Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişimi Mevzuatı
(1 Ağustos 2019 Tarihi İtibariyle Tüm Düzenlemeleri ve Değişiklikleri İçerir)
Ağustos 2019 / 5. Baskı / 1018 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Ağustos 2018 83.00 TL 44.90 TL (%46)Sepete Ekle
 3. Şubat 2018 55.50 TL 39.90 TL (%29)Sepete Ekle
 1. Ocak 2015 41.50 TL 14.90 TL (%65)Sepete Ekle
   

• Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ve Sözleşmeyi Açıklayıcı Metin
• Avrupa Suç Sorunları Komitesi (CDPC) Nihai Faaliyet Raporu
• Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (1981)
• Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol
• Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
• Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması
Hakkında Avrupa Konseyi ve AP Direktifi
• TCK(Gerekçeli) – CMK – PVSK - FSEK (İlgili Maddeler)
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Gerekçeli)
• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (Gerekçeli)
• Elektronik Haberleşme Kanunu - Basın Kanunu - Cezai Konularda Uluslararası İşbirliği Kanunu
• Elektronik İmza Kanunu (Gerekçeli)
• Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (Gerekçeli)
• Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
• Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü
• Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
• Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
• Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
• Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
• Bilgi Sistemleri Yönetmeliği Tebliği
• Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6'ya Geçiş Planı Konulu Genelge
• Ve bilişim, kişisel verilerin korunması ve internet iletişimi ile ilgili diğer bütün uluslararası düzenleme, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeyi içermektedir.

Konu Başlıkları
Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi
Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698)
İnternet Kanunu (5651)
Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler)
Ceza Muhakemesi Kanunu (İlgili Maddeler)
Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
Elektronik İmza Kanunu
Elektronik Haberleşme Kanunu
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Açıklayıcı Metin
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmelikler
Barkod: 9789750256462
Yayın Tarihi: Ağustos 2019
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 1018
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
5. Baskıya Önsöz  5
4. Baskıya Önsöz  7
3. Baskıya Önsöz  11
2. Baskıya Önsöz  15
Önsöz  19
Birinci Bölüm
BİLİŞİM MEVZUATI
I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  29
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ  29
AVRUPA SUÇ SORUNLARI KOMİTESİ (CDPC) NİHAİ FAALİYET RAPORU  63
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  165
TÜRK CEZA KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  165
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  210
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (İLGİLİ MADDE)  221
JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (İLGİLİ MADDE)  225
CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU  228
ELEKTRONİK İMZA KANUNU  250
ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN  274
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU  301
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN  354
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  360
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  369
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ  369
CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  394
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  401
SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  421
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  424
İkinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI
I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  461
KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ  461
KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOL  473
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE BU TÜR VERİLERİN SERBEST DOLAŞIMINA DAİR BİREYLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ 95/46/EC SAYI VE 24 EKİM 1995 TARİHLİ AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ VE AVRUPA PARLAMENTOSU DİREKTİFİ  477
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ  511
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  607
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  607
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  657
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ  657
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ  668
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ  682
VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  697
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  708
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  716
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  723
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  733
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  745
IV. ULUSAL DÜZENLEMELER: TEBLİĞLER  759
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  759
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ  763
BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ TEBLİĞİ (VII–128.9)  767
Üçüncü Bölüm
İNTERNET VE İLETİŞİM MEVZUATI
I. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  789
5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  789
633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  827
1262 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTEHZARLAR KANUNU (İLGİLİ MADDE)  829
6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU (İLGİLİ MADDE)  830
4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  831
7258 SAYILI FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLEMESİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  832
ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU  834
BASIN KANUNU  894
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: TÜZÜKLER  907
ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ  907
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  923
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  923
İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ  936
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK  953
TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN ERİŞİM SAĞLAYICILARA VE YER SAĞLAYICILARA FAALİYET BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  961
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İNTERNET GELİŞTİRME KURULU YÖNETMELİĞİ  971
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  979
RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK  995
IV. ULUSAL DÜZENLEMELER: GENELGELER  1015
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İÇİN IPV6’YA GEÇİŞ PLANI  1015
 


Doç. Dr. Murat Volkan Dülger
Murat Volkan Dülger, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Türk Ceza Hukuku’nda Bilişim Suçları” konulu çalışması ile yüksek lisans derecesini almıştır. Dülger, aynı enstitüde yürüttüğü doktora çalışmasını 2010 yılında tamamlayarak “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar” konulu doktora tezi ile hukuk doktoru unvanını almıştır. “Ceza Muhakemesi Hukukunda Dışlama Kuralı ve Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi (Zehirli Ağacın Meyvesi Öğretisi)” başlıklı çalışmasıyla yapmış olduğu başvuru neticesinde 2016 yılında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku doçenti unvanını almıştır.
Dülger, çalışmalarını Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Yapay Zekalı Varlıkların Hukuki Sorumluluğu alanlarında yoğunlaştırmıştır.
Murat Volkan Dülger, uzun yıllardır üyesi olduğu İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu’nun iki dönem başkan yardımcılığını, iki dönem de başkanlığını yapmıştır.
Dülger, “Avrupa Konseyi – Avrupa Birliği – Adalet Bakanlığı – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademesi”nin ortak projesi olan “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Ortak Projesi”nde Avrupa Konseyi uzmanı olarak yer almış ve “Bilişim Suçları, Soruşturma ve Kovuşturması” bölümüne katkı sağlamış, ayrıca bu konuda bir “Uygulama Rehberi” kaleme almıştır. Bunun yanı sıra Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Bilgi Toplumu Stratejisi” çalışmasında da uzman olarak yer almıştır. Ayrıca Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) bünyesinde faaliyet gösteren “Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu”nda yer almış ve “Bilişim Hukuku” alt çalışma grubunun başkanlığını yürütmüştür. Dülger, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan çeşitli yasa hazırlama ve yasa tadil komisyonlarında da uzman olarak yer almıştır.
Dülger, İstanbul Barosu CMK Eğitimlerinde ve Staj Eğitim Merkezinde, uzun süre Bilişim Hukuku ve Hukuka Aykırı Deliller derslerini vermiştir. Ayrıca çok sayıda eğitim ve sertifika programında öğretici olarak, çeşitli konferans, panel ve seminerlere de konuşmacı olarak katılmıştır.
Murat Volkan Dülger, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Düşünce Özgürlüğü” isimli çalışmasıyla Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen “Kapani – Savcı İnsan Hakları İnceleme Ödülü” yarışmasında 2002 yılında ikincilik ödülünü almıştır.
Dülger’in, “Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar”, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Dışlama Kuralı ve Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi (Zehirli Ağacın Meyvesi Öğretisi)”, “Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku”, “Bilişim Suçları, Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemleri ile İnternet İletişim Hukuku (Uygulama Rehberi)”, “Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar” isimli beş adet kitabı bulunmaktadır. Dülger’in “Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişim Mevzuatı” ile “Bilişim Hukuku Mevzuatı” isimlerinde iki adet de mevzuat derlemesi bulunmaktadır. Ayrıca TÜSİAD tarafından hazırlatılan ve kitap olarak basılan “İnternet Sitelerinin Erişiminin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmeler” başlıklı raporun ortak yazarıdır. Bunun dışında yurt dışında İngilizce olarak yayınlanan “The Art Collecting Legal Handbook” ve “Trade Mark Litigation” isimli iki kitabın da Türkiye bölümünün yazarıdır. Dülger’in, çeşitli dergi ve armağanlarda yayınlanmış ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, bilişim hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, yapay zekalı varlıkların hukuki statüsü ve insan hakları hukuku konularında çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
Dülger, bunların yanı sıra elektronik ortamda akademik yayın yapan “s://academia.edu” adresinde düzenli olarak gündeme ilişkin hukuki makaleler yayımlamaktadır.
Dülger, 2001 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı avukattır.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
5. Baskıya Önsöz  5
4. Baskıya Önsöz  7
3. Baskıya Önsöz  11
2. Baskıya Önsöz  15
Önsöz  19
Birinci Bölüm
BİLİŞİM MEVZUATI
I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  29
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ  29
AVRUPA SUÇ SORUNLARI KOMİTESİ (CDPC) NİHAİ FAALİYET RAPORU  63
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  165
TÜRK CEZA KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  165
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  210
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (İLGİLİ MADDE)  221
JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (İLGİLİ MADDE)  225
CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU  228
ELEKTRONİK İMZA KANUNU  250
ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN  274
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU  301
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN  354
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  360
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  369
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ  369
CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  394
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  401
SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  421
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  424
İkinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI
I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  461
KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ  461
KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOL  473
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE BU TÜR VERİLERİN SERBEST DOLAŞIMINA DAİR BİREYLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ 95/46/EC SAYI VE 24 EKİM 1995 TARİHLİ AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ VE AVRUPA PARLAMENTOSU DİREKTİFİ  477
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ  511
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  607
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  607
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  657
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ  657
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ  668
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ  682
VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  697
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  708
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  716
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  723
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  733
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  745
IV. ULUSAL DÜZENLEMELER: TEBLİĞLER  759
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  759
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ  763
BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ TEBLİĞİ (VII–128.9)  767
Üçüncü Bölüm
İNTERNET VE İLETİŞİM MEVZUATI
I. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  789
5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  789
633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  827
1262 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTEHZARLAR KANUNU (İLGİLİ MADDE)  829
6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU (İLGİLİ MADDE)  830
4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  831
7258 SAYILI FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLEMESİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  832
ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU  834
BASIN KANUNU  894
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: TÜZÜKLER  907
ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ  907
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  923
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  923
İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ  936
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK  953
TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN ERİŞİM SAĞLAYICILARA VE YER SAĞLAYICILARA FAALİYET BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  961
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İNTERNET GELİŞTİRME KURULU YÖNETMELİĞİ  971
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  979
RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK  995
IV. ULUSAL DÜZENLEMELER: GENELGELER  1015
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İÇİN IPV6’YA GEÇİŞ PLANI  1015
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019