Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avukatın Azli • İstifası • Sulh • Vekalet Ücreti ve Tazminat
Ocak 2019 / 3. Baskı / 456 Syf.
Fiyatı: 102.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Şubat 2017 43.50 TL 24.90 TL (%43)Sepete Ekle
   

Avukat ve müvekkil arasındaki sözleşmenin azil, istifa, sulh veya başka bir nedenle bozulması halinde tarafların hak ve menfaatleri zedelenebilmektedir.

Avukatım ve haksız azil, sulh ve istifada maddi ve manevi haklarımı biliyor muyum ?

Müvekkil haricen anlaştı, benim ücreti vekalet hakkım nedir?

Karşı tarafla anlaşırsam avukatıma ücreti vekalet ödemeli miyim?

Sorularına da cevaplar aranan kitapta, avukatlara ve müvekkillere uygulamada yardımcı olmak amacıyla, tazminat ve alacaklara ilişkin güncel içtihatlara da yer verilmektedir.
Her hukukçunun kütüphanesinde bulunması gereken bu kitap üçüncü baskıda uygulamadan örneklerle ve vekalet ücreti hesaplama metotlarıyla daha geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Yüksek Mahkeme Kararları
Bilirkişi Raporları
Örnek Dilekçeler – Ücret Sözleşmeleri
Barkod: 9789750252006
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 456
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
ÖNEMLİ NOTLAR  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm:
YASAL TANIM VE KAVRAMLAR
I. Usul ve Yargılama  17
A. Görevli Mahkeme  17
B. Mevzuat – Genel İnceleme  20
a. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu  20
b. 6502 Sayılı Yasa  21
c. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu  21
d. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu  22
e. Zamanaşımı – Mevzuat  22
f. Vekalet İlişkisinin Sona Ermesi  23
g. Vekalet – Tevkil  23
B. Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları  24
C. 6100 sy. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Bilirkişilik İle İlgili Yasal Mevzuat  25
C. Yasal Tanımlar  26
a. Genel İnceleme  26
b. Avukatlık Sözleşmesi  27
c. Meslek İcrası  28
d. Mesleki Süreç  29
e. İdari Sorumluluk – Kamu Hizmeti Niteliği  30
C. Yargılama Usulü ile İlgili Yüksek Mahkeme Kararları  32
İkinci Bölüm:
VEKALET ÜCRETİ
I. TANIM VE KAVRAMLAR  39
A. Genel İnceleme  39
B. Ücret Sözleşmesi  40
C. Kurum Avukatlığı  41
D. Hesaplama  44
a. Avukatın azli halinde ücret  44
b. Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti  45
c. Karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti  45
d. Avukatlık ücretinin rüçhanlı bulunması  46
E. Hapis Hakkı  47
F. Sulh – Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk  49
G. Seri Davalarda Ücret  51
H. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret  52
Üçüncü Bölüm:
AVUKATIN AZLİ – SULH – VEKALET ÜCRETİ
I. GENEL İNCELEME  53
II. AZİL İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  54
III. SULH İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  136
Dördüncü Bölüm:
AVUKATIN İSTİFASI – VEKALET ÜCRETİ
I. GENEL İNCELEME  155
II. KONU İLE YARGITAY İLGİLİ İÇTİHATLARI  157
Beşinci Bölüm:
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
I. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  189
a. Avukatın Tazminat Talebi  189
b. Müvekkilin (Vekil Edenin) Tazminat Talebi  190
c. Üçüncü Kişinin (Hakları Zarara Uğrayanın) Tazminat Talebi  191
d. Manevi Tazminat Davası  191
II. KONU İLE İLGİLİ YÜKSEK MAHKEME KARARLARI  192
Altıncı Bölüm:
HAKSIZ AZİL – ÜCRETİ VEKALETLE İLGİLİ
BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ
Haksız Azil – Tazminat – Sulh Protokolu – Ön Rapor  263
Haksız Azil –Tazminat – İtirazın İptali  267
Vekalet Ücreti – Hesaplama – Bilirkişi Ek Raporu  272
Haksız Azil –Tazminat – Sulh Anlaşması  277
Sözlü Sözleşme – Haksız Azil –Tazminat  282
Karşı Dava – Tazminat – Fazla Vekalet Ücreti  284
Ek Bilirkişi Raporu – Birden Fazla Dosyada Avukatlık  289
Vekâlet Ücreti Alacağı Olup Olmadığı – Vekâlet Ücreti Miktarının Hesaplanması  292
Vekalet Ücretinden Kaynaklı Alacak Davası  299
Avukatlık Ücretinden 1136 Sy. Nın 165’inci Maddesine Göre, Alacaklı Ve Borçlunun Müteselsil Borçlu Sayılıp, Sayılmamaları  304
Haksız Azil – Vekalet İlişkisi Sona Ermeden Müvekkili Aleyhine Dava Açma – Tbb Meslek Kuralları  309
Azil – İcra Dosyalarındaki Avukatlık Ücretleri  318
Haksız Ve Kötü Niyetli Olarak Azledildiğini Beyanla Avukatlık Ücretinin Tahsili  323
İtirazın İptali İle Takibin Devamına, Alacağın %20’den Az Olmamak Üzere İcra İnkar Tazminatı  328
Haksız Ve Sebepsiz Azil  333
Davalının – Borçlunun Davacıyı Vekaletten Azil Ettiğine Ve Davacı – Alacaklının Haklı Olarak İstifa Ettiğine Dair, Bir Kanıtın Mahkemelerine İbraz Edilmediği De Tespit Edilmiştir.  340
Davalının Karşı Tarafla Anlaşarak Müvekkiline Ödenmesi Gereken Ücretleri Aldığı Gibi, Taraflar Arasındaki Sözleşme Gereği Ödenmesi Gereken Avukatlık Ücretle–rini De Ödemediği  344
Takipsiz Bırakma  352
‘Gördüğü Lüzum Üzerine“ Davacıyı Azletme  357
Davacı Tarafından Üstlenilen İş Bitmiş Ve Kesin Hüküm Elde Edildikten Sonra Davalı Tarafından Azledilmiştir.  362
“Davacının, Yapmış Bulunduğu Hukuki Yardım Karşılığı, Davalıdan Avukatlık Ücreti Alacağının Bulunup, Bulunmadığı“ – İtirazın İptali  367
Davacı Tarafından Üstlenilen İş Bitmeden, Kesin Hüküm Elde Edilmeden, Davalılar Tarafından Azledilmiştir.  372
Vekalet Ücretinden Her Hangi Bir İndirim Veya Mahsup Yapılmadan Hesaplama  378
Azilnamesinin Haksız Ve Sebepsiz Olduğu İddiası – Avukatlık Sözleşmesi  384
İtirazın İptal Edilmesi – Alacağın %20’sinden Az Olmamak Üzere İcra İnkar Tazminatı  388
Bakiye Borç Muhtırasının İptali  395
Borç Muhtırasının İptali – Maktu Ücreti Vekalet Hesaplamasına İtiraz  399
Haksız Azil – İtirazın İptali İle Takibin Devamına %40 İcra İnkar Tazminat  404
Müvekkil Görüşme Ve Talep Tutanağı  417
Tahsilat Teslim Tutanağı  418
Vekillikten Çekilme (İstifa) Dilekçesi  419
Avukatlık Hizmet Sözleşmesi – Banka  420
Avukatlık Hizmet Sözleşmesi – Şirket  426
Avukatlık Hizmetleri Sözleşmesi – Süreli Sözleşme  429
Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi  431
Avukatlık Sözleşmesi – Danışmanlık Ve Müşavirlik Hizmeti  438
Avukatlık Ücret Sözleşmesi – İş Sahibi  440
Avukatlık Sözleşmesi – Aynı Büroda Müşterek Çalışma – Anonim Şirket – Danışma – Dava Takibi  442
Yetki Belgesi  444
Kaynakça  453
Kavram Dizini  455
 


Murat Bülbül
Mayıs 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Cemal Ruhi
Nisan 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Çalışkan ...
Nisan 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
ÖNEMLİ NOTLAR  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm:
YASAL TANIM VE KAVRAMLAR
I. Usul ve Yargılama  17
A. Görevli Mahkeme  17
B. Mevzuat – Genel İnceleme  20
a. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu  20
b. 6502 Sayılı Yasa  21
c. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu  21
d. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu  22
e. Zamanaşımı – Mevzuat  22
f. Vekalet İlişkisinin Sona Ermesi  23
g. Vekalet – Tevkil  23
B. Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları  24
C. 6100 sy. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Bilirkişilik İle İlgili Yasal Mevzuat  25
C. Yasal Tanımlar  26
a. Genel İnceleme  26
b. Avukatlık Sözleşmesi  27
c. Meslek İcrası  28
d. Mesleki Süreç  29
e. İdari Sorumluluk – Kamu Hizmeti Niteliği  30
C. Yargılama Usulü ile İlgili Yüksek Mahkeme Kararları  32
İkinci Bölüm:
VEKALET ÜCRETİ
I. TANIM VE KAVRAMLAR  39
A. Genel İnceleme  39
B. Ücret Sözleşmesi  40
C. Kurum Avukatlığı  41
D. Hesaplama  44
a. Avukatın azli halinde ücret  44
b. Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti  45
c. Karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti  45
d. Avukatlık ücretinin rüçhanlı bulunması  46
E. Hapis Hakkı  47
F. Sulh – Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk  49
G. Seri Davalarda Ücret  51
H. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret  52
Üçüncü Bölüm:
AVUKATIN AZLİ – SULH – VEKALET ÜCRETİ
I. GENEL İNCELEME  53
II. AZİL İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  54
III. SULH İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  136
Dördüncü Bölüm:
AVUKATIN İSTİFASI – VEKALET ÜCRETİ
I. GENEL İNCELEME  155
II. KONU İLE YARGITAY İLGİLİ İÇTİHATLARI  157
Beşinci Bölüm:
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
I. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  189
a. Avukatın Tazminat Talebi  189
b. Müvekkilin (Vekil Edenin) Tazminat Talebi  190
c. Üçüncü Kişinin (Hakları Zarara Uğrayanın) Tazminat Talebi  191
d. Manevi Tazminat Davası  191
II. KONU İLE İLGİLİ YÜKSEK MAHKEME KARARLARI  192
Altıncı Bölüm:
HAKSIZ AZİL – ÜCRETİ VEKALETLE İLGİLİ
BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ
Haksız Azil – Tazminat – Sulh Protokolu – Ön Rapor  263
Haksız Azil –Tazminat – İtirazın İptali  267
Vekalet Ücreti – Hesaplama – Bilirkişi Ek Raporu  272
Haksız Azil –Tazminat – Sulh Anlaşması  277
Sözlü Sözleşme – Haksız Azil –Tazminat  282
Karşı Dava – Tazminat – Fazla Vekalet Ücreti  284
Ek Bilirkişi Raporu – Birden Fazla Dosyada Avukatlık  289
Vekâlet Ücreti Alacağı Olup Olmadığı – Vekâlet Ücreti Miktarının Hesaplanması  292
Vekalet Ücretinden Kaynaklı Alacak Davası  299
Avukatlık Ücretinden 1136 Sy. Nın 165’inci Maddesine Göre, Alacaklı Ve Borçlunun Müteselsil Borçlu Sayılıp, Sayılmamaları  304
Haksız Azil – Vekalet İlişkisi Sona Ermeden Müvekkili Aleyhine Dava Açma – Tbb Meslek Kuralları  309
Azil – İcra Dosyalarındaki Avukatlık Ücretleri  318
Haksız Ve Kötü Niyetli Olarak Azledildiğini Beyanla Avukatlık Ücretinin Tahsili  323
İtirazın İptali İle Takibin Devamına, Alacağın %20’den Az Olmamak Üzere İcra İnkar Tazminatı  328
Haksız Ve Sebepsiz Azil  333
Davalının – Borçlunun Davacıyı Vekaletten Azil Ettiğine Ve Davacı – Alacaklının Haklı Olarak İstifa Ettiğine Dair, Bir Kanıtın Mahkemelerine İbraz Edilmediği De Tespit Edilmiştir.  340
Davalının Karşı Tarafla Anlaşarak Müvekkiline Ödenmesi Gereken Ücretleri Aldığı Gibi, Taraflar Arasındaki Sözleşme Gereği Ödenmesi Gereken Avukatlık Ücretle–rini De Ödemediği  344
Takipsiz Bırakma  352
‘Gördüğü Lüzum Üzerine“ Davacıyı Azletme  357
Davacı Tarafından Üstlenilen İş Bitmiş Ve Kesin Hüküm Elde Edildikten Sonra Davalı Tarafından Azledilmiştir.  362
“Davacının, Yapmış Bulunduğu Hukuki Yardım Karşılığı, Davalıdan Avukatlık Ücreti Alacağının Bulunup, Bulunmadığı“ – İtirazın İptali  367
Davacı Tarafından Üstlenilen İş Bitmeden, Kesin Hüküm Elde Edilmeden, Davalılar Tarafından Azledilmiştir.  372
Vekalet Ücretinden Her Hangi Bir İndirim Veya Mahsup Yapılmadan Hesaplama  378
Azilnamesinin Haksız Ve Sebepsiz Olduğu İddiası – Avukatlık Sözleşmesi  384
İtirazın İptal Edilmesi – Alacağın %20’sinden Az Olmamak Üzere İcra İnkar Tazminatı  388
Bakiye Borç Muhtırasının İptali  395
Borç Muhtırasının İptali – Maktu Ücreti Vekalet Hesaplamasına İtiraz  399
Haksız Azil – İtirazın İptali İle Takibin Devamına %40 İcra İnkar Tazminat  404
Müvekkil Görüşme Ve Talep Tutanağı  417
Tahsilat Teslim Tutanağı  418
Vekillikten Çekilme (İstifa) Dilekçesi  419
Avukatlık Hizmet Sözleşmesi – Banka  420
Avukatlık Hizmet Sözleşmesi – Şirket  426
Avukatlık Hizmetleri Sözleşmesi – Süreli Sözleşme  429
Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi  431
Avukatlık Sözleşmesi – Danışmanlık Ve Müşavirlik Hizmeti  438
Avukatlık Ücret Sözleşmesi – İş Sahibi  440
Avukatlık Sözleşmesi – Aynı Büroda Müşterek Çalışma – Anonim Şirket – Danışma – Dava Takibi  442
Yetki Belgesi  444
Kaynakça  453
Kavram Dizini  455
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020