Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Gayrimenkul Rehberi
Eylül 2018 / 2. Baskı / 488 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gayrimenkul hukukuna dair temel konuların ana hatları ile anlatıldığı bu pratik rehber, konularının uzmanları tarafından hazırlanmıştır.

Gayrimenkulün tapuya tescili ile başlayan rehber, İrtifak Hakkı, Tapu Sicili ve Tescil İşlemleri, Kat Mülkiyeti- Kart İrtifakı farklarını, Kat Mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıkları, Arsa Payı Düzeltme Davası, Yapı Ruhsatı – Yapı Kullanma İzin Belgesi – İskan, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm konularını akıcı bir dil ile anlatmakta, okuyucunun kafasında soru işareti yaratan hususlara açıklık getirmektedir. Kitabın sonunda ‘' Kat Mülkiyeti Kanunu'' da yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Gayrimenkul Nedir?
Kat Mülkiyeti Kavram ve Mahiyeti
Kat Mülkiyeti Kanunundan Çıkabilecek İhtilaflar
Arsa Payı Düzeltme Davalarında Önem ve Özellik Arz Eden Hususlar
Tapu Tahsis Belgesi
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan)
Kamulaştırma Hukuku
Kentsel Dönüşüm
Kat Mülkiyeti Kanunu
Barkod: 9789750249990
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 488
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
GAYRİMENKUL NEDİR?
I. GAYRİMENKUL KAVRAMI, TANIMI VE GAYRİMENKUL SAYILAN MAL VE HAKLAR  19
II. TAPU SİCİLİ VE TAPUDA DEVİR İŞLEMLERİ  25
A. TAPU SİCİLİ KAVRAMI  25
B. TAPU İŞLEMLERİ VE TESCİL  32
1. Tapu İşlemleri  32
a. Gayrimenkul Devri  32
b. Şerhler  46
aa. Kişisel Hakların Şerhi  47
bb. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarına İlişkin Şerhler  50
cc. Geçici Tescil  52
c. Tescil  52
2. Tapu Harçları  53
KAT MÜLKİYETİ KAVRAM VE MAHİYETİ
A. KAT MÜLKİYETİ KAVRAM VE MAHİYETİ  61
B. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  66
C. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI  72
D. YÖNETİM  83
1. Kat Malikleri Kurulu  84
1.1. Çifte Çoğunluk Aranan Durumlar  87
1.1.1. Ortak Yerlere Faydalı Yenilik ve İlaveler  87
1.1.2. Masraflı ve Lüks Yenilik ve İlaveler  87
1.1.3. Isı Yalıtımı, Isıtma Sisteminin Dönüşümü, Merkezi Sistemden Ferdi Sisteme Geçilmesi, Ferdi Sistemden Merkezi Sisteme Geçilmesi  88
1.1.4. Engellilerin Yaşamı İçin Zorunlu Yenilik ve İlaveler  88
1.1.5. Yönetici ve Denetçi Ataması  89
1.1.6. Kat Mülkiyetinin Zorunlu Devri  89
1.2. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durumlar  90
1.3. Oybirliği Aranan Durumlar  90
1.3.1. Bağımsız Bölüm İlavesi  90
1.3.2. Temliki Tasarruflar ve Önemli İşler  91
2. Yönetim Planı  91
3. Yönetici  93
3.1. Yönetici Atanması  93
3.2. Yöneticinin görevleri  94
3.2.1. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi  94
3.2.2. Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması  96
3.2.3. İşletme Projesinin Yapılması  96
3.3. Yöneticinin Sorumluluğu  97
3.4. Yöneticinin Hakları  98
3.5. Yönetimin Denetlenmesi  99
E. KAT MÜLKİYETİ İÇİN ALINAN ÖZEL TEDBİRLER  100
1. Taksim İstenememesi  100
2. Kanuni Şufa Hakkının Olmaması  100
3. Tahliye Kolaylığı  100
4. Tebligat Kolaylığı  101
5. Kat Mülkiyetinin Cebren Alınması  101
6. Uyuşmazlıkların Çözümünde Özel Muhakeme Usulü  104
F. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  107
1. Kat Maliklerinin İsteği  107
2. Anataşınmazın Yok Olması  108
3. Anataşınmazın Kamulaştırılması  108
4. Anataşınmazın Harap Olması  109
G. KAT İRTİFAKI  112
1. Kat İrtifakının Kurulması  112
1.1. Resmi Senet Düzenlenmesi  112
1.2. Tescil  113
2. Kat İrtifakının Hükümleri  114
2.1. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları ve Borçları  114
2.1.1. Binanın Yapımı  114
2.1.2. Kat Mülkiyetine Geçme Hakkı  115
2.2. Yönetici Tayini  115
2.3. Paylaşma İstenemez ve Paydaşların Ön Alım Hakkı Yoktur  116
2.4. Kat İrtifakı İle Bağdaşmayan İrtifaklar Kurulamaz  116
3. Kat İrtifakının Sona Ermesi  116
H. DEVRE MÜLK  117
I. TOPLU YAPILAR  120
1. Ortak Yerler  120
2. Vaziyet Planı  121
3. Yönetim  121
3.1. Blok Kat Malikleri Kurulu  122
3.2. Ada Kat Malikleri Kurulu  122
3.3. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu  123
4. Geçici Yönetim  123
5. Yönetim Planı  123
6. Yönetici ve Denetçi Atanması  124
6.1. Blok Yöneticisi ve Denetçisi  124
6.2. Toplu Yapı Yöneticisi ve Denetçisi  124
7. Ortak Giderlere Katılma  124
8. Kat Mülkiyeti Kanunun Uygulanması  125
Kaynakça  126
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN
ÇIKABİLECEK İHTİLAFLAR
1. Üst Kattan Su Sızması  127
2. Bağımsız Bölümde Köpek,Kedi vb.Evcil Hayvan Beslenmesi  130
3. Bağımsız Bölümün İş Yeri Olarak Kullanılması  131
4. Tabela ve Reklam Panosu  133
5. Mantolama  135
6. Güçlendirme  137
7. Isı Pay Ölçer Sistemi Kurulması  139
8. Ana Taşınmazın Giderleri–Aidat borçları  140
9. Yönetim  144
10. Satış Vaadi  150
11. Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi  151
12. Kamulaştırma  154
13. Kat Maliklerinin Birbirlerine Karşı Borç ve Sorumlulukları  155
14. Bağımsız Bölüme Giriş Müsaadesi  156
15. Hakimin Müdahalesi  159
16. Kat Mülkiyetinin Devri Davası  160
17. İnşaat – Onarım – Mimari Proje Değişikliği  162
18. Faydalı–Çok Masraflı ve Lüks Yenilik ve İlaveler  170
19. Devre Mülk  172
20. Kat Mülkiyeti Kanununa Dayalı İhtilaflarda Görevli Mahkeme  174
Kaynakça  178
ARSA PAYI DÜZELTME DAVASI
GİRİŞ:  179
I. TANIM  180
II. ARSA PAYI  181
1. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Arsa Payı  182
a. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  183
b. Yönetici Atanması  183
c. Yönetimin Denetlenmesi  183
d. Faydalı Olan Yenilik ve İlavelerin Yapılması  183
e. Anataşınmazın Genel Giderlerine Katılma:  184
f. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti  184
g. Ortak Yerlerden Yararlanma  185
2. Taşınmazın Kamulaştırılması İle Arsa Payı Arasındaki İlişki  186
3. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Arsa Payının Önemi  188
III. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE ARSA PAYI ÖZGÜLENMESİ  191
1. Arsa Paylarının Yeniden Düzenlenmesi  192
2. Arsa Paylarının İdari Yoldan Düzeltilmesi  192
3. Arsa Paylarının Dava Yoluyla Düzeltilmesi  193
IV. ARSA PAYI DÜZELTME DAVASI  195
1. Şartları  195
2. Yargılama Aşaması  205
a. Taraf Teşkili  205
b. Yetkili ve Görevli Mahkeme  207
c. Arsa Payının Düzeltilmesi Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti  208
d. Davayı Açan Paydaşın İyi Niyetinin ve Hukuki Yararının Varlığının Tespiti  208
e. Arsa Payının Değerlendirilme Usulü  209
f. Arsa Payının Değerinin Artması ya da Eksilmesi  212
g. Sonradan Eklenen Bağımsız Bölümünün Değerinin Tespiti  214
h. Sonradan Eklenen Bağımsız Bölüme Kat Maliklerinin Katılımı  214
i. Davanın Açılabilme Süresi  216
SONUÇ  217
EK: Dava Dilekçesi Örnekleri:  219
EK: Yargıtay İçtihatları:  224
ARSA PAYI DÜZELTME DAVALARINDA
ÖNEM VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
1. İyiniyet ve Hukuki Yarar Bulunmalı  229
2. Gerçek Değer İle Orantıszlık Bulunmalı  229
3. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararı İle Kurulmamış Olması Gerekmektedir  230
4. Mahkeme Denklik Sağlamaya Çalışacaktır  230
5. Denkleştirmenin İvaz İlavesi Şeklinde Yapılabileceği  233
6. Yeni Bağımsız Bölüm İlavesi Dolayısyla Arsa Payının Düzenlenmesi  233
7. Mimari Projede Gösterilen Bağımsız Bölüme Arsa Payının Özgülenmemesi Durumu  235
EK: Dava Dilekçesi Örneği  237
TAPU TAHSİS BELGESİ
1. Tapu Tahsis Belgesi Nedir ve Nasıl Verilir?  239
2. Tapu Tahsis Belgesi Vermeye Yetkili Kurumlar  240
3. Tapu Tahsis Belgesi Verilmesinde Amaç  241
4. Tapu Tahsis Belgesi Verilecek Taşınmazlar ve Koşulları  242
5. Tapu Tahsis Belgesi Alabilecek Kişiler  243
6. Tapu Tahsis Belgesinde Yüzölçümü Sınırı  244
7. Tapu Tahsis Belgesi’nin Tapuya Dönüştürülmesinde İzlenecek Başvuru Usulü  245
8. 6306 Sayılı Kanunun ve Kentsel Dönüşümün Tapu Tahsis Belgelerine Etkisi  245
9. Tapu Tahsis Belgesinin Konu Olduğu Davalar ve Usul Kuralları  248
a. Yargı Kararlarına Göre Tapu Tahsis Belgesi  248
b. Tapu Tahsis Belgesinin Konu Edildiği Davalarda Araştırılacak Hususlar  249
c. Tapu Tahsis Belgesi Davalarında Yetki ve Görev  250
ç. Tapu Tahsis Belgesi Davalarında Hak Düşürücü Süre Uygulaması  251
d. Tapu Tahsis Belgesi Davalarında Husumetin Tevcihi  252
e. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Yapılan Ödemede İspat Yükü  253
f. Tapuda 3. Şahsa Devir Yapılması Ve Tazminat İstemi  253
g. Tapu Tahsis Belgesinde Bedel İadesi ve Zamanaşımı Mefhumu  254
h. Tapu Tahsis Belgesinin Müdahalenin Önlenmesi ve Kal İstemli Davalarda Konumu Ve Bu Davalardaki Etkisi  255
ı. Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Geçit Hakkı Davası  257
i. Tapu Tahsis Belgesinin 3. Kişiye Temliki  257
10. 7143 sayılı Kanun ve Yapı Kayıt Belgesi  258
Ek. İdarelerin Tapu Tahsis Belgesine Dair Tebliğleri  261
YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA
İZİN BELGESİ (İSKÂN)
ÖN AÇIKLAMA  271
YAPI RUHSATI, YAPI RUHSATININ YASAL DAYANAĞI VE YAPILAŞMAYI DENETİME BAĞLAMANIN NEDENİ NEDİR?  272
YAPI RUHSATI ALIRKEN BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER İLE BU BELGELERİN İNCELENME USULÜ NEDİR?  274
YAPI RUHSATI GEÇERLİLİK SÜRELERİ  282
YAPI RUHSATININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ İÇİNDE İNŞAAT TAMAMLANMAZSA NE OLUR?  283
YAPI RUHSATI İPTAL EDİLİRSE YAPI KAÇAK HALE GELİR Mİ; YAPI RUHSATINA KAZANILMIŞ HAK SAĞLAYAN DÜZENLEMELER NELERDİR?  283
KAÇAK YAPI NEDİR VE YAPTIRIMI NELERDİR?  286
RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYACAKLARI ESASLAR NELERDİR?  293
İSKÂN (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ) NEDİR?  295
KISMİ İSKÂN (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ) NEDİR?  297
YAPI KULLANMA (İSKÂN) BELGESİ VERİLİRKEN İLGİLİ İDARE TARAFINDAN İSTENEBİLECEK BELGELER NELERDİR?  298
A. Isı Yalıtım Kontrolü  298
B. Asansör Tescili  298
C. Yapılarda İskân Raporu Düzenlenmesi  299
YAPI KULLANMA (İSKÂN) BELGESİ VERİLİRKEN İLGİLİ İDARE TARAFINDAN İSTENEMEYECEK BELGELER NELERDİR?  300
MÜTEAHHİDİN VERGİ, SGK BORCU VARKEN YAPI KULLANMA (İSKÂN) BELGESİ ALINABİLİR Mİ?  302
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  303
İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN) ALINMASINA ETKİSİ  305
YAPI KAYIT BELGESİ MÜRACAATI NASIL YAPILACAK?  305
YAPI KAYIT BELGESİNİN KULLANIM YERLERİ NERELERDİR?  308
HAZİNEYE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILARDA İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ NASIL UYGULANACAK?  310
YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILAR NELERDİR?  311
YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILARİÇİN BU BELGENİN DÜZENLENMESİ HALİNDE NASIL BİR İŞLEM YAPILIR?  312
YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?  312
YAPI KAYIT BELGESİNİN DENETİMİ NASIL YAPILIR?  313
KAMULAŞTIRMA HUKUKU
1. Giriş  317
2. Kamulaştırma İlkeleri  319
2.1. Kamulaştırma Devlet veya Diğer Kamu Tüzelkişilikleri Tarafından Yapılabilir  319
2.2. Kamulaştırma Kamu Yararına Dayalı Olarak Yapılabilir  321
2.3. Kamulaştırma Ancak Özel Mülkte Bulunan Taşınmaz Mallar Hakkında Yapılabilir  321
2.4. Kamulaştırma Taşınmaz Malın Gerçek Karşılığının Nakden Ödenmesiyle Yapılabilir (istisna, trampa yoluyla kamulaştırma KK m.26)  322
2.5. Kural Olarak Ödeme Peşin Olarak Yapılır  323
2.6. Kamulaştırma Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarına Uygun Olarak Yapılır  324
2.7. Kamulaştırma Kanuni Bir Dayanak ile Yapılır  324
2.8. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulmadan Kamulaştırma Yapılamaz  324
3. İdari İşlemin Beş Unsuru Bakımından Kamulaştırma İşlemi  326
3.1. Yetki  327
3.2. Sebep (neden)  334
3.3. Konu  336
3.4. Şekil (Usul)  337
3.5. Amaç (maksat)  337
4. Kamulaştırma Uygulamasının Aşamaları  338
4.1. İdari Aşama  338
4.1.1. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulması  338
4.1.2. Kamu Yararı Kararının Alınması  339
4.1.4. Öznelleştirme  343
4.1.5. Kıymet Takdiri (Taşınmaz Malın Tahmini Bedelini Tespit)  346
4.1.6. Satın Alma Usulü ve Pazarlığa (Uzlaşmaya) Davet  347
4.2. Yargısal Aşama  349
4.2.1. Adli Yargı Aşaması  349
4.2.1.1. İdarece Mahkemeye Başvuru  349
4.2.1.2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Yapacağı İşlemler  350
4.2.1.3. Adli Yargılama Aşamasında Uzlaşma  351
4.2.1.4. Bedel Tespiti  351
4.2.1.4.1. Tarımsal Araziler İçin NET GELİR  352
4.2.1.4.2. Arsa EMSAL SATIŞ  353
4.2.1.4.3. Yapılarda  353
4.2.1.5. Bilirkişi  354
4.2.1.6. Bilirkişi Raporu  355
4.2.1.7. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması  356
4.2.1.8. Tescil Kararı  357
4.2.2. İdari Yargıda İptal Davası  359
4.2.3. Kamulaştırma Kararının Doğurduğu Sonuçlar  362
5. Kamulaştırmada Bazı Özel Durumlar  363
5.1. Kısmen Kamulaştırma  363
5.2. Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması  366
5.3. İdari İrtifak Tesisi  367
5.4. Acele Kamulaştırma (Urgent Expropriation)  371
5.4.1. Yasal Dayanak  371
5.4.2. Acele Kamulaştırmaya Hangi Hallerde Başvurulabilir?  372
5.4.2.1. 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanunu’na Göre  373
5.4.2.2. Aceleliğine Cumhurbakanı Tarafından Karar Verilen Haller  374
5.4.2.3. Özel Yasa Hükümlerine Dayalı Acele Kamulaştırmalar  379
5.4.2.4. Yetki Devri Yöntemi ile Acele Kamulaştırma  381
5.5. Acele Kamulaştırmada İdari Aşama ve Yargısal Tespit+ El Koyma  383
5.5.1. Kamu Yararı Kararı  384
5.5.2. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi ve Alan Sınırlaması  384
5.5.3. Kamulaştırılacak Taşınmazın Malikinin (Muhatabının) Belirlenmesi  385
5.5.4. Tapu Siciline Kamulaştırma Şerhi Verilmesi  386
5.5.5. Kıymet Takdiri (Tespit Davası)  386
5.5.6. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması  388
5.5.7. Acele El Koyma Kararı  389
5.6. Tespit ve Tescil Davası  391
5.6.1. Dava Açma Süresi  392
5.6.2. Güncel Duruma Göre Bedel Tespiti  392
5.6.3. Önce Zilyetliğin, Sonra da Mülkiyetin Devri  393
5.7. 6545 Sayılı Kanun’un 18. Maddesiyle Getirilen İvedi Yargılama Usulü  393
6. Kamu Kurumları Arasında Devir  395
7. Kamulaştırmaksızın Mülkiyet Hakkında Kısıtlama/El Koyma  397
7.1. Kamulaştırmasız El Atma (de facto expropriations, fiili el koyma)  398
7.2. Hukuki El Atma  404
8. Kamulaştırmadan Vazgeçme  415
8.1. Tek Yanlı Vazgeçme  415
8.2. Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme  415
9. Malikin Geri Alma Hakkı  416
9.1. Geri Almanın Koşulları  416
9.2. Başvuru Usulü ve Yargı Yolu  418
Kaynakça  422
KENTSEL DÖNÜŞÜM
1. Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşümün Amacı  427
2. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Amacı  427
3. Riskli Alan, Riskli Yapı ve Rezerv Yapı Alan Kavramları  427
4. Riskli Alanların Tespiti  428
5. Riskli Yapıların Tespiti  429
6. Sitelerde Riskli Yapı Tespiti  430
7. Riskli Yapı Tespitine Tabi Yapılar  430
8. Riskli Yapı Tespiti Başvurusu Sahipleri ve Başvuru Usulü  430
9. Riskli Yapı Tespiti Sonrası Süreç ve Tespite İtiraz  431
10. Riskli Yapı Tespitinin Kesinleşmesi Sonrası Hak Sahiplerine Gönderilen Tahliye Bildirimi  432
11. Tahliye Süreleri Bitiminde Riskli Yapıların Yıkımı  433
12. Bu Süreler İçerisinde Malikler ve Yüklenici Tarafından Yapılması Gerekenler  433
13. Bina Malikleri ve Hak Sahiplerinin Alacakları Kararlar  434
14. Maliklerce Karar İçin Yeter Sayı (Arsa Payının 2/3’ü Çoğunluğu) Sağlanamaması Halindeki Uygulama  435
15. Malikler (Arsa Payı Sahipleri) Tarafından Arsa Payının 2/3’ü Çoğunluğu İle Alınan Karara Katılmayanların Hukuki Durumu ve Arsa Payı Satışı Süreci  436
16. Bir Parselde Birden Fazla Yapının Bulunması ve Bu Yapıların Bazılarının Riskli Yapı Olması Halinde Riskli Yapı Tespit Edilen Yapıların Arsa Payı Sahiplerinin En Az Üçte İki Çoğunluğu İle Karar Verilmesi  437
17. Kentsel Dönüşüm Kapsamında Binanın Yeniden Yapım Şekilleri, Sözleşme Sorunsalı ile Harç ve Vergi Muafiyetleri  438
18. Riskli Yapı İlan Edilen Taşınmazın Satış Harç Muafiyeti  439
19. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapılardaki Hak Sahiplerine Verilecek Kredi ve Faiz Desteği  439
20. Riskli Yapı İlan Edilen Taşınmaz Üzerinde Olan Hacizlerin, İpoteklerin, Tedbirlerin ve Şerhlerin Akıbeti ile Cins Değişikliği, Tevhit ve İfraz İşlemleri  440
21. Riskli Yapı Tespiti, Tahliyesi ve Yıkımına Engel Olanlara Karşı Yapılacaklar  440
22. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Konut ve İşyeri Maliklerine Yapılan Yardımlar, Kira ve Taşınma Yardımı Alma Şartları ve Kiracılar ile Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Durumu  440
23. Belediyelerce Alınan Harç ve Ücretlere İlave Olarak, Sadece Kullanım Maksadı Değişiklikleri ile Yapı Alanındaki Artışlar İçin Hesaplanan Harç ve Ücret Farkları Alınması  441
24. Malik ve Yüklenici Mağduriyetlerinin Önlenmesi  442
KAT MÜLKİYETİ KANUNU  443
 


Ercan Alptürk
Eylül 2007
60.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%50)
Sepete Ekle
Erhan Günay
Eylül 2020
90.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
GAYRİMENKUL NEDİR?
I. GAYRİMENKUL KAVRAMI, TANIMI VE GAYRİMENKUL SAYILAN MAL VE HAKLAR  19
II. TAPU SİCİLİ VE TAPUDA DEVİR İŞLEMLERİ  25
A. TAPU SİCİLİ KAVRAMI  25
B. TAPU İŞLEMLERİ VE TESCİL  32
1. Tapu İşlemleri  32
a. Gayrimenkul Devri  32
b. Şerhler  46
aa. Kişisel Hakların Şerhi  47
bb. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarına İlişkin Şerhler  50
cc. Geçici Tescil  52
c. Tescil  52
2. Tapu Harçları  53
KAT MÜLKİYETİ KAVRAM VE MAHİYETİ
A. KAT MÜLKİYETİ KAVRAM VE MAHİYETİ  61
B. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  66
C. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI  72
D. YÖNETİM  83
1. Kat Malikleri Kurulu  84
1.1. Çifte Çoğunluk Aranan Durumlar  87
1.1.1. Ortak Yerlere Faydalı Yenilik ve İlaveler  87
1.1.2. Masraflı ve Lüks Yenilik ve İlaveler  87
1.1.3. Isı Yalıtımı, Isıtma Sisteminin Dönüşümü, Merkezi Sistemden Ferdi Sisteme Geçilmesi, Ferdi Sistemden Merkezi Sisteme Geçilmesi  88
1.1.4. Engellilerin Yaşamı İçin Zorunlu Yenilik ve İlaveler  88
1.1.5. Yönetici ve Denetçi Ataması  89
1.1.6. Kat Mülkiyetinin Zorunlu Devri  89
1.2. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durumlar  90
1.3. Oybirliği Aranan Durumlar  90
1.3.1. Bağımsız Bölüm İlavesi  90
1.3.2. Temliki Tasarruflar ve Önemli İşler  91
2. Yönetim Planı  91
3. Yönetici  93
3.1. Yönetici Atanması  93
3.2. Yöneticinin görevleri  94
3.2.1. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi  94
3.2.2. Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması  96
3.2.3. İşletme Projesinin Yapılması  96
3.3. Yöneticinin Sorumluluğu  97
3.4. Yöneticinin Hakları  98
3.5. Yönetimin Denetlenmesi  99
E. KAT MÜLKİYETİ İÇİN ALINAN ÖZEL TEDBİRLER  100
1. Taksim İstenememesi  100
2. Kanuni Şufa Hakkının Olmaması  100
3. Tahliye Kolaylığı  100
4. Tebligat Kolaylığı  101
5. Kat Mülkiyetinin Cebren Alınması  101
6. Uyuşmazlıkların Çözümünde Özel Muhakeme Usulü  104
F. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  107
1. Kat Maliklerinin İsteği  107
2. Anataşınmazın Yok Olması  108
3. Anataşınmazın Kamulaştırılması  108
4. Anataşınmazın Harap Olması  109
G. KAT İRTİFAKI  112
1. Kat İrtifakının Kurulması  112
1.1. Resmi Senet Düzenlenmesi  112
1.2. Tescil  113
2. Kat İrtifakının Hükümleri  114
2.1. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları ve Borçları  114
2.1.1. Binanın Yapımı  114
2.1.2. Kat Mülkiyetine Geçme Hakkı  115
2.2. Yönetici Tayini  115
2.3. Paylaşma İstenemez ve Paydaşların Ön Alım Hakkı Yoktur  116
2.4. Kat İrtifakı İle Bağdaşmayan İrtifaklar Kurulamaz  116
3. Kat İrtifakının Sona Ermesi  116
H. DEVRE MÜLK  117
I. TOPLU YAPILAR  120
1. Ortak Yerler  120
2. Vaziyet Planı  121
3. Yönetim  121
3.1. Blok Kat Malikleri Kurulu  122
3.2. Ada Kat Malikleri Kurulu  122
3.3. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu  123
4. Geçici Yönetim  123
5. Yönetim Planı  123
6. Yönetici ve Denetçi Atanması  124
6.1. Blok Yöneticisi ve Denetçisi  124
6.2. Toplu Yapı Yöneticisi ve Denetçisi  124
7. Ortak Giderlere Katılma  124
8. Kat Mülkiyeti Kanunun Uygulanması  125
Kaynakça  126
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN
ÇIKABİLECEK İHTİLAFLAR
1. Üst Kattan Su Sızması  127
2. Bağımsız Bölümde Köpek,Kedi vb.Evcil Hayvan Beslenmesi  130
3. Bağımsız Bölümün İş Yeri Olarak Kullanılması  131
4. Tabela ve Reklam Panosu  133
5. Mantolama  135
6. Güçlendirme  137
7. Isı Pay Ölçer Sistemi Kurulması  139
8. Ana Taşınmazın Giderleri–Aidat borçları  140
9. Yönetim  144
10. Satış Vaadi  150
11. Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi  151
12. Kamulaştırma  154
13. Kat Maliklerinin Birbirlerine Karşı Borç ve Sorumlulukları  155
14. Bağımsız Bölüme Giriş Müsaadesi  156
15. Hakimin Müdahalesi  159
16. Kat Mülkiyetinin Devri Davası  160
17. İnşaat – Onarım – Mimari Proje Değişikliği  162
18. Faydalı–Çok Masraflı ve Lüks Yenilik ve İlaveler  170
19. Devre Mülk  172
20. Kat Mülkiyeti Kanununa Dayalı İhtilaflarda Görevli Mahkeme  174
Kaynakça  178
ARSA PAYI DÜZELTME DAVASI
GİRİŞ:  179
I. TANIM  180
II. ARSA PAYI  181
1. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Arsa Payı  182
a. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  183
b. Yönetici Atanması  183
c. Yönetimin Denetlenmesi  183
d. Faydalı Olan Yenilik ve İlavelerin Yapılması  183
e. Anataşınmazın Genel Giderlerine Katılma:  184
f. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti  184
g. Ortak Yerlerden Yararlanma  185
2. Taşınmazın Kamulaştırılması İle Arsa Payı Arasındaki İlişki  186
3. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Arsa Payının Önemi  188
III. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE ARSA PAYI ÖZGÜLENMESİ  191
1. Arsa Paylarının Yeniden Düzenlenmesi  192
2. Arsa Paylarının İdari Yoldan Düzeltilmesi  192
3. Arsa Paylarının Dava Yoluyla Düzeltilmesi  193
IV. ARSA PAYI DÜZELTME DAVASI  195
1. Şartları  195
2. Yargılama Aşaması  205
a. Taraf Teşkili  205
b. Yetkili ve Görevli Mahkeme  207
c. Arsa Payının Düzeltilmesi Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti  208
d. Davayı Açan Paydaşın İyi Niyetinin ve Hukuki Yararının Varlığının Tespiti  208
e. Arsa Payının Değerlendirilme Usulü  209
f. Arsa Payının Değerinin Artması ya da Eksilmesi  212
g. Sonradan Eklenen Bağımsız Bölümünün Değerinin Tespiti  214
h. Sonradan Eklenen Bağımsız Bölüme Kat Maliklerinin Katılımı  214
i. Davanın Açılabilme Süresi  216
SONUÇ  217
EK: Dava Dilekçesi Örnekleri:  219
EK: Yargıtay İçtihatları:  224
ARSA PAYI DÜZELTME DAVALARINDA
ÖNEM VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
1. İyiniyet ve Hukuki Yarar Bulunmalı  229
2. Gerçek Değer İle Orantıszlık Bulunmalı  229
3. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararı İle Kurulmamış Olması Gerekmektedir  230
4. Mahkeme Denklik Sağlamaya Çalışacaktır  230
5. Denkleştirmenin İvaz İlavesi Şeklinde Yapılabileceği  233
6. Yeni Bağımsız Bölüm İlavesi Dolayısyla Arsa Payının Düzenlenmesi  233
7. Mimari Projede Gösterilen Bağımsız Bölüme Arsa Payının Özgülenmemesi Durumu  235
EK: Dava Dilekçesi Örneği  237
TAPU TAHSİS BELGESİ
1. Tapu Tahsis Belgesi Nedir ve Nasıl Verilir?  239
2. Tapu Tahsis Belgesi Vermeye Yetkili Kurumlar  240
3. Tapu Tahsis Belgesi Verilmesinde Amaç  241
4. Tapu Tahsis Belgesi Verilecek Taşınmazlar ve Koşulları  242
5. Tapu Tahsis Belgesi Alabilecek Kişiler  243
6. Tapu Tahsis Belgesinde Yüzölçümü Sınırı  244
7. Tapu Tahsis Belgesi’nin Tapuya Dönüştürülmesinde İzlenecek Başvuru Usulü  245
8. 6306 Sayılı Kanunun ve Kentsel Dönüşümün Tapu Tahsis Belgelerine Etkisi  245
9. Tapu Tahsis Belgesinin Konu Olduğu Davalar ve Usul Kuralları  248
a. Yargı Kararlarına Göre Tapu Tahsis Belgesi  248
b. Tapu Tahsis Belgesinin Konu Edildiği Davalarda Araştırılacak Hususlar  249
c. Tapu Tahsis Belgesi Davalarında Yetki ve Görev  250
ç. Tapu Tahsis Belgesi Davalarında Hak Düşürücü Süre Uygulaması  251
d. Tapu Tahsis Belgesi Davalarında Husumetin Tevcihi  252
e. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Yapılan Ödemede İspat Yükü  253
f. Tapuda 3. Şahsa Devir Yapılması Ve Tazminat İstemi  253
g. Tapu Tahsis Belgesinde Bedel İadesi ve Zamanaşımı Mefhumu  254
h. Tapu Tahsis Belgesinin Müdahalenin Önlenmesi ve Kal İstemli Davalarda Konumu Ve Bu Davalardaki Etkisi  255
ı. Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Geçit Hakkı Davası  257
i. Tapu Tahsis Belgesinin 3. Kişiye Temliki  257
10. 7143 sayılı Kanun ve Yapı Kayıt Belgesi  258
Ek. İdarelerin Tapu Tahsis Belgesine Dair Tebliğleri  261
YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA
İZİN BELGESİ (İSKÂN)
ÖN AÇIKLAMA  271
YAPI RUHSATI, YAPI RUHSATININ YASAL DAYANAĞI VE YAPILAŞMAYI DENETİME BAĞLAMANIN NEDENİ NEDİR?  272
YAPI RUHSATI ALIRKEN BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER İLE BU BELGELERİN İNCELENME USULÜ NEDİR?  274
YAPI RUHSATI GEÇERLİLİK SÜRELERİ  282
YAPI RUHSATININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ İÇİNDE İNŞAAT TAMAMLANMAZSA NE OLUR?  283
YAPI RUHSATI İPTAL EDİLİRSE YAPI KAÇAK HALE GELİR Mİ; YAPI RUHSATINA KAZANILMIŞ HAK SAĞLAYAN DÜZENLEMELER NELERDİR?  283
KAÇAK YAPI NEDİR VE YAPTIRIMI NELERDİR?  286
RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYACAKLARI ESASLAR NELERDİR?  293
İSKÂN (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ) NEDİR?  295
KISMİ İSKÂN (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ) NEDİR?  297
YAPI KULLANMA (İSKÂN) BELGESİ VERİLİRKEN İLGİLİ İDARE TARAFINDAN İSTENEBİLECEK BELGELER NELERDİR?  298
A. Isı Yalıtım Kontrolü  298
B. Asansör Tescili  298
C. Yapılarda İskân Raporu Düzenlenmesi  299
YAPI KULLANMA (İSKÂN) BELGESİ VERİLİRKEN İLGİLİ İDARE TARAFINDAN İSTENEMEYECEK BELGELER NELERDİR?  300
MÜTEAHHİDİN VERGİ, SGK BORCU VARKEN YAPI KULLANMA (İSKÂN) BELGESİ ALINABİLİR Mİ?  302
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  303
İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN) ALINMASINA ETKİSİ  305
YAPI KAYIT BELGESİ MÜRACAATI NASIL YAPILACAK?  305
YAPI KAYIT BELGESİNİN KULLANIM YERLERİ NERELERDİR?  308
HAZİNEYE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILARDA İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ NASIL UYGULANACAK?  310
YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILAR NELERDİR?  311
YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILARİÇİN BU BELGENİN DÜZENLENMESİ HALİNDE NASIL BİR İŞLEM YAPILIR?  312
YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?  312
YAPI KAYIT BELGESİNİN DENETİMİ NASIL YAPILIR?  313
KAMULAŞTIRMA HUKUKU
1. Giriş  317
2. Kamulaştırma İlkeleri  319
2.1. Kamulaştırma Devlet veya Diğer Kamu Tüzelkişilikleri Tarafından Yapılabilir  319
2.2. Kamulaştırma Kamu Yararına Dayalı Olarak Yapılabilir  321
2.3. Kamulaştırma Ancak Özel Mülkte Bulunan Taşınmaz Mallar Hakkında Yapılabilir  321
2.4. Kamulaştırma Taşınmaz Malın Gerçek Karşılığının Nakden Ödenmesiyle Yapılabilir (istisna, trampa yoluyla kamulaştırma KK m.26)  322
2.5. Kural Olarak Ödeme Peşin Olarak Yapılır  323
2.6. Kamulaştırma Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarına Uygun Olarak Yapılır  324
2.7. Kamulaştırma Kanuni Bir Dayanak ile Yapılır  324
2.8. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulmadan Kamulaştırma Yapılamaz  324
3. İdari İşlemin Beş Unsuru Bakımından Kamulaştırma İşlemi  326
3.1. Yetki  327
3.2. Sebep (neden)  334
3.3. Konu  336
3.4. Şekil (Usul)  337
3.5. Amaç (maksat)  337
4. Kamulaştırma Uygulamasının Aşamaları  338
4.1. İdari Aşama  338
4.1.1. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulması  338
4.1.2. Kamu Yararı Kararının Alınması  339
4.1.4. Öznelleştirme  343
4.1.5. Kıymet Takdiri (Taşınmaz Malın Tahmini Bedelini Tespit)  346
4.1.6. Satın Alma Usulü ve Pazarlığa (Uzlaşmaya) Davet  347
4.2. Yargısal Aşama  349
4.2.1. Adli Yargı Aşaması  349
4.2.1.1. İdarece Mahkemeye Başvuru  349
4.2.1.2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Yapacağı İşlemler  350
4.2.1.3. Adli Yargılama Aşamasında Uzlaşma  351
4.2.1.4. Bedel Tespiti  351
4.2.1.4.1. Tarımsal Araziler İçin NET GELİR  352
4.2.1.4.2. Arsa EMSAL SATIŞ  353
4.2.1.4.3. Yapılarda  353
4.2.1.5. Bilirkişi  354
4.2.1.6. Bilirkişi Raporu  355
4.2.1.7. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması  356
4.2.1.8. Tescil Kararı  357
4.2.2. İdari Yargıda İptal Davası  359
4.2.3. Kamulaştırma Kararının Doğurduğu Sonuçlar  362
5. Kamulaştırmada Bazı Özel Durumlar  363
5.1. Kısmen Kamulaştırma  363
5.2. Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması  366
5.3. İdari İrtifak Tesisi  367
5.4. Acele Kamulaştırma (Urgent Expropriation)  371
5.4.1. Yasal Dayanak  371
5.4.2. Acele Kamulaştırmaya Hangi Hallerde Başvurulabilir?  372
5.4.2.1. 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanunu’na Göre  373
5.4.2.2. Aceleliğine Cumhurbakanı Tarafından Karar Verilen Haller  374
5.4.2.3. Özel Yasa Hükümlerine Dayalı Acele Kamulaştırmalar  379
5.4.2.4. Yetki Devri Yöntemi ile Acele Kamulaştırma  381
5.5. Acele Kamulaştırmada İdari Aşama ve Yargısal Tespit+ El Koyma  383
5.5.1. Kamu Yararı Kararı  384
5.5.2. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi ve Alan Sınırlaması  384
5.5.3. Kamulaştırılacak Taşınmazın Malikinin (Muhatabının) Belirlenmesi  385
5.5.4. Tapu Siciline Kamulaştırma Şerhi Verilmesi  386
5.5.5. Kıymet Takdiri (Tespit Davası)  386
5.5.6. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması  388
5.5.7. Acele El Koyma Kararı  389
5.6. Tespit ve Tescil Davası  391
5.6.1. Dava Açma Süresi  392
5.6.2. Güncel Duruma Göre Bedel Tespiti  392
5.6.3. Önce Zilyetliğin, Sonra da Mülkiyetin Devri  393
5.7. 6545 Sayılı Kanun’un 18. Maddesiyle Getirilen İvedi Yargılama Usulü  393
6. Kamu Kurumları Arasında Devir  395
7. Kamulaştırmaksızın Mülkiyet Hakkında Kısıtlama/El Koyma  397
7.1. Kamulaştırmasız El Atma (de facto expropriations, fiili el koyma)  398
7.2. Hukuki El Atma  404
8. Kamulaştırmadan Vazgeçme  415
8.1. Tek Yanlı Vazgeçme  415
8.2. Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme  415
9. Malikin Geri Alma Hakkı  416
9.1. Geri Almanın Koşulları  416
9.2. Başvuru Usulü ve Yargı Yolu  418
Kaynakça  422
KENTSEL DÖNÜŞÜM
1. Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşümün Amacı  427
2. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Amacı  427
3. Riskli Alan, Riskli Yapı ve Rezerv Yapı Alan Kavramları  427
4. Riskli Alanların Tespiti  428
5. Riskli Yapıların Tespiti  429
6. Sitelerde Riskli Yapı Tespiti  430
7. Riskli Yapı Tespitine Tabi Yapılar  430
8. Riskli Yapı Tespiti Başvurusu Sahipleri ve Başvuru Usulü  430
9. Riskli Yapı Tespiti Sonrası Süreç ve Tespite İtiraz  431
10. Riskli Yapı Tespitinin Kesinleşmesi Sonrası Hak Sahiplerine Gönderilen Tahliye Bildirimi  432
11. Tahliye Süreleri Bitiminde Riskli Yapıların Yıkımı  433
12. Bu Süreler İçerisinde Malikler ve Yüklenici Tarafından Yapılması Gerekenler  433
13. Bina Malikleri ve Hak Sahiplerinin Alacakları Kararlar  434
14. Maliklerce Karar İçin Yeter Sayı (Arsa Payının 2/3’ü Çoğunluğu) Sağlanamaması Halindeki Uygulama  435
15. Malikler (Arsa Payı Sahipleri) Tarafından Arsa Payının 2/3’ü Çoğunluğu İle Alınan Karara Katılmayanların Hukuki Durumu ve Arsa Payı Satışı Süreci  436
16. Bir Parselde Birden Fazla Yapının Bulunması ve Bu Yapıların Bazılarının Riskli Yapı Olması Halinde Riskli Yapı Tespit Edilen Yapıların Arsa Payı Sahiplerinin En Az Üçte İki Çoğunluğu İle Karar Verilmesi  437
17. Kentsel Dönüşüm Kapsamında Binanın Yeniden Yapım Şekilleri, Sözleşme Sorunsalı ile Harç ve Vergi Muafiyetleri  438
18. Riskli Yapı İlan Edilen Taşınmazın Satış Harç Muafiyeti  439
19. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapılardaki Hak Sahiplerine Verilecek Kredi ve Faiz Desteği  439
20. Riskli Yapı İlan Edilen Taşınmaz Üzerinde Olan Hacizlerin, İpoteklerin, Tedbirlerin ve Şerhlerin Akıbeti ile Cins Değişikliği, Tevhit ve İfraz İşlemleri  440
21. Riskli Yapı Tespiti, Tahliyesi ve Yıkımına Engel Olanlara Karşı Yapılacaklar  440
22. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Konut ve İşyeri Maliklerine Yapılan Yardımlar, Kira ve Taşınma Yardımı Alma Şartları ve Kiracılar ile Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Durumu  440
23. Belediyelerce Alınan Harç ve Ücretlere İlave Olarak, Sadece Kullanım Maksadı Değişiklikleri ile Yapı Alanındaki Artışlar İçin Hesaplanan Harç ve Ücret Farkları Alınması  441
24. Malik ve Yüklenici Mağduriyetlerinin Önlenmesi  442
KAT MÜLKİYETİ KANUNU  443
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020