Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Hukukunda Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi
İş Hukuku Monografileri
Eylül 2020 / 1. Baskı / 118 Syf.
Fiyatı: 49.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Küreselleşme ile birlikte üretim biçimleri değişmiş, bu değişim etkisini iş ilişkisi ve haliyle İş Hukuku üzerinde de göstermiştir.

Değişim ile birlikte, tek bir işverene bağlı, tam zamanlı ve belirsiz süreli çalışmayı ifade eden tipik iş ilişkisinden uzaklaşma manasına gelen atipik iş ilişkilerine talep ve yönelim artmış, konu Avrupa Birliğinde uzun yıllar tartışılmış ve bu tartışmalar çerçevesinde de hukuki düzenleme niteliği kazanmıştır.

Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi kurumu da atipik iş ilişkisi türlerinden biri olup ilk defa 2008/104/EC sayılı yönerge ile AB nezdinde çerçeve düzenlemeye kavuşmuştur. Kurum, hukukumuza ise 6715 sayılı Kanunla, 2016 yılında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 7. Maddesinde yapılan değişiklikle girmiştir.

Bu çalışmada, hukukumuzda oldukça yeni olan ve bu nedenle görebildiğimiz kadarıyla yargıya da henüz yansımamış, sınırlı sayıda çalışmada ele alınan meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Tarihçe, Konunun Sunumu ve Sınırlandırılması
Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisinin Tarafları Arasındaki Hukuki İlişkiler
Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi Kurulmasının Koşulları, Öngörülen Yasaklar ve Sınırlamalar
Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisinin Hukuka Aykırılığı Ve Sona Ermesi
Barkod: 9789750261152
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 118
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
1. BÖLÜM:
TARİHÇE, KONUNUN SUNUMU VE
SINIRLANDIRILMASI
1.1. TARİHÇE  17
1.2 KONUNUN SUNUMU  23
1.2.1 Geçici İş İlişkisi Kavramı  24
1.2.2 Geçici İş İlişkisinin Türleri  24
1.2.2.1 Gerçek Anlamda Geçici İş İlişkisi  25
1.2.2.2 Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi  26
1.3 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN İŞ ARACILIĞINDAN FARKLARI  27
2. BÖLÜM:
MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN
TARAFLARI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER
2.1 ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU İLE İŞÇİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ  31
2.2 ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU İLE GEÇİCİ İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ  37
2.2.1. Alacağın Temliki Görüşü  39
2.2.2. Birlikte İşverenlik Görüşü  44
2.2.3. Üçüncü Kişinin Edimini Üstlenme ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Görüşü  46
2.3. İŞÇİ İLE GEÇİCİ İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ  50
3. BÖLÜM:
MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASININ
KOŞULLARI, ÖNGÖRÜLEN YASAKLAR VE SINIRLAMALAR
3.1 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI  55
3.2 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN KURULABİLECEĞİ HALLER VE SÜRELERİ  56
3.2.1 İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Haller  57
3.2.2 Mevsimlik Tarım İşleri  57
3.2.3 Ev Hizmetleri  58
3.2.4 İşletmenin Günlük İşlerinden Sayılmayan ve Aralıklı Olarak Gördürülen İşler  59
3.2.5 İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Acil İşler veya Zorlayıcı Nedenler  60
3.2.6 İşletmenin Mal ve Hizmet Üretim Kapasitesinin Öngörülemeyen Ölçüde Artması  61
3.2.7 Mevsimlik İşler Dışında Dönemsellik Arz Eden İş Artışları  62
3.3 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASINA DAİR ÖNGÖRÜLEN YASAKLAR  63
3.3.1 Kanunda Öngörülen Yöntem  63
3.3.2 Öngörülen Yasaklar  64
3.4 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  68
3.4.1 İşçinin Yükümlülükleri  68
3.4.1.1 İş Görme Yükümlülüğü  69
3.4.1.2 İşverenin Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü  72
3.4.1.3 Özen Yükümlülüğü  73
3.4.1.4 Sadakat Yükümlülüğü  74
3.4.1.5 Rekabet Etmeme Yükümlülüğü  76
3.4.2 Özel İstihdam Bürosunun İşK m. 7 Çerçevesindeki Yükümlülükleri  78
3.4.2.1 Ücret Ödeme Yükümlülüğü  78
3.4.2.2 Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülükleri  83
3.4.3 Geçici İşverenin İşK m.7 Çerçevesindeki Yükümlülükleri  84
3.4.3.1 Geçici İşverenin Açık Pozisyonları Bildirme ve Belge Saklama Yükümlülüğü  84
3.4.3.2 Geçici İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğü  85
3.4.3.3 Geçici İşverenin İşçiyi Gözetme Yükümlülüğü  86
3.4.3.4 Geçici İşverenin Ücret Ödemelerini Kontrol Etme Yükümlülüğü  88
4. BÖLÜM:
MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN
HUKUKA AYKIRILIĞI VE SONA ERMESİ
4.1 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI  91
4.1.1 Hukuka Aykırılık Halleri ve Özel Hukuk Bakımından Sonuçları  91
4.1.1.1 Kanunda Belirtilen Haller Haricinde veya Yasaklanan Hallerde Geçici İş İlişkisi Kurulması  91
4.1.1.2 Özel İstihdam Bürosunun Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisi Bulunmaması  95
4.1.1.3 Kanunda Belirlenen Süre Sınırlarına Uyulmaması  95
4.1.1.4 Geçici İşçi Kotasına Aykırılık  96
4.1.2 İdari Yaptırımlar  97
4.2 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ  98
4.2.1 Tarafların Anlaşması  98
4.2.2 Öngörülen Sürenin Sona Ermesi  99
4.2.3 Ölüm  99
4.2.4 Fesih  100
4.2.5 Özel İstihdam Bürosunun Geçici İş İlişkisi Kurma İzninin İptali veya Büronun Kapanması  101
Sonuç  103
Kaynakça  107
Kavram Dizini  113
 


Seracettin Göktaş
Eylül 2020
155.00 TL
Sepete Ekle
Şentürk Dursun
Eylül 2020
170.00 TL
Sepete Ekle
Zeynep Anıl Atay
Eylül 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
Deniz Bayeren
Eylül 2020
49.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
1. BÖLÜM:
TARİHÇE, KONUNUN SUNUMU VE
SINIRLANDIRILMASI
1.1. TARİHÇE  17
1.2 KONUNUN SUNUMU  23
1.2.1 Geçici İş İlişkisi Kavramı  24
1.2.2 Geçici İş İlişkisinin Türleri  24
1.2.2.1 Gerçek Anlamda Geçici İş İlişkisi  25
1.2.2.2 Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi  26
1.3 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN İŞ ARACILIĞINDAN FARKLARI  27
2. BÖLÜM:
MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN
TARAFLARI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER
2.1 ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU İLE İŞÇİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ  31
2.2 ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU İLE GEÇİCİ İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ  37
2.2.1. Alacağın Temliki Görüşü  39
2.2.2. Birlikte İşverenlik Görüşü  44
2.2.3. Üçüncü Kişinin Edimini Üstlenme ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Görüşü  46
2.3. İŞÇİ İLE GEÇİCİ İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ  50
3. BÖLÜM:
MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASININ
KOŞULLARI, ÖNGÖRÜLEN YASAKLAR VE SINIRLAMALAR
3.1 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI  55
3.2 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN KURULABİLECEĞİ HALLER VE SÜRELERİ  56
3.2.1 İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Haller  57
3.2.2 Mevsimlik Tarım İşleri  57
3.2.3 Ev Hizmetleri  58
3.2.4 İşletmenin Günlük İşlerinden Sayılmayan ve Aralıklı Olarak Gördürülen İşler  59
3.2.5 İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Acil İşler veya Zorlayıcı Nedenler  60
3.2.6 İşletmenin Mal ve Hizmet Üretim Kapasitesinin Öngörülemeyen Ölçüde Artması  61
3.2.7 Mevsimlik İşler Dışında Dönemsellik Arz Eden İş Artışları  62
3.3 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASINA DAİR ÖNGÖRÜLEN YASAKLAR  63
3.3.1 Kanunda Öngörülen Yöntem  63
3.3.2 Öngörülen Yasaklar  64
3.4 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  68
3.4.1 İşçinin Yükümlülükleri  68
3.4.1.1 İş Görme Yükümlülüğü  69
3.4.1.2 İşverenin Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü  72
3.4.1.3 Özen Yükümlülüğü  73
3.4.1.4 Sadakat Yükümlülüğü  74
3.4.1.5 Rekabet Etmeme Yükümlülüğü  76
3.4.2 Özel İstihdam Bürosunun İşK m. 7 Çerçevesindeki Yükümlülükleri  78
3.4.2.1 Ücret Ödeme Yükümlülüğü  78
3.4.2.2 Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülükleri  83
3.4.3 Geçici İşverenin İşK m.7 Çerçevesindeki Yükümlülükleri  84
3.4.3.1 Geçici İşverenin Açık Pozisyonları Bildirme ve Belge Saklama Yükümlülüğü  84
3.4.3.2 Geçici İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğü  85
3.4.3.3 Geçici İşverenin İşçiyi Gözetme Yükümlülüğü  86
3.4.3.4 Geçici İşverenin Ücret Ödemelerini Kontrol Etme Yükümlülüğü  88
4. BÖLÜM:
MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN
HUKUKA AYKIRILIĞI VE SONA ERMESİ
4.1 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI  91
4.1.1 Hukuka Aykırılık Halleri ve Özel Hukuk Bakımından Sonuçları  91
4.1.1.1 Kanunda Belirtilen Haller Haricinde veya Yasaklanan Hallerde Geçici İş İlişkisi Kurulması  91
4.1.1.2 Özel İstihdam Bürosunun Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisi Bulunmaması  95
4.1.1.3 Kanunda Belirlenen Süre Sınırlarına Uyulmaması  95
4.1.1.4 Geçici İşçi Kotasına Aykırılık  96
4.1.2 İdari Yaptırımlar  97
4.2 MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ  98
4.2.1 Tarafların Anlaşması  98
4.2.2 Öngörülen Sürenin Sona Ermesi  99
4.2.3 Ölüm  99
4.2.4 Fesih  100
4.2.5 Özel İstihdam Bürosunun Geçici İş İlişkisi Kurma İzninin İptali veya Büronun Kapanması  101
Sonuç  103
Kaynakça  107
Kavram Dizini  113
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020