Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Yolları
(Fransa–Türkiye: Mukayeseli Bir Deneme)
Aralık 2017 / 1. Baskı / 544 Syf.
Fiyatı: 106.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Adlî yargının yanında ikinci bir yargı düzeni olarak idarî yargı düzenine 1868 yılında Şuray-ı Devletin kuruluşu ile ilk adım atılmıştır. İdarî yargıya esas geçiş, 1924 Anayasasının düzenlemesi uyarınca 1925 yılında yürürlüğe giren 669 sayılı Şuray-ı Devlet Kanunu mucibince Danıştay'ın 1927 yılında fiilen görev yapmaya başlamasıyla olmuştur. Bu tarihten günümüze kadar Danıştay (idarî yargı yerleri) idarenin yargısal denetiminde önemli bir görev icra etmiştir.

1868 yılında Şuray-ı Devlet kurulurken Fransız hukukundan esinlenilmiştir. 1925 tarihli 669 sayılı kanun yapılırken de Fransız hukukundan etkilenilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar idare hukuku ve idarî yargılama hukuku alanındaki gelişmeler, Fransız idare hukuku ile etkileşim içinde meydana gelmiştir. Bu etkileşim halen de devam etmektedir. Bu eserde idari yargı kararlarına karşı başvuru yolları konusu, Fransa ile mukayeseli bir şekilde ele alınmaktadır. Böylece ülkemizdeki gelişmeler ile Fransa'da ki gelişmeleri karşılaştırmak mümkün olacaktır.

Kararlara karşı başvuru yolları (kanun yolları), yargılama hukukunun önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen, ülkemizde bu alandaki çalışmalar çok az sayıdadır. Eserin bu boşluğu bir nebze olsun dolduracağını düşünerek kaleme almış bulunuyoruz. Faydalı olur ümidiyle.

Konu Başlıkları
Fransa ve Türkiye'de İdarî Yargının Gelişimi
Fransa ve Türkiye'de İdarî Yargı Teşkilâtı
Fransa'da Kararlara Karşı Başvuru Yolları
Türkiye'de Başvuru Yollarının Tarihi Seyri
Türkiye'de Kararlara Karşı Başvuru Yolları
Barkod: 9789750245909
Yayın Tarihi: Aralık 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
1. İsimlendirme Konusu  21
2. Kanun Yolu Kavramı  22
3. Kanun Yollarının Amacı  22
4. Kanun Yollarının Çeşitleri  25
a. Olağan Kanun Yolu  27
b. Olağanüstü Kanun Yolu  28
Birinci Bölüm
FRANSA VE TÜRKİYE’DE İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ
I. FRANSA’DA İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ  29
A. İhtilâl (1789) Öncesi Dönem  29
B. İhtilâl (1789) Sonrası Dönem  30
1. Conseil d’État’nın Kurulması  31
2. Vilayet Konseylerinden İdare Mahkemelerine  33
C. İdarî Davaların Ortaya Çıkışı  34
1. İptal Davasının Ortaya Çıkışı  35
2. Tam Yargı Davalarının Ortaya Çıkışı  36
II. TÜRKİYE’DE İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ  38
A. Tanzimat Öncesi Dönem  38
1. Genel Bilgiler  38
2. Memurların Sorumluluğu  43
3. Memurların Haksızlıklarına Karşı Şikâyet Yolu  45
4. Kadılar  46
5. Mezalim Mahkemeleri  47
B. Tanzimat Sonrası Gelişmeler  48
1. Şûray–ı Devletin Kurulması  49
2. Taşra Meclisleri ve Yargılama Yetkisinin Gelişimi  53
3. Cumhuriyet Dönemi  56
a. 1920–1924 Dönemi  56
b. Şûray–ı Devletin Yeniden Kuruluşu  57
c. Şûrayı Devlet’den Devlet Şûrası’na  60
d. 1961 Anayasasında Danıştay  61
e. 1982 Sonrası İdarî Yargı  62
f. İl İdare Kurullarından İdare Mahkemelerine  62
g. Tam Yargı Davaları ve İdarenin Sorumluluğu  64
İkinci Bölüm
FRANSA VE TÜRKİYE’DE İDARÎ YARGI TEŞKİLÂTI
I. FRANSA’DA İDARÎ YARGI TEŞKİLÂTI  67
A. Conseil d’État (Danıştay)  67
1. Conseil d’État Anayasal Bir Kurum Değildir  67
2. Conseil d’État’nın Personeli ve Atama Usulü  68
a. Conseil d’État’da Yargısal Görev Yapan Personel  68
b. Conseil d’État Personelinin Atanmaları  69
3. Conseil d’État Personelinin Hukukî Statüsü  72
4. Conseil d’État’nın Yönetimi  74
a. Conseil d’État’nın Başkanı  74
b. Conseil d’État Başkan Vekili  75
c. Bölümler, Daireler ve Başkanlar  76
5. Conseil d’État’nın Görevleri  77
a. Conseil d’État’nın Danışmanlık Görevleri  77
b. Conseil d’État’nın Yargısal Görevleri  78
6. Conseil d’État’da Karar Verme Biçimleri  80
a. Tek Hâkimle Verilen Kararlar  80
b. Kurul Halinde Verilen Kararlar  81
7. Kamu Raportörü  82
B. İdarî İstinaf Mahkemeleri  82
1. İdarî İstinaf Mahkemelerinin Görevleri  82
2. İdarî İstinaf Mahkemelerinin Yapısı  83
3. İdarî İstinaf Mahkemelerinin Personeli ve Statüsü  84
C. İdare Mahkemeleri  85
1. İdare Mahkemelerinin Görevleri  85
2. İdare Mahkemelerinin Yapısı  85
3. İdare Mahkemelerinin Personeli ve Statüsü  86
II. TÜRKİYE’DE İDARİ YARGI TEŞKİLÂTI  86
A. Danıştay  86
1. Danıştay Anayasal Bir Kurumdur  86
2. Danıştay’ın Personeli ve Atama Usulü  88
a. Danıştay Üyelerinin Nitelikleri ve Atanması  89
b. Savcılar ve Tetkik Hâkimleri  92
3. Danıştay ve Personelinin Hukukî Statüsü  93
4. Danıştay’ın Yönetimi  96
a. Danıştay Başkanı  96
b. Danıştay Başsavcısı  97
c. Daire Başkanları  97
5. Danıştay’ın Görevleri  98
a. Danıştay’ın Danışmanlık Görevleri  98
b. Danıştay’ın Yargısal Görevleri  101
(1) Danıştay’ın Temyiz Görevi  101
(2) Danıştay’ın İstinaf Görevi  102
(3) Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevleri  103
6. Danıştay’da Karar Verme Mercileri ve Usulleri  104
a. Danıştay Daireleri  104
(1) Daire Sayısı ve Görevleri  104
(2) Dairelerde Karar Alma Yöntemi  105
(3) Dairelerin Görev Dağılımı (İş Bölümü)  106
b. Danıştay Genel Kurulu  108
c. İdarî İşler Kurulu  108
d. İdarî ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  109
e. İçtihatları Birleştirme Kurulu  111
f. Başkanlar ve Başkanlık Kurulu  112
B. Bölge İdare Mahkemeleri  114
1. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yapısı  114
2. Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişi  117
3. Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri  120
C. İdare ve Vergi Mahkemeleri  121
1. Mahkemelerin Kuruluşu ve İşleyişi  122
2. Mahkemelerin Görevleri  123
3. Mahkemelerin Personeli  124
Üçüncü Bölüm
FRANSA’DA KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
I. İSTİNAF  132
A. Genel Bilgiler  132
B. İstinaf Kanun Yolunun Usule İlişkin Kuralları  134
1. İstinafta Yetkili Mercii  134
2. Dilekçe ve İçeriği  135
3. Avukatla Temsil Zorunluluğu  136
4. İstinafa Başvuru Süresi  137
5. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar  138
6. İstinafa Götürülebilecek Kararlar  140
C. İstinaf Kanun Yolunun Esasa İlişkin Kuralları  141
1. İstinaf Yargılamasının Sınırı  141
2. İstinaf Sebepleri  142
D. İstinaf İncelemesi ve Sonuçları  144
1. İstinafın Dévolutif Etkisi  144
2. İstinafın Évocation Etkisi  146
E. Türev İstinaflar  149
1. Mukabil İstinaf  149
2. Başkasına Yöneltilen İstinaf  150
II. TEMYİZ  152
A. Genel Bilgiler  152
B. Temyizin Durdurucu Etkisinin Olmayışı  154
C. Temyiz Kanun Yolunun Usule İlişkin Kuralları  155
1. Temyizde Yetkili Mercii  155
2. Dilekçe ve Avukatla Temsil Zorunluluğu  155
3. Temyize Başvuru Süresi  157
4. Temyize Başvurma Hakkı Olanlar  158
5. Temyize Götürülebilecek Kararlar  160
D. Temyizde Kabul Edilebilirlik İncelemesi  161
E. Temyiz (Bozma) Sebepleri  166
1. Dış Unsurlar Bakımdan Kararın Hukuka Uygunluğu  168
2. İç Unsurlar Bakımdan Kararın Hukuka Uygunluğu  171
F. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar  176
1. Temyiz Başvurusunun Reddi  176
2. Temyize Konu Kararın İptali  176
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  180
A. Genel Bilgiler  180
B. Yargılamanın Yenilenmesinde Usule İlişkin Şartlar  181
C. Yargılamanın Yenilenmesinde Esasa İlişkin Şartlar  182
1. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  182
2. İnceleme Sonunda Verilecek Kararlar  184
IV. DİĞER BAŞVURU YOLLARI  184
A. Maddî Hataların Düzeltilmesi Başvurusu  185
1. Usule İlişkin Kurallar  186
2. Esasa İlişkin Kurallar  186
B. İtiraz Başvurusu  190
1. Genel Bilgiler  190
2. Usule İlişkin Kurallar  192
3. Verilebilecek Kararlar  193
C. Üçüncü Kişinin İtiraz Başvurusu  193
1. Usule İlişkin Kurallar  195
2. Verilebilecek Kararlar  198
D. Kanun Yararına Başvuru  198
1. Usule İlişkin Kurallar  200
2. Verilebilecek Kararlar  201
Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE BAŞVURU YOLLARININ TARİHİ SEYRİ
I. ÖNCEKİ HUKUKUMUZDA VE KANUNLARIMIZDAKİ DURUM  203
A. Önceki Hukukumuzda Mahkeme Kararlarının Denetlenmesi  203
1. Klasik Dönem  203
2. Tanzimat Sonrası Gelişmeler  208
B. Önceki Kanunlarda Yer Alan Başvuru Yoları  212
1. 1925 Tarih ve 669 Sayılı Kanunda Başvuru Yolları  214
a. İtiraz  215
b. Temyiz  216
c. Yargılamanın Yenilenmesi  219
2. 1938 Tarih ve 3546 Sayılı Kanunda Başvuru Yolları  221
a. Temyiz  222
b. Muhakemenin İadesi  224
c. Kararın Tashihi  226
d. Kararın Tavzihi  228
3. 1964 Tarih ve 521 Sayılı Kanunda Başvuru Yolları  229
a. Temyiz Davası  229
(1) Temyiz Davasının Farkları  230
(2) Temyiz Davasının Usulü  231
b. Muhakemenin İadesi  233
(1) Muhakemenin İadesi Sebepleri  233
(2) Muhakemenin İadesi Usulü  234
c. Kararın Düzeltilmesi  235
(1) Kararın Düzeltilmesi Sebepleri  235
(2) Kararın Düzeltilmesi Usulü  235
d. Diğer Başvuru Yolları  236
(1) Tavzih  236
(2) Yanlışlıkların Düzeltilmesi  237
II. 2577 SAYILI KANUNDA KALDIRILAN BAŞVURU YOLLARI  237
A. İtiraz  238
1. Hukukî Niteliği  238
2. İtiraz Yoluna Tabi Kararlar  241
3. İtirazın Süresi ve Şekli  242
4. İtirazda Görevli Merci  243
5. İtiraz İncelemesi  244
6. İtiraz İncelemesi Sonunda Verilen Kararın Kesinliği  245
B. Kararın Düzeltmesi  246
1. Tanımı ve Hukukî Niteliği  246
2. Düzeltilmesi İstenebilecek Kararlar  247
3. Kararın Düzeltilmesinde Süre  250
4. Düzeltme Talebinde Bulunma Yetkisi  251
5. Karar Düzeltme Dilekçesi  253
6. Karar Düzeltme Aşamasında Duruşma  254
7. Karar Düzeltme Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  255
8. Karar Düzeltme Sebepleri  255
a. Kararın Esasına Etkisi Olan İddia ve İtirazların Karşılanmamış Olması  255
b. Bir Kararda Birbirine Aykırı Hükümler Bulunması  256
c. Kararın Usul ve Kanuna Aykırı Bulunması  256
d. Belgelerde Hile ve Sahtekârlığın Ortaya Çıkması  258
9. Düzeltme İstemini Karara Bağlayacak Yargı Yerleri  258
10. Dilekçe Üzerinde İlk İnceleme  259
11. Esastan İnceleme  259
Beşinci Bölüm
TÜRKİYE’DE KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
GİRİŞ: BAŞVURU YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  261
1. Başvuru Yollarının Tasnifi  261
2. Yargılama Aşamaları ve Başvuru Yolları  262
3. Başvuru Yollarının Mukayesesi  263
4. Kesin Hüküm ve Kanun Yolları  266
5. Başvuru Yollarına Tabi Kararlar  273
6. Başvuru Yollarından Feragat  283
7. Aleyhe Karar Verme ve Aleyhe Bozma Yasağı  289
8. Usulî Kazanılmış Hak Meselesi  293
I. İSTİNAF  298
A. Genel Olarak İstinaf  298
1. İstinaf Kavramı  298
2. İstinafın Leh ve Aleyhindeki Görüşler  302
3. İstinaf ve Diğer Kanun Yolları  306
B. İstinafa Tabi Kararlar  308
1. Genel Kural  308
2. İstinaf Yolu Kapalı Kararlar  310
C. İstinafa Başvuru Usûlü  315
1. Yetkili İstinaf Mahkemesi  315
2. İstinaf Yoluna Başvurma Hakkı Olanlar  316
3. İstinaf Süresi  318
4. İstinaf Başvurusunun Şekil ve Usûlü  320
5. İstinaf Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  325
D. İstinaf İncelemesi ve Karar  327
1. İstinaf Sebepleri  327
2. İstinaf İncelemesi ve Kararlar  330
3. Kararların Kesinliği  341
II. TEMYİZ  342
A. Genel Olarak Temyiz  342
1. Temyiz Kavramı  342
2. Temyiz ve İstinaf Arasındaki Farklar  346
B. Temyiz Edilebilen Kararlar  346
1. Yargısal ve Nihaî Kararlar Temyiz Edilebilir  347
2. Danıştay Dava Dairelerinin Nihaî Kararları Temyiz Edilebilir  349
3. Bölge İdare Mahkemelerinin Nihaî Kararları Temyiz Edilebilir  352
4. Israr Kararları Temyiz Edilebilir  354
5. İlk Derece Mahkemelerinin Bazı Kararları Temyiz Edilebilir  356
6. Temyiz Yolu Kapalı Kararlar  357
C. Temyiz Başvuru Usûlü  362
1. Yetkili Temyiz Mercileri  362
2. Temyiz Yoluna Başvurma Hakkı Olanlar  363
3. Temyiz Süresi  369
4. Temyiz Başvurusunun Şekil ve Usûlü  371
5. Temyiz Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  380
D. Temyiz Sebepleri  382
1. Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması  383
2. Hukuka Aykırı Karar Verilmiş Olması  392
a. Uygulanacak Hukuk Kuralında Hataya Düşülmesi  392
b. Maddî Vakıanın Tespitinde Hata Yapılması  395
c. Olayın Nitelendirilmesinde Hata Yapılması  397
3. Usûl Hükümlerine Uyulmaması  399
a. Dosyanın Tekemmülünde Usulsüzlük  400
b. Duruşma Kurallarında Usulsüzlük  402
c. Toplanma ve Karar Alma Kurallarında Usulsüzlük  403
d. Kararlarda Bulunması Gereken Hususlarda Usulsüzlük  404
E. Temyiz İncelemesi  406
1. Temyiz İncelemesinin Niteliği  406
2. Temyiz İncelemesinin Sonuçları  409
a. Onama Kararı  409
b. Bozma Kararı  410
c. Esastan Karar Verme  411
F. İstinaf Mahkemesinin Tutumu  412
1. Bozmaya Uyma Kararı  412
2. Israr Kararı  414
III. KANUN YARARINA TEMYİZ  416
A. Genel Olarak Kanun Yararına Temyiz  416
1. Niteliği ve Amacı  416
2. Kanun Yararına Temyize Konu Olabilecek Kararlar  418
B. Kanun Yararına Temyiz Usulü  420
1. Kanun Yararına Temyiz Talebinde Yetki  420
2. Kanun Yararına Temyizde Süre ve Başvuru Biçimi  421
3. Kanun Yararına Temyiz Sebepleri  421
4. Kanun Yararına Temyiz Başvurusunun Sonuçları  422
a. Kanun Yararına Temyiz Talebinin Reddi  422
b. Kanun Yararına Bozma Kararı  423
c. Kısmi Kanun Yararına Temyiz  426
5. Kanun Yararına Bozma Kararının Sonuçları  428
IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  429
A. Hukukî Mahiyeti ve Bu Usûle Tabi Kararlar  429
1. Hukukî Mahiyeti  429
2. Yargılamanın Yenilenmesine Tâbi Kararlar  430
3. Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olmayan Kararlar  436
B. Yargılamanın Yenilmesinde Usul  448
1. Yargılamanın Yenilenmesinde Süre  448
2. Yargılamanın Yenilenmesini İsteyebilecekler  449
3. Yargılamanın Yenilenmesine Başvuru  451
4. Yetkili Mahkeme  452
C. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  454
1. Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması  461
2. Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması  464
3. Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması  465
4. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi  467
5. Hile Kullanılmış Olması  467
6. Yetkisiz Kimselerin Huzurunda Davanın Görülmesi  468
7. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Hüküm Vermesi  470
8. Çelişik Hükümlerin Varlığı  471
9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı  473
D. İnceleme ve Karar  481
1. İlk İnceleme ve Esastan İnceleme  481
2. Kararın Sonuçları  488
V. DİĞER BAŞVURU YOLLARI  488
A. Açıklama  489
1. Hukukî Mahiyeti  489
2. Açıklama Konuları  492
3. Açıklaması İstenebilecek Kararlar  493
4. Açıklama Usulü  494
5. Açıklama İsteminin Karara Bağlanması  495
B. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  497
1. Hukukî Mahiyeti  497
2. Düzeltmenin Konusu  498
3. Düzeltmeye Konu Olabilecek Kararlar  499
4. Yanlışlıkların Düzeltilmesi Usulü  500
5. Düzeltme Yönteminde Karar  501
GENEL MUKAYESE  503
Yararlanılan Kaynaklar  527
Kavramlar Dizini  537
 


Prof. Dr. Ramazan Çağlayan
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİAdı Soyadı : Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
Doğum Tarihi : 21.08.1968
Doğum Yeri : Samsun–;;;;;;1;1; Vezirköprü.
I.ÖĞRENİM DURUMU
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1992
Y. Lisans Hukuk (Kamu Hukuku) Marmara Üniversitesi SBE 1994
Doktora Hukuk (Kamu Hukuku) İstanbul Üniversitesi SBE 1999
Doçent Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2008
Prof. Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2013

II.AKADEMİK GÖREVLER
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1993–1999
Dr.Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1999–1999
Y.Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1999–2004
Y.Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004–;;;;;;1;1;2008
Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2008–;;;;;;1;1;2013
Prof. Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2013

III.İDARİ GÖREVLER
1 1. Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı 2007–;;;;;;1;1;2009
2. 2. Rektörlük Hukuk Danışmanlığı 2010–;;;;;;1;1;
3. 3. Yükseköğretim Kurulu 1. Hukuk Müşavirliği 2008–;;;;;;1;1;2009
4. 4. BOTAŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Danışmanlığı 2010–;;;;;;1;1;2011
5 5. Halter Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği 2008–;;;;;;1;1;2010
6. 6. Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2008–;;;;;;1;1;
8. 7. Adalet Meslek Yüksek OkuluYönetim Kurulu Üyeliği 2011–;;;;;;1;1;
9. 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2011–;;;;;;1;1;2013
10 9. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2011–;;;;;;1;1;
11. 10. Üniversite Senato Üyeliği 2010–;;;;;;1;1;…).
12 11. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği (2012–;;;;;;1;1;…) 2012–;;;;;;1;1;…).
13 12. Geçlik ve Spor Bakanlığı–;;;;;;1;1; Sportif Değerlendirme Kurulu Üyeliği 2012–;;;;;;1;1;…).


IV. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
A. KİTAPLAR
1. İdari yargı Kararlarının Sonuçları Ve Uygulanması, 3.Baskı, Ankara 2004. (Doktora Tezi)
2.İdari Yargıda Kanun Yolları, 2.Baskı, Ankara 2006.
3. İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara 2006.
4. Spor Hukuku, Ankara 2007.
5. Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Ankara 2007.
6.Yükseköğretim Mevzuatı, (Prof. Dr. Enver BOZKURT birlikte) Ankara 2005
7–;;;;;;1;1; İdarî Yargılama Hukuku–;;;;;;1;1;Temel Bilgiler, Ankara 2013
8–;;;;;;1;1; İdare Hukuku Dersleri–;;;;;;1;1;Temel Bilgiler, Ankara 2013
9–;;;;;;1;1;İdare Hukuku Dersleri, 2. Baskı, Ankara 2014.
10–;;;;;;1;1; İdarî Yargılama Hukuku, 5. Baskı Ankara 2014
B. MAKALELER
a. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1–;;;;;;1;1; “İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri ve Sınırlılığı”, AÜEHFD, C.VI, S.1–;;;;;;1;1;4, 2002, s.61–;;;;;;1;1;76.
2–;;;;;;1;1; “Türk Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, EHFD, C.VII, S.3–;;;;;;1;1;4, 2003, s.171–;;;;;;1;1;208
3–;;;;;;1;1; “İdari Yargılama Usulünde Tanık Delilinin Yeri”, SÜHFD, 2004, Sayı.3–;;;;;;1;1;4, s.195–;;;;;;1;1;206.
4–;;;;;;1;1;“İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süreleri”, AÜEHFD, C.IX, S.3–;;;;;;1;1;4, 2005, s.17–;;;;;;1;1;33.
5–;;;;;;1;1; “İdari İşlemin Geri Alınması Üzerine”, AÜEHFD, C.IV, S.1–;;;;;;1;1;2, 2000, s.43–;;;;;;1;1;58
6–;;;;;;1;1; “İlim ve Edebiyat Eserlerinde İktibas ve İntihal Üzerine”, e–;;;;;;1;1;akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Nisan 2008, Sayı.74
7–;;;;;;1;1; “Disiplin Cezalarının Uygulanması ve İtiraz”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.III, Sayı.1, Yıl.2008, s.19–;;;;;;1;1;28.
8–;;;;;;1;1;“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Verdiği Para Cezalarının Uygulanması Sorunu Üzerine”, (B.Fatih DOĞAN ile birlikte) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Attila ÖZER’e Armağan) Ankara 2010, s.565.

b. Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1–;;;;;;1;1; “İdari Yargıda Kesin Hüküm”, AÜEHFD, C.III, S.1, 1999, s.123–;;;;;;1;1;141.
2–;;;;;;1;1; “İptal Edilen Düzenleyici İşlemin Yerine Eskisi Yürürlüğe Girer mi?”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, S.14, 2001.
3–;;;;;;1;1; “İdare Hukukunda Olumsuz İşlem Yaklaşımı”, Prof. Dr. Ömer TEOMAN’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.II, İstanbul 2002.
4–;;;;;;1;1; “Etkin Yargısal Korunma ve İdari Yargı”, Prof. Dr. Ünal Tekinalp Armağanı, İstanbul 2003.
5–;;;;;;1;1; “İdari Yaptırımlar İçin Öngörülen Yargısal Denetimin İçeriği Üzerine”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s.1221
6–;;;;;;1;1; “Yargıçların Siyasal Tarafsızlığı:Yargıçlar Hükümeti Üzerine”, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’ye Armağan, İstanbul 2009.
7–;;;;;;1;1; “Türkiye’de İdari Yargının Dünü, Bugünü ve Yarını” , Stratejik Boyut, Y.2, Sy.5, 2009.
8–;;;;;;1;1; “İdari Yaptırımlarda Görevli Mahkeme Sorunu”, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Ankara 2010.
9–;;;;;;1;1; “Türkiye’de Askeri Yargı ve Askeri Vesayet”, Stratejik Boyut, Yıl.2, Sayı.7, 2010
10. “Kamulaştırma İşleminin İptali ve Mülkiyetin Âkibeti”, İÜHFM, C.LXIX, Sayı.1–;;;;;;1;1;2, 2011.
11. “Yeni Anayasa ve İdari Teşkilat”, Liberal Düşünce, sy.66, 2012.
c. Tercüme Bilimsel Makaleler
1–;;;;;;1;1;“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Yusuf Çelebi c.Turquie’ Kararı ve Kısa Bir Değerlendirme”, AÜEHFD–;;;;;;1;1;14, C.V, Sayı1–;;;;;;1;1;4, 2001, s.623–;;;;;;1;1;632
2–;;;;;;1;1; “İdari Yargıcın Yeni Emir Verme Yetkisi Üzerine”, AÜEHFD, C.VIII, S.1–;;;;;;1;1;2, 2004, s.651–;;;;;;1;1;675
3–;;;;;;1;1;“4 Ekim 1958 Fransız Anayasası (Anayasaya Ekli Diğer Metinler), Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı.10, İstanbul 2005, s.127–;;;;;;1;1;143.
4–;;;;;;1;1; “1861 Tunus Anayasası (Üzerine), EÜHFD, C.X, S.3–;;;;;;1;1;4, 2006, s.573–;;;;;;1;1;594.
5. (Mimarî Eserlerde) Fikrî Haklar, EÜHFD, C.XIV, Sayı.1–;;;;;;1;1;2, 2010, s.383–;;;;;;1;1;406.
d. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Eserler
1–;;;;;;1;1; “Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin 4483 Sayılı Kanun Hakkında Bir Değerlendirme”, Kamu Personeli Sorunları Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4–;;;;;;1;1;5 Nisan 2003.
2–;;;;;;1;1; “İdare Hukukunda Tahkim Usulü ve Kapsamı”, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2004.
3–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu”, Erzincan 1. Hukuk Sempozyumu–;;;;;;1;1;Sağlık Hukuku, Erzincan Hukuk Fakültesi, 15–;;;;;;1;1;16 Mayıs 2006.
4–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdarî Sorumluluk”, Roche Sağlık Günleri, İstanbul 2007.


e.ULUSLARARASI KONGRE TEBLİĞİ (Tam metin yayınlanmış)
1–;;;;;;1;1; “Türkiye’de Askerî Yargının Dünü Bugünü ve Yarını, Uluslararası Anayasa Kongresi, İstanbul 11–;;;;;;1;1;14 Mayıs 2011.
2–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdari Sorumluluk”, KKTC Girne–;;;;;;1;1;Amerikan Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu, 2–;;;;;;1;1;3 Mart 2009, Girne–;;;;;;1;1;KKTC.

f.ULUSAL KONGRE TEBLİĞİ (Tam metin yayınlanmış)
1–;;;;;;1;1; “Risk İlkesi Gereğince İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Bağlamında Sosyal Risk İlkesi”, Sorumluluk ve Tazminat hukuku Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28–;;;;;;1;1;29 Mayıs 2009 Ankara.
2–;;;;;;1;1; “Türk Hukukunda İlaç Araştırmalarında Etik kurulların Niteliği”, Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7–;;;;;;1;1;8 Kasım 2008 Ankara.
3–;;;;;;1;1; “İnsanilik Unsuru Açısından Hadımlaştırma Cezası”, Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7–;;;;;;1;1;8 Mayıs 2010.
4–;;;;;;1;1; “Dişhekiminin Etik ve Hukuk Bağlamında Sorumluluğu”, Ankara Barosu IV. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2012.
5–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan İdarî uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı Yöntemler (Tahkim,Sulh, Uzlaştırma), Ankara Barosu V. Sağlık Hukuku Kurultayı, 12–;;;;;;1;1;kasım2013, Ankara 2014.

E.ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME
1–;;;;;;1;1; Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–;;;;;;1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi
E.KONFERANSLAR VE PANELLER
1. Tebligat Hukuku Kuralları, Rekabet Kurumu 2009 Ankara (Konferans)
2. İdari Yaptırımlar, Rekabet Kurumu, 2010 Ankara (Konferans)
3.Kamu Personeli Etik Kuralları, Kırıkkale Valiliği 2010 Kırıkkale (Konferans)
4.Hukuka Bağlı İdare, Kamu Hukukçuları Derneği, 2010 Ankara (Panel)
5. “İdare Hukukuna İlişkin Terimlerin Fransızcadan Türkçeye Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler, (Panel). Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–;;;;;;1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi.
6. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–;;;;;;1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi (Oturum Başkanı)
7.Çevre Hukuku Bakımından Kızılırmak”, Nehrimiz Kızılırmak Sempozyumu, 22 Mayıs 2008, (Panel)
8.”Bilgi Edinme Hakkı”, Bilgi Edinme Semineri (Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Mart 2011 (Seminer)
9. “Memurların Sorumluluğu”, Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar, 1.Ulusal Kongresi, 21–;;;;;;1;1;24 Eylül 2010 Trabzon (panel)
10.”Sağlık Hizmet Kusurlarında Uzlaşma Prosedürü”, 2 Mart 2012, Türk Hukuk Kurumu Ankara (Panel)
11. –;;;;;;1;1;Türkiye’nin İdari Yapısı ve Yerinden Yönetim İlkesi, Stratejik Düşünce Enstitüsü, “Yeni Anayasada Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Sempozyumu, 21 Ocak 2012, Ankara.
12. –;;;;;;1;1; “Türkiye’de İdari Yargı”, Demokratikleşme Sürecinde Hukukun Üstünlüğü ve Yargı Konferansı, SDE, 25–;;;;;;1;1;26. 02.2010 Ankara.
13. –;;;;;;1;1; “Yerinden Yönetim Modelleri”, 2012 Liberal Düşünce Kongresi “Hangi Liberalizm?”, 2 –;;;;;;1;1; 4 Kasım 2012 Ürgüp, Nevşehir,
14. Köy–;;;;;;1;1;Mahalle Muhtarlıklarımızın Anayasadaki Yeri ve Önemi, 6.10.2012, Muhtarlar Konfederasyonu, Ankara (Panel).

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
1. İsimlendirme Konusu  21
2. Kanun Yolu Kavramı  22
3. Kanun Yollarının Amacı  22
4. Kanun Yollarının Çeşitleri  25
a. Olağan Kanun Yolu  27
b. Olağanüstü Kanun Yolu  28
Birinci Bölüm
FRANSA VE TÜRKİYE’DE İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ
I. FRANSA’DA İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ  29
A. İhtilâl (1789) Öncesi Dönem  29
B. İhtilâl (1789) Sonrası Dönem  30
1. Conseil d’État’nın Kurulması  31
2. Vilayet Konseylerinden İdare Mahkemelerine  33
C. İdarî Davaların Ortaya Çıkışı  34
1. İptal Davasının Ortaya Çıkışı  35
2. Tam Yargı Davalarının Ortaya Çıkışı  36
II. TÜRKİYE’DE İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ  38
A. Tanzimat Öncesi Dönem  38
1. Genel Bilgiler  38
2. Memurların Sorumluluğu  43
3. Memurların Haksızlıklarına Karşı Şikâyet Yolu  45
4. Kadılar  46
5. Mezalim Mahkemeleri  47
B. Tanzimat Sonrası Gelişmeler  48
1. Şûray–ı Devletin Kurulması  49
2. Taşra Meclisleri ve Yargılama Yetkisinin Gelişimi  53
3. Cumhuriyet Dönemi  56
a. 1920–1924 Dönemi  56
b. Şûray–ı Devletin Yeniden Kuruluşu  57
c. Şûrayı Devlet’den Devlet Şûrası’na  60
d. 1961 Anayasasında Danıştay  61
e. 1982 Sonrası İdarî Yargı  62
f. İl İdare Kurullarından İdare Mahkemelerine  62
g. Tam Yargı Davaları ve İdarenin Sorumluluğu  64
İkinci Bölüm
FRANSA VE TÜRKİYE’DE İDARÎ YARGI TEŞKİLÂTI
I. FRANSA’DA İDARÎ YARGI TEŞKİLÂTI  67
A. Conseil d’État (Danıştay)  67
1. Conseil d’État Anayasal Bir Kurum Değildir  67
2. Conseil d’État’nın Personeli ve Atama Usulü  68
a. Conseil d’État’da Yargısal Görev Yapan Personel  68
b. Conseil d’État Personelinin Atanmaları  69
3. Conseil d’État Personelinin Hukukî Statüsü  72
4. Conseil d’État’nın Yönetimi  74
a. Conseil d’État’nın Başkanı  74
b. Conseil d’État Başkan Vekili  75
c. Bölümler, Daireler ve Başkanlar  76
5. Conseil d’État’nın Görevleri  77
a. Conseil d’État’nın Danışmanlık Görevleri  77
b. Conseil d’État’nın Yargısal Görevleri  78
6. Conseil d’État’da Karar Verme Biçimleri  80
a. Tek Hâkimle Verilen Kararlar  80
b. Kurul Halinde Verilen Kararlar  81
7. Kamu Raportörü  82
B. İdarî İstinaf Mahkemeleri  82
1. İdarî İstinaf Mahkemelerinin Görevleri  82
2. İdarî İstinaf Mahkemelerinin Yapısı  83
3. İdarî İstinaf Mahkemelerinin Personeli ve Statüsü  84
C. İdare Mahkemeleri  85
1. İdare Mahkemelerinin Görevleri  85
2. İdare Mahkemelerinin Yapısı  85
3. İdare Mahkemelerinin Personeli ve Statüsü  86
II. TÜRKİYE’DE İDARİ YARGI TEŞKİLÂTI  86
A. Danıştay  86
1. Danıştay Anayasal Bir Kurumdur  86
2. Danıştay’ın Personeli ve Atama Usulü  88
a. Danıştay Üyelerinin Nitelikleri ve Atanması  89
b. Savcılar ve Tetkik Hâkimleri  92
3. Danıştay ve Personelinin Hukukî Statüsü  93
4. Danıştay’ın Yönetimi  96
a. Danıştay Başkanı  96
b. Danıştay Başsavcısı  97
c. Daire Başkanları  97
5. Danıştay’ın Görevleri  98
a. Danıştay’ın Danışmanlık Görevleri  98
b. Danıştay’ın Yargısal Görevleri  101
(1) Danıştay’ın Temyiz Görevi  101
(2) Danıştay’ın İstinaf Görevi  102
(3) Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevleri  103
6. Danıştay’da Karar Verme Mercileri ve Usulleri  104
a. Danıştay Daireleri  104
(1) Daire Sayısı ve Görevleri  104
(2) Dairelerde Karar Alma Yöntemi  105
(3) Dairelerin Görev Dağılımı (İş Bölümü)  106
b. Danıştay Genel Kurulu  108
c. İdarî İşler Kurulu  108
d. İdarî ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  109
e. İçtihatları Birleştirme Kurulu  111
f. Başkanlar ve Başkanlık Kurulu  112
B. Bölge İdare Mahkemeleri  114
1. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yapısı  114
2. Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişi  117
3. Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri  120
C. İdare ve Vergi Mahkemeleri  121
1. Mahkemelerin Kuruluşu ve İşleyişi  122
2. Mahkemelerin Görevleri  123
3. Mahkemelerin Personeli  124
Üçüncü Bölüm
FRANSA’DA KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
I. İSTİNAF  132
A. Genel Bilgiler  132
B. İstinaf Kanun Yolunun Usule İlişkin Kuralları  134
1. İstinafta Yetkili Mercii  134
2. Dilekçe ve İçeriği  135
3. Avukatla Temsil Zorunluluğu  136
4. İstinafa Başvuru Süresi  137
5. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar  138
6. İstinafa Götürülebilecek Kararlar  140
C. İstinaf Kanun Yolunun Esasa İlişkin Kuralları  141
1. İstinaf Yargılamasının Sınırı  141
2. İstinaf Sebepleri  142
D. İstinaf İncelemesi ve Sonuçları  144
1. İstinafın Dévolutif Etkisi  144
2. İstinafın Évocation Etkisi  146
E. Türev İstinaflar  149
1. Mukabil İstinaf  149
2. Başkasına Yöneltilen İstinaf  150
II. TEMYİZ  152
A. Genel Bilgiler  152
B. Temyizin Durdurucu Etkisinin Olmayışı  154
C. Temyiz Kanun Yolunun Usule İlişkin Kuralları  155
1. Temyizde Yetkili Mercii  155
2. Dilekçe ve Avukatla Temsil Zorunluluğu  155
3. Temyize Başvuru Süresi  157
4. Temyize Başvurma Hakkı Olanlar  158
5. Temyize Götürülebilecek Kararlar  160
D. Temyizde Kabul Edilebilirlik İncelemesi  161
E. Temyiz (Bozma) Sebepleri  166
1. Dış Unsurlar Bakımdan Kararın Hukuka Uygunluğu  168
2. İç Unsurlar Bakımdan Kararın Hukuka Uygunluğu  171
F. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar  176
1. Temyiz Başvurusunun Reddi  176
2. Temyize Konu Kararın İptali  176
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  180
A. Genel Bilgiler  180
B. Yargılamanın Yenilenmesinde Usule İlişkin Şartlar  181
C. Yargılamanın Yenilenmesinde Esasa İlişkin Şartlar  182
1. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  182
2. İnceleme Sonunda Verilecek Kararlar  184
IV. DİĞER BAŞVURU YOLLARI  184
A. Maddî Hataların Düzeltilmesi Başvurusu  185
1. Usule İlişkin Kurallar  186
2. Esasa İlişkin Kurallar  186
B. İtiraz Başvurusu  190
1. Genel Bilgiler  190
2. Usule İlişkin Kurallar  192
3. Verilebilecek Kararlar  193
C. Üçüncü Kişinin İtiraz Başvurusu  193
1. Usule İlişkin Kurallar  195
2. Verilebilecek Kararlar  198
D. Kanun Yararına Başvuru  198
1. Usule İlişkin Kurallar  200
2. Verilebilecek Kararlar  201
Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE BAŞVURU YOLLARININ TARİHİ SEYRİ
I. ÖNCEKİ HUKUKUMUZDA VE KANUNLARIMIZDAKİ DURUM  203
A. Önceki Hukukumuzda Mahkeme Kararlarının Denetlenmesi  203
1. Klasik Dönem  203
2. Tanzimat Sonrası Gelişmeler  208
B. Önceki Kanunlarda Yer Alan Başvuru Yoları  212
1. 1925 Tarih ve 669 Sayılı Kanunda Başvuru Yolları  214
a. İtiraz  215
b. Temyiz  216
c. Yargılamanın Yenilenmesi  219
2. 1938 Tarih ve 3546 Sayılı Kanunda Başvuru Yolları  221
a. Temyiz  222
b. Muhakemenin İadesi  224
c. Kararın Tashihi  226
d. Kararın Tavzihi  228
3. 1964 Tarih ve 521 Sayılı Kanunda Başvuru Yolları  229
a. Temyiz Davası  229
(1) Temyiz Davasının Farkları  230
(2) Temyiz Davasının Usulü  231
b. Muhakemenin İadesi  233
(1) Muhakemenin İadesi Sebepleri  233
(2) Muhakemenin İadesi Usulü  234
c. Kararın Düzeltilmesi  235
(1) Kararın Düzeltilmesi Sebepleri  235
(2) Kararın Düzeltilmesi Usulü  235
d. Diğer Başvuru Yolları  236
(1) Tavzih  236
(2) Yanlışlıkların Düzeltilmesi  237
II. 2577 SAYILI KANUNDA KALDIRILAN BAŞVURU YOLLARI  237
A. İtiraz  238
1. Hukukî Niteliği  238
2. İtiraz Yoluna Tabi Kararlar  241
3. İtirazın Süresi ve Şekli  242
4. İtirazda Görevli Merci  243
5. İtiraz İncelemesi  244
6. İtiraz İncelemesi Sonunda Verilen Kararın Kesinliği  245
B. Kararın Düzeltmesi  246
1. Tanımı ve Hukukî Niteliği  246
2. Düzeltilmesi İstenebilecek Kararlar  247
3. Kararın Düzeltilmesinde Süre  250
4. Düzeltme Talebinde Bulunma Yetkisi  251
5. Karar Düzeltme Dilekçesi  253
6. Karar Düzeltme Aşamasında Duruşma  254
7. Karar Düzeltme Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  255
8. Karar Düzeltme Sebepleri  255
a. Kararın Esasına Etkisi Olan İddia ve İtirazların Karşılanmamış Olması  255
b. Bir Kararda Birbirine Aykırı Hükümler Bulunması  256
c. Kararın Usul ve Kanuna Aykırı Bulunması  256
d. Belgelerde Hile ve Sahtekârlığın Ortaya Çıkması  258
9. Düzeltme İstemini Karara Bağlayacak Yargı Yerleri  258
10. Dilekçe Üzerinde İlk İnceleme  259
11. Esastan İnceleme  259
Beşinci Bölüm
TÜRKİYE’DE KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
GİRİŞ: BAŞVURU YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  261
1. Başvuru Yollarının Tasnifi  261
2. Yargılama Aşamaları ve Başvuru Yolları  262
3. Başvuru Yollarının Mukayesesi  263
4. Kesin Hüküm ve Kanun Yolları  266
5. Başvuru Yollarına Tabi Kararlar  273
6. Başvuru Yollarından Feragat  283
7. Aleyhe Karar Verme ve Aleyhe Bozma Yasağı  289
8. Usulî Kazanılmış Hak Meselesi  293
I. İSTİNAF  298
A. Genel Olarak İstinaf  298
1. İstinaf Kavramı  298
2. İstinafın Leh ve Aleyhindeki Görüşler  302
3. İstinaf ve Diğer Kanun Yolları  306
B. İstinafa Tabi Kararlar  308
1. Genel Kural  308
2. İstinaf Yolu Kapalı Kararlar  310
C. İstinafa Başvuru Usûlü  315
1. Yetkili İstinaf Mahkemesi  315
2. İstinaf Yoluna Başvurma Hakkı Olanlar  316
3. İstinaf Süresi  318
4. İstinaf Başvurusunun Şekil ve Usûlü  320
5. İstinaf Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  325
D. İstinaf İncelemesi ve Karar  327
1. İstinaf Sebepleri  327
2. İstinaf İncelemesi ve Kararlar  330
3. Kararların Kesinliği  341
II. TEMYİZ  342
A. Genel Olarak Temyiz  342
1. Temyiz Kavramı  342
2. Temyiz ve İstinaf Arasındaki Farklar  346
B. Temyiz Edilebilen Kararlar  346
1. Yargısal ve Nihaî Kararlar Temyiz Edilebilir  347
2. Danıştay Dava Dairelerinin Nihaî Kararları Temyiz Edilebilir  349
3. Bölge İdare Mahkemelerinin Nihaî Kararları Temyiz Edilebilir  352
4. Israr Kararları Temyiz Edilebilir  354
5. İlk Derece Mahkemelerinin Bazı Kararları Temyiz Edilebilir  356
6. Temyiz Yolu Kapalı Kararlar  357
C. Temyiz Başvuru Usûlü  362
1. Yetkili Temyiz Mercileri  362
2. Temyiz Yoluna Başvurma Hakkı Olanlar  363
3. Temyiz Süresi  369
4. Temyiz Başvurusunun Şekil ve Usûlü  371
5. Temyiz Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  380
D. Temyiz Sebepleri  382
1. Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması  383
2. Hukuka Aykırı Karar Verilmiş Olması  392
a. Uygulanacak Hukuk Kuralında Hataya Düşülmesi  392
b. Maddî Vakıanın Tespitinde Hata Yapılması  395
c. Olayın Nitelendirilmesinde Hata Yapılması  397
3. Usûl Hükümlerine Uyulmaması  399
a. Dosyanın Tekemmülünde Usulsüzlük  400
b. Duruşma Kurallarında Usulsüzlük  402
c. Toplanma ve Karar Alma Kurallarında Usulsüzlük  403
d. Kararlarda Bulunması Gereken Hususlarda Usulsüzlük  404
E. Temyiz İncelemesi  406
1. Temyiz İncelemesinin Niteliği  406
2. Temyiz İncelemesinin Sonuçları  409
a. Onama Kararı  409
b. Bozma Kararı  410
c. Esastan Karar Verme  411
F. İstinaf Mahkemesinin Tutumu  412
1. Bozmaya Uyma Kararı  412
2. Israr Kararı  414
III. KANUN YARARINA TEMYİZ  416
A. Genel Olarak Kanun Yararına Temyiz  416
1. Niteliği ve Amacı  416
2. Kanun Yararına Temyize Konu Olabilecek Kararlar  418
B. Kanun Yararına Temyiz Usulü  420
1. Kanun Yararına Temyiz Talebinde Yetki  420
2. Kanun Yararına Temyizde Süre ve Başvuru Biçimi  421
3. Kanun Yararına Temyiz Sebepleri  421
4. Kanun Yararına Temyiz Başvurusunun Sonuçları  422
a. Kanun Yararına Temyiz Talebinin Reddi  422
b. Kanun Yararına Bozma Kararı  423
c. Kısmi Kanun Yararına Temyiz  426
5. Kanun Yararına Bozma Kararının Sonuçları  428
IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  429
A. Hukukî Mahiyeti ve Bu Usûle Tabi Kararlar  429
1. Hukukî Mahiyeti  429
2. Yargılamanın Yenilenmesine Tâbi Kararlar  430
3. Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olmayan Kararlar  436
B. Yargılamanın Yenilmesinde Usul  448
1. Yargılamanın Yenilenmesinde Süre  448
2. Yargılamanın Yenilenmesini İsteyebilecekler  449
3. Yargılamanın Yenilenmesine Başvuru  451
4. Yetkili Mahkeme  452
C. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  454
1. Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması  461
2. Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması  464
3. Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması  465
4. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi  467
5. Hile Kullanılmış Olması  467
6. Yetkisiz Kimselerin Huzurunda Davanın Görülmesi  468
7. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Hüküm Vermesi  470
8. Çelişik Hükümlerin Varlığı  471
9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı  473
D. İnceleme ve Karar  481
1. İlk İnceleme ve Esastan İnceleme  481
2. Kararın Sonuçları  488
V. DİĞER BAŞVURU YOLLARI  488
A. Açıklama  489
1. Hukukî Mahiyeti  489
2. Açıklama Konuları  492
3. Açıklaması İstenebilecek Kararlar  493
4. Açıklama Usulü  494
5. Açıklama İsteminin Karara Bağlanması  495
B. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  497
1. Hukukî Mahiyeti  497
2. Düzeltmenin Konusu  498
3. Düzeltmeye Konu Olabilecek Kararlar  499
4. Yanlışlıkların Düzeltilmesi Usulü  500
5. Düzeltme Yönteminde Karar  501
GENEL MUKAYESE  503
Yararlanılan Kaynaklar  527
Kavramlar Dizini  537
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020