Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Elektrik Devre Analizi – 1
Çözümlü 145 Örnek ile Desteklenmiş
Kasım 2016 / 3. Baskı / 351 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 3. baskısını yapan kitap, mühendislik fakültelerinde okutulmakta olan "Elektrik Devre Analizi – 1" / "Devre Analizi – 1" isimli derse uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitapta ilk olarak elektriğin temel kavramları açıklanarak, ileriki bölümlerde anlatılan konulara öğrencilerin hazırlanmaları düşünülmüştür. Konular kolaydan zora doğru sıralanarak farklı eğitim süreçlerinden bir araya gelen öğrencilerin kısa sürede aynı seviyeye gelmeleri hedeflenmiştir.

Ayrıca, birçok devre kitabında atlanan ancak özellikle mühendislik fakültesi öğrencilerinin bilmesinde yarar olan, devre analiz yöntemlerinin en önemlilerinden olan Graf Teorisi'de kitapta ayrı bir bölüm olarak ele alınmış ve açıklanmıştır.

Anlatılan konuların daha kolay anlaşılması için çözümlü 145 örneğe yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Temel Kavramlar
SI Birim Sistemi
Elektrik Yükü ve Akım
Gerilim, Enerji, Güç
Aktif ve Pasif Eleman
Bağımsız ve Bağımlı Kaynak
Dirençli Devreler
Ohm Kanunu
Kirchhoff Kanunları
Thevenin Eşdeğer Devresi
Norton Teoremi
Maksimum Güç Transferi Teoremi
Analiz Yöntemleri
Süper–Pozisyon Prensibi
Çevre Akımları Yöntemi ile Devre Analizi
Düğüm Gerilimleri Yöntemi ile Devre Analizi
Graf Teorisi: Dal Gerilimleri Yöntemi, Kiriş Akımları Yöntemi, Durum Değişkenleri Yöntemi
Lineer Olmayan Direnç
Yükselteçler ve İşlemsel Yükselteç (Op Amps) Devreleri
Enerji–Depolama Elemanları, Kondansatörler, İndüktör (Bobin)
DC (Doğru Akım) Kararlı Hal Analizi
Pratik Kondansatör ve İndüktör
Birinci Mertebeden Devreler
Graf Teorisi ile Birinci Mertebeden Devrelerin Çözümleri
İkinci Mertebeden Devreler
Lineer Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklem Sistemleri
Barkod: 9789750240317
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 19x27
Sayfa Sayısı: 351
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
BÖLÜM 1
TEMEL KAVRAMLAR
1.1 GİRİŞ  13
1.2 SI (THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS) ULUSLARARASI BİRİM SİSTEMİ  14
1.3 ATOM VE ATOMUN YAPISI  17
1.4 SERBEST ELEKTRON VE VALANS YÖRÜNGE  20
1.5 ELEKTRİK YÜKÜ VE AKIM  21
1.6 GERİLİM, ENERJİ, GÜÇ  26
1.7 AKTİF VE PASİF ELEMAN  37
1.8 BAĞIMSIZ VE BAĞIMLI KAYNAK  41
1.9 ÜRETEÇLERİN İÇ DİRENCİ  45
BÖLÜM 2
DİRENÇLİ DEVRELER
2.1 DİRENÇ  47
2.2 OHM KANUNU  47
2.3 KIRCHHOFF KANUNLARI  51
2.4 EŞDEĞER DEVRELER  56
2.5 SERİ DEVRELERİN EŞDEĞERİ VE GERİLİM BÖLÜCÜLER  59
2.6 PARALEL DEVRELERİN EŞDEĞERİ VE AKIM BÖLÜCÜLER  67
2.7 THEVENİN EŞDEĞER DEVRESİ  72
2.8 NORTON TEOREMİ  81
2.9 BAĞIMLI KAYNAK İÇEREN DEVRELERDE THEVENİN VE NORTON TEOREMİ  86
2.10 MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ TEOREMİ  97
BÖLÜM 3
ANALİZ YÖNTEMLERİ
3.1 GİRİŞ  101
3.2 LİNEERLİK VE ORANTILILIK  102
3.3 SÜPER–POZİSYON PRENSİBİ  106
3.4 KOL (DAL) AKIMLARI YÖNTEMİ İLE DEVRE ANALİZİ  111
3.5 ÇEVRE AKIMLARI YÖNTEMİ İLE DEVRE ANALİZİ  112
3.6 DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ İLE DEVRE ANALİZİ  119
3.7 GRAF TEORİSİ  132
3.8 LİNEER OLMAYAN DİRENÇ  148
BÖLÜM 4
YÜKSELTEÇLER VE İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ
(OP AMPS) DEVRELERİ
4.1 YÜKSELTEÇ DEVRELERİ  155
4.2 YÜKSELTEÇ DEVRELERİNDE GERİ BESLEME  157
4.3 İŞLEMSEL YÜKSELTİCİLER  159
4.4 İDEAL İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLİ DEVRELER  165
4.5 EVİRİCİ DEVRE  166
4.6 EVİRMEYEN DEVRE  167
4.7 TOPLAYICI DEVRE  169
4.8 TAMPON YÜKSELTEÇ  170
4.9 FARK ALICI YÜKSELTİCİLER  171
4.10 ÇOK SAYIDAKİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ  172
BÖLÜM 5
ENERJİ–DEPOLAMA ELEMANLARI
5.1 GİRİŞ  181
5.2 KONDANSATÖRLER  181
5.3 SERİ VE PARALEL KONDANSATÖRLER  186
5.4 İNDÜKTÖR (BOBİN)  191
5.5 SERİ VE PARALEL İNDÜKTÖRLER  200
5.6 DC (Doğru Akım) KARARLI HAL ANALİZİ  205
5.7 PRATİK KONDANSATÖR VE İNDÜKTÖR  207
BÖLÜM 6
BİRİNCİ MERTEBEDEN DEVRELER
6.1 BİRİNCİ MERTEBEDEN DEVRELER  209
6.2 KAYNAK İÇERMEYEN VE DEVRELERİ  212
6.3 ZAMAN SABİTİ  218
6.4 KAYNAK İÇEREN DEVRELER  224
6.5 BASAMAK FONKSİYONU  228
6.6 DÜRTÜ (İMPULS) FONKSİYONU  239
6.7 GRAF TEORİSİ  241
BÖLÜM 7
İKİNCİ MERTEBEDEN DEVRELER
7.1 İKİNCİ MERTEBEDEN DEVRELER  269
7.2 İKİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER  274
7.3 DOĞAL HALDE DEVRENİN DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ  280
7.4 BİRİM BASAMAK CEVABI  287
7.5 TAM ÇÖZÜM  293
EK – A:
DİFERENSİYEL DENKLEMLER
1.1 TEMEL KAVRAMLAR  307
1.2 DİFERENSİYEL DENKLEMİN OLUŞTURULMASI  308
2. LİNEER DİFERENSİYEL DENKLEMLER  308
2.1 Sabit Katsayılı İkinci Yansız Lineer Denklemler  308
2.1.1 Yalın kökler hali  309
2.1.2 Katlı kökler hali  309
2.1.3 Kompleks Bulunması Hali  310
2.1.4 Başlangıç ve Sınır Şartları Problemi  310
2.2 Sabit Katsayılı İkinci Yanlı Denklemler  311
2.2.1 Sabitlerin Değişimi (Lagrange) Yöntemi  311
2.2.2 Belirsiz Katsayılar Yöntemi  311
3.1 DİFERENSİYEL OPERATÖR  313
4.1 EULER – CAUCHY DENKLEMLERİ  314
5.1 VARLIK VE TEKLİK TEORİSİ WRONSKİAN  318
6 MATRİS CEBRİ  319
6.1 Vektör ve matrisler  319
6.2 Tanımlar  319
6.3 Matris ve Vektör İşlemleri  320
6.3.1 İki Matrisin Eşitliği  320
6.3.2 İki Matrisin Toplamı  320
6.3.3 Bir Matrisin Bir Sayıyla Çarpılması  321
6.3.4 Bir Matrisin Bir Matrisle Çarpılması  321
6.3.5 Bir Matrisin Türevi  321
6.3.6 Birim Matris  321
6.3.7 Bir Matrisin Transpozesi  321
6.3.8 Bir Matrisin Tersi  322
6.4 Bir matrisin öz değer ve öz vektörleri  322
7. DİFERENSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ  326
7.1 Temel kavramlar  326
7.2 Sabit Katsayılı Lineer Homojen Sistemler  329
7.3 Homojen Olmayan Sabit Katsayılı Lineer Denklem Sistemi  339
Referanslar  345
Faydalanılan Kaynaklar  347
Kavram Dizini  349
 


Muammer Gökbulut
Ekim 2017
32.50 TL
Sepete Ekle
Şerafettin Özbey
Mart 2017
55.50 TL
Sepete Ekle
Murat Ceylan
Şubat 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Güngör Durdu
Aralık 2019
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
BÖLÜM 1
TEMEL KAVRAMLAR
1.1 GİRİŞ  13
1.2 SI (THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS) ULUSLARARASI BİRİM SİSTEMİ  14
1.3 ATOM VE ATOMUN YAPISI  17
1.4 SERBEST ELEKTRON VE VALANS YÖRÜNGE  20
1.5 ELEKTRİK YÜKÜ VE AKIM  21
1.6 GERİLİM, ENERJİ, GÜÇ  26
1.7 AKTİF VE PASİF ELEMAN  37
1.8 BAĞIMSIZ VE BAĞIMLI KAYNAK  41
1.9 ÜRETEÇLERİN İÇ DİRENCİ  45
BÖLÜM 2
DİRENÇLİ DEVRELER
2.1 DİRENÇ  47
2.2 OHM KANUNU  47
2.3 KIRCHHOFF KANUNLARI  51
2.4 EŞDEĞER DEVRELER  56
2.5 SERİ DEVRELERİN EŞDEĞERİ VE GERİLİM BÖLÜCÜLER  59
2.6 PARALEL DEVRELERİN EŞDEĞERİ VE AKIM BÖLÜCÜLER  67
2.7 THEVENİN EŞDEĞER DEVRESİ  72
2.8 NORTON TEOREMİ  81
2.9 BAĞIMLI KAYNAK İÇEREN DEVRELERDE THEVENİN VE NORTON TEOREMİ  86
2.10 MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ TEOREMİ  97
BÖLÜM 3
ANALİZ YÖNTEMLERİ
3.1 GİRİŞ  101
3.2 LİNEERLİK VE ORANTILILIK  102
3.3 SÜPER–POZİSYON PRENSİBİ  106
3.4 KOL (DAL) AKIMLARI YÖNTEMİ İLE DEVRE ANALİZİ  111
3.5 ÇEVRE AKIMLARI YÖNTEMİ İLE DEVRE ANALİZİ  112
3.6 DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ İLE DEVRE ANALİZİ  119
3.7 GRAF TEORİSİ  132
3.8 LİNEER OLMAYAN DİRENÇ  148
BÖLÜM 4
YÜKSELTEÇLER VE İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ
(OP AMPS) DEVRELERİ
4.1 YÜKSELTEÇ DEVRELERİ  155
4.2 YÜKSELTEÇ DEVRELERİNDE GERİ BESLEME  157
4.3 İŞLEMSEL YÜKSELTİCİLER  159
4.4 İDEAL İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLİ DEVRELER  165
4.5 EVİRİCİ DEVRE  166
4.6 EVİRMEYEN DEVRE  167
4.7 TOPLAYICI DEVRE  169
4.8 TAMPON YÜKSELTEÇ  170
4.9 FARK ALICI YÜKSELTİCİLER  171
4.10 ÇOK SAYIDAKİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ  172
BÖLÜM 5
ENERJİ–DEPOLAMA ELEMANLARI
5.1 GİRİŞ  181
5.2 KONDANSATÖRLER  181
5.3 SERİ VE PARALEL KONDANSATÖRLER  186
5.4 İNDÜKTÖR (BOBİN)  191
5.5 SERİ VE PARALEL İNDÜKTÖRLER  200
5.6 DC (Doğru Akım) KARARLI HAL ANALİZİ  205
5.7 PRATİK KONDANSATÖR VE İNDÜKTÖR  207
BÖLÜM 6
BİRİNCİ MERTEBEDEN DEVRELER
6.1 BİRİNCİ MERTEBEDEN DEVRELER  209
6.2 KAYNAK İÇERMEYEN VE DEVRELERİ  212
6.3 ZAMAN SABİTİ  218
6.4 KAYNAK İÇEREN DEVRELER  224
6.5 BASAMAK FONKSİYONU  228
6.6 DÜRTÜ (İMPULS) FONKSİYONU  239
6.7 GRAF TEORİSİ  241
BÖLÜM 7
İKİNCİ MERTEBEDEN DEVRELER
7.1 İKİNCİ MERTEBEDEN DEVRELER  269
7.2 İKİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER  274
7.3 DOĞAL HALDE DEVRENİN DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ  280
7.4 BİRİM BASAMAK CEVABI  287
7.5 TAM ÇÖZÜM  293
EK – A:
DİFERENSİYEL DENKLEMLER
1.1 TEMEL KAVRAMLAR  307
1.2 DİFERENSİYEL DENKLEMİN OLUŞTURULMASI  308
2. LİNEER DİFERENSİYEL DENKLEMLER  308
2.1 Sabit Katsayılı İkinci Yansız Lineer Denklemler  308
2.1.1 Yalın kökler hali  309
2.1.2 Katlı kökler hali  309
2.1.3 Kompleks Bulunması Hali  310
2.1.4 Başlangıç ve Sınır Şartları Problemi  310
2.2 Sabit Katsayılı İkinci Yanlı Denklemler  311
2.2.1 Sabitlerin Değişimi (Lagrange) Yöntemi  311
2.2.2 Belirsiz Katsayılar Yöntemi  311
3.1 DİFERENSİYEL OPERATÖR  313
4.1 EULER – CAUCHY DENKLEMLERİ  314
5.1 VARLIK VE TEKLİK TEORİSİ WRONSKİAN  318
6 MATRİS CEBRİ  319
6.1 Vektör ve matrisler  319
6.2 Tanımlar  319
6.3 Matris ve Vektör İşlemleri  320
6.3.1 İki Matrisin Eşitliği  320
6.3.2 İki Matrisin Toplamı  320
6.3.3 Bir Matrisin Bir Sayıyla Çarpılması  321
6.3.4 Bir Matrisin Bir Matrisle Çarpılması  321
6.3.5 Bir Matrisin Türevi  321
6.3.6 Birim Matris  321
6.3.7 Bir Matrisin Transpozesi  321
6.3.8 Bir Matrisin Tersi  322
6.4 Bir matrisin öz değer ve öz vektörleri  322
7. DİFERENSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ  326
7.1 Temel kavramlar  326
7.2 Sabit Katsayılı Lineer Homojen Sistemler  329
7.3 Homojen Olmayan Sabit Katsayılı Lineer Denklem Sistemi  339
Referanslar  345
Faydalanılan Kaynaklar  347
Kavram Dizini  349
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020