Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
İdare Hukuku
Eylül 2019 / 2. Baskı / 480 Syf.
Fiyatı: 40.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Eylül 2018 35.00 TL 17.90 TL (%49)Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "İdare Hukuku" ismiyle yayınlanan bu kitabında; ülkemizde Cumhurbaşkanlık Sisteminin kabul edilmesiyle anayasa ve yasal düzenlemelerde önemli değişikliklere yol açılması sonucunda, bu değişikliklerin genel çerçevesinin idare hukuku dersi kapsamında belirlenmesi ve mevzuatın ders kapsamında konuların içine yedirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç ve kapsamda kitapta; İdari Etkinliklerin Hukuki Çerçevesi, Anayasa'da Öngörülen İdareye İlişkin Temel İlkeler ve Türk İdare Teşkilatı, İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler, Kamu Hizmeti, İdari Kolluk, İdarenin Sorumluluğu ve Kamu Malları konularına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
İdari Etkinliklerin Hukuki Çerçevesi
Anayasa'da Öngörülen İdareye İlişkin Temel İlkeler ve Türk İdare Teşkilatı
İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler
Kamu Hizmeti
İdari Kolluk
İdarenin Sorumluluğu
Kamu Malları
Barkod: 9789750257421
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 480
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
İDARİ ETKİNLİKLERİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ
Birinci Kısım
DEVLET İDARESİ
I. DEVLETİN OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ  29
A. Devletin Tanımı ve Unsurları  29
1. Devletin Tanımı  29
2. Devletin Unsurları  29
a. Ülke  30
b. Nüfus (=Toplum veya Millet)  30
c. Egemenlik (=Hakimiyet) veya İktidar  31
II. İDARE HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR, İDARE HUKUKUNUN ÖZELİKLERİ VE KAYNAKLARI  32
A. İdare Kavramının Tanımı ve İdarenin İşlevi  32
B. İdare Hukukunun Konusu, Tanımı Ölçütleri ve Özellikleri  33
C. İdarenin Diğer Devlet Organlarının İşlevlerinden Ayrılması  34
1. Yönetmek (=İdare Etmek) ve Yasama İşlevinin Farklılıkları  34
2. Yönetmek ve Yargılamak İşlevinin Farklılıkları  35
3. Yönetmek ve Hükümet Etmek İşlevinin Farklılıkları  37
D. Türkiye Cumhuriyeti Devlet İdaresinin Görevleri  39
1. Milli Güvenliğin Korunması  39
2. Kolluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Düzeni Sağlamak  39
3. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi  40
4. Özendirme ve Destekleme Faaliyeti  40
5. İç Düzen (=Özyönetim) Faaliyetleri  40
6. Planlama Faaliyetleri  40
E. İdare Hukukunun Özellikleri  40
1. İdare Hukuku Özerk ve Genç Bir Hukuk Dalıdır  41
2. İdare Hukuku Tedvin Edilmemiş (=Kodifiye Edilmemiş, Derlenmemiş) Bir Hukuk Dalıdır  41
3. İdare Hukuku İçtihadi (=Jurispürüdansiyel, Yargı Kararlarına Dayanan) Bir Hukuk Dalıdır  41
4. İdare Hukuku Eşitsizlik İlkesi Üzerine İnşa Edilmiştir  42
5. İdare Hukuku Millidir  42
6. İdare Hukuku Anayasa Hukukunun Somutlaşmış Halidir  42
7. İdare Hukuku Dinamik Bir Hukuk Dalıdır  43
8. İdare Hukuku Disiplinler Arası Bir Hukuktur  43
9. İdare Hukukunun Kurum ve Kurallarının Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İlke Olarak İdari Yargıda Çözümlenir  43
İkinci Kısım
İDARENİN HUKUKA TÂBİ KILINMASI
I. KANUNİ İDARENİN KAYNAKLARI  45
A. Anayasa  47
B. Hukukun Evrensel İlkeleri  48
C. Milletlerarası Hukuk  49
D. Kanun ve Cumhurbaşkanı Kararnameleri  51
E. İdarenin Düzenleyici İşlemleri  59
1. Yönetmelik  61
2. Diğer Düzenleyici İşlemler  64
F. Yardımcı Kaynaklar  65
II. İDARE HUKUKUNUN TEMELİ OLARAK HUKUK DEVLETİ  65
A. Hukuk Devletinin Tarihsel Gelişim Seyri  65
1. Mülk Devlet Anlayışı  68
2. Polis Devleti ve Hazine Teorisi  70
B. Hukuk Devletine İlişkin Temel Açıklamalar  71
C. Hukuk Devletinin Gerekleri  75
1. Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvence Altına Alınması  75
a. Genel Olarak  75
b. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanmasının Sınırı  77
ba. Sınırlama Kanun İle Yapılmalıdır  78
bb. Sınırlamalar Anayasa’nın İlgili Maddesinde Belirtilen Sebeplere Dayandırılmalıdır  79
bc. Sınırlandırma Ölçülülük İlkesine Uygun Olmalıdır  79
bd. Sınırlandırma Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun ve Temel Hak ve Hürriyetin Özüne Dokunmaması Gerekir  83
2. Devlet Organlarının İşlemlerinin Yargısal Denetimi  84
3. Kazanılmış Haklara Saygılı Olma İlkesi  87
4. Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi  88
5. Mahkemelerin Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Yargıç Güvencesi  89
6. İdarenin Yargısal Denetimi  91
7. Kuvvetler (=Erkler, Güçler) Ayrılığı İlkesi  92
8. Kanunların Genelliği ve Soyutluğu  95
9. Kanun Önünde Eşitlik  95
10. İdarenin Kanuniliği ve Tarafsızlığı  99
11. İdarenin Sorumluluğu  100
İkinci Bölüm
ANAYASA’DA ÖNGÖRÜLEN İDAREYE İLİŞKİN
TEMEL İLKELER VE TÜRK İDARE TEŞKİLATI
Birinci Kısım
TÜRK İDARİ TEŞKİLATININ ESASLARI
I. İDARENİN KANUNİLİĞİ VE İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKELERİ  101
A. Hiyerarşi Kudreti ve Hiyerarşik Denetim  103
1. Genel Olarak  103
2. Hiyerarşi Yetkisinin Özellikleri  104
3. Hiyerarşi Yetkisinin Kapsamı  106
4. Hiyerarşi Yetkisinin Kullanılamayacağı Durumlar ve Kanunsuz Emir  108
5. Hiyerarşi Yetkisini Kullanacak Makamlar  110
B. İdari Vesayet  110
1. Genel Olarak  110
2. Vesayet Yetkisini Kullanabilecek Makamlar  112
3. İdari Vesayet Yetkilerinin Kapsamı  113
4. Vesayet Yetkisinin Hiyerarşik Yetki İle Karşılaştırılması  118
5. Vesayet Yetkisinin Kullanılma Yöntemleri  119
II. KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ  123
A. Genel Anlamda Tüzel Kişilik ve Özel Hukuk – Kamu Hukuku Tüzel Kişiliği  123
B. Kamu Hukuku Tüzel Kişilikleri İle Özel Hukuk Tüzel Kişiliklerinin Birbirlerinden Farkları  124
III. TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATINA HÂKİM OLAN ANAYASA İLKELERİ  127
A. Merkezden Yönetim İlkesi  129
1. Tanımı ve Özellikleri  129
2. Merkezden Yönetim Yöntemleri  132
a. Merkeziyetçilik  133
b. Yetki Genişliği (=Âdem–i Temerküz, Tevsi–i Mezuniyet)  133
3. Merkezden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  134
B. Yerinden Yönetim (=Âdemi Merkeziyetçilik)  136
1. Özellikleri  140
2. Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  141
İkinci Kısım
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI – MERKEZİ İDARE
I. GENEL OLARAK  144
II. TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI MERKEZİ İDARESİNİN BAŞKENT TEŞKİLATI  145
A. Cumhurbaşkanı  145
B. Başkanlık Sisteminin Türkiye Uygulaması: Türk Tipi Cumhurbaşkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanı  146
1. Cumhurbaşkanının Seçimi ve Cumhurbaşkanına Vekâlet  153
2. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  157
a. Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri  158
b. Yürütme İle İlgili Görev ve Yetkileri  159
c. Yargı İle İlgili Görev ve Yetkileri  162
3. Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Organının Siyasi ve Cezai Sorumluluğu  163
C. Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları  166
D. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü  169
E. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanı  170
F. İdari İşler Başkanlığı  170
G. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  171
H. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları  175
I. Bakanlıklar  177
J. Bakan Yardımcıları  186
K. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar  188
1. Devlet Denetleme Kurulu  189
2. Milli Güvenlik Kurulu  195
II. TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI MERKEZİ İDARESİNİN TAŞRA TEŞKİLATI  199
A. İl İdaresi  201
1. Vali  201
2. İl İdare Şube Başkanları (=İl Müdürlükleri)  205
3. İl İdare Kurulu  206
B. İlçe Yönetimi  206
1. Kaymakam  207
2. İlçe İdare Şube Başkanları  210
3. İlçe İdare Kurulu  211
Üçüncü Kısım
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI – YERİNDEN YÖNETİM İDARELERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR  212
II. İDARİ YERİNDEN YÖNETİM  213
A. Genel Olarak  213
B. İdari Yerinden Yönetim Türleri  214
1. Coğrafi Yerinden Yönetim  214
2. Türleri  217
a. İl Özel İdaresi  217
b. Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri  219
c. Köyler  223
C. Fonksiyonel Yerinden Yönetim (=Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları)  224
Üçüncü Bölüm
İDARİ İŞLEMLER VE İDARİ SÖZLEŞMELER
Birinci Kısım
İDARİ İŞLEMLER
I. TANIM  227
II. İDARİ İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ  230
A. Kural Olarak İdari Makamlar Tarafından Kamu Gücüne Dayanılarak Yapılır  230
B. Tek Yanlı İrade Açıklamasıdır  230
C. İcrailik (=Etkili Karar Olma) Niteliğini Taşır ve Resen İcra Edilebilir  231
D. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanır ve Yargısal Denetime Tabidir  234
III. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI  235
A. Yetki Unsuru  235
1. Yetki Çeşitleri  237
a. Kişi Yönünden Yetki  237
aa. Fiili Memur Teorisi  237
ab. Vekâlet  238
ac. Yetki ve İmza Devri  239
b. Konu Yönünden Yetki  242
c. Yer Yönünden Yetki  243
d. Zaman Yönünden Yetki  243
2. Yetki Unsurunda Sakatlık Halleri  244
a. Fonksiyon (=Görev) Gaspı  244
b. Yetki Gaspı  246
c. Yetki Tecavüzü (=Aşımı)  247
B. Şekil (=Biçim, Usul ve Prosedür) Unsuru  248
C. Sebep (=Neden) Unsuru  254
D. Konu Unsuru  256
E. Amaç (=Maksat) Unsuru  258
F. İdarenin Bağlı ve Takdir Yetkisi ve İdari İşlemin Unsurları  259
IV. İDARİ İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ  266
A. Organik Açıdan İdari İşlemler  266
1. Yasama Organının İdari İşlemleri  266
2. Yargı Organının İdari İşlemleri  267
3. Yürütme Organının (=İdarenin) İdari İşlemleri  267
B. Maddi (=Yapısı) Bakımdan Ayrım  268
1. Düzenleyici İşlemler (=Genel İşlemler, Kural İşlemler, Genel Düzenleyici İşlemler)  268
2. Bireysel (=Birel) İşlemler  269
a. Şart İşlemler (=Şart Tasarruflar, Koşul İşlemler, Durum İşlemler)  269
b. Öznel İşlem  269
3. Karma İşlemler  270
4. Birden Çok İlgiliye Yönelik Bireysel İşlemler  270
a. Genel İdari Kararlar  270
b. Otomatik İşlemler  271
C. İrade Açıklayanların Sayısı Bakımından Ayrım  271
1. Basit İradeli İşlemler  271
2. Kurul (=Kolektif, Toplu İşlem) İşlemler  271
3. Birleşme İşlemler  271
4. Zincir İşlemler  272
D. Açıklanan İradenin Şekline Göre Ayrım  272
1. Açık (=Sarih) İşlemler  272
2. Zımni (=Örtülü) İşlemler  272
V. İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  274
VI. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ  275
A. İdari İşlemi Yapan İdarenin İradesi Dışında Gerçekleşen Sona Erdirici Nedenler  275
1. Hukuki Nedenler  275
2. Fiili Nedenler  276
3. İdari İşlemin Kendiliğinden Sona Ermesi  276
B. İdari İşlemi Yapan İdarenin İradesine Bağlı Olarak Gerçekleşen Sona Erdirici Nedenler  277
1. Geri Alma  277
2. Kaldırma (=İlga)  279
3. Değiştirme  281
4. Düzeltme  281
İkinci Kısım
İDARİ SÖZLEŞMELER
I. TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ  282
II. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ  284
A. İdari Sözleşmelerin Klasik Tipleri  285
1. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri  285
2. İltizam Sözleşmeleri  285
3. Kamu İstikraz (=Kamu Borçlanma) Sözleşmeleri  286
4. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerinin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler  286
5. Orman İşletme Sözleşmeleri  287
6. İdari Hizmet Sözleşmeleri  287
B. İdari Sözleşmelerin Yeni Türleri  288
C. İsimsiz İdari Sözleşmeler (=Atipik İdari Sözleşmeler)  289
III. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ  289
IV. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEMELER  291
A. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Kapsamı  291
B. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Kapsamı  291
C. Kamu İhale Kanunu'nun Temel İlkeleri  293
1. Saydamlık (=Şeffaflık)  293
2. Rekabet  293
3. Eşitlik  293
4. Güvenirlik  293
5. Kamuoyu Denetimi  293
6. İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması  294
7. Kaynakların Verimli Kullanılması  294
D. İhale Usulleri  294
1. 2686 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Öngördüğü Usuller  294
a. Kapalı İhale Usulü  294
b. Açık Arttırma ve Eksiltme Usulü  295
c. Pazarlık Usulü  295
d. Yarışma Usulü  295
2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Öngördüğü İhale Usulleri  295
a. Açık İhale Usulü  295
b. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  295
c. Pazarlık Usulü  296
d. Doğrudan Temin Usulü  296
e. Tasarım Yarışmaları  296
E. 4734 Sayılı Kanunun Öngördüğü İhale Süreci  296
F. İdari Sözleşmelerin Biçimi ve Bölümleri  298
1. Şartname  299
2. Anlaşma  299
G. Kamu İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü  299
1. İdari Çözüm  300
a. İdareye Şikâyet  300
b. Kamu İhale Kurumu’na İtirazen Şikâyet  300
2. Yargısal Çözüm  300
Dördüncü Bölüm
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI  301
II. KAMU HİZMETİNE EGEMEN OLAN TEMEL İLKELER  305
A. Süreklilik (=Kesintisizlik, Devamlılık, İnkıtaya Uğramama) ve Düzenlilik  305
B. Değişkenlik (=Uyarlama)  306
C. Nesnellik (=Tarafsızlık) ve Eşitlik  307
D. Kamu Hizmetlerinin Bedelsizliği (=Meccaniliği, Karşılıksız Olması)  309
III. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DÜZENLENMESİ, KALDIRILMASI  311
A. Kamu Hizmetlerinin Düzenlenmesi  312
B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması  312
VI. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  313
A. Tekelli – Tekelsiz Kamu Hizmetleri  313
B. Yürütüldükleri Alana Göre  314
C. Bireylerin Yararlanma Biçimlerine Göre  314
D. Konularına Göre Kamu Hizmeti Türleri  314
1. İdari Kamu Hizmetleri  314
2. İktisadi Kamu Hizmetleri  315
3. Sosyal Kamu Hizmetleri  315
4. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Hizmetleri  316
V. KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLME USULLERİ  316
A. Emanet Usulü  316
B. Müşterek Emanet Usulü  317
C. Ruhsat Usulü  318
D. İltizam Usulü  319
E. İmtiyaz Usulü  319
1. İmtiyaz Sözleşmesinde İdarenin Yetkileri ve Yükümlülükleri  320
2. İmtiyaz Sahibinin Hakları, Ayrıcalıkları Yükümlülükleri  322
3. Kamu Hizmet İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi  324
Beşinci Bölüm
İDARİ KOLLUK
I. TANIM  327
II. İDARİ KOLLUĞUN AMACI VE İDARİ KOLLUK TÜRLERİ  330
A. İdari Kolluğun Amacı: Kamu Düzeni Kavramı ve Unsurları  330
1. Güvenlik  333
2. Dirlik ve Esenlik  334
3. Genel Sağlık  335
4. Genel Ahlâkın Korunması  336
B. İdari Kolluk – Adli Kolluk Ayırımı  337
C. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk  343
1. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk Ayırımı  343
2. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk Ayırımının Sonuçları ve Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması  346
III. KOLLUK MAKAMLARI, İŞLEMLERİ VE USULLERİ  349
A. Kolluk Makamları  349
B. Kolluk İşlemleri  350
C. Kolluk Yetkilerinin Kullanma Usulleri  351
1. İzin Usulü  351
2. Bildirim Usulü  352
3. Serbesti Usulü  353
IV. KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI VE KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ  354
A. Kolluk Yetkisinin Sınırları  354
B. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi: Olağanüstü Hal Rejimi  356
Altıncı Bölüm
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK  359
II. İDARENİN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI  365
A. İdari Davranış  365
B. Zarar  366
1. Zarar, Gerçek ve Kesin Olmalıdır  372
2. Zarar Özel Olmalıdır  373
3. Zarar, Meşru Bir Menfaat ya da Hakka Yönelik Olmalıdır  373
4. Zarar, Maddi Ya Da Manevi Nitelikte Olabilir  373
5. Zarar, Parayla Takdir Edilebilen Bir Zarar Olmalıdır  374
6. Zarar, Anormal Olmalıdır  377
C. Nedensellik Bağı (=İlliyet Bağı, İlliyet Rabıtası)  378
III. SORUMLULUĞUN KALKMASI VEYA AZALMASI  379
A. Zorlayıcı Nedenler (=Mücbir Sebep, Force Majeur)  379
B. Beklenmeyen Durumlar (=Kaza, Cas Fortuit)  380
C. Zarar Görenin Kusuru  380
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  383
IV. HİZMET KUSURU  384
A. Hizmet Kusurunun Özellikleri  391
1. Hizmet Kusuru, Nesnel (=Objektif Niteliği Haiz) ve Anonimdir  391
2. Hizmet Kusuru, Genel ve Asli Sorumluluk Türüdür  392
3. Hizmet Kusuru, Olaylara Göre Değişen, Esnek Bir Kavramdır  392
B. Hizmet Kusuru Sayılan Haller  393
1. Hizmetin Kötü İşlemesi  393
2. Hizmetin Geç İşlemesi  395
3. Hizmetin Hiç İşlememesi  396
C. Hizmet Kusuru– Kişisel Kusur Ayrımı  397
V. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  403
A. Risk İlkesi (=Muhataralı Faaliyet, Tehlike Sorumluluğu, Hasar Kuramı)  406
1. Mesleki Risklerden Doğan Sorumluluk  408
a. Daimi Kamu Görevlilerinin Görevleri Nedeniyle Doğan Sorumluluk  410
b. Geçici Olarak Kamu Görevlerine Katılanların Görevleri Nedeniyle Doğan Sorumluluk  410
2. Sosyal Risk İlkesi  411
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  415
C. Bayındırlık Hizmetlerine Katılanların Özel Durumuna Göre Sorumluluk  416
D. Hukuka Uygun İdari İşlemlerden Dolayı Sorumluluk  417
Yedinci Bölüm
KAMU MALLARI
Birinci Kısım
KAMU MALLARININ HUKUKİ REJİMİ
I. KAMU MALLARININ TANIMI  419
II. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI  422
A. Kullanma Açısından (=Tahsis Amaçlarına Göre) Kamu Malları  422
1. Sahipsiz Mallar  422
2. Orta Mallar (=Menfaati Umuma Ait Mallar/Umumun İstifadesine Arz Edilmiş Mallar)  423
3. Hizmet Malları  423
B. Kökenleri Açısından (=Oluş Tarzlarına Göre) Kamu Malları  423
1. Tabii (=Doğal) Kamu Malları  423
2. Suni (=Yapay) Kamu Malları  424
C. Kamu Malı Niteliğini Kazanmaları Açısından Kamu Malları  425
1. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Nitelikteki Kamu Malları  425
2. Geleneksel Kamu Malları  425
3. Özgüleme (=Tahsis) Yöntemiyle Oluşan Kamu Malları  425
D. Taşınıp Taşınamadıklarına Göre Kamu Mallar  425
1. Taşınmaz Kamu Malları  426
2. Taşınır Kamu Malları  426
E. Maddi İçeriklerine Göre Kamu Malları  426
1. Kara Kamu Malları  426
2. Deniz / Su Kamu Malları  426
3. Hava Kamu Malları  426
III. KAMU MALLARININ ÖZELLİKLERİ  427
A. Özel Mülkiyete ve Bu Kapsamdaki Tasarruflara Konu Olmazlar  427
B. Kamu Malları Kamulaştırılamazlar  428
C. Kamu Malları Haczedilemezler  428
D. Kamu Malları Özel Mallara Nazaran Daha Ayrıcalıklı Bir Korumaya Tabidirler  429
IV. KAMU MALLARINDAN YARARLANMANIN HUKUKİ REJİMİ  429
A. Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı  430
B. Kamunun Doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı  430
1. Genel (=Kolektif) Yararlanma  430
a. Serbestlik İlkesi  431
b. Eşitlik İlkesi  431
c. Yararlanmanın Karşılıksız Olması (=Bedelsizlik veya Meccanilik) İlkesi  432
2. Özel (=Bireysel) Yararlanma  432
a. İzine Bağlılık İlkesi  433
b. Ücretlilik (=Bedel) İlkesi  433
c. Yararlanmanın Geçici Olması İlkesi  434
İkinci Kısım
İDAREYE MAL VEYA HAK KAZANDIRAN YÖNTEMLER
I. GENEL OLARAK  435
II. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  435
A. Devletleştirme (=Millileştirme)  435
B. İstimval (=Rekizisyon)  436
1. Genel Olarak  436
2. Özellikleri  437
C. Geçici İşgal  438
D. Zoralım (=Müsadere)  438
III. KAMULAŞTIRMA (=İSTİMLÂK)  439
A. Genel Olarak  439
B. Kamulaştırma İşleminin Unsurları Bakımından Analizi  440
C. Kamulaştırmanın Aşamaları  446
D. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı ve İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  450
E. Özel Kamulaştırma Usuller  455
1. Trampa yoluyla Kamulaştırma  455
2. Acele Kamulaştırma  456
3. Kamulaştırmasız El Atma  458
a. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  458
b. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma (=Fiili Yol, Dolayısıyla Kamulaştırmaya ve Kamulaştırmasız El Atma)  459
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Temel Kaynaklar  461
Kavramlar Dizini  471
 


İlker Zeyrek
Şubat 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar ...
Eylül 2019
89.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar ...
Eylül 2019
69.00 TL
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Eylül 2019
64.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
İDARİ ETKİNLİKLERİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ
Birinci Kısım
DEVLET İDARESİ
I. DEVLETİN OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ  29
A. Devletin Tanımı ve Unsurları  29
1. Devletin Tanımı  29
2. Devletin Unsurları  29
a. Ülke  30
b. Nüfus (=Toplum veya Millet)  30
c. Egemenlik (=Hakimiyet) veya İktidar  31
II. İDARE HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR, İDARE HUKUKUNUN ÖZELİKLERİ VE KAYNAKLARI  32
A. İdare Kavramının Tanımı ve İdarenin İşlevi  32
B. İdare Hukukunun Konusu, Tanımı Ölçütleri ve Özellikleri  33
C. İdarenin Diğer Devlet Organlarının İşlevlerinden Ayrılması  34
1. Yönetmek (=İdare Etmek) ve Yasama İşlevinin Farklılıkları  34
2. Yönetmek ve Yargılamak İşlevinin Farklılıkları  35
3. Yönetmek ve Hükümet Etmek İşlevinin Farklılıkları  37
D. Türkiye Cumhuriyeti Devlet İdaresinin Görevleri  39
1. Milli Güvenliğin Korunması  39
2. Kolluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Düzeni Sağlamak  39
3. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi  40
4. Özendirme ve Destekleme Faaliyeti  40
5. İç Düzen (=Özyönetim) Faaliyetleri  40
6. Planlama Faaliyetleri  40
E. İdare Hukukunun Özellikleri  40
1. İdare Hukuku Özerk ve Genç Bir Hukuk Dalıdır  41
2. İdare Hukuku Tedvin Edilmemiş (=Kodifiye Edilmemiş, Derlenmemiş) Bir Hukuk Dalıdır  41
3. İdare Hukuku İçtihadi (=Jurispürüdansiyel, Yargı Kararlarına Dayanan) Bir Hukuk Dalıdır  41
4. İdare Hukuku Eşitsizlik İlkesi Üzerine İnşa Edilmiştir  42
5. İdare Hukuku Millidir  42
6. İdare Hukuku Anayasa Hukukunun Somutlaşmış Halidir  42
7. İdare Hukuku Dinamik Bir Hukuk Dalıdır  43
8. İdare Hukuku Disiplinler Arası Bir Hukuktur  43
9. İdare Hukukunun Kurum ve Kurallarının Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İlke Olarak İdari Yargıda Çözümlenir  43
İkinci Kısım
İDARENİN HUKUKA TÂBİ KILINMASI
I. KANUNİ İDARENİN KAYNAKLARI  45
A. Anayasa  47
B. Hukukun Evrensel İlkeleri  48
C. Milletlerarası Hukuk  49
D. Kanun ve Cumhurbaşkanı Kararnameleri  51
E. İdarenin Düzenleyici İşlemleri  59
1. Yönetmelik  61
2. Diğer Düzenleyici İşlemler  64
F. Yardımcı Kaynaklar  65
II. İDARE HUKUKUNUN TEMELİ OLARAK HUKUK DEVLETİ  65
A. Hukuk Devletinin Tarihsel Gelişim Seyri  65
1. Mülk Devlet Anlayışı  68
2. Polis Devleti ve Hazine Teorisi  70
B. Hukuk Devletine İlişkin Temel Açıklamalar  71
C. Hukuk Devletinin Gerekleri  75
1. Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvence Altına Alınması  75
a. Genel Olarak  75
b. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanmasının Sınırı  77
ba. Sınırlama Kanun İle Yapılmalıdır  78
bb. Sınırlamalar Anayasa’nın İlgili Maddesinde Belirtilen Sebeplere Dayandırılmalıdır  79
bc. Sınırlandırma Ölçülülük İlkesine Uygun Olmalıdır  79
bd. Sınırlandırma Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun ve Temel Hak ve Hürriyetin Özüne Dokunmaması Gerekir  83
2. Devlet Organlarının İşlemlerinin Yargısal Denetimi  84
3. Kazanılmış Haklara Saygılı Olma İlkesi  87
4. Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi  88
5. Mahkemelerin Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Yargıç Güvencesi  89
6. İdarenin Yargısal Denetimi  91
7. Kuvvetler (=Erkler, Güçler) Ayrılığı İlkesi  92
8. Kanunların Genelliği ve Soyutluğu  95
9. Kanun Önünde Eşitlik  95
10. İdarenin Kanuniliği ve Tarafsızlığı  99
11. İdarenin Sorumluluğu  100
İkinci Bölüm
ANAYASA’DA ÖNGÖRÜLEN İDAREYE İLİŞKİN
TEMEL İLKELER VE TÜRK İDARE TEŞKİLATI
Birinci Kısım
TÜRK İDARİ TEŞKİLATININ ESASLARI
I. İDARENİN KANUNİLİĞİ VE İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKELERİ  101
A. Hiyerarşi Kudreti ve Hiyerarşik Denetim  103
1. Genel Olarak  103
2. Hiyerarşi Yetkisinin Özellikleri  104
3. Hiyerarşi Yetkisinin Kapsamı  106
4. Hiyerarşi Yetkisinin Kullanılamayacağı Durumlar ve Kanunsuz Emir  108
5. Hiyerarşi Yetkisini Kullanacak Makamlar  110
B. İdari Vesayet  110
1. Genel Olarak  110
2. Vesayet Yetkisini Kullanabilecek Makamlar  112
3. İdari Vesayet Yetkilerinin Kapsamı  113
4. Vesayet Yetkisinin Hiyerarşik Yetki İle Karşılaştırılması  118
5. Vesayet Yetkisinin Kullanılma Yöntemleri  119
II. KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ  123
A. Genel Anlamda Tüzel Kişilik ve Özel Hukuk – Kamu Hukuku Tüzel Kişiliği  123
B. Kamu Hukuku Tüzel Kişilikleri İle Özel Hukuk Tüzel Kişiliklerinin Birbirlerinden Farkları  124
III. TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATINA HÂKİM OLAN ANAYASA İLKELERİ  127
A. Merkezden Yönetim İlkesi  129
1. Tanımı ve Özellikleri  129
2. Merkezden Yönetim Yöntemleri  132
a. Merkeziyetçilik  133
b. Yetki Genişliği (=Âdem–i Temerküz, Tevsi–i Mezuniyet)  133
3. Merkezden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  134
B. Yerinden Yönetim (=Âdemi Merkeziyetçilik)  136
1. Özellikleri  140
2. Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları  141
İkinci Kısım
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI – MERKEZİ İDARE
I. GENEL OLARAK  144
II. TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI MERKEZİ İDARESİNİN BAŞKENT TEŞKİLATI  145
A. Cumhurbaşkanı  145
B. Başkanlık Sisteminin Türkiye Uygulaması: Türk Tipi Cumhurbaşkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanı  146
1. Cumhurbaşkanının Seçimi ve Cumhurbaşkanına Vekâlet  153
2. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  157
a. Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri  158
b. Yürütme İle İlgili Görev ve Yetkileri  159
c. Yargı İle İlgili Görev ve Yetkileri  162
3. Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Organının Siyasi ve Cezai Sorumluluğu  163
C. Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları  166
D. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü  169
E. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanı  170
F. İdari İşler Başkanlığı  170
G. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  171
H. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları  175
I. Bakanlıklar  177
J. Bakan Yardımcıları  186
K. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar  188
1. Devlet Denetleme Kurulu  189
2. Milli Güvenlik Kurulu  195
II. TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI MERKEZİ İDARESİNİN TAŞRA TEŞKİLATI  199
A. İl İdaresi  201
1. Vali  201
2. İl İdare Şube Başkanları (=İl Müdürlükleri)  205
3. İl İdare Kurulu  206
B. İlçe Yönetimi  206
1. Kaymakam  207
2. İlçe İdare Şube Başkanları  210
3. İlçe İdare Kurulu  211
Üçüncü Kısım
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI – YERİNDEN YÖNETİM İDARELERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR  212
II. İDARİ YERİNDEN YÖNETİM  213
A. Genel Olarak  213
B. İdari Yerinden Yönetim Türleri  214
1. Coğrafi Yerinden Yönetim  214
2. Türleri  217
a. İl Özel İdaresi  217
b. Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri  219
c. Köyler  223
C. Fonksiyonel Yerinden Yönetim (=Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları)  224
Üçüncü Bölüm
İDARİ İŞLEMLER VE İDARİ SÖZLEŞMELER
Birinci Kısım
İDARİ İŞLEMLER
I. TANIM  227
II. İDARİ İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ  230
A. Kural Olarak İdari Makamlar Tarafından Kamu Gücüne Dayanılarak Yapılır  230
B. Tek Yanlı İrade Açıklamasıdır  230
C. İcrailik (=Etkili Karar Olma) Niteliğini Taşır ve Resen İcra Edilebilir  231
D. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanır ve Yargısal Denetime Tabidir  234
III. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI  235
A. Yetki Unsuru  235
1. Yetki Çeşitleri  237
a. Kişi Yönünden Yetki  237
aa. Fiili Memur Teorisi  237
ab. Vekâlet  238
ac. Yetki ve İmza Devri  239
b. Konu Yönünden Yetki  242
c. Yer Yönünden Yetki  243
d. Zaman Yönünden Yetki  243
2. Yetki Unsurunda Sakatlık Halleri  244
a. Fonksiyon (=Görev) Gaspı  244
b. Yetki Gaspı  246
c. Yetki Tecavüzü (=Aşımı)  247
B. Şekil (=Biçim, Usul ve Prosedür) Unsuru  248
C. Sebep (=Neden) Unsuru  254
D. Konu Unsuru  256
E. Amaç (=Maksat) Unsuru  258
F. İdarenin Bağlı ve Takdir Yetkisi ve İdari İşlemin Unsurları  259
IV. İDARİ İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ  266
A. Organik Açıdan İdari İşlemler  266
1. Yasama Organının İdari İşlemleri  266
2. Yargı Organının İdari İşlemleri  267
3. Yürütme Organının (=İdarenin) İdari İşlemleri  267
B. Maddi (=Yapısı) Bakımdan Ayrım  268
1. Düzenleyici İşlemler (=Genel İşlemler, Kural İşlemler, Genel Düzenleyici İşlemler)  268
2. Bireysel (=Birel) İşlemler  269
a. Şart İşlemler (=Şart Tasarruflar, Koşul İşlemler, Durum İşlemler)  269
b. Öznel İşlem  269
3. Karma İşlemler  270
4. Birden Çok İlgiliye Yönelik Bireysel İşlemler  270
a. Genel İdari Kararlar  270
b. Otomatik İşlemler  271
C. İrade Açıklayanların Sayısı Bakımından Ayrım  271
1. Basit İradeli İşlemler  271
2. Kurul (=Kolektif, Toplu İşlem) İşlemler  271
3. Birleşme İşlemler  271
4. Zincir İşlemler  272
D. Açıklanan İradenin Şekline Göre Ayrım  272
1. Açık (=Sarih) İşlemler  272
2. Zımni (=Örtülü) İşlemler  272
V. İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  274
VI. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ  275
A. İdari İşlemi Yapan İdarenin İradesi Dışında Gerçekleşen Sona Erdirici Nedenler  275
1. Hukuki Nedenler  275
2. Fiili Nedenler  276
3. İdari İşlemin Kendiliğinden Sona Ermesi  276
B. İdari İşlemi Yapan İdarenin İradesine Bağlı Olarak Gerçekleşen Sona Erdirici Nedenler  277
1. Geri Alma  277
2. Kaldırma (=İlga)  279
3. Değiştirme  281
4. Düzeltme  281
İkinci Kısım
İDARİ SÖZLEŞMELER
I. TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ  282
II. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ  284
A. İdari Sözleşmelerin Klasik Tipleri  285
1. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri  285
2. İltizam Sözleşmeleri  285
3. Kamu İstikraz (=Kamu Borçlanma) Sözleşmeleri  286
4. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerinin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler  286
5. Orman İşletme Sözleşmeleri  287
6. İdari Hizmet Sözleşmeleri  287
B. İdari Sözleşmelerin Yeni Türleri  288
C. İsimsiz İdari Sözleşmeler (=Atipik İdari Sözleşmeler)  289
III. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ  289
IV. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEMELER  291
A. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Kapsamı  291
B. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Kapsamı  291
C. Kamu İhale Kanunu'nun Temel İlkeleri  293
1. Saydamlık (=Şeffaflık)  293
2. Rekabet  293
3. Eşitlik  293
4. Güvenirlik  293
5. Kamuoyu Denetimi  293
6. İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması  294
7. Kaynakların Verimli Kullanılması  294
D. İhale Usulleri  294
1. 2686 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Öngördüğü Usuller  294
a. Kapalı İhale Usulü  294
b. Açık Arttırma ve Eksiltme Usulü  295
c. Pazarlık Usulü  295
d. Yarışma Usulü  295
2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Öngördüğü İhale Usulleri  295
a. Açık İhale Usulü  295
b. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  295
c. Pazarlık Usulü  296
d. Doğrudan Temin Usulü  296
e. Tasarım Yarışmaları  296
E. 4734 Sayılı Kanunun Öngördüğü İhale Süreci  296
F. İdari Sözleşmelerin Biçimi ve Bölümleri  298
1. Şartname  299
2. Anlaşma  299
G. Kamu İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü  299
1. İdari Çözüm  300
a. İdareye Şikâyet  300
b. Kamu İhale Kurumu’na İtirazen Şikâyet  300
2. Yargısal Çözüm  300
Dördüncü Bölüm
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI  301
II. KAMU HİZMETİNE EGEMEN OLAN TEMEL İLKELER  305
A. Süreklilik (=Kesintisizlik, Devamlılık, İnkıtaya Uğramama) ve Düzenlilik  305
B. Değişkenlik (=Uyarlama)  306
C. Nesnellik (=Tarafsızlık) ve Eşitlik  307
D. Kamu Hizmetlerinin Bedelsizliği (=Meccaniliği, Karşılıksız Olması)  309
III. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DÜZENLENMESİ, KALDIRILMASI  311
A. Kamu Hizmetlerinin Düzenlenmesi  312
B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması  312
VI. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  313
A. Tekelli – Tekelsiz Kamu Hizmetleri  313
B. Yürütüldükleri Alana Göre  314
C. Bireylerin Yararlanma Biçimlerine Göre  314
D. Konularına Göre Kamu Hizmeti Türleri  314
1. İdari Kamu Hizmetleri  314
2. İktisadi Kamu Hizmetleri  315
3. Sosyal Kamu Hizmetleri  315
4. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Hizmetleri  316
V. KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLME USULLERİ  316
A. Emanet Usulü  316
B. Müşterek Emanet Usulü  317
C. Ruhsat Usulü  318
D. İltizam Usulü  319
E. İmtiyaz Usulü  319
1. İmtiyaz Sözleşmesinde İdarenin Yetkileri ve Yükümlülükleri  320
2. İmtiyaz Sahibinin Hakları, Ayrıcalıkları Yükümlülükleri  322
3. Kamu Hizmet İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi  324
Beşinci Bölüm
İDARİ KOLLUK
I. TANIM  327
II. İDARİ KOLLUĞUN AMACI VE İDARİ KOLLUK TÜRLERİ  330
A. İdari Kolluğun Amacı: Kamu Düzeni Kavramı ve Unsurları  330
1. Güvenlik  333
2. Dirlik ve Esenlik  334
3. Genel Sağlık  335
4. Genel Ahlâkın Korunması  336
B. İdari Kolluk – Adli Kolluk Ayırımı  337
C. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk  343
1. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk Ayırımı  343
2. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk Ayırımının Sonuçları ve Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması  346
III. KOLLUK MAKAMLARI, İŞLEMLERİ VE USULLERİ  349
A. Kolluk Makamları  349
B. Kolluk İşlemleri  350
C. Kolluk Yetkilerinin Kullanma Usulleri  351
1. İzin Usulü  351
2. Bildirim Usulü  352
3. Serbesti Usulü  353
IV. KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI VE KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ  354
A. Kolluk Yetkisinin Sınırları  354
B. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi: Olağanüstü Hal Rejimi  356
Altıncı Bölüm
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK  359
II. İDARENİN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI  365
A. İdari Davranış  365
B. Zarar  366
1. Zarar, Gerçek ve Kesin Olmalıdır  372
2. Zarar Özel Olmalıdır  373
3. Zarar, Meşru Bir Menfaat ya da Hakka Yönelik Olmalıdır  373
4. Zarar, Maddi Ya Da Manevi Nitelikte Olabilir  373
5. Zarar, Parayla Takdir Edilebilen Bir Zarar Olmalıdır  374
6. Zarar, Anormal Olmalıdır  377
C. Nedensellik Bağı (=İlliyet Bağı, İlliyet Rabıtası)  378
III. SORUMLULUĞUN KALKMASI VEYA AZALMASI  379
A. Zorlayıcı Nedenler (=Mücbir Sebep, Force Majeur)  379
B. Beklenmeyen Durumlar (=Kaza, Cas Fortuit)  380
C. Zarar Görenin Kusuru  380
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  383
IV. HİZMET KUSURU  384
A. Hizmet Kusurunun Özellikleri  391
1. Hizmet Kusuru, Nesnel (=Objektif Niteliği Haiz) ve Anonimdir  391
2. Hizmet Kusuru, Genel ve Asli Sorumluluk Türüdür  392
3. Hizmet Kusuru, Olaylara Göre Değişen, Esnek Bir Kavramdır  392
B. Hizmet Kusuru Sayılan Haller  393
1. Hizmetin Kötü İşlemesi  393
2. Hizmetin Geç İşlemesi  395
3. Hizmetin Hiç İşlememesi  396
C. Hizmet Kusuru– Kişisel Kusur Ayrımı  397
V. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  403
A. Risk İlkesi (=Muhataralı Faaliyet, Tehlike Sorumluluğu, Hasar Kuramı)  406
1. Mesleki Risklerden Doğan Sorumluluk  408
a. Daimi Kamu Görevlilerinin Görevleri Nedeniyle Doğan Sorumluluk  410
b. Geçici Olarak Kamu Görevlerine Katılanların Görevleri Nedeniyle Doğan Sorumluluk  410
2. Sosyal Risk İlkesi  411
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  415
C. Bayındırlık Hizmetlerine Katılanların Özel Durumuna Göre Sorumluluk  416
D. Hukuka Uygun İdari İşlemlerden Dolayı Sorumluluk  417
Yedinci Bölüm
KAMU MALLARI
Birinci Kısım
KAMU MALLARININ HUKUKİ REJİMİ
I. KAMU MALLARININ TANIMI  419
II. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI  422
A. Kullanma Açısından (=Tahsis Amaçlarına Göre) Kamu Malları  422
1. Sahipsiz Mallar  422
2. Orta Mallar (=Menfaati Umuma Ait Mallar/Umumun İstifadesine Arz Edilmiş Mallar)  423
3. Hizmet Malları  423
B. Kökenleri Açısından (=Oluş Tarzlarına Göre) Kamu Malları  423
1. Tabii (=Doğal) Kamu Malları  423
2. Suni (=Yapay) Kamu Malları  424
C. Kamu Malı Niteliğini Kazanmaları Açısından Kamu Malları  425
1. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Nitelikteki Kamu Malları  425
2. Geleneksel Kamu Malları  425
3. Özgüleme (=Tahsis) Yöntemiyle Oluşan Kamu Malları  425
D. Taşınıp Taşınamadıklarına Göre Kamu Mallar  425
1. Taşınmaz Kamu Malları  426
2. Taşınır Kamu Malları  426
E. Maddi İçeriklerine Göre Kamu Malları  426
1. Kara Kamu Malları  426
2. Deniz / Su Kamu Malları  426
3. Hava Kamu Malları  426
III. KAMU MALLARININ ÖZELLİKLERİ  427
A. Özel Mülkiyete ve Bu Kapsamdaki Tasarruflara Konu Olmazlar  427
B. Kamu Malları Kamulaştırılamazlar  428
C. Kamu Malları Haczedilemezler  428
D. Kamu Malları Özel Mallara Nazaran Daha Ayrıcalıklı Bir Korumaya Tabidirler  429
IV. KAMU MALLARINDAN YARARLANMANIN HUKUKİ REJİMİ  429
A. Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı  430
B. Kamunun Doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı  430
1. Genel (=Kolektif) Yararlanma  430
a. Serbestlik İlkesi  431
b. Eşitlik İlkesi  431
c. Yararlanmanın Karşılıksız Olması (=Bedelsizlik veya Meccanilik) İlkesi  432
2. Özel (=Bireysel) Yararlanma  432
a. İzine Bağlılık İlkesi  433
b. Ücretlilik (=Bedel) İlkesi  433
c. Yararlanmanın Geçici Olması İlkesi  434
İkinci Kısım
İDAREYE MAL VEYA HAK KAZANDIRAN YÖNTEMLER
I. GENEL OLARAK  435
II. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  435
A. Devletleştirme (=Millileştirme)  435
B. İstimval (=Rekizisyon)  436
1. Genel Olarak  436
2. Özellikleri  437
C. Geçici İşgal  438
D. Zoralım (=Müsadere)  438
III. KAMULAŞTIRMA (=İSTİMLÂK)  439
A. Genel Olarak  439
B. Kamulaştırma İşleminin Unsurları Bakımından Analizi  440
C. Kamulaştırmanın Aşamaları  446
D. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı ve İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  450
E. Özel Kamulaştırma Usuller  455
1. Trampa yoluyla Kamulaştırma  455
2. Acele Kamulaştırma  456
3. Kamulaştırmasız El Atma  458
a. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  458
b. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma (=Fiili Yol, Dolayısıyla Kamulaştırmaya ve Kamulaştırmasız El Atma)  459
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Temel Kaynaklar  461
Kavramlar Dizini  471
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.