Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yatırım Projeleri
(Fizibilite Etüdü ve İş Planı – Paranın Zaman Değeri ve Anüite – Proje Değerleme Yöntemleri)
Ocak 2019 / 1. Baskı / 360 Syf.
Fiyatı: 39.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yatırım konusu, ülkelerin istihdam, büyüme, üretim, ihracat gibi temel ekonomik göstergelerine katkı sağlaması, bunun yanında yatırımcıların hayallerini, birikimlerini fiile dönüştürmeleri suretiyle toplum refahını olumlu yönde etkilemesi bakımından önem arz etmektedir.

Yatırım, yeni bir tesisin ortaya konması veya mevcut tesisin geliştirilmesi biçiminde gerçekleştirilebileceği gibi finansal piyasa araçları üzerinden de yatırım yapılabilir. Asıl olan; istihdama gerçek anlamda katkı sağlayan, katma değer üreten, beraberinde en fazla zorluk ve risk içeren sabit sermaye yatırımlarıdır.

Bir yatırım projesi hayata geçirilmeden önce, projenin ne ölçüde rasyonel olduğunu belirlemek için fizibilite çalışması, bugünkü değer ve kârlılık hesaplamaları yapılması, bir yatırımcının paranın bugünkü ve gelecekteki değerini, hurda değer, iskonto ve enflasyon hesaplamalarını bilmesi önem arz etmektedir. Beraberinde yatırımcıya destek olacak fonların özellikle hibelerin bilinmesi ve bunlardan yararlanılması gittikçe şiddetlenen rekabette zorunluluk halini almıştır.

Bu eser, gerek akademisyenler ve öğrenciler, gerekse de yatırım yapmak isteyenler ve hali hazırda bir tesisi işleten, yeni yatırımlar yapmayı düşünenler için, temel bilgilerin açık ve basitleştirilmiş bir anlatımla sunulduğu bir başucu kitabı niteliğinde hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Yatırım Kavramı, Türleri ve Yatırım Projesi
İş Fikri Üretme ve İş Fikri Kaynakları
Kuruluş Yeri ve En Uygun Kuruluş Yerinin Belirlenmesi
Ölçek ve Kapasite
Üretim Kararları ve Pazarlama Stratejileri
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
Alternatif Yatırımların Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Paranın Zaman Değeri ve Anüite
Fizibilite Raporu
KOSGEB Destekleri ve KOSGEB İş Planı Hazırlama
AB Hibe Projeleri ve Proje Hazırlama Rehberi
Barkod: 9789750252204
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 360
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  17
Birinci Bölüm
YATIRIM TÜRLERİ VE YATIRIM FIRSATLARI
A. Yatırım Kavramı ve Türleri  23
1. İşletme ve Yatırım Kavramları  24
2. Yatırımcı ve Girişimci  26
3. Yatırımın Nedenleri  27
4. Yatırımın Amaçları  30
5. Yatırımın Yararları  32
6. Yatırım Türleri  35
6.1. Gerçekleştirme Amacı Bakımından Yatırım Türleri  35
6.1.1. Üretim Amaçlı Yatırımlar  35
6.1.2. Mali Amaçlı Yatırımlar  36
6.2. Sabit Varlıkların Niteliğine Göre Yatırımlar  37
7. Yatırım Projesi  39
B. Uluslararası Yatırım Fırsatları  40
1. Doğrudan Yatırım  41
2. Ortak Girişim  41
3. Lisansla ve Kontratla Üretim  42
4. Montaj  42
5. Franchising  43
Bölüm Özeti  44
İkinci Bölüm
ATIRIM PROJESİ SÜRECİ VE
FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI HAZIRLANMASI
A. Yatırım Projesi Süreci ve Fizibilite Çalışması  49
1. Pazar Araştırması ve Talep Tahmini  49
2. Kuruluş Aşamaları  51
2.1. Proje Yatırım Düşüncesi  51
2.2. Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları  52
2.3. Fizibilite Raporu  55
2.4. Yatırım Kararı  56
2.5. Uygulama ve Denetim  56
3. Kuruluş Dosyası Hazırlama  56
B. Fizibilite Raporu İçeriği ve Hazırlanması  58
1. Fizibilite Raporu  58
Bölüm Özeti  66
Üçüncü Bölüm
TESİS BÜYÜKLÜĞÜNÜN VE
MÜLKİYETİNİN BELİRLENMESİ
A. Tesis Büyüklüğünün Belirlenmesi  71
1. Büyüklük Ölçütleri  71
1.1. Nicel Ölçütler  72
1.2. Nitel Ölçütler  72
2. Büyüklüklerine Göre İşletme Türleri  73
2.1. Büyük İşletmeler  75
2.2. Orta Büyüklükte İşletmeler  76
2.3. Küçük İşletmeler  77
2.4. Mikro İşletmeler  78
B. Diğer Ölçütlere Göre İşletmeler  78
1. Üretilen Mal ve Hizmet Türüne Göre İşletmeler  78
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler  79
2.1. Özel Mülkiyet Girişimi  80
2.2. Kamu Bünyesinde Yatırım  80
2.2.1. Özel Bütçeli Devlet İşletmeleri  81
2.2.2. Döner Sermayeli İşletmeler  81
2.2.3. Yerel Yönetim İşletmeleri  81
2.2.4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  81
2.3. Özel Sektör Kamu Ortaklığı  81
2.4. Yabancı Sermaye Ortaklığı ve Dış Yatırım  82
2.5. Çok Uluslu Yatırımlar  83
3. Faaliyet Alanının Belirlenmesi  83
Bölüm Özeti  85
Dördüncü Bölüm
YATIRIMIN HUKUKSAL YAPISI VE
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
A. Hukuki Yapısına Göre İşletmeler  89
1. Şahıs İşletmeleri ve Hukuksal Yapısı  90
2. Ortaklıklar  91
2.1. Adi Ortaklık  91
2.2. Ticaret Şirketleri  92
2.2.1. Şahıs Şirketleri  92
2.2.1.1. Kollektif Şirket  92
2.2.1.2. Komandit Şirket  93
2.2.2. Sermaye Şirketleri  93
2.2.2.1. Anonim Şirket  94
2.2.2.2. Limited Şirket  94
2.2.2.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  94
2.3. Kooperatif  95
3. Franchising  95
4. Karşılaştırmalı Değerlendirme  96
B. İşletme Birleşmeleri  98
1. Bağımsızlığın Korunduğu Birlikler  99
1.1. Kartel  99
1.2. Konsorsiyum  99
1.3. Korner  99
1.4. Pool ve Ring  100
2. Bağımsızlığın Kaybedildiği Birlikler  100
2.1. Tröst  100
2.2. Holding  100
2.3. Konsern  100
2.4. Merger  100
Bölüm Özeti  101
Beşinci Bölüm
KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE YATIRIM
ALTERNATİFLERİNİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
A. Kuruluş Yeri Seçimi  105
1. Kuruluş Yeri Kavramı  105
2. Kuruluş Yeri Seçiminin Aşamaları  106
3. Kuruluş Yeri Faktörleri  107
4. En Uygun Kuruluş Yeri  110
5. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)  111
6. Küçük Sanayi Sitesi (KSS)  111
7. Teknopark (Yeni Teknoloji Merkezi)  112
8. İş Geliştirme Merkezleri  113
B. Yatırım Alternatiflerini Değerleme Yöntemleri  113
1. Faktörlerin Karşılaştırılması Yöntemi  113
2. Maliyet Analizi  115
3. Kârın Karşılaştırılması Yöntemi  116
4. Geri Ödeme Süresi Yöntemi  117
Bölüm Özeti  118
Altıncı Bölüm
TESİS ÖLÇEĞİ VE
TESİSİN BÜYÜTÜLMESİ
A. Tesis Ölçeği  123
1. Ölçek Kavramı ve Önemi  123
2. Tesis Ölçeğinin Belirlenmesi  124
2.1. İşletme Büyüklük Ölçütleri  124
2.2. Ölçeğin Belirlenmesinde Gözönünde Bulundurulacak Faktörler  125
3. Ölçeğe Göre Getiri  127
4. Optimum Ölçek  129
B. Tesisin Büyütülmesi ve Büyüme Teorileri  130
1. Büyüme Kavramı ve Büyüme Türleri  131
1.1. Yatay ve Dikey Büyüme  131
1.2. İşletme İçi ve İşletme Dışı Büyüme  132
1.3. Örgüt Geliştirme  132
2. Büyüme Teorileri  133
2.1. Büyümede Bisiklet Teorisi  133
2.2. Büyümede Kartopu Teorisi  134
Bölüm Özeti  135
Yedinci Bölüm
KAPASİTE PLANLAMA
A. Kapasite Kullanımı ve Başabaş Noktası Analizi  139
1. Kapasite Kavramı  139
2. Kapasite Türleri  140
2.1. Teorik (Maksimum) Kapasite  140
2.2. Normal (Pratik) Kapasite  141
2.3. Zorlanmış Kapasite  141
2.4. Gerçek (Fiili) Kapasite  141
2.5. Atıl (Boş) Kapasite  142
B. Kapasite Kullanımı ve Başabaş Noktası Analizi  143
1. Kapasite Kullanımı  143
1.1. Kapasite Kullanım Sorunları  144
1.2. Kapasite Kullanımının İyileştirilmesi  145
2. Optimum Kapasite  147
3. Başabaş Noktası Analizi  147
4. Kapasiteyi Etkileyen Faktörler  150
Bölüm Özeti  152
Sekizinci Bölüm
YATIRIM PROJELERİNDE
ÜRETİM KARARLARI VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ
A. Yatırım Projelerinde Üretim Kararları  157
1. Ürün Geliştirme ve Tasarım  157
2. Ürün Hayat Devresi  158
3. Talep Tahmini  160
3.1. Sayısal Olmayan (Nitel) Yöntemler  160
3.2. Sayısal (Nicel) Yöntemler  161
3.2.1. Aritmetik Ortalama Yöntemi  161
3.2.2. Yarı Ortalamalar Yöntemi  162
3.2.3. Hareketli Ortalamalar Yöntemi  163
3.2.4. Regresyon Analizi  164
3.2.5. Korelasyon Analizi  166
B. Yatırım Projelerinde Pazarlama Stratejileri  168
1. Pazar ve Pazar Bölümleme Kararları  168
2. Pazar Araştırması  170
3. Hedef Pazarın Seçimi  170
4. Pazarlamanın Çevresi  171
5. Pazarlama Karması (Bileşenleri)  172
5.1. Ürün  173
5.2. Fiyat  176
5.3. Dağıtım Kanalları  177
5.4. Tutundurma  179
5.4.1. Reklam  179
5.4.2. Halkla İlişkiler  180
5.4.3. Yüz yüze Satış  180
5.4.4. Satış Özendirme / Satış Teşviki (Promosyon)  180
Bölüm Özeti  182
Dokuzuncu Bölüm
YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI VE
PARANIN ZAMAN DEĞERİ
A. Yatırımcılar İçin Temel Finans Bilgileri  187
1. Finansman Kavramı ve Önemi  187
2. Finansman Aracı Olarak Sermaye  188
2.1. Parasal Sermaye  188
2.2. Fiziki Sermaye  189
3. Borcun Kaldıraç Etkisi  189
4. Finansal Göstergeler  190
5. Finansman Kaynakları  192
6. Mali Tablolar  193
B. Paranın Zaman Değeri ve Hesaplama Yöntemleri  195
1. Paranın Zaman Değeri  195
2. Basit Faiz ve Bileşik Faiz  196
3. İskonto  199
4. Efektif Faiz  201
5. Nominal Faiz ve Reel Faiz  202
C. Anüite Hesaplamaları  205
1. Dönem Başı Anüitelerin Bugünkü Değeri  205
2. Dönem Başı Anüitelerin Gelecekteki Değeri  206
3. Dönem Sonu Anüitelerin Bugünkü Değeri  207
4. Dönem Sonu Anüitelerin Gelecek Değeri  207
Bölüm Özeti  209
Onuncu Bölüm
YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİNANSAL ARAÇLAR
A. Enflasyon ve Amortisman  213
1. Enflasyon  213
1.1. Enflasyon Türleri  214
1.2. Enflasyon Oranı, Fiyat Endeksi ve Reel Faiz Hesaplamaları  215
2. Amortisman  219
2.1. Yatırım Ömrü ve Hurda Değer  219
2.2. Amortisman Hesaplamaları  221
B. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi  224
1. Net Bugünkü Değer  224
2. İç Kârlılık Oranı  229
3. Net Fayda Maliyet Oranı  232
C. Finansal Araçlar  233
1. Leasing  233
2. Factoring  233
3. Forfaiting  234
4. Swap  234
5. Barter  235
6. Angel Finanslama  235
7. Risk Sermayesi  236
Bölüm Özeti  238
Onbirinci Bölüm
KOSGEB DESTEKLERİ VE
YATIRIMCILARA YÖNELİK DİĞER FONLAR
A. KOSGEB Destekleri  243
1. Kredi Faiz Desteği  243
2. KOBİ Proje Destek Programı  244
3. Tematik Proje Destek Programı  244
4. İşbirliği Güç Birliği Destek Programı  245
5. Ar–Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı  246
6. Genel Destek Programı  248
7. Girişimcilik Destek Programı  249
8. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı  253
B. AB Fonları ve Ulusal Fonlar  254
1. AB Hibe Projeleri  254
2. Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Hibeleri  254
3. Bilgi Teknolojileri ve Ar–Ge Hibeleri  255
4. SODES ve Kalkınma Ajansı Projeleri  255
5. SRAP  255
6. Kalkınmada Öncelikli Yörelere Yönelik Destekler  255
Bölüm Özeti  257
Onikinci Bölüm
KOSGEB İŞ PLANI
A. KOSGEB İş Planı Hazırlanması  261
1. KOSGEB Girişimci İş Planı Başlıkları ve İçeriği  261
Onüçüncü Bölüm
AB PROJESİ,
KALKINMA AJANSI PROJESİ VE
İŞ PLANI HAZIRLAMA
A. AB Projesi ve Kalkınma Ajansı Projeleri  275
1. AB Projesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar  275
2. Temel Dokümanlar  276
3. Hibe Başvuru Formu  276
B. KOBİ Mali Destek Programı İş Planı ve İş Üretme Egzersizi  283
1. KOBİ Mali Destek Programı İş Planı  283
Ondördüncü Bölüm
ÖRNEK FİZİBİLİTE RAPORU
Ondördüncü Bölüm: Örnek Fizibilite Raporu  309
Kaynakça  353
Kavramlar Dizini  355
 


Hüseyin Şahin
Ekim 2009
27.00 TL
Sepete Ekle
Bayram Kellecioğlu
Ağustos 2019
19.00 TL
Sepete Ekle
Uğur Sevim
Ağustos 2019
25.00 TL
Sepete Ekle
Gülşah Karavardar
Ağustos 2019
21.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  17
Birinci Bölüm
YATIRIM TÜRLERİ VE YATIRIM FIRSATLARI
A. Yatırım Kavramı ve Türleri  23
1. İşletme ve Yatırım Kavramları  24
2. Yatırımcı ve Girişimci  26
3. Yatırımın Nedenleri  27
4. Yatırımın Amaçları  30
5. Yatırımın Yararları  32
6. Yatırım Türleri  35
6.1. Gerçekleştirme Amacı Bakımından Yatırım Türleri  35
6.1.1. Üretim Amaçlı Yatırımlar  35
6.1.2. Mali Amaçlı Yatırımlar  36
6.2. Sabit Varlıkların Niteliğine Göre Yatırımlar  37
7. Yatırım Projesi  39
B. Uluslararası Yatırım Fırsatları  40
1. Doğrudan Yatırım  41
2. Ortak Girişim  41
3. Lisansla ve Kontratla Üretim  42
4. Montaj  42
5. Franchising  43
Bölüm Özeti  44
İkinci Bölüm
ATIRIM PROJESİ SÜRECİ VE
FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI HAZIRLANMASI
A. Yatırım Projesi Süreci ve Fizibilite Çalışması  49
1. Pazar Araştırması ve Talep Tahmini  49
2. Kuruluş Aşamaları  51
2.1. Proje Yatırım Düşüncesi  51
2.2. Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları  52
2.3. Fizibilite Raporu  55
2.4. Yatırım Kararı  56
2.5. Uygulama ve Denetim  56
3. Kuruluş Dosyası Hazırlama  56
B. Fizibilite Raporu İçeriği ve Hazırlanması  58
1. Fizibilite Raporu  58
Bölüm Özeti  66
Üçüncü Bölüm
TESİS BÜYÜKLÜĞÜNÜN VE
MÜLKİYETİNİN BELİRLENMESİ
A. Tesis Büyüklüğünün Belirlenmesi  71
1. Büyüklük Ölçütleri  71
1.1. Nicel Ölçütler  72
1.2. Nitel Ölçütler  72
2. Büyüklüklerine Göre İşletme Türleri  73
2.1. Büyük İşletmeler  75
2.2. Orta Büyüklükte İşletmeler  76
2.3. Küçük İşletmeler  77
2.4. Mikro İşletmeler  78
B. Diğer Ölçütlere Göre İşletmeler  78
1. Üretilen Mal ve Hizmet Türüne Göre İşletmeler  78
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler  79
2.1. Özel Mülkiyet Girişimi  80
2.2. Kamu Bünyesinde Yatırım  80
2.2.1. Özel Bütçeli Devlet İşletmeleri  81
2.2.2. Döner Sermayeli İşletmeler  81
2.2.3. Yerel Yönetim İşletmeleri  81
2.2.4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  81
2.3. Özel Sektör Kamu Ortaklığı  81
2.4. Yabancı Sermaye Ortaklığı ve Dış Yatırım  82
2.5. Çok Uluslu Yatırımlar  83
3. Faaliyet Alanının Belirlenmesi  83
Bölüm Özeti  85
Dördüncü Bölüm
YATIRIMIN HUKUKSAL YAPISI VE
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
A. Hukuki Yapısına Göre İşletmeler  89
1. Şahıs İşletmeleri ve Hukuksal Yapısı  90
2. Ortaklıklar  91
2.1. Adi Ortaklık  91
2.2. Ticaret Şirketleri  92
2.2.1. Şahıs Şirketleri  92
2.2.1.1. Kollektif Şirket  92
2.2.1.2. Komandit Şirket  93
2.2.2. Sermaye Şirketleri  93
2.2.2.1. Anonim Şirket  94
2.2.2.2. Limited Şirket  94
2.2.2.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  94
2.3. Kooperatif  95
3. Franchising  95
4. Karşılaştırmalı Değerlendirme  96
B. İşletme Birleşmeleri  98
1. Bağımsızlığın Korunduğu Birlikler  99
1.1. Kartel  99
1.2. Konsorsiyum  99
1.3. Korner  99
1.4. Pool ve Ring  100
2. Bağımsızlığın Kaybedildiği Birlikler  100
2.1. Tröst  100
2.2. Holding  100
2.3. Konsern  100
2.4. Merger  100
Bölüm Özeti  101
Beşinci Bölüm
KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE YATIRIM
ALTERNATİFLERİNİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
A. Kuruluş Yeri Seçimi  105
1. Kuruluş Yeri Kavramı  105
2. Kuruluş Yeri Seçiminin Aşamaları  106
3. Kuruluş Yeri Faktörleri  107
4. En Uygun Kuruluş Yeri  110
5. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)  111
6. Küçük Sanayi Sitesi (KSS)  111
7. Teknopark (Yeni Teknoloji Merkezi)  112
8. İş Geliştirme Merkezleri  113
B. Yatırım Alternatiflerini Değerleme Yöntemleri  113
1. Faktörlerin Karşılaştırılması Yöntemi  113
2. Maliyet Analizi  115
3. Kârın Karşılaştırılması Yöntemi  116
4. Geri Ödeme Süresi Yöntemi  117
Bölüm Özeti  118
Altıncı Bölüm
TESİS ÖLÇEĞİ VE
TESİSİN BÜYÜTÜLMESİ
A. Tesis Ölçeği  123
1. Ölçek Kavramı ve Önemi  123
2. Tesis Ölçeğinin Belirlenmesi  124
2.1. İşletme Büyüklük Ölçütleri  124
2.2. Ölçeğin Belirlenmesinde Gözönünde Bulundurulacak Faktörler  125
3. Ölçeğe Göre Getiri  127
4. Optimum Ölçek  129
B. Tesisin Büyütülmesi ve Büyüme Teorileri  130
1. Büyüme Kavramı ve Büyüme Türleri  131
1.1. Yatay ve Dikey Büyüme  131
1.2. İşletme İçi ve İşletme Dışı Büyüme  132
1.3. Örgüt Geliştirme  132
2. Büyüme Teorileri  133
2.1. Büyümede Bisiklet Teorisi  133
2.2. Büyümede Kartopu Teorisi  134
Bölüm Özeti  135
Yedinci Bölüm
KAPASİTE PLANLAMA
A. Kapasite Kullanımı ve Başabaş Noktası Analizi  139
1. Kapasite Kavramı  139
2. Kapasite Türleri  140
2.1. Teorik (Maksimum) Kapasite  140
2.2. Normal (Pratik) Kapasite  141
2.3. Zorlanmış Kapasite  141
2.4. Gerçek (Fiili) Kapasite  141
2.5. Atıl (Boş) Kapasite  142
B. Kapasite Kullanımı ve Başabaş Noktası Analizi  143
1. Kapasite Kullanımı  143
1.1. Kapasite Kullanım Sorunları  144
1.2. Kapasite Kullanımının İyileştirilmesi  145
2. Optimum Kapasite  147
3. Başabaş Noktası Analizi  147
4. Kapasiteyi Etkileyen Faktörler  150
Bölüm Özeti  152
Sekizinci Bölüm
YATIRIM PROJELERİNDE
ÜRETİM KARARLARI VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ
A. Yatırım Projelerinde Üretim Kararları  157
1. Ürün Geliştirme ve Tasarım  157
2. Ürün Hayat Devresi  158
3. Talep Tahmini  160
3.1. Sayısal Olmayan (Nitel) Yöntemler  160
3.2. Sayısal (Nicel) Yöntemler  161
3.2.1. Aritmetik Ortalama Yöntemi  161
3.2.2. Yarı Ortalamalar Yöntemi  162
3.2.3. Hareketli Ortalamalar Yöntemi  163
3.2.4. Regresyon Analizi  164
3.2.5. Korelasyon Analizi  166
B. Yatırım Projelerinde Pazarlama Stratejileri  168
1. Pazar ve Pazar Bölümleme Kararları  168
2. Pazar Araştırması  170
3. Hedef Pazarın Seçimi  170
4. Pazarlamanın Çevresi  171
5. Pazarlama Karması (Bileşenleri)  172
5.1. Ürün  173
5.2. Fiyat  176
5.3. Dağıtım Kanalları  177
5.4. Tutundurma  179
5.4.1. Reklam  179
5.4.2. Halkla İlişkiler  180
5.4.3. Yüz yüze Satış  180
5.4.4. Satış Özendirme / Satış Teşviki (Promosyon)  180
Bölüm Özeti  182
Dokuzuncu Bölüm
YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI VE
PARANIN ZAMAN DEĞERİ
A. Yatırımcılar İçin Temel Finans Bilgileri  187
1. Finansman Kavramı ve Önemi  187
2. Finansman Aracı Olarak Sermaye  188
2.1. Parasal Sermaye  188
2.2. Fiziki Sermaye  189
3. Borcun Kaldıraç Etkisi  189
4. Finansal Göstergeler  190
5. Finansman Kaynakları  192
6. Mali Tablolar  193
B. Paranın Zaman Değeri ve Hesaplama Yöntemleri  195
1. Paranın Zaman Değeri  195
2. Basit Faiz ve Bileşik Faiz  196
3. İskonto  199
4. Efektif Faiz  201
5. Nominal Faiz ve Reel Faiz  202
C. Anüite Hesaplamaları  205
1. Dönem Başı Anüitelerin Bugünkü Değeri  205
2. Dönem Başı Anüitelerin Gelecekteki Değeri  206
3. Dönem Sonu Anüitelerin Bugünkü Değeri  207
4. Dönem Sonu Anüitelerin Gelecek Değeri  207
Bölüm Özeti  209
Onuncu Bölüm
YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİNANSAL ARAÇLAR
A. Enflasyon ve Amortisman  213
1. Enflasyon  213
1.1. Enflasyon Türleri  214
1.2. Enflasyon Oranı, Fiyat Endeksi ve Reel Faiz Hesaplamaları  215
2. Amortisman  219
2.1. Yatırım Ömrü ve Hurda Değer  219
2.2. Amortisman Hesaplamaları  221
B. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi  224
1. Net Bugünkü Değer  224
2. İç Kârlılık Oranı  229
3. Net Fayda Maliyet Oranı  232
C. Finansal Araçlar  233
1. Leasing  233
2. Factoring  233
3. Forfaiting  234
4. Swap  234
5. Barter  235
6. Angel Finanslama  235
7. Risk Sermayesi  236
Bölüm Özeti  238
Onbirinci Bölüm
KOSGEB DESTEKLERİ VE
YATIRIMCILARA YÖNELİK DİĞER FONLAR
A. KOSGEB Destekleri  243
1. Kredi Faiz Desteği  243
2. KOBİ Proje Destek Programı  244
3. Tematik Proje Destek Programı  244
4. İşbirliği Güç Birliği Destek Programı  245
5. Ar–Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı  246
6. Genel Destek Programı  248
7. Girişimcilik Destek Programı  249
8. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı  253
B. AB Fonları ve Ulusal Fonlar  254
1. AB Hibe Projeleri  254
2. Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Hibeleri  254
3. Bilgi Teknolojileri ve Ar–Ge Hibeleri  255
4. SODES ve Kalkınma Ajansı Projeleri  255
5. SRAP  255
6. Kalkınmada Öncelikli Yörelere Yönelik Destekler  255
Bölüm Özeti  257
Onikinci Bölüm
KOSGEB İŞ PLANI
A. KOSGEB İş Planı Hazırlanması  261
1. KOSGEB Girişimci İş Planı Başlıkları ve İçeriği  261
Onüçüncü Bölüm
AB PROJESİ,
KALKINMA AJANSI PROJESİ VE
İŞ PLANI HAZIRLAMA
A. AB Projesi ve Kalkınma Ajansı Projeleri  275
1. AB Projesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar  275
2. Temel Dokümanlar  276
3. Hibe Başvuru Formu  276
B. KOBİ Mali Destek Programı İş Planı ve İş Üretme Egzersizi  283
1. KOBİ Mali Destek Programı İş Planı  283
Ondördüncü Bölüm
ÖRNEK FİZİBİLİTE RAPORU
Ondördüncü Bölüm: Örnek Fizibilite Raporu  309
Kaynakça  353
Kavramlar Dizini  355
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019