Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler
Eylül 2019 / 14. Baskı / 1232 Syf.
Fiyatı: 124.00 TL
İndirimli: 111.60 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 15. Ekim 2020 135.00 TL 121.50 TL (%10)Sepete Ekle
 6. Mart 2014 59.50 TL 5.00 TL (%92)Sepete Ekle
   

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler eserimizin ondördüncü baskısında, onüçüncü baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmış, gerek yerli gerekse yabancı literatür taranarak yeni tartışma açan ya da mevcut tartışmalara özgün katkılar sağlayan eserler ilgili konular bağlamında değerlendirilmiştir. Ayrıca yüksek yargının güncel kararları titizlikle incelenmiş ve ilgili konularda tartışmaya açılmıştır.

Konu Başlıkları
Uluslararası Suçlar
Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Hürriyete Karşı Suçlar
Şerefe Karşı Suçlar
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
Malvarlığına Karşı Suçlar
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
Genel Ahlaka Karşı Suçlar
Aile Düzenine Karşı Suçlar
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete Karşı Suçlar
Bilişim Alanında Suçlar
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Adliyeye Karşı Suçlar
Barkod: 9789750256219
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  14
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ondördüncü Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  53
Ceza Özel Hukukun Anlamı ve Kitabın Yapısı  55
Birinci Kısım
ULUSLARARASI SUÇLAR
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ
§1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI (TCK m.79)  57
I. Uluslararası Suç Kavramı ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  57
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  60
III. Suçun Maddi Unsurları  61
A. Suçun Hukuki Konusu  61
B. Fail ve Mağdur  63
1. Fail  63
2. Mağdur  64
3. Eylem  65
a. Hareket  65
aa. Genel Olarak  65
bb. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollarla Ülkeye Sokmak  66
cc. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yasal Olmayan Yollarla Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlamak  69
dd. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama  71
b. Netice  72
aa. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollarla Ülkeye Sokmak Bakımından  73
bb. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama Bakımından  73
cc. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama Bakımından  74
4. Suça Etki Eden Haller  74
a. Genel Olarak  74
b. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  75
c. Suçun, Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması  77
d. Suçun Mağdurların Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakılarak İşlenmesi  77
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  78
V. Suçun Manevi Unsuru  78
A. Genel Olarak  78
B. Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Maddi Menfaat Elde Etmek Özel Kastı  79
C. Zorunluluk Hali  80
VI. Teşebbüs  81
VII. Suçluların Çokluğu (İştirak)  83
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  84
IX. Muhakeme  86
A. Soruşturma ve Kovuşturma  86
B. Yer Bakımından Yetki (Yetkili Mahkeme)  87
C. Madde Bakımından Yetki (Görevli Mahkeme)  88
§2. İNSAN TİCARETİ (TCK m.80)  88
I. Genel Olarak  88
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  89
III. Suçun Maddi Unsurları  90
A. Fail – Mağdur  90
1. Fail  90
2. Mağdur  90
B. Eylem  91
1. Araç Fiiller  91
2. Asıl Fiiller  95
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  97
V. Suçun Manevi Unsuru  98
VI. Teşebbüs  98
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  98
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  99
A. Zincirleme Suç Hükümleri  99
B. Diğer Suç Tipleri İle Olan İçtima İlişkileri  99
1. Fuhuş (TCK m.227)  99
2. Göçmen Kaçakçılığı Suçu (TCK m.79)  100
3. Cebir (TCK m.108) – Tehdit (TCK m.106) – Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
(TCK m.109) Suçları  102
4. Eziyet Suçu (TCK m.96)  102
5. Belgede Sahtecilik Suçları (TCK m.204 vd.)  102
6. Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK m.91)  102
7. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK m.117)  103
8. Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu (TCK m.103)  103
9. Dilencilik suçu (TCK m.229)  103
IX. Muhakemesi  104
İkinci Kısım
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
§1. KASTEN ÖLDÜRME (TCK m.81)  105
I. Genel Olarak  105
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  106
III. Suçun Maddi Unsurları  106
A. Suçun Hukuki Konusu  106
B. Fail–Mağdur  106
1. İnsan Olma Şartı  107
2. Canlı Olmak Şartı  108
C. Eylem  110
1. Hareket  110
2. Netice  111
3. Nedensellik Bağlantısı  112
a. Genel Olarak  112
b. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar  113
aa. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu  113
bb. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi  113
cc. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması  114
dd. Öne Geçen Sebep  114
ee. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik)  115
ff. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi)  115
gg. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik)  115
c. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi  116
aa. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik)  117
bb. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler)  119
cc. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının/İlişkisinin Bulunmaması)  119
dd. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması  120
ee. Varsayıma Dayalı Nedensellik  120
D. Suça Etki Eden Haller  121
1. Suçun Tasarlanarak İşlenmesi  121
2. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi  124
3. Suçun, Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  127
4. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  128
5. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  131
6. Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Öldürme  133
7. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme  134
8. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla  136
9. Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Öldürme  137
10. Kan Gütme Saikiyle Öldürme  138
11. Töre Saikiyle Öldürme  140
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  143
A. Genel Olarak  143
B. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  147
V. Suçun Manevi Unsuru  148
VI. Teşebbüs  156
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  158
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  162
IX. Yaptırım  163
X. Zamanaşımı  163
XI. Muhakeme  164
§2. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (TCK m.83)  164
I. Genel Olarak  164
II. Suçun Maddi Unsurları  165
A. Eylem  165
1. Hareket–Netice  165
a. Kişinin Belli Bir İcrai Davranışta Bulunmak Hususunda Kanunî Düzenlemelerden veya Sözleşmeden Kaynaklanan Bir Yükümlülüğünün Bulunması  167
b. Kişinin Önceden Gerçekleştirdiği Davranışın Başkalarının Hayatı ile İlgili Olarak Tehlikeli Bir Durum Oluşturması  167
c. Neticeye Engel Olma İmkan ve İhtimalinin Varlığı  169
2. Nedensellik Bağlantısı Sorunu  169
B. Suça Etki Eden Haller  169
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  170
IV. Manevi Unsur  172
V. Teşebbüs  173
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  174
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  174
VIII. Yaptırım  174
IX. Muhakeme  175
§3. İNTİHARA YÖNLENDİRME (TCK m.84)  175
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  176
II. Suçun Maddi Unsurları  176
A. Fail–Mağdur  176
B. Eylem  176
C. Suça Etki Eden Haller  180
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  182
IV. Suçun Manevi Unsuru  182
V. Teşebbüs  183
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  183
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  184
VIII. Yaptırım  184
IX. Muhakeme  184
§4. TAKSİRLE ÖLDÜRME (TCK m.85)  185
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  185
II. Suçun Maddi Unsurları  185
A. Fail–Mağdur  185
B. Eylem  185
C. Suça Etki Eden Haller  190
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  190
IV. Suçun Manevi Unsuru  190
V. Cezalandırılmaya Engel Olan Şahsi Sebepler  193
VI. Teşebbüs  195
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  195
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  196
IX. Yaptırım  197
X. Muhakeme  198
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. KASTEN YARALAMA (TCK m.86–87)  201
I. Benzer Suçlarla Karşılaştırma  201
A. Cebir Suçu  201
B. Tehdit Suçu  202
C. İşkence Suçu  202
D. Eziyet Suçu  203
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  203
III. Suçun Maddi Unsurları  204
A. Fail–Mağdur  204
B. Eylem  205
C. Suça Etki Eden Haller  208
1. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller  210
a. Mağdurun Sıfatından Kaynaklanan Sebepler  210
aa. Kasten Yaralamanın Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  210
bb. Kasten Yaralamanın Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  210
cc. Kasten Yaralamanın Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  211
dd. Kasten Yaralamanın Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  212
ee. Kasten Yaralamanın Silahla İşlenmesi  212
b. Neticeden Kaynaklanan Sebepler: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  216
aa. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Ortaya Çıkan Birinci Grup Neticeler (m.87/1)  216
aaa. Kasten Yaralamanın Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olması  216
bbb. Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması  219
ccc. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması  220
ddd. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması  221
eee. Kasten Yaralamanın Mağdurun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olması  222
bb. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada İkinci Grup Neticeler (m.87/2)  223
aaa. Kasten Yaralamanın Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması  223
bbb. Kasten Yaralamanın Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden Olması  224
ccc. Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasına Neden Olması  225
ddd. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması  226
eee. Kasten Yaralamanın Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesine Neden Olması  226
cc. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Üçüncü Grup Neticeler (m.87/3)  227
dd. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Dördüncü Netice: Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi (m.87/4)  228
c. Aynı Eylemde Birden Fazla Nitelikli Halin Bir Arada Gerçekleşmesi  231
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal: Fiilin Kişi Üzerindeki Etkisinin Basit Bir Tıbbi Müdahaleyle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Olması  233
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  233
V. Suçun Manevi Unsuru  234
VI. Teşebbüs  236
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  237
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  238
IX. Muhakemesi  240
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  240
B. Görevli Mahkeme  240
§2. TAKSİRLE YARALAMA (TCK m.89)  241
§3. İNSAN ÜZERİNDE DENEY (TCK m.90)  242
I. Genel Olarak  242
II. İnsan Üzerinde Deney ve Deneme  244
A. Deney ve Deneme Kavramları  244
1. İyileştirme Amaçlı Denemeler  246
2. Bilimsel Deneyler  247
a. Genel Olarak  247
b. Bilimsel Deneylerle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Belgeler  247
aa. Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler  247
bb. Uluslararası Belgeler  248
III. İnsan Üzerinde Deney Yapma Suçları  249
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  249
B. Suçun Maddi Unsurları  251
1. Fail–Mağdur  251
2. Eylem  253
a. Hareket  253
b. Netice  254
aa. Genel Olarak  254
bb. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Deney  254
C. Hukuka Aykırılık Unsuru  256
D. Manevi Unsur  258
E. Teşebbüs  259
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  259
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  259
H. Yaptırım  259
I. Muhakemesi  260
VI. İnsan Üzerinde Tedavi Amaçlı Deneme Yapma Suçu  260
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  260
B. Suçun Maddi Unsurları  260
1. Fail–Mağdur  260
2. Eylem  261
a. Hareket  261
b. Netice  261
C. Hukuka Aykırılık Unsuru  261
D. Manevi Unsur  262
E. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)– Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  262
F. Yaptırım  263
G. Muhakemesi  263
§4. ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ (TCK m.91)  263
I. Genel Olarak  263
II. Yaşayan Bir Kişiden Organ veya Doku Almak (m.91/1)  265
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  265
B. Suçun Maddi Unsurları  265
1. Suçun Hukuki Konusu  265
2. Fail–Mağdur  266
3. Eylem  266
a. Genel Olarak  266
b. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Organ ya da Doku Alma  269
4. Suça Etki Eden Haller  269
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  270
D. Suçun Manevi Unsuru  270
E. Teşebbüs  270
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  270
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  270
H. Yaptırım  270
I. Muhakemesi  271
III. Ölüden Organ veya Doku Almak (m.91/2)  271
VI. Organ veya Doku Ticareti (m.91/3)  274
A. Genel Olarak  274
B. Suça Etki Eden Hal–Şahsi Cezasızlık Sebebi  274
C. Suç Sonrası Pişmanlık  274
D. Yaptırım  275
V. Organ veya Doku Saklamak, Nakletmek veya Aşılamak (m.91/5)  275
VI. Organ veya Doku Teminine Yönelik Olarak İlan veya Reklam Vermek veya Yayınlamak (m.91/6)  276
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
§1. İŞKENCE (TCK m.94)  277
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  278
II. Suçun Maddi Unsurları  279
A. Fail–Mağdur  279
B. Eylem  280
C. Suça Etki Eden Haller  284
1. TCK m. 94 Açısından  284
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence  285
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  287
VI. Suçun Manevi Unsuru  287
V. Teşebbüs  288
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  288
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  288
VIII. Zamanaşımı  289
IX. Muhakemesi  290
X. İşkence ve Delil Yasakları  290
§2. EZİYET (TCK m.96)  290
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  290
II. Suçun Maddi Unsurları  290
A. Fail–Mağdur  290
B. Eylem  291
C. Suça Etki Eden Haller  292
II. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  293
III. Suçun Manevi Unsuru  293
V. Teşebbüs  293
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  293
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  294
VIII. Muhakemesi  294
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
§1. TERK (TCK m.97)  295
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  295
II. Suçun Maddi Unsurları  295
A. Fail–Mağdur  295
B. Eylem  296
C. Suça Etki Eden Haller  298
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  298
IV. Suçun Manevi Unsuru  298
V. Teşebbüs  298
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  299
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  299
VIII. Muhakemesi  299
§2. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ
(TCK m.98)  299
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  299
II. Suçun Maddi Unsurları  299
A. Fail–Mağdur  299
B. Eylem  300
C. Suça Etki Eden Haller  300
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  300
IV. Suçun Manevi Unsuru  300
V. Teşebbüs  300
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  301
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  301
VIII. Muhakemesi  301
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
§1. ÇOCUK DÜŞÜRTME (TCK m.99)  303
I. Genel Olarak  303
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  303
III. Suçun Maddi Unsurları  304
A. Suçun Hukuki Konusu  304
B. Fail–Mağdur  304
C. Eylem  305
D. Suça Etki Eden Haller  306
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  307
V. Suçun Manevi Unsuru  309
VI. Cezasızlık Nedeni  311
VII. Teşebbüs  311
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  312
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  312
X. Muhakemesi  313
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  313
B. Görevli Mahkeme  313
§2. ÇOCUK DÜŞÜRME (TCK m.100)  314
I. Genel Olarak  314
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  314
III. Suçun Maddi Unsurları  314
A. Suçun Konusu  314
B. Fail–Mağdur  314
C. Eylem  315
D. Suça Etki Eden Haller  315
E. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  315
IV. Suçun Manevi Unsuru  315
V. Teşebbüs  316
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  316
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  317
VIII. Muhakemesi  317
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  317
B. Görevli Mahkeme  317
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
§1. CİNSEL SALDIRI (TCK m.102)  319
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  321
II. Suçun Maddi Unsurları  322
A. Suçun Hukuki Konusu  322
B. Fail–Mağdur  322
C. Eylem  323
a. Genel Olarak  323
b. Basit Cinsel Saldırı (TCK m.102/1 – Birinci Cümle)  326
c. Sarkıntılık Suretiyle Cinsel Saldırı (Hafif Cinsel Saldırı) – (TCK m.102/1 – İkinci Cümle)  328
d. Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK m.102/2)  331
D. Suça Etki Eden Haller  334
a. Genel Olarak  334
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  335
c. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  336
d. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi  337
e. Suçun Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  338
f. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  338
g. Suç Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü (TCK m.102/5)  339
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  339
IV. Suçun Manevi Unsuru  340
V. Teşebbüs  342
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  343
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  346
VIII. Yaptırım  347
IX. Muhakeme  350
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  350
B. Görevli – Yetkili Mahkeme  350
§2. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (TCK m.103)  351
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  351
II. Suçun Maddi Unsurları  352
A. Suçun Hukuki Konusu  352
B. Fail–Mağdur  352
a. Fail  352
b. Mağdur  353
C. Eylem  356
a. Genel Olarak  356
b. İstismar Kavramı  356
c. İstismar Fiillerinin Vücuda Temasa Dayalı Olup Olmaması Sorunu  360
d. Sarkıntılık Suretiyle Cinsel İstismar (Hafif Cinsel İstismar) – (TCK m.103/1 – İkinci Cümle)  362
D. Suça Etki Eden Haller  364
a. Genel Olarak  364
b. TCK m.103/3–(a) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Birden Fazla Kişiyle Birlikte İşlenmesi  365
c. TCK m.103/3–(b) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  365
d. TCK m.103/3–(c) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Belirli Bir Akrabalık İlişkisi İçinde Bulunan Kişilere Karşı veya Bu Kişiler Tarafından İşlenmesi  365
e. TCK m.103/3–(d) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Belirli Sıfatları Haiz Olan ve Çeşitli Hizmet Veren veya Yükümlülük Altında Bulunanlar Tarafından İşlenmesi  366
f. TCK m.103/3–(e) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  367
g. TCK m.103/4’te Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi İşlenmesi  367
h. TCK m.103/6’te Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Cinsel İstismar Suçu Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü  368
ı. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması  368
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  369
IV. Suçun Manevi Unsuru  369
V. Teşebbüs  370
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  371
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  371
VIII. Yaptırım  372
VIII. Muhakemesi  373
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  373
B. Vasi Tayini  374
C. Görevli – Yetkili Mahkeme  374
§3. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (TCK m.104)  375
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  375
II. Suçun Maddi Unsurları  376
A. Suçun Hukuki Konusu  376
B. Fail–Mağdur  376
1. Fail  376
2. Mağdur  379
C. Eylem  380
D. Suça Etki Eden Haller  382
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  384
IV. Suçun Manevi Unsuru  384
V. Teşebbüs  385
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  385
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  385
VIII. Muhakemesi  386
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  386
B. Görevli – Yetkili Mahkeme  388
§4. CİNSEL TACİZ (TCK m.105)  388
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  388
II. Suçun Maddi Unsurları  389
A. Suçun Hukuki Konusu  389
B. Fail–Mağdur  389
C. Eylem  390
D. Suça Etki Eden Haller  393
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  396
IV. Suçun Manevi Unsuru  396
V. Teşebbüs  396
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  397
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  397
VIII. Muhakemesi  398
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  398
B. Görevli – Yetkili Mahkeme  399
C. Davaya Katılma  399
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
§1. TEHDİT (TCK m.106)  401
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  401
II. Suçun Maddi Unsurları  401
A. Fail – Mağdur  401
B. Eylem  402
C. Suça Etki Eden Haller  405
1. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Hal  405
2. Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller  406
a. Suçun Silahla İşlenmesi  406
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi  407
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  408
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  408
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  409
IV. Suçun Manevi Unsuru  409
V. Teşebbüs  411
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  411
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  412
VIII. Muhakemesi  414
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları  414
B. Görevli Mahkeme  414
§2. ŞANTAJ (TCK m.107)  414
I. Benzer Suçlardan Farkı  414
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  416
III. Suçun Maddi Unsurları  417
A. Fail – Mağdur  417
B. Eylem  417
1. Mağduru Kanuna Aykırı veya Yükümlü Olmadığı Bir Şeyi Yapmaya veya Yapmamaya Zorlamak (m.107/1)  418
2. Mağduru Haksız Çıkar Sağlamaya Zorlamak (m.107/1)  418
3. Mağdurun Şeref veya Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı veya İsnat Edileceği Tehdidinde Bulunmak (m.107/2)  419
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  420
V. Suçun Manevi Unsuru  420
VI. Teşebbüs  421
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  421
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  421
IX. Muhakemesi  421
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları  421
B. Şantaj Suçuna İlişkin Delillerin Saklanması Sorunu  421
C. Görevli Mahkeme  422
§3. CEBİR (TCK m.108)  422
I. Korunan Hukuki Değer  422
II. Suçun Maddi Unsurları  423
A. Fail – Mağdur  423
B. Eylem  423
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  424
IV. Suçun Manevi Unsuru  425
V. Teşebbüs  425
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  425
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  426
VIII. Yaptırım ve Muhakeme  426
A. Yaptırım  426
B. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları – Görevli Mahkeme  426
§4. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (TCK m.109)  426
I. Korunan Hukuki Değer  426
II. Suçun Maddi Unsurları  427
A. Fail – Mağdur  427
B. Eylem  428
1. Mağdurun Bir Yere Gitme Hürriyetinden Yoksun Bırakılması  429
2. Mağdurun Bir Yerde Kalma Hürriyetinden Yoksun Bırakılması  429
C. Suça Etki Eden Haller  429
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması  430
2. Üçüncü Fıkrada Düzenlenen Nitelikli Haller  430
a. Suçun Silahla İşlenmesi  430
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  431
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  431
d. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  432
e. Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi  432
f. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  432
g. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi  433
h. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Şekilleri  433
aa. Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması  433
bb. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmesi  433
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  434
IV. Suçun Manevi Unsuru  436
V. Cezayı Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  437
VI. Teşebbüs  438
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  438
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  439
IX. Muhakemesi  440
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları  440
B. Görevli Mahkeme  440
§5. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (TCK m.116)  440
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  440
II. Suçun Maddi Unsurları  441
A. Suçun Hukuki Konusu  441
1. Konut  441
2. Eklenti  442
3. İşyerleri ve Eklentileri  444
B. Fail–Mağdur  446
C. Eylem  447
1. Girmek ve Çıkmamak  447
2. Rızanın Bulunmaması–Rızaya Aykırılık  448
D. Suça Etki Eden Haller  450
1. TCK m.116/4’te Yer Alan Ağırlatıcı Sebepler  450
a. Suçun Cebir veya Tehdit Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  450
b. Suçun Gece Vakti İşlenmesi  451
2. TCK m.119’da Yer Alan Ağırlatıcı Sebepler  452
a. Suçun Silâhla İşlenmesi  452
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi  452
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  453
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  453
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  453
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  453
IV. Suçun Manevi Unsuru  454
V. Teşebbüs  455
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  456
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  456
VIII. Muhakemesi  457
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  457
B. Görevli Mahkeme  457
§6. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ (TCK m.117)  457
I. İş ve Çalışma Hürriyeti Kavramı  457
II. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu  459
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  459
B. Suçun Maddi Unsurları  459
1. Fail–Mağdur  459
2. Eylem  460
3. Suça Etki Eden Haller  465
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  466
D. Suçun Manevi Unsuru  467
E. Teşebbüs  467
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  467
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  468
H. Muhakemesi  469
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  469
2. Görevli Mahkeme  469
III. Sömürü Suçu  469
A. Korunan Hukuki Değer  469
B. Suçun Maddi Unsurları  470
1. Fail–Mağdur  470
2. Eylem  470
3. Suça Etki Eden Haller  473
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  473
D. Suçun Manevi Unsuru  473
E. Teşebbüs  473
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  473
G. Suçluların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  473
H. Muhakemesi  474
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  474
2. Görevli Mahkeme  474
IV. Sömürmek İçin Tedarik, Sevk veya Nakil Etmek  474
V. Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya, Anlaşma İçeriğini Değiştirmeye Zorlama ve İşin Durmasına, Sona Ermesine Neden Olma  476
A. Korunan Hukuki Değer  476
B. Suçun Maddi Unsurları  476
1. Fail–Mağdur  476
2. Eylem  476
3. Suça Etki Eden Haller  478
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  478
D. Suçun Manevi Unsuru  478
E. Teşebbüs  479
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  479
G. Suçluların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  479
H. Muhakemesi  479
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  479
2. Görevli Mahkeme  479
§7. AYIRIMCILIK VE NEFRET (TCK m.122)  479
I. Genel Olarak  479
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  481
III. Suçun Maddi Unsurları  483
A. Fail–Mağdur  483
B. Eylem  483
1. Genel Olarak  483
2. Bir Kişiye Kamuya Arz Edilmiş Olan Bir Taşınır veya Taşınmaz Malın Satılmasını, Devrini veya Kiraya Verilmesini Engellemek  484
3. Bir kişinin Kamuya Arz Edilmiş Belli Bir Hizmetten Yararlanmasını Engellemek  484
4. Bir Kişinin İşe Alınmasını Engellemek  485
5. Kişinin Olağan Bir Ekonomik Etkinlikte Bulunmasını Engellemek  485
C. Suçun Nitelikli Unsurları  485
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  486
V. Suçun Manevi Unsuru  486
VI. Teşebbüs  486
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  487
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  487
IX. Muhakemesi  487
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  487
B. Görevli Mahkeme  487
§8. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA (TCK m.123)  487
I. Korunan Hukuki Değer  487
II. Suçun Maddi Unsurları  487
A. Fail–Mağdur  487
B. Eylem  488
C. Suça Etki Eden Haller  489
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  489
IV. Suçun Manevi Unsuru  490
V. Teşebbüs  490
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  490
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  490
VIII. Muhakemesi  491
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  491
B. Görevli Mahkeme  491
§9. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ (TCK m.124)  491
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  491
II. Suçun Maddi Unsurları  492
A. Suçun Hukuki Konusu  492
B. Fail–Mağdur  492
C. Eylem  492
D. Suça Etki Eden Haller  496
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  496
IV. Suçun Manevi Unsuru  497
V. Teşebbüs  497
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  497
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  497
VIII. Yaptırım  498
IX. Muhakemesi  498
Sekizinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
§1. HAKARET (TCK m.125)  499
I. Genel Olarak  499
II. Şerefe Karşı Suçlar (Genel Hakaret Suçu)  500
A. Çeşitleri  500
1. Huzurda Hakaret  500
2. Gıyapta Hakaret  501
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  503
C. Suçun Maddi Unsurları  503
1. Fail–Mağdur  503
2. Eylem  507
3. Suç Etki Eden Haller  513
a. Ağırlatıcı Sebepler (Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller)  513
aa. Madde 125/3 de Düzenlenen Haller  513
aaa. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi  513
bbb. Suçun Kişinin Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi  514
ccc. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi  514
bb. Madde 125/4’te Düzenlenen Hal: Suçun Alenen İşlenmesi  514
b. Hafifletici Sebepler (Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller)  515
D. Hukuka Aykırılık Unsuru  515
1. Eleştiri Hakkı  515
2. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  518
E. Manevi Unsur  522
F. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Kaldıran Haller  523
1. İspat Hakkının Kullanılması  523
a. Genel Olarak  523
b. İspat Hakkının Kabul Edildiği Haller  524
2. Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi  526
3. Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi  527
4. Hakaret Suçunun Karşılıklı Olarak İşlenmesi  528
G. Teşebbüs  529
Ğ. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  529
H. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  530
I. Muhakeme  530
1. Şikayet  530
2. Dava süresi  531
3. Uzlaşma  532
4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  532
5. Görevli Mahkeme  533
6. Delil Yasağı  533
7. 6352 sayılı Kanundan Sonraki Durum  533
İ. Yaptırım  534
III. Kişinin Hatırasına Hakaret  534
A. Genel Olarak  534
B. Ölünün Hatırasına Hakaret  536
C. Ölüleri Tahkir  536
1. Suçun Maddi Unsurları  536
a. Suçla Korunan Hukuki Değer–Suçun Hukuki Konusu  536
b. Fail  537
c. Eylem  538
d. Suça Etki Eden Haller  538
2. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  538
3. Suçun Manevi Unsuru  538
4. Teşebbüs  539
5. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  539
Dokuzuncu Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
§1. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.132)  546
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  546
II. Suçun Maddi Unsurları  547
A. Suçun Maddi Konusu  547
B. Fail–Mağdur  548
C. Eylem  548
D. Suça Etki Eden Haller  555
1. Gizliliğin İhlâlinin Haberleşme İçeriklerinin Kaydı Suretiyle Gerçekleşmesi
(m.132/1 c.2)  555
2. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m.137/1 A)  556
3. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m.137/1 b)  557
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  559
IV. Suçun Manevi Unsuru  560
V. Teşebbüs  560
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  560
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  560
VIII. Muhakemesi  561
§2. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI (TCK m.133)  561
I. Korunan Hukuki Değer  561
II. Suçun Maddi Unsurları  562
A. Suçun Hukuki Konusu  562
B. Fail–Mağdur  563
C. Eylem  564
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  568
IV. Suçun Manevi Unsuru  569
V. Teşebbüs  569
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  570
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  570
VIII. Muhakemesi  570
§3. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.134)  571
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  571
II. Suçun Maddi Unsurları  572
A. Suçun Hukuki Konusu  572
B. Fail–Mağdur  572
C. Eylem  572
D. Suça Etki Eden Haller  577
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  577
IV. Suçun Manevi Unsuru  578
V. Teşebbüs  578
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  578
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  578
VIII. Muhakemesi  580
§4. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (TCK m.135)  580
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  581
II. Suçun Maddi Unsurları  582
A. Suçun Hukuki Konusu  582
B. Fail–Mağdur  586
C. Eylem  586
D. Suça Etki Eden Haller  587
1. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  588
2. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  590
3. Suçun Özel Nitelikli Kişisel Verilere Karşı İşlenmesi (TCK m.135/2)  591
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  592
A. Hukuka Özel Aykırılık–Hukuka Aykırılık Bilinci  592
B. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Bakımından Söz Konusu Olabilecek Hukuka Uygunluk Sebepleri  593
IV. Suçun Manevi Unsuru  595
V. Teşebbüs  595
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  595
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  595
VIII. Yaptırım  596
IX. Muhakeme  596
§5. VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME
(TCK m.136)  596
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  596
II. Suçun Maddi Unsurları  596
A. Suçun Hukuki Konusu  596
B. Fail–Mağdur  596
C. Eylem  597
D. Suça Etki Eden Haller  598
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  598
IV. Suçun Manevi Unsuru  599
V. Teşebbüs  599
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  600
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  600
VIII. Yaptırım  600
IX. Muhakeme  600
§6. VERİLERİ YOK ETMEME (TCK m.138)  601
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  601
II. Suçun Maddi Unsurları  601
A. Suçla Korunan Hukuki Değer–Suçun Hukuki Konusu  601
B. Fail–Mağdur  601
C. Eylem  602
D. Nitelikli Hal  603
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  603
IV. Suçun Manevi Unsuru  604
V. Teşebbüs  604
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  604
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  604
VIII. Yaptırım  604
IX. Muhakeme  604
Onuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. HIRSIZLIK (TCK m.141–147)  605
I. Tanımı–Benzer Suçlardan Farkı  606
II. Korunan Hukuki Değer  608
III. Suçun Maddi Unsurları  609
A. Suçun Konusu  609
1. Taşınır Mal  609
2. Başkasına Ait Olma  612
B. Fail– Mağdur  613
C. Eylem  613
D. Suça Etki Eden Haller  615
1. Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller  615
a. TCK m.142/1’de Düzenlenen Haller  616
aa. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi (m.142/1 a)  616
aaa. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi  616
bbb. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi  617
ccc. Hırsızlık Suçunun Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi  617
bb. Hırsızlık Suçunun Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–c)  617
cc. Hırsızlık Suçunun Bir Afet veya Genel Bir Felâketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–d)  618
dd. Hırsızlık Suçunun Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–e)  618
b. TCK m.142/2’de Düzenlenen Haller  620
aa. Hırsızlık Suçunun Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.142/2–a)  620
bb. Hırsızlık Suçunun Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da Özel Beceriyle İşlenmesi (TCK m.142/2–b)  622
cc. Hırsızlık Suçunun Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku veya Kargaşadan Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.142/2–c)  624
dd. Hırsızlık Suçunun Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek Suretiyle İşlenmesi (TCK m.142/2–d)  624
ee. Hırsızlık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.142/2–e)  625
ff. Hırsızlık Suçunun Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı Hâlde Resmî Sıfat Takınarak İşlenmesi (TCK m.142/2–f)  627
gg. Hırsızlık Suçunun Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/2–g)  627
hh. Hırsızlık Suçunun Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/2–h)  628
c. TCK m.142/3’te Düzenlenen Hal: Hırsızlık Suçunun, Sıvı veya Gaz Hâlindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi  630
d. TCK m.142/5’te Düzenlenen Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması  631
e. TCK m.143’te Düzenlenen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun Geceleyin İşlenmesi  631
f. Birden Fazla Nitelikli Halin Birlikte Gerçekleşmesi  632
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller  633
a. TCK m.144’te Düzenlenen Haller  633
aa. Hırsızlık Suçunun Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi  633
bb. Hırsızlık Suçunun Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi  633
b. Malın Değerinin Az Olması (m.145)  633
c. Kullanma Hırsızlığı (m.146)  639
d. Zorunluluk Hali (m.147)  640
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  641
V. Suçun Manevi Unsuru  642
A. Genel Olarak  642
B. Yarar Sağlama Maksadı  644
VI. Cezayı Kaldıran ya da Azaltan Şahsi Sebep  645
A. Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep (m.167)  645
B. Etkin Pişmanlık (m.168)  647
VII. Teşebbüs  650
VIII. Suçluların Çokluğu (İştirak)  651
IX. Suçların Çokluğu (İçtimaı)  652
X. Muhakeme  654
§2. YAĞMA (TCK m.148)  654
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  655
II. Suçun Maddi Unsurları  655
A. Fail–Mağdur  655
B. Suçun konusu  656
C. Eylem  656
1. Tehdit Etmek veya Cebir Kullanmak  656
2. Malın Teslimi veya Alınması  659
D. Suça Etki Eden Haller  660
1. Cezayı Ağırlaştıran Haller (m.149/1)  660
a. Yağma Suçunun Silâhla İşlenmesi  660
b. Yağma Suçunun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle İşlenmesi  661
c. Yağma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  662
d. Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi  662
e. Yağma Suçunun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  664
f. Yağma Suçunun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  665
g. Yağma Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  665
h. Yağma Suçunun Gece Vaktinde İşlenmesi  665
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yağma (m.149/2)  666
3. Cezayı Hafifleten Haller  667
a. Yağma Suçunun Kişinin Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağını Tahsil Amacıyla İşlenmesi (m.150/1)  667
b. Değerin Azlığı (m.150/2)  667
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  669
IV. Suçun Manevi Unsuru  670
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler–Objektif Cezalandırılabilme Şartları  670
VI. Teşebbüs  670
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  672
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  672
IX. Muhakemesi  674
X. Senedin Yağması  674
§3. MALA ZARAR VERME (TCK m.151)  675
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  675
II. Suçun Maddi Unsurları  675
A. Suçun Maddi Konusu  675
B. Fail – Mağdur  677
C. Eylem  677
1. Eşyaya Zarar Verme Bakımından  677
2. Hayvana Zarar Verme Bakımından  680
D. Suça Etki Eden Haller  680
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  682
IV. Suçun Manevi Unsuru  683
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri – Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler  684
A. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  684
B. Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler  685
1. Etkin Pişmanlık  685
2. Suçun TCK m.167/2’de Sayılan Kişilere Karşı İşlenmesi  685
VI. Teşebbüs  686
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  686
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  686
IX. Muhakemesi  688
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları  688
B. Görevli Mahkeme  688
C. Diğer Muhakeme Hukuku Sorunları  688
§4. HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (TCK m.154)  688
I. Genel Olarak  688
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  689
III. Suçun Maddi Unsurları  689
A. Suçun Maddi Konusu  689
B. Fail – Mağdur  691
C. Eylem  691
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  693
V. Suçun Manevi Unsuru  693
VI. Şahsi Cezasızlık Sebepleri – Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler – Objektif Cezalandırılabilme Şartları  694
A. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  694
B. Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler  694
VII. Teşebbüs  694
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  694
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  694
X. Muhakemesi  696
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları  696
B. Görevli Mahkeme  696
C. Diğer Muhakeme Hukuku Sorunları  696
§5. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.155)  696
I. Korunan Hukuki Değer  696
II. Suçun Maddi Unsurları  697
A. Suçun Hukuki Konusu  697
B. Fail–Mağdur  698
C. Eylem  699
D. Suça Etki Eden Haller  702
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  703
IV. Suçun Manevi Unsuru  703
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler ve Etkin Pişmanlık Hali  704
VI. Teşebbüs  705
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  705
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  705
IX. Muhakemesi  706
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  706
B. Görevli Mahkeme  706
§6. BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA (TCK m.156)  706
I. Korunan Hukuki Değer  706
II. Suçun Maddi Unsurları  706
A. Suçun Hukuki Konusu  706
B. Fail–Mağdur  707
C. Eylem  707
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  707
IV. Suçun Manevi Unsuru  707
V. Teşebbüs  708
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  708
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  708
VIII. Muhakemesi  709
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  709
B. Görevli Mahkeme  709
§7. DOLANDIRICILIK (TCK m.157)  709
I. Korunan Hukuki Değer  709
II. Suçun Maddi Unsurları  709
A. Suçun Hukuki Konusu  709
B. Fail–Mağdur  709
C. Eylem  711
1. Hileli Davranışlarla Bir Kimseyi Aldatmak  711
a. Hileli Davranış  711
b. Aldatma  713
2. Mağdurun veya Başkasının Zararına Olarak Kendisine veya Başkasına Bir Yarar Sağlamak  715
a. Zararın Meydana Gelmesi  715
b. Yarar Sağlamak  715
D. Suça Etki Eden Haller  717
1. Ağırlatıcı Sebepler  717
a. TCK m.158/1’de Düzenlenen Ağırlatıcı Sebepler  717
aa. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi  717
bb. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  717
cc. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  717
dd. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  718
ee. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi  719
ff. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  721
gg. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  724
hh. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi  724
ıı. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  725
ii. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  726
jj. Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla  726
kk. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi  726
b. TCK m.158/2’de Yer Alan Ağırlatıcı Sebep: Nüfuz Ticareti  727
c. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte – Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  728
2. Hafifletici Sebep (m.159)  728
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  729
IV. Suçun Manevi Unsuru  729
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  729
VI. Teşebbüs–Etkin Pişmanlık  730
A. Teşebbüs  730
B. Etkin Pişmanlık  730
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  730
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  731
IX. Yaptırım  731
X. Muhakemesi  732
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  732
B. Görevli Mahkeme  732
§8. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF (TCK m.160)  732
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  733
II. Suçun Maddi Unsurları  733
A. Suçun Hukuki Konusu  733
B. Fail–Mağdur  735
C. Eylem  735
D. Suça Etki Eden Haller  737
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  737
IV. Suçun Manevi Unsuru  738
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  738
VI. Teşebbüs  738
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  738
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  739
IX. Muhakemesi  739
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  739
B. Görevli Mahkeme  739
§9. KARŞILIKSIZ YARARLANMA (TCK m.163)  739
I. Suçun Maddi Unsurları  739
A. Suçun Hukuki Konusu  739
B. Fail–Mağdur  740
C. Eylem  740
II. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  742
III. Suçun Manevi Unsuru  742
IV. Teşebbüs  742
V. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  742
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  743
VII. Etkin Pişmanlık  743
VIII. Muhakemesi  743
§9. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ (TCK m.165)  743
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  743
II. Suçun Maddi Unsurları  744
A. Suçun Hukuki Konusu  744
B. Fail–Mağdur  745
C. Eylem  745
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  746
IV. Suçun Manevi Unsuru  746
V. Teşebbüs  747
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  747
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  747
VIII. Muhakemesi  748
Üçüncü Kısım
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
§1. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (TCK m.179)  749
I. Genel Olarak  749
II. Ulaşıma Müdahale Ederek Tehlikeye Neden Olmak  749
A. Suçun Maddi Unsurları  749
1. Fail–Mağdur  749
2. Eylem  750
B. Manevi Unsur  753
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu– Suçların Çokluğu  753
III. Ulaşım Araçlarını Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etmek  755
A. Suçun Maddi Unsurları  755
1. Suçun Hukuki Konusu  755
2. Fail–Mağdur  756
3. Eylem  756
B. Manevi Unsur  757
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu  757
D. Yaptırım  760
E. Muhakeme  760
IV. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak  760
A. Suçun Maddi Unsurları  760
1. Fail–Mağdur  760
2. Hukuki Konu  760
3. Eylem  760
B. Manevi Unsur  764
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu  764
D. Yaptırım  765
E. Muhakeme  766
§2. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA (TCK m.180)  767
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  767
II. Suçun Maddi Unsurları  768
A. Fail–Mağdur  768
B. Eylem  768
III. Manevi Unsur  769
IV. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu  769
V. Yaptırım  770
VI. Muhakeme  770
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ (TCK m.188)  771
I. Genel Olarak  771
II. Korunan Hukuki Değer  772
III. Suçun Maddi Unsurları  773
A. Suçun Hukuki Konusu  773
B. Fail – Mağdur  777
C. Eylem  778
D. Suça Etki Eden Nedenler  785
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  788
V. Suçun Manevi Unsuru  789
VI. Teşebbüs  789
VII. Etkin Pişmanlık  790
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  792
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  794
X. Muhakeme  795
§2. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA (TCK m.190)  795
I. Genel Olarak  795
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  797
III. Suçun Maddi Unsurları  797
A. Suçun Hukuki Konusu  797
B. Fail – Mağdur  797
C. Eylem  798
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu  798
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımına Alenen Özendirme veya Yayın Yapma Suçu  801
D. Suça Etki Eden Nedenler  803
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  803
V. Suçun Manevi Unsuru  803
VI. Teşebbüs  804
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  804
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  804
IX. Muhakeme  805
§3. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK (TCK m.191)  805
I. Genel Olarak  805
II. Korunan Hukuki Değer  806
III. Suçun Maddi Unsurları  807
A. Suçun Hukuki Konusu  807
B. Fail – Mağdur  807
C. Eylem  808
D. Suça Etki Eden Nedenler  811
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  811
V. Suçun Manevi Unsuru  812
VI. Teşebbüs  815
VII. Etkin Pişmanlık  817
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  819
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  819
X. Yaptırım ve Soruşturma/ Kovuşturma  819
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
§1. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI  827
I. Genel Açıklamalar  827
A. Belge Kavramı  827
B. Belgenin Fonksiyonları  829
1. Düşünceyi Açıklama Fonksiyonu  829
2. İspat Fonksiyonu  829
3. Garanti Fonksiyonu  831
C. Belge Türleri  832
1. Resmi Belge  832
2. Resmi Belge Hükmünde Olan Belgeler  834
3. Özel Belge  837
D. Belgelere İlişkin Özel Durumlar  837
1. Suret Niteliğindeki Belgeler  837
2. Yabancı Resmi Belgeler  839
3. Hukuken Geçerli Olmayan Belgeler  839
§2. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.204)  839
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  839
II. Suçun Maddi Unsurları  841
A. Suçun Hukuki Konusu  841
B. Fail ve Mağdur  841
C. Eylem  842
D. Suça Etki Eden Haller  848
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  849
IV. Suçun Manevi Unsuru  850
V. Teşebbüs  851
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  851
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  851
VIII. Muhakeme  853
§3. RESMÎ BELGEYİ (TCK m.205) VEYA ÖZEL BELGEYİ (TCK m.208) BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK  854
I. Genel Olarak  854
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  855
III. Suçun Maddi Unsurları  855
A. Suçun Hukuki Konusu  855
B. Fail  855
C. Eylem  855
D. Suça Etki Eden Haller  856
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru  856
V. Manevi unsur  856
VI. Teşebbüs  857
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  857
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  857
IX. Muhakeme  858
§4. RESMİ BİR BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMAK (TCK m.206)  858
I. Genel Olarak  858
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  858
III. Suçun maddi unsurları  859
A. Fail  859
B. Eylem  859
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru  859
V. Manevi Unsur  859
VI. Teşebbüs  860
VII. Suçların Çokluğu (Suçların içtimaı)  860
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  860
IX. Muhakeme  860
§5. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.207)  860
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  860
II. Suçun Maddi Unsurları  861
A. Suçun Hukuki Konusu  861
B. Fail ve Mağdur  861
C. Eylem  861
D. Suça Etki Eden Haller  862
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  862
IV. Manevi Unsur  862
V. Teşebbüs  862
VI. Suçluların Çokluğu (İştirak)  863
VII. Suçların Çokluğu (İçtimaı)  863
VIII. Muhakeme  863
Dördüncü Bölüm
GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR
§1. MÜSTEHCENLİK  865
I. Genel Olarak  865
II. Müstehcen Ürünlerin Yayılmasına İlişkin Suçlar (TCK m. 226/1)  866
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  866
B. Suçun Maddi Unsurları  867
1. Suçun Hukuki Konusu  867
a. Genel Olarak  867
2. TCK Anlamında Müstehcenlik  867
a. Genel Olarak  867
b. Görüşümüz  869
C. Fail–Mağdur  870
D. Eylem  871
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  879
IV. Manevi Unsur  884
V. Teşebbüs  885
VI. Suçluların Çokluğu (İştirak)  885
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  885
VIII. Yaptırım  885
IX. Zamanaşımı  886
X. Muhakeme  886
§2. FUHUŞ (TCK m.227)  886
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  888
II. Suçun Maddi Unsurları  889
A. Suçun Hukuki Konusu  889
B. Fail–Mağdur  889
C. Eylem  889
1. Çocuğun Fuhuşa Teşvik Edilmesi, Bunun Yolunun Kolaylaştırılması, Bu Maksatla Tedarik, Barındırma ve Aracılık  889
2. Bir Yetişkini Fuhşa Teşvik Etmek, Fuhşu Kolaylaştırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek  891
3. Fuhşu Kolaylaştırmak veya Fuhşa Aracılık Etmek Amacıyla Hazırlanmış Görüntü, Yazı ve Sözleri İçeren Ürünleri Vermek, Dağıtmak veya Yaymak  892
D. Suça Etki Eden Haller  894
1. Cebir veya Tehdit Kullanarak, Hile İle ya da Çaresizliğinden Yararlanarak Bir Kimseyi Fuhşa Sevk Etmek veya Fuhuş Yapmasını Sağlamak  894
2. Fiilin Eş, Üstsoy, Kayın Üstsoy, Kardeş, Evlât Edinen, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler Tarafından ya da Kamu Görevi veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  896
3. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  897
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  897
IV. Suçun Manevi Unsuru  898
V. Teşebbüs  898
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  898
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  899
VIII. Yaptırım  899
IX. Muhakeme  899
Beşinci Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
§ 1. BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN (TCK m.230)  901
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  901
II. Suçun Maddi Unsurları  901
A. Fail–Mağdur  901
1. Fail  901
2. Mağdur  902
B. Eylem  902
1. Birden Çok Evlilik  902
2. Evli Olduğunu Bildiği Bir Kimse İle Evlilik İşlemi Yaptırmak  903
3. Hileli Evlenme  903
4. Evlenmenin Dinsel Töreninin Yaptırılması  904
5. Evlenme Belgesini Görmeden Dinsel Tören Yapmak  904
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  904
IV. Suçun Manevi Unsuru  904
V. Şahsi Cezasızlık Sebebi  904
VI. Teşebbüs  904
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  905
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  905
IX. Zamanaşımı  905
X. Muhakeme  906
§2. KÖTÜ MUAMELE (TCK m.232)  906
I. Kötü Muamele Suçu  906
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  906
B. Suçun Maddi Unsurları  907
1. Fail–Mağdur  907
2. Eylem  907
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  910
D. Suçun Manevi Unsuru  911
E. Teşebbüs  911
F. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  911
G. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  912
H. Muhakeme  912
II. Disiplin Yetkisinin Kötüye Kullanılması  912
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  912
B. Suçun Maddi Unsurları  912
1. Fail–Mağdur  912
2. Eylem  913
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  913
D. Suçun Manevi Unsuru  914
E. Teşebbüs  914
F. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  914
G. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  914
H. Muhakeme  914
Altıncı Bölüm
EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
§1. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA (TCK m.235)  915
I. İhale Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler  915
II. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Tarihsel Gelişimi  916
III. Suçla Korunan Hukuki Değer  920
IV. Suçun Maddi Unsurları  922
A. Suçun Hukuki Konusu  922
B. Fail – Mağdur  926
C. Eylem  927
1. Hareket  927
2. Netice  937
D. Suça Etki Eden Nedenler  937
V. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  938
VI. Suçun Manevi Unsur  939
VII. Teşebbüs  940
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  942
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  942
X. Muhakeme  943
§2. TEFECİLİK (TCK m.241)  944
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  945
II. Suçun Maddi Unsurları  945
A. Suçun Konusu  945
B. Fail–Mağdur  946
C. Eylem  948
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  956
IV. Manevi Unsur  956
V. Teşebbüs  957
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  957
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  957
VIII. Yaptırım  957
IX. Muhakemesi  957
Yedinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
§1. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU (TCK m.243)  961
I. Genel Olarak  961
II. Korunan Hukuki Değer  961
III. Suçun Maddi Unsurları  963
A. Suçun Hukuki Konusu  963
B. Fail – Mağdur  964
C. Eylem  965
D. Suça Etki Eden Haller  968
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  970
V. Suçun Manevi Unsuru  970
VI. Teşebbüs  971
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  972
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  972
IX. Muhakeme  972
§2. SİSTEMİ ENGELLEMEK, BOZMAK, VERİLERİ YOK ETMEK VEYA DEĞİŞTİRMEK (TCK m.244)  973
I. Genel Olarak  973
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  974
III. Suçun Maddi Unsurları  976
A. Suçun Hukuki Konusu  976
B. Fail – Mağdur  978
C. Eylem  978
D. Suça Etki Eden Nedenler  984
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  990
V. Suçun Manevi Unsuru  991
VI. Teşebbüs  991
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  992
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  992
IX. Muhakeme  992
§3. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU
(TCK m.245)  993
I. Genel Olarak  993
II. Gerçek Bir Banka veya Kredi Kartını Kötüye Kullanmak  994
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  994
1. Genel Olarak  994
2. Bilişim–Bilişim Alanı–Bilişim Sistemi Kavramları  995
3. Sonuç  997
B. Suçun Unsurları  997
1. Suçun Maddi Unsurları  997
a. Suçun Hukuki Konusu  997
b. Suçun Faili ve Mağduru  1000
c. Eylem  1001
d. Suça Etki Eden Haller  1005
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  1005
3. Manevi Unsur  1005
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar  1005
D. Teşebbüs  1010
E. Suçluların Çokluğu (İştirak)  1010
F. Suçların Çokluğu (İçtima)  1011
G. Hata  1013
H. Yaptırım  1013
J. Muhakeme  1014
III. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretmek, Satmak, Devretmek, Satın Almak veya Kabul Etmek  1014
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  1014
B. Suçun Unsurları  1015
1. Suçun Maddi Unsurları  1015
a. Suçun Hukuki Konusu  1015
b. Suçun Faili ve Mağduru  1015
c. Eylem  1016
d. Suça Etki Eden Haller  1017
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  1018
3. Manevi Unsur  1018
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar  1018
D. Teşebbüs  1018
E. Suçluların Çokluğu (İştirak)  1018
F. Suçların Çokluğu (İçtima)  1019
G. Hata  1019
H. Yaptırım  1020
J. Muhakeme  1020
IV. Sahte Bir Banka veya Kredi Kartını Kullanmak Suretiyle Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlamak  1020
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  1020
B. Suçun Unsurları  1020
1. Suçun Maddi Unsurları  1020
a. Suçun Hukuki Konusu  1020
b. Suçun Faili ve Mağduru  1021
c. Eylem  1021
d. Suça Etki Eden Haller  1022
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  1022
3. Kusurluluk  1022
C. Teşebbüs  1023
D. Suçluların Çokluğu (İştirak)  1023
E. Suçların Çokluğu (İçtima)  1023
F. Yaptırım  1025
G. Muhakeme  1025
V. Benzer Suç Tipleriyle İlişkisi  1025
§4. YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR (TCK m. 245/A)  1027
I. Genel Olarak  1027
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  1029
III. Suçun Maddi Unsurları  1029
A. Suçun Hukuki Konusu  1029
B. Fail – Mağdur  1031
C. Eylem  1031
D. Suça Etki Eden Nedenler  1034
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru  1034
V. Suçun Manevi Unsuru  1034
VI. Teşebbüs  1035
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1035
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1035
Dördüncü Kısım
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE
SON HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE
İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
§1. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI  1037
A. Genel Olarak  1037
B. 765 s. TCK Döneminde “Kamu Görevlisi” Kavramı  1038
C. 5237 s. TCK Döneminde Kamu Görevlisi Kavramı  1041
§2. ZİMMET (TCK m.247)  1047
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1047
II. Suçun Maddi Unsurları  1048
A. Suçun Hukuki Konusu  1048
B. Fail–Mağdur  1050
C. Eylem  1056
D. Suça Etki Eden Haller – Etkin Pişmanlık  1060
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal; Hileyle İşlenen Nitelikli Zimmet Suçu  1060
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar (Kullanma Zimmeti–TCK m.247/3– ve Malın Değerinin Azlığı– TCK m.249)  1061
a. Kullanma zimmeti  1061
b. Malın değerinin azlığı  1063
3. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  1064
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1065
IV. Suçun Manevi Unsuru  1066
V. Teşebbüs  1067
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1069
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1071
VIII. Muhakeme  1072
§3. İRTİKAP (TCK m.250)  1073
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1073
II. Suçun Maddi Unsurları  1074
A. Suçun Hukuki Konusu  1074
B. Fail–Mağdur  1076
1. Fail  1076
2. Mağdur  1077
C. Eylem  1077
1. Genel Olarak  1077
2. Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanmak Suretiyle İcbar Etme  1079
a. Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma  1079
b. İcbar Etme  1080
3. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilen Hileli Davranışlarla İkna Etme  1084
a. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak  1084
b. Hileli Davranışlarla İkna Etmek  1084
4. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle Hatadan Yararlanma  1085
a. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak  1085
b. Hatadan Yararlanmak  1086
5. Yarar Sağlanması  1087
6. Yarar Sağlanması Yönünde Vaatte Bulunulması  1087
D. Cezayı Etkileyen Haller (Hafifletici Sebep) m.250/4  1088
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1088
IV. Suçun Manevi Unsuru  1088
V. Teşebbüs  1089
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1091
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1092
VIII. Muhakeme  1093
IX. Yaptırım  1094
§4. RÜŞVET (TCK m.252)  1094
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1096
II. Suçun Maddi Unsurları  1097
A. Suçun Hukuki Konusu  1097
B. Fail–Mağdur  1098
C. Eylem  1101
1. Rüşvet Anlaşması  1101
2. Rüşvet Anlaşmasının Konusu  1105
a. Görevin İfasıyla İlgili Olarak Bir İşin Yapılması veya Yapılmaması  1105
b. Menfaat Sağlamak  1108
c. Menfaat Sağlama Vaadinde Bulunmak  1111
3. Yabancı Devlet – Hükümet – Örgüt Ajanları Bakımından Rüşvet  1112
D. Suça Etki Eden Haller  1113
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1115
IV. Suçun Manevi Unsuru  1115
V. Teşebbüs  1116
A. Genel Olarak  1116
B. Etkin Pişmanlık Hükümleri  1118
1. Kamu Görevlisi Bakımından Etkin Pişmanlık Hükümleri  1118
2. Rüşvete Konu Yararı Kamu Görevlisine Sağlayan Diğer Kişinin Etkin Pişmanlığı  1121
3. Rüşvet Suçuna İştirak Eden Diğer Kişilerin Etkin Pişmanlığı  1122
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  1123
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1123
VIII. Muhakeme  1124
§5. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.257)  1125
I. Genel Olarak  1125
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  1127
III. Suçun Maddi Unsurları  1127
A. Fail–Mağdur  1127
B. Eylem  1128
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1136
V. Suçun Manevi Unsuru  1136
VI. Teşebbüs  1136
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  1137
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1138
IX. Muhakeme  1138
§6. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME (TCK m.265)  1138
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1139
II. Suçun Maddi Unsurları  1139
A. Suçun Hukuki Konusu  1139
B. Fail–Mağdur  1140
C. Eylem: Hareket – Netice – Nedensellik Bağlantısı  1141
1. Cebir Kullanmak veya Tehdit Etmek  1141
2. Görevin Yapılmasını Engelleme  1143
D. Suçun Nitelikli Unsurları  1144
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m.265/2)  1144
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanımayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi
(TCK m.265/3).  1144
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m.265/3).  1144
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m.265/4).  1145
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.265/4)  1145
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1145
IV. Suçun Manevi Unsuru  1146
V. Teşebbüs  1146
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1146
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1147
VIII. Muhakeme  1148
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
§1. İFTİRA (TCK m.267)  1149
I. Genel Olarak  1149
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  1149
II. Suçun Maddi Unsurları  1150
A. Suçun Hukuki Konusu  1150
B. Fail/Mağdur  1151
C. Eylem  1152
1. İhbar ve Şikâyet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira) – (Şekli İftira)  1152
a. İhbar ve Şikâyet  1152
b. İsnadın Objektif Olarak Gerçek Dışı Olması – Hukuka Aykırı Eylem İsnadının Niteliği  1153
2. Basın ve Yayın Yoluyla Yapılan İftira: (Dolaylı İftira) – (Şekli İftira)  1155
3. Hareketin Niteliği/Suçun Tamamlanması  1155
D. Suça Etki Eden Haller  1156
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  1156
a. Maddi Eser ve Deliller Uydurarak İftirada Bulunulması: (TCK md.267/2)  1156
b. Yüklenen Fiili İşlemediğinden Dolayı Hakkında Beraat Kararı veya Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmiş Olan Mağdurun Aleyhine Olarak Bu Fiil Nedeniyle Gözaltına Alma ve Tutuklama Dışında Başka Bir Koruma Tedbiri Uygulanması (TCK md.267/3)  1157
c. Mağdurun Mahkûmiyeti (TCK m.267/5) – Mağdurun Mahkûm Olduğu Hapis Cezasının İnfazına Başlanması (TCK m.267/6)  1157
d. İftira Sonucunda Mağdur Hakkında Hapis Cezası Dışında Adli veya İdari Bir Yaptırım Uygulanması Halinde Cezanın Artırılması (TCK m.267/7). (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı Kararı ile.)  1157
2. Cezayı Hafifleten Nitelikli Haller – Şahsi Cezasızlık Halleri  1158
a. Etkin Pişmanlık  1158
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1160
V. Manevi Unsur  1160
VI. Teşebbüs  1161
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1161
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1163
IX. Muhakeme  1163
§2. SUÇ UYDURMA (TCK m.271)  1163
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1164
II. Suçun Maddi Unsurları  1164
A. Suçun Hukuki Konusu  1164
B. Fail–Mağdur  1164
C. Eylem  1165
D. Suça Etki Eden Haller  1166
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1167
IV. Suçun Manevi Unsuru  1167
V. Teşebbüs  1167
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1168
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1168
VIII. Muhakeme  1168
§3. YALAN TANIKLIK (TCK m.272)  1169
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1169
II. Suçun Maddi Unsurları  1170
A. Suçun Hukuki Konusu  1170
B. Fail–Mağdur  1170
C. Eylem  1171
D. Suça Etki Eden Haller  1176
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  1176
2. Şahsi Cezasızlık veya Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Sebepler  1178
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1179
IV. Suçun Manevi Unsuru  1180
V. Teşebbüs  1180
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1182
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1183
VIII. Muhakeme  1184
§4. YALAN YERE YEMİN (TCK m.275)  1184
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1185
II. Suçun Maddi Unsurları  1185
A. Suçun Hukuki Konusu  1185
B. Fail–Mağdur  1185
C. Eylem  1186
D. Suça Etki Eden Haller/Etkin Pişmanlık  1188
1. Hüküm Verilmeden Önceki Etkin Pişmanlık Hali  1188
2. Hükümden Sonraki Etkin Pişmanlık  1189
III. Suçun Manevi Unsuru  1189
IV. Teşebbüs  1189
V. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1190
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1190
VII. Muhakeme  1190
§ 5. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU
(TCK m.282)  1191
I. Genel Olarak  1191
II. Korunan Hukuki Değer  1192
III. Suçun Maddi Unsurları  1193
A. Suçun Konusu/Öncül Suç  1193
B. Fail  1201
C. Eylem  1201
D. Nitelikli Haller  1205
IV. Manevi Unsur  1206
V. Etkin Pişmanlık  1206
VI. Teşebbüs  1207
VII. İştirak  1207
VIII. İçtima  1207
Kaynakça  1209
Kavramlar Dizini  1227
 


Veli Özer Özbek ...
Ekim 2020
135.00 TL
İndirimli: 121.50 TL (%10)
Sepete Ekle
İzzet Özgenç
Eylül 2020
118.00 TL
İndirimli: 106.20 TL (%10)
Sepete Ekle
Berrin Akbulut
Eylül 2020
47.00 TL
İndirimli: 42.30 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ondördüncü Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  53
Ceza Özel Hukukun Anlamı ve Kitabın Yapısı  55
Birinci Kısım
ULUSLARARASI SUÇLAR
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ
§1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI (TCK m.79)  57
I. Uluslararası Suç Kavramı ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  57
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  60
III. Suçun Maddi Unsurları  61
A. Suçun Hukuki Konusu  61
B. Fail ve Mağdur  63
1. Fail  63
2. Mağdur  64
3. Eylem  65
a. Hareket  65
aa. Genel Olarak  65
bb. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollarla Ülkeye Sokmak  66
cc. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yasal Olmayan Yollarla Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlamak  69
dd. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama  71
b. Netice  72
aa. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollarla Ülkeye Sokmak Bakımından  73
bb. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama Bakımından  73
cc. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama Bakımından  74
4. Suça Etki Eden Haller  74
a. Genel Olarak  74
b. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  75
c. Suçun, Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması  77
d. Suçun Mağdurların Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakılarak İşlenmesi  77
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  78
V. Suçun Manevi Unsuru  78
A. Genel Olarak  78
B. Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Maddi Menfaat Elde Etmek Özel Kastı  79
C. Zorunluluk Hali  80
VI. Teşebbüs  81
VII. Suçluların Çokluğu (İştirak)  83
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  84
IX. Muhakeme  86
A. Soruşturma ve Kovuşturma  86
B. Yer Bakımından Yetki (Yetkili Mahkeme)  87
C. Madde Bakımından Yetki (Görevli Mahkeme)  88
§2. İNSAN TİCARETİ (TCK m.80)  88
I. Genel Olarak  88
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  89
III. Suçun Maddi Unsurları  90
A. Fail – Mağdur  90
1. Fail  90
2. Mağdur  90
B. Eylem  91
1. Araç Fiiller  91
2. Asıl Fiiller  95
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  97
V. Suçun Manevi Unsuru  98
VI. Teşebbüs  98
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  98
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  99
A. Zincirleme Suç Hükümleri  99
B. Diğer Suç Tipleri İle Olan İçtima İlişkileri  99
1. Fuhuş (TCK m.227)  99
2. Göçmen Kaçakçılığı Suçu (TCK m.79)  100
3. Cebir (TCK m.108) – Tehdit (TCK m.106) – Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
(TCK m.109) Suçları  102
4. Eziyet Suçu (TCK m.96)  102
5. Belgede Sahtecilik Suçları (TCK m.204 vd.)  102
6. Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK m.91)  102
7. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK m.117)  103
8. Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu (TCK m.103)  103
9. Dilencilik suçu (TCK m.229)  103
IX. Muhakemesi  104
İkinci Kısım
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
§1. KASTEN ÖLDÜRME (TCK m.81)  105
I. Genel Olarak  105
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  106
III. Suçun Maddi Unsurları  106
A. Suçun Hukuki Konusu  106
B. Fail–Mağdur  106
1. İnsan Olma Şartı  107
2. Canlı Olmak Şartı  108
C. Eylem  110
1. Hareket  110
2. Netice  111
3. Nedensellik Bağlantısı  112
a. Genel Olarak  112
b. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar  113
aa. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu  113
bb. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi  113
cc. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması  114
dd. Öne Geçen Sebep  114
ee. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik)  115
ff. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi)  115
gg. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik)  115
c. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi  116
aa. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik)  117
bb. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler)  119
cc. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının/İlişkisinin Bulunmaması)  119
dd. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması  120
ee. Varsayıma Dayalı Nedensellik  120
D. Suça Etki Eden Haller  121
1. Suçun Tasarlanarak İşlenmesi  121
2. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi  124
3. Suçun, Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  127
4. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  128
5. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  131
6. Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Öldürme  133
7. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme  134
8. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla  136
9. Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Öldürme  137
10. Kan Gütme Saikiyle Öldürme  138
11. Töre Saikiyle Öldürme  140
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  143
A. Genel Olarak  143
B. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  147
V. Suçun Manevi Unsuru  148
VI. Teşebbüs  156
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  158
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  162
IX. Yaptırım  163
X. Zamanaşımı  163
XI. Muhakeme  164
§2. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (TCK m.83)  164
I. Genel Olarak  164
II. Suçun Maddi Unsurları  165
A. Eylem  165
1. Hareket–Netice  165
a. Kişinin Belli Bir İcrai Davranışta Bulunmak Hususunda Kanunî Düzenlemelerden veya Sözleşmeden Kaynaklanan Bir Yükümlülüğünün Bulunması  167
b. Kişinin Önceden Gerçekleştirdiği Davranışın Başkalarının Hayatı ile İlgili Olarak Tehlikeli Bir Durum Oluşturması  167
c. Neticeye Engel Olma İmkan ve İhtimalinin Varlığı  169
2. Nedensellik Bağlantısı Sorunu  169
B. Suça Etki Eden Haller  169
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  170
IV. Manevi Unsur  172
V. Teşebbüs  173
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  174
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  174
VIII. Yaptırım  174
IX. Muhakeme  175
§3. İNTİHARA YÖNLENDİRME (TCK m.84)  175
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  176
II. Suçun Maddi Unsurları  176
A. Fail–Mağdur  176
B. Eylem  176
C. Suça Etki Eden Haller  180
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  182
IV. Suçun Manevi Unsuru  182
V. Teşebbüs  183
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  183
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  184
VIII. Yaptırım  184
IX. Muhakeme  184
§4. TAKSİRLE ÖLDÜRME (TCK m.85)  185
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  185
II. Suçun Maddi Unsurları  185
A. Fail–Mağdur  185
B. Eylem  185
C. Suça Etki Eden Haller  190
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  190
IV. Suçun Manevi Unsuru  190
V. Cezalandırılmaya Engel Olan Şahsi Sebepler  193
VI. Teşebbüs  195
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  195
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  196
IX. Yaptırım  197
X. Muhakeme  198
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. KASTEN YARALAMA (TCK m.86–87)  201
I. Benzer Suçlarla Karşılaştırma  201
A. Cebir Suçu  201
B. Tehdit Suçu  202
C. İşkence Suçu  202
D. Eziyet Suçu  203
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  203
III. Suçun Maddi Unsurları  204
A. Fail–Mağdur  204
B. Eylem  205
C. Suça Etki Eden Haller  208
1. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller  210
a. Mağdurun Sıfatından Kaynaklanan Sebepler  210
aa. Kasten Yaralamanın Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  210
bb. Kasten Yaralamanın Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  210
cc. Kasten Yaralamanın Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  211
dd. Kasten Yaralamanın Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  212
ee. Kasten Yaralamanın Silahla İşlenmesi  212
b. Neticeden Kaynaklanan Sebepler: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  216
aa. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Ortaya Çıkan Birinci Grup Neticeler (m.87/1)  216
aaa. Kasten Yaralamanın Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olması  216
bbb. Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması  219
ccc. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması  220
ddd. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması  221
eee. Kasten Yaralamanın Mağdurun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olması  222
bb. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada İkinci Grup Neticeler (m.87/2)  223
aaa. Kasten Yaralamanın Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması  223
bbb. Kasten Yaralamanın Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden Olması  224
ccc. Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasına Neden Olması  225
ddd. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması  226
eee. Kasten Yaralamanın Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesine Neden Olması  226
cc. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Üçüncü Grup Neticeler (m.87/3)  227
dd. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Dördüncü Netice: Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi (m.87/4)  228
c. Aynı Eylemde Birden Fazla Nitelikli Halin Bir Arada Gerçekleşmesi  231
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal: Fiilin Kişi Üzerindeki Etkisinin Basit Bir Tıbbi Müdahaleyle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Olması  233
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  233
V. Suçun Manevi Unsuru  234
VI. Teşebbüs  236
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  237
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  238
IX. Muhakemesi  240
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  240
B. Görevli Mahkeme  240
§2. TAKSİRLE YARALAMA (TCK m.89)  241
§3. İNSAN ÜZERİNDE DENEY (TCK m.90)  242
I. Genel Olarak  242
II. İnsan Üzerinde Deney ve Deneme  244
A. Deney ve Deneme Kavramları  244
1. İyileştirme Amaçlı Denemeler  246
2. Bilimsel Deneyler  247
a. Genel Olarak  247
b. Bilimsel Deneylerle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Belgeler  247
aa. Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler  247
bb. Uluslararası Belgeler  248
III. İnsan Üzerinde Deney Yapma Suçları  249
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  249
B. Suçun Maddi Unsurları  251
1. Fail–Mağdur  251
2. Eylem  253
a. Hareket  253
b. Netice  254
aa. Genel Olarak  254
bb. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Deney  254
C. Hukuka Aykırılık Unsuru  256
D. Manevi Unsur  258
E. Teşebbüs  259
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  259
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  259
H. Yaptırım  259
I. Muhakemesi  260
VI. İnsan Üzerinde Tedavi Amaçlı Deneme Yapma Suçu  260
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  260
B. Suçun Maddi Unsurları  260
1. Fail–Mağdur  260
2. Eylem  261
a. Hareket  261
b. Netice  261
C. Hukuka Aykırılık Unsuru  261
D. Manevi Unsur  262
E. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)– Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  262
F. Yaptırım  263
G. Muhakemesi  263
§4. ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ (TCK m.91)  263
I. Genel Olarak  263
II. Yaşayan Bir Kişiden Organ veya Doku Almak (m.91/1)  265
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  265
B. Suçun Maddi Unsurları  265
1. Suçun Hukuki Konusu  265
2. Fail–Mağdur  266
3. Eylem  266
a. Genel Olarak  266
b. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Organ ya da Doku Alma  269
4. Suça Etki Eden Haller  269
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  270
D. Suçun Manevi Unsuru  270
E. Teşebbüs  270
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  270
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  270
H. Yaptırım  270
I. Muhakemesi  271
III. Ölüden Organ veya Doku Almak (m.91/2)  271
VI. Organ veya Doku Ticareti (m.91/3)  274
A. Genel Olarak  274
B. Suça Etki Eden Hal–Şahsi Cezasızlık Sebebi  274
C. Suç Sonrası Pişmanlık  274
D. Yaptırım  275
V. Organ veya Doku Saklamak, Nakletmek veya Aşılamak (m.91/5)  275
VI. Organ veya Doku Teminine Yönelik Olarak İlan veya Reklam Vermek veya Yayınlamak (m.91/6)  276
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
§1. İŞKENCE (TCK m.94)  277
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  278
II. Suçun Maddi Unsurları  279
A. Fail–Mağdur  279
B. Eylem  280
C. Suça Etki Eden Haller  284
1. TCK m. 94 Açısından  284
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence  285
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  287
VI. Suçun Manevi Unsuru  287
V. Teşebbüs  288
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  288
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  288
VIII. Zamanaşımı  289
IX. Muhakemesi  290
X. İşkence ve Delil Yasakları  290
§2. EZİYET (TCK m.96)  290
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  290
II. Suçun Maddi Unsurları  290
A. Fail–Mağdur  290
B. Eylem  291
C. Suça Etki Eden Haller  292
II. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  293
III. Suçun Manevi Unsuru  293
V. Teşebbüs  293
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  293
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  294
VIII. Muhakemesi  294
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
§1. TERK (TCK m.97)  295
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  295
II. Suçun Maddi Unsurları  295
A. Fail–Mağdur  295
B. Eylem  296
C. Suça Etki Eden Haller  298
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  298
IV. Suçun Manevi Unsuru  298
V. Teşebbüs  298
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  299
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  299
VIII. Muhakemesi  299
§2. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ
(TCK m.98)  299
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  299
II. Suçun Maddi Unsurları  299
A. Fail–Mağdur  299
B. Eylem  300
C. Suça Etki Eden Haller  300
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  300
IV. Suçun Manevi Unsuru  300
V. Teşebbüs  300
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  301
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  301
VIII. Muhakemesi  301
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
§1. ÇOCUK DÜŞÜRTME (TCK m.99)  303
I. Genel Olarak  303
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  303
III. Suçun Maddi Unsurları  304
A. Suçun Hukuki Konusu  304
B. Fail–Mağdur  304
C. Eylem  305
D. Suça Etki Eden Haller  306
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  307
V. Suçun Manevi Unsuru  309
VI. Cezasızlık Nedeni  311
VII. Teşebbüs  311
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  312
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  312
X. Muhakemesi  313
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  313
B. Görevli Mahkeme  313
§2. ÇOCUK DÜŞÜRME (TCK m.100)  314
I. Genel Olarak  314
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  314
III. Suçun Maddi Unsurları  314
A. Suçun Konusu  314
B. Fail–Mağdur  314
C. Eylem  315
D. Suça Etki Eden Haller  315
E. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  315
IV. Suçun Manevi Unsuru  315
V. Teşebbüs  316
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  316
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  317
VIII. Muhakemesi  317
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  317
B. Görevli Mahkeme  317
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
§1. CİNSEL SALDIRI (TCK m.102)  319
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  321
II. Suçun Maddi Unsurları  322
A. Suçun Hukuki Konusu  322
B. Fail–Mağdur  322
C. Eylem  323
a. Genel Olarak  323
b. Basit Cinsel Saldırı (TCK m.102/1 – Birinci Cümle)  326
c. Sarkıntılık Suretiyle Cinsel Saldırı (Hafif Cinsel Saldırı) – (TCK m.102/1 – İkinci Cümle)  328
d. Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK m.102/2)  331
D. Suça Etki Eden Haller  334
a. Genel Olarak  334
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  335
c. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  336
d. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi  337
e. Suçun Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  338
f. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  338
g. Suç Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü (TCK m.102/5)  339
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  339
IV. Suçun Manevi Unsuru  340
V. Teşebbüs  342
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  343
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  346
VIII. Yaptırım  347
IX. Muhakeme  350
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  350
B. Görevli – Yetkili Mahkeme  350
§2. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (TCK m.103)  351
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  351
II. Suçun Maddi Unsurları  352
A. Suçun Hukuki Konusu  352
B. Fail–Mağdur  352
a. Fail  352
b. Mağdur  353
C. Eylem  356
a. Genel Olarak  356
b. İstismar Kavramı  356
c. İstismar Fiillerinin Vücuda Temasa Dayalı Olup Olmaması Sorunu  360
d. Sarkıntılık Suretiyle Cinsel İstismar (Hafif Cinsel İstismar) – (TCK m.103/1 – İkinci Cümle)  362
D. Suça Etki Eden Haller  364
a. Genel Olarak  364
b. TCK m.103/3–(a) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Birden Fazla Kişiyle Birlikte İşlenmesi  365
c. TCK m.103/3–(b) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  365
d. TCK m.103/3–(c) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Belirli Bir Akrabalık İlişkisi İçinde Bulunan Kişilere Karşı veya Bu Kişiler Tarafından İşlenmesi  365
e. TCK m.103/3–(d) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Belirli Sıfatları Haiz Olan ve Çeşitli Hizmet Veren veya Yükümlülük Altında Bulunanlar Tarafından İşlenmesi  366
f. TCK m.103/3–(e) Bendinde Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Suçun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  367
g. TCK m.103/4’te Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi İşlenmesi  367
h. TCK m.103/6’te Düzenlenmiş Nitelikli Hal: Cinsel İstismar Suçu Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü  368
ı. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması  368
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  369
IV. Suçun Manevi Unsuru  369
V. Teşebbüs  370
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  371
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  371
VIII. Yaptırım  372
VIII. Muhakemesi  373
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  373
B. Vasi Tayini  374
C. Görevli – Yetkili Mahkeme  374
§3. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (TCK m.104)  375
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  375
II. Suçun Maddi Unsurları  376
A. Suçun Hukuki Konusu  376
B. Fail–Mağdur  376
1. Fail  376
2. Mağdur  379
C. Eylem  380
D. Suça Etki Eden Haller  382
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  384
IV. Suçun Manevi Unsuru  384
V. Teşebbüs  385
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  385
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  385
VIII. Muhakemesi  386
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  386
B. Görevli – Yetkili Mahkeme  388
§4. CİNSEL TACİZ (TCK m.105)  388
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  388
II. Suçun Maddi Unsurları  389
A. Suçun Hukuki Konusu  389
B. Fail–Mağdur  389
C. Eylem  390
D. Suça Etki Eden Haller  393
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  396
IV. Suçun Manevi Unsuru  396
V. Teşebbüs  396
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  397
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  397
VIII. Muhakemesi  398
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  398
B. Görevli – Yetkili Mahkeme  399
C. Davaya Katılma  399
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
§1. TEHDİT (TCK m.106)  401
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  401
II. Suçun Maddi Unsurları  401
A. Fail – Mağdur  401
B. Eylem  402
C. Suça Etki Eden Haller  405
1. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Hal  405
2. Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller  406
a. Suçun Silahla İşlenmesi  406
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi  407
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  408
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  408
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  409
IV. Suçun Manevi Unsuru  409
V. Teşebbüs  411
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  411
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  412
VIII. Muhakemesi  414
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları  414
B. Görevli Mahkeme  414
§2. ŞANTAJ (TCK m.107)  414
I. Benzer Suçlardan Farkı  414
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  416
III. Suçun Maddi Unsurları  417
A. Fail – Mağdur  417
B. Eylem  417
1. Mağduru Kanuna Aykırı veya Yükümlü Olmadığı Bir Şeyi Yapmaya veya Yapmamaya Zorlamak (m.107/1)  418
2. Mağduru Haksız Çıkar Sağlamaya Zorlamak (m.107/1)  418
3. Mağdurun Şeref veya Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı veya İsnat Edileceği Tehdidinde Bulunmak (m.107/2)  419
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  420
V. Suçun Manevi Unsuru  420
VI. Teşebbüs  421
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  421
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  421
IX. Muhakemesi  421
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları  421
B. Şantaj Suçuna İlişkin Delillerin Saklanması Sorunu  421
C. Görevli Mahkeme  422
§3. CEBİR (TCK m.108)  422
I. Korunan Hukuki Değer  422
II. Suçun Maddi Unsurları  423
A. Fail – Mağdur  423
B. Eylem  423
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  424
IV. Suçun Manevi Unsuru  425
V. Teşebbüs  425
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  425
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  426
VIII. Yaptırım ve Muhakeme  426
A. Yaptırım  426
B. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları – Görevli Mahkeme  426
§4. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (TCK m.109)  426
I. Korunan Hukuki Değer  426
II. Suçun Maddi Unsurları  427
A. Fail – Mağdur  427
B. Eylem  428
1. Mağdurun Bir Yere Gitme Hürriyetinden Yoksun Bırakılması  429
2. Mağdurun Bir Yerde Kalma Hürriyetinden Yoksun Bırakılması  429
C. Suça Etki Eden Haller  429
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması  430
2. Üçüncü Fıkrada Düzenlenen Nitelikli Haller  430
a. Suçun Silahla İşlenmesi  430
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  431
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  431
d. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  432
e. Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi  432
f. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  432
g. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi  433
h. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Şekilleri  433
aa. Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması  433
bb. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmesi  433
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  434
IV. Suçun Manevi Unsuru  436
V. Cezayı Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  437
VI. Teşebbüs  438
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  438
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  439
IX. Muhakemesi  440
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları  440
B. Görevli Mahkeme  440
§5. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (TCK m.116)  440
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  440
II. Suçun Maddi Unsurları  441
A. Suçun Hukuki Konusu  441
1. Konut  441
2. Eklenti  442
3. İşyerleri ve Eklentileri  444
B. Fail–Mağdur  446
C. Eylem  447
1. Girmek ve Çıkmamak  447
2. Rızanın Bulunmaması–Rızaya Aykırılık  448
D. Suça Etki Eden Haller  450
1. TCK m.116/4’te Yer Alan Ağırlatıcı Sebepler  450
a. Suçun Cebir veya Tehdit Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  450
b. Suçun Gece Vakti İşlenmesi  451
2. TCK m.119’da Yer Alan Ağırlatıcı Sebepler  452
a. Suçun Silâhla İşlenmesi  452
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi  452
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  453
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  453
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  453
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  453
IV. Suçun Manevi Unsuru  454
V. Teşebbüs  455
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  456
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  456
VIII. Muhakemesi  457
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  457
B. Görevli Mahkeme  457
§6. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ (TCK m.117)  457
I. İş ve Çalışma Hürriyeti Kavramı  457
II. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu  459
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  459
B. Suçun Maddi Unsurları  459
1. Fail–Mağdur  459
2. Eylem  460
3. Suça Etki Eden Haller  465
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  466
D. Suçun Manevi Unsuru  467
E. Teşebbüs  467
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  467
G. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  468
H. Muhakemesi  469
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  469
2. Görevli Mahkeme  469
III. Sömürü Suçu  469
A. Korunan Hukuki Değer  469
B. Suçun Maddi Unsurları  470
1. Fail–Mağdur  470
2. Eylem  470
3. Suça Etki Eden Haller  473
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  473
D. Suçun Manevi Unsuru  473
E. Teşebbüs  473
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  473
G. Suçluların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  473
H. Muhakemesi  474
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  474
2. Görevli Mahkeme  474
IV. Sömürmek İçin Tedarik, Sevk veya Nakil Etmek  474
V. Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya, Anlaşma İçeriğini Değiştirmeye Zorlama ve İşin Durmasına, Sona Ermesine Neden Olma  476
A. Korunan Hukuki Değer  476
B. Suçun Maddi Unsurları  476
1. Fail–Mağdur  476
2. Eylem  476
3. Suça Etki Eden Haller  478
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  478
D. Suçun Manevi Unsuru  478
E. Teşebbüs  479
F. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  479
G. Suçluların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  479
H. Muhakemesi  479
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  479
2. Görevli Mahkeme  479
§7. AYIRIMCILIK VE NEFRET (TCK m.122)  479
I. Genel Olarak  479
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  481
III. Suçun Maddi Unsurları  483
A. Fail–Mağdur  483
B. Eylem  483
1. Genel Olarak  483
2. Bir Kişiye Kamuya Arz Edilmiş Olan Bir Taşınır veya Taşınmaz Malın Satılmasını, Devrini veya Kiraya Verilmesini Engellemek  484
3. Bir kişinin Kamuya Arz Edilmiş Belli Bir Hizmetten Yararlanmasını Engellemek  484
4. Bir Kişinin İşe Alınmasını Engellemek  485
5. Kişinin Olağan Bir Ekonomik Etkinlikte Bulunmasını Engellemek  485
C. Suçun Nitelikli Unsurları  485
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  486
V. Suçun Manevi Unsuru  486
VI. Teşebbüs  486
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  487
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  487
IX. Muhakemesi  487
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  487
B. Görevli Mahkeme  487
§8. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA (TCK m.123)  487
I. Korunan Hukuki Değer  487
II. Suçun Maddi Unsurları  487
A. Fail–Mağdur  487
B. Eylem  488
C. Suça Etki Eden Haller  489
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  489
IV. Suçun Manevi Unsuru  490
V. Teşebbüs  490
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  490
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  490
VIII. Muhakemesi  491
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  491
B. Görevli Mahkeme  491
§9. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ (TCK m.124)  491
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  491
II. Suçun Maddi Unsurları  492
A. Suçun Hukuki Konusu  492
B. Fail–Mağdur  492
C. Eylem  492
D. Suça Etki Eden Haller  496
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  496
IV. Suçun Manevi Unsuru  497
V. Teşebbüs  497
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  497
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  497
VIII. Yaptırım  498
IX. Muhakemesi  498
Sekizinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
§1. HAKARET (TCK m.125)  499
I. Genel Olarak  499
II. Şerefe Karşı Suçlar (Genel Hakaret Suçu)  500
A. Çeşitleri  500
1. Huzurda Hakaret  500
2. Gıyapta Hakaret  501
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  503
C. Suçun Maddi Unsurları  503
1. Fail–Mağdur  503
2. Eylem  507
3. Suç Etki Eden Haller  513
a. Ağırlatıcı Sebepler (Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller)  513
aa. Madde 125/3 de Düzenlenen Haller  513
aaa. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi  513
bbb. Suçun Kişinin Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi  514
ccc. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi  514
bb. Madde 125/4’te Düzenlenen Hal: Suçun Alenen İşlenmesi  514
b. Hafifletici Sebepler (Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller)  515
D. Hukuka Aykırılık Unsuru  515
1. Eleştiri Hakkı  515
2. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  518
E. Manevi Unsur  522
F. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Kaldıran Haller  523
1. İspat Hakkının Kullanılması  523
a. Genel Olarak  523
b. İspat Hakkının Kabul Edildiği Haller  524
2. Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi  526
3. Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi  527
4. Hakaret Suçunun Karşılıklı Olarak İşlenmesi  528
G. Teşebbüs  529
Ğ. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  529
H. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  530
I. Muhakeme  530
1. Şikayet  530
2. Dava süresi  531
3. Uzlaşma  532
4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  532
5. Görevli Mahkeme  533
6. Delil Yasağı  533
7. 6352 sayılı Kanundan Sonraki Durum  533
İ. Yaptırım  534
III. Kişinin Hatırasına Hakaret  534
A. Genel Olarak  534
B. Ölünün Hatırasına Hakaret  536
C. Ölüleri Tahkir  536
1. Suçun Maddi Unsurları  536
a. Suçla Korunan Hukuki Değer–Suçun Hukuki Konusu  536
b. Fail  537
c. Eylem  538
d. Suça Etki Eden Haller  538
2. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  538
3. Suçun Manevi Unsuru  538
4. Teşebbüs  539
5. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  539
Dokuzuncu Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
§1. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.132)  546
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  546
II. Suçun Maddi Unsurları  547
A. Suçun Maddi Konusu  547
B. Fail–Mağdur  548
C. Eylem  548
D. Suça Etki Eden Haller  555
1. Gizliliğin İhlâlinin Haberleşme İçeriklerinin Kaydı Suretiyle Gerçekleşmesi
(m.132/1 c.2)  555
2. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m.137/1 A)  556
3. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m.137/1 b)  557
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  559
IV. Suçun Manevi Unsuru  560
V. Teşebbüs  560
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  560
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  560
VIII. Muhakemesi  561
§2. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI (TCK m.133)  561
I. Korunan Hukuki Değer  561
II. Suçun Maddi Unsurları  562
A. Suçun Hukuki Konusu  562
B. Fail–Mağdur  563
C. Eylem  564
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  568
IV. Suçun Manevi Unsuru  569
V. Teşebbüs  569
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  570
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  570
VIII. Muhakemesi  570
§3. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.134)  571
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  571
II. Suçun Maddi Unsurları  572
A. Suçun Hukuki Konusu  572
B. Fail–Mağdur  572
C. Eylem  572
D. Suça Etki Eden Haller  577
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  577
IV. Suçun Manevi Unsuru  578
V. Teşebbüs  578
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  578
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  578
VIII. Muhakemesi  580
§4. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (TCK m.135)  580
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  581
II. Suçun Maddi Unsurları  582
A. Suçun Hukuki Konusu  582
B. Fail–Mağdur  586
C. Eylem  586
D. Suça Etki Eden Haller  587
1. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  588
2. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  590
3. Suçun Özel Nitelikli Kişisel Verilere Karşı İşlenmesi (TCK m.135/2)  591
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  592
A. Hukuka Özel Aykırılık–Hukuka Aykırılık Bilinci  592
B. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Bakımından Söz Konusu Olabilecek Hukuka Uygunluk Sebepleri  593
IV. Suçun Manevi Unsuru  595
V. Teşebbüs  595
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  595
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  595
VIII. Yaptırım  596
IX. Muhakeme  596
§5. VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME
(TCK m.136)  596
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  596
II. Suçun Maddi Unsurları  596
A. Suçun Hukuki Konusu  596
B. Fail–Mağdur  596
C. Eylem  597
D. Suça Etki Eden Haller  598
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  598
IV. Suçun Manevi Unsuru  599
V. Teşebbüs  599
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  600
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  600
VIII. Yaptırım  600
IX. Muhakeme  600
§6. VERİLERİ YOK ETMEME (TCK m.138)  601
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  601
II. Suçun Maddi Unsurları  601
A. Suçla Korunan Hukuki Değer–Suçun Hukuki Konusu  601
B. Fail–Mağdur  601
C. Eylem  602
D. Nitelikli Hal  603
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  603
IV. Suçun Manevi Unsuru  604
V. Teşebbüs  604
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  604
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  604
VIII. Yaptırım  604
IX. Muhakeme  604
Onuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. HIRSIZLIK (TCK m.141–147)  605
I. Tanımı–Benzer Suçlardan Farkı  606
II. Korunan Hukuki Değer  608
III. Suçun Maddi Unsurları  609
A. Suçun Konusu  609
1. Taşınır Mal  609
2. Başkasına Ait Olma  612
B. Fail– Mağdur  613
C. Eylem  613
D. Suça Etki Eden Haller  615
1. Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Haller  615
a. TCK m.142/1’de Düzenlenen Haller  616
aa. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi (m.142/1 a)  616
aaa. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi  616
bbb. Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi  617
ccc. Hırsızlık Suçunun Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi  617
bb. Hırsızlık Suçunun Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–c)  617
cc. Hırsızlık Suçunun Bir Afet veya Genel Bir Felâketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–d)  618
dd. Hırsızlık Suçunun Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–e)  618
b. TCK m.142/2’de Düzenlenen Haller  620
aa. Hırsızlık Suçunun Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.142/2–a)  620
bb. Hırsızlık Suçunun Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da Özel Beceriyle İşlenmesi (TCK m.142/2–b)  622
cc. Hırsızlık Suçunun Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku veya Kargaşadan Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.142/2–c)  624
dd. Hırsızlık Suçunun Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek Suretiyle İşlenmesi (TCK m.142/2–d)  624
ee. Hırsızlık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.142/2–e)  625
ff. Hırsızlık Suçunun Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı Hâlde Resmî Sıfat Takınarak İşlenmesi (TCK m.142/2–f)  627
gg. Hırsızlık Suçunun Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/2–g)  627
hh. Hırsızlık Suçunun Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/2–h)  628
c. TCK m.142/3’te Düzenlenen Hal: Hırsızlık Suçunun, Sıvı veya Gaz Hâlindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi  630
d. TCK m.142/5’te Düzenlenen Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması  631
e. TCK m.143’te Düzenlenen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun Geceleyin İşlenmesi  631
f. Birden Fazla Nitelikli Halin Birlikte Gerçekleşmesi  632
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller  633
a. TCK m.144’te Düzenlenen Haller  633
aa. Hırsızlık Suçunun Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi  633
bb. Hırsızlık Suçunun Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi  633
b. Malın Değerinin Az Olması (m.145)  633
c. Kullanma Hırsızlığı (m.146)  639
d. Zorunluluk Hali (m.147)  640
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  641
V. Suçun Manevi Unsuru  642
A. Genel Olarak  642
B. Yarar Sağlama Maksadı  644
VI. Cezayı Kaldıran ya da Azaltan Şahsi Sebep  645
A. Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep (m.167)  645
B. Etkin Pişmanlık (m.168)  647
VII. Teşebbüs  650
VIII. Suçluların Çokluğu (İştirak)  651
IX. Suçların Çokluğu (İçtimaı)  652
X. Muhakeme  654
§2. YAĞMA (TCK m.148)  654
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  655
II. Suçun Maddi Unsurları  655
A. Fail–Mağdur  655
B. Suçun konusu  656
C. Eylem  656
1. Tehdit Etmek veya Cebir Kullanmak  656
2. Malın Teslimi veya Alınması  659
D. Suça Etki Eden Haller  660
1. Cezayı Ağırlaştıran Haller (m.149/1)  660
a. Yağma Suçunun Silâhla İşlenmesi  660
b. Yağma Suçunun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle İşlenmesi  661
c. Yağma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  662
d. Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi  662
e. Yağma Suçunun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  664
f. Yağma Suçunun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  665
g. Yağma Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  665
h. Yağma Suçunun Gece Vaktinde İşlenmesi  665
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yağma (m.149/2)  666
3. Cezayı Hafifleten Haller  667
a. Yağma Suçunun Kişinin Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağını Tahsil Amacıyla İşlenmesi (m.150/1)  667
b. Değerin Azlığı (m.150/2)  667
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  669
IV. Suçun Manevi Unsuru  670
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler–Objektif Cezalandırılabilme Şartları  670
VI. Teşebbüs  670
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  672
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  672
IX. Muhakemesi  674
X. Senedin Yağması  674
§3. MALA ZARAR VERME (TCK m.151)  675
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  675
II. Suçun Maddi Unsurları  675
A. Suçun Maddi Konusu  675
B. Fail – Mağdur  677
C. Eylem  677
1. Eşyaya Zarar Verme Bakımından  677
2. Hayvana Zarar Verme Bakımından  680
D. Suça Etki Eden Haller  680
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  682
IV. Suçun Manevi Unsuru  683
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri – Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler  684
A. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  684
B. Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler  685
1. Etkin Pişmanlık  685
2. Suçun TCK m.167/2’de Sayılan Kişilere Karşı İşlenmesi  685
VI. Teşebbüs  686
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  686
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  686
IX. Muhakemesi  688
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları  688
B. Görevli Mahkeme  688
C. Diğer Muhakeme Hukuku Sorunları  688
§4. HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (TCK m.154)  688
I. Genel Olarak  688
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  689
III. Suçun Maddi Unsurları  689
A. Suçun Maddi Konusu  689
B. Fail – Mağdur  691
C. Eylem  691
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  693
V. Suçun Manevi Unsuru  693
VI. Şahsi Cezasızlık Sebepleri – Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler – Objektif Cezalandırılabilme Şartları  694
A. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  694
B. Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler  694
VII. Teşebbüs  694
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  694
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  694
X. Muhakemesi  696
A. Soruşturma – Kovuşturma Koşulları  696
B. Görevli Mahkeme  696
C. Diğer Muhakeme Hukuku Sorunları  696
§5. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.155)  696
I. Korunan Hukuki Değer  696
II. Suçun Maddi Unsurları  697
A. Suçun Hukuki Konusu  697
B. Fail–Mağdur  698
C. Eylem  699
D. Suça Etki Eden Haller  702
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  703
IV. Suçun Manevi Unsuru  703
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri–Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler ve Etkin Pişmanlık Hali  704
VI. Teşebbüs  705
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  705
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  705
IX. Muhakemesi  706
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  706
B. Görevli Mahkeme  706
§6. BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA (TCK m.156)  706
I. Korunan Hukuki Değer  706
II. Suçun Maddi Unsurları  706
A. Suçun Hukuki Konusu  706
B. Fail–Mağdur  707
C. Eylem  707
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  707
IV. Suçun Manevi Unsuru  707
V. Teşebbüs  708
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  708
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  708
VIII. Muhakemesi  709
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  709
B. Görevli Mahkeme  709
§7. DOLANDIRICILIK (TCK m.157)  709
I. Korunan Hukuki Değer  709
II. Suçun Maddi Unsurları  709
A. Suçun Hukuki Konusu  709
B. Fail–Mağdur  709
C. Eylem  711
1. Hileli Davranışlarla Bir Kimseyi Aldatmak  711
a. Hileli Davranış  711
b. Aldatma  713
2. Mağdurun veya Başkasının Zararına Olarak Kendisine veya Başkasına Bir Yarar Sağlamak  715
a. Zararın Meydana Gelmesi  715
b. Yarar Sağlamak  715
D. Suça Etki Eden Haller  717
1. Ağırlatıcı Sebepler  717
a. TCK m.158/1’de Düzenlenen Ağırlatıcı Sebepler  717
aa. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi  717
bb. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  717
cc. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  717
dd. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  718
ee. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi  719
ff. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  721
gg. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  724
hh. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi  724
ıı. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  725
ii. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  726
jj. Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla  726
kk. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi  726
b. TCK m.158/2’de Yer Alan Ağırlatıcı Sebep: Nüfuz Ticareti  727
c. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte – Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  728
2. Hafifletici Sebep (m.159)  728
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  729
IV. Suçun Manevi Unsuru  729
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  729
VI. Teşebbüs–Etkin Pişmanlık  730
A. Teşebbüs  730
B. Etkin Pişmanlık  730
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  730
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  731
IX. Yaptırım  731
X. Muhakemesi  732
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  732
B. Görevli Mahkeme  732
§8. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF (TCK m.160)  732
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  733
II. Suçun Maddi Unsurları  733
A. Suçun Hukuki Konusu  733
B. Fail–Mağdur  735
C. Eylem  735
D. Suça Etki Eden Haller  737
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  737
IV. Suçun Manevi Unsuru  738
V. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  738
VI. Teşebbüs  738
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  738
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  739
IX. Muhakemesi  739
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  739
B. Görevli Mahkeme  739
§9. KARŞILIKSIZ YARARLANMA (TCK m.163)  739
I. Suçun Maddi Unsurları  739
A. Suçun Hukuki Konusu  739
B. Fail–Mağdur  740
C. Eylem  740
II. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  742
III. Suçun Manevi Unsuru  742
IV. Teşebbüs  742
V. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  742
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  743
VII. Etkin Pişmanlık  743
VIII. Muhakemesi  743
§9. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ (TCK m.165)  743
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  743
II. Suçun Maddi Unsurları  744
A. Suçun Hukuki Konusu  744
B. Fail–Mağdur  745
C. Eylem  745
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  746
IV. Suçun Manevi Unsuru  746
V. Teşebbüs  747
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  747
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  747
VIII. Muhakemesi  748
Üçüncü Kısım
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
§1. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (TCK m.179)  749
I. Genel Olarak  749
II. Ulaşıma Müdahale Ederek Tehlikeye Neden Olmak  749
A. Suçun Maddi Unsurları  749
1. Fail–Mağdur  749
2. Eylem  750
B. Manevi Unsur  753
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu– Suçların Çokluğu  753
III. Ulaşım Araçlarını Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etmek  755
A. Suçun Maddi Unsurları  755
1. Suçun Hukuki Konusu  755
2. Fail–Mağdur  756
3. Eylem  756
B. Manevi Unsur  757
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu  757
D. Yaptırım  760
E. Muhakeme  760
IV. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak  760
A. Suçun Maddi Unsurları  760
1. Fail–Mağdur  760
2. Hukuki Konu  760
3. Eylem  760
B. Manevi Unsur  764
C. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu  764
D. Yaptırım  765
E. Muhakeme  766
§2. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA (TCK m.180)  767
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  767
II. Suçun Maddi Unsurları  768
A. Fail–Mağdur  768
B. Eylem  768
III. Manevi Unsur  769
IV. Teşebbüs–Suçluların Çokluğu–Suçların Çokluğu  769
V. Yaptırım  770
VI. Muhakeme  770
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§1. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ (TCK m.188)  771
I. Genel Olarak  771
II. Korunan Hukuki Değer  772
III. Suçun Maddi Unsurları  773
A. Suçun Hukuki Konusu  773
B. Fail – Mağdur  777
C. Eylem  778
D. Suça Etki Eden Nedenler  785
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  788
V. Suçun Manevi Unsuru  789
VI. Teşebbüs  789
VII. Etkin Pişmanlık  790
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  792
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  794
X. Muhakeme  795
§2. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA (TCK m.190)  795
I. Genel Olarak  795
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  797
III. Suçun Maddi Unsurları  797
A. Suçun Hukuki Konusu  797
B. Fail – Mağdur  797
C. Eylem  798
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu  798
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımına Alenen Özendirme veya Yayın Yapma Suçu  801
D. Suça Etki Eden Nedenler  803
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  803
V. Suçun Manevi Unsuru  803
VI. Teşebbüs  804
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  804
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  804
IX. Muhakeme  805
§3. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK (TCK m.191)  805
I. Genel Olarak  805
II. Korunan Hukuki Değer  806
III. Suçun Maddi Unsurları  807
A. Suçun Hukuki Konusu  807
B. Fail – Mağdur  807
C. Eylem  808
D. Suça Etki Eden Nedenler  811
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  811
V. Suçun Manevi Unsuru  812
VI. Teşebbüs  815
VII. Etkin Pişmanlık  817
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  819
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  819
X. Yaptırım ve Soruşturma/ Kovuşturma  819
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
§1. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI  827
I. Genel Açıklamalar  827
A. Belge Kavramı  827
B. Belgenin Fonksiyonları  829
1. Düşünceyi Açıklama Fonksiyonu  829
2. İspat Fonksiyonu  829
3. Garanti Fonksiyonu  831
C. Belge Türleri  832
1. Resmi Belge  832
2. Resmi Belge Hükmünde Olan Belgeler  834
3. Özel Belge  837
D. Belgelere İlişkin Özel Durumlar  837
1. Suret Niteliğindeki Belgeler  837
2. Yabancı Resmi Belgeler  839
3. Hukuken Geçerli Olmayan Belgeler  839
§2. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.204)  839
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  839
II. Suçun Maddi Unsurları  841
A. Suçun Hukuki Konusu  841
B. Fail ve Mağdur  841
C. Eylem  842
D. Suça Etki Eden Haller  848
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  849
IV. Suçun Manevi Unsuru  850
V. Teşebbüs  851
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  851
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  851
VIII. Muhakeme  853
§3. RESMÎ BELGEYİ (TCK m.205) VEYA ÖZEL BELGEYİ (TCK m.208) BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK  854
I. Genel Olarak  854
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  855
III. Suçun Maddi Unsurları  855
A. Suçun Hukuki Konusu  855
B. Fail  855
C. Eylem  855
D. Suça Etki Eden Haller  856
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru  856
V. Manevi unsur  856
VI. Teşebbüs  857
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  857
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  857
IX. Muhakeme  858
§4. RESMİ BİR BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMAK (TCK m.206)  858
I. Genel Olarak  858
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  858
III. Suçun maddi unsurları  859
A. Fail  859
B. Eylem  859
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru  859
V. Manevi Unsur  859
VI. Teşebbüs  860
VII. Suçların Çokluğu (Suçların içtimaı)  860
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  860
IX. Muhakeme  860
§5. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.207)  860
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  860
II. Suçun Maddi Unsurları  861
A. Suçun Hukuki Konusu  861
B. Fail ve Mağdur  861
C. Eylem  861
D. Suça Etki Eden Haller  862
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  862
IV. Manevi Unsur  862
V. Teşebbüs  862
VI. Suçluların Çokluğu (İştirak)  863
VII. Suçların Çokluğu (İçtimaı)  863
VIII. Muhakeme  863
Dördüncü Bölüm
GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR
§1. MÜSTEHCENLİK  865
I. Genel Olarak  865
II. Müstehcen Ürünlerin Yayılmasına İlişkin Suçlar (TCK m. 226/1)  866
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  866
B. Suçun Maddi Unsurları  867
1. Suçun Hukuki Konusu  867
a. Genel Olarak  867
2. TCK Anlamında Müstehcenlik  867
a. Genel Olarak  867
b. Görüşümüz  869
C. Fail–Mağdur  870
D. Eylem  871
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  879
IV. Manevi Unsur  884
V. Teşebbüs  885
VI. Suçluların Çokluğu (İştirak)  885
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  885
VIII. Yaptırım  885
IX. Zamanaşımı  886
X. Muhakeme  886
§2. FUHUŞ (TCK m.227)  886
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  888
II. Suçun Maddi Unsurları  889
A. Suçun Hukuki Konusu  889
B. Fail–Mağdur  889
C. Eylem  889
1. Çocuğun Fuhuşa Teşvik Edilmesi, Bunun Yolunun Kolaylaştırılması, Bu Maksatla Tedarik, Barındırma ve Aracılık  889
2. Bir Yetişkini Fuhşa Teşvik Etmek, Fuhşu Kolaylaştırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek  891
3. Fuhşu Kolaylaştırmak veya Fuhşa Aracılık Etmek Amacıyla Hazırlanmış Görüntü, Yazı ve Sözleri İçeren Ürünleri Vermek, Dağıtmak veya Yaymak  892
D. Suça Etki Eden Haller  894
1. Cebir veya Tehdit Kullanarak, Hile İle ya da Çaresizliğinden Yararlanarak Bir Kimseyi Fuhşa Sevk Etmek veya Fuhuş Yapmasını Sağlamak  894
2. Fiilin Eş, Üstsoy, Kayın Üstsoy, Kardeş, Evlât Edinen, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler Tarafından ya da Kamu Görevi veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  896
3. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  897
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  897
IV. Suçun Manevi Unsuru  898
V. Teşebbüs  898
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  898
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  899
VIII. Yaptırım  899
IX. Muhakeme  899
Beşinci Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
§ 1. BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN (TCK m.230)  901
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  901
II. Suçun Maddi Unsurları  901
A. Fail–Mağdur  901
1. Fail  901
2. Mağdur  902
B. Eylem  902
1. Birden Çok Evlilik  902
2. Evli Olduğunu Bildiği Bir Kimse İle Evlilik İşlemi Yaptırmak  903
3. Hileli Evlenme  903
4. Evlenmenin Dinsel Töreninin Yaptırılması  904
5. Evlenme Belgesini Görmeden Dinsel Tören Yapmak  904
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  904
IV. Suçun Manevi Unsuru  904
V. Şahsi Cezasızlık Sebebi  904
VI. Teşebbüs  904
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  905
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  905
IX. Zamanaşımı  905
X. Muhakeme  906
§2. KÖTÜ MUAMELE (TCK m.232)  906
I. Kötü Muamele Suçu  906
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  906
B. Suçun Maddi Unsurları  907
1. Fail–Mağdur  907
2. Eylem  907
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  910
D. Suçun Manevi Unsuru  911
E. Teşebbüs  911
F. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  911
G. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  912
H. Muhakeme  912
II. Disiplin Yetkisinin Kötüye Kullanılması  912
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  912
B. Suçun Maddi Unsurları  912
1. Fail–Mağdur  912
2. Eylem  913
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  913
D. Suçun Manevi Unsuru  914
E. Teşebbüs  914
F. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  914
G. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  914
H. Muhakeme  914
Altıncı Bölüm
EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
§1. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA (TCK m.235)  915
I. İhale Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler  915
II. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Tarihsel Gelişimi  916
III. Suçla Korunan Hukuki Değer  920
IV. Suçun Maddi Unsurları  922
A. Suçun Hukuki Konusu  922
B. Fail – Mağdur  926
C. Eylem  927
1. Hareket  927
2. Netice  937
D. Suça Etki Eden Nedenler  937
V. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  938
VI. Suçun Manevi Unsur  939
VII. Teşebbüs  940
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  942
IX. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  942
X. Muhakeme  943
§2. TEFECİLİK (TCK m.241)  944
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  945
II. Suçun Maddi Unsurları  945
A. Suçun Konusu  945
B. Fail–Mağdur  946
C. Eylem  948
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  956
IV. Manevi Unsur  956
V. Teşebbüs  957
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  957
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  957
VIII. Yaptırım  957
IX. Muhakemesi  957
Yedinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
§1. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU (TCK m.243)  961
I. Genel Olarak  961
II. Korunan Hukuki Değer  961
III. Suçun Maddi Unsurları  963
A. Suçun Hukuki Konusu  963
B. Fail – Mağdur  964
C. Eylem  965
D. Suça Etki Eden Haller  968
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  970
V. Suçun Manevi Unsuru  970
VI. Teşebbüs  971
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  972
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  972
IX. Muhakeme  972
§2. SİSTEMİ ENGELLEMEK, BOZMAK, VERİLERİ YOK ETMEK VEYA DEĞİŞTİRMEK (TCK m.244)  973
I. Genel Olarak  973
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  974
III. Suçun Maddi Unsurları  976
A. Suçun Hukuki Konusu  976
B. Fail – Mağdur  978
C. Eylem  978
D. Suça Etki Eden Nedenler  984
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  990
V. Suçun Manevi Unsuru  991
VI. Teşebbüs  991
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  992
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  992
IX. Muhakeme  992
§3. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU
(TCK m.245)  993
I. Genel Olarak  993
II. Gerçek Bir Banka veya Kredi Kartını Kötüye Kullanmak  994
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  994
1. Genel Olarak  994
2. Bilişim–Bilişim Alanı–Bilişim Sistemi Kavramları  995
3. Sonuç  997
B. Suçun Unsurları  997
1. Suçun Maddi Unsurları  997
a. Suçun Hukuki Konusu  997
b. Suçun Faili ve Mağduru  1000
c. Eylem  1001
d. Suça Etki Eden Haller  1005
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  1005
3. Manevi Unsur  1005
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar  1005
D. Teşebbüs  1010
E. Suçluların Çokluğu (İştirak)  1010
F. Suçların Çokluğu (İçtima)  1011
G. Hata  1013
H. Yaptırım  1013
J. Muhakeme  1014
III. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretmek, Satmak, Devretmek, Satın Almak veya Kabul Etmek  1014
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  1014
B. Suçun Unsurları  1015
1. Suçun Maddi Unsurları  1015
a. Suçun Hukuki Konusu  1015
b. Suçun Faili ve Mağduru  1015
c. Eylem  1016
d. Suça Etki Eden Haller  1017
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  1018
3. Manevi Unsur  1018
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar  1018
D. Teşebbüs  1018
E. Suçluların Çokluğu (İştirak)  1018
F. Suçların Çokluğu (İçtima)  1019
G. Hata  1019
H. Yaptırım  1020
J. Muhakeme  1020
IV. Sahte Bir Banka veya Kredi Kartını Kullanmak Suretiyle Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlamak  1020
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  1020
B. Suçun Unsurları  1020
1. Suçun Maddi Unsurları  1020
a. Suçun Hukuki Konusu  1020
b. Suçun Faili ve Mağduru  1021
c. Eylem  1021
d. Suça Etki Eden Haller  1022
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  1022
3. Kusurluluk  1022
C. Teşebbüs  1023
D. Suçluların Çokluğu (İştirak)  1023
E. Suçların Çokluğu (İçtima)  1023
F. Yaptırım  1025
G. Muhakeme  1025
V. Benzer Suç Tipleriyle İlişkisi  1025
§4. YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR (TCK m. 245/A)  1027
I. Genel Olarak  1027
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  1029
III. Suçun Maddi Unsurları  1029
A. Suçun Hukuki Konusu  1029
B. Fail – Mağdur  1031
C. Eylem  1031
D. Suça Etki Eden Nedenler  1034
IV. Hukuka Aykırılık Unsuru  1034
V. Suçun Manevi Unsuru  1034
VI. Teşebbüs  1035
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1035
VIII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1035
Dördüncü Kısım
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE
SON HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE
İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
§1. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI  1037
A. Genel Olarak  1037
B. 765 s. TCK Döneminde “Kamu Görevlisi” Kavramı  1038
C. 5237 s. TCK Döneminde Kamu Görevlisi Kavramı  1041
§2. ZİMMET (TCK m.247)  1047
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1047
II. Suçun Maddi Unsurları  1048
A. Suçun Hukuki Konusu  1048
B. Fail–Mağdur  1050
C. Eylem  1056
D. Suça Etki Eden Haller – Etkin Pişmanlık  1060
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal; Hileyle İşlenen Nitelikli Zimmet Suçu  1060
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar (Kullanma Zimmeti–TCK m.247/3– ve Malın Değerinin Azlığı– TCK m.249)  1061
a. Kullanma zimmeti  1061
b. Malın değerinin azlığı  1063
3. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  1064
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1065
IV. Suçun Manevi Unsuru  1066
V. Teşebbüs  1067
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1069
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1071
VIII. Muhakeme  1072
§3. İRTİKAP (TCK m.250)  1073
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1073
II. Suçun Maddi Unsurları  1074
A. Suçun Hukuki Konusu  1074
B. Fail–Mağdur  1076
1. Fail  1076
2. Mağdur  1077
C. Eylem  1077
1. Genel Olarak  1077
2. Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanmak Suretiyle İcbar Etme  1079
a. Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma  1079
b. İcbar Etme  1080
3. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilen Hileli Davranışlarla İkna Etme  1084
a. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak  1084
b. Hileli Davranışlarla İkna Etmek  1084
4. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle Hatadan Yararlanma  1085
a. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak  1085
b. Hatadan Yararlanmak  1086
5. Yarar Sağlanması  1087
6. Yarar Sağlanması Yönünde Vaatte Bulunulması  1087
D. Cezayı Etkileyen Haller (Hafifletici Sebep) m.250/4  1088
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1088
IV. Suçun Manevi Unsuru  1088
V. Teşebbüs  1089
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1091
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1092
VIII. Muhakeme  1093
IX. Yaptırım  1094
§4. RÜŞVET (TCK m.252)  1094
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1096
II. Suçun Maddi Unsurları  1097
A. Suçun Hukuki Konusu  1097
B. Fail–Mağdur  1098
C. Eylem  1101
1. Rüşvet Anlaşması  1101
2. Rüşvet Anlaşmasının Konusu  1105
a. Görevin İfasıyla İlgili Olarak Bir İşin Yapılması veya Yapılmaması  1105
b. Menfaat Sağlamak  1108
c. Menfaat Sağlama Vaadinde Bulunmak  1111
3. Yabancı Devlet – Hükümet – Örgüt Ajanları Bakımından Rüşvet  1112
D. Suça Etki Eden Haller  1113
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1115
IV. Suçun Manevi Unsuru  1115
V. Teşebbüs  1116
A. Genel Olarak  1116
B. Etkin Pişmanlık Hükümleri  1118
1. Kamu Görevlisi Bakımından Etkin Pişmanlık Hükümleri  1118
2. Rüşvete Konu Yararı Kamu Görevlisine Sağlayan Diğer Kişinin Etkin Pişmanlığı  1121
3. Rüşvet Suçuna İştirak Eden Diğer Kişilerin Etkin Pişmanlığı  1122
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  1123
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1123
VIII. Muhakeme  1124
§5. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.257)  1125
I. Genel Olarak  1125
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  1127
III. Suçun Maddi Unsurları  1127
A. Fail–Mağdur  1127
B. Eylem  1128
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1136
V. Suçun Manevi Unsuru  1136
VI. Teşebbüs  1136
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtima)  1137
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1138
IX. Muhakeme  1138
§6. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME (TCK m.265)  1138
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1139
II. Suçun Maddi Unsurları  1139
A. Suçun Hukuki Konusu  1139
B. Fail–Mağdur  1140
C. Eylem: Hareket – Netice – Nedensellik Bağlantısı  1141
1. Cebir Kullanmak veya Tehdit Etmek  1141
2. Görevin Yapılmasını Engelleme  1143
D. Suçun Nitelikli Unsurları  1144
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m.265/2)  1144
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanımayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi
(TCK m.265/3).  1144
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m.265/3).  1144
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m.265/4).  1145
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.265/4)  1145
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1145
IV. Suçun Manevi Unsuru  1146
V. Teşebbüs  1146
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1146
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1147
VIII. Muhakeme  1148
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
§1. İFTİRA (TCK m.267)  1149
I. Genel Olarak  1149
II. Suçla Korunan Hukuki Değer  1149
II. Suçun Maddi Unsurları  1150
A. Suçun Hukuki Konusu  1150
B. Fail/Mağdur  1151
C. Eylem  1152
1. İhbar ve Şikâyet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira) – (Şekli İftira)  1152
a. İhbar ve Şikâyet  1152
b. İsnadın Objektif Olarak Gerçek Dışı Olması – Hukuka Aykırı Eylem İsnadının Niteliği  1153
2. Basın ve Yayın Yoluyla Yapılan İftira: (Dolaylı İftira) – (Şekli İftira)  1155
3. Hareketin Niteliği/Suçun Tamamlanması  1155
D. Suça Etki Eden Haller  1156
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  1156
a. Maddi Eser ve Deliller Uydurarak İftirada Bulunulması: (TCK md.267/2)  1156
b. Yüklenen Fiili İşlemediğinden Dolayı Hakkında Beraat Kararı veya Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmiş Olan Mağdurun Aleyhine Olarak Bu Fiil Nedeniyle Gözaltına Alma ve Tutuklama Dışında Başka Bir Koruma Tedbiri Uygulanması (TCK md.267/3)  1157
c. Mağdurun Mahkûmiyeti (TCK m.267/5) – Mağdurun Mahkûm Olduğu Hapis Cezasının İnfazına Başlanması (TCK m.267/6)  1157
d. İftira Sonucunda Mağdur Hakkında Hapis Cezası Dışında Adli veya İdari Bir Yaptırım Uygulanması Halinde Cezanın Artırılması (TCK m.267/7). (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı Kararı ile.)  1157
2. Cezayı Hafifleten Nitelikli Haller – Şahsi Cezasızlık Halleri  1158
a. Etkin Pişmanlık  1158
IV. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1160
V. Manevi Unsur  1160
VI. Teşebbüs  1161
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1161
VIII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1163
IX. Muhakeme  1163
§2. SUÇ UYDURMA (TCK m.271)  1163
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1164
II. Suçun Maddi Unsurları  1164
A. Suçun Hukuki Konusu  1164
B. Fail–Mağdur  1164
C. Eylem  1165
D. Suça Etki Eden Haller  1166
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1167
IV. Suçun Manevi Unsuru  1167
V. Teşebbüs  1167
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1168
VII. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1168
VIII. Muhakeme  1168
§3. YALAN TANIKLIK (TCK m.272)  1169
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1169
II. Suçun Maddi Unsurları  1170
A. Suçun Hukuki Konusu  1170
B. Fail–Mağdur  1170
C. Eylem  1171
D. Suça Etki Eden Haller  1176
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  1176
2. Şahsi Cezasızlık veya Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Sebepler  1178
III. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  1179
IV. Suçun Manevi Unsuru  1180
V. Teşebbüs  1180
VI. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1182
VII. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1183
VIII. Muhakeme  1184
§4. YALAN YERE YEMİN (TCK m.275)  1184
I. Suçla Korunan Hukuki Değer  1185
II. Suçun Maddi Unsurları  1185
A. Suçun Hukuki Konusu  1185
B. Fail–Mağdur  1185
C. Eylem  1186
D. Suça Etki Eden Haller/Etkin Pişmanlık  1188
1. Hüküm Verilmeden Önceki Etkin Pişmanlık Hali  1188
2. Hükümden Sonraki Etkin Pişmanlık  1189
III. Suçun Manevi Unsuru  1189
IV. Teşebbüs  1189
V. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı)  1190
VI. Suçluların Çokluğu (Suça İştirak)  1190
VII. Muhakeme  1190
§ 5. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU
(TCK m.282)  1191
I. Genel Olarak  1191
II. Korunan Hukuki Değer  1192
III. Suçun Maddi Unsurları  1193
A. Suçun Konusu/Öncül Suç  1193
B. Fail  1201
C. Eylem  1201
D. Nitelikli Haller  1205
IV. Manevi Unsur  1206
V. Etkin Pişmanlık  1206
VI. Teşebbüs  1207
VII. İştirak  1207
VIII. İçtima  1207
Kaynakça  1209
Kavramlar Dizini  1227
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020