Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ürün Sorumluluk Sigortasında Teminatın Kapsamı ve Riziko
– Ticaret Hukuku Monografileri –
Ekim 2020 / 1. Baskı / 168 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışmada ürün sorumluluk sigortasında teminatın kapsamı ve riziko incelenmektedir. Bir sorumluluk sigortası türü olan ürün sorumluluk sigortasında alıcının haklı güvenlik beklentisini sağlamayan bir ürünün, üçüncü şahıslarda bir zarara sebep olması ve meydana gelen bu zararın tazmininin talep edilmesi ile riziko gerçekleşmektedir. Bu noktada sigortacının sigorta teminatı da üretici ya da sigortacıya yöneltilen bu tazminat talebi ile başlamaktadır.

Kanunda zorunlu tutulan haller istisnai olmak üzere ihtiyari bir sigorta türü olan ürün sorumluluk sigortasında teminat, genel şartlara aykırı olmamak üzere tarafların sigorta sözleşmesinde öngörmüş olduğu koşullar dâhilinde sağlanmaktadır.

Bu çalışmada ürün sorumluluk sigortasının daha iyi incelenebilmesi için ilk bölümde ürün sorumluluğu rejimi incelenmiştir. Bu bölümde, ürün sorumluluğunun ulusal ve uluslararası mevzuatta yeri ve bu yasal düzenlemeler kapsamında ürün sorumluluğunun unsurları ele alınmıştır.

İkinci bölümde ürün sorumluluk sigortası ve riziko, üçüncü bölümde ise teminatın kapsamı mevzuat, genel şartlar ve doktrindeki görüşler de dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Ürün Sorumluluğuna İlişkin Genel Bilgiler
Ürün Sorumluluk Sigortasında Riziko
Ürün Sorumluluk Sigortasında Teminatın Kapsamı
Barkod: 9789750263798
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 168
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ÜRÜN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK ÜRÜN SORUMLULUĞU  19
II. ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  20
III. ÜRÜN SORUMLULUĞUNA İLİŞİN DÜZENLEMELER  23
1. Amerikan Hukukunda  23
2. AB Hukukunda  27
A. 85/374 Sayılı AB Ürün Sorumluluğu Konsey Direktifi  29
B. 92/59 EEC sayılı Ürün Güvenliği Direktifi  30
3. Türk Hukukunda  31
A. Ürün Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler  32
a. Türk Borçlar Kanunu  32
b. Teknik Mevzuat Kanunu  35
c. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  36
d. Ayıplı Malın Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik  38
B. Sigortacılık Mevzuatındaki Genel Şart Düzenlemeleri  40
a. Genel Olarak  40
b. Sigorta Genel Şartları  40
b.1. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları  40
b.2. Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası ve Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları  42
c. Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları  44
IV. ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI  46
1. Ürün  46
A. Genel Olarak Ürün  46
B. Ürün Sorumluluğu Direktifi Kapsamında Ürün  48
C. Teknik Mevzuat Kanunu Kapsamında Ürün  49
D. Ayıplı Mal Yönetmeliği Kapsamında Ürün  50
E. Tüketici Kanunu Kapsamında Ürün  50
2. Üretici  52
A. Genel Olarak Üretici  52
B. Ürün Sorumluluğu Direktifi Kapsamında Üretici  54
C. Ürün Güvenliği Direktifi Kapsamında Üretici  56
D. Teknik Mevzuat Kanunu Bakımından Üretici  56
E. Ayıplı Mal Yönetmeliği Bakımından Üretici  58
F. Tüketici Kanunu Kapsamında Üretici  58
3. Ayıp  59
A. Genel Olarak Ayıp  59
B. Uygunluk Ayıbı  60
a. Maddi Ayıp  61
b. Hukuki Ayıp  62
c. Ekonomik Ayıp  62
C. Güvenlik Ayıbı  63
a. Tasarım Ayıbı  65
b. Fabrikasyon Ayıbı  66
c. Bilgilendirme Ayıbı  67
b. Gelişim Ayıbı  68
4. Sorumluluk  69
A. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk  70
B. Sözleşme Dışı Sorumluluk  71
a. Genel Olarak  71
b. Kusura Dayanan Sorumluluk  72
c. Kusursuz Sorumluluk  73
C. Üreticinin Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri  75
5. Zarar  78
6. İlliyet Bağı  80
7. İspat Yükü  81
İkinci Bölüm
ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA
RİZİKO
I. GENEL OLARAK ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI  83
II. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO  88
1. Genel Olarak Riziko  88
2. Ürün Sorumluluk Sigortasında Rizikoların Özellikleri  89
A. Hasarların Silsile Takip Etmesi  89
B. Hasarların Geniş Alanda Coğrafi Dağılıma Tabi Olması  90
C. Hasarların Önceden Belli Olmaması  90
3. Ürün Sorumluluk Sigortalarında Rizikonun Gerçekleşme Anının Belirlenmesi  90
A. Genel Olarak  90
B. Zarar Olayı Teorisi  91
C. Kombinasyon Teorisi  93
D. Yaygın Riziko Teorisi  93
E. Sorumluluğa Yol Açan Olay Esası  94
a. Olay Esaslı Sözleşmelerin Sigortalı ve Sigortacı Açısından Avantajları  96
b. Olay Esaslı Sözleşmelerin Sigortacı ve Sigortalı Açısından Dezavantajları  97
F. Talep Esası  98
a. Talep Esaslı Sözleşmelerin Sigortalı ve Sigortacı Açısından Avantajları  102
b. Talep Esaslı Sözleşmelerin Sigortalı ve Sigortacı Açısından Dezavantajları  102
G. Talebin Kesinleşmesi Esası  103
H. Seri Hasarlar Halinde Rizikonun Gerçekleşme Anının Belirlenmesi  105
Üçüncü Bölüm
ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA
TEMİNATIN KAPSAMI
I. GENEL OLARAK TEMİNATIN SINIRLANDIRILMASI  107
1. Miktar Bakımından Sınırlandırılması  109
2. Coğrafi Olarak Sınırlandırılması  112
3. Zaman Açısından Sınırlandırılması  114
4. Kişi Bakımından Sınırlandırılması  115
II. TEMİNATIN ZARAR BAKIMINDAN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  116
1. Genel Olarak  116
2. Cismani Zararlar  117
3. Mal Zararları  119
4. Malvarlığı Zararları  121
5. Manevi Zararlar  124
6. Masraflar  125
A. Genel Olarak  125
B. Zararın Önlemesi ve Rücu Haklarının Korunmasına İlişkin Makul Giderler  126
C. İsteme İlişkin Yapılan Makul Giderler  127
D. İdari ve Adli Cezalar  129
III. TEMİNAT DIŞI KALAN DİĞER HALLER  130
1. Kast  130
2. Sorumluluğu Genişleten Sözleşmeler  132
3. Ayıplı Ürünün Geri Çağırılması, Toplatılması Ve İmhasına İlişkin Masraflar  133
4. Kanserojen Maddeler Ve Nükleer Sebeplerden Kaynaklı Zararlara İlişkin İstisnalar  135
5. Çevre Kirliliğinden Doğan Zararlar  137
6. Hukuka, Ahlaka ve Adaba Aykırı Üretim Faaliyetine Konu Ürün  138
7. Alkol, Uyuşturucu ya da Narkotik Maddeler Etkisi Altında Üretim Faaliyeti  140
8. Uygulamada Öngörülen Diğer İstisnalar  140
A. Tasarım Ayıbı  141
B. Havacılık Ürünleri  141
C. Saf Finansal Kayıplar  142
IV. ZARARIN TAZMİNİ  142
1. Üçüncü Kişinin Doğrudan Dava Hakkı  142
2. Tazminatın Ödenmesi  144
3. Kanuni Halefiyet ve Rücu  146
4. Takas Yasağı  148
5. Zamanaşımı  150
Sonuç  155
Kaynakça  161
Kavramlar Dizini  165
 


Mehmet Özdamar ...
Ekim 2020
20.00 TL
İndirimli: 18.00 TL (%10)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
219.00 TL
İndirimli: 153.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
234.00 TL
İndirimli: 163.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ÜRÜN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK ÜRÜN SORUMLULUĞU  19
II. ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  20
III. ÜRÜN SORUMLULUĞUNA İLİŞİN DÜZENLEMELER  23
1. Amerikan Hukukunda  23
2. AB Hukukunda  27
A. 85/374 Sayılı AB Ürün Sorumluluğu Konsey Direktifi  29
B. 92/59 EEC sayılı Ürün Güvenliği Direktifi  30
3. Türk Hukukunda  31
A. Ürün Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler  32
a. Türk Borçlar Kanunu  32
b. Teknik Mevzuat Kanunu  35
c. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  36
d. Ayıplı Malın Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik  38
B. Sigortacılık Mevzuatındaki Genel Şart Düzenlemeleri  40
a. Genel Olarak  40
b. Sigorta Genel Şartları  40
b.1. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları  40
b.2. Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası ve Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları  42
c. Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları  44
IV. ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI  46
1. Ürün  46
A. Genel Olarak Ürün  46
B. Ürün Sorumluluğu Direktifi Kapsamında Ürün  48
C. Teknik Mevzuat Kanunu Kapsamında Ürün  49
D. Ayıplı Mal Yönetmeliği Kapsamında Ürün  50
E. Tüketici Kanunu Kapsamında Ürün  50
2. Üretici  52
A. Genel Olarak Üretici  52
B. Ürün Sorumluluğu Direktifi Kapsamında Üretici  54
C. Ürün Güvenliği Direktifi Kapsamında Üretici  56
D. Teknik Mevzuat Kanunu Bakımından Üretici  56
E. Ayıplı Mal Yönetmeliği Bakımından Üretici  58
F. Tüketici Kanunu Kapsamında Üretici  58
3. Ayıp  59
A. Genel Olarak Ayıp  59
B. Uygunluk Ayıbı  60
a. Maddi Ayıp  61
b. Hukuki Ayıp  62
c. Ekonomik Ayıp  62
C. Güvenlik Ayıbı  63
a. Tasarım Ayıbı  65
b. Fabrikasyon Ayıbı  66
c. Bilgilendirme Ayıbı  67
b. Gelişim Ayıbı  68
4. Sorumluluk  69
A. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk  70
B. Sözleşme Dışı Sorumluluk  71
a. Genel Olarak  71
b. Kusura Dayanan Sorumluluk  72
c. Kusursuz Sorumluluk  73
C. Üreticinin Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri  75
5. Zarar  78
6. İlliyet Bağı  80
7. İspat Yükü  81
İkinci Bölüm
ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA
RİZİKO
I. GENEL OLARAK ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI  83
II. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO  88
1. Genel Olarak Riziko  88
2. Ürün Sorumluluk Sigortasında Rizikoların Özellikleri  89
A. Hasarların Silsile Takip Etmesi  89
B. Hasarların Geniş Alanda Coğrafi Dağılıma Tabi Olması  90
C. Hasarların Önceden Belli Olmaması  90
3. Ürün Sorumluluk Sigortalarında Rizikonun Gerçekleşme Anının Belirlenmesi  90
A. Genel Olarak  90
B. Zarar Olayı Teorisi  91
C. Kombinasyon Teorisi  93
D. Yaygın Riziko Teorisi  93
E. Sorumluluğa Yol Açan Olay Esası  94
a. Olay Esaslı Sözleşmelerin Sigortalı ve Sigortacı Açısından Avantajları  96
b. Olay Esaslı Sözleşmelerin Sigortacı ve Sigortalı Açısından Dezavantajları  97
F. Talep Esası  98
a. Talep Esaslı Sözleşmelerin Sigortalı ve Sigortacı Açısından Avantajları  102
b. Talep Esaslı Sözleşmelerin Sigortalı ve Sigortacı Açısından Dezavantajları  102
G. Talebin Kesinleşmesi Esası  103
H. Seri Hasarlar Halinde Rizikonun Gerçekleşme Anının Belirlenmesi  105
Üçüncü Bölüm
ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA
TEMİNATIN KAPSAMI
I. GENEL OLARAK TEMİNATIN SINIRLANDIRILMASI  107
1. Miktar Bakımından Sınırlandırılması  109
2. Coğrafi Olarak Sınırlandırılması  112
3. Zaman Açısından Sınırlandırılması  114
4. Kişi Bakımından Sınırlandırılması  115
II. TEMİNATIN ZARAR BAKIMINDAN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  116
1. Genel Olarak  116
2. Cismani Zararlar  117
3. Mal Zararları  119
4. Malvarlığı Zararları  121
5. Manevi Zararlar  124
6. Masraflar  125
A. Genel Olarak  125
B. Zararın Önlemesi ve Rücu Haklarının Korunmasına İlişkin Makul Giderler  126
C. İsteme İlişkin Yapılan Makul Giderler  127
D. İdari ve Adli Cezalar  129
III. TEMİNAT DIŞI KALAN DİĞER HALLER  130
1. Kast  130
2. Sorumluluğu Genişleten Sözleşmeler  132
3. Ayıplı Ürünün Geri Çağırılması, Toplatılması Ve İmhasına İlişkin Masraflar  133
4. Kanserojen Maddeler Ve Nükleer Sebeplerden Kaynaklı Zararlara İlişkin İstisnalar  135
5. Çevre Kirliliğinden Doğan Zararlar  137
6. Hukuka, Ahlaka ve Adaba Aykırı Üretim Faaliyetine Konu Ürün  138
7. Alkol, Uyuşturucu ya da Narkotik Maddeler Etkisi Altında Üretim Faaliyeti  140
8. Uygulamada Öngörülen Diğer İstisnalar  140
A. Tasarım Ayıbı  141
B. Havacılık Ürünleri  141
C. Saf Finansal Kayıplar  142
IV. ZARARIN TAZMİNİ  142
1. Üçüncü Kişinin Doğrudan Dava Hakkı  142
2. Tazminatın Ödenmesi  144
3. Kanuni Halefiyet ve Rücu  146
4. Takas Yasağı  148
5. Zamanaşımı  150
Sonuç  155
Kaynakça  161
Kavramlar Dizini  165
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020