Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Sayı:109 Ocak 2013
 (Editör)
Ocak 2013 / 1. Baskı / 461 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergide yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Derginin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır.

Dergide incelenen hususlar ağırlıklı olarak vergi, iş ve sosyal sigorta, kambiyo, banka ve sermaye piyasası, gümrük, ticaret, teşvik, özelleştirme gibi konulardır. Bu ana konuları yakından ilgilendiren bir çok mevzuata ilişkin makalelere de dergide yer verilmektedir.

Dergide ayrıca, abonelerden gelen sorulara verilen cevapların yer aldığı “Sorular ve Yanıtlar”, Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuattan haberdar olmanız için hazırlanan “Resmi Gazete Özeti”, uygulamayı belirleyen güncel tarihli yüksek mahkeme kararları ve özelgelerin yer aldığı “Yargı Kararı ve Özelgeler” ile uygulamacıların her zaman kullandıkları önemli bilgilerin yer aldığı “Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler” bölümleri de istifadenize sunulmaktadır.

Dergide yer alan konular özellikle abonelerimizce sıkça sorulan sorular ve uygulamada ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak seçilmektedir. Örneğin, İrsaliye Düzeni, Stopaj, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, KDV ile ilgili sorunlar, Yatırım Teşvikleri, Kambiyo, Özelleştirme, Borsa, Avrupa Topluluğu, Gümrük Kodları, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku,Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İçtihat uygulamaları gibi mali ve iktisadi hukuk alanlarının kapsamına giren bir çok konu uzman yazarlar tarafından dergide incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Şirketler Topluluğu Holding Şirket, Selahattin TUNCER
Çağdaş Dünya Uygulamaları Işığında Vergi Denetimi (Bilimsel ve Tarihsel Süreç Kapsamında), Ahmet EROL
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve Tatilde Çalışma Yasağından Müstesna Olanların Harçtan Muafiyeti, Bünyamin ÇİTİL
Veraset ve İntikal Vergisi ile İlgili Öneriler, Fazıl AYDIN
Tarım Sektöründe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ortaklaşa Ar–Ge Projesi Gerçekleştirilmesine Dair Esaslar ve Bu Konuda Yapılması Gerekenler, Levent BAŞAK
Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu, Umut VARLI
Vergi Denetim Kurulu, Kavramsal Analiz Motivasyon, Mehmet KALKINOĞLU
Meslek Mensuplarının Tarife Altı Hizmet Vermesinin Olası Sonuçları ve Çözüm Önerileri – 1, Abdulkadir ERTÜRK
Ödenmemiş Sosyal Güvenlik Primlerinin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Uygulamasında Gider Olarak Kabul Edilmemesi ve Muhasebe İşlemleri ile Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar – 1, Fazlı EMEKTAR
Tarımsal Destekleme Politikaları ve Tarımsal Kazançlar Vergilemenin Neresinde? – 2, Hasan YEŞİLYURT
İndirimli Kurumlar Vergisinde Yeniden Değerleme Sorunu, Mehmet YILDIRIM
Ankastre Mutfağa Sahip Konut Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı, Uğur UĞURLU
Son Düzenlemeler Işığında Şahıs Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödemelerinin Gelir Vergisi Matrahından İndirimi, Zübeyir BAKMAZ
Eksik ya da Hiç Ödenmeyen Damga Vergilerinden Dolayı Noterlerin Sorumluluğu, İlhan ÇETİN
Gelir Vergisinden Muaf Ticaret ve Sanat Erbabının Vergisel Yükümlülükleri, İmdat TÜRKAY
Yeni Yasayla Büyükşehir Belediye Olan İllerde ve Mücavir Alan Sınırlarında Emlak Vergisi ve ÇTV Ne Kadar Artacak?, Rızkullah ÇETİN
Ülkemizdeki Yabancı Öğretim Üyelerine İlişkin Çifte Vergilendirme Önlemleri, Ali ÇAKMAKCI
Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacağı İşlerle İlgili Uluslararası Uygulama, Şaban KÜÇÜK
Vergi Yargısında: Tek Dilekçe ile Birden Fazla İşleme Dava Açılması, Memduh ASLAN – Akın Gencer ŞENTÜRK
Vergi Dairesi Müdürleri ile Vergi Dairesi Başkanlarının İhtiyati Haciz–Tahakkuk Konusundaki Yetki Karmaşası Nedir?, Mustafa ALPASLAN
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayrılmasında Dönemsellik Sorunu, Güray ÖĞREDİK
Geçmiş Yıl Zararlarının Sermaye Azaltımında Kullanılmasında Vergisel Risk, N. Erdem TEKSOY
Kamu İdarelerinde Kurumsal Risk Yönetimi Algılaması, Bilgehan ÖZKAN
Teşvik Belgeli Yatırımlarda Yatırımcılara Hazine Taşınmazlarının Harca Esas Değer Üzerinden Satış İşlemleri, M. Akif UMAY
İmzanın Deliklisi de Çıktı, Soner ALTAŞ
Yeni TTK’ya Göre Hâkim Ortağın Azınlık Paylarını Satın Alma Hakkı, Mustafa YAVUZ
Anonim Şirketlerin Sona Erme Sebepleri, Özdem SATICI TOPRAK
Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Olan Anonim Şirketlerin Belirlenmesi, Ufuk ÜNLÜ
Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi, İlker Şadi İŞLEYEN
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Pay Sahibinin Şirketin Feshini İstemesi, Zekâi ÖZCAN
Türk Ticaret Kanunu ile İlgili Önemli Gelişmeler, Hakan TOSUN
Mahrece İade, Hakan UÇAK
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri ve Avantajları, Deniz KOYUNOĞLU
İş Kanunu Yönünden İstifanın Hukuki Niteliği, Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Yasalara Göre Çıraklar, Hamit TİRYAKİ
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları, Raşit ULUBEY
Süresinde Ödenmeyen Sigorta Primlerinden Üst Düzey Yöneticiler Sorumlu Olur mu?, Ersin UMDU
Yeni Borçlar Kanunu’nda İşçinin Rekabet Yasağı, Yunus YELMEN
İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi Olayı İş Kazası mıdır?, Mahmut ÇOLAK
İşyerinden Ayrıldıktan Sonra Alınan Raporlar İçin Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilir mi?, Mehmet MANKAL
A.Ş. ve Ltd. Şirket Ortaklarının İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Verme Zorunluluğu Var mıdır?, Murat ARAZ
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketlerin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesi Sonucu 5510 Sayılı Kanuna Göre Tescil İşlemleri, Murat UĞUR
Genel Sağlık Sigortalıları Yurt Dışında Tedavi Olabilirler mi?, Gökhan BEDİR
Ölen Sigortalının Ana ve Babasına Gelir
Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?, Süleyman ŞEN
Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun Getirdikleri, Tahir ERDEM
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yeni Esaslar, Yavuz AKBULAK
Barkod: 9781111161323
Yayın Tarihi: Ocak 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 461
Yayınevi: Lebib Yalkın Yayınları
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

M. Verda Yalkın Soymen
Kasım 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ekim 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020