Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İhaleye Katılan Şirketler, İhale Çalışanları, Yöneticiler, Hukukçu ve İlgililer İçin
Kamu İhale Hukukunda 2300 Soruya 2300 Cevap
Mart 2017 / 2. Baskı / 1352 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 273.00 TL
İndirimli: 149.90 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Mayıs 2014 120.00 TL -     Sepete Ekle
   

İhaleye katılan şirketler, ihale çalışanları, yöneticiler, hukukçu ve ilgililere yönelik hazırlanan bu eserin, kılavuz kitap olmasını umut ediyoruz. Okuyucu, ihalelere yönelik olarak çözüm beklediği hemen hemen tüm soruları bu kitap içerisinde bulabilecektir.

Kitapta; "Kamu İhale Süreci"n de en sık karşılaşılan 1.000'den fazla sorun için 2014, 2015 ve 2016 yılı Kurul kararları ve bunun dışında da güncelliğini kaybetmemiş 1.300 adet Kurul kararı tasniflenmiştir.

Kitaptaki tüm kararların; tarih ve sayıları verilerek Kanun maddeleri altında özetlenmesine dikkat edilmiştir.

Bu eser, okuyucunun zaman kaybını önlemek için kısa ve net çözümler üzerinden toplam 2.300 soru ve cevabı içinde barındırmaktadır.

Barkod: 9789750241406
Yayın Tarihi: Mart 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1352
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Kısaltmalar  15
1. KANUNUN AMACI (Kanunun 1. Maddesi)  17
2. KANUNUN KAPSAMI (Kanunun 2. Maddesi)  19
3. İSTİSNA ALIMLARI (Kanunun 3. Maddesi)  31
4. TANIMLAR (Kanunun 4. Maddesi)  35
5. TEMEL İLKELER (Kanunun 5. Maddesi)  39
5.1. Rekabet İlkesi  39
5.1.1. İhale Dokümanındaki Düzenlemelerin Rekabeti Engellemesi  43
5.2. Eşit Muamele İlkesi  58
5.3. Saydamlık ve Güvenilirlik İlkesi  61
5.4. Gizlilik ve Kamuoyu Denetimi İlkesi  69
5.5. İhtiyaçların Uygun Şartlarda ve Zamanında Karşılanması İle Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi  76
5.6. Ödeneği Bulunmayan İşler İçin İhaleye Çıkılamaması İlkesi  81
5.7. ÇED Raporu Alınmadan İhaleye Çıkılması  86
5.8. Mal, Hizmet ve Yapım İşlerinin Birarada İhale Edilmesi  88
6. İHALE KOMİSYONU (Kanunun 6. Maddesi)  91
6.1. Komisyonun Kurulması  91
6.2. Komisyonun Görevleri  100
6.3. Komisyonun İlk Oturumdaki İşlemleri  116
7. İHALE İŞLEM DOSYASI (Kanunun 7. Maddesi)  119
8. EŞİK DEĞER (Kanunun 8. Maddesi)  123
9. YAKLAŞIK MALİYET (Kanunun 9. Maddesi)  127
9.1. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanma Yöntemleri  127
9.2. İşçilik Maliyetlerinin Hesaplanması  138
9.3. Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanması  150
9.4. Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi  157
9.5. Yaklaşık Maliyetin, İhaleden Önce Deşifre Olması  166
10. İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI (Kanunun 10. Maddesi)  171
10.1. Ekonomik ve Mali Yeterlikler  171
10.1.1. Bankalardan Temin Edilecek İsteklinin Malî Durumu İle İlgili Belgeler  171
10.1.2. Bilanço ve Eşdeğer Belgeler  177
10.1.3. İsteklinin İş Hacmini Gösteren Toplam Cirosu veya Bitirdiği İş Miktarını Gösteren Belgeler  188
10.2. Mesleki ve Teknik Yeterlikler  198
10.2.1. Ticaret Sicil Gazetesi  198
10.2.2. Oda Kayıt Belgesi  214
10.2.3. Adli Sicil Belgeleri  219
10.2.4. İş Deneyim Belgeleri  221
10.2.4.1. Belgeleri Düzenleme Yetkisi ve Yöntemleri  221
10.2.4.2. Yabancı Ülkelerde Düzenlenen İş Deneyim Belgeleri  235
10.2.4.3. İş Deneyim Belgelerinin Benzer İşe Uygunluğu  240
10.2.4.4. Mal Alım İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri  251
10.2.4.4.1. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi  253
10.2.4.5. Hizmet Alım İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri  254
10.2.4.6. Yapım İşlerinde Deneyim Belgeleri  258
10.2.4.6.1. Mezuniyet Belgeleri  261
10.2.4.6.2. İş Durum Belgeleri  278
10.2.4.6.3. İş Yönetme ve Denetleme Belgeleri  281
10.2.4.6.4. Kat Karşılığı Yapım ve Yap–İşlet–Devret İşlerinde Deneyim Belgeleri  288
10.2.4.6.5. Alt Yüklenici İş Deneyim Belgeleri  292
10.2.4.7. Özel Sektörde Yapılan İşler Kapsamındaki İş Deneyimi  296
10.2.4.8. İş Deneyim Belgelerinde İş Artışı ve İş Eksilişi  312
10.2.4.9. Şirket Nevi Değişikliği, Bölünmesi, Birleşmesi Hallerinde İş Deneyim Belgesi  316
10.2.4.10. İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi  333
10.2.5. İmalat Yeterlik Belgesi  344
10.2.6. Kapasite Raporu ve Üretim Kapasite Raporları  346
10.2.7. Gıda Üretim İzin/ İşletme Kayıt Belgesi  351
10.2.8. Yetkili Satıcı Belgesi ile Üretici Belgesi  357
10.2.9. Yetki Belgeleri  362
10.2.10. Araç ve Tesislerin Kendi Malı Olmasının Tevsik Edilmesi İçin Gerekli Belgeler  367
10.2.11. Kalite Belgeleri  371
10.2.12. Sigorta Belgeleri  375
10.2.13. Vergi ve Sosyal Güvenlik Borcu Olmadığını Kanıtlayan Belgeler  376
10.2.14. İş veya Meslek Ahlâkına Aykırı Faaliyetlerde Bulunanlar  380
10.2.15. Satış Sonrası Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri ile Yedek Parça Sağlanması  390
11. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR (Kanunun 11. Maddesi)  395
11.1. İhalelere Katılmaktan Yasaklanmış Olanların, İhaleye Katılması  398
11.2. İhaleyi Yapan İdarede Görevli Kişilerin veya Akrabalarının İhaleye Katılması  408
11.3. İhale Konusu İşin Danışmanlık Hizmetlerini Yapan Yüklenicilerin, İhaleye Katılması  414
11.4. İhaleyi Yapan İdare Bünyesinde Bulunan Kuruluşların İhaleye Katılması  418
12. ŞARTNAMELER (Kanunun 12’nci M.)  419
12.1. Genel Hususlar  419
12.1.1. Benzer İş Tanımının Yapılması  435
12.1.2. Fiyat Farkı Düzenlemesinin Yapılması  443
12.1.3. İhale Dokümanlarında, İş Artışı ve Eksilişi  455
12.2. Sözleşme Tasarısının Hazırlanması  459
12.3. Teknik Şartnamenin Hazırlanması  468
12.4. Mal Alımlarında, İhale Dokümanı Hazırlanması  477
12.5. Hizmet Alımlarında, İhale Dokümanı Hazırlanması  481
12.5.1. Yemek Hizmet Alımlarında, İhale Dokümanı Hazırlanması  503
12.5.2. Personel Taşıma ve Araç Kiralama Hizmet Alımları İhale Dokümanları  510
12.5.3. Özel Güvenlik Hizmet Alımlarında, İhale Dokümanı Hazırlanması  516
12.5.4. Temizlik ve Çöp Toplama Hizmet Alımlarında, İhale Dokümanı Hazırlanması  520
12.6. Yapım İşlerinde, İhale Dokümanı Hazırlanması  523
13. İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI İLE ÖN İLAN
(Kanunun 13’üncü Maddesi)  531
13.1. İlanın, Yaklaşık Maliyet Limitine Uygun Yapılması  531
13.2. İlanın Yapılması ve Yayınlanması  533
13.3. İlan Sürelerinin Kısaltılması  538
14. ORTAK GİRİŞİMLER (Kanunun 14. Maddesi)  539
15. ALT YÜKLENİCİLER (Kanunun 15. Maddesi)  547
16. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ
(Kanunun 16. Maddesi)  553
17. YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR (Kanunun 17. Maddesi)  555
17.1. Hile, Tehdit, Anlaşma, İhaleye Fesat Karıştırmak veya Buna Teşebbüs Etmek  555
17.2. İsteklileri Tereddüde Düşürmek veya İhale Kararını Etkileyecek Davranışlarda Bulunmak  560
17.3. Sahte Belge veya Sahte Teminat Düzenlemek, Kullanmak veya Bunlara Teşebbüs Etmek  571
17.4. Alternatif Teklif Vermek  582
17.5. İhaleye Katılamayacağı Belirtildiği Halde İhaleye Katılmak  593
18. UYGULANACAK İHALE USULLERİ (Kanunun 18. Maddesi)  597
19. AÇIK İHALE USULÜ (Kanunun 19. Maddesi)  601
20. BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE USULÜ (Kanunun 20. Maddesi)  605
21. PAZARLIK İHALE USULÜ (Kanunun 21. Maddesi)  613
21.1. Pazarlık İhalesinde Değerlendirmenin Yapılması  621
21.2. Pazarlık İhalesinde Rekabetin Sağlanması  629
21.3. Pazarlık İhalesinde Davet İşlemi  633
22. DOĞRUDAN TEMİN (Kanunun 22. Maddesi)  635
23. TASARIM YARIŞMALARI (Kanunun 23. Maddesi)  643
24. İHALE İLANINDA BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR (Kanunun 24. Maddesi)  645
25. ÖN YETERLİK İLANINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR
(Kanunun 25. Maddesi)  649
26. İLANIN UYGUN OLMAMASI (Kanunun 26. Maddesi)  653
26.1. İlan ile Doküman Arasındaki Uyuşmazlıklar  656
26.2. Düzeltme İlanları  660
27. İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANININ İÇERİĞİ VE İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALMASI ZORUNLU HUSUSLAR
(Kanunun 27. Maddesi)  665
27.1. Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Hazırlanması  676
28. İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANININ VERİLMESİ
(Kanunun 28. Maddesi)  693
29. İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
(Kanunun 29. Maddesi)  697
29.1. Sözleşme Yapıldıktan Sonra, İhale Dokümanının Değiştirilemezliği İlkesi  707
30. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI (Kanunun 30. Maddesi)  711
30.1. Teklif Mektubunun Hazırlanması  711
30.1.1. Teklif Para Biriminin Yazılması  723
30.1.2. Teklifteki Kazıntı ve Silintiler  728
30.1.3. Teklifte Kaşe ve İmza  730
30.1.4. Temsil Yetkisi  736
30.1.5. Ortak Girişimlerin Teklif Hazırlaması  741
30.1.6. Teklif Ekindeki Belgelerin Tasdiki ve Noter Onayları  743
30.1.7. Yurtdışından Alınan Belgelerin İhalede Sunulması  750
30.2. Teklif Tutarının Hesaplanması  759
30.2.1. Sözleşme ve Genel Giderlerin Hesaplanması  765
30.3. Teklif Zarfının Hazırlanması  766
30.3.1. Teklif Zarfının Ortak Girişimlerce Hazırlanması  771
30.4. Teklifin İdareye Teslim Edilmesi  772
31. BAŞVURU BELGELERİNİN SUNULMASI (Kanunun 31. Maddesi)  779
32. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ (Kanunun 32. Maddesi)  781
33. GEÇİCİ TEMİNAT (Kanunun 33. Maddesi)  791
34. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER
(Kanunun 34. Maddesi)  807
34.1. Geçici Teminatın İade Edilmesi  813
34.2. Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi  815
35. TEMİNAT MEKTUPLARI (Kanunun 35. Maddesi)  819
36. TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI (Kanunun 36. Maddesi)  823
37. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Kanunun 37. Maddesi)  837
37.1. Tekliflerin Değerlendirilmesinde Genel Hususlar  837
37.1.1. Teklifin Yaklaşık Maliyetle Kıyaslanarak Değerlendirilmesi ve Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler  851
37.1.2. Teknik Şartnamede Yer Alan Hususların İhale Aşamasında Değerlendirilmesi  853
37.1.3. Demonstrasyon Yapılması  858
37.1.4. Numune Değerlendirme  862
37.1.5. Katalogların Değerlendirilmesi  867
37.1.6. Yazım Hataları ve Bilgi Eksiklikleri  869
37.1.7. Teklif Mektubundaki Belge Eksiklikleri  885
37.1.8. Yuvarlama ve Aritmetik Hatalar  892
37.2. İhale Komisyonlarının Değerlendirmedeki Görevleri ve Tekliflerin Araştırılması  905
37.3. Tekliflerle İlgili Açıklama İstenmesi  911
37.4. Kendi Malı Olan Araçlar ve Kiralamalar  916
37.5. Engelli İşçi Çalıştırılması  920
37.6. Tekliflerin Eşit Olması  924
38. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER (Kanunun 38. Maddesi)  931
38.1. Genel Hususlar  931
38.1.1. Sınır Değerin Belirlenmesi  931
38.1.2. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasının Yapılması  946
38.1.3. İsteklilere Açıklama Yapmaları İçin Süre Verilmesi  957
38.1.4. Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarındaki Uyuşmazlıklar  960
38.1.4.1. Proforma ile Açıklama Yapılması  964
38.1.4.2. Resmi Kurum Fiyatlarıyla Açıklama Yapılması  974
38.1.4.3. Ayni Yol ve Yemek Giderinin Açıklanması  979
38.1.4.4. Giyim Giderlerinin Açıklanması  987
38.1.4.5. Sözleşme ve Genel Giderler ile Bu Giderlerin Açıklanması  990
38.1.5. Yapılan Açıklamaların, Değerlendirilmesi  1000
38.2. Mal Alımlarında Aşırı Düşük Teklifler  1006
38.3. Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklifler  1011
38.3.1. Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımları  1011
38.3.2. Personel Çalıştırmaya Dayalı Olmayan Hizmet Alımları  1014
38.3.3. Yemek Hizmet Alımlarındaki Özel Durumlar  1018
38.3.4. Araç Kiralama ve Personel Taşıma Alımlarındaki Özel Durumlar  1039
38.4. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklifler  1061
38.4.1. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Sorgulanması  1061
38.4.2. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Açıklanması  1070
38.4.3. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi  1078
39. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ
(Kanunun 39. Maddesi)  1083
39.1. İhale Dokümanı ve Mevzuat Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1085
39.2. Ödenek Yetersizliği Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1089
39.3. Geçerli Teklif Kalmaması veya Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1095
39.4. Yaklaşık Maliyet ve Teklifler Kıyaslanarak İhalenin İptal Edilmesi  1099
39.5. Rekabetin Oluşmaması ve Kamu Yararı Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1110
39.6. İhtiyaçların Değişmesi Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1115
39.7. Ön Mali Kontrol veya İhaledeki Değerlendirmeler Nedeniyle, İhalenin İptal Edilmesi  1121
39.8. Kurum veya Mahkeme Kararlarına Rağmen, İdarenin İhaleyi İptal Etmesi  1128
39.9. İhale Sürecinin Uzaması Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1133
40. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI
(Kanunun 40. Maddesi)  1137
41. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ
(Kanunun 41. Maddesi)  1143
42. SÖZLEŞMEYE DAVET (Kanunun 42. Maddesi)  1151
43. KESİN TEMİNAT (Kanunun 43. Maddesi)  1157
44. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU (Kanunun 44. Maddesi)  1161
45. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU (Kanunu 45. Maddesi)  1171
46. İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI (Kanunun 46. Maddesi)  1179
46.1. Sözleşmenin Devri  1182
47. SONUÇ BİLDİRİMİ (Kanunun 47. Maddesi)  1185
48. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (Kanunun 48. Maddesi)  1187
49. ÖN YETERLİK VE İSTEKLİLERİN BELİRLENMESİ (Kanunun 49. Maddesi)  1189
50. İHALEYE DAVET (Kanunun 50. Maddesi)  1193
51. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ (Kanunun 51. Maddesi)  1195
52. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALENİN YAPILMASI
(Kanunun 52. Maddesi)  1199
53. KAMU İHALE KURUMU (Kanunun 53. Maddesi)  1203
53.1. Kurumun Yetkileri ve Sorumlulukları  1203
53.2. Kurumun Karar Alma Usul ve Şekilleri  1205
53.3. Kurum Kararlarının Uygulanması  1209
54. İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (Kanunun 54. Maddesi)  1213
54.1. Başvuru Yapabilme Ehliyeti  1213
54.2. Başvurularda Şekil Unsuru  1219
54.3. Başvuru Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler  1221
54.4. Başvurularda Süreler  1224
54.5. İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlarca Yapılacak Başvurularda Ehliyet ve Şekil Unsurları  1236
55. İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSU (Kanunun 55. Maddesi)  1239
56. KURUMA İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU (Kanunun 56. Maddesi)  1249
56.1. Kuruma Başvuru Ehliyeti  1249
56.2. Kuruma Doğrudan Başvuru Yapılabilecek Haller  1251
56.3. İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler  1253
56.4. Kuruma Başvuruda Süreler  1256
56.5. İdarelerce, Kurumun Verdiği Kararların Eksik veya Hiç Uygulanmaması  1260
57. YARGISAL İNCELEME (Kanunun 57. Maddesi)  1263
58. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA (Kanunun 58. Maddesi)  1267
58.1. Mücbir Sebepler  1276
59. İSTEKLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU (Kanunun 59. Maddesi)  1293
60. GÖREVLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU (Kanunun 60. Maddesi)  1299
61. BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAĞI (Kanunun 61. Maddesi)  1307
62. İDARELERCE UYULMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR
(Kanunun 62. Maddesi)  1311
63. YERLİ İSTEKLİLER (Kanunun 63. Maddesi)  1315
64. SÜRELERİN HESABI (Kanunun 64. Maddesi)  1325
65. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI (Kanunun 65. Maddesi)  1327
ÇERÇEVE ANLAŞMALAR İLE İLGİLİ KURUL KARARLARI
(Kanunun Ek 2. Maddesi)  1333
Kavramlar Dizini  1339
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Kısaltmalar  15
1. KANUNUN AMACI (Kanunun 1. Maddesi)  17
2. KANUNUN KAPSAMI (Kanunun 2. Maddesi)  19
3. İSTİSNA ALIMLARI (Kanunun 3. Maddesi)  31
4. TANIMLAR (Kanunun 4. Maddesi)  35
5. TEMEL İLKELER (Kanunun 5. Maddesi)  39
5.1. Rekabet İlkesi  39
5.1.1. İhale Dokümanındaki Düzenlemelerin Rekabeti Engellemesi  43
5.2. Eşit Muamele İlkesi  58
5.3. Saydamlık ve Güvenilirlik İlkesi  61
5.4. Gizlilik ve Kamuoyu Denetimi İlkesi  69
5.5. İhtiyaçların Uygun Şartlarda ve Zamanında Karşılanması İle Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi  76
5.6. Ödeneği Bulunmayan İşler İçin İhaleye Çıkılamaması İlkesi  81
5.7. ÇED Raporu Alınmadan İhaleye Çıkılması  86
5.8. Mal, Hizmet ve Yapım İşlerinin Birarada İhale Edilmesi  88
6. İHALE KOMİSYONU (Kanunun 6. Maddesi)  91
6.1. Komisyonun Kurulması  91
6.2. Komisyonun Görevleri  100
6.3. Komisyonun İlk Oturumdaki İşlemleri  116
7. İHALE İŞLEM DOSYASI (Kanunun 7. Maddesi)  119
8. EŞİK DEĞER (Kanunun 8. Maddesi)  123
9. YAKLAŞIK MALİYET (Kanunun 9. Maddesi)  127
9.1. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanma Yöntemleri  127
9.2. İşçilik Maliyetlerinin Hesaplanması  138
9.3. Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanması  150
9.4. Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi  157
9.5. Yaklaşık Maliyetin, İhaleden Önce Deşifre Olması  166
10. İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI (Kanunun 10. Maddesi)  171
10.1. Ekonomik ve Mali Yeterlikler  171
10.1.1. Bankalardan Temin Edilecek İsteklinin Malî Durumu İle İlgili Belgeler  171
10.1.2. Bilanço ve Eşdeğer Belgeler  177
10.1.3. İsteklinin İş Hacmini Gösteren Toplam Cirosu veya Bitirdiği İş Miktarını Gösteren Belgeler  188
10.2. Mesleki ve Teknik Yeterlikler  198
10.2.1. Ticaret Sicil Gazetesi  198
10.2.2. Oda Kayıt Belgesi  214
10.2.3. Adli Sicil Belgeleri  219
10.2.4. İş Deneyim Belgeleri  221
10.2.4.1. Belgeleri Düzenleme Yetkisi ve Yöntemleri  221
10.2.4.2. Yabancı Ülkelerde Düzenlenen İş Deneyim Belgeleri  235
10.2.4.3. İş Deneyim Belgelerinin Benzer İşe Uygunluğu  240
10.2.4.4. Mal Alım İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri  251
10.2.4.4.1. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi  253
10.2.4.5. Hizmet Alım İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri  254
10.2.4.6. Yapım İşlerinde Deneyim Belgeleri  258
10.2.4.6.1. Mezuniyet Belgeleri  261
10.2.4.6.2. İş Durum Belgeleri  278
10.2.4.6.3. İş Yönetme ve Denetleme Belgeleri  281
10.2.4.6.4. Kat Karşılığı Yapım ve Yap–İşlet–Devret İşlerinde Deneyim Belgeleri  288
10.2.4.6.5. Alt Yüklenici İş Deneyim Belgeleri  292
10.2.4.7. Özel Sektörde Yapılan İşler Kapsamındaki İş Deneyimi  296
10.2.4.8. İş Deneyim Belgelerinde İş Artışı ve İş Eksilişi  312
10.2.4.9. Şirket Nevi Değişikliği, Bölünmesi, Birleşmesi Hallerinde İş Deneyim Belgesi  316
10.2.4.10. İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi  333
10.2.5. İmalat Yeterlik Belgesi  344
10.2.6. Kapasite Raporu ve Üretim Kapasite Raporları  346
10.2.7. Gıda Üretim İzin/ İşletme Kayıt Belgesi  351
10.2.8. Yetkili Satıcı Belgesi ile Üretici Belgesi  357
10.2.9. Yetki Belgeleri  362
10.2.10. Araç ve Tesislerin Kendi Malı Olmasının Tevsik Edilmesi İçin Gerekli Belgeler  367
10.2.11. Kalite Belgeleri  371
10.2.12. Sigorta Belgeleri  375
10.2.13. Vergi ve Sosyal Güvenlik Borcu Olmadığını Kanıtlayan Belgeler  376
10.2.14. İş veya Meslek Ahlâkına Aykırı Faaliyetlerde Bulunanlar  380
10.2.15. Satış Sonrası Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri ile Yedek Parça Sağlanması  390
11. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR (Kanunun 11. Maddesi)  395
11.1. İhalelere Katılmaktan Yasaklanmış Olanların, İhaleye Katılması  398
11.2. İhaleyi Yapan İdarede Görevli Kişilerin veya Akrabalarının İhaleye Katılması  408
11.3. İhale Konusu İşin Danışmanlık Hizmetlerini Yapan Yüklenicilerin, İhaleye Katılması  414
11.4. İhaleyi Yapan İdare Bünyesinde Bulunan Kuruluşların İhaleye Katılması  418
12. ŞARTNAMELER (Kanunun 12’nci M.)  419
12.1. Genel Hususlar  419
12.1.1. Benzer İş Tanımının Yapılması  435
12.1.2. Fiyat Farkı Düzenlemesinin Yapılması  443
12.1.3. İhale Dokümanlarında, İş Artışı ve Eksilişi  455
12.2. Sözleşme Tasarısının Hazırlanması  459
12.3. Teknik Şartnamenin Hazırlanması  468
12.4. Mal Alımlarında, İhale Dokümanı Hazırlanması  477
12.5. Hizmet Alımlarında, İhale Dokümanı Hazırlanması  481
12.5.1. Yemek Hizmet Alımlarında, İhale Dokümanı Hazırlanması  503
12.5.2. Personel Taşıma ve Araç Kiralama Hizmet Alımları İhale Dokümanları  510
12.5.3. Özel Güvenlik Hizmet Alımlarında, İhale Dokümanı Hazırlanması  516
12.5.4. Temizlik ve Çöp Toplama Hizmet Alımlarında, İhale Dokümanı Hazırlanması  520
12.6. Yapım İşlerinde, İhale Dokümanı Hazırlanması  523
13. İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI İLE ÖN İLAN
(Kanunun 13’üncü Maddesi)  531
13.1. İlanın, Yaklaşık Maliyet Limitine Uygun Yapılması  531
13.2. İlanın Yapılması ve Yayınlanması  533
13.3. İlan Sürelerinin Kısaltılması  538
14. ORTAK GİRİŞİMLER (Kanunun 14. Maddesi)  539
15. ALT YÜKLENİCİLER (Kanunun 15. Maddesi)  547
16. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ
(Kanunun 16. Maddesi)  553
17. YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR (Kanunun 17. Maddesi)  555
17.1. Hile, Tehdit, Anlaşma, İhaleye Fesat Karıştırmak veya Buna Teşebbüs Etmek  555
17.2. İsteklileri Tereddüde Düşürmek veya İhale Kararını Etkileyecek Davranışlarda Bulunmak  560
17.3. Sahte Belge veya Sahte Teminat Düzenlemek, Kullanmak veya Bunlara Teşebbüs Etmek  571
17.4. Alternatif Teklif Vermek  582
17.5. İhaleye Katılamayacağı Belirtildiği Halde İhaleye Katılmak  593
18. UYGULANACAK İHALE USULLERİ (Kanunun 18. Maddesi)  597
19. AÇIK İHALE USULÜ (Kanunun 19. Maddesi)  601
20. BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE USULÜ (Kanunun 20. Maddesi)  605
21. PAZARLIK İHALE USULÜ (Kanunun 21. Maddesi)  613
21.1. Pazarlık İhalesinde Değerlendirmenin Yapılması  621
21.2. Pazarlık İhalesinde Rekabetin Sağlanması  629
21.3. Pazarlık İhalesinde Davet İşlemi  633
22. DOĞRUDAN TEMİN (Kanunun 22. Maddesi)  635
23. TASARIM YARIŞMALARI (Kanunun 23. Maddesi)  643
24. İHALE İLANINDA BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR (Kanunun 24. Maddesi)  645
25. ÖN YETERLİK İLANINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR
(Kanunun 25. Maddesi)  649
26. İLANIN UYGUN OLMAMASI (Kanunun 26. Maddesi)  653
26.1. İlan ile Doküman Arasındaki Uyuşmazlıklar  656
26.2. Düzeltme İlanları  660
27. İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANININ İÇERİĞİ VE İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALMASI ZORUNLU HUSUSLAR
(Kanunun 27. Maddesi)  665
27.1. Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Hazırlanması  676
28. İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANININ VERİLMESİ
(Kanunun 28. Maddesi)  693
29. İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
(Kanunun 29. Maddesi)  697
29.1. Sözleşme Yapıldıktan Sonra, İhale Dokümanının Değiştirilemezliği İlkesi  707
30. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI (Kanunun 30. Maddesi)  711
30.1. Teklif Mektubunun Hazırlanması  711
30.1.1. Teklif Para Biriminin Yazılması  723
30.1.2. Teklifteki Kazıntı ve Silintiler  728
30.1.3. Teklifte Kaşe ve İmza  730
30.1.4. Temsil Yetkisi  736
30.1.5. Ortak Girişimlerin Teklif Hazırlaması  741
30.1.6. Teklif Ekindeki Belgelerin Tasdiki ve Noter Onayları  743
30.1.7. Yurtdışından Alınan Belgelerin İhalede Sunulması  750
30.2. Teklif Tutarının Hesaplanması  759
30.2.1. Sözleşme ve Genel Giderlerin Hesaplanması  765
30.3. Teklif Zarfının Hazırlanması  766
30.3.1. Teklif Zarfının Ortak Girişimlerce Hazırlanması  771
30.4. Teklifin İdareye Teslim Edilmesi  772
31. BAŞVURU BELGELERİNİN SUNULMASI (Kanunun 31. Maddesi)  779
32. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ (Kanunun 32. Maddesi)  781
33. GEÇİCİ TEMİNAT (Kanunun 33. Maddesi)  791
34. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER
(Kanunun 34. Maddesi)  807
34.1. Geçici Teminatın İade Edilmesi  813
34.2. Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi  815
35. TEMİNAT MEKTUPLARI (Kanunun 35. Maddesi)  819
36. TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI (Kanunun 36. Maddesi)  823
37. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Kanunun 37. Maddesi)  837
37.1. Tekliflerin Değerlendirilmesinde Genel Hususlar  837
37.1.1. Teklifin Yaklaşık Maliyetle Kıyaslanarak Değerlendirilmesi ve Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler  851
37.1.2. Teknik Şartnamede Yer Alan Hususların İhale Aşamasında Değerlendirilmesi  853
37.1.3. Demonstrasyon Yapılması  858
37.1.4. Numune Değerlendirme  862
37.1.5. Katalogların Değerlendirilmesi  867
37.1.6. Yazım Hataları ve Bilgi Eksiklikleri  869
37.1.7. Teklif Mektubundaki Belge Eksiklikleri  885
37.1.8. Yuvarlama ve Aritmetik Hatalar  892
37.2. İhale Komisyonlarının Değerlendirmedeki Görevleri ve Tekliflerin Araştırılması  905
37.3. Tekliflerle İlgili Açıklama İstenmesi  911
37.4. Kendi Malı Olan Araçlar ve Kiralamalar  916
37.5. Engelli İşçi Çalıştırılması  920
37.6. Tekliflerin Eşit Olması  924
38. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER (Kanunun 38. Maddesi)  931
38.1. Genel Hususlar  931
38.1.1. Sınır Değerin Belirlenmesi  931
38.1.2. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasının Yapılması  946
38.1.3. İsteklilere Açıklama Yapmaları İçin Süre Verilmesi  957
38.1.4. Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarındaki Uyuşmazlıklar  960
38.1.4.1. Proforma ile Açıklama Yapılması  964
38.1.4.2. Resmi Kurum Fiyatlarıyla Açıklama Yapılması  974
38.1.4.3. Ayni Yol ve Yemek Giderinin Açıklanması  979
38.1.4.4. Giyim Giderlerinin Açıklanması  987
38.1.4.5. Sözleşme ve Genel Giderler ile Bu Giderlerin Açıklanması  990
38.1.5. Yapılan Açıklamaların, Değerlendirilmesi  1000
38.2. Mal Alımlarında Aşırı Düşük Teklifler  1006
38.3. Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklifler  1011
38.3.1. Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımları  1011
38.3.2. Personel Çalıştırmaya Dayalı Olmayan Hizmet Alımları  1014
38.3.3. Yemek Hizmet Alımlarındaki Özel Durumlar  1018
38.3.4. Araç Kiralama ve Personel Taşıma Alımlarındaki Özel Durumlar  1039
38.4. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklifler  1061
38.4.1. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Sorgulanması  1061
38.4.2. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Açıklanması  1070
38.4.3. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi  1078
39. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ
(Kanunun 39. Maddesi)  1083
39.1. İhale Dokümanı ve Mevzuat Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1085
39.2. Ödenek Yetersizliği Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1089
39.3. Geçerli Teklif Kalmaması veya Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1095
39.4. Yaklaşık Maliyet ve Teklifler Kıyaslanarak İhalenin İptal Edilmesi  1099
39.5. Rekabetin Oluşmaması ve Kamu Yararı Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1110
39.6. İhtiyaçların Değişmesi Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1115
39.7. Ön Mali Kontrol veya İhaledeki Değerlendirmeler Nedeniyle, İhalenin İptal Edilmesi  1121
39.8. Kurum veya Mahkeme Kararlarına Rağmen, İdarenin İhaleyi İptal Etmesi  1128
39.9. İhale Sürecinin Uzaması Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi  1133
40. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI
(Kanunun 40. Maddesi)  1137
41. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ
(Kanunun 41. Maddesi)  1143
42. SÖZLEŞMEYE DAVET (Kanunun 42. Maddesi)  1151
43. KESİN TEMİNAT (Kanunun 43. Maddesi)  1157
44. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU (Kanunun 44. Maddesi)  1161
45. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU (Kanunu 45. Maddesi)  1171
46. İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI (Kanunun 46. Maddesi)  1179
46.1. Sözleşmenin Devri  1182
47. SONUÇ BİLDİRİMİ (Kanunun 47. Maddesi)  1185
48. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (Kanunun 48. Maddesi)  1187
49. ÖN YETERLİK VE İSTEKLİLERİN BELİRLENMESİ (Kanunun 49. Maddesi)  1189
50. İHALEYE DAVET (Kanunun 50. Maddesi)  1193
51. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ (Kanunun 51. Maddesi)  1195
52. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALENİN YAPILMASI
(Kanunun 52. Maddesi)  1199
53. KAMU İHALE KURUMU (Kanunun 53. Maddesi)  1203
53.1. Kurumun Yetkileri ve Sorumlulukları  1203
53.2. Kurumun Karar Alma Usul ve Şekilleri  1205
53.3. Kurum Kararlarının Uygulanması  1209
54. İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (Kanunun 54. Maddesi)  1213
54.1. Başvuru Yapabilme Ehliyeti  1213
54.2. Başvurularda Şekil Unsuru  1219
54.3. Başvuru Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler  1221
54.4. Başvurularda Süreler  1224
54.5. İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlarca Yapılacak Başvurularda Ehliyet ve Şekil Unsurları  1236
55. İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSU (Kanunun 55. Maddesi)  1239
56. KURUMA İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU (Kanunun 56. Maddesi)  1249
56.1. Kuruma Başvuru Ehliyeti  1249
56.2. Kuruma Doğrudan Başvuru Yapılabilecek Haller  1251
56.3. İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler  1253
56.4. Kuruma Başvuruda Süreler  1256
56.5. İdarelerce, Kurumun Verdiği Kararların Eksik veya Hiç Uygulanmaması  1260
57. YARGISAL İNCELEME (Kanunun 57. Maddesi)  1263
58. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA (Kanunun 58. Maddesi)  1267
58.1. Mücbir Sebepler  1276
59. İSTEKLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU (Kanunun 59. Maddesi)  1293
60. GÖREVLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU (Kanunun 60. Maddesi)  1299
61. BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAĞI (Kanunun 61. Maddesi)  1307
62. İDARELERCE UYULMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR
(Kanunun 62. Maddesi)  1311
63. YERLİ İSTEKLİLER (Kanunun 63. Maddesi)  1315
64. SÜRELERİN HESABI (Kanunun 64. Maddesi)  1325
65. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI (Kanunun 65. Maddesi)  1327
ÇERÇEVE ANLAŞMALAR İLE İLGİLİ KURUL KARARLARI
(Kanunun Ek 2. Maddesi)  1333
Kavramlar Dizini  1339
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020