Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ticaret Hukuku
Eylül 2020 / 10. Baskı / 520 Syf.
Fiyatı: 53.00 TL
İndirimli: 47.70 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 9. Ağustos 2019 49.00 TL 19.90 TL (%60)Sepete Ekle
 8. Ağustos 2018 49.00 TL 9.90 TL (%80)Sepete Ekle
   

Kitap, hukuk fakülteleri dışında ticaret hukuku derslerine yer veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlanan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple kitap içerisinde akademik tartışmalara ve dipnotlara yer verilmemiş, konular olabildiğince sade, anlaşılır ve özet şekilde anlatılmıştır.

Kitapta; "Ticarî İşletme Hukuku", "Şirketler Hukuku" ve "Kıymetli Evrak Hukuku" derslerine ilişkin bilgilere de yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme Hukuku
Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Barkod: 9789750262425
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 520
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  VII
Kısaltmalar  xxxvii
BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
§1. TİCARÎ İŞLETME  1
I. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI  1
A. İktisadî Faaliyet  2
B. Süreklilik  2
C. Bağımsızlık  2
D. Kapasite  2
II. TİCARİ İŞLETMENİN MALVARLIĞI  3
III. TİCARÎ İŞLETMELERDE MERKEZ VE ŞUBE  3
IV. TİCARÎ İŞLETMEYE İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER  5
A. Ticarî İşletmenin Devri  5
B. Ticarî İşletme Rehni  7
1. Genel Açıklama  7
2. Rehnin Tarafları  7
3. Rehin Sözleşmesinin Şekli ve Rehnin Kuruluşu  8
4. Rehnin Kapsamı  8
5. Rehnin Hükümleri  10
6. Rehnin Sona Ermesi  11
§2. TİCARÎ İŞ  12
I. GENEL AÇIKLAMA  12
A. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş İşler  12
B. Bir Ticarî İşletmeyle İlgili Olan İşlem ve Fiiller  12
C. Bir Taraf İçin Ticarî İş Niteliğine Haiz Olan Sözleşmeler (Yayma Kriteri)  13
II. TİCARÎ İŞ KARİNESİ  13
III. BİR İŞİN TİCARÎ OLMASININ SONUÇLARI  14
A. Teselsül Karinesi  14
B. Ticarî İşlerde Faiz  15
1. Faizin Tanımı ve Türleri  15
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri  16
C. Ticarî İşlerde Zamanaşımı  17
§3. TİCARÎ HÜKÜMLER  17
§4. TİCARÎ YARGI  18
I. MUTLAK TİCARÎ DAVALAR  18
II. NİSPÎ TİCARÎ DAVALAR  20
III. BİR TİCARÎ İŞLETMEYLE İLGİLİ OLAN BAZI DAVALAR  20
IV. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER  21
§5. TACİR  22
I. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI  22
A. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Şartları  22
B. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi  24
II. TÜZEL KİŞİLERİN TACİR SIFATI  24
A. Ticaret Şirketleri  24
B. Amacına Varmak İçin Ticarî İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar  25
C. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşların Tacir Olabilme Şartları  26
III. DONATMA İŞTİRAKİ  26
IV. HAKİM TEŞEBBÜS  27
V. TACİR GİBİ SORUMLU OLANLAR  27
VI. TACİR SIFATININ SONUÇLARI  27
A. Tacirin Kendi Sıfatına Bağlı Olarak Tabi Olduğu Hükümler  28
1. İflâsa Tabi Olma  28
2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  29
3. Ticari İşletmesini Ticaret Siciline Kaydettirme  29
4. Ticarî Defter Tutma ve Envanter Çıkarma  29
5. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma  29
6. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme  29
7. Ticarî Örf ve Adetlere Tabi Olma  30
8. Ticarî İş Karinesine Tabi Olma  30
9. Ücret ve Faiz İsteme  30
10. Ücret ve Cezaların İndirilmesini İsteyememe  31
11. Tacir Çeki Kullanma  31
12. Ticarî İşletmeyle İlgili Bazı Belgeleri Kanuna Uygun Bir Şekilde Düzenleme  31
13. Ticarî İşletmeyle İlgili Belgelerin Kopyasını Saklama  32
B. Her İki Tarafı Tacir Olan Ticarî İşlere Uygulanacak Hükümler  32
1. Kanunî İhtar ve İhbar Şekillerine Uyma  32
2. Fatura Verme ve Faturaya İtiraz  33
3. Teyit Mektubu ve Teyit Mektubuna İtiraz  34
4. Ticarî Defterlerle İspatlama  35
5. İhtilafların Ticarî Dava Konusu Olması  35
6. Ticari Satış ve Mal değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  35
a. Kısmî İfa  35
b. Alacaklının Temerrüdü  36
c. Satılan Malın Ayıplı Olması  36
7. Hapis Hakkının Kullanılması Konusunda Özel Hükümlere Tabi Olma  37
VII. ESNAF  37
§6. TİCARET SİCİLİ  37
§7. TİCARET UNVANI  40
I. TİCARET UNVANININ YAPISI  41
II. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI  41
A. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı  41
B. Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı  42
1. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı  42
a. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı  42
b. Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Kooperatiflerin Ticaret Unvanı  43
2. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı  43
3. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı  44
4. Şubelerin Ticaret Unvanı  44
5. Adi Şirketlerin Ticaret Unvanı  44
III. TİCARET UNVANININ DEVAMLILIĞI  44
IV. TİCARET UNVANININ KORUNMASI  45
§8. İŞLETME ADI  46
§9. MARKA  47
I. MARKANIN TANIMI  47
II. MARKA TÜRLERİ  48
III. MARKANIN TESCİLİ  49
A. Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler  49
1. Mutlak Red Nedenleri  49
2. Nispi Red Nedenleri  51
B. Tescil Başvurusu ve Başvuruya İtiraz  52
C. Tescil  53
IV. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER  54
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  56
VI. MARKANIN İPTALİ  57
VII. MARKANIN SONA ERMESİ  58
VIII. MARKA HAKKININ KORUNMASI  58
§10. HAKSIZ REKABET  61
I. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN AMACI VE TEMEL İLKELERİ  61
II. HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDEN BAŞLICA HALLER  62
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar ve Ticarî Uygulamalar  62
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme  63
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  63
D. Ticaret Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek ve Yararlanmak  64
E. İş Şartlarına Uymamak  64
F. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak  64
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  64
A. Hukukî Sorumluluk  64
B. Cezaî Sorumluluk  67
§11. REKABET SINIRLAMALARI HUKUKU  67
I. GENEL AÇIKLAMA  67
II. YASAKLANAN FAALİYETLER  68
A. Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler  68
B. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması  68
C. Birleşme ve Devralmalar  69
III. REKABET KURULU’NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMA USULÜ  69
§12. TİCARÎ DEFTERLER  71
I. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER  71
A. Yevmiye Defteri  73
B. Defteri Kebir  73
C. Envanter Defteri  73
D. Pay Defteri  73
E. Yönetim Kurulu Karar Defteri  74
F. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  74
II. DEFTERLERİN TUTULMASI USULÜ  74
III. DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI  78
IV. DEFTERLERİN İNCELENMESİ  78
V. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU  79
A. Aleyhe Delil Olma  79
B. Lehe Delil Olma  80
§13. CARİ HESAP  80
I. CARİ HESABIN KAPSAMI  81
II. ANLAŞMA SÜRESİ VE HESAP DEVRESİ  82
III. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  83
IV. BAKİYENİN HACZİ  84
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  84
§14. TACİR YARDIMCILARI  85
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  87
A. Ticarî Temsilci  87
1. Yetkilerinin Kapsamı  88
2. Yetkilerinin Sınırlandırılması  90
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  91
a. Azil ve İstifa  91
b. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı ve İflas  91
c. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi  91
B. Ticarî Vekil  92
C. Pazarlamacı  93
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  95
A. Simsar  95
B. Acente  96
1. Tanımı ve Unsurları  96
2. Temsil Yetkisi  97
3. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Denkleştirme Tazminatı  98
C. Komisyoncu  99
D. Taşıma İşleri Komisyoncusu  100
İKİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETLER HUKUKU
§1. GENEL BİLGİLER  101
I. ŞİRKET KAVRAMI  101
II. ŞİRKETİN UNSURLARI  102
A. Sözleşme Unsuru  102
B. Kişi Unsuru  103
C. Sermaye Unsuru  103
D. Ortak Amaç Unsuru  104
E. Aktif İşbirliği Unsuru (Affectio Societatis)  104
III. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI  105
A. Tüzel Kişiliğe Sahip Olup Olmamalarına Göre Şirketler  105
B. Düzenlendikleri Kanun Açısından Şirketler  105
1. Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Şirket  105
2. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler  106
a. Kollektif Şirketler  106
b. Komandit Şirketler  106
c. Anonim Şirketler  107
d. Limited Şirketler  107
3. Kooperatifler Kanunu’nda Düzenlenen Şirket  107
4. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler  107
C. Şahıs ve Sermaye Unsurunun Ağırlığı Açısından Şirketler  108
1. Şahıs Şirketleri  108
2. Sermaye Şirketleri  108
D. Sermaye Yapılarına Göre Şirketler  109
E. Ortakların Sorumluluğu Açısından Şirketler  111
1. Doğrudan–Dolaylı Sorumluluk  111
2. Sınırlı–Sınırsız Sorumluluk  112
3. Adi–Müteselsil Sorumluluk  112
§2. ADİ ŞİRKET  115
I. ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  115
II. ADİ ŞİRKET VE TÜZEL KİŞİLİK  115
III. ADİ ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER  116
IV. HUSUSİ (GİZLİ) ŞİRKET  116
V. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU  117
VI. ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  118
A. Sermaye Koyma Borcu  118
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı  119
C. Adi Şirket Kararları  119
D. Adi Şirketin Yönetimi  120
1. İtiraz Hakkı  121
2. Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri  122
3. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması  122
E. Adi Şirketin Denetimi  123
F. Rekabet Yasağı  123
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  123
VII. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ  124
VIII. ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  125
IX. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  125
A. Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri (İnfisah Sebepleri)  126
1. Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  126
2. Sürenin Dolması  126
3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Haczedilmesi  126
B. İradi Sona Erme Sebepleri (Fesih Sebepleri)  127
1. Ortakların İradesiyle Şirketin Sona Ermesi  127
2. Hâkimin İradesiyle Şirketin Sona Ermesi  127
X. ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ  128
XI. ZAMANAŞIMI  129
§3. TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  129
I. GENEL OLARAK  129
II. TÜZEL KİŞİLİK, YERLEŞİM YERİ VE EHLİYET  130
III. SERMAYE KOYMA BORCU  131
IV. ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI  132
V. ZAMANAŞIMI VE YARGILAMA USULÜ  133
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ  133
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ  137
VIII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ  139
IX. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  141
X. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  142
XI. İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  146
XII. KURULLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI  147
XIII. TİCARET BAKANLIĞI’NIN TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME VE DENETLEME YETKİSİ  148
§4. KOLLEKTİF ŞİRKET  149
I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  149
A. Ticarî İşletme İşletmek Amacı  149
B. Ticaret Unvanı  149
C. Kişi Unsuru  149
D. Tüzel Kişilik  150
E. Sınırsız Sorumluluk  150
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU  150
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  152
A. Sermaye Koyma Borcu  152
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı  153
C. Ortaklık Kararları  154
D. Şirketin Yönetimi  154
E. Şirketin Denetimi  156
F. Rekabet Yasağı  156
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  157
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TEMSİLİ  159
A. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  160
B. Temsil Yetkisinin Kaldırılması  160
V. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  161
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ  161
A. İnfisah Sebepleri  161
1. Amacın Gerçekleşmesi veya İmkânsız Hale Gelmesi  161
2. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi  162
3. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sürenin Dolması  162
4. Şirketin İflasına Karar Verilmesi  162
5. Şirket Sermayesinin Tamamen veya Kısmen Kaybedilmesine Rağmen Gerekli Tedbirlerin Alınmaması  163
6. Şirketin Diğer Bir Şirketle Birleşmesi  163
B. Fesih Sebepleri  163
1. Ortakların Oybirliğiyle Şirketin Feshine Karar Vermeleri  163
2. Ortaklardan Birisinin Şirket Sözleşmesinde Kendisine Tanınan Fesih Hakkını Kullanması  163
3. Belirsiz Süreli Şirket Sözleşmesinin Ortaklar Tarafından Feshedilmesi  163
4. Ortaklardan Birinin Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İhbar Etmesi  164
5. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Mahkemenin Haklı Sebeple Şirketin Feshine Karar Vermesi  164
6. Ortakların Şirketin Tescili Konusunda Talepte Bulunmamaları  164
7. Bir Ortağın Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmemesi  165
8. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması  165
VII. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ  165
§5. KOMANDİT ŞİRKET  166
I. GENEL OLARAK  166
II. KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  166
III. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU  168
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  170
A. Sermaye Koyma Borcu  170
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı  170
C. Ortaklık Kararları  171
D. Şirketin Yönetimi  172
E. Şirketin Denetimi  173
F. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  173
G. Rekabet Yasağı  174
V. KOMANDİT ŞİRKETİN TEMSİLİ  174
VI. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  175
VII. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ  177
A. İnfisah Sebepleri (Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri)  177
B. Fesih Sebepleri (İradi Sona Erme Sebepleri)  178
VIII. KOMANDİT ŞİRKETİN TASFİYESİ  179
§6. ANONİM ŞİRKET  179
I. GENEL OLARAK  179
II. ANONİM ŞİRKETLERİN TÜRLERİ  180
III. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  181
A. Tanımı  181
B. Unsurları  181
1. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri  181
2. Amaç ve Konu  181
3. Sermaye  182
a. Asgari Sermaye Miktarı  183
b. Sermayenin Paylara Bölünmesi  183
4. Tüzel Kişilik ve Ehliyet  184
5. Şirketin Sorumluluğu  184
6. Ortakların Sorumluluğu  185
IV. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI  185
A. Esas Sözleşmenin Hazırlanması  185
1. Kurucular  186
2. Esas Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu Kayıtlar  186
3. Ön–şirket  188
B. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalanması  188
C. Bazı Durumlarda Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması  189
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil Edilmesi ve Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması  189
E. Kuruluş Belgeleri  191
1. Esas Sözleşme  191
2. Değerleme Raporları  191
3. Kuruluşla İlgili Sözleşmeler  192
F. Payların Kuruluşta Halka Arz Edilmesi  192
G. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası  192
H. Tescilden Önce Yapılan İşlem ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk  193
I. Kanuna Karşı Hile  194
V. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI  195
A. Genel Olarak  195
B. Yönetim Kurulu  196
1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  196
a. Yönetim Hakkının Kullanılması  197
aa. Yönetim Kurulu Toplantıları  198
aaa. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  199
bbb. Kararların Geçerliliği  200
bb. Yönetim Yetkisinin Devri  201
b. Temsil Yetkisinin Kullanılması  202
aa. Temsil Yetkisinin Kapsamı  202
bb. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  203
cc. Temsil Yetkisinin Devri  205
2. Yönetim Kurulu Üyeliği  205
a. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması  205
aa. Genel Kurul Tarafından Seçilme  206
bb. İlk Esas Sözleşme ile Atanma  206
cc. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Atanma  207
dd. Yönetim Kurulu Tarafından Seçilme  207
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri  208
aa. Gerçek veya Tüzel Kişi Olmak  208
bb. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  208
cc. Seçilme Engellerinin Bulunmaması  208
dd. Tescil ve İlân  209
c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi  209
d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları  209
aa. Kişisel Nitelikteki Haklar  210
bb. Malî Nitelikteki Haklar  211
aaa. Huzur Hakkı  211
bbb. Ücret  212
ccc. İkramiye  212
ddd. Prim  212
eee. Kazanç Payı  212
e. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri  213
aa. Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü  213
bb. Rekabet Yasağı  214
cc. Bazı Görüşmelere Katılma Yasağı  215
dd. Şirketle İşlem Yapma Yasağı  216
ee. Şirkete Borçlanma Yasağı  216
ff. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler  217
gg. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Yükümlülükler  218
f. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  218
C. Genel Kurul  219
1. Genel Kurulun Yetkileri  219
2. Genel Kurul Toplantıları  220
a. Olağan Genel Kurul Toplantıları  221
b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları  221
3. Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı Bulunan Kişiler  222
4. Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi  223
5. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  224
a. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Kişiler  225
aa. Yönetim Kurulu  225
bb. Tasfiye Memurları  225
cc. Pay Sahipleri  225
dd. Azınlık  226
b. Toplantı Gündemi  227
c. Çağrının Şekli  228
6. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  228
a. Olağan (Basit) Nisap  229
b. Ağırlaştırılmış Nisap  229
aa. Şirket Sermayesinin En Az %50’sini Oluşturan Pay Sahiplerinin Hazır Bulunması  230
bb. Şirket Sermayesinin En Az %75’ini Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi  230
cc. Şirket Sermayesinin Tamamını Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi  231
c. Halka Açık Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları  231
d. Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Gören Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları  234
7. Genel Kurul Toplantılarının Yürütülmesi  234
8. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü  235
a. Yokluk  235
b. Butlan  236
c. İptal  237
aa. İptal Sebepleri  237
aaa. Kanuna Aykırılık  237
bbb. Esas Sözleşmeye Aykırılık  238
ccc. Dürüstlük Kuralına Aykırılık  238
bb. İptal Davası Açmaya Yetkili Kişiler  238
aaa. Pay Sahipleri  238
bbb. Yönetim Kurulu  239
ccc. Yönetim Kurulu Üyeleri  240
cc. Dava Açma Süresi ve Yetkili Mahkeme  240
dd. İptal Davası Açılmasının Sonuçları  240
VI. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ  241
A. Bağımsız Denetime Tâbi Olmayan Anonim Şirketlerin Denetimi  241
B. Bağımsız Denetime Tâbi Anonim Şirketlerin Denetimi  242
1. Denetimin Konusu  243
2. Denetim Yaptırmak Zorunda Olan Şirketler  244
3. Denetimi Yapacak Kişi ve Kuruluşlar  245
4. Denetçi Olamayacak Kişiler  245
5. Denetçilerin Seçilmesi  247
6. Denetçilerin Görevden Alınması  247
7. Denetçinin Denetim Sözleşmesini Feshetmesi  248
8. Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi ve Denetim Raporunun Hazırlanması  249
a. Olumlu Görüş Yazısı  250
b. Sınırlandırılmış Olumlu Görüş Yazısı  251
c. Olumsuz Görüş Yazısı  251
d. Kaçınma Yazısı  252
VII. ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK  252
A. Sorumluluk Hâlleri  253
1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması  253
2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi  253
3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk  255
4. Halktan Para Toplamak  256
5. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  256
6. Denetçilerin Sorumluluğu  257
a. Denetçilerin Genel Olarak Sorumluluğu  257
b. Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu  258
B. Sorumluluk Davasının Tarafları  259
1. Davacılar  259
2. Davalılar  260
C. Sorumluluk Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme  261
D. Sorumluluktan Kurtulma  261
1. İbra  261
2. Zamanaşımı  262
E. Anonim Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluk  262
VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  263
A. Sermayenin Artırılması  264
1. Sermayenin Artırılmasına İlişkin Aşamalar  265
2. Sermayenin Artırılması Türleri  266
a. Yeni Sermaye Taahhüdü Suretiyle Sermaye Artırımı  266
b. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  267
c. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı  268
aa. Tanımı  268
bb. Şartları  268
aaa. Esas Sözleşmede Hüküm Bulunması  269
bbb. Değiştirme ve Alım Hakkına Sahip Olan Kişilerin Yazılı Beyanda Bulunmaları  269
ccc. Artırılacak Sermayeye İlişkin Olarak İhraç Edilen Pay Senetlerinin Öncelikli Olarak Pay Sahiplerine Önerilmesi  270
ddd. Yönetim Kurulu Tarafından Beyanname Düzenlenmesi  271
eee. Esas Sözleşmenin Uygun Duruma Getirilmesi ve Tescil  271
3. Sermaye Artırımlarında Rüçhan Hakkının Kullanılması  272
B. Sermayenin Azaltılması  274
IX. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ  277
A. Pay kavramı  277
1. Pay Çeşitleri  277
a. Pay Senedine Bağlanıp Bağlanmamasına Göre Pay Çeşitleri  277
aa. Çıplak Paylar  277
bb. Pay Senedine Bağlanmış Paylar  278
aaa. Nama Yazılı Pay Senetleri  278
bbb. Hamiline Yazılı Pay Senetleri  279
b. İmtiyazlı Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri  279
c. Oy Hakkına Sahip Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri  281
2. Payın Devri ve Payın Devrinin Sınırlandırılması  282
a. Payın Devri  282
b. Payın Devrinin Sınırlandırılması  284
aa. Bedelleri Tamamen Ödenmemiş Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması  284
bb. Borsada Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması  284
cc. Borsada Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması  286
dd. Sınırlamaların Etkisiz Hale Geldiği Durumlar  287
B. Pay Sahipliği  288
1. Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  290
a. Pay Sahipliğinin Kazanılması  290
b. Pay Sahipliğinin Kaybedilmesi  291
aa. Payın Ortadan Kalkması  291
bb. Payın Devri  291
cc. Ortaklıktan Çıkma  292
dd. Ortaklıktan Çıkarılma  292
ee. Pay Sahipliğini Sona Erdiren Diğer Haller  294
c. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi  294
aa. İvazsız İktisap  295
bb. İvazlı İktisap  295
aaa. İvazlı Bir Şekilde İktisap Edilebilecek Pay Miktarının Esas veya Çıkarılmış Sermayenin %10’unu Aşmaması  296
bbb. Payların İktisabı Konusunda Genel Kurulun Yönetim Kurulunu Yetkilendirmesi  296
ccc. Payların İktisabından Sonra Kalan Şirket Net Aktifinin Belirli Bir Miktarın Üzerinde Olması  297
ddd. Payların Bedellerinin Tamamen Ödenmiş Olması  297
cc. Anonim Şirketin Kendi Paylarını Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi Amacıyla İktisap Etmesi  297
dd. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebilmesine İlişkin İstisnalar  298
ee. Anonim Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Hakların Kullanılması  299
2. Pay Sahiplerinin Hakları  299
a. Niteliklerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları  299
aa. Malvarlıksal Haklar  299
aaa. Kâr Payı Hakkı  299
bbb. Hazırlık Dönemi Faizi  300
ccc. Tasfiye Payı Hakkı  301
bb. Kişisel Haklar  301
aaa. Genel Kurula Katılma Hakkı  301
bbb. Oy Hakkı  301
ccc. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  302
ddd. Özel Denetim İsteme Hakkı  303
eee. Eşit İşlemi Talep Etme Hakkı  304
b. Kullanılış Şekillerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları  305
aa. Bireysel Haklar  305
bb. Azınlık Hakları  306
aaa. Olumlu Azınlık Hakları  308
bbb. Olumsuz Azınlık Hakları  308
cc. Çoğunluk Hakları  309
3. Pay Sahiplerinin Yükümlülükleri  309
a. Sermaye Koyma Borcu  310
aa. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  310
aaa. Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  311
bbb. Nakdi Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  311
bb. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  312
b. İkincil Yükümlülükler  313
c. Şirkete Borçlanmaya İlişkin Sınırlamalar  313
X. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ  314
A. İnfisah Sebepleri  314
1. İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  314
2. Sürenin Dolması  315
3. Şirket Sermayesinin 2/3’ü Yitirilmesine Rağmen Kanunda Öngörülen Tedbirlerin Alınmaması  315
4. Anonim Şirketin Bir Başka Şirketle Birleşmesi  315
5. Anonim Şirketin İflası  315
6. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir İnfisah Sebebinin Gerçekleşmesi  316
B. Fesih Sebepleri  316
1. Genel Kurul Tarafından Fesih Kararı Alınması  316
2. Kanunen Zorunlu Organların Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Sürekli Olarak Toplanamaması  316
3. Azınlık Tarafından Haklı Sebeple Fesih Davası Açılması  316
4. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması  317
5. Kanunlarda Öngörülen Diğer Sebeplerin Gerçekleşmesi  317
XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ  317
§7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET  319
I. GENEL OLARAK  319
II. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  319
III. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU  320
IV. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  321
A. Sermaye Koyma Borcu  321
B. Şirketin Yönetimi ve Temsili  322
C. Şirketin Denetimi  323
D. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  323
E. Rekabet Yasağı  323
V. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  324
VI. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  324
§8. LİMİTED ŞİRKET  325
I. GENEL OLARAK  325
II. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI  325
III. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI  325
A. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri  325
B. Sermaye  326
1. Asgari Sermaye Miktarı  326
2. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  326
3. Esas Sermaye Payı  327
C. Ticaret Unvanı  328
D. Konu ve Amaç  328
E. Tüzel Kişilik ve Ehliyet  328
F. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu  329
IV. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU  329
A. Sözleşmenin Hazırlanması  329
B. Ön–şirket  331
C. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yetkilendirilmiş Personelin Huzurunda İmzalanması  331
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil ve İlan Edilmesi  331
E. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası  333
F. Kuruluş Aşamasındaki Masraf ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk  334
V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI  334
A. Genel Kurul  334
1. Genel Kurulun Yetkileri  335
2. Genel Kurul Toplantıları  336
a. Olağan Karar Nisabı  337
b. Ağırlaştırılmış Karar Nisabı  337
3. Genel Kurul Kararların Butlanı ve İptali  338
B. Müdürler  339
1. Müdürlerin Nitelikleri  339
2. Müdürlerin Yönetime İlişkin Görev ve Yetkileri  340
3. Müdürlerin Temsile İlişkin Görev ve Yetkileri  341
4. Müdürlerin Yükümlülükleri  341
a. Özen Yükümlülüğü  341
b. Bağlılık Yükümlülüğü  342
c. Rekabet Yasağı  342
d. Şirkete Borçlanma Yasağı  342
e. Ortaklara Eşit Şartlar Altında İşlem Yapma Yükümlülüğü  343
f. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler  343
5. Müdürlerin Görevden Alınması ve Yetkilerinin Sınırlandırılması  344
6. Müdürlerin Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  344
VI. LİMİTED ŞİRKETLERİN DENETİMİ  345
VII. LİMİTED ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK  345
VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  346
A. Genel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri  347
1. Genel Nisap  347
2. Özel Nisap  347
B. Özel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri  348
1. Esas Sermayenin Artırılması  348
2. Esas Sermayenin Azaltılması  349
IX. ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  350
A. Ortaklık Sıfatının Kazanılması  350
1. Esas Sermaye Payının Devralınması  350
a. Devir Sözleşmesi  350
b. Devrin Onaylanması  351
2. Esas Sermaye Payının Miras, Mal Rejimi ve İcra Yoluyla Kazanılması  353
3. Esas Sermaye Paylarının Geçişinin Tescil Edilmesi  353
4. Limited Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisap Etmesi  354
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi  354
1. Ortaklıktan Çıkma  354
2. Ortaklıktan Çıkmaya Katılma  355
3. Ortaklıktan Çıkarılma  355
4. Ayrılma Akçesi  357
X. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  357
A. Ortakların Hakları  357
1. Katılma Hakları  357
2. Koruyucu Haklar  358
3. Malvarlıksal Haklar  358
a. Kâr Payı Hakkı  358
b. Tasfiye Payı Hakkı  359
c. Rüçhan Hakkı  359
d. Sorumluluğun ve Edimlerin Genişletilmesi Halinde Veto Hakkı  360
B. Ortakların Yükümlülükleri  360
1. Sermaye Borcunu Ödeme Yükümlülüğü  360
2. Ek Ödeme Yükümlülüğü  361
3. Yan Edim Yükümlülüğü  362
4. Bağlılık Yükümlülüğü  363
5. Rekabet Yasağı  364
6. Şirkete Borçlanma Yasağı  364
XI. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  364
A. Ortakların Şirkete Karşı Sorumluluğu  364
B. Ortakların Limited Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  365
XII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  365
A. Sona Erme Sebepleri  365
1. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sebeplerin Gerçekleşmesi  365
2. Genel Kurulun Fesih Kararı Alması  366
3. Şirketin İflasının Açılması  366
4. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Sebeplerinin Gerçekleşmesi  366
5. Zorunlu Organların Uzunca Bir Süredir Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Toplanamaması  366
6. Şirketin Feshi Açısından Haklı Sebeplerin Bulunması  367
7. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması  367
B. Limited Şirketin Tasfiyesi  367
XIII. LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER  367
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
§1. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI  369
§2. ÇEŞİTLİ AÇILARDAN KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ  370
I. SEBEBE BAĞLI OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  370
II. KURUCU VEYA AÇIKLAYICI OLMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  371
III. SENET İÇERİSİNDE BULUNAN HAK YÖNÜNDEN KIYMETLİ EVRAK  372
A. Alacak (Para) Senetleri  372
B. Eşya Hukuku Senetleri  372
C. Ortaklık Hukuku Senetleri  373
IV. YATIRIM AMACI TAŞIYIP TAŞIMAMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  373
A. Pay Senetleri  374
B. İntifa Senetleri  374
C. Tahviller  375
D. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri  375
V. KAMU GÜVENLİĞİNİN OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  375
VI. DEVİR ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN KIYMETLİ EVRAK  376
A. Nama Yazılı Senetler  376
1. Nama Yazılı Senetlerin Devri  377
2. Nama Yazılı Senetlerde Def’iler  378
3. Eksik Nama Yazılı Senetler  378
B. Emre Yazılı Senetler  379
1. Emre Yazılı Senetlerin Devri  380
2. Emre Yazılı Senetlerde Def’iler  380
a. Geçersizlik Def’ileri (Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler)  380
aa. Ticaret Kanunu’nda Yer Alan İradeye İlişkin Geçersizlik Def’ileri  381
aaa. Ehliyetsizlik  381
bbb. Sahte İmza  381
ccc. Yetkisiz Temsil  381
ddd. Tahrifat  382
bb. Kambiyo Sözleşmesinin Bulunmadığı Def’isi  382
cc. İsnat Def’ileri  382
b. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  383
c. Kıymetli Evraka Özgü Olmayan Devirlerde Söz Konusu Olan Def’iler  383
d. Şahsi Def’iler  384
C. Hamiline Yazılı Senetler  385
1. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri  385
2. Hamiline Yazılı Senetlerde Def’iler  385
§3. SENEDİN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİL)  386
§4. İBRAZ VE TEŞHİS SENETLERİ  387
§5. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ  388
I. NAMA VE HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ  388
II. EMRE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ  390
§6. KAMBİYO SENETLERİ  391
I. KAMBİYO SENETLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR  392
A. Kambiyo Sözleşmesi  392
B. Kambiyo Taahhüdü  392
C. Kambiyo Ehliyeti  392
D. Kambiyo Senetlerinde İmza ve Temsil  394
E. İmzaların Bağımsızlığı İlkesi  394
F. Hatır Senedi  394
II. POLİÇE  395
A. Poliçenin Şekil Şartları  395
1. Zorunlu Şekil Şartları  395
a. Poliçe Kelimesi  395
b. Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Emri  395
c. Muhatabın Adı ve Soyadı  396
d. Lehdarın Adı ve Soyadı  397
e. Düzenleme Tarihi  397
f. Düzenleme Yeri  397
g. Ödeme Yeri  398
h. Düzenleyenin İmzası  398
2. İhtiyari Kayıtlar  398
a. Vade  399
b. Diğer Kayıtlar  400
3. Poliçe Üzerine Konulamayacak Kayıtlar  400
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar  400
b. Poliçeyi Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar  400
B. Açık Poliçe ve Eksik Poliçe  400
C. Poliçede Nüsha ve Suretler  401
D. Senet Metninde Değişiklikler  402
E. Poliçenin Kabulü  402
1. Kabul İçin İbrazın Mümkün Olmadığı Haller  405
a. Görüldüğünde Vadeli Poliçelerde  405
b. Düzenleyenin Kabule Arzı Yasakladığı Hallerde  405
2. Kabul İçin İbrazın Zorunlu Olduğu Haller  405
a. Görüldüğünden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçelerde  405
b. Düzenleyen veya Cirantaların Kabul İçin İbrazı Zorunlu Tuttukları Hallerde  406
c. Adresli ve Yerleşim Yerli Poliçelerde  406
F. Yerleşim Yerli ve Adresli Poliçe  408
G. Poliçenin Cirosu  408
1. Cironun Fonksiyonları  409
a. Temlik Fonksiyonu  410
b. Teşhis Fonksiyonu  410
c. Teminat Fonksiyonu  410
2. Şekil Açısından Ciro Çeşitleri  410
3. Konusu Bakımından Ciro Çeşitleri  411
a. Temlik Cirosu  411
b. Tahsil Cirosu  412
c. Rehin Cirosu  413
4. Ciro Zinciri  414
H. Aval  414
I. Poliçede Ödeme  417
İ. Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Müracaat Haklarının Kullanılması  420
1. Poliçenin Borçluları  420
2. Kabul Etmemeden Dolayı Sorumluluk  420
3. Ödememeden Dolayı Sorumluluk  421
4. Müracaat Hakkının Doğumu İçin Gerekli Olan Şartlar  422
a. Muhatabın Kabulden Kaçınması  422
b. Ödemenin Tehlikeye Düşmesi  423
c. Ödememe  423
5. Kabul Etmeme Protestosu  424
6. Ödememe Protestosu  425
7. Protesto Düzenlenmesi Gerekmeyen Haller  426
a. Kanuni Muafiyet  426
aa. İflas Kararı  426
bb. Mücbir Sebep  426
b. İradi Muafiyet  427
8. İhbar  428
9. Müracaat Hakkının Kapsamı  429
a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı  429
b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı  429
10. Retret  430
11. Müracaat Hakkının Kaybedilmesi  430
12. Araya Girme  432
a. Araya Girme Suretiyle Kabul  432
b. Araya Girme Suretiyle Ödeme  433
J. Zamanaşımı  433
K. Sebepsiz Zenginleşme  435
L. Poliçe Karşılığının Devri  437
M. Emre Yazılı Havale  438
III. BONO  438
A. Bononun Şekil Şartları  439
1. Zorunlu Şekil Şartları  439
a. Bono veya Emre Yazılı Senet Kelimesi  439
b. Belirli Bir Meblağı Kayıtsız ve Şartsız Ödeme Vaadi  439
c. Lehdarın Adı ve Soyadı  439
d. Düzenleme Tarihi  439
e. Düzenleme Yeri  440
f. Ödeme Yeri  440
g. Senedi Düzenleyenin İmzası  440
2. İhtiyari Kayıtlar  440
a. Vade  440
b. Diğer Kayıtlar  441
3. Bono Üzerine Konulamayacak Kayıtlar  441
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar  441
b. Bonoyu Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar  442
B. Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri  442
C. Emre Yazılı Ödeme Vaadi  443
IV. ÇEK  443
A. Çek Düzenlenebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar  444
1. Anlaşma  445
2. Karşılık  445
B. Çekin Şekil Şartları  445
1. Zorunlu Şekil Şartları  445
a. Çek Kelimesi  446
b. Belirli Bir Meblağın Ödenmesi Konusunda Kayıtsız Şartsız Havale  446
c. Çeki Ödeyecek Bankanın Ticaret Unvanı  446
d. Ödeme Yeri  447
e. Düzenleme Tarihi  447
f. Düzenleme Yeri  448
g. Düzenleyenin İmzası  448
h. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  448
ı. Karekod  449
2. Çek Kanunu'nda Düzenlenen Şekil Şartları  449
3. İhtiyari Kayıtlar  450
4. Çek Üzerine Konulamayacak Kayıtlar  451
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar  451
b. Çeki Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar  451
C. Çeklerde Nüsha ve Suretler  452
D. Çekin Devri  452
E. İbraz Süreleri  453
F. Ödeme  455
G. Çekten Cayma  456
H. Çekte Başvuru Hakkının Kullanılması  457
1. Ödenmeme Durumunun Tespiti  458
2. Başvuru Hakkının Kapsamı  459
I. Zamanaşımı  460
İ. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek  460
J. Çek Türleri  461
1. Çizgili Çek  461
2. Teyitli Çek  461
3. Çekin Vize Edilmesi  462
4. Garantili Çek (Çek Kartı)  462
5. Nakden Ödenmesi Yasaklanan Çek (Mahsup Çeki)  462
6. Banka Çeki  463
7. Seyahat Çekleri ve Posta Çekleri  463
K. Karşılıksız Çek  463
1. Unsurları  463
2. Bankanın Sorumluluğu  464
3. Karşılıksız Çek Düzenlenmesinin Sonuçları  465
EK 1: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ekinde Yer Alan (I) ve (II) Sayılı Listeler  469
Yararlanılan Kaynaklar  473
Kavram Dizini  477
 


Ali Çitil
Haziran 2020
47.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar
Eylül 2018
83.00 TL
İndirimli: 74.70 TL (%10)
Sepete Ekle
Murat Alışkan
Mart 2018
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  VII
Kısaltmalar  xxxvii
BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
§1. TİCARÎ İŞLETME  1
I. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI  1
A. İktisadî Faaliyet  2
B. Süreklilik  2
C. Bağımsızlık  2
D. Kapasite  2
II. TİCARİ İŞLETMENİN MALVARLIĞI  3
III. TİCARÎ İŞLETMELERDE MERKEZ VE ŞUBE  3
IV. TİCARÎ İŞLETMEYE İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER  5
A. Ticarî İşletmenin Devri  5
B. Ticarî İşletme Rehni  7
1. Genel Açıklama  7
2. Rehnin Tarafları  7
3. Rehin Sözleşmesinin Şekli ve Rehnin Kuruluşu  8
4. Rehnin Kapsamı  8
5. Rehnin Hükümleri  10
6. Rehnin Sona Ermesi  11
§2. TİCARÎ İŞ  12
I. GENEL AÇIKLAMA  12
A. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş İşler  12
B. Bir Ticarî İşletmeyle İlgili Olan İşlem ve Fiiller  12
C. Bir Taraf İçin Ticarî İş Niteliğine Haiz Olan Sözleşmeler (Yayma Kriteri)  13
II. TİCARÎ İŞ KARİNESİ  13
III. BİR İŞİN TİCARÎ OLMASININ SONUÇLARI  14
A. Teselsül Karinesi  14
B. Ticarî İşlerde Faiz  15
1. Faizin Tanımı ve Türleri  15
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri  16
C. Ticarî İşlerde Zamanaşımı  17
§3. TİCARÎ HÜKÜMLER  17
§4. TİCARÎ YARGI  18
I. MUTLAK TİCARÎ DAVALAR  18
II. NİSPÎ TİCARÎ DAVALAR  20
III. BİR TİCARÎ İŞLETMEYLE İLGİLİ OLAN BAZI DAVALAR  20
IV. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER  21
§5. TACİR  22
I. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI  22
A. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Şartları  22
B. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi  24
II. TÜZEL KİŞİLERİN TACİR SIFATI  24
A. Ticaret Şirketleri  24
B. Amacına Varmak İçin Ticarî İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar  25
C. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşların Tacir Olabilme Şartları  26
III. DONATMA İŞTİRAKİ  26
IV. HAKİM TEŞEBBÜS  27
V. TACİR GİBİ SORUMLU OLANLAR  27
VI. TACİR SIFATININ SONUÇLARI  27
A. Tacirin Kendi Sıfatına Bağlı Olarak Tabi Olduğu Hükümler  28
1. İflâsa Tabi Olma  28
2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  29
3. Ticari İşletmesini Ticaret Siciline Kaydettirme  29
4. Ticarî Defter Tutma ve Envanter Çıkarma  29
5. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma  29
6. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme  29
7. Ticarî Örf ve Adetlere Tabi Olma  30
8. Ticarî İş Karinesine Tabi Olma  30
9. Ücret ve Faiz İsteme  30
10. Ücret ve Cezaların İndirilmesini İsteyememe  31
11. Tacir Çeki Kullanma  31
12. Ticarî İşletmeyle İlgili Bazı Belgeleri Kanuna Uygun Bir Şekilde Düzenleme  31
13. Ticarî İşletmeyle İlgili Belgelerin Kopyasını Saklama  32
B. Her İki Tarafı Tacir Olan Ticarî İşlere Uygulanacak Hükümler  32
1. Kanunî İhtar ve İhbar Şekillerine Uyma  32
2. Fatura Verme ve Faturaya İtiraz  33
3. Teyit Mektubu ve Teyit Mektubuna İtiraz  34
4. Ticarî Defterlerle İspatlama  35
5. İhtilafların Ticarî Dava Konusu Olması  35
6. Ticari Satış ve Mal değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  35
a. Kısmî İfa  35
b. Alacaklının Temerrüdü  36
c. Satılan Malın Ayıplı Olması  36
7. Hapis Hakkının Kullanılması Konusunda Özel Hükümlere Tabi Olma  37
VII. ESNAF  37
§6. TİCARET SİCİLİ  37
§7. TİCARET UNVANI  40
I. TİCARET UNVANININ YAPISI  41
II. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI  41
A. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı  41
B. Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı  42
1. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı  42
a. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı  42
b. Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Kooperatiflerin Ticaret Unvanı  43
2. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı  43
3. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı  44
4. Şubelerin Ticaret Unvanı  44
5. Adi Şirketlerin Ticaret Unvanı  44
III. TİCARET UNVANININ DEVAMLILIĞI  44
IV. TİCARET UNVANININ KORUNMASI  45
§8. İŞLETME ADI  46
§9. MARKA  47
I. MARKANIN TANIMI  47
II. MARKA TÜRLERİ  48
III. MARKANIN TESCİLİ  49
A. Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler  49
1. Mutlak Red Nedenleri  49
2. Nispi Red Nedenleri  51
B. Tescil Başvurusu ve Başvuruya İtiraz  52
C. Tescil  53
IV. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER  54
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  56
VI. MARKANIN İPTALİ  57
VII. MARKANIN SONA ERMESİ  58
VIII. MARKA HAKKININ KORUNMASI  58
§10. HAKSIZ REKABET  61
I. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN AMACI VE TEMEL İLKELERİ  61
II. HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDEN BAŞLICA HALLER  62
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar ve Ticarî Uygulamalar  62
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme  63
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  63
D. Ticaret Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek ve Yararlanmak  64
E. İş Şartlarına Uymamak  64
F. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak  64
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  64
A. Hukukî Sorumluluk  64
B. Cezaî Sorumluluk  67
§11. REKABET SINIRLAMALARI HUKUKU  67
I. GENEL AÇIKLAMA  67
II. YASAKLANAN FAALİYETLER  68
A. Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler  68
B. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması  68
C. Birleşme ve Devralmalar  69
III. REKABET KURULU’NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMA USULÜ  69
§12. TİCARÎ DEFTERLER  71
I. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER  71
A. Yevmiye Defteri  73
B. Defteri Kebir  73
C. Envanter Defteri  73
D. Pay Defteri  73
E. Yönetim Kurulu Karar Defteri  74
F. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  74
II. DEFTERLERİN TUTULMASI USULÜ  74
III. DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI  78
IV. DEFTERLERİN İNCELENMESİ  78
V. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU  79
A. Aleyhe Delil Olma  79
B. Lehe Delil Olma  80
§13. CARİ HESAP  80
I. CARİ HESABIN KAPSAMI  81
II. ANLAŞMA SÜRESİ VE HESAP DEVRESİ  82
III. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  83
IV. BAKİYENİN HACZİ  84
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  84
§14. TACİR YARDIMCILARI  85
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  87
A. Ticarî Temsilci  87
1. Yetkilerinin Kapsamı  88
2. Yetkilerinin Sınırlandırılması  90
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  91
a. Azil ve İstifa  91
b. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı ve İflas  91
c. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi  91
B. Ticarî Vekil  92
C. Pazarlamacı  93
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  95
A. Simsar  95
B. Acente  96
1. Tanımı ve Unsurları  96
2. Temsil Yetkisi  97
3. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Denkleştirme Tazminatı  98
C. Komisyoncu  99
D. Taşıma İşleri Komisyoncusu  100
İKİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETLER HUKUKU
§1. GENEL BİLGİLER  101
I. ŞİRKET KAVRAMI  101
II. ŞİRKETİN UNSURLARI  102
A. Sözleşme Unsuru  102
B. Kişi Unsuru  103
C. Sermaye Unsuru  103
D. Ortak Amaç Unsuru  104
E. Aktif İşbirliği Unsuru (Affectio Societatis)  104
III. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI  105
A. Tüzel Kişiliğe Sahip Olup Olmamalarına Göre Şirketler  105
B. Düzenlendikleri Kanun Açısından Şirketler  105
1. Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Şirket  105
2. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler  106
a. Kollektif Şirketler  106
b. Komandit Şirketler  106
c. Anonim Şirketler  107
d. Limited Şirketler  107
3. Kooperatifler Kanunu’nda Düzenlenen Şirket  107
4. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler  107
C. Şahıs ve Sermaye Unsurunun Ağırlığı Açısından Şirketler  108
1. Şahıs Şirketleri  108
2. Sermaye Şirketleri  108
D. Sermaye Yapılarına Göre Şirketler  109
E. Ortakların Sorumluluğu Açısından Şirketler  111
1. Doğrudan–Dolaylı Sorumluluk  111
2. Sınırlı–Sınırsız Sorumluluk  112
3. Adi–Müteselsil Sorumluluk  112
§2. ADİ ŞİRKET  115
I. ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  115
II. ADİ ŞİRKET VE TÜZEL KİŞİLİK  115
III. ADİ ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER  116
IV. HUSUSİ (GİZLİ) ŞİRKET  116
V. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU  117
VI. ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  118
A. Sermaye Koyma Borcu  118
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı  119
C. Adi Şirket Kararları  119
D. Adi Şirketin Yönetimi  120
1. İtiraz Hakkı  121
2. Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri  122
3. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması  122
E. Adi Şirketin Denetimi  123
F. Rekabet Yasağı  123
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  123
VII. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ  124
VIII. ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  125
IX. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  125
A. Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri (İnfisah Sebepleri)  126
1. Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  126
2. Sürenin Dolması  126
3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Haczedilmesi  126
B. İradi Sona Erme Sebepleri (Fesih Sebepleri)  127
1. Ortakların İradesiyle Şirketin Sona Ermesi  127
2. Hâkimin İradesiyle Şirketin Sona Ermesi  127
X. ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ  128
XI. ZAMANAŞIMI  129
§3. TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  129
I. GENEL OLARAK  129
II. TÜZEL KİŞİLİK, YERLEŞİM YERİ VE EHLİYET  130
III. SERMAYE KOYMA BORCU  131
IV. ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI  132
V. ZAMANAŞIMI VE YARGILAMA USULÜ  133
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ  133
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ  137
VIII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ  139
IX. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  141
X. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  142
XI. İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  146
XII. KURULLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI  147
XIII. TİCARET BAKANLIĞI’NIN TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME VE DENETLEME YETKİSİ  148
§4. KOLLEKTİF ŞİRKET  149
I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  149
A. Ticarî İşletme İşletmek Amacı  149
B. Ticaret Unvanı  149
C. Kişi Unsuru  149
D. Tüzel Kişilik  150
E. Sınırsız Sorumluluk  150
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU  150
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  152
A. Sermaye Koyma Borcu  152
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı  153
C. Ortaklık Kararları  154
D. Şirketin Yönetimi  154
E. Şirketin Denetimi  156
F. Rekabet Yasağı  156
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  157
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TEMSİLİ  159
A. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  160
B. Temsil Yetkisinin Kaldırılması  160
V. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  161
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ  161
A. İnfisah Sebepleri  161
1. Amacın Gerçekleşmesi veya İmkânsız Hale Gelmesi  161
2. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi  162
3. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sürenin Dolması  162
4. Şirketin İflasına Karar Verilmesi  162
5. Şirket Sermayesinin Tamamen veya Kısmen Kaybedilmesine Rağmen Gerekli Tedbirlerin Alınmaması  163
6. Şirketin Diğer Bir Şirketle Birleşmesi  163
B. Fesih Sebepleri  163
1. Ortakların Oybirliğiyle Şirketin Feshine Karar Vermeleri  163
2. Ortaklardan Birisinin Şirket Sözleşmesinde Kendisine Tanınan Fesih Hakkını Kullanması  163
3. Belirsiz Süreli Şirket Sözleşmesinin Ortaklar Tarafından Feshedilmesi  163
4. Ortaklardan Birinin Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İhbar Etmesi  164
5. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Mahkemenin Haklı Sebeple Şirketin Feshine Karar Vermesi  164
6. Ortakların Şirketin Tescili Konusunda Talepte Bulunmamaları  164
7. Bir Ortağın Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmemesi  165
8. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması  165
VII. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ  165
§5. KOMANDİT ŞİRKET  166
I. GENEL OLARAK  166
II. KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  166
III. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU  168
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  170
A. Sermaye Koyma Borcu  170
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı  170
C. Ortaklık Kararları  171
D. Şirketin Yönetimi  172
E. Şirketin Denetimi  173
F. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  173
G. Rekabet Yasağı  174
V. KOMANDİT ŞİRKETİN TEMSİLİ  174
VI. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  175
VII. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ  177
A. İnfisah Sebepleri (Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri)  177
B. Fesih Sebepleri (İradi Sona Erme Sebepleri)  178
VIII. KOMANDİT ŞİRKETİN TASFİYESİ  179
§6. ANONİM ŞİRKET  179
I. GENEL OLARAK  179
II. ANONİM ŞİRKETLERİN TÜRLERİ  180
III. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  181
A. Tanımı  181
B. Unsurları  181
1. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri  181
2. Amaç ve Konu  181
3. Sermaye  182
a. Asgari Sermaye Miktarı  183
b. Sermayenin Paylara Bölünmesi  183
4. Tüzel Kişilik ve Ehliyet  184
5. Şirketin Sorumluluğu  184
6. Ortakların Sorumluluğu  185
IV. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI  185
A. Esas Sözleşmenin Hazırlanması  185
1. Kurucular  186
2. Esas Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu Kayıtlar  186
3. Ön–şirket  188
B. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalanması  188
C. Bazı Durumlarda Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması  189
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil Edilmesi ve Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması  189
E. Kuruluş Belgeleri  191
1. Esas Sözleşme  191
2. Değerleme Raporları  191
3. Kuruluşla İlgili Sözleşmeler  192
F. Payların Kuruluşta Halka Arz Edilmesi  192
G. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası  192
H. Tescilden Önce Yapılan İşlem ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk  193
I. Kanuna Karşı Hile  194
V. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI  195
A. Genel Olarak  195
B. Yönetim Kurulu  196
1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  196
a. Yönetim Hakkının Kullanılması  197
aa. Yönetim Kurulu Toplantıları  198
aaa. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  199
bbb. Kararların Geçerliliği  200
bb. Yönetim Yetkisinin Devri  201
b. Temsil Yetkisinin Kullanılması  202
aa. Temsil Yetkisinin Kapsamı  202
bb. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  203
cc. Temsil Yetkisinin Devri  205
2. Yönetim Kurulu Üyeliği  205
a. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması  205
aa. Genel Kurul Tarafından Seçilme  206
bb. İlk Esas Sözleşme ile Atanma  206
cc. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Atanma  207
dd. Yönetim Kurulu Tarafından Seçilme  207
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri  208
aa. Gerçek veya Tüzel Kişi Olmak  208
bb. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  208
cc. Seçilme Engellerinin Bulunmaması  208
dd. Tescil ve İlân  209
c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi  209
d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları  209
aa. Kişisel Nitelikteki Haklar  210
bb. Malî Nitelikteki Haklar  211
aaa. Huzur Hakkı  211
bbb. Ücret  212
ccc. İkramiye  212
ddd. Prim  212
eee. Kazanç Payı  212
e. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri  213
aa. Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü  213
bb. Rekabet Yasağı  214
cc. Bazı Görüşmelere Katılma Yasağı  215
dd. Şirketle İşlem Yapma Yasağı  216
ee. Şirkete Borçlanma Yasağı  216
ff. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler  217
gg. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Yükümlülükler  218
f. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  218
C. Genel Kurul  219
1. Genel Kurulun Yetkileri  219
2. Genel Kurul Toplantıları  220
a. Olağan Genel Kurul Toplantıları  221
b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları  221
3. Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı Bulunan Kişiler  222
4. Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi  223
5. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  224
a. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Kişiler  225
aa. Yönetim Kurulu  225
bb. Tasfiye Memurları  225
cc. Pay Sahipleri  225
dd. Azınlık  226
b. Toplantı Gündemi  227
c. Çağrının Şekli  228
6. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  228
a. Olağan (Basit) Nisap  229
b. Ağırlaştırılmış Nisap  229
aa. Şirket Sermayesinin En Az %50’sini Oluşturan Pay Sahiplerinin Hazır Bulunması  230
bb. Şirket Sermayesinin En Az %75’ini Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi  230
cc. Şirket Sermayesinin Tamamını Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi  231
c. Halka Açık Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları  231
d. Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Gören Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları  234
7. Genel Kurul Toplantılarının Yürütülmesi  234
8. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü  235
a. Yokluk  235
b. Butlan  236
c. İptal  237
aa. İptal Sebepleri  237
aaa. Kanuna Aykırılık  237
bbb. Esas Sözleşmeye Aykırılık  238
ccc. Dürüstlük Kuralına Aykırılık  238
bb. İptal Davası Açmaya Yetkili Kişiler  238
aaa. Pay Sahipleri  238
bbb. Yönetim Kurulu  239
ccc. Yönetim Kurulu Üyeleri  240
cc. Dava Açma Süresi ve Yetkili Mahkeme  240
dd. İptal Davası Açılmasının Sonuçları  240
VI. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ  241
A. Bağımsız Denetime Tâbi Olmayan Anonim Şirketlerin Denetimi  241
B. Bağımsız Denetime Tâbi Anonim Şirketlerin Denetimi  242
1. Denetimin Konusu  243
2. Denetim Yaptırmak Zorunda Olan Şirketler  244
3. Denetimi Yapacak Kişi ve Kuruluşlar  245
4. Denetçi Olamayacak Kişiler  245
5. Denetçilerin Seçilmesi  247
6. Denetçilerin Görevden Alınması  247
7. Denetçinin Denetim Sözleşmesini Feshetmesi  248
8. Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi ve Denetim Raporunun Hazırlanması  249
a. Olumlu Görüş Yazısı  250
b. Sınırlandırılmış Olumlu Görüş Yazısı  251
c. Olumsuz Görüş Yazısı  251
d. Kaçınma Yazısı  252
VII. ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK  252
A. Sorumluluk Hâlleri  253
1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması  253
2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi  253
3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk  255
4. Halktan Para Toplamak  256
5. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  256
6. Denetçilerin Sorumluluğu  257
a. Denetçilerin Genel Olarak Sorumluluğu  257
b. Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu  258
B. Sorumluluk Davasının Tarafları  259
1. Davacılar  259
2. Davalılar  260
C. Sorumluluk Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme  261
D. Sorumluluktan Kurtulma  261
1. İbra  261
2. Zamanaşımı  262
E. Anonim Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluk  262
VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  263
A. Sermayenin Artırılması  264
1. Sermayenin Artırılmasına İlişkin Aşamalar  265
2. Sermayenin Artırılması Türleri  266
a. Yeni Sermaye Taahhüdü Suretiyle Sermaye Artırımı  266
b. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  267
c. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı  268
aa. Tanımı  268
bb. Şartları  268
aaa. Esas Sözleşmede Hüküm Bulunması  269
bbb. Değiştirme ve Alım Hakkına Sahip Olan Kişilerin Yazılı Beyanda Bulunmaları  269
ccc. Artırılacak Sermayeye İlişkin Olarak İhraç Edilen Pay Senetlerinin Öncelikli Olarak Pay Sahiplerine Önerilmesi  270
ddd. Yönetim Kurulu Tarafından Beyanname Düzenlenmesi  271
eee. Esas Sözleşmenin Uygun Duruma Getirilmesi ve Tescil  271
3. Sermaye Artırımlarında Rüçhan Hakkının Kullanılması  272
B. Sermayenin Azaltılması  274
IX. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ  277
A. Pay kavramı  277
1. Pay Çeşitleri  277
a. Pay Senedine Bağlanıp Bağlanmamasına Göre Pay Çeşitleri  277
aa. Çıplak Paylar  277
bb. Pay Senedine Bağlanmış Paylar  278
aaa. Nama Yazılı Pay Senetleri  278
bbb. Hamiline Yazılı Pay Senetleri  279
b. İmtiyazlı Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri  279
c. Oy Hakkına Sahip Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri  281
2. Payın Devri ve Payın Devrinin Sınırlandırılması  282
a. Payın Devri  282
b. Payın Devrinin Sınırlandırılması  284
aa. Bedelleri Tamamen Ödenmemiş Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması  284
bb. Borsada Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması  284
cc. Borsada Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması  286
dd. Sınırlamaların Etkisiz Hale Geldiği Durumlar  287
B. Pay Sahipliği  288
1. Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  290
a. Pay Sahipliğinin Kazanılması  290
b. Pay Sahipliğinin Kaybedilmesi  291
aa. Payın Ortadan Kalkması  291
bb. Payın Devri  291
cc. Ortaklıktan Çıkma  292
dd. Ortaklıktan Çıkarılma  292
ee. Pay Sahipliğini Sona Erdiren Diğer Haller  294
c. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi  294
aa. İvazsız İktisap  295
bb. İvazlı İktisap  295
aaa. İvazlı Bir Şekilde İktisap Edilebilecek Pay Miktarının Esas veya Çıkarılmış Sermayenin %10’unu Aşmaması  296
bbb. Payların İktisabı Konusunda Genel Kurulun Yönetim Kurulunu Yetkilendirmesi  296
ccc. Payların İktisabından Sonra Kalan Şirket Net Aktifinin Belirli Bir Miktarın Üzerinde Olması  297
ddd. Payların Bedellerinin Tamamen Ödenmiş Olması  297
cc. Anonim Şirketin Kendi Paylarını Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi Amacıyla İktisap Etmesi  297
dd. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebilmesine İlişkin İstisnalar  298
ee. Anonim Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Hakların Kullanılması  299
2. Pay Sahiplerinin Hakları  299
a. Niteliklerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları  299
aa. Malvarlıksal Haklar  299
aaa. Kâr Payı Hakkı  299
bbb. Hazırlık Dönemi Faizi  300
ccc. Tasfiye Payı Hakkı  301
bb. Kişisel Haklar  301
aaa. Genel Kurula Katılma Hakkı  301
bbb. Oy Hakkı  301
ccc. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  302
ddd. Özel Denetim İsteme Hakkı  303
eee. Eşit İşlemi Talep Etme Hakkı  304
b. Kullanılış Şekillerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları  305
aa. Bireysel Haklar  305
bb. Azınlık Hakları  306
aaa. Olumlu Azınlık Hakları  308
bbb. Olumsuz Azınlık Hakları  308
cc. Çoğunluk Hakları  309
3. Pay Sahiplerinin Yükümlülükleri  309
a. Sermaye Koyma Borcu  310
aa. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  310
aaa. Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  311
bbb. Nakdi Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  311
bb. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  312
b. İkincil Yükümlülükler  313
c. Şirkete Borçlanmaya İlişkin Sınırlamalar  313
X. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ  314
A. İnfisah Sebepleri  314
1. İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  314
2. Sürenin Dolması  315
3. Şirket Sermayesinin 2/3’ü Yitirilmesine Rağmen Kanunda Öngörülen Tedbirlerin Alınmaması  315
4. Anonim Şirketin Bir Başka Şirketle Birleşmesi  315
5. Anonim Şirketin İflası  315
6. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir İnfisah Sebebinin Gerçekleşmesi  316
B. Fesih Sebepleri  316
1. Genel Kurul Tarafından Fesih Kararı Alınması  316
2. Kanunen Zorunlu Organların Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Sürekli Olarak Toplanamaması  316
3. Azınlık Tarafından Haklı Sebeple Fesih Davası Açılması  316
4. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması  317
5. Kanunlarda Öngörülen Diğer Sebeplerin Gerçekleşmesi  317
XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ  317
§7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET  319
I. GENEL OLARAK  319
II. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  319
III. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU  320
IV. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  321
A. Sermaye Koyma Borcu  321
B. Şirketin Yönetimi ve Temsili  322
C. Şirketin Denetimi  323
D. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  323
E. Rekabet Yasağı  323
V. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  324
VI. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  324
§8. LİMİTED ŞİRKET  325
I. GENEL OLARAK  325
II. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI  325
III. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI  325
A. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri  325
B. Sermaye  326
1. Asgari Sermaye Miktarı  326
2. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  326
3. Esas Sermaye Payı  327
C. Ticaret Unvanı  328
D. Konu ve Amaç  328
E. Tüzel Kişilik ve Ehliyet  328
F. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu  329
IV. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU  329
A. Sözleşmenin Hazırlanması  329
B. Ön–şirket  331
C. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yetkilendirilmiş Personelin Huzurunda İmzalanması  331
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil ve İlan Edilmesi  331
E. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası  333
F. Kuruluş Aşamasındaki Masraf ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk  334
V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI  334
A. Genel Kurul  334
1. Genel Kurulun Yetkileri  335
2. Genel Kurul Toplantıları  336
a. Olağan Karar Nisabı  337
b. Ağırlaştırılmış Karar Nisabı  337
3. Genel Kurul Kararların Butlanı ve İptali  338
B. Müdürler  339
1. Müdürlerin Nitelikleri  339
2. Müdürlerin Yönetime İlişkin Görev ve Yetkileri  340
3. Müdürlerin Temsile İlişkin Görev ve Yetkileri  341
4. Müdürlerin Yükümlülükleri  341
a. Özen Yükümlülüğü  341
b. Bağlılık Yükümlülüğü  342
c. Rekabet Yasağı  342
d. Şirkete Borçlanma Yasağı  342
e. Ortaklara Eşit Şartlar Altında İşlem Yapma Yükümlülüğü  343
f. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler  343
5. Müdürlerin Görevden Alınması ve Yetkilerinin Sınırlandırılması  344
6. Müdürlerin Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  344
VI. LİMİTED ŞİRKETLERİN DENETİMİ  345
VII. LİMİTED ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK  345
VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  346
A. Genel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri  347
1. Genel Nisap  347
2. Özel Nisap  347
B. Özel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri  348
1. Esas Sermayenin Artırılması  348
2. Esas Sermayenin Azaltılması  349
IX. ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  350
A. Ortaklık Sıfatının Kazanılması  350
1. Esas Sermaye Payının Devralınması  350
a. Devir Sözleşmesi  350
b. Devrin Onaylanması  351
2. Esas Sermaye Payının Miras, Mal Rejimi ve İcra Yoluyla Kazanılması  353
3. Esas Sermaye Paylarının Geçişinin Tescil Edilmesi  353
4. Limited Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisap Etmesi  354
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi  354
1. Ortaklıktan Çıkma  354
2. Ortaklıktan Çıkmaya Katılma  355
3. Ortaklıktan Çıkarılma  355
4. Ayrılma Akçesi  357
X. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  357
A. Ortakların Hakları  357
1. Katılma Hakları  357
2. Koruyucu Haklar  358
3. Malvarlıksal Haklar  358
a. Kâr Payı Hakkı  358
b. Tasfiye Payı Hakkı  359
c. Rüçhan Hakkı  359
d. Sorumluluğun ve Edimlerin Genişletilmesi Halinde Veto Hakkı  360
B. Ortakların Yükümlülükleri  360
1. Sermaye Borcunu Ödeme Yükümlülüğü  360
2. Ek Ödeme Yükümlülüğü  361
3. Yan Edim Yükümlülüğü  362
4. Bağlılık Yükümlülüğü  363
5. Rekabet Yasağı  364
6. Şirkete Borçlanma Yasağı  364
XI. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  364
A. Ortakların Şirkete Karşı Sorumluluğu  364
B. Ortakların Limited Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  365
XII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  365
A. Sona Erme Sebepleri  365
1. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sebeplerin Gerçekleşmesi  365
2. Genel Kurulun Fesih Kararı Alması  366
3. Şirketin İflasının Açılması  366
4. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Sebeplerinin Gerçekleşmesi  366
5. Zorunlu Organların Uzunca Bir Süredir Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Toplanamaması  366
6. Şirketin Feshi Açısından Haklı Sebeplerin Bulunması  367
7. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması  367
B. Limited Şirketin Tasfiyesi  367
XIII. LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER  367
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
§1. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI  369
§2. ÇEŞİTLİ AÇILARDAN KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ  370
I. SEBEBE BAĞLI OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  370
II. KURUCU VEYA AÇIKLAYICI OLMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  371
III. SENET İÇERİSİNDE BULUNAN HAK YÖNÜNDEN KIYMETLİ EVRAK  372
A. Alacak (Para) Senetleri  372
B. Eşya Hukuku Senetleri  372
C. Ortaklık Hukuku Senetleri  373
IV. YATIRIM AMACI TAŞIYIP TAŞIMAMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  373
A. Pay Senetleri  374
B. İntifa Senetleri  374
C. Tahviller  375
D. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri  375
V. KAMU GÜVENLİĞİNİN OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  375
VI. DEVİR ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN KIYMETLİ EVRAK  376
A. Nama Yazılı Senetler  376
1. Nama Yazılı Senetlerin Devri  377
2. Nama Yazılı Senetlerde Def’iler  378
3. Eksik Nama Yazılı Senetler  378
B. Emre Yazılı Senetler  379
1. Emre Yazılı Senetlerin Devri  380
2. Emre Yazılı Senetlerde Def’iler  380
a. Geçersizlik Def’ileri (Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler)  380
aa. Ticaret Kanunu’nda Yer Alan İradeye İlişkin Geçersizlik Def’ileri  381
aaa. Ehliyetsizlik  381
bbb. Sahte İmza  381
ccc. Yetkisiz Temsil  381
ddd. Tahrifat  382
bb. Kambiyo Sözleşmesinin Bulunmadığı Def’isi  382
cc. İsnat Def’ileri  382
b. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  383
c. Kıymetli Evraka Özgü Olmayan Devirlerde Söz Konusu Olan Def’iler  383
d. Şahsi Def’iler  384
C. Hamiline Yazılı Senetler  385
1. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri  385
2. Hamiline Yazılı Senetlerde Def’iler  385
§3. SENEDİN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİL)  386
§4. İBRAZ VE TEŞHİS SENETLERİ  387
§5. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ  388
I. NAMA VE HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ  388
II. EMRE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ  390
§6. KAMBİYO SENETLERİ  391
I. KAMBİYO SENETLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR  392
A. Kambiyo Sözleşmesi  392
B. Kambiyo Taahhüdü  392
C. Kambiyo Ehliyeti  392
D. Kambiyo Senetlerinde İmza ve Temsil  394
E. İmzaların Bağımsızlığı İlkesi  394
F. Hatır Senedi  394
II. POLİÇE  395
A. Poliçenin Şekil Şartları  395
1. Zorunlu Şekil Şartları  395
a. Poliçe Kelimesi  395
b. Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Emri  395
c. Muhatabın Adı ve Soyadı  396
d. Lehdarın Adı ve Soyadı  397
e. Düzenleme Tarihi  397
f. Düzenleme Yeri  397
g. Ödeme Yeri  398
h. Düzenleyenin İmzası  398
2. İhtiyari Kayıtlar  398
a. Vade  399
b. Diğer Kayıtlar  400
3. Poliçe Üzerine Konulamayacak Kayıtlar  400
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar  400
b. Poliçeyi Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar  400
B. Açık Poliçe ve Eksik Poliçe  400
C. Poliçede Nüsha ve Suretler  401
D. Senet Metninde Değişiklikler  402
E. Poliçenin Kabulü  402
1. Kabul İçin İbrazın Mümkün Olmadığı Haller  405
a. Görüldüğünde Vadeli Poliçelerde  405
b. Düzenleyenin Kabule Arzı Yasakladığı Hallerde  405
2. Kabul İçin İbrazın Zorunlu Olduğu Haller  405
a. Görüldüğünden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçelerde  405
b. Düzenleyen veya Cirantaların Kabul İçin İbrazı Zorunlu Tuttukları Hallerde  406
c. Adresli ve Yerleşim Yerli Poliçelerde  406
F. Yerleşim Yerli ve Adresli Poliçe  408
G. Poliçenin Cirosu  408
1. Cironun Fonksiyonları  409
a. Temlik Fonksiyonu  410
b. Teşhis Fonksiyonu  410
c. Teminat Fonksiyonu  410
2. Şekil Açısından Ciro Çeşitleri  410
3. Konusu Bakımından Ciro Çeşitleri  411
a. Temlik Cirosu  411
b. Tahsil Cirosu  412
c. Rehin Cirosu  413
4. Ciro Zinciri  414
H. Aval  414
I. Poliçede Ödeme  417
İ. Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Müracaat Haklarının Kullanılması  420
1. Poliçenin Borçluları  420
2. Kabul Etmemeden Dolayı Sorumluluk  420
3. Ödememeden Dolayı Sorumluluk  421
4. Müracaat Hakkının Doğumu İçin Gerekli Olan Şartlar  422
a. Muhatabın Kabulden Kaçınması  422
b. Ödemenin Tehlikeye Düşmesi  423
c. Ödememe  423
5. Kabul Etmeme Protestosu  424
6. Ödememe Protestosu  425
7. Protesto Düzenlenmesi Gerekmeyen Haller  426
a. Kanuni Muafiyet  426
aa. İflas Kararı  426
bb. Mücbir Sebep  426
b. İradi Muafiyet  427
8. İhbar  428
9. Müracaat Hakkının Kapsamı  429
a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı  429
b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı  429
10. Retret  430
11. Müracaat Hakkının Kaybedilmesi  430
12. Araya Girme  432
a. Araya Girme Suretiyle Kabul  432
b. Araya Girme Suretiyle Ödeme  433
J. Zamanaşımı  433
K. Sebepsiz Zenginleşme  435
L. Poliçe Karşılığının Devri  437
M. Emre Yazılı Havale  438
III. BONO  438
A. Bononun Şekil Şartları  439
1. Zorunlu Şekil Şartları  439
a. Bono veya Emre Yazılı Senet Kelimesi  439
b. Belirli Bir Meblağı Kayıtsız ve Şartsız Ödeme Vaadi  439
c. Lehdarın Adı ve Soyadı  439
d. Düzenleme Tarihi  439
e. Düzenleme Yeri  440
f. Ödeme Yeri  440
g. Senedi Düzenleyenin İmzası  440
2. İhtiyari Kayıtlar  440
a. Vade  440
b. Diğer Kayıtlar  441
3. Bono Üzerine Konulamayacak Kayıtlar  441
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar  441
b. Bonoyu Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar  442
B. Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri  442
C. Emre Yazılı Ödeme Vaadi  443
IV. ÇEK  443
A. Çek Düzenlenebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar  444
1. Anlaşma  445
2. Karşılık  445
B. Çekin Şekil Şartları  445
1. Zorunlu Şekil Şartları  445
a. Çek Kelimesi  446
b. Belirli Bir Meblağın Ödenmesi Konusunda Kayıtsız Şartsız Havale  446
c. Çeki Ödeyecek Bankanın Ticaret Unvanı  446
d. Ödeme Yeri  447
e. Düzenleme Tarihi  447
f. Düzenleme Yeri  448
g. Düzenleyenin İmzası  448
h. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  448
ı. Karekod  449
2. Çek Kanunu'nda Düzenlenen Şekil Şartları  449
3. İhtiyari Kayıtlar  450
4. Çek Üzerine Konulamayacak Kayıtlar  451
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar  451
b. Çeki Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar  451
C. Çeklerde Nüsha ve Suretler  452
D. Çekin Devri  452
E. İbraz Süreleri  453
F. Ödeme  455
G. Çekten Cayma  456
H. Çekte Başvuru Hakkının Kullanılması  457
1. Ödenmeme Durumunun Tespiti  458
2. Başvuru Hakkının Kapsamı  459
I. Zamanaşımı  460
İ. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek  460
J. Çek Türleri  461
1. Çizgili Çek  461
2. Teyitli Çek  461
3. Çekin Vize Edilmesi  462
4. Garantili Çek (Çek Kartı)  462
5. Nakden Ödenmesi Yasaklanan Çek (Mahsup Çeki)  462
6. Banka Çeki  463
7. Seyahat Çekleri ve Posta Çekleri  463
K. Karşılıksız Çek  463
1. Unsurları  463
2. Bankanın Sorumluluğu  464
3. Karşılıksız Çek Düzenlenmesinin Sonuçları  465
EK 1: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ekinde Yer Alan (I) ve (II) Sayılı Listeler  469
Yararlanılan Kaynaklar  473
Kavram Dizini  477
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020