Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kent Çevre Hukuk
Ekim 2011 / 1. Baskı / 260 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%40)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kurumsal yapılanmaya göz önüne alındığında, kurumların merkezi ve yerel düzeyde rol aldıkları görülmektedir. Çevre mevzuatının uygulanması aşamasında kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör ve sivil toplu örgütlerinin de sorumlulukları bulunmaktadır. Bu açıdan, AB sürecinde etkin bir uyum ve uygulama süreci tüm kesimlerin eşgüdüm ve eşzamanlı çalışmalarını gerekli kılmaktadır.

Çalışmada AB mevzuatının uyumlaştırılması çerçevesinde yürürlüğe giren Türk Çevre Mevzuatı ile bu mevzuatı uygulamakla sorumlu olan kamu kurumlarının yapısı incelenmiştir. Bu çalışma, literatürde bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı ve Türk Çevre Mevzuatının Çerçevesi
Çevre Yönetimi ve Kurumsal Yapı
Doğa Koruma, Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Barkod: 9789750217036
Yayın Tarihi: Ekim 2011
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 260
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MÜKTESEBATI VE
TÜRK ÇEVRE MEVZUATININ ÇERÇEVESİ
I. ÇEVRE SORUNLARI  21
A. Kavramsal ve Politik Çerçeve  21
1. Çevre Kavramı  21
2. Küresel Çevre Sorunları  22
3. Türkiye’de Çevre Sorunları  29
B. Çevre Sorunları ve Hukukun Rolü  31
C. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Çevre  34
1. Sürdürülebilir Kalkınmanın Ortaya Çıkışı ve Yasal Düzenlemelerde Yeri  34
2. Kalkınma Planları ve Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı  36
II. AVRUPA BİRLİĞİ VE ÇEVRE  40
A. Avrupa Birliği- Türkiye İlişkileri  40
1. Avrupa Birliği Çevre Politikası  43
2. Avrupa Birliği Çevre Müktesebatının Çerçevesi  47
3. Türk Çevre Mevzuatı’nın Gelişimi  51
B. Avrupa Birliği Yatay Mevzuatı  52
1. Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi  52
2. Avrupa Birliği’nde Mekânsal Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin 17.03.2007 tarihli ve 2007/2/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Direktifi (INSPIRE)  56
3. Çevresel Konulara Halkın Katılımına İlişkin Direktif  58
4. Çevresel Sorumluluk Direktifi  60
5. Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi  62
6. Stratejik Çevresel Değerlendirme Direktifi  63
7. Raporlama Direktifi  64
8. Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağının Kuruluşuna İlişkin Direktif  65
9. Kazaen veya Kasti Deniz Kirliliği Alanında İşbirliğine İlişkin Karar  65
10. Ozon Tabakasını Delen Maddeler Hakkında Tüzük  67
11. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi  69
12. Kyoto Protokolü  72
13. Kyoto Protokolü’nün Uygulanması ve Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin Bir Sitem Kurulması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 280/2004/EC Sayılı Kararı  74
14. F-Gazları Tüzüğü  75
D. Avrupa Birliği Dikey Mevzuatı  75
1. Hava Kalitesi  75
2. Atık Yönetimi  78
3. Su Yönetimi  82
4. Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi ve Risk Yönetimi  86
5. Gürültü Yönetimi  88
6. Kimyasallar  88
7. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar  90
8. Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik  91
9. Nükleer Güvenlik ve Radyoaktif Kirliliğin Önlenmesi  94
İkinci Bölüm
ÇEVRE YÖNETİMİ VE KURUMSAL YAPI
I. TÜRKİYE’DE ÇEVRE YÖNETİMİ  99
A. Çevre Yönetimi  99
1. Kavramsal Çerçeve  100
2. Türk Kamu Yönetiminde Çevre Hizmetleri  102
B. Çevre Yönetiminin Araçları  103
1. Çevre Yönetim Planları  103
2. Çevre Denetimi  107
3. Mali Araçlar -Çevre Finansmanı  110
II. MERKEZİ YÖNETİM VE ÇEVRE  117
A. Merkezi Çevre Örgütü  117
1. Türkiye’de Çevre Örgütünün Tarihi Süreci  117
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  121
3. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Niteliği  123
4. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  127
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevreye İlişkin Görevleri  129
b. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Su Yönetimi  131
III. YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE  136
A. Yerel Yönetimlerin Çevre Konusunda Görevleri  137
1. Belediyelerin Çevreye İlişkin Görevleri  138
2. Büyükşehir Belediyelerinin Çevreye İlişkin Görevleri  140
3. İl Özel İdarelerinin Çevreye İlişkin Görevleri  141
4. Mahalli İdare Birlikleri ve Çevre  142
B. Belediyeler ve Atık Yönetimi  142
C. Yerel Yönetimler ve Su Yönetimi  152
D. Yerel Yönetimler ve Gürültü Yönetimi  153
E. Yerel Yönetimler ve Planlama  154
F. Yerel Yönetimler ve Organize Sanayi Bölgeleri  157
IV. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÇEVRE  160
A. Sivil Toplum Kavramı ve Türkiye’de Gelişim Süreci  160
B. Çevreci Hareket ve Sivil Toplum  161
C. Çevresel Başvuru ve Katılım Hakkı  162
D. Bilgi Edinme Hakkı  166
E. Meslek Kuruluşlarının Yetkilerine Müdahale  172
Üçüncü Bölüm
DOĞA KORUMA, PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
I. DOĞA KORUMA, YASAL VE KURUMSAL YAPI  177
A. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması  177
B. Korunan Alan Kavramı  180
C. Korunan Alanlar Sistemi  181
1. Türkiye’de Korunan Alanların Yasal ve Kurumsal Yapısı  184
a. Özel Çevre Koruma Bölgeleri  186
b. Milli Parklar  191
c. Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları  193
d. Sulak Alanlar  194
2. Kültür ve Tabiat Varlıkları  196
a. Doğal (tabii) Sitler  197
b. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları  199
II. MEKANSAL PLANLAMA VE ÇEVRENİN KORUNMASI  203
A. Yasal ve Kurumsal Çerçeve  205
1. Planlama Kavramı ve Türkiye’de İmar Planlaması Sistemi  209
2. Plan Kademeleri ve Planlamada Kurumlar Arası Yetki Çatışması  211
3. Mekânsal Planlama Kavramı  216
III. PLANLAMA YETKİSİ VE MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI  221
A. Mülkiyet Hakkı ve Bakanlığın Müdahale Yetkisi  221
1. Mülkiyet Hakkı Kavramı  223
2. Kamu Mülkiyeti Kavramı  224
IV. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DOĞA KORUMA  227
A. Yasal ve Kurumsal Yapı  227
1. Kentsel Dönüşüm Nedir?  227
2. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  228
3. Kentsel Dönüşüm ve Korunan Alanlara Müdahale  229
4. İmar Mevzuatının Uygulanmaması  231
5. Kanunun Uygulama Alanları ve Yetkili Otorite  232
6. Riskli Yapıların Tespiti  232
7. Tespit İşleminin Finansmanı  233
8. Mülkiyet Hakkına Aykırı Hükümler  233
9. Tahliye ve Yıktırma  235
10. Hak Arama Özgürlüğüne Müdahale  235
11. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü  237
Sonuç  239
Yararlanılan Kaynaklar  243
Kavramlar Dizini  259
 


M. Ufuk Tekin
Şubat 2020
69.90 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Büyük
Ocak 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MÜKTESEBATI VE
TÜRK ÇEVRE MEVZUATININ ÇERÇEVESİ
I. ÇEVRE SORUNLARI  21
A. Kavramsal ve Politik Çerçeve  21
1. Çevre Kavramı  21
2. Küresel Çevre Sorunları  22
3. Türkiye’de Çevre Sorunları  29
B. Çevre Sorunları ve Hukukun Rolü  31
C. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Çevre  34
1. Sürdürülebilir Kalkınmanın Ortaya Çıkışı ve Yasal Düzenlemelerde Yeri  34
2. Kalkınma Planları ve Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı  36
II. AVRUPA BİRLİĞİ VE ÇEVRE  40
A. Avrupa Birliği- Türkiye İlişkileri  40
1. Avrupa Birliği Çevre Politikası  43
2. Avrupa Birliği Çevre Müktesebatının Çerçevesi  47
3. Türk Çevre Mevzuatı’nın Gelişimi  51
B. Avrupa Birliği Yatay Mevzuatı  52
1. Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi  52
2. Avrupa Birliği’nde Mekânsal Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin 17.03.2007 tarihli ve 2007/2/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Direktifi (INSPIRE)  56
3. Çevresel Konulara Halkın Katılımına İlişkin Direktif  58
4. Çevresel Sorumluluk Direktifi  60
5. Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi  62
6. Stratejik Çevresel Değerlendirme Direktifi  63
7. Raporlama Direktifi  64
8. Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağının Kuruluşuna İlişkin Direktif  65
9. Kazaen veya Kasti Deniz Kirliliği Alanında İşbirliğine İlişkin Karar  65
10. Ozon Tabakasını Delen Maddeler Hakkında Tüzük  67
11. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi  69
12. Kyoto Protokolü  72
13. Kyoto Protokolü’nün Uygulanması ve Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin Bir Sitem Kurulması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 280/2004/EC Sayılı Kararı  74
14. F-Gazları Tüzüğü  75
D. Avrupa Birliği Dikey Mevzuatı  75
1. Hava Kalitesi  75
2. Atık Yönetimi  78
3. Su Yönetimi  82
4. Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi ve Risk Yönetimi  86
5. Gürültü Yönetimi  88
6. Kimyasallar  88
7. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar  90
8. Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik  91
9. Nükleer Güvenlik ve Radyoaktif Kirliliğin Önlenmesi  94
İkinci Bölüm
ÇEVRE YÖNETİMİ VE KURUMSAL YAPI
I. TÜRKİYE’DE ÇEVRE YÖNETİMİ  99
A. Çevre Yönetimi  99
1. Kavramsal Çerçeve  100
2. Türk Kamu Yönetiminde Çevre Hizmetleri  102
B. Çevre Yönetiminin Araçları  103
1. Çevre Yönetim Planları  103
2. Çevre Denetimi  107
3. Mali Araçlar -Çevre Finansmanı  110
II. MERKEZİ YÖNETİM VE ÇEVRE  117
A. Merkezi Çevre Örgütü  117
1. Türkiye’de Çevre Örgütünün Tarihi Süreci  117
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  121
3. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Niteliği  123
4. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  127
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevreye İlişkin Görevleri  129
b. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Su Yönetimi  131
III. YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE  136
A. Yerel Yönetimlerin Çevre Konusunda Görevleri  137
1. Belediyelerin Çevreye İlişkin Görevleri  138
2. Büyükşehir Belediyelerinin Çevreye İlişkin Görevleri  140
3. İl Özel İdarelerinin Çevreye İlişkin Görevleri  141
4. Mahalli İdare Birlikleri ve Çevre  142
B. Belediyeler ve Atık Yönetimi  142
C. Yerel Yönetimler ve Su Yönetimi  152
D. Yerel Yönetimler ve Gürültü Yönetimi  153
E. Yerel Yönetimler ve Planlama  154
F. Yerel Yönetimler ve Organize Sanayi Bölgeleri  157
IV. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÇEVRE  160
A. Sivil Toplum Kavramı ve Türkiye’de Gelişim Süreci  160
B. Çevreci Hareket ve Sivil Toplum  161
C. Çevresel Başvuru ve Katılım Hakkı  162
D. Bilgi Edinme Hakkı  166
E. Meslek Kuruluşlarının Yetkilerine Müdahale  172
Üçüncü Bölüm
DOĞA KORUMA, PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
I. DOĞA KORUMA, YASAL VE KURUMSAL YAPI  177
A. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması  177
B. Korunan Alan Kavramı  180
C. Korunan Alanlar Sistemi  181
1. Türkiye’de Korunan Alanların Yasal ve Kurumsal Yapısı  184
a. Özel Çevre Koruma Bölgeleri  186
b. Milli Parklar  191
c. Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları  193
d. Sulak Alanlar  194
2. Kültür ve Tabiat Varlıkları  196
a. Doğal (tabii) Sitler  197
b. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları  199
II. MEKANSAL PLANLAMA VE ÇEVRENİN KORUNMASI  203
A. Yasal ve Kurumsal Çerçeve  205
1. Planlama Kavramı ve Türkiye’de İmar Planlaması Sistemi  209
2. Plan Kademeleri ve Planlamada Kurumlar Arası Yetki Çatışması  211
3. Mekânsal Planlama Kavramı  216
III. PLANLAMA YETKİSİ VE MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI  221
A. Mülkiyet Hakkı ve Bakanlığın Müdahale Yetkisi  221
1. Mülkiyet Hakkı Kavramı  223
2. Kamu Mülkiyeti Kavramı  224
IV. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DOĞA KORUMA  227
A. Yasal ve Kurumsal Yapı  227
1. Kentsel Dönüşüm Nedir?  227
2. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  228
3. Kentsel Dönüşüm ve Korunan Alanlara Müdahale  229
4. İmar Mevzuatının Uygulanmaması  231
5. Kanunun Uygulama Alanları ve Yetkili Otorite  232
6. Riskli Yapıların Tespiti  232
7. Tespit İşleminin Finansmanı  233
8. Mülkiyet Hakkına Aykırı Hükümler  233
9. Tahliye ve Yıktırma  235
10. Hak Arama Özgürlüğüne Müdahale  235
11. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü  237
Sonuç  239
Yararlanılan Kaynaklar  243
Kavramlar Dizini  259
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020