Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bağışlama Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Temmuz 2020 / 1. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 72.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bağışlama sözleşmesi, 6098 sayılı TBK m.285-298 (818s.BK m.234-247) hükümlerinde düzenlenmiştir. Yasal tanımla; "… bu sözleşme, bağışlayanın sağlar sarası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir." Borçlar Kanunu dışında bazı özel hukuk mevzuatında bağışlama konusunu düzenleyen hükümler de vardır. Miras hukukunda miras bırakanın, icra takip hukukunda borçlunun bağışlamaları uygulamada yoğun olarak dava konusu yapılmaktadır.

Beş bölüm ve ek bölümden oluşan kitapta; TBK hükümleri sırasıyla, bağışlama sözleşmesinin tanımı, bağışlama ehliyeti, bağışlama sözleşmesinin kurulması, bağışlayanın sorumluluğu, bağışlamanın ortadan kalkması konuları adı altında incelenmiştir. Özellikle üçüncü bölüm kapsamında yer alan, bağışlama sözü verme, elden bağışlama, koşullu bağışlama, yüklemeli bağışlama, bağışlayana dönme koşullu bağışlama türleri ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Miras hukukundaki murisin karşılıksız kazandırmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar hususuna ise bir ek bölüm içinde yer verilmiştir. Uygulamaya yansıyan kargı kararlarından yararlanmak suretiyle ek bölümde miras bırakanın karşılıksız kazandırmalarına karşı açılacak muvazaa, tenkis, iade vs. ilişkin hukuki uyuşmazlıklar çözümlenmek ve uygun kaynak yargı kararı gösterilmek suretiyle anlatım pratikleştirilmiştir.

Her bölüm ayrıca yasal düzenlemeye uygun alt başlık halinde açıklanmış, ilgili Yargıtay ve BAM kararlarıyla desteklenmiştir.

Konu Başlıkları
Bağışlama Sözü Verme
Elden Bağışlama
Koşullu Bağışlama
Yüklemeli Bağışlama
Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama
Bağışlamadan Dönme (Rücu)
Barkod: 9789750260384
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
I. TANIMI  13
AÇIKLAMA  13
1. Bağışlama Sözleşmesinin Tanımı  13
2. Bağışlama Konusu  14
3. Bağışlama Sözleşmesinin Öğeleri  15
a. Kişinin Bir Başkasına Kendi Malvarlığından Kazandırmada Bulunması  15
b. Kazandırmanın Karşılıksız Olması  16
c. Bağışlamanın Sözleşmeye Bağlanmış Olması  16
4. Bağışlama Sayılmayan Haller  17
YARGITAY KARARLARI  18
İkinci Bölüm
BAĞIŞLAMA EHLİYETİ
I. BAĞIŞLAYAN İÇİN  55
AÇIKLAMA  55
1. Bağışlama Yapabilme Ehliyeti ve Sınırlamalar  55
a. Tam ehliyetliler yönüyle  56
b. Tam Ehliyetli Olmayanlar Yönüyle  57
2. Bağışlamanın Mahkemece İptal Edilebilmesi  58
a. Basit Yargılamaya Tabi Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu  58
b. Davanın Koşulları  59
3. Geçmiş Ehliyet Halinin Araştırılması  61
YARGITAY KARARLARI  61
II. BAĞIŞLANAN İÇİN  68
AÇIKLAMA  68
1. Bağışlananın Fiil Ehliyeti  68
2. Bağışlananın Yasal Temsilcisinin Müdahalesi İle Bağışlamanın Ortadan Kalkması  69
YARGITAY KARARLARI  69
Üçüncü Bölüm
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
I. BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME  81
AÇIKLAMA  81
1. Bağışlama Sözü Vermenin Geçerlilik Şekli  81
2. Taşınmaz veya Üzerindeki Ayni Hakkın Bağışlama Sözü Vermenin Geçerlilik Şekli  84
3. Geçersiz Bağışlama Sözü Vermenin Elden Bağışlama Hükmü Sayılmasının Şartı  85
YARGITAY KARARLARI  86
II. ELDEN BAĞIŞLAMA  99
AÇIKLAMA  99
1. Elden Bağışlamanın Kurulma Koşulları  99
a. Bağışlamaya Konu Şeyin Taşınır Nitelikli Olması  99
b. Taşınırın Bağışlanana Teslim Edilmesi  100
2. İspat Yükü  102
3. Şekil Yönüyle Elden Bağışlama İle Bağışlama Sözü Verme Ayrımı  102
YARGITAY VE BAM KARARLARI  103
III. KOŞULLU BAĞIŞLAMA  116
AÇIKLAMA  116
1. Bağışlamanın Koşula Bağlanması  116
2. Bağış İfasının Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Tutulması  118
3. TBK Düzenlemesinde Koşul Türleri ve Ortak Hükümleri  120
YARGITAY KARARLARI  123
IV. YÜKLEMELİ BAĞIŞLAMA  133
AÇIKLAMA  134
1. Bağışlayanın Yüklemeler Koyması  134
2. Bağışlayanın Sözleşmeyle Kabul Edilmiş Yüklemelerin İfasını İstemesi  134
3. Kamu Yararına Konulan Yüklemenin İfasının Kamu Kurumuna Geçmesi  135
4. Bağışlananın, Yüklemeyi Yerine Getirmekten Kaçınması  135
5. Koşullu ve Yüklemeli Bağışlama Ayrımı  135
6. Ölüme Bağlı Tasarrufta (Vasiyetnamede) Şart ve Yükümlülük  138
YARGITAY KARARLARI  140
V. BAĞIŞLAYANA DÖNME KOŞULLU BAĞIŞLAMA  144
AÇIKLAMA  144
1. Bağışlayanın Bağış Konusunun Kendisine Dönme Koşulunu Koyabilmesi  144
2. Taşınmaz veya Üzerindeki Ayni Hakka İlişkin Dönme Koşulunun Tapu Siciline Şerh Verilebilmesi  146
3. Bağışı Geri Alma Hakkına Dair Sürenin Dönme Koşullu Bağışlamada Uygulanmaz  148
4. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama İle Tenkis Hükümleri İlişkisi  148
YARGITAY KARARLARI  149
VI. BAĞIŞLAMA ÖNERSİNİN GERİ ALINMASI  160
AÇIKLAMA  161
1. Bağışlama Önerisinin Geri Alınması  161
YARGITAY KARARLARI  162
Dördüncü Bölüm
BAĞIŞLAYANIN SORUMLULUĞU
I. BAĞIŞLAYANIN SORUMLULUĞU  163
AÇIKLAMA  163
1. Bağışlayanın, Bağışlanana Karşı Sorumluluğu  163
2. Garanti Sözü Veren Bağışlayanın Sorumluluğu  164
Beşinci Bölüm
BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI
I. BAĞIŞLAMANIN GERİ ALINMASI  165
AÇIKLAMA  165
1. Bağışlayanın Elden veya Yerine Getirdiği Bağışlamayı Geri Alma Sebepleri  165
a. Bağışlananın, Bağışlayan veya Yakınına Karşı Ağır Bir Suç İşlemesi  166
b. Bağışlananın, Bağışlayanın veya Onun Ailesinden Birine Karşı Kanundan Doğan Yükümlülüklerini Önemli Ölçüde Aykırı Davranmışsa  167
c. Bağışlananın, Haklı Sebep Olmadan Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi  168
2. Basit Olayların Rücu Nedeni Olarak Kabul Edilmeyeceği  169
3. Bağışlamanın İrade Fesadı Nedeniyle Feshi  169
4. Borçlunun İvazsız Tasarrufları ve Bağışlamaların Batıl Sayılması  172
YARGITAY VE BAM KARARLARI  174
II. BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN GERİ ALINMASI VE İFADAN KAÇINMA  203
AÇIKLAMA  204
1. Bağışlama Sözünün Geri Alınması ve İfadan Kaçınılması Durumları  204
a. Elden Bağışlanılan Bir Malın Geri Verilmesini İsteyebilme Sebebinin Varlığı  205
b. Bağışlayanın Mali Durumunun Ağır Ölçüde Değişmesi  205
c. Yeni Aile Yükümlülüklerin Doğması veya Yükümlülüklerin Ağırlaşmış Olması  205
2. Bağışlama Sözü Verenin, İfa Yükümlülüğünün Ortadan Kalması  205
III. GERİ ALMA HAKKININ SÜRESİ VE MİRASÇILARA GEÇMESİ  205
AÇIKLAMA  206
1. Geri Alma Hakkının Süresi  206
2. Geri Alma Hakkının Mirasçılara Geçmesi  208
3. Mirasçıların Bağışlamayı Geri Almasının Koşulları  210
4. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamada Maddenin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı  211
YARGITAY VE BAM KARARLARI  211
IV. BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜ  224
AÇIKLAMA  224
1. Dönemsel Edimleri İçeren Bağışlamanın, Bağışlayanın Ölümüyle Sona Ermesi  224
Ek Bölüm
UYGULAMALI ANLATIM
(Uyuşmazlık/Sorun/Çözüm)
I. MİRAS BIRAKANIN MİRAS HUKUKUNA DAYALI BAĞIŞLAMALARI  227
1. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Bağışlamasına Karşı Tenkis İstemi  227
2. Tapudaki Resmi Akitte Bağış İle Miras Bırakanın İradesi Arasında Uyum Bulunması  229
3. Kadastro Tespiti Öncesi Miras Bırakanın Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi  231
4. Miras Bırakanın Gizli Bağışına Karşı Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali Ver Tescil Davası  232
5. Miras Bırakanın Tapuda Satış Görünümü Altında Taşınmazını Temlik–Muvazaanın Unsurları  233
6. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi Halinde Önalım Hakkının Kullanılması  239
7. Tapudaki Pay Satışının Gerçekte Satış Değil, Bağış Olduğu Savunmasının İspatı  242
8. Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin (Bağışın) İfasının İstenmesi  244
9. Miras Bırakanın Alt Soyuna Nakit Para Vermesi–Bağışlama ve Denkleştirme  245
10. Miras Bırakanın Sağlığında Eşine Yaptığı Karşılıksız Kazandırma (Bağış)  248
11. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamaya Karşı Mirasçının Tenkis Davası Açması  250
12. Miras Bırakanın Mirasçılardan Birine Muvazaalı Borçlanması  252
13. Murisin Sağlığında Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali ve Tenkisi İstemi  254
14. Miras Bırakanın Sağlar Arası Bağışına Karşı Tenkis Davası Açılması  255
15. Hangi Bağışlamaya Yönelik İşlemler Muris Muvazaası Nedeniyle İptale Konu Olma?  257
II. 818 s. BK ve 6098 s. TBK DA YER ALAN BAĞIŞLAMA YÖNÜYLE  258
1. Ailede Bağıştan Dönme Nedeni Sayılan Teşebbüs Halinde Kalmış Sadakatsizlik  258
2. Eşin Boşanma Kararı Kesinleşmeden Başka Bir Erkekle Cinsel İlişki Kurması  260
3. Kamu Yararına Yüklemeli Bağışın Yerine Getirilmesini İsteme Yetkisi  260
4. Bağışlayanın Bağışın Bağışlananın Mirasçılarını Geçmesini İstememesi  262
5. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Bakım Alacaklısına Dönme Koşulu Konulması  263
6. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama Şerhinin Etkisi  264
7. Düğünde Kadına Takılan Ziynet vs. Takıların Boşanmada Kusurlu Kadından Geri İstenmesi  265
8. Bağış Koşulunun Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Mirasçıların Dava Açma Süresi  268
9. Taşınmaz Tapusunun Eş (Kadın) Adına Oluşturulması ve Katkı Payı Alacağı İstemi  269
10. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamada Davanın Hak Düşürücü Süreye Tabi Olup Olmadığı  272
11. Yöresel Geleneğe Uygun Bağışlama Sözü Verme–İfanın İleri Tarihe Bırakılmış Olması  274
12. Bağışlamadan Sonra Mali Yönden Zaruret İçinde Düştüğü Gerekçesiyle Bağıştan Rücu  276
Kaynakça  277
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  279
Kavramlar Dizini  287
 


Zafer Babür
Eylül 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Zevkliler ...
Eylül 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu
Eylül 2020
24.90 TL
Sepete Ekle
Banu Demir
Eylül 2020
57.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
I. TANIMI  13
AÇIKLAMA  13
1. Bağışlama Sözleşmesinin Tanımı  13
2. Bağışlama Konusu  14
3. Bağışlama Sözleşmesinin Öğeleri  15
a. Kişinin Bir Başkasına Kendi Malvarlığından Kazandırmada Bulunması  15
b. Kazandırmanın Karşılıksız Olması  16
c. Bağışlamanın Sözleşmeye Bağlanmış Olması  16
4. Bağışlama Sayılmayan Haller  17
YARGITAY KARARLARI  18
İkinci Bölüm
BAĞIŞLAMA EHLİYETİ
I. BAĞIŞLAYAN İÇİN  55
AÇIKLAMA  55
1. Bağışlama Yapabilme Ehliyeti ve Sınırlamalar  55
a. Tam ehliyetliler yönüyle  56
b. Tam Ehliyetli Olmayanlar Yönüyle  57
2. Bağışlamanın Mahkemece İptal Edilebilmesi  58
a. Basit Yargılamaya Tabi Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu  58
b. Davanın Koşulları  59
3. Geçmiş Ehliyet Halinin Araştırılması  61
YARGITAY KARARLARI  61
II. BAĞIŞLANAN İÇİN  68
AÇIKLAMA  68
1. Bağışlananın Fiil Ehliyeti  68
2. Bağışlananın Yasal Temsilcisinin Müdahalesi İle Bağışlamanın Ortadan Kalkması  69
YARGITAY KARARLARI  69
Üçüncü Bölüm
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
I. BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME  81
AÇIKLAMA  81
1. Bağışlama Sözü Vermenin Geçerlilik Şekli  81
2. Taşınmaz veya Üzerindeki Ayni Hakkın Bağışlama Sözü Vermenin Geçerlilik Şekli  84
3. Geçersiz Bağışlama Sözü Vermenin Elden Bağışlama Hükmü Sayılmasının Şartı  85
YARGITAY KARARLARI  86
II. ELDEN BAĞIŞLAMA  99
AÇIKLAMA  99
1. Elden Bağışlamanın Kurulma Koşulları  99
a. Bağışlamaya Konu Şeyin Taşınır Nitelikli Olması  99
b. Taşınırın Bağışlanana Teslim Edilmesi  100
2. İspat Yükü  102
3. Şekil Yönüyle Elden Bağışlama İle Bağışlama Sözü Verme Ayrımı  102
YARGITAY VE BAM KARARLARI  103
III. KOŞULLU BAĞIŞLAMA  116
AÇIKLAMA  116
1. Bağışlamanın Koşula Bağlanması  116
2. Bağış İfasının Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Tutulması  118
3. TBK Düzenlemesinde Koşul Türleri ve Ortak Hükümleri  120
YARGITAY KARARLARI  123
IV. YÜKLEMELİ BAĞIŞLAMA  133
AÇIKLAMA  134
1. Bağışlayanın Yüklemeler Koyması  134
2. Bağışlayanın Sözleşmeyle Kabul Edilmiş Yüklemelerin İfasını İstemesi  134
3. Kamu Yararına Konulan Yüklemenin İfasının Kamu Kurumuna Geçmesi  135
4. Bağışlananın, Yüklemeyi Yerine Getirmekten Kaçınması  135
5. Koşullu ve Yüklemeli Bağışlama Ayrımı  135
6. Ölüme Bağlı Tasarrufta (Vasiyetnamede) Şart ve Yükümlülük  138
YARGITAY KARARLARI  140
V. BAĞIŞLAYANA DÖNME KOŞULLU BAĞIŞLAMA  144
AÇIKLAMA  144
1. Bağışlayanın Bağış Konusunun Kendisine Dönme Koşulunu Koyabilmesi  144
2. Taşınmaz veya Üzerindeki Ayni Hakka İlişkin Dönme Koşulunun Tapu Siciline Şerh Verilebilmesi  146
3. Bağışı Geri Alma Hakkına Dair Sürenin Dönme Koşullu Bağışlamada Uygulanmaz  148
4. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama İle Tenkis Hükümleri İlişkisi  148
YARGITAY KARARLARI  149
VI. BAĞIŞLAMA ÖNERSİNİN GERİ ALINMASI  160
AÇIKLAMA  161
1. Bağışlama Önerisinin Geri Alınması  161
YARGITAY KARARLARI  162
Dördüncü Bölüm
BAĞIŞLAYANIN SORUMLULUĞU
I. BAĞIŞLAYANIN SORUMLULUĞU  163
AÇIKLAMA  163
1. Bağışlayanın, Bağışlanana Karşı Sorumluluğu  163
2. Garanti Sözü Veren Bağışlayanın Sorumluluğu  164
Beşinci Bölüm
BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI
I. BAĞIŞLAMANIN GERİ ALINMASI  165
AÇIKLAMA  165
1. Bağışlayanın Elden veya Yerine Getirdiği Bağışlamayı Geri Alma Sebepleri  165
a. Bağışlananın, Bağışlayan veya Yakınına Karşı Ağır Bir Suç İşlemesi  166
b. Bağışlananın, Bağışlayanın veya Onun Ailesinden Birine Karşı Kanundan Doğan Yükümlülüklerini Önemli Ölçüde Aykırı Davranmışsa  167
c. Bağışlananın, Haklı Sebep Olmadan Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi  168
2. Basit Olayların Rücu Nedeni Olarak Kabul Edilmeyeceği  169
3. Bağışlamanın İrade Fesadı Nedeniyle Feshi  169
4. Borçlunun İvazsız Tasarrufları ve Bağışlamaların Batıl Sayılması  172
YARGITAY VE BAM KARARLARI  174
II. BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN GERİ ALINMASI VE İFADAN KAÇINMA  203
AÇIKLAMA  204
1. Bağışlama Sözünün Geri Alınması ve İfadan Kaçınılması Durumları  204
a. Elden Bağışlanılan Bir Malın Geri Verilmesini İsteyebilme Sebebinin Varlığı  205
b. Bağışlayanın Mali Durumunun Ağır Ölçüde Değişmesi  205
c. Yeni Aile Yükümlülüklerin Doğması veya Yükümlülüklerin Ağırlaşmış Olması  205
2. Bağışlama Sözü Verenin, İfa Yükümlülüğünün Ortadan Kalması  205
III. GERİ ALMA HAKKININ SÜRESİ VE MİRASÇILARA GEÇMESİ  205
AÇIKLAMA  206
1. Geri Alma Hakkının Süresi  206
2. Geri Alma Hakkının Mirasçılara Geçmesi  208
3. Mirasçıların Bağışlamayı Geri Almasının Koşulları  210
4. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamada Maddenin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı  211
YARGITAY VE BAM KARARLARI  211
IV. BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜ  224
AÇIKLAMA  224
1. Dönemsel Edimleri İçeren Bağışlamanın, Bağışlayanın Ölümüyle Sona Ermesi  224
Ek Bölüm
UYGULAMALI ANLATIM
(Uyuşmazlık/Sorun/Çözüm)
I. MİRAS BIRAKANIN MİRAS HUKUKUNA DAYALI BAĞIŞLAMALARI  227
1. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Bağışlamasına Karşı Tenkis İstemi  227
2. Tapudaki Resmi Akitte Bağış İle Miras Bırakanın İradesi Arasında Uyum Bulunması  229
3. Kadastro Tespiti Öncesi Miras Bırakanın Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi  231
4. Miras Bırakanın Gizli Bağışına Karşı Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali Ver Tescil Davası  232
5. Miras Bırakanın Tapuda Satış Görünümü Altında Taşınmazını Temlik–Muvazaanın Unsurları  233
6. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi Halinde Önalım Hakkının Kullanılması  239
7. Tapudaki Pay Satışının Gerçekte Satış Değil, Bağış Olduğu Savunmasının İspatı  242
8. Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin (Bağışın) İfasının İstenmesi  244
9. Miras Bırakanın Alt Soyuna Nakit Para Vermesi–Bağışlama ve Denkleştirme  245
10. Miras Bırakanın Sağlığında Eşine Yaptığı Karşılıksız Kazandırma (Bağış)  248
11. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamaya Karşı Mirasçının Tenkis Davası Açması  250
12. Miras Bırakanın Mirasçılardan Birine Muvazaalı Borçlanması  252
13. Murisin Sağlığında Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali ve Tenkisi İstemi  254
14. Miras Bırakanın Sağlar Arası Bağışına Karşı Tenkis Davası Açılması  255
15. Hangi Bağışlamaya Yönelik İşlemler Muris Muvazaası Nedeniyle İptale Konu Olma?  257
II. 818 s. BK ve 6098 s. TBK DA YER ALAN BAĞIŞLAMA YÖNÜYLE  258
1. Ailede Bağıştan Dönme Nedeni Sayılan Teşebbüs Halinde Kalmış Sadakatsizlik  258
2. Eşin Boşanma Kararı Kesinleşmeden Başka Bir Erkekle Cinsel İlişki Kurması  260
3. Kamu Yararına Yüklemeli Bağışın Yerine Getirilmesini İsteme Yetkisi  260
4. Bağışlayanın Bağışın Bağışlananın Mirasçılarını Geçmesini İstememesi  262
5. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Bakım Alacaklısına Dönme Koşulu Konulması  263
6. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama Şerhinin Etkisi  264
7. Düğünde Kadına Takılan Ziynet vs. Takıların Boşanmada Kusurlu Kadından Geri İstenmesi  265
8. Bağış Koşulunun Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Mirasçıların Dava Açma Süresi  268
9. Taşınmaz Tapusunun Eş (Kadın) Adına Oluşturulması ve Katkı Payı Alacağı İstemi  269
10. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamada Davanın Hak Düşürücü Süreye Tabi Olup Olmadığı  272
11. Yöresel Geleneğe Uygun Bağışlama Sözü Verme–İfanın İleri Tarihe Bırakılmış Olması  274
12. Bağışlamadan Sonra Mali Yönden Zaruret İçinde Düştüğü Gerekçesiyle Bağıştan Rücu  276
Kaynakça  277
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  279
Kavramlar Dizini  287
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020