Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çözümlü Örneklerle
Fizik ve Mühendislikte Matematik Yöntemler
Nisan 2019 / 3. Baskı / 560 Syf.
Fiyatı: 59.90 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ağustos 2012 55.50 TL 29.90 TL (%47)Sepete Ekle
   

Kitabın, ilk iki baskısının ardından gerek akademisyenlerden, gerekse öğrencilerden gelen istek, öneri, vs.. dikkate alınarak eserin gözden geçirilmiş 3. Baskısı yapılmıştır.

Eğitimcilerin büyük çoğunluğu, bir ders için seçilen ders kitabının, o derste öğretilecek konuların anlaşılması ve öğrenilmesi için öğrenciye rehber olacağında hemfikirdirler. Bu durumda da ders kitabı kolay anlaşılır olmalı ve öğrenimi kolaylaştıracak şekilde yazılmalı ve düzenlenmelidir. Bu noktalara dikkat edilerek hazırlanan bu kitap, Fizik eğitiminde "Matematik Yöntemler" derslerinde kaynak ders kitabı ve Mühendislik eğitiminde "Mühendislik Matematiği" derslerinde yardımcı kitap olarak kullanılabilir.

Kitaptaki konular, klasik mekanik, kuantum mekaniği, elektromagnetik teori, ısı teorisi, akışkanlar mekaniği vb. derslerde öğrencilerin karşılaşabileceği matematiksel problemlerinin çözümüne yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.

İşlenen konular 215 çözümlü örnekle desteklenerek, konunun daha rahat anlaşılması amaçlanmış ve konuların sonunda da toplam 216 probleme yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Vektörel Analiz
Eğrisel Koordinatlar
Vektörel Fonksiyonlar İçin İntegral
Kompleks Analiz
Kompleks İntegral
Rezidü Teoremi
Soyut Vektör Uzayları
Matrisler ve Determinantlar
Özel Fonksiyonlar
Ortogonal Polinomlar
Fourier Serileri
İntegral Dönüşümleri
Diferansiyel Denklemler
Tensörel Analiz
Barkod: 9789750254338
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 560
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özgeçmiş  9
1. BÖLÜM:
VEKTÖREL ANALİZ
1.1. VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ  19
1.2. BAZ VEKTÖRLERİ VE BİR VEKTÖRÜN BİLEŞENLERİ  24
1.3. ÜÇLÜ SKALER ÇARPIM  30
1.4. LİNEER BAĞIMSIZLIK  31
PROBLEMLER:  33
1.5. ÜÇLÜ VEKTÖREL ÇARPIM  34
1.6. VEKTÖR ÇARPIMLARININ İNDİRGENMESİNDE KULLANILACAK KAVRAMLAR  35
PROBLEMLER:  40
1.7. DİFERANSİYEL VEKTÖR HESABI  41
PROBLEMLER:  44
1.8. NABLA (DEL) İŞLEMCİSİ  45
1.9. SKALER VE VEKTÖREL ALANLAR  46
1.9.1. Gradyan  47
1.9.2. Diverjans  48
1.9.3. Rotasyonel  50
1.9.4. Laplasyen  51
PROBLEMLER:  55
2. BÖLÜM:
EĞRİSEL KOORDİNATLAR
2.1. YAY UZUNLUĞU, YÜZEY VE HACİM ELEMANLARI  59
2.2. EĞRİSEL KOORDİNATLARDA GRADYAN, DİVERJANS, ROTASYONEL VE LAPLASYEN  60
2.3. SİLİNDİRİK KOORDİNAT SİSTEMİ  62
2.4. KÜRESEL KOORDİNAT SİSTEMİ  68
PROBLEMLER:  76
3. BÖLÜM:
VEKTÖREL FONKSİYONLAR İÇİN İNTEGRAL
3.1. EĞRİSEL İNTEGRAL  77
3.2. YÜZEY İNTEGRALİ  91
3.3. HACİM İNTEGRALİ  95
PROBLEMLER:  97
3.4. DÜZLEMDE GREEN TEOREMİ  100
3.5. DİVERJANS (GAUSS) TEOREMİ  103
3.6. STOKES TEOREMİ  107
PROBLEMLER:  110
4. BÖLÜM:
KOMPLEKS ANALİZ
4.1. KOMPLEKS SAYILAR  111
4.1.1. Kompleks Sayıların Cebirsel İşlemleri  111
4.1.2. Kompleks Düzlem ve Kutupsal Gösterim  113
4.1.3. De Moivre Teoremi  114
4.1.4. Kompleks Sayıların Kökleri  114
4.1.5. Euler Formülü  115
4.1.6. Polinom Denklemleri  121
PROBLEMLER:  124
4.2. KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR  125
4.2.1. Kompleks Fonksiyonların Dönüşümü  125
4.2.2. Kompleks Fonksiyonların Türevi  130
4.2.3. Analitik Fonksiyon  132
4.3. CAUCHY–RİEMANN DENKLEMLERİ  134
4.3.1. Harmonik Fonksiyonlar  136
PROBLEMLER:  139
4.3.2. Kutupsal Koordinatlarda Cauchy–Riemann Denklemleri  140
4.4. BAZI TEMEL KOMPLEKS FONKSİYONLAR  141
4.4.1. Kompleks Polinom Fonksiyon  141
4.4.2. Üstel Fonksiyon  142
4.4.3. Trigonometrik Fonksiyonlar  142
4.4.4. Hiperbolik Fonksiyonlar  143
4.4.5. Logaritmik Fonksiyonlar  143
PROBLEMLER:  144
4.5. KRİTİK NOKTALAR  145
4.5.1. Sıfır Noktası  145
4.5.2. Tekil Noktalar  145
PROBLEMLER:  149
5. BÖLÜM:
KOMPLEKS İNTEGRAL
5.1. GİRİŞ  151
PROBLEMLER:  160
5.2. CAUCHY TEOREMİ VE ANALİTİK FONKSİYON  161
5.3. CAUCHY İNTEGRAL FORMÜLLERİ  163
5.4. ANALİTİK FONKSİYONUN TÜREVİ  174
PROBLEMLER:  179
5.5. KOMPLEKS FONKSİYONLARIN SERİ AÇILIMLARI  181
5.5.1. Taylor Serisi  181
5.5.2. Laurent Serisi  185
PROBLEMLER:  188
6. BÖLÜM:
REZİDÜ TEOREMİ
6.1. REZİDÜ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  191
PROBLEMLER:  202
6.2. REZİDÜ YÖNTEMİYLE REEL İNTEGRAL HESAPLARI  203
6.3. KATLI FONKSİYONLAR VE RİEMANN YÜZEYLERİ  223
PROBLEMLER:  230
7. BÖLÜM:
SOYUT VEKTÖR UZAYLARI
7.1. LİNEER VEKTÖR UZAYLARI  232
7.2. BAZ VEKTÖRLERİ VE BİLEŞENLER  234
7.3. SKALER ÇARPIM  235
7.4. ORTONORMAL BAZ VEKTÖRLERİ VE BİR VEKTÖRÜN BU BAZDA BİLEŞENLERİ  237
7.5. GRAMM– SCHMİDT DİKLEŞTİRME YÖNTEMİ  241
PROBLEMLER:  247
7.6. LİNEER OPERATÖR (İŞLEMCİ)  248
7.6.1. Lineer Operatör Cebiri  249
7.6.2. Bazı Özel Operatörler  251
7.6.3. Lineer Operatörlerin Özdeğer ve Özvektörleri  252
7.6.3.1. Hermitik Operatörlerin Özdeğer Problemi  253
PROBLEMLER:  254
8. BÖLÜM:
MATRİSLER VE DETERMİNANTLAR
8.1. DETERMİNANTLAR  255
8.1.1. Determinantların Özellikleri  256
8.1.2. Lineer Sistemlerin Çözümü  258
8.2. MATRİSLER  259
PROBLEMLER:  265
8.2.1. Matrislerin Özellikleri  266
PROBLEMLER:  271
8.3. BENZERLİK DÖNÜŞÜMLERİ  272
8.3.1. Birimsel Dönüşümler  274
PROBLEMLER:  279
8.4. BİR MATRİSİN ÖZDEĞER VE ÖZVEKTÖRLERİ  280
PROBLEMLER:  286
8.4.1. Bir Matrisin Köşegenleştirilmesi  287
8.4.2. Hermitik Matrislerin Özdeğer ve Özvektörleri  289
8.4.3. Hermitik İki Matrisin Birlikte Köşegen Hale Getirilmesi  291
PROBLEMLER:  296
9. BÖLÜM:
ÖZEL FONKSİYONLAR
9.1. GAMA FONKSİYONU  299
9.2. BETA FONKSİYONU  301
9.3. BİRİM BASAMAK FONKSİYONU  303
9.4. DİRAC DELTA FONKSİYONU  305
PROBLEMLER:  309
9.5. BESSEL FONKSİYONLARI  310
9.5.1. Bessel Fonksiyonlarının Üretici Fonksiyonu  315
9.5.2. Tekrarlama ve Türev Bağıntıları  316
9.5.3. Bessel Diferansiyel Denklemi  318
9.5.4. Bessel Fonksiyonlarının Dikliği  319
9.5.5. İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemlerin Bessel Diferansiyel Denklemine Dönüştürülmesi  320
PROBLEMLER:  324
9.6. KÜRESEL BESSEL FONKSİYONLARI  325
9.6.1. Küresel Bessel Fonksiyonlarının Tekrarlama Bağıntısı  327
9.6.2. Küresel Bessel Fonksiyonlarının Türev Bağıntısı  327
PROBLEMLER:  329
BÖLÜM 10:
ORTOGONAL POLİNOMLAR
10.1. LEGENDRE POLİNOMLARI  332
10.1.1. Legendre Diferansiyel Denkleminin Rodrigues Formülü ile Çıkarılması  334
10.1.2. Üretici Fonksiyon  335
10.1.3. Tekrarlama Bağıntısı  336
10.1.4. Türev Bağıntısı  338
10.1.5. Legendre Polinomlarının Özel Değerleri  339
10.1.6. Parite  340
10.1.7. Legendre Polinomlarının Diklik Bağıntısı ve Normu  341
10.1.8. Bir Fonksiyonun Legendre Serisi Olarak Açılımı  344
PROBLEMLER:  347
10.2. BAĞLI LEGENDRE POLİNOMLARI  348
10.2.1. Bağlı Legendre Polinomlarının Üretici Fonksiyonu, Tekrarlama ve Türev Bağıntıları  350
10.2.2. Diklik Bağıntısı, Parite ve Ortogonal Seri  352
PROBLEMLER:  353
10.3. KÜRESEL HARMONİKLER  354
PROBLEMLER:  358
10.4. HERMİTE POLİNOMLARI  359
10.4.1. Hermite Polinomlarının Diferansiyel Denklemi  360
10.4.2. Üretici Fonksiyon  360
10.4.3. Tekrarlama Bağıntısı  361
10.4.4. Türev Bağıntısı  361
10.4.5. Özel Değerleri ve Parite  362
10.4.6. Diklik Bağıntısı ve Normlama  363
10.4.7. Bir Fonksiyonun Hermite Polinomları Serisi Olarak Açılımı  365
PROBLEMLER:  369
10.5. LAGUERRE POLİNOMLARI  370
10.5.1. Laguerre Polinomlarının Diferansiyel Denklemi  371
10.5.2. Üretici Fonksiyon  371
10.5.3. Tekrarlama ve Türev Bağıntıları  372
10.5.4. Laguerre Polinomlarının Özel Değerleri ve Parite  372
10.5.5. Diklik Bağıntısı ve Normlama  372
10.5.6. Laguerre Polinomlarının Ortogonal Serisi  374
PROBLEMLER:  376
10.6. BAĞLI LAGUERRE POLİNOMLARI  377
10.6.1. Bağlı Laguerre Polinomlarının Diferansiyel Denklemi  377
10.6.2. Üretici Fonksiyonu  378
10.6.3. Tekrarlama ve Türev Bağıntıları  378
10.6.4. Diklik Bağıntısı  379
10.6.5. Ortogonal Seri  379
PROBLEMLER:  381
11. BÖLÜM:
FOURİER SERİLERİ
11.1. PERİYODİK FONKSİYON  383
11.2. FOURİER SERİLERİ  385
11.2.1. Dirichlet Koşulları  387
11.2.2. Çok Katlı Fourier Serileri  397
11.2.3. Yarım Aralık Açılımları  397
11.3. KOMPLEKS FOURİER SERİLERİ  400
11.4. FOURİER SERİLERİ İÇİN PARSEVAL TEOREMİ  402
PROBLEMLER:  404
12. BÖLÜM:
İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ
12.1. FOURİER DÖNÜŞÜMÜ  406
12.2. FOURİER DÖNÜŞÜMÜ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  412
12.2.1. Fourier Sinüs ve Kosinüs Dönüşümleri  412
PROBLEMLER:  418
12.2.2. Üç Boyutlu Uzayda Fourier Dönüşümü  419
12.2.3. Türevlerin Fourier Dönüşümleri  419
12.2.4. Parseval Teoremi  421
12.2.5. Fourier Dönüşümü için Harmanlama (Konvolüsyon) Teoremi  422
12.2.6. Diferansiyel Denklemlerde Fourier Dönüşümü  424
PROBLEMLER:  426
12.3. LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ  427
PROBLEMLER:  431
12.3.1. Türevlerin Laplace Dönüşümleri  431
12.3.2. Ters Laplace Dönüşümü  433
12.3.3. Laplace Dönüşümü İçin Harmanlama Teoremi  436
12.3.4. Diferansiyel Denklemlerde Laplace Dönüşümü  437
12.3.4. Lineer Sistemlerin Laplace Dönüşümleri ile Çözümleri  439
PROBLEMLER:  442
13. BÖLÜM:
DİFERANSİYEL DENKLEMLER
13.1. BİRİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER  443
13.1.1. Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması  443
13.1.2. Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları  444
13.2. LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER  445
13.2.1. İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Lineer Homojen Diferansiyel Denklemler  446
13.2.2. n. Mertebeden Sabit Katsayılı Lineer Homojen Diferansiyel Denklemler  447
PROBLEMLER:  449
13.2.3. İkinci Mertebeden Değişken Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler  450
13.2.3.1. Analitik Fonksiyonlar ve Basit (Adi) Noktalar  450
13.2.3.2. Homojen Denklemlerin Orijin Komşuluğunda Çözümleri  450
13.2.3.3. Homojen Olmayan Denklemlerin Orijin Komşuluğunda Çözümleri  451
13.2.3.4. Diğer Nokta Komşuluklarında Çözümler  452
PROBLEMLER:  462
13.3. LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ  463
PROBLEMLER:  466
13.4. KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER  467
13.4.1. Kartezyen Koordinatlarda Değişkenlere Ayırma Yöntemi  468
13.4.2. Silindirik Koordinatlarda Değişkenlere Ayırma Yöntemi  470
13.4.3. Küresel Koordinatlarda Değişkenlere Ayırma Yöntemi  471
14. BÖLÜM:
TENSÖREL ANALİZ
14.1. KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ  473
14.2. TENSÖR CEBİRİ  484
PROBLEMLER:  488
14.3. MATRİS CEBİRİ  489
14.4. BAZI ÖZEL TENSÖRLER  491
14.4.1. Simetrik ve Anti–simetrik Tensör  491
14.4.2. Yay Elemanı ve Metrik Tensör  491
14.4.3. Eş Tensörler  494
14.4.4. Levi–Civita Tensörü  495
14.4.5. Tensörlerin Fiziksel Bileşenleri  496
14.5. CHRISTOFFEL SEMBOLLERİ  497
PROBLEMLER  500
PROBLEMLER:  506
PROBLEMLERİN CEVAPLARI  507
EK: FORMÜLLER VE TABLOLAR  529
Kaynaklar  553
Kavram Dizini  555
 


Prof. Dr. Emine Öztürk
PROF. DR. EMİNE ÖZTÜRK

Doğum Yeri/Tarihi :ZARA–SİVAS / 1966
Telefon : 0346 219 10 10 / 1976
Faks : 0346 219 11 86
E–posta : eozturk@cumhuriyet.edu.tr
Posta Adresi : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ 58140/SİVAS

Akademik Unvanları

1–) ARŞ. GÖR. (C.Ü. FEN–ED. FAK. FİZİK BÖLÜMÜ 1990–2001)
2–) YRD. DOÇ. DR. (C.Ü. FEN–ED. FAK. FİZİK BÖLÜMÜ 2001–2005)
3–) DOÇ. DR. (C.Ü. FEN–ED. FAK. FİZİK BÖLÜMÜ 22 Nisan 2005)
4–) PROF. DR. ( C.Ü. FEN FAK. FİZİK BÖLÜMÜ 8 Ekim 2010–…)

İdari Görevler

1–) C.Ü. FEN–ED. FAK. FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2005–2008
2–) C.Ü. FEN–ED. FAK. FİZİK BÖLÜMÜ GENEL FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI 2005–…
3–) C.Ü. FEN–ED. FAK. FAKÜLTE KURULU– DOÇENT TEMSİLCİSİ 2006 – 2009
4–) C.Ü. DİVRİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR 2008 –2009
5–) C. Ü. MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖR YARDIMCILIĞI 2008 –2009

ULUSLARARASI MAKALELER
A. Uluslararası hakemli dergilerde SCI Expanded Kapsamında Yayınlanan Makaleler

A1 E. Ozturk, Y. Ergun, H. Sari and I. Sokmen, “Electronic subband of single Si delta–doped GaAs structures”, Superlattices and Microstructures, 28, 35, (2000).
A2 E. Ozturk, Y. Ergun, H. Sari and I. Sokmen, “Electronic properties of Si delta–doped GaAs under an applied electric field”, Semiconductor Science and Technology, 16, 421,(2001).
A3 E. Ozturk, Y. Ergun, H. Sari and I. Sokmen, “The self–consistent calculation of Si delta–doped GaAs structures”, Applied Physics A–Materials Science&Processing, 73, 749, (2001).
A4 E. Ozturk, Y. Ergun, H. Sari and I. Sokmen, “Si delta–doped GaAs structure with different dopant distribution models”, Journal of Applied Physics, 91, 2118,(2002)
A5 E. Ozturk, H. Sari, Y. Ergun and I. Sokmen, “Electronic properties of two coupled Si delta–doped GaAs structures” European Physics Journal–Applied Physics, 21, 91, (2003).
A6 E. Ozturk, Y. Ergun, H. Sari and I. Sokmen, “Influence of temperature on the electronic properties of Si delta–doped GaAs structures” European Physics Journal–Applied Physics, 21, 97,( 2003).
A7 E. Ozturk, H. Sari, Y. Ergun and I. Sokmen, “The effect of the donor distribution on the electronic structure of two coupled Si delta–doped layers in GaAs” Physica B, 334, 1, (2003).
A8 E. Ozturk, Y. Ergun, H. Sari and I. Sokmen, “Electronic structure of two coupled Si delta–doped GaAs as dependent on the donor thickness” Applied Physics A–Materials Science&Processing, 77, 427, (2003).
A9 E. Ozturk, Y. Ergun, H. Sari and I. Sokmen, “Influence of an applied electric field on the electronic properties of Si delta–doped GaAs”, European Physics Journal–Applied Physics, 24, 189, (2003).
A10 E. Ozturk and I. Sokmen, “Intersubband transitions for single, double and triple Si delta–doped GaAs layers” Journal of Physics D–Applied Physics, 36, 2457, (2003).
A11 E. Ozturk and I. Sokmen, “The electric field effects on intersubband optical absorption of Si delta–doped GaAs layer” Solid State Communications, 126, 605, (2003).
A12 E. Ozturk and I. Sokmen, “Intersubband optical absorption in Si delta–doped GaAs for the donor distribution and thickness as dependent on the applied electric field” European Physics Journal–Applied Physics, 25, 3, (2004).
A13 E. Ozturk and I. Sokmen, “Intersubband transitions of Si delta–doped GaAs layer different donor distribution models” Chinese Physics Letters, 21, 930,( 2004).
A14 E. Ozturk and I. Sokmen, “Intersubband optical absorption of double Si –doped GaAs layers” Superlattices and Microstructures, 35, 95, (2004).
A15 E. Ozturk, H. Sari and I. Sokmen, “Intersubband optical absorption in quantum wells under applied electric field and intense laser field” Surface Review and Letters, 11, 297,(2004).
A16 E. Ozturk, H. Sari and I. Sokmen, “The dependence of the intersubband transition in square and graded QWs on intense laser fields” Solid State Communications, 132, 497(2004)
A17 E. Ozturk, H. Sari, Y. Ergun and I. Sokmen, “The triple Si delta–doped GaAs structure” Applied Physics A–Materials Science&Processing, 80, 167, (2005).
A18 F. Ungan, E. Ozturk, Y. Ergun and I. Sokmen, “Subband structure and band bending in symmetric
modulation–doped double quantum wells”European Physics Journal–Applied Physics,29, 27,(2005).
A19 E. Ozturk, H. Sari and I. Sokmen, “Intersubband transitions in quantum wells under intense laser field” Applied Physics A–Materials Science&Processing, 80, 541, (2005)
A20 E. Ozturk, H. Sari and I. Sokmen, “Electric field and intense laser field effects on the intersubband optical absorption in a graded quantum well” Journal of Physics D–Applied Physics, 38, 935(2005)
A21 E. Ozturk, H. Sari and I. Sokmen,”Intersubband optical absorption in double quantum well under intense laser field” European Physics Journal–Applied Physics 35,1, (2006).
A22 E. Ozturk and I. Sokmen, “Intersubband transitions in an asymmetric double quantum well” Superlattices and Microstructures, 41, 36, (2007)
A23 F. Ungan, E. Ozturk, Y. Ergun and I. Sokmen, “The variation of electronic properties with the doping concentration of modulation–doped AlxGa1−xAs–GaAs double quantum wells” Superlattices and Microstructures, 41, 22, (2007)
A24 E. Ozturk and I. Sokmen, “ Electronic properties of p–type delta–doped GaAs structure under electric field” Chin. Phys. Lett., 25, ( 4), 1415 (2008)
A25 E. Ozturk, M. K. Bahar, and I. Sokmen, “Subband structure of p–type delta–doped GaAs as dependent on the acceptor concentration and the layer thickness” European Physics Journal–Appl. Physics, 41, 195 (2008)
A26 E. Ozturk and I. Sokmen, “Effect of the intense laser field on the valance band for Ga1–xAlxAs/GaAs heterostructure” Superlattices and Microstructures, 45,(1),16 (2009)
A27 E. Ozturk, “Optical intersubband transitions in double Si delta–doped GaAs under applied magnetic field” Superlattices and Microstructures 46, 752 (2009)
A28 E. Ozturk, Corrigendum to “Optical intersubband transitions in double Si delta–doped GaAs under applied magnetic field” [Superlattices and Microstructures 46 (2009) 752–759] Superlattices and Microstructures 47, 567 (2010)
A29 E. Ozturk, “Nonlinear optical absorption in graded quantum wells modulated by electric field and intense laser field” The European Physical Journal B, 75, 197 (2010)
A30 E. Ozturk and I. Sokmen, “Intersubband optical absorption coefficients and refractive index changes in triple quantum well with different well shapes” European Physics Journal–Applied Physics, 51, 10303 (2010)
A31 E. Ozturk, “Effect of magnetic field on p–type delta–doped GaAs layer” Chin. Phys. Lett., 27, 77302 (2010)
A32 E. Ozturk and I. Sokmen, “Effect of magnetic field on the linear and nonlinear intersubband optical absorption coefficients and refractive index changes in square and graded quantum wells” Superlattices and Microstructures, 48, 312 (2010)
A33 E. Ozturk and I. Sokmen, “Intersubband transitions and refractive index changes in coupled double quantum well with different well shapes” Superlattices and Microstructures, 50 (4), 350 (2011)
A34 E. Ozturk and I. Sokmen,“The effects of hydrostatic pressure on the nonlinear intersubband transitions and refractive index changes of different QW shapes” Optics Communications, 285 (24), 5223 (2012)
A35 E. Ozturk and I. Sokmen,“Linear and nonlinear optical absorption in different graded quantum wells modulated by intense laser field” Superlattices and Microstructures,52, 1010 (2012)
A36 E. Ozturk and I. Sokmen,“ Nonlinear intersubband absorption and refractive index changes in square and graded quantum well modulated by temperature and Hydrostatic pressure” Journal of Luminescence, 134, 42 (2013)
A37 E. Ozturk and Y. Özdemir, “Linear and nonlinear intersubband optical absorption coefficient and refractive index change in n–type –doped GaAs structure” Optics Communications,294, 361(2013)
A38 E. Ozturk and I. Sokmen,“ Electric field effect on the nonlinear optical absorption in double
semi–graded quantum wells” Optics Communications 305, 228 (2013)
A39 E. Ozturk, “Effect of an intense laser field on the holes in graded quantum wells” Eur. Phys. J. Plus 128, 97 (2013)
A40 E. Ozturk and I. Sokmen, “Nonlinear intersubband transitions in a parabolic and an inverse parabolic quantum well under applied magnetic field” Journal of Luminescence, 145, 387 (2014)
A41 E. Ozturk, “Simultaneous effects of the intense laser field and the electric field on the nonlinear optical properties in GaAs/GaAlAs quantum well” Optics Communications, 332, 136 (2014)
A42 E. Ozturk and I. Sokmen, “Nonlinear intersubband transitions in square and graded quantum wells modulated by intense laser field” Chinese Physics Letters 31 (No:12) 127301 (2014)
A43 E. Ozturk and I. Sokmen. “Resonant peaks of the linear optical absorption and rectification coefficients in GaAs/GaAlAs quantum well: Combined effects of intense laser, electric and magnetic fields” International Journal of Modern Physics B 29 (No:5) 1550030 (2015)
A44 E. Ozturk, “Nonlinear intersubband absorption and refractive index change in n–type delta–doped GaAs for different donor distributions” Eur. Phys. J. Plus 130, 1 (2015)
A45 E. Ozturk, "Nonlinear intersubband transitions in different
shaped quantum wells under intense laser field" Superlattices and Microstructures 82, 303 (2015)
A46 E. Ozturk, "Linear and nonlinear optical absorption coefficients and refractive
index changes in double parabolic–square quantum well as dependent on intense laser field" Eur. Phys. J. Plus 130, 67 (2015)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

B1–) M. C. Arıkan, E. Ozturk, Y. Ergun, H. Sari, I. Sokmen, “In–plane photoconductive properties in Si delta–doped GaAs structure” V. International Workshop on Low Dimensional Semiconductors: Physics and Devices; Scattering Mechanism and Device Performance, Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA, 1998

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1–) E. Ozturk, “The temperature dependence of the electronic structure of Si delta–doped GaAs” , Turk J Phys., 26, 465–471,( 2002).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1–) E. Öztürk, Y. Ergün, H. Sarı, İ. Sökmen, “Katkılı tabakalar arasındaki uzaklığa bağlı olarak çift Si delta–katkılı GaAs” 8. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı: 9 Kasım 2001, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
E2–) F. Ungan, E. Öztürk, Y. Ergün and İ. Sökmen, “N–katkılı çift simetrik Ga1–xAlxAs–GaAs kuantum kuyularının elektronik özellikleri üzerinde engel genişliğinin etkisi” 10. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı 14 Kasım 2003, Hacettepe Üni., ANKARA.

F. Diğer yayınlar :
F1 Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarı Deney Kılavuzu
(Fizik Bölümü Ders Notları)
F2 Elektronik Laboratuvarı Deney Kılavuzu (Fizik Bölümü Ders Notları)

YÖNETTİĞİ TEZLER
YÜKSEK LİSANS
1– M. Kemal BAHAR “p–tipi –katkılı GaAs yapıların elektronik özellikleri” (2007)
(C.Ü. Fen–Bilimleri Enstitüsü)
2– Erman KÖSE “ Farklı kuantum kuyularının elektrik alan altındaki davranışları” (2009).
(C.Ü. Fen–Bilimleri Enstitüsü)
3– Yasin ÖZDEMİR “N–tipi delta katkılı GaAs yapılarda lineer ve lineer olmayan geçişler”(2013)
(C.Ü. Fen–Bilimleri Enstitüsü)

ATIFLAR

Eylül 2014 tarihi itibariyle SCI kapsamına giren dergilerde yayımlanan makalelere, 250’nin üzerinde yurt dışı olmak üzere yaklaşık 400 atıf yapılmıştır.

HAKEMLİKLER
Uluslararası SCI Expanded Kapsamındaki Dergilerde
1–) Applied Physics A–Materials Science& Processing (Mart 2003)
2–) Physica B (Mayıs 2005)
3–) Applied Surface Science (Temmuz 2005)
4–) Journal of Applied Physics (Ağustos 2005)
5–) Superlattices and Microstructures (Ocak 2006)
6–) Physica B (Haziran 2008)
7–) Superlattices and Microstructures (Mart 2009)
8–) Superlattices and Microstructures (Nisan 2009)
9–) Superlattices and Microstructures (Ağustos 2009)
10–) The European Physical Journal B (Eylül 2009)
Ulusal Kongre ve Dergilerde
1–) 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 24–27 Haziran 2009
Cumhuriyet Üniversitesi Sivas

PROJELER
1–) “Elektrik alanı altında çiftlenimli graded (tabakalı) GaAs/Ga1–x AlxAs kuantum kuyularında
araband yapısı ve eksitonik bağlanma” CUBAP, F–040, 1996–1998
2–) “Delta–katkılı GaAs yapıların altband hesaplarının öz–uyumlu yapılması” CUBAP, F–069, 1998–2001
3–) “Delta–katkılı GaAs yapılarda elektronik yapı”CUBAP, F–065, 1998–2000
4–) “Delta–katkılı GaAs yapısında altbandlar arasındaki optiksel geçişler”CUBAP, F–142, 2003–2005,
5–) “P–tipi delta–katkılı GaAs yapısına uygulanan magnetik alanın etkileri”, CUBAP,
F–261, 2009–2010
6–) “Delta katkılı GaAs yapıların altbandları arasındaki lineer olmayan geçişler”CUBAP, F–397, 2013–

LİSANSÜSTÜ DERSLER
1–) FİZ 8002 Elektromanyetik Teori ve Optik
2–) FİZ 5503 Matematiksel Fizik

LİSANS DERSLERİ
1–) FİZ 4005 Katıhal Fiziği
2–) FİZ 3003 Elektronik
3–) FİZ 4006 Nükleer Fizik
4–) FİZ 4004 Elektromagnetik Teori
5–) FİZ 3005 Fizikte Matematik Yöntemler I
6–) FİZ 3006 Fizikte Matematik Yöntemler II
7–) FİZ 1109 Fizik I– (Mekanik I)
8–) FİZ 1110 Fizik II–( Elektrik ve Manyetizma I)
9–) Mekanik, Elektrik–Manyetizma, Elektronik ve Optik Laboratuvarları

Kullandığı Paket Programlar:MATHEMATICA

YAZDIĞI KİTAP
Fizik ve Mühendislikte Matematik Yöntemler (Çözümlü örneklerle),
Seçkin Yayıncılık (2011) ANKARA
Coskun Önem
Ağustos 2011
90.00 TL
Sepete Ekle
Tuncay Can
Temmuz 2020
35.00 TL
İndirimli: 31.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Ian Stewart
Haziran 2020
35.00 TL
İndirimli: 31.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Bülent Atalay
Haziran 2020
29.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özgeçmiş  9
1. BÖLÜM:
VEKTÖREL ANALİZ
1.1. VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ  19
1.2. BAZ VEKTÖRLERİ VE BİR VEKTÖRÜN BİLEŞENLERİ  24
1.3. ÜÇLÜ SKALER ÇARPIM  30
1.4. LİNEER BAĞIMSIZLIK  31
PROBLEMLER:  33
1.5. ÜÇLÜ VEKTÖREL ÇARPIM  34
1.6. VEKTÖR ÇARPIMLARININ İNDİRGENMESİNDE KULLANILACAK KAVRAMLAR  35
PROBLEMLER:  40
1.7. DİFERANSİYEL VEKTÖR HESABI  41
PROBLEMLER:  44
1.8. NABLA (DEL) İŞLEMCİSİ  45
1.9. SKALER VE VEKTÖREL ALANLAR  46
1.9.1. Gradyan  47
1.9.2. Diverjans  48
1.9.3. Rotasyonel  50
1.9.4. Laplasyen  51
PROBLEMLER:  55
2. BÖLÜM:
EĞRİSEL KOORDİNATLAR
2.1. YAY UZUNLUĞU, YÜZEY VE HACİM ELEMANLARI  59
2.2. EĞRİSEL KOORDİNATLARDA GRADYAN, DİVERJANS, ROTASYONEL VE LAPLASYEN  60
2.3. SİLİNDİRİK KOORDİNAT SİSTEMİ  62
2.4. KÜRESEL KOORDİNAT SİSTEMİ  68
PROBLEMLER:  76
3. BÖLÜM:
VEKTÖREL FONKSİYONLAR İÇİN İNTEGRAL
3.1. EĞRİSEL İNTEGRAL  77
3.2. YÜZEY İNTEGRALİ  91
3.3. HACİM İNTEGRALİ  95
PROBLEMLER:  97
3.4. DÜZLEMDE GREEN TEOREMİ  100
3.5. DİVERJANS (GAUSS) TEOREMİ  103
3.6. STOKES TEOREMİ  107
PROBLEMLER:  110
4. BÖLÜM:
KOMPLEKS ANALİZ
4.1. KOMPLEKS SAYILAR  111
4.1.1. Kompleks Sayıların Cebirsel İşlemleri  111
4.1.2. Kompleks Düzlem ve Kutupsal Gösterim  113
4.1.3. De Moivre Teoremi  114
4.1.4. Kompleks Sayıların Kökleri  114
4.1.5. Euler Formülü  115
4.1.6. Polinom Denklemleri  121
PROBLEMLER:  124
4.2. KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR  125
4.2.1. Kompleks Fonksiyonların Dönüşümü  125
4.2.2. Kompleks Fonksiyonların Türevi  130
4.2.3. Analitik Fonksiyon  132
4.3. CAUCHY–RİEMANN DENKLEMLERİ  134
4.3.1. Harmonik Fonksiyonlar  136
PROBLEMLER:  139
4.3.2. Kutupsal Koordinatlarda Cauchy–Riemann Denklemleri  140
4.4. BAZI TEMEL KOMPLEKS FONKSİYONLAR  141
4.4.1. Kompleks Polinom Fonksiyon  141
4.4.2. Üstel Fonksiyon  142
4.4.3. Trigonometrik Fonksiyonlar  142
4.4.4. Hiperbolik Fonksiyonlar  143
4.4.5. Logaritmik Fonksiyonlar  143
PROBLEMLER:  144
4.5. KRİTİK NOKTALAR  145
4.5.1. Sıfır Noktası  145
4.5.2. Tekil Noktalar  145
PROBLEMLER:  149
5. BÖLÜM:
KOMPLEKS İNTEGRAL
5.1. GİRİŞ  151
PROBLEMLER:  160
5.2. CAUCHY TEOREMİ VE ANALİTİK FONKSİYON  161
5.3. CAUCHY İNTEGRAL FORMÜLLERİ  163
5.4. ANALİTİK FONKSİYONUN TÜREVİ  174
PROBLEMLER:  179
5.5. KOMPLEKS FONKSİYONLARIN SERİ AÇILIMLARI  181
5.5.1. Taylor Serisi  181
5.5.2. Laurent Serisi  185
PROBLEMLER:  188
6. BÖLÜM:
REZİDÜ TEOREMİ
6.1. REZİDÜ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  191
PROBLEMLER:  202
6.2. REZİDÜ YÖNTEMİYLE REEL İNTEGRAL HESAPLARI  203
6.3. KATLI FONKSİYONLAR VE RİEMANN YÜZEYLERİ  223
PROBLEMLER:  230
7. BÖLÜM:
SOYUT VEKTÖR UZAYLARI
7.1. LİNEER VEKTÖR UZAYLARI  232
7.2. BAZ VEKTÖRLERİ VE BİLEŞENLER  234
7.3. SKALER ÇARPIM  235
7.4. ORTONORMAL BAZ VEKTÖRLERİ VE BİR VEKTÖRÜN BU BAZDA BİLEŞENLERİ  237
7.5. GRAMM– SCHMİDT DİKLEŞTİRME YÖNTEMİ  241
PROBLEMLER:  247
7.6. LİNEER OPERATÖR (İŞLEMCİ)  248
7.6.1. Lineer Operatör Cebiri  249
7.6.2. Bazı Özel Operatörler  251
7.6.3. Lineer Operatörlerin Özdeğer ve Özvektörleri  252
7.6.3.1. Hermitik Operatörlerin Özdeğer Problemi  253
PROBLEMLER:  254
8. BÖLÜM:
MATRİSLER VE DETERMİNANTLAR
8.1. DETERMİNANTLAR  255
8.1.1. Determinantların Özellikleri  256
8.1.2. Lineer Sistemlerin Çözümü  258
8.2. MATRİSLER  259
PROBLEMLER:  265
8.2.1. Matrislerin Özellikleri  266
PROBLEMLER:  271
8.3. BENZERLİK DÖNÜŞÜMLERİ  272
8.3.1. Birimsel Dönüşümler  274
PROBLEMLER:  279
8.4. BİR MATRİSİN ÖZDEĞER VE ÖZVEKTÖRLERİ  280
PROBLEMLER:  286
8.4.1. Bir Matrisin Köşegenleştirilmesi  287
8.4.2. Hermitik Matrislerin Özdeğer ve Özvektörleri  289
8.4.3. Hermitik İki Matrisin Birlikte Köşegen Hale Getirilmesi  291
PROBLEMLER:  296
9. BÖLÜM:
ÖZEL FONKSİYONLAR
9.1. GAMA FONKSİYONU  299
9.2. BETA FONKSİYONU  301
9.3. BİRİM BASAMAK FONKSİYONU  303
9.4. DİRAC DELTA FONKSİYONU  305
PROBLEMLER:  309
9.5. BESSEL FONKSİYONLARI  310
9.5.1. Bessel Fonksiyonlarının Üretici Fonksiyonu  315
9.5.2. Tekrarlama ve Türev Bağıntıları  316
9.5.3. Bessel Diferansiyel Denklemi  318
9.5.4. Bessel Fonksiyonlarının Dikliği  319
9.5.5. İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemlerin Bessel Diferansiyel Denklemine Dönüştürülmesi  320
PROBLEMLER:  324
9.6. KÜRESEL BESSEL FONKSİYONLARI  325
9.6.1. Küresel Bessel Fonksiyonlarının Tekrarlama Bağıntısı  327
9.6.2. Küresel Bessel Fonksiyonlarının Türev Bağıntısı  327
PROBLEMLER:  329
BÖLÜM 10:
ORTOGONAL POLİNOMLAR
10.1. LEGENDRE POLİNOMLARI  332
10.1.1. Legendre Diferansiyel Denkleminin Rodrigues Formülü ile Çıkarılması  334
10.1.2. Üretici Fonksiyon  335
10.1.3. Tekrarlama Bağıntısı  336
10.1.4. Türev Bağıntısı  338
10.1.5. Legendre Polinomlarının Özel Değerleri  339
10.1.6. Parite  340
10.1.7. Legendre Polinomlarının Diklik Bağıntısı ve Normu  341
10.1.8. Bir Fonksiyonun Legendre Serisi Olarak Açılımı  344
PROBLEMLER:  347
10.2. BAĞLI LEGENDRE POLİNOMLARI  348
10.2.1. Bağlı Legendre Polinomlarının Üretici Fonksiyonu, Tekrarlama ve Türev Bağıntıları  350
10.2.2. Diklik Bağıntısı, Parite ve Ortogonal Seri  352
PROBLEMLER:  353
10.3. KÜRESEL HARMONİKLER  354
PROBLEMLER:  358
10.4. HERMİTE POLİNOMLARI  359
10.4.1. Hermite Polinomlarının Diferansiyel Denklemi  360
10.4.2. Üretici Fonksiyon  360
10.4.3. Tekrarlama Bağıntısı  361
10.4.4. Türev Bağıntısı  361
10.4.5. Özel Değerleri ve Parite  362
10.4.6. Diklik Bağıntısı ve Normlama  363
10.4.7. Bir Fonksiyonun Hermite Polinomları Serisi Olarak Açılımı  365
PROBLEMLER:  369
10.5. LAGUERRE POLİNOMLARI  370
10.5.1. Laguerre Polinomlarının Diferansiyel Denklemi  371
10.5.2. Üretici Fonksiyon  371
10.5.3. Tekrarlama ve Türev Bağıntıları  372
10.5.4. Laguerre Polinomlarının Özel Değerleri ve Parite  372
10.5.5. Diklik Bağıntısı ve Normlama  372
10.5.6. Laguerre Polinomlarının Ortogonal Serisi  374
PROBLEMLER:  376
10.6. BAĞLI LAGUERRE POLİNOMLARI  377
10.6.1. Bağlı Laguerre Polinomlarının Diferansiyel Denklemi  377
10.6.2. Üretici Fonksiyonu  378
10.6.3. Tekrarlama ve Türev Bağıntıları  378
10.6.4. Diklik Bağıntısı  379
10.6.5. Ortogonal Seri  379
PROBLEMLER:  381
11. BÖLÜM:
FOURİER SERİLERİ
11.1. PERİYODİK FONKSİYON  383
11.2. FOURİER SERİLERİ  385
11.2.1. Dirichlet Koşulları  387
11.2.2. Çok Katlı Fourier Serileri  397
11.2.3. Yarım Aralık Açılımları  397
11.3. KOMPLEKS FOURİER SERİLERİ  400
11.4. FOURİER SERİLERİ İÇİN PARSEVAL TEOREMİ  402
PROBLEMLER:  404
12. BÖLÜM:
İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ
12.1. FOURİER DÖNÜŞÜMÜ  406
12.2. FOURİER DÖNÜŞÜMÜ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  412
12.2.1. Fourier Sinüs ve Kosinüs Dönüşümleri  412
PROBLEMLER:  418
12.2.2. Üç Boyutlu Uzayda Fourier Dönüşümü  419
12.2.3. Türevlerin Fourier Dönüşümleri  419
12.2.4. Parseval Teoremi  421
12.2.5. Fourier Dönüşümü için Harmanlama (Konvolüsyon) Teoremi  422
12.2.6. Diferansiyel Denklemlerde Fourier Dönüşümü  424
PROBLEMLER:  426
12.3. LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ  427
PROBLEMLER:  431
12.3.1. Türevlerin Laplace Dönüşümleri  431
12.3.2. Ters Laplace Dönüşümü  433
12.3.3. Laplace Dönüşümü İçin Harmanlama Teoremi  436
12.3.4. Diferansiyel Denklemlerde Laplace Dönüşümü  437
12.3.4. Lineer Sistemlerin Laplace Dönüşümleri ile Çözümleri  439
PROBLEMLER:  442
13. BÖLÜM:
DİFERANSİYEL DENKLEMLER
13.1. BİRİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER  443
13.1.1. Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması  443
13.1.2. Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları  444
13.2. LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER  445
13.2.1. İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Lineer Homojen Diferansiyel Denklemler  446
13.2.2. n. Mertebeden Sabit Katsayılı Lineer Homojen Diferansiyel Denklemler  447
PROBLEMLER:  449
13.2.3. İkinci Mertebeden Değişken Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler  450
13.2.3.1. Analitik Fonksiyonlar ve Basit (Adi) Noktalar  450
13.2.3.2. Homojen Denklemlerin Orijin Komşuluğunda Çözümleri  450
13.2.3.3. Homojen Olmayan Denklemlerin Orijin Komşuluğunda Çözümleri  451
13.2.3.4. Diğer Nokta Komşuluklarında Çözümler  452
PROBLEMLER:  462
13.3. LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ  463
PROBLEMLER:  466
13.4. KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER  467
13.4.1. Kartezyen Koordinatlarda Değişkenlere Ayırma Yöntemi  468
13.4.2. Silindirik Koordinatlarda Değişkenlere Ayırma Yöntemi  470
13.4.3. Küresel Koordinatlarda Değişkenlere Ayırma Yöntemi  471
14. BÖLÜM:
TENSÖREL ANALİZ
14.1. KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ  473
14.2. TENSÖR CEBİRİ  484
PROBLEMLER:  488
14.3. MATRİS CEBİRİ  489
14.4. BAZI ÖZEL TENSÖRLER  491
14.4.1. Simetrik ve Anti–simetrik Tensör  491
14.4.2. Yay Elemanı ve Metrik Tensör  491
14.4.3. Eş Tensörler  494
14.4.4. Levi–Civita Tensörü  495
14.4.5. Tensörlerin Fiziksel Bileşenleri  496
14.5. CHRISTOFFEL SEMBOLLERİ  497
PROBLEMLER  500
PROBLEMLER:  506
PROBLEMLERİN CEVAPLARI  507
EK: FORMÜLLER VE TABLOLAR  529
Kaynaklar  553
Kavram Dizini  555
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020