatmanın Önlenmesi ve Maddi–Manevi Tazminat İstenmesi  915
6. Belediye Otobüsünün Neden Olduğu Kazaya Bağlı Tazminat  916
7. Henüz Arsa Tahsisi İşlemi Yapılmadan Yıkılan Bina ve Kesilen Ağaçların Bedelinin Tahsili İstemi  917
8. Belediye Otobüsünden İnerken Kolu Kapıya Sıkışarak Ölen Kişinin Eşinin Maddi ve Manevi Tazminat İstemi  918
H. MERA DAVALARI  918
1. Mera Kullanım Hakkı  918
2. Tahsisli Mera Kaydında İzlenecek Yol  919
3. Hazinenin Tapulu Yerlerinin Mera Kaynakları Kapsamına Alınmasında Husumet  920
4. İmar Planları İçinde Yerleşim Yeri Olarak İşgal Edilerek Mera Olarak Kullanımı Teknik Açıdan Mümkün Olmayan Yerlerin Tescilleri  921
5. Taşınmazın Mera Olarak Tashihi Talebi  921
6. Meralar Hakkında Belediyenin Kullanıcı Sıfatı ile Dava Açma Hakkı Var mıdır?  922
7. Belediyenin Mera Kapsamına Alınan Bir Yerin Tahsis İşlemine İlişkin Dava Hakkı Var mıdır?  923
I. BELEDİYENİN VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE DAYANAN BORCU  923
1. Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Dayanılarak Yapılan İşin Ödenmesi  923
Yirminci Bölüm  
YÜRÜRLÜKTEKİ 2886 VE 4734 SAYILI KANUNLARA İLİŞKİN İHALE  
İŞLEMLERİ ve HAKEDİŞ UYGULAMALARI  
A. İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ  925
1. Piyasa Fiyatlarının Üzerinde Araç Alınması Kamu Zararına Yol Açar mı?  925
2. Fiilen Yapılan İmalatın Hakedişte Ödenen İmalattan Az Olması Kamu Zararı Oluşturur mu?  925
3. Motorlu Taşıtlar Vergi Borcu İhaleye Katılımı Engelleyen Vergi Borcu Sayılır mı?  926
4. İhaleye Fesat Karıştıran Şirketin %88 Hisseye Sahip Ortağı Hakkında (İhaleye Katılmamış Olsa Bile) İhalele Katılma Yasağıı Verilir mi?  926
5. Yasak Fiil ve Davranış Niteliğinde Olmayan Bir Husus Nedeniyle İdarece Yasaklama Kararı Verilmesi  927
6. Hakedişin Belediyece Zamanında Ödenmemesi Üzerine Yüklenicinin Faiz İstemi  929
7. Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Bir Projeye Göre Yapılan Sözleşmelerden Kurum Payı Kesilmesi Mümkün müdür?  929
8. Belediyenin İçme Suyu Hizmetlerinin İşletilmesinin İhale ile Kiraya Vermesi Mümkün müdür?  930
9. Uluslararası Yarışma Şeklinde Yapılan İhalelerin Yabancı İstekliye Kapanması Mümkün müdür?  931
10. İnşaat Yapım Sözleşmesinin Feshinden Doğan Dava Hangi Mahkemede Görülür?  931
11. İşin Kısımlara Bölünerek Aynı Şirkete yaptırılması  932
12. Teklif Mektubuna Rakamla ve Yazıyla Farklı Tutar Yazılması  933
13. Demirbaş Eşya Niteliğindeki Malzemelere Müteahhit Kârı Ödemesi Mümkün müdür?  934
14. Revize Fiyatın Hatalı Hesaplanması  934
15. İdari İşlemle Güncel Bir Menfaat İlgisi Kurabilenlerin İptal Hakkı  935
16. İstisna Hükümleri Kapsamında Yapılan İşlere İlişkin Sözleşmelerde Değişiklik Mümkün mü?  936
17. İstisna Kapsamındaki İhaleler Sonucunda Aktedilen Sözleşmelerde Yapılacak Değişiklikler Ne Şekilde Gerçekleştirilecek?  936
18. Doküman Bedelinin Ödendiğini Gösteren Makbuz Tamamlatılabilir mi?  937
19. Fabrikayı Oluşturan Unsurlardan Taşınmaz Mal Niteliğindeki Arsa ve Bina Dışındaki Taşınır Malların 22/e Kapsamında Tedariki Mümkün müdür?  937
20. Danışmanlık Hizmetinin 22/b Kapsamında Karşılanması  938
21. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmayan Doğrudan Temin Uygulaması  938
22. İhale Yasağının Başlangıç Tarihi  939
23. Yüklenicinin Farklı Mahallerde Birden Fazla İhale Almış Olması Bu Yüklenicinin Alacağı Yeni İhaleyi Tamamlayamayacağına Karine Oluşturmaz  940
24. Satış Cirosunun Belgelendirilmesinin İstenmesi  940
25. TSE Standartlarına Uymayan Malzeme Kullanımı  940
26. Belediyenin Ortağı Bulunduğu Şirketin Belediyenin Gelir İhalesine Katılımı  941
27. Fore Kazık İmalatlarının Mukavemet Denetimi Giderleri  941
28. Tehditle İhaleden Vazgeçirme Suçu  941
29. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali  941
30. Yabancı Firmalardan CİF Teslimi Mal Alımlarında Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken Vergiler Bütçeden Ödenebilir mi?  942
31. İhaleden Yasaklamayı Gerektiren Fiil veya Davranışın Tespit Tarihi  943
32. İptal Edilen İlk İhale İçin Verilen Geçici Teminatın İkinci İhale İçin Kullanılması  944
33. İstihkak Davasının Konusuz Kalması  944
34. Şirket Ortağının Ceza Mahkemesinde Beraat Etmesi Şirketin İhalelere Katılma Yasağını Kaldırır mı?  945
35. Bölünemezlik İlkesinin İhlali  946
36. Piyasa Rayiçlerine Nazaran Alımın Pahalı Olması  946
37. İhaleye Germekten Yasaklama Konusunda İdarenin Yetkisi  946
38. Yasaklamada Kırkbeş Günlük Sürenin Geçirilmesi  947
39. Projesinde Fiilen Yapılmayan İmalatlar İçin Başka İşler Yaptırılabilir mi?  947
40. Revize Fiyat Uygulaması  947
41. Suç İşlendiğinin Sözleşmeden Sonra Tespiti Yasaklamayı Gerektirir mi?  947
42. Fiyat Rekabetinin Olmamasından İhalenin İptali Mümkün mü?  948
B. ÇÖP TOPLAMA VE TEMİZLİK İHALELERİ  948
1. Temizlik İhalelerinde Benzer İş Tanımının Sınırlandırılması Mümkünü müdür?  948
2. Çöp Toplama İşinde İdare Malı Araçların Kira Tutarlarına KDV İlave Edilmeden Kesinti Yapılması  949
3. Belediyenin Temizlik İhalesini Alan Firma Adına Çalışan İşçilerin Haklarından Belediyenin Sorumluluğu Var mıdır?  950
4. Temizlik ve Bakım İşleri İçin Kararname Fiyat Farkının Uygulanması  951
5. Temizlik İşi İhalesinde Asgari Ücret Fiyat Farklarının Malzeme Fiyat Farkları Şeklinde Ödenmesi Gerekirken Müteahhit Kârı Eklenerek Ödenmesi  951
6. Çöp Toplama Sahasının 5 Yıl Süre ile İşletilmesi  951
7. Temizlik İhalelerinde Fiilen Çalışan İşçi Sayısına Göre Tespit Edilecek Asgari Ücret Fiyat Farkı  952
8. Sosyal Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Temizlik İşinin Eksik Yapıldığını Gösterir mi?  952
9. Asıl İşveren Temizlik Şirketinin Borcundan Ötürü Kuruma Karşı Teselsül Hükümleri Uyarınca Sorumlu Tutulabilir mi?  952
C. YOL YAPIMI VE ASFALTLAMA UYGULAMALARI  953
1. Bitümlü Malzemelerin Isıtma Bedelinin Ödenmesi  953
2. Asfalt Alımının Süreklilik Arz Eden Bir Yapım İşi Olarak Değerlendirilmesi  954
Ç. İHALE İŞLEMLERİNDE VERGİ SORUNLARI  954
1. İnşaat İşlerinden Gelir Vergisi Stopajı Kesilmemesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  954
2. Faturalarda KDV'nin Ayrıca Gösterilmemesi  955
3. Yapılan Satın Alımlara İlişkin Faturalarda KDV'nin Ayrıca Gösterilmemiş Olması  956
4. Konut İnşaatlarında Vergi İndirimi  956
5. Yıllara Sari Olması Mümkün Görülmeyen İş  956
6. KDV Oranının Tespitinde Hakedişin Onaylandığı Tarih mi Esas Alınır?  957
7. Yıllara Sari İnşaat İşiyle Uğraşanların Gelir Vergisi  957
8. Yıllara Sari İşlerde İş Kapsamındaki Tüm Ödemelerden Tevkifat Yapılması  958
9. İnşaat İşlerinde Hakediş Raporlarının KDV Karşısındaki Durumu  958
10. İş Bitim Tarihinden Sonraki Yıllarda Ödenen İstihkaklardan Stopaj Kesintisi Yapılacak mıdır?  959
11. Mahkemenin Hükmettiği Alacağın KDV’si  960
12. Hakediş Bünyesine Giren Demirbaşın KDV Oranının Farklı Uygulanması  960
13. KDV Mükellefi Olmayan Firmaya KDV Ödenir mi?  960
14. İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Uygulaması  960
D. MÜCBİR SEBEP KAVRAMI  961
1. Yükleniciye Süre Uzatımı Verilmediğinde Gecikme Cezası Kesilmemesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  961
2. Süre Uzatımı Nedeniyle Verilen Fiyat Farkında Temel ve Güncel İndeks Nasıl Belirlenir?  962
3. Sözleşmede Yüksek Belirlenen Gecikme Cezası Sonradan Makul Bir Orana Düşürülebilir mi?  962
4. Gecikme Cezasının Uygulanabilmesi İçin İhbar Zorunluğu Var mıdır?  963
4. Kısmi Kabul Öngörülmemiş Bir İşte Kısmi Gecikme Cezası Kesilebilir mi?  964
5. Havanının Fen Noktasında Çalışılmasına Uygun Olmayan Günler İçin Süre Uzatımı Verilebilir mi?  965
6. Sözleşmede Belirtilen Sürede Tamamlanmayan İhale  966
7. Konteynerlerin Zamanında Teslim Edilmemesine Rağmen Gecikme Cezası Kesilmemesi  966
8. Verilecek İlave Süre Ne Zaman Başlamalıdır?  967
9. Yükleniciden Kaynaklanan Gecikme Nedeniyle Fiyat Farkı Verilebilir mi?  968
10. Yüklenicinin Yılı Ödeneğini Kullanamaması  969
11. Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi  969
12. Enflasyonist Baskılar Mücbir Sebep Sayılır mı?  969
13. Çalışılmayan Dönem İçin Süre Uzatımı  970
14. Yargı İçtihatlarında Zorunlu Nedenin Tanımı  971
15. Yılı Ödeneğinin Kullanılamaması Durumunda Süre Uzatımı Verilmesi Mümkün müdür?  971
16. Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi  971
17. Ek Süre İçin Gecikme Cezası  972
18. Gecikme Cezası Kesilmesi  972
19. Cezalı Çalışılan Sürede Meydana Gelen Fiyat Artışlarının Malzeme Fiyat Farkı Olarak Ödenmesi  972
20. Gümrük İşlerinin Gecikmesi Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi  972
21. Gecikme Cezasının Şartnamede Belirtilen Miktarda Uygulanması  972
22. Sözleşmenin Geç İmzalanması  973
23. Borçlar Kanununa Göre Mücbir Sebep  973
24. Nakit Sıkıntısı Nedeniyle Ödemede Gecikme  973
25. İdareden Kaynaklı Nedenlerle İşte Gecikme Olması  973
E. KONTROLLÜK HİZMETLERİ VE KABUL İŞLEMLERİ  974
1. Kabul Tutanağındaki Tarihin Teslim Tarihinden Sonraki Bir Tarih Olması Gecikme Cezası Kesilmesini Gerektirir mi?  974
2. Hangi Hallerde Geçici Kabul Yapılamaz?  975
3. Belediye Yapım İşlerinin Kontrollük Hizmetlerinin Diğer Kamu Kurumu Teknik Personelince Yürütülüp Yürütülemeyeceği  976
4. Yapım İşlerinin Kontrolünün Firmaya Yaptırılması  976
5. Kontrol ve Muayenenin Usulüne Uygun Yapılmaması  976
6. Yükleniciye Sözleşme Dışı İşler Yaptırılması  977
7. Hakediş Raporu İmzaladıktan Sonra İdarece Yapılan Düzeltmelere İtirazın Şekli  977
8. Kabul Çağrısı ve Kesin Kabul Süresi  978
9. Hakediş Paraları Üzerine Rüşvet Teklifi  978
10. Kesin Kabul Tutanağının Onaylanması  978
11. Hakedişe İtirazın Gerekçeli Dilekçelerle Yapılması  979
12. Kesin Hesap Raporunun Kesinleşmesinin Sonuçları  979
13. Fatura Eklenmeden Ödenen Hakediş  980
14. Hakedişlerin Şartlı İmzalanması  980
15. Nefaset Farkı Olan İşlerin Kabulü  980
16. Eserin Tesliminin Kanıtlanması  981
17. Eksik ve Ayıplı İşler Bedeli ile Nefaset Farkı Tutarının Davacının Bakiye Alacağından Daha Düşük Olması  981
F. İHALE VE SÖZLEŞME SÜRECİNDEN KAYNAKLI BAZI SORUNLAR  982
1. Sözleşmede Belirlenen Birim Fiyatlardan Daha Yüksek Bedel Ödenebilir mi?  982
2. Kilogram Cinsinden Alınan Motorinin Litreye Çevrilirken Hatalı Katsayı Kullanılması Kamu Zararı Oluşturur mu?  982
3. İdari Şartname İle Sözleşme Arasında Çelişki Durumunda Hangisi Geçerlidir?  983
4. Sözleşmede Hüküm Bulunmamasına Rağmen Vade Farkı Ödenebilir mi?  984
5. Hizmet Kapsamındaki Personelin Yemek ve Konaklama Bedeli Kurum Bütçesinden Karşılanabilir mi?  984
6. Belediyenin Ana Hizmet Faaliyetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi?  985
7. Götürü Bedel Hizmet İhalesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  986
8. İdareye Uzaklık Beyannamesi Tamamlatılabilir mi?  986
9. Kredinin Faiz ve Masraflar Dahil Geri Ödenmesi  987
10. Sözleşmedeki Pursantaj Oranının Sonradan Artırılması Mümkün müdür?  988
11. Yeterli Fiyat Araştırması Yapılmayan Ihale İçin Soruşturma Gerekir mi?  989
12. Götürü Bedel Teklifte Olası Her Türlü Riskler Teklife Dahil midir?  989
13. Belediyeden İhale ile Satın Alınan Dairenin Eksik ve Ayıplı Olması  990
14. Sözleşme Harici ve Ödenek Dışı İş Yapılması  991
15. Marka Belirtilerek Şartname Hazırlanması  992
16. İhale Sözleşmesine Aykırılık  992
17. Yaya Yolu Tanzimi ve Saha Betonlama İmalatında Hangi Kalıp Pozu Ödenir?  992
18. Çevre Temizlik Vergisi ile İlgili Tebligatların Özel Bir Şirkete Yaptırılması  992
19. Tamirat Bedelinin %10'u Oranında Genel Giderler Karşılığı Ödenmesi  992
20. Aynı Özellikleri Taşıyan İki Tekliften Daha Ucuz Olanının Sadece Markasından Dolayı Tercih Edilmemesi  993
21. Usule Uygun Bir İhale Kararı Olmadan Yapılan Satın alma  993
22. Çelik Dövme Küre Elemanları İmalatı  993
23. Uzay Kafes Kiriş Elemanlarının Elektrostatik Toz Boya ile Boyanması İmalatında Alüminyum Boru Birim Fiyatının Esas Alınması  993
24. Encümen Kararına Dayanarak İsteklilerin İhaleye Katılımının Engellenmesi  994
25. Resmi İlan Fiyat Tarifesinden Daha Yüksek Bedel Üzerinden Ödeme Yapılması  995
26. Geçersiz Sözleşme ile Alınan Malların Durumu  995
27. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde İdarenin Verdiği Malzemelerin İadesi  996
G. İHALE TEMİNATLARI VE TEMİNATIN İADESİ  996
1. Teminat Mektubunun Sahte Olması  996
2. Tasfiye Edilen İşte Kesin Teminatın İrat Kaydı  996
3. Teminat Mektuplarının Zaman Aşımı Bakımından Asıl Sözleşmenin Tabi Olduğu Uygulama Şekliyle Bağlı Tutulması  997
4. Teminat Mektuplarının Avans Teminat Mektuplarından Farklı Olduğu  997
5. Teminat Mektubuna Faiz Yürütülmesi  997
6. Teminatı Normal Süresinde Çözmeyen İdarenin Yükümlülüğü  997
7. Mektubu Veren Bankanın Masrafları Teminat Mektubunu Haksız Yere Elinde Tutan İdareden İstenebilir mi?  998
8. Kusura Dayalı Biçimde Teminat Mektubunun Geç İadesi  998
9. Sözleşmenin Feshinde Teminatın Yüklenicinin Borcundan Mahsubu Mümkün müdür?  998
10. Cezalı Sürede Teminata El Konulması  998
11. Yüklenicinin İşçi Haklarını Ödemekten Kaçınması  999
12. Kesin Teminatın Çözülmesi Koşulu  999
13. Kesin Hesabı Çıkarıp Teminatı Çözmeyen İdarenin Durumu  999
14. Teminatın Geç İadesi  999
15. Teminatın İade Edilmemesi Manevi Tazminat Gerektirir mi?  1000
16. İdarenin Kendi Kusurundan Dolayı Teminatı Geç İade Etmesi  1000
17. İlişiksiz Belgesi Gelmeden Yapılan Teminat İadesinde Belediyenin Sorumluluğu  1000
H. FİYAT FARKLARI  1001
1. Sözleşmede Fiyat Farkı Verilmeyeceği Belirtildiği Halde Fiyat Farkı Ödenebilir mi?  1001
2. Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülen Akaryakıt Alım İşinde Fiyat Farkı Kesintisi Yapılmaması Kamu Zararı Oluşturur mu?  1001
3. Doğrudan Teminde Fiyat Farkı Ödenir mi?  1002
4. Akaryakıt Zamlı fiyatının KDV’li Esas Alınması  1002
5. Fiyat Farkı Ödemesinde Güncel Endekse Esas Ayın Belirlenmesi  1003
6. Katsayıların İdari Şartnamede Gösterilmemesi Fiyat Farkı Ödenmesine Engel midir?  1004
7. Sözleşmeye Aykırı Fiyat Farkı Ödemesi  1004
8. Hükümetin Kararname ile Sözleşmeye Müdahalesi  1005
9. Yıllara Sari Sözleşmede Fiyat Farkı Ödenir mi?  1005
I. AYIPLI VE NOKSAN İMALATA DAYANAN SORUMLULUK  1006
1. Yetkinin Kötüye Kullanılmasında İdarenin Zarar Koşulu  1006
2. Ayıplı İş Nedeniyle İnşaatın Durdurulması  1006
3. Yapmadığı İş İçin Yükleniciye Para Ödenmesi  1006
4. Noksan ve Kusurlu İşlerin Değerlendirilmesi  1007
5. İmalat Kusurundan Kaynaklanan Gizli Ayıp  1007
6. Açık Ayıpta Sorumluluk Şartı  1007
7. Nısfet Kurallarına Göre Kabulde Zorlanılamayacak Ölçüde Kusurlu Olmayan İşler  1007
8. Kusur Halinde İş Sahibinin Hakkı  1008
9. Ayıba Karşı Tekeffül  1008
10. Kusurun Sonradan Ortaya Çıkması  1008
11. Ölüm Öncesi Eksik ve Noksan İşler  1008
12. Bozuk Malın Niteliği  1008
13. Ayıplı Eserin Bedelinin Hesabı  1008
14. Ayıp ve Noksanların Müteahhide Duyurulması  1009
15. Yüklenici ile Kontrol Mühendisinin Müteselsil Sorumluluğu  1009
16. Yüklenicinin Ayıbını Gizlemesi  1009
17. Noksan ve Ayıplı İşlerden Dolayı Nesafet Farkı Alınması  1009
18. Başka Bir İşten Dolayı İdareye Borçlu Olan Müteahhidin Durumu  1009
19. Malı Vaktinde Teslim Etmeyen Tedarikçinin Sorumluluğu  1010
20. Tedarikçinin Temerrüdü ile Doğan İdare Zararının Tazmini  1011
21. Ambalajdaki Vasıf Hilafına Mal Satmak  1011
22. Ayıp ve Noksan İşlerin Yükleniciye Duyurulması  1011
23. Basit Bir Muayenede Ortaya Çıkacak Kusurları Görmeyen İdare Yükleniciyi Suçlayabilir mi?  1012
İ. BELEDİYENİN GELİR İHALELERİ  1012
1. Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazlar İhalesiz Olarak Spor Kulübüne Tahsis Edilebilir mi?  1012
2. Spor Salonunun Donanımlı Şekilde Kiraya Verilebilir mi?  1014
3. Kira Borçları Olan Kiracılar Için Yaptırım Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi?  1014
4. 2886 Sayılı Yasanın 72. Maddesinin Belediyeler Açısından Uygulanması Mümkün müdür?  1014
5. Taşınmazın 2886 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre İhale Yoluyla Kiralanması Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasanın Uygulanmasına Engel midir?  1015
6. Yap İşlet Devret Modeli İhalesiz Yapılabilir mi?  1016
7. Kira Sözleşmesinin Feshinin Alt Kira Sözleşmesine Etkisi ve Tahliye Talebi  1016
8. Gayrimenkul Kira Sözleşmeleri  1018
9. Encümence Sonradan İhale İndiriminin Düşürülmesi  1018
Kavramlar Dizini  1019
 


Sadettin Doğanyiğit
Sadettin DOĞANYİĞİT, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü’nü bitirdi. Bir süre özel sektörde çalıştı. Sayıştay’da ‘Denetçi’ olarak göreve başladı. Sayıştay bünyesinde; üniversite, il özel idareleri, belediyeler ve bakanlıklar denetim birimlerinde görev yaptı.
Fransa’da (Paris) OECD ve UNESCO Daimi Temsilciliklerinde mesleki konularda inceleme ve araştırmalarda bulundu. Pakistan’da uluslararası düzeyde organize edilen Audit of Procurement, Inventory & Contract Management (Satınalma, Envanter ve Sözleşme Yönetimi Demetimi) kursunu başarı ile tamamlayarak ‘Auditor General of Pakistan Performance Audit Wing’ sertifikasını almaya hak kazandı. İngiltere’de (Cambridge) eğitim gördü. 2014 yılında Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından tüm alanlarda yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçi olarak tescil edildi.
Sayıştay Dergisi, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Yaklaşım Dergisi, Terazi Hukuk Dergisi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Mali Hukuk vb. gibi süreli yayınlar ile çeşitli gazetelerde, başta ihale işlemleri olmak üzere 600’ü aşkın malî ve iktisadî konularda kaleme alınmış inceleme–1;1;araştırma yazıları ile makaleleri yayımlandı; 19. Türkiye Maliye Sempozyumu ile Ankara Üniversitesi Emlak Vergisi Sempozyumunda birer tebliğ sundu; çeşitli kamu kurum ve kuruluşu, ticaret oda ve derneklerinde belediye işlemleri, kamu malî yönetim, sözleşme hukuku ve kamu ihaleleri konularında pek çok konferans, panel ve seminerlere konuşmacı olarak katkı sağladı. Çeşitli hukukî ve malî dergilerin yayın ve danışma kurulu üyesidir. Ayrıca SAYDER ve Ankara YMM Odası üyesidir.
Seçkin Yayıncılık A.Ş. yayınları arasında kitaplaşan Belediye Sorunları Rehberi (4. Baskı), Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (13. Baskı), Yapım İhalelerine Teklif Hazırlama ve Değerlendirme Rehberi, Mal Alım Rehberi, İhale Sorunları Rehberi, Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu (4. Baskı) adlı eserleri bulunmaktadır. Ayrıca, Hayat Yayınları arasında Başarı Kaf Dağının Ardında mı?, Küçük bir adım, Dikkat Denetim Var! Adlı kitapları yayınlanmıştır.
Tuba Nur, Mustafa Bilal ve Yavuz Selim’in babası olup İngilizce bilen yazar, halen Sayıştay Meslek Mensubu olarak görev yapmaktadır.
M. Lamih Çelik
Av.M.Lamih ÇELİK

19.11.1973 tarihinde Şanlıurfa/Merkezde doğdu.İlk–;;;;1;1;1;1;orta–;;;;1;1;1;1;lise öğrenimini Şanlıurfa’da,yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında tamamladı.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme anabilim dalında Yüksek lisansını 2012 yılında tamamladı.

1998 yılında Şanlıurfa Belediyesinde Avukat olarak göreve başladı ve halen Büyükşehir Belediyesinde Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevine devam ettirmektedir.Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri:

TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında Avukatlık Meslek Kuralları(2.baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2011

Uygulamaya yönelik Kabahatler Kanunu Yorumu(Cüneyd Altıparmak ile), Yerel Yönetimler Eğitim ve Kültür Derneği yayını,Ankara–;;;;1;1;1;1;2008

Sayıştay Kararları ışığında Temsil–;;;;1;1;1;1;Tören ve Ağırlama Giderleri mevzuatı (Zeki Ertaş ile) Mahalli İdareler Derneği yayını –;;;;1;1;1;1;2009

İçtihatlı İdari Yargılama Mevzuatı,Şanlıurfa Barosu yayını–;;;;1;1;1;1;2009

Belediye Sorunları Rehberi (Sadettin Doğanyiğit&İrfan Güvendi&Av.M.Lamih ÇELİK ) (4.baskı) Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Zabıtanın Cep Kitabı (Av.Veli Böke ile )Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

Mezarlık Mevzuatı Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

63 soruda Yeni Büyükşehir Yapısı (Cüneyd Altıparmak ile) Şanlıurfa Kent Konseyi yayınları Şanlıurfa–;;;;1;1;1;1;2013

84 soruda İmar Kirliliğine neden olma suçu (Cüneyd Altıparmak ile) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Hukuki Açıdan 100 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Modeli (Cüneyd Altıparmak ile) (2.baskı) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013
Sadettin Doğanyiğit ...
Eylül 2019
189.00 TL
Sepete Ekle
Recep Özceylan
Şubat 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Şubat 2020
13.50 TL
Sepete Ekle
İlker Zeyrek
Şubat 2020
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Altıncı Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Birinci Bölüm  
BELEDİYE BAŞKANI İLE MECLİS ÜYELERİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ, YETKİLERİ, SORUMLULUKLARI ve ÖZLÜK HAKLARI  
A. BELEDİYE BAŞKANI İLE MECLİS ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  59
1. Temsil Ağırlama Bütçesinden Gazeteye Tanıtım Bedeli Ödenebilir mi?  59
2. Temsil Ağırlama Bütçesinden SMS Gönderim Gideri Yapılabilir mi?  59
3. Kısmi Zamanlı Personele Ödenecek Tavan Ücret Belediye Meclis Kararı İle Aşılabilir mi?  60
4. Belediye Başkan Yardımcısı Belediyeyi Temsilen Temyiz Başvurusunda Bulunabilir mi?  60
5. Meclis Kararı İle Belediye Personelinden İndirimli Su Ücreti Alınabilir mi?  61
6. Belediye Başkanının Onayı ile Borç Verilebilir mi?  61
7. Belediye Başkanı Bazı İşçilerin Maaşlarını Artırabilir mi?  62
8. Başkan Yardımcısının Görev Değişikliğinde Başkanın Serbestiyeti Var mıdır?  63
9. Belediye Başkanının Belediyeyi Temsil Yetkisi  63
10. Belediye Başkanı İhalesiz Dükkan Kiralayabilir mi?  64
11. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini Devretmesi  64
12. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini İlçe veya İlk Kademe Belediye Başkanına Devrini Öngören Hükmün İptali  64
13. Belediye Meclis Üyesinin Belediye Meclis Kararına Karşı Dava Açması  65
14. Meclis Kararı Alınmadan Taşınmazın Tahliyesi  65
15. Belediye Kurulması İçin Danıştay’ın Görüşü Alınmaması Hukuka Aykırılık Oluşturur mu?  65
16. Belediye Başkanı Maaşının Hesabı  66
B. BELEDİYE BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNİN MAAŞ VE HARCIRAHI  66
1. Belediye Başkanına Gelir Vergisi Dilimlerine Uyulmadan Ödeme Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu?  66
2. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Maliye Bakanlığı Personeli İçin Öngörülen Ek Ödemeden Yararlanabilir mi?  67
3. Belediye Başkanının Konaklama Gideri Mevzuatta Yer Verilen Sınırları Aşabilir mi?  67
4. Belediye Başkanı Ödeneğine Memur Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenebilir mi?  68
5. Meclis Üyeleri Arasından Atanan Belediye Başkan Yardımcılarına Memur Taban Aylığı Ödemesi Yapılır mı?  69
6. Yurtdışına İnceleme Gezisi Yapılabilir mi?  70
7. Belediye Başkanı 4'üncü Dereceli Memur Harcırahından Daha Yüksek Miktarda Harcırah Alabilir mi?  71
8. Belediye Başkanına Güncellenen Nüfus Rakamlarına Göre Geçmişe Dönük Maaş Ödemesi Yapılabilir mi?  71
9. Belediye Başkanı Belediye Bütçesine Dahil Fon Saymanlığından İlave Ücret Alabilir mi?  72
10. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Eşlerine Yurtdışı Harcırahı Ödenebilir mi?  73
11. Görevlendirme Onayı Olmadan Belediye Başkanına Harcırah Ödenir mi?  74
12. Belediye Başkanı Maaş Hesabı Nasıl Yapılır?  74
13. Meclis Üyelerinin Kurumsal İletişim Toplantıları Konaklamalı Yapılabilir mi?  75
14. Meclis Tatilde Çalışırsa Huzur Ücreti Alır mı?  77
C. BELEDİYE BAŞKANINA AİT TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ  77
1. Belediye Başkanı Düğünlerde Belediye Bütçesinden Altın Takabilir mi?  77
2. Mahalli İdare Birliği Bütçesinden Belediye Başkanı Adına Gazete İlan Bedeli Ödenebilir mi?  77
3. Başka Kurumlarca Düzenlenen Organizasyon Katılımcılarının Konaklama Bedeli Ödenir mi?  78
4. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Başkanı Dışındaki Kişiler Tarafından Gönderilen Çiçek Bedeli Ödenir mi?  78
5. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Personeli İçin Piknik Gideri Karşılanır mı?  78
6. Takvim ve Davetiye Bastırma Bedeli  79
7. Tıp Kongresine Katılan Doktorlara Yemek Verilmesi  79
8. Her Bir Harcama İçin Belediye Başkanı Onayının Alınması Gerekir mi?  79
9. Taziye İlanları  80
10. Mahalle Muhtarlarına Yemek Verilmesi  80
11. Belediyeye Gelen Misafirler İçin Belediye Bütçesinden Harcama Yapılması  80
12. Kutlama ve Tebrik İlanları  80
13. Mahalli Televizyon Kanalları Marifetiyle Duyuru Yaptırılması  80
14. Öğretmenler Günü İçin Kokteyl Harcaması  80
15. Beldeye Somut Katkısı Olmayan Kişilere Temsil Harcaması Yapılabilir mi?  80
16. Bayram ve Özel Günler İçin Bastırılan Tebrik Kartları Giderlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  81
17. Bilgi Yarışmasında Başarı Gösterenlere ve Vergilerini İlk Ödeyenlere Ödül Verilmesi Mümkün mü?  82
18. Televizyon Programına Katılan Sanatçı ve Ekibinin Konaklama Gideri Bütçeden Ödenebilir mi?  82
19. Davetli Listesi  82
20. Belediye Meclis Üyelerine ve Personele Belediye Bütçesinden Hediye Alınması  83
21. Kamu Görevlilerine Verilen Yemek Bedeli  83
22. Temsilin Gerektiği Türden Olmayan Özel Nitelikteki Giderler  84
23. Belediye Personeline Ücretsiz Tiyatro Bileti Dağıtılması Belediye Hizmetleri Kapsamında Değerlendirilebilir mi?  84
24. Konuşmacının Yemek ve Konaklama Giderleri Temsil Ödeneğinden Karşılanabilir mi?  85
25. Başarılı Öğrencilerin Mükafat İçin Belediyece Yurtdışına Gönderilmesi  85
26. Gazete ve Yayın Satın Alımı İçin Yapılan Ödemeler  85
27. Tören Giderleri İçin İsim Listesinin Hazırlanması Gerekli midir?  85
28. Temsil Ödeneğinden Belediye Personeline Bayram Hediyesi Olarak Çikolata Alınması Mümkün müdür?  86
29. Temsil Ödeneğinden Sünnet Düğünlerinde Verilmek Üzere Altın Alınması Mümkün müdür?  86
30. Temsil Ödeneğinden Özel Günler İçin Kutlama Mesajı Yapılması Mümkün müdür?  86
31. Belediye Tarafından Düzenlenen Festivalde Yapılan Barındırma Gideri  87
32. Politik İçerikli Bayram Kutlamalarının Bütçeden Karşılanması  87
33. Öğretmenlere Belediye Bütçesinden Ödül Verilebilir mi?  87
34. Belediye Başkanınca Yılbaşı ve Bayram Kutlaması Nedeniyle Gazetelere İlan Verilmesi  88
35. Belediye Personeline Veda Yemeği Verilmesi  88
36. Belediyece Kitap Bastırılması  88
37. Belediye Bütçesinden Anket Yaptırılması Mümkün müdür?  88
38. Belediye Başkanının Düğünlerde Altın Takması  89
39. Ramazanda Davul Çaldırma Bedelinin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür?  89
40. Belediye Başkanının Ev Telefonu Fatura Bedelinin ödenmesi  89
41. Temsil Ödeneğinden Festival Jürisinin Otel ve Yol Giderinin Karşılanması  89
42. Seçime 10 Gün Kala Seçim Propagandası Sırasında Karşılama, Uğurlama ve Ziyafet  90
43. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Temsil Ağırlama Yapılabilir mi?  90
Ç. BELEDİYE BAŞKANININ LOJMAN İMKANI VE EMEKLİLİĞİ  90
1. Belediye Başkanı İçin Lojman Kiralanması ve Kira Bedelinin Bütçeden Ödenmesi  90
2. Lojmanda Oturan Belediye Başkanından Kira Kesintisi Yapılır mı?  91
3. Yanlışlıkla Emekli Sandığı İştirakçisi Sayılan Belediye Başkanının Durumu  91
D. BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNE VEKALET ÜCRETİ ÖDEMESİ  92
1. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  92
2. Belediye Başkanlığına Vekalet Eden Belediye Başkan Vekiline Ücret Ödenebilir mi?  93
E. BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNİN HUZUR ÜCRETİ  93
1. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir?  93
2. İhtisas Komisyonları İçin Getirilen Gün ve Sayı Kısıtlamasına Uyulmaması Kamu Zararı Oluşturur mu?  94
3. Nüfusu 10.000’nin Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi?  97
4. İçişleri Bakanlığı Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkını Kademeli Belirleyebilir mi?  97
5. Geriye Dönük Olarak Meclis Üyesi Huzur Hakkının Zamlı Ödenmesi  98
6. Belediye Meclis Üyelerine Yapılacak Huzur Ücretinin Genel Koşulları  98
7. İhtisas Komisyon Üyelerinin Huzur Hakkı  98
8. Komisyonlar Teşkil Ederek Bunlara Huzur Hakkı Ödenmesi  99
9. Toplantı Süresini Aşan Komisyon Toplantı Günleri ile Mesai Günleri Dışında Kalan Resmi Tatil Günlerinde Huzur Hakkı Ödenmesi  99
10. Toplantı Yapılmayan Günler İçin Huzur Hakkı Verilebilir mi?  100
11. Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  100
12. Gelir Vergisi Tevkifatının Kümülatif Matrah Üzerinden Yapılmaması  100
13. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir?  101
14. Nüfusu 10.000’nin Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi?  102
15. Denetim Komisyonu Üyelerine Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  102
16. Başkan Yardımcıları İhtisas Komisyonlarında Görevlendirilebilir mi?  103
F. BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİNİN HUZUR ÜCRETİ VE SORUMLULUKLARI  103
1. Aynı Gün Yapılan Belediye Meclis ve Encümen Toplantısında Hakkı Huzur  103
2. Nakdi Yardımın Yapılmasına İlişkin Ödemeden Encümenin Sorumluluğu  103
3. Satış Kararı Veren Belediye Encümeni ile Kooperatifin Üyelik İlişkisi  103
4. Encümene Başkanlık Eden Genel Sekreterin Ödeneği  104
G. BELEDİYE BAŞKANININ SEMİNER VE DİĞER GİDERLERİ  105
1. Seminer Giderleri  105
2. Seminere Katılım Bedeli  105
3. Özel Şirketçe Düzenlenen Seminere Ödemede Bulunulması  105
4. Belediye Başkanının Cep Telefonu Giderlerinin Başbakanlık Tasarruf Genelgesine Aykırı Olarak Ödenmesi  105
5. Belediye Başkanının Ev Telefonu Gideri Bütçeden Ödenir mi?  106
6. Belediye Başkanının Konut Telefon Faturaları Belediye Bütçesinden Ödenir mi?  106
H. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI, SORUŞTURULMASI VE YARGILANMASI  107
1. Atama İşlemlerinin Mevzuata Aykırı Yapılmasında Sorumluluk  107
2. Belediye Meclis Üyelerinin Görevini Kötüye Kullanmaları  107
3. Belediye Başkanının Kaçak İnşaata Göz Yumması  107
4. Belediye Başkanının Görevi Başında Keyfi Davranışı  108
5. Belediye Başkanının İhale Yapmadan Dükkan Kiralaması  108
6. Kanalizasyon Çukurunu Kapatmayan Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni  109
7. Memurun Tahliyesinde Maaş Ödemesi Yapılır mı?  109
8. Siyasi Mesajların Yer Aldığı Bayram Kutlaması İlanı  109
9. Belediye Başkanı Hakkında Görevini Kötüye Kullandığından Bahisle Şikayette Bulunulması  110
10. İddia Edilen Suçların Somut Olaylara Dayanması Durumu  111
11. Çeşitli Araç Lastiklerinin Parçalara Bölerek Pazarlıkla Satın Alınması  112
12. Hakediş Raporunu “Onaylayan” Sıfatıyla İmzalayan Belediye Başkanının Sorumluluğu  113
13. Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yasal İşlem Yapmayan Belediye Başkanı  113
14. Kira Gelirlerini Hayali Bir Şahıs Adına Tahsil Etme Suçu  113
15. Mevzuata Aykırı Atama Yapılması  114
16. Belediye Başkanının Kamu Zararı ve Kişilere Haksız Kazanç Sağlaması  114
17. Belediye Başkanı Hakkında Yetersizlik Kararı  115
18. Belediye Başkan Yardımcısının Siyasi Nedenle Tutuklanması Nedeniyle Tutukluluk Süresince Kesintili Ödenek Verilir mi?  115
19. Akaryakıt İstasyonu İşletenler Arasında Ayrımcılık Yapılması  115
20. DPT Tarafından Düğün Salonu İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Amacına Uygun Kullanılmaması  116
21. Ruhsatsız Yapıya Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi?  116
22. İmar Mevzuatına Aykırı İmar Planı Değişikliği Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  117
23. İmar Uygulaması Sonrası Oluşan Parsellerden Birinin Usulsüz Satışı  117
24. Doğal Sit Alanında Yapılaşmaya İzin Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  118
25. İlansız İhaleye Çıkılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  118
26. İhalesiz Kiraya Vermek Soruşturmayı Gerektirir Ki?  118
I. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN AYRILMALARINDAN SONRA ESKİ GÖREVİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  119
1. Görevinden Ayrılmış Kamu Çalışanının İhale Yasağı  119
2. Belediye Meclisi Üyeliği ile Taahhüt İlişkisi  119
3. Eski Meclis Üyesinin Belediyede Avukat Olarak Çalıştırılması  119
İ. BELEDİYE BAŞKANLIĞININ SONA ERMESİ  120
1. Başkanlıktan Düşürülmesi Kararına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilebilir mi?  120
2. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi?  120
3. Ruhsatsız Ateşli Silah Taşıyan Belediye Başkanının Başkanlığı Düşer mi?  121
4. Seçilme Yeterliğini Kaybeden Belediye Başkanının Görevinden Düşürülmesi  121
5. Somut Belge ile Desteklenmeyen Iddialar Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi?  122
6. Başkanlık Görevinden Düşürülmenin Yargı Kararına Bağlı Olduğu  122
7. Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı  123
8. Ertelenmiş Cezalarda Erteleme Süresinin Dolmaması  123
9. Belediye Başkanının Vatandaşlığını Kaybetmesi  123
10. Bürokratik İşlemlerin Belediye Faaliyetlerini Engellemesi  123
11. Memnu Hakların İadesi Kararı  123
12. Yüksek Seçim Kurulunun Yetki Alanı  124
13. Belediye Başkanının Düşürülmesine İlişkin Gensoru Önergesi  124
14. Seçilme Yeterliğinin Kaybı Sonradan Çıkan Bir Kanunla Kalkabilir mi?  125
15. Soruşturma Izni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi  125
16. Belediye Başkanı İçin Gerekçeden Yoksun Şikayette Bulunulabilir mi?  126
J. BELEDİYE BAŞKANINA HAKARET SUÇU  126
1. Haber Verme Özgürlüğü Sınırının Aşılması  126
K. SEÇİM PROPAGANDASINA İLİŞKİN YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN İLKE KARARLARI  127
1. Seçim Broşürlerinin Dağıtımı  127
2. Özel Halk Otobüslerine Seçim Afişi Asılabilir mi?  127
3. Belediye İcraatlarını Anlatan Afişler Propaganda Kapsamında mıdır?  128
4. Seçim Yasaklarının İhlali  128
5. Bilboardlardan Siyasi Partiler Yararlanabilir mi?  128
6. Gazetenin Toplattırılması ve Basımının Durdurulması  129
7. Siyasi Propaganda Niteliği Taşımayan Kültürel Faaliyetlerin İcrası  129
8. TV ve Radyolar Tek Bir Siyasi Partinin Propagandasına Yönelik Yayın Yapabilir mi?  129
9. Partiler Arasında Fırsat Eşitliğinin İhlali  130
L. BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ  130
1. Gecikme Cezası Kesilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  130
2. Ruhsatsız Yapıda Ticari Faaliyete Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi?  130
3. Satın Alımların Bölünerek Doğrudan Teminle Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  130
4. Ödenek Temin Edilmeden Kamulaştırma Işlemine Başlanması Soruşturmayı Gerektirir mi?  130
5. Yeşil Alanın Akaryakıt Istasyonuna Dönüştürülmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  131
6. Encümen Kararını Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi?  131
7. Yangına Sebebiyet Vermek Soruşturmayı Gerektirir mi?  131
8. İhale İlkelerine Aykırılık Soruşturmayı Gerektirir mi?  131
9. Satışa İlişkin Ihale Usulsüzlüğü Soruşturmayı Gerektirri mi?  132
10. Belediye Tabelasında Alfabede Bulunmayan Harfler Kullanılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  132
11. Muhasebe Yetkilisi Olarak Görevlendirilen İşçiye Soruşturma İzni Verilmesi  132
12. Ticaret Alanının LPG İstasyonu Alanına Çevrilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  132
13. Aykırılığa Rağmen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  133
14. Soruşturma Izni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi  133
15. İmar Kanununa Muhalefet Soruşturmayı Gerektirir mi?  133
16. Projeye Aykırı İmalat Isnadı Üzerine Verilen Zoruştarma İzni  134
İkinci Bölüm  
BELEDİYE MECLİSİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ VE ENCÜMENİ  
A. MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ  135
1. Belediyeye Ait Taşınmaz Malın Satış Yetkisi Kime Aittir?  135
2. İmar Planını Değişikliğinde Usul  136
3. Eski Eserin İmar Değişikliği ile Çocuk Parkı Yapılması  136
4. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı  136
5. Meclis Kararı Alınmak Suretiyle İmar Değişikliği Yapılmaması  136
6. İmar Planı Değişiklikleri İdari Yargının Denetimi Altında mıdır?  136
7. Yargı Kararı Doğrultusunda Plan Değişikliği  136
8. Kavşak Düzenlemesine İlişkin İmar Planı Değişikliği  136
9. Belediyeye Ait Emlakin Satışına Kim Karar Verebilir?  137
10. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptali  137
11. Belediyede Daimi İşçi Kadrosunda Çalışan Kişilerin Bu Görevlerinden Ayrılmadan Aynı Belediyede Meclis Üyesi Olarak Görev yapabilir mi?  137
B. MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI  139
1. Faaliyet Raporunun Yetersiz Görülmesi  139
2. Gensoruya Görüşmelerinde Yetersizlik Kararı  139
3. Somut Delil İçermeyen Gensoru  139
4. Faaliyet Yetersizliğinin Kaynakların Sınırlı Olmasından İleri Gelmesi  139
5. Belediyenin Zarara Uğratıldığına İlişkin Gensoru  139
6. Belde Halkı Üzerinde Güvenirliğin Kaybedilmesi  139
C. MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ  140
1. Belediye Meclis Üyesi Seçilebilmek İçin Gerekli Olan Şartların Sonradan Yitirildiğinin Anlaşılması  140
2. Birbirini İzleyen Üç Toplantıya Katılmama  140
3. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını Uygulamayan Belediye Başkanı  141
4. Kaçak İnşaatın Bitirilmesine Göz Yumma Eylemi  141
5. Suç Oluşturmayan Eylem İçin Soruşturma İzni  141
6. Askerlik Görevinin Yapılmaması  141
7. İmar Planındaki Dört Kat Olan İnşaat Yüksekliğinin Beş Kata Çıkartılması  142
Ç. BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ  142
1. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  142
2. Belediye Seçimlerinin Yenilenmesi Karşısında Fesih İsteminin Akıbeti  143
3. Kamu Hizmetinin Sekteye Uğratılması  143
4. Kesin Hesabın Reddedilmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Anlamına Gelir mi?  143
5. Bütçenin Tümüyle Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  143
6. Belediye İşlerini Sekteye Uğratmayan Red Kararı  144
7. Belediye Meclisi Kararının Toplantı Yapılmaksızın Elden İmzalanması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  144
8. Belediye Meclisinin Kendi Görevlerini İhmal Etmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Olarak Değerlendirilebilir mi?  145
D. BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  146
1. Fen Memuru, Teknisyen, Tekniker Gibi Memurlar Encümende Görev Alabilir mi?  146
2. Vakıf Üniversitesine Ait Binaların Yıktırılmasına İlişkin Encümen Kararı  146
3. Kamulaştırma Bedelini Ödemeyen Encümen Üyeleri İçin Soruşturma İzni  146
4. Yasada Yeri Bulunmayan Cezanın Uygulanması  147
5. Meclis Kararı Olmadan Encümenin Gerçekleştirdiği Taşınmaz Satışı  147
6. Para Cezası Kararı ile Birlikte Ödeme Emri Düzenlenmesi  147
7. Ruhsatsız Yapıların Geçici Ruhsat Durumu Araştırılmadan Yıktırılması  147
8. Fuar ve Rekreasyon Sahasındaki Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması  147
9. Belediye Encümeninin Trampa Yetkisi  148
10. Taşınmazların Satışı Konusunda Karar Verme Yetkisi Belediye Encümenine Devredilebilir mi?  148
11. Belediye Encümeninin Verdiği Yıkım Kararına Uyulmaması  148
Üçüncü Bölüm  
BELEDİYELERİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, GİDERLERİ VE  
SORUMLULUKLARI  
A. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ KAPSAMINDA YÜZYÜZE GELDİKLERİ GÜNCEL BİR TAKIM SORUNLAR  149
1. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Çalışanlarının Gezi Giderleri Ödenebilir mi?  149
2. Mahalli İdare Birliği Dergi Çıkarabilir mi?  149
3. Belediye Müdürlüğünün Asli Görevi Olan İş İçin İhale Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu?  150
4. Mevzuatta Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınmayacağı Belirtilen Giderin Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  150
5. Siyasi Partinin Tanıtımı Giderleri Belediye Bütçesinden Karşılanır mı?  150
6. Belediye Konuk Evi Giderleri Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi?  151
7. Cep Telefon Bedelleri Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi ?  152
8. Belediyece Yaptırılan Nüfus Sayımı İçin Bedel Ödenebilir mi?  152
9. Belediyece Mahalle Muhtarlıklarına Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi?  152
10. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi?  153
11. Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşi İhale Edilebilir mi?  155
12. Siyasi Partilerin Konser Ücretinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür?  156
13. Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilen Memurların Yemek Giderleri Temsil–Ağırlama Ödeneğinden Karşılanabilir mi?  157
14. Belediye Bir Derneğin Tıbbi Bitkiler Üzerindeki Araştırmasına Katkı Sağlayabilir mi?  158
15. Kurban Bayramında Kurban Kesim Yerlerinin Belirlenmesi Giderleri  158
16. Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Mobil Telefon Giderleri  159
17. Memur ve İşçi Statüsündeki Personele Ramazan Paketi Yardımı Yapılabilir mi?  159
18. Özel Kanunlarda Yer Alan Plan Yapılmasına İlişkin Hükümlerin Belediye Mevzuatı Karşısında Değerlendirilmesi  161
19. Sosyal Yaşantı İçin Gerekli Olan İlanlar Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi?  162
20. Belediye Başkan Yardımcıları ile Özel Kalem Müdürünün Cep Telefonları Bütçeden Ödenebilir mi?  162
21. Belediyelerce Konut ve Arsa Üretilmesi ve Tahsisi  163
22. Belediyeye Yazı Yazılmaksızın Satış Günü Re’sen Tellal Tayin Edilmesi  164
23. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyonuna Katılan Hakemlere Ödenen Tazminatın Sınırı  165
24. Belediye Personeli İçin Çocuk Bakım ve Kreş Hizmetleri Satın Alınabilir mi?  166
25. İzinsiz Ölü Defnetmenin Hükmü  168
26. Belediye Encümeninin Kapatma Kararı Hakkında Mahkemece Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi Suçun Oluşumunu Engeller mi?  168
27. Tesislerin Bakım ve Onarım Yükümlülüğü  168
28. Haksız Yıkıma İlişkin Tazminat Talebi  168
29. Servis ve Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirleme Yetkisi  168
30. Belediyenin Mahkeme Kararını Uygulamaması  169
31. Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ile Kapatılması  169
32. İnternet Cafe Olarak Kullanılan Büronun Eski Hale Getirilmesi  170
33. Belediyeler Lise Öğrencileri İçin Mesleki Yönlendirme Hizmeti Alabilirler mi?  170
34. Teminat Mektubu İçin Yapılan Komisyon Ödemesi  170
35. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Belediye Bütçesinden Tanıtım Gideri Yapılması  170
36. Fuara Katılmak Üzere Turizm Derneği’ne Makbuz Karşılığı Bağış Yapılabilir mi?  171
37. Belediye Okuma Yazma Kursunu Bitirenlere Hediye Verebilir mi?  171
38. Belediyeler Öğrenci Yurdu Tahsis Edebilir mi?  172
39. Belediyeler Orman Sahasını Bedelsiz Kullanabilir mi?  172
40. Belediye Bütçesinden Cep Telefonu Bedeli Ödenebilir mi?  174
41. Belediye Çalışma Yönetmeliklerinin Hazırlanması İçin Ücret Ödenebilir mi?  174
42. Belediye Çalışmalarının Tanıtımı İçin Medya Kuruluşuna Program Yaptırılması Mümkün müdür?  175
43. Belediye İşlerinin Takibi İçin Hizmet Gideri Yapılabilir mi?  176
44. Belediye Konservatuarındaki Öğretim Elemanlarına Ek Ders Ücreti Ödenebilir mi?  177
45. Belediye Kapalı Spor Salonunun Elektrik Tarifesi  178
46. GSM Bedellerinin Bütçeden Ödenmesinin Şartları  179
47. Dağıtılmak Üzere Kitap Alınabilir mi?  180
48. Estetik Kurul Üyelerine bütçeden ödeme yapılabilir mi?  180
49. Kıymet Takdir Komisyonu Üyelerine Ücret Ödenebilir mi?  181
50. Kurum Doktorlarına İşyeri Hekimliği Ücreti Ödenebilir mi?  183
51. Mahalli Bir Yayın Kuruluşunda Yayınlanan Haber ve Programlar Karşılığında Ödeme Yapılabilir mi?  183
52. Memur Eliyle Yürütülmesi Gereken İşler İçin Hizmet Alınması Mümkün müdür?  185
53. Muhtaç Asker Ailesi Yardımından Yararlanmak İsteyene Daimi İkamet Koşulu Aranabilir mi?  185
54. Çocuk Şenliği Görüntü Bantları Yerel Bir TV’de Yayınlatılabilir mi?  186
55. Belediyeler Öğrenci Yurdu Açıp İşletebilir mi?  186
B. BELEDİYELERDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT, İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ VE YAP İŞLET DEVRET MODELİ UYGULAMALARI  188
1. Tahsis Edilen Taşınmazda Toplumun Tümünün Yararlanmasına Açık Olmayan Yapılaşmalar Üzerine Belediyece Tahsisin Kaldırılması Mümkün müdür?  188
2. Sözleşmesinde Konut Olan İnşaatın Sonradan Başka Bir Amaca Dönüştürülmesi  189
3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İleriye Etkili Fesih  190
4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  190
5. Ruhsata Aykırı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  190
6. Kat Karşılığı İnşaat Yapanlarda Maliyet Bedeli Endekslemesi Uygulanır mı?  190
7. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Tazminatının ve Sözleşme Dışı Fazla İşe İlişkin Bedelin Tahsili  191
8. Yap–İşlet–Devret Yöntemiyle İnşa Ettiği Otogar Binasındaki Taşınmazı Kiraya Veren Kooperatife Yapılan Ödemelerden Vergi Tevkifatı Yapılacak mıdır?  192
9. Ruhsatsız Kat Karşılığı İnşaat Yapana İhtar Yerine Para Cezası Verilebilir mi?  193
10. Araç ve Yolcu Toplu Taşımacılığına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi Düzenlenmesi  193
11. Yap–İşlet–Devret Modeline Uygun Olarak Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerliliği  194
12. Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yapım İşiyle Görevlendirilen Sermaye Şirketinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu  195
13. Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilebilir mi?  195
14. Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verilmesi  197
C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İMAR DENETİM YETKİSİ  198
1. Süre Tanınmadan Kesilen Para Cezası  198
2. Cezanın Şahsiliğini İhlal Eden Para Cezası Uygulaması  198
3. İmar Planlarının Onay Süreci  199
4. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem  199
5. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi  199
Ç. BELEDİYE BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ  199
1. Faturanın Aslı Yerine Onaylı Fatura Fotokopisinin Kabul Edilmesi  199
2. Fatura Fotokopilerinin Geçerli Belge Olarak Kabul Edilmesinin Koşulları  200
3. Trafik Cezası Olarak Bütçeden Yapılan Ödeme  201
4. Eski Yıllar Borçlarının Cari Yıl Bütçe Ödeneğinden Karşılanması Mümkün müdür?  201
5. Mülkiye Müfettişleri Tarafından Atanan Bilirkişilerin Ücretlerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması Mümkün müdür?  202
6. Belediye Gayrimenkulü İçin Yargıtay Kararları Emsal Alınarak Kira Artırımı Yapılması  202
7. Belediye Araçları Ruhsat Yenileme İşlemleri İçin İş Takipçilerine Ödeme Yapılabilir mi?  202
8. Encümen Kararıyla Nema Ödemesi  202
9. Avansın Kapatılması İşleminde Kullanılan Faturaların Avansın Verildiği Tarihten Önceki Tarihi Taşıması  202
10. Su Tahsilat Makbuzları Kanıtlayıcı Belge Olarak Kabul Edilebilir mi?  202
11. Belediyedeki Müdür ve Teknik Elemanlara Cep Telefonu Tahsisi  203
12. Mahalli İdare Birliklerinin Kamu İhalelerine Katılmaları Mümkün mü?  203
13. Belediyenin Nakit ve Ödenek Sıkıntısı Nedeniyle Vergi ve Prim Borçlarını Ödememesi  204
14. Faturaların Delil Olma Niteliği  204
15. Bütçe Emanetleri Hesabına Alınan Belediye Borcunun Ödenmesi  205
16. Park ve Bahçelerin Aydınlatılmasında Kullanılan Elektriğin Resmî Daire Tarifesi Üzerinden Hesaplanması Mümkün müdür?  205
17. Kanuna Aykırı Olarak Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması  205
D. LOJMAN GİDERLERİ  206
1. Lojmanlara Bütçeden Uydu Anteni Takılır mı?  206
2. Lojman Ortak Kullanım Alanlarının Elektrik Giderleri  207
3. Lojman Küçük Onarım Giderlerinin Bütçeden Karşılanması  207
4. Belediye Lojmanına Ait Boya Giderleri  207
5. Belediye Başkanı Lojmanının Yakıt Giderleri  207
6. Daire Müdürlerinin Oturduğu Lojmanlara Ait Telefon Giderleri  207
7. Belediye Başkanı Lojmanının Telefon Giderleri  208
8. TV Yayın Giderleri  208
9. Kaloriferin Yanmadığı Yaz Aylarında Yakıt Bedellerinin İadesi  208
10. Lojmanlarda Kullanılmak Üzere Demirbaş Satın Alımı  208
11. Lojmanlara Ait Elektrik Aboneliği, Açma–Kapama ve Bağlantı Ücretleri Bütçeden Karşılanır mı?  208
12. Genel Sekreter ve Genel Sanat Yönetmeni İçin Konut Kiralanması Mümkün müdür?  209
13. Lojmanların Bakım Onarımı Hangi Koşullarda Yapılabilir?  209
14. Makam Şoförleri ve Koruma Görevlilerine Tahsis Edilen Konutların Isınma Giderleri Bütçeden Karşılanabilir mi?  210
15. Lojmanlarının TV Anten ve Yükselticisinin Değiştirilmesi Kültür Hizmeti midir?  211
16. Kalorifercinin Lojmanlar İçin Değil Hizmet Binası İçin Görevlendirilmesi Durumu  211
17. Lojmanların Ortak Kullanım Alanları Ortak Giderleri  211
18. Belediye Başkanı Konutuna Bulaşık Makinesi Alınabilir mi?  212
19. Belediyeye Ait Dairenin Su Sayaç Bedeli ile Apartman Aidatlarının Bütçeden Ödenmesi  212
E. ELEKTRİK, SU, TELEFON, AKARYAKIT GİDERLERİ  213
1. Elektrik Bedelinin Ödenmesinde Daha Ucuz Birim Fiyatların Uygulanması Gerekirken Resmi Daireler İçin Öngörülen Tarifenin Uygulanması  213
2. Reaktif Enerji Bedelinden Muaf Tutulan Abonelerin Tükettiği Elektrik Bedelleri  213
3. Elektrik Enerjisi Satış Tarifelerinin Ortalamasının Alınması  214
4. Ankara'da İrtibat Bürosu Olarak Kullanılan Apartman Dairesinde Bulunan Telefona Ait Giderlerin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  215
5. Resmi Telefonlarla Yapılan (900) Hatlı Telefon Giderleri  215
6. Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarının Cep Telefonları  215
7. Genel Sekreterin Evindeki Özel Telefon Giderlerinin Bütçeden Ödenmesi  215
8. Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin Cep Telefonları Giderleri  215
9. Resmî Olduğuna Dair Şerh Bulunmayan Cep Telefon Giderleri  216
F. BORÇLANMA VE BORÇ İLİŞKİLERİ  216
1. Sosyal Tesislerin Elektrik Faturaları Belediye Bütçesinden Ödenir mi?  216
2. Belediye ile Hazine Arasında Vadesi Geçmiş Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargı Yeri  217
3. Belediye Giderlerinde Kullanılmak Üzere Aktarılan Payın Belediyelerce Borçlanılması  218
4. İl Hudutları Dışındaki Belediyelere Borç Verilebilmesi  219
5. İller Bankasınca Kefaleten Belediyeye Kullandırılan Banka Kredileri  219
6. Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Edilen Gelirler  220
G. BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE BAĞLI İŞLETMELERİ  220
1. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Görevli 1. Hukuk Müşavirlerinin Makam ve Görev Tazminatı  220
2. EGO Personeline Nakdi Giyim Yardımı Yapılabilir mi?  221
3. Su ve Kanalizasyon İdaresinde Soruşturma İzni Alınması Gereken Görevliler Kimlerdir?  222
4. İSKİ Çevre Temizlik Vergisini Tespit İçin Tarife Yapabilir mi?  222
5. İSKİ Uyuşmazlığı Hakem Tarafından Çözümlenebilir mi?  222
6. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüklerinin Su Tarifelerini Hazırlarken Kar Payı Koyabilir mi?  222
7. Aşırı Yağış Nedeniyle Eve Su Basmasından Dolayı Tazminat İstemi  224
8. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Taşınmazlarını Hangi Usulle Satabilir?  224
9. ASKİ Denetçilerine Ödenen Aylıkların Hesabı  224
10. ASKİ Kurum Personeline Ödenecek Ücretlerin Hesabı  225
11. ASKİ Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Aylık Ücretler Huzur Hakkı Olarak Değerlendirilebilir mi?  226
12. ASKİ Araçlarına Kasko Sigortası Yapılabilir mi?  226
13. ASKİ Bütçesinden Serbest Avukatlara Vekâlet Ücreti Ödenebilir mi?  227
14. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Ödenen İkramiyelerin Hesabında Taban ve Kıdem Aylıkları Dahil Edilir mi?  227
15. İmtiyaz Sözleşmesi İptal Edilerek Belediyeye Devredilen İşçilere Ücret Ödenir mi?  228
16. DİSKİ Personeli İkramiye Tutarına Görev ve Temsil Tazminatı Dahil Edilir mi?  229
17. EGO Personeline Nakdi Giyim Yardımı Yapılabilir mi?  230
18. ESHOT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirine Makam ve Görev Tazminatı Ödenir mi?  230
19. Hukuk Müşavirine Ödenen Ek Gösterge Rakamının Fazla Alınması  231
20. Sermaye Artırımının Kullanılması Koşulu  232
21. Belediye Şirketine Ait Giderlerin Bütçeden Karşılanması  232
22. Belediye Encümen Kararına İstinaden Şirkete Borç Verilmesi  232
23. Rüçhan Hakkı Kullanımı İçin Bakanlar Kurulu Ön İznine Gerek Var mı?  232
24. Şirketin Özelleştirilmesi Halinde Uhdesindeki Maden Ruhsatı Alıcıya İntikal Eder mi?  232
25. Belediyenin Kurduğu Ticari Şirketlerin Belediyenin Gelir Getirici İhalelerine Girmesi  233
26. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Kamu Kuruluşlarına Açılacak Davalarda Yargı Yeri  234
27. Otoparkta Aracı Çalınan Kişi Tüketici Mahkemesine Girebilir mi?  235
28. Belediye Şirketine Ait Mali Müşavirlik Gideri Belediyece Karşılana Bilir mi?  235
29. İSKİ Daire Başkanına Makam Tazminatı Ödenir mi?  235
H. BELEDİYE HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ  236
1. İçme ve Kullanma Suyu Hizmetlerinin İmtiyaz Yoluyla Devri  236
2. Danışmanlık Şirketlerine Yapılan Ödemeler  237
3. Gümrük İşlemleri İçin Komisyon Ödenebilir mi?  238
4. Belediye Gelir İşlemlerinin Hizmet Alımı Şeklinde İhalesi Mümkün müdür?  238
5. Belediyelerde Vergi Toplama Faaliyetinin İhale ile Özel Sektöre Yaptırılması  239
6. Vergi Gelirlerinin Tahakkuk ve Tahsiline Yönelik Alt Yapı Çalışmaları Oluşturma İşi İhale Yoluyla Yaptırılabilir mi?  239
I. KAMULAŞTIRMA VE İMAR İŞLEMLERİ  240
1. Daha Fazla İnşaat Alanı Sağlayan Projelere Ruhsat Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  240
2. Eşdeğer Alan Ayrılmadan İmar Plan Değişikliği Yapılabilir mi?  240
3. İmar Davalarında Davadan Feragat  240
4. İmar İtirazlarında Dava Açma Süreci  240
5. İmar Plan Değişikliğinin İdare Mahkemesince İptali Halinde Eski Plan Yürürlüğe Girer mi?  241
6. Kamulaştırmanın Gecikmesinin Taşınmaza Getireceği Haklar Nelerdir?  241
7. Birleşme, Katılma veya Tüzel Kişiliğin Kaldırılmasında İmar Uygulaması  242
8. Kamulaştırma Bedelinin Hesabında Taşınmaz Malın Üzerinde Bulunan Ağaç, Bağ Gibi Değerlerin de Dikkate Alınması  243
9. Kamulaştırma İşlemlerinde Görev Alanlara Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi  243
10. Encümenin Hukuka Aykırı Kamulaştırma Kararı  244
11. Kamulaştırma Bedelinde İndirim  244
12. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararı  245
13. Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Bulunan ve Kamulaştırmasız El Atılan Muhtesat Bedellerinin Ödenmesi  246
14. Kamulaştırmasız Elatmada Hak Düşürücü Süre Ne Kadardır?  246
15. Kamulaştırma Bedelinin Artırılması  246
16. Belediyece Hakkında Yıkım Kararı Verilen İmalatın Korunmaya Değer Kıymetinden Söz Edilebilir mi?  247
17. Çekişmesiz Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  247
18. Kamulaştırmasız El Atmada Bedel Artırım Davası  247
19. Taşınmazın Arsa Niteliği Kazanması  247
20. Kamulaştırmadan Artan Tesislerin Kullanılabilir Hale G